111140DK ART.NO.: FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111140DK-03 2011-08 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel"

Transkript

1 111140DK ART.NO.: FLEXIT SPIRIT K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

2 Indhold 1 Montering/forarbejde Inspektion/vedligeholdelse Pladsbehov Krav til placering 4 2 Montering af Flexit SPIRIT K2 R Montering af volumendel Indkapsling 7 3 Tilslutning af aggregatet og elektrisk arbejde Tilslutning af aggregatet Elektrisk arbejde Automatik Eksterne komponenter 8 4 Størrelser/fysiske mål Målskitse Flexit SPIRIT K2 R 9 5 Oversigts- og systemskitser 10 6 Kapacitet og lyddata Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - K2 R AC Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - K2 R EC 12 7 Tekniske data Tekniske data Flexit SPIRIT K2 R 13 8 Montering av betjeningspanel CI 60/ Indhold Montering af CI60/ Skjult montering Udvendig montering Samling CI Samling CI Justering af EC-aggregatet Justering med CI Justering med CI Justering af AC-aggregatet Indregulering af køkkenemhætte Forceret ventilation Indreguleringskurver Forceret ventilation Flexit SPIRIT K2 R Afsluttende kontrol/idriftsættelse EU-overensstemmelseserklæring 21 Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 2

3 ! Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Det er installatørens ansvar at gennemføre en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let-antændelige gasser. Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedlige-holdelsesarbejde. Før lågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 3 minutter). Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Kog ikke brændbare stoffer under emhætten. Lad ikke gryder/stegepander med olie eller fedt stå uden opsyn. Følg brugervejledningens anvisninger. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelses-arbejde eller ved eventuelle uheld. Symboler Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og 6 5 bruger-vejledningerne INDBLÆSNING UDSUGNING HØJSPÆNDING D BERØRINGSFARE 14,0 SIKKERHEDSAFBRYDER C AFKAST UDELUFT! 35,0 ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. B OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. A EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING (vist som højremodel) Iflg. IEC/EN Vær opmærksom på, at produktet ikke Type: er beregnet til at blive Opaque betjent af Material: Glossy vinyl personer med fysisk, motorisk eller psykisk Colour: funktionsnedsættelse. White Produktet må heller ikke bruges af personer, der mangler Adhesiv: erfaring med eller Permanent viden om produktet, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om, hvordan det skal betjenes på en sikker måde, af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. 3 Date Status Description Project Drawn leif Approved Projection Etikett sikkerhetsbryter G2-1A Scale 2:1 Replace

4 1 Montering/forarbejde Se separat dokumentation for montering af kanaler, ventiler m.m. Aggregatet er beregnet til indendørs montage. 1.3 Krav til placering Aggregatet er beregnet til placering i køkkenet over komfuret, da det har indbygget køkkenemhætte. Aggregatet leveres i venstre- eller højreudførelse (udeluftstuds til venstre eller højre), afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering. 1.1 Inspektion/vedligeholdelse Aggregatet skal monteres med plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvindingsenhed. Styrekablet med stik til automatikken på toppen af aggregatet skal være let tilgængeligt. 1.2 Pladsbehov Type A B C K2 R 335 mm 2 x 2 mm mm A: Plads foran aggregatet B: Plads på siden af aggregatet C: Plads over aggregatet Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. C= mm C= mm Dæksel over aggregat (tilbehør) Fig. 1 B=2mm B=2mm 596mm 596mm B=2mm B=2mm Filter Filter A=335mm A=335mm 70 mm (volumendel) 700 mm (aggregat) (filter) 845 mm 4

5 1.4 Anbefalet lyddæmpning ved vægmontering Ved vægmontering bruges et (integreret) vægbeslag, som er fastgjort til aggregatet. Aggregatet bør ikke placeres mod en væg, hvor der er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Væggen skal lydisoleres. Ved behov bruges der dobbelte gipsplader i væggen. Der skal bruges adskilte lægter. Fig. 2 min 600 mm steinull gips spikerslag 40 mm 720 mm min 500(650) mm Anbefalet 500 mm* Min.-krav 450 mm *min.-krav 650 mm ved gaskomfyr 5

6 2 Montering af Flexit SPIRIT K2 R Flexit SPIRIT K2 R er beregnet til placering i køkkenet over komfuret, se fig. 11. Aggregatet leveres i venstre- eller højreudførelse, afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering (kap. 5.1). Aggregatet skal hænges på væggen i beslag (fig. 3) på oversiden ved hjælp af de medfølgende skruer. Desuden skal det skrues fast på væggen i aggregatets nederste kant. Fjern 2 plastpropper for at få adgang til monteringshullerne. For at sikre, at aggregatet sidder godt fast, benyttes ekstra trælægte (løsholt). Placeringen af disse er vist på fig. 3. NB! Væggen skal lydisoleres godt, se kap Fig. 5 B=2mm 596 mm B=2mm Væggen bag ventilationsenheden skal være helt plan. Hvis der er flisebelægning i køkkenemhætteområdet, skal der monteres en passende inddækningsplade bag aggregatet. Afstanden mellem fedtfilterets underkant og komfuret bør være mindst 50 cm ved el-komfur og mindst 65 cm ved gaskomfur. For udvendige mål på aggregatet, se målskitsen i kap Montering af volumendel Fig. 3 lægte, øverstekant mineraluld steinull gips lægte spikerslag Fig. 6 min 600 mm 40 mm 720 mm lægte, nederste kant Fig. 4 min 500(650) mm Anbefalet 500 mm* Min.-krav 450 mm A *min.-krav 650 mm ved gaskomfyr 1. Påmontér de 2 sider. 2. Påsæt de 2 vinkelbeslag. 3. Fastgør profil med glas. 6

7 2.2 Indkapsling Ved indkapsling af kanalerne over aggregatet skal du sikre dig, at dørbladene ikke støder imod indkapslingen over aggregatet. Døren bevæger sig et stykke over toppen af aggregatet ved monteringen. Dette problem kan løses på mindst tre måder: 1. Indkapslingen må maksimalt have en bredde på 597 mm (mål A). 2. Indkapslingen må ikke være dybere end 270 mm målt fra den væg, som aggregatet er monteret på (mål B). 3. Hvis indkapslingen overstiger begge disse mål, skal der fræses en rille med en højde på minimum 30 mm på hver side af døren (se mål C). Fig. 7 B A C A = max 597mm B = max 270mm C = min 30mm 7

8 3 Tilslutning af aggregatet og elektrisk arbejde 3.1 Tilslutning af aggregatet Sørg for, at kanalerne tilsluttes de rigtige muffer, se mærkning på aggregatet (top/bund og bag lågen). Symbolerne er forklaret ovenfor på side 3, og placeringen er vist på målskitse i kap. 5. Træk kanalisoleringen tæt ind til aggregatet. For at undgå kondensdannelse er det særligt vigtigt, at udeluftkanalen og afkastkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. NB! Tætne isoleringen mod aggregatet med tape uden at trykke isoleringen sammen. Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen. Ved kort afstand mellem aggregat og afkastpunkt skal der monteres en lyddæmper for at sikre, at kravene til lydniveau udendørs overholdes. Kanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet. 3.3 Automatik Styringspakken leveres sammen med aggregaget i aggregatemballagen. Lavvoltsledningen skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Se separat vejledning for automatik (medfølger i pakken). Lavvoltsledningen skal ligge mindst 30 cm fra 230 V ledning og skal ved indfældet montage trækkes i 20 mm elektrikerrør. 3.4 Eksterne komponenter Se koblingsskema, der følger med aggregatet. 3.2 Elektrisk arbejde Alt elektrisk arbejde skal udføres af autoriseret personale. Service 1 Aggregatet skal installeres med eget HPFI-relæ. Aggregatet leveres med 1,8 m ledning med stik. Ledningen kommer ud i toppen af aggregatet og tilsluttes en 230V, 50 Hz enfaset jordet stikkontakt, der placeres let tilgængeligt i nærheden. Stikket skal bruges som serviceafbryder. NB! Sørg for, at stikkontakten til aggregatet ikke "kasses ind". Se kap. 13 for sikringsstørrelser. Aggregatet er forsynet med en lavvoltsledning (med forlænger), der skal bruges til betjeningspanelet. Det er vigtigt, at der altid er let adgang til dette stik ifm. evt. fejl eller aggregatudskiftning. 2 8

9 4 Størrelser/fysiske mål 4.1 Målskitse Flexit SPIRIT K2 R Mål i mm (Vist som venstremodel) (Vist som højremodel) Mål i mm

10 5 Oversigts- og systemskitser (Vist som venstremodel. Højremodellen er spejlvendt.) Oversigtstegning (rotorveksler) 1 (FI2) Udsugningsluftfilter F 7 2 (FI1) Indblæsningsluftfilter F 7 3 (EB1) Eftervarmeflade 4 (F10-20) Overophedningstermostat eftervarme (Reset) 5 (M1) Indblæsningsventilator 6 (M2) Udsugningsventilator 7 (HR-R) Rotorvarmeveksler 8 (M4) Rotormotor 9 Styrecentral 10 Køkkenemhætte 11 Indreguleringsafbryder 12 Spjældregulering Udeluft Indblæs- Udsugningsluft ning Afkast Systemskitse (elektrisk varmeflade) B1 Temperaturføler indblæsning EB1 Eftervarmeflade F10 Overophedningstermostat, manuel reset F20 Overophedningstermostat, automatisk reset FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte DA4 Spjæld Udeluft Indblæs- Udsugning Afkast ningsluft FI1 B1 EB1 HR-R F10 F20 FI2 M4 M1 M2 DA4 K 10

11 6 Kapacitet og lyddata 6.1 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - K2 R AC Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 230V 190V 170V 150V 230V 120V 190V 105V 170V 85V 150V 60V 120V 105V 85V 60V 60dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 55dB(A) 50dB(A) W Effektforbrug i watt Gule felt: SFP < 1,0 pr. ventilator m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk 300 Udsugningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 230V 190V 170V 150V 120V 105V 85V 60V 60V 230V 190V 170V 150V 120V 64dB(A) 105V 60dB(A) 85V 55dB(A) 45dB(A) 50dB(A) Effektforbrug i watt W Gule felt: SFP < 1,0 pr. ventilator m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsningsluft Udsugning Afgivet ,5 11 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method" Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i Volt Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel

12 6.2 Kapacitetsdiagram, lyddata, specifikationer - K2 R EC Indblæsningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) % 80% 100% Effektforbrug i watt 100 Pa 0 m 3 /h 60% 40% 40% 60% 55dB(A) 80% 60dB(A) 65dB(A) 70dB(A) 20 0 W Gule felt: SFP < 0,6 pr. ventilator 0 Luftmængde 100 m 3 /h - Korrektionsfaktor 200 tryk 300 Udsugningsside (med F7 filter) l/s Anlægsmodstand (Pa) Pa 0 100% 80% 60% 40% 100% 80% 60% 60dB(A) 63dB(A) 40% 50dB(A) 55dB(A) 45dB(A) W Effektforbrug i watt Gule felt: SFP < 0,6 pr. ventilator m 3 /h Luftmængde m 3 /h - Korrektionsfaktor tryk Lyddata er angivet ved lydeffektniveau LwA i kapacitetsdiagrammerne og korrigeres med tabellen nedenfor for de forskellige oktavbånd. Afgivet støj giver Lw i de forskellige oktavbånd og LwA tot. Aflæses direkte af indblæsningstabellen. Korrektionsfaktor for Lw Hz LwA Indblæsningsluft Udsugning Afgivet ,5 12 Data for indblæsningsluft er målt i henhold til ISO 5136 "In duct method" Afgivet støj er målt i henhold til ISO Måleudstyr Bruel & Kjær 2260 Luftkapacitet ved forskellig kapacitetsindstilling i % Effektforbrug indblæsningsventilator ved forskellig kapacitetsindstilling Lydeffektniveau LwA, jf. korrektionstabel

13 7 Tekniske data 7.1 Tekniske data Flexit SPIRIT K2 R K2 R AC K2 R EC Mærkespænding 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 10 A 10 A Mærkestrøm total 3,7 A 3,91 A Mærkeeffekt total 846 W 870 W Mærkeeffekt el-varmeflader 700 W 700 W Effekt ventilatorer 2 x 62 W 2 x 74 W Ventilatortype B-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer 0-10 V Ventilatorhastighed - rpm maks rpm rpm Automatik standard CS 50 CS 50 Filtertype (INDB./UDS.) F7/F7 F7/F7 Filtermål INDB. (BxHxD) 130x335x50 mm 130x335x50 mm Filtermål UDS. (BxHxD) 130x335x50 mm 130x335x50 mm Vægt 56 kg 56 kg Kanaltilkobling Ø 125 mm (muffe) Ø 125 mm (muffe) Kanaltilkobling køkkenventilator Højde 700 mm* 700 mm* Bredde 598 mm 598 mm Dybde 510 mm** 510 mm** * uden volumendel og kanaltilkobling, se kap. 5 ** se kap. 5 13

14 8 Montering av betjeningspanel CI 60/ Indhold Betjeningspanel 2. Bagstykke for skjult montering 3. Bagstykke for udvendig montering 4. Monteringsinstruktion 5. Ledning til betjeningspanel 8.2 Montering af CI60/600! ADVARSEL! Betjeninspanelet skal være tilsluttet aggregatet, inden der tilsluttes strøm til aggregatet. Fig. 8 Ledningen til betjeningspanelet trækkes mellem ventilationsaggregatet og betjeningspanelet. Betjeningspanelet er tilpasset for skjult montering over enkel vægboks (brug lavt bagstykke pos. nr. 2) eller udvendig montering på væg. (brug højt bagstykke pos. nr. 3) Ledningen klikkes ind i kontakten bagfra på betjeningspanelet og ind i kontakten på oversiden af ventilationsaggregatet. OBS! Lavspændingskablet skal ligge mindst 30 cm fra alle stærkstrømskabler. Ved skjult montering trækkes kablet i 20 mm elinstallationsrør. Kabellængde skal ikke overstige 24m. Det er muligt at koble to CI60-paneler og et CI600-panel til hvert aggregat. Ved brug af flere CI60-paneler skal hvert panel have separat identitet. Dette vælges via kontakt på panelets printkort (se Fig. 8). Brug de relevante indstillinger fra tabellen. OFF = PANEL 1 ON = PANEL 2 Konfiguration CI 600 (MASTER) CI60 1 (SLAVE) CI60 2 (SLAVE) CI60 1 (MASTER) CI60 2 (SLAVE) CI 600 (MASTER) CI60 (SLAVE) ON OFF Indstilling Automatisk OFF ON OFF ON Automatisk Ligegyldig 14

15 8.3 Skjult montering Træk kablet mellem vægboksen og ventilationsaggregatet i det formonterede elinstallationsrør. Montér bagstykke (pos. nr. 2) over vægboksen, og klik kablet ind lige bagfra som vist på illustrationen (se Fig. 9). Fig Samling CI60 Træk skydepanelet af i henhold til pil nr. 1 (se Fig. 11), og før betjeningspanelet lige ind i bagstykket i henhold til pil nr. 2 (se Fig 12), til det klikker på plads. Før skydepanelet tilbage på plads. Fig. 11 Fig Udvendig montering Træk ledningen mellem bagstykket (pos. nr. 3) og ventilationsaggregatet. Udskær perforeringen i det hjørne af bagstykket, der er beregnet til montering. Skru bagstykket fast i væggen med egnede skruer. Klik kablet ind nedefra i betjeningspanelet, hvor der er udtag i printkortet (se Fig. 10). Fig Samling CI600 Før betjeningspanelet over hægterne i bagstykket i henhold til pil nr. 1, og klik derefter panelet fast forneden i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 13). Fig

16 9 Justering af EC-aggregatet 9.1 Justering med CI60 Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig Justering Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. 9 8 De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum Ventilationsaggregatets lufttilførsel justeres i hastighedsniveau NORMAL ved hjælp af drejeknapperne på dækslet bagside. Kontakt 9 anvendes for indblæsningsniveau og 8 for udsugningsniveau (se Fig. 14). Justeringsområdet går fra % af maks.-niveau i henhold til skalaen på kontakten. Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN 50 % (fast) NORMAL 75 % (variabel) MAX 100 % (fast) Justering af temperatur Med drejeknap 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra C. Normalt bør denne ligge på ca 18 C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger. Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap 10. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. Det anbefales at lade denne stå på position TIL, da aggregatet selv regulerer, hvornår der er behov for tillægsvarme. 16

17 KØLING SPROG LANGUAGE UDSUGNING MIN BRA NEUTRALZONE KLOKKESLÆT SPROG / LANGUAGE OG DATO TIMER NORMAL MIN KOM EKST. TEMP. KONTROL LUFTMÆNGDE KOMP. STAR HOVEDMENU KLOKKESLÆT OG DATO MAX NORMAL OPPTARTMENU HOVEDMENU HOVEDMENU TEMPERA HVIL MAX MAX TIMER SPROG / LANGUAGE Monteringsvejledning MIN K2RMAX TIMER KLOKKESLÆT OG DATO NORMAL HOVEDMENU MAX MAX INDSTILLINGER TIMER 9.2 Justering med CI600 INDSTILLINGER 18 TEMPERATURE REGULATION Denne dialogboks FAN REGULATION Aggregatets START lufttilførsel UP MENU SKAL justeres, før det er identisk for indblæsnings- og MAIN MENU bruges første START gang. UP Dette MENU skal ske i henhold til udsugningsventilatorerne. INDSTILLINGER MAIN MENU Ventilatorerne 2 justeres individuelt VARMEE projekteringsdokumentation. Juster værdierne til ønsket kapacitet for relevant hastighed. efter de projekterede værdier. REGULERINGSTYPE START UP MENU INDBLÆSNING MAIN MENU 2 FØL HOVEDMENU VAR Justering REGULERING UDS. MIN HOVEDMENU HASTIGHED 35% INDB VAR MAX TILLUFTSTEMP 35 NORMAL HASTIGHED MIN 50% UDS Kun trin 2 MIN (NORMAL) TILLUFTSTEMP skal justeres. 15 MAX HASTIGHED NORMAL MIN 100% UDE VAR MAX NORMAL RETU VAR Bemærk, at det med et CI600 betjeningspanel også er muligt HOVEDMENU VARMEEL PRES MAX MAX TIMER at justere trin 1 og 3. De skal imidlertid kun justeres, hvis der MIN MAX TIMER opstår specielle behov. I så fald er det meget vigtigt, at der NORMAL VARMEELEM justeres tilstrækkelige luftmængder. MAX MAX INDSTILLINGER TIMER De forskellige trins funktion: INDSTILLINGER Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN Må REGULATION ikke benyttes, TYPE når 1boligen er i brug. Må INLET AIR MIN 50 % (variabel) ikke benyttes de to første fyringssæsoner. MAIN MENU INDSTILLINGER MAIN MENU 2 NORMAL 75 % (variabel) NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret MAX 100 % (variabel) REGULERINGSTYPE efter gældende forskrifter. UDSUGNING MAIN MENU 2 IND MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel REGULERING INDB MIN HASTIGHED Temperaturregulering 35% KAL pga. større personbelastning eller højere NORMAL HASTIGHED 50% fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring I dette MAX menubillede HASTIGHED (der findes 100% under "Avanceret bruger") af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i konfigurerer man temperaturregulering og kølefunktioner. begrænsede tidsrum. PINKODE TEMPERATURREGULERING VEN PINKODE TEMPERATURREGULERING VEN Gå først til menuen "Avanceret bruger", og indtast følgende REGULERINGSTYPE IND pinkode og OK: REGULERINGSTYPE IND PINKODE KØLING REGULATION TYPE 2 KØLING MIN UDETEMP MIN HASTIGHED TILSLUTNINGSFORSINKELSE KØLEGENVINDING Gå derefter til menuen PIN CODE "Ventilatorregulering". I dette display foretages AVANCERET valg og BRUGER konfigurering for ventilatorerne. AVANCERET BRUGER Gå videre til justering TEMPERATURREGULERING af hhv. udsugningsventilator og indblæsningsventilator. TEMPERATURREGULERING VENTILATORREGULERING AVANCERET DRIFTSTID KONFIGURATION BRUGER FABRIKSINDSTILLINGER DRIFTSTID KJØLING INDBLÆSNING TEMPERATURREGULERING SERVICE FABRIKSINDSTILLINGER UDSUGNING VENTILATORREGULERING SERVICE TIMER KONFIGURATION LUFTMÆNGDE DRIFTSTID KOMP. FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE KØLEGENVINDING ADVANCED USER KØLEGENVINDING ADVANCED USER DIFF PIN CODE PIN CODE VENTILATORREGULERING KONFIGURATION VENTILATORREGULERING FRA 18 MIN 180 s FRA 1 KØLING NEUTRALZONE KØLING NEUTRALZONE TEMPERATURREGULERING EKST. TEMP. KONTROL EKST. TEMP. KONTROL EXTRACT AIR REGULERINGSTYPE KØLING NEUTRALZONE EKST. TEMP. KONTROL TIMER Reguleringstype STANDARDHASTIGHED TEMPERATURE REGULATION MAX Ved STANDARDTID valg TEMPERATURE af indblæsningsregulering REGULATION 30 m kan der ikke foretages yderligere indstillinger her. Ved valg af udsugningsregulering kan max- og min-indblæsningstemperatur også angives. TEMPERATURE REGULATION REGULERINGSTYPE REGULERINGSTYPE REGULERING MAX REGULERING TILLUFTSTEMP MIN MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP REGULERINGSTYPE TIMER REGULERING MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP UDS LUFTMÆNGDE KOMP. INDBLÆSNING REGULATION TYPE REGULATION TYPE 1 UDSUGNING MAX MIN UDS. 35 UDS UDS TIM UDS TIM VENTILAT LUF LUF INDBLÆSNI UDSUGNIN TIMER LUFTMÆNG PRE AKT IND IND MIN NOR MIN MA NOR MA INDBLÆS MIN HASTIG NORMAL H MAX HASTI BRA MOD FAN ADVANCED REGULATION USER DRIFTSINFORMATION DRIFTSINFORMATION INDSTILT TEMPERATUR REGULATION TYPE 1 REGULERINGSTYPE REGULERINGSTYPE REGULERING INDB. UD UD MIN

18 10 Justering af AC-aggregatet Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig. 15 Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum. I modsætning til aggregater med EC-ventilatorer foregår justering af AC-modeller ved hjælp af kontakter i elrummet (se Fig. 15). Regulering af parametre på betjeningspanel CI60 eller CI600 ville ikke påvirke ventilatorhastigheder på et aggregat med AC-ventilatorer. Ved at flytte om på ledningssættets kontakter på trafoen er det muligt at få adgang til et større spektrum af spændinger og dermed tilpasse luftmængden på trin 2. Indstillinger af indblæsning/udsugning: MIN 85 V NORMAL MAX 105 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 120 V 150 V (fabriksindstilling) 170 V 190 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 230 V INDBLÆSNING UDSUGNING 18

19 B ( 1 : 1 ) Monteringsvejledning K2R 11 Indregulering af køkkenemhætte Hvis man ønsker grundventilation via køkkenemhætte, skal man udskifte det spjæld, som er monteret fra fabrikken af. Dette spjæld udskiftes med ét, som giver mulighed for finjustering. Spjældet medfølger ikke (Art.no 09862) Indreguleringskurver 12.1 Forceret ventilation Flexit SPIRIT K2 R Maks. luftmængde over køkkenemhætte ved forceret luftmængde C 0 Fig Forceret ventilation Aggregatet har 4 forceringsmuligheder: 1. Drej knap til position 1 (afbryder fortil på aggregatet). Dette giver et halvåbent spjæld, der øger luftmængden over hætten. 2. Drej knap til position 2. Dette giver et helt åbent spjæld, der giver endnu mere luft over køkkenemhætten. 3. Drej knap til position 3. Dette giver et helt åbent spjæld, der giver endnu mere luft over køkkenemhætten, idet ventilatorerne går til hastighed 3. Målingerne er udført med 2/3 tryk i udsugningskanalen og 1/3 tryk i afkastkanalen, før spjældet åbnes. B 4. Man kan også øge luftmængden over aggregatet ved at indstille ventilatorerne til hastighed 3 via betjeningspanelet (eksternt panel). Se separat vejledning. Date Man skal lukke spjældet Drawn igen manuelt. Projection Der er ingen timer i Scale spjældet. Lukket i position O leif Status Approved Den luft, der kommer ind i aggregatet via køkkenemhætten, går ikke gennem rotorveksleren (bypass). Description 1:5 Replaces: Replaced by: A 3 Project Stocknumber G2-1A

20 13 Afsluttende kontrol/idriftsættelse 13.1 Afsluttende kontrol Kontrollér, at: Kanalisolering er udført i henhold til vejledning og teknisk dokumentation. Det er meget vigtigt, at kanalerne fra aggregatet også er ordenligt isoleret, så der ikke dannes kondens på eller i kanalerne. Det er uhyre vigtigt at kontrollere dette, hvis kanalerne skal "kasses ind". Kanalerne er tilkoblet de rigtige studser Sammenlign med aggregat-skitserner nedenfor. Indregulering er foretaget i henhold til vejledning og projekteringsdokumentation (dokumentation vedr. ventilations-data). Aggregatet kører normalt på alle trin. Varmen slås til. Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft. Tørretumbler må ikke kobles til aggregatet Idriftsættelse Kontrollér, at betjeningspanelet er tilkoblet. Tilslut netstikket til aggregatet. Så starter aggregatet. Aggregatet vil automatisk udføre en opstartsprocedure på ca. 2 min. Efter opstartsproceduren vil aggregatet følge de indstillinger, der er sat i betjeningspanelet. Ønsker man at kontrollere eller ændre indstillinger, gøres dette fra betjeningspanelet. (Se separat dokumentation vedr. automatik.) Installatøren vil kunne holdes ansvarlig for forkert eller mangelfuld montering. Flexit SPIRIT K2 REL, venstremodel Flexit SPIRIT K2 RER, højremodel 20

21 14 EU-overensstemmelseserklæring Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne: 2004/108/EF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2006/95/EF Lavspændingsdirektivet (LVD) 98/37/EEC Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje Type: K2 R Ventilationsenhed Opfylder følgende standarder: Sikkerhedsstandard EN :2002 EMF-standard: EN 50366:2003 EMC-standard: EN EN :2000 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket: 2011 FLEXIT AS Frank Petersen Adm. dir. Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på dette produkt viser, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal derimod bringes til en genbrugsstation mhp. genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af apparatet bidrager du til at forebygge de negative konsekvenser for miljø og sundhed, som forkert håndtering kan medføre. For nærmere information om genvinding af dette produkt kan du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den forhandler, hvor du købte produktet. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse af vedligeholdelsen af anlægget. 21

22 a 22

23 a a

24 Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel , Fax

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-3 211-1 FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

114529DA-02 2015-09 ART.NR.: 700030 700031 700032 700033. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 114529DA-02 2015-09 C2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 9DK-0 0-0 ART.NO.: 70000-70007 FLEXIT SPIRIT K Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Brugervejledning KR Innhold Funktionsbeskrivelse. Varmeflade. Betjening af køkkenemhætte Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110673DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

FLEXIT L30 R L40 R. Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94253DK-02 2006-09 FLEXIT L30 R L40 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-02 2007-04 FLEXIT S3 R SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskisse S3

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil

Datablad KSO-M-TH Udsugningsventil ØLAND udsugningsventil KSO-M-TH er udviklet og testet i tæt samarbejde med Teknologisk Institut Anvendelse Øland udsugningsventil KSO-M-TH anvendes til udsugning fra baderum, bryggers, toilet, køkken og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Vi arbejder for din succes rk Allé 366, 265 Brøndby, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Generel teknisk information Udførelse Flexit

Læs mere

114530DA Brugervejledning ART.NR.: Himlingsaggregat og styringsautomatik

114530DA Brugervejledning ART.NR.: Himlingsaggregat og styringsautomatik 114530DA-05 2016-11 C2 A Brugervejledning Himlingsaggregat og styringsautomatik ART.NR.: 700030 700031 700032 700033 ! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det er installatørens ansvar at sikre en generel sikkerheds-

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Markedets mest effektive genvinding

Markedets mest effektive genvinding lindab ventilation Markedets mest effektive genvinding Den nye HERU EC genvinder op til 86 % Opfylder BR1 Varmegenvindingsaggregat HERU9SEC Dimensioner 164 97 555 52 Ø 16 48 Beskrivelse HERU EC er et aggregat

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

110737DK FLEXIT SPIRIT UNI 3. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

110737DK FLEXIT SPIRIT UNI 3. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 110737DK-03 2011-02 FLEXIT SPIRIT UNI 3 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Brugervejledning UNI 3 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1-2)

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-4 28-1 FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3

Læs mere

Generel teknisk information

Generel teknisk information Varianter Flexit luftbehandlingsaggregater er konstrueret til at give optimal luftkomfort kombineret med et lavt energiforbrug. Aggregaterne findes i følgende varianter: -L, liggende aggregat (Loftsaggregat).

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere