årsr apport science-to-life

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsr apport science-to-life"

Transkript

1 årsr apport science-to-life

2 Indhold Beretning Regnskab Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal Mission og vision Regnskabsberetning 2007 Corporate governance Ejerforhold Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Vi omdanner peptider til lægemidler Innovation AVE0010/ZP10 (Type 2 diabetes) ZP120 (Isoleret systolisk hypertension) ZP1609/ GAP-134 (Hjertearytmi) Resultatopgørelse 2007 Balance 31. december 2007 Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Pressemeddelelser Virksomhedsinformation 12 GLP-2 12 ZP1846 (Kemoterapi-induceret diarré) 13 ZP1848 (Inflammatoriske tarmsygdomme) Direktion Ledelse 15 Bestyrelse

3 Indledning Nytænkning og kreativitet er ikke kun begrænset til arbejdspladsen. Ud over den store korpsånd og de innovative løsninger, som Zealands medarbejdere bidrager med i deres arbejde, trives deres kreativitet også i fritiden. I år har vi derfor besluttet at benytte fotos taget af vores medarbejdere til at illustrere vores årsrapport og dermed give et indtryk af de kreative personer, vi har i selskabet. Med denne afsluttende bemærkning vil vi gerne takke Anja Claugmarch Lundstrøm, Carsten Boye Knudsen, Cecilia Lysemose Andersson, Christina Guldberg, Christina Hansen, Eddi Meier, Heike Gosse, Helle Størum, Henrik Landwehr, Henrik Mathiassen, John Hyttel og Mogens Vang Rasmussen for deres store indsats, der har været med til at gøre denne årsrapport unik og kunstnerisk. Værdier Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter for at opfylde selskabets mission og vision. Fællesskab Vi arbejder mod fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærlig og respektfuldt med hinanden. Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tankegang og resultater af høj kvalitet.

4 Product Pipeline Fase III Fase II Fase I Sen-fase lægemiddelforskning Præklinisk udvikling Tidlig-fase lægemiddelforskning AVE0010/ZP10 Type 2 diabetes, korttidsvirkende ZP120 Isoleret systolisk hypertension AVE0010/ZP10LAR Type 2 diabetes, langtidsvirkende ZP1609 Atrieflimmer ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré Tyktarmskræft ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme GAP-oral Kronisk atrieflimmer Osteoporose Fedme/diabetes Kommercielle partnere Sanofi-Aventis AVE0010/ZP10 AVE0010/ ZP10LAR Wyeth ZP1609 GAP-oral

5 Management Letter Ledelsesberetning 2007 var endnu et godt år for Zealand Pharma Zealand fortsatte i 2007 udviklingen af en stærk pipeline gennem sin produktive forskningsorganisation understøttet af en stærk økonomisk stilling og et velfungerende samarbejde med store internationale medicinalfirmaer. AVE0010/ZP10 I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med Glucagon-like Peptide-1 -agonisten AVE0010/ZP10 i patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1C-niveauer efter endt behandling. AVE0010/ZP10 blev givet i licens til Sanofi-Aventis i På et forsknings- og udviklingsmøde afholdt i Paris i september 2007 af Sanofi- Aventis, blev det rapporteret, at man planlægger at indlede fase III studier i begyndelsen af 2008 med AVE0010/ZP10 (korttidsvirkende), og at indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Et fase II studie med AVE0010/ZP10 (langtidsvirkende) forventes indledt i 1. halvår 2008, og indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i ZP120 I 2006 indledte Zealand i USA et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II effektstudie i patienter med akut dekompenseret hjertesvigt med sit nye first in class peptid, ZP120. Studiet blev bragt til ophør i begyndelsen af Randomiseringen mellem gruppen, som blev aktivt behandlet, og gruppen, som fik placebo, bevirkede, at det var vanskeligt at tolke data. Der sås ingen effekt i den primære parameter ændring i dyspnø eller den sekundære parameter seks minutters gangtest. Det mest interessante resultat fra Zealands studie med fleksible doser var imidlertid, at ZP120 bevirkede et markant fald i det systoliske blodtryk uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, tyder denne observation på, at ZP120 kunne være effektivt i behandlingen af isoleret systolisk hypertension (ISH). Zealand vil undersøge denne mulighed nærmere i ZP1609/GAP-134 Zealand indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om sammen at udvikle et gap junctionmodulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, som er et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. I oktober førte Wyeth dette stof ind i klinisk fase I udvikling i USA. ZP1609/ GAP-134 har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af hjertearytmier. ZP1846 Zealand førte i september ZP1846 ind i klinisk fase I. ZP1846, der er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, udvikles til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for patienter, der modtager mange kræftbehandlinger. Fase I studiet, som finder sted i USA, er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater baseret på dette studie i ZP1848 ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagonlike Peptide-2 -agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og forbedre helingsprocessen efter inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 bliver ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og det er planlagt at indgive en IND-ansøgning i USA i 2008.

6 Zealand har til hensigt at føre ZP1848 gennem et præklinisk udviklingsprogram, der giver mulighed for et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i Organisation Zealand oplevede i 2007 store forandringer og fremskridt, og vi har nu nået et nyt udviklingsstadie. Zealands administrerende direktør siden stiftelsen i 1998, Eva Steiness, forlod selskabet, og vi indledte processen med at finde en afløser. Eva Steiness bidrog i løbet af sin ansættelse væsentligt til Zealands resultater, og Zealand har opnået en enestående position inden for udvikling af nye peptidbaserede lægemidler. Indtil en afløser er fundet, er vores finansdirektør Mogens Vang Rasmussen udnævnt som konstitueret administrerende direktør. Vores aktionærer valgte i april Jesper Zeuthen som ny formand for bestyrelsen efter den tidligere formand, Jan Honorés, fratrædelse i februar. Lars Kolind og Lennart Bruce fratrådte tillige ved denne lejlighed deres bestyrelsesposter. Tyge Korsgaard og Remi Droller fratrådte deres bestyrelsesposter på en ekstraordinær generalforsamling i juni, og aktionærerne valgte Peter Benson og Alain Munoz som nye medlemmer af Zealands bestyrelse. Jesper Zeuthen fratrådte sin bestyrelsespost på en ekstraordinær generalforsamling i december, og Daan J. Ellens blev valgt som ny bestyrelsesformand i Zealand. Linda Sjöström og Jens W. Kindtler blev endvidere valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. klinisk udvikling. Zealands store likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. Vi vurderer, at vi med vores fremskridt inden for kliniske programmer og opbygning af en solid forskningsportefølje har en rig produktportefølje med stort potentiale i fremtiden. I 2007 fortsatte vi med at styrke vores tekniske kompetencer inden for alle aspekter af peptidteknologien, og vi har derudover videreudviklet vores fleksible projektorganisation. Zealands korpsånd og vores fokus på at omdanne nye muligheder inden for peptidteknologien til nye lægemidler, der giver patienter et bedre liv, er det, der får det inspirerende arbejdsmiljø hos Zealand til at blomstre har været et år med store udfordringer, og jeg vil gerne takke Zealands medarbejdere for deres yderst professionelle og dedikerede indsats igennem året. Kun takket være deres store motivation og indsats har det været muligt at nå vores fælles mål og fortsat fokusere på vores forskning og udvikling og værdiskabelse. Hvis vi kan videreføre dette engagement, er jeg overbevist om, at det vil føre til væsentlige resultater i Endelig vil jeg gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i vores forfølgelse af vores strategiske mål. Som følge af en vellykket udvikling af Zealands samarbejdsprojekter modtog Zealand milepælsbetalinger fra sit samarbejde med Sanofi-Aventis og Wyeth i Den økonomiske styrke gør det muligt for Zealand at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer og føre nye lægemidler fra vores unikke forsknings-pipeline videre i Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør og økonomidirektør

7 Nøgle tal Overskrift t.kr Resultalt opgørelse Driftsindtægter 60,161 3,346 39,919 24,973 81,732 2,186 Forsknings- og udviklingsomkostninger -105,144-96,534-71,584-55,078-56,373-59,324 Administrationsomkostninger -17,526-13,232-26,138-13,462-11,157-10,234 Ordinært resultat før skat ,991-43,307-47,161 15,289-68,401 Resultat pr. aktie - aktuelt og udvandet Balance Likvide beholdninger 246, , ,296 21,187 72,647 16,696 Aktiver i alt 263, , ,641 34,511 85,257 34,692 Aktiekapital 17,682 17,682 12,002 2,633 2,633 1,497 Egenkapital i alt 242, , ,042-35,724 10,813-42,696 Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang) Mission Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at dække patienternes uopfyldte behandlingsbehov. Vision At være Europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet inden At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores videnbeskyttede teknologier. At bevare visse markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores værdier og den måde vi arbejder på.

8 Vi omdanner peptider til lægemidler Zealand Pharma er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptidbaserede produkter Zealand er et biofarmaceutisk selskab, som er dedikeret til forskning i og udvikling af innovative peptid- baserede produkter til indikationer, hvor der er betydelige uopfyldte behandlingsbehov samt et kommercielt potentiale. Zealand Pharmas specialiserede knowhow inden for peptidkemien gør det muligt at skabe nye peptidmolekyler med unikke terapeutiske egenskaber. For at styre vore tekniske risici fokuserer selskabet endvidere på at optimere og udvikle velkarakteriserede peptider med velkendte mekanismer. Siden de kommercielle aktiviteter begyndte i 1999 er syv nye stoffer fra Zealands egen forskning overgået til udvikling. Et stof vil overgå til klinisk fase III udvikling i 2008, tre af Zealands produktkandidater er nået ind i kliniske fase II studier og tre ind i kliniske fase I studier. Som led i selskabets aktiviteter har Zealand indgået partnerskaber om licensering og klinisk udvikling med de førende medicinalfirmaer Sanofi-Aventis og Wyeth. Inden for vores forskning anvendes fokuserede peptid-biblioteker til optimering af vores IPR-position og til at øge kemisk og biologisk stabilitet til at identificere stoffer. Når vi har identificeret et attraktivt peptid, anvender vi computer-understøttet rationelt peptid-lægemiddeldesign til optimering af særlige produktkandidat-kvaliteter. Herudover anvender vi vores rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, der medvirker til at øge enzymstabilitet. SIP -modificerede peptider har generelt en bedre vandopløselighed og viser bedre udbytte i produktionen, hvilket har stor betydning for prisen på vore peptid-lægemidler. Som det fremgår af vores pipeline, har vi kunnet anvende vores SIP -teknologi til en lang række meget forskellige peptider.

9 Innovation Zealand Pharmas forskning inden for peptider er førende inden for medicinsk innovation 7 Peptider er signalmolekyler, der består af op til 50 byggesten kaldet aminosyrer. Molekyler, som består af mere end dette antal aminosyrer, kaldes proteiner. Peptider påvirker selektivt specifikke målceller med henblik på at fremkalde en speciel effekt. Kortlægningen af menneskets genom har resulteret i, at de biologiske videnskaber nu opnår enestående fremskridt inden for vores forståelse af den store biologiske mangfoldighed af peptider og deres unikke funktioner i kroppen. Zealand anvender denne nye biologiske viden til at identificere peptider med mulige terapeutiske egenskaber, og gennem vores lægemiddelforskning og -udviklingskompetencer omdanner vi disse til lægemidler. Vores portefølje består således af unikke kliniske lægemiddelkandidater, der alle har potentiale til at levere nye og bedre løsninger inden for fremtidens patientbehandling. Lægemiddeludvikling har traditionelt fokuseret på oralt aktive farmaceutiske indholdsstoffer, under ét benævnt small molecule drugs. I videnskabelige kredse anses behandling med peptider generelt for at have visse fordelagtige egenskaber sammenlignet med small molecule drugs, f.eks.: I højere aktivitet og potens I højere specificitet over for et givet target I mindre tendens til uhensigtsmæssig interaktion med andre lægemidler I mindre ophobning i væv I lavere tokcisitet I effekt, der er vanskelig at kopiere med traditionelle lægemidler Sammenlignet med traditionelle small molecule drugs har peptider også visse mindre fordelagtige egenskaber, f.eks.: I kortere tilstedeværelse i kroppen på grund af enzymatisk nedbrydning I kan ikke effektivt anvendes i tabletform I potentielle antigene eller allergiske reaktioner Zealands strategi er at identificere peptider med attraktive behandlingsmæssige egenskaber og skabe produkter, der har samme behandlingsmæssige fordele som endogene peptider. Zealands medicinske peptidinnovation har forbedrede kvaliteter (f.eks. øget kemisk stabilitet ved hjælp af Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, færre bivirkninger og en bedre administrationsvej), hvilket gør stofferne attraktive inden for klinisk lægevidenskab. Zealand har med sin fleksible organisation og fokus på forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler skabt en enestående strategisk platform, hvorfra vi kan bruge peptidteknologien til at give patienterne et bedre liv. Zealand Pharma skaber produkter på et voksende marked, der efterspørger nye peptidbaserede lægemidler Flere nye peptidbaserede lægemidler er inden for de seneste år blevet markedsført med succes både i Europa og i USA. Det nuværende marked for peptidbaserede lægemidler har en værdi på mere end USD 6,4 mia., og endnu mere interessant er det, at vækstraten for dette marked er tocifret. Mens overskrifter taler om det dødvande, de større medicinalfirmaers pipelines befinder sig i, repræsenterer den medicinske innovation, som Zealands laboratorier skaber, meget attraktive forretningsmuligheder. De beslutninger, vi tager i forbindelse med vores forsknings- og udviklingsproces, er i høj grad markedsdrevne. Vi fokuserer således på forskning og udvikling af nye peptidbaserede lægemidler med unikke farmakologiske egenskaber inden for sygdomsområder med udækkede behandlingsbehov på attraktive markeder. Zealand Pharmas høje produktivitet er et resultat af en kreativ, energisk forskningsorganisation med stor korpsånd, der arbejder i en disciplineret og struktureret forsknings- og udviklingsproces Vi mener, at effektivitet i Zealands projektorganisation er nødvendig for at opfylde selskabets overordnede målsætninger. Således er målet med Zealands projektorganisation at sikre optimal anvendelse af ressourcer og optimere værdiskabelsen i hvert enkelt projekt. Projektorganisationen arbejder med klare målsætninger i alle faser af projekterne, og vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter, for at opfylde selskabets mission og vision. Inden et nyt forskningsprojekt indledes, evalueres alle projektideer grundigt med henblik på at udvælge de mest attraktive ideer. For at sammenligne projektideer og styre porteføljen af projektideer optimalt er der en række emner, der overvejes, inden laboratorieressourcerne bruges på nye projekter. De eksisterende data undersøges og sammenfattes i et Project Charter, der beskriver forretningsideen, den tekniske køreplan, IPR-strategi, risikoprofil, kliniske effektmål, kritiske emner og en overordnet projektplan.

10 Innovation Dermed er det vigtigste indgangskriterium for et nyt forestående projekt, at det biologiske rationale kan omdannes til en attraktiv forretning. I sammenfatningen af Project Charter tvinges projektgruppen til på forhånd at tage alle større risici op til overvejelse, hvilket tjener til at underbygge ledelsesgruppens beslutning. Derudover skabes der med Project Charter generelt opmærksomhed omkring eventuelt kritiske emner på et tidligt tidspunkt. Zealand har desuden etableret sit eget innovationscenter Zealands Innovation House. Zealands Innovation House er en forretningsfokuseret sammenfatning af kernekompetencer (immaterielle rettigheder, kemi og medicin), som samarbejder med vores fleksible projektorganisation. Zealands Innovation House foretager en hurtig kvalitetsanalyse og evaluerer ideer (immaterielle rettigheder, kemi og medicin) samt muliggør en høj produktivitet i Zealands forsknings- og udviklingsaktiviteter. Zealand skaber værdi gennem samarbejde Zealand har en mindre F&U-organisation med en yderst kompetent stab på 40 medarbejdere (ved udgangen af 2007). Produktiviteten i denne organisation bekræftes af, at vi har videreført syv lægemiddelkandidater til udviklingsstadiet, siden vi flyttede ind i vores lokaler i Ud over en stærk intern organisation er den høje produktivitet ligeledes et resultat af en yderst effektiv samarbejds-/netværksstrategi. Igennem årene har Zealand indgået videnskabelige samarbejdsaftaler med over 40 universiteter i Europa, Nordamerika og Japan. For at understøtte vores udviklingsproces har vi indgået kommercielt yderst konkurrencedygtige samarbejdsaftaler med kontraktorganisationer inden for toksikologi, fremstilling af lægemiddelstoffer og lægemiddelprodukter samt organisationer inden for kliniske studier. Desuden har vi et tæt samarbejde med nogle af de bedste europæiske og amerikanske advokatfirmaer med speciale inden for immaterielle rettigheder. Dette omfattende netværk af konsulenter og specialorganisationer gør os i stand til at udføre meget avancerede forsknings- og udviklingsprocedurer omkostningseffektivt og inden for en kort tidsperiode. Denne organisation er desuden med til at skræddersy processen for hvert enkelt projekt under hensyntagen til projektets omkostninger og generelle forretningsrisici. Nogle af vores længst fremskredne kliniske lægemiddelkandidater er udlicenseret til Sanofi-Aventis AVE0010/ZP10 og Wyeth (rotigaptid og ZP1609/GAP-134). Hvis disse programmer udvikles tilfredsstillende, kan vi forvente væsentlige indtægter fra projekterne i de kommende år. Efterhånden som der indledes kliniske studier i patienter (fase II og III) med ZP120 og ZP1846, vil vi søge samarbejdspartnere, som vi kan dele de økonomiske risici med, og for at sikre en effektiv klinisk udvikling, der på den bedst mulige måde kan føre vores programmer frem til markedsgodkendelse.

11 AVE0010/ZP10 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science AVE0010/ZP10 er en Glucagon-like Peptide-1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne forskningslaboratorier, som integrerer Zealands SIP -teknologi, og som udvikles til subkutant injektionsbehandling af type 2 diabetes. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glukagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren, og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i juni Sanofi-Aventis står for al videre udvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af AVE0010/ZP10 i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med AVE0010/ZP10 ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med AVE0010/ZP10 i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1C-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med AVE0010/ZP10 i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1C i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med AVE0010/ZP10 var endvidere associeret med et betydeligt vægttab i overvægtige diabetikere. Baseret på disse meget tilfredsstillede resultater blev det på et forsknings- og udviklingsmøde i Paris i september 2007 afholdt af Sanofi-Aventis rapporteret, at man planlægger at indlede fase III studier i begyndelsen af 2008 med den korttidsvirkende formulering af AVE0010/ZP10, og at indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Et fase II studie med en langtidsvirkende formulering af AVE0010/ZP10 forventes indledt i 1. halvår 2008, og indlevering af NDA-/MAA-ansøgning forventes at ske i Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmandssukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og AVE0010/ZP10 tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

12 10 ZP120 Ny behandlingsmulighed for isoleret systolisk hypertension Science ZP120 er et nyt peptid (Opioid Receptor Like 1 (ORL-1) receptoragonist), der bevirker perifer kardilation og mindsker blodtrykket. Perifere sympatiske nerver innerverer blodkarrene og er ansvarlige for stress-induceret forøgelse af blodtrykket. Som følge af stimulation frigør de sympatiske nerver neurotransmitteren noradrenalin fra nerveender, som er ansvarlige for den nervemedierede sammentrækning af de perifere blodkar og den deraf følgende blodtryksstigning. Omvendt er en reduceret mængde frigjort noradrenalin associeret med udvidelse af blodkarrene og dermed blodtryksfald. Vi har vist, at ZP120 har en unik farmakologisk evne til at hæmme noradrenalin frisætningen i de perifere nerver i blodkarrene, og at denne mekanisme er ansvarlig for ZP120 s blodtrykssænkende effekt. I modsætning til konventionelle blodtrykssænkende lægemidler udløser ZP120 s blodtrykssænkning ikke en reflektorisk forøgelse af pulsen. Ud fra disse farmakologiske observationer forventer vi, at ZP120 s blodtrykssænkende effekt vil være mest udtalt i situationer med forhøjet sympatisk tonus (i stress-situationer), og at ZP120 vil være bivirkningsfri hos patienter med normal tonus. I 2005 afsluttede vi et dobbeltblindet, randomiseret og placebokontrolleret sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med patienter med stabilt hjertesvigt, som viste, at ZP120 var sikkert og veltolereret i stabilt hjertesvigt. Hos patienter med normal sympatisk tonus frembragte ZP120 en mindre sænkning af det systoliske blodtryk (~5 mmhg), og der sås ingen ændringer af det diastoliske tryk. I 2006 indledte vi et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II effektstudie i patienter med akut dekompenseret hjertesvigt (dvs. patienter med høj sympatisk tonus). Studiet blev bragt til ophør i begyndelsen af Randomiseringen mellem gruppen, som blev aktivt behandlet, og gruppen, som fik placebo, bevirkede, at det var vanskeligt at tolke data. Der sås ingen effekt i primære (ændring i dyspnø) og sekundære (seks minutters gangtest) parametre. Det mest interessante resultat fra Zealands studie med fleksible doser var imidlertid, at ZP120 skabte et markant fald i det systoliske blodtryk (ca. 15 mmhg sammenlignet med placebo) uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. Det forhold, at den blodtrykssænkende effekt af ZP120 er langt mere udtalt hos patienter med forhøjet sympatisk tonus (akut, kritisk syge patienter), understøtter i høj grad påstanden om en stress-relateret effekt af ZP120. Klinisk medfører dette, at lægemidlet specifikt sænker blodtrykket hos patienter med stress-induceret forhøjet blodtryk som følge af forhøjet sympatisk tonus. En anden vigtig observation fra vores to første kliniske studier med patienter med hjertesvigt er, at stoffet fortrinsvist sænker det systoliske blodtryk. På grund af manglen på karudvidende lægemidler, der fortrinsvis reducerer det systoliske blodtryk, tyder denne observation på, at ZP120 kunne være en attraktiv terapeutisk mulighed for behandling af isoleret systolisk hypertension i tilfælde af stress-induceret isoleret systolisk hypertension (f.eks. i den post-operative fase). Life Forhøjet blodtryk er en vigtig risikofaktor ved kardiovaskulære sygdomme. Således er utilstrækkelig behandling af forhøjet blodtryk forbundet med en forøget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), myokardieinfarkt, nyrelidelser og hjertesvigt. Isoleret systolisk hypertension hvor det systoliske blodtryk overstiger 140 mm Hg, uden at det diastoliske blodtryk er forhøjet (< 90 mm Hg) anerkendes som en pålidelig markør for kardiovaskulære sygdomme. Kliniske studier indikerer, at hos patienter, som har fået en hjerteklapoperation, er isoleret systolisk hypertension associeret med 40% forøget sandsynlighed for at få kardiovaskulære sygdomme i den peri-operative fase. Betydningen af isoleret systolisk hypertension i den perioperative fase har dog ikke været tilstrækkelig fastlagt, og for tiden er der ingen lægemidler, der er udviklet til denne nye niche-indikation inden for hypertensionsmarkedet. Sammen med en udviklingspartner planlægger Zealand at udvikle ZP120 som et intravenøst stof til brug ved postoperativ kontrol af isoleret systolisk hypertension.

13 ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi 11 Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand Pharma har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, rotigaptid, specifikt hæmmer re-entry arytmi -mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om sammen at udvikle et gap junctionmodulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret ZP1609/GAP-134, et lille modificeret dipeptid, som en potent og selektiv anden generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junctionmodifier er den videre udvikling af rotigaptid bragt til ophør. ZP1609/GAP-134 synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at ZP1609/GAP-134 modvirker postoperativ AF og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede ZP1609/ GAP-134 signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede ZP1609/GAP-134 signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at ZP1609/ GAP-134 er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP-134 ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjerte-karsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7-landene i 2006 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. ZP1609/GAP-134 vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

14 GLP-2 12 Glucagon-like Peptide-2, der retter sig mod og stimulerer og genopretter tyndtarmens epitel Glucagon-like peptide-2 (GLP-2) er en peptidbaseret vækstfaktor, der specifikt retter sig mod, stimulerer og genopretter tyndtarmens epitel. I forsøgsmodeller af beskadigelse af og sygdom i tyndtarmen resulterede behandling med GLP-2 i en betydeligt forbedret heling og regenerering af samt absorptionskapacitet i tyndtarmens slimhinde. Disse resultater skabte stor interesse for en mulig terapeutisk anvendelse af GLP-2 til behandling af sygdom i og beskadigelse af tyndtarmen, men peptidets kendte relative ustabilitet i kroppen udgjorde en betydelig udfordring. Hos Zealand har vi har anvendt vores viden om peptidstabilisering til at fremstille en række helt nye GLP-2-peptidanaloger med øget stabilitet og effekt. To af vores GLP-2 analoger, ZP1846 og ZP1848, er p.t. i klinisk udvikling til henholdsvis forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré og behandling af inflammatorisk tarmsygdomme. ZP Kemoterapi-induceret diarré Life Kemoterapeutiske stoffer anvendes i stor udstrækning til at ødelægge tumorceller og forebygge udviklingen af kræft. Disse stoffer har imidlertid et meget bredt effektspektrum inden for cytotoksisk aktivitet og kan ofte forårsage skade og organsvigt i andre organsystemer. Kemoterapi-induceret diarré er en anerkendt bivirkning ved en række kemoterapeutiske behandlinger i kræftpatienter og kan være invaliderende og potentielt livstruende. Forekomsten og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret diarré varierer betydeligt med intensiteten og karakteren af den cytotoksiske behandling. Særligt patienter med tyktarmskræft i behandling med 5-FU og irinotecan er i alvorlig grad berørt af kemoterapi-induceret diarré, og der er indberettet frekvenser på op til 80%. Eftersom gængse behandlinger for kemoterapi-induceret diarré kun giver symptomlindring, er der et medicinsk behov for stoffer, der retter sig mod årsagen til lidelsen, dvs. forebygger eller reducerer beskadigelse af tarmens slimhinde som følge af kemoterapi. Science ZP1846 er en ny stabil Glucagon-like Peptide-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forebygge kemoterapi-induceret diarré. Prækliniske farmakologiske studier har vist, at ZP1846 stimulerer slimhindedannelse i tyndtarmen og effektivt reducerer forekomsten og sværhedsgraden af kemoterapiinduceret diarré. Kemoterapi-induceret diarré kan medføre alvorlig dehydrering, underernæring, elektrolytforstyrrelser og anden ustabilitet. For kræftpatienter, der allerede er svækkede, kan udvikling af kemoterapi-induceret diarré nødvendiggøre dosisreduktion, udsættelse eller endda afbrydelse af kemoterapien. I værste fald vil kræftpatienten ikke være i stand til at modtage den optimale behandling for deres kræft på grund af diarré. Den eksisterende farmakologiske behandling af kemoterapiinduceret diarré omfatter opioider som f.eks. loperamid and diphenoxylat. I alvorlige tilfælde behandles med octreotid. Opioider er effektive til behandling af milde former for diarré, men deres virkning ved moderat til svær diarré er begrænset. Der er gennemført et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram, og dosering i fase I blev påbegyndt i USA i september Fase I studiet er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende subkutant administrerede enkeltdoser i raske frivillige. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i Efter afslutning af fase I studiet agter selskabet at videreføre ZP1846 til en fase IIa dobbeltblindet, placebokontrolleret, flerdosis, sikkerheds- og tolerabilitetsafprøvning med stigende doser i patienter med tyktarmskræft. Formålet med studiet vil være at vurdere sikkerhed og tolerabilitet og forekomst og sværhedsgraden af kemoterapi-induceret diarré.

15 13 ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme Life Crohns sygdom og colitis ulcerosa er to særlige, livslange inflammatoriske tarmsygdomme med ukendt ætiologi. Begge tilstande karakteriseres ved sporadisk inflammation (opblussen) efterfulgt af spontan heling (remission) af områder i mave-/tarmkanalen. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. For så vidt angår Crohns sygdom er inflammationen primært lokaliseret i den sidste del af tyndtarmen og den første del af tyktarmen, men kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen. Inflammationen har tendens til generelt at berøre hele tarmvæggen (transmural), og tarmen får et uensartet udseende (områder med beskadiget, betændt slimhinde og områder med normal slimhinde). Ved colitis ulcerosa er inflammationen begrænset til tyktarmen. Inflammationen berører alene tyktarmens indre overflade og udvikler sig kontinuerligt fra den distale til den proximale tyktarm. Nuværende behandlinger af inflammatoriske tarmsygdomme retter sig mod lindring og/eller forebyggelse af inflammation med antiinflammatoriske lægemidler (f.eks. aminosalicylsyre, topiske og systemiske steroider), immunosuppressive stoffer (f.eks. mercaptopurin) eller biologiske produkter (f.eks. Infliximab). Effekten af disse behandlinger er imidlertid ikke optimal, og der eksisterer derfor et uopfyldt behov for nye, mere effektive terapeutiske metoder. Zealand mener, at man ved at fremkalde hurtig heling og gendannelse af tyndtarmens epitel kan øge helingen og forebygge inflammation i inflammatoriske tarmsygdomme. Science ZP1848 er et nyt peptid til anvendelse som subkutan injektion til behandling af akut inflammation i patienters inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde i betydelig grad, hvilket forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagonlike Peptide-2 agonist med regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedre helingsprocessen efter inflammation. ZP1848 har i prækliniske studier vist at kunne dæmpe inflammation i tyndtarmen og øge helingen af inflammation i en forsøgsmodel af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1846 bliver ført gennem et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram som anbefalet af FDA, og det er planlagt at indgive en IND-ansøgning i USA i Fase I studiet vil være et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, stigende subkutant enkeltdosis sikkerhedsog tolerabilitetsstudie i raske frivillige, som er planlagt til at finde sted i USA. Zealand forventer at modtage resultater fra dette studie i 2008.

16 Direktion 14 Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Jørgen Søberg Petersen Executive Vice President Forskningsdirektør Læge, Phd og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi Ledelse Jørgen Søberg Petersen Executive Vice President Forskningsdirektør Læge, Phd og dr.med., MMT Adjungeret professor i fysiologi og farmakologi Mogens Vang Rasmussen Konstitueret administrerende direktør Økonomidirektør Ansvarlig for Investor Relations og Kommunikation, cand.polit. Jürgen Langhärig Forskningsudviklingsdirektør M.Sc. og PhD (industriel mikrobiologi) MBA Jørgen Søberg Petersen er læge, ph.d. og dr.med. fra Københavns Universitet. Jørgen Søberg Petersen har desuden en executive MBA-grad fra Danmarks Tekniske Universitet og har været post. doc. ved University of Iowa. Jørgen Søberg Petersen gennemførte 1½ års klinisk uddannelse, før han blev ansat som leder af H. Lundbeck A/S afdeling for sikkerhedsfarmakologi. Jørgen Søberg Petersen har siden 2003 været adjungeret professor i fysiologi og farmakologi ved Københavns Universitet. Han har været ansat i Zealand siden 1998 og indtrådte i direktionen 1. september Mogens Vang Rasmussen er cand.polit. fra Københavns Universitet og har suppleret sin uddannelse med ledelseskurser på INSEAD og Stanford Business School. Mogens Vang Rasmussen har erfaring fra Novo Nordisk A/S, hvor han var corporate controller og leder af investor relations på hovedkvarteret i Danmark og senere i Novo Nordisk i New York med ansvar for økonomisk rapportering og investor relations i Nordamerika. Før han kom til Zealand Pharma var Mogens Vang Rasmussen økonomidirektør og senere administrerende direktør i MediCult A/S. Mogens Vang Rasmussen har været ansat i Zealand Pharma siden Jürgen Langhärig er MSc og ph.d. i industriel mikrobiologi fra Tübingen Universitet og MBA fra St. Gallen Universitet. Jürgen Langhärig har omfattende erfaring med salg, marketing og forretningsudvikling for store medicinalselskaber, herunder Sandoz og Hafslund Nycomed. Før sin ansættelse i Zealand var Jürgen Langhärig ansat syv år hos Novo Nordisk A/S som senior director i corporate business development. Jürgen Langhärig har været ansat i Zealand Pharma siden november 2005.

17 Bestyrelse 15 Daan J. Ellens Bestyrelsesformand PhD (molekylær biologi) MBA Venture Partner, Life Sciences Partners, Amsterdam, Holland President, Elkerim GmbH, Milken, Schweiz Bestyrelsesformand: Prosensa B.V., Leiden, Holland Hybrigenics SA, Paris, Frankrig Alain Munoz MD (kardiologi og anæstesi) President, Amistad Pharma SA, Frankrig Bestyrelsesformand: Novagali Pharma SA, Frankrig Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA, Frankrig Auris medical AG, Schweiz Genesystem SA, Frankrig Jens W. Kindtler Kemiingeniør og MBA Partner, BankInvest Biomedical Venture, Danmark Bestyrelsesformand: F2G Ltd., England Næstformand: LiPlasome A/S, Danmark Member of the Board: Pronostics Ltd, England Resistentia Pharmaceuticals AB, Sverige Lone Skjøttgaard Due Korrespondent (engelsk og tysk) Medarbejderrepræsentant Patentassistent, Zealand Pharma A/S Bestyrelsesmedlem: Kreatech Holding B.V., Amsterdam, Holland Christian Thorkildsen Cand.pharm. Medarbejderrepræsentant Projektleder, Udvikling, Zealand Pharma A/S Jean-Christophe Renondin Læge (klinisk farmakologi) og MBA Peter Benson M.A. økonomi Managing Partner, Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Natimmune A/S, Danmark Virogates A/S, Danmark M2Medical Inc., Sunnyvale, California General Partner, CDC Innovation, Paris, Frankrig Bestyrelsesmedlem: Aptanomics, Frankrig Cytheris, Frankrig Kuros Biosurgery, Schweiz Novagali Pharma, Frankrig Picometrics, Frankrig TXCELL, Frankrig Xytis, USA Linda Sjöström Kemiingeniør Partner, BankInvest Biomedical Venture, Danmark Bestyrelsesformand: ACE BioSciences A/S, Danmark Bestyrelsesmedlem: Santaris A/S, Danmark BioStratum Inc. Observatør Tyge Korsgaard Cand.oecon Bestyrelsesmedlem: FEH A/S, Danmark KM Holding A/S, Danmark KM Rustfri A/S, Danmark M-K-S Holding A/S, Danmark Sophion Bioscience A/S, Danmark Vivolution A/S, Danmark

18 Regnskabsberetning Zealands nettoresultat for 2007 var et underskud på DKK 55,0 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 99,0 mio. i Udviklingen i Zealands nettoresultat er en kombination af højere omsætning fra milepælsbetalinger end i året før kombineret med højere forsknings- og udviklingsomkostninger samt administrationsomkostninger i 2007 end i Omsætning Zealands omsætning steg med DKK 56,8 mio. fra DKK 3,1 mio. i 2006 til DKK 59,9 mio. i I 2007 modtog Zealand to milepælsbetalinger fra Sanofi-Aventis for gennemførelsen af en 24-måneders stabilitets-test for den endelige formulering af AVE0010/ZP10 samt for afslutningen af fase IIb studiet med AVE0010/ZP10 ud over en milepælsbetaling fra Wyeth Pharmaceuticals for videreførelsen af den første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609 (GAP-134) til kliniske fase I studier i USA. I 2006 blev der modtaget en milepælsbetaling fra Wyeth for udpegelsen af et back-up stof i forbindelse med gap junction-moduleringsprogrammet. Andre driftsindtægter Zealands andre driftsindtægter, som består af offentlige tilskud til PhD-studerende, udgjorde DKK 0,2 mio. i 2007, hvilket var på niveau med Omkostninger De samlede driftsomkostninger udgjorde DKK 122,7 mio. i 2007 sammenlignet med DKK 109,7 mio. i En af de primære årsager til omkostningsstigningen er royaltybetalinger forbundet med milepælsbetalinger fra Sanofi-Aventis på i alt DKK 7,4 mio. i Der var ingen royaltybetalinger i Forsknings- og udviklingsomkostningerne var højere i 2007 end i Udviklingen i forsknings- og udviklingsomkostninger afspejler afslutningen af Zealands fase II effektstudie med ZP120, der blev igangsat i 2006, sammen med videreførelsen og videreudviklingen af Zealands projekt inden for kemoterapi-induceret diarré, ZP1846, hvor kliniske fase I studier blev påbegyndt, og ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme, som i øjeblikket er i præklinisk udvikling, samt fortsatte omkostninger til Zealands lovende peptid drug discovery produkter i det tidlige stadie. Personaleomkostningerne steg til DKK 47,6 mio. i 2007 fra DKK 41,2 mio. i 2006, primært som følge af fratrædelsesgodtgørelser grundet organisationsændringer. Det samlede medarbejderantal steg til 63 ved udgangen af 2007 fra 62 ved udgangen af i 2007 i forhold til 2006, primært som følge af omkostninger til Zealands faciliteter. Af de samlede omkostninger i 2007 kan 86% henføres direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteterne, herunder lønninger til F&U-medarbejdere, laboratorieudgifter og kliniske omkostninger, mens administrationsomkostningerne udgjorde 14%. Den procentvise andel af de samlede udgifter til F&U-aktiviteter er på samme niveau som i 2006, hvilket understreger Zealands fortsatte fokus på F&U. Driftsresultat Zealands driftsunderskud faldt fra DKK 106,4 mio. i 2006 til DKK 62,5 mio. i Dette fald i driftsunderskuddet skyldtes primært omsætningsfremgangen som følge af højere milepælsbetalinger i 2007 sammenlignet med Finansielle poster Finansielle poster udgjorde en nettogevinst på DKK 7,5 mio. i 2007 i forhold til en nettogevinst på DKK 7,4 mio. i Finansielle indtægter steg fra DKK 8,2 mio. i 2006 til DKK 11,2 mio. i 2007 på grund af højere renteindtægter som følge af D-finansieringsrunden i september 2006, mens de finansielle udgifter steg fra DKK 0,8 mio. i 2006 til DKK 3,7 mio. i 2007, primært som følge af valutakursreguleringer relateret til faldet i kursen på USD. Resultat af ordinær drift før skat Zealands resultat før skat i 2007 var et underskud på DKK 55,0 mio. sammenlignet med et underskud på DKK 99,0 mio. i 2006 som følge af de faktorer, der er beskrevet ovenfor under omsætning, omkostninger og finansielle poster. Skat af ordinært resultat Udskudte skatteaktiver er ikke indregnet i balancen på grund af usikkerhed om, hvorvidt de skattemæssige underskud kan anvendes. Som følge heraf er der ikke indregnet nogen skat af ordinært resultat hverken i 2007 eller Anlægsinvesteringer Investeringer i nyt udstyr udgjorde DKK 2,4 mio. i 2007 sammenlignet med DKK 5,3 mio. i Pengestrømme I 2007 udgjorde Zealands pengestrømme fra driftsaktiviteter DKK -57,6 mio. i forhold til pengestrømme fra driftsaktiviteter i 2006 på DKK -90,3 mio. Zealand fortsatte med at tilbagebetale et lån til Vækstfonden med DKK 4,7 mio. i Det udestående beløb pr. 31. december 2007 var DKK 6,1 mio., og lånet bliver endeligt tilbagebetalt ved udgangen af Administrationsomkostningerne udgjorde i 2007 DKK 17,5 mio. Administrationsomkostningerne steg med DKK 4,3 mio. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde DKK -4,7 mio. i 2007 i forhold til DKK 210,9 mio. fra Zealands D-finansieringsrunde i september 2006.

19 17 Målsætning for 2007 For 2007 havde Zealand forventet at nå følgende milepæle i sine projekter: I 2007 lykkedes det endvidere for Zealand at føre selskabets første oralt tilgængelige gap junction-modifier ZP1609/GAP- 134, som er udviklet af Wyeth, ind i klinisk fase I. I Sanofi-Aventis gennemførelse af studie til fastsættelse af dosis og effekt med AVE0010/ZP10 (type 2 diabetes) I Gennemførelse af fleksibelt studie til fastsættelse af dosis og effekt med ZP120 (Akut dekompenseret hjertesvigt) I Data fra fase I studie med ZP1846 (Kemoterapiinduceret diarré) I Identifikation af klinisk primær kandidat for Zealands PYY projekt (Fedme) I september offentliggjorde Sanofi-Aventis, at de havde afsluttet deres studie til fastsættelse af dosis og effekt med AVE0010/ZP10 (type 2 diabetes) og planlægger at indlede kliniske fase III studier i 1. kvartal Sanofi-Aventis forventer desuden at indsende en NDA/MAA-ansøgning for den korttidsvirkende formulering i Med hensyn til ZP120 blev det fleksible studie til fastsættelse af dosis og effekt stoppet i begyndelsen af Det mest interessante resultat fra dette studie var, at ZP120 skabte et markant fald i det systoliske blodtryk uden nogen væsentlig indvirkning på det diastoliske blodtryk. Denne observation tyder på, at ZP120 kan være et attraktivt valg i behandlingen af isoleret systolisk hypertension under forhold med stress-induceret isoleret systolisk hypertension (dvs. efter operation), og Zealand vil undersøge disse muligheder yderligere i Klinisk fase I med ZP1846 til behandling og forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré blev påbegyndt september 2007, så data fra dette studie vil ikke foreligge før midten af Der er identificeret en lead-kandidat for Zealands fedmeprojekt, ZP2435. Zealand har imidlertid besluttet at afbryde projektet. Et nye diabetes-/fedmeprojekt med en dobbelt virkningsmekanisme undersøges i øjeblikket i den prækliniske udvikling, og Zealand forventer at kunne vælge en klinisk kandidat i 1. halvår Forventninger til 2008 Zealands største målsætninger og milepæle for 2008 er: I Afslutning og rapportering om fase I studie med ZP1846 til forebyggelse og behandling af kemoterapiinduceret diarré. I Indlevering af IND-ansøgning og igangsættelse af fase I studie med ZP1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) I Lead kandidat identificeret til Zealands nye projekt inden for diabetes/fedme Zealand vil i 2008 øge fokuseringen på at indgå samarbejdsog licensaftaler med medicinalselskaber efter at have opnået klinisk proof of concept eller tidligere, hvis sådanne samarbejder eller licensaftaler vil kunne forbedre udviklingen af Zealands produktkandidater. Det er stadig hensigten med den overordnede strategi at beholde visse rettigheder i specifikke geografiske områder for derigennem at øge projektets værdi for Zealand. På baggrund af de forventede aktiviteter for hvert af Zealands kliniske udviklingsprojekter og videreudviklingen af Zealands forsknings-pipeline med peptidbaserede produktkandidater forventes de samlede omkostninger i 2008 at være på niveau med omkostningerne i Omkostningerne omfatter udgifter forbundet med videreudviklingen af ZP1846 til behandling og forebyggelse af kemoterapi-induceret diarré, igangsættelsen af et fase I studie med ZP1848 mod inflammatoriske tarmsygdomme og videreførelsen af de prækliniske projekter inden for diabetes/fedme og osteoporose. Zealand fokuserer på og gør en indsats for, at dets forhold til aktionærer, bestyrelse, direktion og ledelse overordnet er i overensstemmelse med god selskabsledelse som anbefalet af Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelse i 2001 og suppleret i Endvidere har selskabet valgt at give oplysninger om selskabets kapitalstruktur og ejerforhold som anbefalet i 107a i årsregnskabsloven. Bestyrelsens sammensætning sikrer spredning på nationalitet,

20 Corporate Governance 18 Opretholdelse af gode forhold i overensstemmelse med god corporate governance-praksis personlighed og alder, således at bestyrelsen på baggrund af selskabets aktuelle udviklingstrin er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige og strategiske opgaver samt fungere som sparringspartner. Kun personer under 70 år kan vælges til bestyrelsen. Bestyrelsens virke er yderligere reguleret af en forretningsorden. Selskabets bestyrelse har nedsat et aflønningsudvalg og et revisionsudvalg, hvis opgaver er beskrevet nedenfor. Endelig regulerer bestyrelsens forretningsorden fordelingen af ansvarsområder mellem selskabets bestyrelse, direktion og ledelse. Selskabet agter fortsat at følge en strategi om god selskabsledelse. I 2008 vil selskabet fortsat gennemgå sine processer vedrørende ledelsesspørgsmål for at sikre, at selskabet lever op til anbefalingerne i det omfang, de er relevante og bidrager til selskabet under hensyntagen til dets område og aktiviteter. Zealand s bestyrelse Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer På Zealands generalforsamling vælges mindst fem og højest ni bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. Endvidere suppleres bestyrelsen eventuelt af medlemmer valgt af selskabets medarbejdere i henhold til gældende lovgivning. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fratræder på næstfølgende ordinære generalforsamling, men kan genvælges. Der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling, når dette besluttes af en generalforsamling, bestyrelsen eller på anmodning fra selskabets revisorer, samt når der skriftligt anmodes derom af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen til behandling af et bestemt emne. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af selskabets vedtægter. Bestyrelsesudvalg Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg, der består af Daan J. Ellens, Tyge Korsgaard og Jens W. Kindtler. Revisionsudvalgets opgave er at bistå bestyrelsen i forbindelse med dens samarbejde med selskabets revisorer og gennemgangen af selskabets regnskabsrapportering og procedurer. Aflønningsudvalg Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, der består af Daan J. Ellens, Linda Sjöström, Peter Benson og Jean Christophe Renondin. Aflønningsudvalget skal gennemgå og godkende det vederlag, der tilbydes ledende medarbejdere, samt fremsætte forslag til passende bonus- og warrantordninger til vedtagelse i bestyrelsen. Direktion Selskabets direktion udgøres af Mogens Vang Rasmussen og Jørgen Søberg Petersen, som er ansat af bestyrelsen og fungerer efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Bestyrelsesformanden vælges af generalforsamlingen. Investor relations politik Zealand sigter med sine Investor Relations-aktiviteter mod at sikre et højt og ensartet informationsniveau om selskabet for at sikre, at Zealands mission, vision, strategi og opnåede resultater formidles konsekvent og sikkert. Zealands aktier Hver aktie har en pålydende værdi på DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme på general- forsamlinger.

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi

Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Årsrapport 2007 Exiqon fortsætter med at flytte grænserne inden for mirna feltet gennem vores LNA -teknologi Henrik M. Pfundheller, Ph.D., Underdirektør Salg & Marketing Exiqon kort fortalt Exiqon er en

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 2013-08-08 Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2005/06 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2005/06 LEDELSESBERETNING FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2001/02 *) 2002/03 *) 2003/04 *) 2004/05 2005/06 Resultatopgørelse Nettoomsætning 5.567 5.610 6.069

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002

Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 Københavns Lufthavne A/S ÅRSRAPPORT 2002 2002 i overblik Koncernresultat før skat på DKK 538 mio. mod DKK 494 mio. i 2001 18,3 mio. passagerer med en vækst i antallet af passagerer på 0,7 procent fastholdes

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere