MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager."

Transkript

1

2 MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

3 MTIC fokus MedTech Innovation Center (MTIC) blev etableret efter ønske fra bio- og medtech virksomhederne i Region Midtjylland, som en del af erhvervssatsningen Erhverv og sundhed. Vi sikrer, at virksomhederne får den rette hjælp til deres forretningskritiske udfordringer, så de får deres sundhedsteknologiske produkter hurtigere og bedre på markedet nationalt og internationalt. Connect Vi bygger bro mellem virksomheder, hospitaler og videninstitutioner. På tværs af faggrænser får vi i samarbejde skabt de kommercielt interessante produkter. Develop Vi udfordrer og opbygger virksomhedernes kompetencer, så de er bedre rustet i deres nuværende og fremtidige forretnings- og produktudvikling. Accelerate Vi optimerer virksomhederne og deres produkter ved at sikre hurtig og effektiv realisering på markederne nationalt og internationalt.

4 MTIC Kort fortalt 0 100% Vi er en non-profit virksomhed, etableret som en selvejende fond med bevilling fra Vækstforum i Region Midtjylland og EUs strukturfonde. Vi arbejder dedikeret med virksomheder, der udvikler, producerer og sælger sundhedsteknologiske produkter og som står foran en kommercialiseringsproces virksomheder har fået finansielt bidrag, og mere end 200 virksomheder har fået anden kommerciel sparring. Vi er et team på 6, der alle har en baggrund i den kommercielle verden. Derudover har vi en bestyrelse, der er sammensat af kompetente eksperter fra branchen Vi blev etableret i 2009 af Region Midtjylland under erhvervssatningen Erhverv og sundhed for at støtte bio- og medtech virksomhederne med kommercialisering af deres produkter. Vi bor i Aarhus på Tueager 1, men vi arbejder nationalt og internationalt.

5 Indhold Vi identificerer og accelererer idéer, som kan kommercialiseres Myriader af muligheder kunsten er at vælge de rigtige MTIC som brobygger 360 med MTIC Vi udfordrer og giver retning til din forretningsidé Hurtigere på markedet Balancair på Innovation Camp MEDICA Sundheds-it på ConhIT 2012 i Berlin MTICs bestyrelse nu med kommerciel ekspertise på sundheds-it Vi skaber intelligente koblinger mellem innovation, produkt og marked Meet the Entrepreneur På jagt efter globale trends Silicon Valley Health 2.0 Boston - 3rd Medical Devices Summit München - Software Design for Medical Devices Vi gearer sundhedsvæsenets arbejde med innovation Et fødekar to brugere Innovation på hospitalerne Unik intensiv hospitalsstue Vi bygger bro og etablerer netværk mellem sundhedsvæsen og virksomhed MTIC En vigtig aktør Det sundhedsteknologiske vækstpotentiale Videnudveksling er helt central Bio-X Denmark

6 2

7 Myriader af muligheder kunsten er at vælge de rigtige af Trine Winterø, CEO Hos MTIC er vi optaget af vækst. Og vi er optaget af den rigtige vækst den som giver resultater i form af arbejdspladser og eksport. Derfor er vi også optaget af, at virksomhederne får udviklet de rigtige produkter de produkter som er på forkant. Og ikke dem som er so last year eller me too, eller hvor man rent faktisk ikke ved, hvad det er for et produkt, man vil udvikle eller til hvem og hvorfor. Der er mange udfordringer men kapital og kompetencer er og bliver de væsentligste. Lige nu er det svært for virksomhederne at finde penge til vækst og international ekspansion. Specielt virksomheder, som udvikler produkter til sundhedssektoren, kræver meget kapital for det er dyrt og langvarigt og kræver bl.a. klinisk evidens og regulatoriske godkendelser, før man står med et produkt, man kan få lov til at markedsføre. Når virksomhederne ikke kan få tilstrækkelig kapital, ødelægges deres muligheder for at vokse og blive internationale spillere. Mens de bruger kostbar tid på kapitaljagt, mister de momentum og bliver overhalet af virksomheder fra andre lande hvor de har forstået, at det er, mens jernet er varmt, der skal smedes. Den dobbelte bundlinje Det sidste halve års tid har vi været meget optagede af, at vi nu får et ben solidt plantet på flere hospitaler. Vi skal være med til at sikre, at flere hospitaler i Region Midtjylland får den rette hjælp til deres innovation og at de byder virksomhederne indenfor. Så de i fællesskab udvikler nye produkter, som kan optimere og effektivisere behandlingen og samtidig skabe værdi for virksomhederne. Den dobbelte bundlinje skal i fokus. Vi vil samtidig sørge for, at der bliver åbnet for nye input fra den internationale verden. Det bliver verdensklasse, og vi glæder os. Vi vil være med til at skabe vækst, for vækst skal der til i Danmark. Ellers kan vi lige så godt lukke og slukke. Og vi er heldigvis ikke alene sammen med de regionale og nationale innovationsmiljøer, venturefonde og væksthuse skal vi satse på de små og nye dygtige virksomheder og deres produkter de er fremtidens vækstfaktor. De store virksomheder, der allerede har en kommerciel platform, skal også vokse, men det er alt andet lige fra nye produkter og nye virksomheder, at væksten altid er kommet og forhåbentligt vil blive ved med at komme. Med et tæt samarbejde tror vi på, at vi kan strikke rammerne sammen, så det rent faktisk kan lade sig gøre for virksomheder at vokse sig store i Danmark. 3

8 MTIC som brobygger Vores fokus er virksomheder, der udvikler, producerer eller sælger produkter rettet mod sundhedsvæsenet og det globale marked, og som står over for kommercielle udfordringer, de ikke selv kan løse. Arbejde i krydsfeltet Derfor arbejder MTIC i feltet mellem de private virksomheder, klinikken på hospitalerne og i videnmiljøet omkring virksomhederne. Vi arbejder som brobygger og får skabt de samarbejder på tværs, der sikrer, at det er de rigtige sundhedsteknologiske og vækstskabende produkter og løsninger, der bliver udviklet. Uanset hvor i produktudviklingsprocessen virksomhederne befinder sig om det er tidligt eller sent i udviklingsforløbet går vi ind og afdækker de specifikke behov, så det er de rette kompetencer på rette tid, der bliver tilført. Når det handler om produkter i et marked, hvor et udviklingsforløb nemt tager mellem tre og fem år, og hvor det nemt koster op mod 100 mio. kr. at udvikle og markedsføre et nyt device, er der ikke råd til dyre fejltagelser. Derfor er vi på tæerne for at kunne bidrage. Vi skal ikke bare kunne følge med virksomhederne, vi skal helst være lidt foran for at kunne bidrage med det rigtige på det rigtige tidspunkt. 4

9 Connect, Develop, Accelerate Størstedelen af de projekter, vi arbejder med, befinder sig i krydsfeltet mellem de private virksomheder, videnmiljøet, de eksterne eksperter og hospitalerne og det er her, vi hos MTIC har vores kompetencer. De involverede parter har naturligt hver deres bundlinje at tænke på, hver deres værdisæt at skulle tilgodese og hver deres kompetencer at byde ind med. Derfor er det vigtigt med en brobygger, der ufordrer kompetencerne og optimerer forretningsudviklingen. Nedenstående figur illustrerer eksempler på MTICs arbejdsfelt. VIRKSOMHEDER KOMMERCIALISERINGSSTRATEGI KOMPETENCEOPBYGNING PROOF OF CONCEPT SEGMENTERING MÅLGRUPPER MARKEDER MTIC INTERNATIONAL KNOWHOW KLINISK AFPRØVNING BRUGERINVOLVERING PRODUKTUDVIKLING PROJEKTLEDELSE NETVÆRK EVIDENS VIDEN ETNOGRAFISKE STUDIER SUNDHEDSØKONOMI PRÆKLINISK EVIDENS PATENT MTV HOSPITALERNE 5

10 360 med MTIC Når vi arbejder med virksomhederne, deres idéer og produkter, er det ikke på forhånd givet, hvilken proces der går i gang. Det eneste sikre er, at vi altid tager udgangspunkt i selve idéen, tilpasser vores bidrag efter produktets behov og arbejder rundt om projektet i en iterativ proces 360 grader. 6

11 Produkt Der er stor forskel på, hvordan vi ser på produktet. Er der allerede et kommercielt produkt, eller står virksomheden overfor den første prototype? Organisation Er der den rigtige ledelse/ organisation i virksomheden? Er der de ressourcer, der skal til i tid og kompetencer? Klinisk Viden Skal der til den private virksomhed hurtigt skaffes adgang til klinisk viden for på den måde at spare tid og penge? Marked/ DISTRIBUTION/SALG Hvem er kunden, og hvem er slutbrugeren? Er der et reelt marked? Er der et internationalt kommercielt potentiale? ORGANISATION PRODUKT KLINISK VIDEN REGULATORISK IDÉ Vi går tæt på virksomhedens idé, afdækker historikken og ser på det reelle behov bag idéen. MARKED/ DISTRIBUTION/ SALG FINANSIERING BUSINESS PLAN IPR Figuren viser eksempler på de emner og spørgsmål, som vi sammen med virksomhederne vil søge svar på. Vi starter der, hvor virksomhederne selv mener at have et behov, og sammen med dem sørger vi for, at alle blade bliver vendt. På den måde sikrer vi den bedste og hurtigste vej til det kommercielle marked uden alt for mange uforudsete forhindringer. Regulatorisk Er der taget højde for de regulatoriske problemstillinger? Skal der laves klinisk evidens, og hvilke godkendelser skal være på plads? Finansiering Hvordan er økonomien i virksomheden? Er finansieringen på plads? Er der råderum til at arbejde med produktet, og hænger den økonomiske tidsplan sammen? IPR Hvilke rettigheder ligger der omkring produktet? Det er vigtigt tidligt i processen at få klarhed omkring patentspørgsmål og andre rettigheder. Business plan En forretningsplan er virksomhedens platform. Er det den rigtige, og hænger den sammen? Er det den rigtige forretningsmodel f.eks. i forhold til reimbursementstrukturer? 7

12 MTIC Årsberetning

13 Martin Hjort har to ansatte og har nu distributionsaftaler i 10 lande, samtidig med at syv danske kommuner er i gang med at teste systemet. Hurtigere på markedet Happy Rehab er et interaktivt trænings- og rehabiliteringskoncept til børn og unge med spastisk lammelse. Som iværksætter og nystartet virksomhed har samarbejdet med MTIC været et plus for Innovaid og mig personligt på flere områder. Det, at der har været mulighed for et længerevarende forløb tilpasset mine behov og ikke bare f.eks. 10 rådgivningstimer har for mig været som at have en ekspert internt i virksomheden, som jeg har kunnet sparre med, i takt med at virksomheden rykker fremad. Man er til tider meget lille ude i den store verden. Ting tager tid, og når man i en lille virksomhed skal gøre mange ting selv, har samarbejdet med eksterne kompetencer betydet, at jeg har kunnet gå langt hurtigere og mere direkte til markedet. I første omgang fik jeg hjælp til konkretisering og vurdering af min forretningsplan samt ansøgning til et internationalt patent. Senest har jeg været i et sparringsforløb omkring en vurdering af det danske marked samt en helt konkret eksportstrategi med besøg hos mulige internationale samarbejdspartnere. Martin Hjort Martin Hjort, direktør, Innovaid ApS 9

14 Balancair på Innovation Camp MEDICA MEDICA er verdens største og mest velbesøgte internationale messe for medicinsk udstyr med over besøgende, hvor mere end 45 % er besøgende fra lande uden for Europa. Besøget på MEDICA var for min virksomhed et kæmpe spring fremad Jeg kom tilbage med 12 gode kontakter til potentielle samarbejdspartnere fra industrien, hvoraf to meget hurtigt udtrykte ønske om et samarbejde om at videreudvikle min nuværende prototype til et kommercielt produkt. 10 Jeg er enormt glad for, at Lars fra MTIC opfordrede mig til at tage på MEDICA. Og den sparring jeg fik i forbindelse med bl.a. mit elevator-pitch var guld værd. Samtidig gav besøget på MEDICA mig en meget større indsigt i den medicotekniske branche og en stor portion erfaring i at præsentere mit projekt hurtigt og præcist. Troels Johansen, Balancair

15 Balancair har udviklet en åndedrætsmaske, som ved hjælp af en speciel membran kan skabe en indåndingsluft, hvor forhøjet kuldioxid bl.a. kan forhindre epilepsianfald for visse epilepsipatienter samt øge livskvaliteten for astmapatienter. To patientgrupper som i dag er overladt til medicinsk symptombehandling, som giver svære bivirkninger. I alt var 34 medico-virksomheder fra Aarhus og resten af Danmark med på MEDICA Innovation Camp MEDICA Danmark havde for 16. år i træk en dansk fællesstand på MEDICA. Den fungerer i høj grad som virksomhedernes udstillingsvindue og er en uvurderlig hjælp for de virksomheder, der endnu ikke er store nok til at have en stand selv. Sammen med det danske innovationscenter i München og Medico Innovation havde vi hos MTIC forberedt Innovation Camp MEDICA. Et tilbud til de danske virksomheder som skulle besøge MEDICA i Düsseldorf messen for første gang. Det optimale udbytte Et besøg på så stor en messe skal planlægges nøje, så man som virksomhed får det optimale ud af både tid og penge. Har man ikke forberedt sig grundigt, inden man tager hjemmefra, risikerer man, at udbyttet bliver minimalt. Det var én af grundene til, at vi etablerede Innovation Camp MEDICA. Virksomhederne fik inden messen en grundig introduktion, og der blev på forhånd i samarbejde med virksomhederne og det danske innovationscenter arrangeret møder for de enkelte virksomheder med potentielle internationale samarbejdspartnere. Besøget var en succes og standen skabte gode rammer for afholdelse af møder med potentielle internationale samarbejdspartnere samt netværksaktiviteter for de 34 danske deltagere i Innovation Camp MEDICA Konceptet viste sig at passe perfekt til mindre virksomheder med begrænsede ressourcer, og vi vil også tage afsted på MEDICA 2012 med virksomhederne på samme måde. 11

16 Sundheds-IT på ConhIT 2012 i Berlin 12 Virksomhederne Solutors, Daintel og CareCom var blandt virksomhederne på standen i Berlin.

17 Mere end 270 udstillere og besøgende deltog på ConhIT 2012 i Berlin MTICs pavillion på ConhIT 2012 var blot ét element i MTICs Health-it Go-to-market program, der løber af stablen i år. Et forløb der skal give de tilmeldte virksomheder en praktisk og fokuseret indgang til det tyske sundheds-it marked. Det tyske marked kan virke stort og ufremkommeligt for mindre virksomheder. Health-it Go-tomarket program skal sikre, at de får implementeret den rigtige strategi fra starten. Før vi sammen med virksomhederne tog afsted på messen, fik de udarbejdet en virksomhedsspecifik markedsanalyse af Michael Heinlein, en tysk branche konsulent med et stærkt netværk og hands-on erfaring fra afsætning til det tyske sundheds-it marked. Hos CareCom var vi spændte på, hvad hele initiativet fra MTIC indeholdt. Ville markedsanalysen være brugbar, og ville MTIC tidsnok kunne lære CareCom og vore produkter at kende til at støtte os i, hvordan vi skulle approache det tyske marked? Vores bekymring blev hurtigt modbevist allerede ved informationsmødet og efterfølgende på ConhIT. Vi deltog sammen med de andre danske firmaer i den planlagte workshop før ConhIT. Vi gik hjem med meget detaljeret information omkring det tyske marked, hvilke krav vi ville blive mødt med, og hvordan den tyske sundhedssektor er bygget op. Det gjorde, at vi var klædt på til at gå i dialog med de tyske virksomheder og organisationer på ConhIT. Hvilket allerede på første dag viste sig at være yderst værdifuldt. MTIC/Lars Svane havde på forhånd arrangeret nogle shake-hands meetings med nogle mulige kunder/samarbejdspartner. Møder som har udviklet sig til to mulige samarbejder og to direkte salgsmuligheder af vores produkt HealthTerm. Vores deltagelse har betydet, at vi har fået det første skub ind i et nyt marked. Annika Sonne Hansen, Vice President of Operation, CareCom Der er bevidst valgt en meget pragmatisk tilgang, så vi møder iværksættervirksomhederne i øjenhøjde og ikke bruger energi på tungt strategiarbejde. Learning by doing gør, at virksomhedens kompetencer udvikles hurtigere, og at de hurtigere kan bringes i spil, når næste marked skal erobres. Med opfølgning på milestones og koordinering af aktiviteter hjælper vi virksomhederne til at nå de opstillede mål nemlig at få fodfæste på det voksende tyske marked for sundheds-it. 13 Programmet løber hele 2012, hvor virksomhederne løbende vil drage fordel af sparring med os og eksterne brancheeksperter. Sammenholdt med andre tyske health-it messer, vi har været på, er ConhIT definitivt the place to be, hvis man ønsker at gøre forretning i den tyske verden for hospitals-it. Vi fik på ConhIT afholdt møder med flere nye leads og allerede aftalt opfølgningsmøder med dem. Ikke mindst understøttelsen fra MTIC/Lars Svane og den tyske konsulent Michael Heinlein har været stærkt medvirkende til en udbytterig messe. Jörn Hamdorf, sales and marketing manager, Daintel ApS

18 Marianne Rosager, direktør, ny i MTICs bestyrelse MTICs bestyrelse nu med kommerciel ekspertise på sundheds-it Marianne Rosager har i størstedelen af sin karriere været beskæftiget indenfor sundhedssektoren såvel i det private erhvervsliv som i den offentlige sektor. Hun har beklædt poster som direktør i Coloplast, samt CEO & ejer i emedlink, der udviklede telemedicin. emedlink blev i 2010 solgt til det amerikanskejede CSC, verdens største sundheds-it firma. Marianne Rosager har en bred klinisk, teknisk og ikke mindst kommerciel baggrund, der i 2005 blev udvidet med en MBA. Jeg har med stor interesse fulgt MTIC fra første færd og føler mig overbevidst om, at en organisationsstruktur, der så målrettet arbejder med sundhedsteknologiske produkter, er helt rigtig. En sådan organisation tilgodeser de specielle krav og kompetencer, der kræves fra den spirende begyndelse gennem hele værdikæden for at nå frem til en international succes. De kompetencer, som jeg vil bidrage med i mit bestyrelsesarbejde, er min viden om værdikæden inden for medtech såvel nationalt som internationalt. Endvidere har jeg en bred erfaring inden for finansiering, start, drift og salg af egen virksomhed inden for både medico og sundheds-it. Marianne Rosager 14

19 15

20 Meet the Entrepreneur Michael Holm er en entrepreneur, der med mod, held, vilje og forretningssans har ført Systematic fra en idé i en kælder til en succesfuld international virksomhed. Derfor inviterede vi ham til MTIC for at fortælle sin historie, hvad der har drevet ham, hvad der har motiveret ham, hvor han henter inspiration, og hvordan man som entrepreneur bliver leder og vokser med virksomheden. 16

21 Når man starter ud, bliver man jo drevet af ambitioner og idéer, og dem skal man så forsøge at skabe en forretning ud fra. Michael Holm, CEO, Systematic Som direktør er jeg jo vant til at præsentere Systematic til potentielle kunder eller samarbejdspartnere, så derfor var det en anderledes og mere personlig vinkel, jeg skulle finde frem til MTIC. Det er interessant, hvis unge nye virksomheder og iværksættere kan lære noget af min rejse, mine fejltagelser og mine succeser hvad der skal satses på, og hvad de skal gå uden om. Når man starter ud, bliver man jo drevet af ambitioner og idéer, og dem skal man så forsøge at skabe en forretning ud fra. Vil man derefter som iværksætter følge virksomheden hele vejen op, følger der en masse andre udfordringer med. Man skal lære omkring finansiering, vækst, medarbejdere, drift og ledelse, hvis virksomheden skal vokse og have succes. Det var en spændende eftermiddag, og der var oplagte deltagere med mange gode og relevante spørgsmål, og jeg er kun glad for at kunne bidrage. Michael Holm CEO, Systematic Systematic udvikler softwarebaserede beslutningsstøttesystemer til forsvaret og sundhedsvæsnet og er i denne sammenhæng Danmarks største privatejede it-virksomhed. Virksomheden blev etableret i 1985, har haft Michael Holm ved roret lige siden og har i dag 480 medarbejdere i Danmark, UK, USA, Australien, Finland og Sverige. 17 Jeg har deltaget i Meet the Entrepreneur arrangementerne for at blive inspireret af de spændende iværksættere, der har fortalt deres historie. Det, der afgør, om man som iværksætter får succes, kan være mange forskellige ting. Men et par ting, jeg synes, der går igen, er troen på og viljen til at få succes samt evnen til at kombinere exceptionel produktviden med en portion kommerciel forståelse. Og så gav Meet the Entrepreneur mig mulighed for at netværke med en masse interessante mennesker. Lone Jager Lindquist

22 På jagt efter Globale trends For at kunne bidrage med den nyeste viden, de nyeste tendenser og ikke mindst sikre det rigtige netværk af internationale eksperter er det vigtigt, at vi hos MTIC drager ud i verden. Det er vigtigt, at vi på egen hånd ser, besøger, spørger og deltager i nogle af de vigtige internationale arrangementer og konferencer. 18

23 Susanne Daugaard Kristensen, Regionshospitalet Horsens, Lars Svane, MTIC, Gitte Kjeldsen, MTIC, Mette Maria Skjøth, OUH, Jesper Lakmann, OUH, Pernille Højholt, Ideklinikken, Palle Møldrup, OUH Silicon Valley Health 2.0 af Lars Svane og Gitte Kjeldsen Silicon Valley og Health 2.0 konferencen er stedet, hvor man har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig inden for sundhedsteknologi. Selvom amerikanerne har en anden struktur på deres sundhedsvæsen, end vi har, så har de udviklet teknologier og tænker teknologier ind, som vi også med fordel kan anvende i Europa og i Danmark. Desuden har de en metodetilgang til innovation og teknologiudvikling, som vi også kan lære af. For at blive opdateret tog vi på Health 2.0 konferencen i San Francisco med efterfølgende besøg på universiteter, hospitaler og sundhedsteknologiske virksomheder. Tendenserne fra Health 2.0 Health 2.0 satte fokus på tendenserne inden for Patient Empowerment, Health Gaming, telemonitorering, telemedicin og apps. Alle talte om ipad-eksplosionen som et led i bring-your-own- Device tendensen. Lægernes og cheflægernes store interesse og fokus på it som et værdifuldt værktøj var en altoverskyggende tendens på konferencen. Innovation i Silicon Valley It-bølgen i Sililcon Valley er stadigvæk i gang det er her, det sker. Det var tydeligt at mærke. Der er en innovationskultur med mange kreative mennesker, der er vant til at arbejde med teknologi. Stanford University har gennem Bio-X skabt grundlaget for forskning og innovation inden for life science på tværs af fag-fakulteter. I forlængelse heraf ligger Biodesign-programmet, som i højere grad tager udgangspunkt i kommerciel udnyttelse af forsknings- og innovationsprojekterne. I Biodesign-programmet uddannes de studerende i entrepreneurship inden for life science og får dyb indsigt i alle de aspekter, som kommer i spil, når et biomedicinsk produkt skal bringes på markedet: Behovsanalyse, stakeholder analyse, design og teknologivalg, regulatoriske krav, IPR, salg og markedsføring og finansiering. Med direkte inspiration fra Stanford University har vi igangsat et Biodesign-forløb hvor bl.a. John Stoddard fra den prisbelønnede designvirksomhed IDEO, der arbejder med innovation i kryds- feltet mellem desirability (brugerbehov) feasibility (teknologigrundlag) viability (forretningspotentiale) og organizationel design, har været på besøg. Den amerikanske sundhedssektor Kaiser Permanente i Californien og Columbia Presbyterian Hospital i New York fortalte om og viste deres organisationer frem. Kaiser Permanente bringes ofte frem i lyset som en meget effektiv forretningsmodel, hvor de har ansvaret for hele værdikæden og en hurtig adgang til en holistisk beslutningstagning. De har 8,9 mio. medlemmer i USA, og de har stor fokus på at analysere data og derfor lede pengene hen, hvor de gør mest gavn. Der tales meget om Big Data, som giver nye indsigter i, hvor der bør prioriteres i forhold til forskning og indsatser. Kaiser har den fordel, at de kun har én elektronisk patient-journal, som også medlemmerne har adgang til. En af de p.t. vigtigste ordinationer for medlemmerne er en halv times motion eller gåtur om dagen. Inspirerende besøg Det var en på alle måder udbytterig og meget inspirerende tur, der gav et godt netværk, stor indsigt i de nyeste tendenser og et godt fundament til, hvordan vi hos MTIC kan være med til at skabe frugtbare miljøer for innovation og entrepreneurship inden for sundhedsteknologi. 19

24 Bettina Balslev Sørensen, project manager, MTIC Boston 3 rd Medical Devices Summit af Bettina Balslev Sørensen 3rd Medical Devices Summit, som afholdes årligt i Boston, giver en bred orientering om, hvad der rører sig inden for udvikling, godkendelse, lovmæssige krav og markedsbetingelser for medicinsk udstyr specielt med fokus på det amerikanske marked men også på emerging markets denne gang omkring Kina. På sådan en tur får man fingeren på pulsen og masser af viden om, hvad der sker i hele sundhedssektoren/device-industrien i USA. Ikke mindst giver det adgang til et netværk af interessante kontakter, som vi efterfølgende kan trække på i forbindelse med MTICs daglige arbejde med at hjælpe lokale virksomheder i deres internationalisering. Det er vigtigt, at vi ved, hvad der sker på det amerikanske marked, der på mange måder er førende/toneangivende inden for udvikling af medical devices. Nogle af de vigtigste budskaber fra i år var: 2-5 gange så lang tid for FDA godkendelse Det tager i snit 2-5 gange så lang tid at opnå en FDA-godkendelse af nyt medicinsk udstyr, som det tager at få en CE-godkendelse. Gennemsnitstiden er 3½ år. Der er ikke større sikkerhed ved de produkter, der godkendes til markedsføring i USA, end ved dem der godkendes i Europa. Dette betyder reelt en ulempe for USA, da introduktionen af nye produkter flytter andre steder hen i verden. FDA p.t. en flaskehals FDA er netop i gang med at rekruttere 70 nye reviewers, der skal se på deres egne systemer med kritiske øjne. Interoperability Lige nu er der stor focus på Interoperability i USA (The ability of a Medical Device to communicate seamlessly to improve healthcare outcome). Ingen anden industri har så komplicerede og differentierede produkter, udstyr, regulatoriske forhold, kunder, logistik, risici og informationshåndtering som hospitaler. Det anslås, at 40 % af omkostningerne i hospitalssystemet skyldes mangel på interoperability. Det amerikanske patenteringssystem Patenteringssystemet i USA er ved at undergå den største ændring siden 1950, idet man bl.a. i 2013 overgår til et first inventor to file -system a la det, der anvendes i de fleste andre lande i stedet for det first to invent -princip, man altid har fastholdt i USA. Dette afføder rigtigt mange andre ændringer, hvis detaljer og effekt endnu ikke er 100 % klarlagt, og på nogle områder skal der først dannes præcedens. Medical Apps FDA udgav i juli 2011 en draft guideline omkring Mobile Medical Apps med en masse eksempler. FDA betragter apps, som falder ind under definitionen på medicinsk udstyr, som ethvert andet Medical Device, dvs. de skal klassificeres efter risiko, valideres til intended use og godkendes på normal vis 510(k) exempt, 510(k) eller PMA. Udfordringen er dog, at mobilmarkedet (tablets og mobile telefoner) er yderst fragmenteret med forskellige hardware platforme, forskellige operativsystemer, et hav af forskellige apps og løbende opdateringer og no backward compatibility, hvilket gør validering problematisk og fuldstændig umulig af vedligeholde. Det bliver spændende at følge processen. 20

25 München Software Design for Medical Devices af Susanne Svendsen Ændrede regulatoriske betingelser for software der anvendes i sundhedssytemet. Denne konference, som for anden gang blev afholdt i Europa, havde fokus på de regulatoriske forhold ved udvikling af software, som anvendes i sundhedssektoren. I år var der især fokus på den nye MEDDEV Guideline omkring CE-godkendelse af stand-alone software, som anvendes i sundhedssystemet. Konferencen gav et rigtigt godt overblik over de problemstillinger, der er en konstant udfordring for udvikling af software, og som er en del af markedsbetingelserne for sundheds-it. Vi har hos MTIC stor fokus på det regulatoriske område, da det har stor indflydelse på udviklingsomkostningerne og afsætningsmulighederne for mange af vores virksomheders produkter. De vigtigste budskaber, som vores virksomheder skal kende til, er: Medical Purpose At Stand Alone Software, som fra fabrikantens side påtænkes at skulle anvendes til et medicinsk formål ( medical purpose ), falder ind under medical device direktivet. Korrekt klassificering Mange virksomheder vil have brug for en gennemgang af deres regulatoriske dokumentation for en revurdering af, om deres produkt er korrekt klassificeret i forhold til medical device direktivet. Dvs. om deres produkt betragtes som et medical device eller ej. Software til sundhedsvæsnet Moduler af den software, som anvendes i sundhedssystemet, vil ofte falde ind under medical device direktivet. Usability FDA vil i deres godkendelsesproces fremover lægge stor vægt på Usability (brugervenligheden) og dokumentationen for, at der er taget højde for denne i udviklingsprocessen. At der, via måden produktet bruges på, ikke opstår uhensigtsmæssige fejl. Susanne Svendsen, project manager, MTIC 21

26 22

27 Rikke Maimburg, jordemoder Aarhus Universitetshospital Skejby, MPH, Phd. Aarhus Universitet Et fødekar to brugere af Rikke Maimburg, jordemor Jeg har som jordemor set og arbejdet med mange forskellige typer af fødekar til smertelindring til den fødende ikke bare herhjemme men også internationalt. De har stort set alle haft ét fælles træk, nemlig at ingen af dem tager højde for, at der ved en fødsel er to brugere jordemoren og den fødende. Min idé er derfor udsprunget af mine egne erfaringer som bruger og opfattelsen af, at det må kunne gøres bedre. Med den indgangsvinkel søgte jeg om midler i OPI-puljen til at udvikle et fødekar, der tilgodeser begge brugeres behov uden at der bliver gået på kompromis med hverken funktion, kvalitet eller sikkerhed. Jeg har et stort fagligt netværk ind i den offentlige sektor, men fandt hurtigt ud af, at mit netværk til virksomheder, der kunne hjælpe mig med udviklingen af fødekaret, var ret lille og det var baggrunden for min kontakt til MTIC. Mit samarbejde med MTIC og Bettina Balslev har betydet, at jeg langt hurtigere har fået kontakt til de rigtige virksomheder, både hvad angår design og udvikling af en prototype. Ligesom jeg har fået sparring omkring patentspørgsmål, regulatoriske problemstillinger og endelig hjælp til markedsviden i forhold til en videre kommercialisering af fødekaret. Når man ikke har en kommerciel baggrund og ikke er vant til projektstyring på dette område, kan det være noget af en mundfuld at kaste sig ud i et OPI-projekt. Der er mange roller, der skal udfyldes, og mange parter der skal tages hensyn til. Èt er at få idéen, noget andet er vejen til det endelige produkt. Derfor har det været godt og værdifuldt at kunne trække på MTIC og Bettinas kommercielle kompetencer som en ekstra ekstern medarbejder. Havde jeg ikke haft denne hjælp, havde det taget mig alt for lang tid og kostet alt for mange ressourcer. Vi har hos MTIC været den kommercielle sparringspartner til Rikkes projekt. Rikke er en drivkraft i sig selv og en superbruger på hendes felt, så vores rolle har været at kigge 360 grader rundt om projektet. Behovet har været at hjælpe Rikke med de rigtige kontakter og de rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter. Bettina Balslev Sørensen 23

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

MTIC skaber intelligente koblinger

MTIC skaber intelligente koblinger MTIC skaber intelligente koblinger Teamet hos MTIC Bettina Balslev Sørensen Susanne Svendsen Project Manager Mette Herlev Communication Manager Sara Rose Newell Project Manager Trine Winterø CEO Project

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste

MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste MEDICA & COMPAMED - mulighed for internationalt fodfæste Fakta om MEDICA/COMPAMED Internationale udbydere indenfor indretning, udstyr og produkter til hospitaler og klinikker samles den 12. - 15. november

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere