RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING"

Transkript

1 DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Årsrapport 217 > Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring, ejendomsdrift og kantine/ catering. Siden 212 er beskæftigelsen på brancheområdet vokset med 13 pct., mens omsætningen er steget med 21 pct. Branchen har dermed ydet et positivt bidrag til den samlede økonomi. I forlængelse heraf er indtjeningen de senere år steget, samtidig med at branchens økonomiske sundhedstilstand er forbedret en smule. Mange medarbejderne har udenlandsk oprindelse Branchen har forholdsvis mange yngre medarbejdere og tilbyder gode beskæftigelsesmuligheder for personer med kort uddannelsesbaggrund, herunder udlændinge. For eksempel er mere end hver femte medarbejder inden for kantine/catering mellem 18 og 24 år, mens næsten hver anden medarbejder indenfor rengøring og ejendomsdrift har udenlandsk oprindelse. 2 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering Rengøring og ejendomsdrift Vestlig efterkommer Vestlig indvandrer Ikke-vestlig efterkommer Kantine og catering Private arbejdsmarked i alt Ikke-vestlig indvandrer Dansk Anm. : Datagrundlag og brancheafgrænsninger Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 215). 3 Forord 5 Den økonomiske situation 8 Branchens økonomiske sundhedstilstand 13 Strukturelle nøgletal 17 Om publikationen

2 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 215 SIDE 2 Udgivet af DI Service Redaktion: Lars Martin Jensen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 3 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE FORORD Med Årsrapport 217 for rengøring, ejendomsdrift præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger bl.a. på, at branchen har opnået tiltagende vækst i omsætning og beskæftigelse i de senere år, hvilket afspejles i branchens økonomiske nøgletal og økonomiske sundhedstilstand. Hovedparten af branchens aktiviteter omfatter Business-to-Businessog Business-to-Government-services for kunder i et meget bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vækst og udvikling inden for dette kundesegment samt vilje og evne til at konkurrenceudsætte relevante offentlige opgaver er afgørende forudsætninger for fremgang i branchens egen produktion og beskæftigelse. Branchen er dog også kendetegnet ved hård priskonkurrence, herunder et meget stort prisfokus i mange af de offentlige udbud, som er en vigtig del af branchens forretningsgrundlag. Sammenlignet med resten af arbejdsmarkedet tilbyder branchen gode jobmuligheder for medarbejdere med kort formel uddannelsesbaggrund og for personer med udenlandsk oprindelse. De mange nye flygtninge, som især kom til Danmark i 215, udgør en potentiel rekrutteringsmulighed for branchen. Flere virksomheder i branchen har inden for det seneste år ansat nytilkomne flygtninge på ordinære vilkår, i job med løntilskud, virksomhedspraktik eller i de nye IGU-forløb, som blev introduceret efter trepartsaftalen om integration i foråret 216. God læselyst! København, maj 217 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4

5 SIDE 5 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE DEN ØKONOMISKE SITUATION er tre nært beslægtede serviceområder. Mange, især større leverandører, har aktiviteter inden for flere af de tre områder, ligesom flere kunder efterspørger ydelser inden for flere af disse områder og ofte vælger samme leverandør til forskellige ydelser. Rengøring omfatter i denne rapport ud over en række egentlige rengøringsservices også vinduespolering. Ejendomsdrift er en fælles betegnelse for en række hjælpetjenester, der udføres på en kundes ejendom, og omfatter formidling af driftspersonale til for eksempel rengøring, affaldsbortskaffelse, vagt- og sikkerhedstjeneste og receptionsarbejde. I rapporten gengives dels samlede opgørelser for områderne rengøring, ejendomsdrift og kantine/ catering dels særskilte opgørelser for henholdsvis rengøring og ejendomsdrift (under ét) og kantine/ catering. En præcis afgrænsning af brancheområderne findes bagest i Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring, ejendomsdrift. Det svarer til knap 3 pct. af den samlede private lønmodtagerbeskæftigelse eller knap 2 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse inkl. ansatte i offentlig forvaltning og service. Rengøring og ejendomsdrift udgjorde ca. tre fjerdedele af beskæftigelsen den resterende fjerdedel på området. Væksten i både omsætning og beskæftigelse har været moderat de seneste fem til seks år, men med en tendens til stigende vækst de seneste år. Siden 212 er lønmodtagerbeskæftigelsen på hele brancheområdet steget med 13 pct., mens den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i hele økonomien er vokset med knap 4 pct. Tilsvarende er omsætningen i samme periode vokset med 21 pct. inden for brancheområdet, mens den samlede omsætningsvækst i alle erhverv under ét i samme periode var 8 pct. Begyndende vækst i rengøring, ejendomsdrift Indeks 29 = Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret.

6 DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 SIDE 6 Især omsætningsvækst inden for kantine/catering Indeks 29 = Kantine/catering Rengøring og ejendomsdrift Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Omsætningen fordelt på hovedsegmenter Mia. kr Vækst (pct.) Vikarbranchen 6,6 7,4 8,1 9,3 11,2 12,3 13, 83,3 Vagt- og sikkerhed 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 4, 24, 23,3 25,2 25,2 25,5 27,7 28,9 3,4 34,5 heraf rengøring og ejendomsdrift 17,5 18,6 18,2 18,1 19,8 2,7 21,7 26,7 heraf kantine/catering 5,8 6,6 7, 7,3 7,9 8,3 8,7 58,9 Pleje og omsorg,9 1, 1,1 1,2 1,5 1,6 1,5 13,7 Erhvervsvaskerier 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,7 2,7 16,3 Anden operationel service 56,9 67,5 69,2 72,2 79,3 85,6 89,1 64,9 Operationel service i alt 93,2 16,8 19,3 114,1 125,9 134,8 14,8 56,3 Alle erhverv ,3 Kilde: Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Stigende beskæftigelse i rengøring, ejendomsdrift og kantine/ catering Indeks 28 = Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret.

7 SIDE 7 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE Kantine/cateringområdet har trukket beskæftigelsen Indeks 28 = Rengøring og ejendomsdrift Kantine/catering Kilde : Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter 1. fuldtidspersoner Vækst (pct.) Vikarbranchen 13,9 13,1 14,1 14,6 16,6 18,9 2,7 22,5 62,1 Vagt- og sikkerhed 4,6 4,5 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,8 3,6 32,6 31,8 32,2 33,1 33,4 34,9 36, 37,5 15,1 heraf rengøring og komb. serviceydelser 26,1 25,3 24,6 25,2 25,2 26,2 27,1 28,3 8,7 heraf kantine og catering 6,5 6,5 7,6 8, 8,2 8,6 8,9 9,1 4,6 Pleje og omsorg 2,7 3, 3,5 3,9 4,8 5,6 5,8 6,4 137,4 Erhvervsvaskerier 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 1,3 Anden operationel service 54,8 55,7 57,3 59, 6,5 63,1 67,1 69,9 27,5 Operationel service i alt 111,3 11,8 113,9 117,3 122,1 129,4 136,7 143,9 29,3 Alle erhverv 2.189, , , , , , , 2.22,7,6 Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service.

8 DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 SIDE 8 BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Opgjort under ét har virksomhederne inden for brancheområdet haft fremgang i indtjeningen siden 213/214. Billedet er det samme for Rengøring og ejendomsdrift henholdsvis Kantine/catering opgjort hver for sig. De senere års fremgang i omsætning og beskæftigelse afspejles til dels i branchens økonomiske nøgletal. Inden for de senere år har virksomheder inden for rengøring og ejendomsdrift konsolideret sig finansielt, bl.a. har soliditetsgraden stabiliseret sig omkring 45 pct. efter i 29/21 at have været nede på 33 pct. Opgørelser over branchens økonomiske sundhedstilstand viser dog samtidig, at ca. en tredjedel af virksomhederne har underskud og/eller angrebet egenkapital. helt nede på 5 pct. Inden for dette segment har ca. over 4 pct. af virksomhederne underskud og/eller angrebet egenkapital. Det faktiske antal konkurser i branchen har været stigende. Især opgørelserne af underskudsandele mv. og konkurser er formentlig påvirket af forholdene i mange af branchens små og mindre virksomheder. Når det ikke i højere grad er lykkedes at omsætte de senere års fremgang i omsætning og beskæftigelse til indtjeningsmæssig fremgang, skyldes det formentlig bl.a. hård priskonkurrence i branchen, herunder et meget stort prisfokus i mange af de offentlige udbud, som er en vigtig del af branchens forretningsgrundlag. Inden for kantine/catering er soliditetsgraden steget til knap 2 pct. siden 29/21, hvor den var

9 SIDE 9 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE Regnskabs- og nøgletal for og kantine/ catering 29/21 21/ / / / / /216 Mio. kr. Primært resultat 475,6 873,7 749, 384,1 635,4 79,9 969,5 Ordinært resultat 311,9 82,7 83, 275,8 543,6 619,9 926,8 Egenkapitalens forrentning 9,8 18,7 14,6 5, 1,2 11,3 16,6 Likviditetsgrad 12,4 111,9 117, 19,3 112,2 114,6 113,4 Soliditetsgrad 28,7 35,5 42,5 41,5 39,6 39,7 41,7 Overskudsgrad 3,2 5,2 2,9,7 2,2 2,7 4,3 Kilde: Experian Anm.: Se nederst på siden Regnskabs- og nøgletal for Rengøring og ejendomsdrift 29/21 21/ / / / / /216 Mio. kr. Primært resultat (mio.kr.) 364,7 653,4 655,2 371,8 46,2 564,9 776,6 Ordinært resultat (mio.kr.) 235,3 63,8 755,5 264,2 349,7 474,6 671, Egenkapitalens forrentning 7,6 16,2 14,5 5,2 7,1 9,3 12,8 Soliditetsgrad 33,1 38,8 46,7 46, 44,7 45,2 45,9 Overskudsgrad 3,3 6,1 4,2 3, 1,9 6,5 4,3 Kilde: Experian Anm.: Se nederst på siden Regnskabs- og nøgletal for Kantine/catering 29/21 21/ / / / / /216 Mio. kr. Primært resultat 11,9 163,4 93,8 12,3 175,2 145, 192,8 Ordinært resultat 76,7 167,7 74,6 11,6 194, 145,4 255,7 Egenkapitalens forrentning 87,2 33,8 15,8 2,7 47, 36,6 68,8 Likviditetsgrad 76,7 98,1 11,1 97,2 92,1 98,4 11,7 Soliditetsgrad 5, 23,8 21,3 19,2 16,8 15,6 18,2 Overskudsgrad 2,7 3,6,2-1,2 1, 2,7 4, Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i pct. af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i pct. af aktiver i alt ultimo. Overskudsgrad: Primært resultat i pct. omsætning. Kilde: Experian

10 DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 SIDE 1 Svag bedring i sundhedstilstanden i og kantine/catering /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 Konkursretning Angrebet egenkapital Underskudsandel Angrebet egenkapital be tyder, at egenkapitalen er under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Konkursretning betyder, at selskaber både har underskud og angrebet egenkapital. Kilde : Experian Lidt bedre sundhedstilstand i Rengøring og ejendomsdrift /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 Konkursretning Angrebet egenkapital Underskudsandel Angrebet egenkapital be tyder, at egenkapitalen er under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Konkursretning betyder, at selskaber både har underskud og angrebet egenkapital. Kilde : Experian Mange virksomheder inden for Kantine/catering har underskud, angrebet egenkapital og konkursretning Konkursretning Angrebet egenkapital Underskudsandel /9 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 Angrebet egenkapital be tyder, at egenkapitalen er under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Konkursretning betyder, at selskaber både har underskud og angrebet egenkapital. Kilde : Experian

11 SIDE 11 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE Høj stigning i antallet af konkurser i branchen 29/1= Indeks Kantine/catering Rengøring og ejendomsdrift Kilde : Experian 5 29/1 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 215/16 Små firmaer står for hovedparten af konkurserne i branchen Konkurser fordelt efter antal ansatte, pct Kantine/catering Rengøring og ejendomsdrift 4 2 Ukendt og under 2 ansatte 2-9 ansatte 1+ ansatte Kilde : Experian

12

13 SIDE 13 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE STRUKTURELLE NØGLETAL Over 8 pct. af virksomhederne inden for rengøring, ejendomsdrift har under 1 ansatte, og yderligere godt 1 pct. af virksomhederne har mellem 1 og 5 ansatte. Størrelsesstrukturen med mange små virksomheder ligner hermed strukturen i mange andre brancher. Personaleomsætningen på brancheområdet er højere end på hele DA-LO-området. Knap 4 pct. af de ansatte i branchen tiltrådte i 215 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 214, mens en lidt lavere andel forlod den stilling, som de i 214 var beskæftiget i. På hele DA-området som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked var de tilsvarende tal ca. 31 og 27 pct. Både inden for rengøring, ejendomsdrift har en forholdsvis stor andel af medarbejderne ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med beskæftigede på hele det private arbejdsmarked. Kantine/catering skiller sig ud ved også at have en høj andel af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse. Sammenlignet med hele det private arbejdsmarked er medarbejdere inden for rengøring, ejendomsdrift forholdsvis unge. Det gælder i særlig grad inden for kantine/catering, hvor mere end hver femte medarbejder er år. De mange helt unge medarbejdere i kantine/ catering omfatter bl.a. elever, som er i gang med en erhvervsuddannelse inden for området. Sammenlignet med alle brancher opgjort under ét tilbyder branchen gode jobmuligheder for udlændinge. Det gælder i særlig grad inden for rengøring og ejendomsdrift, hvor næsten hver anden medarbejder har udenlandsk oprindelse, mens det inden for kantine/catering er ca. hver femte medarbejder. På det private arbejdsmarked opgjort under ét har ca. hver 1. medarbejder udenlandsk oprindelse. Mange små og mellemstore virksomheder i branchen Selskaber fordelt på antal ansatte, pct Ukendt til 9 ansatte 1-49 ansatte 5-99 ansatte ansatte 5+ ansatte Kantine/catering Rengøring og ejendomsdrift Kilde : Experian

14 DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 SIDE 14 Store forskelle i personaleomsætningen i Tilgang Afgang 4 2 Operationel service Vikarbranchen Vagtog sikkerhed Rengøring, ejendomsdrift og kantine/ catering Rengøring og ejendoms drift Kantine/ catering Erhvervsvaskerier Hele DA Kilde : DA, Personalomsætnings- Statistik. Mange yngre medarbejdere i rengøring, ejendomsdrift og kantine/ catering Private arbejdsmarked i alt år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-66 år 67+ år Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 215). Særligt mange helt unge medarbejdere i kantine og catering 25 2 Rengøring og ejendomsdrift Kantine/catering år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-66 år 67+ år Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 215).

15 SIDE 15 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE Mange medarbejdere i branchen har ikke afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse Private arbejdsmarked i alt Ingen EKU EUD KVU MVU LVU Anm.: Se anmærkning i figuren Flest uden uddannelse indenfor rengøring og ejendomsdrift. Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 215). Flest uden uddannelse indenfor rengøring og ejendomsdrift 6 5 Rengøring og ejendomsdrift Kantine/catering Ingen EKU EUD KVU MVU LVU EKU = Erhvervskompetencegivende uddannelse; EUD = Erhvervsfaglige praktik og hovedforløb; KVU = Kort videregående uddannelse; MVU = Mellemlang videregående uddannelse; LVU = Lang videregående uddannelse. Kilde : Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 215). Mange medarbejderne har udenlandsk oprindelse Vestlig efterkommer Vestlig indvandrer Ikke-vestlig efterkommer Ikke-vestlig indvandrer Dansk 4 2 Rengøring og ejendomsdrift Kantine og catering Private arbejdsmarked i alt Anm. : Datagrundlag og brancheafgrænsninger Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 215).

16

17 SIDE 17 RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 DI ANALYSE OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Experian og DA s PersonaleomsætningsStatistik. En præcis kildehenvisning fremgår ved alle tabeller og figurer. VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHEN 8.1. Private vagt- og sikkerhedstjenester 8.2. Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 8.3. Overvågning DEFINITIONER I publikationen anvendes betegnelsen Den operationelle servicebranche, som i nogle af opgørelserne er opdelt yderligere i delområderne Vikarbranchen, Vagt- og sikkerhedsbranchen, Rengøring, ejendomsdrift, Pleje og omsorg, Erhvervsvaskerier samt Anden operationel service. Både den operationelle servicebranche og de nævnte delområder er afgrænset ud fra de mest detaljerede branchekoder i Dansk Branchekode 27 (DB7). Afgrænsningen er følgende: DEN OPERATIONELLE SERVICEBRANCHE: RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/ CATERING Rengøring Almindelig rengøring i bygninger Vinduespolering Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Andre rengøringsydelser Ejendomsdrift Kombinerede serviceydelser Kantine/catering Event catering Anden restaurationsvirksomhed VIKARBRANCHEN Vikarbureauer ERHVERVSVASKERIER Erhvervs- og institutionsvaskerier PLEJE OG OMSORG Plejehjem o.l Hjemmehjælp ANDEN OPERATIONEL SERVICE Funderingsundersøgelser Anden bygningsfærdiggørelse Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Oplagrings- og pakhusvirksomhed Parkering og vejhjælp mv Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Posttjenester omfattet af forsyningspligten Andre post- og kurertjenester Administration af fast ejendom på kontraktbasis Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Oversættelse og tolkning Udlejning og leasing af lastbiler Udlejning og leasing af entreprenørmateriel Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

18 DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING ÅRSRAPPORT 217 SIDE Arbejdsformidlingskontorer Anden personaleformidling Skorstensfejning Kombinerede administrationsserviceydelser Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice Call centres virksomhed Pakkerier Anden forretningsservice i.a.n Brandvæsen Hospitaler Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv Fysio- og ergoterapeuter Kiropraktorer Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap Almene ældre- og handicapboliger o.l Døgninstitutioner for børn og unge Andre former for institutionsophold Dagcentre mv Revalideringsinstitutioner Dagplejemødre Vuggestuer Børnehaver Skolefritidsordninger og fritidshjem Aldersintegrerede institutioner Fritids- og ungdomsklubber Flygtninge- og asylcentre Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv Aktiviteter vedrørende fysisk velvære I rapportens opgørelser af beskæftigelsen er den operationelle servicebranche og delområder yderligere afgrænset til alene at omfatte private virksomheder for nogle få branchekoder tillader diskretionering dog ikke en sektoropdeling. I rapportens opgørelser af omsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte momspligtige virksomheder. I rapportens opgørelse af personaleomsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte virksomheder, der indberetter til DA s PersonaleomsætningsStatistik.

19 > DI SERVICE 1787 KØBENHAVN V TLF.: SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk Servicebranchens arbejdsgiverforening SBA SBA organiserer langt den overvejende del af de virksomheder, der opererer inden for de brancher, der er behandlet i denne rapport. SBA s medlemsvirksomheder beskæftiger sig med kantinedrift, facility service, skadeservice, ældreomsorg, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en række andre services. SBA arbejder på at skabe de bedste rammer for foreningens medlemmer. Foreningen varetager medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser på såvel dansk som på europæisk niveau således er SBA medlem af den europæiske arbejdsgiver- og brancheorganisation EFCI (European Federation of Cleaning Industries). Endelig arbejder SBA aktivt med at højne branchens standard via Servicenormen, som er en obligatorisk branchestandard. SBA s medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Foreningen tilbyder både telefonrådgivning, når der er forhold, du gerne vil have klarlagt, og komplet juridisk bistand, hvis en sag af arbejds- og ansættelsesretlig karakter skal i retten. SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA s medlemmer trække på DI s ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. Sekretariatsfunktionerne for SBA varetages af DI Service. KONTAKTPERSON: Michael Bøgelund Andersen Tlf.: Mail: Web:

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Siden 28 har den økonomiske vækst været moderat i både den operationelle servicebranche og i de fleste andre brancher. Siden 213 har den operationelle servicebranche

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 217 > Beskæftigelsen i den operationelle servicebranche er siden 28 vokset med 2 pct. og tegnede sig i 216 for 1 pct. af den samlede beskæftigelse i private virksomheder.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > I svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til godt. fuldtidspersoner eller knap pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Vikarbranchen

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde og prie aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver, som i Danmark løses både offt, pri og

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden 2-2 7 har der været en støt stigning i omsætningen i de 4 delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik VASKERIBRANCHEN I DANMARK Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner. Branchen omsatte i 2009 for 2.352 mio. kr.,

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 5 17 2 4 4 9 5 6 4 6 4 9 7 82 pædagogmedhjælper 25 2 1 3 10 11 9 4 5 2 3 75 butiksmedhjælper 1 16 2 8 2 7 6 3 3 5 5 13 3 74 pedelmedhjælper

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

servicesektoren i tal

servicesektoren i tal SIDE 13 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE servicesektoren i tal Servicesektoren (alle kerneområderne i serviceblomsten) i Danmark omsatte i 2008 for mere end 1.200 mia. kr., eller

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere