Side 1 af 1. Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" Der kunne stå.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 1. Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" Der kunne stå."

Transkript

1 Side 1 af 1 Gaderummet - Reg,;,;":,;;b:,;;u,;;,e;,;" _ Fra: "Gaderummet - Regnbuen" TIl: "Ole Henriksen" Sendt: 14. december :27 Emne: Gr Der kunne stå. Beslutningen i Direktionen synes uden saglig substans. Det er rigtigt, at byggeriet bliver en lille smule dyrere end oprindeligt budgetteret i 2002, men ikke i forhold til Københavns Kommunes forpligtigelser. Det skyldes alene at Socialministeriet har været så venlige at tillade, at de ubrugte midler til drift kan konverteres til indretning, således at det ikke er et delvis ubrugeligt hus, der flyttes til og ind i. Byggeriet er i forvejen meget skrabet, fx. har det ikke været muligt at afsætte midler tillysarmatur mm.. Til gengæld blev det til sidst prioriteret at bruge de eksra midler fra Socialministeriet, da der mangler en basal isolering af ydervæggene i huset, samt en brand- og brugstrappe til kælderen, uden hvilken kælderen kun delvis ville kunne udnyttes hensigtsmæssigt. Investeringerne gør huset brugelig og billigere på langt sigt ifm. mindre varmeudgifter. Det er endvidere investeringer, der kun vanskelligt - og meget dyrere - vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt. Kalle

2 Side 1 af 1 Gaderummet - Regnbuen Fra: "Gaderummet - Regnbuen" Til: "Ole Henriksen" Sendt: 14. december :27 Emne: Gr Der kunne stå. Beslutningen i Direktionen synes uden saglig substans. Det er rigtigt, at byggeriet bliver en lille smule dyrere end oprindeligt budgetteret i 2002, men ikke i forhold til Københavns Kommunes forpligtigelser. Det skyldes alene at Socialministeriet har været så venlige at tillade, at de ubrugte midler til drift kan konverteres til indretning, således at det ikke er et delvis ubrugeligt hus, der flyttes til og ind i. Byggeriet er i forvejen meget skrabet, fx. har det ikke været muligt at afsætte midler tillysarmatur mm.. Til gengæld blev det til sidst prioriteret at bruge de eksra midler fra Socialministeriet, da der mangler en basal isolering af ydervæggene i huset, samt en brand- og brugstrappe til kælderen, uden hvilken kælderen kun delvis ville kunne udnyttes hensigtsmæssigt. Investeringerne gør huset brugelig og billigere på langt sigt ifm. mindre varmeudgifter. Det er endvidere investeringer, der kun vanskelligt - og meget dyrere - vil kunne gennemføres på et senere tidspunkt. Kalle

3 Gaderummet. Re nbuen Side l af2 ~ -~~ Fra: "Ole Henriksen" -:l~~( Til: "kalle Gaderummet-Regnbuen" fi) " Sendt: 17. december :51 ~ja.0i1a. Emne: Fw: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet1 ~d-~ Original Message f AI J From: Frank Hedegaard ~ To: Finn Rudaizky ; Ole Heoriksen ; Bo Asmus Kjeldgaarcl ; Ioor Buch Grønlykke ; Taner Yl!!I!<!z ;!\iiijdlj!3areen; Mogens Lønborg; MichaeLRos~nmark; Carl Christian Ebbesen ; Rikke Fog Sent: Thursday, December 16, :41 PM Subject: SV: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet1 Kære Alle Jeg mener klart vi skal diskutere sagen den 20 - men man bør allerede nu spørge til de forhold Finn Nævner. Det er dybt problematisk. hvis der er noget der blokerer for at den planlagte løsning.,: Kærlig hilsen Frank -----Oprindelig meddelelse---- Fra: Finn Rudaizky sendt: 16. december :32 Til: 'Ole Henriksen'; Bo Asmus Kjeldgaard; Thor Buch Grønlykke; Taner Yilmaz; Manu Sareen; Mogens Lønborg; Michael Rosenmark; Carl Christian Ebbesen; Frank Hedegaard; Emne: SV: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedetl Kære Bo Asmus. Vil du ikke se om der kan tages stilling til spørgsmålet på udvalgsmødet den 20.december? Det vil sikkert være hensigtsmæssigt. Med venlig hilsen Finn Rudaizky -----Oprindelig meddelelse---- Fra: Ole Henriksen sendt: 15. december :05 Til: Bo Asmus Kjeldgaard; Finn Rudaizky; Thor Buch Grønlykke; Taner Yilmaz; Manu Sareen; Mogens Lønborg; Michael Rosenmark; carl Christian Ebbesen; Frank Hedegaard; Rikke--.fgg Emne: Fw: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet! Original Message ---- From: Gagerummet - Regllbuel1 To: Sent: Wednesday, December 15,20046:17 PM Subject: I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet1 I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for Rådmandsgade 60, som Gaderummet-Regnbuen ønsker at flytte ind L Der er med udgangspunkt i Rådmandsgade 60, som er et gammelt trykkeri, udarbejdet et

4 Side 2 a1'2 ombygningsforslag, som efter licitation og efter at være reduceret til det absolut nødvendige, kunne imødekomme myndighedskravene. I planerne var f.eks. alt vedrørende. lysarmatur skåret bort. De firmaer som der var indgået aftale med efter licitation stod klar til at påbegynde arbejdet d. 10. december 2004, således at Gaderummet-Regnbuen kunne flytte ind omkring 1. april Alle aftaler for det fremtidige arbejde er blevet lagt efter denne plan. Det hele er blevet stoppet af at direktionen først skulle behandle sagen; begrundet i at der i byggeprojektbudgettet forekommer en overskridelse med 0.4 mio. af det i marts 2004 vedtagne budget på kr mio. Det må her fremhæves at overskridelsen er finansieret af Socialministeriet, der vil således ikke blive tale om en ansøgning til FAU om yderligere midler end de i forvejen bevilgede. Det bemærkes, at Socialministeriet i brev af 3.december 2004 giver tilsagn om, at omdisponere op til 1.5 mio. midler til finansiering af anlægsudgifter. Alligevel beslutter direktionen, at der ikke må påbegyndes noget arbejde før sagen har været forelagt FAU 19. januar Ud over forsinkelsen på 5-6 uger kan der også blive tale om ændrede tilbud idet de nuværende tilbud måske skal omarbejdes. Men forsinkelsen betyder også at Gaderummet-Regnbuen igen ikke kan holde indgåede aftaier. Igen bliver Gaderummet Regnbuen udstillet som en utroværdig samarbejdspartner, på trods af at det ikke er Gaderummet-Regnbuen der forsinker sagen, men direktionen og som det tager sig ud fra vores perspektiv, en beslutning truffet på et ukorrekt grundlag, der overser, at ekstrabevillingen hviler på midler fra Socialministeriet. Er FAU bekendt med - og enige i direktionens afgørelse? Som en konsekvens af, at et godt samarbejde mellem forvaltningens kontor 08 og kontor 09 bliver forstyrret af en udefra kommende indblanding med en politiserende effekt, forlod jeg mødet den 15. december mellem kontor 08 og Gaderummet-Regnbuen kl Ole Henriksen Formand Original Message ---- From:.Jens Aabroe Nielsen To: ; Cc: Jan Rix Rasmussen; Jens Peter.Jensen ; Erik Pausti?o Sent: Monday, December 13, :33 PM Subject: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. i \; Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

5 Side 1 af 1 Gaderummet - Regnbuen Fra: "Jens Aabroe Nielsen" Til: Cc: "Jan Rix Rasmussen" "Jens Peter Jensen" "Erik Paustian" Sendt: 13. december :33 Vedhæft: JN.Gaderummet referat møde d doc; JN.Dagsorden Gaderummets bestyrelse.faf doc Emne: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

6 Side 1 af 1 Gaderummet - Reg,;,:n:.;;b:.;;u:.;;e,;,:n~ _ Fra: "Jens Aabroe Nielsen" Til: Cc: "Jan Rix Rasmussen" "Jens Peter Jensen" "Erik Paustian" Sendt: 13. december \33 Vedhæft: JN.Gaderummet referat møde d doc; JN.Dagsorden Gaderummets bestyrelse.faf doc Emne: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. I ~ Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag I direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen 1\ ' I

7 Side I af I Gaderummet - Reg_n_b_ue_n~_~ :...- _ Fra: "Jens Aabroe Nielsen" Til: Cc: "Jan Rix Rasmussen" "Jens Peter Jensen" "Erik Paustian" Sendt: 13. december :33 Vedhæft: O.JN.Gaderummet referat møde d doc; O.JN.Dagsorden Gaderummets beslyrejse.faf doc Emne: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets beslyrelseog forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

8 I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for Rådmandsgade 60, som Gaderummet Regnbuen ønsker at flytte ind i. Der er med udgangspunkt i Rådmandsgade 60, som er et gammelt trykkeri, udarbejdet et ombygningsforslag, som efter licitation og efter at være reduceret til det absolut nødvendige, kunne imødekomme myndighedskravene. I planerne var f.eks. alt vedrørende. lysarmatur skåret bort. De firmaer som der var indgået aftale med efter licitation stod klar til at påbegynde arbejdet d. 10. december 2004, således at Gaderummet-Regnbuen kunne flytte ind omkring 1. april Alle aftaler for det fremtidige arbejde er blevet lagt efter denne plan. Det hele er blevet stoppet af at direktionen først skulle behandle sagen; begrundet i at der i byggeprojektbudgettet forekommer en overskridelse med 0.4 mio. af det I marts 2004 vedtagne budget på kr mio. Dette skal ses i lyset af, at Socialministeriet i brev af 3.december 2004 giver tilsagn om, at omdisponere op til 1.5 mio. midler til finansiering af anlægsudgifter. Det må her fremhæves at overskridelsen er finansieret af Socialministeriet, der vil således ikke blive tale om en ansøgning til FAU om yderligere midler end de i forvejen bevilgede. Alligevel beslutter direktionen, at der ikke må påbegyndes noget arbejde før sagen har været forelagt FAU 19. januar Ud over forsinkelsen på 5-6 uger kan der også blive tale om ændrede tilbud idet de nuværende tilbud måske skal omarbejdes. Men forsinkelsen betyder også at Gaderummet-Regnbuen igen ikke kan holde indgåede aftaler. Igen bliver Gaderummet-Regnbuen udstillet som en utroværdig samarbejdspartner, på trods af at det ikke er Gaderummet-Regnbuen der forsinker sagen, men direktionen og som det tager sig ud fra vores perspektiv, en beslutning truffet på et ukorrekt grundlag, der overser, at ekstrabevillingen hviler på midler fra Sociaiministeriet. Er FAU bekendt med - og enige i direktionens afgørelse? Som en konsekvens af, at et godt samarbejde mellem forvaltningens kontor 08 og kontor 09 bliver forstyrret af en udefra kommende indblanding med en politiserende effekt, forlod jeg mødet den 15. deæmber mellem kontor 08 og Gaderummet-Regnbuen kl Ole Henriksen Formand Original Message ---- From: Jens Aabroe Nielsen To: ; ; Cc: Jan Rix Rasmussen; Jens Peter Jensen; Erik Paustian Sent: Monday, December 13, :33 PM Subject: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og fly1niningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen Bo Asmus Finn Thor Taner Manu Mogens Michael Carl Christian Frank Rikke Fog

9 Til Gaderummets bestyrelse Dato: 10. december 2004 Dagsorden for det aftalte møde mellem Gaderummets bestyrelse og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen onsdag d. 15. november Mødet holdes onsdag d. 15. december 2004 kl i Jan Rix Rasmussens kontor, Bemstorffsgade 17, 1. sal. 1. Godkendelse af referat afmødet d. 9. november 2004 (vedlægges). 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Det videre forløb efter tilbagemelding fra direktion. 4. Generel status. 5. Endelig godkendelse af aftale om socialfagligt tilsyn (fremsendt til Gaderummet i underskrevet stand fra forvaltningens side). 6. Indledende drøftelse vedr. Gaderurnmets fremtidige stillingsstruktur. 7. Evt. Med venlig hilsen Jens Nielsen 8. Kontor. Kontoret for handicappede og psykisk syge. Bernstorffsgade 17' 1592 København V Telefon Direkte telefon Telefax Fejl! Ukendt argument for parameter.

10 Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontoret for handicappede og psykisk syge ~;S.Q. ckctimw I 1. november 2004 J.nr.: IN Referat af møde mellem Gaderummets bestyrelse og Familie- og Arbejdsmarkedsforvalningen d. 9. november Til stede: Fra Gaderummet: Bestyrelsesformand Ole Henriksen Fatima Lindegård Fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Kontorchef Jan Rix Rasmussen VicekontorchefErik Paustian Fuldmægtig Jens Peter Jensen Fuldmægtig Jens Nielsen Ad dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat af mødet d.s. ok tober Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad dagsordenens pkt. 2. Godkendelse af dagsorden. Den udsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. Ad dagsordenen pkt. 3. Status for byggesagen. Erik Paustian oplyste, at der nu forelå et færdigt projekt, som var ved at blive udbudt i licitation. Resultatet af licitationen vil foreligge i slut ningen af november måned. Ad dagordenens pkt. 4. Status vedr. lejemål af de nye lokaler. Erik Paustian og Jens Peter Jensen oplyste, at der var indgået en af tale med udlejer om at varmeforsyningen omlægges til fjernvarme. Ud lejer bærer selv halvdelen af udgifterne men resten fordeles over lejen over en årrække. Oplyste endvidere, at lejen først forfalder til betaling, når lejeaftalen er godkendt af BR. Ad dagsordenens pkt. 5. Økonomi. Jens Nielsen oplyste, at forvaltningen havde fremsendt anmodning til Socialministeriet om konverterij,!g af en yderligere andel af ministeriets driftsbevilling. Ved telefonisk kontakt med Socialministeriet havde han Fejl! Ukendt argument for parameter. l

11 fået indtryk af, at ministeriet vil stille sig positivt til anmodningen. Forvaltningen afventer skriftligt svar fra ministeriet. Ad dagsordenens pkt. 6. Endelig godkendelse af aftaler om socialfagligt og sundhedsfagligt tilsyn. Aftale om sundhedsfagligt tilsyn underskrevet af forvaltningen og Gaderummet. Aftalen er tidligere underskrevet af Embedslægeinstitutionen. Aftale om socialfagligt tilsyn underskrives på næste møde. Ad dagsordenens pkt. 7. Evt. Udestående punkt i aftaleudkastet om psykiatrisk bistand drøftes på møde med deltagelse af Gaderummet, Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling og forvaltningen. Sidstnævnte tager initiativ til mødet. Gaderummet nævnte som en udestående problemstilling, at der skal tages stilling til den fremtidige stillingsstruktur i tilbuddet. Ønskede særskilt møde med forvaltningen om dette spørgsmål. Forvaltningen indkalder til mødet. Det er stadig uafklaret, hvorvidt Gaderummet kan få lov til at videreføre eksisterende lejemål indtil indflytning i nye lokaler. Jens Peter Jensen understregede i den forbindelse vigtigheden af, at Gaderummet gør nuværende udlejer udtrykkelig opmærksom på, at man agter at fraflytte, for at undgå at der løber et ny opsigelsesvarsel. Ole Henriksen oplyste, at Gaderummet havde ansøgt om midler fra EU's Socialfond til et projekt med etablering af særlige jobs til de unge i Gaderummet f.eks. genbrug, cafevirksomhed mv. Projektet tager sigte på en gruppe, som ikke kan klare et almindelig lønnet job, og hvor det derfor er nødvendigt med tilskud. Gaderummet oplyste, at Gaderummet p.t. har kontakt med mange unge. Antallet svinger meget over tid. Inden for den seneste tid er 3-4 afde unge flyttet i egen lejlighed. 2

12 Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontoret for handicappede og psykisk syge Notat 8. december 2004 J.nr.: JN Gaderummet - Økonomi i forbindelse med Gaderummets flytning til nye lokaler i Rådmandsgade. Indstilling. Det indstilles At direktionen tiltræder, at de Socialministeriet bevilgede SATSpuljemidler til Gaderummet for 2004 og 2005 disponeres som beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor, og at uforbrugte midler for 2004 overføres til At direktionen tiltræder, at de midler, som FAU har bevilget til Gaderummet for 2004, og som ikke bruges til drift ( kr.), bruges til istandsættelse af Gaderummets nye lokaler, og således at beløbet bruges inden udgangen af Sagsbeskrivelse. Fremtidige boligforhold. Gaderummet har senest været drøftet i FAU på udvalgets møde d. 22. september På mødet tiltrådte FAU en orientering om status for Gaderummet og tiltrådte samtidigt at der blev udbetalt kr. til Gaderummet til dækning afudgifter til forlig med udlejer i de lokaler, hvor Gaderummet holder til i dag. Status på indeværende tidspunkt er, at Gaderummet forventes at kunne flytte fra nuværende lejemål, Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal til nye lokaler i en tidligere erhvervsejendom, Rådmandsgade 60, 2200 København N, pr. 1. april Der foreligger en underskrevet kontrakt, hvorefter Gaderummet indgår lejemål vedr. ovennævnte ejendom. FAF er medunderskriver på kontrakten. Kontrakten er godkendt affau og Økonomiudvalget og forventes godkendt afbr på BR's møde d. 9. december Lejemålet for de nye lokaler gælder fra 1. oktober 2004, dog således at lejebetalingen og depositum først forfalder til betaling efter at lejeaftalen er godkendt af BR. Fejl! Ukendt argument for parameter. 1

13 Der er i samarbejde mellem Gaderummet, 9. kontor og en privat arkitekt, Emmanuel Rytter, udarbejdet et projektforslag for, hvordan Gaderummet kan indpasses i de nye lokaler. De arbejder, der indgår i projektforslaget har været sendt i licitation, hvis resultat foreligger nu. Ifølge licitationen vil de samlede udgifter til indretning af de nye lokaler, udgøre 3,8 mill. kr. hvilket er ca. 0,4 mill. kr. højere end oprindeligt forudsat, jf. nærmere herom nedenfor. Arbejdet planlægges igangsat straks efter BR's godkendelse af lejeaftalen med henblik på at Gaderummet kan flytte ind i de nye lokaler d. 1. april Godkendelsesprocedurer. Forvaltningen kan ikke starte en egentlige godkendelsesprocedure efter servicelovens 94 a før Gaderummet er flyttet til egnede lokaler. Forvaltningen vil hurtigst muligt efter at Gaderummet er flyttet ind i de nye lokaler i Rådmandsgade 60 starte godkendelsesproceduren. Selvejende institution. Gaderummet skal organisere sig som en selvejende institution i overensstemmelse med reglerne i fondsloven, jf. tidligere beslutning herom i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Gaderummet har indsendt vedtægter vedr. en sådan organisering til Civilretsdirektoratet. Fra Civilretsdirektoratet foreligger telefonisk tilbagemelding om, at Gaderummet kan forventes godkendt som en fond, når stedet er godkendt affaf som botilbud. Forstærket tilsyn. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde d. 28. maj 2003 afsat kr. årligt til et forstærket tilsyn fra henholdsvis Familieog Arbejdsmarkedsforvaltningen samt fra Embedslægeinstitutionen. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en samarbejdsaftale med Gaderummets bestyrelse omkring tilsyn, som Gaderummet har godkendt. Tilsynet indebærer bl.a., at der fra forvaltningens side vil blive aflagt 2 uanmeldte besøg om året i Gaderummet. Tilsynet vil blive sat i værk, når Gaderummet flytter ind i, de nye lokaler. -,', Der er ligeledes indgået en aftale med Embedslægeinstitutionen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen omkring det sundhedsfaglige tilsyn, således at dette straks kan iværksættes, når Gaderummet flytter til nye lokaler. 2

14 Samarbejde medpsykiatrien. Der er udarbejdet en forslag til kontrakt, der er sendt via Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til H:S Direktionen om psykiatrisk konsulentbistand til Gaderummet. Kontrakten indgås mellem H:S Direktion og Gaderummets bestyrelse. Der mangler en afsluttende forhandling vedr. et enkelt punkt i kontrakten. Økonomi. Forudsætninger. FAU tog på sit møde d. 17. marts 2004 stilling til en række spørgsmål vedr. Gaderummets fremtidige økonomi. FAU's beslutninger kan sammenfattes således: At de midler af den samlede årlige bevilling fra Socialministeriet på 3,9 mil!. kr. som ikke bruges på drift i 2004 kan bruges til istandsættelse og fraflytningsudgifter i 2004 svarende til ca. 2,6 mil!. kr. At de midler, som Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har bevilget til Gaderummet i 2004 (2,6 mil!. kr.) bruges til at istandsætte nye bolig svarende til 1,2 mil!. kr. Udvalgets beslutninger vedr. Gaderummets økonomi var baseret på en forudsætning om, at tilbuddet kunne flytte i nye lokaler pr. l. september Det skete ud fra en forventning om, at de daværende forhandlinger om indflytning i lokaler på 0rnevej ville gå i orden. At Gaderummet først kan flytte til nye lokaler i april 2005 betyder, at en større andel af de kommunale midler er anvendt til drift og de er dermed ikke er til rådighed til anlæg, mens det omvendte er tilfældet for så vidt angår Socialministeriets midler. Det vurderes, at der her er er tale om en teknisk detalje, der ikke anfægter de intentioner og forudsætninger som ligger til grund for FAU's beslutninger d. 17. marts Ifølge FAU's beslutning af 17. marts 2004 kan der bruges i alt 3,8 mil!. kr. til istandsættelses~ og fraflytninsomkostninger, heraf 0,4 mil!. kr til sidstnævnte formå!. Resultatet af den afholdte licitation indebærer omkostninger til istandsættelse af lokalerne i Rådmandsgade 60, svarende til 3,8 mil!. kr. eller et beløb 0,4 mil!. kr. højere end forudsat ved FAU's beslutning d. 17. marts Det projekt, som kan gennemføres for 3,8 mil!. kr. udgør ifølge en teknisk vurdering en skrabet løsning. og det vurderes, at en yderligere billiggørelse vil betyde væsentlige funktionsmæssige indgreb. 3

15 Der regnes med fraflytningsomkostninger på kr. Den største del af dette beløb vedrører istandsættelse af Gaderummets eksisterende lokaler. Socialministeriets bevilling er som udgangspunkt givet som en driftsbevilling til drift af Gaderummet i nye lokaler. FAF har på den baggrund i to omgange korresponderet med Socialministeriet med henblik på at få dele afde bevilgede driftsmidler konverterer til anlægsog driftsmidler til delvis dækning af istandsættelse afde nye lokaler, fraflytningsomkostninger og til dækning af driften af Gaderummet i de eksisterende lokaler i de første 3 måneder i Socialministeriets seneste brev af3. december 2004 vedlægges. Forvaltningen fortolker brevet som en generel tilladelse fra ministeriet til, at de nævnte omkostninger og udgifter kan dækkes afde bevilgede midler fra Socialministeriet. Forslag til, hvordan der skal disponeres over de økonomiske midler der er til rådighed/or Gaderummet. Under henvisning til ovennævnte forudsætninger indstilles det, at direktionen tiltræder, at forvaltningen i samarbejde med Gaderummets bestyrelse disponerer som følger: Bevilling FAU's bevilling for kr. Socialministeriets bevilling for 2004 og kr kr. Driftsudgifter 2004 Overlevelsesbudget m. m. 2004(FAU bev.) Husleje+depositum for Rådmandsgade(SM bev.) kr kr. Driftsudgifter 2005 Overlevelsesbudget (SM bev.) kr. Husleje ~ Rådmandsgade(SM bev.) kr. Driftsudgifter Rådmandsgade kr kr. Til disposition til anlæg m. m kr. Specifikation af anlægsudgifter m. m. Indretning afrådmandsgade Møblering af Rådmandsgade kr kr. 4

16 Flytning fra Nørrebrogade til Rådmandsgade kr. Istandsættelse af Nørrebrogade(udlejers krav) kr kr. Det forudsætes, at den ikke forbrugte del af FAU bevillingen for 2004 ( kr.) vil kunne bruges til dækning afudgifter vedr. istandsættelsen af Rådmandsgade, som forfalder til betaling inden årets udgang. Med hensyn til Socialministeriets bevilling vil der af bevillingen for 2004 skulle afholdes kr. til dækning af husleje og depositum for Rådmandsgade for perioden 1. oktober december Den resterende del af bevillingen ( kr.) vil blive overført til 2005.

17 Side l af l Gaderummet - Regnbuen Fra: "Kirsten Hebo" Til: "'Gaderummet'" Sendt: 8. december :28 Emne: Vedr. inventar m.m. Hej Kalle og Maya Vi ses i morgen til mødet kj såfremt i ikke har b'~hov for at vi ses før. Jeg har et spørgsmål: Blev der på sidste møde drøftet 1) dispositionsbeløb til hårde hvidevarer 2) dispositionsbeløb til indkøb af gryder, potter og pander m.m. 3) dispositionsoeløb til eget arb"jde 4) dispositionsbeløb til inventar I Vi har tidligere talt om disse, men jeg kan ikke se det nedfældet nogen steder, hvilket vi skal være mere end obs på i forbindelse med drøftelsen i morgen, Er der i øvrigt nogen afklaring om bevillingsspørgsmålet. Ring venligst til mig Inden mødet alternativt - kan vi mødes i Bernstorffsgade, hallen kj , blot giv mig et ring. Vi ses og tales ved i morgen torsdag. Med venlig hilsen Kirsten Hebo Konsulent & byggerådgiver T: M: F: E:

18 I sidste uge vedtog BR at godkende den nye lejekontrakt for stedet, som Gaderummet-Regnbuen ønsker at flytte ind i. Der er udarbejdet et ombygningsforslag, som efter licitation og efter kraftig beskæring kunne aksepteres som ombygningen der tilgodeser myndighedskravene. I planerne var f.eks. alt vdr. lysarmatur skåret bort. De firmaer som der var indgået aftale med efter licitation stod klar til at påbegynde arbejdet d. 10. december 2004 således at Gaderummet-Regnbuen kunne flytte ind omkring 1. april Alle aftaler for det fremtidige arbejde er blevet lagt efter denne plan. Det hele er blevet stoppet af at direktionen lige først skulle behandle sagen; og der er tale om en overskridelse af det i marts 2004 vedtagne budget på mio. kr., overskridelsen er dog blevet finansieret af Socialministeriet, der vil således ikke blivet tale om en ansøgning til FAU om yderligere midler end de i forvejen bevilgede. Alligevel beslutter direktionen, at der ikke må påbegyndes noget arbejde før sagen har været forelagt FAU 19. januar Ud over forsinkelsen på 5-6 uger kan der også blive tale om ændrede tilbud idet de nuværende tilbud måske skal omarbejdes. Men forsinkelsen betyder også at Gaderummet-Regnbuen igen ikke kan holde indgåede aftaler. Igen bliver Gaderummet-Regnbuen udstillet som en utroværdig samarbejdspartner, på trods af at det ikke er Gaderummet-Regnbuen der forsinker sagen, men igen direktionen. Er FAU bekendt med og enige i direktionens afgørelse? Som en konsekvens af, at et godt samarbejde mellem forvaltningens kontor 08 og kontor 09 bliver forstyrret af en udefra kommende indblanding med en politiserende effekt, forlod jeg mødet den 15. december mellem kontor 08 og Gaderummet-Regnbuen kl \l ole henriksen formand Original Message ---- From: Jens Aabroe Nieisen To: ; ; Cc: Jan Rix Rasmussen; Jens Peter Jensen; Erik Paustian Sent: Monday, December 13, :33 PM Subject: Gaderummet Indkaldelse til møde på onsdag mellem Gaderummets bestyrelse og forvaltningen. Kære alle. Hermed dagsorden + referat af sidste møde til mødet på onsdag. Vores indstilling om at starte ombygningen straks blev behandlet i dag i direktionen. Direktionen besluttede at sagen skal forelægges FAU (vores udvalg) på udvalgets møde d. 19. januar, bl.a. fordi byggeriet og flytniningen bliver dyrere end oprindelig forudsat. Dvs. at byggeriet ikke kan gå i gang før FAU har taget stilling. Der vil blive sørget for at de uforbrugte midler bliver overført til næste års budget. Med venlig hilsen Jens Nielsen

19 Side l af l Gaderummet - Regnbuen Fra: Til: Sendt: Emne: "Per Lange Jørgensen" "Emanuel Rytter" "Jens Aabroe Nielsen" "Kirsten Hebo "Erik Paustian" "Gaderummet" B. december : 17 SV: gaderummet, mødet i morgen d. 9 december Kære Alle til orientering holdes mødet på mit kontor af mangel på mødelokaler. jeg skaffer et ekstra bord og et par stole så kan vi nok lige være de B, vi plejer at være. jeg afventer iøvrigt nyt vedr. den økonomiske ramme inden mødet i morgen. Med venlig hilsen Per Lange Jørgensen Diplommgenmør Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Byggekontoret Bernstorffsgade 21, 3.Sal 1592 København V tlf. direkte: fax: I -----Oprindelig meddelelse---- Fra: Emanuel Rytter sendt: 7. december :59 Til: Jens Aabroe Nielsen; Kirsten Hebo ( ); Elsebeth Hytten; Erik Paustian; Gaderummet; Per Lange Jørgensen Emne: gaderummet Herved referat nr. 7 mvh Emanuel Rytter AIS Rebekkavej Hellerup Tlf.: Fax: mai!: 1/ LL' '\ '] I t\)v,l v1 v c~ f \.Nt \) 7wt "'liv\<) (\,la ll)vv bila ') \'v ;AJ v"\. <{;" elv \ccv S\'"4..-'\ l1 I'lACltM, -+\\M;o. IJVI. 0 c~'"'"'""... LV Ov\Gv' ),1 n l c l;v\ LVV' \ /_ kl /3~'

20 Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kontoret for handicappede og psykisk syge Notat 8. december 2004 J.nr.: JN Gaderummet - Økonomi i forbindelse med Gaderummets flytning til nye lokaler i Rådmandsgade. Indstilling. Det indstilles At direktionen tiltræder, at de Socialministeriet bevilgede SATSpuljemidler til Gaderummet for 2004 og 2005 disponeres som beskrevet i økonomiafsnittet nedenfor, og at uforbrugte midler for 2004 overføres til At direktionen tiltræder, at de midler, som FAU har bevilget til Gaderummet for 2004, og som ikke bruges til drift ( kr.), bruges til istandsættelse af Gaderummets nye lokaler, og således at beløbet bruges inden udgangen af2004. Sagsbeskrivelse. Fremtidige boligforhold. Gaderummet har senest været drøftet i FAU på udvalgets møde d. 22. september På mødet tiltrådte FAU en orientering om status for Gaderummet og tiltrådte samtidigt at der blev udbetalt kr. til Gaderummet til dækning af udgifter til forlig med udlejer i de lokaler, hvor Gaderummet holder til i dag. Status på indeværende tidspunkt er, at Gaderummet forventes at kunne flytte fi~ nuværende lejemål, Nørrebrogade 56, Baghuset 4. & 5. sal til nye lokaler i en tidligere erhvervsejendom, Rådmandsgade 60, 2200 København N, pr. l. april Der foreligger en underskrevet kontrakt, hvorefter Gaderummet indgår lejemål vedr. ovennævnte ejendom. FAF er medunderskriver på kontrakten. Kontrakten er godkendt affau og Økonomiudvalget og forventes godkendt afbr på BR's møde d. 9. december Lejemålet for de nye lokaler gælder fra 1. oktober 2004, dog således at lejebetalingen og depositum først forfalder til betaling efter at lejeaftalen er godkendt afbr. Fejl! Ukendt argument for parameter.

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N

C2JL1J~ ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING. Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N ØSTRE LANDSRETS 19. AFDELING Den IO. september2008 Brugerneaf Gaderummet Init AMK Rådmandsgade 60 2200 København N Vedrørende J.nr. 19. afd. B-1820-08 (Deres j.nr. ): 1) Carl-Erik Birck-Madsen 3) Den selvejende

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 21. januar 2014. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 Kregme MR - Forslag til møde med PU vedr. Kregme

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Referat for: Frederiksberg Provstiudvalg PU møde 17. marts 2014. Kl. kl. 14-16 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Søren Sievers og Inge Lise Pedersen. Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af Dagsorden Dagsorden

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser.

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. september 2010. kl. 18.30. Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen. 1. Godkendelse af referat. PSJ Godkendelse af referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 28. september 2006 1. Den første lejekontrakt er nu på plads 2. Rundtur til retterne 3. Selvforvaltningsordningen for øvrig drift 4. Flytning af

Læs mere

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] ==

== AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == == AKT 1806375 == Dokument 1 == [ Klage over vedr. udbud - Asger Enggaard A/S - torveareal/parkeringskæld ] == Til: Tilsynet (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Cc: Morten Dalgaard Høgh (00315 (MortenDalgaard.Hogh@silkeborg.dk),

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat,14-05-2013 Side: 2

Referat,14-05-2013 Side: 2 Referat for: Kongens Lyngby Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 18.30 Mødested: Chr. X's Alle 118 Til stede: Søren Ødum Nielsen, Philip Marcussen, Inger Christensen, Beate Andreassen og Eigil Saxe.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 9. juni 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge.

Det lykkes mig ikke at overbevise vores sagsbehandler (Gregersen) at fremsende byggetilladelse allerede i starten af næste uge. Per Sloth Fra: Holst, Sendt: 11. januar 2015 10:46 Til: Per Sloth; 'Marianne Berents'; 'Poul Hjarnå'; 'Kim Thode Sørensen'; 'Niels & Jeanette Ebbesen'; Frank Hansen Cc: 'Jens

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive

Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Referat for: Skive Provstiudvalg PU møde 17. marts 2011. Kl. 19.00 Mødested: Sallinggade 1, Skive Til stede var Peder Frederiksen, Margit Bisgård, Jørgen Nielsen, Else Jensen, Erik Krogh, Susan Aaen, Betty

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere