Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport"

Transkript

1 Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til slutrapport Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni

2 Indhold Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder...3 Bilag 2: Kortlægning af uddannelser...4 Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation...8 Kønsfordeling...8 Aldersfordeling...9 Fordeling på sektorer...10 Uddannelsesniveauer...11 Arbejdsfunktioner...11 Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet...14 Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter...17 Opdeling i undergrupper...17 Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper...18 Ledere med personaleansvar...19 It-medarbejdere...19 Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service...19 Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation

3 Bilag 1: Statistisk afgrænsning af finans-it virksomheder Den statistiske afgrænsning af den finansielle sektor er givet ved de branchekoder, som anvendes af Danmarks Statistik, mens it- og rådgivningsvirksomheder inden for finans-it ikke på samme vis kan afgrænses ud fra branchekoder. Her vil finans-it virksomhederne være en delmængde af de it- og rådgivningsvirksomheder, der kan identificeres ud fra forskellige branchekoder. 1 Tabel 1: Statistisk afgrænsning af finansvirksomheder og it- og rådgivningsvirksomheder (DB07) Finansielle virksomheder 64 Pengeinstitut- og finansvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring 65 Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring 66 Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring It- og rådgivningsvirksomheder 62 Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter 63 Informationstjenester Andre relevante branchekoder: Anden udgivelse af software Reparation af computere og ydre enheder Kilde: Danmarks Statistik 1 Opgørelser af antallet af virksomheder på basis af disse branchekoder vil derfor overestimere antallet af finans-it virksomheder 3

4 Bilag 2: Kortlægning af uddannelser Tabel 2: Kortlægning af uddannelser - EUD Uddannelsestype Finans Finans/IT IT EUD Finansuddannelsen Data- og kommunikationsuddannelsen Frontline PC-supporter Web-integrator Tabel 3: Kortlægning af uddannelser - KVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Erhvervsakademi Finansøkonom Datamatiker Multimediedesigner it- og elektronikteknolog VVU Finansiel rådgivning Merkonom, finansiering En VVU uden profil på det merkantile område kan inkludere fagmodulet it som tilvalg Informationsteknologi Tabel 4: Kortlægning af uddannelser - MVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Professionsbachelor Professionsbachelor i finans (erhvervsakademierne) Økonomi og IT (SDU, Slagelse) Datateknik og IT (diplomingeniør, AAU) IKT (diplomingeniør, ingeniørhøjskolerne) Teknologi og økonomi (diplomingeniør, DTU) Softwareudvikling (erhvervsakademierne) Webudvikling (erhvervsakademierne) Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation 4

5 Uddannelsestype Finans Finans/IT IT (SDU, Slagelse) Universitetsbachelor Aktuar (KU) Statistik (KU, AU, AAU) Matematik-økonomi (KU, AU, AAU, SDU) Erhvervsøkonomi og erhvervsjura (CBS, ABS, SDU, AAU) Erhvervsøkonomi og matematik (CBS) Økonomi (CBS, KU, SDU, AAU, AU) Erhvervsøkonomi og IT (CBS, ABS) Erhvervsøkonomi med IT som sidefag (AU) Humanistisk informatik (AU, AAU) Information management (CBS) Informations- og kommunikationsvidenskab (SDU) Informationsvidenskab (SDU, AU, AAU) Kommunikation og IT (KU) Interaktive medier (RUC) Almen erhvervsøkonomi (KU, SDU, AU, AAU, RUC) Jura (KU, SDU, AU, AAU) Global virksomhedsinformatik (ITU) Anvendt matematik (DTU, SDU) Datalogi (KU, RUC, SDU, AAU, AU) Informatik (RUC, AAU) IT (AAU, AU) IT og datamanagement (SDU) Digitale medier og design (ITU) Elektronik og IT (AAU) Internetteknologier og computersystemer (AAU) IT, kommunikation og medieteknologi (AAU) Software (DTU, AAU) Softwareudvikling (ITU) Globale forretningssystemer (AAU) Diplomuddannelser HD 2.del, finansiering (CBS, AU, AAU, SDU) HD 2.del, finansiel rådgivning (CBS, AU, AAU, SDU) Informationsteknologi (ITU) Informationsteknologi, softwarekonstruktion, enkeltfag (AU) Softwareudvikling (CBA) Webudvikling (CBA) 5

6 Tabel 5: Kortlægning af uddannelser - LVU Uddannelsestype Finans Finans/IT IT Kandidat Matematik-økonomi (KU, AU, AAU, SDU) Erhvervsøkonomi og IT (CBS, ABS) Internetteknologier og computersystemer (AAU) Statistik (KU, AU, AAU) Erhvervsøkonomi og erhvervsjura (CBS, ABS, SDU, AAU) Erhvervsøkonomi med IT som sidefag (AU) Cand.merc.dat. (SDU, Odense) Innovativ kommunikationsteknik og entrepreneurskab (AAU) Informationsteknologi (DTU) Erhvervsøkonomi og matematik (CBS) Almen erhvervsøkonomi (CBS, ABS, SDU, AAU, RUC) Økonomi (CBS, KU, SDU, AAU, AU) Jura (KU, SDU, AU, AAU) Aktuar (KU) Elektronik og IT (AAU) Digital design og kommunikation (ITU) Anvendt IKT (DTU) Informationsarkitektur (IT- Vest, AAU) IT og læring, organisatorisk omstilling (IT-Vest, AAU) Elite MSc in Advanced Economics and Finance (CBS) IT produktudvikling (IT-Vest, SDU) Oplevelsesdesign (IT-Vest, AAU) Softwarekonstruktion (IT- Vest, AAU) Softwareudvikling- og teknologi (ITU) Teknisk IT (AU) Webkommunikation (IT- Vest, SDU) Informatik (RUC, AAU) Datalogi (KU, SDU, RUC, AAU, AU) Anvendt matematik (DTU, SDU) Globale forretningssystemer (AAU) Humanistisk informatik (AU, AAU) Interaktive medier (RUC) Global virksomhedsinformatik (ITU) Informationsvidenskab (SDU, AU, AAU) IT-didaktisk design (DPU) 6

7 Uddannelsestype Finans Finans/IT IT IT og kognition (KU) IT, kommunikation og organisation (CBS, IT-Vest) ebusiness (ITU) escience (KU) IT og organisationer (IT-Vest, AU) Naturvidenskab og IT (KU) Multimedier (IT-Vest, AAU, AU) Master MBA (CBS, SDU, IBA, AU) Fleksibel masteruddannelse (KU, AU, DPU) Forskellige it-uddannelser på AAU, It-vest og ITU samt Ikt og læring (AAU), Management of Technology, MMT (AAU, DTU) og It, kommunikation og organisation (It-Vest) 7

8 Bilag 3: Medlemssurvey - baggrundsinformation Medlemssurveyen blev gennemført af DJØF, Finansforbundet og PROSA i januar og februar De tre forbund har udsendt en e-survey til et udsnit af deres medlemmer ansat i danske finans-it virksomheder. Der blev udsendt i alt s, og der indkom 882 svar, hvilket svarer til en samlet svarprocent på ca. 34 pct. Samplen er vægtet på en række baggrundsvariabler (køn, alder og uddannelse) for at sikre bedst mulig repræsentativitet i forhold til den samlede medarbejderbase i den finansielle sektor og i it-sektoren. I praksis er der dog kun ganske små forskelle på de vægtede og uvægtede svarprocenter. Nedenfor er gruppen af respondenter kort karakteriseret. Tabel 6: Antal respondenter fra hvert forbund Antal besvarelser Pct. Antal invitationer Besvarelsesprocent DJØF Finansforbundet PROSA Total Kilde: DJØF, Finansforbundet og PROSA Kønsfordeling Der er flere mænd end kvinder i gruppen af respondenter. Opgørelsen over kønsfordelingen i gruppen af respondenter fra den finansielle sektor og gruppen af respondenter ansat i en it- eller rådgivningsvirksomhed viser desuden, at der er lige mange kvinder og mænd i den finansielle sektor, mens der er en klar overvægt af mænd i it- og rådgivningsvirksomhederne (69 pct. mænd og 31 pct. kvinder). Tabel 7: Kønsfordeling, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) Kvinder Mænd Manglende besvarelser Estimat 8

9 Total (N=882) Tabel 8: Kønsfordeling pr. sektor, alle respondenter Kvinder Mænd Kvinder Mænd Antal Pct. Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Total (N=855) Ifølge Danmarks Statistik for den samlede population (finans og it-sektoren i Danmark) er kønsfordelingen for finans og it overordnet set ca. 59 pct. mænd og 41 pct. kvinder. I den finansielle sektor er kønsfordelingen pct., mens der er en overvægt af mænd (77 pct.) inden for it- og informationstjenester. 3 Tabel 9: Kønsfordeling pr. sektor, hele populationen JC It- og informationstjenester K Finansiering og forsikring Samlet Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Mænd Kvinder Samlet Kilde: Danmarks Statistik, RASU22 Aldersfordeling Størstedelen af respondenterne er i aldersgruppen år. Tabel 10: Aldersfordeling, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) år år år Manglende besvarelser Data fra surveyen og fra Danmarks Statistik er ikke helt sammenlignelige, idet der i surveyen også indgår rådgivningsvirksomheder, der af Danmarks Statistik kategoriseres i en separat kategori ( MA Rådgivning ). 9

10 Total (N=882) Med hensyn til aldersfordelingen, er der i begge grupper flest respondenter i alderen årige. Dog er der relativt flere respondenter i alderen år i gruppen af finansielt ansatte end i gruppen af respondenter, der er ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder. Dette skyldes sandsynligvis, at mange medarbejdere i den finansielle sektor ansættes som elever i en ung alder, mens ansættelse i it- og rådgivningsvirksomheder typisk først sker, når medarbejderne har afsluttet en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Tabel 11: Aldersfordeling pr. sektor år år år år år år Antal Pct. Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Total (N=856) Fordeling på sektorer Hovedparten af respondenterne er ansat i den finansielle sektor med i alt 67 pct. af respondenterne ansat i en bank, sparekasse, otte pct. i forsikring eller pension og to pct. i anden finansiel virksomhed. Tabel 12. Fordeling på sektorer, alle respondenter Antal Pct. Pct. (gyldig) Finansiel virksomhed It- eller rådgivningsvirksomhed Manglende besvarelser 11 1 Total (N=882) Tabel 13. Fordeling på sektorer, hele populationen Antal Pct. K Finansiering og forsikring JC It- og informationstjenester Total

11 Kilde: Danmarks Statistik, RASU22 Over halvdelen af respondenterne er ansat i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun ni pct. arbejder i en virksomhed med under 100 ansatte. Sammenligner vi de finansielle virksomheder med it- eller rådgivningsvirksomhederne, viser det sig, at respondenterne i den finansielle sektor typisk er ansat i relativt store virksomheder 58 pct. af respondenterne arbejder i en virksomhed med over 2000 medarbejdere, mens kun 28 pct. af respondenterne inden for it eller rådgivning er ansat i en virksomhed med mere end 2000 medarbejdere. Uddannelsesniveauer En fjerdedel af alle respondenterne har en lang videregående uddannelse: Tabel 14: Fordeling på uddannelsesniveauer Antal Pct. Pct. (gyldig) Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse Ph.d Andet System missing 25 3 Total Der er imidlertid forskel på uddannelsesniveauet i de to sektorer især når det gælder andelen af respondenter med en lang videregående uddannelse. I den finansielle sektor har respondenterne typisk en erhvervsuddannelse eller en kort videregående uddannelse, mens 17 pct. af respondenterne har en lang videregående uddannelse. Inden for it- eller rådgivning har 34 pct. af respondenterne en lang videregående uddannelse. Arbejdsfunktioner Kompetencebasen fordeler sig på mange forskellige arbejdsfunktioner Tabel 15. Oversigt over kompetencebasen fordelt på arbejdsfunktioner 11

12 Antal Pct. Pct. (gyldig) Topleder (med i direktionen) Øverste mellemleder (ledelsesansvar for andre ledere) Team leder/linjechef (leder for en gruppe af medarbejdere, som ikke selv har personaleansvar) Leder med personaleansvar, andet Stabsmedarbejder, fx HR, jura/compliance, økonomi, kommunikation, ledelsesinformation og revision Specialist indenfor (finansielle områder), fx investering, kredit, handel, pension, bolig Analytiker, statistiker og aktuar Salg, rådgivning og analyser 4 Rådgiver (privat og erhverv) Forretningsudvikling IT-projektstyring, IT-projektleder IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer Overordnet drift af IT systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer Rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware Programmeringsarbejde, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer Programmeringsarbejde, herunder tilpasning af applikationer, design af skabeloner IT-driftsplanlægning og administration Hotline og teknikerarbejde IT-operatørarbejde Andet IT-relateret arbejde Produktion og intern service Kontormedarbejder (sekretærer, bogholdere mv.) Kassemedarbejder og kundeservice, fx hotline, call center, support Andet Manglende besvarelser

13 Antal Pct. Pct. (gyldig) Total

14 Bilag 4: Medlemssurvey - vurdering af repræsentativitet Vurderingen af repræsentativitet er baseret på en sammenligning af fordelingen af sammensætningen af kompetencebasen for den finansielle sektor og it-sektoren generelt. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) muliggør en opgørelse af alle beskæftigede i Danmark inden for finansiering og forsikring (branche K i DB07) og it- og informationstjenester (branche JC i DB07) efter område, uddannelse, alder og køn rimeligvis det nærmeste vi kan komme finans-it sektoren. I 2008 så fordelingerne for hele landet inden for hver af disse to brancher således ud baseret på Statistikbankens RASU22: Grundskole, almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse eller bachelor Lang videregående uddannelse Finansiering og forsikring Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 3% 3% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% år 4% 3% 12% 8% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 50+ år 3% 3% 11% 9% 1% 1% 0% 2% 0% 2% år 2% 6% 1% 4% 1% 5% 1% 5% 3% 6% år 2% 6% 4% 9% 1% 4% 2% 7% 3% 9% 50+ år 1% 3% 2% 5% 0% 1% 1% 3% 1% 3% Den tilsvarende fordeling af respondentmassen ser således ud, hvis vi sammenholder respondenter ansat i henholdsvis finansielle virksomheder og it- eller rådgivningsvirksomheder med hele populationen inden for finansiering og forsikring og it- og informationstjenester: Finansiel virksomhed Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX It- og informationstjenester Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 5% 3% 2% 2% 3% 4% 1% 1% 4% 6% år 8% 4% 6% 3% 4% 6% 1% 2% 4% 8% år 8% 4% 2% 3% 1% 2% 0% 1% 1% 2% It- eller rådgivningsvirksomhed år 0% 2% 0% 1% 0% 10% 0% 3% 3% 9% år 2% 1% 2% 6% 3% 6% 2% 3% 10% 8% år 3% 8% 3% 5% 2% 4% 0% 1% 1% 3% 14

15 De to fordelinger tilsammen viser tydeligt en underrepræsentation i respondentmassen af personer med en erhvervsuddannelse især i forhold til finansiering og forsikring og mindre overrepræsentationer af personer med korte og lange videregående uddannelser, som det også fremgår af differencerne i tabellen nedenfor (differencer i procentpoint, positive værdier angiver respondentandele højere end de faktiske andele fra RAS). Bemærk dog, at en del af udsvingene i forhold til it- og informationstjenester givetvis skyldes det relativt begrænsede antal respondenter ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder (n=199) og det deraf følgende antal celler med få eller ingen respondenter. Samtidig skal det bemærkes, at sammensætningen af finansiering og forsikring samt it- og informationstjenester i København By og Omegn (og Nordsjælland og Østsjælland) er kendetegnet ved højere andele med lange videregående uddannelser og lavere andele med erhvervsuddannelser end i landet som helhed, præcis som i respondentmassen. Finansiel virksomhed Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd år 1% 0% -2% -2% 1% 2% 0% -2% 2% 4% år 5% 1% -7% -5% 2% 4% -1% -1% 2% 4% 50+ år 5% 1% -9% -6% 0% 1% 0% -1% 0% 0% It- eller rådgivnings virksomhed år -2% -4% -1% -3% -1% 5% -1% -2% 0% 3% år 0% -5% -3% -2% 2% 1% 0% -4% 6% -1% 50+ år 2% 5% 1% 0% 2% 3% -1% -1% 1% 0% Hvad angår køn og alder, afviger respondentmassen ikke væsentligt fra fordelingerne i finansiering og forsikring og it- og informationstjenester. Respondenterne ansat i finansielle virksomheder er dog samlet set lidt yngre, og respondenterne ansat i it- eller rådgivningsvirksomheder samlet set lidt ældre end de beskæftigede i de to brancher i Respondentmassen vægtes i forhold til branche, køn, alder og uddannelse, men vi anvender kun tre uddannelseskategorier (folkeskolen og gymnasium, erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser samt bachelor og lange videregående uddannelser) for at minimere antallet af celler med få eller ingen respondenter og skabe en mere robust vægtfordeling. Realeksamen eller folkeskolens afgangsprøve, Gymnasial eksamen, HHX, HTX Erhvervsuddannelse, Erhvervsakademiuddannelse/ Kort videregående uddannelse Bachelor eller professionsbachelor, Lang videregående uddannelse eller Ph.d. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Finansiel år 0,6 0,9 1,1 0,8 0,5 0,6 15

16 virksomhed It- eller rådgivnings virksomhed år 0,4 0,6 1,2 0,9 0,6 0, år 0,3 0,6 2,7 1,5 0,6 1, år tom 4,6 tom 1,4 2,5 1, år 2,0 9,5 1,6 1,8 0,8 2, år 0,7 0,7 0,7 1,0 1,8 2,2 16

17 Bilag 5: Medlemssurvey - gruppering af respondenter Kompetencebasen dækker en lang række arbejdsfunktioner, som i denne analyse er opdelt i tre hovedgrupper: Ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service. Itmedarbejderne under ét udgør 30 pct. af kompetencebasen, mens gruppen af ledere udgør 10 pct. Endelig udgør gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service næsten 60 pct. af hele kompetencebasen, jf. tabel 16 nedenfor. Tabel 16. Oversigt over kompetencebasen fordelt på overordnet arbejdsfunktion Antal respondenter Pct. Ledere (med personaleansvar) It-medarbejdere Analyse, rådgivning og service Total Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it Gruppen af medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service domineres af rådgivere (22 pct. af alle respondenterne) efterfulgt af stabsmedarbejdere, specialister inden for det finansielle område og medarbejdere ansat i enten kassefunktion eller kundeservice. Ikke overraskende er andelen af respondenter med en it-relateret arbejdsfunktion meget høj inden for it- eller rådgivningsvirksomheder (74 pct.) sammenlignet med den finansielle sektor (20 pct.). I både den finansielle sektor og inden for it- eller rådgivning er det gruppen af it-udviklere, der udgør den største andel af it-medarbejderne i kompetencebasen. Næsten 70 pct. af de medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er ansat i den finansielle sektor. Opdeling i undergrupper De tre hovedgrupper bestående af ledere, it-medarbejdere og medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service dækker hver især over ret brede arbejdsområder og kan med fordel opdeles i enten seks eller syv undergrupper med højere intern homogenitet. Disse undergrupper er baseret på en datadreven klyngeanalyse af besvarelsesmønstrene for de i alt 25 forskellige stillingsgrupper indeholdt i spørgeskemaet kombineret med en mere formel sammenligning af de typer af arbejdsfunktioner, som stillingsgrupperne varetager til daglig. Den formelle sammenligning af indeholdte arbejdsfunktioner har bidraget til at afgøre ustabile klyngeformationer og sikre, at de identificerede undergrupper ikke bare empirisk er (relativt) konsistente i deres adfærd og 17

18 behovsvurderinger, men også teoretisk giver mening som samhørende analytiske enheder. Der er identificeret følgende syv undergrupper, jf. Tabel 17 nedenfor: Tabel 17. Gruppering af medarbejdere og ledere Hovedgruppe Undergruppe Stillingskategorier/arbejdsfunktioner Ledere med personaleansvar It-medarbejdere Analyse, rådgivning og service Øverste ledelse Andre ledere Ledelse og udvikling (IT1) Drift og support (IT2) Stabsfunktioner, analyse og forretningsudvikling Salg og rådgivning Topledere og øverste mellemledere Teamledere/linjechefer og andre ledere med personaleansvar It-projektstyring, systemudvikling, rådgivning og komplekse programmeringsopgaver It-administration, programmering, hotline og teknikerarbejde samt andet it-arbejde Medarbejdere i blandt andet HR og økonomi, analytikere, statistikere og andre specialister samt forretningsudvikling Medarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser (it sektor) samt rådgivere (finansiel sektor) Service Kassemedarbejdere, kundeservice, kontorarbejde, intern service og andet arbejde Karakteristik af forskellige medarbejdergrupper De forskellige grupper af medarbejdere og ledere er meget forskellige, når det gælder deres køns-, alders- og uddannelsesmæssige sammensætning, jf. figur 1 nedenfor: Figur 1. Sammenligning af medarbejdergrupper (køn, alder, uddannelsesniveau) 18

19 Kilde: Surveyundersøgelse af kompetencebasen inden for finans-it. I det følgende er medarbejdergrupperne kort karakteriseret. Ledere med personaleansvar Den typiske leder er en mand i alderen år med en lang videregående uddannelse. De øverste mellemledere skiller sig dog lidt ud ved at være lidt yngre end både topledere og teamledere/linjechefer, idet over 80 pct. af de øverste mellemledere er år, mens det samme kun gør sig gældende for lidt over 40 pct. af teamlederne/linjecheferne. En anden forskel er, at gruppen af teamledere/linjechefer har en anden uddannelsesmæssig profil end den øverste ledelse blandt andet har en relativt stor andel af teamlederne/linjecheferne en kort videregående uddannelse. It-medarbejdere Gruppen af medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling består typisk af mænd i alderen år med en lang videregående uddannelse. Ser man nærmere på forskellene mellem medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling og medarbejdere inden for it-drift og support, så adskiller de to grupper af it-medarbejdere sig primært, når det gælder uddannelsesniveau, hvor medarbejdere inden for it-ledelse og udvikling typisk har afsluttet en lang videregående uddannelse, mens medarbejdere inden for it-drift og support typisk har afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse eller en kort videregående uddannelse. Medarbejdere inden for analyse, rådgivning og service I gruppen af medarbejdere, der arbejder inden for analyse, rådgivning og service er andelen af kvinder overordnet set relativt høj sammenlignet med gruppen af ledere og it-medarbejderne, og gennemsnitsalderen for denne gruppe er også lidt højere sammenlignet med ledere og itmedarbejdere. 19

20 Sammenligningen af de tre undergrupper viser, at der er store forskelle i sammensætningen af grupperne. Gruppen af medarbejdere inden for stabsfunktioner, analyser og forretningsudvikling er kendetegnet ved en lille overvægt af mænd, en relativt høj gennemsnitsalder og et højere uddannelsesniveau end de to andre undergrupper. Gruppen af medarbejdere inden for salg og rådgivning er sammensat af to vidt forskellige arbejdsfunktioner fra henholdsvis den finansielle sektor og it-sektoren: Blandt rådgiverne (den finansielle sektor) er andelen af kvinder meget høj (over 60 pct.), mens medarbejdere inden for salg, rådgivning og analyser (it sektoren) typisk er mænd. Overordnet set er der en lille overvægt af kvinder, og aldersmæssigt består gruppen af relativt mange yngre medarbejdere (over 40 pct. er i alderen år). Uddannelsesmæssigt er det en spredt gruppe med en relativt stor andel af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Endelig består gruppen af medarbejdere inden for intern og ekstern service typisk af kvinder med kortere uddannelser lige fra gymnasiale uddannelser (kundeservice) til erhvervsfaglige uddannelser (produktion og intern service samt kassemedarbejdere) til korte videregående uddannelser (kontormedarbejdere). Også aldersmæssigt er der tale om en meget sammensat gruppe, dog med en relativt stor andel af medarbejdere i alderen år. Bilag 6: Virksomhedssurvey - baggrundsinformation Virksomhedssurveyen blev udsendt i april 2010 til i alt 40 respondenter. Der indkom svar fra 24 respondenter som repræsenterer i alt 19 forskellige finans-it virksomheder, idet der i enkelte tilfælde er flere respondenter fra en specifik virksomhed. I surveyen indgår alle de store banker i Danmark samt alle store it-centraler. Selvom der er tale om et relativt begrænset antal virksomheder i surveyen, dækker de deltagende virksomheder over ca. 63 pct. af alle medarbejdere og ledere inden for bank og realkredit i Danmark samt ca. 91 pct. af alle medarbejdere og ledere i de danske itcentraler, der understøtter den finansielle sektor med it-drift og it-systemer. I analysen refereres til respondenter og ikke til virksomheder, og respondenterne er blevet bedt om at vurdere det forventede fremtidige kompetencebehov for forskellige medarbejdergrupper i virksomheden. Figurerne nedenfor giver et overblik over fordelingen af respondenter med hensyn til arbejdsområde, sektor og virksomhedens størrelse. 20

21 Figur 2: Fordeling af respondenter efter arbejdsområde (N = 24) Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. Figur 3: Fordeling af respondenter efter virksomhedstype 21

22 Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. Figur 4: Fordeling af respondenter efter virksomhedsstørrelse Kilde: Surveyundersøgelser af virksomheder inden for finans-it. 22

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. debat. Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it debat Udfordringer og forslag til strategiske tiltag Indhold 5 Udfordring 1: Sikre et sammenhængende finans-it uddannelsessystem

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

FIND DIN RETTE IT PROFIL. Miniguide til arbejdsgivere og nyuddannede

FIND DIN RETTE IT PROFIL. Miniguide til arbejdsgivere og nyuddannede FIND DIN RETTE IT PROFIL Miniguide til arbejdsgivere og nyuddannede 1 ET NØDVENDIGT OVERBLIK IT indgår i mere og mere omkring os, og mange processer er eller bliver afhængige af IT. Derfor er IT en stadig

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab

Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab Spørgeskemaundersøgelse af lærere og underviseres behov for efteruddannelse i innovation og entreprenørskab 2 3 Indhold Baggrund................................................................................................................

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark

Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Uddannelser i oplevelsesøkonomien Anslag til et faktaark Feltafgrænsning Afgrænsning af søgefeltet 1 er baseret på følgende hovedkriterier: Er uddannelsen SU-berettiget og/eller er uddannelsen inden for

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet

Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet 17. december 2013 Baggrundsnotat: Undervisningstimer på universitetet Dette notat redegør for den økonometriske analyse af sammenhængen mellem undervisningstid og indkomst i afsnit 5.3 i Analyserapport

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Trusler og vold florerer i jobcentre

Trusler og vold florerer i jobcentre Trusler og vold florerer i jobcentre Hver fjerde af de ansatte i jobcentrene oplever stigende problemer med voldelige borgere, og hver tredje sagsbehandler oplever trusler fra borgere som et voksende problem.

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere