Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder"

Transkript

1 Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14

2 Jeg arbejder i Bankpension, og vi er kun 21 ansatte Vi ved det godt. Man bliver ikke festens midtpunkt ved at fortælle om Bankpension. Det er i orden. For så interessant er emnet jo heller ikke. Med mindre selvfølgelig man er ansat i en finansiel virksomhed, som er medlem af Bankpension. Så kan man nok holde sig vågen længe nok til at høre, at vi siden 1991 har præsteret at have en omkostningsprocent, der er blandt markedets laveste. Det giver jo flere penge i pension. Vi tager os af det kedelige, så din pension bliver sjovere

3 indhold Nyheder flere bankfolk på fem år Leder Bestyrelsen skal holde trit Integrationsprojekt sættes i bero Efterspørgslen på nydanskere er aftaget Kvindekamp på ledergangen De største banker har sat fokus på at få flere kvindelige ledere En fredag med Roskilde-syge Medarbejdere i Roskilde Bank i chok Muren omkring netbankerne er høj Intensiv kamp mod netbanktyverier Nyt selskab med 121 banker i ryggen Letpension er klar til at indtage pensionsmarkedet Globalt Arbejdsnarkomaner på afvænning Kampen om ungdommen Klumme om bankhistorie Medlemsservice Stadig feriehuse Faglig oprustning i Spar Nord Ledelsen bakker op om flere tillidsmænd på fuld tid Spørgehjørnet Sygemeldt under ferie Medlemsservice Landsmøde i Finansforbundet Medlemsservice Nyt fra IT-klubben Medlemsservice Arrangementer for Ledige & Seniorer Medlemsservice Særligt for ledere Stress er ikke et modefænomen Positiv respons på stressvejlederuddannelse Svensk offensiv på det danske bankmarked Tema: Ejendomsmatadorerne En god leder kan styre andres følelser Swedbank har allieret sig med FDB for at kapre danske kunder Tusindvis af danskere bor eller arbejder i bygninger, som er ejet af banker. Danske Bank har ejendomme for over 13 milliarder kroner i Danmark, mens Nordeas ejendomme er vurderet til knap det halve Medarbejdere og ledere har behov for at få snakket om følelser, mener Erik Veje Rasmussen Finans, Finansforbundets Magasin Medlem af Dansk Fagpresseforening. ISSN Nr. 7, august 2008, 17. årgang Næste nummer 5. september 2008 Udgiver: Finansforbundet, Applebys Plads 5, Postboks 1960, 1411 Kbh. K, telefon , telefax Redaktion: Carsten Jørgensen (ansv, redaktør), Carsten Rasmussen (DJ), Elisabeth Teisen (DJ), Berit Villadsen (DJ), Jakob Thomsen Mads Anker (DJ), Annoncer: DG Media, Gammeltorv 18, 1457 København K, telefon , fax Læserindlæg: Senest fredag den 15. august. Synspunkter i bladet afspejler ikke nødvendigvis Finansforbundets holdning Oplag: Design og tryk: Datagraf Forsidefoto: Territorium Finans august

4 Nyheder Industri er hot banker er not Danske økonomi-studerende foretrækker job hos A.P. Møller-Mærsk. Carlsberg, Novo Nordisk og Vestas frem for i finanssektoren. Danske Bank er som højest placerede finansvirksomhed helt nede på en 11.-plads ifølge en undersøgelse, som det internationale konsulenthus Universum har gennemført blandt i alt studerende, og som Økonomisk Ugebrev refererer. Finansansatte er gode liv Bankfolk har generelt et stærkt helbred, konkluderer en undersøgelse fra Finanssektorens Pensionskasse (FSP). Især er det påfaldende, at de kvindelige FSP-kunders risiko for at få brystkræft er op mod 60 procent lavere end gennemsnittet for danske kvinder, noterer læge Henrik Horwitz sig på baggrund af sammenligninger af FSP s udbetalinger med tal fra Cancerregisteret og med en lignende analyse af Pension- Danmarks udbetalinger. Også tal fra fx Danmarks Statistik bekræfter, at bankassistenter har en lavere dødelighed end resten af befolkningen. Det vil sige, at de bliver ældre. Alt i alt tyder det på, at finansansatte lever et sundt liv, så de både holder sig mere raske og lever længere end gennemsnittet af danskerne. Men det vil kræve flere undersøgelser, hvis man skal komme med et mere kvalificeret bud på, hvad det er, der gør sig gældende, siger Henrik Horwitz. Undersøgelsen viser også, at konstateringen af en kritisk sygdom ikke er det samme som en dødsdom. 80 procent lever fortsat efter fem år, og efter fire år har 12 procent af forsikringsmodtagerne fået udbetalt invalidepension. /ET flere bankfolk på fem årom Antallet af medarbejdere i pengeinstitutter og realkreditinstitutter er steget fra godt personer i 2003 til over i 2007, op lyser Finanstilsynet. Stigningen er sket, selvom antallet af banker og sparekasser i samme periode er faldet fra 176 til 147. Opgørelsen, som Finanstilsynet har foretaget for de finansielle virksomheder, man har ført tilsyn med i perioden , viser endvidere, at de finansielle virksomheder i Danmark samlet har tjent næsten 614 milliarder kroner før skat i den femårige periode og 2006 har været de mest indbringende år, og størst for tjeneste har gruppen af investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger haft. I 2005 havde disse således et overskud før skat på 95,5 milliarder kroner, mens beløbet i 2006 faldt med en tredjedel til 63,9 milliarder kroner. Bankernes bedste år til dato er 2006, hvor resultatet beløb sig til 42,4 milliarder kroner før skat, mens resultatet faldt til 39,7 milliarder kroner sidste år. 4 Finans august 2008

5 Nyhed Fem banker dømt i sagen om medarbejderaktier Selvom Finansforbundet fik helt eller delvist medhold i fem ud af ni sager om medarbejderaktier og obligationer til tidligere ansatte, har man besluttet at anke dommene til Højesteret for at få klarhed på nogle principielle områder i dommene Sø- og Handelsretten dømte torsdag den 19. juni fem ud af ni banker til i en række tilfælde at udlodde medarbejderaktier eller obligationer til tidligere ansatte. Fire andre banker blev frifundet. De dømte banker er Lollands Bank, Sparekassen Faaborg, Fionia Bank, Sydbank og Sparekassen Lolland (medarbejderobligationer). I de enkelte domme for hver bank er der en række nuancer. Finansforbundet får således ikke medhold i at alle tidligere medarbejdere, som man har kørt sagen for, skal have medarbejderaktier eller obligationer. Fire andre banker, som Finansforbundet ligeledes har stævnet, er blevet pure frikendt af Sø- og Handelsretten. Det drejer sig om Amagerbanken, Nørresundby Bank, Nordjyske Bank og Alm. Brand Bank. Selv om Finansforbundet som udgangspunkt er tilfreds med domsafsigelsen og dens stadfæstelse af Jyske Bank-dommen fra december 2005, som har udløst sagerne mod andre finansielle virksomheder, har man efterfølgende besluttet at anke dommene. Efter at have gået dommene efter i sømmene må vi konstatere, at der også er nogle områder, hvor præmisserne er for uklare. Det drejer sig blandt andet om størrelsen af det såkaldte fastkurselement samt principperne for tildelingstidspunktet, siger Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet. Domsafsigelsen fra Sø- og Handelsretten stadfæstede en tidligere dom fra Jyske Banksagen fra 2005, som fastslog, at fratrådte medarbejdere har ret til udlodning af gratis medarbejderaktier. Retten forholdt sig dog anderledes til de medarbejderaktier, som tildeles medarbejdere til en særlig favorabel kurs. Reelt set kan denne rabat dog være så stor, at det kan være svært at se forskel på gratis medarbejderaktier og de såkaldte favøraktier. Det er blandt andet dette favørkurselement, som Finansforbundet vil have klare retningslinier for Der er i de ni domme også uklarheder omkring, hvorvidt den forholdsmæssige tildeling skal relateres til optjeningsåret eller tildelingsåret. Normalt er det ganske fast praksis, at eksempelvis bonus anses for erhvervet i optjeningsåret, mens der i dommene fra Sø- og Handelsretten ikke er klare præmisser for fastsættelse af tildelingstidspunktet. Det var nogle uklarheder i dommene fra Sø- og Handelsretten, og dem vil vi gerne have helt på det rene. Vi har rigtig mange sager omkring Funktionærlovens 17a, der også rækker ud over medarbejderaktier, og derfor er det nødvendigt for os at få helt klare linier fra Højesteret, siger Kent Petersen. Han betegner sagen om udlodning af medarbejderaktier og -obligationer til tidligere ansatte som den største medlemssag i Finansforbundets historie. Flere end medlemmer har kontaktet forbundet, og kravene om medarbejderaktier og -obligationer fra tid ligere ansættelsesforhold vedrører nu 42 virk somheder. Foruden sagerne mod de ni nævnte banker skal Sø- og Handelsretten behandle en sag om medarbejderaktier til tidligere ansatte i Danske Bank, og Finansforbundets advokat, Jakob Goldschmidt, har netop udtaget stævning mod Trygvesta Forsikring A/S og Max Bank. /CJO Du kan læse mere om medarbejderaktie sagen på finansforbundet.dk. Finansforbundets næstformand Kent Petersen: Det var nogle uklarheder i dommene fra Sø- og Handelsretten, og dem vil vi gerne have helt på det rene Finans august

6 nyheder Sag om intern viden for Højesteret Procesbevillingsnævnet har imødekommet Finansforbundets ansøgning om at få prøvet sagen om videregivelse af intern viden mod forbundsformand Allan Bang og hovedbestyrelsesmedlem Knud Grøngaard ved Højesteret Landets højeste retsinstans skal nu tage stilling til den principielle sag om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til at rådføre sig med deres fagforening. Den 15. januar 2008 stadfæstede Østre Landsret med fire stemmer mod to Københavns Byrets dom fra november 2006 over Finansforbundets formand, Allan Bang, og tidligere kredsformand og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i RealDanmark Knud Grøngaard. De blev hver idømt en bøde på kr. for videregivelse af intern viden i forbindelse med Danske Banks overtagelse af RealDanmark i Selvom dommen blev stadfæstet i landsretten, var præmisserne i landsrettens dom anderledes end i byretten. I landsretsdommen fremgår det nemlig, at det er i orden at videregive intern viden til sit bagland, men at det i Allan Bangs og Knud Grøngaards tilfælde var sket for tidligt. Det er blandt andet uklarhederne omkring dette forhold, der nu skal prøves ved Højesteret. Den uklarhed kan vi ikke leve med, hverken i forhold til det, der skete for otte år siden, eller i forhold til fremtiden. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal have en reel sikkerhed for, at de kan søge råd hos deres fagforening. Det er vi nødt til at kæmpe for, at de også kan fremadrettet. Landsretsdommen gav ikke tilstrækkeligt klare retningslinjer for de medarbejdervalgtes muligheder for at rådføre sig med deres bagland, og det rammer i sidste ende alle medlemmer. Derfor er vi tilfredse med at få sagen prøvet ved Højesteret, siger Allan Bang, formand for Finansforbundet. Sagen behandles i Højesteret den 30. april Bankdirektører fyret af imagehensyn Føroya Banki har fyret de to bankdirektører Carlo Chow og Kim Linnemann, mindre end et år efter de tiltrådte. Afskedigelserne hænger ifølge Berlingske Business sammen med, at Føroya Bankis image risikerer at lide skade, når retsopgøret efter Sydbanks overtagelse af banktrelleborg oprulles. Carlo Chow og Kim Linnemann forlod banktrelleborg sidste sommer, og gruppen af mindretalsaktionærer fra banktrelleborg overvejer at stævne de to direktører for deres andel i banktrelleborgs deroute. Grønne planter i kontormiljøet Personer, som arbejder i et kontormiljø med grønne planter, oplever en forbedring af reaktionsevnen på 12 procent sammenlignet med personer, som arbejder i et plantefrit miljø. Det skriver Financial Times med henvisning til undersøgelser fra blandt andet Washington State University. Andre helbredsmæssige gevinster ved at dele kontor med grønne planter er, at blodtrykket falder, og man hurtigere kommer sig over stress. Færre arbejder over I første kvartal i år arbejdede 21 procent af lønmodtagerne mere end deres aftalte arbejdstid, oplyser Danmarks Statistik. Dermed nærmer man sig niveauet fra 2005 på 19 procent, mens tallet i både 2006 og 2007 lå noget højere. Antallet af lønmodtagere, der arbejder ekstra, er således faldet med fra første kvartal 2007 ( personer) til samme tidspunkt i år ( personer). 6 Finans august 2008

7 leder Bestyrelsen skal holde trit Enhver medarbejder i sektoren ved, at bankdrift er blevet en kompleks affære, der stiller store kompetencekrav. Sagen om Roskilde Bank viser, at det er helt vitalt, at også bestyrelsen har kompetencerne til at holde trit med forretningen Formand Allan Bang, næstformand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen I Roskilde Bank har man gennem de seneste år redet på en eksplosiv vækstbølge, der har været så tæt koblet til ejendomsmarkedet, at 43 procent af bankens udlån var placeret i forskellige ejendomsprojekter. Desværre viste det sig, at nogle af de største projekter også var nogle af de mest risikable, og derfor er Roskilde Bank havnet i en situation, der er yderst beklagelig for både aktionærer, lokalsamfund og medarbejdere. I sådanne situationer skal der placeres et ansvar, og det må i sagens natur først og fremmest ligge på øverste ledelsesniveau. Siden meddelelsen om bankens forventede tab på i nærheden af 900 millioner kroner og Nationalbankens første likviditetsgaranti siden 2. verdenskrig har både direktionens og bestyrelsens rolle været under behandling i medierne. Den tidligere direktion har med store aktieudlodninger tiltrukket sig megen opmærksomhed og har selvfølgelig en del af ansvaret for bankens udvikling. Men selvom direktionen træffer de daglige ledelsesbeslutninger, er der ingen tvivl om, at bestyrelsen er øverst ansvarlig. Også for at sikre, at den modtager tilstrækkelig information fra direktionen, som Finanstilsynet har påpeget. Bestyrelsen i Roskilde Bank er solidt forankret i det lokale opland. Det kendes også fra mange andre banker, og den lokale forankring er på mange måder både naturlig og fornuftig. Her findes mange uformelle kompetencer og et netværk, der kan være af stor værdi i en bestyrelse. Det skal man både anerkende og have respekt for. Men forretningen Roskilde Bank er gennem de seneste år ændret i en grad, der stiller store krav til gearingen af bestyrelsen. Når den lokale bank pludselig vokser ud af de lokale rammer, må generalforsamlingen sikre, at sammensætningen af bestyrelseskompetencerne vokser med. Roskilde Bank er på mange måder et særtilfælde, men langtfra den eneste bank, der er vokset eksplosivt. I løbet af de seneste måneder har vi desværre også hos banktrelleborg set en trist historie fra sektoren, hvor virksomhedens topniveau mistede grebet om forretningen. Også dette eksempel understreger, at det er pinedød nødvendigt, at bestyrelserne spiller en aktiv og åben rolle også omkring de incitamenter, man giver sin daglige ledelse. Derfor er problemstillingen omkring bestyrelsens funktion også interessant i et bredere perspektiv. I tiden, der kommer, er det helt afgørende, at generalforsamlinger og bestyrelser bevarer overblikket og sikrer, at kompetenceniveau og -sammensætning svarer til de udfordringer, som forretningen står over for. Det står tilbage som den helt centrale lektie fra sagen om Roskilde Bank. Finans august

8 nyheder finanssektoren på roskilde festival Masser af musik. Glade gæster. Vidunderligt vejr. Årets Roskilde Festival havde det hele. Også repræsentanter fra den danske finansverden. For når festivalgæsterne løb tør for penge, kunne de skaffe ekstra forsyninger i Roskilde Banks hæveautomater. Og når de ville tjekke vejrudsigt, nyheder og mails, kunne de slå vejen forbi en af BECs tre internetcafeer på festivalen og få stillet nysgerrigheden. /MDA Foto: Jasper Carlberg 8 Finans august 2008

9 nyheder Flere kvinder på lederposterne De største banker arbejder aktivt på at få flere kvindelige ledere, og det går tilsyneladende den rigtige vej om end langsomt. Nykredit har som den foreløbig eneste finansvirksomhed tiltrådt charter for flere kvinder i ledelse og forpligtet sig til målrettet at arbejde for at få flere kvinder ind i sin ledelse Andelen af kvindelige ledere i bankerne er svagt stigende. Det viser en rundringning, magasinet Finans har lavet blandt de største banker herhjemme. I løbet af de seneste fire år er andelen af kvindelige ledere vokset med tre til fire procentpoint, så kvinderne nu udgør knap hver fjerde eller tredje lederpost i bankerne. Og står det til bankerne, skal den procentdel gerne fortsætte med at vokse. Nykredit har i flere år arbejdet for at øge antallet af kvindelige ledere i sin ledelse. Og som noget nyt har Nykredit i år tiltrådt charter for flere kvinder i ledelse, som er lanceret af ligestillingsminister Karen Jespersen. Ved at tiltræde charteret forpligter koncernen sig til at arbejde for at få flere kvinder ind i dens ledelse. Og det arbejde er udmundet i konkrete tiltag i Nykredit. At vi har tiltrådt charteret, har betydet, at vi fortsat har fokus på køn og det at øge andelen af kvinder i Nykredits ledelse. Charteret har også givet os en anledning til at kigge på vores måltal i forhold til andelen af kvinder i ledelse og stramme dem. Så målene bliver mere ambitiøse. Derudover har vi besluttet at stille krav om at få præsenteret såvel mandlige som kvindelige kandidater til lederstillinger, når vi arbejder med headhuntere. Der skal minimum være en repræsentant fra hvert køn til stillingerne. Beslutningen gælder også vores interne stillinger, siger vicedirektør i Nykredit Birgitte Bruun, som også er formand for Nykredits arbejdsgruppe Karriere, Køn og Kultur. I 2007 lancerede Danske Bank projektet Women in Progress, hvor kvinder blev indstillet af deres ledere til at deltage. 19 kvinder deltog i projektet, som sluttede i maj i år. Målet med initiativet er, at 75 procent af de deltagende kvinder inden for et år efter initiativets afslutning skal være i et lederjob eller en mere kompleks stilling. Indtil videre har 55 procent af deltagerne nået det mål. Når det gælder Danske Banks samlede medarbejdersammensætning af ledere, ønsker banken ikke at have et konkret måltal. Vi vil på alle poster rekruttere den mest kompetente og forventer, at en stigende andel af vores ledere vil være kvinder. Det er derfor også sandsynligt, at vi vil se en kvinde på en absolut toppost direktion eller eksekutivkomite i løbet af fem til ti år, lyder det fra underdirektør i Danske Bank Søren Rahbek. Og måske får Nykredit selskab af Danske Bank i charteret for flere kvinder i ledelse inden for den nærmeste fremtid. Danske Bank har gennem et stykke tid levet op til indholdet i charteret og deler gerne viden og erfaringer. Derfor er det naturligt for os at overveje at tiltræde charteret, siger Søren Rahbek. Ifølge charteret for flere kvinder i ledelse skal man blandt andet sikre en personalepolitik, som fremmer kvinders og mænds lige karrieremuligheder, og fastsætte et minimum for antallet af kvindelige kandidater, hvis der bliver gjort brug af headhuntere til rekruttering af ledere. På hjemmesiden kvinderiledelse.dk kan du læse mere om charteret for flere kvinder i ledelse. /BV Læs Mere på side 14 Kvinder i Nykredit Ledelsesniveau: Mål 2010 Koncern-, vice- og underdirektør 3 procent 15 procent 13 procent 25 procent Afdelings- og kontorchefer 14 procent 13 procent 16 procent 30 procent Gruppe- og teamledere 33 procent 38 procent 40 procent Finans august

10 nyheder De bedste hoveder arbejder i bankerne Bankansatte har bedre eksamenskarakterer end ansatte i andre brancher, de er hurtigere færdige med deres uddannelser, og alligevel har de mere erhvervserfaring end ansatte i andre brancher Foto: Scanpix Medarbejdere i banksektoren har i gennemsnit en eksamenskvotient, der er 0,27 karakterpoint højere end gennemsnittet for medarbejdere i andre brancher. Var landsgennemsnittet for eksamenskvotienter fra gymnasieuddannelser for eksempel 8,0 i et år, ville de studenter, der senere fik ansættelse i banksektoren, have et karaktergennemsnit på 8,27. Det oplyser Finansrådet i forbindelse med en analyse af lønpræmier, som man har foretaget. Af analysen fremgår det også, at bankansatte generelt er en smule yngre end ansatte i andre brancher, når de har afsluttet deres uddannelse og fundet deres første job. Og selvom bankansatte er relativt hurtigere færdige med deres uddannelse, har de som oftest en større erhvervserfaring fra studiejob og lignende, når de træder ind på arbejdsmarkedet. Vores konklusioner er baseret på tal fra Danmarks Statistik, som vi har adgang til. Vi har foretaget beregninger ud fra en stikprøve på 33,3 procent af befolkningen, forklarer kontorchef i Finansrådet Niels Storm Stenbæk, som er en af forfatterne bag analysen. Alderen for bankansatte ved afslutningen af uddannelsen med alderen for gennemsnittet af alle brancher nævnt i parentes er: Almen gymnasial og erhvervsgymnasial 20,3 (19,9), erhvervsfaglig 23,1 (24,9), kort videregående 25,1 (25,7), mellemlang videregående 29,0 (28,0), bachelor 24,8 (25,6), lang videregående 28,1 (29,0). /CJO Efter barsel følger ferie Ansatte der har holdt barselsorlov på dagpenge, men som har fortsat pensionsindbetalinger under orloven, kan have ferie til gode. Det har Søog Handelsretten fastslået i en dom, som giver Finansforbundet og en kunderådgiver i Sparekassen Djursland medhold. Sparekassen har efterfølgende anket dommen. Finansforbundet vil gerne kontaktes af medlemmer, der kan være omfattet af afgørelsen. Det kan ske til Julie Svanehøj på telefon /mail Bank investerer millioner i cykelsport Bjarne er en af de absolutte frontfigurer i kampen mod doping, og var vi ikke trygge ved, at det var sådan, ville vi ikke stå her, lød det fra Saxo Banks direktør, Lars Seier Christensen, på pressemødet, hvor det kom frem, at banken de næste tre år bliver hovedsponsor for Bjarne Riis cykelhold, det nuværende Team CSC. Flere medier gætter på, at sponsoratet koster Saxo Bank omkring 50 millioner kroner om året. Direktør Thomas Badura fra Sponsor People betegner ifølge Berlingske Tidende Bjarne Riis cykelhold og Saxo Bank som et perfekt match. Nej til pengeoverførsel fra mobilen Selv om der findes 3,3 milliarder mobiltelefonabonnenter i verden, vil 71 procent af dem end ikke overveje at bruge mobiltelefonen, hvis de skal overføre penge via banken eller købe ind online. Det skriver Business.dk med henvisning til en undersøgelse, som Unisys Corporation har gennemført i marts blandt forbrugere i 14 lande verden over. De nordiske lande er dog ikke blandt de adspurgte. For flertallets vedkommende er begrundelsen, at de ikke har tillid til, at forbindelsen er sikker. 10 Finans august 2008

11 nyheder En Arne Jacobsen til 1,3 milliarder Foto: Jasper Carlberg Udviklingen på boligmarkedet har også begunstiget Danmarks Nationalbank på Havnegade. På syv år er værdien af bygningen, der er et af Arne Jacobsens hovedværker, fordoblet Matrikel nummer 311 i Øster Kvarter i København er en ægte Arne Jacobsen. Formodentlig en af de allerdyreste af slagsen. Nationalbankens bygning, som den internationalt berømte arkitekt tegnede i 1960 erne, er nemlig 1,3 milliarder kroner værd. I hvert fald ifølge den offentlige ejendomsvurdering. Og den vurdering er en god forretning for Københavns Kommune. For det indbringer den slunkne kommunekasse 13 millioner kroner om året. Hele Danmarks Nationalbank-bygning er lige som det øvrige ejendomsmarked steget markant de senere år. For bare syv år siden var bygningen på Havnegade 5 kun det halve værd. Efter bankens udvidelse i 1978 rummer bygningen et samlet areal på kvadratmeter, hvilket giver en kvadratmeterpris på godt kroner per kvadratmeter. Bygningen blev opført i flere etaper med start i Den første etape var et nyt seddeltrykkeri. Da Arne Jacobsen døde i 1971, overtog arkitektfirmaet Dissing+Weitling byggeriet, som stod endeligt færdigt i Man kan komme på besøg i Nationalbankens bygning og opleve Arne Jacobsens arkitektur og design. Det meste af bankens interiør, som for eksempel dørhåndtag, ure og armaturer, er også designet af arkitekten. På grund af sikkerhedshensyn er det dog strengt forbudt at tage billeder inde i bygningen, hvis man skulle komme på besøg derinde. På trods af den berømte arkitekt og den gode adresse ved Københavns Kanal er Nationalbanken ikke det kosteligste hovedsæde i den danske finansielle sektor. Se, hvem der sidder i de dyreste mursten, inde i bladet. /JTH Læs side Finans august

12 rekruttering INTEGRATIONSPROJEKT SÆTTES I BERO De sidste to år i træk har finanssektoren bidraget til at integrere over 60 nydanskere på det danske arbejdsmarked igennem et integrationsprojekt. Men på trods af succesen sættes integrationsprojektet nu på standby. Finansforbundets næstformand, Kent Petersen, ærgrer sig over, at projektet ikke fortsætter: I en sektor som vores med over ansatte burde virksomhederne kunne afsætte ressourcer til en pulje på mennesker Af Berit Villadsen Foto Jakob Mark Når de 19 nydanskere på Finanssektorens andet integrationshold i år bliver færdige med uddannelsen, lukker de døren efter sig. Og døren bliver ikke åbnet mere i år af bankerne. Det er meldingen fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet. Til trods for stor succes med det årlige integrationsprojekt fortsætter projektet ikke i bankerne. Integrationsprojektet i bankerne genstarter ikke efter sommerferien. Først og fremmest fordi der ikke har været virksomheder, der har haft mulighed for at gå i gang med det, lyder det fra Hans Jørgen Steffensen, konsulent fra FA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Finansforbundets næstformand, Kent Petersen, ærgrer sig over, at projektet ikke fortsætter. Jeg er stolt over, at vi i branchen har bidraget til at løse den samfundsmæssige integra tionsudfordring ved at deltage i to integrationsprojekter. Derfor er det ekstraordinært skuffende, at virksomhederne ikke har større vilje til at fortsætte den gode tendens. I en sektor som vores med over ansatte burde virksomhederne kunne afsætte ressourcer til en pulje på mennesker. Det burde kunne løses af en branche som vores. Hvis virksomhederne aktivt vil involvere sig i CSR-politik, er det naturligt for dem at tage et medansvar og involvere sig i integrationsprojektet, understreger Kent Petersen. Ud over Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet er Finansrådet initiativtager til integrationsprojektet, som første gang blev lanceret i 2006 med stor tilslutning. I 2007 startede et nyt hold på det etårige projekt, hvor nydanskere i løbet af et år med virksomhedspraktik, mentorstøtte og sproguddannelse får en fod inden for på en finansiel arbejdsplads. Tilbageholdenhed i bankerne Næstformanden fra Finansforbundet har generelt været glad for projektet, men der har også været flere kritikpunkter, som et eventuelt fremtidigt integrationsprojekt skal tage højde for. Projektet kræver menneskelige ressourcer til at imødekomme den aftalte mentorordning og det særligt intensiverede uddannelsesforløb med danskundervisning. Selvom der var flere virksomheder, der gjorde det rigtig godt, så vi 12 Finans august 2008

13 desværre også eksempler på arbejdspladser, der ikke var gearet til at have en nydansker i projektet. Vi har oplevet eksempler på virksom heder, hvor deltagerne i projektet ikke har mødt deres mentor, eller kun mødt mentoren en gang, fordi der var travlt, og det er ikke godt nok, påpeger Kent Petersen. Hans Jørgen Steffensen forventer, at integrationsprojektet fortsætter i starten af 2009 med bankerne som aktører: Vi har fået gode tilbagemeldinger fra virksomhederne, som gerne vil deltage aktivt i projektet. Det er altså ikke manglende lyst fra virksomhedernes side, men mere et spørgsmål om, at man har brug for en pause, hvor man kan overveje situationen. Mentorordningen og undervisningsforløbet stiller krav til virksomhedernes ressourcer, ligesom danskkundskaberne har været et problem. Derudover overvejer mange virksomheder i øjeblikket behovet for nye medarbejdere, og virksomhedernes tilbageholdenhed med ansættelser omfatter alle grupper af medarbejdere, herunder også nydanskere. Men vi forventer, at projektet starter igen i bankerne til næste år omkring februar Starttidspunktet har vi ændret fra efteråret til vinteren, da det giver et praktisk problem i virksomhederne, når mange nye medarbejdere skal starte samtidigt i job og uddannelsesforløb, siger konsulenten fra FA. Den melding bliver taget godt imod af Finansforbundets næstformand. Vi er mere end positivt indstillet over for at fortsætte i år 2009, under forudsætning af at der bliver skabt ordentlige vilkår og rammer for nydanskerne. Vi vil gerne leve op til målsætningen i projektet, som er at skabe arbejdspladser til borgere i samfundet, som har svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked, at udfylde hullet med manglen på arbejdskraft og at sikre, at bankerne også afspejler den mangfoldighed, der er i befolkningen, siger Kent Petersen. n FAKTA OM INTEGRATIONSPROJEKTET Første integrationsprojekt fra nydanskere blev udvalgt ud fra ca. 600 ansøgere og budt velkommen i 14 virksomheder 48 ud af de 56 har gennemført projektet 14 deltagere endte i realkredit, og 34 i pengeinstitutter Andet integrationsprojekt fra nydanskere blev valgt 17 ud af 19 er fortsat i integrationsprojektet, som slutter ultimo september 4 deltagere er endt i realkredit, og 13 i pengeinstitutter FlexFinans den rigtige vej til rådgiverjobbet Ønsker du at uddanne dig til finansrådgiver indenfor bank eller pension? Er du kontor-, butiks- eller salgsuddannet eller ansat i finanssektoren uden erhvervsuddannelse? Så er FlexFinans den bedste og mest målrettede uddannelse i sektoren. Under uddannelsen vil du fx med en bankprofil få udviklet dine kompetencer inden for bolig, investering, pension og personforsikringer. Samtidig får du naturligvis merit for allerede opnåede erhvervskompetencer, så forløbet kun varer mellem 15 og 18 måneder. Efter uddannelsen får du titlen Finansassistent, der er anerkendt i hele sektoren. FlexFinans er med i overenskomsten med Finansforbundet. Er du interesseret eller har brug for rådgivning, så kontakt Finansrådets uddannelsesafdeling på tlf Du finder datoer og yderligere information på Finans august

14 Ligestilling på ledergangen Af Berit Villadsen Foto: Stig Stasig, Lene Esthave, Ricky Molloy Illustration: Datagraf 14 Finans august 2008

15 Flertallet af medarbejderne i finanssektoren er kvinder, men på lederniveau er færre end hver tredje en kvinde. Og det er ikke godt nok, erkender flere af de største virksomheder, som derfor har oprettet særlige programmer for kvindelige ledere Kvindelige ledere er i fokus i de største banker herhjemme, og der bliver flere af dem. Det viser en undersøgelse, maga sinet Finans har foretaget blandt de seks største banker herhjemme. I løbet af de seneste fire år er andelen af kvindelige ledere i bankerne vokset med tre til fire procentpoint, så næsten hver tredje eller fjerde lederpost i bankerne nu bliver bestridt af en kvinde. Fremgangen imponerer dog ikke Camilla Funck Ellehave, ph.d. i køn og organisation, som sammen med professor fra Danmarks Pædagogiske Universitet Dorte Marie Søndergaard tidligere har undersøgt køn og ledelse i den finansielle sektor. Det er et relativt beskedent fremskridt, hvis man over hovedet kan kalde det et fremskridt i en kvindedomineret sektor. Problematikken omkring køn og ledelse er ikke ny i den finansielle sektor, og der har været søsat mange initiativer. Men det ligner, at de ikke producerer særligt store resultater, siger Camilla Funck Ellehave. I jagten på resultater har de to største banker herhjemme; Danske Bank og Nordea, hvor henholdsvis godt hver fjerde og knap hver tredje leder er en kvinde, iværksat særlige leder udviklingsprojekter for kvinder. I Danske Bank har man i maj i år afsluttet sit første projekt, hvor 19 kvinder deltog. Målet med projektet var, at 75 procent af deltagerne inden for et år efter projektets afslutning skulle være i en ledende stilling eller et mere komplekst job. Og indtil videre har 55 procent allerede rykket sig. I Nordea har man også kørt et tilsvarende lederudviklingsprojekt i hvert af de forskellige nordiske lande. I Danmark deltog 19 kvinder. Fælles for begge bankers projekter var, at deltagerne i forløbet blandt andet blev tilknyttet en mentor og indgik i netværk. Men spørger man Camilla Funck Ellehave, skal der mere end enkelte tiltag til, før ledersammensætningen i bankerne også afspejler medarbejdersammensætningen: Lederudviklingsprogrammer kun for kvinder kan være smaddergode i nogle henseender. Jeg tror for eksempel, at mentorordninger kan virke, hvis det giver en ny adgang til beslutningstagerne for den enkelte. Men det kan ikke stå alene, og det kan kun være første skridt. Det er ikke nødvendigvis et skridt, der kan flytte læsset, siger hun og uddyber: Når man laver lederudviklingsprogrammer kun for kvinder, kan man også være med til at isolere gruppen og udpege kvindelige ledere som noget anderledes. Det kan være rigtig godt for dem, som deltager. Men man kan godt frygte, at man skaber flere problemer for de kvinder, som går med en lederdrøm og ikke er kommet med i programmet. Fordi den isolerede gruppe får al opmærksomheden, og ingen samler de kvinder, som ikke kom med, op. Finans august

16 Ligestilling Nykredit i charter for flere kvinder i ledelse Mens man hos Danske Bank og Nordea har iværksat særlige lederinitiativer for kvinder for at nære lederfødekæden, har man i Nykredit forsøgt at tænke kønsproblematikken ind i organisationens struktur. Som den eneste finansielle virksomhed har Nykredit tiltrådt ligestillingsminister Karen Jespersens charter for flere kvinder i ledelse. Ved at tiltræde charteret har Nykredit på syv punkter forpligtet sig til at sikre, at kvinder og mænd har lige muligheder for at gøre lederkarriere. Nogle af punkterne handler blandt andet om, at pengeinstituttet skal opstille måltal for andelen af kvinder i ledelsen, skabe gunstige rammer for karriereudvikling og dele erfaringer på området med andre virksomheder. Ledersammensætningen skal på sigt afspejle sammensætningen af medarbejdere. I Nykredit arbejder vi med tre niveauer, og vi har høje ambitioner med alle niveauer. Vores mål på de første niveauer med team- og gruppeledere er særligt høje, fordi de danner fødegrundlag for de øvre niveauer, fortæller Birgitte Bruun, som er vicedirektør i Nykredit. Ambitionen om at tænke køn ind i hele bankens organisation, mener Camilla Funck Ellehave, er den rette vej for at få flere kvindelige ledere i bankerne: Hvis organisationen er i stand til at få øje på kvindelige talenter, vil det sprede sig. Det er vigtigt, at man som bank ser det som en organisationsproblematik og ikke som kvindernes problem, at man mangler kvindelige ledere. Og det er afgørende, at man som bank synes, det er en dårlig forretning ikke at få øje på halvdelen af det talentmateriale, man har. Flere kvinder på topposter i fremtiden I Danske Bank overvejer man at tiltræde charteret, mens flere andre af de andre adspurgte banker endnu ikke har taget stilling til charteret endnu. En af dem er Nordea. Vi har et mål om at øge antallet af kvinder på lederposter. På visse jobkategorier som for eksempel filialdirektører er vi godt på vej. På niveauerne over er der stadig lang vej endnu. Men vi tror, at vi for det første har fat i noget af det rigtige med Female Programmet og den generelle opmærksomhed, som der rettes mod udfordringen. For det andet, og måske det allervigtigste, så har vi tiden med os, fordi de kvinder, der rammer arbejdsmarkedet i disse år, er meget bevidste om, at de også vil karriere. Og også bevidste om, at det kan og skal kombineres med et familieliv. Der hvor det flytter noget, er på det tidspunkt, hvor kvinderne for alvor melder sig, fordi der i familien også er reel ligestilling. På det tidspunkt bliver programmer og særlige tiltag overflødige, siger personalechef Niels Gregers Hansen fra Nordea. Så udviklingen er på vej. Og bankerne er optimistiske, når det gælder køn og karriere. I de tre adspurgte banker Jyske Bank, Spar Nord og Danske Bank hvor kvinderne er helt fraværende ved direktionsbordet, udelukker man ikke, at der i løbet af fem til ti år også er en kvinde med til at træffe de store strategiske beslutninger for bankens og de ansattes fremtid. Professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Dorte Marie Søndergaard finder det ikke usandsynligt, at vi engang i fremtiden vil se lige så mange kvinder som mænd, der er ledere. Det er et stort projekt, men der er intet objektivt eller logisk til hindring for, at kvinder og mænd vil kunne lede og blive ledere i samme omfang. Hvis man er interesseret i det. Det er et spørgsmål om at ændre på kulturelle forestillinger om køn og dermed på alle de afledninger, der sker i forhold til kønning af kompetencer, arbejdsfelter, motivationsstrukturer, og hvad det nu ellers er, der guider folks gensidige evalueringer på arbejdsmarkedet, siger Dorte Marie Søndergaard. n Kvindelige ledere i finanssektoren Banker Andel kvindelige ledere i 2004 (*2005) Andel kvindelige ledere i 2008 (* 2007 ) Andel kvindeligt ansatte Andel kvinder i direktionen Nordea (i Danmark) 28 % * 31 % 53 % 13 % (1/8) (gælder hele koncernen) Danske Bank (i Danmark) Ikke opgjort 26 % * 52 % 0 % (0/4) Jyske Bank 23 % 27 % 53 % 0 % (0/4) Nykredit 20 % 23 % * 47 % 17 % (1/6) Sydbank Ikke opgjort 27 % 59 % 25 % (1/4) Spar Nord Ikke opgjort Ikke opgjort 55 % 0 % (0/3) 16 Finans august 2008

17 Fra sælger til salgschef 1. oktober sidste år tog 35-årige Mette Skovgaard Nielsen et kvantespring op ad karrierestigen. Hun gik fra at rådgive og sælge pensioner til kunder til at blive salgschef for tyve mennesker i Danica Pension. Lederjobbet er Mettes første, og hun er overbevist om, at det var deltagelsen og hendes gode resultater i Woman in progress, Danske Banks talentforløb målrettet kvindelige talenter med potentiale for ledelse, der gjorde udslaget. Det har helt klart gjort en forskel for mig. Min deltagelse i forløbet har betydet, at jeg har turdet kaste mig ud i et lederjob på rimeligt højt niveau, og at folk har turdet tage en chance med mig, siger Mette Skovgaard Nielsen. Sammen med 18 andre kvinder fra slutningen af 20 erne til begyndelsen af 40 erne deltog hun i det etårige talent forløb fra maj/juni sidste år til maj i år. Målet for projektet var, at 75 procent af deltagerne i forløbet skulle få et lederjob i løbet af et år efter projektets afslutning, og indtil videre har 55 procent af deltagerne ligesom Mette fået et lederjob. I Danica Pension er Mette den eneste kvindelige salgschef ud af ti, fordelt over hele landet. Ud over at salgserhvervet er meget mandsdomineret, tror Mette, at der er flere forklaringer på, hvorfor der er så få kvindelige ledere: Det er mere normalt at se en mand stå på podiet end en kvinde. Derfor er det heller ikke naturligt for en kvinde at tænke som det første, der vil jeg stå. En anden ting er, at rigtig mange ældre mandlige chefer finder det helt naturligt at tale ledelse med unge mænd til medarbejdersamtaler. Det gør de bare ikke med kvinder. Og det tror jeg, at et program som det her kan bidrage til at ændre. Det kan tvinge dem til også at spotte ledertalenter blandt kvinder. Sammen med sin mand, Lasse, som også har et lederjob i banken, har Mette to små børn på henholdsvis tre og seks år. Men hun ser ikke familien som en hindring for en lederkarriere. Hun mener, at det handler om planlægning og prioritering og ikke mindst ens forventninger til sig selv og rollen som mor og karrierekvinde. Det handler lige så meget om kvindernes kamp med sig selv. Er det okay at have købekage med i børnehaven i stedet for hjemmebag? Er det okay at tage hurtig aftensmad udefra? Er det okay at bruge sin løn på hjemmeservice? Jeg har veninder, som siger, nej, vi vil ikke have en fremmed ind i vores hjem og gøre rent. Hos os betaler vi for sådan nogle ting, og det giver en ro. Og så har vi gode venner eller bedsteforældre, der en gang imellem kan hente børnene. Det skal man have en holdning til. Så er vi på, når vi er sammen med dem. Det er en øvelse at være til stede, hvor du er. Og for mig handler det om, at plusserne i jobbet er større end det, jeg giver køb på. Mette har store ambitioner med ledelse og vil gerne senere i sin karriere kunne arbejde med ledelse på et højere strategisk niveau. Men hendes førsteprioritet er at udvikle sig som salgschef, som hun beskriver som et drømmejob lige nu. n Fakta Mette Skovgaard Nielsen, 35 år Gift og har to børn på tre og seks år Ansat i Danske Bank-koncernen : Privatkunderådgiver Danske Bank : Pensionskonsulent og eksamineret assurandør i Danske Bank 2007-? Salgschef i Danica Pension Finans august

18 Ligestilling Eneste kvinde i direktionen Da 49-årige Karen Frøsig var ung og ambitiøs advokatfuldmægtig, spejdede hun forgæves efter kvindelige rollemodeller på direktionsgangene. I dag udgør hun selv en. 1. maj i år blev hun Sydbanks første kvindelige direktionsmedlem nogensinde. At det skulle ske for en kvinde i hendes generation, kom som en overraskelse. Jeg havde ikke forventet, at vi ville se en kvinde i Sydbanks direktion i min tid. Jeg havde forventet, at det ville ske i min datters generation. Så udviklingen er gået hurtigere, end jeg troede. Og det er jo positivt, siger Karen Frøsig, og forklarer udnævnelsen som en kombination af flere ting: For at komme hertil kræver det held og hårdt arbejde. Dels at man nogle gange er heldig at komme de rigtige steder, og at man bliver hjulpet på vej af gode chefer. Jeg har tidligere siddet i den centrale ledelse som den eneste kvinde, og jeg har aldrig følt, at det har været en barriere, at jeg var en kvinde. Jeg forsøger at udnytte det positivt og ser det som en styrke, at jeg kan byde ind med noget andet end mændene. Det betyder meget for hende, at hun kan agere som rollemodel for andre kvinder og sende et signal om, at kvinder også kan sidde på direktionsgangen i banken. Da jeg var ung, ville jeg ønske, at der havde siddet nogle flere kvinder på direktionsgangen. Det ville have været en hjælp, hvis der var nogen, man kunne kigge efter. Jeg har kørt et parallelkarriereforløb med min mand i et advokatfirma, og der har jeg tænkt, hvordan bliver man gammel på en fornuftig måde i det her som kvinde? Hvornår begynder man at gå i plisseret nederdel i stedet for cowboybukser? Hvordan sker det? Det er dog ikke kommet dertil endnu, at Karen har overvejet at købe sig en plisseret nederdel. I stedet har hun forsøgt at skabe sin egen profil med afslappet og præsentabelt tøj. Jeg er ikke interesseret i at blive betragtet som et tøjstativ, der kommer forbi. Helle Thorning Schmidts tøj bliver betragtet mere end Anders Fogh Rasmussens, og det er lidt af en uskik. Så de fleste dage er jeg mest neutralt klædt i sorte bukser, men jeg kan også komme i en rød nederdel, hvis jeg har lyst til det, og det giver da en anden effekt. På hjemmefronten er Karen gift med Karsten, der er medejer af et advokatfirma i Esbjerg. Sammen har de to teenagebørn på 16 og 17 år. Gode naboer, venner og bedsteforældre har hjulpet med, at Karen og Karstens karrierer kunne køre sideløbende med familielivet. Hjælpende hænder med at hente og bringe børnene og andet har givet forældrene mere overskud til at være nærværende, når de var hjemme og på lange, intense ferier. Og selvom hun gerne ville have været til stede, da hendes datter var luciabrud, eller søn var ridder i børnehaven, så forsøger Karen at være pragmatisk omkring de valg og fravalg, hun træffer i jobbet og familien. I forhold til sin familie og sine omgivelser håber Karen, at hun som kvinde på direktionsgangen kan gøre en forskel. Jeg håber, det kan betyde, at når pigerne begynder som unge eller ældre i banken, kan de se, at vejen frem er ens, uanset om man er dreng eller pige. At mulighederne er åbne, og at det er op til én selv, hvor man vil ende. Jeg tror, mange piger, inklusive jeg selv, ubevist har følt, at der var en eller anden grænse for dem, og det er rart, at den bliver brudt. Om ti år håber Karen, at hun stadig sidder i Sydbanks direktion, om det til den tid bliver i en plisseret nederdel, ved hun ikke. n Fakta Karen Frøsig, 49 år Gift og mor til to børn på 16 og 17 år Ansat i Sydbank : Advokatfuldmægtig : Fuldmægtig i Privatbankens juridiske sekretariat : Kontorchef i Topdanmark koncernen : Sekretariatschef i Aktivbanken : Chefjurist i Sydbank 2008-? Medlem af Sydbanks direktion og ansvarlig for kunder, betalingsformidling, forretningsprocesser og personale/it samt udvalgte linjer i banken 18 Finans august 2008

19 Fakta Trine Thorn, 38 år Gift og mor til to børn på fire og seks år Ansat i Nordea-koncernen : Leder af forskellige kommunikations- og salgsudviklingsafdelinger i Nordea Afdelingsdirektør i Nordea Liv og Pension Afdelingsdirektør med ambitioner Bare det ikke bliver et kvindefnidderprojekt. Det var 38- årige Trine Thorns første tanke, da hun gik ind i Nordeas lederudviklingprojekt, Female Programme. Og det blev det ikke. I stedet blev Trine mødt af ambitiøse kvinder, der ligesom hende selv havde lederambitioner. Kurset forsøgte at klæde Trine og de 18 andre deltagere på til at kunne lede på et strategisk niveau. Og Trine er begejstret for Female Programme, fordi det skilte sig ud fra så mange andre lederkurser. På lederkurser er fokus normalt på, hvordan kan du være en god leder for dine kolleger og for Nordea. Her var fokus på mig som leder. Hvad jeg gerne ville, og det var interessant. Jeg er 38 år gammel, og man når ikke altid at reflektere, hvilken retning skal du gå. Det har kurset været god til. Det godt et år lange kursus betød, at Trine sidst i forløbet bevægede sig fra en mellemlederstilling i Nordeas afdeling for kommunikation og salgsudvikling til en stilling som afdelingsdirektør i Nordea Liv og Pension for otte mennesker. Og kurset gav hende en indsigt i, hvad det vil sige at være leder på et højere niveau. Du sætter dagsordenen for, hvornår du vælger at lægge møder og holde telefonmøder. Det kan have stor betydning, hvis du skal aflevere børn eller er dårlig til at møde tidligt mandag morgen. Du planlægger selv din tid, og jeg kan for eksempel holde telefonmøde med mine nordiske lederkolleger i morgenkåbe fra Og hvis jeg midt på dagen har brug for at lukke døren, gør jeg det. Så hele strukturen i arbejdslivet er anderledes. På privatfronten er strukturen som leder på et højere niveau også anderledes. Trines mand har også et job, hvor han arbejder meget, og med to børn på henholdsvis fire og seks kræver det en stor grad af planlægning og fleksibilitet. En hjemmearbejdsplads giver Trine mulighed for den nødvendige fleksibilitet til selv at hente og bringe børnene og arbejde om aftenen. Alt kan lade sig gøre, hvis man planlægger sig ud af det. Men det kræver også, at man ikke skal være ked af at hente børnene fem minutter i lukketid. Jeg har forenet mig med det, så længe jeg kan se, at mine børn trives. Og hvis det står til Trine, er jobbet som afdelingsdirektør kun et skridt på vejen. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være leder. Som leder vil jeg gerne så højt op som overhovedet muligt, hvor det stadigvæk er interessant. Hvor jeg kan have indflydelse, gøre en forskel og flytte virksomheden. Jeg kan lide at gøre en forskel og tage fat. Og det vil kun være dejligt at se mig som den første danske kvinde i Nordeas koncerndirektion. n Finans august

20 Roskilde Bank En fredag med Roskilde-syge Selv om Roskilde Bank er sat til salg, er der stadig kunder, der skal passes af de 650 medarbejdere, der også skal tage sig tid til at bearbejde den kendsgerning, at deres gode arbejdsplads er kørt ud over afgrunden Af Carsten Rasmussen Foto: Christoffer Regild For mange kom meddelelsen som et chok. Efter 124 år er det slut med Roskilde Bank. Nogle begynder at græde. De er rigtig kede af, at det kunne gå så galt for banken, fortæller fællestillidsmand Linda Larsen fra det morgenmøde fredag den 11. juli, hvor medarbejderne i Roskilde Bank blev kaldt sammen for at blive orienteret om et af de værste mareridt i nyere tid i den danske banksektor. Med 43 procent af det samlede udlån på 32,5 milliarder kroner bundet til ejendomsmarkedet, hvoraf en del er risikable udlån til bygge- og ejendomsprojekter, valgte banken at give op. Den 10.-største bank i Danmark, Roskilde Bank, blev sat til salg, og som direktør Søren Kaare-Andersen sagde: Hvis vi ser på det i dag, var der bestemt lån, vi ikke skulle have givet. Kun en time før, klokken halv otte, fik tillidsmænd og chefer en kort orientering fra direktør Søren Kaare-Andersen: Der var nogle enkelte spørgsmål, som blev besvaret, fortæller Linda Larsen, hvorefter cheferne gik ud i deres team og de 18 filialer og fortalte medarbejderne om bankens vej mod den dybe krise, inden banken åbnede for kunderne, der sikkert allerede havde hørt nyheden i morgenradioen. De første dage, især fredag, blev vi bombarderet med kundehenvendelser. I de filialer, hvor jeg kom rundt, kunne jeg mærke på kollegerne, at de, efterhånden som dagen skred frem, fik beroliget kunderne. Jo mere vi fik talt med kunderne, jo mere rolige blev vi også selv. Der er noget psykologi i at få talt om det, der er sket, igen og igen, siger Linda Larsen, som under hele forløbet har haft tæt kontakt med bankens Team HR, hvor der blev sat ekstra bemanding på for at være klar, hvis medarbejdere havde brug for noget. Men for mange var den første reaktion ifølge Linda Larsen, at man var stum af overraskelse, og Det var mærkeligt, at det kunne ske. Kriseberedskab Det sætter mange tanker i gang, når medarbejderne får at vide, at deres virksomhed er sat til salg. Den første opgave for Team HR er at beslutte, hvilken form for kriseberedskab der skal være til at tage sig af medarbejderne. Roskilde Bank er medlem af Codan Care med adgang til psykologhjælp, og Team HR har konsulenter, der er trænet i at rådgive mennesker, fortæller personalechef Søren Enggaard: Foreløbig har der ikke været behov for psykologisk hjælp, siger han og forklarer det med, at virksomhedskulturen i banken hænger meget sammen: Man er rigtig gode til at støtte hinanden og få talt sammen. Også på tværs af medarbejdere og ledere. Her er en kultur til at få bearbejdet problemerne, ligesom vi har opfordret medarbejderne til at blive lidt efter lukketid og måske over et lille glas få snakket sammen om dagens begivenheder, siger Søren Enggaard, der er overbevist om, at det samler en masse usikkerhed og tvivl op, så uanset kriseberedskab er organisationen faktisk ganske god til at bearbejde disse kriser. Men hvad med mig, mit job og min fremtid? Det er nogle af de spørgsmål, der presser sig på hos bankens 650 medarbejdere. Team HR har samlet de mange spørgsmål og svar og sendt det ud på bankens intranet: Det handler om at genetablere en form for tryghed og en 20 Finans august 2008

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7.

Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. TALE Minister for ligestillings tale til brug for samråd om flere kvinder i danske virksomhedsbestyrelser i Det Politisk-Økonomiske Udvalg d. 7. maj 2009 07-05-2009 J.nr. 2009-3974 (2009-0005757) Ligestillingsafdelingen/asm

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse

Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder i ledelse Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR nr. 17146815 EAN nr. 5798000033757 www.skm.dk J.nr. Baselinerapport for Skatteministeriets koncern Charter for flere kvinder

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Count and Percent Rådgiver/sælger

Count and Percent Rådgiver/sælger 1) Har du rådgivning af privatkunder som en væsentlig del af Respondents: 4269 dit arbejdsområde? Ja 3229 75,64 % Nej 1040 24,36 % Total Responses 4269 100.00 % 2) Har du personligt inden for de seneste

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere