MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD"

Transkript

1 MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

2 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der er i disse år øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere, som er en forudsætning for Danmarks konkurrenceevne på den globale markedsplads. Løbende efteruddannelse er afgørende for, at du kan tilføre din organisation ny viden og bidrage til en bæredygtig udvikling. Målrettet kompetenceudvikling er også central, hvis du vil styrke din forandringsevne og være med i konkurrencen om de bedste jobs på arbejdsmarkedet. Med en efter- og videreuddannelse fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences er du sikret en anerkendt uddannelse af høj faglig standard og varig relevans samt et helt særligt netværk, som du kan få glæde af i mange år fremover. Vore uddannelser udvikles i samarbejde med erhvervslivet. De lever derfor altid op til morgendagens krav og forventninger til medarbejdere og ledere i virksomheder og organisationer. Uddannelser skabt med omtanke. Vælg med omtanke! Vi glæder os til at byde dig velkommen på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Svend Hylleberg Dekan, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences På forsiden ses Mads Hulgaard, Head Office IT-Command Centre, Danske Bank, Executive MBA alumne og Lisbeth Kempel Marketing- & Kommunikationschef, AgroTech A/S, Executive Master i Corporate Communication alumne. AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

3 Hvorfor efter- og videreuddannelse? 3 Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences udbyder efter- og videreuddannelser til erhvervslivet. Vi tilbyder en lang række leder- og specialistuddannelser og har hvert år deltagere på MBA-, master- og HDuddannelser og 800 deltagere på kurser og konferencer. Læs mere på executive.au.dk

4 4 Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse er et spørgsmål om at udvikle sin markedsværdi og beskæftigelsesmuligheder. Efter- og videreuddannelse er og forbliver et afgørende tema i vores samfund. Der sker store skift i erhvervsstrukturen i dansk erhvervsliv, og det enkelte menneskes løbende udvikling har stor betydning i forhold til både jobog værdiskabelse. Der ligger en meget stor opgave i at skræddersy efter- og videreuddannelser til nuværende og kommende medarbejdere, så deres uddannelsesbaggrund og kompetenceniveau matcher virksomhedernes behov. Universiteternes rolle og funktion i denne udfordring er central. For virksomhederne er den positive konsekvens af opkvalificering af medarbejderne via efter- og videreuddannelse, at de kan imødekomme kundernes behov. Ikke bare på nationalt niveau, men også på globalt niveau. Fejler vi på dét plan, mister vi opgaver og indtægter. Derfor er opgaven med at få opkvalificeret og videreuddannet medarbejderne så meget desto vigtigere. Gorm Steen Johansen Chefkonsulent, Dansk Erhverv Medarbejderne har også en stor opgave i at have fokus på, om deres kompetencer matcher erhvervslivets efterspørgsel nu og i fremtiden, eller om der er behov for opkvalificering. Derudover kan et egentligt erhvervsskifte kræve en helt ny uddannelsesprofil. Grundlæggende handler det om, at man har de rette kvalifikationer til de ønskede jobs. Man er ude af spillet, hvis man ikke følger med erhvervslivets krav til kompetencer og kvalifikationer. Efter- og videreuddannelse er derfor et spørgsmål om at udvikle sin markedsværdi og sine beskæftigelsesmuligheder.

5 Indhold 5 Indhold Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser 6 MBA Executive MBA in Change Management and Leadership 8 MBA 10 Full-time MBA 12 Specialiserede masteruddannelser Master i offentlig ledelse 16 Executive Master i Corporate Communication 18 Master i it 20 Master i miljø- og energiret 22 Master i direkte & indirekte skatter 24 Master i narkotika- og alkoholindsatser 26 Facts om Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 28 HD HD 1. del erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 30 HD 2. del erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 32 FAQ 34 Øvrige uddannelsestilbud Kurser og konferencer åbne og virksomhedstilpassede forløb 36 Enkeltfag på heltidsstudier 37

6 6 Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser MBA- og masteruddannelser Vores masteruddannelser er forskningsbaserede deltidsuddannelser på kandidatniveau og er målrettet personer med praktisk erhvervserfaring og relevant uddannelsesbaggrund. En masteruddannelse har et omfang svarende til et års heltidsstudier (60 ECTS-point). Studietiden er normalt fordelt over to år, så deltagerne kan passe et arbejde ved siden af studiet. Vi tilbyder en masteruddannelse som fuldtidsstudium og enkelte uddannelser tilbydes som modulariserede forløb, der kan gennemføres over flere år. Undervisningen på en masteruddannelse er tilrettelagt som heldagsundervisning på hverdage eller lørdage to til fire dage om måneden. Arbejdsbelastningen er normeret til timer om ugen til deltagelse i undervisning, forberedelse og eksamen. På flere af vores masteruddannelser foregår undervisningen på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, mens andre uddannelser har undervisning på f.eks. partneruniversiteter eller eksterne konferencecentre. Undervisningsformen varierer, men det er generelt for vores masteruddannelser, at der lægges vægt på dialogbaseret holdundervisning med indlagt case- og gruppearbejde, der er suppleret med faglige aktiviteter via web. Deltagernes virksomheder og personlige erhvervserfaringer inddrages i undervisningen for at styrke den praktiske anvendelighed af de erhvervede teoretiske kompetencer. HD HD-uddannelsen er en anerkendt videregående diplomuddannelse målrettet erhvervsfolk, der ønsker at specialisere sig inden for økonomi og ledelse. HD består af en 1. og en 2. del fordelt over fire år på deltid, så deltagerne kan passe et arbejde ved siden af studiet. HD-uddannelsen har et omfang, som svarer til to års heltidsstudier (120 ECTS-point). Undervisningen foregår en til to dage om ugen. Typisk på hverdagsaftener, men i enkelte tilfælde også om lørdagen. Arbejdsbelastningen er normeret til timer om ugen til deltagelse i undervisning, forberedelse og eksamen. Undervisningen foregår på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Undervisningsformen på HD er forelæsninger kombineret med it-støttet lørdagsundervisning for nogle fags vedkommende. Forelæsningerne suppleres med case- og gruppearbejde, der tager udgangspunkt i deltagernes virksomheder for at styrke den praktiske anvendelighed af de erhvervede teoretiske kompetencer.

7 Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser 7 Deltagernes virksomheder og personlige erhvervserfaringer inddrages i undervisningen for at styrke den praktiske anvendelighed af de erhvervede teoretiske kompetencer.

8 8 Executive MBA in Change Management and Leadership Executive MBA in Change Management and Leadership "Taking in new input continuously over a two-year period inspires you to look at your work assignments from a new and more strategic perspective. The consistent theme of the programme is change management, and as a result, I'm now much better at seeing changes as opportunities rather than problems. Previously, I had a tendency to view changes as unnecessarily complicated and difficult to deal with. But now that I've stocked up my change management toolbox, I have all sorts of tools to use, which means that I'm in a position to make the right adjustments to reach my goals. After completing the E*MBA, I feel that I m better equipped to participate more actively in strategy development, organisational design and many other areas, because my backpack is filled with useful tools and greater insight. The network I built up on the E*MBA is a chapter unto itself. We still meet regularly to exchange experiences and work together as sparring partners on a daily basis." Kurt Tornbjerg Pedersen Factory Manager & Vice President, Production, Corporate Headquarters, Danish Crown, Executive MBA alum The Executive MBA is a specialised MBA programme designed for experienced managers. Successful managers are involved all the way from the discussion of strategic ideas to the implementation and management of change processes and this is reflected in the programme design. The programme has an international focus and is taught in English in order to improve the global mindset of our participants. You will join our prominent researchers on international study trips and attend lectures at our world-class partner universities, such as Standford University in California. The programme is a partnership between Aarhus University, School of Business and Social Sciences and University of Southern Denmark. PRACTICAL INFORMATION Programme start: August. Application deadline: 1 May. Language: English. Level: Master's level. Location: Lessons are primarily held as residential courses in the triangle region (Middelfart/Vejle) coupled with oneday classes at either Aarhus University, School of Business and Social Sciences or University of Southern Denmark. Price: Tuition fee EUR 30,100. Further expenses amounting to approximately EUR 10,700 must be expected for study trips, accommodation, course materials, etc. Contact: Programme Manager Julie Sara Terndrup, tel.: or More information: Line of Business/Sector Public sector 37 % Sales/distribution 13 % Construction 6 % Other lines of service 13 % High-technological production 25 % Trade associations 6 % management experience 3 10 years 50 % years 44 % years 6 %

9 Kurt Tornbjerg Pedersen Factory Manager & Vice President, Production, Corporate Headquarters, Danish Crown, Executive MBA alum 9 The consistent theme of the MBA programme is change management, and as a result, I'm now much better at seeing changes as opportunities rather than problems.

10 10 MBA MBA "For mig var den største værdi på MBAstudiet en god indsigt i ledelsesværktøjer og anvendelse af disse metoder og værktøjer i egen virksomhed. Jeg opnåede ikke kun viden om et væld af interessante metoder, men også erfaring med at arbejde med dem i praksis i forbindelse med håndtering af forskellige ledelsesmæssige udfordringer i egen virksomhed. Case-arbejdet var samtidig med til at bibringe ny inspiration til andre ledere i virksomheden. Valgfagene gav fleksibilitet i en travl hverdag og mulighed for at fokusere på de fag, som interesserede mig mest, og som gav bedst mening i mit daglige arbejde." MBA-uddannelsen er modulopbygget med en betydelig grad af fleksibilitet. Uddannelsen sikrer en bred erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt. Analytiske færdigheder og praktiske løsningsforslag vægtes højt i projektarbejdet. Uddannelsen er en toårig deltidsuddannelse fordelt på to dele af hver ét års varighed, som kan gennemføres sammenhængende eller tidsforskudt. Den fleksible opbygning gør det muligt at gennemføre MBAuddannelsen i et tempo, der er tilpasset den enkelte deltagers karriere- og familieliv. Uddannelsen skal dog være afsluttet inden for en samlet studietid på seks år. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: August. Ansøgningsfrist: 1. maj. Sprog: Der undervises som hovedregel på dansk. Hovedparten af litteraturen og enkelte fag vil dog være på engelsk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. fordelt med kr. pr. undervisningsmodul og kr. for afhandling. Hertil kommer udgifter til litteratur og obligatorisk forplejning svarende til ca kr. Sted: Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Kontakt: Programkoordinator Rita Madsen på tlf.: eller Læs mere: Helle Hegelund Knudsen Markedschef, NIRAS, MBA alumne Branche/sektor Højteknologisk produktion 13 % Salg /distribution 8 % Anden produktion 13 % Bank/finanssektor 4 % Offentlig sektor 26 % Anden service 36 % Uddannelsesniveau Kandidat 16 % Bachelor 39 % HD / diplom 45 %

11 Helle Hegelund Knudsen Markedschef, NIRAS, MBA alumne 11 For mig var den største værdi på MBAstudiet en god indsigt i ledelsesværktøjer og anvendelse af disse metoder og værktøjer i egen virksomhed.

12 12 Full-time mba Full-time mba "I've wanted to take an MBA for many years, but with a managerial position and a family to look after, I couldn't see how I could fit it all in. I chose to take a year-long sabbatical and become a full-time MBA student, and the decision has paid dividends. For example, it means that I can focus 100% on my studies. Simply being able to say I'm concentrating exclusively on studying has meant that I can immerse myself in my studies in a completely different way. Taking an MBA as a full-time course of study is really intense. In return, you can complete your education quickly. I think it's great that you can get your diploma in a single year. Another reason for taking this MBA is that I've always been a specialist in purchasing and supply chain issues, and I wanted to expand my horizon. And this is exactly what I've achieved during this past year. I've become critical of my work in a different way. I'm thinking differently and working within a completely different frame of reference. When you're gone for a period and then come back, you'll inevitably find that you've changed. I did, in any case..." The Full-time MBA is a classic MBA programme that provides you with cutting-edge business knowledge and teaches you how to develop innovative and sustainable business strategies while focusing on your personal development as a manager. The programme focuses on the development of professional skills, personal qualities and a global mindset. Participants are expected to analyse and discuss how ecologically balanced business objectives and renewal activities can be realised by involving the workforce and increasing innovation in all aspects of a company s procedures. The students come from many different countries around the world, which makes this MBA a truly international programme. Natonality PRACTICAL INFORMATION Programme start: September. Application deadline: 1 April. Duration: One year. Language: English. Level: Master's level. Price: EUR 20,000 not including books and living expenses. Expect approximately EUR 9,000 in estimated living expenses. Location: Aarhus University, School of Business and Social Sciences. Contact: Programme Manager Lene Pedersen, tel.: or More information: Europe 35 % Asia 59 % The Americas 6 % Lene Andreasen Corporate Purchasing Manager, Nissens, student. Level of education Master 6 % Bachelor 76 % HD/diploma degree 18 %

13 Lene Andreasen Corporate Purchasing Manager, Nissens, student 13 I chose to take a year-long sabbatical and become a full-time MBA student, and the decision has paid dividends.

14 14 Full-time mba Bygning S ved School of Business and Social Sciences på Fuglesangs Allé i Aarhus blev indviet i Bygningen huser blandt andet undervisningen på flere af vores masteruddannelser samt studieadministra tionen ved AU Executive. Bygning S vandt i 2012 Aarhus Kommunes arkitekturpris med vægt på bygningens menneskelige rummelighed.

15 15

16 16 Master i offentlig ledelse Master i offentlig ledelse "Master i offentlig ledelse er meget vedkommende for offentlige ledere, som ønsker at videreuddanne sig på højt niveau inden for ledelse. Et stort plus er, at uddannelsen er meget fleksibel, så den kan passe ind i en travl hverdag. Underviserne er yderst kompetente og engagerede, og fordi de øvrige studerende kommer fra meget forskellige organisationer inden for stat, regioner og kommuner, får man mange spændende og interessante diskussioner i timerne. Jeg har oplevet, at fagene og teorierne på uddannelsen har været både relevante og meget brugbare i mit arbejde. For mig personligt har det været meget givende at kunne fordybe mig i ét emne i forbindelse med den afsluttende masteropgave. Master i offentlig ledelse sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles til offentlige ledere. Masteren er tilrettelagt, så du kan få tid til at gennemføre uddannelsen ved siden af dit arbejde. Den giver dig et frirum, hvor du kan reflektere over din organisation, din karriere og din ledelsespraksis ved at lære nyt om den offentlige forvaltning, strategi og din egen personlige ledelse. Undervisningen er baseret på den nyeste forskning inden for aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser i den offentlige sektor. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: September og februar. Ansøgningsfrist: Maj og november. Sprog: Der undervises som hovedregel på dansk. Hovedparten af litteraturen og enkelte fag vil dog være på engelsk. Pris: Undervisningsafgiften er kr. for et samlet masterforløb ekskl. undervisningsmaterialer, hotel, transport m.v. Prisen for enkeltfag er kr. pr. ECTS-point. Sted: Odense og Aarhus. Kontakt: Studiekoordinator Helle Bach på tlf.: eller Læs mere: eller Efter jeg afsluttede Master i offentlig ledelse, har jeg skiftet job og arbejdsområde." Anne Sloth-Egholm Sundhedscenterleder for Vital Horsens Centrum for sundhed og træning, master i offentlig ledelse alumne Erhvervserfaring 2-10 år 58 % år 38 % år 4 % Uddannelsesniveau Kandidat 50 % Bachelor/professionsbachelor 9 % HD/diplom 32 % Anden uddannelse 9 %

17 Anne Sloth-Egholm Sundhedscenterleder for Vital Horsens Centrum for sundhed og træning, Master i offentlig ledelse alumne 17 Jeg har oplevet, at fagene og teorierne på uddannelsen har været både relevante og meget brugbare i mit arbejde.

18 18 Executive Master i Corporate Communication Executive Master i Corporate Communication "Når man som jeg arbejder med kommunikation på virksomhedsniveau med direkte reference til den administrerende direktør og er en del af ledelsen, så er Executive Master i Corporate Communication et oplagt valg. Executive Master i Corporate Communication giver den faglige ballast, der er nødvendig for, på en kvalificereret måde, at sætte kommunikation på dagsordenen og sikre, at den bidrager til at opnå virksomhedens forretningsmæssige resultater. Som executive-studerende har man en unik mulighed for at anvende teorierne i praksis, hvilket jeg til fulde har benyttet mig af allerede fra første semester. Eksempelvis er vi blevet skarpere på, hvordan vi arbejder med videnledelse og corporate branding. Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament og relevante praktiske værktøjer, der styrker deltagerens evne til at arbejde strategisk med kommunikation og ledelse. Deltagerne bliver bl.a. i stand til at anvende og implementere den nyeste teori inden for kommunikation omkring image og omdømme, forandringer, issues og kriser, CSR, forbruger og marked, politiske aktører, borgere og lokalsamfund, nye medier og meget mere. Uddannelsen er målrettet kommunikationsledere og -medarbejdere i private og offentlige virksomheder og organisationer. Undervisningen varetages navnlig af forskere fra Center for Virksomhedskommunikation ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences samt af gæster fra ind- og udland. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: Februar Uddannelsen har opstart hvert andet år. Ansøgningsfrist: November Sprog: Der undervises primært på dansk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisninsafgiften var kr. i Derudover gik ca kr. til sommerskole, litteratur, internatophold mv. Se pris for fremtidig optag på hjemmesiden. Sted: Internater og sommerskole 1 afholdes i trekantsområdet, enkelte seminardage afholdes i Aarhus, og sommerskole 2 afholdes i New York. Kontakt: Studieleder, professor MSO Winni Johansen på tlf.: eller Læs mere: På vores hold har vi haft et helt fantastisk sammenhold allerede fra dag ét. Vi kom fra virksomheder inden for mange forskellige brancher, og det betød, at vi fik udvidet vores perspektiv på kommunikation, og at vi nu står tilbage med et enestående netværk. Det har tidsmæssigt været krævende at tage Executive Master i Corporate Communication, men det har været det hele værd, og jeg gjorde det gerne igen, for det har helt enkelt gjort mig til en bedre kommunikationschef!" Lisbeth Kempel Marketing- & Kommunikationschef AgroTech A/S, Executive Master i Corporate Communication alumne Branche/sektor Små og store virksomheder 23 % Rådgivning/konsulent 18 % Brancheforeninger 6 % Offentlig sektor 53 % Uddannelsesniveau Kandidat 41 % Bachelor 35 % HD / diplom 24 %

19 Lisbeth Kempel Marketing- & Kommunikationschef, AgroTech A/S, Executive Master i Corporate Communication alumne 19 Det har været det hele værd, og jeg gjorde det gerne igen, for det har helt enkelt gjort mig til en bedre kommunikationschef.

20 20 Master i it Master i it "Hos Danske Bank er det oftest mellemledere og ledere, der tager Master i it. De har typisk en kandidatgrad i forvejen og ønsker en anden faglighed oveni. Uddannelsen er vigtig for Danske Bank, fordi den giver redskaber til at kommunikere og klæder én på til at tage beslutninger på et faktuelt og korrekt empirisk grundlag og ikke ud fra egne overbevisninger. Master i it har et højt fagligt niveau, og kombinationen af selvstudie og klasseundervisning giver uddannelsen en vigtig praktisk forankring, som vi sætter stor pris på. Desuden netværker man med andre store og mellemstore virksomheder og hører om deres bad og best practices. Når man gennemfører interne uddannelser, opnår man ikke den type sparring. Derfor vil jeg klart anbefale Master i it til andre virksomheder." Morten Damgaard Enterprise Architect, Danske Bank, Group IT, Master i it alumne Master i it giver mulighed for at styrke ledelsesmæssige kompetencer inden for strategisk udnyttelse af it og itudvikling. Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences udbyder hvert semester en af tre fagpakker inden for specialiseringen Organisation. De tre fagpakker er: Ledelse af virksomhedsarkitektur, It-strategi og It-projektledelse. Det er muligt at følge hver fagpakke som et selvstændigt forløb eller som en del af Master i it. Uddannelsen er målrettet erhvervsfolk, der arbejder med implementering af it, it-relateret forandringsledelse og it-projekter. Master i it udbydes under it-vest-samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Branche/sektor PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: Februar og august. Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december. Sprog: Der undervises primært på dansk, men litteratur på engelsk indgår. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. pr. fagpakke. Derudover må påregnes udgifter til køb af faglitteratur og forplejning. Sted: Undervisningen finder sted på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Kontakt: Programkoordinator Pernille Hjorth Nielsen på tlf.: eller Læs mere: eller Offentlig sektor 14 % Højteknologisk produktion 14 % It-virksomheder 34 % Bank / finans / forskning 12 % Handel (engros og butikker) 18 % Anden service 8 % Uddannelsesniveau Kandidat 33 % Bachelor 16 % HD/diplom 14 % Ingeniør 17 % Datamatiker 20 %

21 Morten Damgaard Enterprise Architect, Danske Bank, Group IT, Master i it alumne 21 Uddannelsen er vigtig for Danske Bank, fordi den giver redskaber til at kommunikere og klæder én på til at tage beslutninger på et faktuelt og korrekt empirisk grundlag og ikke ud fra egne overbevisninger.

22 22 Master i miljø- og energiret Master i miljøog energiret "Jeg tog uddannelsen, fordi jeg havde brug for at få en bredere indsigt i lovgivningen og nogle nye værktøjer til at håndtere de sager, vi kørte på det tidspunkt. Men jeg har faktisk fået et større behov for uddannelsen i dag, hvor jeg har ansvaret for Arlas VVMsager i Danmark. Som virksomhed er vi nødt til både at vide noget om national lovgivning og EUlovgivning, så vi kan stille spørgsmålstegn ved, om den sagsbehandling, vi oplever hos myndighederne, er rimelig og rigtig. Vi har mange lange dialoger med myndighederne om, hvordan de regulerer, og jo bedre man er klædt på, jo bedre bliver dialogen. Man kan godt hyre rådgivere ind, men de kommer aldrig så tæt på virksomhedens problematikker, som hvis man har den viden in-house. Desuden sparer Arla penge ved kun at bruge ekstern rådgivning og juridisk bistand, når vi ikke selv har tid, eller når sagen er meget juridisk kompliceret. Min masterafhandling har vi brugt og bruger stadig rigtig meget, og den har dannet grundlag for meget arbejde i Arla sidenhen. Den har givet værdi, som også på sigt skaber en større sikkerhed for vores produktion. Jeg er ikke sikker på, vi var kommet så langt uden afhandlingen." Birgitte Koch Sustainability Manager - Global QEHS, Arla Foods a.m.b.a., Master i miljø- og energiret alumne Master i miljø- og energiret giver en grundig indføring i miljø-, klima- og energiret samt i udvalgte miljøøkonomiske og politologiske emner. Deltagerne får en helhedsforståelse af de retlige, politiske og økonomiske rammer på miljø-, klima- og energiområdet samt specialviden inden for enten miljø- eller energiretten. Uddannelsen er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med miljø-, klima- eller energispørgsmål i den offentlige eller den private sektor. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Fagmodulerne Miljø- og Energiret 1, Miljø- og Energiret 2 samt Miljø- og Energiret i et komparativt perspektiv kan tages som enkeltfag. Branche/sektor PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: September Uddannelsen har opstart hvert andet år. Ansøgningsfrist: 1. juni Sprog: Der undervises på dansk. På 3. semester undervises der også på engelsk, ligesom der kan forekomme litteratur på engelsk under hele studiet. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. Hertil kommer udgifter til litteratur, forplejning, seminar mv. Sted: Undervisningen foregår som udgangspunkt i Aarhus, men vil også finde sted i Odense og København. Kontakt: Programkoordinator Lotte Ganner Bech på tlf.: eller Læs mere: Offentlige sektor 54 % Brancheforeninger 8 % Private virksomheder 17 % Rådgivning/konsulent 17 % Andet 4 % Uddannelsesniveau Kandidat 88 % Professionsbachelor 8 % Anden uddannelse 4 %

23 Birgitte Koch Sustainability Manager - Global QEHS, Arla Foods a.m.b.a., Master i miljø- og energiret alumne 23 Som virksomhed er vi nødt til både at vide noget om national lovgivning og EU-lovgivning, så vi kan stille spørgsmålstegn ved, om den sagsbehandling, vi oplever hos myndighederne, er rimelig og rigtig.

24 24 Master i direkte & indirekte skatter Master i direkte & indirekte skatter "Jeg er uddannet revisor, men har skiftet stilling internt og arbejder nu med moms i et af Danmarks største revisions-, skatteog rådgivningshuse. Derfor vurderede min chef og jeg, at det var passende, at jeg fik en efteruddannelse i moms, og Master i direkte & indirekte skatter ved Aarhus Universitet er umiddelbart det bedste tilbud med specialiseringen i momsret. Jeg har indtil videre kun taget enkeltfaget Grundlæggende moms, men jeg forventer at gennemføre alle enkeltfagene inden for fagområdet moms. Med de fag vil jeg være så tæt på at have en egentlig master, at jeg kunne overveje at tage de sidste to fag, men som det er nu, nyder jeg fleksibiliteten i enkeltfagene, som passer godt til folk i min branche. Jeg synes, at underviserne er meget kompetente, og pensum er rigtig sat. Det faglige udbytte er rigtig godt og niveauet højt, hvilket passer godt til mig. Med enkeltfaget har jeg fået en overordnet forståelse for de væsentligste emner inden for moms. Min faglighed er øget, og det hjælper i min rådgivning over for kunderne." Nanna Louise Larsen Senior Consultant ved en af Danmarks største revisions-, skatte- og rådgivningshuse, studerende på specialiseringen Moms- og afgiftsret. Master i direkte & indirekte skatter giver deltagerne mulighed for at opnå faglige kompetencer på højeste niveau inden for følgende fem specialiseringer: Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning, Toldret, Moms- og Afgiftsret samt Inddrivelse af Skatter og Afgifter. Masteruddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere, der har praktisk erfaring inden for det skatteretlige område, og som ønsker at styrke deres kompetencer yderligere. Uddannelsens fleksible struktur indebærer, at deltageren kan vælge at fordybe sig i den valgte specialisering på samtlige semestre eller supplere den valgte specialisering med enkelte moduler fra en eller flere af de øvrige skatteretlige discipliner på uddannelsens tredje semester. Branche/sektor PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: August og januar. Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december. Sprog: Der undervises på dansk, men der kan forekomme litteratur på engelsk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. Desuden skal der påregnes udgifter til litteratur og forplejning. Sted: Specialiseringerne Erhvervsbeskatning og Selskabsbeskatning udbydes i København. For de øvrige specialiseringer henvises der til uddannelsens hjemmeside. Kontakt: Programkoordinator Susanne Fjeldsted på tlf.: eller Læs mere: SKAT 93 % Konsulent/rådgivning 1 % Finans 2 % Andet 4 % Uddannelsesniveau Kandidat 28 % Bachelor 4 % HD/diplom 54 % SKATs fuldmægtigudd. 14 %

25 Nanna Louise Larsen Senior Consultant ved et af Danmarks største revisions-, skatteog rådgivningshuse, studerende på specialiseringen Moms- og Afgiftsret 25 Det faglige udbytte er rigtig godt og niveauet højt, hvilket passer godt til mig.

26 26 Master i narkotika- og alkoholindsatser Master i narkotikaog alkoholindsatser "Jeg har læst Master i narkotika og alkoholindsatser, fordi jeg synes, at området er rigtig spændende, og fordi jeg gerne ville dygtiggøre mig og blive mere skarp på den evidensbaserede del af mit arbejdsområde. Desuden har uddannelsen et internationalt perspektiv, som har givet mig en helt ny dimension. Jeg orienterer mig nu langt mere internationalt i forhold til forskningsresultater end tidligere. Jeg har lært, hvordan man søger evidens og forskningslitteratur, og det har ændret mit perspektiv og min måde at orientere mig på i forhold til mit faglige område, hvilket har øget kvaliteten i mit arbejde. Desuden forholder jeg mig mere kritisk til andres undersøgelser og resultater. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvor valide resultaterne er og til undersøgelsesdesignet, og jeg har fået værktøjer til at vurdere videnskabeligheden i evalueringerne." Søren Holm Forebyggelseskonsulent, Skive Kommune, Master i narkotikaog alkoholindsatser alumne Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med University Avogadro i Italien en masteruddannelse på narkotika- og alkoholområdet, som er baseret på højt kvalificeret international undervisning. Uddannelsen klæder deltageren på til: at implementere og lede indsatser på narkotika- og alkoholområdet. kritisk at vurdere forskning, politiske beslutninger og praksis. at evaluere, monitorere og videndele. Master i narkotika- og alkoholindsatser retter sig mod personer, der har praktisk arbejdserfaring inden for området, og som ønsker at bygge ekstra forskningsbaseret viden ovenpå. Profession PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: September Uddannelsen har opstart hvert andet år. Ansøgningsfrist: 1. juni Sprog: En stor del af undervisningen foregår på engelsk, men alle opgaver kan afleveres på dansk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: kr. for hele uddannelsen eller kr. pr. semester. Der skal påberegnes udgifter til faglitteratur og rejser. Sted: E-læring kombineret med møder i Aarhus, Torino og Lissabon. Kontakt: Programkoordinator Pernille Hjorth Nielsen på tlf: eller Læs mere: Leder 44 % Sygeplejerske/læge 11 % Behandler/rådgiver 28 % Andet 17 % Uddannelsesniveau Kandidat 11 % Professionsbachelor 72 % Anden uddannelse 17 %

Master- og Diplomuddannelser

Master- og Diplomuddannelser Master- og Diplomuddannelser 2008-2009 v i i i i i i i i i i v Master- og diplomuddannelser på Københavns Universitet 2008-2009 Redaktion: Malene Brandt, Kompetenceenheden, Københavns Universitet Redaktionen

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole.

Du kan vælge mellem 32 forskellige kurser. Bl.a udbydes nedenstående kurser. Læs mere om kurserne eller om de øvrige kurser på www.sommerskole. FORSKNINGSBASERET EFTERUDDANNELSE - INTENSIVE SOMMERSKOLEKURSER SOMMERSKOLE 2009 Har du lyst til at blive udfordret fagligt, komme i tæt dialog med andre kursusdeltagere og ikke mindst få muligheden for

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

COOP rider nu på en ledelsesbølge

COOP rider nu på en ledelsesbølge tidsskrift om personaleledelse I udgivet af Dansk HR 62013 Ledelsesmodel for næste generations ledere side 18 Lederudvikling hvad er det, og hvornår har det effekt? side 22 Bestyrelser i små virksomheder

Læs mere

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas

efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en MBA frem for en HD, mener headhunter. Side 9 Karrierekompas projektledelsealdrig før har der været så mange projektlederuddannelser i Danmark. Ingeniøren guider dig gennem junglen. Side 4-5 efteruddannelserent karrieremæssigt kan det bedre betale sig at tage en

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder

Bliv en bedre. leder med CBL. Den eneste MBA med tre akkrediteringer. Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Henley H e n l e y b u s i n e s s M a g a z i n e Speci a l edi t ion Bliv en bedre leder med CBL Helle Holsøe tog den et-årig CBL-uddannelse for at udvikle sig som leder Den eneste MBA med tre akkrediteringer

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN

Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN Nr. 6 November 2006 DANMARKS OPTIKERFORENING OPTIKEREN SOLA NORDIC INFORMERER: NYHED! - SOLA ACCESS HD 1.67 UDVIDET LÆSEGLAS NU INDIVIDUELT PRODUCERET MED HD* TEKNOLOGI * 3 VARIATIONER A: 0,75 D - B: 1,25

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen

IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Master in Management of Technology A alborg U niversitet Abstract IMPLEMENTERING AF EN NY EQE MODEL (Educational Quality and Evaluation Model) - en analyse med fokus på forandringsprocessen Af Michael

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere