Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:"

Transkript

1 Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen lokal Evakuering Sørg for at evakuere personer i rummet og i de tilstødende rum. Luk alle døre til rummet, hvor branden er opstået. Afhængig af, hvor voldsom branden er, kan man fjerne trykflasker i rum, der støder op til brandstedet. Men tag ingen chancer, og gå under ingen omstændigheder ind i det brændende rum for at fjerne trykflasker. Følg skiltningen, som viser nærmeste flugtvej. 2. Alarmering 112 Hvorfra ringer du? Opgiv telefon nr. Hvor er ulykken sket? Hvad er der sket? Hvor mange er kommet til skade? Hvis det er muligt: lad en person blive ved telefonen. Alarmcentralen kan få brug for yderligere oplysninger. Ved alarmopkald fra mobiltelefon, ring: 112. Hvis det er muligt: send en person ud for at tage imod ambulancen. 3. Brandbekæmpelse Personalets opgaver i forbindelse med brandbekæmpelse er at forsøge at slukke branden eller begrænse den, til brandvæsenet når frem. Tag ingen chancer, og med mindre du føler at have situationen under kontrol, skal du give op og trække dig tilbage. Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materiellets egnethed overfor typen af brand. Brandklasser Klasse A brand: Brand i faste organiske materialer som træ, papir, tekstiler og lignende. Branden slukkes bedst med vand, som fordeles over gløderne, ikke på flammerne. Klasse B brand: Brand i væsker eller faste materialer, der kan antage væskeform. Det vil sige benzin, sprit, alkohol, maling, plastik, etc. B-brande må aldrig forsøges slukket med vand på grund af faren for eksplosion. I stedet skal anvendes kulsyresne eller brandtæppe (eller andet låg ), som i øvrigt ikke ødelægger fintfølende måleudstyr. Klasse C brand: Brand i gasser. Slukkes nemmest ved at lukke gassen. Kan det ikke lade sig gøre, kan branden bekæmpes med kulsyresne.

2 Klasse E brand: Brand i elektriske installationer. Slukkes med kulsyresne. Hvis det er muligt, afbrydes strømmen først. Personbrand: Personbrande slukkes bedst med vand. Brandtæppe kan være et alternativ, hvis man ikke kan få personen anbragt i nærheden af vand. Brandbekæmpelsesudstyr På IMB findes forskellige former for brandslukningsmateriel, som fremgår af etageplanerne. I tilfælde af brand er det vigtigt, at alle, som færdes på Instituttet, er fortrolige med hvordan det bruges og at man er bekendt med materiellets egnethed overfor forskellige typer brande. Håndsprøjte Kulsyresneslukker Brandtæppe Håndsprøjte brugsanvisning: Anvendes ved brand i Klasse A: Faste organiske materialer, træ, papir, tekstiler etc. OBS: Må ikke bruges mod el-installationer Anvendelse: Fjern den øverste reservebeholder Bær håndsprøjten i det indvendige håndtag (ikke i pumpestemplet) Gå frem mod ilden, så langt som det er forsvarligt og muligt Ret slangen mod det brændende materiale Pump stemplet op og ned med den frie hånd Rækkevidde: ca. 8 m Tømningstid: 1 min for 10 l sprøjte og 2 min for en 20 l sprøjte

3 Kulsyresneslukker brugsanvisning: Anvendes ved brand i Klasse B: Benzin, sprit, alkohol, olie, maling, plastik etc. Anvendes ved brand i Klasse C: Methan, propan, butan, acetylen, bygas etc. OBS: Kulsyreslukkeren må ikke bruges mod mennesker. OBS: Når kulsyreslukkeren har været i brug, skal den, selv om den ikke har været tømt, omgående fyldes. Kontakt arbejdsmiljørepræsentant eller Arbejdsmiljøleder. Anvendelse: Bring apparatet i stilling Fjern sikringssplitten ved pistolventilen Ret tragten mod ilden Tryk på håndtaget Bekæmp ilden nedefra Kastelængde: ca. 1,5 m. Tømningstid: ca. 60 sekunder Brandtæppe brugsanvisning: Anvendes ved: mindre klasse B brande eller personbrande. OBS: Det er vigtigt, at tæppet fjernes så hurtigt som muligt, efter at ilden er slukket. I modsat fald øges forbrændingsgraden. Skyl herefter med rigeligt vand. Anvendelse ved mindre klasse B brand: Træk tæppet ud Hold i stropperne Læg forsigtigt tæppet over ilden Anvendelse ved personbrand: Træk tæppet ud Læg personen ned Læg tæppet over personen Forsøg at undgå at der kommer flammer op i hovedet Klap på tæppet fra hovedet mod benene Så snart det er muligt, fjernes tæppet og der skylles med vand Brandøvelse Man kan tilmelde sig Der er også mulighed for at henvende sig til Odense Brandvæsen, der udbyder kurser. Det er IMB s hensigt at sende et antal medarbejdere på kursus regelmæssigt, således at der til enhver tid vil være et større antal personer med den rette træning. Brandskolen Hvad er et brandtryk, hvordan bruger man en pulverslukker og hvad gør man, hvis man er lukket inde i et rum, som er omspændt af flammer? Det er bare nogle af de spørgsmål, man får i e-

4 læringskurset Brandskolen, som SDU tilbyder for at klæde studerende og ansatte bedre på til at håndtere brandsituationer på universitetet. Førstehjælp Ved en ulykke, som kræver førstehjælp, bør du gå frem efter følgende punkter: Stands ulykken Alarmer 112 Stands ulykken Ikke alle ulykker standser af sig selv. Afhængig af ulykkens karakter skal du sørge for at: Slukke for strøm eller gas Bringe tilskadekomne i frisk luft Fremkalde opkastning ved forgiftninger Undgå at fremkalde opkastning ved indtagelse af ætsende kemikalier Fjern tøj fra forbrændinger og starte skylning Standse blødninger Førstehjælp handler om at genoprette/opretholde normalt åndedræt, samt blodcirkulation. Livstruende tilstande som skal behandles: Chok - læg tilskadekomne ned, pak vedkommende ind og giv psykisk førstehjælp Bevidstløshed - Undersøg vejrtrækning. Læg tilskadekomne i aflåst sideleje, hvis der er vejrtrækning. Hvis ikke, gives kunstigt åndedræt, men KUN hvis man har lært det! Alarmer 112 Hvorfra ringer du? Opgiv telefon nr. Hvor er ulykken sket? Hvad er der sket? Hvor mange er kommet til skade? Hvis det er muligt: lad en person blive ved telefonen. Alarmcentralen kan få brug for yderligere oplysninger. Ved alarmopkald fra mobiltelefon, ring: 112. Hvis det er muligt: send en person ud for at tage imod ambulancen. Udnyt tiden indtil ambulancen kommer, til at stabilisere den tilskadekomne Observer den tilskadekomne Giv psykisk førstehjælp Fortsæt skylning af brandsår og ætsninger Forbinde sår

5 Når ambulancen kommer Giv besked om, hvad der er sket, og hvilken førstehjælp der er ydet. Ved ulykker forårsaget af kemikalier, bringes brugsanvisning for det aktuelle stof med til skadestuen. Hvis man mangler oplysninger om stoffet, kontaktes Giftlinjen på tlf Giftlinjen har døgnåben. Ved indånding/forgiftning af nitrøse gasser og klor kræves mindst 24 timers observation. Gasserne omdannes til syre (væske), som medfører ætsninger i lungerne. Væske i lungerne kan i værste fald medføre kvælning. Anmeldelse af ulykker og arbejdsbetingede lidelser Der er flere årsager til, at det er vigtigt, at alle former for ulykker og arbejdsskader anmeldes straks efter, at de er sket. For det første skal den tilskadekomne have muligheden for senere at få erstatning. For det andet kan vi lære af ulykken, der aldrig burde være sket. Ulykker Det er arbejdsgiverens (Institutlederens) ansvar at anmelde en ulykke. Der findes helt specifikke regler for, hvordan f.eks. en alvorlig forgiftning skal anmeldes. De regler kender arbejdsmiljøgruppen. Derfor skal alle tilfælde af ulykker, store som små, straks meddeles arbejdsmiljøgruppen. VIP er er ansvarlige for at arbejdsmiljøgruppen kontaktes. Alle har pligt til at orientere arbejdsmiljøgruppen om uheld og arbejdsbetingede lidelser. På vegne af Institutlederen, anmelder arbejdsmiljøgruppen ulykken efter de gældende regler. Samtidig sørger dens medlemmer for at Institutlederen informeres. Det sidste er især vigtigt, hvis ulykken har et omfang, som kunne have pressens bevågenhed. Når ulykken er sket, følges anmeldelsen op af en ulykkesanalyse, for at forhindre at noget lignende sker igen. Efter mindre ulykker er det arbejdsmiljøgruppen, der analyserer hændelsesforløbet. Ved større ulykker inddrages arbejdsmiljøudvalget. Arbejdsbetingede lidelser Er den betegnelse, som Arbejdstilsynet bruger om lidelser, som helt eller delvist skyldes påvirkninger fra skadelidtes arbejdsmiljø. Her kan være tale om sygdomme i bevægeapparatet, allergi eller høreskader. Arbejdsmiljøgruppen kan anmelde en arbejdsbetinget lidelse, men da den sjældent har kompetencen til at vurdere forholdene, er det som regel skadelidtes egen læge, der gør det. Lægen har pligt til at anmelde, når han/hun bliver bekendt med en arbejdsbetinget lidelse. Læs mere på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside. Erstatning/ansvar Studerende er omfattet af arbejdsmiljøloven, men er ikke dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det betyder, at man som studerende skal følge de samme regler, som de ansatte i et laboratorium, men man er ikke berettiget til erstatning, hvis man kommer til skade. Derfor bør du selv tegne en ulykkesforsikring. Vær i den forbindelse opmærksom på, at nogle forsikringsselskaber tager forbehold for skader opstået i et laboratorium. Studenterrådets servicebutik kan hjælpe dig med at tegne en forsikring. Studerende, som er tilknyttet IMB, er også tilknyttet en VIP. VIP er ansvarlig for, at den studerende er forsvarligt informeret om sikkerhed.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Arbejdsmiljø og sikkerhed ved gylleudbringning Ved Jens Johnsen Høy, AgroTech og Helle Birk Domino, Videncentret for Landbrug Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere