Valgfag MBA. Efterår Valgfag udbudt på Fuglesangs Alle 4, 8210 Aarhus V. Business Performance Management (på dansk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfag MBA. Efterår 2014. Valgfag udbudt på Fuglesangs Alle 4, 8210 Aarhus V. Business Performance Management (på dansk)"

Transkript

1 Valgfag MBA Efterår 2014 Valgfag udbudt på Fuglesangs Alle 4, 8210 Aarhus V Business Performance Management (på dansk) Innovationsledelse (på dansk) Contract Management (på dansk) Global Strategy (på engelsk) Valgfag udbudt på Campus Emdrup i København Tools of Strategic Foresight (på engelsk) Change Management (på engelsk)

2 BPM: Fagansvarlig: Jacob Kjær Eskildsen, Formålet med dette fagmodul er at give deltagerne en anvendelsesorienteret indsigt i måling og vurdering af virksomhedens eller organisationens performance i forhold til forskellige eksterne og interne interessenter. Der er en stærkt stigende interesse for dette blandt både private og offentlige virksomheder og dette har skabt grundlag for udvikling af en række metoder og teknikker til en mere helhedsorienteret måling af virksomhedens performance og dermed grundlag for igangsættelse af målrettede initiativer på strategisk, taktisk eller operativt niveau. Fagets overordnede sigte er dels at give de studerende en forståelse for modellernes anvendelse med specielt fokus på indsamling og bearbejdning af information om virksomhedens kunder og medarbejdere, samt hvorledes denne information kan anvendes til løbende forbedringer af virksomhedens processer. Det forventes at den studerende efter endt undervisning vil kunne medvirke til opstilling af helhedsorienterede målesystemer ud fra virksomhedens strategiske målsætninger baseret på centrale modeller kombineret med egne erfaringer. Indhold - Centrale områder o Virksomhedsstrategi, mål og målopfyldelse o Excellence modellen o Balanced Scorecard o Tilfredshedsmålinger o Tilfredshedsmålinger, total business performance og bundlinie o Lean & Six Sigma Litterature: Davenport & Harris; Competing on Analytics: The New Science of Winning; Harvard Business School Press Bernard Marr; Strategic Performance Management: Leveraging and Measuring your Intangible Value Drivers; Butterworth-Heinemann samt e-kompendium Eksamensform: 6 timers take-home eksamen 2

3 Contract Management: Fagansvarlig: René Franz Henschel, Optimal planlægning og gennemførelse af kontrakthåndtering også kaldet contract management er af stor betydning for værdiskabelse og vækst i såvel produktions- som servicevirksomheder som i offentlige virksomheder, f.eks. i forbindelse med offentlige udbud og indkøb. Contract management nævnes således som én blandt fremtidens vigtigste kernekompetencer blandt førende forskere i outsorcing og supply chain management. Virksomhedens udvikling og vækst kræver konstant optimering af kontrakter, ud fra såvel et juridisk som et økonomisk synspunkt. Kunder og leverandørers betingelser og behov skal afklares, forhandlinger og kontraktindgåelse skal smidiggøres og effektiviseres, risikoen skal måles og afvejes, kontraktstandarder udvikles og tilpasses, forpligtelser skal overholdes, outsourcing og supply chain management optimeres, kulturelle og juridiske forskelle tages i betragtning i en globaliseret verden. Samtidig skal kontrakthåndteringen afspejle virksomhedens grundlæggende forretningsstrategi og markedsrelationer, eksempelvis betydningen af innovation, risikoprofil, investorinteresser, CSR, overholdelse af offentligretlig regulering, certificeringskrav mv. Formålet med dette fag er at give deltagerne såvel teoretisk som praktisk viden og kompetence til at løse de spørgsmål, som optimal planlægning og håndtering af virksomhedens kontrakter måtte give anledning til, fra optimering af daglig drift, til indretning af virksomhedens organisation og udvikling af nye strategier. De centrale juridiske og økonomiske teorier om contract management introduceres og relateres til deltagernes hverdag ved hjælp af cases, der gennemgås gruppevis. Afslutningsvis fremlægger deltagerne selv deres egen business case til gennemførelse af contract management i deres egen organisation. Faget er interdisciplinært og optræner deltagernes evne til at tænke ud af siloen og proaktivt for at forstår hvorledes kontrakter kan anvendes proaktivt til at skabe forretningsmæssige fordele. Litteratur: Lærebog i Contract Management (kommer 2013) samt artikelsamling om Contract Management Eksamensform: Aflevering af obligatorisk opgave i løbet af semestret samt en afsluttende ugeopgave 3

4 Innovationsledelse: Fagansvarlig: Helle Alsted Søndergaard, Omdrejningspunktet for faget er ledelse af innovation på produkt-/serviceniveau. Formålet er at give de studerende indsigt i centrale temaer, teorier og begreber til analyse og ledelse af innovationsprocessen. Da evnen til succesfuld innovation er en vigtig konkurrenceparameter tages der udgangspunkt i hvad forskningen viser har betydning for succesfuld innovation. Faget vil gøre deltagerne i stand til at vurdere og forbedre virksomheders innovationsledelse. Innovation omfatter både produkt- og procesinnovation og bør ses i sammenhæng med virksomhedens strategi og forretningsudvikling. Faget vil berøre aspekter af innovationsledelse både på det overordnede strategiske niveau og på det mere specifikke niveau med planlægning af selve innovationsprocessen, der defineres som processen fra ide til lancering. Centrale temaer er: - Innovationsbegrebet - Strategi og innovation - Organisering af innovation - Udviklingsprocessen - Samarbejde både internt og eksternt omkring innovation - Åben innovation - Læring og innovation Faget vil inddrage deltagernes egne erfaringer og udfordringer med innovationsledelse. Faget forudsætter, at alle deltagere har mulighed for at foretage et Innovation Audit i egen virksomhed. Med udgangspunkt i 40 spørgsmål fra Tidd & Pavitt skal en gruppe medarbejdere i egen virksomhed deltage i vurderingen af "How well do we manage innovation?" indenfor fem områder: strategi, processer, organisering, netværk og læring. På baggrund af egne auditresultater og med udgangspunkt i teorier og begreber fra litteraturen skal hver deltager vælge en problemstilling, der danner udgangspunkt for den afsluttende eksamensrapport. Litteratur: Tidd & Bessant. Managing innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 4th Edition, Wiley - samt e-kompendium Eksamensform: Rapport med udgangspunkt i pensum og i egen virksomhed 4

5 Global Strategy Fagansvarlig: Ingo Kleindienst, The globalization of markets has provided firms with the opportunity to create value beyond their home country borders. Today, firms are able to do both sell their products and services and set up their value-creating activities in (almost) any country around the world. However, when crossing their home county borders to create economic value in host countries, these firms are, almost by definition, at a disadvantage as compared to domestic firms. This is because domestic firms possess a knowledge base that is more appropriately matched to local stakeholder requirements. Firms engaging in cross-border activities incur additional costs of doing business abroad, resulting from differences between their home country and their host country environments. Notwithstanding the aforementioned disadvantage, effectively and efficiently matching their internal strengths with the opportunities and challenges found in geographically dispersed host countries the concern of global strategy enables firms engaging in cross-border activities to create economic value. The course contains a second, complementary component that focuses on strategy tools. In developing a strategy managers frequently rely on strategy tools such as Porter s five forces, Ansoff s product-market matrix, or Boston Consulting Group s growth-share matrix. There is no doubt that such tools can be helpful in developing a strategy. However, the treatment of strategy tools does typically not account for the complexity of these tools. Rather, manuals on how to use strategy tools make numerous implicit assumptions that when unknown to the reader are likely to severely affect the outcome of the tool s application. In this course, we therefore cover some selected strategy tools. In-depth discussions of these tools will reveal their implicit assumptions and shed light on critical decisions to be taken when applying the respective tool. This course is structured in a lecture-discussion-exercise format. There is an emphasis on class discussion and case analysis as a way of developing your conceptual, analytical, evaluative, and critical reflection skills. Exam form: 6 hours written exam. To prepare for the final exam the participants need to hand-in assignments. The assignments need to be passed for acceptance to the final exam. 5

6 Tools of Corporate Foresight Fagansvarlig: René Rohrbeck, In the light of an increasing rate of change and the risk of being affected by discontinuous change in the environment, firms are looking increasingly for new approaches to systematically scan the environment, interpret trends and produce adequate responses to change. Such methods, processes and tools that can be employed to increase the organizational responsiveness to change have become known as corporate foresight. More specifically, it aims at learning means how to increase the future orientation of a firm being able to recommend suitable methods for strategic foresight given a specific task and context being able to apply methods of strategic foresight being able to reflect on the value contribution of strategic foresight activities. Exam form: 6 hours written exam. To prepare for the final exam the participants need to hand-in two group assignments. The assignments need to be passed for acceptance to the final exam. 6

7 Change Management Fagansvarlig: Ingo Kleindienst, This course provides insight into and overview of relevant theories, models and methods within the field of Change Management. The focal point of the course is to qualify and develop each participant's knowledge of and ability to understand and perform change management in an organization. This is done by each participant being able to: - Analyze and assess the key drivers of change - Analyze and assess how to design a planned change process - Analyze and assess barriers to implementation of change and organizational change The main topics are: - Different types and patterns of change and why it is important to distinguish - General models for management of change - Typical pitfalls in change management - Resistance to change - Different implementation strategies and interventions - How to sustain change? Why is there a high risk of 'rebound' after change is implemented? And what can / should be done to prevent this? - Exam form: 6 hours written examination take-home 7

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem?

Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? HD afhandling i Marketing management HD. 2. del, Aarhus Universitet, 2014 Titel: Danske Investeringsforeninger et lukrativt marked, men for hvem? Forfatter: Valdemar Stilling Vejleder: Morten Munksgaard

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support

Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Job Beskrivelse Primære opgaver Uddannelse og professionel erfaring Personlige kompetencer Akademiker til product care og produktions support Production Support er én ud af i alt 6 afdelinger i produktionen.

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014

Morgenmøde Sourcing Excellence. Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Aarhus, 9. September 2014 Morgenmøde Sourcing Excellence Agenda 1. Networking med rundstykker & kaffe god fornøjelse! 08.00 08.25 2. Introduktion og vores bud på Sourcing

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor

Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Konstruktion og styring af Shared Service Centre i den offentlige sektor Daniel Harritz Ph.d.-afhandling, foråret 2013 Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Resume I de senere år er der

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det?

Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det? MEMO korte indlæg til inspiration og overvejelse Indlæg nr. 41: Design og forankring af nye ledelsesteknologier Konkurrence på det analytiske eller Competing on Analytics, hvorfor nu det? når økonomistyringen

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4

Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Institut for Erhvervsstudier Fibigerstræde 4 Speciale Emne: Customer Management of Relationships Udarbejdet af: Rasmus Engbjerg Nielsen Vejleder: Allan Grutt Hansen Semester: 10. semester Cand. Merc. Marketing

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

Udarbejdet af Asger Munk Bandholst og Kristian Frigga Dall. Vejledt af professor Pernille Kræmmergaard. Specialeafhandling.

Udarbejdet af Asger Munk Bandholst og Kristian Frigga Dall. Vejledt af professor Pernille Kræmmergaard. Specialeafhandling. En forståelsesmæssig afklaring af fænomenet IT-managementkonsulent - Og uddannelsen cand.it i IT-ledelse ved Aalborg Universitets tilpasning af kompetence- og videnudvikling hertil Udarbejdet af Asger

Læs mere