CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040"

Transkript

1 CALIBER H460 REFERENCE AS2010 AS2040

2 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyuretog modtager radiosignalet fra Tyskland. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion som atomatisk indstiller tid og dato 2 gange hver dag klokken 03:00 og 04:00. Desuden er uret udstyret således at det er muligt at starte modtagelse af signalet manuelt. Det er også muligt manuelt at indstille en tidsforskydning i hele timer i lande der har anden tidszone, men stadig kan modtage signalet fra Tyskland Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Vigtig informationer om modtagelse af radiosignalet. De to måder man kan modtage radiosignalet på er enten automatisk eller ved manuelt at starte modtagelse. For at modtage signalet start med at tage uret af armen, og læg uret med skiven pegende mod syd i en vindueskarm eller bord. Da uret er udstyret med en retningsantenne er det ikke hensigtsmæssigt at flytte det medens det modtager signalet, da dette vil forstyrrer modtagelsen af signalet. Når modtagelsen er tilendebragt springer sekundviseren til rigtig tid og fortsætter med 1 sekunds intervaller. Flyt ikke uret før modtagelsen er afsluttet og uret har indstillet tid og dato.

3 Automatisk modtagelse af radiosignal. Uret indstiller eller korriger automatisk tid og dato på to forud bestemte tidspunkter. Det er hver dag kl. 03:00 eller kl. 04:00, på disse to tidspunkter sender Frankfurt 2 ekstra stærke signaler som sikre at uret modtager sin tids information. Signal modtagelsesbekræftelse. Det er muligt at kontrollere at uret har modtaget radiosignalet ved trykke 1 enkelt gang på knap (A) som sidder ud for kl. 04:00. Hvis sekundviseren stiller sig ud for H, M, eller L, betyder det at radiosignalet er blevet modtaget korrekt. Peger sekundviseren derimod på NO som befinder sig ved kl.11:00 ikke blev modtaget korrekt. Det er nu muligt at starte en manuel nedtagning af radiosignalet. Dette er dog ikke nødvendigt hver dag da uret går meget præcist Manuel start på modtagelse af radiosignal. Denne funktion lader dig starte modtagelse af radiosignalet på et hvilket som helst tidspunkt. Brug denne funktion når det ikke har været muligt for den automatiske modtager at hente radiosignalet. Vejledning for manuel modtagelse. 1.Tryk knap(a) ind og hold den inde i mindst 2 sekunder. Slip knappen når sekundviseren har stillet sig på RX (12:00) 2. Efter kort tid springer sekundviseren til området H, M, L som bekræftelse på at der modtages signal. H, M, L viser signalets styrke. High= stærkt signal, L= svagt signal. 3. Når signal modtagelsen er færdig går sekundviseren væk fra området H, M, L, og starter med spring på 1 sekunds intervaller på korrekt sekundvisning og de andre visere vil blive indstillet automatisk på korrekt tid og dato. NB. Se afsnittet Modtagelse af radio signaler. Hvis uret er gemt væk i en længere periode et mørkt sted! Hvis uret har været gemt væk i en skuffe eller på et andet sted uden at være blevet udsat for lys i en uge, aktiveres den automatiske strømbesparelses funktion og uret stopper. Selv om uret er i denne funktion fortsætter det med at modtage signalet og holde korrekt tid. Men det kan være gemt et sted hvor det ikke er muligt at modtage signalet, og derfor ikke kan korrigerer tiden internt. Når uret skal bruges igen skal det tages frem og udsættes for lys for at annullere strømbesparelses programmet og udfør manuel modtagelse af signal for at få korrigeret tiden og dato. Se afsnittet Automatisk strømbesparelses funktion.

4 1. Udstyr. Dette er et radiostyret ur som automatisk korrigerer tiden og datoen ved at modtage et radiosignal fra Tyskland. Det er også udstyret med et program der gør det muligt at indstille en tidsforskydelse i hele timer i forhold til tiden i Tyskland. Samtidig er dette ur udstyret med Eco-Drive funktion som er en fotoelektrisk strøm oplader, der omdanner lys energi til elektrisk energi som lagres i en akkumulatorcelle. Uret har også et program der følger med i strømforbruget, og hvis uret ikke i en periode bliver udsat for lys træder det i kraft, og stopper viserne indtil det igen bliver taget i brug. 2. Før brug Dette ur har indbygget retningsantenne for modtagelse af radiosignalet i venstre side under urskiven. Det er derfor en god ide når man lægger uret fra sig om aftenen at lægge det på en sådan måde at skiven peger mod syd, da dette vil være med til at uret vil modtage et stærkere signal. Signalet varierer alt efter omgivelserne hvor uret bruges. Find et sted i hjemmet hvor signalet er godt. Dette gøres ved at udnytte funktionen manuel start af modtagelse, som kan læses i denne instruktion. For stabil modtagelse af signalet, tag uret af armen og læg det i en vindueskarm gerne sydvendt. Flyt ikke uret under modtagelse af signalet. Radiosignalet kan ind imellem være svært at modtage, hvis der i omgivelserne er forhold der blokerer for signalet. Det kan som eksempel være midt inde i en betonbygning. Steder hvor modtagelse kan være besværligt. 1. Steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. 2. Inde i en jernbeton bygning, mellem høje huse, eller i bjergdale og undergrundsstationer.. 3. I tog, biler, og fly 4. I nærhed af højspændingsledninger, lufthavne og sendemaster. 5. Op af eller på mobil telefoner, husholdningsapparater, TV og Radio, computere, køleskabe, fax, og andre elektriske maskiner. 3. Modtagelse af radiosignal I tillæg til de 2 mest brugte metoder til modtagelse af signalet(automatisk og manuel start) er der også et program der hedder genskab automatisk modtagelse, hvor uret selv henter signalet når uret er genopladet efter at have været stoppet på grund af mangel på strøm igennem længere tid. For at dette skal ske skal uret udsættes for lys indtil sekundviseren igen springer med et interval på 1 sekund. Alle funktioner bliver automatisk genskabt og tid og dato bliver indstillet korrekt. Data som sendes gennem radiosignalet. Tidsinformation: timer, minutter, sekunder og sommertid. Dato informationer:måned, dato og år.

5 Signal modtagelses programmer Automatisk modtagelse. Sekundviseren bevæger sig til RX: Modtagelses standby position og uret modtager automatisk radiosignalet 2 gange dagligt klokken 03:00 og klokken 04:00. Modtagelses procedure: Tag uret af armen, og læg det på det sted hvor du ved det er muligt at modtage radiosignalet. Uret indstiller eller korriger automatisk tid og dato på to forud bestemte tidspunkter. Det er hver dag kl. 03:00 eller kl. 04:00, på disse to tidspunkter sender Frankfurt 2 ekstra stærke signaler som sikre at uret modtager sin tids og dato information. Manuel signalmodtagelse. Vejledning for manuel modtagelse. Tag uret af armen, og læg det på det sted hvor du ved det er muligt at modtage radiosignalet. 1.Tryk knap(a) ind og hold den inde i mindst 2 sekunder. Slip knappen når sekundviseren har stillet sig på RX (12:00) 2. Hvis uret modtager radiosignalet springer sekundviseren efter kort tid til området H, M, L som bekræftelse på at der modtages signal. H, M, L viser signalets styrke. High= stærkt signal, M= medium og L= svagt signal. 3. Når signal modtagelsen er færdig går sekundviseren væk fra området H, M, L, og starter med spring på 1 sekunds intervaller på korrekt sekundvisning og de andre visere vil blive indstillet automatisk på korrekt tid og dato. Flyt ikke uret før sekundviseren igen springer i intervaller på 1 sekund. Genskab automatisk modtagelse. Når uret har været stoppet som følge af for lidt opladning, skal det genoplades som det første ved at lægge uret frem i lyset indtil sekundviseren igen springer med intervaller på 1 sekund. Når uret er opladet så det igen har strømkapacitet foretager det det en automatisk søgning efter radiosignalet. Vejledning Læg uret i vindueskarmen så det udsættes for dagslys og på det sted hvor du ved det er muligt at modtage radiosignalet. Uret vil nu automatisk indstille sig selv når det det er opladet og har modtaget signalet. Se opladningstider i tabellen. Hvis uret har ligget og det er opladet, men ikke har indstillet tiden så udfør manuel start af modtagelse.

6 Vigtigt! Nødvendig tid for modtagelse af radiosignal. Det tager mellem 2 og 13 minutter at modtage radiosignalet. Hvis modtagelse mislykkes kan det tage op til 50 sekunder før sekundviseren vender tilbage til normal visning af tid. Bemærk at sekundviseren springer til H,M,L, position når modtagelsen er i gang. Når modtagelsen er færdig vender sekundviseren tilbage til intervaller på et sekund. Bekræftelse på modtagelse af signal. Tryk 1 gang på knap (A) sekundviseren går nu hurtigt til enten H,M,L, eller NO position Resultatet vises i 10 sekunder hvorefter uret vender tilbage til tiden, vil man ikke vente efter at have set resultatet kan man igen trykke kort på knap (A). Når modtagelse er ok, justeres tiden og datoen automatisk. Når modtagelsen svigter, vender uret tilbage til almindelig visning af tid kompenseret for tiden der blev brugt til at søge efter signal. Signal styrke og modtage bekræftelser. Modtagelsesniveau Sekundviserens position Modtagelsesniveau i løbet af modtagelse Resultat af modtagelse efter modtagelse H Ud for 12. sekund streg Når radiosignalets styrke er høj Når radiobsignalet blev modtaget på et højt modtagelsesniveau M Ud for 9. sekund streg Når radiosignalets styrke er moderat Når radiosignalet blev modtaget på et modrat modtagelsesniveau L Ud for 6. sekund streg Når radiosignalets styrke er lav Når radiosignalet blev modtaget på et lavt modtagelsesniveau NEJ Ud for 55. sekund streg Når modtagelsen af radiosignalet er slået fejl Oversigt på områder der kan modtage radiosignalet. Dette er en generel oversigt på områder hvor det er muligt at modtage radiosignalet. Senderen er placeret i Mainflingen, Tyskland og har en rækkevidde for signalet på 900 kilometer. Signalet sendes 24 timer i døgnet, men kan dog være afbrudt på grund af vedligeholdelse eller inspektion. Det har dog ingen betydning da uret vil fortsætte med at holde tiden med en maksimal difference på ± 15 sekunder pr. måned.

7 Manuel indstilling af tid og dato. Uret tillader at det indstilles manuelt under rejser til andre tidszoner eller på steder hvor det ikke er muligt at modtage radiosignalet. Indstilling kan finde sted ved at bruge kronen og knapper som vist i dette skema Indstilling af sekund- og minutviser. 1. Træk kronen ud til 2. position. Sekundviseren flytter sig hurtigt til position 0 og stopper. Hvis sekundviseren ikke stopper ved position 0 se afsnit Nulstilling 2. Drej på kronen for at indstille minutviseren. 3. Når kronen drejes(1 klik) til højre bevæger sekundviseren sig en hel omgang i urets retning og minutviseren flytter sig 1 minut frem. Når kronen drejes(1 klik) til venstre bevæger sekundviseren sig en hel omgang mod urets retning og minutviseren flytter sig 1 minut tilbage. Når kronen drejes 2 klik eller flere bevæger sekund- og minutviseren sig en hele tiden indtil der drejes modsat med 1 klik på kronen som stopper rotationen. Notat. Det er ikke muligt at korrigere sekund- og minutviser individuelt da de kører synkront Indstilling af måned og år.(år efter skudår) Aflæsning af måned og år Måned og år efter sidste skudår vises med sekundviseren. Sekundviseren viser januar når den peger på området mellem kl.1 og 2 februar mellem kl. 2 og 3 marts mellem kl. 3 og 4 o.s.v. indtil den peger på området kl. 12 og 1 som er december. De store streger viser skudår 1 streg efter er i første år efter skudår, 2 sterg er andet år efter skudår o.s.v.. Se tegning. Denne tegning viser april tredje år efter skudår. År forløbet år År forløbet år År Forløbet år 2000 Skudår 2004 Skudår 2008 Skudår år år år år år år år år år

8 Vejledning for indstilling. 1. Træk kronen ud til 1. position. Uret skifter til dato justerings programmet og sekundviseren bevæger sig til den position for måneden og år efter skudår som er lagret i hukommelsen. 2. Drej til højre på kronen med 1 klik af gangen for at indstille måned og år efter skudår. 3. Afslut ved at trykke kronen ind til normal position Hvis måneden og dato der er indstillet manuelt ikke passer sammen skifter uret automatisk til den første dag i den kommende måned. Indstilling af timeviser og dato. 1. Kronen skal være trykket ind (Normal stilling) 2. Tryk på knap (B) 1 gang. Sekundviseren stiller sig ud for enten SET eller ± som bekræftelse på at uret nu er i det programmet for indstilling af timer og dato. 3. Drej på kronen flere klik højre om og timeviseren drejer kontinuerligt og datoen skifter hver anden gang timeviseren passerer tidspunktet mellem 12 og 03 nat. Stop viseren med 1 klik modsat. 4. Når datoen passer skal timeviseren indstilles. Dette gøres med 1 klik af gangen til viseren passer med tiden. 5. Tryk knap(a) ind og hold den inde i 2 sekunder. Difference tid i forhold til Tysk tid er nu nulstillet. Afslut indstillingen med 1 tryk på knap (B). Uret vender tilbage til almindelig tidsvisning Indstilling af tidsdifference ved rejser. Uret er udstyret med et program der tillader at timeviseren kan indstilles forskudt i forhold til signalet der modtages fra Tyskland. 1. Kronen skal være trykket ind (Normal stilling) 2. Tryk på knap (B) 1 gang. Sekundviseren stiller sig ud for enten SET eller ± som bekræftelse på at uret nu er i det programmet for indstilling af difference (tidszone). 3. Drej på kronen 1 klik højre om og timeviseren drejer fremad med 1 time. Dette gøres med 1 klik af gangen til viseren passer med tiden. 4. Drej på kronen 1 klik venstre om og timeviseren drejer tilbage med 1 time. Dette gøres med 1 klik af gangen til viseren passer med tiden. 5. Afslut indstillingen med 1 tryk på knap (B). Uret vender tilbage til almindelig tidsvisning.

9 Eksempel: Indstilling til London tid. Forskellen mellem Tysk tid og Engelsk tid er -1 time. Når tiden er 10:10 i Tyskland er tiden kun 9:10 i England. 1. Kronen skal være trykket ind (Normal stilling) 2. Tryk på knap (B) 1 gang. Sekundviseren stiller sig ud for enten SET eller ± som bekræftelse på at uret nu er i det programmet for indstilling af difference (tidszone). 3. Drej på kronen 1 klik venstre om og timeviseren drejer tilbage med 1 time. Når dette er gjort vil sekundviseren vise SET Afslut indstillingen med 1 tryk på knap (B). Viser om der er indstillet tidszone. Når kronen er i sin normale 0stilling, og der trykkes 1 gang på knap(b), bevæger sekundviseren sig til SET eller ± for at vise om der er indstillet en forskudt tidszone. Drej ikke på kronen nu da du ikke skal stille uret Hvis sekundviseren peger på SET er der indstillet en tidsdifference (tidszone) Hvis sekundviseren peger på ± er der ikke indstillet en tidsdifference (tidszone) Annuller tidszone indstilling. Dette gøres ved at flytte timeviseren tilbage til almindelig tid. Har timeviseren været sat frem skal den stilles tilbage med det antal timer den var sat frem. 1. Kronen skal være trykket ind (Normal stilling) 2. Tryk på knap (B) 1 gang. Sekundviseren stiller sig ud for enten SET som bekræftelse på at uret nu er i det programmet for indstilling af difference (tidszone). 3. Drej på kronen 1 klik venstre om og timeviseren drejer tilbage med 1 time. Dette gøres med 1 klik af gangen indtil sekundviseren skifter til ±0. 4. Afslut indstillingen med 1 tryk på knap (B). Uret vender tilbage til almindelig tidsvisning efter 10sekunder hvis der ikke trykkes på knap(b) 5. Tidsdifferencen er nu annulleret.

10 Behandling af lysenergi ure. Dette ur er udstyret med et genopladeligt batteri som er i stand til at lagre den mængde energi solcellen producerer. Når cellen er fuldt opladet vil uret fortsætte med at holde tiden i ca. 6 måneder ved normal brug ( hvis ikke strømsparer programmet bliver aktiveret). Er strømsparer programmet blevet aktiveret vil uret passe tide i 2 år, men viserne bevæger sig ikke før uret igen er ladet op. For at have optimalt glæde af uret, så prøv at holde det fuldt opladet hele tiden. Dette gøres ved at udsætte uret for sollys eller lys fra en stærkt lysende lampe. Urets oplade del vil aldrig kunne skades uanset hvor meget det lades. Solcellen ligger i skiven så når der lades skal urskiven vende mod lyskilden. Når uret bæres under skjorteærmer i vinterhalvåret og ikke udsættes for tilstrækkeligt meget lys, falder stømniveauet i den genopladelige celle. Derfor anbefales det at uret mindst 1 gang om måneden udsættes for direkte sollys i vinterhalvåret. Læg uret i en vindueskarm så sollys eller dagslys rammer urskiven. Dette vil sørge for at uret hele tiden arbejder optimalt i alle funktioner. *1: Hvis uret er stoppet på grund af for lidt opladning, skal uret bruge mindst 30 minutter i stærkt lys for at starte automatisk modtagelse af signal. *2: Hvis automatisk modtagelse af signal mislykkes, begynder uret at vise tiden og datoen fra det tidspunkt hvor det stoppede på grund af mangel på energi. Brug manuel modtagelse af signal som beskrevet eller indstil uret manuelt. Strømbesparelses funktion. Hvis uret ikke udsættes for lys eller er gemt væk et sted uden lys i en uge, stopper alle viserne i position kl. 12:00 og uret går automatisk i strømbesparelses program. Det samme sker hvis uret ikke oplades efter det i flere dage har advaret ved at springe med intervaller på 2 sekunder. Datoen stopper mellem nuværende og kommende dato. Uret foretager stadig 2 automatiske modtagelser af signaler dagligt, ligesom det gør i normaltilstand. Annuller strømbesparelses programmet. Strømbesparelses programmet bliver annulleret når uret bliver genopladet og har nået et tilstrækkeligt niveau. Uret vender tilbage til tidsvisning og justerer selv alle visere og dato. NB! Uret kan have været gemt væk et sted hvor det ikke har været muligt at modtage signalet, dette er let at kontrollere ved tryk på knap(a). Viser uret NO så se afsnittet med modtagelse eller manuel start modtagelse af signal. Det er kun tilstrækkelig opladning der kan annullere strømbesparelses programmet.

11 Advarsel om utilstrækkelig opladning. Når kapaciteten bliver for lav i den genopladelige celle på grund af for lidt opladning over en periode skifter uret fra at vise tiden med 1 sekunders interval til at sekundviseren nu springer med intervaller på 2 sekunder. Dette er advarslen om manglende opladning. Hvis ikke uret inden for de kommende 6 dage oplades vil uret stoppe viserne og gå i strømbesparelses funktion. Oplad uret nu!!! NB! En akkumulator der gentagne gange aflades til et niveau der er under det laveste niveau, kan miste sin evne til at blive genopladet. Det kan derfor blive nødvendig at udskifte denne, hvis den ikke holdes opladet. Overopladning kan ikke finde sted, da uret har indbygget automatisk afbryder, der slår opladningen fra og sikre at cellen ikke overoplades. Oversigtsskema opladningstider Opladningstider Belysningsstyrke (lumen) Omgivelser En-dags drift Opladningstid fra standset tilstand til normal drift (timer) Komplet opladningstid (Timer) 500 Indendørs 4 t Under en fluorescerende lampe (30W) i en afstand på cm Under en fluorescerende lampe (30W) i en afstand på 20 cm 2 t min Udendørs, skyet vejr 10 min Udendørs, sommer; Direkte sollys 4 min NB! Uret tager ikke skade af at blive udsat for lys, men opholder man sig i varme lande med høje temperaturer, skal uret ikke lægges direkte i solen, da der vil kunne ske det, at temperaturen inde i kassen bliver for høj og ødelægger elektronikken. Dette gælder alle ure. Nulindstilling af visere. Hvis uret ikke viser korrekt tid selv efter at det med sikkerhed har modtaget signalet, skal uret nulstilles. Dette gøres på følgende måde. Kontroller om uret er nulstillet. 1. Tryk knap (B) ind i mindst 10 sekunder og når sekundviseren begynder at dreje så slip knap(b), kronen skal være i normalstilling. Nu bevæger minutviseren og sekundviseren sig til position kl.12:00 og stopper, derefter starter timeviseren med at kører indtil datoen står mellem den 31. og den 1, og derefter stopper timeviseren selv på kl. 12: Står alle visere som de skal så tryk 1. gang på knap(b), og uret returnere til tidsvisning. Der er ikke grund til at gøre mere

12 Indstil viser nulpunkt 1. Tryk knap (B) ind i mindst 10 sekunder og når sekundviseren begynder at dreje så slip knap(b), kronen skal være i normalstilling. Nu bevæger minutviseren og sekundviseren sig til nul position og stopper, derefter starter timeviseren med at kører indtil timeviseren og datoen stopper. 2. Træk kronen ud i 1. position og drej kronen for at indstille datoen mellem den 31. og den 1.og stop timeviseren i position kl.12:00. Drej på kronen flere klik så timeviseren drejer konstant. 3. Træk kronen ud i 2. position og indstil sekund- og minutviseren til 00minuter og 00 sekunder. 4. Tryk kronen ind til normal position og tryk 1.gang på knap (B). Uret vil vende tilbage til tidsvisning Nulstil alt. Skulle uheldet være ude og uret har fået et kraftigt slag eller stød, været udsat for kraftigt statisk elektrisitet, og mistet orienteringen så udfør en nul-stil alt. Sådan udføres nulstil alt funktion. 1. Træk kronen ud i 2. position. Sekundviser bevæger sig hurtigt til reference punktet som er gemt i hukommelsen. 2. Tryk knap (A) og (B) samtidig. Dette fuldender nul indstillingen, men husk at indstille viserne som beskrevet tidligere i dette afsnit. NB. Tryk ikke kronen tilbage før der er foretaget nulstilling af visere!!!!! Drej på kronen og indstil sekund- og minutviser til 00. position hvis de ikke allerede står der. Indstilling er samme fremgangs måde som beskrevet tidligere ved at dreje kronen den ene eller anden vej til alle visere og dato er indstillet. Husk at ved timeviser og dato indstilling skal kronen trykkes fra position 2 til 1.inden timeviseren bevæger sig. Det anbefales at bruge manuel start af modtagelse når kronen er trykket helt ind og viserne er gået i gang.

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050

Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Brugsanvisning CALIBER E670 REFERENCE AS4015 AS4020 AS4050 Tag først uret ibrug når det er tilstrækkeligt opladet! Sekundviseren skal springe med et interval på 1 sekund Dette ure er radiostyret og modtager

Læs mere

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730

Brugsanvisning. BU0010- Cal 8730 Brugsanvisning BU0010- Cal 8730 Start med at oplade dit nye ur ved at give det sollys. Vi anbefaler at uret får 4-5 timers opladning på en solskinsdag hver måned. Uret skal oplades for at virke korrekt,

Læs mere

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020

Brugsanvisning. Caliber U600 JY0020 Brugsanvisning Caliber U600 JY0020 Se denne oversigt igennem inden ibrugtagning Dette ure er radiostyret og modtager radiosignalet fra Europa, USA og i Asien. Uret er udstyret med automatisk modtagefunktion

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato

FØR BRUG Indstilling af tid. Indstilling af dato BRUGSANVISNING B877 FØR BRUG Dette ur er ikke drevet med et almindelig batteri, men ved at omdanne lys energi til elektrisk energi. Før du bruger uret, udsættes for dagslys, og sørg for uret er tilstrækkeligt

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugsanvisning H162 BY2000

Brugsanvisning H162 BY2000 Brugsanvisning H162 BY2000 Tak for dit køb af dette Citizen ur. Før du bruger uret, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt for at sikre korrekt brug. Efter at have læst vejledningen, skal den opbevares

Læs mere

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030

Brugsanvisning E210. Ref AV0020 + AV0030 Brugsanvisning E210 Ref AV0020 + AV0030 Beskrivelse af viser funktioner. Denne instruktion beskriver urets funktioner baseret på at uret holdes som vist på tegningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G

Læs mere

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph

KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph KAL. V172 Analog Quartz Solar 1/5 Alarm chronograph Funktioner Tid og dato Chronograph/stopur måler op til 60 minutter i 1/5 sekund intervaller med måling af mellemtid Enkel alarm indenfor 12 timer Drives

Læs mere

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7

BRUGSANVISNING H144 CB C 00 B 21-57E 7 BRUGSANVISNING H144 CB0021-57E Indholdsfortegnelse Specifikationer Komponent identifikation... 2 Kontrol af gangreserve... 3 Kontrol af radiosignal modtagelse... 4 Indstilling af by...4 Bemærkninger om

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR

Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR Quarzwerk mit Chronoscope Quartz movement with Chronoscope J645.82 J645.83 JUNGHANS DIE DEUTSCHE UHR JUNGHANS THE GERMAN WATCH D A N S K Hjerteligt tillykke med erhvervelsen af Deres nye ur fra Junghans.

Læs mere

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050-

Brugsanvisning. Kaliber U100 JV0000JV0050- Brugsanvisning Kaliber U100 JV0000JV0050- Oplad dit ur helt inden du tager det i brug Start med at oplade dit ur til niveau 5 ved at udsætte det for sol- eller dagslys indtil batteriviseren står ud for

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B).

Med tryk på (C) skiftes mellem de forskellige programmer. I alle programmer belyses displayet ved tryk på (B). Bliv fortrolig med uret Modul No.3768/3769 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag.

Læs mere

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner

Cal. C650. Bliv fortrolig med uret. Urets funktioner Bliv fortrolig med uret Cal. C650 Uret er et kombinationsur, der er soldrevet. I urets skive er der solceller, der omdanner lyset til elektrisk energi. uret er forsynet med energisparer, således at forbruget

Læs mere

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG

Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG Avanceret vejrstation med radioforbindelse til atomur Model: BAR208HG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Oversigt...2 Forside...2 Bagside...3 Fjernsensor...3 Sådan kommer du i gang...3 Isætning af batterier...3

Læs mere

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60

Man behøver kun at se dets skive og holde det i hånden for at forstå navnet. Schweiziske urbyggere har konstrueret et ur, som helt handler om de 60 Rå fuldblod Dansk Tom Kristensen har sat sin underskrift midt på urskiven på Rosendahls nye Le Mans ur. Et ur der fortæller meget mere end tiden 24 timers løbet Le Mans er verdens mest rå racerløb for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning HORTUS Solcellelampe med sensor sort... 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning HORTUS Solcellelampe med sensor sort... 6 INDHOLDSFORTEGNELSE Belysning... 1 HORTUS Solcellelampe med sensor sort... 1 HORTUS Solcellelampe med sensor sort 2-pak... 2 HORTUS Solcellelampe med sensor sort til vægmontering... 3 HORTUS Solcellelampe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug.

Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. Informationerne i dette dokument bliver ikke ændret eller udvidet uden varsel. Uret skal lade i mindst 2 timer inden brug. 1.Produktspecifikationer CPU MTK2502D ARM7 260MHz Hukommelse: RAM 32Mb+ ROM 32Mb,

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt, D-9750 Østervrå Tlf.: (+45) 98 95 42 44 Combivox vejledning HMI : 44563 Combivox er et talende ur, der kan indstilles til at fortælle klokken på to forskellige måder: På digital vis eksempel: Kl. er tre:femten. Eller på gammeldags måde eksempel:

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863

BRUGSANVISNING PULSAR DIGITAL QUARTZ PV4 - KAL. W863 BRUGSNVISNING PULSR DIGITL QURTZ PV4 - KL. W863 Funktioner Digital ur. Tid og kalender. Stopur med hukommelse. Nedtællingstimer. 3 daglige alarmer. Verdenstid. LED Baggrundslys - Tryk på knap D for at

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsprogrammet Bliv fortrolig med uret Modul No.3796 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S

Modul No Bliv fortrolig med uret. Urets programmer. Tidsindstilling ved signalmodtagelse. Henning Stæhr A/S Bliv fortrolig med uret Modul No. 3053 Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Fra

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning

GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN 9120 & GN9300(e) Fejlfinding & Fejlretning GN9120: Der er ingen lyd i mit headset (Fejlfindingsguide) Marc Schmidt Teknisk Salg Supporter Jeg har svært ved at høre folk Folk har svært ved at høre mig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere