danmark-amerika fondet årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmark-amerika fondet årsberetning 2014"

Transkript

1 danmark-amerika fondet årsberetning 2014

2 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl i Kuppelsalen hos Danske Bank Laksegade 10, 1092 København K

3 Danmark-Amerika Fondet Årsberetning 2014

4

5 Foto: Huset Mydtskov HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Protektor for Danmark-Amerika Fondet

6 Indholdsfortegnelse Formandens beretning Nøgletal for Fondet Sammendrag af årsregnskab Uddrag af USA oplevelser In Memoriam English Summary Bestyrelsen for Fondet Bestyrelsesformænd gennem tiden Æresmedlemmer Fondets donatorer Støtte til vejledning Virksomhedslegater Fondets legatmodtagere

7 Årsberetning 2014 Arbejdet med at sikre, at vi i Danmark fremover kan rekruttere dygtige og veluddannede unge, danske som udlændinge, til virksomheder og offentlige institutioner,fortsætter. Det er med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan have virksomheder, der kan klare sig international ved at være både innovative og konkurrencedygtige, og offentlige institutioner, der kan arbejde internationalt, til glæde for Danmark og andre lande, vi samarbejder med. Uddannelsesmarkedet er langt mere globalt i dag end tidligere. USA s videregående uddannelser på de store universiteter har længe været og er fortsat toneangivende med den nyeste forskning, ikke mindst på teknologiområdet og med nye undervisningsformer. Derfor er USA en meget interessant uddannelsesmæssig samarbejdspartner, som Danmark har stor glæde af at samarbejde med. Danmark-Amerika Fondet (DAF) samarbejder med netop disse toneangivende videregående uddannelser for at sikre udveksling af de relevante studerende, både fra Danmark (DAF) og fra USA til Danmark (Fulbright). Vi bruger i DAF og Fulbright rigtig mange ressourcer på at vejlede unge studerende i, hvordan man med bedst udbytte kommer til at studere i USA og i Danmark. Dette arbejde er selvsagt meget vigtigt. Som ny formand er jeg både glad og entusiastisk over at deltage i dette arbejde. Jeg har selv haft fornøjelsen af en to-årig MBA uddannelse på UCLA sidst i 80-erne, og jeg tænker tilbage på de to studieår med stor glæde og taknemmelighed. Det var fantastisk spændende og udfordrende, og blev gjort økonomisk muligt af de danske legater jeg modtog. Det motiverer mig i mit nye virke som formand for DAF at give mange andre unge danske og amerikanske studerende samme mulighed. Jeg håber, at vores donatorer har det som jeg og ønsker at give unge mennesker muligheden 5

8 for at komme til at studere på de bedste universiteter i USA. Jeg vil meget gerne takke alle dem, der har støttet os i året, der gik. Vi glæder os og ser frem til det fortsatte samarbejde. Danmark- Amerika Fondets nye formand Jørgen Bardenfleth. 6

9 DAF s årsmøde i Kuppelsalen hos Danske Bank havde et rekordstort antal deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer, donatorer og legatmodtagere, da årsmødet altid afsluttes med tildelinger at Fondets legater. Årets taler var Danmarks Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der talte om internationalisering og vigtigheden af, at Danmark engagerer sig internationalt. Ministeren var selv på et tidligt tidspunkt i sin uddannelse i USA med støtte fra Danmark-Amerika Fondet. På årsmødet 2014 var det også tid til formandsskifte, idet Sten Scheibye ønskede at stoppe efter 8 år som formand. Han afløstes af Jørgen Bardenfleth, medlem af Fondets Forretningsudvalg. Jørgen Bardenfleth takkede på vegne af bestyrelsen Sten Scheibye for hans uegennyttige engagement og store arbejde for DAF. Årsmøde 7

10 Gaver Finn Knudsen, en af Fondets tidligere legatmodtagere, kontaktede i 2014 Fondet og meddelte, at han havde besluttet at give DAF en gave. Det er jo altid en meddelelse, vi er glade for. Finn Knudsen har også tidligere støttet Fondet, ligesom han i mange år var en kær gæst til årsmøderne, hvor hans store glæde på vegne af de unge legatmodtagere var smittende. Vi blev særlig rørte over den begrundelse, han gav i brevet til os, og med hans tilladelse vil vi dele den: Baggrunden for min disposition er, at jeg i sin tid efter studentereksamen i 1956 med støtte fra Fondet fik et års ophold og studier på University of Arkansas i Fayetteville, Arkansas. Det blev bestemmende for min videre uddannelse som cand. polit. Mødet med USA blev også af helt afgørende betydning for min personlige udvikling. Jeg kan sige, at de personer jeg mødte, og de studier jeg foretog, har sat et vedvarende præg på mig. Jeg føler dyb taknemmelighed over for Danmark-Amerika Fondet, der gjorde dette muligt. Vi er taknemmelige for gaven, ordene og det livslange engagement i Fondet. Tak. 8 Praktik Danmark-Amerika Fondet modtog yderligere en stor testamentarisk gave i 2014 overgivet til os med ønsket om anonymitet. En sådan gave betyder virkelig noget for vores arbejde, både i form af den finansielle støtte, men også fordi det viser en opmærksomhed omkring det, vi arbejder for, og de unge mennesker, der får støtte af Fondet. Fondets midler har således sidste år været påvirket af ekstraordinære donationer. Da det ikke er intentionen, at Fondets egenkapital skal vokse yderligere, vil indkomne midler (donationer) i 2015 gå direkte til legater og tilknyttet vejledning og administration. Vores ambition er således at sende endnu flere højt kvalificerede unge af sted til USA i 2015 samt i årene fremover. I mange år har Fondet været administrator af praktikprogrammet for unge danskere til USA. Dette arbejde har været udført i samarbejde med American-Scandinavian Foundation (ASF), der er visumsponsor af programmet. Omlægninger hos ASF, hvor alt naturligt nok i dag er on-

11 line, betød, at DAF ikke længere havde mulighed for at kvalitetssikre opholdene direkte for de unge. Derfor er det i fuld forståelse med ASF og de danske uddannelsesinstitutioner blevet besluttet, at DAF fremover vil gå fra egentlig administration til at sikre information om praktikophold i USA både til enkeltpersoner og danske institutioner. Gennem årene er rigtig mange unge danskere kommet til USA gennem dette praktikprogram. I takt med ændringer i amerikansk lovramme for praktik og/eller ændringer i danske uddannelser har programmet ændret karakter. Vi har gennem årene hjulpet landmænd, håndværkere, shipping- og møbelfolk, reklame- og medie-mennesker, kokke og designere og andre afsted. Det har været karakteristisk for Fondets praktikanter, at de har været gode ambassadører for Danmark, og at de selv har fået meget ud af deres ophold både fagligt og menneskeligt, samt at de fortsat sætter stor pris på USA. Mange praktikanter er stadig medlem af Fondets medlemsgruppe mange år efter at de var i USA. Det er ikke en overdrivelse, at det har været og vedbliver at være en hjertesag for DAF, at man ikke blot skal kunne komme til USA for at læse på universitetet, men også for at kunne dygtiggøre og videreuddanne sig inden for flest mulige praktiske fag. Det vil vi fortsætte med at arbejde for bare på en lidt anden måde i fremtiden, med information i stedet for egentlig administration. Vi ser et stigende behov for vejledning om uddannelsesmulighederne i USA. Omlægningen i forhold til praktikprogrammet har medført, at vi har kunnet kanalisere betydelige arbejdsmæssige ressourcer til denne opgave. Vi forventer derfor at kunne hjælpe flere dygtige unge til en god uddannelse i USA. DAFs fælles sekretariat med Fulbright Kommissionen tilbyder vejledning under kvalitetsmærket Education USA, som er det eneste i verden, der er direkte anerkendt af den amerikanske stat. Vores fælles sekretariat er det eneste sted i Danmark, der kan tilbyde dette. Vejledning Med over decentralt organiserede uddannelsesinstitutioner på universitetsniveau i USA og med visum og 9

12 optagelsesregler, der ikke er helt ligetil, er det en stor opgave at finde det rigtige sted for den enkelte unge. Fondets hjælp her er da også både anerkendt og værdsat, hvilket ofte høres i kommentarer fra de unge, specielt fordi rådgivning hos os er neutral, tager udgangspunkt i den unge, og er uden bagvedliggende agentaftaler eller uforudsete udgifter. Ny hjemmeside Legat 1 semester Fondets nye hjemmeside og vores Facebook benyttes flittigt i vejledningsarbejdet og i forbindelse med legaterne. De er et vigtigt informationsværktøj, sammen med de individuelle konsultationer og gruppemøder i sekretariatet i Nørregade, informationsmøder på institutionerne, samt talrige annonceringer direkte til institutionerne i løbet af året. Tallene for kontakter på den følgende side med nøgletal for Fondets arbejde kommer ikke af sig selv, men er udtryk for et betydeligt arbejde i løbet af året. Forskellige reformer i det danske uddannelsessystem for bl.a. hurtigere færdiggørelse af studierne har utilsigtet gjort de unge meget nervøse over for udlandsophold, fordi det måske kan være studietidsforlængende. Endvidere er der stor konkurrence fra EU-legater. For at imødekomme disse tendenser og være sikre på, at vi altid får fat i de dygtigste unge, kan Fondet fra 2015 give legater til både et semester og et års ophold i USA. Størrelsen på legaterne vil naturligvis blive reguleret i forhold til opholdets længde. 10

13 Nøgletal for Danmark-Amerika Fondets Arbejde Danmark-Amerika Fondet uddelte over 2,4 mio kroner i legater i 2014 Det drejer sig om 22 legater af egne indsamlede midler, samt yderligere 2 legater gennem Fondet fra American- Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia. Med i tallet er, at tre af legatmodtagerne yderligere fik et fyrtårnslegat, så de i alt modtog kr. Fondet tildelte følgende typer af legater. Hvert legat er på kr DAF Legater og Fyrtårn Virksomhedslegater Fondet nominerede til følgende: ASF & TTS Studievejledning: Kontaktinformation for Henvendelser Hjemmeside hits Amerikansk hjemmeside hits Facebook reached Facebook likes 955 En oversigtsliste med legatmodtagerne findes på side

14 Koncentrat af Årsregnskabet 2014 RESULTATOPGØRELSE Indtægter Donationer, virksomhedslegater, kontingenter og tilskud Renteindtægter Indtægter vedrørende jubilæum Indtægter i alt Omkostninger Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende Fælles administration Omkostninger vedrørende jubilæum Omkostninger til ballet i forbindelse med jubilæum Omkostninger i alt Resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Årets bevilgede uddelinger Årets resultat efter uddelinger

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Kasse, bank og giro Obligationer Andre tilgodehavender AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Bunden kapital før årets kursreguleringer Urealiseret kursregulering, obligationer Realiseret kursregulering, obligationer Hensættelse til formål Disponibel kapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital pr. 31. december Gældsforpligtelser Bevilgede, ej udbetalte legater Skyldige omkostninger og medarbejderforpligtelser Modtagne forudbetalinger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Foranstående resultatopgørelse og balance er et sammendrag af Danmark-Amerika Fondets årsrapport for 2014, der er godkendt af forretningsudvalget 9. marts 2015 forsynet med anmærkningsfri revisionspåtegning af statsaut. revisor Jesper Ridder Olsen, Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. 13

16 Uddrag af USA-oplevelser fra Fondets legatmodtagere Jacob Bessmann, Columbia University: Først og vigtigst skal lyde en stor tak til både DAF og Novo Nordisk for at tilbyde mig det virksomhedslegat, der muliggjorde et ophold på Columbia University og en MA i Political Science. Samtidig var DAF kontorets gode råd og vejledning helt afgørende for et succesfuldt ophold. Året på Columbia University har været den største akademiske udfordring i mit liv, og udbyttet har været uvurderligt. Undervisningen er uden sammenligning den mest kompetente og ressourcerige jeg har oplevet, og samtidig er forventningsniveauet til de studerende tårnhøjt. Tilsammen giver disse faktorer et sublimt læringsmiljø, og jeg kan stærkt anbefale de dygtigste danske studerende at læse på graduate-niveau på toptier eller Ivy League universiteterne. (..) Det er et enormt privilegie at have så tæt interaktion med nogle af de dygtigste personer indenfor deres felt, men det er samtidig utroligt udfordrende hver eneste dag. Minna Højland, University of Chicago: Takket være en kæmpe støtte fra Danmark-Amerika Fondet og et stipendium fra University of Chicago læste jeg en master i Internationale Relationer på University of Chicago. (..) 14 Alt i alt har jeg lært en god del mere end jeg havde forventet selvom mine forventninger var høje. Størstedelen af den viden jeg tager med mig, handler dog ikke om internationale relationer, selvom jeg bestemt føler mig meget solidt rustet inden for den disciplin. Derimod er flere af mine vigtigste erfaringer fra en master uddannelse på University of Chicago mere overordnede og handler om det at lære, om at udvikle mit eget og andres arbejde gennem kritik og om at kende mine egne grænser og rykke dem.

17 Tak til Danmark-Amerika Fondet for bidraget til at realisere dette vanvittigt spændende og lærerige år. Jesper Viese Knudsen, Massachusetts Institute of Technology: Et udlandsophold havde aldrig været noget jeg gik og drømte om. Jeg havde altid tænkt: hvorfor dog rejse, jeg får en god, komplet uddannelse her på Aalborg Universitet, men en dag i efteråret 2012 ændrede det sig. Jeg begyndte at høre mere og mere fra folk, der havde været afsted, hvor fantastiske oplevelser de havde haft, hvor meget de havde lært. (..) Inden jeg tog afsted, havde jeg aldrig været i USA før, havde aldrig været ude af Europa før. Nu skulle jeg tilbringe ni måneder i Boston, væk fra alle, kun med mulighed for nye og spændende oplevelser fra dag et. Mit ophold på MIT blev alt og mere end jeg havde kunnet håbe på. Jeg kom ind i en forskningsgruppe med en entusiastisk, energisk, involveret vejleder som tog fantastisk godt imod mig. På trods af, at jeg kom dertil uden at have færdiggjort min kandidatuddannelse, og forskningsgruppen ellers bestod nærmest udelukkende af Ph.d-studerende, så inddrog vejlederen mig meget i forskningen. (..) Min egen forskning blev presset til det yderste af egne ambitioner og vejlederens konstante konstruktive og ekstremt engagerede inputs. Florence Chia Chin Tan, National Institute of Health: Som det er tilfældet for flere andre DAF og Fulbright Grantees blev også min mangeårige drøm om et udlandsophold til en realitet ved modtagelsen af en vis tyk kuvert. For det vil jeg gerne sige en stor og uforbeholden tak til DAF. (..) Langt hovedparten af mine vågne timer spenderede jeg i laboratoriet (National Institutes on Aging). Da jeg i sin tid besluttede mig for at læse til læge, besluttede jeg samtidig, at en stor del af mit arbejdsliv skulle gå med forskning. Neuro-nørden i mig var derfor også svært begejstret over muligheden for at opleve arbejdsgangen i et af verdens 15

18 mest velansete og ressourcerige laboratorier under ledelse af vor tids mest citerede neuro-forsker. (..) Tilbage i København savner jeg nu min simple luksustilværelse. Det har været et fantastisk og uforglemmeligt år. Tusind tak til DAF og god fornøjelse til jer, der er på vej afsted! læs de fulde beretninger og meget mere på vores nye hjemmeside In Memoriam I marts 2015 afgik fabrikant Peter Heering ved døden. Peter Heering var formand for Danmark-Amerika Fondet fra I den periode ydede han en meget betydelig indsats for Fondet, en indsats, der altid var båret af hans betydelige kærlighed til USA. Efter sin afgang som formand for Fondet vedblev Peter Heering som æresmedlem at være engageret og interesseret i alt, hvad Fondet foretog sig. Han vil blive savnet til vores arrangementer. Et udtryk for hans stærke engagement var, at Peter Heering, på trods af svigtende helbred på tidspunktet, var med til Fondets 100-års jubilæum. For ham var det altid vigtigt både at holde fast i Fondets historie, og at sørge for at nye generationer af dygtige unge danskere kunne komme afsted til USA. Jubilæet samlede disse to pejlemærker, og i taknemmelighed vil vi mindes hans store indsats for Danmark-Amerika Fondet. Æret være hans minde. 16

19 English Summary In 2014 the Denmark-America Foundation (DAF) celebrated its centennial looking back at 100 years of uninterrupted commitment to educational stays in the USA for talented young Danes. Jørgen Bardenfleth, new chair of the Denmark-America Foundation, outlines his commitment to continue the quality work of the Foundation, and to ensure that both DAF and Fulbright will help young Danes and Americans to successful educational stays in the USA and Denmark. This will be done through the combination of advising and grants. The work of the Denmark-America Foundation from has entirely been possible due to the donations from the Danish corporate world; from other foundations; private individuals, and the financial support for the advising from the Danish universities. With this annual report of 2014, the Denmark-America Foundation wants to extend its gratitude to all the donors and the many others who have supported the work of the Denmark-America Foundation in

20 Bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet (Nye medlemmer i bestyrelsen 2014 ses fremhævet på listen) FORRETNINGSUDVALG Formand: Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth Næstformand: Advokat Caroline Pontoppidan, Maersk Line Kasserer: Direktør, bestyrelsesformand Peter Højland Koncernchef Steffen Kragh, Egmont Adm. direktør Anders Obel, C.W. Obel A/S Professor, dr. scient. Jens Oddershede, Syddansk Universitet ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Jens Bjørn Andersen, Adm. direktør, DSV A/S Hanne Leth Andersen, Rektor, Roskilde Universitet Nils Smedegaard Andersen, Partner & Group CEO, A.P. Møller Mærsk A/S Torben Biilmann, Adm. koncernchef, MT Højgaard A/S Anders Overgaard Bjarklev, Rektor, DTU Carsten Bjerg, Direktør Sven A. Blomberg, Adm. direktør, BRFkredit a/s Thomas F. Borgen, Adm. direktør, Danske Bank A/S 18

21 Henrik Brandt, Adm. direktør, Royal Unibrew A/S Klaus Bustrup, Formand, Fødevarebanken Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO ( ) Michael Christiansen, Bestyrelsesformand, DR m.fl. Niels B. Christiansen, Koncernchef, Danfoss A/S Jørgen M. Clausen, Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Henrik Øregaard Dam, Rektor, Syddansk Universitet Carsten Dilling, Adm. direktør & Koncernchef, TDC A/S Alf Duch-Pedersen, Direktør John S. Dueholm, Direktør Henning Dyremose, Direktør Ditlev H. Engel, Direktør Michael Fiorini, Direktør Jesper Fisker, Departementschef, Undervisningsministeriet Lars Frederiksen, Direktør Christian Frigast, Managing Partner, Axcel Management A/S Anders Colding Friis, CEO, Pandora A/S Søren Gade, Direktør Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS A/S Claus Grube, Ambassadør Ralf P. Hemmingsen, Rektor, Københavns Universitet 19

22 Thomas Hofman-Bang, CEO & Seniorpartner, KPMG2014 Per Holten-Andersen, Rektor, CBS Niels Jacobsen, Adm. direktør, William Demant Holding A/S Bjørn Høi Jensen, Direktør, Zeno ApS Ole Mikael Jensen, President & CEO, DT Group A/S Peter Damgaard Jensen, Adm. direktør, PKA Peter Engberg Jensen, Direktør Per Michael Johansen, Rektor, Aalborg Universitet Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen, Adm. direktør, Danish Crown Amba Søren Kaare-Andersen, Direktør, Bikubenfonden Erik Munch Kofoed, Ph.d. Tom Knutzen, Adm. direktør, Jungbunzlauer Eivind Kolding, Adm. direktør, Novo A/S Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand, KIRKBI A/S Thomas Munkholm Larsen, CFO, Weibel Scientific A/S Nicholas Lerche-Gredal, Advokat LL.M., LETT Advokatpartnerselskab Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand, Designmuseum Danmark Lene Dammand Lund, Rektor, KADK Joachim Stoltze Malling, Adm. direktør, G.E.C. Gads Fond Jesper Marcus, Adm. direktør, SEKTOR ApS 20

23 Carsten Mortensen, President & CEO, BW Group Kristian May, Direktør Jesper E. Møller, Direktør, Senior Advisor Michael Metz Mørch, Generalsekretær, Det danske Kulturinstitut Jens Maaløe, President & CEO, Terma A/S Jørgen E. Nicolajsen, Koncerndirektør, MT Højgaard A/S Brian Bech Nielsen, Rektor, Aarhus Universitet Peder Holk Nielsen, President & CEO, Novozymes A/S Birgit W. Nørgaard, Direktør, Bestyrelsesformand Børge Obel, Professor, ICOA, School of Business and Social Sciences, AAU Flemming Bligaard Pedersen, Bestyrelsesformand, Rambøll Fonden Lotte Lederballe Pedersen, Kunstfaglig medarbejder, Kunststyrelsens Billedkunstcenter Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark Uffe Toudal Pedersen, Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet Brian Petersen, Direktør Henrik Poulsen, CEO, DONG Energy A/S Michael Rasmussen, Koncernchef, Nykredit Jørgen Buhl Rasmussen, CEO, Carlsberg Breweries A/S Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank David Rosted, Fotograf, Rosted Image ApS 21

24 Jens-Peter Saul, Group CEO, Rambøll Gruppen A/S Sten Scheibye, Direktør, Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden Peter Schütze, Bestyrelsesformand, DSB m.fl. Niels Smedegaard, President & CEO, DFDS A/S Mie La Cour Sonne, Økonom, Copenhagen Economics Carsten Stendevad, CEO, ATP Peter Straarup, Næstformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal Erik Søndergaard, Direktør Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør, Schouw & Co Lars Rebien Sørensen, Adm. direktør, Novo Nordisk A/S Vagn Sørensen, Direktør, Bestyrelsesformand Jørgen Tang-Jensen, CEO, Velux A/S Mads Tofte, Rektor, IT-Universitetet i København Flemming H. Tomdrup, Direktør Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla Foods a.m.b.a. Ove Ullerup, Ambassadør, Udenrigsministeriet Steen Weirsøe, Direktør Ulf Wiinberg, Direktør Anders Wilhjelm, CEO, Solar A/S Birgit Aagaard-Svendsen, Bestyrelsesformand, DSEB, Danish Society for Education and Business 22

25 Tidligere Bestyrelsesformænd Bestyrelsesformand Sten Scheibye Advokat Henrik Stenbjerre Fabrikant Peter Heering, Sr Direktør Viggo Troels-Smith Direktør Ernst Müller Højesteretssagfører Viggo Carstensen Direktør Ernst Michaelsen Direktør A. O. Andersen Kammerherre J. Clan Direktør H. P. Prior Danmark-Amerika Fondets Æresmedlemmer Sten Scheibye, Bestyrelsesformand Henrik Stenbjerre, Advokat 23

26 Danmark-Amerika Fondets donatorer 2014 Alm. Brand A/S Ernst & Young P/S American-Scandinavian Foundation Finn Knudsen Vinhandler N. O. Andersens legat Hempel Fonden Anonyme givere Huset Mydtskov A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Incentive Fonden Industriens Fond Augustinus Fonden Inger P. Davis Axcel Kromann Reumert Advokatfirma Bikubenfonden MT Højgaard A/S BRFKredit A/S Familien Hede Nielsens Fond C.W. Strandes Legatfond Nielsen Nørager Danfoss A/S NKT Holding A/S Danske Bank A/S Nykredit 24

27 Det Obelske Familiefond Sten Scheibye Ole Kirks Fond Tips- og lottomidler D/S Orients Fond PwC Rockwool Fonden Donationer over 1000,- kr. medtages med navn i årsberetningen, men Fondet modtager også hvert år en række donationer under 1000,- kr. Af pladshensyn er de ikke medtaget her, men de er ligeledes vigtige for, at Fondet kan udføre sit arbejde. Støtte til Fondets Vejledning Aarhus Universitet IT Universitetet Aalborg Universitet Københavns Universitet Copenhagen Business School Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet 25

28 Virksomhedslegater 2014 Bikuben Scholars: Direktør/CEO Søren Kaare-Andersen tildelte legaterne til Jonathan Bjerg Møller, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Sandra Stensgaard Atakora, Aalborg Universitet og Michelle Ditte Willy Andersen Arrouas, Syddansk Universitet/Hong Kong Universitet. Coloplast A/S: Hans Henrik Woltmann, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF Sten Scheibye på vegne af Coloplast. Danske Bank A/S: Adm. direktør Thomas Borgen tildelte legatet til Christian Andersen, Københavns Universitet. Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat: Mette Kim Bohnstedt Larsen, CBS, modtog legatet af Direktør Henriette Christiansen. 26

29 GN Store Nord Fondet: Erik Stassen, DTU, modtog legatet af Danmark- Amerika Fondets nuværende Formand Jørgen Bardenfleth. Hedorf s Fellowship: Mads Balsig Nielsen, DTU, modtog legatet af Formand Ole Wiberg. Knud Højgaards Fond: Næstformand Flemming Frandsen tildelte legaterne til Anders Videbæk og Simon Nielsen, begge fra Københavns Universitet. Den 3. legatmodtager, Lene Sofie Granfeldt Østgaard, Aarhus Universitet, kunne ikke være tilstede. Lundbeckfonden og Falck A/S: Tor Biering-Sørensen, Københavns Universitet, fik tildelt legatet af Ambulancechef Peter Bjørn Hansen. 27

30 Novo Nordisk A/S: Rune Rasmussen, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF Sten Scheibye. Rambøll Gruppen A/S: Group Chief Executive Officer Jens Peter Saul tildelte legatet til Anders Priergaard Nielsen, Københavns Universitet. Thomas B. Thriges Fond/Terma: Christian Valdemar Mathiesen, DTU, modtog legatet af Bestyrelsesformand i Thomas B. Thriges Fond, Niels Jacobsen. 28

31 Danmark-Amerika Fondets Legatmodtagere 2014 Andersen, Christian Danske Bank A/S - Danmark-Amerika Fondet Arrouas, Michelle Ditte Willy Andersen Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Atakora, Sandra Stensgaard Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Biering-Sørensen, Tor Lundbeckfonden og Falck - Danmark-Amerika Fondet Cohen, Rebecca Kramarz Hjermitslev, Ida Bæk TTS Johnsen, Tina Buhr Larsen, Mette Kim Bohnstedt Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat - Danmark-Amerika Fondet Mathiesen, Christian Valdemar Thomas B. Thriges Fond/Terma - Danmark-Amerika Fondet Tuck School of Business at Darthmouth College University of Copenhagen MBA Columbia University University of Southern Denmark/The University of Hong Kong Journalism Pratt Institute Aalborg University Industrial Design Harvard University University of Copenhagen Medicine Cardiovascular Imaging Harvard Law School University of Copenhagen LL.M UCLA University of Copenhagen Comparative Politics University of California School of Law University of Copenhagen LL.M Bentley University Copenhagen Business School Human Ressource Management/Human Centered Design in Entrepreneurship Brown University Technical University of Computer Science, Algorithms 29

32 Møller, Jonathan Bjerg The New School for Public Engagement - Bikuben Scholar - School of Media Studies Danmark-Amerika Fondet Danish School of Media and Journalism Documentary Film, Media Studies and New Media Journalism Nielsen, Mads Balsig Hedorf s Fellowship - Danmark-Amerika Fondet Nielsen, Anders Priergaard Rambøll Gruppen A/S - Danmark-Amerika Fondet Nielsen, Simon Knud Højgaards Fond Danmark-Amerika Fondet Pedersen, Marie Krogsgaard Rasmussen, Rune Novo Nordisk A/S Danmark-Amerika Fondet Starck, Malte Stassen, Erik GN Store Nord Fondet Danmark-Amerika Fondet Søndergaard, Rasmus Sinding ASF Videbæk, Anders Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Columbia University Technical University of Denmark Management Science and Engineering Princeton University University of Copenhagen Applied Microeconomics/Applied Public Policy Cornell University University of Copenhagen Macroeconomics and Finance Columbia Law School Aarhus University LL.M University of Rochester Medical Center University of Copenhagen Neuroscience California Institute of the Arts (CalARTs) Royal Danish Art Academy Photography and Media Yale University Technical University of Denmark Physics University of California Berkeley University of Southern Denmark American Foreign Policy, Human Rights Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management (MBA) University of Copenhagen Finance, Strategy, Economics, Trade and Entrepreneurship 30

33 Woltmann, Hans Henrik Coloplast A/S - Danmark-Amerika Fondet New York University University of Copenhagen Economics Østgaard, Lene Sofie Granfeldt Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Stanford University Aarhus University Epidemiology, Cancer Research (Acute Leukemia) Danmark-Amerika Fondets legatmodtagere Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please 31

34 Glimt fra årsmødet. Alle fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please 32 Kandrups Bogtrykkeri, København

35 DANMARK-AMERIKA FONDET Telefon: Website: Adresse: Nørregade 7A, 1.tv., 1165 København K Sekretariat: Marie Mønsted Executive Director Christine Hagberg Sr. Program Coordinator/Adv. Anne Villumsen Program Coordinator/Advisor Birgitte Klinge Financial Officer Christel Tage Personal Assistant Sekretariatet er åbent hverdage kl Se vores hjemmeside for telefonåbningstider. Søsterselskaber i USA og Skandinavien: AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATION 58 Park Avenue New York, N.Y U.S.A. FINLAND-AMERIKA FÖRENINGARNAS FÖRBUND r.f. Mechelininkatu 10 A Helsinki Finland ISLAND-AMERIKA FORENINGEN PO Box Reykjavik Island NORGE-AMERIKA FORENINGEN Rådhusgaten 23B 0158 Oslo Norge SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Sverige

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond Årsberetning 2010 Indhold 4 Beretning 6 Kultorvet og Hauser Plads under forvandling 8 Dansk kræftforskning i verdensklasse 10 Forskning i grøn energi 12 Vigtig hjælp til voldsramte børn og unge 14 Ambitiøst

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond

ÅRSBERETNING 2011. Knud Højgaards Fond ÅRSBERETNING 2011 Knud Højgaards Fond Indhold 4 Legater 6 Livskvalitet for hjertesyge børn 8 Mere end et sted at bo 10 Tårnhøje ambitioner 12 Forskning i bærende konstruktioner 14 Fremtidens undervisning

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM

NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM NY DANSK LEDELSE DYDER & UNODER 50 ÅRS JUBILÆUM P E R S O N L I G I N V I TAT I O N DYDER &UNODER 06/05 2015 Dette års VL Døgn vil, som noget helt nyt, udnævne de dyder, vi skal dyrke - og de unoder, vi

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk

Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk 2013 Årsskrift 2013 Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg Tlf.: (+45) 39 57 09 57 E-mail: info@veluxfondene.dk www.villumfonden.dk, www.veluxfonden.dk Direktion: Direktør, cand.scient.pol. Kjeld Juel Petersen,

Læs mere

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE 1985 2015 30 år på kanten af det mulige Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling

Fremtidens Bank & Forsikring trends inden for it og forretningsudvikling Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Jeg er overbevist om, at mobiltelefonen vil blive et at de vigtigste midler til bankforretninger og betalinger i løbet af nogle år. Christian

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER

ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER ÅRSBERETNING 2013: VIDEN, DER VIRKER 1 Udarbejdelse: DEA Redaktion: Morten Arleth Skov og Signe Krabek, DEA Foto: Jonny Heyes, Morten Arleth Skov Grafisk opsætning: Jacob Birch Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Om topledelse i det offentlige Hvor er velfærdssamfundet på vej hen? Indsigt, erfaringer og nye veje til vækst og velfærd Medvirkende: Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Birgit Fogh Rasmussen, Lemvig Kommune,

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR-nr. 31 95 74 00. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden til Støtte for Danske

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Tema: Bestyrelseshonorarer

Tema: Bestyrelseshonorarer 02 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 02. APRIL. 2011 Tema: Bestyrelseshonorarer Borgerligt ombud eller professionel varetagelse af et lederjob? Meningerne er spredte, når det kommer til honorering

Læs mere

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne?

DANSK BIOTEK. Mediepartner: bedste forhold. Sundhed og velfærd er fremtidens vækstlokomotiv. Stigende patentaktivitet. Hvor er Vækstfonden henne? DANSK BIOTEK N r. 2 juni 2011 7. årgang ISSN Nr. 1903-0940 M A G A S I N E T F O R D A N S K B I OT E K Mediepartner: l æ s i n d e i b l a d e t L E D E R Innovative biotekvirksomheder skal sikres de

Læs mere

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18.

Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Forælder Rådgivningskontoret Åboulevard 5, 1635 København V Åbningstider: Mandag torsdag kl. 9-16. Fredag kl. 9-14. 1. og 3. onsdag i måneden til kl. 18. Telefon: 35 83 68 86. Fax: 35 83 88 02 mail@foraelderfonden.dk

Læs mere