Det strategiske forskningsråd nye projekter 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det strategiske forskningsråd nye projekter 2012"

Transkript

1 Det strategiske forskningsråd nye projekter 2012 SYMBIO - Integration af biomasse og vindkraft til forbedring og opgradering af biogas via brintbaseret anaerob nedbrydning Projektet kortlægger potentialet for den nye idé at anvende brint, produceret med overskudsstrøm fra vindmøller, og CO2 til at forøge og opgradere biogasproduktion. Derved vil produktionen blive uafhængig af biomasse og overskydende energi kan lagres i det eksisterende gasnet og balancere elproduktionen i et energisystem med stor andel vindenergi. ASHBACK - Tilbageførsel af aske fra biobrændsel i energianlæg til skov og mark; økotoksikologiske konsekvenser ASHBACK vil undersøge de miljømæssige og økologiske konsekvenser af spredning af aske fra biobrændsel i naturen. Dette skal muliggøre at tilbageføre en større mængde aske uden at påvirke økosystemer og miljø negativt. Derved forbedres kraftværkernes økonomi, da udgifterne til deponering af aske falder, og det økologiske fodaftryk mindskes fordi næringsstoffer føres tilbage til naturen. Bio Chain - Optimering af værdikæder til produktion af biogas i Danmark Bio Chain analyserer værdikæderne fra indsamling over forgasning og energiproduktion til slutanvendelse af restprodukt for produktion af biogas. Det skal identificere og overkomme barrierne for produktionen med fokus på at sikre optimal ressourceudnyttelse og god økonomi for parterne i de produktions- og værdikæder, der er knyttet til biogasindustrien. KONTAKT: Irini Angelidaki- PERIODE: 2013/7-2018/6 BUDGET I ALT: 16,94 mio.kr TILSKUD: 12,86 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Københavns Universitet KONTAKT: Søren Christensen- PERIODE: 2013/5-2018/4 BUDGET I ALT: 28,19 mio.kr TILSKUD: 20,63 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Syddansk Universitet (University of Southern Denmark) KONTAKT: Sven Gjedde Sommer- PERIODE: 2013/3-2017/3 BUDGET I ALT: 24,71 mio.kr TILSKUD: 19,63 mio.kr ID: ENMI ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 7

2 DANCNGAS - Udvikling og anvendelse af cirkulerende fluidbed- forgasning af biomasse Projektet udvikler et forgasningssystem af biomasse med trinvis konvertering, der tillader styring af temperaturen af forgasningen. Målet med det bilaterale forskningsprojekt er at udvikle en model til at beskrive de fysiske og kemiske fænomener i biomasseforgasseren med henblik på opskalering af apparatet, så kommercialisering af teknologien kan muliggøres. 4M Center - Mekanismer, materialer, fremstilling og styring - Interdisciplinær forskning for at fremme kommercialisering af højtemperatur PEM brændselsceller Høj temperatur polymer- brændselsceller (virkende ved C)er et område med stort potentiale, da de er simplere end traditionelle celler. Danmark holder en styrkeposition på dette område, men yderligere forskning og udvikling, der forbedrer ydelse, holdbarhed og pris, er nødvendig, hvis teknologien skal slå igennem. 4M- centerets formål er at samle og styrke denne forskning i Danmark. NACORR - Nye katalysatorlegeringer til iltreduktionsreaktioner i Proton Exchange Membrane Fuel Cells Projektet udforsker en ny type legeringer til brug i lavtemperatur polymer brændselsceller. Det skal reducere behovet for det sjældne og dyre platin, men uden at cellens effektivitet og levetid forringes som med andre alternativer. Derved styrkes potentialet for brændselsceller i fremtidens energisystem på både transport- og generationssiden. FCCP- APU Fuel Cell operating on Conventional Fuels as Auxiliary Power Unit for Electrical Vehicles - I KONTAKT: Kim Dan- Johansen- PERIODE: 2013/1-2016/12 BUDGET I ALT: 7,60 mio.kr TILSKUD: 6,51 mio.kr ID: ENMI KONTAKT: Qingfeng Li- PERIODE: 2013/4-2018/3 BUDGET I ALT: 43,64 mio.kr TILSKUD: 31,00 mio.kr ID: ENMI KONTAKT: Ib Chorkendorff- PERIODE: 2013/4-2017/3 BUDGET I ALT: 21,97 mio.kr TILSKUD: 14,83 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: SERENERGY A/S KONTAKT: Mads Bang- PERIODE: 2012/8-2015/7 ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 7

3 - (A) The FCCF- APU project aims to develop an APU (auxiliary power unit) for electrical vehicles which can be operated with conventional fuels like petrol or diesel. The FCCF- APU project will propose an innovative system design that allows for operating the system water autonomously, avoiding any problems with freezing water feed stocks. FCCP- APU Fuel Cell operating on Conventional Fuels as Auxiliary Power Unit for Electrical Vehicles - I - (B) The FCCF- APU project aims to develop an APU (auxiliary power unit) for electrical vehicles which can be operated with conventional fuels like petrol or diesel. The FCCF- APU project will propose an innovative system design that allows for operating the system water autonomously, avoiding any problems with freezing water feed stocks. UserTEC - Brugerpraksis, teknologi og boligers energiforbrug Store energibesparelser kan opnås i bygningssektoren, men manglende forståelse eller accept fra brugerne har vist sig at være en begrænsende faktor. UserTEC vil derfor studere forskellige brugeres respons på bygningsteknologier for i højere grad at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale. ENOVHEAT - Energibesparende Magnetiske Varmepumper Effektive varmepumper drevet af vedvarende energi kan bidrage væsentligt til reduktion af Danmarks CO2- udledning. Dette projekt vil udvikle vidensgrundlaget for højeffektive varmepumper baseret på magnetiske materialer og for systemintegration af disse. Arbejdet vil sigte mod produktion af en prototype, for at vise konceptets potentiale i praksis. CHALSOL - Chalkogene solceller af BUDGET I ALT: 4,10 mio.kr TILSKUD: 2,05 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: DANISH POWER SYSTEMS ApS KONTAKT: Thomas Steenberg- PERIODE: 2012/8-2015/7 BUDGET I ALT: 1,89 mio.kr TILSKUD: 1,13 mio.kr ID: ENMI OMRÅDE: Energieffektivitet ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Kirsten Gram- Hanssen- PERIODE: 2013/3-2018/3 BUDGET I ALT: 26,40 mio.kr TILSKUD: 17,18 mio.kr ID: ENMI OMRÅDE: Energieffektivitet KONTAKT: Christian Bahl- PERIODE: 2013/1-2017/6 BUDGET I ALT: 22,11 mio.kr TILSKUD: 18,90 mio.kr ID: ENMI ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 7

4 CZTS (Kobber Zink Tin Svolv) Silicium- solceller, som i dag er de mest udbredte, er komplicerede og dyre at fremstille. I CHALSOL- projektet bliver forskellige sammensætninger og mikrostrukturer af tyndfilmssolceller af det lovende materiale CZTS undersøgt for at optimere denne solcelletype. Målet er at skabe et miljøvenligt og billigt alternativ til de forholdsvist dyre silicium- celler. OffWindChina - Research and development of optimal wind turbine rotors under offshore wind conditions in China Kina er rig på offshore vindressourcer, men er prisen høj i forhold til landmøller. I et samarbejde mellem danske og kinesiske eksperter på området fokuserer det bilaterale forskningsprojekt på at nedbringe omkostningerne ved offshore vindenergi gennem aerodynamisk og strukturelt design og test af optimale vindmøller tilpasset de særlige kinesiske vindforhold. 5s Fremtidens elmarkeder Målet om 50 % vedvarende energi i vores elsystem vil ændre elmarkedet fundamentalt. 5s- projektet undersøger og udvikler nye koncepter for elmarkedet, der kan klare svingende produktion og et fleksibelt forbrug. Målet er at foreslå og vurdere marked modeller der gør det muligt at håndtere øgede dynamikker og usikkerheder, og samtidig maksimere den sociale velfærd og muliggøre de nødvendige investeringer. ALPBES - Avanceret estimering og forudsigelse af levetid for batterier Et fossilfrit energisystem kræver stor fleksibilitet i elnettet. Lithium- batterier, der i de seneste år er undergået stor udvikling i ydelse og pris, kan tilføre nettet fleksibilitet i fremtiden. ALPBES har til formål at udvikle modeller, der forudsiger en batteripakkes tilstand og ydeevne under givne arbejdsbetingelser og sikrer rentabelt design. OMRÅDE: Sol KONTAKT: Jørgen Ingolf Schou- PERIODE: 2013/1-2016/2 BUDGET I ALT: 18,54 mio.kr TILSKUD: 16,38 mio.kr ID: ENMI OMRÅDE: Vind KONTAKT: Wen Zhong Shen- PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 8,19 mio.kr TILSKUD: 6,03 mio.kr ID: ENMI KONTAKT: Pierre Pinson- PERIODE: 2013/4-2017/1 BUDGET I ALT: 15,38 mio.kr TILSKUD: 11,00 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Søren Knudsen Kær- PERIODE: 2013/2-2017/1 BUDGET I ALT: 25,34 mio.kr TILSKUD: 16,47 mio.kr ID: ENMI ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 7

5 WIC2IT - Wireless Inductive Charging TO Interoperation Testing (A) Der foregår pt forhandlinger blandt partnerne WIC2IT - Wireless Inductive Charging TO Interoperation Testing (B) Der foregår pt forhandlinger mellem partnerne COMPETT - Competitive Electric Town Transport COMPETT explores functionalities and potential barriers for the wide range of electrified vehicles that are in use today. The project seeks to develop an economic model showing the costs and benefits of electrified vehicles. E- vehicle noise will also be analyzed. Austria, Denmark and Norway participate in the project. Read more on compett.com NEMO - Novel E- MObility Grid Model (A) NEMO seeks to develop a simulation and optimization tool suite on the impact of a large volume of electric vehicles (EV) on the power grid, based on existing tools of three of the project partners. The tool suite are tested against the distribution grid of RAH, and the distributed generation of Ringkøbing CHP- plant, NEMO - Novel E- MObility Grid Model (B) NEMO seeks to develop a simulation and optimization tool suite ANSVARLIG: AARHUS UNIVERSITET KONTAKT: Søren Kjærgaard- PERIODE: 2012/6-2015/12 BUDGET I ALT: 6,84 mio.kr TILSKUD: 4,95 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Erik Schaltz- PERIODE: 2012/6-2015/6 BUDGET I ALT: 2,33 mio.kr TILSKUD: 1,44 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Vejdirektoratet KONTAKT: Hans Bendtsen- PERIODE: 2012/7-2015/6 BUDGET I ALT: 1,76 mio.kr TILSKUD: 1,76 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: EMD INTERNATIONAL A/S KONTAKT: Anders N. Andersen- PERIODE: 2012/5-2015/5 BUDGET I ALT: 1,52 mio.kr TILSKUD: 0,91 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Ringkøbing Fjernvarmeværk, Ringkøbing KONTAKT: Jesper Skovhus Andersen- ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 5 / 7

6 on the impact of a large volume of electric vehicles (EV) on the power grid, based on existing tools of three of the project partners. The tool suite are tested against the distribution grid of RAH,www.rah.dk, and the distributed generation of Ringkøbing CHP- plant, PERIODE: 2012/5-2015/5 BUDGET I ALT: 0,44 mio.kr TILSKUD: 0,25 mio.kr ID: ENMI NEMO - Novel E- MObility Grid Model (C) NEMO seeks to develop a simulation and optimization tool suite on the impact of a large volume of electric vehicles (EV) on the power grid, based on existing tools of three of the project partners. The tool suite are tested against the distribution grid of RAH,www.rah.dk, and the distributed generation of Ringkøbing CHP- plant, SELECT - Suitability of ELEctromobility for Commercial Transport (A) SELECT examines the actual state and expected development of EV in commercial transport in different European countries and will derive recommendations addressing the broad range of stakeholders including policy, industry, and users. Different solutions to support the customers shift from conventional to electric vehicles will be proposed. SELECT - Suitability of ELEctromobility for Commercial Transport (B) SELECT examines the actual state and expected development of EV in commercial transport in different European countries and will derive recommendations addressing the broad range of stakeholders including policy, industry, and users. Different solutions to support the customers shift from conventional to electric vehicles will be proposed. EV- STEP - Sustainable Technical and Economic Pathways for Electrified Mobility Systems in EU27 by 2030 ANSVARLIG: RAH KONTAKT: Jacob Møller- PERIODE: 2012/5-2015/5 BUDGET I ALT: 0,44 mio.kr TILSKUD: 0,25 mio.kr ID: ENMI KONTAKT: Anders Vedsted Nørrelund- PERIODE: 2012/7-2015/6 BUDGET I ALT: 3,40 mio.kr TILSKUD: 2,91 mio.kr ID: ENMI ANSVARLIG: Clever KONTAKT: Ole Alm- PERIODE: 2012/7-2015/6 BUDGET I ALT: 0,00 mio.kr TILSKUD: 0,26 mio.kr ID: ENMI KONTAKT: Poul Erik Grohnheit- ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 6 / 7

7 EV- STEP's overall goal is the long term strategic analysis of the energy, economic and environmental dimensions of the different kinds of electric vehicles. EV- STEP is a two year project funded under the ERANET Electromobility+ program. The project consortium consists of four European research institutes. PERIODE: 2012/6-2014/5 BUDGET I ALT: 1,37 mio.kr TILSKUD: 1,24 mio.kr ID: ENMI ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 7 / 7

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION

NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION NATURGAS UNDER FORANDRING NATURAL GAS IN TRANSITION Årsberetning 2010 Annual report 2010 Dansk Gasteknisk Center a/s Danish Gas Technology Centre 2 Årsberetning Annual report 2010 DGC Hvem er vi? Who are

Læs mere

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage

Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Systemanalyse af Compressed Air Energy Storage Danmarks Tekniske Universitet - Optimering, drift og implementering i det danske energimarked Jakob Rud EKSAMENSPROJEKTRAPPORT Institut for Mekanisk Teknologi

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning

Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning Aktivhuse - en del af fremtidens energiforsyning Roskilde Universitet Det humanistisk teknologiske basisstudie Vejleder: Rikke Lybæk Udarbejdet af gruppe 7: Alexander Klavsen, Patrick H. Hoxer, Kenneth

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09

UEDP projekt 33033-0196 Vindmøllers økonomi 2007-09 Projektgruppe: EMD International; Per Nielsen (projektleder) Risø, Jørgen Lemming, Poul Erik Morthorst, Niels Erik Clausen, Henrik Lawetz EA analyse, Hans Henrik Lindboe, Edward James-Smith, Niels Christian

Læs mere

Kan man tjene penge på ren luft?

Kan man tjene penge på ren luft? Kan man tjene penge på ren luft? - danske styrkepositioner inden for teknologier, der reducerer luftforurening Torsten Andersen, Anders Jørgensen, Thomas Alstrup og Jørgen Rosted FORA Miljøprojekt Nr.

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser

Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser Miljøprojekt Nr. 753 2003 Den teknologiske udviklings mulige miljøkonsekvenser - belyst via eksisterende teknologiske fremsyn Birgitte Rasmussen og Mads Borup Forskningscenter Risø, Systemanalyse Miljøstyrelsen

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation E-mail Title of dissemination Type of activity Ebbe Münster, PlanEnergi, Denmark em@planenergi.dk

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere