Morgendagens Ledere 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgendagens Ledere 2004"

Transkript

1 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut

2 Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens Ledere er i denne sammenhæng defineret som personer under 40 år i dansk erhvervsliv, der i dag bestrider et job med ledelsesansvar i en af de største danske virksomheder. Inspirationen til undersøgelsen har været, at mange af dagens topledere i danske og internationale virksomheder allerede i en ung alder begyndte karriereopstigningen, og at stort set alle nuværende topchefer bestred en direktørpost inden de nåede 40 år en lang række gjorde det væsentligt tidligere. Hypotesen har været, at vi med Morgendagens Ledere kunne identificere en gruppe af ambitiøse karrieremennesker, som med rette kan ventes at blive synlige i toppen af dansk erhvervsliv i årene der kommer. En lille gruppe må indenfor en årrække forventes at sætte sig på de absolutte topposter i dansk erhvervsliv, hvis erfaringerne fra dagens ledere skal stå til troende. Årets rapport bygger dels på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i april 2004 blandt personerne i gruppen af Morgendagens Ledere og dels på oplysninger fra sidste års undersøgelse, i de tilfælde hvor det er blevet vurderet, at resultaterne har kunnet bidrage til at øge forståelsen af denne interessante gruppe af unge målrettede ledere. Håbet er, at vi med tiden opnår en større indsigt i hvilke karakteristika og kompetencer, der kendetegner Morgendagens Ledere og ad den vej får et fingerpeg om hvad der præcist kræves for at være blandt kandidaterne til at blive topchef i Danmark. Spørgeskemaet er udarbejdet af Greens Analyseinstitut og baserer sig på navnebogen fra Greens A/S. Greens Analyseinstitut har på den baggrund identificeret 703 Morgendagens Ledere. Alle har modtaget et spørgeskema, og knap 50 procent har responderet, hvilket er yderst tilfredsstillende. København, april 2004 Leif Beck Fallesen Adm. direktør og chefredaktør Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

3 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION OG METODE Formål med Morgendagens Ledere Definition af Morgendagens Ledere Datagrundlag Ledelsesniveauer PROFIL Køn og alder Uddannelse Ledelsesniveau og erfaring International erfaring og sprog Arbejdstid Indkomst Bestyrelsesposter Netværk Funktionsområder ARBEJDE OG LØN Karrieren Hidtidigt karriereforløb Fremtidsplaner Selvstændighedstrang Aflønning Bonus og optioner Tilfredshed med lønnen WELLNESS Stress, helbred og motion Tilfredshed med jobbet Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

4 4.3 Opbakning fra partneren Jobskifte og mere privatliv KOMPETENCEUDVIKLING Vigtigste kompetencer som leder Hvad kan gøre morgendagens ledere til bedre ledere? Efteruddannelse Virksomhedernes lederudvikling HOLDNINGER TIL LEDELSE Fremtidens lederskab? Sammenligning mellem dagens og morgendagens ledere OM MORGENDAGENS LEDERE BILAG 1. HOVEDRESULTATER BILAG 2. SPØRGESKEMA BILAG 3. RESULTATER FRA Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

5 1 Definition og metode 1.1 Formål med Morgendagens Ledere Formålet med undersøgelsen af Morgendagens Ledere er at identificere ledere under 40 år, som kan ventes at blive synlige i toppen af dansk erhvervsliv i de kommende år. En lille gruppe af de unge ledere må indenfor en årrække forventes at sætte sig på de absolutte topposter i dansk erhvervsliv. 1.2 Definition af Morgendagens Ledere Morgendagens Ledere er defineret som personer i dansk erhvervsliv, som bestrider en lederstilling og er under 40 år. FIGUR 1. MORGENDAGENS LEDERE Dagens Topledere u a e i v n s n t io k n u F Morgendagens Ledere Under 40 år Koncernchef Adm. direktør Divisionsleder Afdelingsleder 1.3 Datagrundlag Der var ifølge Danmarks Statistik, topledere i dansk erhvervsliv i Definitionen af en topleder er relativt bred, hvilket understreges af, at toplederne i gennemsnit har en personindkomst på kroner og at det nedre lønkvartil er på kroner. Vi har derfor valgt at skærpe kravene til Morgendagens Ledere med udgangspunkt i virksomhedens størrelse, og baserer undersøgelsen på navnebogen fra Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 3 -

6 Greens Erhvervsinformation A/S. Fordelen ved Greens A/S er, at der er tilknyttet oplysninger om kriterier som virksomhedens størrelse og dermed også lederansvar. Desuden er databasen fra Greens Erhvervsinformation A/S den eneste tilgængelige database, hvor det er muligt at koble virksomhedsstørrelse, personer, alder og funktion sammen på en analytisk tilfredsstillende måde. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i personerne i Greens Navnebog Databasen omfatter beslutningstagere som er i en virksomhed med mindst 45 ansatte eller har en omsætning over 50 mio. kroner eller hvis de har en særlig betydning i dansk erhvervsliv. Personer, der ikke har ønsket at oplyse deres personlige data som fx alder, vil dog ikke være inkluderet i undersøgelsen. Fra den samlede database er personer fra før 1964 sorteret fra. Det vil sige, at kun beslutningstagere under 40 år optræder i undersøgelsen. Herefter er advokater og revisorer blevet sorteret fra, da disse titler ikke med sikkerhed angiver et ledelsesansvar. Desuden ses der i undersøgelsen bort fra offentlige ledere, idet databasen i den sammenhæng er ufuldstændig. Tilbage er 703 personer, som bestrider en lederstilling og er under 40 år. Figur 2. Metode Navne i Greens A/S under 40 år som bestrider en lederstilling personer Datagrundlaget for identificering af de potentielle emner er Greens 2003 Hvem er hvem, som omfatter ledelsen i Danmarks største virksomheder (>45 ansatte/>50 mio. oms) 966 personer Personer født før 1964 blev frasorteret. 703 personer Personer med en chefeller direktørtitel udvalgt frasorteret er personer indenfor offentlige institutioner samt advokater og revisorer 340 svar Spørgeskemaet fra Greens Analyseinstitut blev besvaret af 340 Morgendagens Ledere, hvilket svarer til en svarprocent på 48,4 %. Alle 703 personer fik tilsendt et spørgeskema (se bilag 2) med mulighed for at besvare spørgeskemaet elektronisk eller på papir. Svarene blev indsamlet i perioden 16. marts til den 7. april, og med en rykkerprocedure opnåede Greens Analyseinstitut en svarprocent på 48,4 procent (340 svar). Indeværende rapport baserer sig i hovedtræk på de 340 svar fra Morgendagens Ledere. I forhold til undersøgelsen sidste år har der været et naturligt frafald af personer, der ikke længere opfylder de opstillede alderskriterier (under 40 år), men tilsvarende en tilgang af nye Morgendagens Ledere via nyansættelser eller forfremmelser. 149 nye personer er Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 4 -

7 kommet til fra 2003 til 2004, hvilket er ensbetydende med at knap 80 pct. af Morgendagens Ledere i årets undersøgelse er gengangere. Gruppen er derfor i hovedtræk identisk med den tilsvarende gruppe af Morgendagens Ledere fra sidste års undersøgelse. 1.4 Ledelsesniveauer Overordnet fordeler de 340 respondenter sig på følgende ledelsesniveauer defineret ud fra Center for Ledelses ledelsesinddeling: Koncernledelse: 24 procent af personernes arbejde kræver overordnet ledelse og udvikling af en virksomhed/koncerns forretningskoncept og virke. Beslutningerne har betydning for en eller flere tilhørende virksomheder og/eller forretningsenheder. Virksomhedsledelse: 36 procent af personernes arbejde kræver ledelse af en virksomhed, selvstændig forretningsenhed eller tilsvarende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for virksomhedens samlede strategi og økonomi Funktions- og Divisionsleder: 25 procent af personernes arbejde kræver ledelse af flere afdelinger, en funktion, en division eller tilsvarende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for funktions strategi og økonomi, men ikke et direkte ansvar for virksomhedens strategi. Afdelings- og førstelinieledelse: 15 procent af personernes arbejde kræver ledelse af komplekse projekter eller ledelse af en afdeling med underafdelinger, herunder økonomi og ledelse af ledere med personaleog/eller projektansvar. Figur 3. Fordeling af Morgendagens Ledere på ledelsesniveau Funktionsniveau Morgendagens Ledere Dagens Topledere Koncernchef 23,8 pct. Adm. direktør 35,5 pct. Divisionsleder 25,3 pct. Afdelingsleder 9,6 pct. Første linieleder 5,1 pct. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 5 -

8 Halvdelen af respondenterne sidder med andre ord i dag i en særdeles tung stilling, hvor det kun er personens alder og eksponeringsgrad, der gør at de ikke betragtes som Dagens Topledere. En lille gruppe i undersøgelsen må dog allerede i dag betragtes som tilhørende Dagens Topledere. Dagens Topledere er i denne sammenhæng defineret som adm. direktører (virksomheds- og koncernledere) i de største danske virksomheder. I indeværende rapport er Center for Ledelses fem ledelsesniveauer reduceret til følgende tre ledelsesniveauer: Figur 4. Ledelsesniveau Ledelsesniveauer: Center for Ledelse (spørgeskema) Førstelinieledelse Afdelingschef Funktions-/Divisionsleder Virksomhedsledelse Koncernledelse Ledelsesniveauer (Rapporten) Afdelingsleder Divisionsleder Adm. direktør Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 6 -

9 2 Profil Den typiske Morgendagens Leder er en mand, ca. 37 år, der arbejder godt 52 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for virksomhedens samlede strategi og økonomi. Han har i gennemsnit siddet godt fire år i denne funktion og har haft ledelsesansvar i mere end dobbelt så mange år. Det er overordnet det billede, der tegner sig, når man kigger på gruppen af Morgendagens Ledere. I det følgende vil der blive givet en mere detaljeret karakteristik af gruppen som helhed. 2.1 Køn og alder Mændene er klart overrepræsenterede i gruppen af Morgendagens Ledere. Ni ud af ti af de unge ledere er mænd mens kun knap 10 procent af Morgendagens Ledere er kvinder. Gennemsnitsalderen uanset køn er 36,9 år. 95 procent af Morgendagens Ledere er gift eller samlevende og otte ud af ti har hjemmeboende børn. Morgendagens Alder og køn Ledere Gennemsnitlig alder 36,9 Mænd 91 % Kvinder 9 % 2.2 Uddannelse To ud af tre Morgendagens ledere har en lang videregående uddannelse eller Ph.d. som ballast. Blandt de kvindelige ledere er andelen med en lang videregående uddannelse større end blandt mændene. For ægtefællerne til Morgendagens Ledere er uddannelsesniveauet typisk lige modsat. To ud af tre ægtefæller har en kortere uddannelse, og det er typisk de ægtefæller, hvor Morgendagens Ledere selv har en lang videregående uddannelse. Uddannelsesniveau Egen Ægtefælles uddannelse uddannelse Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) 36 % 61 % Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) 62 % 31 % Ph.D 2 % 1 % Vil ikke svare / ikke aktuel - 7 % 17 % har samtidig suppleret den primære uddannelse med en MBA-uddannelse eller lignende. Over 80 % af Morgendagens Ledere med en MBA-uddannelse har en lang videregående uddannelse. MBA erne har ikke en længere ledelseserfaring, men sidder generelt i højere stillinger. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 7 -

10 Har du gennemgået en MBA eller lignende enten i Danmark eller i udlandet? Morgendagens Ledere Ja, har MBA fra udlandet 8 % Ja, har MBA fra Danmark 9 % Nej, har ingen MBA 83 % 2.3 Ledelsesniveau og erfaring Seks ud af ti Morgendagens Ledere er i dag placeret øverst i organisationen som adm. direktører (virksomheds- og koncernledelse). 25 procent arbejder med funktions- eller divisionsledelse og 15 procent sidder som ledere af en afdeling. Hvilket af følgende ledelsesniveauer matcher din nuværende placering bedst? Morgendagens Ledere 1 Førstelinieledelse 5 % 2 Afdelingsledelse 10 % 3 Funktions- / divisionsledelse 25 % 4 Virksomhedsledelse 36 % 5 Koncernledelse 24 % Vil ikke svare 1 % Afdelingschef (1+2) 15 % Divisionsleder (3) 25 % Adm. Direktør (4+5) 60 % Morgendagens Ledere har 8,8 års ledererfaring i gennemsnit og de har været ansat i godt 4 år i deres nuværende stilling. Det er dog meget afhængigt af hvilken placering i organisationen man har. Adm. direktører har således betydelig længere ledelseserfaring, 9,9 år i snit, mens afdelingscheferne kun har 6,1 år. Godt 20 procent alle Morgendagens Ledere har op til 5 års ledererfaring, mens halvdelen har mellem 5 og 10 års ledererfaring. Den resterende fjerdedel har over 10 års ledererfaring. Hvor mange års ledererfaring har du? Afdelingsledeleder Direktør Divisions- Adm. Alle 0-5 år 22 % 57 % 24 % 11 % 6 10 år 50 % 33 % 59 % 52 % Over 10 år 28 % 10 % 17 % 37 % 100 % 100 % 100 % Gennemsnit 8,8 6,1 7,9 9,9 Kvinderne har i gennemsnit to år mindre ledererfaring end mændene. Da der ikke er forskel på gennemsnitsalderen af de to grupper, kunne det tyde på at kvinderne kommer senere i gang med deres karriere eller at mændene er hurtigere til at søge job med ledelsesansvar. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 8 -

11 Det forhold spiller ligeledes ind når man betragter antallet af virksomheder som Morgendagens Ledere har besiddet lederstillinger i. Der er en klar tendens til at de kvindelige Morgendagens Ledere har været ansat i færre virksomheder end deres mandlige kollegaer (1,8 mod 2,3 virksomheder). 48 pct. af de kvindelige ledere har kun været ansat i en virksomhed. Morgendagens Ledere har i gennemsnit haft lederstillinger i 2,3 forskellige virksomheder. Adm. direktører har haft lederstillinger i 2,5 forskellige virksomheder, og 45 procent af dem har været i 3 virksomheder eller derover. For afdelingscheferne har næsten halvdelen kun været leder i én virksomhed. 2.4 International erfaring og sprog En væsentlig del af Morgendagens Ledere har været i udlandet for at få international erfaring. Hver fjerde af Morgendagens Ledere har således haft job i udlandet med ledelsesansvar, mens knap hver tredje har haft job i udlandet uden ledelsesansvar. De adm. direktører er den gruppe, hvor den største andel har ledererfaring fra udlandet, mens afdelingscheferne er den gruppe, der hyppigst har haft job i udlandet uden ledelsesansvar. International erfaring er ligeledes med til at træne sprog-kundskaberne. Engelsk tales på forhandlingsniveau af stort set alle Morgendagens Ledere - uanset ledelsesniveau. Tysk er det sprog som næst flest håndterer på forhandlingsniveau - stigende med ledelsesniveau. Til gengæld tales der relativt få øvrige sprog på forhandlingssprog. Hvilke fremmedsprog taler du på forhandlingsniveau? I hvor mange forskellige virksomheder har du haft en lederstilling? Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør 1 47 % 30 % 25 % 2 31 % 40 % 31 % 3 12 % 24 % 28 % Flere end 3 10 % 6 % 16 % 100 % 100 % Gennemsnit 1,9 2,1 2,5 Har du haft job i udlandet med ledelsesansvar Afdelingsledeleder Direktør Divisions- Adm. Haft job i udlandet med ledelsesansvar 20 % 17 % 30 % Haft job i udlandet uden ledelsesansvar 25 % 14 % 21 % Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør Engelsk 95 % 99 % 98 % Tysk 22 % 35 % 34 % Fransk 2 % 0 % 5 % Spansk 0 % 1 % 1 % Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 9 -

12 2.5 Arbejdstid Morgendagens Ledere arbejder generelt meget. Uanset ledelsesniveau, arbejdes der i gennemsnit 52 timer om ugen stigende med ansvaret. Således har de adm. direktører en gennemsnitlig arbejdsuge på knap 55 timer, og mere end hver tredje direktør arbejder over 55 timer om ugen. Halvdelen af de kvindelige Morgendagens Ledere arbejder under 46 timer om ugen. Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit på en uge? Alle Adm. Direktør Mindre end 46 timer 30 % 60 % 40 % 18 % timer 45 % 35 % 49 % 46 % Over 55 timer 25 % 4 % 11 % 36 % 100 % 100 % 100 % Gennemsnit 52,0 50,0 51,0 54,9 2.6 Indkomst Med ledelsesansvar og lange arbejdsdage følger også en høj løn. Der er således en direkte korrelation mellem antallet af arbejdstimer og bruttoindkomsten. Mere end halvdelen af Morgendagens Ledere tjener mellem en halv og en hel million kroner om året, og knap fire ud af ti tjener mere end en million om året. Især blandt adm. direktører er det værd at bemærke, at en fjerdedel tjener over 1,5 mio. kroner. Lønnen stiger i takt med, hvor mange års ledererfaring de har, samt med antallet af lederstillinger de har haft i forskellige virksomheder. Personer med en MBA-uddannelse er signifikant overrepræsenteret blandt de højst lønnede. Hvad er din årlige bruttoindkomst? Alle Adm. Direktør Under % 20 % 7 % 3 % % 76 % 74 % 41 % % 4 % 15 % 31 % Over % 0 % 4 % 23 % Vil ikke svare 1 % 0 % 0 % 2 % 100 % 100 % 100 % 2.7 Bestyrelsesposter Bestyrelsesposter følger med titlen. Det gælder både for bestyrelsesposter i tilknyttede og ikke tilknyttede virksomheder. Således har 59 procent af de adm. direktører bestyrelsesposter i tilknyttede virksomheder, og hver tredje har bestyrelsesposter i ikke tilknyttede virksomheder. Afdelingsleder Divisionsleder Afdelingsleder Divisionsleder Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør Har bestyrelsesposter i tilknyttede virksomheder 16 % 25 % 59 % Har bestyrelsesposter i ikke tilknyttede virksomheder 10 % 7 % 33 % Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

13 2.8 Netværk Adm. direktører har samtidig flest netværk. Desuden giver det de adm. direktører adgang til VL-grupper, mens afdelingscheferne i højere grad må klare sig med selvetablerede netværk. For alle grupper gælder det, at cirka hver tredje deltager i andre formelle/faglige netværk. 2.9 Funktionsområder Vejen til toppen har for to tredjedele af de adm. Direktører blandt Morgendagens Ledere gået gennem salg, marketing og reklame. Generelt for Morgendagens Ledere gælder der, at de har haft erfaring inden for flere funktionsområder. Økonomi, finans- og administration er et område som over halvdelen har erfaring indenfor, men også personale og organisation har mange stiftet bekendtskab med stigende med ledelsesansvar. Adm. direktører har generelt bredere erfaring, som kan forklares med den længere ledererfaring. Deltager du i et eller flere af nedenstående netværk? (Bekræftende svar) Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør VL-grupper 5 % 6 % 16 % Andet formelt fagligt 29 % 38 % 36 % Selvetableret netværk 38 % 32 % 34 % Rotary, Lions Club, Junior Chambers, loge 8 % 11 % 11 % Afdelingsledeleder Divisions- Adm. Andel med erfaring indenfor følgende funktionsområder: Direktør Salg / marketing / reklame Økonomi / finans / administration Personale / organisation IT / EDB Teknik / produktion / kvalitetsstyring Indkøb / logistik / forsyning / materialestyring Information / kommunikation Forskning / Udvikling Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

14 3 Arbejde og løn 3.1 Karrieren En af målsætningerne med denne undersøgelse har været at identificere hvilke forhold, der kan forklare Morgendagens Lederes erhvervsmæssige succes. Hovedparten bestrider allerede betydningsfulde stillinger, og det forventes at de absolutte topposter i de kommende år skal fordeles blandt denne gruppe. En hypotese har været at vejen til topposterne er brolagt med en serie af korrekte stillinger. Med andre ord vil en succesfuld karriere indebære en bevidsthed om, hvilke job, der giver adgang til videre avancement. Knap 40 % af Morgendagens Ledere angiver, at de har lagt en strategi for, hvordan De ønsker Deres karriere skal udvikle sig. Da der ikke foreligger tal fra andre grupper til sammenligning, er det svært at afgøre, hvorvidt denne andel er høj eller ej. Det viser sig imidlertid, at andelen ikke varierer på tværs af funktionsniveauerne, hvilket tyder på, at en strategi for karrieren generelt ikke er afgørende for et avancement til de højeste poster. Har De lagt en strategi for, hvordan Deres karriere skal udvikle sig? Ja 39 % Nej 60 % Ved ikke / vil ikke svare 1 % 3.2 Hidtidigt karriereforløb Selvom hovedparten af Morgendagens Ledere angiver, at de ikke har lagt en strategi for deres karriereforløb, kan der dog alligevel identificeres en form for systematik i det hidtidige forløb. Som nævnt tidligere er den gennemsnitlige alder for Morgendagens ledere 36,9 år, med en stor koncentration omkring de år. De har siddet i den nuværende stilling i godt fire år, og har haft lederstilling i gennemsnit 2,3 virksomheder. Andelen, som allerede sidder spidsen for en virksomhed, har en gennemsnitsalder på knap 38 år og en hidtidig ledererfaring på knap 10 år. Andelen, som sidder på de lavere ledelsesniveauer, er kun en smule yngre og har i gennemsnit kun 6 års ledererfaring, så deres første lederjob blev først opnået omkring de 30 år. Erfaring synes således at være en afgørende parameter for at nå op på øverste ledelsesniveau, og ønsker man at holde trit med de fremmeligste af Morgendagens Ledere skal karrieren således begynde tidligt. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

15 Figur 5. Den ideelle karrierevej Funktionsniveau Kandidat Første lederjob Topleder Koncernchef Adm. direktør Afdelingsleder Divisionsleder Koncern- og virksomhedslederen blandt Morgendagens Ledere er 38 år i gennemsnit Funktionær Ca. 26 år 28 år 31 år 34 år 38 år 40 år Alder Ifølge OECD er gennemsnitsalderen for kandidater i Danmark omkring de 26 år, hvilket kun giver nogle få år til at få sin første ansættelse i et lederjob. Der gælder naturligvis, at jo senere man færdiggør sin uddannelse, jo senere vil man nå et topjob. Da Danmark ligger i den tunge ende når det gælder kandidatalder, taler det for, at vi gennemsnitligt burde have ældre ledere. En anden dimension er, at Danmark har relativt små virksomheder, og da virksomhedernes størrelse alt andet lige giver mulighed for flere ledelsesniveauer, kan det betyde noget for karrieremulighederne. 3.3 Fremtidsplaner Som der blev redegjort for i sidste afsnit har Morgendagens Lederes hidtidige karriereforløb været præget af et hastigt avancement, som er opnået dels ved interne forfremmelser, dels ved at søge ansættelse i nye virksomheder. Den samme tendens kan identificeres, når man betragter den nærmeste fremtid. Således angiver knap halvdelen, at de indenfor de kommende tre år forventer at have skiftet jobfunktion, og godt en tredjedel forventer ikke at være ansat i deres nuværende virksomhed. Trangen til at skifte job varierer dog markant på tværs af funktionsniveau. Således forventer 60 % af de adm. direktører at være ansat i samme job om 3 år, mens det tilsvarende tal for personer på lavere ledelsesniveauer er under 40 %. Forventningen om at være ansat i samme virksomhed om tre år, er ligeledes størst blandt de adm. direktører, men der er dog forsat knap 30 %, som forventer at have forladt deres nuværende virksomhed inden tre år. Blandt de øvrige funktionsniveauer forventer godt 40 % at forlade virksomheden, men som det beskrives i næste afsnit, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at de forsætter som lønmodtagere i en ny virksomhed. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

16 3.4 Selvstændighedstrang Selv om de synes at have nået et højt ledelsesniveau i en ung alder, har halvdelen af Morgendagens Ledere overvejet at blive selvstændige - og hver tyvende har direkte planer om det. Der er flest afdelingsledere, der har planer hermed, mens hele 60 procent af divisionslederne har overvejet det. Selvstændighedstrangen hos de administrerende direktører er også stor, når man renser for de 18 procent, der i dag allerede er selvstændige. Jo mere de arbejder, jo højere selvstændighedstrang. Samtidig stiger trangen til at blive selvstændig, jo lavere lønniveau. Alderen synes til gengæld ikke at spille nogen særlig rolle for selvstændighedstrangen Har De planer om, at etablere Dem som selvstændig? Afdelingsledeleder direktør Divisions- Adm. Ja 8 % 6 % 4 % Nej, men har overvejet det 40 % 59 % 46 % Nej 48 % 35 % 32 % Er allerede selvstændig 4 % 0 % 18 % 100 % 100 % En lang videregående uddannelse synes at nedsætte selvstændighedstrangen blandt Morgendagens Ledere. Til gengæld betyder en MBA især udenlandsk, at selvstændighedstrangen stiger markant, hvilket også er i tråd med at international joberfaring øger selvstændighedstrangen. Uddannelsesniveau Har planer om at blive selvstændig Har overvejet det Har ingen planer Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) 36 % 38 % 29 % Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) 64 % 59 % 68 % Ph.D 0 % 3 % 3 % Har udenlandsk MBA 24 % 8 % 5 % Har dansk MBA 12 % 9 % 10 % Ingen MBA 64 % 83 % 85 % 100 % 100 % Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

17 3.5 Aflønning Generelt ligger Morgendagens Ledere i den tunge lønklasse. Især for adm. direktører er det værd at bemærke, at halvdelen tjener over 1 mio. kroner. Morgendagens Ledere kommer dog ikke sovende til pengene. Hvad er din årlige bruttoindkomst? Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør Under % 6 % 2 % % 73 % 47 % % 19 % 29 % Over % 4 % 22 % Vil ikke svare 2 % 0 % 0 % 100 % 100 % Kvinderne er markant lavere lønnede end mændene, men det skal i høj grad ses i lyset af det lavere funktionsniveau. Undersøgelsen giver ikke belæg for at fastslå om kvindelige ledere generelt er lavere lønnet end mændene i samme funktionsniveau. 3.6 Bonus og optioner Udover den faste løn indgår en bonusordning for godt to tredjedele af Morgendagens Ledere som et element i deres lønpakke. Blandt afdelingslederne er det med knap 60 % lidt sjældnere at have en bonusordning, men på niveauerne derover er der ikke den store variation. Udover bonusordning har knap hver fjerde en aktie- eller optionsordning, på dette punkt er der imidlertid stor variation på tværs af funktionsniveauerne. Således er det under 10 % af afdelingslederne, som indgår i en sådan ordning, mens det blandt adm. direktører er næsten hver tredje. 3.7 Tilfredshed med lønnen Ingen af Morgendagens Ledere føler at de modtager for meget i løn, men hver fjerde føler ikke at deres arbejdsindsats i tilstrækkelig grad bliver belønnet. Hvorledes vurderer De Deres nuværende løn i forhold til Deres arbejdsindsats? For lav 28 % Passende 71 % For høj 0 % Ved ikke / vil ikke svare 1 % Sammenligner man de to grupper, som finder deres aflønning henholdsvis for lav og passende, er de utilfredse naturligt nok overrepræsenteret blandt de, der finder lønnen for lav. Overraskende nok er de utilfredse imidlertid ikke overrepræsenteret blandt de laveste ledelsesniveauer, men derimod blandt adm. direktører. Utilfredsheden med lønnen er ikke et resultat af for megen stress, da de to grupper i lige høj grad giver udtryk for at være Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

18 stressede. Der er til gengæld større varians mht. tilfredsheden med jobbet, således at de respondenter, der er utilfredse med lønnen, giver udtryk for en mindre tilfredshed med jobbet. På dette punkt er det svært med sikkerhed at bestemme kausaliteten: føler man at lønnen er for lav fordi man er utilfreds med jobbet eller er man utilfreds med jobbet fordi man får for lidt i løn? Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

19 4 Wellness 4.1 Stress, helbred og motion Næsten alle Morgendagens Ledere oplever til tider stress, kun 2,1 % tilkendegiver at de aldrig føler sig stressede. Langt hovedparten oplever kun stress somme tider eller sjældent, men de resterende 15 % føler sig ofte stressede. En undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet viser at 7 % af den danske arbejdsstyrke næsten altid føler sig stressede. De to tal er ikke direkte sammenlignelige, men de indikerer, at Morgendagens Ledere i højere grad en arbejdsstyrken generelt kæmper med stress i hverdagen. Hvor ofte føler De Dem stresset? Aldrig 2,1 % Sjældent 36,4 % Somme tider 46,4 % Ofte 14,5 % Altid 0,6 % Total 100,0 % Generelt føler respondenterne sig i god form, kun 3,3 % mener at deres helbred er mindre godt eller decideret dårligt. Det gode helbred holdes ved lige, morgendagens ledere dyrker i gennemsnit 2,8 timers motion om ugen. Hvordan synes De generelt, at Deres helbred er? Fremragende 19,3 % Vældig godt 47,0 % Godt 30,4 % Mindre godt 3,0 % Dårligt 0,3 % Total 100,0 % Et godt helbred kan tilsyneladende være med til at modvirke stress. Hele 82 % af dem, som aldrig eller sjældent føler sig stresset, betegner deres helbred som fremragende eller vældig godt. Det tilsvarende tal for andelen, som oplever stress somme tider eller ofte, er 56 %. Der er desuden en klar sammenhæng mellem motion og stress. Således motionerer andelen, der sjældent føler sig stressede, i gennemsnit 3 timer om ugen, mens andelen, som ofte føler sig stressede, er nede på 2 timer om ugen. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

20 4.2 Tilfredshed med jobbet Morgendagens Ledere giver generelt udtryk for stor tilfredshed med deres nuværende job. Tilfredsheden stiger desuden i takt med funktionsniveauet. 4.3 Opbakning fra partneren Omtrent 95 % af Morgendagens Ledere har en partner og godt 80 % har hjemmeboende børn. Der er således ikke tale om en gruppe mennesker, der fravælger familielivet for at hellige sig karrieren. Der er imidlertid udbredt forståelse fra partneren omkring den krævende arbejdsuge, selvom der godt kan være en følelse af, at arbejdet af og til tager overhånd. Den udbredte forståelse kommer også til udtryk ved at partneren ofte fravælger karrieren for at hellige sig familielivet. Således har de adm. direktører partnere med en gennemsnitlig arbejdsuge på godt 30 timer. Hvor tilfreds er De generelt med Deres nuværende job? Afdelingsledeleder direktør Divisions- Adm. Meget tilfreds 12 % 31 % 43 % Tilfreds 63 % 48 % 48 % Hverken tilfreds eller utilfreds 16 % 12 % 5 % Utilfreds 8 % 7 % 3 % Meget utilfreds 0 % 1 % 1 % Ved ikke / vil ikke svare 0 % 1 % 1 % 100 % 100 % Hvilke af følgende udsagn passer bedst på dig? Afdelingsledeleder direktør Divisions- Adm. Min samlever har fuld forståelse for at mit job kræver megen tid 42 % 48 % 40 % Min samlever har forståelse, men føler nogle gange det tager overhånd 53 % 48 % 54 % Min samlever har lille forståelse for at mit job kræver megen tid 0 % 0 % 1 % Har ingen samlever 5 % 4 % 5 % 100 % 100 % Hvor mange timer arbejder din samlever/ægtefælle i gennemsnit på en uge? Afdelingsleder Divisionsleder Adm. direktør Arbejder ikke 2 % 7 % 12 % 1-37 timer 53 % 54 % 58 % timer 29 % 23 % 24 % Over 45 timer 16 % 15 % 6 % 100 % 100 % Gennemsnitligt antal timer: 37,5 34,8 30,2 Blandt kvinderne i undersøgelsen er konklusionen dog helt anderledes. Deres partnere synes at være ligeså karriereorienteret som dem selv. Således har partnere til de kvindelige Morgendagens Ledere en gennemsnitlig arbejdsuge på knap 46 timer. Andelen af de kvindelige Morgendagens Ledere, der har børn, er endvidere væsentlig lavere end blandt deres mandlige modstykker. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Morgendagens Ledere 2008

Morgendagens Ledere 2008 Morgendagens Ledere 2008 Fakta om undersøgelsen Morgendagens Ledere er defineret som personer under 40 år, der i dag bestrider et job med ledelsesansvar. Udvælgelseskriterier: Statsadministrationen: personer

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Erfaren leder - Udvikling eller afvikling -

Erfaren leder - Udvikling eller afvikling - Erfaren leder - Udvikling eller afvikling - Ledernes Hovedorganisation April 2002 Indhold Indhold...2 Sammenfatning...2 Ledighed...4 Mobilitet...7 Rekrutteringskanaler til lederjob...8 Fremtidig karriere...9

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer

E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey 2: Offentlige toplederes syn på rådgivning, ledelse og kompetencer E-survey af Departementschefer, styrelsesdirektører, amtsdirektører og kommunaldirektører gennemført Februar 2004 Sammenfatning

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen Hovedresultater 15 % arbejde bruges på møder CA s medlemmer bruger i gennemsnit 5,6 timer om ugen i møder. Dette svarer til 15 % af en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Hvert fjerde møde uden dagsorden

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere