Dokumentnummer: Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentnummer: 16952-11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato"

Transkript

1 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Generelt ETS Rev. 0b teknisk standard Dokument nr , sag 10/5371- ETS v. 0

2 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato 0 SGH TAN,PHL,APN,EHN,FEJ HRI 16/03/2011 0a SGH Div. opdateringer PHL, APN 10/08/2012 0b SGH Dybde på skabe fastlagt til 800mm, reference for principtegning for snit i kabeltrace tilføjet 17/09/2012 2/17

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 1. Indledning 4 2. Referencer 4 3. Funktionelle krav Styre- og signalspændinger Manøvresystemer til redundante beskyttelser Lokal/fjern Afbryderkredse Adskilleraflåsning Betjeningsknapper Alarmkredse Alarmlamper Alarmafstilling Dokumentation Kontrol og funktionsafprøvning 7 4. Tekniske krav Klemmer Prøvestik Koblingsrelæer/hjælperelæer 8 5. Designkrav Relæfelt opbygget i åbent racksystem Relæfeltets opbygning i åbent rack Relæfelt opbygget i lukket skab Relæfeltets opbygning i lukket skab Stikkontakt Klemrækker Racksystem Skabe Nummerering og mærkning Ledningskanaler Ledninger Ledningsnummerering Sløjfeledninger Kabler Kabelnummerering Komponentopmærkning Skilte 14 Bilag Bilag Bilag /17

4 1. Indledning Denne standard specificerer generelle krav for relæfelter til stationsanlæg i spændingsområdet kv. Beskyttelsesrelæer og kontrolenheder er ikke omfattet af denne standard, der henvises til deres specifikke standarder. Krav, anført i den tekniske specifikation for det konkrete anlæg, har præference frem for krav angivet i denne standard. 2. Referencer ETS Kontrolanlæg. Generelt ETS Relæbeskyttelse. Generelt ETS Kontrolanlæg. Relæfelter. Feltenhed ETS Kontrolanlæg. Relæfelter. POW relæ ETS Kontrolanlæg. Relæfelter. Spændingsforstærker for kapacitive udtag ETS Kontrolanlæg. Relæfelter. Afregningsmåler ETS Kontrolanlæg. Jording i AC-stationsbygninger EDS Dokumentation EN Lavspændingstavler - Del 1: Typetestede og delvist typetestede tavler Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 Principtegninger for 132kV eller 150kV-station 10R Friluftsanlæg, snit i kabeltrace 10R Principe for exchange of signals between LCC, GIS and Bay Principtegninger for 400kV-station 10R Friluftsanlæg, snit i kabeltrace 10R Principe for exchange of signals between LCC, GIS and Bay 3. Funktionelle krav Relæfelters funktioner skal i hvert tilfælde afklares med Energinet.dk. Det er leverandørens pligt, at sikre sig forståelsen for opbygningen af relæfelter og deres funktioner. Alle relæfelter skal overholde Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 og 6 og EN Relæfelterne har til formål, at danne forbindelsen mellem beskyttelsesrelæer, kontrolenheder, Scada systemer og højspændingsapparater. Det skal sikres, at det efterfølgende under drift er muligt at kunne adskille beskyttelsesrelæer og kontrolenheder fra det øvrige felt. Det er desuden vigtigt, at relæfelter indeholder prøvestik/separat klemrække, så beskyttelsesrelæer kan afprøves med relæfeltet i drift. Det skal på en nem måde være muligt, at danne sig et overblik over, hvilke relæfelter der har alarmer stående. Relæfelterne skal også kunne benyttes som betjening af afbrydere, 4/17

5 såfremt lokal HMI eller kontrolcenter ikke kan koble med feltet. HMI'en er en PC baseret arbejdsplads, hvorfra der kan foretages koblinger, dannes et overblik over stationen og hvor alarmer, hændelser og målinger opsamles lokalt for stationen. I det følgende benyttes betegnelsen kontrolsystem for logiske enheder, som stationsenhed, RTU eller feltenhed, som kan indeholde logikprogrammer til styring og kontrol af feltet. Stationsenheden betragtes som den/de enheder der via optiske eller elektriske kommunikationsveje kommunikerer med feltenheder, beskyttelse, lokal HMI og kontrolcenter. Til forskel fra en RTU, så har stationsenheden ingen I/O kort indbygget. RTU "Remote Terminal Unit" betragtes som den/de enheder som udelukkende indeholder I/O kort og kun kommunikationslinjer til kontrolcenter. Feltenheden betragtes som den/de enheder, der via indbyggede ind- og udgange kommunikerer med fx afbrydere og måletransformere, samt til betjening af feltet. Der må kun anvendes materialer som er godkendt af Energinet.dk Alle materialer skal være nye, fejlfrie og af en god kvalitet. 3.1 Styre- og signalspændinger Relæfelter forsynes som minimum med 220V DC og 400/230 V AC (3 faser og nul). I stationer med 2 separate batterisystemer, fremføres begge 220 V DC forsyninger til relæfelter. 220 V DC deles op på flere spændinger/automatsikringer. Integreret stations kontrol (ISK) Forsyner feltenheders spændingsforsyning 1 og enhed for relæsammenkobling (RSK). ISK automatsikring forsynes fra Batteri 1. Manøvre 1 (M1) Forsyner relæbeskyttelse 1, afbrydere og manøvrekredse for indkobling og ud1- kredse, samt forsyning til SSB. Spændingen benyttes for signaler til relæbeskyttelsen tilhørende denne spænding. Manøvre 1 automatsikring forsynes fra batterisystem 1. Manøvre 2 (M2) Forsyner relæbeskyttelse 2, manøvrekredse for ud2-kredse og feltenheders spændingsforsyning 2. Spændingen benyttes for signaler til relæbeskyttelsen tilhørende denne spænding. Manøvre 2 automatsikring forsynes fra batterisystem 2. Samleskinnebeskyttelse (SSB) Forsyner enheder for samleskinnebeskyttelse. SSB automatsikring forsynes fra batterisystem 2. Adskiller (Adsk.) Forsyner motorer til adskillere og jordsluttere, samt deres manøvrekredse. Adsk. automatsikring forsynes fra batterisystem 1. Signal (S) Forsyner signalkredse for indikeringer og alarmer til indgange i feltenheder. S automatsikring forsynes fra batterisystem 1. Afbryder motorer. (Afb. motor) Forsyner motorer til afbrydere. Afb. motor automatsikring forsynes fra batterisystem 1. 5/17

6 Batterisystem 1 og 2 kan skifte mellem relæfelterne på en og samme station. 400/230 V AC automatsikring. Varme 3-faset AC forsyning primært til varme til højspændingsapparaterne. Stikkontakter i manøvrekasser på højspændingsapparater skal beskyttes med kombi HPFIafbryder i manøvrekassen. 3.2 Manøvresystemer til redundante beskyttelser Manøvresystemer til redundante beskyttelser må ikke forefindes i samme kabel, komponent eller tavleafsnit og klemrække. Kabler der indeholder beskyttelseskredse skal følge en anden føringsvej, end kablerne til de redundante beskyttelseskredse. Samme regler gælder for forsyning af udstyr med redundante funktioner. 3.3 Lokal/fjern Hvert relæfelt udføres med en lokal-/fjern-omskifter (RF) placeret i betjeningspanelet. Hvis der i feltenheden er mulighed for lokal betjening, skal der være lokal-/fjern-omskifter herfor, som aktiveres ved betjening fra feltenheden. Denne omskifter kan evt. være integreret i feltenheden, ellers placeres omskifteren ved siden af feltenheden. I fjern position kan der kun styres fra lokal HMI (SAT230) eller kontrolcenter (KC). I lokal kan relæfeltets højspændingsapparater kun styres fra relæfeltets betjeningsknapper eller feltenhed. I lokal position skal relæfeltet give signal til kontrolsystem om at feltet er i lokal position. Betjeningshierarki er vist på bilag 1.1, 1.2 og Afbryderkredse Relæfelter med afbrydere udføres med en 0/1 omskifter for afbryderkredse for hver afbryder. I 0-stilling skal omskifteren bryde ind- og udkoblingskredse, og give signal til kontrolsystemet om, at omskifteren står i afbrudt stilling. Omskifteren benyttes når der er brug for, at arbejde på en afbryder så det sikres, at der ikke kommer kommandoer til afbryderen. 3.5 Adskilleraflåsning Relæfelter med adskillere udføres med en 0/1-omskifter for adskilleraflåsning. Denne omskifter skal ophæve aflåsningen for alle højspændingsapparater i feltet, og samtidig melde sin position til kontrolsystemet. Oplåsningen sker logisk i kontrolsystemet. Omskifteren kan evt. være integreret i feltenheden. 3.6 Betjeningsknapper Relæfeltet forsynes med trykknapper til betjening af alle afbrydere i feltet. Der skal være knapper til indkobling med synkronkontrol og forbigået synkronkontrolleret indkobling og udkobling. 3.7 Alarmkredse Hvert relæfelt udføres med alarmkreds- 0/1 omskifter. I 0-stilling undertrykkes alarmer til kontrolcenter. Omskifteren benyttes når der arbejdes i relæfeltet så det sikres, at der ikke kommer uønskede alarmer til kontrolcenteret. Alarmkreds- 0/1 omskifter giver signal til feltenheden og beskyttelsesrelæer om dens stilling, og undertrykkelsen sker logisk i stationsenheden og i beskyttelsesrelæer. 6/17

7 3.8 Alarmlamper For hvert felt etableres et signallys på feltets top med farverne rød, gul og grøn, eller på feltenheden. Rød angiver alvorlige fejl, det kan fx være beskyttelses udkoblinger. Gul angiver andre typer fejl. Grøn angiver en omskifter i en unormal stilling. Lamperne styres logisk fra kontrolsystemet. Røde og gule lamper tager selvhold indtil de kvitteres fra en trykknap i feltets betjeningspanelfront eller på feltenheden. 3.9 Alarmafstilling Hvert relæfelt udføres med trykknap for afstilling af feltets lokale alarmlamper. Knappen giver signal til en af feltenhedens digitale indgange, og samtidig udfører lampetest 3.10 Dokumentation Energinet.dk projekterer selv relæfelterne og udleverer tegninger til opbygning, montage og installation af felter. Udleverede tegninger skal af leverandøren tilrettes, så de stemmer overens med det udførte. Ved afsluttet arbejde skal oprettet as built dokumentation afleveres til Energinet.dk. Tegninger skal altid følge relæfelterne, f. eks. på fabrik og på stationen. Det er leverandørens pligt, at påpege og udbedre åbenlyse fejl i dokumentationen og være med til at optimere projektet, hvis noget kan udføres på en bedre måde Kontrol og funktionsafprøvning Leverandøren skal kontrollere, at alle forbindelser er korrekte i forhold til "as built" dokumentationen, og at der ikke er løse forbindelser. Det er leverandørens pligt, i hvert tilfælde, at aftale øvrige afprøvningers omfang og tidsplan med Energinet.dk, samt hvor vidt leverandøren selv udfører afprøvning, Energinet.dk selv udfører afprøvning eller om den udføres i fællesskab. 4. Tekniske krav I dette kapitel beskrives tekniske krav til relæfelter. Udstyr skal være egnet til brug for den dimensionerede spænding og strøm. Det er vigtigt, at kontakter kan bryde strømmen ved den dimensionerede spænding og belastning, med en acceptabel kontaktlevetid. 4.1 Klemmer Klemmer skal være med skrueterminaler i begge sider og med en skillekniv i midten. Klemmen skal kunne håndtere korer op til 2,5 mm² i fleksibel leder, og 4 mm² stiv leder. Der må maksimalt kun monteres to korer pr. klemmeside. Der skal være prøvebøsninger i begge sider af klemmen. Nominel strøm: Nominel spænding: 16 A 400 V Til strøm- og spændingskredse skal anvendes klemmer med skillestykke i midten, skrueterminaler og 4 mm prøvebøsninger (bananstik) i begge sider. Klemmen skal kunne håndtere korer minimum på 6 mm² i fleksibel leder. Strømklemmer skal have mulighed for montering af kortslutningsbro på begge sider. Nominel strøm: Nominel spænding: 40 A 400 V 7/17

8 Til beskyttelsesrelæer skal anvendes klemmer med skillestykke i midten, skrueterminaler og 4 mm prøvebøsninger + farvede adapterer (bananstik) i højre sider. Klemmen skal kunne håndtere korer minimum på 6 mm² i fleksibel leder. Der må maksimalt kun monteres to korer pr. klemmeside. Strømklemmer skal have mulighed for montering af kortslutningsbro på begge sider. Nominel strøm: Nominel spænding: 40 A 400 V Prøvebøsning for spænding: Blå Prøvebøsning for strøm: Rød Prøvebøsning for øvrige: Adapterer, er for prøveledninger med sikkerhedsbananstik med krave. Generelle krav til klemmer: Prøvespænding: 6 kv Brandfarlighed: Selvslukkende Standard: IEC Klemmer skal være beregnet til montage af blød flere koret ledning, uden brug af terminalrør. Klemmer skal være af en sådan kvalitet, at de ikke vrides ved tilspænding af skruer. Endeligt valg af klemmetyper skal aftales og godkendes af Energinet.dk 4.2 Prøvestik Beskyttelsesrelæer udstyres med enten klemmer med prøvebøsninger eller klemmer med prøvebøsninger og et prøvestik. Energinet.dk specificerer udførelsen i hvert enkelt tilfælde. Prøvestik skal kortslutte strømkredse imod strømtransformere og åbne strømkredse ind mod beskyttelsesrelæet, når prøvestikket sættes i. Spændingskredse og ind- og udkoblingskredse åbnes ligeledes. Beskyttelsesrelæets forsyningsspænding skal være til rådighed i prøvestikket. Den præcise funktion i det enkelte stik samt type og fabrikat aftales med Energinet.dk. 4.3 Koblingsrelæer/hjælperelæer Relæer til brug i ind- og udkoblingskredse skal have en funktionstid < 3ms. De skal være robuste, være af stikbenstypen og være beregnet til koblingskredse. Relæet skal ved 220 V DC kunne bryde en strøm på 5 A, ved induktiv belastning. Øvrige hjælperelæer skal være af samme produktserie som koblingsrelæerne. Alle relæer skal være af samme fabrikat og så vidt muligt være ens. Variantantallet skal være så lille som muligt. Valget af relæer aftales og godkendes af Energinet.dk. 5. Designkrav Dette afsnit beskriver designkravene til relæfelterne. 8/17

9 Afhængigt af stations type kan relæfelt enten opbygges i åbent 19 tommer racksystem, eller i lukket skab med 19 tommer svingramme. Energinet.dk specificere hvilken opbygningstype der skal anvendes i hvert enkelt tilfælde. 5.1 Relæfelt opbygget i åbent racksystem Relæfelterne opbygges i åbne 19 tommer racksystemer, med kabeladgang i bund. Klemmer og komponenter placeres iht. dokumentationen udleveret af Energinet.dk. Valget af racksystem aftales og godkendes af Energinet.dk Relæfeltets opbygning i åbent rack Relæfeltets opbygning opdeles i etager, og komponenter nummereres ud fra komponentens placering i racket/etage. Relæfelter vil typisk indeholde etager for følgende, alt efter felttype: - Feltenhed (ISK) - Betjening (Omsk.) - Sikrings automater (Sikr. aut.) - Beskyttelsesrelæer - Hjælperelæer, prøvestik - Hoved og reservemålere - Transmittere og transducere - Kommunikations switch - Lyslederterminalboks Relæfeltets opbygning vil fremgå af dokumentationen udleveret af Energinet.dk. Eksempler på relæfelter opbygget i ENDK racksystem er vist i appendiks 1 til teknisk standard for kontrolanlæg, relæfelter. 5.2 Relæfelt opbygget i lukket skab Relæfelterne opbygges i lukkede skabe med 19 tommer svingrammer og glaslåger. Håndtag på både svingramme og glaslåge skal være komforthåndtag uden nøgle. kabeladgang i bund. Sokkelhøjde skal være 100 mm. Klemmer og komponenter placeres iht. dokumentationen udleveret af Energinet.dk. Valget af kapsling aftales og godkendes af Energinet.dk. Bredde = 600mm, dybde = 800mm, højde = 2000mm Relæfeltets opbygning i lukket skab Relæfeltets opbygning opdeles i etager, og komponenter nummereres ud fra komponentens placering i racket/etage. Relæfelter vil typisk indeholde etager for følgende, alt efter felttype: - Feltenhed (ISK) - Betjening (Omsk.) - Sikrings automater (Sikr. aut.) - Beskyttelsesrelæer - Hjælperelæer, prøvestik - Hoved og reservemålere - Transmittere og transducere 9/17

10 - Kommunikations switch - Lyslederterminalboks Relæfeltets opbygning vil fremgå af dokumentationen udleveret af Energinet.dk. Disponible etager skal afdækkes med blindplader i aluminium. 5.3 Stikkontakt I nærheden af klemmesektionen placeres en 230V AC 16A PNJ Dansk Standard DIN-skinne monteret stikkontakt med jord. Stikkontakten skal være beskyttet med HPFI-relæ. 5.4 Klemrækker Racksystem Klemrækker placeres i sektionen for klemrækker og ikke andre steder. I venstre side placeres klemrække for kabler, i højre side placeres komponentklemrække. Klemmer placeres på en høj stiv DIN-skinne, og løftes minimum 10 mm op fra underlaget, så det er muligt at føre ledninger bag om klemrækkerne. Klemmer, der skal betjenes, skal anbringes let tilgængeligt i en bekvem højde Skabe Klemrækker placeres i skabets venstre sidevæg, bagvæg, højre sidevæg og ingen andre steder. På venstre sidevæg placeres klemrække for kabler. På bagvæg placeres en klemrække for kabler, og en klemrække for komponenter. På højre sidevæg placeres en klemrække for komponenter. Klemmer placeres på en høj stiv DIN-skinne, og løftes minimum 10 mm op fra underlaget, så det er muligt at føre ledninger bag om klemrækkerne. Klemmer, der skal betjenes, skal anbringes let tilgængeligt i en bekvem højde, og med en fri afstand foran klemmen på mindst 100 mm Nummerering og mærkning Alle klemmer nummereres entydigt og fortløbende : Kabelklemrække 300: Jordklemmer med dette nummer, klemmerne placeres nederst i klemrække : Kabelklemrække : Komponentklemrække for relæfeltets komponenter : Komponentklemrække for relæfeltets komponenter : Komponentklemrække for relæfeltets komponenter : Komponentklemrække for relæfeltets komponenter. For kabelklemmer placeres et mærkeskilt ovenfor klemmerne til hvert kabel, som tydeligt viser kabelnummeret. Klemmer til strømkredse mærkes med røde numre og klemmer til spændingskredse mærkes med blå numre. 5.5 Ledningskanaler Kanalerne skal være lamellerede og dimensioneret, således at de kun fyldes 50 %. Kanallåget skal kunne fjernes uden brug af værktøj. 10/17

11 Generelle krav til ledningskanaler: Montagehuller: Iht. DIN Materiale: Brandfarlighed: Farve: Blyfri PVC Selvslukkende RAL 7030 (grå) 5.6 Ledninger Ved ledninger forstås bløde montageledninger, som benyttes i relæfeltet mellem klemmer og komponenter. Montageledningen skal have fleksible ledere af ufortinnede kobbertråde. Der skal anvendes montageledning af typerne H05V-K og H07V-K (PVT) Generelle krav til montageledning: H05V-K Leder: Isolation: Mærkespænding: Prøvespænding: Kobber, mangetrådet Blyfri PVC 300/500 V 2 kv AC H07V-K Leder: Isolation: Mærkespænding: Prøvespænding: Kobber, mangetrådet Blyfri PVC 450/750 V 2,5 kv AC Ledninger skal overholde følgende farver og dimensioner: Funktion Leder Farve Kvadrat mm² Beskyttelsesleder PE Gul/grøn Mindst 1,5 AC effektkredse Målespændinger Strømkredse AC styrekredse - faseleder - nulleder 24VDC styrekredse 48VDC styrekredse L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N L1 L2 L3 Stjernepunkt F N L+ L- Blå Blå Blå Blå Rød Rød Rød Rød Hvid Hvid Mindst 1,5 Mindst 1,5 Mindst 1,5 ved 1A Mindst 4 ved 5A Mindst 1,5 Mindst 0,75 11/17

12 220VDC styrekredse 220VDC styrekredse, M2 220VDC effektkredse L+ L- L+ L- L+ L- L+ L- Hvid Hvid Grå Grå Mindst 0,75 Mindst 0,75 Mindst 0,75 Mindst 1,5 Fremmede styrekredse Alle Orange Mindst 0,75 Ledninger må ikke forsynes med terminalrør. Korer snos sammen og skrues direkte i klemmerne. En racksektion opdeles i etager. Alle relæfeltets komponenter føres til komponentklemrækken. Dog er det tilladt at lave sløjfninger mellem komponenters klemmer inden for samme etage. Tegninger skal dog altid følges. Forbindelser monteres altid som vist på nøgleskemaer. Det er ikke tilladte, at bytte om på rækkefølgen af forbindelserne, selvom det giver kortere eller lettere forbindelser Ledningsnummerering Ledninger nummereres med mærke i begge ender, som sidder godt fast. Ledningsnumre skal sidde tydelige på ledningen, således at man ikke skal dreje dem for at læse nummeret. Nummeret skal henvise til klemmen i den anden ende af ledningen, medmindre andet ikke er specificeret. Ledninger til klemrækker Alle klemmer i klemrækkesektionen er entydig, derfor mærkes ledninger kun med klemmenummeret, fx 610. Ledninger til simple komponenter Ledninger mærkes med komponent:klemmenummer, fx K201:10. Ledninger til komponenter med klemrækker, fx beskyttelsesrelæer Ledninger mærkes med komponent-klemrække:klemmnummer, fx K201-X33:40 Interne ledninger i samme etage nummereres ikke, dvs. begge ender skal være synlige samtidig Sløjfeledninger Sløjfeledninger kan placeres i ledningskanaler. Sløjfeledningerne skal afmåles, så de ikke har overlængde. Sløjfeledninger, der er så lange at begge ender ikke er synlige samtidig, skal mærkes i begge ender. 5.7 Kabler Kabler omhandler primært kabler mellem udendørs højspændingsapparater og relæfeltet. Relætavlerne er centrum i en sjernestruktur, hvor alle kabler føres direkte fra relætavle til højspændingskomponent. Der er ingen kabler imellem højspændingskomponenter. [dette er for at undgå inducerede spændinger og for at lette fejlsøgning] 12/17

13 For 220 V DC og 400 V AC benyttes kun kabler, som er armeret med to lag galvaniseret stålbånd, eller skærmet med en kobberfletning og et kobberbånd. Der henvises til standarden ETS , Jording i AC stationer, for hvordan kabler jordes og overskydende ledere håndteres. Kabler i jord lægges iht. principtegning, se referencer. For kabler inden i bygningen kan armerede og skærmede kabler udelades, men kan stadig benyttes. Kabelkorer skal være nummererede. Kabler 5 ledere Her benyttes farvede korer. Jordleder skal være gul/grøn. Kabler > 5 ledere Her benyttes nummererede korer. Der kræves ikke kabel med jordleder For kabler med jordleder i, skal denne være gul/grøn og må kun benyttes til jordforbindelse. Der må ikke findes forskellige spændinger i samme kabel. F eks. AF UD I, manøvrekreds 1 og AF UD II, manøvrekreds 2, skal i hvert sit kabel. Korerne benyttes på følgende måde: Funktion Leder Farve Kvadrat mm² AC effektkredse L1 L2 L3 N PE DC effektkredse + - Brun Grå Blå Gul/grøn Brun Blå Mindst 2,5 Mindst 2,5 Til visse formål benyttes der minimumskvadrater: Funktion Manøvrekredse til afbrydere, adskillere, jordsluttere, transformere, motorer Sekundære strøm og spændingskredse Kvadrat mm² Minimum 2,5 Minimum 2,5 for 1 A Minimum 6 for 5 A Sekundære spændingskredse til målere Minimum 16,0 Signalkredse Minimum 1,5 13/17

14 5.7.1 Kabelnummerering Kabler nummereres med et skilt, som sidder tydeligt fast på kablet. Kablet har samme nummer i begge ender. Ved højspændingsapparater placeres nummeret så vidt muligt inden i højspændingsapparatets tilslutningsskab. Kabelkorer nummereres ikke. Kabelkorer monteres i samme rækkefølge som dokumentationen viser. Kabler monteres normalt korreret i relætavlen. Kabelnummeret består af 3 delnumre X.YY.ZZ, f. eks X angiver stationens spændingsniveau YY angiver relæfeltets nummer ZZ angiver kabel løbenummer Spændingsniveau 3-132kV eller 150kV AC station 4-220kV AC station 5-400kV AC station 8 - HVDC station 5.8 Komponentopmærkning Komponenter opmærkes med det positionsnummer der er angivet for komponenten i dokumentation. Positionsnummeret placeres på komponenten og ved siden af komponenten på montagepladen, og for betjeningspanelet på bagsiden. Positionsnummeret skal skrives tydeligt med holdbar skrift. 5.9 Skilte Relæfeltet skal opmærkes med skilt for feltets navn. Betjeningskomponenter som omskiftere og betjeningsknapper skal have skilt som angiver komponentens funktion. Relæer beskiltes med en tekst der angiver relæets funktion og formål. Generelle krav til skilte: Materiale: Farve på skilt: Farve på tekst: Montering: Resopal eller lignende Hvid Dobbeltklæbende tape 14/17

15 Bilag 1.1 Betjeningshierarki for kv GIS anlæg. 15/17

16 Bilag 1.2 Betjeningshierarki for 220 kv GIS anlæg. 16/17

17 Bilag 1.3 Betjeningshierarki for 400 kv friluftsanlæg. 17/17

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæfelter Feltenhed ETS-52-03-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 19842/11 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0a teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44533/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Generelt ETS-52-04-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-48 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stations HMI ETS-52-02-04 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24721/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Stationskontrol. Generelt. ETS-52-02-01 Rev. 0. teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Generelt ETS-52-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24791/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Relæsammenkobling ETS-52-01-12 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Relæsammenkobling ETS-52-01-12 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Relæsammenkobling ETS-52-01-12 Rev. 1 Dokument nr. 24700/10 v5, sag 10/5371 - ETS-52-01-12 rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24700/10

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Samleskinnebeskyttelse ETS-52-01-09 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45702/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Stationskontrol Stationsenhed ETS-52-02-02 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24720/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Generelt ETS-52-00 Rev. 0 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24828/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato PDI, MOG, MOG,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0i Dokument nr. 13/90592-49 - ETS-52-04-02 rev. 0h teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-49 Version

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Fejlskrivere ETS-52-01-11 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 24699/10 v6, sag 10/5371- ETS-52-01-11 Rev. 1 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24699/10

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Fritstående Strømtransformere ETS-50-06-08 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24392/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Kapacitive Spændingstransformere ETS-50-06-10 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24394/10 Version Forfatter Dokument

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Generelt ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Generelt ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Generelt ETS-52-01-01 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 44437/10 v7, sag 10/5371- ETS-52-01-01 rev. 1 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44437/10 Revision

Læs mere

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Transformer ETS Rev. 1

teknisk standard kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Transformer ETS Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Transformer ETS-52-01-06 Rev. 1 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45698/10 Revision Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

kv AC Station

kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Batterier ETS-52-04-04 Rev. 0b teknisk standard Dok. 13/90592-51 ETS-52-04-04 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 13/90592-51 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station GIS AC-stationer Bygningsarbejder ETS-51-02-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24692/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Brugermanual til System 2000

Brugermanual til System 2000 Brugermanual til System 2000 Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_system2000.pdf

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x Standard skabe 1 Oversigt FGC 211 FGC 313 FGC 323 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer op til 4,5 kw op til 5,5 kw op til 4,5 kw Display x x x 1 stk. alarm relæ udgang x x x Strøm måling x x

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 3. Stationsautomatisering Af Peter Johansen, www.jomitek.dk I de 2 foregående artikler er måleteknikker for hhv. spænding og strøm gennemgået. I

Læs mere

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU)

Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Brugermanual til Motor Control Unit (MCU) Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 5/9 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_mcu.pdf

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

solar EIB System- og kommunikationskomponenter instabus EIB Spændingsforsyning N ma, med drossel

solar EIB System- og kommunikationskomponenter instabus EIB Spændingsforsyning N ma, med drossel solar Spændingsforsyning N 122 640 ma, med drossel Producerer og overvåger den systemspænding som er nødvendig for. N 122 er konstrueret med integreret drossel. Ved at betjene den indbyggede resetafbryder,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer

Modulnormer for Dansk Model - Jernbane Klub. Dansk Model - Jernbane Klub. Modulnormer Dansk Model - Jernbane Klub Modulnormer Indholdsfortegnelse: 0. Revisionshistorie 1. Indledning 2. Modulernes mekaniske opbygning 3. Elektrisk standard 4. Landskabsstandard Tegning A: Centralstrømforsyning

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306

Datablad. CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn Tidsrelæer ATI, BTI, MTI 520B1306 CI-TI TM Kontaktorer og Motorværn August 2002 DKACT.PD.C00.J2.01 520B1306 Introduktion Multi-funktions tidsrelæer med funktionerne: - forsinket tiltræk - forsinket frafald - enkel impuls-pause eller pause-impuls

Læs mere

AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A

AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A C E R A M A AUTOMATIK G9000 TILSLUTNING DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning.........................................b 2. Tilslutning af automatik til ovn..........................1 2.1. Tilslutning til Cerama ovn

Læs mere

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM

MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM SERIE MIX MAGNETISK LÆNGDE MÅLESYSTEM Ideel for aggressive miljøer Berøringsløs måling Opløsning fra 1,0 til 0,00 mm Mulighed for reference puls Firkant digital "Sensor" output signal i TTL eller HTL Vel

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Ny serie 10 ka Automatsikring

Ny serie 10 ka Automatsikring Ny serie 10 ka Automatsikring NYHED Modulærprodukter Automatsikringer til beskyttelse af kabler og ledninger Få flere oplysninger på Til effektiv beskyttelse af kabler og ledninger mod over - belastning

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Brugermanual til fjernbetjenings system

Brugermanual til fjernbetjenings system Brugermanual til fjernbetjenings system Vigtigt Læs hele denne manual før komponenten tages i brug, den indeholder vigtig information for brugeren. 30/8 2007 L:\Vejledninger\Nye vejledninger\vejledning_fjernbetjening.pdf

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

BA BA BA BA BA6

BA BA BA BA BA6 Ledningskanaler Også i forbindelse med tavler og maskinanlæg er det nødvendigt at holde styr på kabler og ledninger. Specielt i styre- og fordelertavler kan det være meget svært at bevare overblikket,

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X

Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X Datablad LeanVent CEE stikdåse med spjældstyring LV40X, LV41X og LV42X 11/2014 Generel information: LeanVent CEE stikdåser har flere fordele, blandt andet er det nemt at kalibrere og det er muligt at starte

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Guide til montering af komplet videolink

Guide til montering af komplet videolink Guide til montering af komplet videolink www.droner.dk Sættet indeholder følgende dele: Produkt Indhold 1x 7 HD-skærm 1x Solskærm (3 dele) 2x stickantenner 1x Batteri i skærmen Diverse ledninger 1x Oplader

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Funktions tilbehør Acti 9 Hovedkatalog 2012 Funktions tilbehør Relæer Transmittering af tidsforsinkelser anvendes i servicesektoren og industribygninger til små automatiske kontrolsystemer: ventilation, opvarmning, animering,

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

MTO CABLES, del 1.2. www.mto-electric.dk

MTO CABLES, del 1.2. www.mto-electric.dk MTO CABLES, del 1.2 KONTAKTINFORMATION MTO electric a/s Stiftsvej 14 7100 Vejle 75 800 310 75 800 320 cables@mto-electric.dk CVR-nr: 26314909 Sydbank 7030-0000106781 VAT (Moms): DK26314909 IBAN:DK2370300000106781

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

Installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder

Installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder Notat ELT2000-592b Tele Dato: 28. juni 2002 Sagsnr.: Dok.nr.: 132839 Reference: SVA/KS Installationskrav for overføring af driftsdata fra decentrale produktionsenheder 1. Tekniske installationskrav 1.1

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV 937 systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sikringsafbrydere type QSA... 3 1.1. Sikringsafbrydere type QSA 63A - 800A... 3 1.2. Sikringsafbrydere type QSA

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere