Drevet af ambitionen om at skabe værdi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drevet af ambitionen om at skabe værdi"

Transkript

1 Drevet af ambitionen om at skabe værdi

2

3 Revision er et vigtigt værktøj. Men det, der virkelig driver os, er ambitionen om at skabe værdi. Stig Holst Hartwig Administrerende direktør

4 BDO i hele tal 1 kontor på Grønland 5 specialafdelinger 22 skatte- og momsspecialister 30 kontorer fordelt over hele landet 50 konsulenter i Consulting 120 statsautoriserede revisorer 144 BDO-lande på verdensplan 150 medarbejdere, der arbejder med revision og rådgivning af kommuner og offentlige selskaber 846 mio. kr. var omsætning i BDO i Danmark i 2012/ medarbejdere kunder medarbejder i det verdensomspændende BDO netværk

5 BDO - drevet af ambitionen om at skabe værdi I BDO er vi drevet af ambitionen om at skabe værdi, som afhængig af den enkelte kunde kan komme til udtryk i form af sund vækst eller velfærd. Som kunde hos os oplever I, at mangfoldigheden blandt vores revisorer, specialister og konsulenter er en stor styrke, når de bruger national og international markedsindsigt, branchekendskab og specialviden til at rådgive jer. Fagligheden kombinerer vi med empati og stærke menneskelige kompetencer. BDO s DNA - og hvorfor det gør en forskel Vi skaber udvikling gennem indsigt og indlevelse. Resultatskabende nærhed til vores kunder er i kombination med faglighed og kvalitet fundamentet for alt, vi gør. Det betyder, I får det bedste af to verdener: Fagligheden, tyngden og internationale relationer som typisk er de store revisionshuses særkende, samt indlevelsen og nærheden som er de smås. Hos os er det ikke enten eller, men både og. Partnernærhed og det rette hold Fordi vi kombinerer faglige og personlige kompetencer, er vi helt fra begyndelsen af et samarbejde opmærksomme på at sætte det rette hold. Vores partnere er tæt på jer i det daglige samarbejde og ansvarlige for den løbende dialog og det professionelle med- og modspil. Bag partneren står der altid et velfungerende team, der ligeledes har dyb indsigt i jeres virksomhed eller organisation. Når opgaverne kræver det, inddrages specialister, hvilket sikrer en optimal værdiskabende løsning - hver gang. Jeanette Staal, partner, statsautoriseret revisor. 5

6 Udvalgte ydelser Regnskab Årsregnskabsloven IFRS Digitale regnskaber - XBRL Revision og erklæringer Revision, it-revision, forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision Udvidet gennemgang Review og assistance med regnskabsopstilling It-erklæringer ( ) Rådgivning Management Consulting Opstart og drift af egen virksomhed Corporate Finance Forensic Services It-rådgivning HR-jura Skat og moms Selskabsbeskatning Selvstændig erhvervsdrivende Personbeskatning International personskat Skatte- og momssager Moms Energi- og miljøafgifter Offentlig service og tilsyn Services Bogføring og lønadministration BDO Extranet OfficeLink

7 BDO - kort og godt BDO er landets 4. største revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og -ledet. Alle vores aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden. BDO er organiseret omkring to forretningsenheder - BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision - samt en række specialafdelinger. Som privat virksomhed vil det naturlige omdrejningspunkt for jeres kontakt med BDO være en statsautoriseret revisor samt et supporterende team. Alle har en solid erfaring med revision, regnskab og rådgivning af virksomheder - og menneskene bag. Som kommune, region eller statslig myndighed kan jeres indgang til BDO have flere vinkler. Vi er revisorer for ca. 60 % af landets kommuner, 3 regioner samt ca. 200 offentlige institutioner. Men herudover hjælper vi stort set alle landets kommuner, regioner og en god del af de statslige institutioner med rådgivning og service. BDO s specialafdelinger er Skat og moms, It Revision & Rådgivning, Corporate Finance, Forensic Services, Consulting samt Public Services Specialer Skat og moms I BDO s skatte- og momsafdeling rådgiver vores erfarne specialister og konsulenter danske og internationale virksomheder om skatte- og momsforhold. Vores eksperter er blandt de bedste i Danmark, og de kan svare på selv de mest komplicerede skatte- og momsspørgsmål. Samtidig evner de at forklare reglerne med letforståelige vendinger. Jakob Sand, chef for BDO Corporate Finance og Per Frost Jensen, partner, statsautoriseret revisor. 7

8 It Revision & Rådgivning I It Revision & Rådgivning arbejder vores specialister med revision af generelle it-kontroller og applikations kontroller som et led i revisionen af årsregnskaberne. Vi vurderer blandt andet, om virksomheders interne it-kontroller er hensigtsmæssige og fungerer effektivt, og om de gældende relevante love og regulativer overholdes. BDO Corporate Finance I BDO Corporate Finance arbejder erfarne specialister med køb og salg af virksomheder, generationsskifte, værdifastsættelse samt rådgivning om finansieringsmuligheder. Vores erfaringsgrundlag er afdelingens vigtigste konkurrenceparameter, da opgaveløsningerne typisk er baseret på årelang erfaring og indsigt i dansk erhvervsliv samt et stærkt internationalt netværk. Forensic Services I Forensic Services beskæftiger afdelingens specialister sig med efterforskning og forebyggelse af besvigelser og anden økonomisk kriminalitet samt computer forensics. Vi hjælper advokater med efterforskning i besvigelsessager og civilretlige sager ved blandt andet at granske og analysere finansielle data og informationer, at sortere og søge i store elektroniske datamængder samt at bistå med vidneforklaringer. Tilsvarende kan vi hjælpe de offentlige myndigheder med efterforskning af økonomisk kriminalitet. BDO Consulting I BDO Consulting løser afdelingens konsulenter rådgivningsopgaver for kommunale kunder, ministerier, styrelser, statslige institutioner og regionerne. Consulting beskæftiger ca. 50 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale og statslige sektorområder og på tværgående specialer som fx økonomistyring, effektivisering, kvalitetsudvikling og evaluering. Public Services I Public Services arbejder afdelingens specialister og konsulenter med tilsyn og regres. Tilsynsopgaven bliver stadig vigtigere i den offentlige sektor, og der stilles store krav til tilsynsmyndighederne. Public Services udfører tilsyn på både det sociale område og på ældreområdet. I regresenheden hjælper vi kommuner med at gennemføre regressager på sygedagpenge som følge af ansvarspådragende handlinger.

9 Pia Højlund Juul, chefrevisor, cand.merc.aud. og Georg Aaen, partner, statsautoriseret revisor. 9

10 I BDO har I den lokale revisor, der er tæt på i dagligdagen. En revisor, der bruger indsigt og indlevelse til at rådgive jeres forretning - og menneskene bag. Samtidig har I alle fordelene af vores størrelse. Vores branchekendskab og specialister betyder, vi kan rådgive jer både nationalt og internationalt. BDO - det bedste af to verdener Henrik Brünings, partner, statsautoriseret revisor Bestyrelsesformand

11

12 Vi har blandt andet tal for følgende brancher Detail Tøj- og skotøjsforretninger Forhandlere af sports- og campingudstyr Boghandlere Radio- og tv-forretninger Isenkræmmere Supermarkeder, købmænd og døgnkiosker Slagterforretninger Byggemarkeder og værktøjsmagasiner Møbelforretninger Håndværkere El-installatører VVS ere Tømrere Malere Murere It-branchen Computerprogrammering It-konsulenter Hostingfirmaer Turisme Hoteller Campingpladser Restauranter Attraktioner Uddannelsesinstitutioner Fri og grundskoler Efterskoler Andre Videnvirksomheder fx advokater, arkitekter, ingeniører, reklamebureauer mv. Ejendomsmæglere Frisører Gartnerier og planteskoler Tandlæger Vejgodstransport Værksteder Rengøring Dyrlæger En gros

13 Brancher og specialer Vores kunder forventer og fortjener proaktiv rådgivning. Det ved vi, og det lever vi op til. Vores erfaring viser, at de bedste råd er baseret på indsigt i jeres aktuelle udfordringer, indsigt i gældende lovgivning og ikke mindst indsigt i den branche og de markeder, jeres virksomhed opererer på. Vi ved, at jeres succes står og falder med evnen til at forudse og agere i forhold til de udfordringer og muligheder, der viser sig i markedet. Vi hjælper jer gerne, og vi har både indsigt og mod til at komme med det råd, der kan flytte virksomheden i den rette retning. Vi henter blandt andet vores viden og inspiration i BDO s branchegrupper, hvor vi på tværs af kontorer og specialgrupper samler erfaringer inden for bestemte brancher. Vores fælles indsigt og erfaring giver os et stærkt fundament til at rådgive jeres virksomhed individuelt og målrettet. Vi lader tallene tale Baseret på tal fra de mange tusind regnskaber vi hvert år udarbejder for vores kunder, laver vi løbende brancheanalyser, hvor vi ser på den økonomiske udvikling i danske virksomheder. Vores store datamængde betyder, vi både kan afdække den økonomiske udvikling generelt for danske virksomheder, og vi kan analysere specifikke brancher. Vi kan sammenligne branchernes bedste virksomheder med det samlede gennem snit for brancherne. Samtidig kan vi se, hvilke fokuspunkter de bedste i brancherne har, og hvad der gør, at de klarer sig bedre end de øvrige. Dette er blot et eksempel på, hvordan vi lader vores viden komme vores kunder til gode gennem proaktiv formidling. Helen Hilario Jønsson, afdelingschef, Senior Manager. 13

14 Det internationale BDO netværk BDO i Danmark er medlem af det verdensomspændende BDO netværk, der er repræsenteret i 144 lande. I BDO netværket er der over ansatte fordelt på mere en kontorer på verdensplan. BDO netværket er forankret i og ledet fra Europa. At vi er en del af det internationale BDO netværk betyder, at vi kan servicere vores kunder internationalt på samme måde, som vi servicerer dem i Danmark. Både kvalitetsstandard, revisionsmetodik og -værktøj er ensartet i hele netværket, hvilket gør det nemt for vores kunder at håndtere internationale aktiviteter. Samtidig betyder netværket, at vi har direkte adgang til ekspertviden om de andre medlemslandes nationale forhold, hvilket kommer vores kunder til gode, fx når der rejser sig spørgsmål om beskatning på tværs af landegrænserne, eller et datterselskab skal aflægge regnskab i udlandet. BDO s internationale vision Uanset hvor i verden, I kommer i kontakt med BDO, vil I opleve, at alle BDO ere er forpligtet af BDO s internationale vision: BDO STANDS FOR EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE, DELIVERED BY EXCEPTIONAL PEOPLE. 4

15 Visionen betyder, vi alle lever op til følgende: Vi forstår vores kunders behov, og vi er proaktive i forhold til altid at sikre de bedste resultater. Vi kommunikerer klart, åbent og ærligt. Vi holder, hvad vi lover. Vi sikrer de rette omgivelser for vores team, og det rette team for vores kunder. Vi tilfører vores kunder værdi ved at formidle udviklende ideer og værdifuld indsigt. Vi er tilgængelige, når vores kunder har behov for det - og vi arbejder aktivt for langsigtede kundeforhold. Det internationale BDO netværk i tal Grundlagt i 1963 Omsætning på 36,9 mia. kr. 144 lande kontorer ansatte Over partnere Over revisorer og rådgivere Over administrative medarbejdere Læs mere om det internationale BDO netværk på 15

16 It is a pleasure to experience such easy access, quick reaction and focus on customer needs! Bo U. Madsen, AVK Holding A/S

17 Frank Lau, partner, statsautoriseret revisor.

18 We continuously strive to give our international clients the best possible service through our seamless global network. Ole C. K. Nielsen, partner, statsautoriseret revisor, ILP-partner 8

19 BDO - drevet af ambitionen om at skabe værdi Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Juni 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne brochure eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

20 Bliv kunde Besøg og find kontaktoplysninger på alle vores medarbejdere eller send en mail til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 144 lande.

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO // GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2012 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning.

BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Tilsyn fra BDO BDO tilbyder metodisk stærke og systematisk tilrettelagte tilsyn, der uanset område lever op til den gældende lovgivning. Et tilsyn fra BDO gennemføres ud fra en anerkendende og værdsættende

Læs mere