danmark-amerika fondet årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmark-amerika fondet årsberetning 2014"

Transkript

1 danmark-amerika fondet årsberetning 2014

2 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl i Kuppelsalen hos Danske Bank Laksegade 10, 1092 København K

3 Danmark-Amerika Fondet Årsberetning 2014

4

5 Foto: Huset Mydtskov HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Protektor for Danmark-Amerika Fondet

6 Indholdsfortegnelse Formandens beretning Nøgletal for Fondet Sammendrag af årsregnskab Uddrag af USA oplevelser In Memoriam English Summary Bestyrelsen for Fondet Bestyrelsesformænd gennem tiden Æresmedlemmer Fondets donatorer Støtte til vejledning Virksomhedslegater Fondets legatmodtagere

7 Årsberetning 2014 Arbejdet med at sikre, at vi i Danmark fremover kan rekruttere dygtige og veluddannede unge, danske som udlændinge, til virksomheder og offentlige institutioner,fortsætter. Det er med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan have virksomheder, der kan klare sig international ved at være både innovative og konkurrencedygtige, og offentlige institutioner, der kan arbejde internationalt, til glæde for Danmark og andre lande, vi samarbejder med. Uddannelsesmarkedet er langt mere globalt i dag end tidligere. USA s videregående uddannelser på de store universiteter har længe været og er fortsat toneangivende med den nyeste forskning, ikke mindst på teknologiområdet og med nye undervisningsformer. Derfor er USA en meget interessant uddannelsesmæssig samarbejdspartner, som Danmark har stor glæde af at samarbejde med. Danmark-Amerika Fondet (DAF) samarbejder med netop disse toneangivende videregående uddannelser for at sikre udveksling af de relevante studerende, både fra Danmark (DAF) og fra USA til Danmark (Fulbright). Vi bruger i DAF og Fulbright rigtig mange ressourcer på at vejlede unge studerende i, hvordan man med bedst udbytte kommer til at studere i USA og i Danmark. Dette arbejde er selvsagt meget vigtigt. Som ny formand er jeg både glad og entusiastisk over at deltage i dette arbejde. Jeg har selv haft fornøjelsen af en to-årig MBA uddannelse på UCLA sidst i 80-erne, og jeg tænker tilbage på de to studieår med stor glæde og taknemmelighed. Det var fantastisk spændende og udfordrende, og blev gjort økonomisk muligt af de danske legater jeg modtog. Det motiverer mig i mit nye virke som formand for DAF at give mange andre unge danske og amerikanske studerende samme mulighed. Jeg håber, at vores donatorer har det som jeg og ønsker at give unge mennesker muligheden 5

8 for at komme til at studere på de bedste universiteter i USA. Jeg vil meget gerne takke alle dem, der har støttet os i året, der gik. Vi glæder os og ser frem til det fortsatte samarbejde. Danmark- Amerika Fondets nye formand Jørgen Bardenfleth. 6

9 DAF s årsmøde i Kuppelsalen hos Danske Bank havde et rekordstort antal deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer, donatorer og legatmodtagere, da årsmødet altid afsluttes med tildelinger at Fondets legater. Årets taler var Danmarks Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der talte om internationalisering og vigtigheden af, at Danmark engagerer sig internationalt. Ministeren var selv på et tidligt tidspunkt i sin uddannelse i USA med støtte fra Danmark-Amerika Fondet. På årsmødet 2014 var det også tid til formandsskifte, idet Sten Scheibye ønskede at stoppe efter 8 år som formand. Han afløstes af Jørgen Bardenfleth, medlem af Fondets Forretningsudvalg. Jørgen Bardenfleth takkede på vegne af bestyrelsen Sten Scheibye for hans uegennyttige engagement og store arbejde for DAF. Årsmøde 7

10 Gaver Finn Knudsen, en af Fondets tidligere legatmodtagere, kontaktede i 2014 Fondet og meddelte, at han havde besluttet at give DAF en gave. Det er jo altid en meddelelse, vi er glade for. Finn Knudsen har også tidligere støttet Fondet, ligesom han i mange år var en kær gæst til årsmøderne, hvor hans store glæde på vegne af de unge legatmodtagere var smittende. Vi blev særlig rørte over den begrundelse, han gav i brevet til os, og med hans tilladelse vil vi dele den: Baggrunden for min disposition er, at jeg i sin tid efter studentereksamen i 1956 med støtte fra Fondet fik et års ophold og studier på University of Arkansas i Fayetteville, Arkansas. Det blev bestemmende for min videre uddannelse som cand. polit. Mødet med USA blev også af helt afgørende betydning for min personlige udvikling. Jeg kan sige, at de personer jeg mødte, og de studier jeg foretog, har sat et vedvarende præg på mig. Jeg føler dyb taknemmelighed over for Danmark-Amerika Fondet, der gjorde dette muligt. Vi er taknemmelige for gaven, ordene og det livslange engagement i Fondet. Tak. 8 Praktik Danmark-Amerika Fondet modtog yderligere en stor testamentarisk gave i 2014 overgivet til os med ønsket om anonymitet. En sådan gave betyder virkelig noget for vores arbejde, både i form af den finansielle støtte, men også fordi det viser en opmærksomhed omkring det, vi arbejder for, og de unge mennesker, der får støtte af Fondet. Fondets midler har således sidste år været påvirket af ekstraordinære donationer. Da det ikke er intentionen, at Fondets egenkapital skal vokse yderligere, vil indkomne midler (donationer) i 2015 gå direkte til legater og tilknyttet vejledning og administration. Vores ambition er således at sende endnu flere højt kvalificerede unge af sted til USA i 2015 samt i årene fremover. I mange år har Fondet været administrator af praktikprogrammet for unge danskere til USA. Dette arbejde har været udført i samarbejde med American-Scandinavian Foundation (ASF), der er visumsponsor af programmet. Omlægninger hos ASF, hvor alt naturligt nok i dag er on-

11 line, betød, at DAF ikke længere havde mulighed for at kvalitetssikre opholdene direkte for de unge. Derfor er det i fuld forståelse med ASF og de danske uddannelsesinstitutioner blevet besluttet, at DAF fremover vil gå fra egentlig administration til at sikre information om praktikophold i USA både til enkeltpersoner og danske institutioner. Gennem årene er rigtig mange unge danskere kommet til USA gennem dette praktikprogram. I takt med ændringer i amerikansk lovramme for praktik og/eller ændringer i danske uddannelser har programmet ændret karakter. Vi har gennem årene hjulpet landmænd, håndværkere, shipping- og møbelfolk, reklame- og medie-mennesker, kokke og designere og andre afsted. Det har været karakteristisk for Fondets praktikanter, at de har været gode ambassadører for Danmark, og at de selv har fået meget ud af deres ophold både fagligt og menneskeligt, samt at de fortsat sætter stor pris på USA. Mange praktikanter er stadig medlem af Fondets medlemsgruppe mange år efter at de var i USA. Det er ikke en overdrivelse, at det har været og vedbliver at være en hjertesag for DAF, at man ikke blot skal kunne komme til USA for at læse på universitetet, men også for at kunne dygtiggøre og videreuddanne sig inden for flest mulige praktiske fag. Det vil vi fortsætte med at arbejde for bare på en lidt anden måde i fremtiden, med information i stedet for egentlig administration. Vi ser et stigende behov for vejledning om uddannelsesmulighederne i USA. Omlægningen i forhold til praktikprogrammet har medført, at vi har kunnet kanalisere betydelige arbejdsmæssige ressourcer til denne opgave. Vi forventer derfor at kunne hjælpe flere dygtige unge til en god uddannelse i USA. DAFs fælles sekretariat med Fulbright Kommissionen tilbyder vejledning under kvalitetsmærket Education USA, som er det eneste i verden, der er direkte anerkendt af den amerikanske stat. Vores fælles sekretariat er det eneste sted i Danmark, der kan tilbyde dette. Vejledning Med over decentralt organiserede uddannelsesinstitutioner på universitetsniveau i USA og med visum og 9

12 optagelsesregler, der ikke er helt ligetil, er det en stor opgave at finde det rigtige sted for den enkelte unge. Fondets hjælp her er da også både anerkendt og værdsat, hvilket ofte høres i kommentarer fra de unge, specielt fordi rådgivning hos os er neutral, tager udgangspunkt i den unge, og er uden bagvedliggende agentaftaler eller uforudsete udgifter. Ny hjemmeside Legat 1 semester Fondets nye hjemmeside og vores Facebook benyttes flittigt i vejledningsarbejdet og i forbindelse med legaterne. De er et vigtigt informationsværktøj, sammen med de individuelle konsultationer og gruppemøder i sekretariatet i Nørregade, informationsmøder på institutionerne, samt talrige annonceringer direkte til institutionerne i løbet af året. Tallene for kontakter på den følgende side med nøgletal for Fondets arbejde kommer ikke af sig selv, men er udtryk for et betydeligt arbejde i løbet af året. Forskellige reformer i det danske uddannelsessystem for bl.a. hurtigere færdiggørelse af studierne har utilsigtet gjort de unge meget nervøse over for udlandsophold, fordi det måske kan være studietidsforlængende. Endvidere er der stor konkurrence fra EU-legater. For at imødekomme disse tendenser og være sikre på, at vi altid får fat i de dygtigste unge, kan Fondet fra 2015 give legater til både et semester og et års ophold i USA. Størrelsen på legaterne vil naturligvis blive reguleret i forhold til opholdets længde. 10

13 Nøgletal for Danmark-Amerika Fondets Arbejde Danmark-Amerika Fondet uddelte over 2,4 mio kroner i legater i 2014 Det drejer sig om 22 legater af egne indsamlede midler, samt yderligere 2 legater gennem Fondet fra American- Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia. Med i tallet er, at tre af legatmodtagerne yderligere fik et fyrtårnslegat, så de i alt modtog kr. Fondet tildelte følgende typer af legater. Hvert legat er på kr DAF Legater og Fyrtårn Virksomhedslegater Fondet nominerede til følgende: ASF & TTS Studievejledning: Kontaktinformation for Henvendelser Hjemmeside hits Amerikansk hjemmeside hits Facebook reached Facebook likes 955 En oversigtsliste med legatmodtagerne findes på side

14 Koncentrat af Årsregnskabet 2014 RESULTATOPGØRELSE Indtægter Donationer, virksomhedslegater, kontingenter og tilskud Renteindtægter Indtægter vedrørende jubilæum Indtægter i alt Omkostninger Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende Fælles administration Omkostninger vedrørende jubilæum Omkostninger til ballet i forbindelse med jubilæum Omkostninger i alt Resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Årets bevilgede uddelinger Årets resultat efter uddelinger

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Kasse, bank og giro Obligationer Andre tilgodehavender AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Bunden kapital før årets kursreguleringer Urealiseret kursregulering, obligationer Realiseret kursregulering, obligationer Hensættelse til formål Disponibel kapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital pr. 31. december Gældsforpligtelser Bevilgede, ej udbetalte legater Skyldige omkostninger og medarbejderforpligtelser Modtagne forudbetalinger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Foranstående resultatopgørelse og balance er et sammendrag af Danmark-Amerika Fondets årsrapport for 2014, der er godkendt af forretningsudvalget 9. marts 2015 forsynet med anmærkningsfri revisionspåtegning af statsaut. revisor Jesper Ridder Olsen, Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. 13

16 Uddrag af USA-oplevelser fra Fondets legatmodtagere Jacob Bessmann, Columbia University: Først og vigtigst skal lyde en stor tak til både DAF og Novo Nordisk for at tilbyde mig det virksomhedslegat, der muliggjorde et ophold på Columbia University og en MA i Political Science. Samtidig var DAF kontorets gode råd og vejledning helt afgørende for et succesfuldt ophold. Året på Columbia University har været den største akademiske udfordring i mit liv, og udbyttet har været uvurderligt. Undervisningen er uden sammenligning den mest kompetente og ressourcerige jeg har oplevet, og samtidig er forventningsniveauet til de studerende tårnhøjt. Tilsammen giver disse faktorer et sublimt læringsmiljø, og jeg kan stærkt anbefale de dygtigste danske studerende at læse på graduate-niveau på toptier eller Ivy League universiteterne. (..) Det er et enormt privilegie at have så tæt interaktion med nogle af de dygtigste personer indenfor deres felt, men det er samtidig utroligt udfordrende hver eneste dag. Minna Højland, University of Chicago: Takket være en kæmpe støtte fra Danmark-Amerika Fondet og et stipendium fra University of Chicago læste jeg en master i Internationale Relationer på University of Chicago. (..) 14 Alt i alt har jeg lært en god del mere end jeg havde forventet selvom mine forventninger var høje. Størstedelen af den viden jeg tager med mig, handler dog ikke om internationale relationer, selvom jeg bestemt føler mig meget solidt rustet inden for den disciplin. Derimod er flere af mine vigtigste erfaringer fra en master uddannelse på University of Chicago mere overordnede og handler om det at lære, om at udvikle mit eget og andres arbejde gennem kritik og om at kende mine egne grænser og rykke dem.

17 Tak til Danmark-Amerika Fondet for bidraget til at realisere dette vanvittigt spændende og lærerige år. Jesper Viese Knudsen, Massachusetts Institute of Technology: Et udlandsophold havde aldrig været noget jeg gik og drømte om. Jeg havde altid tænkt: hvorfor dog rejse, jeg får en god, komplet uddannelse her på Aalborg Universitet, men en dag i efteråret 2012 ændrede det sig. Jeg begyndte at høre mere og mere fra folk, der havde været afsted, hvor fantastiske oplevelser de havde haft, hvor meget de havde lært. (..) Inden jeg tog afsted, havde jeg aldrig været i USA før, havde aldrig været ude af Europa før. Nu skulle jeg tilbringe ni måneder i Boston, væk fra alle, kun med mulighed for nye og spændende oplevelser fra dag et. Mit ophold på MIT blev alt og mere end jeg havde kunnet håbe på. Jeg kom ind i en forskningsgruppe med en entusiastisk, energisk, involveret vejleder som tog fantastisk godt imod mig. På trods af, at jeg kom dertil uden at have færdiggjort min kandidatuddannelse, og forskningsgruppen ellers bestod nærmest udelukkende af Ph.d-studerende, så inddrog vejlederen mig meget i forskningen. (..) Min egen forskning blev presset til det yderste af egne ambitioner og vejlederens konstante konstruktive og ekstremt engagerede inputs. Florence Chia Chin Tan, National Institute of Health: Som det er tilfældet for flere andre DAF og Fulbright Grantees blev også min mangeårige drøm om et udlandsophold til en realitet ved modtagelsen af en vis tyk kuvert. For det vil jeg gerne sige en stor og uforbeholden tak til DAF. (..) Langt hovedparten af mine vågne timer spenderede jeg i laboratoriet (National Institutes on Aging). Da jeg i sin tid besluttede mig for at læse til læge, besluttede jeg samtidig, at en stor del af mit arbejdsliv skulle gå med forskning. Neuro-nørden i mig var derfor også svært begejstret over muligheden for at opleve arbejdsgangen i et af verdens 15

18 mest velansete og ressourcerige laboratorier under ledelse af vor tids mest citerede neuro-forsker. (..) Tilbage i København savner jeg nu min simple luksustilværelse. Det har været et fantastisk og uforglemmeligt år. Tusind tak til DAF og god fornøjelse til jer, der er på vej afsted! læs de fulde beretninger og meget mere på vores nye hjemmeside In Memoriam I marts 2015 afgik fabrikant Peter Heering ved døden. Peter Heering var formand for Danmark-Amerika Fondet fra I den periode ydede han en meget betydelig indsats for Fondet, en indsats, der altid var båret af hans betydelige kærlighed til USA. Efter sin afgang som formand for Fondet vedblev Peter Heering som æresmedlem at være engageret og interesseret i alt, hvad Fondet foretog sig. Han vil blive savnet til vores arrangementer. Et udtryk for hans stærke engagement var, at Peter Heering, på trods af svigtende helbred på tidspunktet, var med til Fondets 100-års jubilæum. For ham var det altid vigtigt både at holde fast i Fondets historie, og at sørge for at nye generationer af dygtige unge danskere kunne komme afsted til USA. Jubilæet samlede disse to pejlemærker, og i taknemmelighed vil vi mindes hans store indsats for Danmark-Amerika Fondet. Æret være hans minde. 16

19 English Summary In 2014 the Denmark-America Foundation (DAF) celebrated its centennial looking back at 100 years of uninterrupted commitment to educational stays in the USA for talented young Danes. Jørgen Bardenfleth, new chair of the Denmark-America Foundation, outlines his commitment to continue the quality work of the Foundation, and to ensure that both DAF and Fulbright will help young Danes and Americans to successful educational stays in the USA and Denmark. This will be done through the combination of advising and grants. The work of the Denmark-America Foundation from has entirely been possible due to the donations from the Danish corporate world; from other foundations; private individuals, and the financial support for the advising from the Danish universities. With this annual report of 2014, the Denmark-America Foundation wants to extend its gratitude to all the donors and the many others who have supported the work of the Denmark-America Foundation in

20 Bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet (Nye medlemmer i bestyrelsen 2014 ses fremhævet på listen) FORRETNINGSUDVALG Formand: Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth Næstformand: Advokat Caroline Pontoppidan, Maersk Line Kasserer: Direktør, bestyrelsesformand Peter Højland Koncernchef Steffen Kragh, Egmont Adm. direktør Anders Obel, C.W. Obel A/S Professor, dr. scient. Jens Oddershede, Syddansk Universitet ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Jens Bjørn Andersen, Adm. direktør, DSV A/S Hanne Leth Andersen, Rektor, Roskilde Universitet Nils Smedegaard Andersen, Partner & Group CEO, A.P. Møller Mærsk A/S Torben Biilmann, Adm. koncernchef, MT Højgaard A/S Anders Overgaard Bjarklev, Rektor, DTU Carsten Bjerg, Direktør Sven A. Blomberg, Adm. direktør, BRFkredit a/s Thomas F. Borgen, Adm. direktør, Danske Bank A/S 18

21 Henrik Brandt, Adm. direktør, Royal Unibrew A/S Klaus Bustrup, Formand, Fødevarebanken Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO ( ) Michael Christiansen, Bestyrelsesformand, DR m.fl. Niels B. Christiansen, Koncernchef, Danfoss A/S Jørgen M. Clausen, Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Henrik Øregaard Dam, Rektor, Syddansk Universitet Carsten Dilling, Adm. direktør & Koncernchef, TDC A/S Alf Duch-Pedersen, Direktør John S. Dueholm, Direktør Henning Dyremose, Direktør Ditlev H. Engel, Direktør Michael Fiorini, Direktør Jesper Fisker, Departementschef, Undervisningsministeriet Lars Frederiksen, Direktør Christian Frigast, Managing Partner, Axcel Management A/S Anders Colding Friis, CEO, Pandora A/S Søren Gade, Direktør Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS A/S Claus Grube, Ambassadør Ralf P. Hemmingsen, Rektor, Københavns Universitet 19

22 Thomas Hofman-Bang, CEO & Seniorpartner, KPMG2014 Per Holten-Andersen, Rektor, CBS Niels Jacobsen, Adm. direktør, William Demant Holding A/S Bjørn Høi Jensen, Direktør, Zeno ApS Ole Mikael Jensen, President & CEO, DT Group A/S Peter Damgaard Jensen, Adm. direktør, PKA Peter Engberg Jensen, Direktør Per Michael Johansen, Rektor, Aalborg Universitet Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen, Adm. direktør, Danish Crown Amba Søren Kaare-Andersen, Direktør, Bikubenfonden Erik Munch Kofoed, Ph.d. Tom Knutzen, Adm. direktør, Jungbunzlauer Eivind Kolding, Adm. direktør, Novo A/S Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand, KIRKBI A/S Thomas Munkholm Larsen, CFO, Weibel Scientific A/S Nicholas Lerche-Gredal, Advokat LL.M., LETT Advokatpartnerselskab Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand, Designmuseum Danmark Lene Dammand Lund, Rektor, KADK Joachim Stoltze Malling, Adm. direktør, G.E.C. Gads Fond Jesper Marcus, Adm. direktør, SEKTOR ApS 20

23 Carsten Mortensen, President & CEO, BW Group Kristian May, Direktør Jesper E. Møller, Direktør, Senior Advisor Michael Metz Mørch, Generalsekretær, Det danske Kulturinstitut Jens Maaløe, President & CEO, Terma A/S Jørgen E. Nicolajsen, Koncerndirektør, MT Højgaard A/S Brian Bech Nielsen, Rektor, Aarhus Universitet Peder Holk Nielsen, President & CEO, Novozymes A/S Birgit W. Nørgaard, Direktør, Bestyrelsesformand Børge Obel, Professor, ICOA, School of Business and Social Sciences, AAU Flemming Bligaard Pedersen, Bestyrelsesformand, Rambøll Fonden Lotte Lederballe Pedersen, Kunstfaglig medarbejder, Kunststyrelsens Billedkunstcenter Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark Uffe Toudal Pedersen, Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet Brian Petersen, Direktør Henrik Poulsen, CEO, DONG Energy A/S Michael Rasmussen, Koncernchef, Nykredit Jørgen Buhl Rasmussen, CEO, Carlsberg Breweries A/S Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank David Rosted, Fotograf, Rosted Image ApS 21

24 Jens-Peter Saul, Group CEO, Rambøll Gruppen A/S Sten Scheibye, Direktør, Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden Peter Schütze, Bestyrelsesformand, DSB m.fl. Niels Smedegaard, President & CEO, DFDS A/S Mie La Cour Sonne, Økonom, Copenhagen Economics Carsten Stendevad, CEO, ATP Peter Straarup, Næstformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal Erik Søndergaard, Direktør Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør, Schouw & Co Lars Rebien Sørensen, Adm. direktør, Novo Nordisk A/S Vagn Sørensen, Direktør, Bestyrelsesformand Jørgen Tang-Jensen, CEO, Velux A/S Mads Tofte, Rektor, IT-Universitetet i København Flemming H. Tomdrup, Direktør Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla Foods a.m.b.a. Ove Ullerup, Ambassadør, Udenrigsministeriet Steen Weirsøe, Direktør Ulf Wiinberg, Direktør Anders Wilhjelm, CEO, Solar A/S Birgit Aagaard-Svendsen, Bestyrelsesformand, DSEB, Danish Society for Education and Business 22

25 Tidligere Bestyrelsesformænd Bestyrelsesformand Sten Scheibye Advokat Henrik Stenbjerre Fabrikant Peter Heering, Sr Direktør Viggo Troels-Smith Direktør Ernst Müller Højesteretssagfører Viggo Carstensen Direktør Ernst Michaelsen Direktør A. O. Andersen Kammerherre J. Clan Direktør H. P. Prior Danmark-Amerika Fondets Æresmedlemmer Sten Scheibye, Bestyrelsesformand Henrik Stenbjerre, Advokat 23

26 Danmark-Amerika Fondets donatorer 2014 Alm. Brand A/S Ernst & Young P/S American-Scandinavian Foundation Finn Knudsen Vinhandler N. O. Andersens legat Hempel Fonden Anonyme givere Huset Mydtskov A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Incentive Fonden Industriens Fond Augustinus Fonden Inger P. Davis Axcel Kromann Reumert Advokatfirma Bikubenfonden MT Højgaard A/S BRFKredit A/S Familien Hede Nielsens Fond C.W. Strandes Legatfond Nielsen Nørager Danfoss A/S NKT Holding A/S Danske Bank A/S Nykredit 24

27 Det Obelske Familiefond Sten Scheibye Ole Kirks Fond Tips- og lottomidler D/S Orients Fond PwC Rockwool Fonden Donationer over 1000,- kr. medtages med navn i årsberetningen, men Fondet modtager også hvert år en række donationer under 1000,- kr. Af pladshensyn er de ikke medtaget her, men de er ligeledes vigtige for, at Fondet kan udføre sit arbejde. Støtte til Fondets Vejledning Aarhus Universitet IT Universitetet Aalborg Universitet Københavns Universitet Copenhagen Business School Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet 25

28 Virksomhedslegater 2014 Bikuben Scholars: Direktør/CEO Søren Kaare-Andersen tildelte legaterne til Jonathan Bjerg Møller, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Sandra Stensgaard Atakora, Aalborg Universitet og Michelle Ditte Willy Andersen Arrouas, Syddansk Universitet/Hong Kong Universitet. Coloplast A/S: Hans Henrik Woltmann, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF Sten Scheibye på vegne af Coloplast. Danske Bank A/S: Adm. direktør Thomas Borgen tildelte legatet til Christian Andersen, Københavns Universitet. Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat: Mette Kim Bohnstedt Larsen, CBS, modtog legatet af Direktør Henriette Christiansen. 26

29 GN Store Nord Fondet: Erik Stassen, DTU, modtog legatet af Danmark- Amerika Fondets nuværende Formand Jørgen Bardenfleth. Hedorf s Fellowship: Mads Balsig Nielsen, DTU, modtog legatet af Formand Ole Wiberg. Knud Højgaards Fond: Næstformand Flemming Frandsen tildelte legaterne til Anders Videbæk og Simon Nielsen, begge fra Københavns Universitet. Den 3. legatmodtager, Lene Sofie Granfeldt Østgaard, Aarhus Universitet, kunne ikke være tilstede. Lundbeckfonden og Falck A/S: Tor Biering-Sørensen, Københavns Universitet, fik tildelt legatet af Ambulancechef Peter Bjørn Hansen. 27

30 Novo Nordisk A/S: Rune Rasmussen, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF Sten Scheibye. Rambøll Gruppen A/S: Group Chief Executive Officer Jens Peter Saul tildelte legatet til Anders Priergaard Nielsen, Københavns Universitet. Thomas B. Thriges Fond/Terma: Christian Valdemar Mathiesen, DTU, modtog legatet af Bestyrelsesformand i Thomas B. Thriges Fond, Niels Jacobsen. 28

31 Danmark-Amerika Fondets Legatmodtagere 2014 Andersen, Christian Danske Bank A/S - Danmark-Amerika Fondet Arrouas, Michelle Ditte Willy Andersen Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Atakora, Sandra Stensgaard Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Biering-Sørensen, Tor Lundbeckfonden og Falck - Danmark-Amerika Fondet Cohen, Rebecca Kramarz Hjermitslev, Ida Bæk TTS Johnsen, Tina Buhr Larsen, Mette Kim Bohnstedt Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat - Danmark-Amerika Fondet Mathiesen, Christian Valdemar Thomas B. Thriges Fond/Terma - Danmark-Amerika Fondet Tuck School of Business at Darthmouth College University of Copenhagen MBA Columbia University University of Southern Denmark/The University of Hong Kong Journalism Pratt Institute Aalborg University Industrial Design Harvard University University of Copenhagen Medicine Cardiovascular Imaging Harvard Law School University of Copenhagen LL.M UCLA University of Copenhagen Comparative Politics University of California School of Law University of Copenhagen LL.M Bentley University Copenhagen Business School Human Ressource Management/Human Centered Design in Entrepreneurship Brown University Technical University of Computer Science, Algorithms 29

32 Møller, Jonathan Bjerg The New School for Public Engagement - Bikuben Scholar - School of Media Studies Danmark-Amerika Fondet Danish School of Media and Journalism Documentary Film, Media Studies and New Media Journalism Nielsen, Mads Balsig Hedorf s Fellowship - Danmark-Amerika Fondet Nielsen, Anders Priergaard Rambøll Gruppen A/S - Danmark-Amerika Fondet Nielsen, Simon Knud Højgaards Fond Danmark-Amerika Fondet Pedersen, Marie Krogsgaard Rasmussen, Rune Novo Nordisk A/S Danmark-Amerika Fondet Starck, Malte Stassen, Erik GN Store Nord Fondet Danmark-Amerika Fondet Søndergaard, Rasmus Sinding ASF Videbæk, Anders Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Columbia University Technical University of Denmark Management Science and Engineering Princeton University University of Copenhagen Applied Microeconomics/Applied Public Policy Cornell University University of Copenhagen Macroeconomics and Finance Columbia Law School Aarhus University LL.M University of Rochester Medical Center University of Copenhagen Neuroscience California Institute of the Arts (CalARTs) Royal Danish Art Academy Photography and Media Yale University Technical University of Denmark Physics University of California Berkeley University of Southern Denmark American Foreign Policy, Human Rights Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management (MBA) University of Copenhagen Finance, Strategy, Economics, Trade and Entrepreneurship 30

33 Woltmann, Hans Henrik Coloplast A/S - Danmark-Amerika Fondet New York University University of Copenhagen Economics Østgaard, Lene Sofie Granfeldt Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Stanford University Aarhus University Epidemiology, Cancer Research (Acute Leukemia) Danmark-Amerika Fondets legatmodtagere Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please 31

34 Glimt fra årsmødet. Alle fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please 32 Kandrups Bogtrykkeri, København

35 DANMARK-AMERIKA FONDET Telefon: Website: Adresse: Nørregade 7A, 1.tv., 1165 København K Sekretariat: Marie Mønsted Executive Director Christine Hagberg Sr. Program Coordinator/Adv. Anne Villumsen Program Coordinator/Advisor Birgitte Klinge Financial Officer Christel Tage Personal Assistant Sekretariatet er åbent hverdage kl Se vores hjemmeside for telefonåbningstider. Søsterselskaber i USA og Skandinavien: AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATION 58 Park Avenue New York, N.Y U.S.A. FINLAND-AMERIKA FÖRENINGARNAS FÖRBUND r.f. Mechelininkatu 10 A Helsinki Finland ISLAND-AMERIKA FORENINGEN PO Box Reykjavik Island NORGE-AMERIKA FORENINGEN Rådhusgaten 23B 0158 Oslo Norge SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Sverige

danmark-amerika fondet årsberetning 2013

danmark-amerika fondet årsberetning 2013 danmark-amerika fondet årsberetning 2013 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes torsdag den 19. juni 2014 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår

INVESTOR RELATIONS FORENING. Regnskab. for. Aret 1. juli 2006-30. juni 2007. 19. foreningsår DIRF DANSK INVESTOR RELATIONS FORENING Regnskab for Aret 1. juli 2006-30. juni 2007 19. foreningsår Resultatopgørelse for perioden 1.juli 2006-30.juni 2007 Indtægter: Note 2006/07 2005/06 Medlemskontingenter

Læs mere

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport TRYG A/S. Udskrevet d. 28-08-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport TRYG A/S Udskrevet d. 28-08-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsens konstituering Bestyrelsens konstituering På den ekstraordinære generalforsamling i selskabet i dag fandt der nyvalg sted til selskabets bestyrelse i forlængelse af en større ændring i selskabets ejerkeds. Der blev valgt

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Danmark har talent lad os bruge det!

Danmark har talent lad os bruge det! PROGRAM 10.30 GENERALFORSAMLING Alle s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen. Check-in åbner kl. 10.00 og finder sted i Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Koncertsal (tidl. Radiohusets

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008

OMX Den Nordiske Børs, København. 7. februar 2007. 28. marts 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Kapitalcenter D 7. februar 2007 28. marts 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S

Bestyrelsesformand: Cantion A/S, Fonden Kattegat Silo, Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S, J. Lauritzen A/S, Kayxo A/S, NanoNord A/S Bilag 1 Kandidatliste Bestyrelsen Bent Østergaard Fødselsdato: 5. oktober 1944 Indtrådt i bestyrelsen: 1. april 2009 Genvalgt: 2011 Formand for Nomineringsudvalget og vederlæggelsesudvalget Direktionshverv:

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere