Forretnings- og Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- og Handlingsplan"

Transkript

1 Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab (FSHU) (u.s) Fortroligt Forretnings- og Handlingsplan Formålet med Forretnings- og Handlingsplanen for FSHU er at skabe et forretningsgrundlag for FSH der kan sikre fortsat udvikling af Lem områdets eksisterende og nye Produktions- og Videnservicevirksomheder med speciel fokus på at genskabe og videreudvikle Iværksætterkulturen. Forretningsgrundlaget skal afprøves ved besøg hos virksomhederne og skabe grundlaget for udarbejdelsen af ansøgningen til Industriens Fond incl. evt. andre medfinansieringsmuligheder og driftsbudget for FSHU

2 Perspektiv / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Industriproduktion i Ringkøbing-Skjern Kommune har stadig afgørende økonomisk betydning når det gælder arbejdspladser og skattegrundlag. Med Lem området som udgangspunkt opstod der med jernbanens etablering i 1875 en helt særlig iværksætterkultur, der efterfølgende skabte Danmarks første og største klynge af jern- og metalvirksomheder i Lem området. Fra starten med udgangspunkt i vedvarende energi gennem bl.a. udvikling og produktion af pumper til landbruget. Senere og stadig vindmølleproduktion, med Vestas som den virksomhed der var og er en væsentlig aktør på dette vigtige energiområde. Lem Industriklyngen består i dag stadig af 21 større industri,- og udviklingsvirksomheder med i alt ca. ca arbejdspladser. I Smedenes Hus der ejes af Fonden Smedenes Hus, fortælles historien om industriklyngen: Smedene fra Lem med eksempler på den industriproduktion det i årenes løb er blevet til. I det 840 kvm. store Industrihus rummes også kontor,- møde og konferencefaciliteter. Ringkøbing Skjern Kommunes Erhvervscenter, der er lejer i huset, flytter i foråret 2015 til et nyt Innovationscenter i Skjern, i et kontorfællesskab med Ringkøbing Skjern Forsyning A/S. Fonden Smedenes hus ønsker at sikre fortsat fokus på industriproduktion i Lem området med udgangspunkt i den afgørende betydning det stadig har for det vestjyske område. Derfor etableres et udviklingsselskab (FSHU). Denne forretningsplan beskriver hvordan FSHU kan være med til at sikre udviklingen af den fremtidige industriproduktion i området. Der er i Danmark en voksende erkendelse af, at udviklingen af det såkaldte Vidensamfund på produktionsområdet kun kan ske med udgangspunkt i innovationsprocesser der muliggør fysisk afprøvning og test af produkter (prototyping + 0-serie produktion). ikke mindst for at sikre den ophavsretslige beskyttelse ( IPR),der ofte kun kan opnås ved at kunne verificere de produktionsmæssige standarder der er forudsætningen for at kunne opnå den nødvendige salgsmæssige internationale gennemslagskraft. Ringkøbing-Skjern Kommunes positition som industrikommune Antal ansatte i industrien, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune: Horsens Kommune: Esbjerg Kommune: Herning Kommune: Kilde: CRT efter Danmarks Statistik Ringkøbing-Skjern Kommune har siden finanskrisen tabt 17,9 % af den private lønmodtagerbeskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening, Berlingske Tidende Deltagende Produktions,- og Udviklingsvirksomheder, DK-6940 Lem St. Landia A/S Kallesøe Machinery A/S VP Industries A/S Linka Energy A/S IPL Group A/S Lem Beslagfabrik A/S HS Hansen A/S Vestas Wind Systems A/S Global Castings Lem A/S Maskinfabrikken JST A/S Søms A/S Holtec Vest A/S Pro Elteknik A/S Lem, DK-6940 Lem St

3 2 Forretningsområder / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Entreprenørskab med fokus på produktion Inspirationen er hentet i den historiske udvikling af iværksættervirksomheder i Lem området, med fokus på den klyngedannelse der er opstået- og opstår - som følge af knopskydning. Spin-Off Intraprenørskab. Denne stadigt eksisterende iværksætterkultur i Lem området skaber et ideelt afsæt for at kunne udnytte denne synergi fra eksisterende virksomheder i området. Dette samtidig med øget fokus på entreprenørskab i de danske uddannelsesmiljøer, Universiteter, Professionshøjskoler, Handelsakademier, tekniske og merkantile Gymnasier, Tekniske skoler, Efterskoler og Folkeskoler. Der etableres derfor adgang til i tæt samarbejde med områdets produktions,- og videnservice virksomheder at udvikle og teste nye forretningsidéer der har et produktionsmæssigt sigte. MAKERS / FAB LAB Iværksætteri / Entreprenørskab Danskerne er i stor stil begyndt at gøre brug af åbne værksteder, hvor man bl.a. ved hjælp af 3-D printere og laserskærere kan fremstille sine egne design og prototyper. En række af disse værksteder er supporteret af DTU ( Danmarks Tekniske Universitet) under navnet: Makers of Denmark og findes i dag i hovedstadsområdet, Næstved, Odense, Kolding, Vejle, Aarhus og Aalborg. En anden type af makersteder kaldes Fab Labs ( Fabrication Laboratory, defineret af amerikanske MIT *) ( Massachusetts Institute of Technology i et charter med betingelser, som skal opfyldes for at kunne kalde sig et officelt FabLab). **) Kendetegnende for disse bevægelser er at alle, iværksættere, virksomheder, skoleklasser, opfindere., kunstnere etc. kan gøre brug af disse. Kilde: Jyllandsposten, Karriere, *) + **). Se side 6. Øvrige Videnpartnere i projektet. CLEANTECH Innovation. Radikalt øget fokus på at skabe processer for fremstilling af miljørigtige produkter Inspirationen er hentet i den historiske udvikling af industriprodukter i Lem området, bl.a. med udgangspunkt i pumper samt produkter til vindmølleindustrien. Dette suppleret af den øgede interesse for miljørigtig produktion i de danske uddannelsesmiljøer, skaber en ideel basis for at kunne udvikle nye nationale og internationale konkurrencemæssige fordele. Der udvikles derfor målbare processer der sikrer indarbejdelse af CLEANTECH i entreprenørskabsprojektet, samt et CLEANTECH uddannelsesforløb blandt de deltagende produktionsvirksomheder der som mål har at udvikle nye konkrete produktionsstandarder på CLEANTECH området. CLEANTECH En CLEANTECH virksomhed opfylder én eller flere af disse betingelser: Producerer og / eller anvender vedvarende energi og / eller materialer Reducerer anvendelsen af naturressourcer ved at udnytte ressourcer og / eller energi mere effektivt Begrænser skadevirkningerne der forårsages af fossile energikilder (såsom olie, kul, diesel) Reducerer forureningsproblemer gennem produkter, processer og / eller rådgivning Kilde: Cleantech rapport. Okt Udarbejdet af Brøndum & Fliess for DI, DI Energibranchen og Energistyrelsen

4 CLEANTECH CLUSTER LEM DENMARK Entreprenørskab Center for CLEANTECH Produktion ECP*) FSH FSHU FORRETNINGSMODEL med oversigt over de elementer der er indeholdt i FORRETNINGSPLANEN. FSHU Bestyrelse LIP Styregruppe FSH= Fonden Smedenes Hus FSHU= Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab ECP=Entreprenørskab Center for CLEANTECH produktion AU-H= Aarhus Universitet Herning AAU-E= Aalborg Universitet Esbjerg GTS= GTS Institut PK= Privatejet Konsulentvirksomhed LIP= Lem Industri Park ( Deltagende P-virksomheder) Dato: Konsulenthuset IBC. Ib Christensen LIP 1 LIP 2 ( LIP 3 LIP 4 AU-H SH AAU-E GTS 1 GTS 2 PK 1 PK 2 LEM I N D U S T R I LIP 5 LIP 6 (E R H V E R V S) Ph.D P R O J E K T (ER) (HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY) P A R K *) Input 1. Projekter fra LIP Input 2 Projekter fra Uddannelsesinstitutioner Rapid Prototyping LIP Test / IPR LIP 0-Serie. P LIP Go To market Analyser Medfinansiering Produktion / Sourcing Analyser

5 Indhold / Disposition / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Entreprenørskab med fokus på CLEANTECH produktion 1 -Projekter fra de deltagende LIP virksomheder -Projekter fra uddannelsesinstitutioner -Rapid prototyping -Test / IPR -O-Serie produktion -Go to Market analyser -Projektfinansiering -Produktion / sourcing analyser CLEANTECH INNOVATION 2 -Workshop forløb for de deltagende LIP virksomheder -Master studerende i den enkelte LIP virksomhed -Et samlet Ph.D forskningsprojekt -International konference -HSH CLEANTECH Education Academy Organisering (FSHU) 3 -Ledelse -Bestyrelse Lem Industri Park (LIP) 4 -Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan -Den væsentligste opgave for vort industriområde -Markedsføring af Lem Industripark (LIP) og SMEDENES HUS Tidsplan 5 -Fase 1. (udviklingsperioden) Fase 2. (driftperioden) Projektfinansiering / Budgettering 6 -Fase 1 -Fase 2 -Ansøgning til Industriens Fond -Aftale med Aarhus Universitet / Aalborg Universitet -Øvrige Videnpartnere i projektet Bilag 7 Mødenotat: Lem beslagfabrik A/S, Landia A/S, Kallesøe Machining A/S Mødenotat. Status vedr. AU-Herning. Aarhus Universitet / AAU-Esbjerg, Aalborg Universitet Mødenotat: Dansk Metal, Ringkøbing Skjern Mødenotat. Væksthus Midtjylland, TPG Væksthus Midtjylland, HSP

6 Entreprenørskab med fokus på CLEANTECH produktion / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 1 De lokale LIP produktions,- og / eller videnservicevirksomheder kontaktes med henblik på inddragelse som sparringpartner i forløbet. Der indgås skriftlig aftale med den enkelte virksomhed for hvert godkendt projekt. Der udarbejdes et faktaark der beskriver forudsætningerne for at projektidéen kan godkendes. Som godkendelsesmyndighed fungerer FSHU samt den tilknyttede LIP virksomheds ledelse. Projekter fra de deltagende virksomheder Vilkår for projekter aftales individuelt med den enkelte virksomhed. FSHU skal kunne håndtere hvis projekter indebærer at der skal træffes aftale om projektansættelse af studerende fra f.eks. AU-Herning, AAU-Esbjerg, Maskinmesterskoler, Handelsakademier, Professionshøjskoler, Tekniske skoler etc.(evt. SPIN-IN) Der indgås partnerskabsaftaler som en forudsætning for deltagelse af disse. Se: Mødenotat vedr. møde med Lem Beslagfabrik A/S. Bilag. Side 03 Se: Mødenotat vedr. møde med Landia A/S, Bilag. Side 04 Se: Mødenotat vedr. møde med Kallesøe Machining A/S. Bilag. Side 05 Projekter fra uddannelsesinstitutioner Vilkår for projekter aftales individuelt med projektpersonerne hos den enkelte uddannelsesinstitution. Der indgås partnerskabsaftaler med de uddannelsesinstitutioner der ønsker at kunne levere projekter til FSHU. Rapid prototyping Muligheden for installation af 3D udstyr undersøges. Evt. finansieret via ansøgningen til Industriens Fond og / eller sponsorskab. ( Leverandør / pengeinstitut?). Test / IPR Aftales individuelt med den enkelte projektleverandør og deltagende LIP virksomhed. O-Serie produktion Aftales direkte med den enkelte projektleverandør og deltagende LIP virksomhed Go to Market analyser Relevante private konsulenthuse kontaktes med henblik på partnerskab. Evt. incl. fysisk tilstedeværelse i Smedenes Hus. Projektfinansiering Relevant medfinansiering undersøges. (Støttemuligheder i Erhvervsfremmesystemet). Produktion / Sourcing analyser Relevante private konsulenthuse kontaktes med henblik på partnerskab. Evt. incl. fysisk tilstedeværelse i Smedenes Hus.

7 CLEANTECH Innovation / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 2 Sammen med projektets primære partnerne, UNI + GTS, den udpegede (erhvervs) Ph.D ér og de deltagende LIP virksomheder, aftales de målbare CLEANTECH fokusområder / processer der skal være gældende i projektperioden: Det er vigtigt at processerne vurderes til ved projektperiodens udløb at kunne danne grundlag for evt nye STANDARDER der i markedsmæssig konkurrencemæssig sammenhæng kan anvendes internationalt af de deltagende LIP virksomheder, og efterfølgende formidles til danske industrivirksomheder generelt. Workshop forløb for de deltagende LIP virksomheder En ekstern konsulentvirksomhed inddrages. Virksomheden bliver ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af det uddannelsesforløb der skal gennemføres. Workshopforløbet skal ved projektslutning gerne danne grundlag for en egentlig certificering af den enkelte virksomhed. Master studerende i den enkelte LIP virksomhed Som en del af projektet tilbydes den enkelte LIP virksomhed i projektperioden relevant masterstuderende fra UNI til et for LIP virksomheden relevant CLEANTECH delprojekt. Et samlet Ph.D forskningsprojekt, samt ét der har fokus på Entreprenørskabsdelen (ECP), 3D prototyping og snitfladen til fysisk produktion (LIP). Til det samlede projekt. ( Entreprenørskab med fokus på produktion (ECP) + CLEANTECH INNOVATION) rekrutteres relevant UNI person der med et forskningsmæssigt udgangspunkt skal observere og registrere det samlede projekts effekt i hele den 3-årige projektperiode. Dette understøttes af endnu et Ph.D projekt der har fokus på Entreprenørskabsdelen ( ECP), 3D prototyping og snitfladen til fysisk produktion (LIP). Se mødereferat og korrespondance. AU-Herning ( Aarhus Universitet). Bilag. Side 06 Se mødereferat og korrepondance. AAU-Esbjerg ( Aalborg Universitet). Bilag. Side 07 International konference Ved projektets afslutning ( forår 2018) afholdes en international CLEANTECH KONFERENCE, der tager udgangspunkt i projektets resultater og fremadrettede perspektiver. HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY I forbindelse med projektets afslutning, efter det gennemførte workshop forløb, og projektevalueringen, vurderes muligheden for at etablere et lokalt forankret HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY med et eller flere UNI som partnere. HSH= Hans Sørensen Hansen der i 1898 nedsatte sig som smedemester i Lem. Fra hans smedevirksomhed udsprang en række nye virksomheder, bla. IPL Group A/S og Landia A/S. HS Hansen koncernen er i dag international anerkendt. Med produktionsmæssigt hovedsæde i Lem.

8 Organisering / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 3 Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab ( FSHU) Ledelse Der udnævnes en direktør der matcher forretningsgrundlaget i den foreløbige projektperiode på 3 år. Direktøren ansættes når den grundlæggende finansiering er på plads. ( Estimeret pr ). Indtil da varetages jobbet af en Interim udpeget person. Hel, - eller deltid. Kontraktansat i perioden Funktionen: ledelse i perioden kan også varetages af en privat konsulentvirksomhed der er fysisk placeret i Smedenes Hus med status som: Sekretariat for FSHU. Bestyrelse Der etableres en bestyrelse der matcher forretningsgrundlaget. Som bestyrelsesformand ønskes en person der har et bredt kendskab til dansk industri i almindelighed og Entreprenørskab i særdeleshed. Gerne med nuværende eller tidligere relationer til det vestjyske / Lem området.

9 Lem Industri Park (LIP) / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 4 Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan er primært Industri,- og Videnservice virksomhederne i Lem området ( DK-6940 Lem. St). De har indtil nu populært været kaldt Smedene fra Lem. Den væsentligste opgave for vort industriområde - og for Smedenes Hus med det nuværende forretningsgrundlag - er fortsat at kunne tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft Det er derfor brug for at igangsætte en fælles markedsføringsindsats, primært overfor de uddannelsesinstitutioner hvorfra arbejdskraften skal rekrutteres. Det sker med udgangspunkt i begrebet: Lem Industri Park (LIP), der omfatter alle industri- og videnservicevirksomheder i postområde: DK-6940 Lem St. Markedsføring Markedsføringen af Lem Industri Park - incl. de aktiviteter der planlægges at skulle foregår i Smedenes Hus - vil ske i form af et Magasin: CLUSTER MAGAZINE LEM der udgives fysisk og digitalt ( Internet). Magasinet er færdigt pr og vil sammen med denne forretningsplan blive præsenteret ved et møde i Auditoriet, Smedenes Hus, Fredag den 5. December 2014, kl På dette møde etableres evt. en forening for LIP produktions- og Videnservicevirksomhederne i DK-6940 Lem St.

10 Tidsplan / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 5 Indholdet i denne forretningsplan vedrører 2 perioder: Fase 1 ( udviklingsperioden) Omfatter perioden Her er organiseringen af projektet stadig under udvikling. Afsluttes med at den nødvendige medfinansiering er på plads. Se bilag: side 01 Fase 2 ( driftperioden) Omfatter perioden Her gennemføres det samlede projekt incl. 2 Ph.D forløb og afsluttes med en evaluering og evt. plan for fortsættelse. Se bilag: Side 02

11 Projektfinansiering / Budgettering / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 6 Fase 1. (Udviklingsperioden) Vurderes med udgangspunkt i den udarbejdede forretningsplan. Relevante pengeinstitutter inddrages evt. med henblik på sponsorskab. Fase 2. ( Driftperioden) Ansøgning til Industriens Fond I projektets opstartfase frem til udvikles det forretningsmæssige koncept incl. aftaler med de partnere, der er nødvendige forudsætninger for at kunne aflevere en kvalificeret ansøgning til Industriens Fond pr Det skal skabe den nødvendige medfinansiering af projektet i hele driftsperioden. Aftale med primær (e) partner(e) Det er planen at indgå partneraftale(r) om 2 (Erhvervs) PhD projekt(er) hhv. med AU- Herning ( Aarhus Universitet) og AAU-Esbjerg ( Aalborg Universitet). Aarhus Universitet AU-Herning har foreslået at gøre projektet til et egentligt forskningsprojekt. Se Mødereferat og korrespondance. Bilag. Side 06 Aalborg Universitet AAU-Esbjerg har fokus på 3D print perspektivet i relation til Entreprenørskabsdelen (ECP). Se mødereferat og korrespondance. Bilag. Side 07 Ansøgning til Industriens Fond incl. budget udarbejdes i samarbejde med primær(e) partner(e) Supplerende kontaktes DE LOKALE PENGEINSTITUTTER, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på evt. medfinansiering. Øvrige VIDENPARTNERE i projektet Som yderligere Videnpartnere planlægges inddraget: Dansk Produktions Univers, Hedensted Mechatronic Cluster Denmark, Sønderborg DAMRC ( Danish Advanced Manufacturing Research Centre), Herning LORC, Lindø Industripark Væksthus Midtjylland ( Cleantech) Maskinmesterskolerne i hhv. Aarhus og Esbjerg *) Maker of Denmark ( DTU). **)Fab Lab Danmark (MIT) *) + **) MAKERS. FAB LAB Iværksætteri / Entreprenørskab I Lem området ønskes etableret et Iværksætter/ Entreprenørmiljø der er baseret på MAKER / FAB LAB bevægelserne. Der forsøges derfor etableret et miljø, der med udgangspunkt i f.eks. ledige industrilokaler og / eller maskiner der stilles til rådighed af virksomheder ( sponsorer) i Lem området, kan udvikle Iværksætteri og Entreprenørskab som kan tiltrække interesserede både lokalt, nationalt og internationalt. Dette skal organiseres i en selvstændig organisatorisk enhed der er baseret på frivillighed og non profit.

12 Bilag / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 7 Tids- og handlingsplaner: ( Udviklingsfasen) ( Driftfasen) 02 Mødenotater / Status: -Lem Beslagfabrik A/S, Peter og Søren Lambæk ( Ejere) 03 -Landia A/S, Steen Buhl Larsen, CEO) 04 -Kallesøe Machining A/S, Kristian Kallesøe (COO), Jens Flies Vibert, Project Engineer, cand. Polyt 05 -Aarhus Universitet, AU Herning, Anna Katrine Bruun Jensen, MBA HD chefkonsulent Peter Lindgren, Associate Professor, Ph.D 06 -Aalborg Universitet, AAU Esbjerg, Campusleder, M.Sc. Ph.D 07 -Dansk Metal Ringkøbing Skjern, Helge Albertsen, formand 08 -Væksthus Midtjylland, Troels Peter Gade, Vækstkonsulent 09 -Væksthus Midtjylland, Henrik Skou Pedersen, Chefkonsulent 10

13 01 Tids,- og Handlingsplan Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab ( FSHU) Godkendelse af FORRETNINGSPLAN Kontakt til LIP industri / Service virksomheder med: 1. Spørgsmål om deltagelse i Kampagnemagasin / web for LIP 2. Tilsagn om deltagelse i FSHU udviklingsprojekt. 3 år. Kontakt til potientielle PARTNERE i FSHU udviklingsprojekt Kontakt til potientielle LEJERE i Smedenes Hus ref. FSHU Aftale vedr. Ph.D projekter med UNI ( AU-Herning / AAU-Esbjerg SDU?) Finansiering af evt. 3D software vedr. Entreprenørskab (ECP) Aftale med potientientielle leverandører af projekter til Entreprenørskab Færdiggørelse af ansøgning til INDUSTRIENS FOND ( + evt. andre) Status ( Ref. ovenstående) Aflevering af ansøgning til Industriens Fond Forventet svar fra Industriens Fond Konsulenthuset IBC, Ib Christensen

14 Tids og Handlingsplan Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Kvartal Udarbejdelse af forretningsplaner for: FSHU + LIP. Incl. prækontakt til AAU-Esbjerg / AU-Herning. Oplæg til avis til LIP. Kontakt til LIP virksomheder Kvartal Færdiggørelse avis. Færdig Forberedelse af ansøgning til Industriens Fond. Stiftelse: LIP. Udlejningsaftaler SH. Planlægning: Cleantech workshops Ansøgning Industriens Fond. Aftale vedr. PhD projekt ( AAU-Esbjerg? / Au-Herning?). Evt. Sponsoraftale vedr. 3D software. GODKENDELSE ANSØGNING. INDUSTRIENS FOND ( + evt. øvrig medfinansiering). Excl. evt. medfinansiering via de enkelte deltagende LIP virksomheder). Kvartal Antal Emne Forskning Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 1 CLEANTECH SEMINAR PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab( pipeline) 1 CLEANTECH WORKSHOP 1 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 1 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab( pipeline) 2 CLEANTECH WORKSHOP 2 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab(pipeline) 2 CLEANTECH WORKSHOP 3 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 4 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 5 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 3 Kvartal Procesforløb:Entreprenørskab ( pipeline 3 CLEANTECH WORKSHOP 6 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 7 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 4 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 8 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab / Lab (pipeline) 3 CLEANTECH SEMINAR / CERTIFICERING PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 5 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 4 VIDENDELING PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 4 CLEANTECH KONFERENCE PhD 1+2 SLUTRAPPORT. International konference. HSH CLEANTECH Education Academy 02

15 03 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Proces for deltagelse i Entreprenørskabsprojekt ( ECP) Tid: Sted: Lem Beslagfabrik A/S Deltagere; Peter Lambæk, Søren Lambæk, Lem Beslagfabrik A/S( Ejere) Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Lem Beslagfabrik A/S stiller efter aftale timer til rådighed for det skitserede procesforløb hvis projektet er baseret på produktion af fysisk produkt. Som udgangspunkt modtager Lem Beslagfabrik et screeningsdokument med data på Iværksætter og projekt. Processen tager udgangspunkt i et møde i Smedenes Hus hvor projektet gennemgås. Der indgåes en hemmeligholdelsesaftale. I mødet inddrages ikke kun den tekniske proces (prototype, 0-serie etc), men også de forretningsmæssige perspektiver i projektet. Der indkaldes efter behov supplerende deltagere, f.eks. vedr. vurdering af markedspotientiale, finansieringsbehov, kapitalfremskaffelse etc. Vurderingen af hvilke hvilke tekniske kompetencer der stilles til produktionsudstyret hos de deltagende virksomheder blev diskuteret. Muligheden for at Lem Beslagfabrik A/S fungerer generelt i den indledende facilitering af projekterne blev diskuteret, evt. suppleret med virksomheder som Pro Elteknik A/S og Holtec Vest A/S Vigtigt at der fra start er en klar aftale om evt. IP rettigheder. Dokument skal udarbejdes af advokat Ibc

16 04 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Processer for deltagelse i Entreprenørskab projekt ( ECP) Tid: Sted: Landia A/S Deltagere; Steen Buhl Larsen, CEO Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Landia A/S stiller gerne deres viden til rådighed for relevante projekter med udgangspunkt i at der er brug for at inddrage kompetencer fra lokale produktionsvirksomheder. Egen levering af Landia udviklingsprojekter til FSHU er interessant for Landia A/S. Da der vil være tale om mere komplekse udviklingsprojekter, er der brug for at FSHU har kapacitet og viden til at inddrage eksterne partnere. Teknisk, kommercielt og evt. finansielt. F.eks. UNI studerende i praktikforløb. ( evt. SPIN-In). ( Pt. har Landia A/S 2 studerende fra hhv. Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet ansat i længere varende projektudviklingsforløb). Envidere er det vigtigt at der indgåes bindende aftaler om fortrolighed. ( Landia AS har en væsentlig konkurrent i 6940 området). SBL understregede den særlige udfordring for Landia A/s når det gælder at rekruttering og fastholdelse af akademisk arbejdskraft p.g.a. selskabets fundats der siger: Hovedsædet for Landia A/S skal for evig tid forblive i Lem ). IBC orienterede om den påtænke Lem industrikampagne overfor uddannelsesinstitutioner. Landia A/S bakker 100% op om denne Ibc

17 05 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Processer for deltagelse i Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: Kallesøe Machinery A/S Deltagere; Kristian Kallesøe, COO, Jens Flies Vibert, Projekt Engineer, cand.polyt Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Kallesøe Machinery A/S ønsker ikke som udgangspunkt at binde sig til et antal timer, men er gerne til rådighed for afholdelse af indledende møder. Jens Flies Vibert, Project Engineer, cand.polyt, fra Københavns Universitet er fast ansat ( indtil nu 2.5 år) hos Kallesøe Machinery A/S og tager sig af udviklingsprojekter. Ofte i et samarbejde med universiteter. Mulige projekter hvor FSHU tilbyder studerende fra UNI til projektforløb kan derfor være interessante for Kallesøe Machinery A/S I Ibc

18 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenens Hus Udviklingsselskab) Formål: PhD projekt + rekruttering af deltagere til Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: AU-Herning Deltagere; Anna Katrine Bruun, MBA HD, Peter Lindgren, Associate Professor, Ph.D, AU-Herning Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Vedr. Ph.D projekt Ibc orienterede om CLEANTECH perspektivet og ønsket om at sikre sammenhængskraften i projektet ved at give det er 3-årigt forløb med Ph.D projektet som et vigtigt element, suppleret med at de deltagende virksomheder indgår i et planlagt Cleantech uddannelsesforløb med et konkret fastsat indhold. 06 Anna Katrine Bruun foreslog at vort projekt gøres til et egentligt FORSKNINGSPROJEKT ( klyngeperspektiv) der kan anvendes som model for andre forretningsområder / geografiske områder med tilsvarende karakteristika. Peter Lindgren har en omfattende teoretisk og praktisk viden om FORRETNINGSMODELLER der tager udgangspunkt i den enkelte deltagende virksomheds unikke forudsætninger og efterfølgende matcher dem med såvel national som international viden om nye metoder og processer. Aftalt at ibc udarbejder dette mødenotat og at det anvendes som grundlag for tilrettelæggelse af et (erhvervs) Ph.D forløb incl. vurdering af finansieringsmuligheder. Vedr. rekruttering af projekter til projektet Dette blev ikke diskuteret Ibc

19 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: PhD projekt + rekruttering af deltagere til Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: AAU-Esbjerg Deltagere; Anders Schmidt Kristensen, Campusleder, M.Sc, Ph.D, AAU-Esbjerg Ib Christensen, Konsulenthuset IBC 07 ASK tilkendegav interesse for projektet. Undersøger hvordan det kan indpasses i de nuværende udviklingsplaner med udgangspunkt i ENERGI området. ASK vil i den sammenhæng tage kontakt til Ivan Tysted, IDEA Entrepreneurship Centre, Kolding ( SDU) som AAU-Esbjerg har et samarbejde med. (IBC orienterede om at han efter aftale med Troels Peter Gade, Væksthus Midtjylland også kontakter Ivan Tyrsted). Et møde planlægges aftalt med Ivan Tyrsted primo / medio august ASK understregede sin interesse i at projektet sætter fokus på den fremtidige fremstilling af prototyper. ( Additive Manufacturing 3D-teknologi / AM Maskiner). Vedr. rekruttering af projekter til Entreprenørskab Dette blev ikke diskuteret / Ibc.

20 08 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Orientering om projektet Tid: Sted: Dansk Metal Ringkøbing Skjern Deltagere; Helge Albertsen, Leder, Dansk Metal RKSK Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Ibc orienterede om FSHU projektet. HA bakker op om projektet primært med udgangspunkt i den betydning det kan få for rekruttering af den nødvendige arbejdskraft for metalindustrien i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedr. fremskaffelse af datagrundlag for beskæftigelsen i Metal i RKSK hvenviste HA til Mogen Jensen, Beskæftigelsesregion Midtjylland. I forbindelse med markedsføringen, Pr, presse etc. af projektet overfor studerende, nævnte HA Vagn Bro ( tidligere kommunikationsansvarlig hos Udannelsecenter Ringkøbing Skjern) som en mulig partner. HA er gerne fremadrettet til rådighed i forbindelse med at undersøge mulighederne for medfinansiering af projektet. ( Blev ikke detaljeret drøftet) Ibc

21 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Indhente kommentarer til FSHU incl. evt. muligheder for medfinansiering via Væksthus Midtjylland. Tid: Sted: Væksthus Midtjylland, Herning Deltagere; Troels Peter Gade, Væksthus Midtjylland Ib Christensen, Konsulenthuset IBC 09 IBC orienterede om projektet. TPG understregede vigtigheden af at der i Entreprenørskabsprojektet ( ECP) forløbene fra starten er tilknyttet en kapitalcoach. TPG understregede vigtigheden af at den påtænkte bestyrelse i FSHU blev sammensat af professionelle personer, og at der hentes én eller flere personer ind udefra. ( Evt. med tidligere relation til Lem / Ringkøbing-Skjern området). Ivan Tyrsted, direktør ved IDEA, Fonden for Entrepreneurship Centre ( SDU), blev nævnt. IBC kontakter Ivan Tyrsted med henblik på et møde. Evt. medfinansieringsmuligheder fra Væksthus Midtjylland blev drøftet / Ibc.

22 Mødenotat Emne: FSHU ( Foden Smedenens Hus Udviklingsselskab Formål: Indhente kommentarer til FSHU med fokus på CLEANTECH Midtjylland. Tid: Sted: Væksthus Midtjylland, Herning Deltagere; Henrik Skou Pedersen, Væksthus Midtjylland Ib Christensen, Konsulenthuset IBC IBC orienterede om projektet. Drøftelse af dette. Efterfølgende mail modtaget fra HSP. Se nedenfor. 10 (Mail fra HSP) Teknologisk Institut: Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med? Udarbejdelse af nye idéer Hjælp til at beskytte dine idéer via "Opfinderrådgivningen" Udvikling og konstruktion af produkter Simulering og gennemførelse af Finite Element beregninger (FEM) Fremstilling af prototyper og funktionsmodeller Hightech Pilot Production Sikre at dit produkt opfylder lovgivningens krav Case Rapid Manufacturing af letvægt metalkomponenter Kontakt: Claus Erichsen Kudsk Centerchef, M.Sc. Mech. Eng. Produktudvikling Zacco vedrørende nyhedsundersøgelse: Søren Boye: Dir Mob Grøn industrisymbiose Se mere på: Adgang til ubenyttede patenter ved Tech reserve: Tech Reserve er skabt i partnerskab, med 6 store multinationale selskaber, DuPont, Ford, P&G, Samsung, Intel og IBM, for at stimulere innovation i SMV'ere. Den grundlæggende ide er at MNE stiller deres patenter og knowhow til rådighed for at SMV kan anvende dette i deres egne innovationer, være det processer, produktion eller produkter. Patenter og knowhow alene skaber ikke løsninger, det gør mennesker med dyb fagspecifik viden, hvorfor Tech Reserve opbygger et netværk af eksperter som kan omdanne viden til løsninger. Så det langsigtede

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET

SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET 31. OKT. 2012 SAMARBEJDE OG SAMSPIL MELLEM FORSKNINGSINSTITUTIONER, INDUSTRI OG MYNDIGHEDER PÅ MILJØ OG KLIMAOMRÅDET Professor Michael Goodsite MBA, Ph.d. Ph.d. stud./adjunkt (ing.) Anne Gammelgaard Jensen,

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16.

Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder. v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011 Optimeret fertilitetsbehandling Vinder af Ingeniørens Produktpris

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Nye grønne forretningsmuligheder

Nye grønne forretningsmuligheder Nye grønne forretningsmuligheder - Introduktion til CleanTEKmidt Marts 2012, Henrik Skou Pedersen Disposition Intro Baggrund, muligheder og drivere for grøn vækst CleanTEKmidt, et udviklingsprogram for

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling

Ind til eksperterne. Panel 1 TOM SOLING ANJA SAABYE CARL JØRGEN HEIDE. Ærø Turist- og Erhvervsforening. Virksomhedsudvikling Panel 1 TOM SOLING Hansen & Soling Strategi og Management 20+ år som virksomhedsleder (har blandt andet skabt mere end 7 virksomheder) har arbejdet 30+ år med fødevarer, som leverandør til det danske og

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN

The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 1 The Danish Cooling Cluster KØLE KLYNGEN 2 KVCA members Compagnies Universities Knowledge centers Organisations 3 KVCA members Nye Medlemmer i 2009: 4 Core activities 1 Knowledge sharing / Networking

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Introduktion til Forretningsudvikling i netværk. Femern Bælt Oktober 2011

Introduktion til Forretningsudvikling i netværk. Femern Bælt Oktober 2011 Introduktion til Forretningsudvikling i netværk Femern Bælt Oktober 2011 Femern Bælt Netværk modeller for samarbejde Etablering og drift Øget konkurrence evne Oplevelser Forplejning Innovation Byggeapteringsfag

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde

Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen. Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Principper for ansøgninger til fonde Mads Bo-Kristensen Oplæg og drøftelse 27.5.2015 Skoleledermøde Baggrund A.P. Møllerfonden og andre fonde giver mulighed for at få midler til projekter, skolerne og

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

DEN GODE KONSULENTPROFIL

DEN GODE KONSULENTPROFIL DEN GODE KONSULENTPROFIL C O M P L I A N C E S E R V I C E S F O R L I F E S C I E N C E S COMPLIANCE SERVICES FOR LIFE SCIENCES Kort om Genau & More: Vi er en konsulentvirksomhed der yder højt specialiseret

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere