FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M"

Transkript

1 FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I

2 Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne skal danne ramme om en fælles diskussion af begrebet fællesskab. Som opfølgning på øvelsen anbefales det at arbejde med øvelsen Fællesskab og inklusion og perspektivere de fællesskabsdefinitioner, der arbejdes med i denne øvelse til begreberne inkluderende og ekskluderende fællesskaber. I et opfølgende arbejde skal eleverne skrive grundlovstaler om fællesskab, og der lægges op til, at eleverne arrangerer deres eget grundlovsmøde. Formål At eleverne får en forståelse af, hvad fællesskab rummer som begreb. At eleverne rustes til en diskussion om fællesskab og bliver i stand til at reflektere over, hvordan de selv kan være med til at skabe rummelige fællesskaber. Fag Dansk og samfundsfag I relation til trinmål for faget dansk efter 9. klassetrin arbejdes der med at bruge sproget bevidst til kommunikation, argumentation og formidling af viden samt at udtrykke sig i billeder og tekst samt at beherske skriftsproget i forskellige genrer og at skrive reflekterende og argumenterende og udtrykke sig med nuanceret ordforråd og sætningsopbygning. I relation til trinmål for faget samfundsfag efter 9. klassetrin arbejdes der med at give eksempler på sociale og kulturelle fællesskaber. Tidsforbrug 5-6 lektioner Materialer Karton, saks, lim, blade, aviser, ordbøger, mulighed for at søge og printe billeder fra internettet Hvis du som underviser har kendskab til det digitale planche-værktøj vuvox.com, kan det anbefales at bruge dette i stedet for at udarbejde collager på papir.

3 Beskrivelse Inddel eleverne i grupper á 3-4 personer. Uddel elev-ark 1 Definitioner på fællesskab og bed eleverne læse definitionerne af fællesskab godt igennem. Motivér eleverne til at slå de ord, de ikke forstår, op i ordbogen. Eleverne skal nu finde eksempler på fællesskaber, de selv er en del af, som kan passe på de to definitioner. Herefter skal eleverne i grupper udarbejde collager, der med ord og billeder viser de former for fællesskaber, de selv indgår i. Collagerne kan enten udarbejdes på karton med billeder fra aviser, blade og internettet eller de kan udarbejdes elektronisk ved hjælp af det digitale planche-værktøj Når collagerne er færdige, skal eleverne præsentere deres collager for hinanden. Inden eleverne selv gennemgår egne collager for de andre, kan man spørge de andre grupper: Kan I spore nogle af definitionerne i collagen? Hvilke og hvordan? Man kan støtte den fremlæggende gruppe ved følgende spørgsmål: Hvilke definitioner har I brugt som inspiration? Hvilken fællesskabsdefinition var I særligt optaget af? Hvorfor? Kan I finde andre måder at definere fællesskab på? Refleksion og opsamling Hvilke overvejelser omkring jeres egne fællesskaber gav denne øvelse anledning til? Har I selv valgt jeres fællesskaber, eller er I bare pludselig blevet en del af disse fællesskaber? Hvad binder jeres fællesskab sammen? Kan man blive udelukket af de fællesskaber, I indgår i, hvis man ikke lever op til nogen bestemte normer? Hvem fastsætter normerne og reglerne i fællesskabet? Hvordan vil I karakterisere det fællesskab, vi har i vores klasse? Hvad binder vores fællesskab sammen? Hvilke regler og normer gælder i vores fællesskab? Hvad kræver det af de enkelte deltagere i et fællesskab, hvis man skal bevare et fællesskab? Hvad kan man som deltager i et fællesskab gøre, hvis man gerne vil udvikle fællesskabet?

4 Uddel elev-ark 2: Definitioner på fællesskab og gennemgå begreberne othering og forestillede fællesskaber. Hvad har othering med fællesskab at gøre? Hvordan kan man afgrænse sig fra andre fællesskaber på en positiv måde? Hvorfor tror I, mekanismen othering opstår? Kender I til eksempler på othering? Hvad kan man som borger gøre for at bekæmpe den slags tendenser fx i klassen, i samfundet, på globalt plan? Hvilke forestillede fællesskaber kender I? Hvad skaber disse forestillinger? Kan man gøre noget for at ændre på sådanne forestillinger? Hvad mener I om Benedict Andersons beskrivelse af det forestillede nationale fællesskab? Har vi i Danmark et forestillet nationalt fællesskab? Hvad tænker I skal binde fællesskabet sammen i Danmark et ethnos fællesskab eller et demos fællesskab? Bed eleverne i grupper skrive en grundlovstale med overskriften Det danske fællesskab. Introducer indledningsvis eleverne til genren en tale. Opgaven fremgår af elev-ark 2 Stil følgende krav til talen: Den skal rumme en vision for, hvordan det danske fællesskab kan styrkes? Den skal fortælle, hvilken form for fællesskab I synes, man skal arbejde for at skabe i Danmark. Den skal fortælle, hvad I som deltagere i det danske fællesskab kan gøre for at skabe et fællesskab, som alle, der bor i Danmark, kan føle sig som en del af. Arranger evt. et grundlovsarrangement evt. med inddragelse af forældre eller andre klasser på skolen, hvor eleverne præsenterer deres grundlovstaler og diskuterer fællesskab med de inviterede gæster.

5 Supplerende materialer Om Danmark og Danskhed Gennemgå danskforløbet Om Danmark og danskhed i bogen Klædt på til Verden af Ellen Farr, Lilian Rohde og Lone Smidt, Geografforlaget Perspektiver elevernes nye viden om ethnos og demos fællesskaber til arbejdet med danskhed og det danske fællesskab. Dansk uden tårer Find tekster som kan supplere debatten om danske værdier og traditioner og hvad der skal binde fællesskabet sammen i et multikulturelt Danmark i bogen: Dansk uden tårer uden indvandring intet velfærd, hvor 16 nydanske unge og ældre, kvinder og mænd fortæller med humor og indsigt om deres oplevelser af danske værdier og traditioner. Bogen er redigeret af Herbert Pundik og Louise Haslund-Christensen, Politikens Forlag, 2001 Typisk Dansk Se dokumentarfilmen Typisk Dansk af Claus Birch, Zentropa 2004, vist på DR1 d. 1. november 2005 og perspektiver filmens billeder af det danske fællesskab til begreberne ethnos og demos fællesskab. Det svære fællesskab P1 program der fokuserer på følgende: Det er nødvendigt for os som mennesker at finde sammen i forskellige former for fællesskaber. Men fællesskabets grundlæggende demokratiske form kan være et problem Ansvarets fællesskab P1 program, der stiller spørgsmålet Er vi som menneskehed i stand til at samle os om et fælles ansvar for fx klimaet?

6 Elev-ark 1 Fællesskab hvad er det? Definitioner på fællesskab Et fællesskab kan bestå af ganske få medlemmer fx et familiefællesskab, fællesskabet i klassen eller fællesskabet mellem to gode venner. Fællesskabet kan også bestå af mange medlemmer, hvor man ikke nødvendigvis kender hinanden fx et nationalt fællesskab bestående af dem, der bor i det samme land eller et globalt fællesskab, som er alle mennesker på kloden. Ethnos fællesskab Et fællesskab der er bundet sammen af kulturelle, nationale, religiøse eller traditionelle værdier og måder at være sammen på. Eksempel: Det, der binder det nationale fællesskab sammen i Saudi Arabien, er nogle bestemte religiøse værdier og traditioner Demos fællesskab Et fællesskab baseret på politiske principper, normer og måder at være sammen på. Det kan fx være en fælles lov som regler i klassen, grundloven, menneskerettighederne. Eksempel: Det, der binder det nationale fællesskab sammen i Frankrig, er begreberne frihed, lighed og broderskab

7 Elev-ark 2 Fællesskab hvad er det? Definitioner på fællesskab De andre Othering er en måde, hvorpå man kan forklare, hvem man selv er overfor sig selv og andre ved at tale ned om de andre ( fra engelsk others ). Man skaber et os og et dem ud fra de forskelle, man kan finde, om det så er racemæssigt, geografisk, etnisk, økonomisk eller ideologisk. Man bekræfter sin egen gruppe ved at nedgøre en anden. Kilde: wikipidia, populær definition. Forestillede fællesskaber Er man en del af et dansk fællesskab, fordi man er dansker? Nogen vil mene, at vi i Danmark har et nationalt fællesskab, hvor vi har noget til fælles, alene fordi vi er danskere. En amerikansk professor, Benedict Anderson, mener noget andet. Han siger, at sådan et nationalt fællesskab er et forestillet fællesskab, fordi vi forestiller os, at vi har et fællesskab med alle de andre danskere. I virkeligheden kender vi ikke ret mange af alle disse danskere, og mange af dem har vi måske slet ikke noget til fælles med. Kilde: Benedict Anderson, Forestillede fællesskaber, Roskilde Universitetsforlag 2001 Skriv en grundlovstale med overskriften Det danske fællesskab. Krav til talen: Den skal rumme en vision for, hvordan det danske fællesskab kan styrkes? Den skal fortælle, hvilken form for fællesskab I synes, man skal arbejde for at skabe i Danmark. Den skal fortælle, hvad I som deltagere i det danske fællesskab kan gøre for at skabe et fællesskab, som alle, der bor i Danmark, kan føle sig som en del af. Følg med på facebook.com/demokratifordi Besøg os på demokratifordi.dk

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere