Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport"

Transkript

1 Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til slutrapport Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni

2 Indhold Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder...3 Bilag 2: Kortlægning af uddannelser...4 Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation...8 Kønsfordeling...8 Aldersfordeling...9 Fordeling på sektorer...10 Uddannelsesniveauer...11 Arbejdsfunktioner...11 Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet...14 Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter...17 Opdeling i undergrupper...17 Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper...18 Ledere med personaleansvar...19 It-medarbejdere...19 Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service...19 Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation

3 Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder Den statistiske afgrænsning af den finansielle sektor er givet ved de branchekoder, som anvendes af Danmarks Statistik, mens it- og rådgivningsvirksomheder inden for finans-it ikke på samme vis kan afgrænses ud fra branchekoder. Her vil finans-it virksomhederne være en delmængde af de it- og rådgivningsvirksomheder, der kan identificeres ud fra forskellige branchekoder. 1 Tabel 1: Statistisk afgrænsning af finansvirksomheder og it- og rådgivningsvirksomheder (DB07) Finansielle virksomheder 64 Pengeinstitut- og finansvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring 65 Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring 66 Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring It- og rådgivningsvirksomheder 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter 63 Informationstjenester Andre relevante branchekoder: Anden udgivelse af software Reparation af computere og ydre enheder Kilde: Danmarks Statistik 1 Opgørelser af antallet af virksomheder på basis af disse branchekoder vil derfor overestimere antallet af finans-it virksomheder 3

4 Bilag 2: Kortlægning af uddannelser Tabel 2: Kortlægning af uddannelser - EUD Uddannelsestype Finans Finans/IT IT EUD Finansuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Frontline PC-supporter Web-integrator Tabel 3: Kortlægning af uddannelser - KVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Erhvervsakademi Finansøkonom Datamatiker Multimediedesigner it- og elektronikteknolog VVU Finansiel rådgivning Merkonom, finansiering En VVU uden profil på det merkantile område kan inkludere fagmodulet it som tilvalg Informationsteknologi Tabel 4: Kortlægning af uddannelser - MVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Professionsbachelor Professionsbachelor i finans (erhvervsakademierne) Økonomi og IT (SDU, Slagelse) Datateknik og IT (diplomingeniør, AAU) IKT (diplomingeniør, ingeniørhøjskolerne) Teknologi og økonomi (diplomingeniør, DTU) Softwareudvikling (erhvervsakademierne) Webudvikling (erhvervsakademierne) Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation 4

5 Uddannelsestype Finans Finans/IT IT (SDU, Slagelse) Universitetsbachelor Aktuar (KU) Statistik (KU, AU, AAU) Matematik-økonomi (KU, AU, AAU, SDU) Erhvervsøkonomi og erhvervsjura (CBS, ABS, SDU, AAU) Erhvervsøkonomi og matematik (CBS) Økonomi (CBS, KU, SDU, AAU, AU) Erhvervsøkonomi og IT (CBS, ABS) Erhvervsøkonomi med IT som sidefag (AU) Humanistisk informatik (AU, AAU) Information management (CBS) Informations- og kommunikationsvidenskab (SDU) Informationsvidenskab (SDU, AU, AAU) Kommunikation og IT (KU) Interaktive medier (RUC) Almen erhvervsøkonomi (KU, SDU, AU, AAU, RUC) Jura (KU, SDU, AU, AAU) Global virksomhedsinformatik (ITU) Anvendt matematik (DTU, SDU) Datalogi (KU, RUC, SDU, AAU, AU) Informatik (RUC, AAU) IT (AAU, AU) IT og datamanagement (SDU) Digitale medier og design (ITU) Elektronik og IT (AAU) Internetteknologier og computersystemer (AAU) IT, kommunikation og medieteknologi (AAU) Software (DTU, AAU) Softwareudvikling (ITU) Globale forretningssystemer (AAU) Diplomuddannelser HD 2.del, finansiering (CBS, AU, AAU, SDU) HD 2.del, finansiel rådgivning (CBS, AU, AAU, SDU) Informationsteknologi (ITU) Informationsteknologi, softwarekonstruktion, enkeltfag (AU) Softwareudvikling (CBA) Webudvikling (CBA) 5

6 Tabel 5: Kortlægning af uddannelser - LVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Kandidat Matematik-økonomi (KU, AU, AAU, SDU) Erhvervsøkonomi og IT (CBS, ABS) Internetteknologier og computersystemer (AAU) Statistik (KU, AU, AAU) Erhvervsøkonomi og erhvervsjura (CBS, ABS, SDU, AAU) Erhvervsøkonomi med IT som sidefag (AU) Cand.merc.dat. (SDU, Odense) Innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurskab (AAU) Informationsteknologi (DTU) Erhvervsøkonomi og matematik (CBS) Almen erhvervsøkonomi (CBS, ABS, SDU, AAU, RUC) Økonomi (CBS, KU, SDU, AAU, AU) Jura (KU, SDU, AU, AAU) Aktuar (KU) Elektronik og IT (AAU) Digital design og kommunikation (ITU) Anvendt IKT (DTU) Informationsarkitektur (IT- Vest, AAU) IT og læring, organisatorisk omstilling (IT-Vest, AAU) Elite MSc in Advanced Economics and Finance (CBS) IT produktudvikling (IT-Vest, SDU) Oplevelsesdesign (IT-Vest, AAU) Softwarekonstruktion (IT- Vest, AAU) Softwareudvikling- og teknologi (ITU) Teknisk IT (AU) Webkommunikation (IT- Vest, SDU) Informatik (RUC, AAU) Datalogi (KU, SDU, RUC, AAU, AU) Anvendt matematik (DTU, SDU) Globale forretningssystemer (AAU) Humanistisk informatik (AU, AAU) Interaktive medier (RUC) Global virksomhedsinformatik (ITU) Informationsvidenskab (SDU, AU, AAU) IT-didaktisk design (DPU) 6

7 Uddannelsestype Finans Finans/IT IT IT og kognition (KU) IT, kommunikation og organisation (CBS, IT-Vest) ebusiness (ITU) escience (KU) IT og organisationer (IT-Vest, AU) Naturvidenskab og IT (KU) Multimedier (IT-Vest, AAU, AU) Master MBA (CBS, SDU, IBA, AU) Fleksibel masteruddannelse (KU, AU, DPU) Forskellige it-uddannelser på AAU, It-vest og ITU samt Ikt og læring (AAU), Management of Technology, MMT (AAU, DTU) og It, kommunikation og organisation (It-Vest) 7

8 Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation Medlemssurveyen blev gennemført af DJØF, Finansforbundet og PROSA i januar og februar De tre forbund har udsendt en e-survey til et udsnit af deres medlemmer ansat i danske finans-it virksomheder. Der blev udsendt i alt s, og der indkom 882 svar, hvilket svarer til en samlet svarprocent på ca. 34 pct. Samplen er vægtet på en række baggrundsvariabler (køn, alder og uddannelse) for at sikre bedst mulig repræsentativitet i forhold til den samlede medarbejderbase i den finansielle sektor og i it-sektoren. I praksis er der dog kun ganske små forskelle på de vægtede og uvægtede svarprocenter. Nedenfor er gruppen af respondenter kort karakteriseret. Tabel 6: Antal respondenter fra hvert forbund Antal besvarelser Pct. Antal invitationer Besvarelsesprocent DJØF Finansforbundet PROSA Total Kilde: DJØF, Finansforbundet og PROSA Kønsfordeling Der er flere mænd end kvinder i gruppen af respondenter. Opgørelsen over kønsfordelingen i gruppen af respondenter fra den finansielle sektor og gruppen af respondenter ansat i en it- eller rådgivningsvirksomhed viser desuden, at der er lige mange kvinder og mænd i den finansielle sektor, mens der er en klar overvægt af mænd i it- og rådgivningsvirksomhederne (69 pct. mænd og 31 pct. kvinder). Tabel 7: Kønsfordeling, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) Kvinder Mænd Manglende besvarelser Estimat 8

9 Total (N=882) Tabel 8: Kønsfordeling pr. sektor, alle respondenter Kvinder Mænd Kvinder Mænd Antal Pct. Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Total (N=855) Ifølge Danmarks Statistik for den samlede population (finans og it-sektoren i Danmark) er kønsfordelingen for finans og it overordnet set ca. 59 pct. mænd og 41 pct. kvinder. I den finansielle sektor er kønsfordelingen pct., mens der er en overvægt af mænd (77 pct.) inden for it- og informationstjenester. 3 Tabel 9: Kønsfordeling pr. sektor, hele populationen JC It- og informationstjenester K Finansiering og forsikring Samlet Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Mænd Kvinder Samlet Kilde: Danmarks Statistik, RASU22 Aldersfordeling Størstedelen af respondenterne er i aldersgruppen år. Tabel 10: Aldersfordeling, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) år år år Manglende besvarelser Data fra surveyen og fra Danmarks Statistik er ikke helt sammenlignelige, idet der i surveyen også indgår rådgivningsvirksomheder, der af Danmarks Statistik kategoriseres i en separat kategori ( MA Rådgivning ). 9

10 Total (N=882) Med hensyn til aldersfordelingen, er der i begge grupper flest respondenter i alderen årige. Dog er der relativt flere respondenter i alderen år i gruppen af finansielt ansatte end i gruppen af respondenter, der er ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder. Dette skyldes sandsynligvis, at mange medarbejdere i den finansielle sektor ansættes som elever i en ung alder, mens ansættelse i it- og rådgivningsvirksomheder typisk først sker, når medarbejderne har afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Tabel 11: Aldersfordeling pr. sektor år år år år år år Antal Pct. Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Total (N=856) Fordeling på sektorer Hovedparten af respondenterne er ansat i den finansielle sektor med i alt 67 pct. af respondenterne ansat i en bank, sparekasse, otte pct. i forsikring eller pension og to pct. i anden finansiel virksomhed. Tabel 12. Fordeling på sektorer, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Manglende besvarelser 11 1 Total (N=882) Tabel 13. Fordeling på sektorer, hele populationen Antal Pct. K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester Total

11 Kilde: Danmarks Statistik, RASU22 Over halvdelen af respondenterne er ansat i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun ni pct. arbejder i en virksomhed med under 100 ansatte. Sammenligner vi de finansielle virksomheder med it- eller rådgivningsvirksomhederne, viser det sig, at respondenterne i den finansielle sektor typisk er ansat i relativt store virksomheder 58 pct. af respondenterne arbejder i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun 28 pct. af respondenterne inden for it eller rådgivning er ansat i en virksomhed med mere end 2000 medarbejdere. Uddannelsesniveauer En fjerdedel af alle respondenterne har en lang videregående uddannelse: Tabel 14: Fordeling på uddannelsesniveauer Antal Pct. Pct. (gyldig) Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse Ph.d Andet System missing 25 3 Total Der er imidlertid forskel på uddannelsesniveauet i de to sektorer især når det gælder andelen af respondenter med en lang videregående uddannelse. I den finansielle sektor har respondenterne typisk en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse, mens 17 pct. af respondenterne har en lang videregående uddannelse. Inden for it- eller rådgivning har 34 pct. af respondenterne en lang videregående uddannelse. Arbejdsfunktioner Kompetencebasen fordeler sig på mange forskellige arbejdsfunktioner Tabel 15. Oversigt over kompetencebasen fordelt på arbejdsfunktioner 11

12 Antal Pct. Pct. (gyldig) Topleder (med i direktionen) Øverste mellemleder (ledelsesansvar for andre ledere) Team leder/linjechef (leder for en gruppe af medarbejdere, som ikke selv har personaleansvar) Leder med personaleansvar, andet Stabsmedarbejder, fx HR, jura/compliance, økonomi, kommunikation, ledelsesinformation og revision Specialist indenfor (finansielle områder), fx investering, kredit, handel, pension, bolig Analytiker, statistiker og aktuar Salg, rådgivning og analyser 4 Rådgiver (privat og erhverv) Forretningsudvikling IT-projektstyring, IT-projektleder IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer Overordnet drift af IT systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer Rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware Programmeringsarbejde, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer Programmeringsarbejde, herunder tilpasning af applikationer, design af skabeloner IT-driftsplanlægning og administration Hotline og teknikerarbejde IT-operatørarbejde Andet IT-relateret arbejde Produktion og intern service Kontormedarbejder (sekretærer, bogholdere mv.) Kassemedarbejder og kundeservice, fx hotline, call center, support Andet Manglende besvarelser

13 Antal Pct. Pct. (gyldig) Total

14 Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet Vurderingen af repræsentativitet er baseret på en sammenligning af fordelingen af sammensætningen af kompetencebasen for den finansielle sektor og it-sektoren generelt. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) muliggør en opgørelse af alle beskæftigede i Danmark inden for finansiering og forsikring (branche K i DB07) og it- og informationstjenester (branche JC i DB07) efter område, uddannelse, alder og køn rimeligvis det nærmeste vi kan komme finans-it sektoren. I 2008 så fordelingerne for hele landet inden for hver af disse to brancher således ud baseret på Statistikbankens RASU22: Grundskole, almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse eller bachelor Lang videregående uddannelse Finansiering og forsikring Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 3% 3% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% år 4% 3% 12% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 50+ år 3% 3% 11% 9% 1% 1% 0% 2% 0% 2% år 2% 6% 1% 4% 1% 5% 1% 5% 3% 6% år 2% 6% 4% 9% 1% 4% 2% 7% 3% 9% 50+ år 1% 3% 2% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 3% Den tilsvarende fordeling af respondentmassen ser således ud, hvis vi sammenholder respondenter ansat i henholdsvis finansielle virksomheder og it- eller rådgivningsvirksomheder med hele populationen inden for finansiering og forsikring og it- og informationstjenester: Finansiel virksomhed Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX It- og informationstjenester Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 5% 3% 2% 2% 3% 4% 1% 1% 4% 6% år 8% 4% 6% 3% 4% 6% 1% 2% 4% 8% år 8% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 2% It- eller rådgivningsvirksomhed år 0% 2% 0% 1% 0% 10% 0% 3% 3% 9% år 2% 1% 2% 6% 3% 6% 2% 3% 10% 8% år 3% 8% 3% 5% 2% 4% 0% 1% 1% 3% 14

15 De to fordelinger tilsammen viser tydeligt en underrepræsentation i respondentmassen af personer med en erhvervsuddannelse især i forhold til finansiering og forsikring og mindre overrepræsentationer af personer med korte og lange videregående uddannelser, som det også fremgår af differencerne i tabellen nedenfor (differencer i procentpoint, positive værdier angiver respondentandele højere end de faktiske andele fra RAS). Bemærk dog, at en del af udsvingene i forhold til it- og informationstjenester givetvis skyldes det relativt begrænsede antal respondenter ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder (n=199) og det deraf følgende antal celler med få eller ingen respondenter. Samtidig skal det bemærkes, at sammensætningen af finansiering og forsikring samt it- og informationstjenester i København By og Omegn (og Nordsjælland og Østsjælland) er kendetegnet ved højere andele med lange videregående uddannelser og lavere andele med erhvervsuddannelser end i landet som helhed, præcis som i respondentmassen. Finansiel virksomhed Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 1% 0% -2% -2% 1% 2% 0% -2% 2% 4% år 5% 1% -7% -5% 2% 4% -1% -1% 2% 4% 50+ år 5% 1% -9% -6% 0% 1% 0% -1% 0% 0% It- eller rådgivnings virksomhed år -2% -4% -1% -3% -1% 5% -1% -2% 0% 3% år 0% -5% -3% -2% 2% 1% 0% -4% 6% -1% 50+ år 2% 5% 1% 0% 2% 3% -1% -1% 1% 0% Hvad angår køn og alder, afviger respondentmassen ikke væsentligt fra fordelingerne i finansiering og forsikring og it- og informationstjenester. Respondenterne ansat i finansielle virksomheder er dog samlet set lidt yngre, og respondenterne ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder samlet set lidt ældre end de beskæftigede i de to brancher i Respondentmassen vægtes i forhold til branche, køn, alder og uddannelse, men vi anvender kun tre uddannelseskategorier (folkeskolen og gymnasium, erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser samt bachelor og lange videregående uddannelser) for at minimere antallet af celler med få eller ingen respondenter og skabe en mere robust vægtfordeling. Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse, Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor, Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Finansiel år 0,6 0,9 1,1 0,8 0,5 0,6 15

16 virksomhed It- eller rådgivnings virksomhed år 0,4 0,6 1,2 0,9 0,6 0, år 0,3 0,6 2,7 1,5 0,6 1, år tom 4,6 tom 1,4 2,5 1, år 2,0 9,5 1,6 1,8 0,8 2, år 0,7 0,7 0,7 1,0 1,8 2,2 16

17 Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter Kompetencebasen dækker en lang række arbejdsfunktioner, som i denne analyse er opdelt i tre hovedgrupper: Ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service. Itmedarbejderne under ét udgør 30 pct. af kompetencebasen, mens gruppen af ledere udgør 10 pct. Endelig udgør gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service næsten 60 pct. af hele kompetencebasen, jf. tabel 16 nedenfor. Tabel 16. Oversigt over kompetencebasen fordelt på overordnet arbejdsfunktion Antal respondenter Pct. Ledere (med personaleansvar) It-medarbejdere Analyse, rådgivning og service Total Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it Gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service domineres af rådgivere (22 pct. af alle respondenterne) efterfulgt af stabsmedarbejdere, specialister inden for det finansielle område og medarbejdere ansat i enten kassefunktion eller kundeservice. Ikke overraskende er andelen af respondenter med en it-relateret arbejdsfunktion meget høj inden for it- eller rådgivningsvirksomheder (74 pct.) sammenlignet med den finansielle sektor (20 pct.). I både den finansielle sektor og inden for it- eller rådgivning er det gruppen af it-udviklere, der udgør den største andel af it-medarbejderne i kompetencebasen. Næsten 70 pct. af de medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er ansat i den finansielle sektor. Opdeling i undergrupper De tre hovedgrupper bestående af ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service dækker hver især over ret brede arbejdsområder og kan med fordel opdeles i enten seks eller syv undergrupper med højere intern homogenitet. Disse undergrupper er baseret på en datadreven klyngeanalyse af besvarelsesmønstrene for de i alt 25 forskellige stillingsgrupper indeholdt i spørgeskemaet kombineret med en mere formel sammenligning af de typer af arbejdsfunktioner, som stillingsgrupperne varetager til daglig. Den formelle sammenligning af indeholdte arbejdsfunktioner har bidraget til at afgøre ustabile klyngeformationer og sikre, at de identificerede undergrupper ikke bare empirisk er (relativt) konsistente i deres adfærd og 17

18 behovsvurderinger, men også teoretisk giver mening som samhørende analytiske enheder. Der er identificeret følgende syv undergrupper, jf. Tabel 17 nedenfor: Tabel 17. Gruppering af medarbejdere og ledere Hovedgruppe Undergruppe Stillingskategorier/arbejdsfunktioner Ledere med personaleansvar It-medarbejdere Analyse, rådgivning og service Øverste ledelse Andre ledere Ledelse og udvikling (IT1) Drift og support (IT2) Stabsfunktioner, analyse og forretningsudvikling Salg og rådgivning Topledere og øverste mellemledere Teamledere/linjechefer og andre ledere med personaleansvar It-projektstyring, systemudvikling, rådgivning og komplekse programmeringsopgaver It-administration, programmering, hotline og teknikerarbejde samt andet it-arbejde Medarbejdere i blandt andet HR og økonomi, analytikere, statistikere og andre specialister samt forretningsudvikling Medarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser (it sektor) samt rådgivere (finansiel sektor) Service Kassemedarbejdere, kundeservice, kontorarbejde, intern service og andet arbejde Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper De forskellige grupper af medarbejdere og ledere er meget forskellige, når det gælder deres køns-, alders- og uddannelsesmæssige sammensætning, jf. figur 1 nedenfor: Figur 1. Sammenligning af medarbejdergrupper (køn, alder, uddannelsesniveau) 18

19 Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it. I det følgende er medarbejdergrupperne kort karakteriseret. Ledere med personaleansvar Den typiske leder er en mand i alderen år med en lang videregående uddannelse. De øverste mellemledere skiller sig dog lidt ud ved at være lidt yngre end både topledere og teamledere/linjechefer, idet over 80 pct. af de øverste mellemledere er år, mens det samme kun gør sig gældende for lidt over 40 pct. af teamlederne/linjecheferne. En anden forskel er, at gruppen af teamledere/linjechefer har en anden uddannelsesmæssig profil end den øverste ledelse blandt andet har en relativt stor andel af teamlederne/linjecheferne en kort videregående uddannelse. It-medarbejdere Gruppen af medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling består typisk af mænd i alderen år med en lang videregående uddannelse. Ser man nærmere på forskellene mellem medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling og medarbejdere inden for it-drift og support, så adskiller de to grupper af it-medarbejdere sig primært, når det gælder uddannelsesniveau, hvor medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling typisk har afsluttet en lang videregående uddannelse, mens medarbejdere inden for it-drift og support typisk har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort videregående uddannelse. Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service I gruppen af medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er andelen af kvinder overordnet set relativt høj sammenlignet med gruppen af ledere og it-medarbejderne, og gennemsnitsalderen for denne gruppe er også lidt højere sammenlignet med ledere og itmedarbejdere. 19

20 Sammenligningen af de tre undergrupper viser, at der er store forskelle i sammensætningen af grupperne. Gruppen af medarbejdere inden for stabsfunktioner, analyser og forretningsudvikling er kendetegnet ved en lille overvægt af mænd, en relativt høj gennemsnitsalder og et højere uddannelsesniveau end de to andre undergrupper. Gruppen af medarbejdere inden for salg og rådgivning er sammensat af to vidt forskellige arbejdsfunktioner fra henholdsvis den finansielle sektor og it-sektoren: Blandt rådgiverne (den finansielle sektor) er andelen af kvinder meget høj (over 60 pct.), mens medarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser (it sektoren) typisk er mænd. Overordnet set er der en lille overvægt af kvinder, og aldersmæssigt består gruppen af relativt mange yngre medarbejdere (over 40 pct. er i alderen år). Uddannelsesmæssigt er det en spredt gruppe med en relativt stor andel af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Endelig består gruppen af medarbejdere inden for intern og ekstern service typisk af kvinder med kortere uddannelser lige fra gymnasiale uddannelser (kundeservice) til erhvervsfaglige uddannelser (produktion og intern service samt kassemedarbejdere) til korte videregående uddannelser (kontormedarbejdere). Også aldersmæssigt er der tale om en meget sammensat gruppe, dog med en relativt stor andel af medarbejdere i alderen år. Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation Virksomhedssurveyen blev udsendt i april 2010 til i alt 40 respondenter. Der indkom svar fra 24 respondenter som repræsenterer i alt 19 forskellige finans-it virksomheder, idet der i enkelte tilfælde er flere respondenter fra en specifik virksomhed. I surveyen indgår alle de store banker i Danmark samt alle store it-centraler. Selvom der er tale om et relativt begrænset antal virksomheder i surveyen, dækker de deltagende virksomheder over ca. 63 pct. af alle medarbejdere og ledere inden for bank og realkredit i Danmark samt ca. 91 pct. af alle medarbejdere og ledere i de danske itcentraler, der understøtter den finansielle sektor med it-drift og it-systemer. I analysen refereres til respondenter og ikke til virksomheder, og respondenterne er blevet bedt om at vurdere det forventede fremtidige kompetencebehov for forskellige medarbejdergrupper i virksomheden. Figurerne nedenfor giver et overblik over fordelingen af respondenter med hensyn til arbejdsområde, sektor og virksomhedens størrelse. 20

21 Figur 2: Fordeling af respondenter efter arbejdsområde (N = 24) Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. Figur 3: Fordeling af respondenter efter virksomhedstype 21

22 Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. Figur 4: Fordeling af respondenter efter virksomhedsstørrelse Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. 22

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder

Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og ITkompetencer Spørgeskema til private og offentlige virksomheder Behovet for IT-arbejdskraft og IT-kompetencer 1 Virksomhedens IT-medarbejdere 1. Hvor mange medarbejdere

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx

- hvor går de hen? Vejlefjordskolen Stx Vejlefjordskolen Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra s Statistiske Kontor Nr. 1.15 Dec. 2000 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 20 og 66 år

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT)

Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Dimittendundersøgelse af Masteruddannelsen i IT(MIT) Af Sanne Fraas November 2012 Indhold Om undersøgelsen... 2 Baggrund... 2 Nuværende jobsituation... 3 Beskæftigelse... 3 Indflydelse på arbejdssituationen...

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.

Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient. Notat HHX og HTX tjener mere end STX og HF Af fagchef for lønstatistik Søren Johannessen, cand.polit og uddannelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, cand.scient.pol Gymnasialt uddannelsesvalg

Læs mere

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund.

3. DATA OG METODE. arbejdsmarkedet er forløbet afhængig af den enkeltes uddannelsesbaggrund. 3. DATA OG METODE I dette afsnit beskrives, hvordan populationen er afgrænset og hvilket datagrundlag, der ligger til grund for de følgende analyser. Herudover præsenteres den statistiske metode, som er

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Analyse 10. oktober 2014

Analyse 10. oktober 2014 10. oktober 2014 Unge, der primært er dygtige til matematik, søger oftest mod de tekniske videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Karakterer fra grundskolens afgangsprøver

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

1. Masteruddannelser godkendt til udbud: 34. 2. Masteruddannelser godkendt til udvikling: 19. 3. Masteruddannelser tilsagn om udvikling: 3

1. Masteruddannelser godkendt til udbud: 34. 2. Masteruddannelser godkendt til udvikling: 19. 3. Masteruddannelser tilsagn om udvikling: 3 UVM, KUF, den 19/9 2001 1. Masteruddannelser godkendt til udbud: 34 2. Masteruddannelser godkendt til udvikling: 19 3. Masteruddannelser tilsagn om udvikling: 3 4. Masteruddannelser ansøgning om udvikling:

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2

Bilag vedr. Behovsredegørelsen. 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling. 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Bilag vedr. Behovsredegørelsen 1. Udtalelse fra Vejle Kommune, Erhverv og Kultur Erhvervsudvikling 4. Samlet redegørelse for kriterium 2 Samlet redegørelse for kriterium 2: Sammenhæng i Uddannelsessystemet

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere