Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1 Fransk 1. år - efterår 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1 Fransk 1. år - efterår 2008"

Transkript

1 Devoirs : Répondre à A ou B (ou éventuellement aux deux) le tout ne devrait dépasser les deux pages à interlignage 1,5. A. Faire un résumé de l article suivant Dansk som det andet sprog Le résumé doit clarifier les enjeux et les risques tels que les voit l auteur de l article. B. Rédiger un essai en répondant à une questions suivantes a) Est-il important de nos jours de maîtriser plusieurs langues, outre la langue maternelle et l anglais? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi pas? Quels sont les arguments avancés par les banquiers du texte? cf aussi le débat des documents danois : b) La langue danoise est-elle un anachronisme de nos jours? Discuter cette question à l appui des jeunes étudiants dont il est question dans l article du quotidien danois, Børsen. Si oui, pourquoi? et Sous quelle(s) condition(s)? Si non, pourquoi pas? 1

2 Dansk som "det andet sprog" Af Michael Herslund, professor, dr.phil., Institut for fransk ved Handelshøjskolen i København Når man vover sig ud i debatten om et åbenbart omtåleligt emne som den omsiggribende amerikanisering og den deraf følgende massive engelske påvirkning af det danske sprog, må man være forberedt på lidt af hvert. Især på at kritikere af ens synspunkter imødegår påstande som de ville ønske man havde fremsat, ikke dem man faktisk står inde for. Vi, Niels Davidsen-Nielsen og undertegnede, er således blevet kritiseret for at forudsige dansks snarlige død, vi har fået lange foredrag om dansk sproghistorie og låneordenes betydning og status i dansk, og vi har sågar af en venlig kollega fået en kopi af en af vores kronikker (Politiken ) retur med alle fremmedord understreget med rødt vel for at vise hvor inkonsekvente vi er! Midt i alt dette er der vel ikke andet at gøre end at prøve igen og præcisere visse synspunkter. Altså: det væsentligste er ikke de enkelte engelske låneord der kommer tilfældigt og naturligt optagelse af nye ord er en naturlig del af ethvert sprogs normale liv; det drejer sig heller ikke om ungdomsgruppers brug af engelsk de skal bare have lov at være i fred. Det drejer sig om to hovedspørgsmål: det ene er misbruget af engelsk det latterlige og hovedløse snobberi. Det er der sikkert ikke meget at gøre ved, det kan man kun grine ad, og det skal der ikke ofres plads på her. Bortset fra at det jo er et symptom på og en bivirkning af det andet, som er vigtigere, og som der kan gøres noget ved: domænetabene det faktum at større og større områder efterhånden anglificeres og tabes for brugen af dansk. Det er dette der på længere sigt udgør en fare for dansk som komplet kultursprog dvs. et sprog som kan bruges til at behandle alle aspekter af verden personlige, kommercielle, kulturelle, sociale, religiøse, videnskabelige, politiske, sportslige... Det er her det danske samfund har en forpligtelse. Ikke bare til at bevare og beskytte, men til at styrke og videreudvikle sit sprog, som institutions- og kulturbærende sprog i Danmark, som en del af det europæiske kulturfællesskab, og i et videre perspektiv som et af verdens relativt set fåtallige komplette kultursprog med en lang, ubrudt skriftlig tradition. Et sprog som ydermere er i den heldige situation at det stort set falder sammen med en veldefineret geografisk, national og politisk enhed. Dansk har aldrig, bortset fra i Skåne og Slesvig, været udsat for national undertrykkelse som for eksempel catalansk og irsk. Begge var de i middelalderen blomstrende kultursprog. Begge har de været udsat for systematisk undertrykkelse fra fremmede magthaveres side. Det ene er på vej op igen som regionalt sprog, det andet er, trods status som officielt nationalsprog, stort set reduceret til et folkloristisk objekt. De to sprogs kranke skæbne skyldes ikke massiv import af henholdsvis castilianske og engelske låneord, men det faktum at større og større dele af samfundslivet gik over til at betjene sig af magthavernes sprog. Catalansk og irsk blev reduceret til bondesprog med begrænset, lokal udbredelse. Hvad det har medført i det 20. århundrede med den betydning massemedierne har fået i samfundslivet, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig. Lad os nu se lidt på 2

3 den aktuelle situation i Danmark og de domænetab som jeg påstår på længere sigt truer dansk med en skæbne som catalansk og irsk. Man hører ofte i diskussionen den påstand at det er godt så mange som muligt lærer engelsk, og at vi skal være tosprogede. Det første er det nok svært at være uenig i jeg bruger selv engelsk dagligt i mit arbejde men det medfører visse ulemper som man ikke skal være blind for. Den ensidige fiksering på engelsk skygger nemlig for de andre fremmedsprog, og en alt for ensidig satsning på engelsk medfører ensretning og fattiggørelse. Er det ikke lidt underligt at yngre danskere stort set ikke længere kan tysk? Jo, men de kan jo kommunikere med tyskerne på engelsk, ikke? Det kan de, men den nøgle til forståelse af samfund og kultur som sproget udgør, den går tabt. Og det er det væsentlige. Den dominerende stilling engelsk har i undervisningssystemet, medfører udtynding andre steder og en indsnævring af vores horisont: vi modtager i stigende grad kun kulturpåvirkninger og informationer fra den engelsksprogede del af verden. Udviklingen er selvforstærkende: den ensidige satsning på engelsk fører naturligt til mere og mere ensidig orientering mod USA og England inden for økonomi, teknik, videnskab, kultur etc., og der lukkes af for indflydelse og inspiration fra andre dele af verden. Det andet, at vi skal være tosprogede, er jeg totalt uenig i. Hvad mener man nemlig med tosprogethed? Betyder det at vi skal være gode til engelsk? Så er det uinteressant, for så er det det samme som det første. Betyder det at samfundet skal gøre en stor indsats for at vi alle bliver tosprogede i egentlig forstand? Så er det enten nonsens eller livsfarligt. Det er nonsens fordi mennesker er forskellige, og ikke alle er lige gode til at lære fremmede sprog. Og konsekvensen bliver at en stor del af befolkningen må nøjes med at sige det de kan, ikke det de mener, som påpeget af Teleman og Westman i en interessant artikel (1997). Det er farligt fordi individer måske kan være tosprogede, samfund kan ikke uden at det ene sprog nødvendigvis dominerer over det andet. Alle officielt tosprogede stater jeg kender til, har måttet løse dette problem, enten ved lade det ene sprog dominere på det andets bekostning (Irland) eller ved at skille sprog og befolkningsgrupper ad ved en eller anden føderal ordning (Belgien, Schweiz, Canada). Et tosproget samfund med to i praksis ligeberettigede sprog findes ikke. Så hvis man mener det med et tosproget Danmark alvorligt, skal man være klar over konsekvenserne: et af sprogene vil dominere på det andets bekostning, der vil være et prestigesprog og et lavstatussprog, flere og flere områder vil blive reserveret for prestigesproget, børn vil i stigende grad opleve det mindretalsbørn i mange lande oplever, nemlig at deres sprog er godt nok til at lege og til at snakke med bedsteforældrene på, men når det drejer sig om alvorlige sager som historie, geografi og matematik, så er det prestigesproget man skal kunne. Er der nogen tvivl om hvilket af parret engelsk-dansk der vil blive prestigesproget, hvilket der vil blive lavstatussproget? Resultatet bliver uvægerligt på længere sigt at dansk egentlig bliver overflødigt, en klods om benet. Hvad skal vi overhovedet med det danske sprog? Vi skal jo være internationale, så hvorfor i længden besvære sig med en upraktisk tosprogethed tosprogetheden betragtes jo i forbindelse med indvandrere nu om dage nærmest som et handikap vi kan da bare gå helt over til engelsk? Er dansk ikke bare et upraktisk og utidssvarende levn som nogle få klynger sig til af sentimentale og nationalistiske årsager. Strengt taget er vi vel bedre tjent uden, hvorfor skal vi dog bevare et særligt sprog udelukkende til indvortes brug? Og så dumper dansk ned fra at være et rigt kultursprog der kan det hele, til at være et 3

4 museumsobjekt. Den skitserede type tosprogethed fører nødvendigvis til ensprogethed, for lavstatussproget bliver for eller siden opfattet som overflødigt. Vil det nu gå så galt hvis man går ind for den tosprogede fremtid? Det vil jo vise sig, men udviklingen er allerede godt i gang. Reklamer serveres i stigende omfang på engelsk et slående eksempel er Ericssons idiotiske»make yourself heard«, men selv danske produkter som Buko markedsferes med en afrikaner på baggrund af New Yorks profil, eller Tele Danmark (men det er jo blevet et amerikansk foretagende), som reklamerer med actionfilm selvfølgelig på engelsk. Og så videre og så videre. Man kan blive ved med at påvise hvorledes den væsentlige del af den offentlige kommunikation som reklamen udgør, bliver mere og mere engelsksproget og denne påvirkning er meget mere omfattende og direkte end de få procent engelske låneord i almindelige tekster vi har hørt om til bevidstløshed. Man kan blive ved at opregne eksempler på danske firmaer som tager engelske navne (det provinsielle Scandlines er nok!), man kan nævne det fænomen at mere og mere virksomhedsintern kommunikation foregår på engelsk (Novo Nordisk) netop en slående illustration af påstanden fra før om at dansk bliver overflødigt. Dansk mister status generelt, også som fremmedsprog. Amerikanske ambassadefunktionærer skal således ikke længere lære dansk danskerne er jo så gode til engelsk! Andre steder i verden lærer de det lokale sprog. Den lillebitte nøgle til det danske samfund og dansk kultur de derigennem tidligere fik, gider de altså ikke en gang have mere, det er altså ikke væsentligt for dem om de kan læse en dansk avis. Det virkeligt chokerende er dog at den danske reaktion er at fole sig smigret og beæret! Om det så er det gamle, hæderkronede Københavns Universitet, så undser man sig ikke for i stigende omfang at udsende stillingsopslag på engelsk, men som noget afgørende forlanger man nu i visse tilfælde også ansøgninger skrevet på engelsk. Man må spørge sig selv om det overhovedet kan være lovligt at en dansk offentlig institution forlanger ansøgninger på et fremmed sprog fra danske borgere. Alle disse eksempler og man kunne blive ved meget længe er udtryk for en nedladende holdning over for dansk sprog og medvirker til domænetab: dansk er overflødigt, dansk er ikke godt nok! Dansk er ved at blive et andenklassessprog også i vores egen bevidsthed. Der sker helt enkelt det som Simone de Beauvoir i sin tid påviste med sin bog om Det andet køn, at vi kommer til at se dansk gennem det dominerende sprog, kommer til at se det som noget sekundært, afledt, mindreværdigt, lige som kvinder i århundreder har set sig selv gennem mænds øjne ifølge Beauvoir. Som sproglige minoriteter i århundreder har måttet se deres sprog som undtagelser og afvigelser i forhold til det store, rigtige sprog, netop fordi dette behersker alle domæner. Dansk bliver det andet sprog. For at rekapitulere: der er ikke tale om at dansk er ved at blive ædt op indefra, udhulet af mængden af engelske låneord. De er kun det irriterende symptom på den rigtige fare. Der er nemlig tale om at den internationale kommunikation bliver så omfattende og vigtig at dansk bliver overflødigt: når nu danskerne er så gode til engelsk en myte som også trænger til et eftersyn hvorfor skal man så sige tingene to gange? Tosprogetheden fører til ensprogethed når dansk på område efter område bliver skubbet ud. Det er for at undgå denne udvikling at der bør sættes ind med en aktiv sprogpolitik, som det også er foreslået af Teleman og Westman i Sverige i den ovenfor omtalte artikel. En politik hvor man formulerer nogle klare mål og giver anbefalinger, og for min skyld også gerne udstikker retningslinjer det gør man jo allerede gennem lovgivningen! Man kan begynde med reklamerne. De 4

5 er i forvejen underlagt alle mulige restriktioner, der er alle slags kodekser de skal overholde, af etisk, konkurrencemæssig og faktuel art og et sandt ramaskrig bryder jo los når de overtræder dem. Den famøse urreklame med selvmordsbillederne dens tekst var karakteristisk nok på engelsk fik man da standset. Man kunne begynde med at udarbejde en sproglig kodeks for reklamering, bede reklamefolkene om at tænke sig om en gang til. Jeg tror man kan komme med rimelige anbefalinger uden at gøre sig til grin. Eller er vores sprog ikke alvorligt nok til at blive taget alvorligt? Under alle omstændigheder føles det nedslående og inkonsekvent at danskere og danske institutioner er meget emsige med at hævde dansks status når det drejer sig om flygtninge og indvandrere. Der udtrykkes bekymring for den danske kultur ved kontakten med andre etniske grupper og ikke mindst ved vores medlemskab af EU. Men når det drejer sig om den amerikansk-engelske påvirkning der hvor der virkelig er grund til at tænke sig om, der hvor den kulturelle og sproglige påvirkning virkelig er til at tage og føle på der lader man som ingenting. Så lader man frivilligt dansk blive et sekundasprog, det andet sprog som til slut kun tales af en lille flok halsstarrige, sentimentale originaler og landsbytosser. Henvisninger Davidsen-Nielsen, Niels og Michael Herslund, Dansk han med sin tjener talte. Kronik i Politiken, Teleman, Ulf og Margareta Westman Behöver vi en nationell språkpolitik? Språkvård. Tidskrift utgiven av Svenska språknämnden 2, s (Fra Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen og Pia Jarvad (red.): Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk, Bringes her med tilladelse.) 5

6 TITRE: L'ignorance de la langue freine les échanges économiques entre la France et l'allemagne ; UNION EUROPEENNE ; Les entreprises s'alarment du retard pris AUTEUR: Henri de Bresson avec Adrien de Tricornot à Francfort TEXTE-ARTICLE: «L'ALLEMAND, un atout pour des carrières en Europe.» Le thème choisi cette année pour la journée franco-allemande du 22 janvier - instituée en janvier 2003 en France et en Allemagne - a été décliné toute la semaine dans de nombreuses écoles et institutions d'enseignement, et faisait l'objet vendredi 21 janvier d'un colloque à Paris sous l'égide des secrétaires généraux à la coopération franco-allemande, Claudie Haigneré et Hans Martin Bury. Il s'agit de convaincre de redonner sa chance à l'allemand et au français comme langue vivante dans les cursus scolaires des deux pays. Il y a un paradoxe, alors que la France et l'allemagne sont plus que jamais le premier partenaire commercial et économique l'un de l'autre, de les voir de moins en moins communiquer dans leurs langues respectives, mais par commodité en anglais. Cette commodité commence à donner lieu dans certaines entreprises à des interrogations. Lors d'une discussion organisée jeudi à la chambre de commerce franco-allemande de Paris, des syndicalistes CFTC d'axa assistance, filiale du groupe d'assurance, sont venus faire part de leur bataille depuis cinq ans pour refuser le tout-anglais dans les échanges internes du groupe. Initiée par des personnes parlant elles-mêmes plusieurs langues, cette bataille, qui s'appuie sur la loi Toubon, leur a valu en 2004 le prix de la francophonie du Québec. Elle les a amenées progressivement, selon le délégué Jean- Loup Cuisiniez, non seulement à obtenir de garder le français pour travailler sur leurs écrans, mais aussi à défendre l'allemand dans les échanges avec les germanisants du groupe. Directeur des relations internationales d'areva, le groupe nucléaire franco-allemand, François Scheer est venu lui aussi relater que si les discussions entre cadres internationaux se passaient généralement en anglais, on ne pouvait se passer des langues d'origine dans la communication interne et que la charte des valeurs du groupe avait été traduite en allemand pour éviter les malentendus. Une étude coordonnée par l'institut de l'économie allemande de Cologne (DIW) sur l'état des lieux des besoins des entreprises française et allemande en matière de connaissance linguistique traduit un bilan plus que mitigé. L'institut rappelle pourtant qu'il y avait, en 2001, entreprises allemandes en France - en augmentation de 11,8 % par rapport à employant personnes ; et entreprises françaises en Allemagne (+35,7 %), avec employés. «Le résultat montre que le contact entre interlocuteurs allemands et français se passe en général sans problème en anglais. Apparemment, l'utilisation de la langue de l'entreprise, qui est une langue étrangère pour les deux cotés, conduit à faire tomber des barrières des deux côtés. Pourtant, les entreprises françaises et allemandes sont conscientes de l'avantage que représente la possibilité de communiquer dans la langue de l'interlocuteur», résume le DIW. 6

7 Pascal Augé, responsable du Groupe Société Généraleà Francfort, le confirme : «Même si, dans la branche Corporate & Investment Banking, la langue la plus couramment pratiquée est l'anglais, et si la plupart de nos clients allemands pratiquent cette langue sans difficulté, je considère la maîtrise de l'allemand comme un facteur clé de succès en Allemagne. Témoignant un souci d'intégration culturelle et de présence long terme, elle permet en effet d'instaurer un dialogue plus riche avec les clients et, partant, de développer plus facilement avec eux une approche partenariale indispensable», dit-il. Un quart des entreprises allemandes interrogées par le DIW ont reconnu des difficultés en raison d'un manque de personnes parlant le français. S'appuyant sur une étude des CCI françaises, Heinrich Lieser, le président de la chambre de commerce francoallemande à Paris, estime lui que postes ne sont pas pourvus en France, à cause d'un manque de candidats connaissant suffisamment l'allemand et encore plus en Allemagne. Il souligne que le problème touche encore plus les PME que les grandes entreprises. Il est aussi, souligne la ministre des affaires européennes Claudie Haigneré, «un obstacle à la mobilité». Malgré les efforts de l'office franco-allemand pour la jeunesse pour ouvrir ses programmes de formation et d'échanges aux jeunes des branches professionnelles, il y a de nombreuses demandes dans l'artisanat et les métiers manuels qui pourraient ainsi être elles aussi mieux couvertes. Le Monde 22 janvier 2005 TITRE: Trois questions à... Claudie Haigneré ; UNION EUROPEENNE L'ignorance de la langue freine les échanges économiques entre la France et l'allemagne AUTEUR: Propos recueillis par H. de B. Vous êtes ministre des affaires européennes et secrétaire générale à la coopération franco-allemande. N'y a-t-il pas une forte contradiction entre la volonté affichée par les autorités de renforcer l'enseignement de l'allemand en France et les réalités sur le terrain? Dans le projet de loi de François Fillon sur l'avenir de l'école, il y a un paragraphe important sur l'apprentissage précoce des langues qui ne met pas en avant une langue plutôt qu'une autre. Le rapport Thélot avait fait une place importante à l'apprentissage obligatoire de l'anglais. Le projet de loi ne privilégie pas une langue, et l'allemand fait partie de nos préoccupations. François Fillon montre une détermination politique qui n'est pas sans susciter des réticences de la part de l'éducation nationale, et même des recteurs d'académie. Il a montré cette volonté en réunissant, fin 2004 à Sarrebruck, avec le ministre-président de Sarre, les responsables des Länder pour l'enseignement des langues et, côté français, l'ensemble des recteurs pour faire passer le message. Cela fait dix ans qu'on essaye, mais quels sont les résultats? Il faut faire mieux. La prise de position du ministre de l'éducation nationale, qui parle même d'incitation à apprendre, n'est pas un langage habituel. Les engagements sont 7

8 forts. Mais il faut trouver en dehors de l'école d'autres moyens de mobilisation, donner aux jeunes l'envie de découvrir l'autre, réactiver les jumelages, trouver de nouvelles formes, comme les jumelages électroniques entre écoles. Le rôle que nous pouvons aussi jouer est de développer l'envie de connaître l'autre. Nous avons décerné cette année le prix Adenauer-de Gaulle à deux jeunes acteurs porteurs d'une image de la France et de l'allemagne, dans des films - By By Lenine et le fabuleux destin d'amélie Poulain-, qui ont permis aux jeunes d'avoir une autre vision de l'autre. Il ne suffit plus du regard sur le passé, l'amitié, la réconciliation. Il faut passer à autre chose. Pourquoi la semaine franco-allemande insiste-t-elle cette année sur le fait que l'allemand est un atout dans une carrière? J'ai tenu des réunions avec des chefs d'entreprise français qui ont une implantation européenne et franco-allemande. Ils disent tous qu'on a besoin de la langue allemande pour aller plus loin dans le dialogue, dans la culture, dans une meilleure compréhension pour faire travailler ces entreprises. Il faut sensibiliser la société civile, les parents d'élève à ce besoin. Le Monde 22 janvier

9 Dagbladet Børsen Børsen Sprog bremser integration I den netop offentliggjorte undersøgelse ' Udenlandske videnarbejdere i Danmark ' peger 44 pct. af 401 adspurgte, at de er positivt overraskede over den danske befolknings sprogkundskaber. Men samtidig peger en tredjedel af dem på, at danskerne ikke er særlig imødekommende eller åbne. Og en af årsagerne til den opfattelse kan være, at udlændinge overvurderer, hvor gode danskerne er til engelsk, men DTU-rektoren. ' Når man markedsfører Danmark som arbejds- og studieland, så bør man faktisk gøre opmærksom på, at dansk er hovedsproget. Når vi installerer udenlandske studerende på kollegier, så oplever de, at de danske studerende helst vil tale dansk i fritiden, selv om vores studerende har utrolig gode engelskkundskaber. Og usikkerheden ved at tale engelske oplever de udenlandske studerende i stedet som lukkethed og vrangvillighed, ' siger Lars Pallesen. DTU anbefaler derfor alle deres udenlandske forskere at lære dansk. Men det mener inderen Ishan Gupta er noget vrøvl. Han har været i Danmark i snart to år, først som MBA-studerende, nu som business development manager i biotekvirksomheden Virogates. Ishan Gupta har både læst i London og Singapore - og han roser danskernes engelsk. Men det ændrer ikke på hans opfattelse af, at danskerne og arbejdsmarkedet til tider er lukket og besværliggør integration. Han mener, at det er et urimeligt krav, at man skal lære dansk, hvis man kun vil arbejde her i en årrække. ' De første job, jeg søgte i Danmark, var alle hos store konsulenthuse, for det var mest oplagt med min uddannelse. Men de spurgte alle, hvorfor jeg søgte job hos dem, når jeg ikke kan dansk. Men samtidig spillede jeg golf med en chef fra et af de samme konsulenthuse - og han var helt vild for, at jeg skulle søge job hos dem ' siger Ishan Gupta, der er opvokset i New Delhi. medy GRAPHIC: ' Når man ikke har fået sin uddannelse betalt i Danmark, og når man ikke går til læge særlig tit - så virker det danske skattesystem latterligt, ' siger 24-årige Ishan Gupta, der oprindeligt er fra New Delhi i Indien. Han har boet i Danmark siden juni 2005, hvor først færdiggjorde sin MBA på Copenhagen Business School. Nu arbejder han som Business Development Manager i biotekvirksomheden Virogates, for Danmark har heldigvis andet at byde på end høj skat. Ikke mindst balancen mellem arbejds- og privatliv er en af det danske arbejdsmarkeds største styrker. Foto: Jeanne Kornum LOAD-DATE: January 16,

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark SPROGFORUM NO. 19 Det Mangesprogede Danmark ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018591 Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark format format - PDF- - PDF- Redaktionen for nr. 19: Karen Lund, Michael Svendsen

Læs mere

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011

Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011 Skolebesøg i Saaba kommune, Burkina Faso, Februar 2011 Af Kirsten Krogh-Jespersen, juli 2011 I 2011 besøgte jeg en række skoler i Saaba Kommune, Burkina Faso, i følgeskab med Madame l Inspectrice Seraphine

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Hvad gør vi med sprog? Behov for og holdninger til fremmedsprog i den danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv.

Hvad gør vi med sprog? Behov for og holdninger til fremmedsprog i den danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv. Hvad gør vi med sprog? Behov for og holdninger til fremmedsprog i den danske centraladministration i et uddannelsespolitisk perspektiv. Mette Skovgaard andersen LiSBeth verstraete-hansen Hvad gør vi med

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

Ungdommen nu til dags

Ungdommen nu til dags - en diskursanalytisk tilgang til engelsk og bandeordsdebatten 1995-2005 Af: Andreas Stæhr & Stina Møldrup 2005 Summary In this paper we examine the discourse regarding young Danes use of English loanwords

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer?

ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? ITU i København Forår 2009 Medier og Kommunikation Bruges internettet til at få indsigt i fremmede kulturer? Ulla Weber + Ninon Godlowska 1 1.1 Hvorfor denne undersøgelse? Vi ønsker at undersøge, om folk

Læs mere

Cause related marketing

Cause related marketing Cause related marketing - en analyse af den kommunikative iscenesættelse og af samspillet mellem virksomhed og ngo Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Rikke Haarup Andersen Vejleder: Winni Johansen Handelshøjskolen

Læs mere

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Af Ingegerd Jenner Løth, lærer Dansk forskning har i 40 år igen og igen slået fast, at det især er hjemmets lærende miljø, som er afgørende for, hvordan man klarer

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda

Franske stemmer. Kritik af forfatningsforslaget fra venstre. Tænketanken NyAgenda Franske stemmer Kritik af forfatningsforslaget fra venstre Tænketanken NyAgenda 1 Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke og juridiske rammer ud fra et demokrati-

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

http://raeson.dk/2014/kim-leine-groenland-burde-erklaere-selvstaendighed-lige-nu-og...

http://raeson.dk/2014/kim-leine-groenland-burde-erklaere-selvstaendighed-lige-nu-og... Side 1 af 5 KIM LEINE: GRØNLAND BURDE ERKLÆRE SELVSTÆNDIGHED LIGE NU OG HER 20.01.2014 Jeg tror inderst inde godt, man ved, at Grønland er nødt til at tage springet ud i selvstændighed, og så må man smøge

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere