P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N"

Transkript

1 Andet kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Forårsstemning i eurozonen Økonomien i eurozonen har haft en god start på 2015, hvilket grundlæggende er tegn på, at økonomien reagerer positivt på alle de faktorer, der aktuelt støtter et opsving. Hertil kommer effekten af mildt vejr (igen i år), hvilket blandt andet begunstiger aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. En BNP-vækst i 1. kvartal på 0,4% kvt/kvt. vil ikke overraske os efter en fremgang på 0,3% kvartalet før. For 2015 som helhed venter vi en BNP-vækst på 1¼-1½ % efter 0,9% i F I N A N S U G E N Man skal dog ikke være blind for, at der stadig er mange risikofaktorer, som kan føre til skuffende udvikling i økonomien. Amerikansk økonomi er startet 2015 relativt svagt med udsigt til en skuffende lav BNP-vækst i 1. kvartal. Vi vurderer imidlertid, at økonomien vender tilbage til det solide vækstspor de kommende måneder. Det skyldes, at det især er midlertidige forhold, der har trukket ned i væksttempoet først på året. På den baggrund skønner vi, at BNP for 2015 som helhed vil vokse med knap 3% mod 2,4% i Arbejdsløsheden ventes at falde yderligere de kommende måneder og ramme det naturlige niveau sidst på foråret. Fed skønner, at den naturlige arbejdsløshed ligger på 5,0-5,2%. Inflationen ventes at forblive meget lav lang tid endnu, men dog med moderat stigning gennem 2015, mest i andet halvår, hvor olieprisfaldet fra 2014 begynder at trække gradvist mindre ned i inflationen. De seneste seks kvartaler er både BNP og beskæftigelsen i Danmark gået frem. Fremgangen i BNP har dog ikke været prangende. Der er dog klare tegn på, at dansk økonomi er ved at give slip på krisen og sætte op i gear. Det skal ses i lyset af stærke stimuli til dansk økonomi fra faldet i energipriserne, faldende renter og en svækket euro. Derudover har virksomhederne sparet op, og danskernes formuer er kommet sig bl.a. gennem stigende priser på boliger og en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Pengepolitikken ventes holdt uændret i eurozonen på 3 og 12 måneders sigt med 0-rente og obligationsopkøb for 60 mia. pr. måned. I USA ventes 0-rentepolitikken at blive forladt til september. Renten på 10-årige statsobligationer i USA og Tyskland/Danmark ventes at have moderat stigende tendens på 3 og 12 mdr s sigt, mest i USA, fordi USA er foran eurozonen i både konjunkturerne og pengepolitikken. de 1 af 13

2 International økonomi: Forårsstemning i eurozonen Forventningsoversigt USA Pr. 8/4 Euroland Pr. 8/4 BNP-vækst ¾ - 3 1¼-1½ ½ Centralbankens ledende rente om 3 mdr. 0,00-0,25 0,00-0,25 0,05 0,05 om 12 mdr. 0,75-1,00 0,05 Rente på 10-årig statsobligation * om 3 mdr. 2,00-2,50 1,89 0,20-0,50 0,16 om 12 mdr. 2,50-3,00 0,60-1,00 *) = tysk statsobligation USA: Opsvinget er intakt, trods svag start på året 2015 er startet relativt svagt for USA s økonomi med udsigt til en skuffende lav BNPvækst i 1. kvartal på under 2% kvt/kvt. annualiseret. Vi vurderer imidlertid, at økonomien vender tilbage til det solide vækstspor de kommende måneder. Det skyldes, at det især er midlertidige forhold, der har trukket ned i væksttempoet først på året. På den baggrund skønner vi, at BNP for 2015 som helhed vil vokse med knap 3% mod 2,4% i Midlertidige forhold har givet svag start på året Den svage start på 2015 har vist sig i en række statistikker og er bredt funderet: Eksporten har været vigende, ordreindgangen har skuffet, og privatforbruget er faldet. Vi skønner imidlertid, at den skuffende udvikling et langt stykke hen ad vejen må tilskrives forbigående forhold så som: havnearbejderstrejke i de store udskibningshavne på vestkysten (strejken sluttede i februar, men har forstyrret eksporten) igen en usædvanlig kold vinter i det meste af USA de 2 af 13

3 Der ligger imidlertid også andet bag den svage start på året, og det vedrører især erhvervsinvesteringerne. På grund af den lave oliepris er investeringerne i olieindustrien faldet. Desuden er det sandsynligt, at andre former for erhvervsinvesteringer er hæmmet af, at erhvervslivet er usikker på effekten af den stærkere USD for deres forretning. Det kan heller ikke udelukkes, at noget af den vigende eksport skyldes dollarstyrkelsen. Væksten ventes at vende tilbage Væksten ventes at vende tilbage de kommende måneder, fordi de midlertidige forhold, der trak ned først på året, vil have udspillet deres rolle. Det betyder en normalisering af privatforbruget og til dels også af eksporten. For amerikansk økonomi er privatforbruget en helt afgørende faktor, da forbruget udgør 70% af økonomien. Vi venter, at privatforbruget fortsætter en meget robust vækst, støttet af stigende formuer, stigende indkomster (fordi stadig flere amerikanere kommer i beskæftigelse), og fordi den lave inflation øger borgernes købekraft. Arbejdsmarked og inflation I gennemsnit er der blevet skabt mere end nye fuldtidsstillinger pr. måned det seneste års tid, og ledigheden er nedbragt til 5,5%. Det var egentlig indenfor Fed s vurdering af det naturlige niveau for arbejdsløsheden indtil rentemødet 18. marts. Her flyttede de vurderingen fra intervallet 5,2-5,5% til 5,0-5,2%, så ledigheden er med andre ord alligevel højere end det normale efter Fed s opfattelse. Vi ser ingen grund til, at jobskabelsen skulle klinge af foreløbig, og arbejdsløsheden ventes derfor at falde yderligere de kommende måneder og ramme det nye, naturlige niveau sidst på foråret. Lønstigningstakten er fortsat moderat (ca. 2% p.a.), men et stadig strammere arbejdsmarked må på et tidspunkt føre til acceleration i lønstigningstakten grundet stigende konkurrence om arbejdskraften. Inflationen er faldet til tæt på 0% år/år, hvilket mest afspejler olieprisfaldet siden sommeren Fra sommeren 2015 og frem vil olieprisfaldet gradvis trække mindre de 3 af 13

4 ned i inflationen selv med uændrede oliepriser, og inflationen vil derfor gradvist tage til gennem andet halvår. Kerneinflationen har et stykke tid ligget stabilt omkring 1½% på årsbasis, hvilket viser, at der er lidt mere inflation i systemet, end hovedtallet antyder. Vi venter, at kerneinflationen vil svinge omkring dette niveau, indtil lønstigningstakten på et tidspunkt tager til. Usikkerhed om eksporten og erhvervsinvesteringerne Der er to forhold, som kan give et mere moderat væksttempo end i vort hovedscenario. Det ene er den stærke USD, og det andet vedrører USA s olieindustri. Den effektive (handelsvægtede) USD er steget knap 20% siden sommeren 2014, og det går selvfølgelig ud over USA s eksport, der udgør 13% af BNP. Det er vanskeligt at sige præcis, hvor meget den høje USD-kurs skader økonomien. OECD s interlink - model når frem til, at en styrkelse af USD på 20% isoleret set vil barbere et helt procentpoint af BNP-vækstraten året efter. For det andet medfører de lave oliepriser lavere investeringer i USA s olieindustri, men det vides ikke præcist, hvor meget investeringerne i olieindustrien fylder i de samlede erhvervsinvesteringer. Olieinvesteringer er nemlig ikke blot udstyr til oliebrøndene, men også investeringer i beslægtede områder så som pipelines, lastbiler til at transportere olien osv. Pengepolitik og obligationsrente Pengepolitikken bliver strammet i år. Grundlæggende giver det ingen mening at fastholde 0-rentepolitikken i en situation, hvor ledigheden er nedbragt til tæt på det naturlige, og hvor økonomien længe har været i fremgang. Fed ventes at forlade 0- rentepolitikken enten på rentemødet i juni eller på september-mødet. Fed chefen, Janet Yellen, har tilkendegivet, at timingen især afgøres af udviklingen på arbejdsmarkedet de kommende måneder. Vi hælder mest til september-mødet. Herefter venter vi, at Fed vil hæve den pengepolitiske rente i et moderat tempo med en renteforhøjelse på 25 bp pr. kvartal. de 4 af 13

5 Renten på en 10-årig amerikansk statsobligation ventes at stige til 2,00-2,50% på 3 mdr s sigt og videre til 2,50-3,00% på 12 mdr s sigt. Forventningen om stigende obligationsrente begrundes med udsigten til strammere pengepolitik, tiltagende inflation og fortsat solid fremgang i den økonomiske vækst. Eurozonen: Det ser bedre ud end længe Eurozonens økonomi har haft en god start på 2015, hvilket grundlæggende er tegn på, at økonomien reagerer positivt på alle de faktorer, der aktuelt støtter et opsving. Hertil kommer effekten af mildt vejr (igen i år), hvilket blandt andet begunstiger aktiviteten i bygge- og anlægssektoren. En BNP-vækst i 1. kvartal på 0,4% kvt/kvt. vil ikke overraske os efter en fremgang på 0,3% kvartalet før. For de følgende kvartaler venter vi en fremgang i økonomien på omkring 0,3% pr. kvartal, hvilket giver et vækstskøn for 2015 på omkring 1¼ % efter 0,9% i Men skal dog ikke være blind for, at der stadig er mange risikofaktorer, som kan føre til skuffende udvikling i økonomien. Et opsving støttes på mange fronter Aktuelt er der usædvanlig mange faktorer, som støtter et opsving i eurozonens økonomi: lav eurokurs lav inflation lav rente bankernes udlån er begyndt at stige = mere kreditfinansieret efterspørgsel neutral finanspolitik Det er både eksporten og den indenlandske efterspørgsel (privatforbrug og investeringer), der nyder godt af stimulansen. Vigtigst er privatforbruget, der udgør 56% af eurozonens økonomi. Selv om lønstigningstakten er moderat i alle lande, vokser forbrugernes købekraft alligevel, fordi inflationen er endnu lavere. Allerede i 2014 var privatforbruget den dominerende drivkraft i økonomien, og det venter vi også bliver tilfældet i år. Hertil kommer, at erhvervsinvesteringerne ventes at tage til i takt med, at fremtidsudsigterne bliver lysere. Både privatforbrug og erhvervsinvesteringer befinder sig i udgangspunktet på meget lave niveauer, så der er betydeligt potentiale for fremgang de kommende år. Eksporten stimuleres af den lave eurokurs, men effekten på BNP-væksten skønnes at være lille, fordi størstedelen af eurozone-landenes eksport går til andre lande i eurozonen. Samlet set er det kun omkring en syvende-del af eksporten, der afsættes udenfor Europa. de 5 af 13

6 Man kan på den baggrund spørge, hvorfor opsvinget i eurozonens økonomi så ikke bliver endnu stærkere, end den moderate BNP-vækst på omkring 1¼ %, som vi venter for 2015 som helhed? Endnu højere BNP-vækst kan da heller ikke udelukkes, men vi skønner, at der samtidig er stærke kræfter, der holder igen på økonomien, og samtidig er der væsentlige risikofaktorer, som hurtigt kan ødelægge det spirende opsving. Fortsat betydelige trusler mod opsvinget Trods tegnene på økonomisk forår er eurozonens økonomi grundlæggende præget af meget høj arbejdsløshed og en fortsat betydelig grad af krisestemning blandt forbrugerne og i erhvervslivet. Hertil kommer, at finanspolitikken i alle lande holdes i et jerngreb, og at tilpasningsprocessen ikke er tilendebragt i store lande som Frankrig, Italien og Spanien. Disse ting trækker i retning af kun moderat styrke i det økonomiske opsving indtil videre. Hertil kommer en række risikofaktorer, som kan påvirke opsvinget negativt, hvis de bliver til virkelighed. Blandt de vigtigste risikofaktorer er: de 6 af 13

7 Eventuel græsk udmeldelse af eurosamarbejdet Mange vigtige parlamentsvalg i 2015 Rusland Oliepriserne Aktiekurserne Grækenland: I skrivende stund er der ingen afklaring omkring Grækenlands fremtid som eurozoneland. Mest sandsynligt er, at der senere i år måske hen over sommeren - bliver fundet en løsning på problemerne, så Grækenland får endnu et kriselån og måske en form for gældsreduktion, som de har brug for. Men det kan bestemt heller ikke afvises, at tingene går i hårdknude, og at grækerne forlader eurosamarbejdet. Subjektivt vurderet er sandsynligheden 60% for en løsning og 40% for en udmeldelse. En udmeldelse vil skabe kaos i græsk økonomi og formentlig kaste landet ud i en statsbankerot. Resten af eurozonen vil kunne håndtere en udmelding, fordi Grækenland er en lille økonomi (2% af eurozonens BNP), og fordi der kun vil være begrænsede tab i den private sektor. Alligevel vil en græsk udmeldelse kunne skabe usikkerhed, om hvorvidt andre lande vil følge efter, og dermed skabe ny tvivl om euro ens fremtid i det hele taget. Mange parlamentsvalg: Hertil kommer, at 2015 er et stort valgår. I maj går briterne til valgurnerne. Den konservative premierminister David Cameron går blandt andet til valg på, at han vil genforhandle betingelserne for Storbritanniens medlemskab af EU, og det kan i yderste konsekvens føre til en britisk udmeldelse af EU. I skrivende stund er det dog Labour, som fører i meningsmålingerne. Sidst på året afholdes parlamentsvalg i Portugal og Spanien. I Spanien ligger protestpartiet Podemos forrest i meningsmålingerne. Hvis de ender med at danne regering, vil det skabe usikkerhed om Spaniens reformpolitik, der ellers har bragt landet ud af en dyb økonomisk krise. Rusland, aktiekurser og oliepriser: Hertil kommer andre usikkerhedsfaktorer: Den skrøbelige våbenhvile mellem Rusland og Ukraine kan bryde sammen, og vil uroen brede sig til de baltiske lande, der alle har store russiske mindretal? Hvordan vil aktiemarkederne verden over reagere, når USA s centralbank begynder at hæve renten her vurderer vi dog, at problemet er større i USA end i Europa. Sluttelig er olieprisernes fremtidige udvikling en risikofaktor. De fleste venter, at råolieprisen vil stige lidt på et års sigt fra de nuværende 54 $/tønde til knap 65 $/tønde om et år, men det seneste år har vist, hvor vanskelig en størrelse som oliepriser er at spå om. Arbejdsmarked og inflation Arbejdsløsheden er fortsat meget høj i eurozonen, 11¼ % og ventes kun langsomt nedbragt givet det moderate væksttempo. Desuden er den meget ulige fordelt på lande. Hver tredje arbejdsløse eurozone-borger er eksempelvis fra Spanien. de 7 af 13

8 Inflationen ventes at forblive meget lav lang tid endnu. Aktuelt ligger den på -0,1% år/år, mens kerneinflationen i et stykke tid har svinget omkring 0,6-0,7%. Inflationen ventes at stige moderat gennem 2015, mest i andet halvår, hvor olieprisfaldet fra 2014 begynder at trække gradvist mindre ned i inflationen. Også den høje arbejdsløshed og deraf følgende lave lønstigningstakt - taler for fortsat lav inflation. Der går lang tid, inden inflationen har nået ECB s målsætning om en inflation på tæt på, men ikke over 2%. ECB selv venter, at det tidligst bliver i 2017, at inflationen begynder at nærme sig de 2%. Deflation ser vi ingen risiko for, med mindre der kommer et fuldstændig uventet og dybt tilbageslag i eurozonens økonomi. Pengepolitik og obligationsrente ECB ventes at fastholde sine ledende rentesatser på de nuværende niveauer de næste mange måneder. De igangsatte først i marts deres QE -opkøbsprogram af statsog andre obligationer for 60 mia. pr. måned frem til september Det ser vi ikke ændret på, med mindre der sker afgørende ændringer med eurozonens økonomi i forhold til nu. Indtil videre ser QE-programmet ud til at have medvirket til den stigende optimisme omkring udsigterne for eurozonens økonomi. Renten på en 10-årig tysk statsobligation ventes at ligge i intervallet 0,20-0,50% på 3 måneders sigt, stigende til 0,60-1,00% på 12 måneders sigt. Udsigten til højere vækst og inflation taler for moderat højere obligationsrente over tid, også på trods af ECB s obligationskøb. Dansk økonomi - opsvinget styrkes Der var fremgang i dansk økonomi i Væksten landede på 1,1 pct. Både eksporten, det private forbrug og investeringer bidrog til fremgangen. Grundlaget for et bredere og mere vedvarende opsving er derudover styrket, bl.a. gennem bedringen af arbejds- og boligmarkedet. Dansk økonomi voksede 0,5 pct. i 4. kvartal af Det er sjette kvartal i træk med fremgang. Det var især det private forbrug og investeringerne, der bidrog til fremgangen. Eksporten svigtede i slutningen af året, men vi vurderer, at den vil få fornyet styrke fra en svagere euro. Den svagere euro skal ses i lyset af, at ECB har åbnet yderligere op for sluserne med pengepolitiske lempelser. Det svækker euroen og dermed kronen i forhold til andre landes valutaer. Dertil kommer de bedre takter for europæisk økonomi. de 8 af 13

9 Det private forbrug steg støt gennem Det private forbrug har været den store akilleshæl for at få gang i dansk økonomi. En stigning i privatforbruget gør opsvinget mere uafhængigt af eksporten, som har været den bærende hånd under dansk økonomi efter krisen. Et øget privat forbrug vil desuden sætte gang i væksten gennem andre kanaler især private investeringer. Disse understøttes også af, at de danske virksomheder igennem de seneste år har været flittige til at spare og dermed konsolideret sig betydeligt gennem et større opsparingsoverskud. Vejen er derfor banen for flere investeringer i de danske virksomheder. Det private forbrug har været hjulpet af faldende energipriser og renter. Derudover betyder bedringen på boligmarkedet og den stigende beskæftigelse, at de danske forbrugere har mere sikkerhed for deres lønindkomst og formuer, som er bundet i boligen. Det er med til at løsne yderligere op for forbruget. Vi forventer, at det private forbrug tager til og baner vejen for et mere selvbærende opsving. Det sker som følge af stigende realløn, fremgang i beskæftigelsen og på boligmarkedet. Derudover vil det kraftige dyk i olieprisen siden sidste sommer og de lave renter fortsat være med til at stimulere det private forbrug. Det går bedre end BNP tallene viser Selvom væksten målt i BNP har været moderat og i grove træk flad siden 2010, er det værd at notere sig en større fremgang i beskæftigelsen. Det er især de private byerhverv, som trækker denne fremgang. De private byerhverv består af alle erhverv ekskl. det offentlige, landbrug, olie og boligbenyttelse. Værditilvæksten (BVT) i de private byerhverv, har haft en større fremgang end den overordnede vækst (BNP). Det vidner om, at den underliggende udvikling i dansk økonomi er bedre, end de overordnede væksttal har vist. de 9 af 13

10 Forbrugertilliden det højeste siden 2006 Tilliden blandt danskerne er helt i top. Forbrugertilliden ligger nu på 13,9, som er det højeste på denne side af krisen. Forbrugertilliden er på et niveau, som normalt er foreneligt med et større privat forbrug. Den forholdsvise høje tillid kan derfor tolkes i retning af, at danskerne oplever, at deres egen og landets økonomi underliggende er bedre end før, hvilket giver yderligere afsæt for et større privat forbrug. Det er formentlig den stigende beskæftigelse og en pæn økonomisk fremgang i byerhvervene, som smitter positivt af på danskernes syn på økonomien. Derudover er bedringen på boligmarkedet også med til at holde forbrugertilliden et stykke over nulgrænsen. Vi forventer, at tilliden vil understøtte det private forbrug med tiltagende kraft til gavn for opsvinget. de 10 af 13

11 Bedring på boligmarkedet også udenfor de store byer Bedringen på boligmarkedet fortsætter, hvor både antallet af handler og boligpriserne er steget på landsplan. Bedringen har bredt sig til boligmarkedet udenfor de store byer. Der er dog stadigvæk større områder af Danmark, hvor boligmarkedet står stille. Det gælder især yderområderne, hvor der stadig er et markant overudbud af huse til salg i forhold til den lave handelsaktivitet. Det er helt normalt, at boligpriserne starter med at stige i byerne og herefter spreder sig til resten af landet. I de yderste områder, hvor befolkningstilvæksten er aftagende, er der dog et underliggende negativt pres på boligmarkedet. Lav inflation Inflationen er forblevet lav i Danmark som i resten af Europa. Det skyldes i høj grad det markante fald i olieprisen siden sommeren. Derudover er virksomhederne og butikkerne forsigtige med at sætte priserne op på grund af risikoen for tab af omsæt- de 11 af 13

12 ning. Det understøtter dansk økonomi, da danskerne dermed oplever reallønsfremgang til trods for lave nominelle lønstigninger. Vi forventer, at inflationen forbliver lav de kommende år, men vil stige i takt med at opsvinget får mere fodfæste både i udlandet og herhjemme. Derudover vil olieprisen gradvist bidrage til højere inflation. Den økonomiske politik - pengepolitikken er lempet Kronen kom i midten af januar under pres. Nationalbanken var derfor ude at forsvare fastkurspolitikken. Nationalbanken intervenerede historisk meget på valutamarkedet, sænkede renten ad fire omgange til -0,75 pct. og stoppede for salget af statsobligationer. Årsagen til presset på kronen og dermed en lempelse af pengepolitikken kom især af, at den schweiziske nationalbanks ophævede loftet over schweizer francen overfor euroen i starten af året. Det førte til spekulation om, hvorvidt noget tilsvarende kunne ske med den danske krone. Derudover annoncerede ECB s efterfølgende massive pengepolitiske lempelser bl.a. ved køb af statsobligationer. Det styrkede det opadgående pres på kronen yderligere. Stormløbet mod kronen syntes at være drevet over. Nationalbankens rente er dog fortsat ikke normaliseret i forhold til ECBs rente. Vi forventer, at dette vil ske gradvist med en vis forsinkelse. Finanspolitikken bør stabilisere den økonomiske udvikling, hvor pengepolitikken er lagt an på at holde en fast valutakurs til euroen. I øjeblikket stimulerer det meget lave renteniveau sammen med faldet i olieprisen og svækkelsen af euroen dansk økonomi betydeligt. Det er derfor vigtigt, at finanspolitikken ikke bidrager til yderligere vækst. Sker det ikke - kan det i sidste ende få dansk økonomi til at hede for meget op. Den meget lave rente kan bl.a. sætte gang i en usund udvikling på boligmarkedet, hvor prisstigninger på boliger bliver selvforstærkende. Det vil resultere i store tab for mange boligejere og påvirke økonomien negativt, når renten begynder at stige. Vi mener, at det er på høje tid, at genetablere sammenhængen mellem boligprisstigninger og ejendomsværdiskatten. Det vil lægge en dæmper på prisstigningerne. Der bør dog helt generelt laves en omlægning af hele boligbeskatningen også grundskylden. Tiltagende vækst i år Dansk økonomi er begyndt at vokse, og meget taler for, at fremgangen fortsætter og endda tager til. Olieprisen er styrtdykket og ECB har åbnet op for sluserne i form af massive lempelser af pengepolitikken de kommende år, hvilket har sendt renterne yderligere ned. Derudover går det bedre og bedre for europæisk og amerikansk økonomi. Vi opjusterer derfor vores vækstskøn for i år til 1,75 pct. fra 1,5 pct. Næste år forventer vi en vækst på 2,25 pct. de 12 af 13

13 De væsentlige risici for endnu et år med vækst i den lave ende for dansk økonomi er, at økonomien i Europa sætter sig efter stærke tal i 4. kvartal. Derudover er en risiko, at den geopolitiske uro knyttet til udviklingen i Ukraine, Rusland og Grækenland blusser op. På den indenlandske bane er en væsentlig risiko, at virksomhederne og forbrugerne desuagtet de meget lave renter strammer grebet og holder igen med investeringer og forbrug. Det skal ses i lyset af, at danskerne fortsat trækker en stor gæld efter sig. (Redaktionen er afsluttet 8. april 2015) Kontakt Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Dette materiale er udarbejdet af Arbejdernes Landsbank, som generel information til personlig brug. Anbefalinger skal ikke opfattes som hverken tilbud om eller opfordring til køb eller salg af de pågældende papirer, tjenesteydelser mv. Materialet er alene udarbejdet på basis af offentligt tilgængeligt materiale. Banken har omhyggeligt søgt at sikre sig, at materialet er korrekt og retvisende. Banken påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed eller fuldkommenhed. De oplysninger, der er anført, kan have ændret sig i forhold til produktionstidspunktet, ligesom informationen ikke tager udgangspunkt i eller er tilpasset nogen kunders personlige forhold. Derfor opfordrer vi dig til at indhente yderligere og/eller opdateret information i banken. Arbejdernes Landsbank samt medarbejdere i banken kan have positioner i eller foretage køb eller salg mv. af i de værdipapirer, som er omtalt. de 13 af 13

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Fjerde kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsvinget fortsætter trods udfordringer

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Har inflationen bundet? Signalerne fra amerikansk økonomi har rettet

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Opsving og nye bekymringer USA s økonomi har efterhånden været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015

Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 Tema: USA er på vækstsporet trods sløv start på 2015 9. april 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Signalerne har været

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Tredje kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Inflationen har passeret bunden Den

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Første kvartal, 2015 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Vækst uden inflation Amerikansk økonomi ventes at fortsætte en robust

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Fjerde kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Fremgang i to tempi Efter en svag start på året (grundet hård vinter) er amerikansk økonomi kommet tilbage på vækstsporet. Det resulterer i en BNP-vækst på omkring

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

P E R I S K O P E T. Redaktion

P E R I S K O P E T. Redaktion Andet kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Kan Brexit kvæle opsvinget? USA s økonomi har grundlæggende været

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst

P E R I S K O P E T. Brexit koster BNP-vækst Tredje kvartal, 2016 P E R I S K O P E T Brexit koster BNP-vækst Redaktion Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Privatøkonom Brian Rasmussen Det blev til et Brexit, og især europæisk

Læs mere

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne?

Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? Tema: Hvornår stiger obligationsrenterne? 17. juni 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Ved årets begyndelse ventede

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise

08-11-2012 1. Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 1 Den økonomiske og finansielle krise 08-11-2012 2 Dansk vækst har været i den tunge ende i EU BNP-niveau, 1995 = 100 BNP-niveau 2008 = 100 08-11-2012 3 Svag produktivitetsudvikling er en hovedforklaring

Læs mere

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015

Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 Tema: Markedstemaer og jokere i 2015 27. januar 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Her i starten af 2015 tegner der

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 6. juni 2014, uge 23 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,1% 1.940

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 4. juni 2015, uge 23 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 Endnu et rentehop Tre forhold førte til et hop i obligationsrenterne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 22. maj 2015, uge 21 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.131

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen

Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE marts 2016 Lav oliepris og lave renter har sparket privatforbruget ud af dvalen Vi oplever i disse år fornyet vækst i forbruget. Over de sidste to år er privatforbruget steget

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015

DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 DANMARKS NATIONALBANK PRESSEMØDE 16. SEPTEMBER 2015 Hovedbudskaber Valutamarkedet viser tegn på normalisering valutareserven er reduceret. Udstedelse af statsobligationer genoptages, og rammen for bankernes

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. marts 2015, uge 11 13. marts 2015, uge 11 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,7% 2.066

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

F I N A N S U G E N Matte udsigter for eurozonen Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Matte udsigter for eurozonen Redaktion Økonomisk Sekretariat 7. november 2014, uge 45 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 1,8%

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 8. august 2014, uge 32 8. august 2014, uge 32 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,1% 1.910

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: 9. september 2016, uge 36 F I N A N S U G E N Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.181 Nikkei +

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 6. februar 2015, uge 6 6. februar 2015, uge 6 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 2,0%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 13. maj 2015, uge 20 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,5% 2.099

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 30. april 2015, uge 18

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 30. april 2015, uge 18 30. april 2015, uge 18 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,1% 2.107

Læs mere

Analyse: Rebalancering af Tyskland

Analyse: Rebalancering af Tyskland Analyse: Rebalancering af Tyskland 24. februar 2014 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Analysen konkluderer, at talen om

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet

Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Fremgang i økonomien usikkerhed om vending på arbejdsmarkedet Nye nationalregnskabstal bekræfter, at der fortsat er fremgang i dansk økonomi. Der var pæn vækst i 1. kvartal 2010 og en overraskende om end

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår.

F I N A N S U G E N. Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. 18. december 2015, uge 51 F I N A N S U G E N Finansugen er tilbage fredag d. 8. januar. Glædelig jul og godt nytår. Redaktion Børsområdet Chefanalytiker Bjarne Kogut bjk@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010

DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DANMARKS NATIONALBANK Nils Bernsteins tale ved Realkreditforeningens årsmøde, onsdag den 24. marts 2010 DET TALTE ORD GÆLDER Verdensøkonomien er i fremgang. Opsvinget er forsigtigt, og selv om nøgletallene

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere