Vejledning om FerieKonto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om FerieKonto"

Transkript

1 Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer. Til kapitel 1 Løbende indbetaling og indberetning til FerieKonto Til 1 Bestemmelsen regulerer, hvornår arbejdsgiveren skal indbetale feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse til FerieKonto. Efter hvert kvartal, når FerieKonto har modtaget indberetning fra indkomstregisteret, sender FerieKonto en opkrævning på beløbet til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal herefter indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto. Feriegodtgørelse, som fx er optjent fra januar til marts (1. kvartal), skal senest indbetales den 7. maj, som er den sidste rettidige indbetalingsdag. Arbejdsgiveren skal fradrage beregnet A-skat m.v., før der indbetales feriegodtgørelse til FerieKonto. Beregning af A-skat m.v. følger de til enhver tid gældende regler, som er fastsat af Skatteministeriet. Spørgsmål om beregning af A-skat m.v. skal derfor stilles til skattemyndighederne. En arbejdsgiver kan undlade at indbetale til FerieKonto, hvis betingelserne for at modregne eller tilbageholde i en lønmodtagers krav på feriepenge efter lovens 39, stk. 1 og 2, er opfyldt. Arbejdsgiveren kan desuden undlade at indbetale til FerieKonto, hvis betingelserne for at udbetale feriegodtgørelsen direkte til lønmodtageren ved fratræden efter lovens 30 er opfyldt. Arbejdsgiveren skal i de beskrevne situationer ikke indberette beløbet til indkomstregisteret efter 3. Til 2 Bestemmelsen regulerer, hvordan arbejdsgiveren skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto. Arbejdsgiveren kan vælge at tilmelde betalingen til Betalingsservice, der herefter automatisk trækker betalingen. Alternativt skal arbejdsgiveren selv sørge for elektronisk eller fysisk indbetaling. indkomstregisteret. Det gælder fx au-pair familier og husstande, som har medhjælp, der arbejder FerieKonto, som herefter formidler en blanketløsning. På baggrund af oplysningerne på den indsendte blanket oplyser FerieKonto til hvilken konto beløbet skal indbetales. Uanset betalingskanal er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for rettidig indbetaling. Det betyder fx, at hvis arbejdsgiveren indberetter for sent, og beløbet derfor først kommer med i en senere opkrævning, vil der blive tilskrevet renter efter lovens 28, stk. 2, fra forfaldstidspunktet. En arbejdsgiver skal indberette feriegodtgørelse for sine lønmodtagere for juli måned. Arbejdsgiveren skal indberette ferieoplysningerne til indkomstregisteret senest den 10. august, men arbejdsgiveren får først indberettet den 10. september. FerieKonto får oplysningerne fra indkomstregisteret i september og sender herefter en opkrævning på beløbet til arbejdsgiveren. Der tilskrives herefter renter fra forfaldsdatoen den 1. september.

2 Til 3 Bestemmelsen regulerer, hvornår og hvilke oplysninger arbejdsgiveren skal indberette til indkomstregisteret. Hvis arbejdsgiveren har indberettet et forkert antal optjente feriedage eller et forkert beløb, skal arbejdsgiveren rette oplysningerne via indkomstregisteret. Arbejdsgiveren kan få vejledning i, hvordan oplysningerne kan rettes på SKATs hjemmeside, Hvis arbejdsgiveren har indberettet et for stort beløb, og lønmodtageren allerede har fået brev fra FerieKonto herom, eller hvis pengene allerede er blevet udbetalt, kan beløbet ikke umiddelbart tilbagebetales til arbejdsgiveren. Når arbejdsgiveren har indberettet ændringen til indkomstregisteret sender feriekonto et til brev arbejdsgiveren om, hvad der så skal gøres. indkomstregisteret. Dette gælder fx au-pair- familier og husstande, som har medhjælp, der arbejder FerieKonto, som herefter formidler en blanketløsning. For lønmodtagere, der optjener feriepenge i en 6-dages uge, skal arbejdsgiveren omregne til en 5- dages uge inden indberetning til indkomstregisteret eller til FerieKonto. En lønmodtager, som arbejder 6 dage om ugen, optjener ret til 2,5 dages betalt ferie pr. kalendermåneds ansættelse. Er lønmodtageren ikke ansat i en hel kalendermåned, optjener lønmodtageren ret til 0,09 dags betalt ferie pr. kalenderdag, lønmodtageren er ansat. Når arbejdsgiveren skal indberette til indkomstregisteret, skal arbejdsgiveren omregne feriedagene til en 5-dages uge ved at gange med 5/6. En lønmodtager kan dog højst optjene ret til 2,08 dages betalt ferie pr. kalendermåned. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for rettidig indberetning. Det gælder både indberetning til indkomstregisteret eller direkte til FerieKonto. Til kapitel 2 En lønmodtager, der får løn under ferie, og som fratræder Til 4 Bestemmelsen regulerer, hvornår arbejdsgiveren skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto for lønmodtager, der får løn under ferie og fratræder. Når FerieKonto har modtaget indberetning fra indkomstregisteret, sender de en opkrævning på beløbet til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal herefter indbetale beløbet til FerieKonto. En lønmodtager fratræder den 31. marts. Arbejdsgiveren skal indberette ferieoplysningerne til indkomstregisteret senest den 10. april. FerieKonto får oplysningerne fra indkomstregisteret og sender en opkrævning på beløbet med forfald den 1. maj og med betalingsfrist den 7. maj. Det er fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for forfaldstidspunktet, og det er derfor uden betydning, hvornår arbejdsgiveren faktisk indberetter oplysningerne. Hvis en lønmodtager fx. er fritstillet i en opsigelsesperiode, forfalder feriepengene til betaling den 1. i den 2. måned efter fritstillingsperiodens udløb. Arbejdsgiveren skal fradrage beregnet A-skat m.v., før feriegodtgørelsen indbetales til FerieKonto. Beregning af A-skat m.v. følger de til enhver tid gældende regler, som er fastsat af

3 Skatteministeriet. Spørgsmål om beregning af A-skat m.v. skal derfor stilles til skattemyndighederne. En arbejdsgiver kan undlade at indbetale feriegodtgørelse til FerieKonto, hvis betingelserne for at modregne eller tilbageholde i en lønmodtagers krav på feriepenge efter lovens 39, stk. 1 og 2, er opfyldt. Arbejdsgiveren kan desuden undlade at indbetale til FerieKonto, hvis betingelserne for at udbetale feriepengene direkte til lønmodtageren ved fratræden efter lovens 30 er opfyldt. Endelig skal arbejdsgiveren ikke indbetale feriegodtgørelse for ferie som er holdt i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, jf. 6. Arbejdsgiveren skal i de beskrevne situationer ikke indberette beløbet til indkomstregisteret efter 7. Til 5 Bestemmelsen regulerer, hvordan arbejdsgiveren skal indbetale til FerieKonto. Arbejdsgiveren kan vælge at tilmelde betalingen til Betalingsservice, der herefter automatisk overfører beløbet. Alternativt skal arbejdsgiver selv sørge for elektronisk eller fysisk indbetaling. indkomstregisteret. Dette gælder fx au-pair familier og husstande, som har medhjælp, der arbejder FerieKonto, som herefter formidler en blanketløsning. På baggrund af oplysningerne på den indsendte blanket, oplyser FerieKonto til hvilken konto, beløbet skal indbetales. Uanset betalingskanal er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for rettidig indbetaling. Det betyder fx, at hvis arbejdsgiveren indberetter for sent, og beløbet derfor først kommer med i en senere opkrævning, vil der blive tilskrevet renter efter lovens 28, stk. 2, fra forfaldstidspunktet. En lønmodtager fratræder den 31. marts. Arbejdsgiveren skal indberette ferieoplysningerne til indkomstregisteret senest den 10. april, men arbejdsgiveren får først indberettet den 10. maj. FerieKonto får oplysningerne fra indkomstregisteret i maj måned og sender herefter en opkrævning på beløbet til arbejdsgiveren. Der tilskrives herefter renter fra forfaldsdatoen den 1. maj, da beløbet forfalder den 1. i den 2. måned efter lønmodtagerens fratræden. Til 6 Bestemmelsen regulerer, hvornår en arbejdsgiver skal udbetale feriegodtgørelse direkte til lønmodtageren ved fratræden. En lønmodtager, som fratræder, kan kræve, at arbejdsgiveren opgør og udbetaler feriegodtgørelse direkte til lønmodtageren for ferie, der enten er påbegyndt ved ansættelsesforholdets ophør, eller som påbegyndes i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør. Det er en betingelse, at det kan ske uden væsentlig ulempe for arbejdsgiveren. For at sikre, at lønmodtageren har feriegodtgørelsen til rådighed, når ferien begynder, anses ferien for påbegyndt i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, hvis ferien påbegyndes senest den 15. i den måned, hvor arbejdsgiveren skal indbetale feriegodtgørelsen til FerieKonto. En funktionær fratræder den 31. oktober. Arbejdsgiveren skal efter 4 indbetale feriepengene til FerieKonto senest den 1. december med sidste rettidige indbetalingsdag den 7. december. Lønmodtagerens ferie skal derfor være påbegyndt senest den 15. december.

4 Det er også en betingelse for udbetaling af feriegodtgørelse fra arbejdsgiveren, at lønmodtageren har anmodet om udbetalingen af feriegodtgørelsen på et tidspunkt, hvor det er muligt at imødekomme anmodningen uden væsentlig ulempe for arbejdsgiveren. Med en væsentlig ulempe forstås, at det teknisk set ikke er muligt for arbejdsgiveren at imødekomme anmodningen fra lønmodtageren, eller at det er forbundet med store administrative eller økonomiske byrder. Anmodningen skal derfor ske på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren kan få udbetalingen af feriegodtgørelsen med i den sidste lønkørsel. Det vil som udgangspunkt sige på et tidspunkt, hvor ændringer i lønudbetalingen i øvrigt senest kan ske. Det bemærkes, at der kan være stor forskel fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, hvornår i måneden dette tidspunkt er. Lønmodtageren opsiges den 30. juni med endelig fratræden den 30. september. Lønmodtagerens arbejdsgiver kører normalt løn den 15. i måneden og kan få ændringer til lønnen med i lønkørslen, hvis lønmodtageren anmoder om det inden den 10. i måneden. Lønmodtageren skal derfor anmode om udbetaling af feriegodtgørelsen inden den 10. september. En lønmodtager, som ønsker at påbegynde ferie, inden denne fratræder, skal kun have udbetalt beregnet feriegodtgørelse for den ferie der holdes, og som ligger efter fratrædelsestidspunktet, da lønmodtageren indtil fratrædelsestidspunktet holder ferie med løn. En funktionær bliver opsagt den 30. april med fratræden den 30. juli. Lønmodtageren har forinden bestilt en rejse og ønsker derfor fortsat at holde ferie fra den 15. juli til den 10. august. Lønmodtageren skal holde ferie med løn indtil fratrædelsestidspunktet, og skal benytte den beregnede feriegodtgørelse for den ferie, som afholdes fra den 1. til den 10. august. Såfremt lønmodtageren ønsker at få udbetalt den beregnede feriegodtgørelse sammen med den sidste lønkørsel, skal lønmodtageren anmode om at få feriegodtgørelsen udbetalt inden det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren kan nå at få ændringer med i lønkørslen. Feriegodtgørelse, der udbetales efter 6, og som dækker ferie, der afholdes efter ansættelsesforholdets ophør, må ikke udbetales som ferie afholdt i ansættelsesforholdet, hvorved den ferieberettigede løn for indeværende optjeningsår fejlagtigt nedskrives. Feriegodtgørelsen må desuden ikke udbetales som løn, der udbetales efter ansættelsesforholdets ophør, hvorved den ferieberettigede løn fejlagtigt opskrives. Den resterende feriegodtgørelse indberettes til indkomstregisteret og opkræves af FerieKonto på sædvanlig vis. Til 7 Bestemmelsen regulerer, hvornår og hvilke oplysninger arbejdsgiveren skal indberette til indkomstregisteret. Hvis en arbejdsgiver har indberettet et forkert antal optjente feriedage eller et forkert beløb, skal arbejdsgiveren rette oplysningerne via indkomstregisteret. Arbejdsgiver kan få vejledning i, hvordan oplysningerne rettes i indkomstregisteret på SKATs hjemmeside, Hvis arbejdsgiveren har indberettet et for stort beløb, og lønmodtageren allerede har fået brev fra FerieKonto herom, eller hvis pengene allerede er blevet udbetalt, kan beløbet ikke umiddelbart

5 tilbagebetales til arbejdsgiveren. Når arbejdsgiveren har indberettet ændringen til indkomstregisteret, sender FerieKonto et brev til arbejdsgiveren om, hvad der så skal gøres. indkomstregisteret. Dette gælder fx au-pair familier og husstande, som har medhjælp, der arbejder FerieKonto, som herefter formidler en blanketløsning. På baggrund af oplysningerne på den indsendte blanket oplyser FerieKonto til hvilken konto beløbet skal indbetales. For lønmodtagere, der optjener feriepenge i en 6-dages uge, skal arbejdsgiveren omregne til en 5- dages uge inden indberetning til indkomstregisteret eller til FerieKonto. En lønmodtager, som arbejder 6 dage om ugen, optjener ret til 2,5 dages betalt ferie pr. kalendermåneds ansættelse. Er lønmodtageren ikke ansat i en hel kalendermåned, optjener lønmodtageren ret til 0,09 dags betalt ferie pr. dag, lønmodtageren er ansat. Lønmodtageren optjener således ret til 30 dages betalt ferie, hvis lønmodtageren har været ansat i et helt optjeningsår. Når arbejdsgiveren skal indberette til indkomstregisteret, skal arbejdsgiveren omregne feriedagene til en 5-dages uge ved at gange med 5/6. En lønmodtager kan dog højst optjene ret til 2,08 dages betalt ferie pr. kalendermåned. En lønmodtager, som har været ansat i et helt optjeningsår, har derfor optjent ret til 25 dages betalt ferie. Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for rettidig indberetning, uanset om indberetningen skal ske til indkomstregisteret eller til FerieKonto. Til kapitel 3 Udsendelse af feriebreve m.v. Til 8 Bestemmelsen regulerer, hvornår FerieKonto udsender feriebreve, og hvilke oplysninger brevene skal indeholde. Hvert år i marts måned sender FerieKonto et brev til de lønmodtagere, som har fået indbetalt feriegodtgørelse fra en eller flere arbejdsgivere. Lønmodtagere, som får løn under ferie, og som fratræder, får et brev fra FerieKonto medio den 2. måned efter fratrædelsestidspunktet. Hvis arbejdsgiveren kun har indbetalt feriegodtgørelse for det efterfølgende ferieår, sender FerieKonto brevet i marts måned forud for ferieårets begyndelse. I brevet oplyser FerieKonto, hvor mange feriedage og hvilket beløb, lønmodtageren har optjent ret til i det aktuelle ferieår. Det fremgår også, hvilke arbejdsgivere, der har indbetalt feriegodtgørelse, hvilke beløb de har indbetalt, størrelsen af det samlede indbetalte beløb og det samlede antal feriedage, samt eventuel overførsel af feriedage fra tidligere år. Lønmodtagere, hvis samlede feriegodtgørelse hos FerieKonto for et optjeningsår er kr. eller derunder, får automatisk udbetalt beløbet til deres NemKonto ved ferieårets begyndelse. FerieKonto sender ikke særskilt brev herom, men lønmodtageren kan via kontoudskrift se, at pengene kommer fra FerieKonto. Til 9 Reglen skal sikre, at lønmodtageren har kendskab til muligheden for at få udbetalt feriegodtgørelse efter lovens kapitel 5 a. FerieKonto sender inden ferieårets udløb et brev til de lønmodtagere, der har uhævet feriegodtgørelse, medmindre beløbet er kr. eller derunder. Sådanne beløb udbetales

6 automatisk. I brevet oplyser de bl.a. om muligheden for udbetaling af uhævet feriegodtgørelse efter lovens kapitel 5 a. Til kapitel 4 Anmodning om udbetaling fra FerieKonto Til 10 Bestemmelsen regulerer, hvordan lønmodtageren skal anmode om udbetaling af feriegodtgørelse. Ved brug af selvbetjeningsløsningen på FerieKontos hjemmeside skal lønmodtageren logge ind med sin NemId. Ved brug af FerieKonto s TastSelv-telefon skal lønmodtageren bruge den femcifrede kode, som fremgår af feriebrevet, og som FerieKonto har sendt til lønmodtageren. Lønmodtageren kan af administrative grunde kun anmode om feriegodtgørelse én gang i døgnet. Lønmodtageren skal oplyse første feriedag i den givne ferieperiode samt antal feriedage, som der anmodes om feriegodtgørelse for. Hvis lønmodtageren anmoder om udbetaling på grund af en feriehindring, kan det kun ske via FerieKontos hjemmeside. FerieKonto udbetaler kun for én ferieperiode ad gangen. Hvis selvbetjeningsløsningen på FerieKontos hjemmeside anvendes, kan restsaldoen ses her. Anvendes i stedet TastSelv-telefonen kan restsaldoen ikke oplyses, og FerieKonto sender derfor et nyt feriebrev. Til 11 Bestemmelsen regulerer FerieKonto s overførsel af feriegodtgørelse til lønmodtageren. Pengene overføres til lønmodtagerens NemKonto. Hvis lønmodtageren ikke kan få oprettet en NemKonto, skal lønmodtageren kontakte FerieKonto. Der kan normalt gå op til fem hverdage, fra lønmodtageren har anmodet om feriegodtgørelsen, og indtil pengene er på kontoen. Til 12 Bestemmelsen regulerer, hvordan lønmodtageren skal anmode om udbetaling af uhævet feriegodtgørelse efter ferieårets udløb, jf. lovens 34 b. Hvis lønmodtageren har modtaget visse former for offentlige ydelser i ferieåret, skal lønmodtageren anmode om udbetaling via en blanket, som findes på FerieKonto s hjemmeside i perioden 1. maj til 30. september efter ferieårets udløb. Offentlige ydelser efter lovens 34 b, stk. 3 er: arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse, kontanthjælp, særlig ydelse, eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov.

7 Formålet er at sikre mod dobbeltforsørgelse. Blanketten skal sendes til Feriekontoret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Udbetaling af feriepenge sker efter styrelsens godkendelse og med fradrag for de dage, hvor lønmodtageren har modtaget offentlige ydelser, som er nævnt i lovens 34 b, stk. 3. Denne vejledning erstatter kapitel 5-8 i vejledning nr. 127 af 14. december 2004 med senere ændringer.

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202. Lovtidende A 2013 Udgivet den 1. marts 2013 22. februar 2013. Nr. 202. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011, med de ændringer,

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven Lovtidende A Bekendtgørelse om indbetaling af ATP- ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven I medfør af 2 c og 17, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 204 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. (Forhindring

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om ferie

Vejledning til bekendtgørelse om ferie Vejledning til bekendtgørelse om ferie I bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om ferie. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

FLØS NYT marts Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag 1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT marts 2011 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS. 1. Orientering vedrørende ændring af retningslinjer for afregning af A-skat og Am-bidrag

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie1)

Bekendtgørelse af lov om ferie1) Bekendtgørelse af lov om ferie1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn juni 2017 Gitte Sabrina Nye tiltag i DataLøn i juni 2017 Den nye forside Nye DataLøn abonnementer Tips og trick til DataLøn Personaleadministrativ vejledning Ferie Dagens agenda

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie og lov om et indkomstregister 2011/1 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-0000977 Fremsat

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning.

Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. På baggrund af oplysningerne i eindkomst sender FerieKonto en opkrævning. Indtil nu har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere