skat og revision April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skat og revision April 2008"

Transkript

1 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne på skat og moms. De får fremover mere brug for råd og vejledning. Også revisorerne udfordres på grund af EU-harmonisering af revisorloven - og indførelse af internationale revisionsstandarder i Danmark. Læs mere på side 4 Skattestrategien en del af virksomhedens image En ansvarlig skattestrategi bliver et af fremtidens fokusområder, når virksomhederne skal skabe sig et image. Men skat vil næppe have forbrugernes interesse på samme måde som virksomhedernes miljø-image. Skattefri omstrukturering Nu er en skattefri omstrukturering af virksomheden mulig uden ansøgning om tilladelse hos skat. Men en skattefri omstrukturering uden ansøgning er ikke altid lykken. Revisors uafhængighed EU-direktiv sætter igen fokus på uafhængighed mellem revision og konsulentydelse. Virksomhederne skal være varsomme med at bruge revisor til andet end revision. Aldrig for tidligt at forberede generationsskiftet i firmaet Det er for sent at tænke på generationsskifte, når man nærmer sig pensionsalderen. Det kan skabe kaotiske forhold i familien. Og det er vigtigt at gøre sig klart om virksomheden skal blive i familien eller om den Læs mere på side 5 Læs mere på side 7 Læs mere på side 9 skal sælges. Læs mere på side 10 Fakta om medarbejderobligationer - læs mere på side 11 Annonce Outsourcing af økonomifunktioner for virksomheder med fokus på vækst og udvikling Vælg hel- eller delvis outsourcing af økonomifunktionen og opnå: Exceptionelt informationsniveau med anvendelse af nyeste IT værktøjer (fakturascanning, Business Intelligence etc.) Professionelt og højt fagligt niveau i dialog med ledelse, moderselskab, revisor etc. Effektivisering af arbejdsgange, hvilket frigør ressourcer til ledelse, salg, udvikling og drift Frihed fra at skulle tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i økonomifunktionen Annonce Kontakt os i dag t: m: VEDLAGT SOM UAFHÆNGIgt indstik i Jyllands-posten april 2008

2 2 skat og revision Annonceindstik Indledning Revision og regnskab er mere end en administrativ byrde Er revisor en administrativ byrde? Det indtryk kan man godt få, hvis man ser på, hvad politikere og myndigheder retter blikket mod, når de skal forenkle og lette administrative byrder. Der er en tendens til automatisk at forhøje tærskelværdier for regnskab og revision uden skelen til, at både regnskaber og revision har en stor samfundsmæssig værdi. Ingen tvivl om, at der findes overflødige lovkrav. Men at betragte revisorstanden som en overflødig administrativ byrde er en stor fejltagelse. Revisor er ikke en administrativ byrde. Revisor er forudsætningen for vigtige samfundsaktiviteter. Revisor er forudsætningen for et sundt erhvervsliv. Ufattelig mange økonomiske transaktioner forudsætter revisors mellemkomst. Når der opkøbes virksomheder. Når en virksomhed skal udvide med fremmed kapital eller låne penge i banken. Når der handles på de finansielle markeder. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og sikrer, at regnskaberne er retvisende og pålidelige. Både politikere og myndigheder er uden tvivl opmærksomme på værdien af revision. Men det er bare meget let at pege på højere tærskelværdier, når der efterlyses forslag til administrative lettelser. Det tæller godt i byrderegnskabet, uagtet at ganske mange virksomheder forsætter med revision, fordi det rent faktisk har en værdi. Så når politikerne kan fremvise administrative lettelser i millionklassen, så er det for en stor dels vedkommende papirpenge, som ikke har ført til reelle lettelser i virksomhederne. Revisorstanden har to vigtige opgaver. Vi skal først og fremmest være bedre til at fortælle om værdien af de ydelser, vi leverer. Ikke mindst i forhold til den brede offentlighed. Men vi skal også selv på banen med forslag til forenklinger og administrative lettelser. Hvad er mere nærliggende, end at revisorerne med udgangspunkt i deres og klienternes hverdag undersøger, hvor skoen trykker. Spørger, hvilke krav og handlinger der er mest byrdefulde mest irriterende? Det vil kunne give mulighed for mærkbare lettelser, som virksomhederne værdsætter - og ikke bare være papirpenge i et teoretisk byrderegnskab. Indhold Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen side 4 Styr på økonomien side 4 Skattestrategien en del af virksomhedens image side 5 Virksomheder mister penge side 6 eindkomst side 6 Skattefri omstrukturering side 7 Ekspertpanel side 8 Revisors uafhængighed side 9 Det er aldrig for tidligt at forberede generationsskiftet i firmaet side 10 Medarbejderobligationer side 11 Charlotte Jepsen Adm. direktør i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. MED DAGSAVISENS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS Projektleder Benjamin Runge Kontakt Mediaplanet er Europas førende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspressen kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Stockholm Oslo København Helsinki London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bruxelles New York Skat og Revision - en titel fra Mediaplanet Aps Projektleder: Benjamin Runge, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Forretningsudvikler: Lasse Juhl, Mediaplanet ApS Tekster: Bjarne Winther Distribueres med Jyllands-Posten april Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. Erfaring Gennem de sidste 6 mdr. har Peter hjulpet en kunde med at nedbringe leadtime på management rapporteringen fra 8 til 5 dage, og for en anden kunde har han haft ansvar for etablering af infrastruktur og rapporteringsrutiner i et nyt datterselskab. Før det 15 års erfaring som økonomichef og controller samt 10 år som revisor. Han kender opgaverne, processerne og den bedste måde at tilrettelægge og løse dem på. Det samme gør hans kolleger. Erfaring tæller. Få adgang til erfarne økonomifolk på interimbasis. Ring nu på B A S I C O Læs mere om os på

3 Et generationsskifte kan opstå pludseligt Med Deloitte Metoden kan du forberede dig og din virksomhed Et ejerskifte kan komme på tale af mange grunde. Fordi den markedsmæssige udvikling er gunstig, fordi mange købere står klar til at betale en høj pris eller fordi du ønsker at prøve kræfter med et nyt job, ændre livsform eller trække dig tilbage. I overvejelserne skal du tage stilling til den markedsmæssige situation, til tekniske, juridiske og økonomiske forhold og til dine personlige overvejelser. I Deloitte har vi en systematisk og afprøvet metode, der sikrer, at du kommer hele vejen rundt om overvejelserne og kan være klar den dag, det gode tilbud kommer. Deloitte Metoden Et generationsskifte kræver altså både personlige og familiemæssige overvejelser. Vores metode sikrer, at alle disse aspekter inddrages i planlægningen, fordi den belyser både vigtige forhold om virksomheden, familien og ledelsen og de økonomiske og juridiske konsekvenser af generationsskiftet. Vi opdeler overvejelserne i to områder. De bløde overvejelser dækker de ønsker og behov, som virksomhedsejeren og familien forventer at få opfyldt, mens de hårde overvejelser omfatter de skattemæssige, finansielle og juridiske områder. Specialiseret team Vores team af generationsskifteeksperter kan hjælpe med at håndtere de udfordringer og problemstillinger, som et generationsskifte indebærer. Vi ser helhedsorienteret på udfordringerne og kan hjælpe dig med at forvalte dette aktiv, så det bliver mest muligt værd nu og på sigt - således at du og din familie får skabt de bedst mulige rammer. Du kan downloade vores bog om generationsskifte på hvor du også kan læse mere om planlægning og gennemførelse og finde en oversigt over vores generationsskifteeksperter. Kontakt os, hvis du ønsker at tale med os om generationsskifte af din virksomhed. Weidekampsgade København S Tlf.: Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

4 4 skat og revision Annonceindstik Internationalisering Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne på skat og moms. De får fremover mere brug for råd og vejledning. Også revisorerne udfordres på grund af EU-harmonisering af revisorloven - og indførelse af internationale revisionsstandarder i Danmark. Virksomhedernes behov for kyndig vejledning på skat og revision vil fremover stige i takt med øget internationalisering og globalisering. Omfanget af lovgivning, direktiver og regler vil gribe om sig og samtidig blive mere og mere kompliceret. Cand.jur. og lektor ved Handelshøjskolen i Århus, ASB, Jane Bolander, siger, at den øgede globalisering gør, at der ofte ingen forskel er på om en virksomhed driver forretning i Danmark eller i udlandet. Kapitalen kører i dag over grænserne. Jane Bolander: Men det er et problem, hvis kapitalen i for stor udstrækning kører uden for landets grænser. For så er der ikke noget beskatningsgrundlag og dermed ingen skat til Danmark. Dette er bl.a. baggrunden for, at der er indført regler som begrænser rentefradragsretten. Og så er der medlemskabet af EU, som indebærer, at Danmark ikke må beskatte udenlandske virksomheder hårdere end virksomhederne i Danmark. Mange af de danske regler gjaldt kun førhen, hvis kapitalen flytter ud af landet. Men de regler gælder nu også for de virksomheder, der opererer i Danmark, da de ellers er EU-stridige. Det indebærer, at de indenlandske selskaber får vanskelige tilgængelige regler. Det betyder, at der fremover vil blive brug for mere rådgivning. Store besparelser på moms og afgifter Det gælder også på området moms og afgifter. Her er virksomhederne ikke tilstrækkelig opmærksomme på, hvad de kan spare på moms og afgifter. Og det er der en forklaring på, siger Jane Bolander: Det er et meget uopdyrket område. Det eneste, der hidtil har været skrevet omkring moms og afgifter, er kommet fra Momsvejledningen altså udgivet af SKAT og dermed myndighedernes opfattelse af, hvordan det hele forholder sig. Så virksomhederne har ikke noget alternativt at forholde sig til. Hun tilføjer, at det måske også hænger sammen med at regler for moms og afgifter er baseret på direktiv fra EU. For mange virksomheder er det ikke naturligt at nærstudere regler, der er direktiv-bestemt. Hun siger, at vi har lang tradition for at gå tilbage i en lovtekst og se hvad den siger. Sådan forholder det sig ikke med EU-direktiver. De direkte skatter er baseret på national lovgivning hvorimod moms og afgifter er baseret på et EU-direktiv. Det er måske forklaringen på, at virksomhederne ikke føler sig på hjemmebane, siger Jane Bolander. Revisorer og virksomheder i samme båd Det er ikke alene virksomhederne, der på grund af internationalisering og globalisering, står over for udfordringer de kommende år. Det gælder også revisorerne, mener lektor i revision ved Handelshøjskolen i København, CBS, Kim Klarskov Jeppesen: Revisionsfirmaerne står over de samme udfordringer, som de øvrige virksomheder i landet. Det er et spørgsmål om at leve op til krav og behov fra både virksomheder og samfundet. Og de bliver ikke mindre fremover. Det der er særligt for revisionsfirmaer, er, at de skal tilpasse sig to kundeforhold. Den man reviderer og den offentlighed på hvis vegne man reviderer. Det er den særlige udfordring revisorer har og som gør det særligt svært for dem at tilpasse sig udviklingen. Også den stigende internationalisering er den store udfordring. I stor stil bliver revisorlovgivningen i de her år EU-harmoniseret og internationale revisionsstandarder indføres i Danmark. Kim Klarskov Jeppesen: Det giver udfordringer i forhold til at tilpasse sig behovene. Herhjemme har vi tradition for ganske mange små selskaber. Men de nye revisionsstandarder som måden, der skal revideres på, retter sig mod noget større virksomhedstyper, end dem vi typisk har herhjemme. I den sammenhæng er der rigeligt af tekniske udfordringer for revisorer. Harmonisering inden for af lovgivningen inden for EU handler på længere sigt om at skabe et fælles marked for professionelle serviceydelser. Og det vil sige, at revisorer må forvente at konkurrencen fremover ikke bare blive national men international. Altså at udenlandske revisionsfirmaer vil kunne få lov til at revidere herhjemme og omvendt. Frynsegoder skævvrider Personalegoder, eller frynsegoder, er et område i voldsom vækst ude i virksomhederne. Mangel på arbejdskraft gør, at virksomhederne kaster sig ud i mere og mere avanceret fryns for at fastholde medarbejderne og for at lokke nye til. Jane Bolander har et lidt ambivalent forhold til frynsegoder herunder medarbejderobligationer, som er vinder frem på virksomhederne. Det særlige ved medarbejderobligationer er, at de er skattefri og at virksomheden kan fradrage udgiften. Så det er skatten, der kommer til at betale, og derved alle skatteydere, siger Jane Bolander, som mener, at det er en skævvridning af samfundet, fordi det bliver svært at sammenligne lønninger på det offentlige og private arbejdsmarked. Når jeg som er offentlig ansat får løn, skal jeg betale skat. De privat ansattes lønninger er sammensat af en kontant løn og frynsegoder, hvor nogle beskattes og andre gør ikke. Så længe det er skattefrit, er jeg som skatteyder med til at betale medarbejderen ; siger Jane Bolander, der hellere så skattefri goder, der er rettet mod samfundet. F.eks. fitnesskort, fordi sundhed har et samfundsøkonomisk formål. Fryns er ved at tage et ret stort omfang. Et stort omfang af lønninger i det private er sammensat af meget fryns. Så længe det er skattefrit for den der modtager, så er der andre der betaler. Noget kan være fornuftigt nok, som eksempelvis sundhedspleje men hvor gå skillelinjen, siger Jane Bolander. Styr på økonomien Det er tidskrævende at få interne økonomistyringsprogrammer implementeret i virksomhederne. Men det er umagen værd. Når vi taler om interne økonomistyringsprogrammer, rapporteringssystemer, så findes der mange forskellige modeller på markedet. Men der er ikke ét system, der tilfredsstiller alle behov. Jeg har endnu ikke fundet et totalt rapporteringssystem, som både kan lave årsregnskaber, kvartalsrapporter, budgetter altså, hvor man ligesom kan have alle funktioner samlet i et system, siger Bent Christensen, SMC-biler. Han tilføjer, at hans erfaring med de fleste rapporteringssystemer er, at de sælges som brugerrelaterede systemer, men at de dybest set er så komplicerede, at ikke enhver bruger kan gå i gang med at arbejde med dem. Der går meget tid i forberedelsesfasen med opbygning af de modeller, der skal bruges. Men når opbygningsfasen er overstået, er økonomistyringsprogrammerne en god ting, siger han. Kasper Larsen, Edeka, har også gode erfaringer med interne økonomi styringsprogrammer. Det indeholder mange gode funktioner, væsentlig flere funktioner end et traditionelt erp-system. Vi bruger det i den daglige drift. Vi trækker tallene ud fra vores erp-system og indlæser dem i økonomisystemet. Det er så her vi begynder at behandle tallene - det kan være et månedsregnskab, bruttoregnskab, omsætningsoversigt. Vi opbygger det nøjagtig sådan, som vi vil have det. Det er den frihed, der er det fantastiske ved interne økonomistyringsprogrammer, siger Kasper Larsen, der ikke kan forestille sig en hverdag uden. Men kæden kan dog hoppe af, siger han. Hvis de data, der kommer fra erp-systemet ændrer sig, så kan økonomisystemet ikke finde ud af det. Derfor kræver systemet en del vedligeholdelsesarbejde. Bent Christensen, SMC-biler, kan heller ikke forestille sig en hverdag uden interne styringsprogrammer. Men der er svagheder, siger han. Der er situationer hvor programmet tager over og sætter grænser for medarbejderens kreativitet, hvor medarbejderen bliver låst fast i nogle systemer. Bent Christensen: Det er det, jeg alt for ofte har oplevet ved såkaldte store systemer, hvor vi har købt produkter fra en af verdens førende producenter af rapporteringssystemer. Her kan vi praktisk talt ikke gøre noget, uden vi skal hyre konsulenter. Og da er det systemerne, der sætter dagsordenen for hvad vi kan. Men der er dog undtagelser på markedet med produkter, hvor det ikke er programmerne, der sætter dagsordenen, men medarbejderen, siger Bent Christensen. Hvis jeg vil have en ændring, kan jeg selv lave det. Det er ikke programmet, der sætter begrænsningen, det er mig selv om jeg har tid og ressourcer til at få tilpasset programmet, så jeg kan få de informationer ud, som jeg ønsker. Carl-Helge Juul Petersen, direktør i Revisor Informatik, udtaler, at systemer til intern økonomirapportering i virksomhederne altid skal tage udgangspunkt i de behov virksomheden har. Derfor er det en fordel, at de systemer, der anvendes er fleksible og løbende kan tilrettes af brugerne selv uden at der skal ofres store summer på ekstern konsulentassistance.

5 Annonceindstik skat og revision 5 Skattestrategi Skattestrategien en del af virksomhedens image En ansvarlig skattestrategi bliver et af fremtidens fokusområder, når virksomhederne skal skabe sig et image. Men skat vil næppe have forbrugernes interesse på samme måde som virksomhedernes miljø-image. At lægge afstand til børnearbejde i den tredje verden eller at tilslutte sig en bæredygtig miljøpolitik er klare budskaber, der ikke er til at misforstå. Det er derfor heller ikke sjældent, at virksomhederne anvender den type budskaber i deres profilering og som led i deres image-strategi. Men virksomhederne søger hele tiden nye strategier for at kommunikere med omverden, og her er valget af den rette profil, eller det rette image, af afgørende betydning for virksomhedens fremtid. Det seneste nye tiltag på det område, og som vi fremover vil opleve gribe om sig, er virksomhedernes profilering af en ansvarlig skattestrategi. Gode samfundsborgere Erik Todbjerg, partner i PwC s skatteafdeling: Der er ingen tvivl om, at virksomhedernes skattestrategi bliver et af fremtidens fokusområder. Fordi der generelt er fokus på risk management. Der er ingen tvivl om, at skattestrategi, som stort set ikke tidligere havde bestyrelsernes bevågenhed, nu kommet på agendaen i de store veldrevne virksomheder. Og det kommer til at brede sig. Begrebet god virksomhedsledelse, der indebærer interne kontrolsystemer så fejl i regnskaberne undgås, har virksomhedernes opmærksomhed, ligesom det at få kommunikeret ud at virksomheden opføre sig på en forsvarlig måde, er noget der har ledelsens bevågenhed. Nogle er f. eks. begyndt at lave grønne regnskaber. Det handler for virksomhederne om at være gode samfundsborgere. Det har fået stor fokus - og det vil det fortsætte med, og det er her en skattestrategi kommer ind som en del af virksomhedens image. Bevidst og ansvarlig Erik Todbjerg tilføjer, at det ikke er detaljerede beskrivelser af virksomhedernes regnskaber, der optræder på deres hjemmesider, det er mere i form af statements, hvor virksomheden fremstår som bevidst og ansvarlig i det land, hvor den har aktiviteter ved at fortælle, at den betaler en fair del af skatten i det pågældende land. Det er ikke noget, der har kundernes store interesse, siger Erik Todbjerg, det er mere aktieanalytikere, investorerne, medarbejderne og det offentlige, der har fokus på bæredygtig skattestrategi. Erik Todbjerg sammenfatter skat og virksomhedens image sådan: Man skal overholde lovgivningen men man må også godt fortolke lovgivningen så længe, at det er bæredygtigt og hænger sammen med forretningsstrategien. Det er så vigtigt, at skat og forretning hænger sammen at de to ikke løsrives fra hinanden. Gammel vin på nye flasker Jakob Bundgaard, lektor i skatteret ved Handelshøjskolen i København, CBS, siger, at tidligere var der ingen eller kun ganske få virksomheder, der havde en skattestrategi. Skattestrategi og kobling med image er af nyere dato. Jacob Bundgaard tror, at grunden til at flere af de store virksomheder får en strategi er, at der er kommet mere fokus på emnet og det er der måske fordi omverden kræver, at en virksomhed er i stand til at håndtere sin skat forsvarligt. Han mener desuden at investorerne også tillægger virksomhedens effektive beskatning en vis betydning og dermed også virksomhedens skattestrategi. Jakob Bundgaard: Den her kombination af skattestrategi og image er noget der i de senere år er kommet globalt fokus på via fænomenet task-risk-management som langt hen af vejen kun er et spørgsmål om gammel vin på nye flasker. Det er blandt andet et spørgsmål om hvordan skattespørgsmål kan påvirke virksomhedens brand i forhold til omverden. Den interne kommunikation på det her område holdes typisk på lederniveau. Jeg er ikke bekendt med, om det har udmøntet sig i skriftlige politikker, som er tilgængelig for offentligheden. Hvis det er tilfældet vil det være mit umiddelbare gæt, at det ikke er dem man gør det største nummer ud af at kommunikere ud til omverden. Det kan være man har en miljøpolitik, en medarbejderpolitik, en politik i forhold til børnearbejde i den tredje verden, dem gør man et stort nummer ud af at kommunikere ud til omverden. Jeg er ikke stødt på, at der er noget tilsvarende på skatteområdet. Erik Todbjerg, partner i PwC s skatteafdeling. Ridser i lakken Jakob Bundgaard mener, at hvis endelig virksomheden og dens skatteforhold kobles til image, så sker det typisk i forbindelse med en konkret sag, hvor virksomheden er involveret, og dermed får pressens og politikernes bevågenhed. Så vil virksomheden være tvunget til at fremlægge sit syn på skat, der så bliver synlig for offentligheden og dermed et image for virksomhedens. Jakob Bundgaard tror som udgangspunkt ikke at en virksomhed lider stor skade ved at komme i pressen på grund af en skattesag. Eksempelvis tror han ikke, man vil kunne måle en direkte nedgang i omsætning op kundetilgang på baggrund af en skattesag i medierne. Virksomheden vil højest få lidt ridser i lakken. Derimod er der næppe tvivl om, at det kan være en højest ubehagelig oplevelse at komme i mediemaskinen, hvilket også kan medføre politikernes direkte indgriben vedrørende konkrete spørgsmål. Vil du med i marken? Er du en skarp revisor, som værdsætter teamwork, faglig sparring og et godt arbejdsmiljø? Har du lyst til at bidrage til en mere effektiv statslig forvaltning og økonomistyring? Landgreven 4 Postboks København K Tlf Fax Hvem er du? Du er cand.merc.aud. eller HD er og har lyst til at bruge din viden om revision og regnskab på nye og kendte områder. Det er en fordel, hvis du har nogle års erfaring, men er du nyuddannet, er du også velkommen til at søge. Du er en initiativrig og engageret person med analytisk sans samt overblik og evne til at prioritere dine opgaver. Vi forventer, at du på et højt fagligt og selvstændigt niveau kan være med til at planlægge og gennemføre revisionen i samarbejde med engagerede og kompetente kolleger. Da vi arbejder i team, er det vigtigt, at du er god til at samarbejde og deler din viden og erfaringer med dine kolleger. Vi prioriterer en god kontakt til interne og eksterne samarbejdspartnere, så du skal være udadvendt og have gode formidlingsevner. Hvem er vi? En af hjørnestenene i Rigsrevisionens arbejde er årsrevision, som i disse år er inde i en rivende udvikling i retning af en mere helhedsorienteret revision. I årsrevisionen undersøger vi, om regnskabet er rigtigt, og at dispositionerne er i overensstemmelse med bevillinger, love og indgåede aftaler mv. Vi ser på forretningsgange og økonomistyring samt gennemgår virksomhedernes årlige rapportering af mål og resultater. Vi har fokus på alle områder af staten og reviderer ministerier og virksomheder under statsregnskabet samt en række virksomheder uden for statsregnskabet, fx DR, Ørestadsselskabet og Energinet.dk. Herudover gennemgår vi regnskaber for de statslige aktieselskaber, hvor revisionen udføres af private revisorer, fx DONG, Post Danmark og TV 2. Revisionen gennemføres i institutionerne i tæt dialog og samarbejde med de regnskabsansvarlige og eventuelle interne eller eksterne revisorer, som indgår i revisionen. Vores revision rapporteres til klienterne, i notater og i den årlige beretning om revisionen af statsregnskabet. Vores arbejde har politikernes bevågenhed og omtales ofte i medierne. Vi er en familievenlig arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge (inkl. frokost). Vi har flekstid, så du har gode muligheder for at tilrettelægge din arbejdstid og skabe reel balance mellem karriere og fritid. Vi prioriterer kompetenceudvikling af medarbejderne og kan bl.a. tilbyde en certificering i offentlig revision. Vi lægger vægt på at have sunde medarbejdere og har bl.a. et nyt fitnesscenter, som du kan benytte gratis. Herudover kan vi tilbyde et røgfrit arbejdsmiljø, massageordning og frisk frugt hver dag. Dine løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomst og kvalifikationer. Ansøgning Du kan kontakte personalekonsulent Helle Jonassen på tlf , hvis du vil høre mere om dine jobmuligheder i Rigsrevisionen. Du kan også sende en ansøgning med CV, eksamensbevis og relevante bilag på eller pr. post (att. Personalekontoret) til ovenstående adresse. VISIONEN.DK RIGSRE VISIONE N OPFORDRE R A LLE UA NSE T A LDE R, KØN, RE LIGION OG E TNISK BAGGRUND TIL AT SØGE. Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget. Vi reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber og gennemgår regnskaber, hvortil staten har ydet tilskud o.l. Vi udfører årsrevision og større undersøgelser. Resultaterne af revisionen offentliggøres i form af notater og beretninger til Folketingets statsrevisorer. Organisatorisk består Rigsrevisionen af 20 kontorer fordelt på 5 afdelinger med i alt ca. 270 ansatte.

6 6 skat og revision Annonceindstik Godtgørelse Virksomheder mister penge Virksomhederne skal lægge en strategi for ikke at betale højere moms end nødvendigt og de skal blive bedre til at få godtgjort deres afgifter. Man skal være udstyret med god tålmodighed og have masser at tid, hvis man som ejer af en virksomhed vil forsøge at finde hoved og hale i reglerne for godtgørelse på moms og afgifter. Reglerne er komplicerede. Og måske netop derfor er der ikke megen fokus på området. Men der er mange penge at hente hvis man sætter sig ind i de komplicerede regler. Det mener konsulent i Dansk Industri, Lone Gjørret. Det er spørgsmålet om det er en blanding af manglende kendskab og at reglerne er komplicerede, siger Lone Gjørret. Samtidig har mange virksomheder en forestilling om, at det udelukkende er produktionsvirksomheder, der kan få godtgjort deres afgifter. Men godtgørelsen er som udgangspunkt for alle virksomheder. Der er dog nogle generelle betingelser, der skal være opfyldt for at få godtgørelse på afgifter. Blandt andet skal man være momsfradragsberettiget og have anvendt energien eller vandet internt i virksomheden. Alle momsregistrerede virksomheder kan f.eks. få vandafgiften godtgjort. Det blev lavet om den 1. Januar 2005, og det er alle virksomheder måske ikke opmærksomme på. Nogle tror sikkert, at godtgørelsen kun gælder vand til industrielle formål, ligesom i elafgiftsreglerne, hvor man skelner mellem produktion, siger Lone Gjørret. Godtgørelse afhængig af anvendelse I relation til spildevandsafgiften, forholder det sig sådan, at hvis man bruger vandet i selve produktionen, det kan være produktion af øl på et bryggeri, eller at man fordamper en meget stor mængde vand i sin produktion, så kan virksomheden få en ordning med kommunen om ikke at betale afgift af samme mængde vand, som man har ledt ind i virksomheden, som den mængde vand man leder ud. Alle momsregistrerede virksomheder, bortset fra liberale erhverv og forlystelser kan som hovedregel få godtgjort deres el-afgift, blot de ikke bruger elektriciteten til rumopvarmning eller til varmt vand. I relation til energiafgifterne er der nemlig forskellige godtgørelsesmuligheder afhængig af, hvad energien er anvendt til. Godtgø- relsen gælder blandt andet el til belysning, ventilation, IT eller kopimaskiner. Også på det område tror jeg, at der er penge at hente siger Lone Gjørret. Godtgørelse afhængig af opmærksomhed Reglerne blev ændret radikalt i Siden er de blevet justeret og afgiftssatserne er blevet hævet. Virksomhedernes godtgørelsesmuligheder er delvist blevet udfaset, og det betyder, at afgiftsbelastningen på den enkelte virksomhed er blevet langt større. Derfor er det vigtigt at have fokus på energiafgifterne. Lone Gjørret tilføjer: Opfordringen til virksomhederne er, at de skal være opmærksomme på, hvad de kan få af godtgørelse. Afgiftsbetalingen er høj nok så det er bare om at få så meget godtgørelse, som man overhovedet er berettiget til. For høj skatteprocent kan bringe sindene i kog hos de fleste. Derfor er der hos politikere, presse og befolkning generelt stor opmærksomhed på skatten. Men debatten om skat handler som regel om de direkte skatter. Den har sjældent fokus på de indirekte skatter som moms og afgifter, selv om den største provenuindtægt overhovedet ligger på de indirekte skatter. Mange virksomheder ikke opmærksomme på indirekte skatter Jan Huusmann Christensen, partner og leder af momsafdelingen i PwC: Man glemmer at moms og afgifter er statens største indtægtskilde. Og indtægtskilden fra indirekte skatter som moms og afgifter vil fortsætte med at vokse, fordi udviklingen synes at ændre skattesystemet til, at skatteprovenuet i fremtiden hentes på forbrug og ikke på indkomst. Moms og afgifter er derfor en meget vigtig brik i virksomhedens skattestrategi. Derfor er det er supervigtigt, at en virksomhed prioriterer at lægge en strategi og opstille konkrete processer omkring håndteringen af de indirekte skatter og for dermed at sikre, at virksomheden ikke betaler mere i moms og afgifter end højst nødvendigt eller påtager sig unødige store risici. Jan Huusmann Christensen fortsætter: Det er faktisk mit indtryk, at der er mange virksomheder, der ikke er fuld optimeret i relation til de indirekte skatter. Der er virksomheder, der ikke får godtgjort de afgifter, den er berettiget til ligesom virksomheder, der ikke får tilbagesøgt og refunderet den moms, den er berettiget til, såvel i Danmark som i udlandet. Virksomhederne skal op i gear Jan Huusmann Christensen er overrasket over, at virksomhederne ikke er mere opmærksomme på det her. Der er dog virksomheder herhjemme, der er begyndt at få øjnene op for det, mener han. I de senere år er der kommet mere fokus på området. Også fordi det i mange år har været en super vigtig indtægtskilde for den danske stat. Jan Huusmann Christensen: Vi ser flere sager om indirekte skatter, der ender hos domstolene, fordi der er så mange penge involveret. Virksomhederne har pr tradition ikke været fokuseret på deres indirekte skatter men har været meget mere fokuseret på de direkte skatter. Virksomhederne skal lige op i gear, for det er myndighederne ved at være, siger Jan Huusmann Christensen og tilføjer: Der er virkelig mange penge involveret. Det tager bare tid at omvende virksomhederne til at indse, at moms er meget mere end blot 25 %.... Jan Huusmann Christensen, partner og leder af momsafdelingen i PwC. Tjekliste til godtgørelse af energi- og CO2-afgift Er virksomheden momsfradragsberettiget? Er virksomheden omfattet af bilaget til elafgiftsloven? (og dermed ikke berettiget til godtgørelse af elafgift) Har virksomheden selv anvendt energien? Hvad anvender virksomheden energien til? Har virksomheden de evt. påkrævede målere? Beregning af godtgørelse vha. gældende afgifts- og godtgørelsessatser Angivelse af godtgørelsesberettiget afgift på momsangivelsen Hvad anvendes energien til? Energi- og CO2-afgifterne godtgøres afhængig af, hvad energien anvendes til. Energianvendelsen inddeles i følgende kategorier: Tunge processer. Særligt energiintensive processer, der fremgår af et bilag til kuldioxidafgiftsloven, eksempelvis fremstilling af glas og cement, samt smeltning af jern og stål. Lette processer. Processer der ikke kan anses som tung proces eller rumvarme/varmt vand, eksempelvis el til drift af produktionsanlæg, belysning, ventilation og køling. Rumvarme og varmt vand. Alle former for opvarmning af rum, eksempelvis produktionsarealer, lagerrum og kontorer og varmt brugsvand til rengøring og hygiejneformål. Godtgørelsessatser 1 - gældende fra 1. januar 2008 Afgift Let proces Tung proces Rumvarme/varmt vand Energiafgift af olie, gas og kul m.v. 100% 100% 0% Elafgift og elsparebidrag 100% 2 100% 2 0% Eldistributionsbidrag 75% 2,3 75% 2,3 0% CO2-afgift af olie, gas og kul m.v. 0% 13/18 0% CO2-afgift af el 0% 61/86 4 0% Vandafgift 100% 100% 100% Fakta 1. Der ydes alene godtgørelse til virksomheder, der er momsfradragsberettigede. 2. Der ydes ikke godtgørelse af afgift på el forbrugt til ydelser omfattet af bilaget til elafgiftsloven. 3. Godtgørelse af eldistributionsbidraget på 4 øre pr. kwh er 75 pct., dvs. godtgørelsen er 3 øre pr. kwh. Virksomheder med et samlet årligt forbrug på over 15 mio. kwh kan få 100 pct. godtgørelse af eldistributionsbidraget for forbrug af elektricitet, der overstiger 15 mio. kwh. 4. Der ydes kun afgiftsgodtgørelse for visse typer af elforbrug til formål nævnt i listen over tunge processer.... Vi ser flere sager om indirekte skatter, der ender hos domstolene, fordi der er så mange penge involveret. Virksomhederne har pr tradition ikke været fokuseret på deres indirekte skatter men har været meget mere fokuseret på de direkte skatter... eindkomst Ny indberetningsfunktion hos Skat letter arbejdet for både Skat og brugerne. Fra 1. Januar i år er alle virksomheder forpligtet til at indberette oplysninger om de ansattes indkomst og lønseddel til Skat s nye indberetningsfunktion, eindkomst. Mange virksomheder har egne lønsystemer, som så bliver integreret med eindkomst hos Skat, det vil sige, at alle data nu flyder mellem de to systemer. Ikke mere papirnusseri Vi stiller nogle skærmbilleder til rådighed som virksomhederne kan drage nytte af. Det vil typisk være de virksomheder, der ikke har et lønsystem i dag, hvor de kan indberette de her oplysninger. I stedet for at gøre det på papir, så kan de nu gå direkte på TastSelv, siger John Gantfeldt, Skat og tilføjer, at virksomhederne også kan få adgang til de skattekort, som deres medarbejdere nu heller ikke længere skal aflevere til arbejdsgivere. Skattekortene kan de hente i systemet og beregne løn efter. John Gantfeldt: Derudover har vi et andet produkt der hedder LetLøn. Her kan virksomheden indtaste de rå tal, arbejdstimer og bruttoløn, så beregner systemet løn og indberetter automatisk til eindkomst, Danmarks Statistik og ATP. Det kan bruges af virksomheder, der i dag bruger meget tid på at beregne løn. Med opkobling til LetLøn sparer virksomheden tid. Mest velegnet til små virksomheder Susanne Andersen, er kasserer hos Frederikshavns Rideklub, hvor der er syv ansatte. Susanne Andersen kører de ansattes løn. Vi har valgt at overgå til LetLøn på Skats hjemmeside. Og det er vi meget glade for. Det er gratis og så er det nemt og brugervenligt, siger hun. Susanne Andersen nævner dogen enkelt ulempe ved systemet. Man skal lave sine lønsedler ved siden af, fordi man ikke kan bruge udskrifterne fra Skat direkte og sende ud til medarbejderne. Det er ikke så godt. Det kræver, at man har et program kørende ved siden af og det giver nogle dobbeltfunktioner. Men - jeg er meget glad for LetLøn. Jeg synes, der er mange gode funktioner,siger hun. Udover LetLøns beregningsordning, beskrevet ovenstående, findes der også mulighed for filindberetning. LetLøns fil-indberetning anvendes af de lønsystemer, der er godkendt til indberetning til LetLøn. LetLøn indeholder, i tillæg til eindkomst, også indberetning og indbetaling til fx FerieKonto og en række pensionsselskaber.

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SKAT OG REVISON OPTIMERING AF SKATTEANLIGGENDER, REGNSKABER OG PERSONALEGODER SEPTEMBER 2007 Fleksibel lønordning giver skatterabat Hvis

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009

BESTYRELSESARBEJDE. Forandringsledelse ledelse i forandring. Februar 2009 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Februar 2009 BESTYRELSESARBEJDE Øgede krav til bestyrelserne Mange mediesager og en verserende krise lægger pres på bestyrelserne. Faren

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om:

Ajour Finans. PwC Financial Services. Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter. Maj 2008. Læs bl.a. om: PwC Financial Services Ajour Finans Aktuelt nyt til danske pengeinstitutter Maj 2008 Læs bl.a. om: It-sikkerheden er vigtigere end nogensinde før Betaler I for meget i moms og lønsumsafgift? Klima er også

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

Skat giver rabat på tilkørte biler

Skat giver rabat på tilkørte biler ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE November 2008 ALT OM FIRMABILEN Skat giver rabat på tilkørte biler Selv om firmaet stiller bil til rådighed, skal man vare sig for at vælge

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere