Side 1 af 1. Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" Der kunne stå.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 1. Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" Der kunne stå."

Transkript

1 Side 1 af 1 Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" _ Fra: "Gaderummet - Regnbuen" TIl: "Ole Henriksen" Sendt: 14. december :27 Emne: Gr Der kunne stå. Beslutningen i Direktionen synes uden saglig substans. Det er rigtigt, at byggeriet bliver en lille smule dyrere end oprindeligt budgetteret i 2002, men ikke i forhold til Københavns Kommunes forpligtigelser. Det skyldes alene at Socialministeriet har været så venlige at tillade, at de ubrugte midler til drift kan konverteres til indretning, således at det ikke er et delvis ubrugeligt hus, der flyttes til og ind i. Byggeriet er i forvejen meget skrabet, fx. har det ikke været muligt at afsætte midler tillysarmatur mm.. Til gengæld blev det til sidst prioriteret at bruge de eksra midler fra Socialministeriet, da der mangler en basal isolering af ydervæggene i huset, samt en brand- og brugstrappe til kælderen, uden hvilken kælderen kun delvis ville kunne udnyttes hensigtsmæssigt. Investeringerne gør huset brugelig og billigere på langt sigt ifm. mindre varmeudgifter. Det er endvidere investeringer, der kun vanskelligt - og meget dyrere - vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt. Kalle

2 Side 1 af 1 Gaderummet - Regnbuen Fra: "Gaderummet - Regnbuen" Til: "Ole Henriksen" Sendt: 14. december :27 Emne: Gr Der kunne stå. Beslutningen i Direktionen synes uden saglig substans. Det er rigtigt, at byggeriet bliver en lille smule dyrere end oprindeligt budgetteret i 2002, men ikke i forhold til Københavns Kommunes forpligtigelser. Det skyldes alene at Socialministeriet har været så venlige at tillade, at de ubrugte midler til drift kan konverteres til indretning, således at det ikke er et delvis ubrugeligt hus, der flyttes til og ind i. Byggeriet er i forvejen meget skrabet, fx. har det ikke været muligt at afsætte midler tillysarmatur mm.. Til gengæld blev det til sidst prioriteret at bruge de eksra midler fra Socialministeriet, da der mangler en basal isolering af ydervæggene i huset, samt en brand- og brugstrappe til kælderen, uden hvilken kælderen kun delvis ville kunne udnyttes hensigtsmæssigt. Investeringerne gør huset brugelig og billigere på langt sigt ifm. mindre varmeudgifter. Det er endvidere investeringer, der kun vanskelligt - og meget dyrere - vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt. Kalle

3 Gaderummet. Re nbuen Side l af2 ~ -~~ Fra: "Ole Henriksen" -:l~~( Til: "kalle Gaderummet-Regnbuen" fi) " Sendt: 17. december :51 ~ja.0i1a. Emne: Fw: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet1 ~d-~ Original Message f AI J From: Frank Hedegaard ~ To: Finn Rudaizky ; Ole Heoriksen ; Bo Asmus Kjeldgaarcl ; Ioor Buch Grønlykke ; Taner Yl!!I!<!z ;!\iiijdlj!3areen; Mogens Lønborg; MichaeLRos~nmark; Carl Christian Ebbesen ; Rikke Fog Sent: Thursday, December 16, :41 PM Subject: SV: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet1 Kære Alle Jeg mener klart vi skal diskutere sagen den 20 - men man bør allerede nu spørge til de forhold Finn Nævner. Det er dybt problematisk. hvis der er noget der blokerer for at den planlagte løsning.,: Kærlig hilsen Frank -----Oprindelig meddelelse---- Fra: Finn Rudaizky sendt: 16. december :32 Til: 'Ole Henriksen'; Bo Asmus Kjeldgaard; Thor Buch Grønlykke; Taner Yilmaz; Manu Sareen; Mogens Lønborg; Michael Rosenmark; Carl Christian Ebbesen; Frank Hedegaard; Emne: SV: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedetl Kære Bo Asmus. Vil du ikke se om der kan tages stilling til spørgsmålet på udvalgsmødet den 20.december? Det vil sikkert være hensigtsmæssigt. Med venlig hilsen Finn Rudaizky -----Oprindelig meddelelse---- Fra: Ole Henriksen sendt: 15. december :05 Til: Bo Asmus Kjeldgaard; Finn Rudaizky; Thor Buch Grønlykke; Taner Yilmaz; Manu Sareen; Mogens Lønborg; Michael Rosenmark; carl Christian Ebbesen; Frank Hedegaard; Rikke--.fgg Emne: Fw: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet! Original Message ---- From: Gagerummet - Regllbuel1 To: Sent: Wednesday, December 15,20046:17 PM Subject: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet1 I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for Rådmandsgade 60, som Gaderummet-Regnbuen ønsker at flytte ind L Der er med udgangspunkt i Rådmandsgade 60, som er et gammelt trykkeri, udarbejdet et

4 Side 2 a1'2 ombygningsforslag, som efter licitation og efter at være reduceret til det absolut nødvendige, kunne imødekomme myndighedskravene. I planerne var f.eks. alt vedrørende. lysarmatur skåret bort. De firmaer som der var indgået aftale med efter licitation stod klar til at påbegynde arbejdet d. 10. december 2004, således at Gaderummet-Regnbuen kunne flytte ind omkring 1. april Alle aftaler for det fremtidige arbejde er blevet lagt efter denne plan. Det hele er blevet stoppet af at direktionen først skulle behandle sagen; begrundet i at der i byggeprojektbudgettet forekommer en overskridelse med 0.4 mio. af det i marts 2004 vedtagne budget på kr mio. Det må her fremhæves at overskridelsen er finansieret af Socialministeriet, der vil således ikke blive tale om en ansøgning til FAU om yderligere midler end de i forvejen bevilgede. Det bemærkes, at Socialministeriet i brev af 3.december 2004 giver tilsagn om, at omdisponere op til 1.5 mio. midler til finansiering af anlægsudgifter. Alligevel beslutter direktionen, at der ikke må påbegyndes noget arbejde før sagen har været forelagt FAU 19. januar Ud over forsinkelsen på 5-6 uger kan der også blive tale om ændrede tilbud idet de nuværende tilbud måske skal omarbejdes. Men forsinkelsen betyder også at Gaderummet-Regnbuen igen ikke kan holde indgåede aftaier. Igen bliver Gaderummet Regnbuen udstillet som en utroværdig samarbejdspartner, på trods af at det ikke er Gaderummet-Regnbuen der forsinker sagen, men direktionen og som det tager sig ud fra vores perspektiv, en beslutning truffet på et ukorrekt grundlag, der overser, at ekstrabevillingen hviler på midler fra Socialministeriet. Er FAU bekendt med - og enige i direktionens afgørelse? Som en konsekvens af, at et godt samarbejde mellem forvaltningens kontor 08 og kontor 09 bliver forstyrret af en udefra kommende indblanding med en politiserende effekt, forlod jeg mødet den 15. december mellem kontor 08 og Gaderummet-Regnbuen kl Ole Henriksen Formand Original Message ---- From:.Jens Aabroe Nielsen To: ; Cc: Jan Rix Rasmussen; Jens Peter.Jensen ; Erik Pausti?o Sent: Monday, December 13, :33 PM Subject: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. i \; Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

5 Side 1 af 1 Gaderummet - Regnbuen Fra: "Jens Aabroe Nielsen" Til: Cc: "Jan Rix Rasmussen" "Jens Peter Jensen" "Erik Paustian" Sendt: 13. december :33 Vedhæft: JN.Gaderummet referat møde d doc; JN.Dagsorden Gaderummets bestyrelse.faf doc Emne: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

6 Side 1 af 1 Gaderummet - Reg,;,:n:.;;b:.;;u:.;;e,;,:n~ _ Fra: "Jens Aabroe Nielsen" Til: Cc: "Jan Rix Rasmussen" "Jens Peter Jensen" "Erik Paustian" Sendt: 13. december \33 Vedhæft: JN.Gaderummet referat møde d doc; JN.Dagsorden Gaderummets bestyrelse.faf doc Emne: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. I ~ Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag I direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen 1\ ' I

7 Side I af I Gaderummet - Reg_n_b_ue_n~_~ :...- _ Fra: "Jens Aabroe Nielsen" Til: Cc: "Jan Rix Rasmussen" "Jens Peter Jensen" "Erik Paustian" Sendt: 13. december :33 Vedhæft: O.JN.Gaderummet referat møde d doc; O.JN.Dagsorden Gaderummets beslyrejse.faf doc Emne: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets beslyrelseog forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

8 I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for Rådmandsgade 60, som Gaderummet Regnbuen ønsker at flytte ind i. Der er med udgangspunkt i Rådmandsgade 60, som er et gammelt trykkeri, udarbejdet et ombygningsforslag, som efter licitation og efter at være reduceret til det absolut nødvendige, kunne imødekomme myndighedskravene. I planerne var f.eks. alt vedrørende. lysarmatur skåret bort. De firmaer som der var indgået aftale med efter licitation stod klar til at påbegynde arbejdet d. 10. december 2004, således at Gaderummet-Regnbuen kunne flytte ind omkring 1. april Alle aftaler for det fremtidige arbejde er blevet lagt efter denne plan. Det hele er blevet stoppet af at direktionen først skulle behandle sagen; begrundet i at der i byggeprojektbudgettet forekommer en overskridelse med 0.4 mio. af det I marts 2004 vedtagne budget på kr mio. Dette skal ses i lyset af, at Socialministeriet i brev af 3.december 2004 giver tilsagn om, at omdisponere op til 1.5 mio. midler til finansiering af anlægsudgifter. Det må her fremhæves at overskridelsen er finansieret af Socialministeriet, der vil således ikke blive tale om en ansøgning til FAU om yderligere midler end de i forvejen bevilgede. Alligevel beslutter direktionen, at der ikke må påbegyndes noget arbejde før sagen har været forelagt FAU 19. januar Ud over forsinkelsen på 5-6 uger kan der også blive tale om ændrede tilbud idet de nuværende tilbud måske skal omarbejdes. Men forsinkelsen betyder også at Gaderummet-Regnbuen igen ikke kan holde indgåede aftaler. Igen bliver Gaderummet-Regnbuen udstillet som en utroværdig samarbejdspartner, på trods af at det ikke er Gaderummet-Regnbuen der forsinker sagen, men direktionen og som det tager sig ud fra vores perspektiv, en beslutning truffet på et ukorrekt grundlag, der overser, at ekstrabevillingen hviler på midler fra Sociaiministeriet. Er FAU bekendt med - og enige i direktionens afgørelse? Som en konsekvens af, at et godt samarbejde mellem forvaltningens kontor 08 og kontor 09 bliver forstyrret af en udefra kommende indblanding med en politiserende effekt, forlod jeg mødet den 15. deæmber mellem kontor 08 og Gaderummet-Regnbuen kl Ole Henriksen Formand Original Message ---- From: Jens Aabroe Nielsen To: ; ; Cc: Jan Rix Rasmussen; Jens Peter Jensen; Erik Paustian Sent: Monday, December 13, :33 PM Subject: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og fly1niningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen Bo Asmus Finn Thor Taner Manu Mogens Michael Carl Christian Frank Rikke Fog

9 Til Gaderummets bestyrelse Dato: 10. december 2004 Dagsorden for det aftalte møde mellem Gaderummets bestyrelse og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen onsdag d. 15. november Mødet holdes onsdag d. 15. december 2004 kl i Jan Rix Rasmussens kontor, Bemstorffsgade 17, 1. sal. 1. Godkendelse af referat afmødet d. 9. november 2004 (vedlægges). 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Det videre forløb efter tilbagemelding fra direktion. 4. Generel status. 5. Endelig godkendelse af aftale om socialfagligt tilsyn (fremsendt til Gaderummet i underskrevet stand fra forvaltningens side). 6. Indledende drøftelse vedr. Gaderurnmets fremtidige stillingsstruktur. 7. Evt. Med venlig hilsen Jens Nielsen 8. Kontor. Kontoret for handicappede og psykisk syge. Bernstorffsgade 17' 1592 København V Telefon Direkte telefon Telefax Fejl! Ukendt argument for parameter.

10 Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontoret for handicappede og psykisk syge ~;S.Q. ckctimw I 1. november 2004 J.nr.: IN Referat af møde mellem Gaderummets bestyrelse og Familie- og Arbejdsmarkedsforvalningen d. 9. november Til stede: Fra Gaderummet: Bestyrelsesformand Ole Henriksen Fatima Lindegård Fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Kontorchef Jan Rix Rasmussen VicekontorchefErik Paustian Fuldmægtig Jens Peter Jensen Fuldmægtig Jens Nielsen Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af mødet d.s. ok tober Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad dagsordenens pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. Ad dagsordenen pkt. 3. Status for byggesagen. Erik Paustian oplyste, at der nu forelå et færdigt projekt, som var ved at blive udbudt i licitation. Resultatet af licitationen vil foreligge i slut ningen af november måned. Ad dagordenens pkt. 4. Status vedr. lejemål af de nye lokaler. Erik Paustian og Jens Peter Jensen oplyste, at der var indgået en af tale med udlejer om at varmeforsyningen omlægges til fjernvarme. Ud lejer bærer selv halvdelen af udgifterne men resten fordeles over lejen over en årrække. Oplyste endvidere, at lejen først forfalder til betaling, når lejeaftalen er godkendt af BR. Ad dagsordenens pkt. 5. Økonomi. Jens Nielsen oplyste, at forvaltningen havde fremsendt anmodning til Socialministeriet om konverterij,!g af en yderligere andel af ministeriets driftsbevilling. Ved telefonisk kontakt med Socialministeriet havde han Fejl! Ukendt argument for parameter. l

11 fået indtryk af, at ministeriet vil stille sig positivt til anmodningen. Forvaltningen afventer skriftligt svar fra ministeriet. Ad dagsordenens pkt. 6. Endelig godkendelse af aftaler om socialfagligt og sundhedsfagligt tilsyn. Aftale om sundhedsfagligt tilsyn underskrevet af forvaltningen og Gaderummet. Aftalen er tidligere underskrevet af Embedslægeinstitutionen. Aftale om socialfagligt tilsyn underskrives på næste møde. Ad dagsordenens pkt. 7. Evt. Udestående punkt i aftaleudkastet om psykiatrisk bistand drøftes på møde med deltagelse af Gaderummet, Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling og forvaltningen. Sidstnævnte tager initiativ til mødet. Gaderummet nævnte som en udestående problemstilling, at der skal tages stilling til den fremtidige stillingsstruktur i tilbuddet. Ønskede særskilt møde med forvaltningen om dette spørgsmål. Forvaltningen indkalder til mødet. Det er stadig uafklaret, hvorvidt Gaderummet kan få lov til at videreføre eksisterende lejemål indtil indflytning i nye lokaler. Jens Peter Jensen understregede i den forbindelse vigtigheden af, at Gaderummet gør nuværende udlejer udtrykkelig opmærksom på, at man agter at fraflytte, for at undgå at der løber et ny opsigelsesvarsel. Ole Henriksen oplyste, at Gaderummet havde ansøgt om midler fra EU's Socialfond til et projekt med etablering af særlige jobs til de unge i Gaderummet f.eks. genbrug, cafevirksomhed mv. Projektet tager sigte på en gruppe, som ikke kan klare et almindelig lønnet job, og hvor det derfor er nødvendigt med tilskud. Gaderummet oplyste, at Gaderummet p.t. har kontakt med mange unge. Antallet svinger meget over tid. Inden for den seneste tid er 3-4 afde unge flyttet i egen lejlighed. 2

12 Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontoret for handicappede og psykisk syge Notat 8. december 2004 J.nr.: JN Gaderummet - Økonomi i forbindelse med Gaderummets flytning til nye lokaler i Rådmandsgade. Indstilling. Det indstilles At direktionen tiltræder, at de Socialministeriet bevilgede SATSpuljemidler til Gaderummet for 2004 og 2005 disponeres som beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor, og at uforbrugte midler for 2004 overføres til At direktionen tiltræder, at de midler, som FAU har bevilget til Gaderummet for 2004, og som ikke bruges til drift ( kr.), bruges til istandsættelse af Gaderummets nye lokaler, og således at beløbet bruges inden udgangen af Sagsbeskrivelse. Fremtidige boligforhold. Gaderummet har senest været drøftet i FAU på udvalgets møde d. 22. september På mødet tiltrådte FAU en orientering om status for Gaderummet og tiltrådte samtidigt at der blev udbetalt kr. til Gaderummet til dækning afudgifter til forlig med udlejer i de lokaler, hvor Gaderummet holder til i dag. Status på indeværende tidspunkt er, at Gaderummet forventes at kunne flytte fra nuværende lejemål, Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal til nye lokaler i en tidligere erhvervsejendom, Rådmandsgade 60, 2200 København N, pr. 1. april Der foreligger en underskrevet kontrakt, hvorefter Gaderummet indgår lejemål vedr. ovennævnte ejendom. FAF er medunderskriver på kontrakten. Kontrakten er godkendt affau og Økonomiudvalget og forventes godkendt afbr på BR's møde d. 9. december Lejemålet for de nye lokaler gælder fra 1. oktober 2004, dog således at lejebetalingen og depositum først forfalder til betaling efter at lejeaftalen er godkendt af BR. Fejl! Ukendt argument for parameter. 1

13 Der er i samarbejde mellem Gaderummet, 9. kontor og en privat arkitekt, Emmanuel Rytter, udarbejdet et projektforslag for, hvordan Gaderummet kan indpasses i de nye lokaler. De arbejder, der indgår i projektforslaget har været sendt i licitation, hvis resultat foreligger nu. Ifølge licitationen vil de samlede udgifter til indretning af de nye lokaler, udgøre 3,8 mill. kr. hvilket er ca. 0,4 mill. kr. højere end oprindeligt forudsat, jf. nærmere herom nedenfor. Arbejdet planlægges igangsat straks efter BR's godkendelse af lejeaftalen med henblik på at Gaderummet kan flytte ind i de nye lokaler d. 1. april Godkendelsesprocedurer. Forvaltningen kan ikke starte en egentlige godkendelsesprocedure efter servicelovens 94 a før Gaderummet er flyttet til egnede lokaler. Forvaltningen vil hurtigst muligt efter at Gaderummet er flyttet ind i de nye lokaler i Rådmandsgade 60 starte godkendelsesproceduren. Selvejende institution. Gaderummet skal organisere sig som en selvejende institution i overensstemmelse med reglerne i fondsloven, jf. tidligere beslutning herom i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Gaderummet har indsendt vedtægter vedr. en sådan organisering til Civilretsdirektoratet. Fra Civilretsdirektoratet foreligger telefonisk tilbagemelding om, at Gaderummet kan forventes godkendt som en fond, når stedet er godkendt affaf som botilbud. Forstærket tilsyn. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde d. 28. maj 2003 afsat kr. årligt til et forstærket tilsyn fra henholdsvis Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen samt fra Embedslægeinstitutionen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale med Gaderummets bestyrelse omkring tilsyn, som Gaderummet har godkendt. Tilsynet indebærer bl.a., at der fra forvaltningens side vil blive aflagt 2 uanmeldte besøg om året i Gaderummet. Tilsynet vil blive sat i værk, når Gaderummet flytter ind i, de nye lokaler. -,', Der er ligeledes indgået en aftale med Embedslægeinstitutionen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen omkring det sundhedsfaglige tilsyn, således at dette straks kan iværksættes, når Gaderummet flytter til nye lokaler. 2

14 Samarbejde medpsykiatrien. Der er udarbejdet en forslag til kontrakt, der er sendt via Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til H:S Direktionen om psykiatrisk konsulentbistand til Gaderummet. Kontrakten indgås mellem H:S Direktion og Gaderummets bestyrelse. Der mangler en afsluttende forhandling vedr. et enkelt punkt i kontrakten. Økonomi. Forudsætninger. FAU tog på sit møde d. 17. marts 2004 stilling til en række spørgsmål vedr. Gaderummets fremtidige økonomi. FAU's beslutninger kan sammenfattes således: At de midler af den samlede årlige bevilling fra Socialministeriet på 3,9 mil!. kr. som ikke bruges på drift i 2004 kan bruges til istandsættelse og fraflytningsudgifter i 2004 svarende til ca. 2,6 mil!. kr. At de midler, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har bevilget til Gaderummet i 2004 (2,6 mil!. kr.) bruges til at istandsætte nye bolig svarende til 1,2 mil!. kr. Udvalgets beslutninger vedr. Gaderummets økonomi var baseret på en forudsætning om, at tilbuddet kunne flytte i nye lokaler pr. l. september Det skete ud fra en forventning om, at de daværende forhandlinger om indflytning i lokaler på 0rnevej ville gå i orden. At Gaderummet først kan flytte til nye lokaler i april 2005 betyder, at en større andel af de kommunale midler er anvendt til drift og de er dermed ikke er til rådighed til anlæg, mens det omvendte er tilfældet for så vidt angår Socialministeriets midler. Det vurderes, at der her er er tale om en teknisk detalje, der ikke anfægter de intentioner og forudsætninger som ligger til grund for FAU's beslutninger d. 17. marts Ifølge FAU's beslutning af 17. marts 2004 kan der bruges i alt 3,8 mil!. kr. til istandsættelses~ og fraflytninsomkostninger, heraf 0,4 mil!. kr til sidstnævnte formå!. Resultatet af den afholdte licitation indebærer omkostninger til istandsættelse af lokalerne i Rådmandsgade 60, svarende til 3,8 mil!. kr. eller et beløb 0,4 mil!. kr. højere end forudsat ved FAU's beslutning d. 17. marts Det projekt, som kan gennemføres for 3,8 mil!. kr. udgør ifølge en teknisk vurdering en skrabet løsning. og det vurderes, at en yderligere billiggørelse vil betyde væsentlige funktionsmæssige indgreb. 3

15 Der regnes med fraflytningsomkostninger på kr. Den største del af dette beløb vedrører istandsættelse af Gaderummets eksisterende lokaler. Socialministeriets bevilling er som udgangspunkt givet som en driftsbevilling til drift af Gaderummet i nye lokaler. FAF har på den baggrund i to omgange korresponderet med Socialministeriet med henblik på at få dele afde bevilgede driftsmidler konverterer til anlægsog driftsmidler til delvis dækning af istandsættelse afde nye lokaler, fraflytningsomkostninger og til dækning af driften af Gaderummet i de eksisterende lokaler i de første 3 måneder i Socialministeriets seneste brev af3. december 2004 vedlægges. Forvaltningen fortolker brevet som en generel tilladelse fra ministeriet til, at de nævnte omkostninger og udgifter kan dækkes afde bevilgede midler fra Socialministeriet. Forslag til, hvordan der skal disponeres over de økonomiske midler der er til rådighed/or Gaderummet. Under henvisning til ovennævnte forudsætninger indstilles det, at direktionen tiltræder, at forvaltningen i samarbejde med Gaderummets bestyrelse disponerer som følger: Bevilling FAU's bevilling for kr. Socialministeriets bevilling for 2004 og kr kr. Driftsudgifter 2004 Overlevelsesbudget m. m. 2004(FAU bev.) Husleje+depositum for Rådmandsgade(SM bev.) kr kr. Driftsudgifter 2005 Overlevelsesbudget (SM bev.) kr. Husleje ~ Rådmandsgade(SM bev.) kr. Driftsudgifter Rådmandsgade kr kr. Til disposition til anlæg m. m kr. Specifikation af anlægsudgifter m. m. Indretning afrådmandsgade Møblering af Rådmandsgade kr kr. 4

16 Flytning fra Nørrebrogade til Rådmandsgade kr. Istandsættelse af Nørrebrogade(udlejers krav) kr kr. Det forudsætes, at den ikke forbrugte del af FAU bevillingen for 2004 ( kr.) vil kunne bruges til dækning afudgifter vedr. istandsættelsen af Rådmandsgade, som forfalder til betaling inden årets udgang. Med hensyn til Socialministeriets bevilling vil der af bevillingen for 2004 skulle afholdes kr. til dækning af husleje og depositum for Rådmandsgade for perioden 1. oktober december Den resterende del af bevillingen ( kr.) vil blive overført til 2005.

17 Side l af l Gaderummet - Regnbuen Fra: "Kirsten Hebo" Til: "'Gaderummet'" Sendt: 8. december :28 Emne: Vedr. inventar m.m. Hej Kalle og Maya Vi ses i morgen til mødet kj såfremt i ikke har b'~hov for at vi ses før. Jeg har et spørgsmål: Blev der på sidste møde drøftet 1) dispositionsbeløb til hårde hvidevarer 2) dispositionsbeløb til indkøb af gryder, potter og pander m.m. 3) dispositionsoeløb til eget arb"jde 4) dispositionsbeløb til inventar I Vi har tidligere talt om disse, men jeg kan ikke se det nedfældet nogen steder, hvilket vi skal være mere end obs på i forbindelse med drøftelsen i morgen, Er der i øvrigt nogen afklaring om bevillingsspørgsmålet. Ring venligst til mig Inden mødet alternativt - kan vi mødes i Bernstorffsgade, hallen kj , blot giv mig et ring. Vi ses og tales ved i morgen torsdag. Med venlig hilsen Kirsten Hebo Konsulent & byggerådgiver T: M: F: E:

18 I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet, som Gaderummet-Regnbuen ønsker at flytte ind i. Der er udarbejdet et ombygningsforslag, som efter licitation og efter kraftig beskæring kunne aksepteres som ombygningen der tilgodeser myndighedskravene. I planerne var f.eks. alt vdr. lysarmatur skåret bort. De firmaer som der var indgået aftale med efter licitation stod klar til at påbegynde arbejdet d. 10. december 2004 således at Gaderummet-Regnbuen kunne flytte ind omkring 1. april Alle aftaler for det fremtidige arbejde er blevet lagt efter denne plan. Det hele er blevet stoppet af at direktionen lige først skulle behandle sagen; og der er tale om en overskridelse af det i marts 2004 vedtagne budget på mio. kr., overskridelsen er dog blevet finansieret af Socialministeriet, der vil således ikke blivet tale om en ansøgning til FAU om yderligere midler end de i forvejen bevilgede. Alligevel beslutter direktionen, at der ikke må påbegyndes noget arbejde før sagen har været forelagt FAU 19. januar Ud over forsinkelsen på 5-6 uger kan der også blive tale om ændrede tilbud idet de nuværende tilbud måske skal omarbejdes. Men forsinkelsen betyder også at Gaderummet-Regnbuen igen ikke kan holde indgåede aftaler. Igen bliver Gaderummet-Regnbuen udstillet som en utroværdig samarbejdspartner, på trods af at det ikke er Gaderummet-Regnbuen der forsinker sagen, men igen direktionen. Er FAU bekendt med og enige i direktionens afgørelse? Som en konsekvens af, at et godt samarbejde mellem forvaltningens kontor 08 og kontor 09 bliver forstyrret af en udefra kommende indblanding med en politiserende effekt, forlod jeg mødet den 15. december mellem kontor 08 og Gaderummet-Regnbuen kl \l ole henriksen formand Original Message ---- From: Jens Aabroe Nieisen To: ; ; Cc: Jan Rix Rasmussen; Jens Peter Jensen; Erik Paustian Sent: Monday, December 13, :33 PM Subject: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

19 Side l af l Gaderummet - Regnbuen Fra: Til: Sendt: Emne: "Per Lange Jørgensen" "Emanuel Rytter" "Jens Aabroe Nielsen" "Kirsten Hebo "Erik Paustian" "Gaderummet" B. december : 17 SV: gaderummet, mødet i morgen d. 9 december Kære Alle til orientering holdes mødet på mit kontor af mangel på mødelokaler. jeg skaffer et ekstra bord og et par stole så kan vi nok lige være de B, vi plejer at være. jeg afventer iøvrigt nyt vedr. den økonomiske ramme inden mødet i morgen. Med venlig hilsen Per Lange Jørgensen Diplommgenmør Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Byggekontoret Bernstorffsgade 21, 3.Sal 1592 København V tlf. direkte: fax: I -----Oprindelig meddelelse---- Fra: Emanuel Rytter sendt: 7. december :59 Til: Jens Aabroe Nielsen; Kirsten Hebo ( ); Elsebeth Hytten; Erik Paustian; Gaderummet; Per Lange Jørgensen Emne: gaderummet Herved referat nr. 7 mvh Emanuel Rytter AIS Rebekkavej Hellerup Tlf.: Fax: mai!: 1/ LL' '\ '] I t\)v,l v1 v c~ f \.Nt \) 7wt "'liv\<) (\,la ll)vv bila ') \'v ;AJ v"\. <{;" elv \ccv S\'"4..-'\ l1 I'lACltM, -+\\M;o. IJVI. 0 c~'"'"'""... LV Ov\Gv' ),1 n l c l;v\ LVV' \ /_ kl /3~'

20 Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontoret for handicappede og psykisk syge Notat 8. december 2004 J.nr.: JN Gaderummet - Økonomi i forbindelse med Gaderummets flytning til nye lokaler i Rådmandsgade. Indstilling. Det indstilles At direktionen tiltræder, at de Socialministeriet bevilgede SATSpuljemidler til Gaderummet for 2004 og 2005 disponeres som beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor, og at uforbrugte midler for 2004 overføres til At direktionen tiltræder, at de midler, som FAU har bevilget til Gaderummet for 2004, og som ikke bruges til drift ( kr.), bruges til istandsættelse af Gaderummets nye lokaler, og således at beløbet bruges inden udgangen af2004. Sagsbeskrivelse. Fremtidige boligforhold. Gaderummet har senest været drøftet i FAU på udvalgets møde d. 22. september På mødet tiltrådte FAU en orientering om status for Gaderummet og tiltrådte samtidigt at der blev udbetalt kr. til Gaderummet til dækning af udgifter til forlig med udlejer i de lokaler, hvor Gaderummet holder til i dag. Status på indeværende tidspunkt er, at Gaderummet forventes at kunne flytte fi~ nuværende lejemål, Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal til nye lokaler i en tidligere erhvervsejendom, Rådmandsgade 60, 2200 København N, pr. l. april Der foreligger en underskrevet kontrakt, hvorefter Gaderummet indgår lejemål vedr. ovennævnte ejendom. FAF er medunderskriver på kontrakten. Kontrakten er godkendt affau og Økonomiudvalget og forventes godkendt afbr på BR's møde d. 9. december Lejemålet for de nye lokaler gælder fra 1. oktober 2004, dog således at lejebetalingen og depositum først forfalder til betaling efter at lejeaftalen er godkendt afbr. Fejl! Ukendt argument for parameter.

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Sent: 5 Nov :57: Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja, det bliver et anpartsselskab. Med venlig hilsen

Sent: 5 Nov :57: Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja, det bliver et anpartsselskab. Med venlig hilsen From: Sent: 5 Nov 2015 14:57:09 +0100 To: Barbara Fromberg Møller Subject: SV: Dragør Røgeri ApS - Anmodning om samtykke til potentiel afståelse af lejemål Kære Barbara, Tak for din hurtige respons. Ja,

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Udkast. Samarbejdsaftale

Udkast. Samarbejdsaftale 27-07-2007 Udkast Samarbejdsaftale Sagsnr. 2007-54567 Dokumentnr. 2007-255013 mellem Københavns Kommunes Socialforvaltning og Askovgården og Missionen blandt Hjemløse Om De to organisationers etablering

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april Kl Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 10. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Grethe Larsen Vedrørende punkt 12: Projektleder Tom Olsen, Fælleskrematoriet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme.

REFERAT. Byggeudvalget består af den samlede bestyrelse. Bent Nielsen blev genvalgt som foreningens repræsentant i Vojens Fjernvarme. REFERAT Bestyrelsesmøde 26. juni 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN (afbud) Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Jacob Nilsson JN

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004

EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET. Meddelelse til medlemmerne. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 EUROPA-PARLAMENTET BUDGETUDVALGET Meddelelse til medlemmerne Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2004 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 3 Regnskabsåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn

Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Havnebestyrelsen Vallensbæk Havn Referat 336-1/2007 Møde nr. : Dato: Tilstede: Fraværende m. afbud: Referent: 336-1/2007 Tirsdag den 24. april kl. 19.00 Vallensbæk Havn Steen Hansen, formand, Ulrik Klausen,

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Notat fra møde med Huset med Kaja Knudsen og Jette Frandsen den 4. Juli 2016 Deltager fra FMK: Ulrik Skyum Christensen og Sten Dokkedahl

Notat fra møde med Huset med Kaja Knudsen og Jette Frandsen den 4. Juli 2016 Deltager fra FMK: Ulrik Skyum Christensen og Sten Dokkedahl Kære Jette og Kaja Jeg har nu talt med en af vores jurister om jeres problemstilling i Huset. Efter at have drøftet sagen med juristen, vil Faaborg-Midtfyn Kommune anbefale, at Huset, som selvejende institution,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004

Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 Afsluttende statusrapport for 2003 vedr. Gaderummet Bjørn Christensen/Merete Dobusz Konsulentkompagniet 20. januar 2004 1. Indledning Den afsluttende statusrapport en opsamling af erfaringer baseret på

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård.

Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store Heddinge kirkegård. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 24. marts 2015. Kl. 15.00 Mødested: Haslev kirkehus, Kirketorvet, Haslev Punkt 4: fra Store Heddinge MR deltagoghelene Drejer og kirkegårdslederen ved Store

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere