MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD"

Transkript

1 MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences

2 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der er i disse år øget fokus på opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere, som er en forudsætning for Danmarks konkurrenceevne på den globale markedsplads. Løbende efteruddannelse er afgørende for, at du kan tilføre din organisation ny viden og bidrage til en bæredygtig udvikling. Målrettet kompetenceudvikling er også central, hvis du vil styrke din forandringsevne og være med i konkurrencen om de bedste jobs på arbejdsmarkedet. Med en efter- og videreuddannelse fra Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences er du sikret en anerkendt uddannelse af høj faglig standard og varig relevans samt et helt særligt netværk, som du kan få glæde af i mange år fremover. Vore uddannelser udvikles i samarbejde med erhvervslivet. De lever derfor altid op til morgendagens krav og forventninger til medarbejdere og ledere i virksomheder og organisationer. Uddannelser skabt med omtanke. Vælg med omtanke! Vi glæder os til at byde dig velkommen på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Svend Hylleberg Dekan, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences På forsiden ses Mads Hulgaard, Head Office IT-Command Centre, Danske Bank, Executive MBA alumne og Lisbeth Kempel Marketing- & Kommunikationschef, AgroTech A/S, Executive Master i Corporate Communication alumne. AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

3 Hvorfor efter- og videreuddannelse? 3 Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences udbyder efter- og videreuddannelser til erhvervslivet. Vi tilbyder en lang række leder- og specialistuddannelser og har hvert år deltagere på MBA-, master- og HDuddannelser og 800 deltagere på kurser og konferencer. Læs mere på executive.au.dk

4 4 Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse er et spørgsmål om at udvikle sin markedsværdi og beskæftigelsesmuligheder. Efter- og videreuddannelse er og forbliver et afgørende tema i vores samfund. Der sker store skift i erhvervsstrukturen i dansk erhvervsliv, og det enkelte menneskes løbende udvikling har stor betydning i forhold til både jobog værdiskabelse. Der ligger en meget stor opgave i at skræddersy efter- og videreuddannelser til nuværende og kommende medarbejdere, så deres uddannelsesbaggrund og kompetenceniveau matcher virksomhedernes behov. Universiteternes rolle og funktion i denne udfordring er central. For virksomhederne er den positive konsekvens af opkvalificering af medarbejderne via efter- og videreuddannelse, at de kan imødekomme kundernes behov. Ikke bare på nationalt niveau, men også på globalt niveau. Fejler vi på dét plan, mister vi opgaver og indtægter. Derfor er opgaven med at få opkvalificeret og videreuddannet medarbejderne så meget desto vigtigere. Gorm Steen Johansen Chefkonsulent, Dansk Erhverv Medarbejderne har også en stor opgave i at have fokus på, om deres kompetencer matcher erhvervslivets efterspørgsel nu og i fremtiden, eller om der er behov for opkvalificering. Derudover kan et egentligt erhvervsskifte kræve en helt ny uddannelsesprofil. Grundlæggende handler det om, at man har de rette kvalifikationer til de ønskede jobs. Man er ude af spillet, hvis man ikke følger med erhvervslivets krav til kompetencer og kvalifikationer. Efter- og videreuddannelse er derfor et spørgsmål om at udvikle sin markedsværdi og sine beskæftigelsesmuligheder.

5 Indhold 5 Indhold Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser 6 MBA Executive MBA in Change Management and Leadership 8 MBA 10 Full-time MBA 12 Specialiserede masteruddannelser Master i offentlig ledelse 16 Executive Master i Corporate Communication 18 Master i it 20 Master i miljø- og energiret 22 Master i direkte & indirekte skatter 24 Master i narkotika- og alkoholindsatser 26 Facts om Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 28 HD HD 1. del erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 30 HD 2. del erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 32 FAQ 34 Øvrige uddannelsestilbud Kurser og konferencer åbne og virksomhedstilpassede forløb 36 Enkeltfag på heltidsstudier 37

6 6 Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser MBA- og masteruddannelser Vores masteruddannelser er forskningsbaserede deltidsuddannelser på kandidatniveau og er målrettet personer med praktisk erhvervserfaring og relevant uddannelsesbaggrund. En masteruddannelse har et omfang svarende til et års heltidsstudier (60 ECTS-point). Studietiden er normalt fordelt over to år, så deltagerne kan passe et arbejde ved siden af studiet. Vi tilbyder en masteruddannelse som fuldtidsstudium og enkelte uddannelser tilbydes som modulariserede forløb, der kan gennemføres over flere år. Undervisningen på en masteruddannelse er tilrettelagt som heldagsundervisning på hverdage eller lørdage to til fire dage om måneden. Arbejdsbelastningen er normeret til timer om ugen til deltagelse i undervisning, forberedelse og eksamen. På flere af vores masteruddannelser foregår undervisningen på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, mens andre uddannelser har undervisning på f.eks. partneruniversiteter eller eksterne konferencecentre. Undervisningsformen varierer, men det er generelt for vores masteruddannelser, at der lægges vægt på dialogbaseret holdundervisning med indlagt case- og gruppearbejde, der er suppleret med faglige aktiviteter via web. Deltagernes virksomheder og personlige erhvervserfaringer inddrages i undervisningen for at styrke den praktiske anvendelighed af de erhvervede teoretiske kompetencer. HD HD-uddannelsen er en anerkendt videregående diplomuddannelse målrettet erhvervsfolk, der ønsker at specialisere sig inden for økonomi og ledelse. HD består af en 1. og en 2. del fordelt over fire år på deltid, så deltagerne kan passe et arbejde ved siden af studiet. HD-uddannelsen har et omfang, som svarer til to års heltidsstudier (120 ECTS-point). Undervisningen foregår en til to dage om ugen. Typisk på hverdagsaftener, men i enkelte tilfælde også om lørdagen. Arbejdsbelastningen er normeret til timer om ugen til deltagelse i undervisning, forberedelse og eksamen. Undervisningen foregår på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Undervisningsformen på HD er forelæsninger kombineret med it-støttet lørdagsundervisning for nogle fags vedkommende. Forelæsningerne suppleres med case- og gruppearbejde, der tager udgangspunkt i deltagernes virksomheder for at styrke den praktiske anvendelighed af de erhvervede teoretiske kompetencer.

7 Værd at vide om vores efter- og videreuddannelser 7 Deltagernes virksomheder og personlige erhvervserfaringer inddrages i undervisningen for at styrke den praktiske anvendelighed af de erhvervede teoretiske kompetencer.

8 8 Executive MBA in Change Management and Leadership Executive MBA in Change Management and Leadership "Taking in new input continuously over a two-year period inspires you to look at your work assignments from a new and more strategic perspective. The consistent theme of the programme is change management, and as a result, I'm now much better at seeing changes as opportunities rather than problems. Previously, I had a tendency to view changes as unnecessarily complicated and difficult to deal with. But now that I've stocked up my change management toolbox, I have all sorts of tools to use, which means that I'm in a position to make the right adjustments to reach my goals. After completing the E*MBA, I feel that I m better equipped to participate more actively in strategy development, organisational design and many other areas, because my backpack is filled with useful tools and greater insight. The network I built up on the E*MBA is a chapter unto itself. We still meet regularly to exchange experiences and work together as sparring partners on a daily basis." Kurt Tornbjerg Pedersen Factory Manager & Vice President, Production, Corporate Headquarters, Danish Crown, Executive MBA alum The Executive MBA is a specialised MBA programme designed for experienced managers. Successful managers are involved all the way from the discussion of strategic ideas to the implementation and management of change processes and this is reflected in the programme design. The programme has an international focus and is taught in English in order to improve the global mindset of our participants. You will join our prominent researchers on international study trips and attend lectures at our world-class partner universities, such as Standford University in California. The programme is a partnership between Aarhus University, School of Business and Social Sciences and University of Southern Denmark. PRACTICAL INFORMATION Programme start: August. Application deadline: 1 May. Language: English. Level: Master's level. Location: Lessons are primarily held as residential courses in the triangle region (Middelfart/Vejle) coupled with oneday classes at either Aarhus University, School of Business and Social Sciences or University of Southern Denmark. Price: Tuition fee EUR 30,100. Further expenses amounting to approximately EUR 10,700 must be expected for study trips, accommodation, course materials, etc. Contact: Programme Manager Julie Sara Terndrup, tel.: or More information: Line of Business/Sector Public sector 37 % Sales/distribution 13 % Construction 6 % Other lines of service 13 % High-technological production 25 % Trade associations 6 % management experience 3 10 years 50 % years 44 % years 6 %

9 Kurt Tornbjerg Pedersen Factory Manager & Vice President, Production, Corporate Headquarters, Danish Crown, Executive MBA alum 9 The consistent theme of the MBA programme is change management, and as a result, I'm now much better at seeing changes as opportunities rather than problems.

10 10 MBA MBA "For mig var den største værdi på MBAstudiet en god indsigt i ledelsesværktøjer og anvendelse af disse metoder og værktøjer i egen virksomhed. Jeg opnåede ikke kun viden om et væld af interessante metoder, men også erfaring med at arbejde med dem i praksis i forbindelse med håndtering af forskellige ledelsesmæssige udfordringer i egen virksomhed. Case-arbejdet var samtidig med til at bibringe ny inspiration til andre ledere i virksomheden. Valgfagene gav fleksibilitet i en travl hverdag og mulighed for at fokusere på de fag, som interesserede mig mest, og som gav bedst mening i mit daglige arbejde." MBA-uddannelsen er modulopbygget med en betydelig grad af fleksibilitet. Uddannelsen sikrer en bred erhvervsøkonomisk, organisatorisk og ledelsesmæssig indsigt. Analytiske færdigheder og praktiske løsningsforslag vægtes højt i projektarbejdet. Uddannelsen er en toårig deltidsuddannelse fordelt på to dele af hver ét års varighed, som kan gennemføres sammenhængende eller tidsforskudt. Den fleksible opbygning gør det muligt at gennemføre MBAuddannelsen i et tempo, der er tilpasset den enkelte deltagers karriere- og familieliv. Uddannelsen skal dog være afsluttet inden for en samlet studietid på seks år. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: August. Ansøgningsfrist: 1. maj. Sprog: Der undervises som hovedregel på dansk. Hovedparten af litteraturen og enkelte fag vil dog være på engelsk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. fordelt med kr. pr. undervisningsmodul og kr. for afhandling. Hertil kommer udgifter til litteratur og obligatorisk forplejning svarende til ca kr. Sted: Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Kontakt: Programkoordinator Rita Madsen på tlf.: eller Læs mere: Helle Hegelund Knudsen Markedschef, NIRAS, MBA alumne Branche/sektor Højteknologisk produktion 13 % Salg /distribution 8 % Anden produktion 13 % Bank/finanssektor 4 % Offentlig sektor 26 % Anden service 36 % Uddannelsesniveau Kandidat 16 % Bachelor 39 % HD / diplom 45 %

11 Helle Hegelund Knudsen Markedschef, NIRAS, MBA alumne 11 For mig var den største værdi på MBAstudiet en god indsigt i ledelsesværktøjer og anvendelse af disse metoder og værktøjer i egen virksomhed.

12 12 Full-time mba Full-time mba "I've wanted to take an MBA for many years, but with a managerial position and a family to look after, I couldn't see how I could fit it all in. I chose to take a year-long sabbatical and become a full-time MBA student, and the decision has paid dividends. For example, it means that I can focus 100% on my studies. Simply being able to say I'm concentrating exclusively on studying has meant that I can immerse myself in my studies in a completely different way. Taking an MBA as a full-time course of study is really intense. In return, you can complete your education quickly. I think it's great that you can get your diploma in a single year. Another reason for taking this MBA is that I've always been a specialist in purchasing and supply chain issues, and I wanted to expand my horizon. And this is exactly what I've achieved during this past year. I've become critical of my work in a different way. I'm thinking differently and working within a completely different frame of reference. When you're gone for a period and then come back, you'll inevitably find that you've changed. I did, in any case..." The Full-time MBA is a classic MBA programme that provides you with cutting-edge business knowledge and teaches you how to develop innovative and sustainable business strategies while focusing on your personal development as a manager. The programme focuses on the development of professional skills, personal qualities and a global mindset. Participants are expected to analyse and discuss how ecologically balanced business objectives and renewal activities can be realised by involving the workforce and increasing innovation in all aspects of a company s procedures. The students come from many different countries around the world, which makes this MBA a truly international programme. Natonality PRACTICAL INFORMATION Programme start: September. Application deadline: 1 April. Duration: One year. Language: English. Level: Master's level. Price: EUR 20,000 not including books and living expenses. Expect approximately EUR 9,000 in estimated living expenses. Location: Aarhus University, School of Business and Social Sciences. Contact: Programme Manager Lene Pedersen, tel.: or More information: Europe 35 % Asia 59 % The Americas 6 % Lene Andreasen Corporate Purchasing Manager, Nissens, student. Level of education Master 6 % Bachelor 76 % HD/diploma degree 18 %

13 Lene Andreasen Corporate Purchasing Manager, Nissens, student 13 I chose to take a year-long sabbatical and become a full-time MBA student, and the decision has paid dividends.

14 14 Full-time mba Bygning S ved School of Business and Social Sciences på Fuglesangs Allé i Aarhus blev indviet i Bygningen huser blandt andet undervisningen på flere af vores masteruddannelser samt studieadministra tionen ved AU Executive. Bygning S vandt i 2012 Aarhus Kommunes arkitekturpris med vægt på bygningens menneskelige rummelighed.

15 15

16 16 Master i offentlig ledelse Master i offentlig ledelse "Master i offentlig ledelse er meget vedkommende for offentlige ledere, som ønsker at videreuddanne sig på højt niveau inden for ledelse. Et stort plus er, at uddannelsen er meget fleksibel, så den kan passe ind i en travl hverdag. Underviserne er yderst kompetente og engagerede, og fordi de øvrige studerende kommer fra meget forskellige organisationer inden for stat, regioner og kommuner, får man mange spændende og interessante diskussioner i timerne. Jeg har oplevet, at fagene og teorierne på uddannelsen har været både relevante og meget brugbare i mit arbejde. For mig personligt har det været meget givende at kunne fordybe mig i ét emne i forbindelse med den afsluttende masteropgave. Master i offentlig ledelse sætter fokus på de særlige spilleregler og forventninger, der stilles til offentlige ledere. Masteren er tilrettelagt, så du kan få tid til at gennemføre uddannelsen ved siden af dit arbejde. Den giver dig et frirum, hvor du kan reflektere over din organisation, din karriere og din ledelsespraksis ved at lære nyt om den offentlige forvaltning, strategi og din egen personlige ledelse. Undervisningen er baseret på den nyeste forskning inden for aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser i den offentlige sektor. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, og Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: September og februar. Ansøgningsfrist: Maj og november. Sprog: Der undervises som hovedregel på dansk. Hovedparten af litteraturen og enkelte fag vil dog være på engelsk. Pris: Undervisningsafgiften er kr. for et samlet masterforløb ekskl. undervisningsmaterialer, hotel, transport m.v. Prisen for enkeltfag er kr. pr. ECTS-point. Sted: Odense og Aarhus. Kontakt: Studiekoordinator Helle Bach på tlf.: eller Læs mere: eller Efter jeg afsluttede Master i offentlig ledelse, har jeg skiftet job og arbejdsområde." Anne Sloth-Egholm Sundhedscenterleder for Vital Horsens Centrum for sundhed og træning, master i offentlig ledelse alumne Erhvervserfaring 2-10 år 58 % år 38 % år 4 % Uddannelsesniveau Kandidat 50 % Bachelor/professionsbachelor 9 % HD/diplom 32 % Anden uddannelse 9 %

17 Anne Sloth-Egholm Sundhedscenterleder for Vital Horsens Centrum for sundhed og træning, Master i offentlig ledelse alumne 17 Jeg har oplevet, at fagene og teorierne på uddannelsen har været både relevante og meget brugbare i mit arbejde.

18 18 Executive Master i Corporate Communication Executive Master i Corporate Communication "Når man som jeg arbejder med kommunikation på virksomhedsniveau med direkte reference til den administrerende direktør og er en del af ledelsen, så er Executive Master i Corporate Communication et oplagt valg. Executive Master i Corporate Communication giver den faglige ballast, der er nødvendig for, på en kvalificereret måde, at sætte kommunikation på dagsordenen og sikre, at den bidrager til at opnå virksomhedens forretningsmæssige resultater. Som executive-studerende har man en unik mulighed for at anvende teorierne i praksis, hvilket jeg til fulde har benyttet mig af allerede fra første semester. Eksempelvis er vi blevet skarpere på, hvordan vi arbejder med videnledelse og corporate branding. Uddannelsen giver et solidt teoretisk fundament og relevante praktiske værktøjer, der styrker deltagerens evne til at arbejde strategisk med kommunikation og ledelse. Deltagerne bliver bl.a. i stand til at anvende og implementere den nyeste teori inden for kommunikation omkring image og omdømme, forandringer, issues og kriser, CSR, forbruger og marked, politiske aktører, borgere og lokalsamfund, nye medier og meget mere. Uddannelsen er målrettet kommunikationsledere og -medarbejdere i private og offentlige virksomheder og organisationer. Undervisningen varetages navnlig af forskere fra Center for Virksomhedskommunikation ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences samt af gæster fra ind- og udland. PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: Februar Uddannelsen har opstart hvert andet år. Ansøgningsfrist: November Sprog: Der undervises primært på dansk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisninsafgiften var kr. i Derudover gik ca kr. til sommerskole, litteratur, internatophold mv. Se pris for fremtidig optag på hjemmesiden. Sted: Internater og sommerskole 1 afholdes i trekantsområdet, enkelte seminardage afholdes i Aarhus, og sommerskole 2 afholdes i New York. Kontakt: Studieleder, professor MSO Winni Johansen på tlf.: eller Læs mere: På vores hold har vi haft et helt fantastisk sammenhold allerede fra dag ét. Vi kom fra virksomheder inden for mange forskellige brancher, og det betød, at vi fik udvidet vores perspektiv på kommunikation, og at vi nu står tilbage med et enestående netværk. Det har tidsmæssigt været krævende at tage Executive Master i Corporate Communication, men det har været det hele værd, og jeg gjorde det gerne igen, for det har helt enkelt gjort mig til en bedre kommunikationschef!" Lisbeth Kempel Marketing- & Kommunikationschef AgroTech A/S, Executive Master i Corporate Communication alumne Branche/sektor Små og store virksomheder 23 % Rådgivning/konsulent 18 % Brancheforeninger 6 % Offentlig sektor 53 % Uddannelsesniveau Kandidat 41 % Bachelor 35 % HD / diplom 24 %

19 Lisbeth Kempel Marketing- & Kommunikationschef, AgroTech A/S, Executive Master i Corporate Communication alumne 19 Det har været det hele værd, og jeg gjorde det gerne igen, for det har helt enkelt gjort mig til en bedre kommunikationschef.

20 20 Master i it Master i it "Hos Danske Bank er det oftest mellemledere og ledere, der tager Master i it. De har typisk en kandidatgrad i forvejen og ønsker en anden faglighed oveni. Uddannelsen er vigtig for Danske Bank, fordi den giver redskaber til at kommunikere og klæder én på til at tage beslutninger på et faktuelt og korrekt empirisk grundlag og ikke ud fra egne overbevisninger. Master i it har et højt fagligt niveau, og kombinationen af selvstudie og klasseundervisning giver uddannelsen en vigtig praktisk forankring, som vi sætter stor pris på. Desuden netværker man med andre store og mellemstore virksomheder og hører om deres bad og best practices. Når man gennemfører interne uddannelser, opnår man ikke den type sparring. Derfor vil jeg klart anbefale Master i it til andre virksomheder." Morten Damgaard Enterprise Architect, Danske Bank, Group IT, Master i it alumne Master i it giver mulighed for at styrke ledelsesmæssige kompetencer inden for strategisk udnyttelse af it og itudvikling. Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences udbyder hvert semester en af tre fagpakker inden for specialiseringen Organisation. De tre fagpakker er: Ledelse af virksomhedsarkitektur, It-strategi og It-projektledelse. Det er muligt at følge hver fagpakke som et selvstændigt forløb eller som en del af Master i it. Uddannelsen er målrettet erhvervsfolk, der arbejder med implementering af it, it-relateret forandringsledelse og it-projekter. Master i it udbydes under it-vest-samarbejdet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Branche/sektor PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: Februar og august. Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december. Sprog: Der undervises primært på dansk, men litteratur på engelsk indgår. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. pr. fagpakke. Derudover må påregnes udgifter til køb af faglitteratur og forplejning. Sted: Undervisningen finder sted på Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Kontakt: Programkoordinator Pernille Hjorth Nielsen på tlf.: eller Læs mere: eller Offentlig sektor 14 % Højteknologisk produktion 14 % It-virksomheder 34 % Bank / finans / forskning 12 % Handel (engros og butikker) 18 % Anden service 8 % Uddannelsesniveau Kandidat 33 % Bachelor 16 % HD/diplom 14 % Ingeniør 17 % Datamatiker 20 %

21 Morten Damgaard Enterprise Architect, Danske Bank, Group IT, Master i it alumne 21 Uddannelsen er vigtig for Danske Bank, fordi den giver redskaber til at kommunikere og klæder én på til at tage beslutninger på et faktuelt og korrekt empirisk grundlag og ikke ud fra egne overbevisninger.

22 22 Master i miljø- og energiret Master i miljøog energiret "Jeg tog uddannelsen, fordi jeg havde brug for at få en bredere indsigt i lovgivningen og nogle nye værktøjer til at håndtere de sager, vi kørte på det tidspunkt. Men jeg har faktisk fået et større behov for uddannelsen i dag, hvor jeg har ansvaret for Arlas VVMsager i Danmark. Som virksomhed er vi nødt til både at vide noget om national lovgivning og EUlovgivning, så vi kan stille spørgsmålstegn ved, om den sagsbehandling, vi oplever hos myndighederne, er rimelig og rigtig. Vi har mange lange dialoger med myndighederne om, hvordan de regulerer, og jo bedre man er klædt på, jo bedre bliver dialogen. Man kan godt hyre rådgivere ind, men de kommer aldrig så tæt på virksomhedens problematikker, som hvis man har den viden in-house. Desuden sparer Arla penge ved kun at bruge ekstern rådgivning og juridisk bistand, når vi ikke selv har tid, eller når sagen er meget juridisk kompliceret. Min masterafhandling har vi brugt og bruger stadig rigtig meget, og den har dannet grundlag for meget arbejde i Arla sidenhen. Den har givet værdi, som også på sigt skaber en større sikkerhed for vores produktion. Jeg er ikke sikker på, vi var kommet så langt uden afhandlingen." Birgitte Koch Sustainability Manager - Global QEHS, Arla Foods a.m.b.a., Master i miljø- og energiret alumne Master i miljø- og energiret giver en grundig indføring i miljø-, klima- og energiret samt i udvalgte miljøøkonomiske og politologiske emner. Deltagerne får en helhedsforståelse af de retlige, politiske og økonomiske rammer på miljø-, klima- og energiområdet samt specialviden inden for enten miljø- eller energiretten. Uddannelsen er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med miljø-, klima- eller energispørgsmål i den offentlige eller den private sektor. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Fagmodulerne Miljø- og Energiret 1, Miljø- og Energiret 2 samt Miljø- og Energiret i et komparativt perspektiv kan tages som enkeltfag. Branche/sektor PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: September Uddannelsen har opstart hvert andet år. Ansøgningsfrist: 1. juni Sprog: Der undervises på dansk. På 3. semester undervises der også på engelsk, ligesom der kan forekomme litteratur på engelsk under hele studiet. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. Hertil kommer udgifter til litteratur, forplejning, seminar mv. Sted: Undervisningen foregår som udgangspunkt i Aarhus, men vil også finde sted i Odense og København. Kontakt: Programkoordinator Lotte Ganner Bech på tlf.: eller Læs mere: Offentlige sektor 54 % Brancheforeninger 8 % Private virksomheder 17 % Rådgivning/konsulent 17 % Andet 4 % Uddannelsesniveau Kandidat 88 % Professionsbachelor 8 % Anden uddannelse 4 %

23 Birgitte Koch Sustainability Manager - Global QEHS, Arla Foods a.m.b.a., Master i miljø- og energiret alumne 23 Som virksomhed er vi nødt til både at vide noget om national lovgivning og EU-lovgivning, så vi kan stille spørgsmålstegn ved, om den sagsbehandling, vi oplever hos myndighederne, er rimelig og rigtig.

24 24 Master i direkte & indirekte skatter Master i direkte & indirekte skatter "Jeg er uddannet revisor, men har skiftet stilling internt og arbejder nu med moms i et af Danmarks største revisions-, skatteog rådgivningshuse. Derfor vurderede min chef og jeg, at det var passende, at jeg fik en efteruddannelse i moms, og Master i direkte & indirekte skatter ved Aarhus Universitet er umiddelbart det bedste tilbud med specialiseringen i momsret. Jeg har indtil videre kun taget enkeltfaget Grundlæggende moms, men jeg forventer at gennemføre alle enkeltfagene inden for fagområdet moms. Med de fag vil jeg være så tæt på at have en egentlig master, at jeg kunne overveje at tage de sidste to fag, men som det er nu, nyder jeg fleksibiliteten i enkeltfagene, som passer godt til folk i min branche. Jeg synes, at underviserne er meget kompetente, og pensum er rigtig sat. Det faglige udbytte er rigtig godt og niveauet højt, hvilket passer godt til mig. Med enkeltfaget har jeg fået en overordnet forståelse for de væsentligste emner inden for moms. Min faglighed er øget, og det hjælper i min rådgivning over for kunderne." Nanna Louise Larsen Senior Consultant ved en af Danmarks største revisions-, skatte- og rådgivningshuse, studerende på specialiseringen Moms- og afgiftsret. Master i direkte & indirekte skatter giver deltagerne mulighed for at opnå faglige kompetencer på højeste niveau inden for følgende fem specialiseringer: Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning, Toldret, Moms- og Afgiftsret samt Inddrivelse af Skatter og Afgifter. Masteruddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere, der har praktisk erfaring inden for det skatteretlige område, og som ønsker at styrke deres kompetencer yderligere. Uddannelsens fleksible struktur indebærer, at deltageren kan vælge at fordybe sig i den valgte specialisering på samtlige semestre eller supplere den valgte specialisering med enkelte moduler fra en eller flere af de øvrige skatteretlige discipliner på uddannelsens tredje semester. Branche/sektor PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: August og januar. Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december. Sprog: Der undervises på dansk, men der kan forekomme litteratur på engelsk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: Undervisningsafgiften er kr. Desuden skal der påregnes udgifter til litteratur og forplejning. Sted: Specialiseringerne Erhvervsbeskatning og Selskabsbeskatning udbydes i København. For de øvrige specialiseringer henvises der til uddannelsens hjemmeside. Kontakt: Programkoordinator Susanne Fjeldsted på tlf.: eller Læs mere: SKAT 93 % Konsulent/rådgivning 1 % Finans 2 % Andet 4 % Uddannelsesniveau Kandidat 28 % Bachelor 4 % HD/diplom 54 % SKATs fuldmægtigudd. 14 %

25 Nanna Louise Larsen Senior Consultant ved et af Danmarks største revisions-, skatteog rådgivningshuse, studerende på specialiseringen Moms- og Afgiftsret 25 Det faglige udbytte er rigtig godt og niveauet højt, hvilket passer godt til mig.

26 26 Master i narkotika- og alkoholindsatser Master i narkotikaog alkoholindsatser "Jeg har læst Master i narkotika og alkoholindsatser, fordi jeg synes, at området er rigtig spændende, og fordi jeg gerne ville dygtiggøre mig og blive mere skarp på den evidensbaserede del af mit arbejdsområde. Desuden har uddannelsen et internationalt perspektiv, som har givet mig en helt ny dimension. Jeg orienterer mig nu langt mere internationalt i forhold til forskningsresultater end tidligere. Jeg har lært, hvordan man søger evidens og forskningslitteratur, og det har ændret mit perspektiv og min måde at orientere mig på i forhold til mit faglige område, hvilket har øget kvaliteten i mit arbejde. Desuden forholder jeg mig mere kritisk til andres undersøgelser og resultater. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, hvor valide resultaterne er og til undersøgelsesdesignet, og jeg har fået værktøjer til at vurdere videnskabeligheden i evalueringerne." Søren Holm Forebyggelseskonsulent, Skive Kommune, Master i narkotikaog alkoholindsatser alumne Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med University Avogadro i Italien en masteruddannelse på narkotika- og alkoholområdet, som er baseret på højt kvalificeret international undervisning. Uddannelsen klæder deltageren på til: at implementere og lede indsatser på narkotika- og alkoholområdet. kritisk at vurdere forskning, politiske beslutninger og praksis. at evaluere, monitorere og videndele. Master i narkotika- og alkoholindsatser retter sig mod personer, der har praktisk arbejdserfaring inden for området, og som ønsker at bygge ekstra forskningsbaseret viden ovenpå. Profession PRAKTISKE OPLYSNINGER Studiestart: September Uddannelsen har opstart hvert andet år. Ansøgningsfrist: 1. juni Sprog: En stor del af undervisningen foregår på engelsk, men alle opgaver kan afleveres på dansk. Niveau: Kandidatniveau. Pris: kr. for hele uddannelsen eller kr. pr. semester. Der skal påberegnes udgifter til faglitteratur og rejser. Sted: E-læring kombineret med møder i Aarhus, Torino og Lissabon. Kontakt: Programkoordinator Pernille Hjorth Nielsen på tlf: eller Læs mere: Leder 44 % Sygeplejerske/læge 11 % Behandler/rådgiver 28 % Andet 17 % Uddannelsesniveau Kandidat 11 % Professionsbachelor 72 % Anden uddannelse 17 %

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences

Bachelorog kandidatuddannelser. på School of Business and Social Sciences Bachelorog kandidatuddannelser på School of Business and Social Sciences 2014 2 Bachelor- og kandidatuddannelser Bachelor Kandidat Aarhus Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc. Economics and Business Administration,

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Diplomuddannelse retning sportmanagement

Diplomuddannelse retning sportmanagement Merkantil Diplomuddannelse retning sportmanagement DIP MAN LOM I G AGE O MEN LFT 20 13 med fokus på ledelse af Golfklubber Uddannelsen udbydes under åben uddannelse i samarbejde med Dansk Golf Union og

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 6- ugers kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere