Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF"

Transkript

1 Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

2 FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer et EU Direktiv, der blev vedtaget som en direkte konsekvens af Finanskrisen og den negative påvirkning, som navnlig hedgefonde i nogen tilfælde havde på krisens omfang og udvikling. Direktivet og loven har imidlertid et anvendelsesområde der række langt videre end hedgefonde, og efter lovens ikrafttræden har Finanstilsynet også offentliggjort Spørgsmål Svar, der gør det klart at loven som udgangspunkt også omfatter ejendomsselskaber. De ejendomsselskaber der er omfattet af loven og som dermed efter loven udgør alternative investeringsfonde ( AIF er ) har indtil den 22. juli 2014 til at opfylde lovens krav, dvs. enten (i) registrering, (ii) indgå aftale med en forvalter af alternative investeringsfonde (en FAIF ), eller (iii) selv opnå tilladelse som FAIF (dvs. være selvforvaltende). Overskrift maks 2 linjer Det afgørende for, om en AIF skal registreres eller have tilladelse er om aktiverne (ejendommene) i AIF en og dens eventuelle datterselskaber sammenlagt overstiger en værdi på enten (i) 100 mio. Euro eller (ii) 500 mio. Euro, forudsat der ikke anvendes gearing (belåning) og ingen investorer i AIF en har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter deres investering. Et praktisk relevant eksempel kunne være følgende: Tekst med punktliste Punktopstilling For at skifte niveau, klik på Forøge listeniveau Investorer eller Mindske listeniveau Forvalter med tilladelse (FAIF en) Tilladelse Ejendom Invest A/S (AIF en) Over Godkendt depositar 100 mio. Euro (hvis gearet) 500 mio. Euro (hvis ugearet) Under Kort om LETT LETT er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København og Aarhus. Vi yder full-service juridisk rådgivning til erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi er anbefalet som ledende hos førende ranking-institutter som Legal 500 og Chambers and Partners. Tekst går maksimalt til undermaginal 7,00 Ejendomsselskab I A/S Ejendomsselskab II A/S 1 Er der tale om ejendomme, der er belånte og som på koncernbasis har en værdi på mere end 100 mio. Euro, skal AIF en (der ofte vil være et holdingselskab) enten være selvforvaltende, dvs. selv leve op til FAIF-lovens krav til forvaltere, eller Registrering

3 Ejendomsselskaber under finansielt tilsyn indgå aftale med en forvalter. Uanset hvad er det dog et krav, at AIF en også indgår en aftale med en af Finanstilsynet godkendt depositar. Hvem er omfattet? Lovens formål har været at omfatte alle former for alternative investeringsordninger. Når ordet alternative anvendes, skal dette ses i modsætning til de allerede finansielt regulere investeringsforeninger. Lovens definition på en alternativ investeringsfond er en kollektiv investeringsenhed som rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer. Dette betyder at loven finder anvendelse uanset hvilken type enhed der er tale om (A/S, ApS, P/S, K/S, I/S osv.), uanset hvilke aktiver der investeres i, og uanset hvem der måtte være investorer. De enheder der med sikkerhed er omfattet af loven er hedgeforeninger, kapitalfonde og lignende. Hvis der derimod er tale om enheder der enten direkte eller indirekte via datterselskaber udøver aktiviteter baseret på fast ejendom, skal der foretages en konkret vurdering af de pågældende aktiviteters karakter og omfang. Foretages der udelukkende almindelig ejendomsadministration, dvs. huslejeopkrævning, daglig vedligeholdelse osv. er man ikke omfattet af loven. Udøves der imidlertid funktioner ud over den almindelige drift af ejendommene, f.eks. i form af køb og salg, porteføljepleje osv., vil man alt afhængig af omfanget og karakteren heraf være omfattet af loven. Generelt kan man sige, at jo flere funktioner et ejendomsselskab udøver ud over den almindelige drift, jo større sandsynlighed er der for, at man vil være omfattet af loven. Porteføljepleje (køb og salg af ejendomsselskaber, udbud m.v.) Ejendomsforvaltning (køb og salg, investering m.v.) Omfattet af loven Måske omfattet af loven - konkret vurdering Konsekvenserne ved registrering kontra tilladelse Er man omfattet af loven, men under aktivgrænsen på 100 mio. Euro (500. mio. Euro hvis ugearet), skal man registreres hos Finanstilsynet, hvilket i praksis betyder at man skal give en række oplysninger (navn, CVR nr. og investeringsstrategi) ved selve registreringen, og efterfølgende skal foretage regelmæssige indberetninger til Finanstilsynet om investeringsstrategi, eksponeringer, aktivtype osv. Er man omfattet af loven, og over aktivgrænsen skal man enten indgå en aftale med en forvalter eller være selvforvaltende, dvs. selv leve op til kravene til en forvalter. Sidstnævnte indebærer i praksis en lang række forhold, herunder: Særlige kapitalkrav. Ledelse skal være fit & proper. Lovpligtig erhvervsansvarsforsikring. Hvidvaskregler. Forretningsgange for risikostyring, likviditet, compliance osv. Vurdering af aktiver. Aftale med en depositar. Ejere af mere end 10 % skal godkendes som fit & proper. Forretningsmodel og 3-års budgetter på månedsbasis. Osv. Som det fremgår af ovenstående tager det tid og ressourcer, herunder også på direktions- og bestyrelsesniveau, at forberede en ansøgning om FAIF-tilladelse, hvorfor det i praksis må anbefales at man hvis man er omfattet og over aktivgrænsen går i gang i god tid (forstået som 3-6 måneder) inden lovfristen udløber den 22. juli Depositaren Hvis man er omfattet af loven og over aktivgrænsen på de 100 mio. Euro (500 mio. Euro hvis ugearet) skal man uanset om man laver en aftale med en forvalter eller vælger at være selvforvaltende indgå en aftale med en af Finanstilsynet godkendt depositar. Ejendomsadministration (huslejeopkrævning, vedligeholdelse m.v.) Ikke omfattet af loven Depositaren skal overordnet varetage tre opgaver; overvåge betalingsstrømme i AIF en (men ikke evt. datterselskaber), verificere at AIF en og evt. datterselskaber har ejendomsretten til ejendommene (dvs. kontrollere skøder, tingbøger m.v.) samt føre tilsyn med at AIF en (men ikke evt. datterselskaber) overholder loven og dens vedtægter m.v. 2 Selskaber hvis hovedaktivitet er bygge- eller ejendomsudviklingsprojekter er som udgangspunkt ikke omfattede af loven. Er der imidlertid alene tale om en biaktivitet, mens den væsentligste aktivitet f.eks. er køb og salg af ejendomme, vil selskabet formentlig være omfattet af loven. Depositarer til AIF er baseret på fast ejendom kan i modsætning til de klassiske typer af depositarer (banker og fondsmæglerselskaber) være andre private aktører, forudsat de opfylder visse betingelser omkring fit & proper, forsikring og er god-

4 kendt af Finanstilsynet. Det kan også være professionelle rådgivere, der allerede er regulerede, og som opfylder de samme kriterier. Rådgivning om FAIF-loven, tilladelse m.v. LETT har siden lovens ikrafttræden rådgivet forskellige aktører indenfor ejendomssektoren om lovens omfang og konsekvenser, og har i den forbindelse også med succes bistået en af Danmarks største aktører på ejendomsmarkedet med at ansøge om FAIF-tilladelse. Har man behov for rådgivning om FAIF-loven m.v. tager vi gerne et uforpligtende møde, ligesom LETT er indstillet på at indgå en fastprisaftale for rådgivning i forbindelse med ansøgning om FAIF-tilladelse. Gå-hjem-møde om FAIF-lovens betydning for ejendomssektoren LETT holder en række gå-hjem-møder i starten af 2014 om FAIF-lovens betydning for ejendomssektoren. Er man interesseret i at deltage er man velkommen til at kontakte os på de anførte telefon eller oplysninger. Kontakt: Henrik Puggaard Partner, Advokat (H), MBA Dir. tlf Mobil Mail Martin Christian Kruhl Advokat, Ph.d., HD-R Dir. tlf Mobil Mail Ikke to kunder er ens, og det er vores rådgivning heller ikke. Vi kombinerer dyb faglig viden og forretningsindsigt. Vi lytter til behovene og sammensætter vores kompetencer til opgaven. Det er samarbejdet og de tætte relationer til vores kunder, der skaber resultater af høj kvalitet.

5 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Flyt pensionen til Luxembourg

Flyt pensionen til Luxembourg Flyt pensionen til Luxembourg Der kan være mange penge at tjene ved at flytte pensionsordningen til Luxembourg. Mange får endnu i dag at vide i deres pensionsinstitut, at det ikke er muligt med fordel

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber

Kommanditselskaber. Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Kommanditselskaber Regulering og hæftelse Nødlidende K/S og kommanditister Skattemæssige forhold Partnerselskaber Indholdsfortegnelse Indledning.........................................................................

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere