Morgendagens Ledere 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgendagens Ledere 2004"

Transkript

1 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut

2 Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens Ledere er i denne sammenhæng defineret som personer under 40 år i dansk erhvervsliv, der i dag bestrider et job med ledelsesansvar i en af de største danske virksomheder. Inspirationen til undersøgelsen har været, at mange af dagens topledere i danske og internationale virksomheder allerede i en ung alder begyndte karriereopstigningen, og at stort set alle nuværende topchefer bestred en direktørpost inden de nåede 40 år en lang række gjorde det væsentligt tidligere. Hypotesen har været, at vi med Morgendagens Ledere kunne identificere en gruppe af ambitiøse karrieremennesker, som med rette kan ventes at blive synlige i toppen af dansk erhvervsliv i årene der kommer. En lille gruppe må indenfor en årrække forventes at sætte sig på de absolutte topposter i dansk erhvervsliv, hvis erfaringerne fra dagens ledere skal stå til troende. Årets rapport bygger dels på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i april 2004 blandt personerne i gruppen af Morgendagens Ledere og dels på oplysninger fra sidste års undersøgelse, i de tilfælde hvor det er blevet vurderet, at resultaterne har kunnet bidrage til at øge forståelsen af denne interessante gruppe af unge målrettede ledere. Håbet er, at vi med tiden opnår en større indsigt i hvilke karakteristika og kompetencer, der kendetegner Morgendagens Ledere og ad den vej får et fingerpeg om hvad der præcist kræves for at være blandt kandidaterne til at blive topchef i Danmark. Spørgeskemaet er udarbejdet af Greens Analyseinstitut og baserer sig på navnebogen fra Greens A/S. Greens Analyseinstitut har på den baggrund identificeret 703 Morgendagens Ledere. Alle har modtaget et spørgeskema, og knap 50 procent har responderet, hvilket er yderst tilfredsstillende. København, april 2004 Leif Beck Fallesen Adm. direktør og chefredaktør Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

3 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION OG METODE Formål med Morgendagens Ledere Definition af Morgendagens Ledere Datagrundlag Ledelsesniveauer PROFIL Køn og alder Uddannelse Ledelsesniveau og erfaring International erfaring og sprog Arbejdstid Indkomst Bestyrelsesposter Netværk Funktionsområder ARBEJDE OG LØN Karrieren Hidtidigt karriereforløb Fremtidsplaner Selvstændighedstrang Aflønning Bonus og optioner Tilfredshed med lønnen WELLNESS Stress, helbred og motion Tilfredshed med jobbet Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

4 4.3 Opbakning fra partneren Jobskifte og mere privatliv KOMPETENCEUDVIKLING Vigtigste kompetencer som leder Hvad kan gøre morgendagens ledere til bedre ledere? Efteruddannelse Virksomhedernes lederudvikling HOLDNINGER TIL LEDELSE Fremtidens lederskab? Sammenligning mellem dagens og morgendagens ledere OM MORGENDAGENS LEDERE BILAG 1. HOVEDRESULTATER BILAG 2. SPØRGESKEMA BILAG 3. RESULTATER FRA Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

5 1 Definition og metode 1.1 Formål med Morgendagens Ledere Formålet med undersøgelsen af Morgendagens Ledere er at identificere ledere under 40 år, som kan ventes at blive synlige i toppen af dansk erhvervsliv i de kommende år. En lille gruppe af de unge ledere må indenfor en årrække forventes at sætte sig på de absolutte topposter i dansk erhvervsliv. 1.2 Definition af Morgendagens Ledere Morgendagens Ledere er defineret som personer i dansk erhvervsliv, som bestrider en lederstilling og er under 40 år. FIGUR 1. MORGENDAGENS LEDERE Dagens Topledere u a e i v n s n t io k n u F Morgendagens Ledere Under 40 år Koncernchef Adm. direktør Divisionsleder Afdelingsleder 1.3 Datagrundlag Der var ifølge Danmarks Statistik, topledere i dansk erhvervsliv i Definitionen af en topleder er relativt bred, hvilket understreges af, at toplederne i gennemsnit har en personindkomst på kroner og at det nedre lønkvartil er på kroner. Vi har derfor valgt at skærpe kravene til Morgendagens Ledere med udgangspunkt i virksomhedens størrelse, og baserer undersøgelsen på navnebogen fra Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 3 -

6 Greens Erhvervsinformation A/S. Fordelen ved Greens A/S er, at der er tilknyttet oplysninger om kriterier som virksomhedens størrelse og dermed også lederansvar. Desuden er databasen fra Greens Erhvervsinformation A/S den eneste tilgængelige database, hvor det er muligt at koble virksomhedsstørrelse, personer, alder og funktion sammen på en analytisk tilfredsstillende måde. Undersøgelsen tager derfor udgangspunkt i personerne i Greens Navnebog Databasen omfatter beslutningstagere som er i en virksomhed med mindst 45 ansatte eller har en omsætning over 50 mio. kroner eller hvis de har en særlig betydning i dansk erhvervsliv. Personer, der ikke har ønsket at oplyse deres personlige data som fx alder, vil dog ikke være inkluderet i undersøgelsen. Fra den samlede database er personer fra før 1964 sorteret fra. Det vil sige, at kun beslutningstagere under 40 år optræder i undersøgelsen. Herefter er advokater og revisorer blevet sorteret fra, da disse titler ikke med sikkerhed angiver et ledelsesansvar. Desuden ses der i undersøgelsen bort fra offentlige ledere, idet databasen i den sammenhæng er ufuldstændig. Tilbage er 703 personer, som bestrider en lederstilling og er under 40 år. Figur 2. Metode Navne i Greens A/S under 40 år som bestrider en lederstilling personer Datagrundlaget for identificering af de potentielle emner er Greens 2003 Hvem er hvem, som omfatter ledelsen i Danmarks største virksomheder (>45 ansatte/>50 mio. oms) 966 personer Personer født før 1964 blev frasorteret. 703 personer Personer med en chefeller direktørtitel udvalgt frasorteret er personer indenfor offentlige institutioner samt advokater og revisorer 340 svar Spørgeskemaet fra Greens Analyseinstitut blev besvaret af 340 Morgendagens Ledere, hvilket svarer til en svarprocent på 48,4 %. Alle 703 personer fik tilsendt et spørgeskema (se bilag 2) med mulighed for at besvare spørgeskemaet elektronisk eller på papir. Svarene blev indsamlet i perioden 16. marts til den 7. april, og med en rykkerprocedure opnåede Greens Analyseinstitut en svarprocent på 48,4 procent (340 svar). Indeværende rapport baserer sig i hovedtræk på de 340 svar fra Morgendagens Ledere. I forhold til undersøgelsen sidste år har der været et naturligt frafald af personer, der ikke længere opfylder de opstillede alderskriterier (under 40 år), men tilsvarende en tilgang af nye Morgendagens Ledere via nyansættelser eller forfremmelser. 149 nye personer er Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 4 -

7 kommet til fra 2003 til 2004, hvilket er ensbetydende med at knap 80 pct. af Morgendagens Ledere i årets undersøgelse er gengangere. Gruppen er derfor i hovedtræk identisk med den tilsvarende gruppe af Morgendagens Ledere fra sidste års undersøgelse. 1.4 Ledelsesniveauer Overordnet fordeler de 340 respondenter sig på følgende ledelsesniveauer defineret ud fra Center for Ledelses ledelsesinddeling: Koncernledelse: 24 procent af personernes arbejde kræver overordnet ledelse og udvikling af en virksomhed/koncerns forretningskoncept og virke. Beslutningerne har betydning for en eller flere tilhørende virksomheder og/eller forretningsenheder. Virksomhedsledelse: 36 procent af personernes arbejde kræver ledelse af en virksomhed, selvstændig forretningsenhed eller tilsvarende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for virksomhedens samlede strategi og økonomi Funktions- og Divisionsleder: 25 procent af personernes arbejde kræver ledelse af flere afdelinger, en funktion, en division eller tilsvarende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for funktions strategi og økonomi, men ikke et direkte ansvar for virksomhedens strategi. Afdelings- og førstelinieledelse: 15 procent af personernes arbejde kræver ledelse af komplekse projekter eller ledelse af en afdeling med underafdelinger, herunder økonomi og ledelse af ledere med personaleog/eller projektansvar. Figur 3. Fordeling af Morgendagens Ledere på ledelsesniveau Funktionsniveau Morgendagens Ledere Dagens Topledere Koncernchef 23,8 pct. Adm. direktør 35,5 pct. Divisionsleder 25,3 pct. Afdelingsleder 9,6 pct. Første linieleder 5,1 pct. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 5 -

8 Halvdelen af respondenterne sidder med andre ord i dag i en særdeles tung stilling, hvor det kun er personens alder og eksponeringsgrad, der gør at de ikke betragtes som Dagens Topledere. En lille gruppe i undersøgelsen må dog allerede i dag betragtes som tilhørende Dagens Topledere. Dagens Topledere er i denne sammenhæng defineret som adm. direktører (virksomheds- og koncernledere) i de største danske virksomheder. I indeværende rapport er Center for Ledelses fem ledelsesniveauer reduceret til følgende tre ledelsesniveauer: Figur 4. Ledelsesniveau Ledelsesniveauer: Center for Ledelse (spørgeskema) Førstelinieledelse Afdelingschef Funktions-/Divisionsleder Virksomhedsledelse Koncernledelse Ledelsesniveauer (Rapporten) Afdelingsleder Divisionsleder Adm. direktør Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 6 -

9 2 Profil Den typiske Morgendagens Leder er en mand, ca. 37 år, der arbejder godt 52 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for virksomhedens samlede strategi og økonomi. Han har i gennemsnit siddet godt fire år i denne funktion og har haft ledelsesansvar i mere end dobbelt så mange år. Det er overordnet det billede, der tegner sig, når man kigger på gruppen af Morgendagens Ledere. I det følgende vil der blive givet en mere detaljeret karakteristik af gruppen som helhed. 2.1 Køn og alder Mændene er klart overrepræsenterede i gruppen af Morgendagens Ledere. Ni ud af ti af de unge ledere er mænd mens kun knap 10 procent af Morgendagens Ledere er kvinder. Gennemsnitsalderen uanset køn er 36,9 år. 95 procent af Morgendagens Ledere er gift eller samlevende og otte ud af ti har hjemmeboende børn. Morgendagens Alder og køn Ledere Gennemsnitlig alder 36,9 Mænd 91 % Kvinder 9 % 2.2 Uddannelse To ud af tre Morgendagens ledere har en lang videregående uddannelse eller Ph.d. som ballast. Blandt de kvindelige ledere er andelen med en lang videregående uddannelse større end blandt mændene. For ægtefællerne til Morgendagens Ledere er uddannelsesniveauet typisk lige modsat. To ud af tre ægtefæller har en kortere uddannelse, og det er typisk de ægtefæller, hvor Morgendagens Ledere selv har en lang videregående uddannelse. Uddannelsesniveau Egen Ægtefælles uddannelse uddannelse Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) 36 % 61 % Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) 62 % 31 % Ph.D 2 % 1 % Vil ikke svare / ikke aktuel - 7 % 17 % har samtidig suppleret den primære uddannelse med en MBA-uddannelse eller lignende. Over 80 % af Morgendagens Ledere med en MBA-uddannelse har en lang videregående uddannelse. MBA erne har ikke en længere ledelseserfaring, men sidder generelt i højere stillinger. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 7 -

10 Har du gennemgået en MBA eller lignende enten i Danmark eller i udlandet? Morgendagens Ledere Ja, har MBA fra udlandet 8 % Ja, har MBA fra Danmark 9 % Nej, har ingen MBA 83 % 2.3 Ledelsesniveau og erfaring Seks ud af ti Morgendagens Ledere er i dag placeret øverst i organisationen som adm. direktører (virksomheds- og koncernledelse). 25 procent arbejder med funktions- eller divisionsledelse og 15 procent sidder som ledere af en afdeling. Hvilket af følgende ledelsesniveauer matcher din nuværende placering bedst? Morgendagens Ledere 1 Førstelinieledelse 5 % 2 Afdelingsledelse 10 % 3 Funktions- / divisionsledelse 25 % 4 Virksomhedsledelse 36 % 5 Koncernledelse 24 % Vil ikke svare 1 % Afdelingschef (1+2) 15 % Divisionsleder (3) 25 % Adm. Direktør (4+5) 60 % Morgendagens Ledere har 8,8 års ledererfaring i gennemsnit og de har været ansat i godt 4 år i deres nuværende stilling. Det er dog meget afhængigt af hvilken placering i organisationen man har. Adm. direktører har således betydelig længere ledelseserfaring, 9,9 år i snit, mens afdelingscheferne kun har 6,1 år. Godt 20 procent alle Morgendagens Ledere har op til 5 års ledererfaring, mens halvdelen har mellem 5 og 10 års ledererfaring. Den resterende fjerdedel har over 10 års ledererfaring. Hvor mange års ledererfaring har du? Afdelingsledeleder Direktør Divisions- Adm. Alle 0-5 år 22 % 57 % 24 % 11 % 6 10 år 50 % 33 % 59 % 52 % Over 10 år 28 % 10 % 17 % 37 % 100 % 100 % 100 % Gennemsnit 8,8 6,1 7,9 9,9 Kvinderne har i gennemsnit to år mindre ledererfaring end mændene. Da der ikke er forskel på gennemsnitsalderen af de to grupper, kunne det tyde på at kvinderne kommer senere i gang med deres karriere eller at mændene er hurtigere til at søge job med ledelsesansvar. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 8 -

11 Det forhold spiller ligeledes ind når man betragter antallet af virksomheder som Morgendagens Ledere har besiddet lederstillinger i. Der er en klar tendens til at de kvindelige Morgendagens Ledere har været ansat i færre virksomheder end deres mandlige kollegaer (1,8 mod 2,3 virksomheder). 48 pct. af de kvindelige ledere har kun været ansat i en virksomhed. Morgendagens Ledere har i gennemsnit haft lederstillinger i 2,3 forskellige virksomheder. Adm. direktører har haft lederstillinger i 2,5 forskellige virksomheder, og 45 procent af dem har været i 3 virksomheder eller derover. For afdelingscheferne har næsten halvdelen kun været leder i én virksomhed. 2.4 International erfaring og sprog En væsentlig del af Morgendagens Ledere har været i udlandet for at få international erfaring. Hver fjerde af Morgendagens Ledere har således haft job i udlandet med ledelsesansvar, mens knap hver tredje har haft job i udlandet uden ledelsesansvar. De adm. direktører er den gruppe, hvor den største andel har ledererfaring fra udlandet, mens afdelingscheferne er den gruppe, der hyppigst har haft job i udlandet uden ledelsesansvar. International erfaring er ligeledes med til at træne sprog-kundskaberne. Engelsk tales på forhandlingsniveau af stort set alle Morgendagens Ledere - uanset ledelsesniveau. Tysk er det sprog som næst flest håndterer på forhandlingsniveau - stigende med ledelsesniveau. Til gengæld tales der relativt få øvrige sprog på forhandlingssprog. Hvilke fremmedsprog taler du på forhandlingsniveau? I hvor mange forskellige virksomheder har du haft en lederstilling? Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør 1 47 % 30 % 25 % 2 31 % 40 % 31 % 3 12 % 24 % 28 % Flere end 3 10 % 6 % 16 % 100 % 100 % Gennemsnit 1,9 2,1 2,5 Har du haft job i udlandet med ledelsesansvar Afdelingsledeleder Direktør Divisions- Adm. Haft job i udlandet med ledelsesansvar 20 % 17 % 30 % Haft job i udlandet uden ledelsesansvar 25 % 14 % 21 % Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør Engelsk 95 % 99 % 98 % Tysk 22 % 35 % 34 % Fransk 2 % 0 % 5 % Spansk 0 % 1 % 1 % Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut - 9 -

12 2.5 Arbejdstid Morgendagens Ledere arbejder generelt meget. Uanset ledelsesniveau, arbejdes der i gennemsnit 52 timer om ugen stigende med ansvaret. Således har de adm. direktører en gennemsnitlig arbejdsuge på knap 55 timer, og mere end hver tredje direktør arbejder over 55 timer om ugen. Halvdelen af de kvindelige Morgendagens Ledere arbejder under 46 timer om ugen. Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit på en uge? Alle Adm. Direktør Mindre end 46 timer 30 % 60 % 40 % 18 % timer 45 % 35 % 49 % 46 % Over 55 timer 25 % 4 % 11 % 36 % 100 % 100 % 100 % Gennemsnit 52,0 50,0 51,0 54,9 2.6 Indkomst Med ledelsesansvar og lange arbejdsdage følger også en høj løn. Der er således en direkte korrelation mellem antallet af arbejdstimer og bruttoindkomsten. Mere end halvdelen af Morgendagens Ledere tjener mellem en halv og en hel million kroner om året, og knap fire ud af ti tjener mere end en million om året. Især blandt adm. direktører er det værd at bemærke, at en fjerdedel tjener over 1,5 mio. kroner. Lønnen stiger i takt med, hvor mange års ledererfaring de har, samt med antallet af lederstillinger de har haft i forskellige virksomheder. Personer med en MBA-uddannelse er signifikant overrepræsenteret blandt de højst lønnede. Hvad er din årlige bruttoindkomst? Alle Adm. Direktør Under % 20 % 7 % 3 % % 76 % 74 % 41 % % 4 % 15 % 31 % Over % 0 % 4 % 23 % Vil ikke svare 1 % 0 % 0 % 2 % 100 % 100 % 100 % 2.7 Bestyrelsesposter Bestyrelsesposter følger med titlen. Det gælder både for bestyrelsesposter i tilknyttede og ikke tilknyttede virksomheder. Således har 59 procent af de adm. direktører bestyrelsesposter i tilknyttede virksomheder, og hver tredje har bestyrelsesposter i ikke tilknyttede virksomheder. Afdelingsleder Divisionsleder Afdelingsleder Divisionsleder Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør Har bestyrelsesposter i tilknyttede virksomheder 16 % 25 % 59 % Har bestyrelsesposter i ikke tilknyttede virksomheder 10 % 7 % 33 % Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

13 2.8 Netværk Adm. direktører har samtidig flest netværk. Desuden giver det de adm. direktører adgang til VL-grupper, mens afdelingscheferne i højere grad må klare sig med selvetablerede netværk. For alle grupper gælder det, at cirka hver tredje deltager i andre formelle/faglige netværk. 2.9 Funktionsområder Vejen til toppen har for to tredjedele af de adm. Direktører blandt Morgendagens Ledere gået gennem salg, marketing og reklame. Generelt for Morgendagens Ledere gælder der, at de har haft erfaring inden for flere funktionsområder. Økonomi, finans- og administration er et område som over halvdelen har erfaring indenfor, men også personale og organisation har mange stiftet bekendtskab med stigende med ledelsesansvar. Adm. direktører har generelt bredere erfaring, som kan forklares med den længere ledererfaring. Deltager du i et eller flere af nedenstående netværk? (Bekræftende svar) Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør VL-grupper 5 % 6 % 16 % Andet formelt fagligt 29 % 38 % 36 % Selvetableret netværk 38 % 32 % 34 % Rotary, Lions Club, Junior Chambers, loge 8 % 11 % 11 % Afdelingsledeleder Divisions- Adm. Andel med erfaring indenfor følgende funktionsområder: Direktør Salg / marketing / reklame Økonomi / finans / administration Personale / organisation IT / EDB Teknik / produktion / kvalitetsstyring Indkøb / logistik / forsyning / materialestyring Information / kommunikation Forskning / Udvikling Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

14 3 Arbejde og løn 3.1 Karrieren En af målsætningerne med denne undersøgelse har været at identificere hvilke forhold, der kan forklare Morgendagens Lederes erhvervsmæssige succes. Hovedparten bestrider allerede betydningsfulde stillinger, og det forventes at de absolutte topposter i de kommende år skal fordeles blandt denne gruppe. En hypotese har været at vejen til topposterne er brolagt med en serie af korrekte stillinger. Med andre ord vil en succesfuld karriere indebære en bevidsthed om, hvilke job, der giver adgang til videre avancement. Knap 40 % af Morgendagens Ledere angiver, at de har lagt en strategi for, hvordan De ønsker Deres karriere skal udvikle sig. Da der ikke foreligger tal fra andre grupper til sammenligning, er det svært at afgøre, hvorvidt denne andel er høj eller ej. Det viser sig imidlertid, at andelen ikke varierer på tværs af funktionsniveauerne, hvilket tyder på, at en strategi for karrieren generelt ikke er afgørende for et avancement til de højeste poster. Har De lagt en strategi for, hvordan Deres karriere skal udvikle sig? Ja 39 % Nej 60 % Ved ikke / vil ikke svare 1 % 3.2 Hidtidigt karriereforløb Selvom hovedparten af Morgendagens Ledere angiver, at de ikke har lagt en strategi for deres karriereforløb, kan der dog alligevel identificeres en form for systematik i det hidtidige forløb. Som nævnt tidligere er den gennemsnitlige alder for Morgendagens ledere 36,9 år, med en stor koncentration omkring de år. De har siddet i den nuværende stilling i godt fire år, og har haft lederstilling i gennemsnit 2,3 virksomheder. Andelen, som allerede sidder spidsen for en virksomhed, har en gennemsnitsalder på knap 38 år og en hidtidig ledererfaring på knap 10 år. Andelen, som sidder på de lavere ledelsesniveauer, er kun en smule yngre og har i gennemsnit kun 6 års ledererfaring, så deres første lederjob blev først opnået omkring de 30 år. Erfaring synes således at være en afgørende parameter for at nå op på øverste ledelsesniveau, og ønsker man at holde trit med de fremmeligste af Morgendagens Ledere skal karrieren således begynde tidligt. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

15 Figur 5. Den ideelle karrierevej Funktionsniveau Kandidat Første lederjob Topleder Koncernchef Adm. direktør Afdelingsleder Divisionsleder Koncern- og virksomhedslederen blandt Morgendagens Ledere er 38 år i gennemsnit Funktionær Ca. 26 år 28 år 31 år 34 år 38 år 40 år Alder Ifølge OECD er gennemsnitsalderen for kandidater i Danmark omkring de 26 år, hvilket kun giver nogle få år til at få sin første ansættelse i et lederjob. Der gælder naturligvis, at jo senere man færdiggør sin uddannelse, jo senere vil man nå et topjob. Da Danmark ligger i den tunge ende når det gælder kandidatalder, taler det for, at vi gennemsnitligt burde have ældre ledere. En anden dimension er, at Danmark har relativt små virksomheder, og da virksomhedernes størrelse alt andet lige giver mulighed for flere ledelsesniveauer, kan det betyde noget for karrieremulighederne. 3.3 Fremtidsplaner Som der blev redegjort for i sidste afsnit har Morgendagens Lederes hidtidige karriereforløb været præget af et hastigt avancement, som er opnået dels ved interne forfremmelser, dels ved at søge ansættelse i nye virksomheder. Den samme tendens kan identificeres, når man betragter den nærmeste fremtid. Således angiver knap halvdelen, at de indenfor de kommende tre år forventer at have skiftet jobfunktion, og godt en tredjedel forventer ikke at være ansat i deres nuværende virksomhed. Trangen til at skifte job varierer dog markant på tværs af funktionsniveau. Således forventer 60 % af de adm. direktører at være ansat i samme job om 3 år, mens det tilsvarende tal for personer på lavere ledelsesniveauer er under 40 %. Forventningen om at være ansat i samme virksomhed om tre år, er ligeledes størst blandt de adm. direktører, men der er dog forsat knap 30 %, som forventer at have forladt deres nuværende virksomhed inden tre år. Blandt de øvrige funktionsniveauer forventer godt 40 % at forlade virksomheden, men som det beskrives i næste afsnit, er det ikke nødvendigvis et udtryk for, at de forsætter som lønmodtagere i en ny virksomhed. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

16 3.4 Selvstændighedstrang Selv om de synes at have nået et højt ledelsesniveau i en ung alder, har halvdelen af Morgendagens Ledere overvejet at blive selvstændige - og hver tyvende har direkte planer om det. Der er flest afdelingsledere, der har planer hermed, mens hele 60 procent af divisionslederne har overvejet det. Selvstændighedstrangen hos de administrerende direktører er også stor, når man renser for de 18 procent, der i dag allerede er selvstændige. Jo mere de arbejder, jo højere selvstændighedstrang. Samtidig stiger trangen til at blive selvstændig, jo lavere lønniveau. Alderen synes til gengæld ikke at spille nogen særlig rolle for selvstændighedstrangen Har De planer om, at etablere Dem som selvstændig? Afdelingsledeleder direktør Divisions- Adm. Ja 8 % 6 % 4 % Nej, men har overvejet det 40 % 59 % 46 % Nej 48 % 35 % 32 % Er allerede selvstændig 4 % 0 % 18 % 100 % 100 % En lang videregående uddannelse synes at nedsætte selvstændighedstrangen blandt Morgendagens Ledere. Til gengæld betyder en MBA især udenlandsk, at selvstændighedstrangen stiger markant, hvilket også er i tråd med at international joberfaring øger selvstændighedstrangen. Uddannelsesniveau Har planer om at blive selvstændig Har overvejet det Har ingen planer Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) 36 % 38 % 29 % Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) 64 % 59 % 68 % Ph.D 0 % 3 % 3 % Har udenlandsk MBA 24 % 8 % 5 % Har dansk MBA 12 % 9 % 10 % Ingen MBA 64 % 83 % 85 % 100 % 100 % Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

17 3.5 Aflønning Generelt ligger Morgendagens Ledere i den tunge lønklasse. Især for adm. direktører er det værd at bemærke, at halvdelen tjener over 1 mio. kroner. Morgendagens Ledere kommer dog ikke sovende til pengene. Hvad er din årlige bruttoindkomst? Afdelingsleder Divisionsleder Adm. Direktør Under % 6 % 2 % % 73 % 47 % % 19 % 29 % Over % 4 % 22 % Vil ikke svare 2 % 0 % 0 % 100 % 100 % Kvinderne er markant lavere lønnede end mændene, men det skal i høj grad ses i lyset af det lavere funktionsniveau. Undersøgelsen giver ikke belæg for at fastslå om kvindelige ledere generelt er lavere lønnet end mændene i samme funktionsniveau. 3.6 Bonus og optioner Udover den faste løn indgår en bonusordning for godt to tredjedele af Morgendagens Ledere som et element i deres lønpakke. Blandt afdelingslederne er det med knap 60 % lidt sjældnere at have en bonusordning, men på niveauerne derover er der ikke den store variation. Udover bonusordning har knap hver fjerde en aktie- eller optionsordning, på dette punkt er der imidlertid stor variation på tværs af funktionsniveauerne. Således er det under 10 % af afdelingslederne, som indgår i en sådan ordning, mens det blandt adm. direktører er næsten hver tredje. 3.7 Tilfredshed med lønnen Ingen af Morgendagens Ledere føler at de modtager for meget i løn, men hver fjerde føler ikke at deres arbejdsindsats i tilstrækkelig grad bliver belønnet. Hvorledes vurderer De Deres nuværende løn i forhold til Deres arbejdsindsats? For lav 28 % Passende 71 % For høj 0 % Ved ikke / vil ikke svare 1 % Sammenligner man de to grupper, som finder deres aflønning henholdsvis for lav og passende, er de utilfredse naturligt nok overrepræsenteret blandt de, der finder lønnen for lav. Overraskende nok er de utilfredse imidlertid ikke overrepræsenteret blandt de laveste ledelsesniveauer, men derimod blandt adm. direktører. Utilfredsheden med lønnen er ikke et resultat af for megen stress, da de to grupper i lige høj grad giver udtryk for at være Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

18 stressede. Der er til gengæld større varians mht. tilfredsheden med jobbet, således at de respondenter, der er utilfredse med lønnen, giver udtryk for en mindre tilfredshed med jobbet. På dette punkt er det svært med sikkerhed at bestemme kausaliteten: føler man at lønnen er for lav fordi man er utilfreds med jobbet eller er man utilfreds med jobbet fordi man får for lidt i løn? Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

19 4 Wellness 4.1 Stress, helbred og motion Næsten alle Morgendagens Ledere oplever til tider stress, kun 2,1 % tilkendegiver at de aldrig føler sig stressede. Langt hovedparten oplever kun stress somme tider eller sjældent, men de resterende 15 % føler sig ofte stressede. En undersøgelse foretaget af Socialforskningsinstituttet viser at 7 % af den danske arbejdsstyrke næsten altid føler sig stressede. De to tal er ikke direkte sammenlignelige, men de indikerer, at Morgendagens Ledere i højere grad en arbejdsstyrken generelt kæmper med stress i hverdagen. Hvor ofte føler De Dem stresset? Aldrig 2,1 % Sjældent 36,4 % Somme tider 46,4 % Ofte 14,5 % Altid 0,6 % Total 100,0 % Generelt føler respondenterne sig i god form, kun 3,3 % mener at deres helbred er mindre godt eller decideret dårligt. Det gode helbred holdes ved lige, morgendagens ledere dyrker i gennemsnit 2,8 timers motion om ugen. Hvordan synes De generelt, at Deres helbred er? Fremragende 19,3 % Vældig godt 47,0 % Godt 30,4 % Mindre godt 3,0 % Dårligt 0,3 % Total 100,0 % Et godt helbred kan tilsyneladende være med til at modvirke stress. Hele 82 % af dem, som aldrig eller sjældent føler sig stresset, betegner deres helbred som fremragende eller vældig godt. Det tilsvarende tal for andelen, som oplever stress somme tider eller ofte, er 56 %. Der er desuden en klar sammenhæng mellem motion og stress. Således motionerer andelen, der sjældent føler sig stressede, i gennemsnit 3 timer om ugen, mens andelen, som ofte føler sig stressede, er nede på 2 timer om ugen. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

20 4.2 Tilfredshed med jobbet Morgendagens Ledere giver generelt udtryk for stor tilfredshed med deres nuværende job. Tilfredsheden stiger desuden i takt med funktionsniveauet. 4.3 Opbakning fra partneren Omtrent 95 % af Morgendagens Ledere har en partner og godt 80 % har hjemmeboende børn. Der er således ikke tale om en gruppe mennesker, der fravælger familielivet for at hellige sig karrieren. Der er imidlertid udbredt forståelse fra partneren omkring den krævende arbejdsuge, selvom der godt kan være en følelse af, at arbejdet af og til tager overhånd. Den udbredte forståelse kommer også til udtryk ved at partneren ofte fravælger karrieren for at hellige sig familielivet. Således har de adm. direktører partnere med en gennemsnitlig arbejdsuge på godt 30 timer. Hvor tilfreds er De generelt med Deres nuværende job? Afdelingsledeleder direktør Divisions- Adm. Meget tilfreds 12 % 31 % 43 % Tilfreds 63 % 48 % 48 % Hverken tilfreds eller utilfreds 16 % 12 % 5 % Utilfreds 8 % 7 % 3 % Meget utilfreds 0 % 1 % 1 % Ved ikke / vil ikke svare 0 % 1 % 1 % 100 % 100 % Hvilke af følgende udsagn passer bedst på dig? Afdelingsledeleder direktør Divisions- Adm. Min samlever har fuld forståelse for at mit job kræver megen tid 42 % 48 % 40 % Min samlever har forståelse, men føler nogle gange det tager overhånd 53 % 48 % 54 % Min samlever har lille forståelse for at mit job kræver megen tid 0 % 0 % 1 % Har ingen samlever 5 % 4 % 5 % 100 % 100 % Hvor mange timer arbejder din samlever/ægtefælle i gennemsnit på en uge? Afdelingsleder Divisionsleder Adm. direktør Arbejder ikke 2 % 7 % 12 % 1-37 timer 53 % 54 % 58 % timer 29 % 23 % 24 % Over 45 timer 16 % 15 % 6 % 100 % 100 % Gennemsnitligt antal timer: 37,5 34,8 30,2 Blandt kvinderne i undersøgelsen er konklusionen dog helt anderledes. Deres partnere synes at være ligeså karriereorienteret som dem selv. Således har partnere til de kvindelige Morgendagens Ledere en gennemsnitlig arbejdsuge på knap 46 timer. Andelen af de kvindelige Morgendagens Ledere, der har børn, er endvidere væsentlig lavere end blandt deres mandlige modstykker. Morgendagens Ledere 2004, Greens Analyseinstitut

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

Medarbejderloyalitet 07/08

Medarbejderloyalitet 07/08 Medarbejderloyalitet 07/08 IT RESEARCH P A R T O F L O Y A L T Y G R O U P Indholdsfortegnelse Medarbejderloyalitet i it-branchen 07/08...2 Tak til...2 Om rapporten...2 Baggrund...4 Hvad er loyalitet og

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Der er forskellige forhold, der tilsammen

Der er forskellige forhold, der tilsammen Hvorfor er der så kvindelige ledere i centraladministrationen Helle Bach og Peter Sidelmann Hvorfor bliver kvinder ikke ledere i samme omfang som mænd? Skyldes det, at de har de forkerte job de forkerte

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER FOR SKOLELEDELSE 11:39 MOGENS JIN PEDERSEN ANDERS ROSDAHL SØREN C. WINTER ANDERS POSSELT LANGHEDE MIKKEL LYNGGAARD 11:39 LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere