årsr apport science-to-life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsr apport science-to-life"

Transkript

1 årsr apport science-to-life

2 Indhold Beretning Regnskab Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal Mission og vision Regnskabsberetning 2007 Corporate governance Ejerforhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Vi omdanner peptider til lægemidler Innovation AVE0010/ZP10 (Type 2 diabetes) ZP120 (Isoleret systolisk hypertension) ZP1609/ GAP-134 (Hjertearytmi) Resultatopgørelse 2007 Balance 31. december 2007 Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Pressemeddelelser Virksomhedsinformation 12 GLP-2 12 ZP1846 (Kemoterapi-induceret diarré) 13 ZP1848 (Inflammatoriske tarmsygdomme) Direktion Ledelse 15 Bestyrelse

3 Indledning Nytænkning og kreativitet er ikke kun begrænset til arbejdspladsen. Ud over den store korpsånd og de innovative løsninger, som Zealands medarbejdere bidrager med i deres arbejde, trives deres kreativitet også i fritiden. I år har vi derfor besluttet at benytte fotos taget af vores medarbejdere til at illustrere vores årsrapport og dermed give et indtryk af de kreative personer, vi har i selskabet. Med denne afsluttende bemærkning vil vi gerne takke Anja Claugmarch Lundstrøm, Carsten Boye Knudsen, Cecilia Lysemose Andersson, Christina Guldberg, Christina Hansen, Eddi Meier, Heike Gosse, Helle Størum, Henrik Landwehr, Henrik Mathiassen, John Hyttel og Mogens Vang Rasmussen for deres store indsats, der har været med til at gøre denne årsrapport unik og kunstnerisk. Værdier Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter for at opfylde selskabets mission og vision. Fællesskab Vi arbejder mod fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærlig og respektfuldt med hinanden. Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tankegang og resultater af høj kvalitet.

4 Product Pipeline Fase III Fase II Fase I Sen-fase lægemiddelforskning Præklinisk udvikling Tidlig-fase lægemiddelforskning AVE0010/ZP10 Type 2 diabetes, korttidsvirkende ZP120 Isoleret systolisk hypertension AVE0010/ZP10LAR Type 2 diabetes, langtidsvirkende ZP1609 Atrieflimmer ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré Tyktarmskræft ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme GAP-oral Kronisk atrieflimmer Osteoporose Fedme/diabetes Kommercielle partnere Sanofi-Aventis AVE0010/ZP10 AVE0010/ ZP10LAR Wyeth ZP1609 GAP-oral

5 Management Letter Ledelsesberetning 2007 var endnu et godt år for Zealand Pharma Zealand fortsatte i 2007 udviklingen af en stærk pipeline gennem sin produktive forskningsorganisation understøttet af en stærk økonomisk stilling og et velfungerende samarbejde med store internationale medicinalfirmaer. AVE0010/ZP10 I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med Glucagon-like Peptide-1 -agonisten AVE0010/ZP10 i patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1C-niveauer efter endt behandling. AVE0010/ZP10 blev givet i licens til Sanofi-Aventis i På et forsknings- og udviklingsmøde afholdt i Paris i september 2007 af Sanofi- Aventis, blev det rapporteret, at man planlægger at indlede fase III studier i begyndelsen af 2008 med AVE0010/ZP10 (korttidsvirkende), og at indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Et fase II studie med AVE0010/ZP10 (langtidsvirkende) forventes indledt i 1. halvår 2008, og indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i ZP120 I 2006 indledte Zealand i USA et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II effektstudie i patienter med akut dekompenseret hjertesvigt med sit nye first in class peptid, ZP120. Studiet blev bragt til ophør i begyndelsen af Randomiseringen mellem gruppen, som blev aktivt behandlet, og gruppen, som fik placebo, bevirkede, at det var vanskeligt at tolke data. Der sås ingen effekt i den primære parameter ændring i dyspnø eller den sekundære parameter seks minutters gangtest. Det mest interessante resultat fra Zealands studie med fleksible doser var imidlertid, at ZP120 bevirkede et markant fald i det systoliske blodtryk uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, tyder denne observation på, at ZP120 kunne være effektivt i behandlingen af isoleret systolisk hypertension (ISH). Zealand vil undersøge denne mulighed nærmere i ZP1609/GAP-134 Zealand indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om sammen at udvikle et gap junctionmodulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. I oktober førte Wyeth dette stof ind i klinisk fase I udvikling i USA. ZP1609/ GAP-134 har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af hjertearytmier. ZP1846 Zealand førte i september ZP1846 ind i klinisk fase I. ZP1846, der er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, udvikles til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for patienter, der modtager mange kræftbehandlinger. Fase I studiet, som finder sted i USA, er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater baseret på dette studie i ZP1848 ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagonlike Peptide-2 -agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og forbedre helingsprocessen efter inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 bliver ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og det er planlagt at indgive en IND-ansøgning i USA i 2008.

6 Zealand har til hensigt at føre ZP1848 gennem et præklinisk udviklingsprogram, der giver mulighed for et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i Organisation Zealand oplevede i 2007 store forandringer og fremskridt, og vi har nu nået et nyt udviklingsstadie. Zealands administrerende direktør siden stiftelsen i 1998, Eva Steiness, forlod selskabet, og vi indledte processen med at finde en afløser. Eva Steiness bidrog i løbet af sin ansættelse væsentligt til Zealands resultater, og Zealand har opnået en enestående position inden for udvikling af nye peptidbaserede lægemidler. Indtil en afløser er fundet, er vores finansdirektør Mogens Vang Rasmussen udnævnt som konstitueret administrerende direktør. Vores aktionærer valgte i april Jesper Zeuthen som ny formand for bestyrelsen efter den tidligere formand, Jan Honorés, fratrædelse i februar. Lars Kolind og Lennart Bruce fratrådte tillige ved denne lejlighed deres bestyrelsesposter. Tyge Korsgaard og Remi Droller fratrådte deres bestyrelsesposter på en ekstraordinær generalforsamling i juni, og aktionærerne valgte Peter Benson og Alain Munoz som nye medlemmer af Zealands bestyrelse. Jesper Zeuthen fratrådte sin bestyrelsespost på en ekstraordinær generalforsamling i december, og Daan J. Ellens blev valgt som ny bestyrelsesformand i Zealand. Linda Sjöström og Jens W. Kindtler blev endvidere valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. klinisk udvikling. Zealands store likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. Vi vurderer, at vi med vores fremskridt inden for kliniske programmer og opbygning af en solid forskningsportefølje har en rig produktportefølje med stort potentiale i fremtiden. I 2007 fortsatte vi med at styrke vores tekniske kompetencer inden for alle aspekter af peptidteknologien, og vi har derudover videreudviklet vores fleksible projektorganisation. Zealands korpsånd og vores fokus på at omdanne nye muligheder inden for peptidteknologien til nye lægemidler, der giver patienter et bedre liv, er det, der får det inspirerende arbejdsmiljø hos Zealand til at blomstre har været et år med store udfordringer, og jeg vil gerne takke Zealands medarbejdere for deres yderst professionelle og dedikerede indsats igennem året. Kun takket være deres store motivation og indsats har det været muligt at nå vores fælles mål og fortsat fokusere på vores forskning og udvikling og værdiskabelse. Hvis vi kan videreføre dette engagement, er jeg overbevist om, at det vil føre til væsentlige resultater i Endelig vil jeg gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i vores forfølgelse af vores strategiske mål. Som følge af en vellykket udvikling af Zealands samarbejdsprojekter modtog Zealand milepælsbetalinger fra sit samarbejde med Sanofi-Aventis og Wyeth i Den økonomiske styrke gør det muligt for Zealand at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer og føre nye lægemidler fra vores unikke forsknings-pipeline videre i Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør og økonomidirektør

7 Nøgle tal Overskrift t.kr Resultalt opgørelse Driftsindtægter 60,161 3,346 39,919 24,973 81,732 2,186 Forsknings- og udviklingsomkostninger -105,144-96,534-71,584-55,078-56,373-59,324 Administrationsomkostninger -17,526-13,232-26,138-13,462-11,157-10,234 Ordinært resultat før skat ,991-43,307-47,161 15,289-68,401 Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet Balance Likvide beholdninger 246, , ,296 21,187 72,647 16,696 Aktiver i alt 263, , ,641 34,511 85,257 34,692 Aktiekapital 17,682 17,682 12,002 2,633 2,633 1,497 Egenkapital i alt 242, , ,042-35,724 10,813-42,696 Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang) Mission Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at dække patienternes uopfyldte behandlingsbehov. Vision At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet inden At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores videnbeskyttede teknologier. At bevare visse markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores værdier og den måde vi arbejder på.

8 Vi omdanner peptider til lægemidler Zealand Pharma er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptidbaserede produkter Zealand er et biofarmaceutisk selskab, som er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptid- baserede produkter til indikationer, hvor der er betydelige uopfyldte behandlingsbehov samt et kommercielt potentiale. Zealand Pharmas specialiserede knowhow inden for peptidkemien gør det muligt at skabe nye peptidmolekyler med unikke terapeutiske egenskaber. For at styre vore tekniske risici fokuserer selskabet endvidere på at optimere og udvikle velkarakteriserede peptider med velkendte mekanismer. Siden de kommercielle aktiviteter begyndte i 1999 er syv nye stoffer fra Zealands egen forskning overgået til udvikling. Et stof vil overgå til klinisk fase III udvikling i 2008, tre af Zealands produktkandidater er nået ind i kliniske fase II studier og tre ind i kliniske fase I studier. Som led i selskabets aktiviteter har Zealand indgået partnerskaber om licensering og klinisk udvikling med de førende medicinalfirmaer Sanofi-Aventis og Wyeth. Inden for vores forskning anvendes fokuserede peptid-biblioteker til optimering af vores IPR-position og til at øge kemisk og biologisk stabilitet til at identificere stoffer. Når vi har identificeret et attraktivt peptid, anvender vi computer-understøttet rationelt peptid-lægemiddeldesign til optimering af særlige produktkandidat-kvaliteter. Herudover anvender vi vores rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, der medvirker til at øge enzymstabilitet. SIP -modificerede peptider har generelt en bedre vandopløselighed og viser bedre udbytte i produktionen, hvilket har stor betydning for prisen på vore peptid-lægemidler. Som det fremgår af vores pipeline, har vi kunnet anvende vores SIP -teknologi til en lang række meget forskellige peptider.

9 Innovation Zealand Pharmas forskning inden for peptider er førende inden for medicinsk innovation 7 Peptider er signalmolekyler, der består af op til 50 byggesten kaldet aminosyrer. Molekyler, som består af mere end dette antal aminosyrer, kaldes proteiner. Peptider påvirker selektivt specifikke målceller med henblik på at fremkalde en speciel effekt. Kortlægningen af menneskets genom har resulteret i, at de biologiske videnskaber nu opnår enestående fremskridt inden for vores forståelse af den store biologiske mangfoldighed af peptider og deres unikke funktioner i kroppen. Zealand anvender denne nye biologiske viden til at identificere peptider med mulige terapeutiske egenskaber, og gennem vores lægemiddelforskning og -udviklingskompetencer omdanner vi disse til lægemidler. Vores portefølje består således af unikke kliniske lægemiddelkandidater, der alle har potentiale til at levere nye og bedre løsninger inden for fremtidens patientbehandling. Lægemiddeludvikling har traditionelt fokuseret på oralt aktive farmaceutiske indholdsstoffer, under ét benævnt small molecule drugs. I videnskabelige kredse anses behandling med peptider generelt for at have visse fordelagtige egenskaber sammenlignet med small molecule drugs, f.eks.: I højere aktivitet og potens I højere specificitet over for et givet target I mindre tendens til uhensigtsmæssig interaktion med andre lægemidler I mindre ophobning i væv I lavere tokcisitet I effekt, der er vanskelig at kopiere med traditionelle lægemidler Sammenlignet med traditionelle small molecule drugs har peptider også visse mindre fordelagtige egenskaber, f.eks.: I kortere tilstedeværelse i kroppen på grund af enzymatisk nedbrydning I kan ikke effektivt anvendes i tabletform I potentielle antigene eller allergiske reaktioner Zealands strategi er at identificere peptider med attraktive behandlingsmæssige egenskaber og skabe produkter, der har samme behandlingsmæssige fordele som endogene peptider. Zealands medicinske peptidinnovation har forbedrede kvaliteter (f.eks. øget kemisk stabilitet ved hjælp af Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, færre bivirkninger og en bedre administrationsvej), hvilket gør stofferne attraktive inden for klinisk lægevidenskab. Zealand har med sin fleksible organisation og fokus på forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler skabt en enestående strategisk platform, hvorfra vi kan bruge peptidteknologien til at give patienterne et bedre liv. Zealand Pharma skaber produkter på et voksende marked, der efterspørger nye peptidbaserede lægemidler Flere nye peptidbaserede lægemidler er inden for de seneste år blevet markedsført med succes både i Europa og i USA. Det nuværende marked for peptidbaserede lægemidler har en værdi på mere end USD 6,4 mia., og endnu mere interessant er det, at vækstraten for dette marked er tocifret. Mens overskrifter taler om det dødvande, de større medicinalfirmaers pipelines befinder sig i, repræsenterer den medicinske innovation, som Zealands laboratorier skaber, meget attraktive forretningsmuligheder. De beslutninger, vi tager i forbindelse med vores forsknings- og udviklingsproces, er i høj grad markedsdrevne. Vi fokuserer således på forskning og udvikling af nye peptidbaserede lægemidler med unikke farmakologiske egenskaber inden for sygdomsområder med udækkede behandlingsbehov på attraktive markeder. Zealand Pharmas høje produktivitet er et resultat af en kreativ, energisk forskningsorganisation med stor korpsånd, der arbejder i en disciplineret og struktureret forsknings- og udviklingsproces Vi mener, at effektivitet i Zealands projektorganisation er nødvendig for at opfylde selskabets overordnede målsætninger. Således er målet med Zealands projektorganisation at sikre optimal anvendelse af ressourcer og optimere værdiskabelsen i hvert enkelt projekt. Projektorganisationen arbejder med klare målsætninger i alle faser af projekterne, og vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter, for at opfylde selskabets mission og vision. Inden et nyt forskningsprojekt indledes, evalueres alle projektideer grundigt med henblik på at udvælge de mest attraktive ideer. For at sammenligne projektideer og styre porteføljen af projektideer optimalt er der en række emner, der overvejes, inden laboratorieressourcerne bruges på nye projekter. De eksisterende data undersøges og sammenfattes i et Project Charter, der beskriver forretningsideen, den tekniske køreplan, IPR-strategi, risikoprofil, kliniske effektmål, kritiske emner og en overordnet projektplan.

10 Innovation Dermed er det vigtigste indgangskriterium for et nyt forestående projekt, at det biologiske rationale kan omdannes til en attraktiv forretning. I sammenfatningen af Project Charter tvinges projektgruppen til på forhånd at tage alle større risici op til overvejelse, hvilket tjener til at underbygge ledelsesgruppens beslutning. Derudover skabes der med Project Charter generelt opmærksomhed omkring eventuelt kritiske emner på et tidligt tidspunkt. Zealand har desuden etableret sit eget innovationscenter Zealands Innovation House. Zealands Innovation House er en forretningsfokuseret sammenfatning af kernekompetencer (immaterielle rettigheder, kemi og medicin), som samarbejder med vores fleksible projektorganisation. Zealands Innovation House foretager en hurtig kvalitetsanalyse og evaluerer ideer (immaterielle rettigheder, kemi og medicin) samt muliggør en høj produktivitet i Zealands forsknings- og udviklingsaktiviteter. Zealand skaber værdi gennem samarbejde Zealand har en mindre F&U-organisation med en yderst kompetent stab på 40 medarbejdere (ved udgangen af 2007). Produktiviteten i denne organisation bekræftes af, at vi har videreført syv lægemiddelkandidater til udviklingsstadiet, siden vi flyttede ind i vores lokaler i Ud over en stærk intern organisation er den høje produktivitet ligeledes et resultat af en yderst effektiv samarbejds-/netværksstrategi. Igennem årene har Zealand indgået videnskabelige samarbejdsaftaler med over 40 universiteter i Europa, Nordamerika og Japan. For at understøtte vores udviklingsproces har vi indgået kommercielt yderst konkurrencedygtige samarbejdsaftaler med kontraktorganisationer inden for toksikologi, fremstilling af lægemiddelstoffer og lægemiddelprodukter samt organisationer inden for kliniske studier. Desuden har vi et tæt samarbejde med nogle af de bedste europæiske og amerikanske advokatfirmaer med speciale inden for immaterielle rettigheder. Dette omfattende netværk af konsulenter og specialorganisationer gør os i stand til at udføre meget avancerede forsknings- og udviklingsprocedurer omkostningseffektivt og inden for en kort tidsperiode. Denne organisation er desuden med til at skræddersy processen for hvert enkelt projekt under hensyntagen til projektets omkostninger og generelle forretningsrisici. Nogle af vores længst fremskredne kliniske lægemiddelkandidater er udlicenseret til Sanofi-Aventis AVE0010/ZP10 og Wyeth (rotigaptid og ZP1609/GAP-134). Hvis disse programmer udvikles tilfredsstillende, kan vi forvente væsentlige indtægter fra projekterne i de kommende år. Efterhånden som der indledes kliniske studier i patienter (fase II og III) med ZP120 og ZP1846, vil vi søge samarbejdspartnere, som vi kan dele de økonomiske risici med, og for at sikre en effektiv klinisk udvikling, der på den bedst mulige måde kan føre vores programmer frem til markedsgodkendelse.

11 AVE0010/ZP10 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science AVE0010/ZP10 er en Glucagon-like Peptide-1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne forskningslaboratorier, som integrerer Zealands SIP -teknologi, og som udvikles til subkutant injektionsbehandling af type 2 diabetes. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glukagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren, og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i juni Sanofi-Aventis står for al videre udvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af AVE0010/ZP10 i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med AVE0010/ZP10 ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med AVE0010/ZP10 i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1C-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med AVE0010/ZP10 i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1C i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med AVE0010/ZP10 var endvidere associeret med et betydeligt vægttab i overvægtige diabetikere. Baseret på disse meget tilfredsstillede resultater blev det på et forsknings- og udviklingsmøde i Paris i september 2007 afholdt af Sanofi-Aventis rapporteret, at man planlægger at indlede fase III studier i begyndelsen af 2008 med den korttidsvirkende formulering af AVE0010/ZP10, og at indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Et fase II studie med en langtidsvirkende formulering af AVE0010/ZP10 forventes indledt i 1. halvår 2008, og indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmandssukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og AVE0010/ZP10 tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

12 10 ZP120 Ny behandlingsmulighed for isoleret systolisk hypertension Science ZP120 er et nyt peptid (Opioid Receptor Like 1 (ORL-1) receptoragonist), der bevirker perifer kardilation og mindsker blodtrykket. Perifere sympatiske nerver innerverer blodkarrene og er ansvarlige for stress-induceret forøgelse af blodtrykket. Som følge af stimulation frigør de sympatiske nerver neurotransmitteren noradrenalin fra nerveender, som er ansvarlige for den nervemedierede sammentrækning af de perifere blodkar og den deraf følgende blodtryksstigning. Omvendt er en reduceret mængde frigjort noradrenalin associeret med udvidelse af blodkarrene og dermed blodtryksfald. Vi har vist, at ZP120 har en unik farmakologisk evne til at hæmme noradrenalin frisætningen i de perifere nerver i blodkarrene, og at denne mekanisme er ansvarlig for ZP120 s blodtrykssænkende effekt. I modsætning til konventionelle blodtrykssænkende lægemidler udløser ZP120 s blodtrykssænkning ikke en reflektorisk forøgelse af pulsen. Ud fra disse farmakologiske observationer forventer vi, at ZP120 s blodtrykssænkende effekt vil være mest udtalt i situationer med forhøjet sympatisk tonus (i stress-situationer), og at ZP120 vil være bivirkningsfri hos patienter med normal tonus. I 2005 afsluttede vi et dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med patienter med stabilt hjertesvigt, som viste, at ZP120 var sikkert og veltolereret i stabilt hjertesvigt. Hos patienter med normal sympatisk tonus frembragte ZP120 en mindre sænkning af det systoliske blodtryk (~5 mmhg), og der sås ingen ændringer af det diastoliske tryk. I 2006 indledte vi et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II effektstudie i patienter med akut dekompenseret hjertesvigt (dvs. patienter med høj sympatisk tonus). Studiet blev bragt til ophør i begyndelsen af Randomiseringen mellem gruppen, som blev aktivt behandlet, og gruppen, som fik placebo, bevirkede, at det var vanskeligt at tolke data. Der sås ingen effekt i primære (ændring i dyspnø) og sekundære (seks minutters gangtest) parametre. Det mest interessante resultat fra Zealands studie med fleksible doser var imidlertid, at ZP120 skabte et markant fald i det systoliske blodtryk (ca. 15 mmhg sammenlignet med placebo) uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. Det forhold, at den blodtrykssænkende effekt af ZP120 er langt mere udtalt hos patienter med forhøjet sympatisk tonus (akut, kritisk syge patienter), understøtter i høj grad påstanden om en stress-relateret effekt af ZP120. Klinisk medfører dette, at lægemidlet specifikt sænker blodtrykket hos patienter med stress-induceret forhøjet blodtryk som følge af forhøjet sympatisk tonus. En anden vigtig observation fra vores to første kliniske studier med patienter med hjertesvigt er, at stoffet fortrinsvist sænker det systoliske blodtryk. På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, tyder denne observation på, at ZP120 kunne være en attraktiv terapeutisk mulighed for behandling af isoleret systolisk hypertension i tilfælde af stress-induceret isoleret systolisk hypertension (f.eks. i den post-operative fase). Life Forhøjet blodtryk er en vigtig risikofaktor ved kardiovaskulære sygdomme. Således er utilstrækkelig behandling af forhøjet blodtryk forbundet med en forøget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), myokardieinfarkt, nyrelidelser og hjertesvigt. Isoleret systolisk hypertension hvor det systoliske blodtryk overstiger 140 mm Hg, uden at det diastoliske blodtryk er forhøjet (< 90 mm Hg) anerkendes som en pålidelig markør for kardiovaskulære sygdomme. Kliniske studier indikerer, at hos patienter, som har fået en hjerteklapoperation, er isoleret systolisk hypertension associeret med 40% forøget sandsynlighed for at få kardiovaskulære sygdomme i den peri-operative fase. Betydningen af isoleret systolisk hypertension i den perioperative fase har dog ikke været tilstrækkelig fastlagt, og for tiden er der ingen lægemidler, der er udviklet til denne nye niche-indikation inden for hypertensionsmarkedet. Sammen med en udviklingspartner planlægger Zealand at udvikle ZP120 som et intravenøst stof til brug ved postoperativ kontrol af isoleret systolisk hypertension.

13 ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi 11 Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand Pharma har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, rotigaptid, specifikt hæmmer re-entry arytmi -mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om sammen at udvikle et gap junctionmodulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv anden generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junctionmodifier er den videre udvikling af rotigaptid bragt til ophør. ZP1609/GAP-134 synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at ZP1609/GAP-134 modvirker postoperativ AF og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede ZP1609/ GAP-134 signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at ZP1609/ GAP-134 er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP-134 ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjerte-karsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7-landene i 2006 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. ZP1609/GAP-134 vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

14 GLP-2 12 Glucagon-like Peptide-2, der retter sig mod og stimulerer og genopretter tyndtarmens epitel Glucagon-like peptide-2 (GLP-2) er en peptidbaseret vækstfaktor, der specifikt retter sig mod, stimulerer og genopretter tyndtarmens epitel. I forsøgsmodeller af beskadigelse af og sygdom i tyndtarmen resulterede behandling med GLP-2 i en betydeligt forbedret heling og regenerering af samt absorptionskapacitet i tyndtarmens slimhinde. Disse resultater skabte stor interesse for en mulig terapeutisk anvendelse af GLP-2 til behandling af sygdom i og beskadigelse af tyndtarmen, men peptidets kendte relative ustabilitet i kroppen udgjorde en betydelig udfordring. Hos Zealand har vi har anvendt vores viden om peptidstabilisering til at fremstille en række helt nye GLP-2-peptidanaloger med øget stabilitet og effekt. To af vores GLP-2 analoger, ZP1846 og ZP1848, er p.t. i klinisk udvikling til henholdsvis forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré og behandling af inflammatorisk tarmsygdomme. ZP Kemoterapi-induceret diarré Life Kemoterapeutiske stoffer anvendes i stor udstrækning til at ødelægge tumorceller og forebygge udviklingen af kræft. Disse stoffer har imidlertid et meget bredt effektspektrum inden for cytotoksisk aktivitet og kan ofte forårsage skade og organsvigt i andre organsystemer. Kemoterapi-induceret diarré er en anerkendt bivirkning ved en række kemoterapeutiske behandlinger i kræftpatienter og kan være invaliderende og potentielt livstruende. Forekomsten og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret diarré varierer betydeligt med intensiteten og karakteren af den cytotoksiske behandling. Særligt patienter med tyktarmskræft i behandling med 5-FU og irinotecan er i alvorlig grad berørt af kemoterapi-induceret diarré, og der er indberettet frekvenser på op til 80%. Eftersom gængse behandlinger for kemoterapi-induceret diarré kun giver symptomlindring, er der et medicinsk behov for stoffer, der retter sig mod årsagen til lidelsen, dvs. forebygger eller reducerer beskadigelse af tarmens slimhinde som følge af kemoterapi. Science ZP1846 er en ny stabil Glucagon-like Peptide-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forebygge kemoterapi-induceret diarré. Prækliniske farmakologiske studier har vist, at ZP1846 stimulerer slimhindedannelse i tyndtarmen og effektivt reducerer forekomsten og sværhedsgraden af kemoterapiinduceret diarré. Kemoterapi-induceret diarré kan medføre alvorlig dehydrering, underernæring, elektrolytforstyrrelser og anden ustabilitet. For kræftpatienter, der allerede er svækkede, kan udvikling af kemoterapi-induceret diarré nødvendiggøre dosisreduktion, udsættelse eller endda afbrydelse af kemoterapien. I værste fald vil kræftpatienten ikke være i stand til at modtage den optimale behandling for deres kræft på grund af diarré. Den eksisterende farmakologiske behandling af kemoterapiinduceret diarré omfatter opioider som f.eks. loperamid and diphenoxylat. I alvorlige tilfælde behandles med octreotid. Opioider er effektive til behandling af milde former for diarré, men deres virkning ved moderat til svær diarré er begrænset. Der er gennemført et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram, og dosering i fase I blev påbegyndt i USA i september Fase I studiet er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i Efter afslutning af fase I studiet agter selskabet at videreføre ZP1846 til en fase IIa dobbeltblindet, placebokontrolleret, flerdosis, sikkerheds- og tolerabilitetsafprøvning med stigende doser i patienter med tyktarmskræft. Formålet med studiet vil være at vurdere sikkerhed og tolerabilitet og forekomst og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret diarré.

15 13 ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme Life Crohns sygdom og colitis ulcerosa er to særlige, livslange inflammatoriske tarmsygdomme med ukendt ætiologi. Begge tilstande karakteriseres ved sporadisk inflammation (opblussen) efterfulgt af spontan heling (remission) af områder i mave-/tarmkanalen. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. For så vidt angår Crohns sygdom er inflammationen primært lokaliseret i den sidste del af tyndtarmen og den første del af tyktarmen, men kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen. Inflammationen har tendens til generelt at berøre hele tarmvæggen (transmural), og tarmen får et uensartet udseende (områder med beskadiget, betændt slimhinde og områder med normal slimhinde). Ved colitis ulcerosa er inflammationen begrænset til tyktarmen. Inflammationen berører alene tyktarmens indre overflade og udvikler sig kontinuerligt fra den distale til den proximale tyktarm. Nuværende behandlinger af inflammatoriske tarmsygdomme retter sig mod lindring og/eller forebyggelse af inflammation med antiinflammatoriske lægemidler (f.eks. aminosalicylsyre, topiske og systemiske steroider), immunosuppressive stoffer (f.eks. mercaptopurin) eller biologiske produkter (f.eks. Infliximab). Effekten af disse behandlinger er imidlertid ikke optimal, og der eksisterer derfor et uopfyldt behov for nye, mere effektive terapeutiske metoder. Zealand mener, at man ved at fremkalde hurtig heling og gendannelse af tyndtarmens epitel kan øge helingen og forebygge inflammation i inflammatoriske tarmsygdomme. Science ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation i patienters inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagonlike Peptide-2 agonist med regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedre helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og øge helingen af inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1846 bliver ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og det er planlagt at indgive en IND-ansøgning i USA i Fase I studiet vil være et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, stigende subkutant enkeltdosis sikkerhedsog tolerabilitetsstudie i raske frivillige, som er planlagt til at finde sted i USA. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i 2008.

16 Direktion 14 Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Jørgen Søberg Petersen Executive Vice President Forskningsdirektør Læge, Phd og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi Ledelse Jørgen Søberg Petersen Executive Vice President Forskningsdirektør Læge, Phd og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Jürgen Langhärig Forskningsudviklingsdirektør M.Sc. og PhD (industriel mikrobiologi) MBA Jørgen Søberg Petersen er læge, ph.d. og dr.med. fra Københavns Universitet. Jørgen Søberg Petersen har desuden en executive MBA-grad fra Danmarks Tekniske Universitet og har været post. doc. ved University of Iowa. Jørgen Søberg Petersen gennemførte 1½ års klinisk uddannelse, før han blev ansat som leder af H. Lundbeck A/S afdeling for sikkerhedsfarmakologi. Jørgen Søberg Petersen har siden 2003 været adjungeret professor i fysiologi og farmakologi ved Københavns Universitet. Han har været ansat i Zealand siden 1998 og indtrådte i direktionen 1. september Mogens Vang Rasmussen er cand.polit. fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse med ledelseskurser på INSEAD og Stanford Business School. Mogens Vang Rasmussen har erfaring fra Novo Nordisk A/S, hvor han var corporate controller og leder af investor relations på hovedkvarteret i Danmark og senere i Novo Nordisk i New York med ansvar for økonomisk rapportering og investor relations i Nordamerika. Før han kom til Zealand Pharma var Mogens Vang Rasmussen økonomidirektør og senere administrerende direktør i MediCult A/S. Mogens Vang Rasmussen har været ansat i Zealand Pharma siden Jürgen Langhärig er MSc og ph.d. i industriel mikrobiologi fra Tübingen Universitet og MBA fra St. Gallen Universitet. Jürgen Langhärig har omfattende erfaring med salg, marketing og forretningsudvikling for store medicinalselskaber, herunder Sandoz og Hafslund Nycomed. Før sin ansættelse i Zealand var Jürgen Langhärig ansat syv år hos Novo Nordisk A/S som senior director i corporate business development. Jürgen Langhärig har været ansat i Zealand Pharma siden november 2005.

17 Bestyrelse 15 Daan J. Ellens Bestyrelsesformand PhD (molekylær biologi) MBA Venture Partner, Life Sciences Partners, Amsterdam, Holland President, Elkerim GmbH, Milken, Schweiz Bestyrelsesformand: Prosensa B.V., Leiden, Holland Hybrigenics SA, Paris, Frankrig Alain Munoz MD (kardiologi og anæstesi) President, Amistad Pharma SA, Frankrig Bestyrelsesformand: Novagali Pharma SA, Frankrig Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA, Frankrig Auris medical AG, Schweiz Genesystem SA, Frankrig Jens W. Kindtler Kemiingeniør og MBA Partner, BankInvest Biomedical Venture, Danmark Bestyrelsesformand: F2G Ltd., England Næstformand: LiPlasome A/S, Danmark Member of the Board: Pronostics Ltd, England Resistentia Pharmaceuticals AB, Sverige Lone Skjøttgaard Due Korrespondent (engelsk og tysk) Medarbejderrepræsentant Patentassistent, Zealand Pharma A/S Bestyrelsesmedlem: Kreatech Holding B.V., Amsterdam, Holland Christian Thorkildsen Cand.pharm. Medarbejderrepræsentant Projektleder, Udvikling, Zealand Pharma A/S Jean-Christophe Renondin Læge (klinisk farmakologi) og MBA Peter Benson M.A. økonomi Managing Partner, Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Natimmune A/S, Danmark Virogates A/S, Danmark M2Medical Inc., Sunnyvale, California General Partner, CDC Innovation, Paris, Frankrig Bestyrelsesmedlem: Aptanomics, Frankrig Cytheris, Frankrig Kuros Biosurgery, Schweiz Novagali Pharma, Frankrig Picometrics, Frankrig TXCELL, Frankrig Xytis, USA Linda Sjöström Kemiingeniør Partner, BankInvest Biomedical Venture, Danmark Bestyrelsesformand: ACE BioSciences A/S, Danmark Bestyrelsesmedlem: Santaris A/S, Danmark BioStratum Inc. Observatør Tyge Korsgaard Cand.oecon Bestyrelsesmedlem: FEH A/S, Danmark KM Holding A/S, Danmark KM Rustfri A/S, Danmark M-K-S Holding A/S, Danmark Sophion Bioscience A/S, Danmark Vivolution A/S, Danmark

18 Regnskabsberetning Zealands nettoresultat for 2007 var et underskud på DKK 55,0 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 99,0 mio. i Udviklingen i Zealands nettoresultat er en kombination af højere omsætning fra milepælsbetalinger end i året før kombineret med højere forsknings- og udviklingsomkostninger samt administrationsomkostninger i 2007 end i Omsætning Zealands omsætning steg med DKK 56,8 mio. fra DKK 3,1 mio. i 2006 til DKK 59,9 mio. i I 2007 modtog Zealand to milepælsbetalinger fra Sanofi-Aventis for gennemførelsen af en 24-måneders stabilitets-test for den endelige formulering af AVE0010/ZP10 samt for afslutningen af fase IIb studiet med AVE0010/ZP10 ud over en milepælsbetaling fra Wyeth Pharmaceuticals for videreførelsen af den første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609 (GAP-134) til kliniske fase I studier i USA. I 2006 blev der modtaget en milepælsbetaling fra Wyeth for udpegelsen af et back-up stof i forbindelse med gap junction-moduleringsprogrammet. Andre driftsindtægter Zealands andre driftsindtægter, som består af offentlige tilskud til PhD-studerende, udgjorde DKK 0,2 mio. i 2007, hvilket var på niveau med Omkostninger De samlede driftsomkostninger udgjorde DKK 122,7 mio. i 2007 sammenlignet med DKK 109,7 mio. i En af de primære årsager til omkostningsstigningen er royaltybetalinger forbundet med milepælsbetalinger fra Sanofi-Aventis på i alt DKK 7,4 mio. i Der var ingen royaltybetalinger i Forsknings- og udviklingsomkostningerne var højere i 2007 end i Udviklingen i forsknings- og udviklingsomkostninger afspejler afslutningen af Zealands fase II effektstudie med ZP120, der blev igangsat i 2006, sammen med videreførelsen og videreudviklingen af Zealands projekt inden for kemoterapi-induceret diarré, ZP1846, hvor kliniske fase I studier blev påbegyndt, og ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, som i øjeblikket er i præklinisk udvikling, samt fortsatte omkostninger til Zealands lovende peptid drug discovery produkter i det tidlige stadie. Personaleomkostningerne steg til DKK 47,6 mio. i 2007 fra DKK 41,2 mio. i 2006, primært som følge af fratrædelsesgodtgørelser grundet organisationsændringer. Det samlede medarbejderantal steg til 63 ved udgangen af 2007 fra 62 ved udgangen af i 2007 i forhold til 2006, primært som følge af omkostninger til Zealands faciliteter. Af de samlede omkostninger i 2007 kan 86% henføres direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteterne, herunder lønninger til F&U-medarbejdere, laboratorieudgifter og kliniske omkostninger, mens administrationsomkostningerne udgjorde 14%. Den procentvise andel af de samlede udgifter til F&U-aktiviteter er på samme niveau som i 2006, hvilket understreger Zealands fortsatte fokus på F&U. Driftsresultat Zealands driftsunderskud faldt fra DKK 106,4 mio. i 2006 til DKK 62,5 mio. i Dette fald i driftsunderskuddet skyldtes primært omsætningsfremgangen som følge af højere milepælsbetalinger i 2007 sammenlignet med Finansielle poster Finansielle poster udgjorde en nettogevinst på DKK 7,5 mio. i 2007 i forhold til en nettogevinst på DKK 7,4 mio. i Finansielle indtægter steg fra DKK 8,2 mio. i 2006 til DKK 11,2 mio. i 2007 på grund af højere renteindtægter som følge af D-finansieringsrunden i september 2006, mens de finansielle udgifter steg fra DKK 0,8 mio. i 2006 til DKK 3,7 mio. i 2007, primært som følge af valutakursreguleringer relateret til faldet i kursen på USD. Resultat af ordinær drift før skat Zealands resultat før skat i 2007 var et underskud på DKK 55,0 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 99,0 mio. i 2006 som følge af de faktorer, der er beskrevet ovenfor under omsætning, omkostninger og finansielle poster. Skat af ordinært resultat Udskudte skatteaktiver er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan anvendes. Som følge heraf er der ikke indregnet nogen skat af ordinært resultat hverken i 2007 eller Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt udstyr udgjorde DKK 2,4 mio. i 2007 sammenlignet med DKK 5,3 mio. i Pengestrømme I 2007 udgjorde Zealands pengestrømme fra driftsaktiviteter DKK -57,6 mio. i forhold til pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2006 på DKK -90,3 mio. Zealand fortsatte med at tilbagebetale et lån til Vækstfonden med DKK 4,7 mio. i Det udestående beløb pr. 31. december 2007 var DKK 6,1 mio., og lånet bliver endeligt tilbagebetalt ved udgangen af Administrationsomkostningerne udgjorde i 2007 DKK 17,5 mio. Administrationsomkostningerne steg med DKK 4,3 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -4,7 mio. i 2007 i forhold til DKK 210,9 mio. fra Zealands D-finansieringsrunde i september 2006.

19 17 Målsætning for 2007 For 2007 havde Zealand forventet at nå følgende milepæle i sine projekter: I 2007 lykkedes det endvidere for Zealand at føre selskabets første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP- 134, som er udviklet af Wyeth, ind i klinisk fase I. I Sanofi-Aventis gennemførelse af studie til fastsættelse af dosis og effekt med AVE0010/ZP10 (type 2 diabetes) I Gennemførelse af fleksibelt studie til fastsættelse af dosis og effekt med ZP120 (Akut dekompenseret hjertesvigt) I Data fra fase I studie med ZP1846 (Kemoterapiinduceret diarré) I Identifikation af klinisk primær kandidat for Zealands PYY projekt (Fedme) I september offentliggjorde Sanofi-Aventis, at de havde afsluttet deres studie til fastsættelse af dosis og effekt med AVE0010/ZP10 (type 2 diabetes) og planlægger at indlede kliniske fase III studier i 1. kvartal Sanofi-Aventis forventer desuden at indsende en NDA/MAA-ansøgning for den korttidsvirkende formulering i Med hensyn til ZP120 blev det fleksible studie til fastsættelse af dosis og effekt stoppet i begyndelsen af Det mest interessante resultat fra dette studie var, at ZP120 skabte et markant fald i det systoliske blodtryk uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. Denne observation tyder på, at ZP120 kan være et attraktivt valg i behandlingen af isoleret systolisk hypertension under forhold med stress-induceret isoleret systolisk hypertension (dvs. efter operation), og Zealand vil undersøge disse muligheder yderligere i Klinisk fase I med ZP1846 til behandling og forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré blev påbegyndt september 2007, så data fra dette studie vil ikke foreligge før midten af Der er identificeret en lead-kandidat for Zealands fedmeprojekt, ZP2435. Zealand har imidlertid besluttet at afbryde projektet. Et nye diabetes-/fedmeprojekt med en dobbelt virkningsmekanisme undersøges i øjeblikket i den prækliniske udvikling, og Zealand forventer at kunne vælge en klinisk kandidat i 1. halvår Forventninger til 2008 Zealands største målsætninger og milepæle for 2008 er: I Afslutning og rapportering om fase I studie med ZP1846 til forebyggelse og behandling af kemoterapiinduceret diarré. I Indlevering af IND-ansøgning og igangsættelse af fase I studie med ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) I Lead kandidat identificeret til Zealands nye projekt inden for diabetes/fedme Zealand vil i 2008 øge fokuseringen på at indgå samarbejdsog licensaftaler med medicinalselskaber efter at have opnået klinisk proof of concept eller tidligere, hvis sådanne samarbejder eller licensaftaler vil kunne forbedre udviklingen af Zealands produktkandidater. Det er stadig hensigten med den overordnede strategi at beholde visse rettigheder i specifikke geografiske områder for derigennem at øge projektets værdi for Zealand. På baggrund af de forventede aktiviteter for hvert af Zealands kliniske udviklingsprojekter og videreudviklingen af Zealands forsknings-pipeline med peptidbaserede produktkandidater forventes de samlede omkostninger i 2008 at være på niveau med omkostningerne i Omkostningerne omfatter udgifter forbundet med videreudviklingen af ZP1846 til behandling og forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré, igangsættelsen af et fase I studie med ZP1848 mod inflammatoriske tarmsygdomme og videreførelsen af de prækliniske projekter inden for diabetes/fedme og osteoporose. Zealand fokuserer på og gør en indsats for, at dets forhold til aktionærer, bestyrelse, direktion og ledelse overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse i 2001 og suppleret i Endvidere har selskabet valgt at give oplysninger om selskabets kapitalstruktur og ejerforhold som anbefalet i 107a i årsregnskabsloven. Bestyrelsens sammensætning sikrer spredning på nationalitet,

20 Corporate Governance 18 Opretholdelse af gode forhold i overensstemmelse med god corporate governance-praksis personlighed og alder, således at bestyrelsen på baggrund af selskabets aktuelle udviklingstrin er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver samt fungere som sparringspartner. Kun personer under 70 år kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens virke er yderligere reguleret af en forretningsorden. Selskabets bestyrelse har nedsat et aflønningsudvalg og et revisionsudvalg, hvis opgaver er beskrevet nedenfor. Endelig regulerer bestyrelsens forretningsorden fordelingen af ansvarsområder mellem selskabets bestyrelse, direktion og ledelse. Selskabet agter fortsat at følge en strategi om god selskabsledelse. I 2008 vil selskabet fortsat gennemgå sine processer vedrørende ledelsesspørgsmål for at sikre, at selskabet lever op til anbefalingerne i det omfang, de er relevante og bidrager til selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter. Zealand s bestyrelse Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer På Zealands generalforsamling vælges mindst fem og højest ni bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Endvidere suppleres bestyrelsen eventuelt af medlemmer valgt af selskabets medarbejdere i henhold til gældende lovgivning. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder på næstfølgende ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, når dette besluttes af en generalforsamling, bestyrelsen eller på anmodning fra selskabets revisorer, samt når der skriftligt anmodes derom af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen til behandling af et bestemt emne. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af selskabets vedtægter. Bestyrelsesudvalg Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, der består af Daan J. Ellens, Tyge Korsgaard og Jens W. Kindtler. Revisionsudvalgets opgave er at bistå bestyrelsen i forbindelse med dens samarbejde med selskabets revisorer og gennemgangen af selskabets regnskabsrapportering og procedurer. Aflønningsudvalg Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der består af Daan J. Ellens, Linda Sjöström, Peter Benson og Jean Christophe Renondin. Aflønningsudvalget skal gennemgå og godkende det vederlag, der tilbydes ledende medarbejdere, samt fremsætte forslag til passende bonus- og warrantordninger til vedtagelse i bestyrelsen. Direktion Selskabets direktion udgøres af Mogens Vang Rasmussen og Jørgen Søberg Petersen, som er ansat af bestyrelsen og fungerer efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Investor relations politik Zealand sigter med sine Investor Relations-aktiviteter mod at sikre et højt og ensartet informationsniveau om selskabet for at sikre, at Zealands mission, vision, strategi og opnåede resultater formidles konsekvent og sikkert. Zealands aktier Hver aktie har en pålydende værdi på DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på general- forsamlinger.

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

science-to-life annual report

science-to-life annual report science-to-life annual report 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 6 8 Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på 17.109 t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller

PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller PSO-F&U 3629 Forskning og udvikling af 2. generations PEC solceller Indsatsområde: Solceller Tidsplan PSO omkostninger Projektorganisation: Teknologisk Institut sep. 2001 til sep. 2003 4.4 mio. kr. PSO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere