ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI From Human Factors to Human Actors. ReD Associates 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI From Human Factors to Human Actors. ReD Associates 2005"

Transkript

1 ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI From Human Factors to Human Actors ReD Associates 2005

2 ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI From Human Factors to Human Actors På vej mod et nyt akademisk felt - et nyt forsknings- og uddannelses miljø i Danmark - Institut for Anvendt Erhvervsantropologi ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 2

3 100 eksperter, 56 interviews, 6 lande, 13 teoretiske værktøjer, 10 metodiske værktøjer, 10 best practice cases, 10 anbefalinger til etableringen af en dansk forsknings og uddannelsesinstitution. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 3

4 EXECUTIVE SUMMARY

5 Executive summary Denne rapport er en beskrivelse af et akademisk felt i sit tidlige stadie - på vej til at blive etableret, men stadig undervejs. Nogle kalder dette felt psykologi, andre design. Andre igen sociologi eller antropologi. I denne rapport bruges betegnelsen anvendt erhvervsantropologi. Erhverv for at understrege den kommercielle indflydelse og udnyttelse af arbejdet. Anvendt fordi der her er tale om studier for virksomheder og hermed ikke bare studier af virksomheder. Fokus for disciplinen er at identificere endnu umødte behov og udfordringer i menneskers hverdag, og løse disse ved at vise vejen for nye processer, services, værktøjer og produkter. Rapporten introducerer 13 teorier og ti metodiske værktøjer fra dette felt. Ti best practices, som beskriver uddannelses- og forskningsinstitutioner som arbejder indenfor feltet verden over. Det vurderes hvorvidt det vil være en god ide at etablere en forsknings- og uddannelsesinstitution for anvendt erhvervsantropologi i Danmark, og rapporten afsluttes med ti anbefalinger for etableringen af en sådan institution. Rapporten konkluderer, at der indenfor den akademiske verden er et behov for en sådan forsknings- og uddannelsesinstitution. På et samfundsniveau er der også behov for en inter-disciplinær institution, der kan definere problemer og udvikle løsninger for forskellige offentlige institutioner, som arbejder med offentlige opgaver såsom sundhed og uddannelse. Det er imidlertid svært at konkluderer om der er behov hos virksomhederne. Dette emne er ikke belyst i analysen bag denne rapport. Indenfor den akademiske verden er feltet i sin spæde udvikling, og Danmark har chancen for at blive ledende indenfor dette felt. Men det er svært at vurdere om feltet står overfor en lovende fremtid. Feltet har været under udvikling igennem de sidste 30 år, men er stadig ikke udbredt og anerkendt som en selvstændig disciplin blandt den akademiske verdens forskere og professorer. Faktisk foregår diskussioner og udvikling i lige så høj grad i private virksomheder som i den akademiske verden. Derfor har det været nødvendigt at se på både virksomheder såvel som forsknings- og uddannelsesinstitutioner i arbejdet med denne rapport. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 5

6 Executive summary fortsat Under arbejdet med analysen har et team af researchers interviewet en række af de ledende eksperter i feltet, og spurgt dem om best practice og deres anbefalinger for en forsknings- og uddannelsesinstitution i Danmark. Ambitionen med en sådan institution skal være at skabe en intellektuel magnet for de bedste mennesker inden for anvendt erhvervsantropologi. Vi foreslår navnet: Institut for Anvendt Erhvervsantropologi. Skolen skulle udføre forskningsprojekter i verdensklasse og herigennem konstant arbejde for at forbedre konkurrenceevnen for private og offentlige virksomheder og uddanne de bedste innovatorer med evnen til at redefinere og genopdage produktkategorier og markeder. De 10 forslag til etableringen af institutionen er: 1. Vision: Fokus på både identifikation og løsning af problemer og udfordringer. 2. Uddannelser: Opbyg en cand.- og Ph.d.-uddannelse. Ingen bacheloruddannelse. Udbyd tre kandidatretninger: konceptudvikling, teknologiudvikling og designudvikling. 3. Optagelse: Vurder de studerende på deres karakterer og en række test som de skal igennem. Skab renæssance-teams, ikke renæssance-mænd. 4. Organisatorisk placering: Skab en uafhængig skole uden bindinger til eksisterende danske universiteter. 5. Skolens ansatte: Balance mellem kvalitative og kvantitative forskere. Balance mellem problem finders og problem solvers. 6. Finansiering: Gør institutionen afhængig af ikke-offentlig finansiering over tid. 7. Eksterne relationer: Lav forskning og studenterprojekter så tæt på den virkelige verden som muligt gennem erhvervssamarbejde. Vær en aktiv aktør i lokalsamfundet. 8. Kommunikation: institutionaliser feltet gennem konferencer, tidsskrift og web logs Gør forskning til et produkt for at tiltrække virksomheder. 9. Den første kapital: Gør det muligt for forskere og studerende at skabe imponerende materiale til det første møde med banker og investorer. 10. International bestyrelse: Etabler en bestyrelse, panel eller sheppard s board, med eksperter og virksomhedssponsorer som kan hjælpe til med stedets fødsel, og som skal rådgive om forskningsområder i fremtiden. Etabler det nu. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 6

7 Tak Komplekset af teorier, metoder og de mange anbefalinger for udviklingen af en fremtidig forsknings- og uddannelsesinstitution i Danmark kunne ikke være blevet udviklet uden bidrag fra en række hjælpsomme eksperter (forskere, professorer og konsulenter), primært fra Europa og Nordamerika. Tak til: Univeristy of California, Irvine: Richard Taylor, Michael Clark, Sanjoy Mazumbar * Art center College of Design, Pasadena: Andy Ogden, Katherine Bennett * Institute for Creative Technologies (ICT), University of Southern California: Lora Chen, Cheryl Birch * Heimstra Human Factors Labs, University of South Dakota: Jan Berkhout, Frank Schieber * ID Studiolab, Technical University Delft: Pieter Jan Stappers * Ideas Bazzar: Simon Roberts, Withworth Stokes Jones * Ohio State University: Elisabeth Sanders, Paul J. Nini (asst. proff.), Linsay Keneig * Connifer Research: Ben Jacobsen (partner) * Herbst Lazar Bell: Mark Chapper (general manager strategy & research) * Doblin Group: Larry Keeley, Dan Chichester, Jeffrey Tull * IITC Detroit, Michigan: Allen Bateau (director), Lamees Sweis, Dr. Polauskij, Julia Gluesing, Magareth Karadjoff * University of North Texas: Christina Wasson (asst. proff.), Ann T Jordan (proff.) * Ignite, Dallas, Texas: Matthew Hill (director of research) * Intel: Ken Anderson, Michele Chang, Genevieve Bell, Tony Salvador, John Sherryand, Alex Zafiroglu * UCIT: Ilkka Arminen * Yahoo Europe: Martin Ortlieb * Kings College London: Christian Heath * Nokia: Charlotte Vittrup * Mads Clausen Instituttet, SDU: Mads Vedel Jensen, Ben Matthews, Frands Voss, Jakob Buur * Microsoft Corp: Anne Kirah, Nimmi Rangaswamy * Incite: Nina Wakeford, Kris Cohen, Katarina Jungnickel * Ethnographic Research: Steve Hagelman * Keio University: Mizuko Ito * Göteborg University: Tommy Garling * DPU: David Barry * KU, Institut for Antropologi: Mette Meldgård * Cranfield University: John Besson * KU, Insitutut for Psykologi: Sven Mørch ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 7

8 FEM SPØRGSMÅL

9 Spørgsmål 1. Hvordan gør vi den teknologiske udvikling til menneskets fordel, og hvor trækker vi grænsen for hvor teknologien skal anvendes? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 9

10 Spørgsmål 2. Når konkurrencen mellem verdens højtuddannede intensiveres yderligere, hvordan sikrer vi så, at det danske uddannelsessystem er med i toppen og omstiller sig til fremtidens behov? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 10

11 Spørgsmål 3. Hvordan skaber vi produkter, der løfter nye miljøvenlige teknologier ind i menneskers hverdagsliv? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 11

12 Spørgsmål 4. Hvordan kan vi gøre fattigdomsbekæmpelsen fem gange mere effektiv? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 12

13 Spørgsmål 5. Hvordan sikrer vi, at virksomheder har succesfulde programmer for innovationsexcellence? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 13

14 Dette kunne være spørgsmålene, som bestyrelsen for Institut for Anvendt Erhvervsantropologi valgte at opstille som pejlemærker for instituttets arbejde. Denne rapport skitserer konceptet for en ny interdisciplinær forsknings- og uddannelsesinstitution. Vi kalder den Institut for Anvendt Erhvervsantropologi. Rapporten har tre hovedkapitler: 1. En beskrivelse af den teori og metode, som kan siges at tilhøre anvendt erhvervsantropologi, 2. Best practice cases fra forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder rundt om i verden, og 3. Anbefalinger for Instituttet. På den næste side ses en oversigt over rapportens indhold. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 14

15 Indholdsfortegnelse rapports fem dele INTRODUKTION Denne del beskriver baggrund og formål for denne rapport. Den beskriver de anvendte metoder, og nævner de eksperter vi har været i kontakt med i løbet af projektet. FELTET Her følger et overblik over den akademiske disciplin: vi giver et indblik i teorier og metoder, og hvordan disse kan bruges i en kommerciel kontekst. Vi ser også på det danske felt. BEST PRACTICE Hvordan anvendes anvendt antropologisk metode og teori på de bedste forsknings- og uddannelsesinstitutioner og virksomheder rundt om i verden? Og hvor er disse steder? ANBEFALINGER EN FORSKNINGS- OG UDDANNELSEINSTITUTION I DANMARK? Hvordan skal en sådan forsknings- og uddannelsesinstitution se ud? Hvordan skal den organiseres, hvad skal være dens forskningsområder, hvordan skal der rekrutteres studerende, hvordan..? Ti anbefalinger fra verdens ledende eksperter. DE NÆSTE SKRIDT Hvis instituttet skal etableres, hvad er så de næste skridt? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 15

16 X X DETTE ER IKKE EN TRADITIONEL RAPPORT Denne rapport er delvist en normal rapport, delvist en visuel præsentation med grafer, fotos, modeller, tabeller og statistikker. Når du læser denne rapport, vil du ofte skulle læse den nederste halvdel først, da den øverste halvdel ofte bruges til illustrationer eller lignende.

17

18 Del 1. INTRODUKTION OG METODER Dette afsnit beskriver baggrund og formål for denne rapport. Den beskriver de anvendte metoder, og nævner de eksperter vi har været i kontakt med i løbet af projektet.

19 1. Baggrund for projektet 2. Introduktion til rapporten 3. Formål med projektet 4. Nøglespørgsmål 5. Metoder 6. Hvem har vi talt med? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 19

20 Baggrund for projektet Regeringen overvejer at etablere et forsknings- og undervisningsmiljø i Danmark med speciale i kommercialisering og brugerorientering af socialvidenskaberne. Miljøet skal opbygge viden omkring brugeradfærd og -oplevelser og skal sammenkæde discipliner såsom kognitiv psykologi, socialpsykologi, etnologi, antropologi og sociologi. Planen har været at udbyde midler i et åbent udbud, hvor eksisterende uddannelser og forskningsmiljøer kan konkurrere om at byde ind med det mest interessante forslag. Det kræver, at man forholdsvist præcist kan beskrive, hvad ideen er, hvad der skal forskes i, hvilke metoder og kompetencer der skal udvikles og hvordan samspillet med virksomheder og andre skal foregå. Erhvervsministeriet havde ved projektets start en opfattelse af, at der findes en række velfungerende miljøer i andre lande - herunder USA og England - der har specialiseret sig i at forske og uddanne i menneskelig adfærd, forbrugskultur, brugervenlighed, oplevelser og menneskers interaktion med teknologi. For at kvalificere udbuddet er det relevant at kortlægge, hvad de bedste forskningsmiljøer i verden gør og hvordan de arbejder. Det er også interessant at kortlægge, hvilke uddannelser der findes og hvordan de mennesker der professionelt arbejder med analyse af brugeradfærd er uddanne,t og hvilke kompetencer de mest succesrige virksomheder bygger på. Det er det, denne rapport handler om. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 20

21 Introduktion Denne rapport er en beskrivelse af en akademisk disciplin under udvikling, og et muligt koncept for et fremtidigt forsknings- og uddannelsesinstitution. Institutionen vil blive en blandt få af sin art i verden, og vil have mulighed for at frembringe nyskabelser indenfor både den akademiske og kommercielle verden. Det vil blive beskrevet hvordan evnen til at definere og løse komplekse problemstillinger på en interdisciplinær måde kan være af stor værdi for både virksomheder, den akademiske verden, offentlige organisationer, NGO ere og samfundet som helhed. Udfordringen er at udvikle en stram definition af dette felt og etablere en akademisk disciplin omkring feltet. Der er få forskere specialiseret i dette felt. Metoder og teorier er udviklede, men indenfor den akademiske verden har de endnu kun vundet begrænset anerkendelse og udbredelse. Det synes som om enkelte store amerikanske virksomheder (bl.a. Intel, Yahoo, Microsoft, IBM og Xerox) er længere fremme end den etablerede forsknings- og uddannelsesverden. En af vores akademiske respondenter beskrev det således: Det startede for 15 år side i det private erhvervsliv, og nu begynder vi at uddanne folk til dette felt. Der er ca aktive personer i feltet på verdensplan. I den private sektor er dette område det hurtigst voksende når man ser på hvor antropologer tilbydes ansættelse.* *Kilde: Ann T. Jordan 2003: Business Anthropology ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 21

22 Mål med projektet Projektet startede med disse tre målsætninger: 1. At kortlægge i hvilket omfang der findes forsknings- og uddannelsesmiljøer indenfor menneskelige faktorer * i andre lande. 2. At kortlægge hvordan førende forsknings- og uddannelsesmiljøer indenfor menneskelige faktorer * arbejder, herunder at beskrive størrelse, organisering, metoder, kompetencer, forskningstemaer, arbejdsfacon, relationer til erhvervslivet og finansiering. 3. At udarbejde en præcis beskrivelse af kompetencer, forskningstemaer, uddannelsesbehov mm i et fremtidig forsknings- og uddannelsesmiljø i menneskelige faktorer *. * Det har vist sig at begrebet menneskelige faktorer, oftest forstås som en kognitiv og ergonomisk tilgang til studiet af menneskers interaktion med maskiner, og vi har derfor valgt ikke at lade dette begreb være vores overordnede ramme. Vi har i stedet valgt anvendt erhvervsantropologi - dette uddybes på siderne ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 22

23 Metode Dette projekt har i udstrakt grad været afhængig af samtaler og anbefalinger fra eksperter fra feltet. Vi har talt med nogle af verdens ledende forskere, professorer, institutledere og dekaner indenfor anvendt antropologi, menneskelige faktorer, design og uddannelsesplanlægning. Projektet blev indledt med et intensivt litteraturstudie af væsentlige publikationer og forfattere indenfor feltet. Også studier af weblogs (blogs) og andre interessante kilder på internettet blev afdækket. Herefter fulgte snebolds-research (se næste side). ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 23

24 Metode fortsat Snebolds-research er at kontakte relevante personer via og bede dem om at komme med kontaktinformationer på andre relevante mennesker og steder indenfor et givent område. Alt i alt har vi været i kontakt med mere end 100 forskere fra den akademiske og kommercielle verden. Vi opdagede hurtigt, at feltet har en vis tyngde i enkelte større i private virksomheder og mindre konsulentfirmaer, og der er derfor en del at lære fra disse - og ikke kun fra universitetsverdenen. Vi opdagede at erhvervsorienteret antropologi, menneskelige faktorer og design er relativt stort i Europa og Nordamerika i forhold til andre dele af verden. Vi besluttede at kontakte de forskere som oftest blev nævnt i sneboldresearchen via telefon. Et begrænset antal forskere blev kontaktet til et live interview, for hermed at opnå endnu større indsigt i det akademiske felt, organiseringen af forskning og uddannelser. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 24

25 Hvem har vi talt med? Teamet bag denne rapport har brugt en halv til en hel dag sammen med ledende eksperter indenfor anvendt erhvervsantropologi og en række uddannelsesledere og -skabere. Det har givet indsigt i feltet, teorierne, metoderne, uenighederne og størrelsen af feltet. Som det vises på næste side, bragte researchturen os ud til en lang række steder i Europa og Nordamerika. Dette vidner om et meget sårbart akademisk felt. Men det er også en historie om et felt på vej, særligt stærkt i private virksomheder. Det er et felt, hvor næsten alle interviewede er på udkig efter en leder. En first mover som vil investere i området: Som vil etablere det som en akademisk disciplin, give det synlighed og betydning globalt. På de følgende sider ses hvem vi har talt med. Feltet er mangfoldigt, ikke formelt etableret eller anerkendt som en akademisk disciplin af kolleger, og oftest er det individer som driver værket. Meget ofte uddannelses-lederen på det pågældende institut. Uden ham eller hende ville stedet ikke eksistere. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 25

26 NINA WAKEFORD Director, Incite Dep. of Sociology, University of Surrey KRIS COHEN (Master of art) KATYARINA JUNGNICKEL (MA in visual communications) PIETER JAN STAPPERS Director, Professor i Design Techniques, ID Studiolab, Techncal University Delft TOMMY GARLING Professor i Psykologi & director of Center for Kosumentvitenskab - Consumer decisionmaking, Göteborg ILKKA ARMINEN Professor i Sociologi, Dep. of sociology and social Psychology University of Tampere SIMON ROBERTS Partner og antropolog, Ideas Bazaar, London WITHWORTH STOKES JONES MARTIN ORTLIEB Antropolog, Yahoo Europe CHARLOTTE VITTRUP Sociolog, Nokia Mobilephones ANNE KIRAH Senior design antropolog Microsoft Corp., Paris CHRISTIAN HEATH Professor i sociologi, Director of Work, Interaction & technology research group, Kings College London, England JOHN BESSON Professor i Innovation Manement, Cranfield School of Management MADS VEDEL JENSEN Ph.D. Stud. Mads Clausen Instituttet, SDU BEN MATTEWS, Ph.D. Mechanical Engineering MARCELLE STIENSTRA, Ph.D.; Industrial Design Hvem vi mødte i Europa På telefonen eller i levende live ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 26

27 ANDY OGDEN Professor, Product Design ArtCenter College of Design, Pasadena. Former Senior Vice President of R&D, Disney Corp. KATHERINE BENNETT, lecturer, Product Design CHERYL BIRCH CFO, Institue for Creative Technologies, University of Southern California LORA CHEN Ass. Director, Business development and strategic planning LYNDA STRAND Special Events coordinator MATTHEW HILL Independent business Anthropologist, Portland KEN ANDERSON Business Anthropologist Intel Corp. Portland JAN BERKHOUT Director, Heimstra Human Factors Lab, Dep. of psychology University of South Dakota FRANK SCHIEBER, professor LARRY KEELEY Partner, Dobliln Group, Chicago BEN JACOBSEN, Partner, Conifer Research, Chicago Herbst Lazar Bell, Chicago ELIZABTEH SANDERS Ph.d. in anthropology and cognitive psychology Dep. of design Ohio State University MICHAEL CLARK Associate Executive Vice Chancellor, Academic Planning,, University of California Irvine RICHARD TAYLOR Director, Institute of Software Design SANJOY MAZUMDAR Professor at social ecology and planning. Hvem vi mødte i USA På telefonen eller i levende live CHRISTINA WASSON Ass. professor, linguistic and applied anthropologist. Applied Social Science School, University of North Texas ANN JORDAN Business anthropologist ALAN BATEAU Director, Institute for Information Technology & Culture, Wayne State University, Detroit JULIA GLUESING MARCY HESSLING DARIN ELLIS GOLDMACHER ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 27

28

29 Del 2. FELTET I dette afsnit følger et overblik over den akademiske disciplin. Vi giver et indblik i teorier og metoder, og hvordan disse kan bruges i en kommerciel kontekst. Vi tager også et kig på det danske felt.

30 Indholdet af del 2 * Overblik over de akademiske discipliner indenfor feltet anvendt erhvervsantropologi * Hvordan de fleste virksomheder anvender etnografiske metoder og værktøjer * Antropologens dyder - hvordan kan de være brugbare i dag? * Den teoretiske værktøjskasse: De 13 vigtigste teorier indenfor anvendt erhvervsantropologi * Den metodiske værktøjskasse: De 10 vigtigste metoder * Overblik over feltet i Danmark ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 30

31 Anvendt psykologi Erhvervsantropologi Anvendt kognitiv teori Tværfaglig designresearch Innovationsresearch Brugercentreret research Antropologi Design Psykologi Sociologi Socialvidenskabelig research Anvendt antropologi Etnografi Human factors Eksperimenterende psykologi Erhvervspsykologi Et felt med mange navne Efter at have besøgt mange forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner står det klart, at der ikke findes én disciplin eller skole, med ét navn og én måde at arbejde på. Feltet består i stedet af en række forskellige discipliner, der hver især dækker forskellige hjørner og perspektiver. Det står også klart, at feltet på mange måder er under dannelse. Det vil sige, at der er mange kræfter i gang med at etablere feltet som en egentlig disciplin. Men disse kræfter er langtfra enige om, hvordan man præcist definerer den nye disciplin, og hvad den skal bestå af. Både institutioner indenfor psykologi, antropologi, og sociologi gør krav på, at netop deres tilgang til anvendt erhvervsantropologi er den helt rigtige. Også designskoler - i især USA og Holland - har opbygget uddannelsesprogrammer, forsknings-initiativer og et curriculum, hvor designere lærer at arbejde med humanistiske og socialvidenskabelige metoder. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 31

32 Anvendt psykologi Erhvervsantropologi Anvendt kognitiv teori Tværfagligt desiggresearch Innovations research Bruger centreret research Anvendt Erhvervsantroprologi Socialvidenskabelig research Anvendt antropologi Etnografi Human factors Eksperimenterende psykologi Erhvervspsykologi Navngivning af feltet: Anvendt erhvervsantropologi Netop fordi der er flere - og konkurrerende - syn på, hvordan det fremtidige felt omkring menneskelige faktorer skal defineres, er det svært at finde en dækkende betegnelse for feltet, der vil tilfredsstille alle. Af praktiske hensyn har vi valgt i denne rapport at anvende betegnelsen Anvendt erhvervsantropologi som en samlet betegnelse for feltet. Årsagen er, at den disciplin der allerede i dag kaldes Anvendt antropologi er det område, der kommer tættest på at dække de metodiske og teoretiske værktøjer, som feltet består af. Dette vil sikkert ikke falde i god jord alle steder - men her må man også være pragmatisk. Det bør nævnes, at afvisningen af at bruge begrebet menneskelige faktorer skyldes, at dette begreb i den engelsksprogede del af verden, næsten udelukkende anvendes til at betegne en kognitiv og ergonomisk tilgang til forståelse af menneskets interaktion med maskiner. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 32

33 Adm.dir Direktører Områdedirektører Funktionschefer Et organisation-diagram set fra en tekstbog Et organisations-diagram set fra en medarbejders vinkel Hvad er anvendt erhvervsantropologi? Anvendt erhvervsantropologi og etnografisk metode er en særlig tankemåde, en bestemt måde at se på verden på, som adskiller sig væsentligt fra de fleste andre videnskabelige discipliner, der beskæftiger sig med mennesker og sociale sammenhænge. De data, der ligger til grund for forskningen, er menneskers faktiske adfærd i en konkret situation, og ikke som i mange andre videnskaber abstrakte modeller og overordnede undersøgelser over, hvordan tingene ser ud. Antropologer studerer hvad der faktisk sker, og hvordan drømme, følelser, frygt og håb er med til at forme menneskers adfærd i forskellige konkrete sammenhænge. Verden accepteres som langt mere uforudsigelig og kompleks af en antropolog, end den gør af en MBA er eller en ingeniør. Mennesker har mange forskellige grunde til at handle, som de gør, og adfærdsmønstre på både arbejdspladsen og i sociale sammenhænge er ofte mere komplekse end de ser ud på overfladen. Antropologen ser på verden med et meget virkelighedsnært syn. Disciplinen er mindre skarpskåren og fast end de fleste andre discipliner, men til gengæld tættere på virkeligheden og det enkelte menneskes adfærd. Antropologen har værktøjer og metoder til at låse hverdagens kompleksitet op og forstå dem i dybden. Dem skal vi nu tage et kig på. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 33

34 Store forandringer Brugervenlighed Er det nemt og bekvemt? Relevans Er det relevant? Små forbedringer Funktionalitet Virker det? Attraktion Er det attraktivt? Human factors skolen Human actors skolen Fire praksisfelter Ofte taler man om feltet som én samlet disciplin, med stort set de samme ideer, metoder og interessefelter. Men ved at se på en lang række cases fra konsulentfirmaer, globale virksomheder og akademiske institutioner står det klart, at der i virkeligheden findes fire meget forskellige måder at drive anvendt erhvervsantropologi på. Helt overordnet findes der to meget forskellige skoler: human factors skolen som har fokus på menneskers interaktion med ting og human actors skolen som har fokus på menneskers følelser og relationer. Dertil kommer, at de forskellige forskningsretninger har meget forskellige perspektiver på deres forskning: at bruge viden om mennesker til at skabe meget store forandringer (fx. forskning i fremtidens mobiltelefoni) eller bruger viden om mennesker til at forbedre eksisterende ting (fx. forskning i hvordan man kan lave bedre ikoner til mobiltelefoner). ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 34

35 Store forandringer Brugervenlighed Er det nemt og bekvemt? Relevans Er det relevant? Små forbedringer Funktionalitet Virker det? Attraktion Er det attraktivt? Human factors skolen Human actors skolen Forskning i relevans er det sværeste Den del af feltet, der forsker i, hvordan man kan gøre produkter og serviceydelser mere relevant for mennesker, er uden tvivl den vanskeligste af de fire felter. Men også det felt, som er mest værdifuldt og forretningsmæssigt interessant. Hvor de andre tre felter (brugervenlighed, funktionalitet og attraktion) i grove træk arbejder med ting og fænomener som enten eksisterer allerede eller er enkle at beskrive (fx. gennem en prototype), så arbejder relevans-forskerne med ting og fænomener, der endnu ikke eksisterer. Det kræver at man kan simulere menneskelig adfærd og kan forudsige, hvordan brugere vil reagere på forskellige objekter. Dette kræver et dybt kendskab til teori og en ekstraordinær veludviklet evne til at tolke etnografiske data. Dette felt er der få, der kan praktiserer i dag. Men det er også dét område, som er i stærkest vækst og mest efterspurgt. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 35

36 Etnografi uden antropologi - ikke særligt brugbart Oh sure, we do Ethnography! Etnografi er en metode som både antropologer, sociologer, kognitive psykologer og mange andre fra de sociale videnskaber bruger til at indsamle empirisk data i felten. Det er metoder som stammer fra antropologien, og er blevet udviklet af antropologer gennem mere end 100 års praksis. Antropologi er teorier om menneskers kulturelle og sociale interaktion. Disse teorier former den måde forskere og researchere fortolker og analyserer etnografisk data. De sidste fem år er de sociale videnskaber blevet populære i marketingafdelinger i de fleste større virksomheder. Og i USA og England er etnografisk research blevet en normal del af marketing-disciplinens værktøjskasse. Ja, selvfølgelig laver vi etnografisk research betyder som regel at indsamle etnografisk data på samme måde som man indsamler alt muligt andet data. Men meget få ved, hvordan man skal fortolke etnografisk data og virkelig forstå mønstrene i menneskers adfærd - fx. forstå brugernes følelser og drømme. Det er meget kompliceret og ofte meget uproduktivt at bruge nye metoder til at indsamle data uden at have en ramme eller en teori til at analysere disse data. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 36

37 Antropologens dyder Antropologien har to væsentlige bidrag til videnskaben om at forstå menneskers adfærd og analysere etnografisk data: Teorier og bevidsthed om andre kulturer. Opmærksomheden på andre kulturer vil blive beskrevet nedenfor, mens det teoretiske kompleks vil bliver udforsket mere dybdegående på de kommende sider. Tværkulturel opmærksomhed En af antropologens dyder er hendes evne til at glemme sig selv og lægge sine egne forestillinger i baggrunden. Feltet antropologi blev udviklet af forskere på feltarbejde i fremmede lande, hvor de ikke havde nogen forståelse af sprog, kultur, lokaler traditioner og vaner. Dette blev brug til at udvikle en radikal ikke-absolut tilgang til at forstå andre kulturer; en evne til at være empatisk med andre folk og kulturer og derved fordybe sig selv i de objekter man studerede snarere end at få be- eller afkræftet en hypotese. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 37

38 Antropologiens teorier Hvor etnografi er en metode til at indsamle data om mennesker, er antropologi en samling af teorier, der beskriver hvordan du låser data op og får en dyb forståelse for de mennesker og kulturer du studerer. Stort set alle teorierne handler om at se mønstrene i social adfærd. Nogle teorier er udviklet på baggrund af empiriske studier af menneskelig adfærd, andre fra sprogfilosofi og helt andre fra studier af magtforhold. Sammen udgør de en imponerende ramme til at forstå, hvordan mennesker lever og handler, og hvad der motiverer disse handlinger. Uden denne ramme ville etnografi blot være en samling data uden mening eller mønstre. På de følgende sider vil vi introducere 13 af de væsentligste teoretiske værktøjer fra erhvervsantropologens værktøjskasse. Værktøjerne bygger på samtaler med førende forskere indenfor området, hvor vi har registreret, hvilke teorier, modeller og videnskabelige ideer, der ligger bag deres forskning og undervisning. Hvert værktøj vil bliver beskrevet med et kort afsnit om teorien og et kort afsnit om, hvordan den bliver anvendt i praksis. Nogle af teorierne ligner hinanden ved første syn. Det skyld,s, at vi ikke kan få alle detaljerne med på så kort plads. Men ved at se på, hvordan teorierne kan anvendes skulle det gerne stå klart, hvordan de adskiller sig fra hinanden. ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 38

39 Teori 1. Diskursanalyse, sprog og magt Teorien. Grænsen mellem, hvad vi mener er godt og skidt, sundt og usundt, legalt og illegalt er ofte en grænse, som vi tror er veldefineret stabil og universelt gældende. Sådan er det ikke. De fleste af vores begreber om hverdagen er under konstant forandring og debat. Er det fx. godt eller skidt at arrestere uskyldige mennesker fordi der har været trusler om terrorisme? Er det nødvendigt for sikkerheden eller en forbrydelse mod menneskeheden? Ved at se på, hvordan mennesker og sociale fællesskaber lægger mening og betydning i ord og begreber kan forskeren få et dybt indblik i de idealer og forestillinger der driver den enkeltes adfærd. Den eneste måde at gøre dette på er ved at analysere de ord der bliver brugt, forstå hvordan de er blevet skabt og se på hvordan sociale fællesskaber har forhandlet sig frem til deres betydning. Anvendelse af teorien. Hvordan skaber medarbejdere i en organisation mening og betydning af begreber såsom projekt, effektivitet eller god ledelse? Hvordan forhandler ledelse og medarbejdere sig frem til betydningen af centrale begreber? Hvordan lagde organisationen mening i begrebet og hvorfor? Hvem har hvilke interesser i forskellige betydninger af begrebet? ANVENDT ERHVERVSANTROPOLOGI 39

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB

INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB PRESENTATION INNOVATION LAB -BRUGERSTUDIERTHEA BOJE WINDFELDT / HEAD OF IDEATION & USER STUDIES / INNOVATION LAB AGENDA Om Innovation Lab Brugerdreven Innovation Unge ordblinde Ideation og Konceptualisering

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering

Er det ikke ligesom vi plejer eller.? Hverdagsrehabilitering Er det ikke ligesom vi plejer eller.? 19. November 2012 Hverdagsrehabilitering Resultatorienteret SundhedsPartner Agenda Kort intro Overskriften Mellemlederen i forandring og ledelse Hvorfor er det SÅ

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

PROGRAM D. 3. MARTS 2015

PROGRAM D. 3. MARTS 2015 PROGRAM D. 3. MARTS 2015 8:30 Morgenmad og registrering 09.00 Velkomst 09.15 Orienteringsløb blandt billeder, ikoner og symboler (på engelsk) Dr. Robins vil snakke om hans seneste forskning omkring hvordan

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne?

Videolæring i et forskningsperspektiv. Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Videolæring i et forskningsperspektiv Hvordan kan IKT fremme læringsprocesserne? Karin Levinsen DPU - Aarhus Universitet Hvad vi skal vide noget om Videolæring i et for at kunne forskningsperspektiv sige

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark

Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Fra viden til hverdag Brugerdreven innovations-case i Post Danmark Baggrund Private virksomheder og offentlige institutioner har med udgangspunkt i brugerdrevet innovation

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT

Kunden i butikken. V./Betina Simonsen. Development Centre UMT Kunden i butikken V./Betina Simonsen Development centre UMT Agenda Hvad er de overordnede forbrugertrends? Og hvordan kan jeg bruge dem i min webshop? Hvordan kommer jeg tættere på mine kunder? Og hvordan

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer?

Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Hvad kan sammenlignende etnografiske undersøgelser betyde for effektmålinger af on-line konsultationer? Brit Ross Winthereik Lektor, Ph.D. Baggrund Ph.D. om IT i almen praksis (Connecting Practices: EPRs

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

jettehannibal/observationer/side 1 af 5

jettehannibal/observationer/side 1 af 5 jettehannibal/observationer/side 1 af 5 Observationsundersøgelser Det lyder umiddelbart ligetil at foretage observationer, men hvis man skal foretage videnskabelige observationer, er det ikke så let, som

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Fremtidens organisationer og inddragende innovation

Fremtidens organisationer og inddragende innovation Fremtidens organisationer og inddragende innovation Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Ny optimisme 2014-2020 Vi ser lys forude -

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

CV Simon Lambrecht Finne

CV Simon Lambrecht Finne CV Simon Lambrecht Finne Dedikeret, socialt bevidst og ansvarsfuld projektleder med akademisk baggrund og projektlederuddannelse. TITEL CAND. COMM. med speciale i PÆDAGOGIK OG UDDANNELSESSTUDIER & PERFORMANCE

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE?

MMT3000 Efterårskonference 2012 NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? MMT3000 Efterårskonference 2012 Torsdag 25. oktober 2012 Comwell Kongebrogaarden, Middelfart NÅR DANMARK FLYTTER TILBAGE? Bestyrelsesformand Asger Aamund Professor John Johansen Cheføkonom Jens Nyholm

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag

GODE PENGE. Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG. Informations Forlag GODE PENGE Et kontant svar på gældskrisen OLE BJERG Informations Forlag Indhold Indledning 9 Så sikkert som penge i banken 11 Penge og den økonomiske videnskab 19 Gæld, Geld, Guilt 25 Fra guldstandard

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere