Revideret arbejdsplan, version 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret arbejdsplan, version 3"

Transkript

1 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_ / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål og sigte (uændret fra projektansøgning)... 2 Projektets hovedmål (uændret fra projektansøgning)... 2 OVERSIGT ARBEJDSPLAN MED TIDSSKEMA... 3 Arbejdsplan, oversigt (et niveau)... 3 Tidsskema for arbejdspakker... 4 DETALJERET ARBEJDSPLAN (TO NIVEAUER)... 5 Første fase: Kortlægning af læringens mål, dimensioner og kvaliteter, sept 2009 marts Anden fase: Udvikle online pilot værktøj til læringsvurdering, april august Tredje fase: Færdigudvikle værktøjer m. vejledninger og rapport, sept dec Fjerde fase: Formidling, anvendelse, evaluering og afrapportering, foråret Hele projekt perioden, august 2009 juni

2 2 Formål og mål Formål og sigte (uændret fra projektansøgning) Det er projektets formål at fremme kvalitet og innovation inden for livslang læring ved at udvikle metoder og værktøj til bedre at kunne vurdere de læringsmæssige kvaliteter og udbytte af den ikkeformelle og uformelle læring inden for en vifte af folkeoplysende aktiviteter, og hermed gøre læringsprocesserne mere gennemskuelige og attraktive for aktuelle og kommende deltagere og brugere. Det er sigtet at iværksætte en systematisk kortlægning af læringskvaliteter og at udvikle en fælles standard for webbaserede vurderingsværktøjer, der samler data om læringsbaggrund og læringsudbytte i en fælles tværnational og tværsektoral database. Efter projektets afslutning kan andre interesserede organisationer fra folkeoplysning og foreningsliv nemt og billigt blive tilkoblet den fælles database med deres egen udgave af vurderingsværktøjet og hermed bidrage til en øget vidensopsamling om læringen inden for nordisk folkeoplysning. Projektets forståelsesrammer og vurderingsmetoder bygger på og ønsker at fremme en humanistisk og demokratisk tilgangsvinkel til livslang læring, der kan fremme de klassisk moderne grundværdier om myndige og oplyste (dannede) borgere, aktivt medborgerskab og et deltagerdemokrati med ansvarlighed overfor det fælles bedste. Projektets hovedmål (uændret fra projektansøgning) I projektperioden er det målene at kortlægge læringskvaliteter i partnerkredsens aktiviteter gennem en fælles spørgeskema undersøgelse og kvalitative interviews primært med deltagerne/brugerne og sekundært med udbyderne og formidlerne. Kortlægningen analyseres og resultater samles i projektets første rapport. at udvikle en fælles database og opsætte syv varierende udgaver af det web baserede værktøj til læringsvurdering, hvor der med reference til den foregående kortlægning af læringsprofiler først udvikles pilot værktøjer, der testes af udvalgte brugergrupper, og dernæst færdigudvikles værktøjerne med online vejledninger; værktøjerne er oversat til partnernes sprog og tilpasset organisationernes særlige læringsprofil. Processen og resultatet analyseres og beskrives i projektets anden rapport. at gennemføre en omfattende formidling af projektets resultater herunder afholde endags konferencer i hvert deltagerland. I formidlingsfasen præsenteres projektets metoder, den læringsmæssige dokumentation og de nye webbaserede vurderingsværktøjer, og interesserede organisationer tilbydes, at de nemt og billigt kan blive tilkoblet og få deres egen udgave af værktøjet. Et langsigtet resultat af at udvikle en fælles database 1 for læringsvurderinger er, at det vil skabe et solidt grundlag for forskning på adskillige niveauer, både for de enkelte organisationer, for en gruppe af organisationer og for fælles nordiske undersøgelser. at udarbejde en evalueringsrapport til tilskudsgiveren, deltagerkredsen og andre interesserede, som opsættes på den fælles hjemmeside for projektet med omtale og links hos alle partnere. 1 Databasen er designet til at sikre dataregisterlovens krav, idet personfølsomme data om navne, adresser og cpr numre ikke får felter til indtastning. Disse data kan brugeren først efterfølgende indsætte i dokumentationen, når denne er gemt som word fil hos den enkelte bruger

3 3 Oversigt arbejdsplan med tidsskema Arbejdsplan, oversigt (et niveau) Første fase: Kortlægning af læringens mål, dimensioner og kvaliteter, sept 2009 marts Det første 3 dags partnermøde, primo oktober 2009 i Sverige 2. Kortlægning af kerneydelser og læringens udbytte, oktober 2009 Januar Udarbejde rapport om kvaliteter og udbytte ved læring, februar marts 2010 Anden fase: Udvikle online pilot værktøj til læringsvurdering, april august Det andet 3 dags partnermøde, medio april 2010 i Letland 5. Partnere udvikler spørgeramme for online vurdering, april juni IT underleverandør opsætter prøveversion af vurderingsværktøj, juli august 2010 Tredje fase: Færdigudvikle værktøjer og anden rapport, sept dec Det tredje 3 dags partnermøde, primo september 2010 på Færøerne 8. Udarbejde online vejledninger og pilottests, sept okt IKT firma opsætter endelige web tools med online vejledning, sept. nov Rapportør udarbejder rapport om metoder og værktøjer til læringsvurdering, nov. dec Fjerde fase: Formidling, anvendelse, evaluering og afrapportering, foråret Udgivelse af de to rapporter, dec jan Formidling af projektets resultater, januar april Anvendelse af resultater inkl. seks konferencer i deltagerlandene, marts juni Det fjerde og afsluttende partnermøde, primo maj 2011 i DK 15. Endelig evaluering og afrapportering, maj juni 2011 Hele projekt perioden, august 2009 juni Projekt administration og koordinering, hele perioden 17. Projekt monitering og evaluering, hele perioden

4 4 Tidsskema for arbejdspakker Partnermøder P Udviklingsarbejde U Rapportering R Nordplus Voksen udviklingsprojekt, august juni 2011 Leverandør (IT, Tryk) L Syv online værktøjer til vurdering af læring i folkeoplysning og foreningsliv Formidle & anvende F Management. & monitoring. M Fase I II III IV Alle faser Arbejdspakker Titel 1 1. partnermøde: 30. sept 2 okt.2009, SE P P P 2 Partnere: Kortlægning af lærings kvaliteter U U U U 3 Udarbejde kortlægningsrapport R R Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Juli 4 2. partnermøde: april 2010, LV P P 5 Partnere: Spørgeskema for læringsvurdering U U U 6 ICT-firma opsætter 1 prøveversion L L 7 3. partnermøde: 1 3. sept. 2010, FO P P 8 Partnere: Udarbejde vejledning, pilottest U U 9 ICT-firma opsætter 7 online værktøjer L L L 10 Udarbejde værktøjs rapport R R 11 Udgivelse af de to rapporter L L 12 Alle: Formidling af projektets resultater F F F F 13 Alle: Anvendelse inkl. seks konferencer F F F F partnermøde, Maj 2011, DK P P 15 Evaluering og afrapportering M M 16 Mangement & koordinering M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 17 Monitoring & kvalitetssikring M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

5 5 Detaljeret arbejdsplan (to niveauer) Første fase: Kortlægning af læringens mål, dimensioner og kvaliteter, sept 2009 marts Det første 3 dags partnermøde, 30. sept 2. okt 2009 i Sverige 1.1. Mødeplanlægning, august sept Oplæg før mødet. Hver partner laver oplæg om organisationens mål og værdier Koordinator udsender oplæg til kortlægningsopgaver 1.3. Under mødet Præsentation Drøftelse af projektets mål og opgaver, herunder især arbejdspakke 2 Vedtagelse af første fases arbejdsplan og opgavefordeling Evaluering 1.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og arbejdsplan 2. Kortlægning af kerneydelser og læringens udbytte, okt 2009 jan Koordinator udarbejder fælles oplæg til partnerkredsens kortlægningsopgaver inkl. standard spørgeramme for læringsvurdering 2.2. Projektledere beskriver organisationens mission, vision, kerneydelse og læringsprofil 2.3. Partnere oversætter to spørgeskemaer til egne sprog 2.4. Partnere sikrer besvarelse af spørgeskema til ledere 2.5. Partnere sikrer besvarelse af spørgeskema til deltagere 2.6. Partnerkredsen gennemfører interviews og udarbejder 3 5 siders notat I alt afsat timer pr partner til arbejdspakke 2 (med lønrefusion) 3. Udkast til rapport om kvaliteter og udbytte ved læring, feb marts Rapportør analyserer svar 3.2. Dialog med partnere om besvarelser 3.3. Rapportør udarbejder første udkast til rapport Ikke lønrefusion for partnerne Anden fase: Udvikle online pilot værktøj til læringsvurdering, april august Det andet 3 dags partnermøde, april 2010 i Letland 4.1. Mødeplanlægning, marts april Oplæg før mødet. Partner forbereder oplæg om deres kortlægningsundersøgelse 4.3. Under mødet: Drøftelse af kortlægningsopgaver inkl. samlet rapport Drøftelse af spørgeramme (som skal udvikles i arbejdspakke 5) Vedtagelse af detaljeret arbejdsplan for anden fase, især arbejdspakke 5. Evaluering af første fase 4.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og arbejdsplan for anden fase. 5. Partnere udvikler spørgeramme for online vurdering, april juni Partnerne udarbejder egne spørgerammer for læringsvurdering 5.2. Virtuel dialog i partnerkreds om spørgeramme for vurdering af læringens kvaliteter. I alt afsat 17 timer pr partner til arbejdspakke 5 (med lønrefusion) 6. IT underleverandør opsætter pilotudgave af vurderingsværktøj, maj juli Koordinator samler spørgerammer og retningslinjer til Telepædagogisk Firma 6.2. IKT firma udarbejder skitse til opgaveløsning i dialog med koordinator 6.3. IKT firma etablerer fælles database for værktøjer med fælles server og domæne 6.4. Telepædagogisk firma opsætter en prøve version af ét pilotværktøj Ikke afsat arbejdstimer til partnere

6 6 Tredje fase: Færdigudvikle værktøjer m. vejledninger og rapport, sept dec Det tredje 3 dags partnermøde, september 2010 på Færøerne 7.1. Mødeplanlægning, aug sept Oplæg før mødet. Partner præsentation af egne spørgerammer Koordinator udsender standardvejledning for værktøj 7.3. Under mødet Præsentation og drøftelse af prøveversion Drøftelse af partnerens forskellige udkast til vurderingsværktøjer Drøftelse af vejledningstekst til de forskellige vurderingsværktøjer Vedtagelse af detaljeret arbejdsplan for tredje fase Evaluering af anden fase 7.4. Opfølgning på mødet. Udsende referat og arbejdsplan 8. Udarbejde online vejledninger og gennemføre pilottests af værktøj, sept okt Koordinator udsender standardudgave af tekst til online vejledning 8.2. Partnerne oversætter og tilpasser standard vejledningstekst til egne sprog 8.3. Virtuel dialog i partnerkreds om tekst til vejledning 8.4. Partnere tilpasser tekst til egen spørgeramme 8.5. Testgruppe fra hver partner afprøver værktøjer, evaluering udarbejdes I alt afsat timer pr partner til arbejdspakke 8 (med lønrefusion) 9. IKT firma opsætter endelige web tools med online vejledning, sept. nov IKT firma opsætter 7 online tools 9.2. Koordinator samler retningslinjer til Telepædagogisk Firma 9.3. IKT firma opsætter integrerede vejledninger til de syv forskellige værktøjer 9.4. Partnere laver korrektur på hjemmesidetekst i dialog med firma 9.5. Partnerne godkender deres online værktøj med vejledningstekst før offentliggørelse I alt afsat 4 timer pr partner til arbejdspakke 9 (med lønrefusion) 10. Udkast til rapport om metoder og værktøjer til læringsvurdering, nov. dec Rapportør udarbejder udkast til manus på dansk (ca. 75 sider ) Dialog med partnere om udkast Rapportør redigerer manus I alt afsat 5 timer pr partner til arbejdspakke 10 (med lønrefusion) Fjerde fase: Formidling, anvendelse, evaluering og afrapportering, foråret Udgivelse af de to rapporter, dec jan Korrektur af de to rapporter på dansk, klargøre som pdf filer Dansk manus for to rapporter oversættes til engelsk, forudsat særlige tilskud Layout af de to rapporter, både DK og EN, forudsat særlige tilskud Tryk af de to rapporter, både danske og engelske udgaver, forudsat særlige tilskud Distribution af rapporter til partnerkredsen Ikke opgaver for partnerne 12. Formidling af projektets resultater, januar marts Planlægge de 6 afsluttende konferencer i alle deltagerlande, januar Udsende indbydelser til og foromtale af fælles afsluttende konference, januar Partnerne præsenterer resultater i eget foreningsområde, januar marts Partnerkredsen præsenterer resultater til bredere offentlighed, februar april 2011 I alt afsat timer pr partner til arbejdspakke 12 (med lønrefusion)

7 7 13. Anvendelse af resultater inkl. seks konferencer i deltagerlandene, marts juni Præsentation af resultater på seks konferencer (sidste primo maj i Danmark) Opfølgning på konferencer til foreningsområder i nordisk baltisk sammenhæng Kredsen omtaler projektet i fagpresse, tidsskrifter og nyhedsbreve, april maj Ekstern evaluering udarbejdes til web opsætning hos partnerkreds, juni 2011 I alt afsat 6 8 timer pr partner til arbejdspakke 13 (ikke lønrefusion) 14. Det fjerde og afsluttende partnermøde, primo maj 2011 i DK Mødeplanlægning, april Oplæg før mødet. Koordinator med spørgeskema for partnerevaluering Partnere udarbejder evalueringer Under mødet: Drøftelse af iværksatte og afsluttende formidlingsaktiviteter Evaluering af tredje og fjerde fase, og samlet projekt evaluering Drøftelse af fremtidigt projektsamarbejde Opfølgning på mødet. Udsende referat og aftaler om afsluttende formidling 15. Endelig evaluering og afrapportering, maj juni Koordinator udarbejder udkast til evalueringsrapport Partnerkreds udarbejder evalueringer efter skema Virtuel dialog i partnerkreds om evalueringer Koordinator udarbejder evalueringsrapport En justeret projektevaluering opsættes på partneres hjemmeside som link til PDF fil Afregning og afrapportering til Nordplus samt andre mulige tilskudsgivere I alt afsat 6 timer pr partner til arbejdspakke 13 (med lønrefusion) Hele projekt perioden, august 2009 juni Projekt administration og koordinering, hele projekt perioden Projekt planlægning ifølge bevilling og aftaler med Cirius Justeringer af arbejdsplaner for de fire faser Bogføring og afregninger Proces styring arbejdsplan checks og budget kontrol Ikke opgaver for partnerne 17. Projekt monitering og evaluering, hele perioden Overvåge detaljeret arbejdsplan med dobbeltcheck af opgaver Planlæg fase evalueringer til partnermøder Korriger afvigelser fra opgavernes mål, eller iværksæt nødplaner Ikke opgaver for partnerne

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004

Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og

Læs mere

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder!

Evaluering!af!projekt!Klar!til! nye!muligheder! EvalueringafprojektKlartil nyemuligheder UdarbejdetafLBAnalyse forfondenfemernbeltdevelopment Februar2015 EvalueringafprojektKlartilnyemuligheder Indholdsfortegnelse 1 Indledningogprojektetsidé...3 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere