Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 ÅRSRAPPORT 2009

3

4 Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 24 Ejendomsporteføljen 34 Aktionærforhold 39 Corporate Governance 42 Redegørelse for virksomhedsledelse 45 Redegørelse for samfundsansvar 47 Ledelsen og organisation 52 Regnskabsberetning 57 Risikofaktorer 67 Ledelses- og revisionspåtegning 81 Regnskab og noter 83 Indhold

5

6 EN ÅRSRAPPORT ER FØRST OG FREMMEST TAL. MEN HVAD NU HVIS DEN OGSÅ VAR ORD? Hvis man skal beskrive Jeudan og Jeudans intentioner bedst, hvilke ord ville man så anvende? Et godt bud ville være de ord, vi selv bruger mest og helst. De ord, som går igen i alt, hvad vi gør. De ord, som vi konstant minder hinanden om. De ord, som aldrig må ignoreres. I denne årsrapport vil vi gerne dele ordene med andre. Og dermed invitere alle, der arbejder med os eller er kunder i vores ejendomme til at tage os på ordet.

7 8 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Til aktionærerne

8 Lønsom vækst på et sundt grundlag Jeudan genoptog i sidste del af 2009 sine investeringer. Porteføljen blev øget med godt 35% til DKK 13 mia. Herefter er Jeudans samlede portefølje fordelt på 171 ejendomme med et samlet areal på m 2. Investeringerne er gennemført i en periode, hvor ejendomsmarkedet var præget af megen optimisme og spekulativ prisdannelse, efterfulgt af den finansielle krise og en generel opbremsning i økonomien. Udviklingen har medført, at det nu igen er muligt at investere til priser, hvor driftsøkonomien hænger fornuftigt sammen. Dette er som bekendt en central forudsætning i Jeudans forretningsmodel. Jeudan lægger vægt på lønsomheden i den løbende drift og på kundebetjeningen. Denne forretningsmodel er overskuelig og langtidsholdbar. Linjen i Jeudans udvikling blev lagt i midten af 1990 erne og er fulgt siden. Ultimo 1994 havde Selskabet investeringer for DKK 308 mio., og dets markedsværdi var DKK 77 mio. Femten år senere, ultimo 2009, var investeringerne nået op på DKK 13 mia., og markedsværdien var DKK 3,3 mia. At forretningsmodellen og strategien også er økonomisk bæredygtig kommer til udtryk ved, at driftsresultatet i 2009 blev DKK 181 mio. før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), opnået på grundlag af en omsætning på DKK 744 mio. Det er på niveau med resultatet for 2008, som viste en fremgang på 21% fra året før. For 2010 forventes en omsætning på niveauet DKK 1 mia. og et driftsresultat på DKK mio. før kurs- og værdireguleringer (EBVAT), svarende til en fremgang på op mod 45%. Ejendomssektoren havde det vanskeligt i 2009, og det kom til udtryk i kursfald på de fleste ejendomsaktier. Sektorens aktieindeks faldt således med 19%. På den baggrund var Jeudan-aktien nogenlunde robust, idet den alene faldt med godt 3%. De fleste af Jeudans aktionærer har antageligt investeret langsigtet i overensstemmelse med Selskabets strategi. Derfor er det relevant at bemærke, at aktieprisen er steget med 14% i forholde til primo 2005, hvor indekset for sammenlignelige europæiske ejendomsvirksomheder (MSCI Europe Real Estate) faldt 28% for samme periode. Jeudan-aktionærerne har haft et afkast i form af udbytte og kursstigninger på over 8% om året i gennemsnit over de seneste fem år, altså gennem en ganske vanskelig periode de senere år på aktiemarkedet generelt og for sektoren i særdeleshed. Set over de seneste ti år har aktiens afkast været knap 18% om året. Afkastet skal ses i forhold til en overskuelig risiko. Jeudans ejendomme har igennem en lang årrække haft en tilfredsstillende udlejningsprocent. Kundernes soliditet og betalingsevne er generelt også på et tilfredsstillende niveau, og pengestrømmen fra driften er stabil. Samtidig er renteomkostningerne i vidt omfang forudsigelige på grund af lange renteafdækningsaftaler, og Jeudan har gode relationer til danske, finansielle samarbejdspartnere. Jeudans fokus er investering i og drift af velbeliggende ejendomme, primært i Københavnsområdet. København udvikler sig grundlæggende positivt, trods opbremsningen i konjunkturerne, og er en attraktiv placering for virksomheder, organisationer og privatpersoner. Dermed er København også et attraktivt marked for en ejendomsvirksomhed som Jeudan, hvis forretningsgrundlag er at betjene kunderne med velfungerende rammer omkring deres aktiviteter. Samtidig har Jeudan gennem årene opbygget en bred erfaring og et tæt kendskab til kunder, samarbejdspartnere, leverandører og andre, som lægger vægt på langvarige relationer. Efter Jeudans betydelige vækst, ikke mindst i de senere år, og med fokuseringen på København er Jeudan blevet ganske synlig og spiller en betydelig rolle i byen og for byen. Vores kunder og andre ved, hvor de har os: Jeudan udlejer velbeliggende og velholdte lokaler til virksomheder og organisati oner, som lægger vægt på ordentlige og velfungerende forhold. Udlejningen suppleres med en vifte af ydelser i relation til ejendommene, leveret af vore egne medarbejdere. I alle aktiviteter lægger vi vægt på ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Jeudans overordnede mål har i mange år været at skabe værdi for aktionærerne. Målet skal nås med konstant fokus på lønsomheden i driften, kontrolleret vækst, effektiv kapitaludnyttelse, begrænset finansiel risiko, ordentlighed i alle aktiviteter, engagerede medarbejdere samt åben og redelig information. Jeudan vil med aktionærernes opbakning fortsætte denne linje også i de kommende år. 1. marts 2010 Niels Heering Formand for bestyrelsen Per W. Hallgren Adm. direktør Til aktionærerne l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

9 Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Nettoomsætning DKK mio Bruttoresultat DKK mio Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK mio Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) DKK mio Resultat før skat DKK mio Årets resultat DKK mio Balance Investeringsejendomme inkl. igangværende projekter DKK mio Aktiver i alt DKK mio Egenkapital i alt DKK mio Forpligtelser i alt DKK mio Pengestrømme Driftsaktiviteter DKK mio Investeringsaktiviteter DKK mio Finansieringsaktiviteter DKK mio I alt DKK mio Nettoomsætning samt bruttomargin EBIT og EBIT pr. aktie % DKK mio % 70% 65% 60% 55% 50% 45% DKK mio % Nettoomsætning Bruttomargin EBIT EBIT pr. aktie 10 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Hoved- og nøgletal

10 Regnskabsrelaterede nøgletal Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / gns. egenkapital % 7,6 6,5 5,7 5,9 6,0 Forrentning af egenkapital (ROE) % 35,1 15,8 10,3-12,6 6,7 Egenkapitalandel % 40,4 41,0 38,8 31,3 25,1 Rentedækning x 2,43 2,32 2,00 2,01 1,76 Bruttoresultat / nettoomsætning % 67,2 63,9 63,6 55,9 62,4 Administrationsomkostninger / nettoomsætning % 6,0 6,5 6,3 6,0 6,7 Resultat før finansielle poster (EBIT) / nettoomsætning % 61,2 57,5 57,3 50,0 55,7 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) / nettoomsætning % 37,2 34,3 29,4 25,2 24,4 Resultat før skat / nettoomsætning % 235,5 114,8 59,8-71,6 36,0 Årets resultat / nettoomsætning % 171,4 82,7 52,9-53,9 27,2 Aktierelaterede nøgletal Aktiepris (P) DKK Indre værdi (BV) DKK Kurs/indre værdi (P/BV) x 1,61 1,66 1,24 1,10 1,02 EBIT pr. aktie DKK 40,4 43,9 50,0 52,0 57,8 EBVAT pr. aktie DKK 24,5 26,2 25,6 26,2 25,3 Resultat pr. aktie (EPS) DKK 113,0 63,2 46,1-56,1 28,2 Price Earnings (PE) x 5,4 11,3 13,0-8,1 15,6 Pengestrøm pr. aktie (CFPS) DKK 18,9 19,6 22,8 12,7 22,3 Udbytte pr. aktie (DPS) DKK 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 Markedsværdi DKK mio Definitioner på de beregnede nøgletal fremgår af anvendt regnskabspraksis. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Investeringsejendomme og egenkapitalandel % % 35% DKK mio DKK mia % 25% % 15% % Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) Investeringsejendomme EBVAT pr. aktie Egenkapitalandel Hoved- og nøgletal l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

11 Vækst i investeringerne og god likviditet 2009 bød på investeringer på DKK 3,2 mia. primært i kontorejendomme i København. Forventningerne til året, senest udmeldt i januar 2010, blev indfriet med en omsætning på DKK 744 mio. og et driftsresultat (EBVAT) på DKK 181 mio. Kurs- og værdireguleringer blev netto DKK 86 mio., hvorefter resultat før skat blev DKK 268 mio. Bestyrelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende. Årets ejendomsinvesteringer Jeudans investeringsstrategi fokuserer primært på velbeliggende kontorejendomme i Københavns Centrum, og i 2009 har Jeudan fortsat væksten i investeringerne. Med virkning pr. 1. oktober 2009 købte Jeudan fire ejendomme med et samlet areal på ca m 2 for DKK 1,1 mia., svarende til en gennemsnitlig købesum på DKK pr. m 2. Ejendommene er beliggende: Dalgas Have 15, Frederiksberg, der har Copenhagen Business School som kunde i hele ejendommen, Strandvejen 56-58, Hellerup, der er en nyrenoveret kontorejendom i Tuborg Nord-området, Kvæsthusgade 6, København K, der er en boligejendom beliggende ved siden af Det Ny Skuespilhus og Nygårdsvej 5, København Ø, der er en ejendom, som ligger ved Svanemøllen S-station på Østerbrogade. Finansieringen af købet af ejendommene skete dels ved Jeudans overtagelse af eksisterende lån i ejendommene, dels ved optagelse af bankfinansiering og dels ved en kapitalforhøjelse i Jeudan, idet bestyrelsen udnyttede bemyndigelsen i Jeudans vedtægter 3a delvist til at udstede nye aktier i en kontant emission rettet til Amagerbanken til markedskurs, svarende til et kontant provenu på ca. DKK 200 mio. 20. oktober 2009 indgik Jeudan aftale med Landic Holding A/S om køb af 100% af aktierne i Landic Property Denmark A/S. Selskabet, der efter overtagelsen ændrede navn til Jeudan VI A/S, ejer en portefølje på 31 ejendomme. Købet af Landic Property Denmark A/S finansieredes indledningsvis ved en bridge finansiering, som Jeudan planlægger refinansieret i løbet af 1. halvår 2010 blandt andet via optagelse af nye realkreditlån i de erhvervede ejendomme. Landic Property Denmark A/S ejendomsportefølje, der blev overtaget 4. november 2009, har et samlet areal på ca m 2, og Jeudans investering udgjorde ca. DKK 2 mia. Porteføljen, som er identisk med de ejendomme, der tidligere var ejet af Mikael Goldschmidts selskab, Atlas Ejendomme A/S, omfatter følgende ejendomme be liggende i Københavnsområdet: 12 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Jeudan i 2009

12 Holbergsgade 2-4, København K Niels Juels Gade 5, København K Tordenskjoldsgade 20-24/Holbergsgade 6, København K Slotholmsgade 1-3, København K Købmagergade 45/Skindergade 3, København K Amaliegade 4, København K Bredgade 75, København K Fiolstræde 28, København K Frederiksgade 7, København K Gl. Mønt 17/Sværtegade 11, København K Gl. Strand 40/Læderstræde 9, København K Gl. Strand 44, København K Gl. Strand 52/Naboløs 5, København K Kompagnistræde & 19/Knabrostræde 19 & 23/ Snaregade 12-16, København K Kompagnistræde 20 A-C/Knabrostræde 18, København K Kompagnistræde 21/Knabrostræde 20, København K Lille Kongensgade 16, st.tv., København K Magstræde 10 A-C, København K Magstræde 6, København K Kristianiagade 1, København Ø Esromgade 13-15/Hillerødgade 18-20, København N Gl. Kongevej , Frederiksberg C Sankt Knuds Vej 41, Frederiksberg C Strandvejen 203, Hellerup Ovennævnte ejendomme blev erhvervet til en gennemsnitlig handelsværdi på ca. DKK pr. m 2, og ved overtagelsen udgjorde ejendommenes individuelle afkast 5-6% p.a. I porteføljen indgår endvidere syv ejendomme uden for Københavnsområdet, beliggende Astersvej 3-7, Roskilde, Elisagårdsvej 5, Roskilde, Fuglebækvej 1, Kastrup, Herstedvang 7A, Albertslund, Herstedøstervej 27-29, Albertslund, Midtager 29, Brøndby og Nørregade 13, Haderslev. Disse ejendomme blev erhvervet til en gennemsnitlig pris på ca. DKK pr. m 2 og ved overtagelsen udgjorde ejendommenes individuelle afkast 6-8% p.a. På tidspunktet for købet af Landic Property Denmark A/S svarede tomgangen for lejemålene i samtlige de overtagne ejendomme til en manglende lejeindtægt i niveauet DKK 20 mio., hvoraf hovedparten relaterede sig til ejendommene uden for Københavnsområdet. Ved fastsættelsen af købesummen for ejendommene blev der taget højde herfor. Med virkning pr. 1. november 2009 har Jeudan købt kontorejendommen Pilestræde 41-45, København K. Ejendommen har et areal på godt m 2 og blev erhvervet for DKK 52 mio., svarende til ca. DKK pr. m 2. Ejendommen ligger i forlængelse af Jeudans ejendom Kronprinsensgade 11-13/Pilestræde samt over for Berlingske Karré, som Jeudan overtog og nyindrettede i 2008/2009. Herefter omfatter Jeudans samlede investeringer i Pilestræde-området ca m 2. Jeudan i 2009 l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

13 De samlede nyinvesteringer i 2009 udgjorde hermed DKK mio. Tabel 1: Investeringer og salg (DKK mio.) Overtagelse Køb Salg Fire ejendomme Pilestræde ejendomme Investeringer i Plads, og et mangeårigt ønske i København går i opfyldelse. Jeudan investerer ca. DKK 70 mio. til opførelse af hallerne efter et godkendt projekt, og Jeudan vil i foråret 2011 udleje stadepladser i og ved Torvehallerne. Jeudan forventer at oprette en hjemmeside til Torvehallerne. Torvehallerne kommer til at ligge kun 100 meter fra Nørreport Station en af Danmarks travleste stationer og dermed et af Københavns centrale knudepunkter for busser, biler, cyklister og ikke mindst gående. Torvehallerne vil indeholde en trappe til Metrostationen Nørreport. Herudover indgik Jeudan aftale om køb af ejendommen Amaliegade 27, København K, med virkning pr. 1. januar Ejendommen har et areal på m 2 og er købt for DKK 48 mio., svarende til godt DKK pr. m 2. Ejendommen anvendes af Finanssektorens Pensionskasse, der fraflytter ejendommen i forbindelse med Jeudans overtagelse. Efter Jeudans overtagelse er der indgået aftale med en ny kunde, der har indgået kontrakt på hele ejendommen. Kapitaludvidelse Efter erhvervelserne i 2009 på samlet DKK 3,2 mia. udgør Jeudans samlede investeringer knap DKK 13 mia. For at sikre et fortsat robust kapitalgrundlag har Jeudans bestyrelse meddelt, at den vil udnytte sin bemyndigelse i Jeudans vedtægter til at udvide kapitalen gennem et udbud af nye aktier i 1. kvartal Udbuddet forventes at tilføre Jeudan et bruttoprovenu på ca. DKK 1 mia. Børsprospekt forventes offentliggjort i marts Aktierne bliver udbudt med fortegningsret for Jeudans eksisterende aktionærer, og kapitaludvidelsen er garanteret ved forhåndstilsagn fra en række af Jeudans større aktionærer samt Danske Bank. Herudover foretog Jeudan som nævnt en kapitaludvidelse primo november 2009 med et provenu på DKK 200 mio. Jeudan vil efter kapitaludvidelserne have en egenkapital på ca. DKK 4,2 mia., og Jeudan har hermed sikret sig et fortsat robust kapitalgrundlag og et beredskab til at kunne fortsætte væksten i investeringerne. Med udgangspunkt i den seneste tids udvikling på de finansielle markeder og på ejendomsmarkedet ser Jeudan muligheder for at købe ejendomme inden for den fastlagte strategi i de kommende år. På denne baggrund er det hensigtsmæssigt, at Koncernen med kapitaludvidelserne har en investeringskapacitet i størrelsesordenen DKK 2-4 mia. ved en egenkapitalandel på niveauet 25-30%. Torvehaller på Israels Plads I samarbejde med Københavns Kommune virkeliggør Jeudan nu planerne om et levende torvemiljø på Israels Torvehallerne opføres som to separate, overdækkede bygninger uden faste facader, hvor der planlægges stadepladser afhængig af størrelse. I den ene af hallerne vil der tillige være placeret op mod 20 mobile stader i nærheden af nedgangen til metroen. Mellem de to overdækkede haller vil der være 14 udendørs stadepladser, ligesom der i randområderne kan placeres op mod 12 stadepladser. Herudover vil der i enden af den ene hal være udendørsservering fra en café, og ved dette areal forventes tillige etableret en vandskulptur. Der er tale om en opgave, som er i overensstemmelse med virksomhedens hidtidige udviklingslinje og strategi om at investere i og drive velbeliggende ejendomme, primært i København. Samtidig rummer opførelsen af Torvehallerne mulighed for at medvirke til et markant løft i bymiljøet i en del af København, som har stået forholdsvis stille i en årrække, trods sin centrale beliggenhed. Jeudan har i forvejen andre ejendomme i nærheden af Torvehallerne, ikke mindst det store Universitetskompleks på Øster Farimagsgade (det tidligere Kommunehospital), men også flere ejendomme i Frederiksborggade og Gothersgade. Fortsat pæn udlejningsaktivitet Jeudans fokus er først og fremmest kunde betjeningen, hvor forretningsgrundlaget er at betjene kunderne med velfungerende rammer omkring deres aktiviteter. I 2009 har finansmarkederne og mange andre brancher haft lidt dystre tider, hvilket også har påvirket ejendomsmarkedet. Flere virksomheder har måttet lukke eller reducere aktiviteterne med mindre lokalebehov til følge. Denne udvikling har Jeudan også mærket om end i mindre målestok. Med udgangen af december 2009 havde Jeudan en udlejningsprocent på 97,0 mod 99,0 ultimo 2008, svarende til et fald på 2 procentpoint. Jeudan har i 2009 formået at foretage genudlejninger af erhvervslejemål for DKK 35 mio., hvilket er på niveau med Omvendt er fraflytninger lidt højere end tidligere år, hvilket medfører faldet i udlejningsprocenten. 14 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Jeudan i 2009

14 Den samlede udlejningsprocent på ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn var med udgangen 2009 på 90,9 mod 94,7 ved udgangen af 2008, svarende til et fald på 3,8 procentpoint. Jeudan har således haft en højere udlejningsprocent end markedet generelt, og har konstateret et mindre fald i udlejningsprocenten end markedet generelt. Med den negative beskæftigelsesudvikling samt de seneste prognoser for 2010 er det Jeudans vurdering, at udlejningsprocenten i København vil falde yderligere, men med en ulig fordeling blandt områderne i København. Således vil udviklingsområderne, herunder Ørestad og Sydhavn, formentlig få en større nedgang i udlejningen i takt med, at igangværende byggerier færdiggøres. Københavns Centrum ventes også at opleve et fald i udlejningen, men næppe i samme omfang. Pris for årsrapporten 1. oktober blev den årlige årsrapportkonference afholdt i Børssalen i København. Ved denne konference fik Jeudan tildelt Årsrapportprisen i kategorien Selskaber uden for C20-indekset for årsrapporten for Prisen tildeles af en uafhængig dommerkomite, der sammensættes af Dagbladet Børsen og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Komitéen begrundede tildelingen med, at årsrapporten er helstøbt og godt struktureret, og at den er med til at skabe et godt overblik over virksomheden. Komitéen frem hævede særligt ledelsesberetningens omtale af finanskrisen og dens påvirkning af Jeudan og rapportens beskrivelse af ejendomsmarkedet. Videre fremhævede dommerkomitéen rapportens risikoafsnit, som omfatter både finansielle og ikke-finansielle risici, herunder følsomhedsanalyser vedrørende værdiansættelsen af ejendommene og renterisikoens tidsmæssige profil. Endelige pegede komitéen på beskrivelsen af virksomhedens sociale ansvarlighed, et år før loven kræver det. Ved modtagelsen af prisen udtalte bestyrelsesformand Niels Heering bestyrelsens glæde over, at der bliver lagt mærke til Jeudans kommunikation. Han så prisen som en positiv anerkendelse i en tid, hvor branchen generelt har det vanskeligt. Forventninger 2010 Jeudans fokusering på rentable investeringer og løbende driftsforbedringer i den eksisterende ejendomsportefølje vil fortsætte i 2010, og den intensiverede opfølgning på eksisterende kundeforhold vil blive fastholdt. Jeudan har i efteråret 2009 gennemført nye ejendomsinvesteringer for samlet ca. DKK 3,2 mia. Driftsresultatet af disse investeringer indgår fuldt ud i forventningerne for regnskabsåret En del af erhvervelserne er finansieret med en midlertidig bridgefinansiering, som vil blive indfriet i løbet af 1. halvår 2010 blandt andet gennem optagelse af realkreditlån i de erhvervede ejendomme. Jeudan har opnået forhåndstilsagn til realkreditfinansieringen. På baggrund af Jeudans ejendomsportefølje inkl. de foretagne investeringer samt aktiviteterne i Jeudan Servicepartner forventes en nettoomsætning på niveauet DKK 1 mia. (2009: DKK 744 mio.). Jeudans finansiering består dels af realkreditfinansiering med renteloft, dels af realkredit- og bankfinansiering med fast rente i en årrække. Derfor er den samlede finansieringsudgift forholdsvis forudsigelig. Nettorenteomkostningerne vil i 2010 stige i forhold til 2009 som følge af Koncernens ejendomsinvesteringer i løbet af Ledelsen forventer et driftsresultat (EBVAT) i niveauet DKK mio. (2009: DKK 181 mio.), svarende til en stigning på op mod 45%. Jeudan vil fortsætte bestræbelserne på at øge ejendommenes værdi gennem bygningsforbedringer og effektivisering af driften. Herved dannes grundlag for positive værdireguleringer af ejendommenes værdi. Hertil kan komme værdireguleringer af såvel ejendomme som finansielle forpligtelser positive som negative som følge af udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet og på de finansielle markeder. Jeudan fører løbende drøftelser om yderligere investeringer. Drøftelserne kan resultere i yderligere investeringer i Jeudan i 2009 l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

15 De her beskrevne forventninger til den fremtidige udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, som blandt andet men ikke udelukkende omfatter de faktorer, som er beskrevet i afsnittet om risikofaktorer. Disse og andre faktorer kan indebære, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Udbytte og generalforsamling Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om udbetaling af udbytte på DKK 11,00 pr. aktie (2008: DKK 11,00), svarende til en udlodning på DKK 78 mio. Aktier udstedt i forbindelse med rettet emission i november 2009 og den planlagte kapitaludvidelse bærer alene ret til udbytte fra og med regnskabsåret Jeudans ordinære generalforsamling afholdes i år 20. april 2010, kl , på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. 16 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Jeudan i 2009

16 Jeudan i 2009 l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

17 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn Storkøbenhavn er det største og mest likvide marked for erhvervsejendomme i Danmark. Omkring 51% af alle etagemeter til kontorformål er beliggende i Storkøbenhavn, hvilket gør markedet næsten dobbelt så stort som det samlede marked i de fire øvrige hovedmarkeder, Århus, Aalborg, Odense og Trekantområdet. DKK mia. Figur Figur 2: 2: Estimeret omsætning af af investeringsejendomme investeringsejendomme På markedet for detailejendomme er samme tendens gældende, om end Storkøbenhavn her tegner sig for en relativt mindre andel af bygningsbestanden, dvs. ca. 31% E Jeudans samlede ejendomsportefølje udgør ultimo 2009 i alt ca m 2, hvoraf ca. 87%, svarende til ca m 2, er beliggende i Storkøbenhavn. Figur 1: Geografisk inddeling af erhvervsejendomme i Danmark 27% 22% 51% 27% 39% 22% Kilde: Oline-Lokalebørs Statistikken 31% 51% 30% 31% Storkøbenhavn Øvrige hovedmarkeder 44% Resten af Danmark 25% Kontor Kontor Kontor Detail Detail Detail Kombi Kombi Kombi Storkøbenhavn Øvrige hovedmarkeder Resten af Danmark Storkøbenhavn Øvrige hovedmarkeder Resten af Danmark Markedet for investeringsejendomme Markedet for investeringsejendomme i Danmark har i 2009 været præget af en meget lav transaktionsaktivitet. Efter en periode med store prisstigninger og en meget høj omsætning ( ) har markedet derefter været præget af stagnerende og faldende priser på investeringsejendomme samt lav omsætning. Jeudan vurderer, at årsagen til den lave omsætning dels er reduceret adgang til finansiering, dels at potentielle sælgere, herunder realkreditinstitutter og finansieringsinstitutter, som har overtaget ejendomme i forbindelse med afvikling af nødlidende engagementer, ikke ønsker at acceptere de priser, der tilbydes på markedet. Danmark totalt Hovedstadsregionen Kilde: Skat, Danmarks Statistik, Sadolin & Albæk Som det fremgår af figur 2, var omsætningen af investeringsejendomme i Danmark i meget høj i forhold til den langsigtede tendens. Siden slutningen af 2008, hvor finanskrisen intensiveredes efterfulgt af en Storkøbenhavn recession, er der sket et fald i transaktionsaktiviteten, Øvrige som hovedmarkeder overordnet set faldt tilbage på 2004-niveau. I første Resten halvår af Danmark af 2009 blev tendensen forstærket med yderst få transaktioner samt generelt faldende priser. Det er Jeudans vurdering, at der er sket en stigning i antallet af transaktioner i andet halvår 2009 sammenlignet med første halvår af 2009, da spændet mellem købernes og sælgernes prisforventninger er blevet indsnævret. Samlet set vurderer Jeudan dog, at den samlede transaktionsvolumen for 2009 vil ligge på 1996-niveau. Selvom det kan være vanskeligere at opnå fremmedfinansiering af ejendomsinvesteringer end i perioden før 2008, skyldes den lave omsætning efter Jeudans vurdering ikke manglende efterspørgsel. Det nuværende lave renteniveau har medført, at investorernes efterspørgsel efter ejendomme med en høj likviditetssikkerhed er stor. Dette gælder ikke mindst de store institutionelle investorer. 18 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

18 umage [ u,maje] subst. -n Gøre sig umage med noget. Anstrenge sig for at gøre noget så godt som muligt Afsnit l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

19 Den stigende forskel mellem afkastet på primære ejendomme og renten på et sikkert 10-årigt cash flow (stats obligation) registreret i 2009, vil dog højst sandsynligt betyde, at efterspørgslen vil være stigende. Dette sammenholdt med, at prisfastsættelsen fra sælgernes side er blevet væsentligt mere realistisk, vil efter Jeudans vurdering medføre, at transaktionsvolumen i 2010 vil være væsentligt over 2009-niveau. Figur 3: Startafkastet på primære ejendomme i hhv. København Figur 3: Startafkastet på primære ejendomme i hhv. København CBD CBD og Storkøbenhavn og renten på en 10-årig statsobligation og Storkøbenhavn og renten på en 10-årig statsobligation 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Storkøbenhavn København CBD 10-årig statsobligation Kilde: Sadolin & Albæk, Nationalbanken Jeudan vurderer, at der i første halvår af 2010 ikke vil kunne registreres væsentlige ændringer i investorernes nettostartafkastkrav. Med udsigt til relativt stabile startafkast er mulighederne for værdiskabelse på fast ejendom, både på kort og mellemlang sigt, i høj grad relateret til kompetencer inden for administration, drift, udvikling og optimering. Jeudan vurderer, at ejendomspriserne på lang sigt vil stige, men den afgørende forudsætning for, at værdien af investeringsejendomme på kort og mellemlang sigt stiger, er ejerens evner og kompetencer inden for aktiv management. Figur Figur 4: 4: Nettostartafkast for for kontorejendomme i København i København 7,00% 6,50% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Primær Kilde: Sadolin & Albæk Sekundær Som det fremgår af figur 4, er spændet mellem nettostartafkast for primære ejendomme og sekundære ejendomme steget siden primo Priserne på primære ejendomme vil efter Jeudans vurdering være stabile på kort og mellemlang sigt, mens Jeudan vurderer, at der for sekundære ejendomme er risiko for yderlig ere prisfald. Investorer, som efterspørger kontorejendomme med en høj risikoprofil, er således bevidste om, at med et stort udbud og med de nuværende finansieringsmuligheder er omsætteligheden af sekundære ejendomme vanskelig. Erhvervsudlejningsmarkedet Det seneste års realøkonomiske udvikling har medført både produktions- og omsætningsnedgang i en lang række virksomheder, hvilket har medført en nedgang i efterspørgslen efter erhvervslokaler. Yderligere har virksomheder generelt iværksat en række omkostningsminimerende tiltag for at imødekomme den generelle økonomiske afmatning, hvilket har betydet øget fokus på størrelsen af samt kvadratmeterlejen på lokaler. 20 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2009 l Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

20 Kontorejendomme Kontorudlejningsmarkedet i Storkøbenhavn har således i 2009 oplevet et fald i efterspørgslen efter de senere års stigning. Fra primo 2009 til ultimo 2009 er udlejnings procenten for kontorejendomme i Storkøbenhavn samlet set faldet fra 94,7 til 90,9, svarende til en tomgang for kontorer på 9,1%. Udlejningsprocenten for Jeudans ejendomsportefølje var ultimo 2009 på 97,0. Figur Figur 5: 5: Tomgangsprocent for kontorer i Storkøbenhavn i Storkøbenhavn 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Kilde: Oline Lokalebørs Statistikken Som det fremgår af figur 5, har tomgangen passeret 9%, og med den negative beskæftigelsesudvikling, samt de seneste prognoser for 2010, vurderer Jeudan, at tomgangen i de kommende måneder vil stige yderligere. En stigende tomgang vil alt andet lige resultere i stagnerende eller faldende lejepriser, hvilket allerede kan observeres i markedet. Det er Jeudans vurdering, at i forhold til andre markeder, herunder London, Stockholm og Oslo, hvor kontorlejepriserne Jeudan bekendt er faldet med 15-20% eller mere, er udviklingen i København CBD dog mindre markant. Højeste genudlejningsleje i primære ejendomme er siden 2008 faldet med 5-10%. Det samme gælder ifølge Jeudans vurdering de typiske lejepriser i de mest attraktive kontorområder uden for København CBD, herunder Østerbro og Hellerup. Et større fald er konstateret i visse mindre centralt beliggende kontorområder, der aktuelt er præget af et stort udbud af ledige kontorer. Det gælder både nogle af de mere sekundære kontorområder fra 1970 erne og 1980 erne, herunder f.eks. Birkerød og Høje-Taastrup, men det gælder også Ørestad og Sydhavn, hvor en stor koncentration af nybyggeri har betydet, at konkurrencen om at tiltrække kunder er stor. Figur 6: Figur Udvikling 6: Udviklingen i lejeniveauer i lejeniveauer til kontorformål til kontorformål i i Storkøbenhavn (DKK pr. m 2 pr. år) DKK pr. m K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K Primær Sekundær Kilde: Sadolin & Albæk Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn l JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

Jeudan A/S ÅRSRAPPORT 2011

Jeudan A/S ÅRSRAPPORT 2011 Jeudan A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDANS ÅRSRAPPORT 2011 Indhold 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2011 14 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 20 Mål og strategi 32 Ejendomsporteføljen 40 Aktionærforhold

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

30 Ejendomsporteføljen 89% af ejendomsporteføljen er beliggende i Region Hovedstaden. Ejendomsporteføljen genererer et gennemsnitligt afkast på 5,3%.

30 Ejendomsporteføljen 89% af ejendomsporteføljen er beliggende i Region Hovedstaden. Ejendomsporteføljen genererer et gennemsnitligt afkast på 5,3%. ÅRSRAPPORT 2008 Letter to shareholders I den nedtur, som aktiemarkedet havde i 2008, har Jeudan-aktien været rimelig modstandsdygtig sammenlignet med gennemsnittet for branchen og markedet som helhed.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio.

Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK mio. Årsregnskabsmeddelelse 2009 Driftsresultat for 2009 på DKK 181 mio. som forventet Forventning til driftsresultat i 2010 på DKK 240-265 mio. Vækst i EBIT på 12% til DKK 414 mio., svarende til DKK 57,8 pr.

Læs mere

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING

VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING VIRKSOMHEDSDAG 2013 DEN DANSKE FINANSANALYTIKERFORENING Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed Ejer og driver 200 kontor-, bolig- og detailejendomme Samlet værdi DKK 16,6 mia. og

Læs mere

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015

Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Meddelelse nr. 273 19. august 2015 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2015 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgjorde DKK 299 mio. for første halvår 2015 mod DKK 218 mio. for samme periode sidste

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier

Ejendomsinvesteringer i 2014 på DKK 1.149 mio., hvorefter Koncernens samlede ejendomsværdier Årsregnskabsmeddelelse 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 640 mio. mod DKK 631 mio. i 2013. God aktivitet omkring indgåelse af nye lejekontrakter, der i 2014 svarede til en årsleje på DKK 103 mio. mod DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2011 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 236 mio. en stigning på 29% i forhold til 2010. Forventninger for hele året fastholdes Kursreguleringer som følge af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler

Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Resultat før kurs- og værdireguleringer steg 34% til DKK 145 mio. i årets tre første kvartaler Forventninger om fremgang i resultat for 2008 fastholdes Omsætning år

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes

Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2010 Resultat før kurs- og værdireguleringer på DKK 183 mio. en stigning på 33% i forhold til 2009. Forventninger for hele året fastholdes Fortsat god vækst i indgåelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 84 mio. en stigning på 15% i forhold til 1. kvartal 2011 Resultat før skat på DKK 244 mio. Omsætning på DKK 285 mio. mod DKK 272 mio. samme

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012

Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2013 Driftsresultat (EBIT) på DKK 631 mio. en stigning på 5% i forhold 2012 Resultat før skat på DKK 605 mio. For 2014 forventes et driftsresultat (EBIT) på DKK 635-675 mio. Omsætning

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 101 mio. en stigning på 21% i forhold til 1. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 232 mio. Omsætning på DKK 284 mio., svarende til niveauet

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) som forventet

Driftsresultat (EBVAT) som forventet Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2009 Driftsresultat (EBVAT) som forventet Omsætning på DKK 366 mio. mod DKK 371 mio. samme periode sidste år. Resultat før finansielle poster (EBIT) DKK 200 mio. mod DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2017

Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Meddelelse nr. 289 24. maj 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2017 Omsætning på DKK 312 mio. i første kvartal 2017 (Q1 2016: DKK 298 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 181 mio. (Q1 2016: DKK 182 mio.) Resultat

Læs mere

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

Indhold. Ledelses- og regnskabsberetning. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. Indhold Ledelses- og regnskabsberetning 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer Virksomhedsbeskrivelse m.m. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011

Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Velkommen til ordinær generalforsamling 2011 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 26. april 2011 Dirigent Som generalforsamlingens dirigent har bestyrelsen udpeget Michael Budtz advokat

Læs mere

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste

Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste Delårsrapport for 1. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 150 mio. på niveau med samme periode sidste år Omsætning på DKK 281 mio. mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år. Resultat før renter (EBIT)

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for kvartal 2017

Delårsrapport for kvartal 2017 Meddelelse nr. 290 24. august 2017 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2017 Omsætning på DKK 629 mio. i første halvår 2017 (H1 2016: DKK 631 mio.) Driftsresultat (EBIT) på DKK 381 mio. (H1 2016: DKK 382 mio.)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 231 mio. en stigning på 26% i forhold til 1. halvår 2012 Resultat før skat på DKK 566 mio. Omsætning på DKK 587 mio. mod DKK 577 mio.

Læs mere

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012

Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til kvartal 2012 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 Driftsresultat (EBVAT) på DKK 348 mio. en stigning på 25% i forhold til 1.- 3. kvartal 2012 Resultat før skat på DKK 755 mio. Omsætning på DKK 855 mio. mod DKK 862

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014.

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 559 mio. mod DKK 453 mio. i 2014. Årsregnskabsmeddelelse 2015 Omsætning på DKK 1.208 mio. mod DKK 1.153 mio. i 2014. Driftsresultat (EBIT) på DKK 710 mio. mod DKK 640 mio. i 2014. Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2015 Omslaget til denne årsrapport fristede os over evne. Det har opnået sin særegne struktur ved at indeholde elementer af pulveriseret cement. Vi så symbolikken.

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

J E U D A N A / S Å R S R A P P O R T

J E U D A N A / S Å R S R A P P O R T CD-ROM PRÆSENTATION AF JEUDAN A/S: INDHOLD HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN 12 3. MÅL OG STRATEGI 16 4. EJENDOMSPORTEFØLJEN 26 5. AKTIONÆRFORHOLD 30 6. CORPORATE

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012

MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012. MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 MarkedsPULS 4. KVARTAL 2012 MarkedsPULS > 4. kvartal 2012 COLLIERS MARKEDSPULS er et redskab, der på delområder og ejendomstyper angiver et interval for forventet afkastkrav og markedsleje. De angivne

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013

Fremtidens hot spots. IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS. Den 27. februar 2013 Fremtidens hot spots IPD indekskonference Director Per Weinreich, MRICS Den 27. februar 2013 Investeringer i erhvervsejendomme Hvordan ser den overordnede investeringslyst ud? Tidshorisont er ca. 3 år

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MÅL OG STRATEGI EJENDOMSPORTEFØLJEN 26

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN MÅL OG STRATEGI EJENDOMSPORTEFØLJEN 26 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVED- OG NØGLETAL 2 1. LEDELSENS BERETNING 4 2. EJENDOMSMARKEDET I KØBENHAVN 10 3. MÅL OG STRATEGI 16 4. EJENDOMSPORTEFØLJEN 26 5. AKTIONÆRFORHOLD 32 6. CORPORATE GOVERNANCE 37 7.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008

Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Velkommen til ordinær generalforsamling 2008 Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. 22. april 2008 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Fremlæggelse af årsrapport og forslag om udlodning

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere