Vurdering af Easy Line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Easy Line"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Easy Line Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Easy Line. Vurderingen er sket fra april-maj 2015, og har fundet sted på Rehabiliteringscenter Indre/Østerbro og Aktivitetscenter Østerbro. Resultaterne fremgår af VTV af Easy Line. Vurderingen er godkendt af ledelsen på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro og Aktivitetscenter Østerbro samt afdelingslederen for Afdeling for Sund Vækst. Ian Røpke Afdelingsleder KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Afdeling for Sund Vækst Nørre Allé København Tlf: Hjemmeside: Afdeling for Sund Vækst Nørre Allé København N EAN nummer

2 VTV af Easy Line 0,1 test Gennemført hos Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro og Aktivitetscenter Østerbro, april, 2015 Det er en gevinst med disse maskiner, for vi føler, at vi får trænet kroppen bedre. En borger 1

3 Indhold Baggrund og formål... 3 Teknologi... 3 Dataindsamling... 3 Deltagere i testen... 4 Vurdering... 4 Borger... 5 Organisation... 6 Teknologi... 7 Økonomi... 8 Konklusion... 9 Bilag: Uddybende vurdering VTV udarbejdet af Sund Vækst, Københavns Kommune, Maria Trangbæk Ahrensburg, april

4 Baggrund og formål Mange ældre borgere udtrykker ønske om at træne mere og gerne på fleksible tidspunkter som fx om aftenen eller i weekenden. Meget af den nuværende træning består af træningshold, hvor der skal være en terapeut til stede. Dette indskrænker borgernes træningsmuligheder. For at tilgodese borgernes ønsker og behov for træning afprøves cirkeltræningsmaskinerne Easy Line. I vurderingen af Easy Line er der særligt fokus på: Får borgerne mulighed for at træne selv Får borgere mulighed for at indgå i træningsfællesskaber Forbedrer borgerne deres kondition og styrke Teknologi Easy Line består i denne test af seks cirkeltræningsmaskiner, der bruges i forbindelse med almindelig fysisk træning. Cirkeltræningen foregår ved, at en lyskegle lyser grønt, når der skal trænes, og rødt når der er pause. Træningen består af tre runder ved hver maskine, hvor der trænes i 45 sekunder, og derefter er 30 sekunders pause. Easy Line kræver ingen indstilling af sæde og vægt under træningen. Vægten styres udelukkende ved hjælp af hydraulisk modstand. Modstanden i de enkelte øvelser bestemmes af den enkelte borger - jo hurtigere borgeren bevæger sig, jo større modstand. Dataindsamling Dataindsamlingen er foregået på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro og Aktivitetscenter Østerbro. Der er anvendt to forskellige metoder til dataindsamlingen: Deltagerobservation til at observere brugen af Easy Line og interaktionen blandt de ældre borgere samt mellem de ældre borgere og terapeut. Observationen er gennemført på to forskellige træningshold: o Selvtræningshold: Borgere der benytter aktivitetscenteret eller er tilmeldt et Senior Fitness hold, som selv kan træne med Easy Line. Under observationen deltog tre borgere. o Easy Line hold: Borgere der opholder sig på rehabiliteringscentret tilbydes træning med Easy Line på et hold, hvor der er en terapeut til stede. Under observationen deltog fire borgere og en terapeut. Kvalitative interviews med seks borgere, to fysioterapeuter og en afdelingsleder. Interviewene med borgerne er gennemført som tre individuelle interviews og et fokusgruppeinterview med tre borgere. Interviewet med fysioterapeuterne er gennemført som et fokusgruppeinterview. 3

5 Deltagere i testen Der er nogle få krav til de borgere, der må træne med Easy Line: De skal have en gangfunktion, der gør dem i stand til at bevæge sig ned til træningen og rundt mellem maskinerne De skal kunne forflytte sig selv fra en maskine til en anden (kan få støtte i mindre omfang) De borgere der træner selv må ikke være i risiko for at falde De borgere der træner selv skal kunne forstå, hvis der er maskiner, de ikke må bruge grundet deres fysik. Karakteristik af deltagerne i testen: Der deltog i alt syv borgere i testen: Seks kvinder og en mand Fem har trænet med Easy Line før To har trænet med Easy Line for første gang Fire er midlertidigt på Rehabiliteringscenter Indre by/østerbro Tre bor i egen lejlighed og gør brug af aktivitetscentret og træningsfaciliteterne på Rehabiliteringscenter Indre by / Østerbro Fire bruger rollator En bruger stok Alle kan gå selv Ingen har hofteregime eller rygproblemer og kan derfor anvende alle seks Easy Line træningsmaskiner En har brug for meget hjælp til at komme rundt mellem og ind/ud af maskinerne En har få kræfter i benene, og har derfor svært at bruge nogle af maskinerne. Vurdering Easy Line vurderes ud fra fire fokusområder: Borger Organisation Teknologi Økonomi 4

6 Borger For uddybende vurdering se bilag. Opfylder teknologien borgernes behov? Borgerne oplever, at Easy Line opfylder deres behov for styrketræning. Borgerne er meget tilfredse med Easy Line, da de selv kan betjene maskinerne og bestemme intensiteten i træningen. Borgerne på selvtræningsholdet er enige om, at de gerne vil have mulighed for at træne mere og gerne på fleksible tidspunkter. Deres ønskescenarie er, at de kan træne, når det passer dem. De siger: Det ville være rart at kunne være impulsiv, det kan vi ikke nu Det er vigtigt at påpege, at det ikke er teknologien, der forhindrer borgerne i at træne fx i weekenden. Terapeuterne er enige med borgerne i, at Easy Line opfylder borgernes behov for træning. Terapeuterne har dog et generelt ønske om, at borgerne træner mere og med større intensitet. De siger: Det er generelt svært at motivere dem til at træne hårdt. Easy Line betyder, at de får trænet. Måske ikke med max modstand men det er bedre end ikke at træne. Med de nuværende seks Easy Line maskiner er der nogle få begrænsninger fx med modstanden. En terapeut siger: Det er ærgerligt, at der ikke kan sættes mindre modstand på Easy Linen, for maskinerne er hårde for nogle borgere. Der er fire indstillinger, og den stå allerede på den laveste. Ønsker borgerne at anvende teknologien? Alle borgere er meget positive og ønsker at bruge Easy Line. Borgerne fortæller: Jeg synes godt om maskinerne. Det var behagelig træning. Jeg har lyst til at træne med maskinerne igen. Under observationen virker borgerne motiverede til at træne. De ser glade ud og smiler. De taler lidt med hinanden, og hjælper ind imellem hinanden med maskinerne. Terapeuterne og afdelingslederen oplever også, at borgerne gerne vil bruge Easy Line, da Easy Line holdene altid er fyldte, og borgerne virker glade under træningen. Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af teknologien? Easy Line gør de fleste borgere i stand til at træne selv. Borgerne behøver mindre hjælp fra terapeuterne, da de ikke skal indstille maskinerne eller belastningen. Cirkeltræningen betyder, at borgerne ved, hvilke maskiner de skal bruge, og hvordan de skal træne. Til at styrke motivationen og muligheden for at flere borgere kan træne selv, er terapeuterne gået i gang med at udarbejde et individuelt hæfte til borgene, hvor de kan se hvilke maskiner, de må træne med (der kan være maskiner, de ikke må bruge grundet fx hofteregime). Er teknologien årsag til større livskvalitet? Træningen med Easy Line giver for nogle borgere andet end selve træningen. Terapeuterne oplever, at træningen med Easy Line er mere intim, da den foregår i et mindre lokale med færre borgere. De vurderer, at træningen på det samme Easy Line hold giver mulighed for et fællesskab, der potentielt kunne række ud over træningen. For borgerne på selvtræningsholdet er træningen det vigtigste. De fortæller, at de kender hinanden, og taler sammen i det daglige. De siger: Når vi er her, er det for at træne, det er ikke for 5

7 at være social. Det gælder om at bevare vores færdigheder så længe som muligt. Men når det er sagt, tilføjer kvinderne: Men det er rart at høre, hvis der er en nyhed. Organisation For uddybende vurdering se bilag. Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Både terapeuter og afdelingsleder vurderer, at Easy Line giver et bedre arbejdsmiljø. Træningen med Easy Line er mere overskuelig for både terapeuter og borgere. Der er i alt seks maskiner, som alle kan se hele tiden. Når borgeren har været igennem maskinerne, er de færdige med træningen. Med Easy Line oplever terapeuterne: Vi skal ikke hjælpe en borger af gangen eller hente vægte. Til sammenligning oplever terapeuterne, at når de bruger de øvrige styrketræningsmaskiner, skal borgerne have individuel instruktion, og maskinerne skal indstilles individuelt. Terapeuterne og afdelingslederen er enige om, at træningen med Easy Line betyder bedre arbejdsstillinger. En terapeut siger: Arbejdsstillingerne er bedre, der er færre løft og ingen indstillinger. Det er langt bedre. Er der motivation til at bruge teknologien? Terapeuterne er deltvist motiveret til at bruge Easy Line. Terapeuterne fortæller, at tre ud af seks terapeuter bruger Easy Line i deres træning. At halvdelen af terapeuterne ikke bruger Easy Line forklares med, at de ligger vægt på nogle styrketræningsprincipper og teorier, som træningen med Easy Line ikke indfrier. Ifølge styrketræningsprincipperne skal ældre borger kunne træne % af en vægt, der kan løftes med 1 RM (max repetition). Når borgerne anvender Easy Line kan vægten ikke reguleres på samme måde. De interviewede terapeuter er ikke enige i denne betragtning, da principperne og teorierne ikke kan anvendes med de nuværende borgere på rehabiliteringscentret. Borgerne oplever, at terapeuterne er meget positive, og at de er glade for, at især borgerne på selvtræningsholdet bruger Easy Line. Er der ledelsesmæssig opbakning til brugen af teknologien? Terapeuterne oplever god opbakning fra ledelsen til at bruge Easy Line. Både terapeuterne og afdelingslederen fortæller, at der har været en times introduktion til Easy Line. Afdelingslederen har givet terapeuterne mulighed for en opfølgende introduktion, men det var der ikke behov for. Afdelingslederen er opmærksom på, at hun skal skabe tid til introduktion og efterfølgende prioritere træning med Easy Line i træningsplanen. På nuværende tidspunkt er der fire hold om ugen, hvor terapeuterne bruger Easy Line. En terapeut siger: De vil gerne have, at vi bruger Easy Line. Vores afdelingsleder har sandet, at det fungerer, hun bakker op om det. Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Træningen med Easy Line er sat i system med faste Easy Line hold med en terapeut. Dette giver gode arbejdsgange. 6

8 Terapeuterne fortæller, at Easy Line holdene gør det muligt at tilbyde Easy Line til så mange borgere som muligt. De oplever, at der er sat tid af til at træne med Easy Line. Teknologi For uddybende vurdering se bilag. Er teknologien let og intuitiv at anvende? Easy Line er let og intuitiv at bruge for alle borgere, der deltog i testen. Borgerne siger selv om Easy Line: Jeg kan bedre lide Easy Line end de andre maskiner, de er lettere at bruge. Det er let at komme ind og ud af maskinerne. Og Jeg har ikke indtryk af, at man skal vide en masse om, hvordan de virker. Man skal ikke læse en masse om det. Det er let at bruge. Terapeuterne vurderer også, at Easy Line er let at anvende for borgerne: Med cirkeltræningen er lyskeglen, det eneste borgerne skal koncentrere sig om. De skal ikke tælle antal gentagelser eller huske på hvor mange kilo, de bruger. Easy Line er effektivt og simpelt ift. anden styrketræning Afdelingslederen oplever, at det er en lettelse for borgerne, at de ikke skal ændre på indstillingen af maskinen og vægten. Hun synes, det er meget tiltalende. For de borgere der er dårligt gående, kan der være en ulempe ved Easy Line. Borgerne har tendens til at støtte sig til maskinernes bevægelige dele, hvilket giver dem ubalance. Tidligere stod Easy Line i et træningsrum, hvor der var opsat greb, og det minimerede behovet for hjælp. Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Terapeuterne vurderer at Easy Lines manualer og vejledninger er anvendelige. Terapeuterne mener generelt ikke, at der er behov for en manual (måske instruktion til lyskeglen). Kan teknologien det, som det forventes at den skal kunne? Easy Line kan det, der forventes. Terapeuterne anvender lyskeglen med tidsinterval under træningen. Med lyskeglen bliver det tydeligt for borgerne, hvornår de skal træne, og hvor længe de skal lave en øvelse. En borger siger: Jeg stopper med at træne, når den lyser rød. Det er praktisk, ellers skulle jeg selv tælle [antal gentagelser], og det glemmer jeg. Det er nemmere med lampen. I den store sal skal vi selv tælle. På selvtræningsholdet bruger de ikke lyskeglen. Den primære årsag er, at de ikke kan nå at skifte i det røde interval. En borger siger: Vi kan ikke nå at skifte imellem maskinerne, mens der er rødt, og så kommer vi bagud på det grønne lys. De tre kvinder siger, at de gerne selv vil bestemme, hvor lang tid de skal bruge på de enkelte øvelser. De tæller selv antallet af gentagelser, og skifter derefter maskine. Det fungerer godt for dem. Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Både borgere, terapeuter og afdelingsleder siger, at maskinerne virker robuste og driftssikre. En borger siger: De fungerer jo altid. Vi har ikke oplevet andet. 7

9 Økonomi For uddybende vurdering se bilag. Frigiver teknologien medarbejderressourcer? Easy Line frigiver delvist medarbejderressourcer. Normeringen til træning med Easy Line er 1:6 borgere mod 1:4 borgere med de andre styrketræningsmaskiner. Afdelingslederen vurderer: En terapeut kan træne op til seks borgere på 30 min., det er effektivt. Det frigiver ressourcer, hvis det er de rette borgere, der bruger det [de skal være mobile]. Normalt når der er træning, bliver borgerne fra rehabiliteringscentret fuldt ned til træningssalen af plejepersonalet. Det gør de ikke ved Easy Line holdet, hvor borgerne skal være mobile nok til selv at gå til træning. En terapeut vurderer derfor: Vi sparrer tid, hvis det kun er træningen, vi kigger på, eller hvis fx plejepersonalet fulgte borgerne ned til træning. Som det er nu, bruger vi tid på at huske borgerne på træningen. Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Easy line erstatter delvist brugen af andre træningsmaskiner. Der er bred enighed om, at Easy Line er et godt supplement til træningen, men at det ikke kan erstatte de øvrige styrketræningsmaskiner. Easy Line er et godt supplement, fordi det betyder, at flere borgere får trænet hver dag, uden at terapeuterne bliver stressede. Derudover er den eneste mavemaskine fra Easy Line, og den vil borgerne gerne bruge. Terapeuterne og afdelingslederen vurderer, at Easy Line ikke kan være det eneste træningstilbud, da det kun er de mobile borgere, der kan bruge Easy Line. Kan teknologen benyttes uden ressourcetung kompetenceudvikling? Der er ikke behov for kompetenceudvikling til terapeuterne. Både terapeuter og afdelingsleder vurderer, at en kort introduktion er tilstrækkelig. Under observationen er det tydeligt, at borgerne, der træner med Easy Line for første gang, behøver ikke eller kun i mindre grad en introduktion. Kan teknologien benyttes uden ombygning eller indkøb af produkter? Easy Line kan bruges uden ombygning eller indkøb af produkter. For at bruge Easy Line kræver det blot plads til det ønskede antal maskiner. 8

10 Konklusion Den generelle vurdering af Easy Line er meget positiv. I det samlede vurderingsresultatet gives der max point på fem ud fra otte vurderingsparametre: Vurderingsresultat Personale Funktionalitet Ledelse 4 Brugervenlighed Anvendelighed Investering Værdi Drift Det vurderes at Easy Line: Giver borgerne mulighed for at træne selv, da Easy Line ikke kræver indstillinger af sæde eller vægt Giver borgerne mulighed for at indgå i træningsfællesskaber Delvist forbedrer borgernes kondition og styrke På baggrund af vurderingen anbefales det, at der gennemføres en 0,2 test af Easy Line, hvor der sættes fokus på følgende: Benytter borgerne muligheden for at træne på tidspunkter som fx aften eller weekend. Det indebærer, at testen gennemføres på en lokation, hvor borgerne kan få adgang om aftenen og weekenden. På hvilke enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er det relevant at tilbyde Easy Line. Undersøg relevansen hos plejecentre, træningscentre og evt. sundhedshuse. Det anbefales, at der som en del af 0,2 testen udarbejdes en business case. På baggrund af 0,2 testen og business casen kan der tages stilling til, om Easy Lines skal udrulles bredt i Københavns Kommune. 9

11 Bilag: Uddybende vurdering Borger Anvendelighed Opfylder teknologien borgernes behov? Ønsker borgerne at anvende teknologien? Værdi Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af teknologien? Er teknologien årsag til større livskvalitet? Anvendelighed: Opfylder teknologien borgernes behov? Borgerne oplever, at Easy Line opfylder deres behov for styrketræning. Borgerne er meget tilfredse med Easy Line, da de selv kan betjene maskinerne og gennemføre deres træning. Flere borgere fortæller, at det er op til dem selv, hvor hårdt de vil træne, og dermed hvor meget de får ud af træningen. De siger: Jo mere vi arbejder, jo hårdere er det. Og Vi kan tilpasse træningen efter vores fysik. Hvis man har ondt et sted, kan man træne lidt mindre hårdt. Borgerne oplever det som positivt, at de selv kan bestemme intensiteten i træningen. Terapeuterne er enige med borgerne i, at Easy Line opfylder borgernes behov for træning. Terapeuterne har et generelt ønske om, at borgerne træner mere og med større intensitet. De oplever, at mange af borgerne undskylder sig med, at de er ældre, og derfor ikke kan træne så hårdt. De siger: Det er generelt svært at motivere dem til at træne hårdt. Easy Line betyder, at de får trænet. Måske ikke med max modstand men det er bedre end ikke at træne. Fordelen ved Easy Line er, at terapeuterne hele tiden kan se, hvor meget den enkelte borger træner og dermed opfordre dem til at øge intensiteten. Når de træner i den store træningssal, ser terapeuterne ikke borgerne udføre øvelserne, og de må stole på, at borgerne fx tager de antal gentagelser, de skal. I modsætning til terapeuterne oplever borgerne på selvtræningsholdet, at de træner hårdt. En kvinde siger: Det er en gevinst med disse maskiner, for vi føler, at vi får trænet kroppen bedre. Der er flere valgmuligheder. Vi kan godt mærke, at vi har trænet. Vi bliver ømme. Det giver noget. Træning på fleksible tidspunkter Borgerne på selvtræningsholdet er enige i, at de gerne vil have mulighed for at træne mere og gerne på fleksible tidspunkter. Deres ønskescenarie er, at de kan komme og træne, når det passer dem. De siger: Det ville være rart at kunne være impulsiv, det kan vi ikke nu. Det kunne være rart med træning i weekenden, der sker ikke så meget. Og Jeg kan fx ikke træne nu på torsdag, så ville jeg gerne kunne træne i weekenden i stedet for. Det er vigtigt at påpege, at det ikke er teknologien, der forhindrer borgerne i at træne fx i weekenden. Rehabiliteringscenteret er i gang med en proces, hvor der organisatorisk skal tages stilling til, om der kan åbnes op for træning på andre tidspunkter end i dag. Borgerne der bor på rehabiliteringscentret, har grundet deres situation ikke det sammen ønske om at træne udenfor de fastlagte hold. De siger dog alle, at hvis de var på stedet i en længere periode, ville de begynde at træne selv. Motivationen til at træne er for nogle påvirket af deres 10

12 livssituation. En kvinde siger: Lige nu er jeg optaget af mit helbred, så træningen fylder ikke så meget, men jeg træner, som jeg har lyst. Begrænsninger Med de nuværende seks Easy Line maskiner er der nogle begrænsninger for de borgere, der har hofteregime. De kan kun benytte tre af maskinerne, hvilke kræver alternative øvelser (fx step), så borgerne stadig kan være en del af cirkeltræningen. En anden begrænsning er muligheden for at indstille modstanden. Den ene terapeut kunne godt tænke sig, at det var muligt at nedsætte modstanden yderligere. Terapeuten siger: Det er ærgerligt, at der ikke kan sættes mindre modstand på Easy Linen, for maskinerne er hårde for nogle borgere. Der er fire indstillinger, og den stå allerede på den laveste modstand. Til gengæld er det nemt, at maskinerne står på en indstilling. Hvis vi skal justere modstanden, så forsvinder det lette ved Easy Line. Under observationen ses det, at de fleste af borgerne kan benytte alle seks maskiner. Det er tydeligt, at der er stor forskel på arbejdsbelastningen ved maskinerne. De to maskiner for armene er lettest for alle. Hvorimod benpresmaskinen og mavemaskinen virker sværest, her er der især en kvinde, som har svært ved at bruge maskinerne. Kvinder siger selv: Den for armene var god, den var let at bruge. Jeg kunne få armene helt op. Den til benene med pladen [benpres] var lidt svær, den krævede mange kræfter. Der fik jeg hjælp i starten, og derefter kunne jeg selv. Den til maven var for svær, den kunne jeg ikke bruge. De andre maskiner var ok. Anvendelighed: Ønsker borgerne at anvende teknologien? Alle borgere er meget positive og ønsker at bruge Easy Line. Borgerne fortæller om Easy Line: Jeg synes godt om maskinerne. Det var dejligt. Det var behagelig træning. Jeg har lyst til at træne med maskinerne igen. Det er lige før, vi slås om at bruge dem [griner]. Jeg kan godt lide diversiteten. Når vi også kan bruge Easy Line, er der flere maskiner, som vi kan træne med. Med Easy Line kan vi både træne ben, arme og mave det er vigtigt, at det er forskelligt. Vi har en hel krop. En borger fortæller, at hun tidligere gik på et pilates hold uden for rehabiliteringscentret. Da holdet stoppede, bad hun selv om at komme med på Senior Fitness holdet, hvor hun vælger at træne med Easy Line. En anden kvinde er på venteliste til Senior Fitness holdet, og mens hun venter, træner hun selv med Easy Line. Det kan hun gøre fordi, det ikke kræver, at der er en terapeut til stede. Terapeuterne og afdelingslederen oplever også, at borgerne gerne vil bruge Easy Line, da Easy Line holdene altid er fyldte, og borgerne virker glade under træningen. Under observationen virker borgerne motiverede til at træne. De ser glade ud og smiler. De taler lidt med hinanden, og hjælper indimellem hinanden med maskinerne. 11

13 Værdi: Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af teknologien? Easy Line gør borgerne i stand til at træne selv. For de fleste borgere betyder brugen af Easy Line, at de selv er i stand til at styrketræne. Borgerne behøver mindre hjælp fra terapeuterne, da de ikke skal indstille maskinerne eller belastningen. Cirkeltræningen betyder, at borgerne ved, hvilke maskiner de skal bruge, og hvordan de skal træne. Der er forskel på borgernes gangfunktion og behov for støtte på de to hold, der er observeret på. På selvtræningsholdet har borgerne ikke brug for støtte. De er blevet introduceret til maskinerne af en terapeut, og er selv i stand til at gennemføre deres træning. I træningslokalet hænger der et skema på væggen, hvor det er visualiseret, hvilke muskelgrupper maskinerne træner. Borgerne bruger skemaet i deres træning. På Easy Line holdet kan tre borgerne forflytte sig selv, og en har brug for hjælp til at komme rundt imellem maskinerne samt ind/ud af maskinerne. En af de kvinder, der kan klare sig selv siger: Det kræver tid og tålmodighed fra terapeuterne at hjælpe nogle af os. Det er godt, at det er muligt at få hjælpen. Der er ingen, som jager med hinanden. Det er afslappende og rart, alle kan være med. Træningshæfte Til at styrke muligheden for at flere borgere kan træne selv, er terapeuterne gået i gang med at udarbejde et hæfte til borgene, hvor de kan se hvilke maskiner, de må træne med (grundet fx hofteregime kan der være maskiner, de ikke må anvende). Terapeuterne håber med hæftet, at det vil motivere borgerne og gøre det lettere for dem at træne med Easy Line. Derudover overvejer terapeuterne at skrive på døren til træningslokalet, hvornår borgerne kan træne med Easy Line. Terapeuterne oplever, at borgerne er usikre på, hvornår de kan træne, og hvornår der er et Easy Line hold. Værdi: Er teknologien årsag til større livskvalitet? Træningen med Easy Liner giver for nogle af borgerne andet og mere end selve træningen. Terapeuterne oplever, at træningen med Easy Line er mere intim, da den foregår i et mindre lokale med op til seks borgere. De vurderer, at træningen på det samme Easy Line hold giver mulighed for et fællesskab, der potentielt kunne række ud over træningen. Den eneste ulempe ved de små hold er ifølge terapeuterne, at stemningen lettere kan blive påvirket, hvis en borger eller terapeut fx er i dårligt humør. Flere af borgerne synes, at det er hyggeligt at træne med Easy Line, og at det er bedre end i det store træningslokale, hvor der er mange mennesker. En kvinde siger: Terapeuten er god, han er en frisk fyr, der opfordrer os til at træne. Vi snakker sammen [mest terapeut og borger], der er god stemning. Under observationen af Easy Line holdet er stemningen god. Borgerne har ikke trænet sammen før, men alligevel hjælper de indimellem hinanden, ift. hvordan maskinerne skal bruges. Efter træningen tilbyder en af borgerne at følge en anden op til 2 sal. 12

14 Vi træner for at træne For borgerne på selvtræningsholdet er træningen det vigtigste, det er derfor, de kommer. De fortæller, at de kender hinanden og taler sammen i det daglige. De siger: Når vi er her, er det for at træne, det er ikke for at være social. Det gælder om at bevare vores færdigheder så længe som muligt. Men når det er sagt, tilføjer kvinderne: Men det er rart at høre, hvis der er en nyhed. Og Hvis vi gerne vil være sociale, er der andre aktiviteter i aktivitetscentret, som vi kan benytte. Nogle gange er der kaffe og kage efter træningen, og det er vi med til. Så nogle gange får vi både træningen og det sociale. Under observationen af træningen er der en god stemning, kvinderne taler med hinanden og virker til at hygge sig. Organisation Personale Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Er der motivation til at bruge teknologien? Ledelse Er der ledelsesmæssig opbakning til brugen af teknologien? Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Personale: Er teknologien årsag til et forbedret arbejdsmiljø? Både terapeuter og afdelingsleder vurderer, at Easy Line giver et bedre arbejdsmiljø. Træningen med Easy Line er mere overskuelig for både terapeuterne og borgerne. Der er i alt seks maskiner, som alle kan se hele tiden. Når borgeren har været igennem maskinerne, er de færdige med træningen. En terapeut siger: Vi er mere nærværende i træningen, og træningen er mere koncentreret. Det er pga. rummet og maskinerne. Der er kun seks borgere, der kan træne, og det varer 30 minutter. Det er nemmere for os, og der er bedre tid til at motivere dem og til at være der for dem. Terapeuterne sammenligner træningen med Easy Line med de styrketræningsmaskiner, der står i den store træningssal. I den store sal er der flere styrketræningsmaskiner, hvilket betyder mere spildtid. Hver borger skal have individuel instruktion, og maskinerne skal indstilles individuelt, hvilket betyder, at borgerne skal have mere hjælp. Med Easy Line oplever terapeuterne: Vi skal ikke hjælpe en borger af gangen eller hente vægte. Vi kan træne med fem - seks borgere af gangen. Bedre arbejdsstillinger Træningen med Easy Line betyder også bedre arbejdsstillinger. En terapeut siger: Arbejdsstillingerne er bedre, der er færre løft og ingen indstillinger. Det er langt bedre. 13

15 Afdelingslederen siger: Det kan være hårdt at hjælpe med forflytning. De borgere, der er med på Easy Line holdet, er mere mobile, og der er ingen indstillinger af maskinen eller vægt. Terapeuternes arbejdsstillinger er bedre. Brugen af Easy Line giver også en af terapeuterne en bedre tilfredshed med sit arbejde. Hun kan tilbyde selvtræning til nogle borgere, der alternativt ikke ville få trænet, hvis hun har travlt, eller der opstår en akutsituation. Personale: Er der motivation til at bruge teknologien? Terapeuterne er deltvist motiveret til at bruge Easy Line. Afdelingslederen fortæller, at det fortrinsvis er fysioterapeuterne, der bruger Easy Line, og at de har taget godt imod det. Hun fortæller, at flere begyndte at bruge Easy Line, inden de havde fået en introduktion til maskinerne. Hun vurderer, at brugen af Easy Line giver et afbræk fra den til tider rutineprægede træning. Terapeuterne fortæller, at tre ud af seks terapeuter bruger Easy Line i deres træning. At halvdelen af terapeuterne ikke bruger Easy Line forklares med, at de ligger vægt på nogle styrketræningsprincipper og teorier, som træningen med Easy Line ikke indfrier. Ifølge styrketræningsprincipperne skal ældre borger kunne træne % af en vægt, der kan løftes med 1 RM (max repetition). Når borgerne anvender Easy Line kan vægten ikke reguleres på samme måde. De interviewede terapeuter er ikke enige i denne betragtning, da principperne og teorierne ikke kan anvendes med de nuværende borgere på rehabiliteringscentret. De terapeuter der bruger Easy Line, synes det giver stor værdi for borgerne, og at det er gode træningsmaskiner. De træner selv med på Easy Line holdet, hvis det ikke er fyldt op. Det er motiverende for mange af borgerne og for terapeuterne. Borgerne oplever, at terapeuterne er meget positive, og at de er glade for, at især borgerne på selvtræningsholdet bruger Easy Line. Ledelse: Er der ledelsesmæssig opbakning til brugen af teknologien? Terapeuterne oplever god opbakning fra ledelsen til at bruge Easy Line. Både terapeuterne og afdelingslederen fortæller, at der har været en times introduktion til Easy Line. Afdelingslederen har givet terapeuterne mulighed for en opfølgende introduktion, men det var der ikke behov for. Afdelingslederen er opmærksom på, at hun skal skabe tid til introduktion og efterfølgende prioritere træning med Easy Line i træningsplanen. På nuværende tidspunkt er der fire hold om ugen, hvor terapeuterne bruger Easy Line. En terapeut siger: De vil gerne have, at vi bruger Easy Line. Vores afdelingsleder har sandet, at det fungerer, hun bakker op om det. Træningskort Både terapeuter og afdelingsleder fortæller, at de forsøger at gøre brugen af Easy Line let og 14

16 interessant for flest mulige af deres kollegaer. I dag er der lavet træningskort for hver borger. Kortene sidder i en mappe i træningsrummet og indeholder oplysninger som navn på borger, diagnose, billeder af de maskiner borgeren må bruge, samt hvordan borgeren skal træne. Kortene er lavet, så alle terapeuter kan træne med Easy Line uanset om de kender borgeren eller ej. Terapeuterne ønsker også, at plejepersonalet i rehabiliteringscentret bruger Easy Line sammen med borgerne - fx om aftenen eller i weekenden hvor der ikke er træning. Som det er i dag vil plejepersonalet ikke have ansvaret for, at borgerne bruger Easy Line. De føler sig ikke fagligt kompetente. Terapeuterne vurderer, at træningskortene vil kunne hjælpe plejepersonalet, da det bliver tydeligt, hvordan borgeren skal træne, og hvilke maskiner borgeren må bruge. Terapeuterne er dog opmærksomme på, at hvis plejepersonalet skal tage opgaven til sig, kræver det mere ledelsesinitiativ: Det er ledelsen, der skal gøre noget for det. Potentialet er der. Ledelse: Understøtter teknologien gode arbejdsgange? Træningen med Easy Line er sat i system med faste Easy Line hold med en terapeut. Dette giver gode arbejdsgange. Terapeuterne fortæller, at Easy Line holdene gør det muligt at tilbyde Easy Line til så mange borgere som muligt. De oplever, at der er sat tid af til at træne med Easy Line. Teknologi Brugervenlighed Er teknologien let og intuitiv at anvende? Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Funktionalitet Kan teknologien det, som det forventes at den skal kunne? Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Brugervenlighed: Er teknologien let og intuitiv at anvende? Easy Line er let og intuitiv at bruge for alle borgere, der deltog i testen. Under observationen ses en borger, der ikke tidligere har prøvet Easy Line. Uden instruktion begynder han at bruge maskinerne, og han ved med det samme, hvad han skal. For en anden borger, der ikke havde brugt Easy Line før, krævede det kun lidt instruktion. Alle borgere undtagen en er mobile og kommer nemt rundt mellem og ind/ud af maskinerne. Størstedelen kan betjene alle maskinerne uden problemer. Borgerne siger selv om Easy Line: Jeg kan bedre lide Easy Line end de andre maskiner, de er lettere at bruge. Det er let at komme ind og ud af maskinerne. Det er meget nemt at bruge maskinerne. Jeg har ikke indtryk af, at man skal vide en masse om, hvordan de virker. Man skal ikke læse en masse om det. Det er let at bruge. 15

17 Easy Line er et godt supplement til de andre maskiner. Det er godt, at vi kan bruge begge dele. Og Med de andre maskiner er der mulighed for andre øvelser. Easy Line har fx kun to maskiner til armene. Jeg kan ikke indstille de andre maskiner selv, der skal terapeuten hjælpe. Easy Line skal ikke indstilles. Terapeuterne vurderer også, at Easy Line er let at anvende for borgerne: Med cirkeltræningen er lyskeglen, det eneste borgerne skal koncentrere sig om. De skal ikke tælle antal gentagelser eller huske på hvor mange kilo, de bruger. Easy Line er effektivt og simpelt ift. anden styrketræning Afdelingslederen oplever, at det er en lettelse for borgerne, at de ikke skal ændre på indstillingen af maskinen og vægten. Hun synes, det er meget tiltalende. For de borgere der er dårligt gående kan der være en ulempe ved Easy Line. Borgerne har tendens til at støtte sig til maskinernes bevægelige dele, hvilket giver dem ubalance. Tidligere stod Easy Line i et træningsrum, hvor der var opsat greb, og det minimerede behovet for hjælp. Brugervenlighed: Er teknologiens manualer og vejledninger anvendelige? Easy Lines manualer og vejledninger er anvendelige. Terapeuterne mener generelt ikke, at der er behov for en manual (måske instruktion til lyskeglen). De vurderer, at manualen er anvendelig og simpel at bruge. Funktionalitet: Kan teknologien det, som det forventes at den skal kunne? Easy Line kan det der forventes. Når terapeuterne træner med Easy Line, bruger de lyskeglen med tidsinterval. En træning består typisk af tre runder per maskine, hvor der trænes i 45 sekunder (keglen lyser grønt), og derefter er der 30 sekunders pause (keglen lyser rød). Når borgerne skal skifte maskine bruger de ofte mere end 30 sekunder. Det håndterer de to terapeuter forskelligt. Den ene terapeut pauser lyskeglen, så borgerne kan skifte maskine i det tempo, de har behov for. Den anden terapeut ignorer det røde tidsinterval, og begynder træningen, når alle er klar igen. Med lyskeglen bliver det tydeligt for borgerne, hvornår de skal træne, og hvor længe de skal lave en øvelse. En borger siger: Jeg stopper med at træne, når den lyser rød. Det er praktisk, ellers skulle jeg selv tælle [antal gentagelser], og det glemmer jeg. Det er nemmere med lampen. I den store sal skal vi selv tælle. På selvtræningsholdet bruger de ikke lyskeglen. Den primære årsag er, at de ikke kan nå at skifte i det røde interval. En borger siger: Vi kan ikke nå at skifte imellem maskinerne, mens der er rødt, og så kommer vi bagud på det grønne lys. 16

18 De tre kvinder siger, at de gerne selv vil bestemme, hvor lang tid de skal bruge på de enkelte øvelser. De tæller selv antallet af gentagelser, og skifter derefter maskine. Det fungerer godt for dem. Funktionalitet: Fungerer teknologien hver gang den anvendes? Easy Line er driftsikker. Både borgere, terapeuter og afdelingsleder siger, at maskinerne virker robuste og driftssikre. En borger siger: De fungerer jo altid. Vi har ikke oplevet andet. Økonomi Drift Frigiver teknologien medarbejderressourcer? Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Investering Kan teknologen benyttes uden ressourcetung kompetenceudvikling? Kan teknologien benyttes uden ombygning eller indkøb af produkter? Drift: Frigiver teknologien medarbejderressourcer? Easy Line frigiver delvist medarbejderressourcer. Normeringen til træning med Easy Line er 1:6 borgere mod 1:4 borgere med de andre styrketræningsmaskiner. Afdelingslederen vurderer: En terapeut kan træne op til seks borgere på 30 min., det er effektivt. Det frigiver ressourcer, hvis det er de rette borgere, der bruger det [de skal være mobile]. Normalt når der er træning, bliver borgerne fra rehabiliteringscentret fuldt ned til træningssalen af plejepersonalet. Det gør de ikke ved Easy Line holdet, hvor borgerne skal være mobile nok til selv at gå til træning. En terapeut vurderer derfor: Vi sparrer tid, hvis det kun er træningen, vi kigger på, eller hvis fx plejepersonalet fulgte borgerne ned til træning. Som det er nu, bruger vi tid på at huske borgerne på træningen. Drift: Erstatter teknologien brugen af andre hjælpemidler eller tilbud? Easy line erstatter delvist brugen af andre træningsmaskiner. Der er bred enighed om, at Easy Line er et godt supplement til træningen, men at det ikke kan erstatte de øvrige styrketræningsmaskiner. Easy Line er et godt supplement, fordi det betyder, at 17

19 flere borgere får trænet hver dag, uden at terapeuterne bliver stressede. Derudover er den eneste mavemaskine fra Easy Line, og den vil borgerne gerne bruge. Terapeuterne og afdelingslederen vurderer, at Easy Line ikke kan være det eneste træningstilbud, da det kun er de mobile borgere, der kan bruge Easy Line. Investering: Kan teknologen benyttes uden ressourcetung kompetenceudvikling? Easy Line kan bruges uden ressourcetung kompetenceudvikling. Der er ikke behov for kompetenceudvikling til terapeuterne. Både terapeuter og afdelingsleder vurderer, at en kort introduktion er tilstrækkelig. Under observationen er det tydeligt, at borgerne, der træner med Easy Line for første gang, behøver ikke eller kun i mindre grad en introduktion. Investering: Kan teknologien benyttes uden ombygning eller indkøb af produkter? Easy Line kan bruges uden ombygning eller indkøb af produkter. For at bruge Easy Line kræver det plads til det ønskede antal maskiner. 18

Vurdering af AssiStep

Vurdering af AssiStep KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af AssiStep Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Vurdering af MotiView

Vurdering af MotiView KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af MotiView Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet teknologien

Læs mere

Vurdering af Sara Stedy

Vurdering af Sara Stedy KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Sara Stedy Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Sara

Læs mere

Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner

Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af HUR SmartTouch træningsmaskiner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund

Læs mere

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

Vurdering af Body dryer

Vurdering af Body dryer KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Body dryer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet Body

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,1 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Vurdering af cykelstolen, Profhand

Vurdering af cykelstolen, Profhand KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af cykelstolen, Profhand Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebordet FlexVan fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer.

Læs mere

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer

0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer 0,0 vurdering af rullebord fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet et rullebord fra Standard Systemer. Vurderingen

Læs mere

Vurdering af Cykelstolen

Vurdering af Cykelstolen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Cykelstolen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet cykelstolen.

Læs mere

Vurdering af Doff n Donner

Vurdering af Doff n Donner KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Doff n Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer

Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Vurdering af medicinvogn fra Standard Systemer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Standard Systemer.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

0,0 vurdering af medicinkassen

0,0 vurdering af medicinkassen 0,0 vurdering af medicinkassen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet medicinkassen. Vurderingen er sket i marts 2016, og har fundet

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Vurdering af biometrisk adgangssystem

Vurdering af biometrisk adgangssystem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af biometrisk adgangssystem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst

Læs mere

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul

Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Vurdering af medicinvogn fra Scan Modul Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune har i regi af Afdelingen for det Nære Sundhedsvæsen vurderet en Medicinvogn fra Scan Modul. Vurderingen er

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje

Det går ikke hurtigere, men nemmere og bedre Forflytningsvejleder Amager Hjemmepleje 0,2 test Vurdering af Doff N' Donner Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af Afdeling for Velfærdsinnovation vurderet Doff N Donner Vurderingen er sket oktober 2016, og har

Læs mere

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER

VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER VTV OPERATIONEL INDSAMLINGSREDSKAB ELEKTRONISKE NØGLER INSPIRATION TIL MULIGE FOKUSPUNKTER BORGER ORGANISATION TEKNOLOGI ØKONOMI Målgruppe Personale Funktion Implementering Behov Ønsker Motivation Funktionsevne

Læs mere

VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger

VTV af Raizer. 0,2 test. Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger VTV af Raizer 0,2 test Gennemført hos Hjemmeplejen BIN, Kastanjehusene og Peder Lykke Centret, aug. dec., 2015 Det var godt og behageligt. Det var hurtig og god hjælp. Jeg er meget tilfreds - borger Med

Læs mere

VTV af spiseteknologi 0,2 Test

VTV af spiseteknologi 0,2 Test 2016 VTV af spiseteknologi 0,2 Test Ergoterapeut Lotte Madsen 27-06-2016 Indhold Baggrund... 5 Formål... 5 VTV af spise teknologier... 5 Beskrivelse af de valgte teknologier... 6 Neater Eater manuel med

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien.

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. april 2016 VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. Indhold Formål med VelfærdsTeknologiskVurdering(VTV):... 3 Hvad er en VTV... 3 Baggrund

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud.

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvad er pensionistidræt? Er du pensionist eller efterlønsmodtager i Struer Kommune kan du deltage i vores træningstilbud. AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2014/2015 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker

Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Innovation og Digitalisering Vurdering af Swash vaskeservietter og vaskehandsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

Guide. Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din træning i fitnesscenteret Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Kom i form med Krisztina Maria INDHOLD I

Læs mere

ErgoTrainer. genoptræningsforløb med vægtaflastning. -opnå mærkbare resultater

ErgoTrainer. genoptræningsforløb med vægtaflastning. -opnå mærkbare resultater ErgoTrainer genoptræningsforløb med vægtaflastning -opnå mærkbare resultater Se video her Ved hjælp af vægtaflastning giver Ergo Trainer en unik mulighed for et individuelt tilpasset genoptræningsforløb,

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen.

Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Referat PolioCafé den 8. september 2014 Omhandlende muskelfunktion og træning: Oplæg v./ overlæge Lise Kay og fysioterapeut Karin Thye Jørgensen. Fra januar bliver poliocaféen afholdt den 1. mandag i måneden

Læs mere

Mini-VTV af talende fotoalbums

Mini-VTV af talende fotoalbums Mini-VTV af talende fotoalbums 0,0 test Gennemført hos aktivitetscenter Indre By/Østerbro, november, 2015 Det er erindringer med lyd (En borger) Indhold BAGGRUND OG FORMÅL... 3 TEKNOLOGI... 3 Sammenlignet

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret

Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Fire nemme og effektive elastikøvelser til kontoret Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gode resultater

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Vurdering af robotstøvsugere

Vurdering af robotstøvsugere KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af robotstøvsugere Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Varierer du din træning?

Varierer du din træning? Varierer du din træning? Af Fitnews.dk - onsdag 19. december, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/varierer-du-din-traening/ Når du ved, at du træner de muskler, du ønsker, og samtidig kan få en øget effekt

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE MOBILITET MOBILITET AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE 1 Der er forskel på, hvordan multipel sklerose påvirker den enkeltes mobilitet. For at få bedre viden om emnet, gennemførte man for nogle år siden en stor international undersøgelse.

Læs mere

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

BLIV STÆRK. guide. Tag et hvil - og. sider. Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tag et hvil - og 8 sider BLIV STÆRK Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Træningsprogram: Hele kroppen på 35 min. Restitution INDHOLD

Læs mere

Løbeprogram udvid til 10 km

Løbeprogram udvid til 10 km eprogram udvid til 10 km Kan du allerede løbe 5 km, og vil du gerne udvide til 10 km, er dette løbeprogram lige for dig. I fitness dk anbefaler vi, at du som udgangspunkt træner 2-3 gange om ugen. Mere

Læs mere

Vurdering af Raizer Lift up

Vurdering af Raizer Lift up KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Raizer Lift up Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

VTV for forflytning med en medarbejder

VTV for forflytning med en medarbejder Teknologi Borgerperspektiver Manual til gennemførelse af Velfærds Teknologi Vurdering 1 Denne manual beskriver spørgsmål, som stilles og besvares når der arbejdes velfærds teknologi vurdering (VTV). VTV

Læs mere

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service.

En brugerrejser fastholder fokus på brugernes behov, og giver således et billede af brugernes oplevelse af kommunal service. Tværkommunal genoptræning d. 11/3 2015 Opsamling brugerrejser metodedel Det er nu 3. gang, at der gennemføres brugerundersøgelser i det tværkommunale genoptræningssamarbejde imellem Albertslund, Brøndby

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB

ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB ERFARINGER FRA MOTION & MINDFULNESS GRUPPEFORLØB LOUISE LIND BERN Cand. Psych. Aut. TIDLIGOPS NETOPNU HADERSLEV VIBORG 19/9 2014 Formål med motion og mindfulness gruppen Formålet med denne gruppe var,

Læs mere

Bodyshape: MBL: Hit Fit Dance:

Bodyshape: MBL: Hit Fit Dance: Bodyshape: Hvad er bodyshape? Bodyshape er muskeludholdenhedstræning hvor vi primært benytter os af vægtstænger med selvvalgte antal kilo på siderne. Når du er til Bodyshape går vi igennem hele kroppen

Læs mere

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5

Valgfrit tema. Kommunikation/IT 13-04- 2 0 1 2. Jannik Nordahl-Pedersen. HTX - Roskilde. Klasse 3.5 rt Valgfrit tema Kommunikation/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 13-04- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Fotometoden = (ny) viden + involvering

Fotometoden = (ny) viden + involvering Fotometoden = (ny) viden + involvering Snaplog fra fokus på trivsel til kerneopgaven Forflytningstræf 2015 - Mette Mogensen, Forflytningsteknik kursus - cityfys.dk Annoncewww.cityfys.dk/ Undervisning for

Læs mere

LØBENDE START. www.kaisersport.dk. Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for. første gang eller vil igang efter en længere pause

LØBENDE START. www.kaisersport.dk. Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for. første gang eller vil igang efter en længere pause LØBENDE START Træningsprogram for dig, som skal løbetræne for første gang eller vil igang efter en længere pause www.kaisersport.dk UGE 1 1. Træning: Løb sammenlagt 10 min. Du må undervejs holde gå-pauser.

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Skrald, andebrød og fejekost

Skrald, andebrød og fejekost inspirationshæfte Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Skrald, andebrød og fejekost Dagligdags gøremål er god træning Når du bliver ældre og begynder at føle, at du kan mindre

Læs mere

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik Den 12. september 2014 Notat: Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik 1. Indledning I forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34)

Træningsintensitet. HOLD 1 + HOLD 2 (n=34) Fremmøde træning HOLD 1: Træningsgruppe, N=15 67-98% af træningen 89% i gennemsnit HOLD 2: Træningsgruppe, N=19 80-100% af træningen 92% i gennemsnit Kontrolgruppe, N=15 46-100% (6 på 100) 88% i gennemsnit

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt

Om PC-Pausen Indstil program Indstil Extras Kontakt 1. Skuldre/nakke 2. Skuldre/arme 3. Brystmuskler/ryg Pauser 5. Ryg/ben/biceps 6. Skuldre/nakke 7. Skuldre/arme 8. Skuldre/bryst/triceps 9. Lår/hofte 10. Fødder 11. Hænder 12. Øjenøvelser Indstil program

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv

Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Fysisk aktivitets positive indflydelse på ældres hverdagsliv Horsens 8. marts 2010 Lis Puggaard, chefkonsulent Fremtidens ældre! Det forudses, at der i den kommende ældrebefolkning vil være en stor gruppe

Læs mere

Træning på Concept 2 Indoor Rower

Træning på Concept 2 Indoor Rower Modest Sport Fredensborgvej 17-3080 Tikøb tlf. 4975 9660 & fax. 4975 9760 E-mail: reiner@modest-sport.dk www.modest-sport.dk Træning på Concept 2 Indoor Rower Nærværende hæfte er tiltænkt som en inspirationskilde

Læs mere

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH)

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Projektet Projektet blev iværksat med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen Projektet blev udført fra forår

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Kom i form med sjov motion

Kom i form med sjov motion Kom i form med sjov motion Flere træningsformer lover dig vægttab og en flot krop, uden at det er hårdt eller kedeligt. BT tester fire af slagsen Af Stine Kjærside, 23. september 2012 03 Guide: Kom i form

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015

Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Afdækning af lokalebehov i Træningsafdelingen 20. marts 2015 Træningsafdelingen er presset lokalemæssigt i forhold til at kunne tilbyde genoptræning og vedligeholdende træning på flere af kommunens nuværende

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Løbeprogram lær at løbe 5 km

Løbeprogram lær at løbe 5 km eprogram lær at løbe 5 km Alle kan lære at løbe. Alt det kræver, er viljen og et par gode løbesko. I fitness dk anbefaler vi, at du som udgangspunkt træner 2-3 gange om ugen. Mere træning gavner din krop

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere