danmark-amerika fondet årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danmark-amerika fondet årsberetning 2014"

Transkript

1 danmark-amerika fondet årsberetning 2014

2 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: Bestyrelses- og Årsmødet afholdes tirsdag den 16. juni 2015 kl i Kuppelsalen hos Danske Bank Laksegade 10, 1092 København K

3 Danmark-Amerika Fondet Årsberetning 2014

4

5 Foto: Huset Mydtskov HENDES MAJESTÆT DRONNING MARGRETHE II Protektor for Danmark-Amerika Fondet

6 Indholdsfortegnelse Formandens beretning Nøgletal for Fondet Sammendrag af årsregnskab Uddrag af USA oplevelser In Memoriam English Summary Bestyrelsen for Fondet Bestyrelsesformænd gennem tiden Æresmedlemmer Fondets donatorer Støtte til vejledning Virksomhedslegater Fondets legatmodtagere

7 Årsberetning 2014 Arbejdet med at sikre, at vi i Danmark fremover kan rekruttere dygtige og veluddannede unge, danske som udlændinge, til virksomheder og offentlige institutioner,fortsætter. Det er med til at sikre, at Danmark også i fremtiden kan have virksomheder, der kan klare sig international ved at være både innovative og konkurrencedygtige, og offentlige institutioner, der kan arbejde internationalt, til glæde for Danmark og andre lande, vi samarbejder med. Uddannelsesmarkedet er langt mere globalt i dag end tidligere. USA s videregående uddannelser på de store universiteter har længe været og er fortsat toneangivende med den nyeste forskning, ikke mindst på teknologiområdet og med nye undervisningsformer. Derfor er USA en meget interessant uddannelsesmæssig samarbejdspartner, som Danmark har stor glæde af at samarbejde med. Danmark-Amerika Fondet (DAF) samarbejder med netop disse toneangivende videregående uddannelser for at sikre udveksling af de relevante studerende, både fra Danmark (DAF) og fra USA til Danmark (Fulbright). Vi bruger i DAF og Fulbright rigtig mange ressourcer på at vejlede unge studerende i, hvordan man med bedst udbytte kommer til at studere i USA og i Danmark. Dette arbejde er selvsagt meget vigtigt. Som ny formand er jeg både glad og entusiastisk over at deltage i dette arbejde. Jeg har selv haft fornøjelsen af en to-årig MBA uddannelse på UCLA sidst i 80-erne, og jeg tænker tilbage på de to studieår med stor glæde og taknemmelighed. Det var fantastisk spændende og udfordrende, og blev gjort økonomisk muligt af de danske legater jeg modtog. Det motiverer mig i mit nye virke som formand for DAF at give mange andre unge danske og amerikanske studerende samme mulighed. Jeg håber, at vores donatorer har det som jeg og ønsker at give unge mennesker muligheden 5

8 for at komme til at studere på de bedste universiteter i USA. Jeg vil meget gerne takke alle dem, der har støttet os i året, der gik. Vi glæder os og ser frem til det fortsatte samarbejde. Danmark- Amerika Fondets nye formand Jørgen Bardenfleth. 6

9 DAF s årsmøde i Kuppelsalen hos Danske Bank havde et rekordstort antal deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer, donatorer og legatmodtagere, da årsmødet altid afsluttes med tildelinger at Fondets legater. Årets taler var Danmarks Uddannelses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, der talte om internationalisering og vigtigheden af, at Danmark engagerer sig internationalt. Ministeren var selv på et tidligt tidspunkt i sin uddannelse i USA med støtte fra Danmark-Amerika Fondet. På årsmødet 2014 var det også tid til formandsskifte, idet Sten Scheibye ønskede at stoppe efter 8 år som formand. Han afløstes af Jørgen Bardenfleth, medlem af Fondets Forretningsudvalg. Jørgen Bardenfleth takkede på vegne af bestyrelsen Sten Scheibye for hans uegennyttige engagement og store arbejde for DAF. Årsmøde 7

10 Gaver Finn Knudsen, en af Fondets tidligere legatmodtagere, kontaktede i 2014 Fondet og meddelte, at han havde besluttet at give DAF en gave. Det er jo altid en meddelelse, vi er glade for. Finn Knudsen har også tidligere støttet Fondet, ligesom han i mange år var en kær gæst til årsmøderne, hvor hans store glæde på vegne af de unge legatmodtagere var smittende. Vi blev særlig rørte over den begrundelse, han gav i brevet til os, og med hans tilladelse vil vi dele den: Baggrunden for min disposition er, at jeg i sin tid efter studentereksamen i 1956 med støtte fra Fondet fik et års ophold og studier på University of Arkansas i Fayetteville, Arkansas. Det blev bestemmende for min videre uddannelse som cand. polit. Mødet med USA blev også af helt afgørende betydning for min personlige udvikling. Jeg kan sige, at de personer jeg mødte, og de studier jeg foretog, har sat et vedvarende præg på mig. Jeg føler dyb taknemmelighed over for Danmark-Amerika Fondet, der gjorde dette muligt. Vi er taknemmelige for gaven, ordene og det livslange engagement i Fondet. Tak. 8 Praktik Danmark-Amerika Fondet modtog yderligere en stor testamentarisk gave i 2014 overgivet til os med ønsket om anonymitet. En sådan gave betyder virkelig noget for vores arbejde, både i form af den finansielle støtte, men også fordi det viser en opmærksomhed omkring det, vi arbejder for, og de unge mennesker, der får støtte af Fondet. Fondets midler har således sidste år været påvirket af ekstraordinære donationer. Da det ikke er intentionen, at Fondets egenkapital skal vokse yderligere, vil indkomne midler (donationer) i 2015 gå direkte til legater og tilknyttet vejledning og administration. Vores ambition er således at sende endnu flere højt kvalificerede unge af sted til USA i 2015 samt i årene fremover. I mange år har Fondet været administrator af praktikprogrammet for unge danskere til USA. Dette arbejde har været udført i samarbejde med American-Scandinavian Foundation (ASF), der er visumsponsor af programmet. Omlægninger hos ASF, hvor alt naturligt nok i dag er on-

11 line, betød, at DAF ikke længere havde mulighed for at kvalitetssikre opholdene direkte for de unge. Derfor er det i fuld forståelse med ASF og de danske uddannelsesinstitutioner blevet besluttet, at DAF fremover vil gå fra egentlig administration til at sikre information om praktikophold i USA både til enkeltpersoner og danske institutioner. Gennem årene er rigtig mange unge danskere kommet til USA gennem dette praktikprogram. I takt med ændringer i amerikansk lovramme for praktik og/eller ændringer i danske uddannelser har programmet ændret karakter. Vi har gennem årene hjulpet landmænd, håndværkere, shipping- og møbelfolk, reklame- og medie-mennesker, kokke og designere og andre afsted. Det har været karakteristisk for Fondets praktikanter, at de har været gode ambassadører for Danmark, og at de selv har fået meget ud af deres ophold både fagligt og menneskeligt, samt at de fortsat sætter stor pris på USA. Mange praktikanter er stadig medlem af Fondets medlemsgruppe mange år efter at de var i USA. Det er ikke en overdrivelse, at det har været og vedbliver at være en hjertesag for DAF, at man ikke blot skal kunne komme til USA for at læse på universitetet, men også for at kunne dygtiggøre og videreuddanne sig inden for flest mulige praktiske fag. Det vil vi fortsætte med at arbejde for bare på en lidt anden måde i fremtiden, med information i stedet for egentlig administration. Vi ser et stigende behov for vejledning om uddannelsesmulighederne i USA. Omlægningen i forhold til praktikprogrammet har medført, at vi har kunnet kanalisere betydelige arbejdsmæssige ressourcer til denne opgave. Vi forventer derfor at kunne hjælpe flere dygtige unge til en god uddannelse i USA. DAFs fælles sekretariat med Fulbright Kommissionen tilbyder vejledning under kvalitetsmærket Education USA, som er det eneste i verden, der er direkte anerkendt af den amerikanske stat. Vores fælles sekretariat er det eneste sted i Danmark, der kan tilbyde dette. Vejledning Med over decentralt organiserede uddannelsesinstitutioner på universitetsniveau i USA og med visum og 9

12 optagelsesregler, der ikke er helt ligetil, er det en stor opgave at finde det rigtige sted for den enkelte unge. Fondets hjælp her er da også både anerkendt og værdsat, hvilket ofte høres i kommentarer fra de unge, specielt fordi rådgivning hos os er neutral, tager udgangspunkt i den unge, og er uden bagvedliggende agentaftaler eller uforudsete udgifter. Ny hjemmeside Legat 1 semester Fondets nye hjemmeside og vores Facebook benyttes flittigt i vejledningsarbejdet og i forbindelse med legaterne. De er et vigtigt informationsværktøj, sammen med de individuelle konsultationer og gruppemøder i sekretariatet i Nørregade, informationsmøder på institutionerne, samt talrige annonceringer direkte til institutionerne i løbet af året. Tallene for kontakter på den følgende side med nøgletal for Fondets arbejde kommer ikke af sig selv, men er udtryk for et betydeligt arbejde i løbet af året. Forskellige reformer i det danske uddannelsessystem for bl.a. hurtigere færdiggørelse af studierne har utilsigtet gjort de unge meget nervøse over for udlandsophold, fordi det måske kan være studietidsforlængende. Endvidere er der stor konkurrence fra EU-legater. For at imødekomme disse tendenser og være sikre på, at vi altid får fat i de dygtigste unge, kan Fondet fra 2015 give legater til både et semester og et års ophold i USA. Størrelsen på legaterne vil naturligvis blive reguleret i forhold til opholdets længde. 10

13 Nøgletal for Danmark-Amerika Fondets Arbejde Danmark-Amerika Fondet uddelte over 2,4 mio kroner i legater i 2014 Det drejer sig om 22 legater af egne indsamlede midler, samt yderligere 2 legater gennem Fondet fra American- Scandinavian Foundation og Thanks to Scandinavia. Med i tallet er, at tre af legatmodtagerne yderligere fik et fyrtårnslegat, så de i alt modtog kr. Fondet tildelte følgende typer af legater. Hvert legat er på kr DAF Legater og Fyrtårn Virksomhedslegater Fondet nominerede til følgende: ASF & TTS Studievejledning: Kontaktinformation for Henvendelser Hjemmeside hits Amerikansk hjemmeside hits Facebook reached Facebook likes 955 En oversigtsliste med legatmodtagerne findes på side

14 Koncentrat af Årsregnskabet 2014 RESULTATOPGØRELSE Indtægter Donationer, virksomhedslegater, kontingenter og tilskud Renteindtægter Indtægter vedrørende jubilæum Indtægter i alt Omkostninger Formidling og vejledning til stipendiater og andre studerende Fælles administration Omkostninger vedrørende jubilæum Omkostninger til ballet i forbindelse med jubilæum Omkostninger i alt Resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Årets bevilgede uddelinger Årets resultat efter uddelinger

15 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER Kasse, bank og giro Obligationer Andre tilgodehavender AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Bunden kapital før årets kursreguleringer Urealiseret kursregulering, obligationer Realiseret kursregulering, obligationer Hensættelse til formål Disponibel kapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital pr. 31. december Gældsforpligtelser Bevilgede, ej udbetalte legater Skyldige omkostninger og medarbejderforpligtelser Modtagne forudbetalinger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Foranstående resultatopgørelse og balance er et sammendrag af Danmark-Amerika Fondets årsrapport for 2014, der er godkendt af forretningsudvalget 9. marts 2015 forsynet med anmærkningsfri revisionspåtegning af statsaut. revisor Jesper Ridder Olsen, Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. 13

16 Uddrag af USA-oplevelser fra Fondets legatmodtagere Jacob Bessmann, Columbia University: Først og vigtigst skal lyde en stor tak til både DAF og Novo Nordisk for at tilbyde mig det virksomhedslegat, der muliggjorde et ophold på Columbia University og en MA i Political Science. Samtidig var DAF kontorets gode råd og vejledning helt afgørende for et succesfuldt ophold. Året på Columbia University har været den største akademiske udfordring i mit liv, og udbyttet har været uvurderligt. Undervisningen er uden sammenligning den mest kompetente og ressourcerige jeg har oplevet, og samtidig er forventningsniveauet til de studerende tårnhøjt. Tilsammen giver disse faktorer et sublimt læringsmiljø, og jeg kan stærkt anbefale de dygtigste danske studerende at læse på graduate-niveau på toptier eller Ivy League universiteterne. (..) Det er et enormt privilegie at have så tæt interaktion med nogle af de dygtigste personer indenfor deres felt, men det er samtidig utroligt udfordrende hver eneste dag. Minna Højland, University of Chicago: Takket være en kæmpe støtte fra Danmark-Amerika Fondet og et stipendium fra University of Chicago læste jeg en master i Internationale Relationer på University of Chicago. (..) 14 Alt i alt har jeg lært en god del mere end jeg havde forventet selvom mine forventninger var høje. Størstedelen af den viden jeg tager med mig, handler dog ikke om internationale relationer, selvom jeg bestemt føler mig meget solidt rustet inden for den disciplin. Derimod er flere af mine vigtigste erfaringer fra en master uddannelse på University of Chicago mere overordnede og handler om det at lære, om at udvikle mit eget og andres arbejde gennem kritik og om at kende mine egne grænser og rykke dem.

17 Tak til Danmark-Amerika Fondet for bidraget til at realisere dette vanvittigt spændende og lærerige år. Jesper Viese Knudsen, Massachusetts Institute of Technology: Et udlandsophold havde aldrig været noget jeg gik og drømte om. Jeg havde altid tænkt: hvorfor dog rejse, jeg får en god, komplet uddannelse her på Aalborg Universitet, men en dag i efteråret 2012 ændrede det sig. Jeg begyndte at høre mere og mere fra folk, der havde været afsted, hvor fantastiske oplevelser de havde haft, hvor meget de havde lært. (..) Inden jeg tog afsted, havde jeg aldrig været i USA før, havde aldrig været ude af Europa før. Nu skulle jeg tilbringe ni måneder i Boston, væk fra alle, kun med mulighed for nye og spændende oplevelser fra dag et. Mit ophold på MIT blev alt og mere end jeg havde kunnet håbe på. Jeg kom ind i en forskningsgruppe med en entusiastisk, energisk, involveret vejleder som tog fantastisk godt imod mig. På trods af, at jeg kom dertil uden at have færdiggjort min kandidatuddannelse, og forskningsgruppen ellers bestod nærmest udelukkende af Ph.d-studerende, så inddrog vejlederen mig meget i forskningen. (..) Min egen forskning blev presset til det yderste af egne ambitioner og vejlederens konstante konstruktive og ekstremt engagerede inputs. Florence Chia Chin Tan, National Institute of Health: Som det er tilfældet for flere andre DAF og Fulbright Grantees blev også min mangeårige drøm om et udlandsophold til en realitet ved modtagelsen af en vis tyk kuvert. For det vil jeg gerne sige en stor og uforbeholden tak til DAF. (..) Langt hovedparten af mine vågne timer spenderede jeg i laboratoriet (National Institutes on Aging). Da jeg i sin tid besluttede mig for at læse til læge, besluttede jeg samtidig, at en stor del af mit arbejdsliv skulle gå med forskning. Neuro-nørden i mig var derfor også svært begejstret over muligheden for at opleve arbejdsgangen i et af verdens 15

18 mest velansete og ressourcerige laboratorier under ledelse af vor tids mest citerede neuro-forsker. (..) Tilbage i København savner jeg nu min simple luksustilværelse. Det har været et fantastisk og uforglemmeligt år. Tusind tak til DAF og god fornøjelse til jer, der er på vej afsted! læs de fulde beretninger og meget mere på vores nye hjemmeside In Memoriam I marts 2015 afgik fabrikant Peter Heering ved døden. Peter Heering var formand for Danmark-Amerika Fondet fra I den periode ydede han en meget betydelig indsats for Fondet, en indsats, der altid var båret af hans betydelige kærlighed til USA. Efter sin afgang som formand for Fondet vedblev Peter Heering som æresmedlem at være engageret og interesseret i alt, hvad Fondet foretog sig. Han vil blive savnet til vores arrangementer. Et udtryk for hans stærke engagement var, at Peter Heering, på trods af svigtende helbred på tidspunktet, var med til Fondets 100-års jubilæum. For ham var det altid vigtigt både at holde fast i Fondets historie, og at sørge for at nye generationer af dygtige unge danskere kunne komme afsted til USA. Jubilæet samlede disse to pejlemærker, og i taknemmelighed vil vi mindes hans store indsats for Danmark-Amerika Fondet. Æret være hans minde. 16

19 English Summary In 2014 the Denmark-America Foundation (DAF) celebrated its centennial looking back at 100 years of uninterrupted commitment to educational stays in the USA for talented young Danes. Jørgen Bardenfleth, new chair of the Denmark-America Foundation, outlines his commitment to continue the quality work of the Foundation, and to ensure that both DAF and Fulbright will help young Danes and Americans to successful educational stays in the USA and Denmark. This will be done through the combination of advising and grants. The work of the Denmark-America Foundation from has entirely been possible due to the donations from the Danish corporate world; from other foundations; private individuals, and the financial support for the advising from the Danish universities. With this annual report of 2014, the Denmark-America Foundation wants to extend its gratitude to all the donors and the many others who have supported the work of the Denmark-America Foundation in

20 Bestyrelsen for Danmark-Amerika Fondet (Nye medlemmer i bestyrelsen 2014 ses fremhævet på listen) FORRETNINGSUDVALG Formand: Bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth Næstformand: Advokat Caroline Pontoppidan, Maersk Line Kasserer: Direktør, bestyrelsesformand Peter Højland Koncernchef Steffen Kragh, Egmont Adm. direktør Anders Obel, C.W. Obel A/S Professor, dr. scient. Jens Oddershede, Syddansk Universitet ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER Jens Bjørn Andersen, Adm. direktør, DSV A/S Hanne Leth Andersen, Rektor, Roskilde Universitet Nils Smedegaard Andersen, Partner & Group CEO, A.P. Møller Mærsk A/S Torben Biilmann, Adm. koncernchef, MT Højgaard A/S Anders Overgaard Bjarklev, Rektor, DTU Carsten Bjerg, Direktør Sven A. Blomberg, Adm. direktør, BRFkredit a/s Thomas F. Borgen, Adm. direktør, Danske Bank A/S 18

21 Henrik Brandt, Adm. direktør, Royal Unibrew A/S Klaus Bustrup, Formand, Fødevarebanken Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO ( ) Michael Christiansen, Bestyrelsesformand, DR m.fl. Niels B. Christiansen, Koncernchef, Danfoss A/S Jørgen M. Clausen, Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Henrik Øregaard Dam, Rektor, Syddansk Universitet Carsten Dilling, Adm. direktør & Koncernchef, TDC A/S Alf Duch-Pedersen, Direktør John S. Dueholm, Direktør Henning Dyremose, Direktør Ditlev H. Engel, Direktør Michael Fiorini, Direktør Jesper Fisker, Departementschef, Undervisningsministeriet Lars Frederiksen, Direktør Christian Frigast, Managing Partner, Axcel Management A/S Anders Colding Friis, CEO, Pandora A/S Søren Gade, Direktør Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS A/S Claus Grube, Ambassadør Ralf P. Hemmingsen, Rektor, Københavns Universitet 19

22 Thomas Hofman-Bang, CEO & Seniorpartner, KPMG2014 Per Holten-Andersen, Rektor, CBS Niels Jacobsen, Adm. direktør, William Demant Holding A/S Bjørn Høi Jensen, Direktør, Zeno ApS Ole Mikael Jensen, President & CEO, DT Group A/S Peter Damgaard Jensen, Adm. direktør, PKA Peter Engberg Jensen, Direktør Per Michael Johansen, Rektor, Aalborg Universitet Lars Nørby Johansen, Bestyrelsesformand Kjeld Johannesen, Adm. direktør, Danish Crown Amba Søren Kaare-Andersen, Direktør, Bikubenfonden Erik Munch Kofoed, Ph.d. Tom Knutzen, Adm. direktør, Jungbunzlauer Eivind Kolding, Adm. direktør, Novo A/S Kjeld Kirk Kristiansen, Bestyrelsesformand, KIRKBI A/S Thomas Munkholm Larsen, CFO, Weibel Scientific A/S Nicholas Lerche-Gredal, Advokat LL.M., LETT Advokatpartnerselskab Flemming Lindeløv, Bestyrelsesformand, Designmuseum Danmark Lene Dammand Lund, Rektor, KADK Joachim Stoltze Malling, Adm. direktør, G.E.C. Gads Fond Jesper Marcus, Adm. direktør, SEKTOR ApS 20

23 Carsten Mortensen, President & CEO, BW Group Kristian May, Direktør Jesper E. Møller, Direktør, Senior Advisor Michael Metz Mørch, Generalsekretær, Det danske Kulturinstitut Jens Maaløe, President & CEO, Terma A/S Jørgen E. Nicolajsen, Koncerndirektør, MT Højgaard A/S Brian Bech Nielsen, Rektor, Aarhus Universitet Peder Holk Nielsen, President & CEO, Novozymes A/S Birgit W. Nørgaard, Direktør, Bestyrelsesformand Børge Obel, Professor, ICOA, School of Business and Social Sciences, AAU Flemming Bligaard Pedersen, Bestyrelsesformand, Rambøll Fonden Lotte Lederballe Pedersen, Kunstfaglig medarbejder, Kunststyrelsens Billedkunstcenter Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark Uffe Toudal Pedersen, Departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet Brian Petersen, Direktør Henrik Poulsen, CEO, DONG Energy A/S Michael Rasmussen, Koncernchef, Nykredit Jørgen Buhl Rasmussen, CEO, Carlsberg Breweries A/S Michael Pram Rasmussen, Bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk A/S Lars Rohde, Nationalbankdirektør, Danmarks Nationalbank David Rosted, Fotograf, Rosted Image ApS 21

24 Jens-Peter Saul, Group CEO, Rambøll Gruppen A/S Sten Scheibye, Direktør, Bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden Peter Schütze, Bestyrelsesformand, DSB m.fl. Niels Smedegaard, President & CEO, DFDS A/S Mie La Cour Sonne, Økonom, Copenhagen Economics Carsten Stendevad, CEO, ATP Peter Straarup, Næstformand, A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal Erik Søndergaard, Direktør Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør, Schouw & Co Lars Rebien Sørensen, Adm. direktør, Novo Nordisk A/S Vagn Sørensen, Direktør, Bestyrelsesformand Jørgen Tang-Jensen, CEO, Velux A/S Mads Tofte, Rektor, IT-Universitetet i København Flemming H. Tomdrup, Direktør Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla Foods a.m.b.a. Ove Ullerup, Ambassadør, Udenrigsministeriet Steen Weirsøe, Direktør Ulf Wiinberg, Direktør Anders Wilhjelm, CEO, Solar A/S Birgit Aagaard-Svendsen, Bestyrelsesformand, DSEB, Danish Society for Education and Business 22

25 Tidligere Bestyrelsesformænd Bestyrelsesformand Sten Scheibye Advokat Henrik Stenbjerre Fabrikant Peter Heering, Sr Direktør Viggo Troels-Smith Direktør Ernst Müller Højesteretssagfører Viggo Carstensen Direktør Ernst Michaelsen Direktør A. O. Andersen Kammerherre J. Clan Direktør H. P. Prior Danmark-Amerika Fondets Æresmedlemmer Sten Scheibye, Bestyrelsesformand Henrik Stenbjerre, Advokat 23

26 Danmark-Amerika Fondets donatorer 2014 Alm. Brand A/S Ernst & Young P/S American-Scandinavian Foundation Finn Knudsen Vinhandler N. O. Andersens legat Hempel Fonden Anonyme givere Huset Mydtskov A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Incentive Fonden Industriens Fond Augustinus Fonden Inger P. Davis Axcel Kromann Reumert Advokatfirma Bikubenfonden MT Højgaard A/S BRFKredit A/S Familien Hede Nielsens Fond C.W. Strandes Legatfond Nielsen Nørager Danfoss A/S NKT Holding A/S Danske Bank A/S Nykredit 24

27 Det Obelske Familiefond Sten Scheibye Ole Kirks Fond Tips- og lottomidler D/S Orients Fond PwC Rockwool Fonden Donationer over 1000,- kr. medtages med navn i årsberetningen, men Fondet modtager også hvert år en række donationer under 1000,- kr. Af pladshensyn er de ikke medtaget her, men de er ligeledes vigtige for, at Fondet kan udføre sit arbejde. Støtte til Fondets Vejledning Aarhus Universitet IT Universitetet Aalborg Universitet Københavns Universitet Copenhagen Business School Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet 25

28 Virksomhedslegater 2014 Bikuben Scholars: Direktør/CEO Søren Kaare-Andersen tildelte legaterne til Jonathan Bjerg Møller, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Sandra Stensgaard Atakora, Aalborg Universitet og Michelle Ditte Willy Andersen Arrouas, Syddansk Universitet/Hong Kong Universitet. Coloplast A/S: Hans Henrik Woltmann, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF Sten Scheibye på vegne af Coloplast. Danske Bank A/S: Adm. direktør Thomas Borgen tildelte legatet til Christian Andersen, Københavns Universitet. Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat: Mette Kim Bohnstedt Larsen, CBS, modtog legatet af Direktør Henriette Christiansen. 26

29 GN Store Nord Fondet: Erik Stassen, DTU, modtog legatet af Danmark- Amerika Fondets nuværende Formand Jørgen Bardenfleth. Hedorf s Fellowship: Mads Balsig Nielsen, DTU, modtog legatet af Formand Ole Wiberg. Knud Højgaards Fond: Næstformand Flemming Frandsen tildelte legaterne til Anders Videbæk og Simon Nielsen, begge fra Københavns Universitet. Den 3. legatmodtager, Lene Sofie Granfeldt Østgaard, Aarhus Universitet, kunne ikke være tilstede. Lundbeckfonden og Falck A/S: Tor Biering-Sørensen, Københavns Universitet, fik tildelt legatet af Ambulancechef Peter Bjørn Hansen. 27

30 Novo Nordisk A/S: Rune Rasmussen, Københavns Universitet, modtog legatet af tidligere formand for DAF Sten Scheibye. Rambøll Gruppen A/S: Group Chief Executive Officer Jens Peter Saul tildelte legatet til Anders Priergaard Nielsen, Københavns Universitet. Thomas B. Thriges Fond/Terma: Christian Valdemar Mathiesen, DTU, modtog legatet af Bestyrelsesformand i Thomas B. Thriges Fond, Niels Jacobsen. 28

31 Danmark-Amerika Fondets Legatmodtagere 2014 Andersen, Christian Danske Bank A/S - Danmark-Amerika Fondet Arrouas, Michelle Ditte Willy Andersen Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Atakora, Sandra Stensgaard Bikuben Scholar - Danmark-Amerika Fondet Biering-Sørensen, Tor Lundbeckfonden og Falck - Danmark-Amerika Fondet Cohen, Rebecca Kramarz Hjermitslev, Ida Bæk TTS Johnsen, Tina Buhr Larsen, Mette Kim Bohnstedt Egmont Fonden: J. C. Petersen og Hustru Fanny Petersens Legat - Danmark-Amerika Fondet Mathiesen, Christian Valdemar Thomas B. Thriges Fond/Terma - Danmark-Amerika Fondet Tuck School of Business at Darthmouth College University of Copenhagen MBA Columbia University University of Southern Denmark/The University of Hong Kong Journalism Pratt Institute Aalborg University Industrial Design Harvard University University of Copenhagen Medicine Cardiovascular Imaging Harvard Law School University of Copenhagen LL.M UCLA University of Copenhagen Comparative Politics University of California School of Law University of Copenhagen LL.M Bentley University Copenhagen Business School Human Ressource Management/Human Centered Design in Entrepreneurship Brown University Technical University of Computer Science, Algorithms 29

32 Møller, Jonathan Bjerg The New School for Public Engagement - Bikuben Scholar - School of Media Studies Danmark-Amerika Fondet Danish School of Media and Journalism Documentary Film, Media Studies and New Media Journalism Nielsen, Mads Balsig Hedorf s Fellowship - Danmark-Amerika Fondet Nielsen, Anders Priergaard Rambøll Gruppen A/S - Danmark-Amerika Fondet Nielsen, Simon Knud Højgaards Fond Danmark-Amerika Fondet Pedersen, Marie Krogsgaard Rasmussen, Rune Novo Nordisk A/S Danmark-Amerika Fondet Starck, Malte Stassen, Erik GN Store Nord Fondet Danmark-Amerika Fondet Søndergaard, Rasmus Sinding ASF Videbæk, Anders Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Columbia University Technical University of Denmark Management Science and Engineering Princeton University University of Copenhagen Applied Microeconomics/Applied Public Policy Cornell University University of Copenhagen Macroeconomics and Finance Columbia Law School Aarhus University LL.M University of Rochester Medical Center University of Copenhagen Neuroscience California Institute of the Arts (CalARTs) Royal Danish Art Academy Photography and Media Yale University Technical University of Denmark Physics University of California Berkeley University of Southern Denmark American Foreign Policy, Human Rights Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management (MBA) University of Copenhagen Finance, Strategy, Economics, Trade and Entrepreneurship 30

33 Woltmann, Hans Henrik Coloplast A/S - Danmark-Amerika Fondet New York University University of Copenhagen Economics Østgaard, Lene Sofie Granfeldt Knud Højgaards Fond - Danmark-Amerika Fondet Stanford University Aarhus University Epidemiology, Cancer Research (Acute Leukemia) Danmark-Amerika Fondets legatmodtagere Fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please 31

34 Glimt fra årsmødet. Alle fotos: Niels Peter Riisbro, Quiet Please 32 Kandrups Bogtrykkeri, København

35 DANMARK-AMERIKA FONDET Telefon: Website: Adresse: Nørregade 7A, 1.tv., 1165 København K Sekretariat: Marie Mønsted Executive Director Christine Hagberg Sr. Program Coordinator/Adv. Anne Villumsen Program Coordinator/Advisor Birgitte Klinge Financial Officer Christel Tage Personal Assistant Sekretariatet er åbent hverdage kl Se vores hjemmeside for telefonåbningstider. Søsterselskaber i USA og Skandinavien: AMERICAN-SCANDINAVIAN FOUNDATION 58 Park Avenue New York, N.Y U.S.A. FINLAND-AMERIKA FÖRENINGARNAS FÖRBUND r.f. Mechelininkatu 10 A Helsinki Finland ISLAND-AMERIKA FORENINGEN PO Box Reykjavik Island NORGE-AMERIKA FORENINGEN Rådhusgaten 23B 0158 Oslo Norge SVERIGE-AMERIKA STIFTELSEN Box Stockholm Sverige

DANMARK-AMERIKA FONDET ÅRSBERETNING 2015

DANMARK-AMERIKA FONDET ÅRSBERETNING 2015 DANMARK-AMERIKA FONDET ÅRSBERETNING 2015 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes torsdag den 16. juni 2016 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

THE MASTERCLASS 2016 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS

THE MASTERCLASS 2016 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS THE MASTERCLASS 2016 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS DELTAGERE Berit Vinther Dansk Industri Direktør Carsten Bennike Toms Gruppen Bestyrelsesmedlem Christoffer Müller Axcel Associate Director Claus Gregersen

Læs mere

THE MASTERCLASS 2015 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS

THE MASTERCLASS 2015 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS THE MASTERCLASS 2015 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS DELTAGERE Anne Broeng Bl.a ATP Bestyrelsesmedlem Antoine Labrosse DHI CEO Berit Vinther Dansk Industri Direktør Bjarne Thorup Fonden - Maj Invest Bestyrelsesformand

Læs mere

danmark-amerika fondet årsberetning 2013

danmark-amerika fondet årsberetning 2013 danmark-amerika fondet årsberetning 2013 Danmark-Amerika Fondets hjemmeside er: www.wemakeithappen.dk Bestyrelses- og Årsmødet afholdes torsdag den 19. juni 2014 kl. 15.00-17.00 i Kuppelsalen hos Danske

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk

Tom Kähler. Bilag 2. Kandidater til bestyrelsen. Formand Født 11. juni 1943 Nationalitet: Dansk Bilag 2 Kandidater til bestyrelsen Tom Kähler Formand Født 11. juni 1943 1971: HD (Finansiering og kreditvæsen), Copenhagen Business School 1968: Civilingeniør (kemi), Danmarks Tekniske Universitet 1962-1963:

Læs mere

Image-undersøgelsen 2006

Image-undersøgelsen 2006 Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt - virksomhed Analytikere: Rangering på forskellige lister Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Virksomheds etik Shareholder value Innovativ

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 De næste 45 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere Overordnede ranglister Erhvervsledere Samlet oversigt CEO's Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Kandidater til bestyrelsen 2016 Bilag 1 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk Anders

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Overordnede ranglister. Analytikere

Overordnede ranglister. Analytikere Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Erhvervslivets inderkreds en kortlægning

Erhvervslivets inderkreds en kortlægning Erhvervslivets inderkreds en kortlægning Figur 1: Erhvervslivets inderkreds Inderkredsens netværk forbindelser til hinanden gennem poster i de største danske virksomheder. Farvet efter størrelsen af egne

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på

Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængig? De fleste har en pårørende, der er fanget i en afhængighed. Få hjælp på Afhængighed Afhængighed er en adfærd, som man tvangsmæssigt gentager for at opnå en bestemt tilstand eller følelse. Afhængighed

Læs mere

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen

Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen BJØRN HØI JENSEN Formand Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Direktør i Zeno ApS 1985: Cand.polit., Københavns Universitet 2011:

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Dansk Investor Relations Forening 2. december 2011 De næste 60 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning

Læs mere

THE MASTERCLASS 2013 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS

THE MASTERCLASS 2013 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS THE MASTERCLASS 2013 BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS DELTAGERE Annette Sadolin DSV A/S Bestyrelsesmedlem Bertil From Lundbeckfonden CFO Birgitte Rose Mogensen Board Management Direktør Christian Frigast Axcel

Læs mere

Image-undersøgelsen 2005

Image-undersøgelsen 2005 Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt - virksomhed Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Shareholder value Innovativ Branche A. P. Møller - Mærsk

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

KONFERENCEPROGRAM. 1. Åbning

KONFERENCEPROGRAM. 1. Åbning KONFERENCEPROGRAM For Penge- og Pensionspanelets konference om kundebehov og valgfrihed på pensionsområdet. Tid og sted: Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, 1448 København K, den 30. oktober, kl. 9-16.

Læs mere

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor

Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand. eller. Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Velfærdssamfundet i permanent undtagelsestilstand eller Sådan ville Mærsk lede den offentlige sektor Niels Lunde, FSD, årsmøde, 29. oktober 2012 Disposition 1. Indledning 2. Den globale udfordring til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013

CVR-nr den - selvejende institution Årsregnskab 2013 CVR-nr. 53 35 46 10 den - selvejende institution Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla Klasse. : R1 - Rallylicens, 0-1400 ccm, klassede dæk - Rally kategori 2 4 Michael Springer 093-0-050773 R1 Peugeot R1 01=02:10 02=02:54 03=02:14 04=02:30 05=03:15 06=02:24 00:00 00:29:23 1 15 Gert M. Jensen

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013

Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning Juni 2013 Højskolernes omdømme blandt den danske befolkning 2013 Juni 2013 Introduktion til studiet INTRODUKTION Denne rapport er udviklet af Reputation Institute og er en del af den årlige RepTrak Public 2013 undersøgelse

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. februar maj 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer i kapitalcenter G 7. februar 2007 14. maj 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

bestyrelsesforeningen Ledelsesberetning 2013

bestyrelsesforeningen Ledelsesberetning 2013 Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark C/O Copenhagen Business School Porcelænshaven 24 A, 2. sal 2000 Frederiksberg danskebestyrelser.dk bestyrelsesforeningen Ledelsesberetning 2013

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Copenhagen, Amager Boulevard 70, 2300 København S med følgende Exiqon A/S Bygstubben 9 2950 Vedbæk Denmark Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Phone: +45 4566 0888 Fax: +45 4566 1888 exiqon@exiqon.com www.exiqon.com CVR/Tax Id: 18 98 44 31 22. marts

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab m.v. 2012 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2012 1-34 Bilag til selvangivelsen 2012 1-10 Side Selvstændige legater

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Topchefernes 10 bedste værktøjer

Topchefernes 10 bedste værktøjer Tema: Strategiimplementering Topchefernes 10 bedste værktøjer Sker der forandringer i topchefernes prioritering af værktøjer? Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Referat af møde afholdt 18. december 2015

Referat af møde afholdt 18. december 2015 Referat af møde afholdt 18. december 2015 Arbejdsgruppe vedr. fødevareklyngen Side 1 af 5 Tilstede: Arbejdsgruppe: Jesper Hjortshøj, Manager Strategy and Portofolio for Global Innovation, Marel A/S Rune

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Dannebrogsriddernes Forening af 1888

Dannebrogsriddernes Forening af 1888 Godkendt den 26. maj 2016 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2 00 04 90 Indhold Ledelse og beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Fakta om Det Nye Experimentarium

Fakta om Det Nye Experimentarium Fakta om Det Nye Experimentarium (Foto Adam Mørk) Fænomenale oplevelser i naturvidenskabens og teknologiens verden Nysgerrighed er grundstoffet, som Experimentarium er gjort af. Vi vil tænde en gnist i

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Maconomy A/S har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling

Maconomy A/S har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 21 / 2007 Maconomy A/S har modtaget anmodning om ekstraordinær generalforsamling København, den 3. oktober 2007. Danske Industrihuse A/S har anmodet Maconomy

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere