Medarbejderens værdisæt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medarbejderens værdisæt"

Transkript

1 1. Hvad er værdier? EFQM: Værdier værdigrundlag Fælles forståelse og forventninger til medarbejdernes adfærd hvad de interne og eksterne relationer er baseret på (fx. tillid, støtte og ærlighed) Værdierne tjener som normative langsigtede retningslinier og drivkræfter for medarbejdernes adfærd på tværs i organisationen. Værdierne ligger i alles hjerter. Værdier er vedvarende overbevisninger om, at bestemte former for adfærd eller måder at leve livet på bør foretrækkes frem for andre. Værdier angår vores adfærd, dvs. handlinger og måder vi ønsker at være på. Målrettethed, orden, dialog og troværdighed er eksempler på værdier, der knytter sig til adfærd. Værdier angår også mål med tilværelsen, dvs. tilstande, som vi stræber efter. Frihed, glæde, fællesskab og tryghed er eksempler på værdier, som primært knytter sig til tilstande. En organisations værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i organisationen, for dens medarbejdere, brugere og andre interessenter. Værdierne gennemsyrer organisationen i alt påvirker stille og usynligt medarbejdernes adfærd. Det er derfor vigtigt, at der er overensstemmelse eller i det mindste ikke uoverensstemmelse - mellem organisationens værdier og medarbejdernes værdier Virksomhedens værdisæt Medarbejderens værdisæt Værdigrundlaget er nøje knyttet til organisationens mission. Mens missionen siger, hvad vi skal, siger værdierne noget om måden, vi opfylder missionen på. Værdigrundlaget er også knyttet til visionen de skal være med til at sikre fælles fodslag på rejsen mod visionen. 1

2 Eksempler: 1. AF Ringkøbing: Professionalisme, engagement, kvalitetsbevidsthed, samarbejde/respekt. 2. Arbejdsdirektoratet: Professionalisme, et højt fagligt niveau, effektivitet og kvalitet, initiativrigdom, åbenhed og samarbejde, et højt serviceniveau. 3. Danmarks Statistik: Brugerorientering, kvalitet, effektivitet, fornyelse. 4. Silkeborg Sygehus: Respekt, høj faglig kvalitet, ansvarlighed, engagement, tryghed. Beslægtede begreber: I nogle organisationer har man valgt at udlede konkrete adfærdsbeskrivelser fra værdierne og hermed synliggøre, hvordan man ønsker, at værdierne leves ud i handling. Adfærdsregler for alle kan betegnes som leveregler, mens særlige adfærdsregler for ledere fx kan betegnes som ledelsesværdier. 2. Hvorfor formulere værdier? I alle organisationer findes der værdier, skrevne eller uskrevne, bevidste eller ubevidste som er udgangspunkt for medarbejdernes adfærd og samspil. Årsagen til, at organisationer formulerer værdier, er ofte, at bevidste og eksplicitte værdier kan udgøre et rigtig godt fælles holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt grundlag og således medvirke til opbygningen af en stærk kultur. Nogle organisationer vælger at lade værdierne være en central ramme for såvel lederes som medarbejderes beslutningstagning. Det sker blandt andet ud fra en erkendelse af og tro på, at vi i vores liv og arbejdsliv tilstræber og motiveres af at leve i overensstemmelse med vores værdier. At lede ud fra værdier handler om at være bevidste om, hvilke værdier organisationen står for, værdier for god ledelse, værdier for medarbejderskab, værdier i samarbejdet m.v. Ledelsesopgaven er at få værdisættene til at spille sammen på en for medarbejderne og virksomheden frugtbar måde, og således bruge værdier i formidlingen af virksomhedens arbejde. I værdiledelse stræber lederne efter at bruge værdierne til at forme virksomheden. Værdier gør ledelse nemmere: Er der først skabt fælles tilslutning til et værdisæt, vil det være betydelig nemmere at delegere ansvar til medarbejderne og det vil gøre det ønskeligt og lettere for medarbejderne at tage ansvar. Værdier gør også arbejde og samarbejde nemmere for alle medarbejdere, fordi den konkrete adfærd og de daglige beslutninger vil kunne tage udgangspunkt i de fælles værdier. Der vil være mindre behov for regler og ordrer. Værdierne kan også bruges som grundlag for at vurdere ansøgere sammen med en faglig vurdering, og ultimativt kan de være grundlag for afskedigelse. 2

3 3. Hvordan formulerer man værdier? Arbejdet med formulering af værdier bør tage udgangspunkt i de gode normer, der i forvejen eksisterer i organisationen. Det vi er stolte af, og som gør os til noget særligt. Normer, som gør, at vi gerne vil være her, og som er vigtige for vores brugere og andre interessenters positive opfattelse af os. Værdierne skal samtidig understøtte, at vi kan leve op til vores mission, og at vi kan nå vores vision. Værdierne kan med fordel udarbejdes med involvering af flere end ledergruppen. I små og mellemstore organisationer kan alle medarbejdere involveres i den indledende formulering af byggeklodser til værdierne. Processen kan starte i grupper, som derfor mødes i et fælles forum til debat om byggeklodserne. I det fælles forum repræsenteres grupperne af talsmænd. Processen med formuleringen af værdier kan foregå efter samme struktur som beskrevet under missionsværkstedet, og som skitseret på næste side. Værdigrundlaget kan med stor fordel følges op af udviklingen af et sæt leveregler for organisationen samt af en række ledelsesværdier. 3

4 Processkitse: 1. Udmelding fra ledergruppen/su: Hvorfor formulere værdier? 2. Seminar over 1-1½ dag, hvor værdierne findes. 3. Arbejdsgruppe gør værdigrundlaget færdigt. 4. Ledergruppen/SU beslutter endelig formulering af værdigrundlag. 5. Værdierne præsenteres for medarbejderne via afdelingsmøder eller fællesmøde 6. Systematisk forankring af værdier og evt. udmøntning i konkrete leveregler og ledelsesværdier 4

5 4. Arbejdsskemaer til arbejdet med værdier Der er nedenfor to arbejdsskemaer, som kan bruges i forbindelse med formuleringen eller reformuleringen af organisationens værdier. God fornøjelse. 5

6 Spørgsmål: Resultat af kreativ proces Byggeklodser til værdier Hvilke værdier og holdninger, som vi er stolte af, findes allerede i dag i vores organisation? Er der nogle værdier, vi mangler i forhold til i dag? Hvilke? Hvilken konkret adfærd sætter vi pris på i det daglige arbejde? Hvilke værdier og holdninger vil vi aldrig gå på kompromis med? Hvilken adfærd og hvilke holdninger hos medarbejderne er medvirkende til, at vi får succes? Hvilken adfærd og hvilke holdninger bør belønnes og anerkendes af ledelsen? Hvilke værdier er nødvendige for, at vi kan nå vores vision? Hvilken adfærd vil vi ikke tolerere i vores organisation? 6

7 Syretest af vores værdier ud fra interessentsynsvinkel Hvordan forventer vi, at interessenterne vil opleve værdierne? ++ : Wow, yes!!!!: Hva be har! (provokerende) +: Jo.. 0 : Tja.. - : Ahr.. - -: Nej!! Værdi Medarbejdere Brugere/Kunder Ejere Øvrige interessenter A B C D E 7

8 5. Gode råd i forbindelse med formulering af organisationens værdier Ledelsen/lederne skal internt afklare og efterfølgende formidle, hvad formålet og ambitionen er med værdiarbejdet, dvs. hvilken rolle værdierne skal spille i ledelsessystemet og i hverdagen. Værdierne skal gælde for alle i organisationen herunder lederne. Lederne skal foregå med det gode eksempel og sikre overensstemmelse mellem ord og handling. Medarbejderne skal i et eller andet omfang involveres i processen. Pas på med at tro, at når værdierne er beskrevet og formidlet, så går resten af sig selv. Der skal - særligt fra ledelsens side - udvises en stor grad af tålmodighed, for processen tager tid. Værdierne skal ikke med vold og magt være unikke og forskellige fra alle andre organisationers værdier. Det er dog vigtigt, at der er en sammenhæng til mission og vision. Værdierne kan anvendes til at forstærke et særpræg i forhold til andre lignende organisationer, f.eks. ved at være særlig attraktiv arbejdsplads for de bedste ansøgere. 8

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM NY LEDER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM NY LEDER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE Som ny leder er et af en række dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion

Nye fortællinger Nye billeder. Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger Nye billeder Til inspiration, debat og diskussion Nye fortællinger nye billeder er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, august 2002. Pjecen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere