årsr apport science-to-life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsr apport science-to-life"

Transkript

1 årsr apport science-to-life

2 Indhold Beretning Regnskab Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal Mission og vision Regnskabsberetning 2007 Corporate governance Ejerforhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Vi omdanner peptider til lægemidler Innovation AVE0010/ZP10 (Type 2 diabetes) ZP120 (Isoleret systolisk hypertension) ZP1609/ GAP-134 (Hjertearytmi) Resultatopgørelse 2007 Balance 31. december 2007 Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Pressemeddelelser Virksomhedsinformation 12 GLP-2 12 ZP1846 (Kemoterapi-induceret diarré) 13 ZP1848 (Inflammatoriske tarmsygdomme) Direktion Ledelse 15 Bestyrelse

3 Indledning Nytænkning og kreativitet er ikke kun begrænset til arbejdspladsen. Ud over den store korpsånd og de innovative løsninger, som Zealands medarbejdere bidrager med i deres arbejde, trives deres kreativitet også i fritiden. I år har vi derfor besluttet at benytte fotos taget af vores medarbejdere til at illustrere vores årsrapport og dermed give et indtryk af de kreative personer, vi har i selskabet. Med denne afsluttende bemærkning vil vi gerne takke Anja Claugmarch Lundstrøm, Carsten Boye Knudsen, Cecilia Lysemose Andersson, Christina Guldberg, Christina Hansen, Eddi Meier, Heike Gosse, Helle Størum, Henrik Landwehr, Henrik Mathiassen, John Hyttel og Mogens Vang Rasmussen for deres store indsats, der har været med til at gøre denne årsrapport unik og kunstnerisk. Værdier Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter for at opfylde selskabets mission og vision. Fællesskab Vi arbejder mod fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærlig og respektfuldt med hinanden. Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tankegang og resultater af høj kvalitet.

4 Product Pipeline Fase III Fase II Fase I Sen-fase lægemiddelforskning Præklinisk udvikling Tidlig-fase lægemiddelforskning AVE0010/ZP10 Type 2 diabetes, korttidsvirkende ZP120 Isoleret systolisk hypertension AVE0010/ZP10LAR Type 2 diabetes, langtidsvirkende ZP1609 Atrieflimmer ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré Tyktarmskræft ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme GAP-oral Kronisk atrieflimmer Osteoporose Fedme/diabetes Kommercielle partnere Sanofi-Aventis AVE0010/ZP10 AVE0010/ ZP10LAR Wyeth ZP1609 GAP-oral

5 Management Letter Ledelsesberetning 2007 var endnu et godt år for Zealand Pharma Zealand fortsatte i 2007 udviklingen af en stærk pipeline gennem sin produktive forskningsorganisation understøttet af en stærk økonomisk stilling og et velfungerende samarbejde med store internationale medicinalfirmaer. AVE0010/ZP10 I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med Glucagon-like Peptide-1 -agonisten AVE0010/ZP10 i patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1C-niveauer efter endt behandling. AVE0010/ZP10 blev givet i licens til Sanofi-Aventis i På et forsknings- og udviklingsmøde afholdt i Paris i september 2007 af Sanofi- Aventis, blev det rapporteret, at man planlægger at indlede fase III studier i begyndelsen af 2008 med AVE0010/ZP10 (korttidsvirkende), og at indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Et fase II studie med AVE0010/ZP10 (langtidsvirkende) forventes indledt i 1. halvår 2008, og indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i ZP120 I 2006 indledte Zealand i USA et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II effektstudie i patienter med akut dekompenseret hjertesvigt med sit nye first in class peptid, ZP120. Studiet blev bragt til ophør i begyndelsen af Randomiseringen mellem gruppen, som blev aktivt behandlet, og gruppen, som fik placebo, bevirkede, at det var vanskeligt at tolke data. Der sås ingen effekt i den primære parameter ændring i dyspnø eller den sekundære parameter seks minutters gangtest. Det mest interessante resultat fra Zealands studie med fleksible doser var imidlertid, at ZP120 bevirkede et markant fald i det systoliske blodtryk uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, tyder denne observation på, at ZP120 kunne være effektivt i behandlingen af isoleret systolisk hypertension (ISH). Zealand vil undersøge denne mulighed nærmere i ZP1609/GAP-134 Zealand indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om sammen at udvikle et gap junctionmodulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. I oktober førte Wyeth dette stof ind i klinisk fase I udvikling i USA. ZP1609/ GAP-134 har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af hjertearytmier. ZP1846 Zealand førte i september ZP1846 ind i klinisk fase I. ZP1846, der er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, udvikles til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for patienter, der modtager mange kræftbehandlinger. Fase I studiet, som finder sted i USA, er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater baseret på dette studie i ZP1848 ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagonlike Peptide-2 -agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og forbedre helingsprocessen efter inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 bliver ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og det er planlagt at indgive en IND-ansøgning i USA i 2008.

6 Zealand har til hensigt at føre ZP1848 gennem et præklinisk udviklingsprogram, der giver mulighed for et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i Organisation Zealand oplevede i 2007 store forandringer og fremskridt, og vi har nu nået et nyt udviklingsstadie. Zealands administrerende direktør siden stiftelsen i 1998, Eva Steiness, forlod selskabet, og vi indledte processen med at finde en afløser. Eva Steiness bidrog i løbet af sin ansættelse væsentligt til Zealands resultater, og Zealand har opnået en enestående position inden for udvikling af nye peptidbaserede lægemidler. Indtil en afløser er fundet, er vores finansdirektør Mogens Vang Rasmussen udnævnt som konstitueret administrerende direktør. Vores aktionærer valgte i april Jesper Zeuthen som ny formand for bestyrelsen efter den tidligere formand, Jan Honorés, fratrædelse i februar. Lars Kolind og Lennart Bruce fratrådte tillige ved denne lejlighed deres bestyrelsesposter. Tyge Korsgaard og Remi Droller fratrådte deres bestyrelsesposter på en ekstraordinær generalforsamling i juni, og aktionærerne valgte Peter Benson og Alain Munoz som nye medlemmer af Zealands bestyrelse. Jesper Zeuthen fratrådte sin bestyrelsespost på en ekstraordinær generalforsamling i december, og Daan J. Ellens blev valgt som ny bestyrelsesformand i Zealand. Linda Sjöström og Jens W. Kindtler blev endvidere valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. klinisk udvikling. Zealands store likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. Vi vurderer, at vi med vores fremskridt inden for kliniske programmer og opbygning af en solid forskningsportefølje har en rig produktportefølje med stort potentiale i fremtiden. I 2007 fortsatte vi med at styrke vores tekniske kompetencer inden for alle aspekter af peptidteknologien, og vi har derudover videreudviklet vores fleksible projektorganisation. Zealands korpsånd og vores fokus på at omdanne nye muligheder inden for peptidteknologien til nye lægemidler, der giver patienter et bedre liv, er det, der får det inspirerende arbejdsmiljø hos Zealand til at blomstre har været et år med store udfordringer, og jeg vil gerne takke Zealands medarbejdere for deres yderst professionelle og dedikerede indsats igennem året. Kun takket være deres store motivation og indsats har det været muligt at nå vores fælles mål og fortsat fokusere på vores forskning og udvikling og værdiskabelse. Hvis vi kan videreføre dette engagement, er jeg overbevist om, at det vil føre til væsentlige resultater i Endelig vil jeg gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i vores forfølgelse af vores strategiske mål. Som følge af en vellykket udvikling af Zealands samarbejdsprojekter modtog Zealand milepælsbetalinger fra sit samarbejde med Sanofi-Aventis og Wyeth i Den økonomiske styrke gør det muligt for Zealand at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer og føre nye lægemidler fra vores unikke forsknings-pipeline videre i Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør og økonomidirektør

7 Nøgle tal Overskrift t.kr Resultalt opgørelse Driftsindtægter 60,161 3,346 39,919 24,973 81,732 2,186 Forsknings- og udviklingsomkostninger -105,144-96,534-71,584-55,078-56,373-59,324 Administrationsomkostninger -17,526-13,232-26,138-13,462-11,157-10,234 Ordinært resultat før skat ,991-43,307-47,161 15,289-68,401 Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet Balance Likvide beholdninger 246, , ,296 21,187 72,647 16,696 Aktiver i alt 263, , ,641 34,511 85,257 34,692 Aktiekapital 17,682 17,682 12,002 2,633 2,633 1,497 Egenkapital i alt 242, , ,042-35,724 10,813-42,696 Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang) Mission Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at dække patienternes uopfyldte behandlingsbehov. Vision At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet inden At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores videnbeskyttede teknologier. At bevare visse markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores værdier og den måde vi arbejder på.

8 Vi omdanner peptider til lægemidler Zealand Pharma er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptidbaserede produkter Zealand er et biofarmaceutisk selskab, som er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptid- baserede produkter til indikationer, hvor der er betydelige uopfyldte behandlingsbehov samt et kommercielt potentiale. Zealand Pharmas specialiserede knowhow inden for peptidkemien gør det muligt at skabe nye peptidmolekyler med unikke terapeutiske egenskaber. For at styre vore tekniske risici fokuserer selskabet endvidere på at optimere og udvikle velkarakteriserede peptider med velkendte mekanismer. Siden de kommercielle aktiviteter begyndte i 1999 er syv nye stoffer fra Zealands egen forskning overgået til udvikling. Et stof vil overgå til klinisk fase III udvikling i 2008, tre af Zealands produktkandidater er nået ind i kliniske fase II studier og tre ind i kliniske fase I studier. Som led i selskabets aktiviteter har Zealand indgået partnerskaber om licensering og klinisk udvikling med de førende medicinalfirmaer Sanofi-Aventis og Wyeth. Inden for vores forskning anvendes fokuserede peptid-biblioteker til optimering af vores IPR-position og til at øge kemisk og biologisk stabilitet til at identificere stoffer. Når vi har identificeret et attraktivt peptid, anvender vi computer-understøttet rationelt peptid-lægemiddeldesign til optimering af særlige produktkandidat-kvaliteter. Herudover anvender vi vores rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, der medvirker til at øge enzymstabilitet. SIP -modificerede peptider har generelt en bedre vandopløselighed og viser bedre udbytte i produktionen, hvilket har stor betydning for prisen på vore peptid-lægemidler. Som det fremgår af vores pipeline, har vi kunnet anvende vores SIP -teknologi til en lang række meget forskellige peptider.

9 Innovation Zealand Pharmas forskning inden for peptider er førende inden for medicinsk innovation 7 Peptider er signalmolekyler, der består af op til 50 byggesten kaldet aminosyrer. Molekyler, som består af mere end dette antal aminosyrer, kaldes proteiner. Peptider påvirker selektivt specifikke målceller med henblik på at fremkalde en speciel effekt. Kortlægningen af menneskets genom har resulteret i, at de biologiske videnskaber nu opnår enestående fremskridt inden for vores forståelse af den store biologiske mangfoldighed af peptider og deres unikke funktioner i kroppen. Zealand anvender denne nye biologiske viden til at identificere peptider med mulige terapeutiske egenskaber, og gennem vores lægemiddelforskning og -udviklingskompetencer omdanner vi disse til lægemidler. Vores portefølje består således af unikke kliniske lægemiddelkandidater, der alle har potentiale til at levere nye og bedre løsninger inden for fremtidens patientbehandling. Lægemiddeludvikling har traditionelt fokuseret på oralt aktive farmaceutiske indholdsstoffer, under ét benævnt small molecule drugs. I videnskabelige kredse anses behandling med peptider generelt for at have visse fordelagtige egenskaber sammenlignet med small molecule drugs, f.eks.: I højere aktivitet og potens I højere specificitet over for et givet target I mindre tendens til uhensigtsmæssig interaktion med andre lægemidler I mindre ophobning i væv I lavere tokcisitet I effekt, der er vanskelig at kopiere med traditionelle lægemidler Sammenlignet med traditionelle small molecule drugs har peptider også visse mindre fordelagtige egenskaber, f.eks.: I kortere tilstedeværelse i kroppen på grund af enzymatisk nedbrydning I kan ikke effektivt anvendes i tabletform I potentielle antigene eller allergiske reaktioner Zealands strategi er at identificere peptider med attraktive behandlingsmæssige egenskaber og skabe produkter, der har samme behandlingsmæssige fordele som endogene peptider. Zealands medicinske peptidinnovation har forbedrede kvaliteter (f.eks. øget kemisk stabilitet ved hjælp af Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, færre bivirkninger og en bedre administrationsvej), hvilket gør stofferne attraktive inden for klinisk lægevidenskab. Zealand har med sin fleksible organisation og fokus på forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler skabt en enestående strategisk platform, hvorfra vi kan bruge peptidteknologien til at give patienterne et bedre liv. Zealand Pharma skaber produkter på et voksende marked, der efterspørger nye peptidbaserede lægemidler Flere nye peptidbaserede lægemidler er inden for de seneste år blevet markedsført med succes både i Europa og i USA. Det nuværende marked for peptidbaserede lægemidler har en værdi på mere end USD 6,4 mia., og endnu mere interessant er det, at vækstraten for dette marked er tocifret. Mens overskrifter taler om det dødvande, de større medicinalfirmaers pipelines befinder sig i, repræsenterer den medicinske innovation, som Zealands laboratorier skaber, meget attraktive forretningsmuligheder. De beslutninger, vi tager i forbindelse med vores forsknings- og udviklingsproces, er i høj grad markedsdrevne. Vi fokuserer således på forskning og udvikling af nye peptidbaserede lægemidler med unikke farmakologiske egenskaber inden for sygdomsområder med udækkede behandlingsbehov på attraktive markeder. Zealand Pharmas høje produktivitet er et resultat af en kreativ, energisk forskningsorganisation med stor korpsånd, der arbejder i en disciplineret og struktureret forsknings- og udviklingsproces Vi mener, at effektivitet i Zealands projektorganisation er nødvendig for at opfylde selskabets overordnede målsætninger. Således er målet med Zealands projektorganisation at sikre optimal anvendelse af ressourcer og optimere værdiskabelsen i hvert enkelt projekt. Projektorganisationen arbejder med klare målsætninger i alle faser af projekterne, og vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter, for at opfylde selskabets mission og vision. Inden et nyt forskningsprojekt indledes, evalueres alle projektideer grundigt med henblik på at udvælge de mest attraktive ideer. For at sammenligne projektideer og styre porteføljen af projektideer optimalt er der en række emner, der overvejes, inden laboratorieressourcerne bruges på nye projekter. De eksisterende data undersøges og sammenfattes i et Project Charter, der beskriver forretningsideen, den tekniske køreplan, IPR-strategi, risikoprofil, kliniske effektmål, kritiske emner og en overordnet projektplan.

10 Innovation Dermed er det vigtigste indgangskriterium for et nyt forestående projekt, at det biologiske rationale kan omdannes til en attraktiv forretning. I sammenfatningen af Project Charter tvinges projektgruppen til på forhånd at tage alle større risici op til overvejelse, hvilket tjener til at underbygge ledelsesgruppens beslutning. Derudover skabes der med Project Charter generelt opmærksomhed omkring eventuelt kritiske emner på et tidligt tidspunkt. Zealand har desuden etableret sit eget innovationscenter Zealands Innovation House. Zealands Innovation House er en forretningsfokuseret sammenfatning af kernekompetencer (immaterielle rettigheder, kemi og medicin), som samarbejder med vores fleksible projektorganisation. Zealands Innovation House foretager en hurtig kvalitetsanalyse og evaluerer ideer (immaterielle rettigheder, kemi og medicin) samt muliggør en høj produktivitet i Zealands forsknings- og udviklingsaktiviteter. Zealand skaber værdi gennem samarbejde Zealand har en mindre F&U-organisation med en yderst kompetent stab på 40 medarbejdere (ved udgangen af 2007). Produktiviteten i denne organisation bekræftes af, at vi har videreført syv lægemiddelkandidater til udviklingsstadiet, siden vi flyttede ind i vores lokaler i Ud over en stærk intern organisation er den høje produktivitet ligeledes et resultat af en yderst effektiv samarbejds-/netværksstrategi. Igennem årene har Zealand indgået videnskabelige samarbejdsaftaler med over 40 universiteter i Europa, Nordamerika og Japan. For at understøtte vores udviklingsproces har vi indgået kommercielt yderst konkurrencedygtige samarbejdsaftaler med kontraktorganisationer inden for toksikologi, fremstilling af lægemiddelstoffer og lægemiddelprodukter samt organisationer inden for kliniske studier. Desuden har vi et tæt samarbejde med nogle af de bedste europæiske og amerikanske advokatfirmaer med speciale inden for immaterielle rettigheder. Dette omfattende netværk af konsulenter og specialorganisationer gør os i stand til at udføre meget avancerede forsknings- og udviklingsprocedurer omkostningseffektivt og inden for en kort tidsperiode. Denne organisation er desuden med til at skræddersy processen for hvert enkelt projekt under hensyntagen til projektets omkostninger og generelle forretningsrisici. Nogle af vores længst fremskredne kliniske lægemiddelkandidater er udlicenseret til Sanofi-Aventis AVE0010/ZP10 og Wyeth (rotigaptid og ZP1609/GAP-134). Hvis disse programmer udvikles tilfredsstillende, kan vi forvente væsentlige indtægter fra projekterne i de kommende år. Efterhånden som der indledes kliniske studier i patienter (fase II og III) med ZP120 og ZP1846, vil vi søge samarbejdspartnere, som vi kan dele de økonomiske risici med, og for at sikre en effektiv klinisk udvikling, der på den bedst mulige måde kan føre vores programmer frem til markedsgodkendelse.

11 AVE0010/ZP10 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science AVE0010/ZP10 er en Glucagon-like Peptide-1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne forskningslaboratorier, som integrerer Zealands SIP -teknologi, og som udvikles til subkutant injektionsbehandling af type 2 diabetes. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glukagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren, og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i juni Sanofi-Aventis står for al videre udvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af AVE0010/ZP10 i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med AVE0010/ZP10 ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med AVE0010/ZP10 i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1C-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med AVE0010/ZP10 i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1C i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med AVE0010/ZP10 var endvidere associeret med et betydeligt vægttab i overvægtige diabetikere. Baseret på disse meget tilfredsstillede resultater blev det på et forsknings- og udviklingsmøde i Paris i september 2007 afholdt af Sanofi-Aventis rapporteret, at man planlægger at indlede fase III studier i begyndelsen af 2008 med den korttidsvirkende formulering af AVE0010/ZP10, og at indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Et fase II studie med en langtidsvirkende formulering af AVE0010/ZP10 forventes indledt i 1. halvår 2008, og indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmandssukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og AVE0010/ZP10 tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

12 10 ZP120 Ny behandlingsmulighed for isoleret systolisk hypertension Science ZP120 er et nyt peptid (Opioid Receptor Like 1 (ORL-1) receptoragonist), der bevirker perifer kardilation og mindsker blodtrykket. Perifere sympatiske nerver innerverer blodkarrene og er ansvarlige for stress-induceret forøgelse af blodtrykket. Som følge af stimulation frigør de sympatiske nerver neurotransmitteren noradrenalin fra nerveender, som er ansvarlige for den nervemedierede sammentrækning af de perifere blodkar og den deraf følgende blodtryksstigning. Omvendt er en reduceret mængde frigjort noradrenalin associeret med udvidelse af blodkarrene og dermed blodtryksfald. Vi har vist, at ZP120 har en unik farmakologisk evne til at hæmme noradrenalin frisætningen i de perifere nerver i blodkarrene, og at denne mekanisme er ansvarlig for ZP120 s blodtrykssænkende effekt. I modsætning til konventionelle blodtrykssænkende lægemidler udløser ZP120 s blodtrykssænkning ikke en reflektorisk forøgelse af pulsen. Ud fra disse farmakologiske observationer forventer vi, at ZP120 s blodtrykssænkende effekt vil være mest udtalt i situationer med forhøjet sympatisk tonus (i stress-situationer), og at ZP120 vil være bivirkningsfri hos patienter med normal tonus. I 2005 afsluttede vi et dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med patienter med stabilt hjertesvigt, som viste, at ZP120 var sikkert og veltolereret i stabilt hjertesvigt. Hos patienter med normal sympatisk tonus frembragte ZP120 en mindre sænkning af det systoliske blodtryk (~5 mmhg), og der sås ingen ændringer af det diastoliske tryk. I 2006 indledte vi et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II effektstudie i patienter med akut dekompenseret hjertesvigt (dvs. patienter med høj sympatisk tonus). Studiet blev bragt til ophør i begyndelsen af Randomiseringen mellem gruppen, som blev aktivt behandlet, og gruppen, som fik placebo, bevirkede, at det var vanskeligt at tolke data. Der sås ingen effekt i primære (ændring i dyspnø) og sekundære (seks minutters gangtest) parametre. Det mest interessante resultat fra Zealands studie med fleksible doser var imidlertid, at ZP120 skabte et markant fald i det systoliske blodtryk (ca. 15 mmhg sammenlignet med placebo) uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. Det forhold, at den blodtrykssænkende effekt af ZP120 er langt mere udtalt hos patienter med forhøjet sympatisk tonus (akut, kritisk syge patienter), understøtter i høj grad påstanden om en stress-relateret effekt af ZP120. Klinisk medfører dette, at lægemidlet specifikt sænker blodtrykket hos patienter med stress-induceret forhøjet blodtryk som følge af forhøjet sympatisk tonus. En anden vigtig observation fra vores to første kliniske studier med patienter med hjertesvigt er, at stoffet fortrinsvist sænker det systoliske blodtryk. På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, tyder denne observation på, at ZP120 kunne være en attraktiv terapeutisk mulighed for behandling af isoleret systolisk hypertension i tilfælde af stress-induceret isoleret systolisk hypertension (f.eks. i den post-operative fase). Life Forhøjet blodtryk er en vigtig risikofaktor ved kardiovaskulære sygdomme. Således er utilstrækkelig behandling af forhøjet blodtryk forbundet med en forøget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), myokardieinfarkt, nyrelidelser og hjertesvigt. Isoleret systolisk hypertension hvor det systoliske blodtryk overstiger 140 mm Hg, uden at det diastoliske blodtryk er forhøjet (< 90 mm Hg) anerkendes som en pålidelig markør for kardiovaskulære sygdomme. Kliniske studier indikerer, at hos patienter, som har fået en hjerteklapoperation, er isoleret systolisk hypertension associeret med 40% forøget sandsynlighed for at få kardiovaskulære sygdomme i den peri-operative fase. Betydningen af isoleret systolisk hypertension i den perioperative fase har dog ikke været tilstrækkelig fastlagt, og for tiden er der ingen lægemidler, der er udviklet til denne nye niche-indikation inden for hypertensionsmarkedet. Sammen med en udviklingspartner planlægger Zealand at udvikle ZP120 som et intravenøst stof til brug ved postoperativ kontrol af isoleret systolisk hypertension.

13 ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi 11 Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand Pharma har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, rotigaptid, specifikt hæmmer re-entry arytmi -mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om sammen at udvikle et gap junctionmodulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv anden generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junctionmodifier er den videre udvikling af rotigaptid bragt til ophør. ZP1609/GAP-134 synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at ZP1609/GAP-134 modvirker postoperativ AF og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede ZP1609/ GAP-134 signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at ZP1609/ GAP-134 er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP-134 ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjerte-karsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7-landene i 2006 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. ZP1609/GAP-134 vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

14 GLP-2 12 Glucagon-like Peptide-2, der retter sig mod og stimulerer og genopretter tyndtarmens epitel Glucagon-like peptide-2 (GLP-2) er en peptidbaseret vækstfaktor, der specifikt retter sig mod, stimulerer og genopretter tyndtarmens epitel. I forsøgsmodeller af beskadigelse af og sygdom i tyndtarmen resulterede behandling med GLP-2 i en betydeligt forbedret heling og regenerering af samt absorptionskapacitet i tyndtarmens slimhinde. Disse resultater skabte stor interesse for en mulig terapeutisk anvendelse af GLP-2 til behandling af sygdom i og beskadigelse af tyndtarmen, men peptidets kendte relative ustabilitet i kroppen udgjorde en betydelig udfordring. Hos Zealand har vi har anvendt vores viden om peptidstabilisering til at fremstille en række helt nye GLP-2-peptidanaloger med øget stabilitet og effekt. To af vores GLP-2 analoger, ZP1846 og ZP1848, er p.t. i klinisk udvikling til henholdsvis forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré og behandling af inflammatorisk tarmsygdomme. ZP Kemoterapi-induceret diarré Life Kemoterapeutiske stoffer anvendes i stor udstrækning til at ødelægge tumorceller og forebygge udviklingen af kræft. Disse stoffer har imidlertid et meget bredt effektspektrum inden for cytotoksisk aktivitet og kan ofte forårsage skade og organsvigt i andre organsystemer. Kemoterapi-induceret diarré er en anerkendt bivirkning ved en række kemoterapeutiske behandlinger i kræftpatienter og kan være invaliderende og potentielt livstruende. Forekomsten og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret diarré varierer betydeligt med intensiteten og karakteren af den cytotoksiske behandling. Særligt patienter med tyktarmskræft i behandling med 5-FU og irinotecan er i alvorlig grad berørt af kemoterapi-induceret diarré, og der er indberettet frekvenser på op til 80%. Eftersom gængse behandlinger for kemoterapi-induceret diarré kun giver symptomlindring, er der et medicinsk behov for stoffer, der retter sig mod årsagen til lidelsen, dvs. forebygger eller reducerer beskadigelse af tarmens slimhinde som følge af kemoterapi. Science ZP1846 er en ny stabil Glucagon-like Peptide-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forebygge kemoterapi-induceret diarré. Prækliniske farmakologiske studier har vist, at ZP1846 stimulerer slimhindedannelse i tyndtarmen og effektivt reducerer forekomsten og sværhedsgraden af kemoterapiinduceret diarré. Kemoterapi-induceret diarré kan medføre alvorlig dehydrering, underernæring, elektrolytforstyrrelser og anden ustabilitet. For kræftpatienter, der allerede er svækkede, kan udvikling af kemoterapi-induceret diarré nødvendiggøre dosisreduktion, udsættelse eller endda afbrydelse af kemoterapien. I værste fald vil kræftpatienten ikke være i stand til at modtage den optimale behandling for deres kræft på grund af diarré. Den eksisterende farmakologiske behandling af kemoterapiinduceret diarré omfatter opioider som f.eks. loperamid and diphenoxylat. I alvorlige tilfælde behandles med octreotid. Opioider er effektive til behandling af milde former for diarré, men deres virkning ved moderat til svær diarré er begrænset. Der er gennemført et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram, og dosering i fase I blev påbegyndt i USA i september Fase I studiet er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i Efter afslutning af fase I studiet agter selskabet at videreføre ZP1846 til en fase IIa dobbeltblindet, placebokontrolleret, flerdosis, sikkerheds- og tolerabilitetsafprøvning med stigende doser i patienter med tyktarmskræft. Formålet med studiet vil være at vurdere sikkerhed og tolerabilitet og forekomst og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret diarré.

15 13 ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme Life Crohns sygdom og colitis ulcerosa er to særlige, livslange inflammatoriske tarmsygdomme med ukendt ætiologi. Begge tilstande karakteriseres ved sporadisk inflammation (opblussen) efterfulgt af spontan heling (remission) af områder i mave-/tarmkanalen. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. For så vidt angår Crohns sygdom er inflammationen primært lokaliseret i den sidste del af tyndtarmen og den første del af tyktarmen, men kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen. Inflammationen har tendens til generelt at berøre hele tarmvæggen (transmural), og tarmen får et uensartet udseende (områder med beskadiget, betændt slimhinde og områder med normal slimhinde). Ved colitis ulcerosa er inflammationen begrænset til tyktarmen. Inflammationen berører alene tyktarmens indre overflade og udvikler sig kontinuerligt fra den distale til den proximale tyktarm. Nuværende behandlinger af inflammatoriske tarmsygdomme retter sig mod lindring og/eller forebyggelse af inflammation med antiinflammatoriske lægemidler (f.eks. aminosalicylsyre, topiske og systemiske steroider), immunosuppressive stoffer (f.eks. mercaptopurin) eller biologiske produkter (f.eks. Infliximab). Effekten af disse behandlinger er imidlertid ikke optimal, og der eksisterer derfor et uopfyldt behov for nye, mere effektive terapeutiske metoder. Zealand mener, at man ved at fremkalde hurtig heling og gendannelse af tyndtarmens epitel kan øge helingen og forebygge inflammation i inflammatoriske tarmsygdomme. Science ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation i patienters inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagonlike Peptide-2 agonist med regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedre helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og øge helingen af inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1846 bliver ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og det er planlagt at indgive en IND-ansøgning i USA i Fase I studiet vil være et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, stigende subkutant enkeltdosis sikkerhedsog tolerabilitetsstudie i raske frivillige, som er planlagt til at finde sted i USA. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i 2008.

16 Direktion 14 Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Jørgen Søberg Petersen Executive Vice President Forskningsdirektør Læge, Phd og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi Ledelse Jørgen Søberg Petersen Executive Vice President Forskningsdirektør Læge, Phd og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Jürgen Langhärig Forskningsudviklingsdirektør M.Sc. og PhD (industriel mikrobiologi) MBA Jørgen Søberg Petersen er læge, ph.d. og dr.med. fra Københavns Universitet. Jørgen Søberg Petersen har desuden en executive MBA-grad fra Danmarks Tekniske Universitet og har været post. doc. ved University of Iowa. Jørgen Søberg Petersen gennemførte 1½ års klinisk uddannelse, før han blev ansat som leder af H. Lundbeck A/S afdeling for sikkerhedsfarmakologi. Jørgen Søberg Petersen har siden 2003 været adjungeret professor i fysiologi og farmakologi ved Københavns Universitet. Han har været ansat i Zealand siden 1998 og indtrådte i direktionen 1. september Mogens Vang Rasmussen er cand.polit. fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse med ledelseskurser på INSEAD og Stanford Business School. Mogens Vang Rasmussen har erfaring fra Novo Nordisk A/S, hvor han var corporate controller og leder af investor relations på hovedkvarteret i Danmark og senere i Novo Nordisk i New York med ansvar for økonomisk rapportering og investor relations i Nordamerika. Før han kom til Zealand Pharma var Mogens Vang Rasmussen økonomidirektør og senere administrerende direktør i MediCult A/S. Mogens Vang Rasmussen har været ansat i Zealand Pharma siden Jürgen Langhärig er MSc og ph.d. i industriel mikrobiologi fra Tübingen Universitet og MBA fra St. Gallen Universitet. Jürgen Langhärig har omfattende erfaring med salg, marketing og forretningsudvikling for store medicinalselskaber, herunder Sandoz og Hafslund Nycomed. Før sin ansættelse i Zealand var Jürgen Langhärig ansat syv år hos Novo Nordisk A/S som senior director i corporate business development. Jürgen Langhärig har været ansat i Zealand Pharma siden november 2005.

17 Bestyrelse 15 Daan J. Ellens Bestyrelsesformand PhD (molekylær biologi) MBA Venture Partner, Life Sciences Partners, Amsterdam, Holland President, Elkerim GmbH, Milken, Schweiz Bestyrelsesformand: Prosensa B.V., Leiden, Holland Hybrigenics SA, Paris, Frankrig Alain Munoz MD (kardiologi og anæstesi) President, Amistad Pharma SA, Frankrig Bestyrelsesformand: Novagali Pharma SA, Frankrig Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA, Frankrig Auris medical AG, Schweiz Genesystem SA, Frankrig Jens W. Kindtler Kemiingeniør og MBA Partner, BankInvest Biomedical Venture, Danmark Bestyrelsesformand: F2G Ltd., England Næstformand: LiPlasome A/S, Danmark Member of the Board: Pronostics Ltd, England Resistentia Pharmaceuticals AB, Sverige Lone Skjøttgaard Due Korrespondent (engelsk og tysk) Medarbejderrepræsentant Patentassistent, Zealand Pharma A/S Bestyrelsesmedlem: Kreatech Holding B.V., Amsterdam, Holland Christian Thorkildsen Cand.pharm. Medarbejderrepræsentant Projektleder, Udvikling, Zealand Pharma A/S Jean-Christophe Renondin Læge (klinisk farmakologi) og MBA Peter Benson M.A. økonomi Managing Partner, Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Natimmune A/S, Danmark Virogates A/S, Danmark M2Medical Inc., Sunnyvale, California General Partner, CDC Innovation, Paris, Frankrig Bestyrelsesmedlem: Aptanomics, Frankrig Cytheris, Frankrig Kuros Biosurgery, Schweiz Novagali Pharma, Frankrig Picometrics, Frankrig TXCELL, Frankrig Xytis, USA Linda Sjöström Kemiingeniør Partner, BankInvest Biomedical Venture, Danmark Bestyrelsesformand: ACE BioSciences A/S, Danmark Bestyrelsesmedlem: Santaris A/S, Danmark BioStratum Inc. Observatør Tyge Korsgaard Cand.oecon Bestyrelsesmedlem: FEH A/S, Danmark KM Holding A/S, Danmark KM Rustfri A/S, Danmark M-K-S Holding A/S, Danmark Sophion Bioscience A/S, Danmark Vivolution A/S, Danmark

18 Regnskabsberetning Zealands nettoresultat for 2007 var et underskud på DKK 55,0 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 99,0 mio. i Udviklingen i Zealands nettoresultat er en kombination af højere omsætning fra milepælsbetalinger end i året før kombineret med højere forsknings- og udviklingsomkostninger samt administrationsomkostninger i 2007 end i Omsætning Zealands omsætning steg med DKK 56,8 mio. fra DKK 3,1 mio. i 2006 til DKK 59,9 mio. i I 2007 modtog Zealand to milepælsbetalinger fra Sanofi-Aventis for gennemførelsen af en 24-måneders stabilitets-test for den endelige formulering af AVE0010/ZP10 samt for afslutningen af fase IIb studiet med AVE0010/ZP10 ud over en milepælsbetaling fra Wyeth Pharmaceuticals for videreførelsen af den første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609 (GAP-134) til kliniske fase I studier i USA. I 2006 blev der modtaget en milepælsbetaling fra Wyeth for udpegelsen af et back-up stof i forbindelse med gap junction-moduleringsprogrammet. Andre driftsindtægter Zealands andre driftsindtægter, som består af offentlige tilskud til PhD-studerende, udgjorde DKK 0,2 mio. i 2007, hvilket var på niveau med Omkostninger De samlede driftsomkostninger udgjorde DKK 122,7 mio. i 2007 sammenlignet med DKK 109,7 mio. i En af de primære årsager til omkostningsstigningen er royaltybetalinger forbundet med milepælsbetalinger fra Sanofi-Aventis på i alt DKK 7,4 mio. i Der var ingen royaltybetalinger i Forsknings- og udviklingsomkostningerne var højere i 2007 end i Udviklingen i forsknings- og udviklingsomkostninger afspejler afslutningen af Zealands fase II effektstudie med ZP120, der blev igangsat i 2006, sammen med videreførelsen og videreudviklingen af Zealands projekt inden for kemoterapi-induceret diarré, ZP1846, hvor kliniske fase I studier blev påbegyndt, og ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, som i øjeblikket er i præklinisk udvikling, samt fortsatte omkostninger til Zealands lovende peptid drug discovery produkter i det tidlige stadie. Personaleomkostningerne steg til DKK 47,6 mio. i 2007 fra DKK 41,2 mio. i 2006, primært som følge af fratrædelsesgodtgørelser grundet organisationsændringer. Det samlede medarbejderantal steg til 63 ved udgangen af 2007 fra 62 ved udgangen af i 2007 i forhold til 2006, primært som følge af omkostninger til Zealands faciliteter. Af de samlede omkostninger i 2007 kan 86% henføres direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteterne, herunder lønninger til F&U-medarbejdere, laboratorieudgifter og kliniske omkostninger, mens administrationsomkostningerne udgjorde 14%. Den procentvise andel af de samlede udgifter til F&U-aktiviteter er på samme niveau som i 2006, hvilket understreger Zealands fortsatte fokus på F&U. Driftsresultat Zealands driftsunderskud faldt fra DKK 106,4 mio. i 2006 til DKK 62,5 mio. i Dette fald i driftsunderskuddet skyldtes primært omsætningsfremgangen som følge af højere milepælsbetalinger i 2007 sammenlignet med Finansielle poster Finansielle poster udgjorde en nettogevinst på DKK 7,5 mio. i 2007 i forhold til en nettogevinst på DKK 7,4 mio. i Finansielle indtægter steg fra DKK 8,2 mio. i 2006 til DKK 11,2 mio. i 2007 på grund af højere renteindtægter som følge af D-finansieringsrunden i september 2006, mens de finansielle udgifter steg fra DKK 0,8 mio. i 2006 til DKK 3,7 mio. i 2007, primært som følge af valutakursreguleringer relateret til faldet i kursen på USD. Resultat af ordinær drift før skat Zealands resultat før skat i 2007 var et underskud på DKK 55,0 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 99,0 mio. i 2006 som følge af de faktorer, der er beskrevet ovenfor under omsætning, omkostninger og finansielle poster. Skat af ordinært resultat Udskudte skatteaktiver er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan anvendes. Som følge heraf er der ikke indregnet nogen skat af ordinært resultat hverken i 2007 eller Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt udstyr udgjorde DKK 2,4 mio. i 2007 sammenlignet med DKK 5,3 mio. i Pengestrømme I 2007 udgjorde Zealands pengestrømme fra driftsaktiviteter DKK -57,6 mio. i forhold til pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2006 på DKK -90,3 mio. Zealand fortsatte med at tilbagebetale et lån til Vækstfonden med DKK 4,7 mio. i Det udestående beløb pr. 31. december 2007 var DKK 6,1 mio., og lånet bliver endeligt tilbagebetalt ved udgangen af Administrationsomkostningerne udgjorde i 2007 DKK 17,5 mio. Administrationsomkostningerne steg med DKK 4,3 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -4,7 mio. i 2007 i forhold til DKK 210,9 mio. fra Zealands D-finansieringsrunde i september 2006.

19 17 Målsætning for 2007 For 2007 havde Zealand forventet at nå følgende milepæle i sine projekter: I 2007 lykkedes det endvidere for Zealand at føre selskabets første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP- 134, som er udviklet af Wyeth, ind i klinisk fase I. I Sanofi-Aventis gennemførelse af studie til fastsættelse af dosis og effekt med AVE0010/ZP10 (type 2 diabetes) I Gennemførelse af fleksibelt studie til fastsættelse af dosis og effekt med ZP120 (Akut dekompenseret hjertesvigt) I Data fra fase I studie med ZP1846 (Kemoterapiinduceret diarré) I Identifikation af klinisk primær kandidat for Zealands PYY projekt (Fedme) I september offentliggjorde Sanofi-Aventis, at de havde afsluttet deres studie til fastsættelse af dosis og effekt med AVE0010/ZP10 (type 2 diabetes) og planlægger at indlede kliniske fase III studier i 1. kvartal Sanofi-Aventis forventer desuden at indsende en NDA/MAA-ansøgning for den korttidsvirkende formulering i Med hensyn til ZP120 blev det fleksible studie til fastsættelse af dosis og effekt stoppet i begyndelsen af Det mest interessante resultat fra dette studie var, at ZP120 skabte et markant fald i det systoliske blodtryk uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. Denne observation tyder på, at ZP120 kan være et attraktivt valg i behandlingen af isoleret systolisk hypertension under forhold med stress-induceret isoleret systolisk hypertension (dvs. efter operation), og Zealand vil undersøge disse muligheder yderligere i Klinisk fase I med ZP1846 til behandling og forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré blev påbegyndt september 2007, så data fra dette studie vil ikke foreligge før midten af Der er identificeret en lead-kandidat for Zealands fedmeprojekt, ZP2435. Zealand har imidlertid besluttet at afbryde projektet. Et nye diabetes-/fedmeprojekt med en dobbelt virkningsmekanisme undersøges i øjeblikket i den prækliniske udvikling, og Zealand forventer at kunne vælge en klinisk kandidat i 1. halvår Forventninger til 2008 Zealands største målsætninger og milepæle for 2008 er: I Afslutning og rapportering om fase I studie med ZP1846 til forebyggelse og behandling af kemoterapiinduceret diarré. I Indlevering af IND-ansøgning og igangsættelse af fase I studie med ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) I Lead kandidat identificeret til Zealands nye projekt inden for diabetes/fedme Zealand vil i 2008 øge fokuseringen på at indgå samarbejdsog licensaftaler med medicinalselskaber efter at have opnået klinisk proof of concept eller tidligere, hvis sådanne samarbejder eller licensaftaler vil kunne forbedre udviklingen af Zealands produktkandidater. Det er stadig hensigten med den overordnede strategi at beholde visse rettigheder i specifikke geografiske områder for derigennem at øge projektets værdi for Zealand. På baggrund af de forventede aktiviteter for hvert af Zealands kliniske udviklingsprojekter og videreudviklingen af Zealands forsknings-pipeline med peptidbaserede produktkandidater forventes de samlede omkostninger i 2008 at være på niveau med omkostningerne i Omkostningerne omfatter udgifter forbundet med videreudviklingen af ZP1846 til behandling og forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré, igangsættelsen af et fase I studie med ZP1848 mod inflammatoriske tarmsygdomme og videreførelsen af de prækliniske projekter inden for diabetes/fedme og osteoporose. Zealand fokuserer på og gør en indsats for, at dets forhold til aktionærer, bestyrelse, direktion og ledelse overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse i 2001 og suppleret i Endvidere har selskabet valgt at give oplysninger om selskabets kapitalstruktur og ejerforhold som anbefalet i 107a i årsregnskabsloven. Bestyrelsens sammensætning sikrer spredning på nationalitet,

20 Corporate Governance 18 Opretholdelse af gode forhold i overensstemmelse med god corporate governance-praksis personlighed og alder, således at bestyrelsen på baggrund af selskabets aktuelle udviklingstrin er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver samt fungere som sparringspartner. Kun personer under 70 år kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens virke er yderligere reguleret af en forretningsorden. Selskabets bestyrelse har nedsat et aflønningsudvalg og et revisionsudvalg, hvis opgaver er beskrevet nedenfor. Endelig regulerer bestyrelsens forretningsorden fordelingen af ansvarsområder mellem selskabets bestyrelse, direktion og ledelse. Selskabet agter fortsat at følge en strategi om god selskabsledelse. I 2008 vil selskabet fortsat gennemgå sine processer vedrørende ledelsesspørgsmål for at sikre, at selskabet lever op til anbefalingerne i det omfang, de er relevante og bidrager til selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter. Zealand s bestyrelse Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer På Zealands generalforsamling vælges mindst fem og højest ni bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Endvidere suppleres bestyrelsen eventuelt af medlemmer valgt af selskabets medarbejdere i henhold til gældende lovgivning. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder på næstfølgende ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, når dette besluttes af en generalforsamling, bestyrelsen eller på anmodning fra selskabets revisorer, samt når der skriftligt anmodes derom af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen til behandling af et bestemt emne. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af selskabets vedtægter. Bestyrelsesudvalg Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, der består af Daan J. Ellens, Tyge Korsgaard og Jens W. Kindtler. Revisionsudvalgets opgave er at bistå bestyrelsen i forbindelse med dens samarbejde med selskabets revisorer og gennemgangen af selskabets regnskabsrapportering og procedurer. Aflønningsudvalg Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der består af Daan J. Ellens, Linda Sjöström, Peter Benson og Jean Christophe Renondin. Aflønningsudvalget skal gennemgå og godkende det vederlag, der tilbydes ledende medarbejdere, samt fremsætte forslag til passende bonus- og warrantordninger til vedtagelse i bestyrelsen. Direktion Selskabets direktion udgøres af Mogens Vang Rasmussen og Jørgen Søberg Petersen, som er ansat af bestyrelsen og fungerer efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Investor relations politik Zealand sigter med sine Investor Relations-aktiviteter mod at sikre et højt og ensartet informationsniveau om selskabet for at sikre, at Zealands mission, vision, strategi og opnåede resultater formidles konsekvent og sikkert. Zealands aktier Hver aktie har en pålydende værdi på DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på general- forsamlinger.

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

virksomhedsinformation

virksomhedsinformation virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43 28 12 00 Fax: +45 43 28 12 12 Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

science-to-life annual report

science-to-life annual report science-to-life annual report 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 6 8 Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

science-to-life annual report Global Reports LLC

science-to-life annual report Global Reports LLC science-to-life annual report 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 6 8 Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs ÅRSRAPPORT 2010 Turning Peptides into Drugs VIRKSOMHEDSINFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30.

TopoTarget A/S Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 København Ø. Tirsdag den 26. august 2008 kl. 17.30. 17.30 17.35 Velkomst København City, lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet. Bus Fra Nørreport kører rute 42 og rute 43 lige til døren. Tog

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme.

Stress er ikke i sig selv en sygdom, men langvarig stress kan føre til sygdomme. Stressens fysiologi En artikel om stress - hvad der fysiologisk sker i kroppen under stresspåvirkning samt symptomer på stress. Der er ingen tvivl om, at emnet kan uddybes meget, men artiklen er begrænset

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid

Produktpipeline. Navn Indikation Pipeline Næste Forventet Partner status milepæl tid TopoTargets mission er at forbedre den medicinske behandling af kræftramte mennesker. Det vil vi bidrage til gennem udnyttelse af vores viden om molekulære ændringer, der forårsager kræft, og vores praktiske

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre.

På generalforsamlingen i 2008 nøjagtigt for et år siden - lagde jeg frem, hvad Lundbeck må fokusere på at gøre. Formandens beretning Generalforsamling 2009 Som formand i H Lundbeck A/S er det en glæde for mig at ønske velkommen til årets generalforsamling Før vi begynder årets generalforsamling vil jeg gerne præsentere

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR FØRSTE KVARTAL 2011 Forbedring af driftsunderskud på DKK 85 mio. i forhold til 2010 Reduktion i cash burn på DKK 110 mio. i første kvartal 2011 i forhold til 2010 Tidligere udmeldte forventninger fastholdes Offentliggjorde

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016

Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej Store Heddinge CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Kindhestegade 4-6 4700 Næstved Telefon 55 72 22 58 Telefax 55 77 27 58 www.deloitte.dk - Paritas Kolding A/S Bjælkerupvej 111 4660 Store

Læs mere