Forretnings- og Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- og Handlingsplan"

Transkript

1 Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab (FSHU) (u.s) Fortroligt Forretnings- og Handlingsplan Formålet med Forretnings- og Handlingsplanen for FSHU er at skabe et forretningsgrundlag for FSH der kan sikre fortsat udvikling af Lem områdets eksisterende og nye Produktions- og Videnservicevirksomheder med speciel fokus på at genskabe og videreudvikle Iværksætterkulturen. Forretningsgrundlaget skal afprøves ved besøg hos virksomhederne og skabe grundlaget for udarbejdelsen af ansøgningen til Industriens Fond incl. evt. andre medfinansieringsmuligheder og driftsbudget for FSHU

2 Perspektiv / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Industriproduktion i Ringkøbing-Skjern Kommune har stadig afgørende økonomisk betydning når det gælder arbejdspladser og skattegrundlag. Med Lem området som udgangspunkt opstod der med jernbanens etablering i 1875 en helt særlig iværksætterkultur, der efterfølgende skabte Danmarks første og største klynge af jern- og metalvirksomheder i Lem området. Fra starten med udgangspunkt i vedvarende energi gennem bl.a. udvikling og produktion af pumper til landbruget. Senere og stadig vindmølleproduktion, med Vestas som den virksomhed der var og er en væsentlig aktør på dette vigtige energiområde. Lem Industriklyngen består i dag stadig af 21 større industri,- og udviklingsvirksomheder med i alt ca. ca arbejdspladser. I Smedenes Hus der ejes af Fonden Smedenes Hus, fortælles historien om industriklyngen: Smedene fra Lem med eksempler på den industriproduktion det i årenes løb er blevet til. I det 840 kvm. store Industrihus rummes også kontor,- møde og konferencefaciliteter. Ringkøbing Skjern Kommunes Erhvervscenter, der er lejer i huset, flytter i foråret 2015 til et nyt Innovationscenter i Skjern, i et kontorfællesskab med Ringkøbing Skjern Forsyning A/S. Fonden Smedenes hus ønsker at sikre fortsat fokus på industriproduktion i Lem området med udgangspunkt i den afgørende betydning det stadig har for det vestjyske område. Derfor etableres et udviklingsselskab (FSHU). Denne forretningsplan beskriver hvordan FSHU kan være med til at sikre udviklingen af den fremtidige industriproduktion i området. Der er i Danmark en voksende erkendelse af, at udviklingen af det såkaldte Vidensamfund på produktionsområdet kun kan ske med udgangspunkt i innovationsprocesser der muliggør fysisk afprøvning og test af produkter (prototyping + 0-serie produktion). ikke mindst for at sikre den ophavsretslige beskyttelse ( IPR),der ofte kun kan opnås ved at kunne verificere de produktionsmæssige standarder der er forudsætningen for at kunne opnå den nødvendige salgsmæssige internationale gennemslagskraft. Ringkøbing-Skjern Kommunes positition som industrikommune Antal ansatte i industrien, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune: Horsens Kommune: Esbjerg Kommune: Herning Kommune: Kilde: CRT efter Danmarks Statistik Ringkøbing-Skjern Kommune har siden finanskrisen tabt 17,9 % af den private lønmodtagerbeskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening, Berlingske Tidende Deltagende Produktions,- og Udviklingsvirksomheder, DK-6940 Lem St. Landia A/S Kallesøe Machinery A/S VP Industries A/S Linka Energy A/S IPL Group A/S Lem Beslagfabrik A/S HS Hansen A/S Vestas Wind Systems A/S Global Castings Lem A/S Maskinfabrikken JST A/S Søms A/S Holtec Vest A/S Pro Elteknik A/S Lem, DK-6940 Lem St

3 2 Forretningsområder / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Entreprenørskab med fokus på produktion Inspirationen er hentet i den historiske udvikling af iværksættervirksomheder i Lem området, med fokus på den klyngedannelse der er opstået- og opstår - som følge af knopskydning. Spin-Off Intraprenørskab. Denne stadigt eksisterende iværksætterkultur i Lem området skaber et ideelt afsæt for at kunne udnytte denne synergi fra eksisterende virksomheder i området. Dette samtidig med øget fokus på entreprenørskab i de danske uddannelsesmiljøer, Universiteter, Professionshøjskoler, Handelsakademier, tekniske og merkantile Gymnasier, Tekniske skoler, Efterskoler og Folkeskoler. Der etableres derfor adgang til i tæt samarbejde med områdets produktions,- og videnservice virksomheder at udvikle og teste nye forretningsidéer der har et produktionsmæssigt sigte. MAKERS / FAB LAB Iværksætteri / Entreprenørskab Danskerne er i stor stil begyndt at gøre brug af åbne værksteder, hvor man bl.a. ved hjælp af 3-D printere og laserskærere kan fremstille sine egne design og prototyper. En række af disse værksteder er supporteret af DTU ( Danmarks Tekniske Universitet) under navnet: Makers of Denmark og findes i dag i hovedstadsområdet, Næstved, Odense, Kolding, Vejle, Aarhus og Aalborg. En anden type af makersteder kaldes Fab Labs ( Fabrication Laboratory, defineret af amerikanske MIT *) ( Massachusetts Institute of Technology i et charter med betingelser, som skal opfyldes for at kunne kalde sig et officelt FabLab). **) Kendetegnende for disse bevægelser er at alle, iværksættere, virksomheder, skoleklasser, opfindere., kunstnere etc. kan gøre brug af disse. Kilde: Jyllandsposten, Karriere, *) + **). Se side 6. Øvrige Videnpartnere i projektet. CLEANTECH Innovation. Radikalt øget fokus på at skabe processer for fremstilling af miljørigtige produkter Inspirationen er hentet i den historiske udvikling af industriprodukter i Lem området, bl.a. med udgangspunkt i pumper samt produkter til vindmølleindustrien. Dette suppleret af den øgede interesse for miljørigtig produktion i de danske uddannelsesmiljøer, skaber en ideel basis for at kunne udvikle nye nationale og internationale konkurrencemæssige fordele. Der udvikles derfor målbare processer der sikrer indarbejdelse af CLEANTECH i entreprenørskabsprojektet, samt et CLEANTECH uddannelsesforløb blandt de deltagende produktionsvirksomheder der som mål har at udvikle nye konkrete produktionsstandarder på CLEANTECH området. CLEANTECH En CLEANTECH virksomhed opfylder én eller flere af disse betingelser: Producerer og / eller anvender vedvarende energi og / eller materialer Reducerer anvendelsen af naturressourcer ved at udnytte ressourcer og / eller energi mere effektivt Begrænser skadevirkningerne der forårsages af fossile energikilder (såsom olie, kul, diesel) Reducerer forureningsproblemer gennem produkter, processer og / eller rådgivning Kilde: Cleantech rapport. Okt Udarbejdet af Brøndum & Fliess for DI, DI Energibranchen og Energistyrelsen

4 CLEANTECH CLUSTER LEM DENMARK Entreprenørskab Center for CLEANTECH Produktion ECP*) FSH FSHU FORRETNINGSMODEL med oversigt over de elementer der er indeholdt i FORRETNINGSPLANEN. FSHU Bestyrelse LIP Styregruppe FSH= Fonden Smedenes Hus FSHU= Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab ECP=Entreprenørskab Center for CLEANTECH produktion AU-H= Aarhus Universitet Herning AAU-E= Aalborg Universitet Esbjerg GTS= GTS Institut PK= Privatejet Konsulentvirksomhed LIP= Lem Industri Park ( Deltagende P-virksomheder) Dato: Konsulenthuset IBC. Ib Christensen LIP 1 LIP 2 ( LIP 3 LIP 4 AU-H SH AAU-E GTS 1 GTS 2 PK 1 PK 2 LEM I N D U S T R I LIP 5 LIP 6 (E R H V E R V S) Ph.D P R O J E K T (ER) (HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY) P A R K *) Input 1. Projekter fra LIP Input 2 Projekter fra Uddannelsesinstitutioner Rapid Prototyping LIP Test / IPR LIP 0-Serie. P LIP Go To market Analyser Medfinansiering Produktion / Sourcing Analyser

5 Indhold / Disposition / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Entreprenørskab med fokus på CLEANTECH produktion 1 -Projekter fra de deltagende LIP virksomheder -Projekter fra uddannelsesinstitutioner -Rapid prototyping -Test / IPR -O-Serie produktion -Go to Market analyser -Projektfinansiering -Produktion / sourcing analyser CLEANTECH INNOVATION 2 -Workshop forløb for de deltagende LIP virksomheder -Master studerende i den enkelte LIP virksomhed -Et samlet Ph.D forskningsprojekt -International konference -HSH CLEANTECH Education Academy Organisering (FSHU) 3 -Ledelse -Bestyrelse Lem Industri Park (LIP) 4 -Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan -Den væsentligste opgave for vort industriområde -Markedsføring af Lem Industripark (LIP) og SMEDENES HUS Tidsplan 5 -Fase 1. (udviklingsperioden) Fase 2. (driftperioden) Projektfinansiering / Budgettering 6 -Fase 1 -Fase 2 -Ansøgning til Industriens Fond -Aftale med Aarhus Universitet / Aalborg Universitet -Øvrige Videnpartnere i projektet Bilag 7 Mødenotat: Lem beslagfabrik A/S, Landia A/S, Kallesøe Machining A/S Mødenotat. Status vedr. AU-Herning. Aarhus Universitet / AAU-Esbjerg, Aalborg Universitet Mødenotat: Dansk Metal, Ringkøbing Skjern Mødenotat. Væksthus Midtjylland, TPG Væksthus Midtjylland, HSP

6 Entreprenørskab med fokus på CLEANTECH produktion / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 1 De lokale LIP produktions,- og / eller videnservicevirksomheder kontaktes med henblik på inddragelse som sparringpartner i forløbet. Der indgås skriftlig aftale med den enkelte virksomhed for hvert godkendt projekt. Der udarbejdes et faktaark der beskriver forudsætningerne for at projektidéen kan godkendes. Som godkendelsesmyndighed fungerer FSHU samt den tilknyttede LIP virksomheds ledelse. Projekter fra de deltagende virksomheder Vilkår for projekter aftales individuelt med den enkelte virksomhed. FSHU skal kunne håndtere hvis projekter indebærer at der skal træffes aftale om projektansættelse af studerende fra f.eks. AU-Herning, AAU-Esbjerg, Maskinmesterskoler, Handelsakademier, Professionshøjskoler, Tekniske skoler etc.(evt. SPIN-IN) Der indgås partnerskabsaftaler som en forudsætning for deltagelse af disse. Se: Mødenotat vedr. møde med Lem Beslagfabrik A/S. Bilag. Side 03 Se: Mødenotat vedr. møde med Landia A/S, Bilag. Side 04 Se: Mødenotat vedr. møde med Kallesøe Machining A/S. Bilag. Side 05 Projekter fra uddannelsesinstitutioner Vilkår for projekter aftales individuelt med projektpersonerne hos den enkelte uddannelsesinstitution. Der indgås partnerskabsaftaler med de uddannelsesinstitutioner der ønsker at kunne levere projekter til FSHU. Rapid prototyping Muligheden for installation af 3D udstyr undersøges. Evt. finansieret via ansøgningen til Industriens Fond og / eller sponsorskab. ( Leverandør / pengeinstitut?). Test / IPR Aftales individuelt med den enkelte projektleverandør og deltagende LIP virksomhed. O-Serie produktion Aftales direkte med den enkelte projektleverandør og deltagende LIP virksomhed Go to Market analyser Relevante private konsulenthuse kontaktes med henblik på partnerskab. Evt. incl. fysisk tilstedeværelse i Smedenes Hus. Projektfinansiering Relevant medfinansiering undersøges. (Støttemuligheder i Erhvervsfremmesystemet). Produktion / Sourcing analyser Relevante private konsulenthuse kontaktes med henblik på partnerskab. Evt. incl. fysisk tilstedeværelse i Smedenes Hus.

7 CLEANTECH Innovation / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 2 Sammen med projektets primære partnerne, UNI + GTS, den udpegede (erhvervs) Ph.D ér og de deltagende LIP virksomheder, aftales de målbare CLEANTECH fokusområder / processer der skal være gældende i projektperioden: Det er vigtigt at processerne vurderes til ved projektperiodens udløb at kunne danne grundlag for evt nye STANDARDER der i markedsmæssig konkurrencemæssig sammenhæng kan anvendes internationalt af de deltagende LIP virksomheder, og efterfølgende formidles til danske industrivirksomheder generelt. Workshop forløb for de deltagende LIP virksomheder En ekstern konsulentvirksomhed inddrages. Virksomheden bliver ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af det uddannelsesforløb der skal gennemføres. Workshopforløbet skal ved projektslutning gerne danne grundlag for en egentlig certificering af den enkelte virksomhed. Master studerende i den enkelte LIP virksomhed Som en del af projektet tilbydes den enkelte LIP virksomhed i projektperioden relevant masterstuderende fra UNI til et for LIP virksomheden relevant CLEANTECH delprojekt. Et samlet Ph.D forskningsprojekt, samt ét der har fokus på Entreprenørskabsdelen (ECP), 3D prototyping og snitfladen til fysisk produktion (LIP). Til det samlede projekt. ( Entreprenørskab med fokus på produktion (ECP) + CLEANTECH INNOVATION) rekrutteres relevant UNI person der med et forskningsmæssigt udgangspunkt skal observere og registrere det samlede projekts effekt i hele den 3-årige projektperiode. Dette understøttes af endnu et Ph.D projekt der har fokus på Entreprenørskabsdelen ( ECP), 3D prototyping og snitfladen til fysisk produktion (LIP). Se mødereferat og korrespondance. AU-Herning ( Aarhus Universitet). Bilag. Side 06 Se mødereferat og korrepondance. AAU-Esbjerg ( Aalborg Universitet). Bilag. Side 07 International konference Ved projektets afslutning ( forår 2018) afholdes en international CLEANTECH KONFERENCE, der tager udgangspunkt i projektets resultater og fremadrettede perspektiver. HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY I forbindelse med projektets afslutning, efter det gennemførte workshop forløb, og projektevalueringen, vurderes muligheden for at etablere et lokalt forankret HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY med et eller flere UNI som partnere. HSH= Hans Sørensen Hansen der i 1898 nedsatte sig som smedemester i Lem. Fra hans smedevirksomhed udsprang en række nye virksomheder, bla. IPL Group A/S og Landia A/S. HS Hansen koncernen er i dag international anerkendt. Med produktionsmæssigt hovedsæde i Lem.

8 Organisering / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 3 Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab ( FSHU) Ledelse Der udnævnes en direktør der matcher forretningsgrundlaget i den foreløbige projektperiode på 3 år. Direktøren ansættes når den grundlæggende finansiering er på plads. ( Estimeret pr ). Indtil da varetages jobbet af en Interim udpeget person. Hel, - eller deltid. Kontraktansat i perioden Funktionen: ledelse i perioden kan også varetages af en privat konsulentvirksomhed der er fysisk placeret i Smedenes Hus med status som: Sekretariat for FSHU. Bestyrelse Der etableres en bestyrelse der matcher forretningsgrundlaget. Som bestyrelsesformand ønskes en person der har et bredt kendskab til dansk industri i almindelighed og Entreprenørskab i særdeleshed. Gerne med nuværende eller tidligere relationer til det vestjyske / Lem området.

9 Lem Industri Park (LIP) / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 4 Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan er primært Industri,- og Videnservice virksomhederne i Lem området ( DK-6940 Lem. St). De har indtil nu populært været kaldt Smedene fra Lem. Den væsentligste opgave for vort industriområde - og for Smedenes Hus med det nuværende forretningsgrundlag - er fortsat at kunne tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft Det er derfor brug for at igangsætte en fælles markedsføringsindsats, primært overfor de uddannelsesinstitutioner hvorfra arbejdskraften skal rekrutteres. Det sker med udgangspunkt i begrebet: Lem Industri Park (LIP), der omfatter alle industri- og videnservicevirksomheder i postområde: DK-6940 Lem St. Markedsføring Markedsføringen af Lem Industri Park - incl. de aktiviteter der planlægges at skulle foregår i Smedenes Hus - vil ske i form af et Magasin: CLUSTER MAGAZINE LEM der udgives fysisk og digitalt ( Internet). Magasinet er færdigt pr og vil sammen med denne forretningsplan blive præsenteret ved et møde i Auditoriet, Smedenes Hus, Fredag den 5. December 2014, kl På dette møde etableres evt. en forening for LIP produktions- og Videnservicevirksomhederne i DK-6940 Lem St.

10 Tidsplan / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 5 Indholdet i denne forretningsplan vedrører 2 perioder: Fase 1 ( udviklingsperioden) Omfatter perioden Her er organiseringen af projektet stadig under udvikling. Afsluttes med at den nødvendige medfinansiering er på plads. Se bilag: side 01 Fase 2 ( driftperioden) Omfatter perioden Her gennemføres det samlede projekt incl. 2 Ph.D forløb og afsluttes med en evaluering og evt. plan for fortsættelse. Se bilag: Side 02

11 Projektfinansiering / Budgettering / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 6 Fase 1. (Udviklingsperioden) Vurderes med udgangspunkt i den udarbejdede forretningsplan. Relevante pengeinstitutter inddrages evt. med henblik på sponsorskab. Fase 2. ( Driftperioden) Ansøgning til Industriens Fond I projektets opstartfase frem til udvikles det forretningsmæssige koncept incl. aftaler med de partnere, der er nødvendige forudsætninger for at kunne aflevere en kvalificeret ansøgning til Industriens Fond pr Det skal skabe den nødvendige medfinansiering af projektet i hele driftsperioden. Aftale med primær (e) partner(e) Det er planen at indgå partneraftale(r) om 2 (Erhvervs) PhD projekt(er) hhv. med AU- Herning ( Aarhus Universitet) og AAU-Esbjerg ( Aalborg Universitet). Aarhus Universitet AU-Herning har foreslået at gøre projektet til et egentligt forskningsprojekt. Se Mødereferat og korrespondance. Bilag. Side 06 Aalborg Universitet AAU-Esbjerg har fokus på 3D print perspektivet i relation til Entreprenørskabsdelen (ECP). Se mødereferat og korrespondance. Bilag. Side 07 Ansøgning til Industriens Fond incl. budget udarbejdes i samarbejde med primær(e) partner(e) Supplerende kontaktes DE LOKALE PENGEINSTITUTTER, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på evt. medfinansiering. Øvrige VIDENPARTNERE i projektet Som yderligere Videnpartnere planlægges inddraget: Dansk Produktions Univers, Hedensted Mechatronic Cluster Denmark, Sønderborg DAMRC ( Danish Advanced Manufacturing Research Centre), Herning LORC, Lindø Industripark Væksthus Midtjylland ( Cleantech) Maskinmesterskolerne i hhv. Aarhus og Esbjerg *) Maker of Denmark ( DTU). **)Fab Lab Danmark (MIT) *) + **) MAKERS. FAB LAB Iværksætteri / Entreprenørskab I Lem området ønskes etableret et Iværksætter/ Entreprenørmiljø der er baseret på MAKER / FAB LAB bevægelserne. Der forsøges derfor etableret et miljø, der med udgangspunkt i f.eks. ledige industrilokaler og / eller maskiner der stilles til rådighed af virksomheder ( sponsorer) i Lem området, kan udvikle Iværksætteri og Entreprenørskab som kan tiltrække interesserede både lokalt, nationalt og internationalt. Dette skal organiseres i en selvstændig organisatorisk enhed der er baseret på frivillighed og non profit.

12 Bilag / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 7 Tids- og handlingsplaner: ( Udviklingsfasen) ( Driftfasen) 02 Mødenotater / Status: -Lem Beslagfabrik A/S, Peter og Søren Lambæk ( Ejere) 03 -Landia A/S, Steen Buhl Larsen, CEO) 04 -Kallesøe Machining A/S, Kristian Kallesøe (COO), Jens Flies Vibert, Project Engineer, cand. Polyt 05 -Aarhus Universitet, AU Herning, Anna Katrine Bruun Jensen, MBA HD chefkonsulent Peter Lindgren, Associate Professor, Ph.D 06 -Aalborg Universitet, AAU Esbjerg, Campusleder, M.Sc. Ph.D 07 -Dansk Metal Ringkøbing Skjern, Helge Albertsen, formand 08 -Væksthus Midtjylland, Troels Peter Gade, Vækstkonsulent 09 -Væksthus Midtjylland, Henrik Skou Pedersen, Chefkonsulent 10

13 01 Tids,- og Handlingsplan Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab ( FSHU) Godkendelse af FORRETNINGSPLAN Kontakt til LIP industri / Service virksomheder med: 1. Spørgsmål om deltagelse i Kampagnemagasin / web for LIP 2. Tilsagn om deltagelse i FSHU udviklingsprojekt. 3 år. Kontakt til potientielle PARTNERE i FSHU udviklingsprojekt Kontakt til potientielle LEJERE i Smedenes Hus ref. FSHU Aftale vedr. Ph.D projekter med UNI ( AU-Herning / AAU-Esbjerg SDU?) Finansiering af evt. 3D software vedr. Entreprenørskab (ECP) Aftale med potientientielle leverandører af projekter til Entreprenørskab Færdiggørelse af ansøgning til INDUSTRIENS FOND ( + evt. andre) Status ( Ref. ovenstående) Aflevering af ansøgning til Industriens Fond Forventet svar fra Industriens Fond Konsulenthuset IBC, Ib Christensen

14 Tids og Handlingsplan Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Kvartal Udarbejdelse af forretningsplaner for: FSHU + LIP. Incl. prækontakt til AAU-Esbjerg / AU-Herning. Oplæg til avis til LIP. Kontakt til LIP virksomheder Kvartal Færdiggørelse avis. Færdig Forberedelse af ansøgning til Industriens Fond. Stiftelse: LIP. Udlejningsaftaler SH. Planlægning: Cleantech workshops Ansøgning Industriens Fond. Aftale vedr. PhD projekt ( AAU-Esbjerg? / Au-Herning?). Evt. Sponsoraftale vedr. 3D software. GODKENDELSE ANSØGNING. INDUSTRIENS FOND ( + evt. øvrig medfinansiering). Excl. evt. medfinansiering via de enkelte deltagende LIP virksomheder). Kvartal Antal Emne Forskning Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 1 CLEANTECH SEMINAR PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab( pipeline) 1 CLEANTECH WORKSHOP 1 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 1 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab( pipeline) 2 CLEANTECH WORKSHOP 2 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab(pipeline) 2 CLEANTECH WORKSHOP 3 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 4 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 5 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 3 Kvartal Procesforløb:Entreprenørskab ( pipeline 3 CLEANTECH WORKSHOP 6 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 7 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 4 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 8 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab / Lab (pipeline) 3 CLEANTECH SEMINAR / CERTIFICERING PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 5 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 4 VIDENDELING PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 4 CLEANTECH KONFERENCE PhD 1+2 SLUTRAPPORT. International konference. HSH CLEANTECH Education Academy 02

15 03 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Proces for deltagelse i Entreprenørskabsprojekt ( ECP) Tid: Sted: Lem Beslagfabrik A/S Deltagere; Peter Lambæk, Søren Lambæk, Lem Beslagfabrik A/S( Ejere) Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Lem Beslagfabrik A/S stiller efter aftale timer til rådighed for det skitserede procesforløb hvis projektet er baseret på produktion af fysisk produkt. Som udgangspunkt modtager Lem Beslagfabrik et screeningsdokument med data på Iværksætter og projekt. Processen tager udgangspunkt i et møde i Smedenes Hus hvor projektet gennemgås. Der indgåes en hemmeligholdelsesaftale. I mødet inddrages ikke kun den tekniske proces (prototype, 0-serie etc), men også de forretningsmæssige perspektiver i projektet. Der indkaldes efter behov supplerende deltagere, f.eks. vedr. vurdering af markedspotientiale, finansieringsbehov, kapitalfremskaffelse etc. Vurderingen af hvilke hvilke tekniske kompetencer der stilles til produktionsudstyret hos de deltagende virksomheder blev diskuteret. Muligheden for at Lem Beslagfabrik A/S fungerer generelt i den indledende facilitering af projekterne blev diskuteret, evt. suppleret med virksomheder som Pro Elteknik A/S og Holtec Vest A/S Vigtigt at der fra start er en klar aftale om evt. IP rettigheder. Dokument skal udarbejdes af advokat Ibc

16 04 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Processer for deltagelse i Entreprenørskab projekt ( ECP) Tid: Sted: Landia A/S Deltagere; Steen Buhl Larsen, CEO Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Landia A/S stiller gerne deres viden til rådighed for relevante projekter med udgangspunkt i at der er brug for at inddrage kompetencer fra lokale produktionsvirksomheder. Egen levering af Landia udviklingsprojekter til FSHU er interessant for Landia A/S. Da der vil være tale om mere komplekse udviklingsprojekter, er der brug for at FSHU har kapacitet og viden til at inddrage eksterne partnere. Teknisk, kommercielt og evt. finansielt. F.eks. UNI studerende i praktikforløb. ( evt. SPIN-In). ( Pt. har Landia A/S 2 studerende fra hhv. Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet ansat i længere varende projektudviklingsforløb). Envidere er det vigtigt at der indgåes bindende aftaler om fortrolighed. ( Landia AS har en væsentlig konkurrent i 6940 området). SBL understregede den særlige udfordring for Landia A/s når det gælder at rekruttering og fastholdelse af akademisk arbejdskraft p.g.a. selskabets fundats der siger: Hovedsædet for Landia A/S skal for evig tid forblive i Lem ). IBC orienterede om den påtænke Lem industrikampagne overfor uddannelsesinstitutioner. Landia A/S bakker 100% op om denne Ibc

17 05 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Processer for deltagelse i Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: Kallesøe Machinery A/S Deltagere; Kristian Kallesøe, COO, Jens Flies Vibert, Projekt Engineer, cand.polyt Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Kallesøe Machinery A/S ønsker ikke som udgangspunkt at binde sig til et antal timer, men er gerne til rådighed for afholdelse af indledende møder. Jens Flies Vibert, Project Engineer, cand.polyt, fra Københavns Universitet er fast ansat ( indtil nu 2.5 år) hos Kallesøe Machinery A/S og tager sig af udviklingsprojekter. Ofte i et samarbejde med universiteter. Mulige projekter hvor FSHU tilbyder studerende fra UNI til projektforløb kan derfor være interessante for Kallesøe Machinery A/S I Ibc

18 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenens Hus Udviklingsselskab) Formål: PhD projekt + rekruttering af deltagere til Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: AU-Herning Deltagere; Anna Katrine Bruun, MBA HD, Peter Lindgren, Associate Professor, Ph.D, AU-Herning Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Vedr. Ph.D projekt Ibc orienterede om CLEANTECH perspektivet og ønsket om at sikre sammenhængskraften i projektet ved at give det er 3-årigt forløb med Ph.D projektet som et vigtigt element, suppleret med at de deltagende virksomheder indgår i et planlagt Cleantech uddannelsesforløb med et konkret fastsat indhold. 06 Anna Katrine Bruun foreslog at vort projekt gøres til et egentligt FORSKNINGSPROJEKT ( klyngeperspektiv) der kan anvendes som model for andre forretningsområder / geografiske områder med tilsvarende karakteristika. Peter Lindgren har en omfattende teoretisk og praktisk viden om FORRETNINGSMODELLER der tager udgangspunkt i den enkelte deltagende virksomheds unikke forudsætninger og efterfølgende matcher dem med såvel national som international viden om nye metoder og processer. Aftalt at ibc udarbejder dette mødenotat og at det anvendes som grundlag for tilrettelæggelse af et (erhvervs) Ph.D forløb incl. vurdering af finansieringsmuligheder. Vedr. rekruttering af projekter til projektet Dette blev ikke diskuteret Ibc

19 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: PhD projekt + rekruttering af deltagere til Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: AAU-Esbjerg Deltagere; Anders Schmidt Kristensen, Campusleder, M.Sc, Ph.D, AAU-Esbjerg Ib Christensen, Konsulenthuset IBC 07 ASK tilkendegav interesse for projektet. Undersøger hvordan det kan indpasses i de nuværende udviklingsplaner med udgangspunkt i ENERGI området. ASK vil i den sammenhæng tage kontakt til Ivan Tysted, IDEA Entrepreneurship Centre, Kolding ( SDU) som AAU-Esbjerg har et samarbejde med. (IBC orienterede om at han efter aftale med Troels Peter Gade, Væksthus Midtjylland også kontakter Ivan Tyrsted). Et møde planlægges aftalt med Ivan Tyrsted primo / medio august ASK understregede sin interesse i at projektet sætter fokus på den fremtidige fremstilling af prototyper. ( Additive Manufacturing 3D-teknologi / AM Maskiner). Vedr. rekruttering af projekter til Entreprenørskab Dette blev ikke diskuteret / Ibc.

20 08 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Orientering om projektet Tid: Sted: Dansk Metal Ringkøbing Skjern Deltagere; Helge Albertsen, Leder, Dansk Metal RKSK Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Ibc orienterede om FSHU projektet. HA bakker op om projektet primært med udgangspunkt i den betydning det kan få for rekruttering af den nødvendige arbejdskraft for metalindustrien i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedr. fremskaffelse af datagrundlag for beskæftigelsen i Metal i RKSK hvenviste HA til Mogen Jensen, Beskæftigelsesregion Midtjylland. I forbindelse med markedsføringen, Pr, presse etc. af projektet overfor studerende, nævnte HA Vagn Bro ( tidligere kommunikationsansvarlig hos Udannelsecenter Ringkøbing Skjern) som en mulig partner. HA er gerne fremadrettet til rådighed i forbindelse med at undersøge mulighederne for medfinansiering af projektet. ( Blev ikke detaljeret drøftet) Ibc

21 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Indhente kommentarer til FSHU incl. evt. muligheder for medfinansiering via Væksthus Midtjylland. Tid: Sted: Væksthus Midtjylland, Herning Deltagere; Troels Peter Gade, Væksthus Midtjylland Ib Christensen, Konsulenthuset IBC 09 IBC orienterede om projektet. TPG understregede vigtigheden af at der i Entreprenørskabsprojektet ( ECP) forløbene fra starten er tilknyttet en kapitalcoach. TPG understregede vigtigheden af at den påtænkte bestyrelse i FSHU blev sammensat af professionelle personer, og at der hentes én eller flere personer ind udefra. ( Evt. med tidligere relation til Lem / Ringkøbing-Skjern området). Ivan Tyrsted, direktør ved IDEA, Fonden for Entrepreneurship Centre ( SDU), blev nævnt. IBC kontakter Ivan Tyrsted med henblik på et møde. Evt. medfinansieringsmuligheder fra Væksthus Midtjylland blev drøftet / Ibc.

22 Mødenotat Emne: FSHU ( Foden Smedenens Hus Udviklingsselskab Formål: Indhente kommentarer til FSHU med fokus på CLEANTECH Midtjylland. Tid: Sted: Væksthus Midtjylland, Herning Deltagere; Henrik Skou Pedersen, Væksthus Midtjylland Ib Christensen, Konsulenthuset IBC IBC orienterede om projektet. Drøftelse af dette. Efterfølgende mail modtaget fra HSP. Se nedenfor. 10 (Mail fra HSP) Teknologisk Institut: Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med? Udarbejdelse af nye idéer Hjælp til at beskytte dine idéer via "Opfinderrådgivningen" Udvikling og konstruktion af produkter Simulering og gennemførelse af Finite Element beregninger (FEM) Fremstilling af prototyper og funktionsmodeller Hightech Pilot Production Sikre at dit produkt opfylder lovgivningens krav Case Rapid Manufacturing af letvægt metalkomponenter Kontakt: Claus Erichsen Kudsk Centerchef, M.Sc. Mech. Eng. Produktudvikling Zacco vedrørende nyhedsundersøgelse: Søren Boye: Dir Mob Grøn industrisymbiose Se mere på: Adgang til ubenyttede patenter ved Tech reserve: Tech Reserve er skabt i partnerskab, med 6 store multinationale selskaber, DuPont, Ford, P&G, Samsung, Intel og IBM, for at stimulere innovation i SMV'ere. Den grundlæggende ide er at MNE stiller deres patenter og knowhow til rådighed for at SMV kan anvende dette i deres egne innovationer, være det processer, produktion eller produkter. Patenter og knowhow alene skaber ikke løsninger, det gør mennesker med dyb fagspecifik viden, hvorfor Tech Reserve opbygger et netværk af eksperter som kan omdanne viden til løsninger. Så det langsigtede

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk

CFI Mission. CFI - Vision CFI er i 2017 et synligt samlingspunkt, et udviklingsmiljø og et netværk CFI Mission Udvikling, vækst og synlighed for Viborgs industriproduktion og -uddannelser Etablering af flere industri- og produktionsvirksomheder Skabelse af flere arbejdspladser CFI - Vision CFI er i

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017

Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. Venturefinansieret iværksættervirksomhed. Forventer salg fra sommeren 2017 FAKTA DXTR TACTILE PRODUKTER ANTAL MEDARBEJDERE OMSÆTNING (2016) PROJEKT FINANSIERING VIDENINSTITUTION Intelligent legetøj til børn, der kan måle kognitive færdigheder. 8 Venturefinansieret iværksættervirksomhed.

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015

Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Anders Laustsen, Projektkoordinator 17. Juni 2015 Netværkets organisering Hvad er vi sat i verden for? at bygge bro mellem vidensinstitutioner og produktionsvirksomheder med højværdiproduktion med henblik

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE MULIGE AKTIVITETER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET EFTER UNDERVISNINGS- & FORSKNINGSMINISTERIETS TILTAG OMKRING UDDANNELSES-STATIONER. Baggrund Der er for tiden

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Samarbejdsaftale 2014-2017 Aftale om erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Kommuner

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet

BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet Anbefalinger til realisering af Strategi -2018, jf. strategiske spor Den politiske styregruppe nedsatte i oktober 2015 tre arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til realiseringen af Business

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Hvad er sket i juni-august 2006 Følgende kommuner deltager i projektet: 1. Gentofte 2. Greve 3. Helsingør 4. Herning. De 18 tilmeldte kommuner

Hvad er sket i juni-august 2006 Følgende kommuner deltager i projektet: 1. Gentofte 2. Greve 3. Helsingør 4. Herning. De 18 tilmeldte kommuner P R O J E K T I T I J O B C E N T R E N Y H E D S B R E V N R. 1 A U G U S T 2 0 0 6 Velkommen til det første nyhedsbrev i forbindelse med Projekt it i jobcentre. Nyhedsbrevene udkommer en gang om måneden

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010

Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd Årlig aftale 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 2 1.0 Indledning Følgende aftale er knyttet til

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater:

Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Undersøgelse O & M - foreløbige resultater: Hvordan kan Levelized Cost Of Energy reduceres så energi fra vindmølleparker bliver konkurrencedygtig med traditionel energi? Lektor Tove Brink, Syddansk Universitet,

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv.

En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Pressemeddelelse Ny analyse: Fremtidens industri i Danmark En ny analyse fra REG LAB tegner en række opsigtsvækkende perspektiver for det danske fremstillingserhverv. Udflytningen af dansk produktion vil

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver

Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver Det Midtjyske Kompetenceråd - Status & perspektiver v/ Fællesformand Viggo Thinggård, HK Østjylland, Formand for Kompetencerådet og medlem af Vækstforum. Det siger partnerskabsaftalen Aftale mellem Regeringen

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark?

Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? Hvordan skaber vi produktion i verdensklasse i Danmark? blev lanceret i 2014 for at skabe en platform for anvendt forskning, udvikling og innovation i danske produktionsvirksomheder. Gennem et unikt samarbejde

Læs mere

Fornyelsesfonden kort fortalt

Fornyelsesfonden kort fortalt Fornyelsesfonden mio. kr. Fornyelsesfonden kort fortalt Politisk aftale i 2009 om fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010 2012 Fonden råder over 760 mio. kr. fra 2010-2012

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015)

(Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til. økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) (Bemærk at kun et udvalg af de følgende slides til temadrøftelsen omiværksætteri vil blive gennemgået på økonomiudvalgsmødet d. 24. februar 2015) Temadrøftelse om iværksætteri i Økonomiudvalget Tirsdag

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef

Syddansk Innovation. Lenna Broberg Investeringschef Syddansk Innovation Lenna Broberg Investeringschef ODENSE COPENHAGEN SØNDERBORG Cortex Park 26, 2 Gregersensvej 1F Alsion 2 5230 Odense M 2630 Taastrup 6400 Sønderborg Om mig Lenna Maria Boe Broberg Investeringschef

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park

Cleantech Dag 2010. Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Cleantech Dag 2010 Mads Clausen Industri- og Entrepreneur Park Tema - Hjælp fra en stor virksomhed Introduktion til Danfoss Industripark Ideen bag Industriparken Hvem henvender Industriparken sig til Hvad

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Velkommen til Grønt Center

Velkommen til Grønt Center Velkommen til Grønt Center Program Præsentation/introduktion Grønt Center historie medarbejdere bestyrelse virksomhed formål aktiviteter Alsidighed og klyngeaktiviteter PP Rundtur fokus på alternative

Læs mere

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011

Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 Introduktion AAU Matchmaking. Innovationssamarbejde workshop Herning 9.nov. 2011 2 AAU Matchmaking Formål At mindske gabet mellem universitet og erhvervslivet Synliggøre samarbejdsmulighederne på AAU Universitetet

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17

Marts 2010. LEC besøgsrunde. LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Marts 2010 LEC besøgsrunde LEC marts 2010 under udvikling Side 1/17 Dagsorden Styrker og muligheder Introduktion til Lean Energy Cluster (LEC) LEC under udvikling... Vil I være med? LEC Key Account Managers

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag.

Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Profil af det midtjyske vækstlag Samfundsøkonomisk betydning, vækstbarrierer samt tiltag for udvikling af et bredere vækstlag. Virksomheder i vækst Århus 16. september 2015 1 Disposition 1. Profil af det

Læs mere

Ansøgning til Region Midtjylland

Ansøgning til Region Midtjylland 1 Ansøgning til Region Midtjylland Baggrund Udviklingscenter for Møbler og Træ, UMT, startede som et vækstmiljø i 2001. I dag er det et regionalt teknologicenter under VTU-ministeriets ordning for regionale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere