Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport"

Transkript

1 Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til slutrapport Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni

2 Indhold Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder...3 Bilag 2: Kortlægning af uddannelser...4 Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation...8 Kønsfordeling...8 Aldersfordeling...9 Fordeling på sektorer...10 Uddannelsesniveauer...11 Arbejdsfunktioner...11 Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet...14 Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter...17 Opdeling i undergrupper...17 Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper...18 Ledere med personaleansvar...19 It-medarbejdere...19 Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service...19 Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation

3 Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder Den statistiske afgrænsning af den finansielle sektor er givet ved de branchekoder, som anvendes af Danmarks Statistik, mens it- og rådgivningsvirksomheder inden for finans-it ikke på samme vis kan afgrænses ud fra branchekoder. Her vil finans-it virksomhederne være en delmængde af de it- og rådgivningsvirksomheder, der kan identificeres ud fra forskellige branchekoder. 1 Tabel 1: Statistisk afgrænsning af finansvirksomheder og it- og rådgivningsvirksomheder (DB07) Finansielle virksomheder 64 Pengeinstitut- og finansvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring 65 Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring 66 Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring It- og rådgivningsvirksomheder 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter 63 Informationstjenester Andre relevante branchekoder: Anden udgivelse af software Reparation af computere og ydre enheder Kilde: Danmarks Statistik 1 Opgørelser af antallet af virksomheder på basis af disse branchekoder vil derfor overestimere antallet af finans-it virksomheder 3

4 Bilag 2: Kortlægning af uddannelser Tabel 2: Kortlægning af uddannelser - EUD Uddannelsestype Finans Finans/IT IT EUD Finansuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Frontline PC-supporter Web-integrator Tabel 3: Kortlægning af uddannelser - KVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Erhvervsakademi Finansøkonom Datamatiker Multimediedesigner it- og elektronikteknolog VVU Finansiel rådgivning Merkonom, finansiering En VVU uden profil på det merkantile område kan inkludere fagmodulet it som tilvalg Informationsteknologi Tabel 4: Kortlægning af uddannelser - MVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Professionsbachelor Professionsbachelor i finans (erhvervsakademierne) Økonomi og IT (SDU, Slagelse) Datateknik og IT (diplomingeniør, AAU) IKT (diplomingeniør, ingeniørhøjskolerne) Teknologi og økonomi (diplomingeniør, DTU) Softwareudvikling (erhvervsakademierne) Webudvikling (erhvervsakademierne) Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation 4

5 Uddannelsestype Finans Finans/IT IT (SDU, Slagelse) Universitetsbachelor Aktuar (KU) Statistik (KU, AU, AAU) Matematik-økonomi (KU, AU, AAU, SDU) Erhvervsøkonomi og erhvervsjura (CBS, ABS, SDU, AAU) Erhvervsøkonomi og matematik (CBS) Økonomi (CBS, KU, SDU, AAU, AU) Erhvervsøkonomi og IT (CBS, ABS) Erhvervsøkonomi med IT som sidefag (AU) Humanistisk informatik (AU, AAU) Information management (CBS) Informations- og kommunikationsvidenskab (SDU) Informationsvidenskab (SDU, AU, AAU) Kommunikation og IT (KU) Interaktive medier (RUC) Almen erhvervsøkonomi (KU, SDU, AU, AAU, RUC) Jura (KU, SDU, AU, AAU) Global virksomhedsinformatik (ITU) Anvendt matematik (DTU, SDU) Datalogi (KU, RUC, SDU, AAU, AU) Informatik (RUC, AAU) IT (AAU, AU) IT og datamanagement (SDU) Digitale medier og design (ITU) Elektronik og IT (AAU) Internetteknologier og computersystemer (AAU) IT, kommunikation og medieteknologi (AAU) Software (DTU, AAU) Softwareudvikling (ITU) Globale forretningssystemer (AAU) Diplomuddannelser HD 2.del, finansiering (CBS, AU, AAU, SDU) HD 2.del, finansiel rådgivning (CBS, AU, AAU, SDU) Informationsteknologi (ITU) Informationsteknologi, softwarekonstruktion, enkeltfag (AU) Softwareudvikling (CBA) Webudvikling (CBA) 5

6 Tabel 5: Kortlægning af uddannelser - LVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Kandidat Matematik-økonomi (KU, AU, AAU, SDU) Erhvervsøkonomi og IT (CBS, ABS) Internetteknologier og computersystemer (AAU) Statistik (KU, AU, AAU) Erhvervsøkonomi og erhvervsjura (CBS, ABS, SDU, AAU) Erhvervsøkonomi med IT som sidefag (AU) Cand.merc.dat. (SDU, Odense) Innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurskab (AAU) Informationsteknologi (DTU) Erhvervsøkonomi og matematik (CBS) Almen erhvervsøkonomi (CBS, ABS, SDU, AAU, RUC) Økonomi (CBS, KU, SDU, AAU, AU) Jura (KU, SDU, AU, AAU) Aktuar (KU) Elektronik og IT (AAU) Digital design og kommunikation (ITU) Anvendt IKT (DTU) Informationsarkitektur (IT- Vest, AAU) IT og læring, organisatorisk omstilling (IT-Vest, AAU) Elite MSc in Advanced Economics and Finance (CBS) IT produktudvikling (IT-Vest, SDU) Oplevelsesdesign (IT-Vest, AAU) Softwarekonstruktion (IT- Vest, AAU) Softwareudvikling- og teknologi (ITU) Teknisk IT (AU) Webkommunikation (IT- Vest, SDU) Informatik (RUC, AAU) Datalogi (KU, SDU, RUC, AAU, AU) Anvendt matematik (DTU, SDU) Globale forretningssystemer (AAU) Humanistisk informatik (AU, AAU) Interaktive medier (RUC) Global virksomhedsinformatik (ITU) Informationsvidenskab (SDU, AU, AAU) IT-didaktisk design (DPU) 6

7 Uddannelsestype Finans Finans/IT IT IT og kognition (KU) IT, kommunikation og organisation (CBS, IT-Vest) ebusiness (ITU) escience (KU) IT og organisationer (IT-Vest, AU) Naturvidenskab og IT (KU) Multimedier (IT-Vest, AAU, AU) Master MBA (CBS, SDU, IBA, AU) Fleksibel masteruddannelse (KU, AU, DPU) Forskellige it-uddannelser på AAU, It-vest og ITU samt Ikt og læring (AAU), Management of Technology, MMT (AAU, DTU) og It, kommunikation og organisation (It-Vest) 7

8 Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation Medlemssurveyen blev gennemført af DJØF, Finansforbundet og PROSA i januar og februar De tre forbund har udsendt en e-survey til et udsnit af deres medlemmer ansat i danske finans-it virksomheder. Der blev udsendt i alt s, og der indkom 882 svar, hvilket svarer til en samlet svarprocent på ca. 34 pct. Samplen er vægtet på en række baggrundsvariabler (køn, alder og uddannelse) for at sikre bedst mulig repræsentativitet i forhold til den samlede medarbejderbase i den finansielle sektor og i it-sektoren. I praksis er der dog kun ganske små forskelle på de vægtede og uvægtede svarprocenter. Nedenfor er gruppen af respondenter kort karakteriseret. Tabel 6: Antal respondenter fra hvert forbund Antal besvarelser Pct. Antal invitationer Besvarelsesprocent DJØF Finansforbundet PROSA Total Kilde: DJØF, Finansforbundet og PROSA Kønsfordeling Der er flere mænd end kvinder i gruppen af respondenter. Opgørelsen over kønsfordelingen i gruppen af respondenter fra den finansielle sektor og gruppen af respondenter ansat i en it- eller rådgivningsvirksomhed viser desuden, at der er lige mange kvinder og mænd i den finansielle sektor, mens der er en klar overvægt af mænd i it- og rådgivningsvirksomhederne (69 pct. mænd og 31 pct. kvinder). Tabel 7: Kønsfordeling, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) Kvinder Mænd Manglende besvarelser Estimat 8

9 Total (N=882) Tabel 8: Kønsfordeling pr. sektor, alle respondenter Kvinder Mænd Kvinder Mænd Antal Pct. Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Total (N=855) Ifølge Danmarks Statistik for den samlede population (finans og it-sektoren i Danmark) er kønsfordelingen for finans og it overordnet set ca. 59 pct. mænd og 41 pct. kvinder. I den finansielle sektor er kønsfordelingen pct., mens der er en overvægt af mænd (77 pct.) inden for it- og informationstjenester. 3 Tabel 9: Kønsfordeling pr. sektor, hele populationen JC It- og informationstjenester K Finansiering og forsikring Samlet Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Mænd Kvinder Samlet Kilde: Danmarks Statistik, RASU22 Aldersfordeling Størstedelen af respondenterne er i aldersgruppen år. Tabel 10: Aldersfordeling, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) år år år Manglende besvarelser Data fra surveyen og fra Danmarks Statistik er ikke helt sammenlignelige, idet der i surveyen også indgår rådgivningsvirksomheder, der af Danmarks Statistik kategoriseres i en separat kategori ( MA Rådgivning ). 9

10 Total (N=882) Med hensyn til aldersfordelingen, er der i begge grupper flest respondenter i alderen årige. Dog er der relativt flere respondenter i alderen år i gruppen af finansielt ansatte end i gruppen af respondenter, der er ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder. Dette skyldes sandsynligvis, at mange medarbejdere i den finansielle sektor ansættes som elever i en ung alder, mens ansættelse i it- og rådgivningsvirksomheder typisk først sker, når medarbejderne har afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Tabel 11: Aldersfordeling pr. sektor år år år år år år Antal Pct. Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Total (N=856) Fordeling på sektorer Hovedparten af respondenterne er ansat i den finansielle sektor med i alt 67 pct. af respondenterne ansat i en bank, sparekasse, otte pct. i forsikring eller pension og to pct. i anden finansiel virksomhed. Tabel 12. Fordeling på sektorer, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Manglende besvarelser 11 1 Total (N=882) Tabel 13. Fordeling på sektorer, hele populationen Antal Pct. K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester Total

11 Kilde: Danmarks Statistik, RASU22 Over halvdelen af respondenterne er ansat i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun ni pct. arbejder i en virksomhed med under 100 ansatte. Sammenligner vi de finansielle virksomheder med it- eller rådgivningsvirksomhederne, viser det sig, at respondenterne i den finansielle sektor typisk er ansat i relativt store virksomheder 58 pct. af respondenterne arbejder i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun 28 pct. af respondenterne inden for it eller rådgivning er ansat i en virksomhed med mere end 2000 medarbejdere. Uddannelsesniveauer En fjerdedel af alle respondenterne har en lang videregående uddannelse: Tabel 14: Fordeling på uddannelsesniveauer Antal Pct. Pct. (gyldig) Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse Ph.d Andet System missing 25 3 Total Der er imidlertid forskel på uddannelsesniveauet i de to sektorer især når det gælder andelen af respondenter med en lang videregående uddannelse. I den finansielle sektor har respondenterne typisk en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse, mens 17 pct. af respondenterne har en lang videregående uddannelse. Inden for it- eller rådgivning har 34 pct. af respondenterne en lang videregående uddannelse. Arbejdsfunktioner Kompetencebasen fordeler sig på mange forskellige arbejdsfunktioner Tabel 15. Oversigt over kompetencebasen fordelt på arbejdsfunktioner 11

12 Antal Pct. Pct. (gyldig) Topleder (med i direktionen) Øverste mellemleder (ledelsesansvar for andre ledere) Team leder/linjechef (leder for en gruppe af medarbejdere, som ikke selv har personaleansvar) Leder med personaleansvar, andet Stabsmedarbejder, fx HR, jura/compliance, økonomi, kommunikation, ledelsesinformation og revision Specialist indenfor (finansielle områder), fx investering, kredit, handel, pension, bolig Analytiker, statistiker og aktuar Salg, rådgivning og analyser 4 Rådgiver (privat og erhverv) Forretningsudvikling IT-projektstyring, IT-projektleder IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer Overordnet drift af IT systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer Rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware Programmeringsarbejde, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer Programmeringsarbejde, herunder tilpasning af applikationer, design af skabeloner IT-driftsplanlægning og administration Hotline og teknikerarbejde IT-operatørarbejde Andet IT-relateret arbejde Produktion og intern service Kontormedarbejder (sekretærer, bogholdere mv.) Kassemedarbejder og kundeservice, fx hotline, call center, support Andet Manglende besvarelser

13 Antal Pct. Pct. (gyldig) Total

14 Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet Vurderingen af repræsentativitet er baseret på en sammenligning af fordelingen af sammensætningen af kompetencebasen for den finansielle sektor og it-sektoren generelt. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) muliggør en opgørelse af alle beskæftigede i Danmark inden for finansiering og forsikring (branche K i DB07) og it- og informationstjenester (branche JC i DB07) efter område, uddannelse, alder og køn rimeligvis det nærmeste vi kan komme finans-it sektoren. I 2008 så fordelingerne for hele landet inden for hver af disse to brancher således ud baseret på Statistikbankens RASU22: Grundskole, almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse eller bachelor Lang videregående uddannelse Finansiering og forsikring Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 3% 3% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% år 4% 3% 12% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 50+ år 3% 3% 11% 9% 1% 1% 0% 2% 0% 2% år 2% 6% 1% 4% 1% 5% 1% 5% 3% 6% år 2% 6% 4% 9% 1% 4% 2% 7% 3% 9% 50+ år 1% 3% 2% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 3% Den tilsvarende fordeling af respondentmassen ser således ud, hvis vi sammenholder respondenter ansat i henholdsvis finansielle virksomheder og it- eller rådgivningsvirksomheder med hele populationen inden for finansiering og forsikring og it- og informationstjenester: Finansiel virksomhed Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX It- og informationstjenester Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 5% 3% 2% 2% 3% 4% 1% 1% 4% 6% år 8% 4% 6% 3% 4% 6% 1% 2% 4% 8% år 8% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 2% It- eller rådgivningsvirksomhed år 0% 2% 0% 1% 0% 10% 0% 3% 3% 9% år 2% 1% 2% 6% 3% 6% 2% 3% 10% 8% år 3% 8% 3% 5% 2% 4% 0% 1% 1% 3% 14

15 De to fordelinger tilsammen viser tydeligt en underrepræsentation i respondentmassen af personer med en erhvervsuddannelse især i forhold til finansiering og forsikring og mindre overrepræsentationer af personer med korte og lange videregående uddannelser, som det også fremgår af differencerne i tabellen nedenfor (differencer i procentpoint, positive værdier angiver respondentandele højere end de faktiske andele fra RAS). Bemærk dog, at en del af udsvingene i forhold til it- og informationstjenester givetvis skyldes det relativt begrænsede antal respondenter ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder (n=199) og det deraf følgende antal celler med få eller ingen respondenter. Samtidig skal det bemærkes, at sammensætningen af finansiering og forsikring samt it- og informationstjenester i København By og Omegn (og Nordsjælland og Østsjælland) er kendetegnet ved højere andele med lange videregående uddannelser og lavere andele med erhvervsuddannelser end i landet som helhed, præcis som i respondentmassen. Finansiel virksomhed Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 1% 0% -2% -2% 1% 2% 0% -2% 2% 4% år 5% 1% -7% -5% 2% 4% -1% -1% 2% 4% 50+ år 5% 1% -9% -6% 0% 1% 0% -1% 0% 0% It- eller rådgivnings virksomhed år -2% -4% -1% -3% -1% 5% -1% -2% 0% 3% år 0% -5% -3% -2% 2% 1% 0% -4% 6% -1% 50+ år 2% 5% 1% 0% 2% 3% -1% -1% 1% 0% Hvad angår køn og alder, afviger respondentmassen ikke væsentligt fra fordelingerne i finansiering og forsikring og it- og informationstjenester. Respondenterne ansat i finansielle virksomheder er dog samlet set lidt yngre, og respondenterne ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder samlet set lidt ældre end de beskæftigede i de to brancher i Respondentmassen vægtes i forhold til branche, køn, alder og uddannelse, men vi anvender kun tre uddannelseskategorier (folkeskolen og gymnasium, erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser samt bachelor og lange videregående uddannelser) for at minimere antallet af celler med få eller ingen respondenter og skabe en mere robust vægtfordeling. Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse, Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor, Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Finansiel år 0,6 0,9 1,1 0,8 0,5 0,6 15

16 virksomhed It- eller rådgivnings virksomhed år 0,4 0,6 1,2 0,9 0,6 0, år 0,3 0,6 2,7 1,5 0,6 1, år tom 4,6 tom 1,4 2,5 1, år 2,0 9,5 1,6 1,8 0,8 2, år 0,7 0,7 0,7 1,0 1,8 2,2 16

17 Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter Kompetencebasen dækker en lang række arbejdsfunktioner, som i denne analyse er opdelt i tre hovedgrupper: Ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service. Itmedarbejderne under ét udgør 30 pct. af kompetencebasen, mens gruppen af ledere udgør 10 pct. Endelig udgør gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service næsten 60 pct. af hele kompetencebasen, jf. tabel 16 nedenfor. Tabel 16. Oversigt over kompetencebasen fordelt på overordnet arbejdsfunktion Antal respondenter Pct. Ledere (med personaleansvar) It-medarbejdere Analyse, rådgivning og service Total Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it Gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service domineres af rådgivere (22 pct. af alle respondenterne) efterfulgt af stabsmedarbejdere, specialister inden for det finansielle område og medarbejdere ansat i enten kassefunktion eller kundeservice. Ikke overraskende er andelen af respondenter med en it-relateret arbejdsfunktion meget høj inden for it- eller rådgivningsvirksomheder (74 pct.) sammenlignet med den finansielle sektor (20 pct.). I både den finansielle sektor og inden for it- eller rådgivning er det gruppen af it-udviklere, der udgør den største andel af it-medarbejderne i kompetencebasen. Næsten 70 pct. af de medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er ansat i den finansielle sektor. Opdeling i undergrupper De tre hovedgrupper bestående af ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service dækker hver især over ret brede arbejdsområder og kan med fordel opdeles i enten seks eller syv undergrupper med højere intern homogenitet. Disse undergrupper er baseret på en datadreven klyngeanalyse af besvarelsesmønstrene for de i alt 25 forskellige stillingsgrupper indeholdt i spørgeskemaet kombineret med en mere formel sammenligning af de typer af arbejdsfunktioner, som stillingsgrupperne varetager til daglig. Den formelle sammenligning af indeholdte arbejdsfunktioner har bidraget til at afgøre ustabile klyngeformationer og sikre, at de identificerede undergrupper ikke bare empirisk er (relativt) konsistente i deres adfærd og 17

18 behovsvurderinger, men også teoretisk giver mening som samhørende analytiske enheder. Der er identificeret følgende syv undergrupper, jf. Tabel 17 nedenfor: Tabel 17. Gruppering af medarbejdere og ledere Hovedgruppe Undergruppe Stillingskategorier/arbejdsfunktioner Ledere med personaleansvar It-medarbejdere Analyse, rådgivning og service Øverste ledelse Andre ledere Ledelse og udvikling (IT1) Drift og support (IT2) Stabsfunktioner, analyse og forretningsudvikling Salg og rådgivning Topledere og øverste mellemledere Teamledere/linjechefer og andre ledere med personaleansvar It-projektstyring, systemudvikling, rådgivning og komplekse programmeringsopgaver It-administration, programmering, hotline og teknikerarbejde samt andet it-arbejde Medarbejdere i blandt andet HR og økonomi, analytikere, statistikere og andre specialister samt forretningsudvikling Medarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser (it sektor) samt rådgivere (finansiel sektor) Service Kassemedarbejdere, kundeservice, kontorarbejde, intern service og andet arbejde Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper De forskellige grupper af medarbejdere og ledere er meget forskellige, når det gælder deres køns-, alders- og uddannelsesmæssige sammensætning, jf. figur 1 nedenfor: Figur 1. Sammenligning af medarbejdergrupper (køn, alder, uddannelsesniveau) 18

19 Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it. I det følgende er medarbejdergrupperne kort karakteriseret. Ledere med personaleansvar Den typiske leder er en mand i alderen år med en lang videregående uddannelse. De øverste mellemledere skiller sig dog lidt ud ved at være lidt yngre end både topledere og teamledere/linjechefer, idet over 80 pct. af de øverste mellemledere er år, mens det samme kun gør sig gældende for lidt over 40 pct. af teamlederne/linjecheferne. En anden forskel er, at gruppen af teamledere/linjechefer har en anden uddannelsesmæssig profil end den øverste ledelse blandt andet har en relativt stor andel af teamlederne/linjecheferne en kort videregående uddannelse. It-medarbejdere Gruppen af medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling består typisk af mænd i alderen år med en lang videregående uddannelse. Ser man nærmere på forskellene mellem medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling og medarbejdere inden for it-drift og support, så adskiller de to grupper af it-medarbejdere sig primært, når det gælder uddannelsesniveau, hvor medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling typisk har afsluttet en lang videregående uddannelse, mens medarbejdere inden for it-drift og support typisk har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort videregående uddannelse. Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service I gruppen af medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er andelen af kvinder overordnet set relativt høj sammenlignet med gruppen af ledere og it-medarbejderne, og gennemsnitsalderen for denne gruppe er også lidt højere sammenlignet med ledere og itmedarbejdere. 19

20 Sammenligningen af de tre undergrupper viser, at der er store forskelle i sammensætningen af grupperne. Gruppen af medarbejdere inden for stabsfunktioner, analyser og forretningsudvikling er kendetegnet ved en lille overvægt af mænd, en relativt høj gennemsnitsalder og et højere uddannelsesniveau end de to andre undergrupper. Gruppen af medarbejdere inden for salg og rådgivning er sammensat af to vidt forskellige arbejdsfunktioner fra henholdsvis den finansielle sektor og it-sektoren: Blandt rådgiverne (den finansielle sektor) er andelen af kvinder meget høj (over 60 pct.), mens medarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser (it sektoren) typisk er mænd. Overordnet set er der en lille overvægt af kvinder, og aldersmæssigt består gruppen af relativt mange yngre medarbejdere (over 40 pct. er i alderen år). Uddannelsesmæssigt er det en spredt gruppe med en relativt stor andel af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Endelig består gruppen af medarbejdere inden for intern og ekstern service typisk af kvinder med kortere uddannelser lige fra gymnasiale uddannelser (kundeservice) til erhvervsfaglige uddannelser (produktion og intern service samt kassemedarbejdere) til korte videregående uddannelser (kontormedarbejdere). Også aldersmæssigt er der tale om en meget sammensat gruppe, dog med en relativt stor andel af medarbejdere i alderen år. Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation Virksomhedssurveyen blev udsendt i april 2010 til i alt 40 respondenter. Der indkom svar fra 24 respondenter som repræsenterer i alt 19 forskellige finans-it virksomheder, idet der i enkelte tilfælde er flere respondenter fra en specifik virksomhed. I surveyen indgår alle de store banker i Danmark samt alle store it-centraler. Selvom der er tale om et relativt begrænset antal virksomheder i surveyen, dækker de deltagende virksomheder over ca. 63 pct. af alle medarbejdere og ledere inden for bank og realkredit i Danmark samt ca. 91 pct. af alle medarbejdere og ledere i de danske itcentraler, der understøtter den finansielle sektor med it-drift og it-systemer. I analysen refereres til respondenter og ikke til virksomheder, og respondenterne er blevet bedt om at vurdere det forventede fremtidige kompetencebehov for forskellige medarbejdergrupper i virksomheden. Figurerne nedenfor giver et overblik over fordelingen af respondenter med hensyn til arbejdsområde, sektor og virksomhedens størrelse. 20

21 Figur 2: Fordeling af respondenter efter arbejdsområde (N = 24) Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. Figur 3: Fordeling af respondenter efter virksomhedstype 21

22 Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. Figur 4: Fordeling af respondenter efter virksomhedsstørrelse Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. 22

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT

UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF OFFENTLIGE LEDERES BRUG AF PRAKSISNÆRE LEDERUDDANNELSER PÅ AMU- OG VVU-NIVEAU RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Rigtige it-uddannelser

Rigtige it-uddannelser DI ANALYSE Rigtige it-uddannelser Virksomhedernes krav til medarbejdernes it-kompetencer > > Danske virksomheder har trods finanskrisen forsat vanskeligt ved at få dækket deres behov for personer med de

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere