Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige"

Transkript

1 Supplerende uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for arbejdsmiljøansvarlige Specular: Vejen til bedre samarbejde vejen til bedre ledelse Alle både ledere og medarbejdere bidrager til det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed. Det handler om at få mennesker til at spille positivt sammen. Det giver god energi i hverdagen og de bedste arbejdsresultater. Psykolog- og konsulentvirksomheden Specular har mange års erfaring i at arbejde med mennesker og trivsel. Mange kurser mange kombinationsmuligheder Vi har udviklet 5 kursuslinjer, der kombinerer viden med udvikling af menneskelige kvaliteter. Vælg et enkelt kursus. Fordyb dig i et emne eller kombiner på tværs. Alle kurser er af 2 dages varighed. Kurserne veksler mellem oplæg og praktiske øvelser. Kernen og Masken Nærvær Stress Mobning Ledelse fra kernen Kunsten at navigere i følelserne på arbejdspladsen Intro-kursus Nærvær som personlig kvalitet Intro-kursus Stressens natur Intro-kursus Mobning og konflikter på arbejdspladsen Intro-kursus Kernen og masken i ledelsesarbejdet. Nærvær som kvalitet i kommunikationen Aktivitet og hvile Strategi mod mobning Om balancen mellem handlekraft og empati Arbejdsliv og hjemmeliv Håndtering af mobning på arbejdspladsen Om motivering og uddelegering At yde, og at nyde at gøre det Kontakten med den mobbede Uddannelse til mentor Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret til supplerende uddannelse (2 dage) og årlig efteruddannelse (1,5 dag). De supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Den årlige efteruddannelse gælder i hele funktionsperioden, og der skal være udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen.

2 Kernen og Masken - det indre kompas: vejen til et bedre samarbejde Kernen og Masken står for henholdsvis følelsesmæssig balance og følelsesmæssig ubalance. Kurset giver en grundlæggende viden om og træning i Speculars arbejdsmetode og er anvendeligt uden yderligere opfølgning. Det kan også være et godt grundlag i forhold til alle øvrige kurser i Specularregi, men det er ikke en forudsætning for at kunne deltage i disse. I arbejdslivet bliver vi ofte væltet af andres reaktioner det kan være ledere, kolleger, borgere eller måske kunder, der påvirker os. Når det sker, kan vi blive kede af det, irriterede, fornærmede eller reagere på andre måder, som vi slet ikke bryder os om, og som gør samarbejdet eller kontakten vanskelig. Vi kan forsøge at skubbe følelserne væk, eller vi kan være ved at drukne i dem, men i begge tilfælde tager det vores energi og arbejdsglæde. Vi kan selv komme til at behandle andre, så de føler sig væltet, og lige meget om kædereaktionen starter hos os selv eller de andre, kan det være rigtig svært at genvinde balancen i samarbejdet/kontakten. Som regel sker det, uden at vi vil det, og uden at de andre vil det, men resultatet bliver alligevel afstand, mistro og negativ stemning. Speculars begrebssæt om kernen og masken giver en slags førstehjælp i forhold til at forstå, hvad det er, der sker i os og imellem os - når følelserne driller os, og til at rette skuden op igen, når vi er væltet. Dette kursus står alene, d.v.s. det efterfølges ikke ke som de øvrige af en række kurser til udvidelse eller fordybelse af emnet. Kurset henvender sig til alle, der gerne vil have en grundviden om følelsernes betydning for det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. ledere eller tillidsvalgte (TR/AMR) fra private og offentlige virksomheder. Kernen og masken. Om at forstå, hvad der sker, når vi bliver væltet, og om at øve sig i at holde balancen. Anerkendelse. Om at finde, mærke og bruge vores egne ressourcer, og om at blive bedre til at se de andres.

3 Nærvær som kvalitet i arbejdslivet Kurserne sætter fokus på nærværets betydning for vores forhold til os selv og hinanden. Nærvær er en basal kvalitet i det sociale samvær og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Evnen til at være nærværende starter i os selv og har at gøre med dét at være opmærksom og tilstede, her og nu. Nærvær er en særlig form for vågenhed i kontakten med os selv og andre, der danner grundlag for balance og åbenhed i kommunikationen. I arbejdet med nærvær sætter vi fokus på både tanker, følelser og kropslige reaktioner. 1. Introduktionskursus: - Nærvær som personlig kvalitet Umiddelbart kan det synes enkelt og ligetil at være nærværende, men det er ikke nødvendigvis nemt at mærke, hvordan vi egentlig har det; hvad vi sanser, føler og tænker i nuet. Ofte kan vi blive forstyrret af ærgrelser og bekymringer eller bare af alt for mange tanker, som fjerner os fra os selv og dermed også fra en opmærksom kontakt med andre mennesker. På dette kursus vil vi undersøge, hvordan nærvær opleves, hvad der kan forstyrre vores nærvær, og hvad vi kan gøre for at øge nærværsfølelsen, så den bliver en stabil tilstand i vores hverdag. Formålet med kurset er at få redskaber til at skabe et psykisk arbejdsmiljø, hvor alle kan få mulighed for at trives og føle sig set og hørt. Et godt miljø påvirker ikke kun ledere og medarbejdere. Det har samtidig en afsmittende virkning på dem, vi servicerer (klienter, kunder og borgere generelt). : Træning i nærvær. Bevidsthed om følelsers og tankers indflydelse på nærværet.

4 2. Nærvær som kvalitet i kommunikationen Kurset giver konkrete redskaber til at udtrykke sig med åbenhed og klarhed i mødet med hverdagens udfordringer. Evnen til at være nærværende i kontakten med os selv er en forudsætning for at kunne være åben og lyttende over for andre. På dette kursus vil vi arbejde videre med, hvad der skal til, for at alle parter får mulighed for at opleve sig mødt i den indbyrdes kommunikation. Vi vil sætte fokus på, hvordan vi henvender os til hinanden i det daglige samarbejde på en måde, som øger den gensidige forståelse. For at dette kan lade sig gøre, er det vigtigt også at have fokus på, hvordan man formidler information og hvordan man løser uenigheder ved at afdække og løse op for misforståelser. Ved at forholde sig til og løse arbejdsdagens problemer, efterhånden som de dukker op, styrkes det psykiske arbejdsmiljø. : Fokus på nærvær i kommunikationen. Træning i problemløsninger i arbejdsrelationer.

5 Forebyggelse af stress i arbejdslivet Stress er et stort problem for mange mennesker i dag og er et kendt problem på mange arbejdspladser. Der kan være individuelle forskelle på, hvad der stresser det enkelte menneske, hvordan det opleves. og hvilken effekt det har, men et stresset arbejdsmiljø er ikke rart for nogen at være i. Det går ud over trivslen, der sker flere fejl og serviceniveauet falder. Kursusrækken indledes med et introduktionskursus om stress, og hvordan stress takles og forebygges. Vi vil undersøge, hvordan vi kan reducere stress og samtidig øge trivslen både for den enkelte og hele arbejdsmiljøet. Undervisningen vil veksle mellem korte oplæg om stress og kroppens natur og enkle stresshåndteringsøvelser. De efterfølgende tre kurser handler om stressforebyggelse på længere sigt. Der er en progression i dette forløb, som giver mulighed for en fordybelse i både proces og øvelser. Vi vil arbejde med, hvordan den indsigt og viden, som deltagerne opnår, kan anvendes og videregives, så arbejdsmiljøet udvikler sig i positiv retning. Kursusrækken henvender sig til alle, som ønsker at arbejde med sammenhængen mellem stress og det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. ledere eller tillidsvalgte (TR/AMR) fra private og offentlige virksomheder 1. Introduktionskursus - Stressens natur Målet med kurset er at træne deltagerne i stresshåndtering med henblik på at få et rigere arbejdsliv og forebygge udbrændthed og hyppige eller længere sygeperioder. Der vil også være fokus på, hvordan glæde og trivsel øges på arbejdspladsen. Det er naturligt for os at kunne gå op og ned i tempo, men bliver vi belastet over længere tid, går det både ud over vores krop og psyke. Vi kan blive stressede alene af tanker. Vi kan blive stressede af at køre i for højt gear, men vi kan også blive stressede af at gå i tomgang og føle, at vi ikke kommer nogen vegne. På kurset vil vi se på, hvad stress er, og hvordan stress påvirker vores tanker, så vi ikke kan koncentrere os eller måske får problemer med at sove. Kropsligt giver stress uro, spændinger, tunghed eller mathed. Kurset vil give redskaber til at håndtere uhensigtsmæssige tankemønstre, og der vil blive introduceret enkle kropslige øvelser, som kan give ro i kroppen og være med til at klare tankerne. Vi vil også se på, hvordan vi kan arbejde med at blive i vores egen kerne og dermed undgå at blive påvirket af stress fra f. eks. kolleger. : Hvordan stress påvirker os fysisk og mentalt. Ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre, kropslig uro og andre stresssymptomer. Fokus på trivsel

6 2. Aktivitet og hvile. Arbejdslivet bliver stadig mere komplekst. Forandringer er blevet en del af hverdagen. Der stilles mange krav til den enkelte, og mange har fået flere og nye opgaver at tage sig af. Det betyder, at der er særligt brug for, at vi ind i mellem stopper op. Hvordan finder vi balancen mellem mængden af opgaver og den energi, vi hver især har til rådighed? Og hvordan finder vi energien, når vi er kommet i underskud? For at vi kan bevare en sund sjæl i et sundt legeme, er det nødvendigt, at vi - ligesom resten af naturen lever i pagt med vores indbyggede behov for at veksle rytmisk mellem aktivitet og hvile. Med aktivitet menes her ikke de timer, vi befinder os på vores arbejdsplads, og hvile kan ikke oversættes med fritidsliv/ hjemmeliv. Vi har brug for at kunne geare op og ned på arbejdet, ligesom vi har brug for at geare op og ned derhjemme. Ofte er det ikke store ting, der skal ændres. Via opmærksomhed på krop og tanker gives der på kurset hjælp til at lave de nødvendige justeringer, så vi ikke tapper os selv for energi med risiko for at ende i stress og udbrændthed. Opmærksomhed på tanker og krop i arbejdslivet. Fokus på rytmen i hverdagen. Balance mellem aktivitet og hvile 3. Arbejdsliv og hjemmeliv Arbejde giver os livsindhold og mening. Vi deltager i det store fællesskab, men ligeså vigtige er de konkrete hverdagssituationer i mødet med kolleger og de kunder eller klienter, vi betjener og tager os af. For mange mennesker har arbejdslivet taget overhånd. Der bliver stillet mange forskellige krav, men nogle gange er vi også selv med til at lægge for stort et pres på os selv, så arbejdet bliver en byrde. Det går ud over hjemmelivets gøremål, overskuddet til familie og venner bliver tilsvarende mindre. Vi har brug for struktur og gode rammer på arbejde og et godt arbejdsmiljø. Vi har også brug for tid til at lade op. Kurset vil have som mål at arbejde med, hvad den enkelte kan gøre for at påvirke arbejdsfællesskabet konstruktivt og sin egen dagligdag for på denne måde at forebygge stress. Kurset vil bygge videre på de øvelser, som blev introduceret på de tidligere kurser med henblik på, at den enkelte får mulighed for at finde en optimal balance, så både arbejdslivet og hjemmelivet bliver styrket.

7 . Balancen mellem de ydre (arbejdspladsens) og de indre krav (dine egne) til arbejdet. At finde den optimale balance mellem arbejdsliv og hjemmeliv 4. At yde, og at nyde at gøre det. Hvad vil det sige at have arbejdsglæde? Hvad kan få glæden til at forsvinde? Vi vil se på de mekanismer i vores krop og tanker, som er med til at styre og bestemme, hvordan vi takler udfordringerne i arbejdslivet. Alle mennesker kender fornemmelsen af at skulle trække sig selv i gang til forskel fra, når vi går til opgaverne med lyst og energi. Kilden til at gøre vores handlinger lette, uanstrengte og lystfyldte bor i vores krop. På dette kursus vil vi gå i dybden med nydelsens natur, så vi selv bliver mere herre over at få glæden ind som en naturlig del af arbejdslivet.. Hvordan vi kan arbejde effektivt, uden at belaste os selv og samtidig bevare lethed og glæde i arbejdslivet.

8 Mobning -træning i håndtering, forebyggelse, samtale med den mobbede, mentorkursus Mobning et alvorligt problem, der kan løses Mobning er et dybt alvorligt problem, men der er rigtig meget at gøre ved det. Det fylder som problem i arbejdslivet, og mobning gør mennesker syge. Men mobning er et problem, der kan tages hånd om, og hvis det takles med viden, kommunikationsværktøj og empati, kan arbejdsmiljøet som helhed få et løft, der rækker langt ud over forebyggelse af mobning. Mobning kan takles i alle faser af tilsynekomsten, både før, under og efter. Første trin er at anerkende, at der finder mobning sted. Derved er man med til at ændre emnet fra at være tabubelagt til at åbne for, at der kan gribes ind meget tidligere. I Specular arbejder vi ud fra nogle grundholdninger, der gør det muligt at takle netop sådanne tabubelagte problemområder. Vi lægger vægt på at kombinere anerkendelsen med evnen til at konfrontere det, der er svært. Vi formulerer det således: Et problem, der bores i, kan blive betændt blive værre. Et problem, der negligeres, kan vokse i det skjulte blive værre. Et problem, der tages op tages hånd om, uden at det handler om at udpege syndere eller ofre, uden at udstille problembærerne kan som regel løses. På denne måde undgår man skyld, skam og modvilje og arbejder i stedet hen mod, at alle går ind og tager ansvar for det, de faktisk har ansvaret for. Mobning er i dag en af de største og mest oversete risikofaktorer inden for det psykiske arbejdsmiljø. I al sin enkelhed handler det om et arbejdsklima, der er blevet negativt og destruktivt. Alle erfaringer viser, at det ikke går over af sig selv, og konsekvenserne er store både for den, der rammes af mobning, og organisationen, som mobningen foregår i. Mobning er årsag til meget sygefravær og dårlig trivsel for alle. Mobning stiller udfordringer til arbejdsmiljøorganisationen, lederne og de tillidsvalgte. Da emnet er utrolig komplekst, starter kursusrækken med et introduktionskursus, hvor deltagerne får viden om mobning, hvad det er, og hvorfor det er så skadeligt. Viden er en forudsætning for at kunne handle. Derfra bredes kurserne ud til forebyggelse i form af en virksom strategi. Træning i håndtering af mobning, hvis det alligevel opstår. Da mobning er utroligt belastende og skader den ramte over tid, udbydes træning i at skabe en god og nærværende kontakt med den mobbede. Slutteligt udbydes et kursus, hvor udpegede støtte-/nøglepersoner modtager træning i at blive mentorer for mobbede på arbejdspladsen. Introduktionskurset er obligatorisk for at kunne gå videre på de øvrige kurser. Disse kurser kan man frit vælge imellem. Gennemførelse af alle kurser i mobningsmodulet vil give specialkompetence i forhold til at takle mobning som leder, mentor eller tillidsvalgt (tillidsrepræsentant/tr og arbejdsmiljørepræsentant/amr) på arbejdspladsen. Der kan dispenseres fra Introduktionskurset, hvis en deltager kan dokumentere deltagelse i et kursus, der kan ligestilles dermed. Eksempelvis: deltagelse i dialogmøder i projekt, deltaget på arbejdspladsmøde med konsulent fra Specular mv.

9 Supplerende kurser med specialviden inden for mobning 1. Introduktionskursus Mobning og konflikter på arbejdspladsen - når samarbejdet bliver destruktivt 2. Strategi mod mobning 3. Håndtering af mobning 4. Kontakten med den mobbede 5. Rollen som Mentor for mobbede Mulige sti er til interessefelter Forebyggelse: Introduktionskursus + kursus 2 Håndtering: Introduktionskursus + kursus 3 og 4 Mentor/Støtteperson og interesserede tillidsvalgte (TR/AMR): Introduktionskursus + kursus 5 og 4 Alment interesserede: Introduktionskursus 1. Introduktionskursus Mobning og konflikter på arbejdspladsen - når samarbejdet bliver destruktivt Når mobning opstår, er det vigtigt at gøre noget, for det er ikke kun invaderende for de mennesker, der bliver udsat for mobning. Det påvirker alle. Snakken går, arbejdsglæde og produktion daler, sygefraværet stiger. Hvis der ikke sættes ind, mærker de personer, vi er i kontakt med (kunder, borgere mv.) det også snart. Mobning kan ses på bundlinjen. Det første skridt er at opdage, at der er noget, der er blevet destruktivt. Det er her, vi kan gøre en forskel. Kurset giver en grundlæggende indsigt i hvad mobning er, og hvordan mobning opstår. Målet er at vise, hvordan den enkelte medarbejder kan være med til undgå, at konkurrence og konflikter udvikler sig destruktivt, men tværtimod kan bidrage til en støttende og inspirerende atmosfære på arbejdspladsen. Kurset henvender sig til alle, der gerne vil have grundviden om mobning f.eks. ledere eller tillidsvalgte (TR/AMR) fra private eller offentlige virksomheder. Ansatte i organisationer og jobcentre. Dele af dette kursusindhold kan også benyttes for personale i en virksomhed. Grundviden om hvad mobning er og hvad det gør ved mennesker Grundviden om konflikter Mål: at få emnet ind under huden på deltagerne

10 2. Strategi mod mobning - handlingsplan der virker! Når der arbejdes med forebyggelse af mobning, arbejdes der også med virksomhedens kultur. Det handler grundlæggende om, hvordan vi ønsker at have det med hinanden. Kulturer i virksomheder er meget forskellige, og en ændring kan kræve både tid og rum. Det kan derfor være en fordel at se et forebyggelsesforløb som en proces, der skridt for skridt bringer budskabet ind under huden. På kurset introduceres en strategi til handlingsplan mod mobning samt redskaber til at sætte dialog og processer i gang, for at styrke det positive samarbejde og en anerkendende kommunikation. Metoden er afprøvet i forbindelse med et 2-årigt interventionsprojekt. Kurset henvender sig til ledere og tillidsvalgte (TR/AMR) fra private eller offentlige virksomheder, organisationer og andre interesserede. Forebyggelse af mobning arbejde med elementerne i en handlingsplan Hvordan dialogen på arbejdspladsen sættes i gang 3. Håndtering af mobning på arbejdspladsen - redskaber der virker! Mobning udvikler sig over tid og bliver dermed oftest mere destruktiv og væsentligt vanskeligere at håndtere. Derfor er det vigtigt at sætte hurtigt ind. En af de mest rapporterede årsager til manglende håndtering af mobning er, at de fleste oplever en magtesløshed i forhold til, hvordan problemet kan gribes an. Vi arbejder med at aflæse negative kulturer og mønstre samt giver introduktion til en metode til håndtering af mobning. Kurset retter sig mod ledere og tillidsvalgte (TR/AMR) fra private eller offentlige virksomheder, ansatte i faglige organisationer og andre interesserede. Grundviden om kulturer og mønstre, der kan føre til mobning (en måde at aflæse på) Arbejde med rollerne Metode til handling

11 4. Kontakten med den mobbede - metoder til større nærvær Mobbede har et særligt behov for at blive hørt og taget alvorligt. Det skyldes de skadevirkninger, mobning har på mennesker. Mange mobbede fortæller, at de har forsøgt at gøre opmærksom på, hvad der foregår, men de er ikke blevet set, hørt eller mødt. Det bevirker ofte, at de lukker af for at passe på sig selv. At kunne indgå i samtaler med personer, der er ramt på sjælen, stiller særlige krav til hjælperen og dennes rolle som lytter. Samtaler af denne art kræver nærvær, kontakt og aktiv lytning. På kurset trænes aktiv lytning med fokus på nærvær og kernekontakt i samtalen. Kurset retter sig mod ledere, tillidsvalgte (TR/AMR), ansatte i Jobcentre og faglige organisationer Aktiv lytning og samtalestruktur Du er selv redskabet: arbejde med nærvær og sanser Hvorfor nærvær, kontakt og tillid er så vigtigt for mobbede 5. Uddannelse til Mentor for mobbede Rollen som mentor handler om at være støtteperson for dem, der udsættes for mobning på arbejdspladsen. Mobbede har behov for at have en person, de kan gå til, og en de føler, de kan have tillid til. En mentor har et særligt behov for at få en dybere viden om mobningens skadevirkninger samt arbejde med, hvordan man kan gå til opgaven i forskellige situationer. På kurset arbejder vi med selve rollen som mentor. Vi træner metoder til opbygning af kompetencer, som støtter mobbede på arbejdspladsen, samtidig med at mentoren lærer at tage vare på sig selv. Kurset retter sig mod personer, der har en rolle som mentor (støtteperson) på arbejdspladsen. Kurset er også åbent for interesserede nøglepersoner og tillidsvalgte (TR/AMR), Rollen som mentor eller nøgleperson - de formelle strukturer - hvilke forventninger er der fra den mobbede, kollegerne, lederen mv. - beføjelser / begrænsninger Aktiv lytning

12 Ledelse fra kernen Et belastende psykisk arbejdsmiljø koster dyrt på det menneskelige plan i form af psykiske og fysiske problemer, men også økonomisk i form af øget sygefravær og nedsat produktivitet. I arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø har det stor betydning, at lederen selv er autentisk, forstår sig på mennesker og kan gå foran i dialogen med medarbejderne. Kursusrækken indledes med et introduktionskursus, der giver en grundlæggende indføring i, hvad det vil sige at lede fra kernen. Kernen står for et stabilt indre centrum og er desuden et udtryk for at være i både følelsesmæssig og tankemæssig balance. Gennemførelse af introduktionskurset er en forudsætning for at kunne gå videre i kursusrækken. De efterfølgende kurser giver en mulighed for at arbejde dybere med udfordringen at lede mennesker fra kernen. Der fokuseres på emnerne: balancen mellem handlekraft og empati, samt motivering og uddelegering. Undervisningen veksler mellem korte oplæg og træning. Desuden introduceres enkle øvelser, der styrker kontakten med egen kerne. Kursusrækken henvender sig primært til ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at få en dybere indsigt og træning i den menneskelige side af ledelsesopgaven. 1. Introduktionskursus Ledelse fra kernen - om kernen og masken i ledelsesarbejdet Kurset sætter fokus på den del af ledelsesopgaven, der handler om ledelse af mennesker, som er en af grundpillerne i et godt psykisk arbejdsmiljø. Begreberne kernen og masken i det enkelte menneske og kernen og masken på arbejdspladsen introduceres som brugbare modeller til at forstå kulturen og samspillet på arbejdspladsen. Ligesom det enkelte menneske svinger mellem at være i sin positive kerne og i maskens ubalance, svinger kulturen på arbejdspladsen også mellem kernen og masken. Arbejdspladsens kerne er summen af ledelsens og medarbejdernes kvaliteter, der udfoldes i en fælles synergi med plads til kreativitet og arbejdsglæde. Arbejdspladsens maske er et udtryk for, at kulturen er kommet ud af balance: I stedet for at løfte i flok, opstår der destruktive samarbejdsformer, f.eks. at alle har nok i sig selv, man arbejder i hver sin retning, problemer får lov at eskalere, og udviklingen går i stå. Det påvirker det psykiske arbejdsmiljø og udførelsen af arbejdsopgaverne. Begreberne kernen og masken giver en grundviden om konstruktive og destruktive mekanismer i ledelse og samarbejde, og de hjælper lederen med at afkode og anvende den vigtige information, som følelser og stemninger er et udtryk for. På kurset introduceres enkle øvelser, der kan støtte deltagerne i at bevare egen balance i kernen. Kernen og masken i det enkelte menneske. Om forskellen mellem at være i balance og i ubalance, samt træning i at blive bedre til at holde balancen i kernen. Arbejdspladsens kerne og maske. Indsigt i kollektive mekanismer, der henholdsvis skaber balance og ubalance på arbejdspladsen.

13 2. Ledelse fra kernen - om balancen mellem handlekraft og empati God ledelse af mennesker kræver, at lederen både er lydhør overfor sine medarbejdere og i stand til at udvise handlekraft og beslutningsevne. Udfordringen er at kunne navigere i alle de forskellige interesser og følelser, der er i spil på en arbejdsplads uden at miste overblik og egen balance i kernen. På kurset sætter vi fokus på lederens evne til at lytte og udvise empati med sine medarbejdere processer, som er vigtige for at medarbejderne føler sig mødt og forstået. At lytte og at udvise empati fra kernen forudsætter, at lederen er åbent nærværende og ikke blander sig selv uhensigtsmæssigt ind i kontakten. Udfordringen for lederen er at bevare åbenheden uden at blive overinvolveret og uden at distancere sig. På kurset fokuserer vi desuden på evnen til at melde klart ud og vise handlekraft kvaliteter, som hjælper lederen til at bevare fodfæstet som den samlende person, der har overblikket og holder fast i den fælles retning. Også kvaliteten handlekraft kan komme ud af balance, så den enten bliver for vag og nølende eller for tromlende. Empati Handlekraft Sympati/ Antipati/ Nølende Overinvolverende distancerende Tromlende Indsigt i processen at udvise empati fra kernen, hvor man er i stand til at finde den andens bølgelængde uden at miste sig selv. Forskellen mellem at udvise handlekraft fra kernen og være enten for nølende (få uld i mund) eller for tromlende.

14 3. Ledelse fra kernen - om motivering og uddelegering En af lederens fornemste opgaver er at kunne få det bedste frem i alle medarbejdere. Kunsten er at se mulighederne i medarbejdernes forskellige ressourcer og få disse til at spille sammen i et kreativt og åbent samarbejde. Ved at have blik for medarbejdernes kerne og maske og for det særlige ansvar lederen har for at trække arbejdspladsen mod kernen har man et godt udgangspunkt for at motivere og uddelegere. På kurset arbejdes med kvaliteterne tillid og kontrol. Uddelegering bygger på tillid til sine medarbejdere og modet til at slippe kontrollen og acceptere, at alle kan fejle, men lære af det. Kompasset i denne proces er lederens kontakt med egen kerne. Der sættes fokus på evnen til at kunne motivere og engagere sine medarbejdere uden selv at blive drænet for energi eller miste sin balance. Om kunsten at motivere og engagere. Kontakten med kernen som et indre anker i forhold til at slippe kontrol og vise tillid til sine medarbejdere.

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent

Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen. Virksomhedskonsulent Hvem er jeg? Inger Lise Eriksen-Jensen Virksomhedskonsulent - med praksiserfaring i psykisk arbejdsmiljø siden 1989 - med praksiserfaring som selvstændig siden 2005 - har særlige kompetencer indenfor mobning

Læs mere

Stresspolitik. 11. marts 2013

Stresspolitik. 11. marts 2013 Rougsøvej 168 8950 Ørsted Ørsted, den 14. marts 2013 Stresspolitik 11. marts 2013 Overordnet mål: Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives, og hvor alle former for

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Behandling af mobningsramte i Danmark - Projekt Rehabilitering af mobningsramte: En tidlig indsats

Behandling af mobningsramte i Danmark - Projekt Rehabilitering af mobningsramte: En tidlig indsats Behandling af mobningsramte i Danmark - Projekt Rehabilitering af mobningsramte: En tidlig indsats Annie Høgh Evaluator Sponsor: Forebyggelsesfonden Projektet: Rehabilitering af mobningsramte Overordnet

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Et enkelt budskab med en dyb virkning

Et enkelt budskab med en dyb virkning Anmeldelse i Specular-Nyt nr. 2, 2007. Anmeldt af Anne Grete Nielsen, journalist. Et enkelt budskab med en dyb virkning Specular-bogen Mød livet fra kernen giver et overblik over, hvordan det enkle begrebssæt

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress

stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress stress politik delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af stress 1 Stress Stress har mange omkostninger såvel på det menneskelige plan som for arbejdspladsen. Stressramte medarbejdere

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2015. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2015 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013

Vuggestuens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. Maj 2013 Vuggestuens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn Maj 2013 Vuggestuen Værdi: anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø

IGLO-modellen. Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen Hvem gør hvad? - i det psykiske arbejdsmiljø IGLO-modellen: Hvem gør hvad? IGLO står for: Individet - Den enkelte medarbejder Gruppen - Teamet/afdelingen Ledelsen - Mellemledelsen Organisationen

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I

I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I I ALT, HVAD VI GØR MED BØRNENE OG DE UNGE, TAGER VI AFSÆT I TIDLIG, RETTIDIG INDSATS OG FOREBYGGELSE HELHEDSSYN PÅ BØRNENE OG DE UNGE VIDENSBASERET UDVIKLING AF VORES PRAKSIS SAMSKABELSE MED OG FOR BØRNENE

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress

Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for identificering, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere