Forsvaret i forandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvaret i forandring"

Transkript

1 Forsvaret i forandring Et studie i officerers kapabiliteter under påvirkning af omverdenens forandringspres mod øget styring og læring Kapabilitet CBS/Handelshøjskolen i København Forskerskolen i Ledelsesteknologi

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 7 English Summary Del I: Introduktion Prolog Forsvarets kontekst Det første møde med empirien Omverdenens krav om forandringer It-forandringsparadigmet Internationale operationer som forandringsparadigme Problemformulering Afgrænsning Afhandlingens opbygning Introduktion Metodologi Teorier Tentativ model Case I: It-systemet Case II: De internationale operationer Implikationer af forandringsparadigmerne Læringsmodellen Konklusion og perspektivering Del II: Metodologi og casestudier Hvorfor diskutere metode? Studiets metodologi Undersøgelsesmetodik Eksplorative integrative tilgang Studiets metode: Casestudiet som dataindsamling Caseudvælgelse Studiets teknik: Datagenerering Målgruppen

3 2.4. Kildekritik: Generaliserbarhed, realibilitet, validitet og triangulering Generaliserbarhed Realibilitet Validitet Triangulering Delkonklusion Del III & IV: Teoriafsæt Del III: Generel teori Neo-institutionel forandringsramme Forsvarets forandringskapabilitet i et åbent-system perspektiv Læringsteori Læringslandkortet Læringsforløb Delkonklusion Del IV: Et bud på en faseopdelt læringsteori Dreyfus-modellen Dreyfus og Dreyfus s fasemodel Læring mellem regler og intuition Læringskronologi Kritikken af Dreyfus og Dreyfus Opsamling på faseopdelt læringsteori Del V: Mellem styring og læring Et bud på en styringstænkningsteori Styringstænkning Læringstænkning som kompetencetypologi Udviklingsformål Opsamling på styringstænkning Et bud på en læringteori i praksis Styringstænkning som lokale kompetenceregimer Læringstænkning Udviklingsformål som forandringsmål Opsamling på styrings-, lærings og udviklingsteorierne

4 Del VI: Udkast til model for styring, læring og udvikling Formål med modeludviklingen Modelforklaring Styringsdimensionen (modelkoncept) Læringsdimensionen (vertikale elementer) Udviklingsdimension (horisontale elementer) Fra model til empirisk værktøj Del VII: Case I It-systemet ERP som ressourcestyringskoncept Institutionelt styringskoncept ERP-systemets styringsformål Styring gennem repræsentation Styring gennem mål Styring gennem sprogliggørelse Nye informationsveje med ERP Delkonklusion om ERP i styringsdimensionen Læringstænkning ERP-systemet i en aktørdynamik På sporet af en ERP-praksis Officeren i et institutionelt krydspres Officeren i et forsvarsinternt krydspres ERP-systemet som handlingsanvisning? Officerens identitetsskabende arbejde med ERP Delkonklusion Forskellige præmisser mellem case 1 og case Del VIII: Case II Internationale operationer Styringsrammer for forsvarets aktiviteter Danmark i en ny sikkerhedspolitik Fra nationalitet til internationalisering Praksis i en international operation

5 Regler og procedurer i en praksisanvendelse Mellem militær logik og politik Håndtering af fejl Nul-fejl-kultur Risikovurdering i beslutningsprocesser Ledelsesmæssige rammer af fællesskabet Ledelse af lokalt beslutningsansvar Læringstænkning Forandring i læringsindhold Forsvarets læringstankegang Bro mellem læringens teori og praksis Fejl i et læringsperspektiv Officerens identitetsskabende arbejde i internationale operationer Delkonklusion Del IX: Implikationer af de to cases Virksomhedslederrollen Krigerrollen Diplomatrollen Rollesammensathed Officerens nye ledelsesrum Officeren i en professionsdynamik? Delkonklusion Del X: Empirigeneret læringsmodel Hvad skal undersøges? Undersøgelsesspørgsmål 1: Styring Undersøgelsesspørgsmål 2: Læring Undersøgelsesspørgsmål 3: Empirigeneret specifik model: Del XI: Konklusion Del XII: Perspektivering Den internationale forandringsarena Den nationale forandringsarena Forsvarets strategiske kommunikation

6 Forsvarets politisk intervention Forsvarets politisk inklusion Den lokale forandringsarena Håndtering af mangfoldigheden Afhandlingens strategiske bidrag Efterskrift Litteraturliste Referencer Figuroversigt Tabeloversigt Bilag Bilag I: Hierarkisk struktur i forsvaret Bilag II: Samlet oversigt over spørgeskemaundersøgelse (bearbejdet) Bilag III: Spørgeguide til interviews Bilag IV, A: Brugerudfyldelse af generiske model (DeMars) Bilag IV, B: Brugerudfyldelse af generiske model (internationale operationer)

7 Forord Denne PhD-afhandling har været en spændende og udfordrende rejse ind i ukendt land. At netop forsvaret skulle blive genstand for min forskningsmæssige svendeprøve ville jeg have forsværget blot måneder før min PhD-start. Ikke at jeg misbilliger forsvarets revitalisering navnlig på den internationale front tværtimod men derimod fordi mit ukendskab til etaten gav næring til en række fordomme om en organisation præget af stram styring og en ledelsesmæssig anakronisme. Denne holdning fandt næring i det forskningsmiljø jeg gennem 12 år på videregående uddannelsesinstitutioner havde oplevet, hvor forskere afgjort ikke tolererer direkte styring endsige en kommandoledelse, og jeg var derfor drevet af en god portion nysgerrighed, da centerleder professor Preben Melander, Center for Virksomhedsledelse og Ledelsesteknologi under Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, opfordrede mig til at søge det ledige PhD-studie ved Forsvarsakademiet. Jeg skulle snart erfare, at fordomme bunder i uvidenhed og her godt 3 år efter er min forforståelse af forsvarets organisatoriske liv blevet en hel del nuanceret, hvilket jeg håber kommer til udtryk i afhandlingen. At temaet i afhandlingen udkrystaliserede sig til at handle om styring og læring i forsvaret fik gradvis en ganske personlig dimension efterhånden som disse forhold blev pejlemærker i min egen lille projektverden. Såvel for megen som for lidt styring og læring er ikke gode forudsætninger for en udvikling og jeg synes derfor, at jeg i arbejdet med PhD-projektet har taget egen medicin selv om den ind imellem føltes som et rent placebo - før jeg har konkluderet på forsvarets håndtering af disse store udfordringer. Min forskningsmæssige rejse havde dog ikke været mulig uden en række gode rejsekammerater, som inspirerede og udfordrede mig eller samlede mig op, når jeg var ved at fare vild. Først og fremmest har styregruppen bestående af formanden og chef for Forsvarsakademiet generalmajor Karsten Møller, forsvarsstabschef admiral Tim Sloth Jørgensen, chefen for Hovedprojekt 17 (den lokale organisatoriske forankring af PhD-projektet) kommandørkaptajn Claus Dahl samt min hoved- og bivejleder professor Preben Melander og lektor Jens Kristian Elkjær- Larsen, gennem det 3 årige forløb bidraget med uvurderlige ideer og kommentarer til mine oplæg på de kvartalsvise møder. Takket være dette fordomsfrie og meget åbne diskussionsforum samt tilbud om at åbne døre videre ind i de dele af organisationen jeg måtte finde interessant, har 7

8 dataindsamlingen og -bearbejdningen kun været begrænset af min egen tidsmæssige og intellektuelle formåen. Mine 7 kolleger i Hovedprojekt 17 har alle udvist stor tålmodighed med mine mange og sikkert ofte ignorante spørgsmål om alt fra gradsklassifikationer til forsvarets eksistensberettigelse, og de har på en ofte humoristisk og rammende måde kunnet fortælle anekdoter, som har besvaret flere spørgsmål end jeg har været i stand til at stille. I det hårde analysearbejde har de 40 interviewpersoner og 82 spørgeskemarespondenter bidraget med en umådelig stor indsigt og nuancering af mine opstillede problemstillinger, som i realiteten har givet stof til flere afhandlinger, hvis jeg ikke havde foretaget en ofte vanskelig prioritering. Jeg håber derfor, at de udvalgte anonymiserede citater og statistiske opgørelser giver et genkendeligt billede for bidragyderne! På Handelshøjskolen ved mit eget Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ) er det navnlig min hoved- og bivejleder, professor Preben Melander og lektor Jens Kristian Elkjær- Larsen, der har givet mig mange gode og konstruktive kommentarer og forslag undervejs, som jeg kunne ønske, at jeg havde været bedre til at følge. Også professor Bøje Larsen, der påtog sig uriasposten med at være opponent på mit 2. seminar og adjungeret professor Lars Goldschmidt, der gav mig et kontant modspil ved flere lejligheder, har sammen med mine PhD-kolleger udgjort et frugtbart forskningsmiljø. Institutleder professor Jan Moritsen, PEØ, bærer et helt særligt ansvar for, at jeg fra en tryg sekretariatslederstilling blev fristet til at indgå i en midlertidig forskningsstilling vedrørende det tværinstitutionelle samarbejde om videnregnskaber, som var den egentlige baggrund for det efterfølgende PhD-studium. Den iderigdom og tilsyneladende ubesværethed, hvormed du tackler komplekse problemstillinger, har inspireret og unægtelig frustreret, når forskningen hvilede på egne skuldre. En særlig tak for et uvurderligt akademisk bidrag på et kritisk tidspunkt i PhD-forløbet skal jeg rette til Senior Forsker Pia Bramming, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Da jeg efter 1½ år måtte erkende, at en sidevej var blevet til en hovedvej i afhandlingen, påtog du dig med kort varsel og stor energi at revidere mine rejseplaner på en måde så jeg hele tiden havde følelsen af selv at være rejsefører. En frugtbar vejledningstur til refugiet Klitgården med 4 andre 8

9 PhD-studerende og dine altid præcise kommentarer til mine alt for mange sider, har betydet mere end du aner. At skrive denne afhandling har ikke været et 8-16 job og de utallige nye erkendelser og ind imellem fundamentale brud med det planlagte forløb har ikke kun kostet tid, men også mental energi. Derfor har jeg trukket store veksler på dem, der er mig nærmest, og den støtte jeg har fået herfra har været uundværlig. Derfor en stor tak til mine børn, Amalie og Camille, for jeres tålmodighed med en far, der ind imellem var som fastgroet til kontorstolen og havde øjne som computerskærme. Og tak til min bedste halvdel Annette, der delte min vekslen mellem eufori og frustration og gav mig den trygge base, som altid havde den største betydning. Rejsen er nu endt med denne afhandling som et foreløbigt punktum, men det er mit håb, at ansatte i forsvaret eller andre steder har lyst til at fortsætte den påbegyndte udforskning af grænselandet mellem styring og læring og de nye spændende erkendelser det kan føre med sig. Gl. Holte, marts 2007 Stefan Ring Thorbjørnsen 9

10 English Summary This Ph.D.-dissertation produces an analysis of two strategic challenges for the armed forces: external pressures from the Danish government concerning internal efficiency and documentation on public sector resource use. At the same time the external demands for international engagement in conflicts set out new expectations on how to deal with problem solving with and without the use of military power. In the first discourse managers are expected to exercise leadership through different kinds of Managing Technologies focusing on standardized and calculable services. The second discourse focuses on a relational and experienced-based approach connected with the operational tasks. The two leadership-demands are often not in conjunction and the officer is therefore faced with a dilemma. During the last decade these challenges have been intensified and it is discussed how they have influenced the Danish armed forces within a management, learning and development perspective. A particular focus in this analysis is the multiplicity of competence demands made on the employee divided between a scholastic, normative and static view represented by the contemporary HRM and an organisational practice that produces meaning inspired by phenomenological, constructivist thinking. The Ph.D.-dissertation opens with an empirical introduction (chapter one), and on this the research questions have been formulated. This introduction is followed by a discussion of the applied methodology (chapter two). It is a case study based on qualitative and quantitative empirical findings drawn from 31 interviews and 82 questionnaires among officers occupied with operational tasks. The main approach is that of the realistic perspective based on Glaser & Strauss and Yin that provides input to discuss the validity and reliability criteria. The theoretical framework is discussed in the next three chapters. The dissertation does not aim at developing a new theoretical framework for organisational change; it applies the theories as a methodological approach to understanding and explaining the respondents points of view. A neo-institutional approach (chapter 3) argues that public organisations commit themselves to external expectations concerning reformation which are not necessarily congruent with internal 10

11 reorganisation. This lack of compatibility between reforms and practice emerges because the Danish armed forces need to maintain legitimacy in view of external political pressure. Learning theory (chapter 4) discusses how individuals integrate a continuous and intensified development of their competences. A stage model by Dreyfus & Dreyfus presents a conceptualisation of what it takes to be competent and how it is possible to develop individual competence. This model captures the two strategic competence challenges for the organisation as well as to the individual officer. By dividing competence between novice and expert skills, the model is capable of explaining different competence levels for different tasks and act as a facilitator for future competence development. As an elaboration on the acquisition of competences, chapter five discusses two models on how to manage competences in an organisational context. Nordhaug s ideas of organisational, group and individual competences result in an HRM influenced model. Defining specific competences related to the mission and strategies of an organisation and then measuring the divergence between those attained and those required, the model claims that it is possible to plan, implement and make use of the wanted competences. This point of view is substantiated by a phenomenological approach represented by Lave & Wenger s ideas of situated learning (communities of practice) in order to show that competences cannot be controlled by the managers but emerge and are defined in the local context. As a conclusion to the theoretical framework, a capability model that integrates competence development and learning is constructed (chapter six). By distinguishing between levels of competences from simple routines/rules (novice level) to complex improvisation/judgement (expert level) and also between actor/structure dimensions, the model organizes the following empirical analysis.] The empirical analysis is based on two cases followed by a generalisation on how they apply to the theoretical framework. Finally, the model is modified in accordance with the empirical findings. The first case (chapter seven) analyzes the implementation of an Enterprise Resource Planning system (ERP), which is seen as a consequence of New Public Management. ERP puts the roles of the officers under pressure because the ERP does not enable them to apply relevant 11

12 knowledge to the decision making process. The system may help assess resources that might even comply with the objectives set forth by the political actors, but the officers may not concur with the stated objectives. Also they put great effort into generating, registrating and checking the data which steels time away from other management activities such as engaging in operational tasks and establishing professional and social relations within the operational communities. However, the demands of the political level and top management in the armed forces define the future accomplished officer as capable of understanding and utilizing the techniques and the management language that constitute the ERP-system. Standardisation of criteria of success across different contexts demands that the officer is able to follow set accounting rules and routines. In chapter eight focus is on the internationalisation of the armed forces. From defending national sovereignty during the Cold War, the military strategy now is to play an active role in international hot spots. In these asymmetric settings, the officers cannot rely on military power and combat skills alone in order to lay the ground for democracy, which requires collaboration with the local community as well as diplomatic skill - winning the war is not difficult but in securing a lasting peace a new set of competences is demanded. Engagements are carried out in very small units or even single-handedly which is why interpersonal skills are necessary. With the officer in the front line trying to cope with and respect a different culture, personal judgement and constant learning is necessary. The ordinary rules of engagement and military procedures will not necessary meet the new challenges. However, the officers professional identity are very much interconnected with this operational environment and therefore they feel very motivated to learn and develop new ways of conduct. Chapter nine identifies three officer roles: the manager, the warrior and the diplomat. The manager focuses on efficiency and systematical transparency. The manager is concerned with control rather than developing solutions and therefore often creates a feeling of alienation. As a contrast the warrior is concerned with leading a group of professionals. Because the warrior and diplomat complement each other in the specific contexts, more satisfactory results are enabled and the officers are able to develop into problem solving mediators. 12

13 These empirical findings are applied to the theoretically developed capability model in chapter six with the result that two capability models are constructed in order to capture the different competence aspects in the two cases (chapter ten). The manager focuses on standards and rules and that creates an HRM-like model in which competence levels can be measured. On the other hand the roles of warrior and diplomat require a phenomenological approach in which the ability to improvise makes it possible to act with competence in a local context. Finally, the conclusion (chapter eleven) points to a connection between the three officer roles. The management role which is mainly based on abstract, non-contextual, standardized knowledge is particularly relevant to the novice. The warrior and diplomat roles are mostly displayed in a contextual and experienced-based setting in which competence is action-defined and this is equal to that of the expert. The empirical findings show that the officers are not ambitious to master the role of the manager as compared to the role of the warrior and diplomat which gives the officers a feeling of self-esteem and esprit de corps. However, the officers cannot choose between the roles, partly because of the rotation system, but mainly because a combination of exact thinking and value based thinking is necessary to become a competent officer. 13

14 Del I: Introduktion 1. Prolog Denne afhandling er et produkt af et samarbejde mellem Forsvarsakademiet og Copenhagen Business School (CBS). Finansieringen er foretaget af forsvaret og den faglige forankring har været på Forskerskolen for Ledelsesteknologi, CBS. Som erhvervsforskningsprojekt har det været målet at gøre projektet praktisk anvendelsesorienteret for forsvaret. Det betyder, at empirien i stort omfang har været styrende for teoriudviklingen og den empiriske analyse og at de teoretiske overvejelser og empiriske analyser er søgt omsat i konceptionelle modeller, til anvendelse i beslutningstagning og håndtering af læreprocesser. Det er således intentionen, at afhandlingen med udgangspunkt i nogle af de igangværende forandringer forsvaret er involveret i, kan bidrage til refleksion, inspiration og handling hos medarbejderne i forsvaret. Formålet med denne introduktion er tredelt: For det første at introducere den kontekst afhandlingen søger at analysere og her ud fra konkretisere de centrale analytiske temaer og kategorier. Det leder for det andet frem til afhandlingens forskningsspørgsmål, og endelig skal der for det tredje præsenteres en kort oversigt over afhandlingens opbygning Forsvarets kontekst Forsvaret er en offentlig institution og derfor underlagt en politisk ledelse. Den politiske ramme manifesterer sig mest eksplicit med indgåelsen af et forsvarsforlig hvert 4. eller 5. år, der udstikker det økonomiske og materielle råderum samt helt overordnede opgaveprioriteringer (Forsvarsforliget, 2004, s. 1). De seneste 3 forsvarsforlig har budt på tiltagende forandringskrav i forsvaret. Som udtalt af forsvarsminister Søren Gade, der kalder det seneste forsvarsforlig den største omstilling af forsvaret i nyere tid (Ledelse i dag, 2004, s. 9). Det stigende forandringstempo er ikke unikt for forsvaret, men eksisterer i lige så høj grad i andre offentlige institutioner (Kragh, 1993, s. 3). Det er dog en udbredt opfattelse i forsvaret, at 14

15 forandringerne er mere gennemgribende netop her, fordi forsvaret siden 2. Verdenskrig og frem til Østblokkens sammenbrud i begyndelsen af 1990 erne, en periode der efterfølgende vil blive refereret til som den Kolde Krig, oplevede en meget stabil kontekst uden store organisatoriske forandringskrav. Som det udtrykkes af chefen for Forsvarsakademiet forsvaret var den sidste ægte etat med de dyder, der normalt tillægges sådanne med et stort bureaukrati, regler og procedurer og ikke mindst en meget lille forandringsparathed. Men nu befinder forsvaret sig i et både politisk og teknologisk åbent rum (Møller, 2005). Under den Kolde Krig var udviklingsmulighederne i forsvaret ikke i samme grad egnet til debat som i dag, fordi kravene om fornyelse var minimale. Politisk drejede interessen sig om forsvarsudgifternes størrelse og deres fordeling. Pressen fulgte kun adspredt med, fordi der ikke bød sig kontroversielle temaer til. I dag er dette vendt på hovedet på tre måder: For det første er statens interesse for økonomistyringen i forsvaret ikke kun omkring rammestyring overholdes budgettet - men også om hvordan pengene bruges. For det andet er forsvarets produkt ikke længere bare symbolsk afskrækkelse i en terrorbalance eller passiv tilstedeværelse i fredsbevarende operationer, som det fx har været tilfældet på Cypern. Der er nu tale om anderledes såkaldte asymmetriske konflikter, hvor fjenden og fjendens mål er ukendte og de internationale opgaver undertiden er et spørgsmål om liv og død. For det tredje er der sket en politisering af forsvaret, hvor dele af indsatsen er blevet politisk kontroversiel. Fokus er derfor ikke bare på penge og overordnede principper, men også på, hvordan soldaterne gør deres arbejde i praksis. Det betyder at fornyelseskravene er enorme, fordi opgaverne er nye. Denne omstilling gøres ikke lettere af, at forsvaret generelt bærer på en arv med at være en traditionsbunden og hierarkisk organisation, hvor forandringer kun langsomt forplanter sig (Moskos, 1988, s. 20). Denne vekselvirkning mellem omverdenens efterspørgsel og krav til forsvaret, og forsvarets udbud i et forsøg på at opfylde disse krav, kan fremstilles i en såkaldt gap-model, se figur 1. Med inspiration fra den nyinstitutionelle teori, jf. afsnit 3.1., formodes det, at omverdenens krav og forventninger i et eller andet omfang imødekommes af forsvaret for at sikre en legitimering og dermed fortsatte bevillinger. Det stiller fornyede krav til medarbejdernes kompetencer og 15

16 motivation, der sammenfattende kaldes kapabiliteter 1 i det følgende. Idealmodellen, med et match mellem krav og udbud, kan skitseres således: Figur 1: Gap-model Statens krav om forandring Forsvarets kapabilitet til at opfylde krav feed back Gap-modellen - den engelske stavemåde er valgt for at undgå den søvndyssende betegnelse gab-modellen - skal ikke opfattes som oplæg til en facitliste over, hvilke specifikke krav omverdenen stiller, og hvilke specifikke kapabiliteter aktørerne skal besidde for at opfylde disse. Det er heller ikke en udefra konstrueret karakterbog til at bedømme forsvarets indsats, men derimod en indefra spørgen ind til officerernes, som er afhandlingens målgruppe, egen oplevelse af, hvordan de oplever den daglige håndtering af forandringskravene. Der er således tale om afdækning af en proces, hvor eksterne aktører stiller forskellige og muligvis konfliktende krav, som søges løst med de forhåndenværende menneskelige og organisatoriske ressourcer. Et konfliktende krav kunne fx være Rigsrevisionens, som er forsvarets økonomiske tilsynsmyndighed, krav om overholdelse af budgetter, og heroverfor politikernes ønsker om optimale opgaveløsninger med mindre vægt på omkostningerne. På samme måde har aktørerne internt i forsvaret forskellige løsningsmodeller på de nye krav afhængig af, hvilke opgaver de varetager, hierarkisk indplacering, personlig overbevisning m.v. Derfor er der ikke en entydig sammenhæng mellem krav 1 Kapabiliteter er en engelsk sammentrækning af capacity og ability, som her oversættes med kompetencer og motivation hos det enkelte individ, som i den senere teorianvendelse vil være synonym med læring. Alle tre elementer udgør individets muligheder og begrænsninger for en personlig udvikling og for at kunne påvirke omgivelserne. Når anvendelsen af kapabilitetsbegrebet er valgt, skyldes det netop denne brede forståelse, som ikke er belastet af bestemte konnotationer i forhold til målgruppen. Kapabilitetsbegrebet overlader dermed større frirum til lokale fortolkninger af forandringselementerne, og dermed er det håbet, at mindske min påvirkning i dataindsamlingen. For en uddybning se metodediskussion i del II. Netop på grund af den brede begrebsramme vil betydningen skifte afhængig af konteksten og den teoretiske forståelsesramme, og derfor vil begrebet i de senere analyser ofte blive oversat for at fastholde en eksakt betydning. 16

17 og løsningsmodeller, da det på den ene side afhænger af interessenterne, der stiller kravene, og på den anden side aktørernes kapabiliteter til at opfylde kravene. I modsætning til en privatfinansieret organisation, der må lukke, hvis markedets krav ikke imødekommes, er det vanskeligere at opgøre i hvilket omfang en offentlig organisation opfylder markedsvilkårene. Formålet med afhandlingen er dog ikke at foretage en produktivitets- eller effektivitetsanalyse, men derimod at fokusere på officerernes opfattelse af de processer og opgaver, de involveres i. Perspektivet i afhandlingen er således at se officererne som udsat for et forandringspres, der opstår fordi omverdenen forandrer sig. Det overordnede analytiske udgangspunkt er officerernes fortolkning, bearbejdning og adfærd i denne praksis under forandring. Sammenhæng mellem struktur og aktør, bliver således afgørende for udviklingen i officerernes kapabiliteter. Ved at indgå i en diskussion af kapabiliteterne søges nogle af de elementer, der kommer i spil indfanget, for at officererne kan bidrage til forandringsprocessen. Dermed bliver fokus på officerernes opfattelse og iværksættelse af forandringskravene med udgangspunkt i den praksis, der opstår i omstillingsprocessen. Analysen af praksis sætter os derefter i stand til at fortæller noget om forandringsberedskabet i forsvaret Det første møde med empirien I det første empirifølsomme møde med forsvaret skal jeg i det følgende lade empirien præsentere de udvalgte temaer i forsvarets igangværende forandring. Det er klart, at en sådan indledende afklaring kræver udvælgelse af et ståsted at betragte forsvaret fra, som må være selektivt. Forandringer trænger sig på udefra, institutionaliseres af ledelsen i forsvaret i form af organisatoriske ændringer, projekter og programmer og bliver efterfølgende implementeret af medarbejderne for at få konsekvenser. Forsvarets forandringsproces bliver således i det følgende præsenteret gennem topledelsen for at få afdækket de mulighedsbetingelser medarbejderne virker under og som senere skal anvendes som referanceramme i analysen af medarbejdernes bearbejdning af de ovenfra givne mål og krav. Jeg kridter dermed banen op med ledelsens ord, men om det er fodbold, håndbold, basketball eller et endnu ukendt spil, der kommer til at foregå, når medarbejderne indfinder sig på banen, er det op til den efterfølgende analyse at afdække. Mit fokus er dermed den udfoldede praksis og ikke ledelsens italesættelse af udvalgte forandringsparadigmer. 17

18 I denne indledende afdækning af forandringerne i forsvaret er det således intentionen at lade topledelsen definere nogle mulige temaer og analytiske kategorier. Det sker på baggrund af udtalelser fra PhD-projekts styregruppe. To centrale personer på disse møder med i alt 6 deltagere, var forsvarets næsthøjest placerede chef, forsvarsstabschef, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen og chefen for Forsvarsakademiet, forsvarets uddannelses- og forskningsenhed, generalmajor Karsten Møller. På de indledende møder blev elementer i forsvarets forandringer diskuteret, og min syntese blev 3 overordnede forskningstemaer, som er rammesættende for afhandlingens centrale diskussion af forsvarets kapabiliteter til at imødekomme forandringskravene. For det første forandrer omverdenen sig, og det skaber pres på og nye krav til forsvaret. For det andet og tredje har disse krav medført to gennemgribende forandringstiltag: A) Indførelsen af et it-system og B) et større engagement i internationale operationer. Disse eksternt generede og internt implementerede forandringer stiller krav til forsvarets medarbejdere om nye kapabiliteter. Målet med de følgende længere citater er herefter en udforskning af de sociale ordner, som er en bevægelse fra enkeltytringer til kontekst, fra det specifikke til det almene og en bevægelse fra det metodisk forstående til det metodisk forklarende. Jeg skal med dette afsæt søge efter empirisk definerede kategorier, som åbner op for en analytisk tilgang til de definerede forandringstemaer. På baggrund heraf kan problemformuleringen og tilhørende forskningsspørgsmål efterfølgende opstilles Omverdenens krav om forandringer (Citaterne er lettere redigeret og anonymiseret) IP:32) I den gamle verden før muren faldt var verden rimelig forudsigelig, mens den i dag sikkerhedspolitisk er blevet langt mere kompleks og uforudsigelig. Jeg tror ikke det behøver at være et problem for soldaterne. Når først man er slået ind på forandringens vej, så tror jeg, at det ligger i de fleste menneskers natur, at så kommer forandringerne til at ske hurtigere og hurtigere, fordi så bliver man indstillet på at se forandringerne. Hvis du bliver vant til at indgå i forandringer, så ser du hele tiden forandringsmuligheder. Derfor er det muligt at ændre en stabil organisation til en fleksibel organisation, der er forandringsberedt. Det er det, vi prøver på i øjeblikket - at gøre forsvaret mere forandringsberedt end vi har været tidligere. Og derved tror jeg også, at den udvikling vil accelerere i forhold til, hvad den er i dag. 18

19 Vi har et overordnet paradigmeskift, der hedder forandring, hvor vi løser nye opgaver eller de eksisterende på en ny måde. Forandring er at skabe muligheder. Og når jeg holder foredrag, så plejer jeg at sige til folk: der er ikke nogen, der skal tro, at fordi vi nu har fået et forsvarsforlig, hvor alle siger, at det er radikalt anderledes, end det har været tidligere, at vi så går i stå. Vi får ikke 4-5 rolige år nu til at fastholde de samme mål. Det her er bare det første år, og næste år vil der komme til at ske endnu mere, og endnu mere og endnu mere. Det bliver hurtigere og hurtigere, og ændringerne bliver større og større, og der bliver mere dynamik i det, end der har været tidligere. Det centrale er her, at forandringer skaber nye forandringer, og en form for dynamik og spiraleffekt sætter ind. IP:31) Ja, et vigtigt element i forandringsskruen er de hurtige skift i omverdenens sikkerhedspolitiske situation, men også de teknologiske spring giver nye muligheder. Tag bare DeMap/DeMars [it-system, red.]. IP:30) Det er utroligt vigtigt, at den enkelte leder og medarbejder for den sags skyld i forsvaret er opmærksom på dynamikken i omgivelserne og i den politiske verden? Hvordan kan man ligesom få den enkelte medarbejder til at forstå, hvad det er, som man politisk set vil med forandringen. Det skal være muligt for alle at kunne sige: Ja, der er altså en mening i alle de anstrengelser, vi udfolder for at gøre tingene anderledes. En stor forskel er, at i gamle dage var der regler og rutiner for næsten alt. Men i dag med hurtige forandringer kan vi ikke programmere os ud af alle de situationer, som folk kan komme ud i. Vi må lade den sunde fornuft og dømmekraft råde på bekostning af regler og procedurer. Alt er mangfoldigt, alt er forholdsvis labilt, og hvad betyder det så for en organisation? Hvad betyder det for de enkelte folk, der sidder ude omkring? De har jo også en politisk rolle, fordi de skal på en eller anden måde reagere på nogle politiske signaler, men de skal også selv give nogle signaler videre til politikerne om, hvordan det egentlig fungerer, fordi forsvaret er meget åbent. En af de store ting, der er sket, er jo sådan set, at der er fuld åbenhed om de internationale operationer. Det er jo lige før, at alle handlinger i Irak står på forsiden af bladene næste dag. Det er måske den allervigtigste ændring. Og hvad betyder det for kompetencerne i relation til en foran- 19

20 dringsmodel? Til dette forsvarsinterne krav knytter der sig også en ekstern legitimeringsstrategi, fordi forsvaret i dag også skal kunne påvirke den politiske situation. IP:31) En afgørende ændring er også den ledelsesmæssige styring. Vi skal kun tilbage til den Kolde Krig, hvor forsvarets øverstbefalende i kamp ledede mange tusind soldater, der blindt lod sig styre. I dag har du ikke 1000 mand eller 5000 mand, der gør noget blindt der har du 2 eller 4 mand, som sidder med en computer og finder ud af, at ham der nede omkring hjørnet i Irak: han skal vist lige nakkes med en bombe. Og så smider et fly i 16 km. s højde en præcisionsbombe. Du har altså behov for, at individet nede i systemet har forståelse for, hvordan den store sammenhæng er, fordi det er individet, der tager nogle beslutninger, der har betydning for den store masse. I topledelsens tematisering af omverdenen aftegner der sig nogle indledende betragtninger om de ændrede krav til forsvaret. Stadig større forandringskrav er en konsekvens af en mere kompleks og uforudsigelig sikkerhedspolitisk situation. Med ophævelsen af den globale bipolaritet er Danmarks internationale engagement blevet betydeligt forøget. Samtidig er den politiske og mediemæssige opmærksomhed omkring forsvarets opgaver vokset, fordi opgaveløsningerne ikke som under den Kolde Krig er karakteriseret ved en programmeret ensartet indsats, men er lokale konflikter, der åbner op for decentrale, lokale beslutninger truffet af få personer. Udviklingen i krigens teknologi har muliggjort lokale beslutninger med store konsekvenser for resten af forsvaret, og endelig betyder en større åbenhed om forsvarets aktiviteter, at beslutninger truffet langt nede i organisationen udsættes for øget opmærksomhed. I et sådant dynamisk miljø præget af nye beslutningskontekster erstattes regler og procedurer i et vist omfang af personlige skøn og den sunde fornuft, som stiller nye krav til medarbejdernes omstillingsevne og selvstændige beslutningstagen. Sammenfattende betyder denne foranderlige kontekst i et politisk labilt klima med fokus på lokale beslutninger, at den traditionelle kommandostruktur i forsvaret må give plads til en mere lokal styring for at sikre den ønskede udvikling af forsvaret. Når ledelsen i ovenstående citat taler om eksempler på konkrete forandringer i forsvaret, fremhæves to forhold: It-systemet DeMars og internationale operationer. I det følgende behandles disse to forandringstemaer, der antages at udgøre egentlige forandringsparadigmer, da de af for- 20

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar? I en kort artikel på næste side beretter vi om Henriette, der er bibliotekar i biblioteket og medborgercenteret Hedemarken i Albertslund Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen

Læs mere

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor

New Public Leadership Fra Strategi til Effekt. Effektbaseret styring i den offentlige sektor New Public Leadership Fra Strategi til Effekt Effektbaseret styring i den offentlige sektor Indledning Indledning New Public Leadership strategi, styring og ledelse New Public Leadership strategi, styring

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

HVEM ER VI? BAGGRUNDEN. 15.000 mennesker gennem leder-, team- og kommunikations-træning. Foredrag for 13.000 mennesker.

HVEM ER VI? BAGGRUNDEN. 15.000 mennesker gennem leder-, team- og kommunikations-træning. Foredrag for 13.000 mennesker. HVEM ER VI? BAGGRUNDEN 15.000 mennesker gennem leder-, team- og kommunikations-træning. Foredrag for 13.000 mennesker. 500 mennesker gennem avancerede uddannelsesforløb. copyright Colinco Institute Plancher

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Sammendrag Denne PhD afhandling omhandler organisatorisk implementering

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP Hvordan skal vi forstå innovation i den offentlige sektor? Kan vi bruge erfaringer fra innovationsteorier i virksomheder til den offentlige sektor? Hvor kommer innovationer fra? Hvem er innovationsaktører?

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten

Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Forløbsbeskrivelse Erfarne ledere i staten Indledning en del af PLUS Erfarne ledere i staten er en del af det samlede Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), der har som mål at øge ledelseskvaliteten

Læs mere

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych

Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych Hvilke udfordringer giver dialogbaserede trivselsundersøgelser for ledergrupper? Julie Sigsgaard, cand. psych 1000 tanker og mange ord Se dette oplæg som et afsæt for en videre dialog om ledernes rolle

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt

Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Læring i Folkebiblioteket Erfaringer fra et projekt Dagens program Hvad var projekt Hybride Læringsmiljøer? Hvordan kommer man i gang med læring på et folkebibliotek? Læring på udlånsvagterne Indretning

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE

Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Tværgående ledelse på ældreområdet NEXT PRACTICE Justine Grønbæk Pors, PhD Jgp.mpp@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Copenhagen Business School Udfordringer for velfærdsledere Stigende

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering

Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering Notat Operationalisering af begrebet kvalitetskultur i forbindelse med institutionsakkreditering I forbindelse med indførelse af institutionsakkreditering af de videregående uddannelsesinstitutioner i

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere