Energisafari afslutningsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energisafari afslutningsrapport"

Transkript

1 Energisafari afslutningsrapport September 2014 Indledning Hvad skal der til for at skabe en regional destination for erhvervsturisme? Hvordan kan vi tiltrække erhvervsturister til lokalområders virksomheder og attraktioner Hvem skal involveres i at skabe en attraktiv destination? Kan Region Midts satsning på grøn energi udnyttes? Formålet med Energisafari projektet er at få analyseret, om der er basis for en forretning inden for energiturisme. Der er blevet udarbejdet en rapport, som konkluderer, at det er muligt. Rapporten anviser også, hvordan en koncept- og forretningsmodel for Energisafari kan se ud og hvordan den markedsføres. Samsø Energiakademi, Skive Kommune, Ringkøbing Skjern Kommune og Aarhus Kommune er hovedaktører i projektsamarbejdet Elektronikvirksomheden DEIF A/S og Hotel Strandtangen har deltaget som interessenter.

2 Baggrundsbeskrivelse: Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017, og det er vigtigt, at kulturaktører og turismeerhverv er klædt på til at udnytte denne enestående mulighed for vækst. I projektet RETHINK Kulturturisme tilbydes turismeog kulturaktører i Region Midtjylland kompetenceudvikling, netværk og viden med det formål at udvikle nye samarbejder og styrke den internationale kulturturisme i hele regionen. Projektet startede i maj 2013 og afsluttes ved udgangen af 2014, hvor det er ambitionen, at kulturturismen har fået et kompetenceløft. I efteråret og vinteren 2013/2014 blev der afholdt en seminarrække, hvor kultur- og turismevirksomheder var repræsenteret. På de i alt tre seminarer fik deltagerne viden og værktøjer inden for områder som målgruppeforståelse, forretningsudvikling, servicedesign, digitalisering og projektudvikling. På baggrund af seminarforløbet har deltagerne haft mulighed for at søge udviklingsmidler til projektets testfase, som løber fra februar oktober Som testprojekt i RETHINK Kulturturisme skal man undersøge, udvikle og teste, hvordan man kan skabe bedre samarbejdsrelationer mellem kultur og turisme, styrke forretningsgrundlaget og øge tiltrækningen af internationale kulturturister. I udvælgelsen af testprojekterne er der blevet lagt vægt på, i hvilket omfang det enkelte testprojekt opfylder følgende kriterier: Er et samarbejde med deltagere fra både kultur- og turismesektoren Har de strategiske intentioner i projekt RETHINK Kulturturisme for øje Kan testes på den korte tid, der er til rådighed Har et internationalt fokus - vi ønsker at tiltrække udenlandske kulturturister Er i tråd med værdikædetankegang - det vil sige, at man indtænker partnere og aspekter, der kan være med til at løfte gæstens samlede rejseoplevelse og opfattelse af kvalitet i alle led - fra transport og infrastruktur, til modtagelse, produkter og services samt salg og markedsføring. Rummer overførebar læring. Det vil sige, at de erfaringer, samarbejdsmodeller eller resultater, projekterne skaber, skal kunne overføres til andre aktører og projekter frem mod 2017 og videre. Er levedygtigt i samme eller videreudviklet form, også efter projekt RETHINK Kulturturismes udløb i december Har et perspektiv, der sigter på at skabe forøget forretning i forbindelse med 2017 Ud af de 30 modtagne ansøgninger udvalgte projektets styregruppe 10 testprojekter, som støttes med i alt kr. 2,1 mio. til kompetenceudvikling og konsulentbistand. RETHINK Kulturturisme er et kompetenceudviklingsprojekt under EU s Socialfond og består af følgende partnerkreds: Aarhus2017, Visit Aarhus, Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Midtjysk Turisme. Testprojekt Energisafari I hele verden er klima og energiproblematikken et stort tema. I Danmark er vi langt foran på mange fronter og andre lande leder efter inspiration i vores projekter. Region Midtjylland satser på bæredygtighed og energi og er dét sted i Danmark med flest energi-attraktioner. Med testprojektet Energisafari ønsker projektejer Energibyen Skive, Skive Kommune og dens samarbejdspartnere at sætte fokus på målgruppen Erhvervsturister og et mål om, at kulturelle oplevelser skal indtænkes, når de besøger den midtjyske region. Værdiskabelsen ligger i at fremvise det kulturelt stærke ved regionen ud over selvfølgelig styrkepositioner inden for energien. Gæster (både erhverv og private) har i dag et stort ønske om at opleve Individuelle tilbud/særlige oplevelser, der kan forstærke deres besøg på en egn. Ved at koble det kulturelle til

3 fremvisning af grønne energiløsninger kan der skræddersyes et tilbud til erhvervsturister, og derved skabes den unikke totaloplevelse for gæsten. Formål Formålet med testprojektet er at udvikle Region Midtjylland til en destination for Energi- og Kulturturisme i form af en Energisafari med særligt fokus på at gentænke den oprindelige Energisafari, etableret af Skive Kommune og Samsø Energiakademi, til i dag at udgøre en regional energisafari bestående af en sammensætning af attraktioner med fokus på energi krydret med kulturelle oplevelser. Baggrund Skive, Ringkøbing-Skjern og Århus Kommuner samt Samsø Energiakademi er alle anerkendte i forhold til udvikling, optimering og implementering af vedvarende energi- og klimaløsninger. Aktørerne har hver især egne kernekompetencer og erfaringer. Tilsammen har de en grundbase af viden og erfaring der skal til for at føre en ny version af energisafarien i hus. Hver især har områderne også deres egen kulturelle historie, seværdigheder og lokale værdier. Samsø er en ø i Kattegat, Ringkøbing/Skjern har Vesterhavet, Skive er omkranset af Limfjorden og Århus har storbymiljøet mm. Det er essentielt, at alle involverede parter forstår hinandens og egne roller i forhold til at optimere den samlede oplevelse for gæsten. Derfor er projektgruppen også opmærksom på, at alle skal sikre sig et lokalt forankret og professionelt sammensat tilbud af energiturisme og kultur. Dette skal kunne løftes op på regionalt plan, hvormed der kan skabes national og international tiltrækningskraft. Arbejdsprocessen Projektarbejdet er gennemført i perioden februar oktober 2014 og projektejeren er Energibyen Skive. Samarbejdet har været præget af stor engement fra alle, der har bidraget til meget konkrete diskussioner og input. Midtjysk Turisme har spillet en vigtig rolle som deltager i projektmøder samt udarbejdelse af udbud. Målgruppeanalyse: Der har været afholdt et udbud på målgruppeanalyse og et på konceptudvikling. Udbuddet blev i begge tilfælde vundet af LHBS. Resultatet / kvaliteten af målgruppeanalysen var ikke helt som projektgruppen havde efterspurgt. Efter en nærmere drøftelse med Eva Steensig og projektgruppen imellem, blev det konkluderet, at vores eget forarbejde til opgaven ikke var tilstrækkeligt og at vi fra starten ikke fik defineret opgaven klart nok. Dette skyldes bl.a. kort tid til at afstemme forventninger til opgaven og for ringe indsigt i at definere opgaven. Ligeledes fik vi ikke samlet tilstrækkeligt materiale til opgaveløsningen inden for den korte frist. Rapporten gav dog alligevel værdifulde oplysninger, som vi efterfølgende har brugt i det videre arbejde. Konceptudvikling: Udbuddet gik til LHBS, som skulle udarbejde et konceptforslag på Energisafari samt en vurdering af, om det kunne blive en realistisk forretning.

4 Dette arbejde startede denne gang med en indledende workshop med Eva, hvor alle projektdeltagerne var med for at give et fyldestgørende grundlag for det videre arbejde i LHBS. Arbejdet skulle udføres hen over sommerferien, og derefter afholdt vi en fælles workshop for at gennemgå den foreløbige rapport og supplere med yderligere forbedringspunkter. Inden afslutningen præsenterede Eva den næsten færdige rapport, og der var kun få kommentarer til den endelige udgave Hvad har vi fået ud af det Processen med et antal workshops har været rigtig god og lærerig for alle. Det har haft stor betydning, at Midtjysk Turisme har deltaget aktivt i processen med viden og erfaring på området. Vi har fået en rigtig god rapport, som skal danne grundlag for det videre arbejde. Vi har også fået en meget større indsigt i, hvad det er for en branche, vi er ved at bevæge os ind i, og hvad der kræves af os, hvis det skal blive en succes. Det har ikke været muligt at prøve konceptet af, men der har været afviklet Energisafarier i perioden, og de har vist en god interesse og villighed til at betale for varen.

5 Energisafarier: Energibyen Skive: Aftensafari i forbindelse med workshops. Deltagerne var ledere og virksomheds ejere fra forskellige brancher inden for grøn gas og transport. Flere af deltagerne tog en overnatning ekstra for at være med. Der var 32 deltagere som blev hentet i bus og kørt til Balling Biogas for at se det. Derefter gik turen til Spøttrup Borg, hvor de blev modtaget direktøren for borgen, der fortalte om historien bag borgen. Efterfølgende var der underholdning med riddere og til sidst netværksmiddag i Riddersalen. I bussen blev fortalt om Skive Kommunes Klima og energistrategi, og hvilken betydning det har for egnens og regionens udvikling. Deltagerne betalte 500 kr. for turen og en del tog en ekstra overnatning for at deltage. Der var meget positiv respons og flere fortalte at de var glade for, at de tog med.

6 SAMSØ ENERGY TOUR PROGRAM MBA, AU Business and Social Sciences besøg : 26 september 2014 Vært: Projekt koordinator Peter Christensen 8.00 Bus afgang fra Aarhus Business School Fortælling I bussen om Samsø som Vedvarende Energi Ø og de igangværende aktiviteter på øen Færge til Samsø fra Hou Havn Ankomst til Sælvig Ankomst til Samsø Energiacademi Rundvisning I bygningen Møde med studerende fra det amerikanske College of the Atlantic, der er på et tre-ugers workshop ophold på øen Frokost på Akademiet Besøg til det halmfyrede Ballen - Brundby varmeværk Rundtur til vindmøllerne på sydøen Bestigning af Mogens Mahlers 1 MW vindmølle i Permelille. Mogens der er juletræ og jordbæravler vil fortælle historien og vindmøllerne på Samsø Færgeafgang fra Sælvig Diskussion og afrunding på færgen Ankomst til Hou Havn Ankomst til Aarhus Business School

7 Ringkøbing-Skjern Kommune Program for energi-studietur. Japanske professorer besøger Ringkøbing-Skjern Kommune Mr. Suzuki, som kommer på studie rejse i Danmark og Tyskland, er forsker og ansat på et regionalt forskningsinstitut, Hokkaido Research Organization, Agriculture Research Department, Central Agricultural Experiment Station. Afgang kl fra Rådhuset i Ringkøbing, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, opsamling af Regner Hansen, Kl Transport forbi Vestas Vingefabrikker i Lem Kl Ankomst ComBigaS Tinghøjvej 13, 6893 Hemmet, v. Kent Skaaning / Claus Høgh, Biogas gårdanlæg og se avl af energipil til biobrændsel Kl Transport Kl Ankomsk Bioenergi Vest A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130, 6900 Skjern v, Lars Byberg, Kl Transport Kl Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020-Strategi v. Henning Donslund, , Energisekretariatet Kl Transport Kl Ankomst Ringkøbing Fjernvarmeværk Isagervej 41, 6950 Ringkøbing, fjernvarmeanlæg, solvarmeanlæg og brinttankstation. v. Jesper Skovhus Andersen, Kl Afgang til Holstebro Stutteri Sonne Bed & Breakfast Idomlundvej 18, 7500 Holstebro Tel.:

8 Visitors programme for two TV teams from Taiwan in Aarhus Participants: Han Ying reporter, UDN TV; Justin Tsai TV- photographer UDN TV; Chang Wei-Chun reporter, United Evening News; Chen Jui Yuan photographer, United Evening News; Iver Høj Nielsen, Publicity Manager, State of Green; Hanne Storvang, City of Aarhus from 12 o clock; Helle Friis, City of Aarhus or Jan Tøibner, Aarhus Water Time Place Responsible 9:00-10:00 The River Aarhus Project is presented in connection with a walk along the river. Meeting point at 9 am: Aarhus Water Project manager and Engineer Ms. Anne Laustsen 10:15-12:15 12:30-14:00 14:00-15:30 16:00-16:10 In front of First Hotel Atlantic Europaplads 10, 8000 Aarhus (Area Development, Pakhus 27) Nordhavnsgade Aarhus C The visit starts with a presentation of a model of the new city district, Aarhus Ø. The presentation is combined with a tour of the area and a sailing trip with the SeaRangers on the Bay of Aarhus. Teaterbodega, Skolegade 7, 8000 Aarrhus C Truelsbjerg Waterworks Randersvej 440, Lisbjerg, 8200 Århus N The Mayor s Office Aarhus City Hall Rådhuspladsen Aarhus C Area Development Head of Communication Ms. Lotte Pape Aarhus Water Team leader and Engineer Ms. Pia Jacobsen The Mayor s Office, City og Aarhus Senior advisor Ms. Helle Friis

9 Inspiration for sightseeing in Aarhus ARoS Tel: aros.dk Aarhus 2017 Capital of Culture Tel: Aarhus 2017 Den Gamle By (the Old Town) Tel: dengamleby.dk/the-old-town Moesgaard Museum Tel: moesmus.dk/en/exhibitions/moesgaard-museum/ Moesgaard is the home of the Grauballe Man, a Danish bog body and one of the best preserved of its kind in the world. The museum is in the middle of a major construction project, but I am sure they are willing to open for you if you are interested. Spot FestivalThe SPOT festival takes place I Aarhus City centre from May 1 to May.http://spotfestival.dk/en/ If you are interested We might be able to get you into the festival. Det videre forløb Projektet har giver projektgruppen en fælles forståelse af, at det faktisk er muligt at udvikle Energisafari til en forretning. Det fællesskab vi har fået i processen kan bruges til at udvikle produkter og samarbejdspartnere. Det er intentionen at Skive Kommune arbejder videre med at udvikle konceptet i Energibyen Skive i samarbejde med projektgruppen. Det er aftalt at arbejdsgruppen udpeger og tager kontakt til potentielle samarbejdspartnere med henblik på samarbejde. Hvis det er muligt vil projektgruppen arrangere møder allerede i indeværende år. Der skal laves en overordnet beskrivelse af aktiviteter to år frem. En hovedaktivitet vil være at kontakte Region Midt om samarbejde, så vi står stærkere i kontakten til State of Green og kontakten til andre kommuner i Regionen. Fundraising vil også være i fokus og der er allerede i EU fokus på området. Der kan således søges om tilskud til et nationalt projekt som er et samarbejde imellem, private, uddannelse, Kommuner og Turistcentre. Der er taget kontakt til Central Denmark for at komme videre.

10 Jobskabelse Der er så meget at byde på i vores lokalområder, at det kan betyde en lokal meromsætning. For Skive kan det betyde: Hvis der kommer energierhvervsturister for at deltage i møder og konferencer i Regionen hvert år, er der basis for at udvikle vores erhvervsturisme på området. Hvis vi blot kan trække 10 % til et område i to dage vil det betyde en lokal omsætning på ca. 4.2 mio. kr. pr år. Ifølge Visit Denmark vil en omsætningsstigning på en mio. kr. svare til 1.4 årsværk, Med 4.2 mio. kr. i omsætning giver det ca. 6 årsværk. Det vil give en stærk markedsføring af regionen, Kommunerne og virksomhederne. Bilag: Målgruppeanalyse for Energisafari Udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojektet Energisafari for Midtjysk Turisme

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi

Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Målgruppeanalyse for Energisafari Et testprojekt i RETHINK Kulturturisme 2014-regi Projektet er medfinansieret af EU s Socialfond Indledning... 3 Målgruppe A... 4 Generelt om målgruppen... 4 Volumen...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME Den 12. december 2013, kl. 10.00-16.00 i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter, resultater og perspektiver Aktiviteter og resultater 2014 Indhold FORORD Vi investerer i menneskelig og økonomisk succes 4 MISSION At forene social og forretningsmæssig succes 6 INVESTERING

Læs mere

Ringkøbing- områdets internationale landskab

Ringkøbing- områdets internationale landskab Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab 1 www.rksk.dk 2 Ringkøbing- Skjern områdets internationale landskab Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) har i flere år gennemført en række internationale

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere