Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor?"

Transkript

1 Produktivitetsvækst: Hvad? Hvordan? Hvorfor? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 1 / 20

2 Planen 1 Hvad er produktivitetsvækst? Hvordan måles det? 2 Hvordan påvirkes produktivitetsvæksten? 1 Umiddelbare faktorer 2 Underliggende faktorer 3 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 2 / 20

3 Hvad er produktivitetsvækst? Udgangspunktet for produktivitetsmålinger på nationalt niveau: Bruttonationalproduktet (BNP). Hvordan opgøres det? Eksempel: 2 Virkomheder der producerer (forskellige) træsko. Pris Enheder rå- og hjælpevarer Virk Virk BNP = ( ) + ( ) = 280 BNP måler værdiskabelse: Produktionsværdi - forbrug af rå-og hjælpevarer. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 3 / 20

4 Hvad er produktivitetsvækst? Lad os forestille os et alternativ. Uændret mængde (20), men ændret sammensætning. Pris Enheder rå- og hjælpevarer Virk Virk BNP er dermed lige vokset: (90 10) + (220 10) = 290. Hvordan? Værdien af sko 2 er højere for forbrugeren (pris). Selv ved uændret fysisk produktion stiger BNP. Konstante priser: Real BNP stigning Sammenligninger over tid: Vælg basisår og udregn BNP i alle andre år i basisårets priser. Første ex: år 1, andet ex: år 2: ( ) 100 = 3.6%. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 4 / 20

5 Hvad er produktivitetsvækst? Produktivitet: Bruttonationalproduktet (BNP) per arbejdstime BNP Samlede arbejdstimer = BNP timer per beskæftiget beskæftigelse Hvor meget værdi kan man frembringe per time i (fx) DK? Produktiv = værdifrembringende. Naturligt at referere til ovenstående som den gennemsnitlige produktivitet i et år. Specifikt: Timeproduktiviteten. Den samlede timeproduktivitet kan altså - mekanisk - stige fordi: 1 Større mængder (træsko) 2 Relativt større produktion af mere værdifulde varer og tjenester (træsko). De fleste mennesker tænker kun i (1) når det gælder vækst, men (2) er også vigtig. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 5 / 20

6 Hvad er produktivitetsvækst? Opsummering BNP måler værdiskabelse i et bestemt år Produktivitet, even til at skabe værdi, kan defineres som BNP per arbejdstime (time produktivitet) Time produktiviteten øges når der fysisk produces flere varer Time produktiviteten øges når der produceres mere værdifuldt i økonomien. Bemærk: BNP fanger kun markedsmæssig aktivitet. Sort arbejde optræder således ikke. Ligeledes store dele af hvad der indgår i hjemmearbejde. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 6 / 20

7 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten: Umiddelbare faktorer Termodynamikkens 1 hovedsætning: Man kan ikke få mere ud, end man lægger ind. Hvad lægger man ind? Motiverer den aggregerede produktionsfunktion. Her i en specifik udgave: Y = AK α H 1 α Y L = Ak α h 1 α Y : Samlet BNP, L samlet arbejdskraft input (samlede antal arbejdstimer) k = K /L: Samlede input af fysisk kapital per person. Maskiner; naturkapital h = H/L: humankapital : Uddannelsesniveau og kvalitet ( kognitive evner ); sundhed. A : Makroøkonomiske effektivitet (i økonom jagon: Total faktor produktivitet). Residualet. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 7 / 20

8 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten: Umiddelbare faktorer Hvad fanger residualet A? Y = AK α H 1 α Mekanisk: jo større A jo mere får samfundet ud af sine fysiske input (maskiner, mennesker) Tre sæt af faktorer påvirker A s størrelse i praksis Teknologi. (fra skovl til gummiged; men også fx snedigere arbejdsgange på virksomheden). Even til at flytte kapital og arbejdskraft derhen hvor den giver højest værdi. (fx: større vægt på produktion af de værdifulde træsko ). Sammensætning. Offentlige goder: fx infrastruktur. (pizzaudbringning nemmere hvis ordentlige veje) Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 8 / 20

9 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten: Umiddelbare faktorer Y = AK α H 1 α Man kan dekomponere væksten i BNP per time for at se hvilke input (k? h? A?) der har bidraget mest til den forgange værdiskabelse. Hvad finder man? Indenfor lande (såsom Danmark): +50% skal tilskrives systematiske stigninger i A Forskelle mellem lande: Nær 90% af vækstforskelle kommer fra A. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 9 / 20

10 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten: Umiddelbare faktorer, Opsummering. Vi kan tænke på produktionen af BNP som fremkommet ved kombinationen af Fysisk input af kapital (maskiner; jord) Humant input (mennesker, timer, uddannelse (kvalitet og kvantitet), sundhedstilstand) Residual, A. (Teknologi; sammensætning; offentlige goder). Time produktiviteten i samfundet går op når vi har mere kapital per time; bedre og længere uddannelse og højere makroøkonomisk effektivitet, A. Hovedparten af den historiske vækst (anden verdenskrig og frem) kommer fra A. Hvad bestemmer udviklingen i A? Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 10 / 20

11 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten? Underliggende faktorer Fokus: Teknologi og sammensætning ; de vigtigste drivkræfter for A vækst. Komponent 1: Teknologi (bred forstand) Opfindelse af nye teknologier. Opfindelse drevet af forskning og udvikling (samt tilfældigheder). +90% af global forskning og udvikling drevet af lille gruppe store lande, med USA i spidsen. I US er det kun ca 20% af væksten i A, 1950, drevet af ideer skabt ved US FoU. De fleste mindre land antageligt mindre. Adoption af nye teknologier Tilskyndelse: Innovation er omkostningsfyldt. Incitament til innovation vil dermed påvirkes af om virksomhederne udsættes for konkurrence. Muligheder: (i) Uddannelse.(ii) International interaktion? Mennesker; varer; kapital. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 11 / 20

12 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten? Underliggende faktorer Betydning af uddannelse måske forståelig. Men hvordan véd man fx at international interaktion er vigtig? Produktive lande handler mere. Handel produktiviet eller omvendt? Undertiden kan naturlige eksperimenter hjælpe. Et eksempel: Åbning og lukning af Suez kanalen ( ; 6 dages krigen). Længere afstand mindre handel mellem lande hvor varer initialt gik gennem Suez. Tydelig reduktion i import + eksport ved lukning, og stigning efterfølgende. Konsekvens: Reduktion i væksten ved lukning; stigning efter genåbning. Effekten større jo mere handel initialt gik igennem Suez. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 12 / 20

13 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten? Underliggende faktorer Komponent 2: Sammensætning. I nogle lande kan sammensætnings effekten faktisk dominere teknologi effekten. Centralt planlagte økonomier. ingen markedsregulering af priser vanskeligt at få input det rigtige sted hen. Meget tyder på at væksten i A fra i Sovjet Unionen var 0.0%. USA. I 1960 var 94 percent af alle læger og advokater hvide mænd. I 2008 nede på 64%. Iboende talent det samme mellem hvide og afro-amerikanere; 1960 ineffektivt. Beregninger viser at op til 20% af den samlede vækst i USA over perioden kan forklares ved bedre allokering. Forklaringer på forskelle i sammensætningseffekter? Politik må anses for dominerende kilde til ændringer. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 13 / 20

14 Hvordan påvirkes timeproduktiviteten? Underliggende faktorer, opsummering To overordnede faktorer er vigtige for A og derigennem timeproduktiviteten. Teknologi: Primære: adoption. Afhænger af tilskyndelser og muligheder Tilskyndelser: Risikoen for konkurs (konkurrence) Muligheder: international åbenhed; uddannelsesniveauet (og kvaliteten) af arbejdsstyrken. Sammensætning Specielt: Offentlig regulering De to er forbundne: Nye teknologier nye produktive virksomheder erstatter teknologisk stagnerende (sammensætning) timeproduktiviteten i samfundet går op. Teknologisk drevne sammensætningseffekter. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 14 / 20

15 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? Økonomisk: Helt basalt fordi timeproduktiviteten over længere perioder bestemmer reallønsudviklingen Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 15 / 20

16 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? Hvorfor? Antag en virksomhed vedvarende betaler medarbejderne mere end hvad de er værd for virksomheden. Hvad er de værd for virksomheden? Dét de kan frembringe af værdi = time produktiviteten Virksomheden går konkurs Antag en virksomhed vedvarende betaler medarbejderne mindre end hvad de er værd for virksomheden. Virksomheden kan ikke fastholde medarbejderne. Andre virksomheder vil overbyde (hvis medarbejderen er mere værd). Lønnen tilpasses gradvist opad. Perioder med afvigelser; fx p.g.a overophedning. Men i længden kan det ikke gå. Derfor nær sammenhæng mellem gennemsnitlig timeløn og gennemsnitlig timeløn. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 16 / 20

17 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? Værd at bemærke: vedvarende langsom produktivitetsvækst kan have markante konsekvenser. Væksten i produktiviteten udviser eksponentiel vækst y t = y 0 (1 + g) t Scenarie 1: Ved 2% om året, i (fx) 15 år, løftes lønnen m Scenarie 2: Ved 1 % y t y 0 = ( ) 15 = 1.35 y t y 0 = ( ) 15 = 1.16 Forskel i slutår mellem de to scenarier ( ) %. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 17 / 20

18 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? BNP (og timeproduktivitet) er ikke en velfærdsindikator. Fx tager ikke højde for indkomstens fordeling. Men i praksis ser indkomstfremgang ud til at gøre noget ved samfundet, i en bredere forstand. Mentalt experiment: Nul produktivitetsvækst stagnerende lønninger. Konsekvens: Økonomisk udvikling bliver et nulsumspil. Konsekvenser for muligheden for social opstigen? Konsekvenser for det politiske miljø? Konsekvenser for attituden til fx fremmede? I praksis: stærk positiv sammenhæng mellem indkomst og fx politisk stabilitet og demokrati. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 18 / 20

19 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? I senere år, meget fokus på lykke forskning. Øger indkomst lykkefølelsen i befolkningen? I 1970 erne: Easterlin paradokset. Ikke længere uafklaret. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 19 / 20

20 Hvorfor bryde sig om produktivitetsvæksten? Omsummering Højere produktivitet leder til højere lønninger Vedvarende fald i produktivitetsvæksten kan markant påvirke lønudviklingen, hvis fastholdt over længere perioder Højere indkomst har mange effekter på måden vi opfører os på, og hvordan samfundet generelt fungerer Social mobilitet og politisk ustabilitet. Demokratisering Lykke? Væksten har også omkostninger: Miljø, klima. (nb: Befolkningsvækst spiller ind her) Politisk opgave at afveje de økonomiske og etiske gevinster ved vækst op, overfor de etiske omkostninger af samme. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk institut Københavns Universitet () 20 / 20

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Vækstacceleration: Hvor er overliggeren?

Vækstacceleration: Hvor er overliggeren? Nationaløkonomisk Tidsskrift 150 (2012): 218-227 Vækstacceleration: Hvor er overliggeren? Carl-Johan Dalgaard Københavns Universitet og Produktivitetskommissionen, mail:carl.johan.dahlgaard@econ.ku.dk

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein

Forår 2013. Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Forår 2013 Det er ikke alt, der tæller, der tælles, og det er ikke alt, der tælles, der tæller. Albert Einstein Det er længe siden, der har været så meget fokus på produktivitet, som tilfældet er nu. Det

Læs mere

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere