Forretnings- og Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretnings- og Handlingsplan"

Transkript

1 Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab (FSHU) (u.s) Fortroligt Forretnings- og Handlingsplan Formålet med Forretnings- og Handlingsplanen for FSHU er at skabe et forretningsgrundlag for FSH der kan sikre fortsat udvikling af Lem områdets eksisterende og nye Produktions- og Videnservicevirksomheder med speciel fokus på at genskabe og videreudvikle Iværksætterkulturen. Forretningsgrundlaget skal afprøves ved besøg hos virksomhederne og skabe grundlaget for udarbejdelsen af ansøgningen til Industriens Fond incl. evt. andre medfinansieringsmuligheder og driftsbudget for FSHU

2 Perspektiv / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Industriproduktion i Ringkøbing-Skjern Kommune har stadig afgørende økonomisk betydning når det gælder arbejdspladser og skattegrundlag. Med Lem området som udgangspunkt opstod der med jernbanens etablering i 1875 en helt særlig iværksætterkultur, der efterfølgende skabte Danmarks første og største klynge af jern- og metalvirksomheder i Lem området. Fra starten med udgangspunkt i vedvarende energi gennem bl.a. udvikling og produktion af pumper til landbruget. Senere og stadig vindmølleproduktion, med Vestas som den virksomhed der var og er en væsentlig aktør på dette vigtige energiområde. Lem Industriklyngen består i dag stadig af 21 større industri,- og udviklingsvirksomheder med i alt ca. ca arbejdspladser. I Smedenes Hus der ejes af Fonden Smedenes Hus, fortælles historien om industriklyngen: Smedene fra Lem med eksempler på den industriproduktion det i årenes løb er blevet til. I det 840 kvm. store Industrihus rummes også kontor,- møde og konferencefaciliteter. Ringkøbing Skjern Kommunes Erhvervscenter, der er lejer i huset, flytter i foråret 2015 til et nyt Innovationscenter i Skjern, i et kontorfællesskab med Ringkøbing Skjern Forsyning A/S. Fonden Smedenes hus ønsker at sikre fortsat fokus på industriproduktion i Lem området med udgangspunkt i den afgørende betydning det stadig har for det vestjyske område. Derfor etableres et udviklingsselskab (FSHU). Denne forretningsplan beskriver hvordan FSHU kan være med til at sikre udviklingen af den fremtidige industriproduktion i området. Der er i Danmark en voksende erkendelse af, at udviklingen af det såkaldte Vidensamfund på produktionsområdet kun kan ske med udgangspunkt i innovationsprocesser der muliggør fysisk afprøvning og test af produkter (prototyping + 0-serie produktion). ikke mindst for at sikre den ophavsretslige beskyttelse ( IPR),der ofte kun kan opnås ved at kunne verificere de produktionsmæssige standarder der er forudsætningen for at kunne opnå den nødvendige salgsmæssige internationale gennemslagskraft. Ringkøbing-Skjern Kommunes positition som industrikommune Antal ansatte i industrien, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune: Horsens Kommune: Esbjerg Kommune: Herning Kommune: Kilde: CRT efter Danmarks Statistik Ringkøbing-Skjern Kommune har siden finanskrisen tabt 17,9 % af den private lønmodtagerbeskæftigelse. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Arbejdsgiverforening, Berlingske Tidende Deltagende Produktions,- og Udviklingsvirksomheder, DK-6940 Lem St. Landia A/S Kallesøe Machinery A/S VP Industries A/S Linka Energy A/S IPL Group A/S Lem Beslagfabrik A/S HS Hansen A/S Vestas Wind Systems A/S Global Castings Lem A/S Maskinfabrikken JST A/S Søms A/S Holtec Vest A/S Pro Elteknik A/S Lem, DK-6940 Lem St

3 2 Forretningsområder / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Entreprenørskab med fokus på produktion Inspirationen er hentet i den historiske udvikling af iværksættervirksomheder i Lem området, med fokus på den klyngedannelse der er opstået- og opstår - som følge af knopskydning. Spin-Off Intraprenørskab. Denne stadigt eksisterende iværksætterkultur i Lem området skaber et ideelt afsæt for at kunne udnytte denne synergi fra eksisterende virksomheder i området. Dette samtidig med øget fokus på entreprenørskab i de danske uddannelsesmiljøer, Universiteter, Professionshøjskoler, Handelsakademier, tekniske og merkantile Gymnasier, Tekniske skoler, Efterskoler og Folkeskoler. Der etableres derfor adgang til i tæt samarbejde med områdets produktions,- og videnservice virksomheder at udvikle og teste nye forretningsidéer der har et produktionsmæssigt sigte. MAKERS / FAB LAB Iværksætteri / Entreprenørskab Danskerne er i stor stil begyndt at gøre brug af åbne værksteder, hvor man bl.a. ved hjælp af 3-D printere og laserskærere kan fremstille sine egne design og prototyper. En række af disse værksteder er supporteret af DTU ( Danmarks Tekniske Universitet) under navnet: Makers of Denmark og findes i dag i hovedstadsområdet, Næstved, Odense, Kolding, Vejle, Aarhus og Aalborg. En anden type af makersteder kaldes Fab Labs ( Fabrication Laboratory, defineret af amerikanske MIT *) ( Massachusetts Institute of Technology i et charter med betingelser, som skal opfyldes for at kunne kalde sig et officelt FabLab). **) Kendetegnende for disse bevægelser er at alle, iværksættere, virksomheder, skoleklasser, opfindere., kunstnere etc. kan gøre brug af disse. Kilde: Jyllandsposten, Karriere, *) + **). Se side 6. Øvrige Videnpartnere i projektet. CLEANTECH Innovation. Radikalt øget fokus på at skabe processer for fremstilling af miljørigtige produkter Inspirationen er hentet i den historiske udvikling af industriprodukter i Lem området, bl.a. med udgangspunkt i pumper samt produkter til vindmølleindustrien. Dette suppleret af den øgede interesse for miljørigtig produktion i de danske uddannelsesmiljøer, skaber en ideel basis for at kunne udvikle nye nationale og internationale konkurrencemæssige fordele. Der udvikles derfor målbare processer der sikrer indarbejdelse af CLEANTECH i entreprenørskabsprojektet, samt et CLEANTECH uddannelsesforløb blandt de deltagende produktionsvirksomheder der som mål har at udvikle nye konkrete produktionsstandarder på CLEANTECH området. CLEANTECH En CLEANTECH virksomhed opfylder én eller flere af disse betingelser: Producerer og / eller anvender vedvarende energi og / eller materialer Reducerer anvendelsen af naturressourcer ved at udnytte ressourcer og / eller energi mere effektivt Begrænser skadevirkningerne der forårsages af fossile energikilder (såsom olie, kul, diesel) Reducerer forureningsproblemer gennem produkter, processer og / eller rådgivning Kilde: Cleantech rapport. Okt Udarbejdet af Brøndum & Fliess for DI, DI Energibranchen og Energistyrelsen

4 CLEANTECH CLUSTER LEM DENMARK Entreprenørskab Center for CLEANTECH Produktion ECP*) FSH FSHU FORRETNINGSMODEL med oversigt over de elementer der er indeholdt i FORRETNINGSPLANEN. FSHU Bestyrelse LIP Styregruppe FSH= Fonden Smedenes Hus FSHU= Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab ECP=Entreprenørskab Center for CLEANTECH produktion AU-H= Aarhus Universitet Herning AAU-E= Aalborg Universitet Esbjerg GTS= GTS Institut PK= Privatejet Konsulentvirksomhed LIP= Lem Industri Park ( Deltagende P-virksomheder) Dato: Konsulenthuset IBC. Ib Christensen LIP 1 LIP 2 ( LIP 3 LIP 4 AU-H SH AAU-E GTS 1 GTS 2 PK 1 PK 2 LEM I N D U S T R I LIP 5 LIP 6 (E R H V E R V S) Ph.D P R O J E K T (ER) (HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY) P A R K *) Input 1. Projekter fra LIP Input 2 Projekter fra Uddannelsesinstitutioner Rapid Prototyping LIP Test / IPR LIP 0-Serie. P LIP Go To market Analyser Medfinansiering Produktion / Sourcing Analyser

5 Indhold / Disposition / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Entreprenørskab med fokus på CLEANTECH produktion 1 -Projekter fra de deltagende LIP virksomheder -Projekter fra uddannelsesinstitutioner -Rapid prototyping -Test / IPR -O-Serie produktion -Go to Market analyser -Projektfinansiering -Produktion / sourcing analyser CLEANTECH INNOVATION 2 -Workshop forløb for de deltagende LIP virksomheder -Master studerende i den enkelte LIP virksomhed -Et samlet Ph.D forskningsprojekt -International konference -HSH CLEANTECH Education Academy Organisering (FSHU) 3 -Ledelse -Bestyrelse Lem Industri Park (LIP) 4 -Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan -Den væsentligste opgave for vort industriområde -Markedsføring af Lem Industripark (LIP) og SMEDENES HUS Tidsplan 5 -Fase 1. (udviklingsperioden) Fase 2. (driftperioden) Projektfinansiering / Budgettering 6 -Fase 1 -Fase 2 -Ansøgning til Industriens Fond -Aftale med Aarhus Universitet / Aalborg Universitet -Øvrige Videnpartnere i projektet Bilag 7 Mødenotat: Lem beslagfabrik A/S, Landia A/S, Kallesøe Machining A/S Mødenotat. Status vedr. AU-Herning. Aarhus Universitet / AAU-Esbjerg, Aalborg Universitet Mødenotat: Dansk Metal, Ringkøbing Skjern Mødenotat. Væksthus Midtjylland, TPG Væksthus Midtjylland, HSP

6 Entreprenørskab med fokus på CLEANTECH produktion / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 1 De lokale LIP produktions,- og / eller videnservicevirksomheder kontaktes med henblik på inddragelse som sparringpartner i forløbet. Der indgås skriftlig aftale med den enkelte virksomhed for hvert godkendt projekt. Der udarbejdes et faktaark der beskriver forudsætningerne for at projektidéen kan godkendes. Som godkendelsesmyndighed fungerer FSHU samt den tilknyttede LIP virksomheds ledelse. Projekter fra de deltagende virksomheder Vilkår for projekter aftales individuelt med den enkelte virksomhed. FSHU skal kunne håndtere hvis projekter indebærer at der skal træffes aftale om projektansættelse af studerende fra f.eks. AU-Herning, AAU-Esbjerg, Maskinmesterskoler, Handelsakademier, Professionshøjskoler, Tekniske skoler etc.(evt. SPIN-IN) Der indgås partnerskabsaftaler som en forudsætning for deltagelse af disse. Se: Mødenotat vedr. møde med Lem Beslagfabrik A/S. Bilag. Side 03 Se: Mødenotat vedr. møde med Landia A/S, Bilag. Side 04 Se: Mødenotat vedr. møde med Kallesøe Machining A/S. Bilag. Side 05 Projekter fra uddannelsesinstitutioner Vilkår for projekter aftales individuelt med projektpersonerne hos den enkelte uddannelsesinstitution. Der indgås partnerskabsaftaler med de uddannelsesinstitutioner der ønsker at kunne levere projekter til FSHU. Rapid prototyping Muligheden for installation af 3D udstyr undersøges. Evt. finansieret via ansøgningen til Industriens Fond og / eller sponsorskab. ( Leverandør / pengeinstitut?). Test / IPR Aftales individuelt med den enkelte projektleverandør og deltagende LIP virksomhed. O-Serie produktion Aftales direkte med den enkelte projektleverandør og deltagende LIP virksomhed Go to Market analyser Relevante private konsulenthuse kontaktes med henblik på partnerskab. Evt. incl. fysisk tilstedeværelse i Smedenes Hus. Projektfinansiering Relevant medfinansiering undersøges. (Støttemuligheder i Erhvervsfremmesystemet). Produktion / Sourcing analyser Relevante private konsulenthuse kontaktes med henblik på partnerskab. Evt. incl. fysisk tilstedeværelse i Smedenes Hus.

7 CLEANTECH Innovation / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 2 Sammen med projektets primære partnerne, UNI + GTS, den udpegede (erhvervs) Ph.D ér og de deltagende LIP virksomheder, aftales de målbare CLEANTECH fokusområder / processer der skal være gældende i projektperioden: Det er vigtigt at processerne vurderes til ved projektperiodens udløb at kunne danne grundlag for evt nye STANDARDER der i markedsmæssig konkurrencemæssig sammenhæng kan anvendes internationalt af de deltagende LIP virksomheder, og efterfølgende formidles til danske industrivirksomheder generelt. Workshop forløb for de deltagende LIP virksomheder En ekstern konsulentvirksomhed inddrages. Virksomheden bliver ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af det uddannelsesforløb der skal gennemføres. Workshopforløbet skal ved projektslutning gerne danne grundlag for en egentlig certificering af den enkelte virksomhed. Master studerende i den enkelte LIP virksomhed Som en del af projektet tilbydes den enkelte LIP virksomhed i projektperioden relevant masterstuderende fra UNI til et for LIP virksomheden relevant CLEANTECH delprojekt. Et samlet Ph.D forskningsprojekt, samt ét der har fokus på Entreprenørskabsdelen (ECP), 3D prototyping og snitfladen til fysisk produktion (LIP). Til det samlede projekt. ( Entreprenørskab med fokus på produktion (ECP) + CLEANTECH INNOVATION) rekrutteres relevant UNI person der med et forskningsmæssigt udgangspunkt skal observere og registrere det samlede projekts effekt i hele den 3-årige projektperiode. Dette understøttes af endnu et Ph.D projekt der har fokus på Entreprenørskabsdelen ( ECP), 3D prototyping og snitfladen til fysisk produktion (LIP). Se mødereferat og korrespondance. AU-Herning ( Aarhus Universitet). Bilag. Side 06 Se mødereferat og korrepondance. AAU-Esbjerg ( Aalborg Universitet). Bilag. Side 07 International konference Ved projektets afslutning ( forår 2018) afholdes en international CLEANTECH KONFERENCE, der tager udgangspunkt i projektets resultater og fremadrettede perspektiver. HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY I forbindelse med projektets afslutning, efter det gennemførte workshop forløb, og projektevalueringen, vurderes muligheden for at etablere et lokalt forankret HSH CLEANTECH EDUCATION ACADEMY med et eller flere UNI som partnere. HSH= Hans Sørensen Hansen der i 1898 nedsatte sig som smedemester i Lem. Fra hans smedevirksomhed udsprang en række nye virksomheder, bla. IPL Group A/S og Landia A/S. HS Hansen koncernen er i dag international anerkendt. Med produktionsmæssigt hovedsæde i Lem.

8 Organisering / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 3 Fonden for Smedenes Hus Udviklingsselskab ( FSHU) Ledelse Der udnævnes en direktør der matcher forretningsgrundlaget i den foreløbige projektperiode på 3 år. Direktøren ansættes når den grundlæggende finansiering er på plads. ( Estimeret pr ). Indtil da varetages jobbet af en Interim udpeget person. Hel, - eller deltid. Kontraktansat i perioden Funktionen: ledelse i perioden kan også varetages af en privat konsulentvirksomhed der er fysisk placeret i Smedenes Hus med status som: Sekretariat for FSHU. Bestyrelse Der etableres en bestyrelse der matcher forretningsgrundlaget. Som bestyrelsesformand ønskes en person der har et bredt kendskab til dansk industri i almindelighed og Entreprenørskab i særdeleshed. Gerne med nuværende eller tidligere relationer til det vestjyske / Lem området.

9 Lem Industri Park (LIP) / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 4 Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan Kunderne, brugerne, leverandørerne til de aktiviteter der er indeholdt i denne forretningsplan er primært Industri,- og Videnservice virksomhederne i Lem området ( DK-6940 Lem. St). De har indtil nu populært været kaldt Smedene fra Lem. Den væsentligste opgave for vort industriområde - og for Smedenes Hus med det nuværende forretningsgrundlag - er fortsat at kunne tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft Det er derfor brug for at igangsætte en fælles markedsføringsindsats, primært overfor de uddannelsesinstitutioner hvorfra arbejdskraften skal rekrutteres. Det sker med udgangspunkt i begrebet: Lem Industri Park (LIP), der omfatter alle industri- og videnservicevirksomheder i postområde: DK-6940 Lem St. Markedsføring Markedsføringen af Lem Industri Park - incl. de aktiviteter der planlægges at skulle foregår i Smedenes Hus - vil ske i form af et Magasin: CLUSTER MAGAZINE LEM der udgives fysisk og digitalt ( Internet). Magasinet er færdigt pr og vil sammen med denne forretningsplan blive præsenteret ved et møde i Auditoriet, Smedenes Hus, Fredag den 5. December 2014, kl På dette møde etableres evt. en forening for LIP produktions- og Videnservicevirksomhederne i DK-6940 Lem St.

10 Tidsplan / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 5 Indholdet i denne forretningsplan vedrører 2 perioder: Fase 1 ( udviklingsperioden) Omfatter perioden Her er organiseringen af projektet stadig under udvikling. Afsluttes med at den nødvendige medfinansiering er på plads. Se bilag: side 01 Fase 2 ( driftperioden) Omfatter perioden Her gennemføres det samlede projekt incl. 2 Ph.D forløb og afsluttes med en evaluering og evt. plan for fortsættelse. Se bilag: Side 02

11 Projektfinansiering / Budgettering / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 6 Fase 1. (Udviklingsperioden) Vurderes med udgangspunkt i den udarbejdede forretningsplan. Relevante pengeinstitutter inddrages evt. med henblik på sponsorskab. Fase 2. ( Driftperioden) Ansøgning til Industriens Fond I projektets opstartfase frem til udvikles det forretningsmæssige koncept incl. aftaler med de partnere, der er nødvendige forudsætninger for at kunne aflevere en kvalificeret ansøgning til Industriens Fond pr Det skal skabe den nødvendige medfinansiering af projektet i hele driftsperioden. Aftale med primær (e) partner(e) Det er planen at indgå partneraftale(r) om 2 (Erhvervs) PhD projekt(er) hhv. med AU- Herning ( Aarhus Universitet) og AAU-Esbjerg ( Aalborg Universitet). Aarhus Universitet AU-Herning har foreslået at gøre projektet til et egentligt forskningsprojekt. Se Mødereferat og korrespondance. Bilag. Side 06 Aalborg Universitet AAU-Esbjerg har fokus på 3D print perspektivet i relation til Entreprenørskabsdelen (ECP). Se mødereferat og korrespondance. Bilag. Side 07 Ansøgning til Industriens Fond incl. budget udarbejdes i samarbejde med primær(e) partner(e) Supplerende kontaktes DE LOKALE PENGEINSTITUTTER, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på evt. medfinansiering. Øvrige VIDENPARTNERE i projektet Som yderligere Videnpartnere planlægges inddraget: Dansk Produktions Univers, Hedensted Mechatronic Cluster Denmark, Sønderborg DAMRC ( Danish Advanced Manufacturing Research Centre), Herning LORC, Lindø Industripark Væksthus Midtjylland ( Cleantech) Maskinmesterskolerne i hhv. Aarhus og Esbjerg *) Maker of Denmark ( DTU). **)Fab Lab Danmark (MIT) *) + **) MAKERS. FAB LAB Iværksætteri / Entreprenørskab I Lem området ønskes etableret et Iværksætter/ Entreprenørmiljø der er baseret på MAKER / FAB LAB bevægelserne. Der forsøges derfor etableret et miljø, der med udgangspunkt i f.eks. ledige industrilokaler og / eller maskiner der stilles til rådighed af virksomheder ( sponsorer) i Lem området, kan udvikle Iværksætteri og Entreprenørskab som kan tiltrække interesserede både lokalt, nationalt og internationalt. Dette skal organiseres i en selvstændig organisatorisk enhed der er baseret på frivillighed og non profit.

12 Bilag / Konsulenthuset IBC. Ib Christensen 7 Tids- og handlingsplaner: ( Udviklingsfasen) ( Driftfasen) 02 Mødenotater / Status: -Lem Beslagfabrik A/S, Peter og Søren Lambæk ( Ejere) 03 -Landia A/S, Steen Buhl Larsen, CEO) 04 -Kallesøe Machining A/S, Kristian Kallesøe (COO), Jens Flies Vibert, Project Engineer, cand. Polyt 05 -Aarhus Universitet, AU Herning, Anna Katrine Bruun Jensen, MBA HD chefkonsulent Peter Lindgren, Associate Professor, Ph.D 06 -Aalborg Universitet, AAU Esbjerg, Campusleder, M.Sc. Ph.D 07 -Dansk Metal Ringkøbing Skjern, Helge Albertsen, formand 08 -Væksthus Midtjylland, Troels Peter Gade, Vækstkonsulent 09 -Væksthus Midtjylland, Henrik Skou Pedersen, Chefkonsulent 10

13 01 Tids,- og Handlingsplan Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab ( FSHU) Godkendelse af FORRETNINGSPLAN Kontakt til LIP industri / Service virksomheder med: 1. Spørgsmål om deltagelse i Kampagnemagasin / web for LIP 2. Tilsagn om deltagelse i FSHU udviklingsprojekt. 3 år. Kontakt til potientielle PARTNERE i FSHU udviklingsprojekt Kontakt til potientielle LEJERE i Smedenes Hus ref. FSHU Aftale vedr. Ph.D projekter med UNI ( AU-Herning / AAU-Esbjerg SDU?) Finansiering af evt. 3D software vedr. Entreprenørskab (ECP) Aftale med potientientielle leverandører af projekter til Entreprenørskab Færdiggørelse af ansøgning til INDUSTRIENS FOND ( + evt. andre) Status ( Ref. ovenstående) Aflevering af ansøgning til Industriens Fond Forventet svar fra Industriens Fond Konsulenthuset IBC, Ib Christensen

14 Tids og Handlingsplan Konsulenthuset IBC. Ib Christensen Kvartal Udarbejdelse af forretningsplaner for: FSHU + LIP. Incl. prækontakt til AAU-Esbjerg / AU-Herning. Oplæg til avis til LIP. Kontakt til LIP virksomheder Kvartal Færdiggørelse avis. Færdig Forberedelse af ansøgning til Industriens Fond. Stiftelse: LIP. Udlejningsaftaler SH. Planlægning: Cleantech workshops Ansøgning Industriens Fond. Aftale vedr. PhD projekt ( AAU-Esbjerg? / Au-Herning?). Evt. Sponsoraftale vedr. 3D software. GODKENDELSE ANSØGNING. INDUSTRIENS FOND ( + evt. øvrig medfinansiering). Excl. evt. medfinansiering via de enkelte deltagende LIP virksomheder). Kvartal Antal Emne Forskning Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 1 CLEANTECH SEMINAR PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab( pipeline) 1 CLEANTECH WORKSHOP 1 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 1 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab( pipeline) 2 CLEANTECH WORKSHOP 2 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab(pipeline) 2 CLEANTECH WORKSHOP 3 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 4 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 5 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 3 Kvartal Procesforløb:Entreprenørskab ( pipeline 3 CLEANTECH WORKSHOP 6 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 7 PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 4 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 3 CLEANTECH WORKSHOP 8 PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab / Lab (pipeline) 3 CLEANTECH SEMINAR / CERTIFICERING PhD 1+2 *MILESTONE KONTROL 5 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 4 VIDENDELING PhD 1+2 Kvartal Procesforløb: Entreprenørskab (pipeline) 4 CLEANTECH KONFERENCE PhD 1+2 SLUTRAPPORT. International konference. HSH CLEANTECH Education Academy 02

15 03 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Proces for deltagelse i Entreprenørskabsprojekt ( ECP) Tid: Sted: Lem Beslagfabrik A/S Deltagere; Peter Lambæk, Søren Lambæk, Lem Beslagfabrik A/S( Ejere) Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Lem Beslagfabrik A/S stiller efter aftale timer til rådighed for det skitserede procesforløb hvis projektet er baseret på produktion af fysisk produkt. Som udgangspunkt modtager Lem Beslagfabrik et screeningsdokument med data på Iværksætter og projekt. Processen tager udgangspunkt i et møde i Smedenes Hus hvor projektet gennemgås. Der indgåes en hemmeligholdelsesaftale. I mødet inddrages ikke kun den tekniske proces (prototype, 0-serie etc), men også de forretningsmæssige perspektiver i projektet. Der indkaldes efter behov supplerende deltagere, f.eks. vedr. vurdering af markedspotientiale, finansieringsbehov, kapitalfremskaffelse etc. Vurderingen af hvilke hvilke tekniske kompetencer der stilles til produktionsudstyret hos de deltagende virksomheder blev diskuteret. Muligheden for at Lem Beslagfabrik A/S fungerer generelt i den indledende facilitering af projekterne blev diskuteret, evt. suppleret med virksomheder som Pro Elteknik A/S og Holtec Vest A/S Vigtigt at der fra start er en klar aftale om evt. IP rettigheder. Dokument skal udarbejdes af advokat Ibc

16 04 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Processer for deltagelse i Entreprenørskab projekt ( ECP) Tid: Sted: Landia A/S Deltagere; Steen Buhl Larsen, CEO Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Landia A/S stiller gerne deres viden til rådighed for relevante projekter med udgangspunkt i at der er brug for at inddrage kompetencer fra lokale produktionsvirksomheder. Egen levering af Landia udviklingsprojekter til FSHU er interessant for Landia A/S. Da der vil være tale om mere komplekse udviklingsprojekter, er der brug for at FSHU har kapacitet og viden til at inddrage eksterne partnere. Teknisk, kommercielt og evt. finansielt. F.eks. UNI studerende i praktikforløb. ( evt. SPIN-In). ( Pt. har Landia A/S 2 studerende fra hhv. Aarhus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet ansat i længere varende projektudviklingsforløb). Envidere er det vigtigt at der indgåes bindende aftaler om fortrolighed. ( Landia AS har en væsentlig konkurrent i 6940 området). SBL understregede den særlige udfordring for Landia A/s når det gælder at rekruttering og fastholdelse af akademisk arbejdskraft p.g.a. selskabets fundats der siger: Hovedsædet for Landia A/S skal for evig tid forblive i Lem ). IBC orienterede om den påtænke Lem industrikampagne overfor uddannelsesinstitutioner. Landia A/S bakker 100% op om denne Ibc

17 05 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Processer for deltagelse i Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: Kallesøe Machinery A/S Deltagere; Kristian Kallesøe, COO, Jens Flies Vibert, Projekt Engineer, cand.polyt Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Kallesøe Machinery A/S ønsker ikke som udgangspunkt at binde sig til et antal timer, men er gerne til rådighed for afholdelse af indledende møder. Jens Flies Vibert, Project Engineer, cand.polyt, fra Københavns Universitet er fast ansat ( indtil nu 2.5 år) hos Kallesøe Machinery A/S og tager sig af udviklingsprojekter. Ofte i et samarbejde med universiteter. Mulige projekter hvor FSHU tilbyder studerende fra UNI til projektforløb kan derfor være interessante for Kallesøe Machinery A/S I Ibc

18 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenens Hus Udviklingsselskab) Formål: PhD projekt + rekruttering af deltagere til Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: AU-Herning Deltagere; Anna Katrine Bruun, MBA HD, Peter Lindgren, Associate Professor, Ph.D, AU-Herning Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Vedr. Ph.D projekt Ibc orienterede om CLEANTECH perspektivet og ønsket om at sikre sammenhængskraften i projektet ved at give det er 3-årigt forløb med Ph.D projektet som et vigtigt element, suppleret med at de deltagende virksomheder indgår i et planlagt Cleantech uddannelsesforløb med et konkret fastsat indhold. 06 Anna Katrine Bruun foreslog at vort projekt gøres til et egentligt FORSKNINGSPROJEKT ( klyngeperspektiv) der kan anvendes som model for andre forretningsområder / geografiske områder med tilsvarende karakteristika. Peter Lindgren har en omfattende teoretisk og praktisk viden om FORRETNINGSMODELLER der tager udgangspunkt i den enkelte deltagende virksomheds unikke forudsætninger og efterfølgende matcher dem med såvel national som international viden om nye metoder og processer. Aftalt at ibc udarbejder dette mødenotat og at det anvendes som grundlag for tilrettelæggelse af et (erhvervs) Ph.D forløb incl. vurdering af finansieringsmuligheder. Vedr. rekruttering af projekter til projektet Dette blev ikke diskuteret Ibc

19 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: PhD projekt + rekruttering af deltagere til Entreprenørskab (ECP) Tid: Sted: AAU-Esbjerg Deltagere; Anders Schmidt Kristensen, Campusleder, M.Sc, Ph.D, AAU-Esbjerg Ib Christensen, Konsulenthuset IBC 07 ASK tilkendegav interesse for projektet. Undersøger hvordan det kan indpasses i de nuværende udviklingsplaner med udgangspunkt i ENERGI området. ASK vil i den sammenhæng tage kontakt til Ivan Tysted, IDEA Entrepreneurship Centre, Kolding ( SDU) som AAU-Esbjerg har et samarbejde med. (IBC orienterede om at han efter aftale med Troels Peter Gade, Væksthus Midtjylland også kontakter Ivan Tyrsted). Et møde planlægges aftalt med Ivan Tyrsted primo / medio august ASK understregede sin interesse i at projektet sætter fokus på den fremtidige fremstilling af prototyper. ( Additive Manufacturing 3D-teknologi / AM Maskiner). Vedr. rekruttering af projekter til Entreprenørskab Dette blev ikke diskuteret / Ibc.

20 08 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Orientering om projektet Tid: Sted: Dansk Metal Ringkøbing Skjern Deltagere; Helge Albertsen, Leder, Dansk Metal RKSK Ib Christensen, Konsulenthuset IBC Ibc orienterede om FSHU projektet. HA bakker op om projektet primært med udgangspunkt i den betydning det kan få for rekruttering af den nødvendige arbejdskraft for metalindustrien i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedr. fremskaffelse af datagrundlag for beskæftigelsen i Metal i RKSK hvenviste HA til Mogen Jensen, Beskæftigelsesregion Midtjylland. I forbindelse med markedsføringen, Pr, presse etc. af projektet overfor studerende, nævnte HA Vagn Bro ( tidligere kommunikationsansvarlig hos Udannelsecenter Ringkøbing Skjern) som en mulig partner. HA er gerne fremadrettet til rådighed i forbindelse med at undersøge mulighederne for medfinansiering af projektet. ( Blev ikke detaljeret drøftet) Ibc

21 Mødenotat Emne: FSHU ( Fonden Smedenes Hus Udviklingsselskab) Formål: Indhente kommentarer til FSHU incl. evt. muligheder for medfinansiering via Væksthus Midtjylland. Tid: Sted: Væksthus Midtjylland, Herning Deltagere; Troels Peter Gade, Væksthus Midtjylland Ib Christensen, Konsulenthuset IBC 09 IBC orienterede om projektet. TPG understregede vigtigheden af at der i Entreprenørskabsprojektet ( ECP) forløbene fra starten er tilknyttet en kapitalcoach. TPG understregede vigtigheden af at den påtænkte bestyrelse i FSHU blev sammensat af professionelle personer, og at der hentes én eller flere personer ind udefra. ( Evt. med tidligere relation til Lem / Ringkøbing-Skjern området). Ivan Tyrsted, direktør ved IDEA, Fonden for Entrepreneurship Centre ( SDU), blev nævnt. IBC kontakter Ivan Tyrsted med henblik på et møde. Evt. medfinansieringsmuligheder fra Væksthus Midtjylland blev drøftet / Ibc.

22 Mødenotat Emne: FSHU ( Foden Smedenens Hus Udviklingsselskab Formål: Indhente kommentarer til FSHU med fokus på CLEANTECH Midtjylland. Tid: Sted: Væksthus Midtjylland, Herning Deltagere; Henrik Skou Pedersen, Væksthus Midtjylland Ib Christensen, Konsulenthuset IBC IBC orienterede om projektet. Drøftelse af dette. Efterfølgende mail modtaget fra HSP. Se nedenfor. 10 (Mail fra HSP) Teknologisk Institut: Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med? Udarbejdelse af nye idéer Hjælp til at beskytte dine idéer via "Opfinderrådgivningen" Udvikling og konstruktion af produkter Simulering og gennemførelse af Finite Element beregninger (FEM) Fremstilling af prototyper og funktionsmodeller Hightech Pilot Production Sikre at dit produkt opfylder lovgivningens krav Case Rapid Manufacturing af letvægt metalkomponenter Kontakt: Claus Erichsen Kudsk Centerchef, M.Sc. Mech. Eng. Produktudvikling Zacco vedrørende nyhedsundersøgelse: Søren Boye: Dir Mob Grøn industrisymbiose Se mere på: Adgang til ubenyttede patenter ved Tech reserve: Tech Reserve er skabt i partnerskab, med 6 store multinationale selskaber, DuPont, Ford, P&G, Samsung, Intel og IBM, for at stimulere innovation i SMV'ere. Den grundlæggende ide er at MNE stiller deres patenter og knowhow til rådighed for at SMV kan anvende dette i deres egne innovationer, være det processer, produktion eller produkter. Patenter og knowhow alene skaber ikke løsninger, det gør mennesker med dyb fagspecifik viden, hvorfor Tech Reserve opbygger et netværk af eksperter som kan omdanne viden til løsninger. Så det langsigtede

Fremtidens Industri i Region Midtjylland

Fremtidens Industri i Region Midtjylland Konceptkatalog Fremtidens Industri i Region Midtjylland Industriinkubatorer 541-606 Svanemærket tryksag Som et led i Region Midtjyllands satsning inden for fremtidens industri har Hedensted Kommune, DAMRC

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere