AfgrødeNyt nr juni Indhold -1 - Aktuelt i marken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AfgrødeNyt nr. 10. 4. juni 2013. Indhold -1 - Aktuelt i marken"

Transkript

1 AfgrødeNyt nr juni 2013 Indhold Aktuelt i marken Det går rigtig stærkt i marken afgrøderne udvikler sig hurtigt med det vand og den varme, vi har fået. Der er store forskelle i udviklingen af vårbyggen. I de tidligste marker er fanebladet på vej frem, og det er tid til en afsluttende svampesprøjtning, når fanebladet sidst på ugen er fuldt udviklet. I sorten Propino finder vi i nogle marker en del meldug, i sorten Columbus skoldplet, men endnu har vi ikke fundet bygrust. I de kraftigste vårbyg marker, specielt der hvor der er udlæg af frøgræs, er det en mulighed at vækstregulere med 0,3 l Cerone pr. ha. Pas på ikke at vækstregulere stressede planter. Selvom vi har fået meget vand, kan vi med den vejrudsigt, vi har nu, hurtigt få tørkestressede planter. I vinterhvede er der de fleste steder sprøjtet mod svampe indenfor den sidste uge. I de tidligst udviklede marker er hveden i det følsomme stadie for hvedegalmyg. Der er endnu ikke registreret nogen flyvning af betydning, men lunt og stille vejr er galmygvejr se mere i dette nummer af AfgrødeNyt. Det nye svampemiddel Viverda udmærker sig bl.a. ved at være regnfast på 15 min. Desværre har vi hørt om flere tilfælde af udfældninger og dysestop ved brug af Viverda. Problemerne er opstået både med og uden iblanding af andre midler. BASF har Aktuelt i marken Bladlus i korn Hvedegalmyg Aksfusarium i hvede og triticale Sortsvalg - vinterrug Harmony SX og Mais Ter i majs Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Opfølgning på spørgeskema Vigtige datoer udsendt en meddelelse, hvor de opfordrer til kraftig omrystning af dunken før ihældning. Endvidere anbefales det kun at bruge Viverda uden iblanding af andre midler. BASF oplyser, at de er ved at undersøge om der evt. er sket en fejl med nogle af produktionerne, da Viverda har været brugt i flere lande i 2012 uden problemer. MCPA mod tidsler og andet rodukrudt skal anvendes inden kornet begynder at skride. Det er derfor ved at være sidste chance i de tidligst udviklede vårbygmarker, mens det kun kan nås endnu i de sent udviklede hvedemarker. Det er ligeledes ved at være sidste chance for at anvende Starane, der har 2 måneders sprøjtefrist og Express, der skal anvendes inden skridning. Vi har endnu kun set ganske få lus og næste ingen kornbladbillelarver i kornet, så der er ingen akut behov for bekæmpelse. Ved den afsluttende svampesprøjtning i vinterhvede og vårbyg kan der eventuelt medtages lusemiddel se skadetærskler i dette nummer af AfgrødeNyt. -1 -

2 Der ses i øjeblikket fuldt gennemskredne rødsvingelmarker rundt omkring i vores område. Markerne vil begynde at bestøve fra nu af og de kommende par uger frem. Startende med de tidlige sorter på de milde lokaliteter. Det er nu ikke længere vanskeligt at skelne rødsvingel og væselhale. Man kan med stor fordel luge eller slå kolonier af væselhale med buskrydder, der hvor det ikke er en uoverkommelig opgave. Væselhale står, der hvor rødsvingelen konkurrerer dårligt og er åben, typisk i forageren og i pletter, hvor udlægget blev beskadiget i udlægsåret. I rajgræs skal der gøres klar til den vigtige sprøjtning imod sortrust lige inden blomstring. I de tidlige sorter på milde lokaliteter vil det være om én uge. Mange kan vente til de kommende uger. Det anbefales at anvende 0,6 l Bell pr. ha til denne sprøjtning. Hvis man har en af de sildige sorter, skal man dermed stadig holde øje med kronrust der pt. er fundet i ca. ¼-del af markerne. Kronrust behandles her og nu med 0,4 l Folicur pr. ha ved konstateret forekomst. Vores arrangement Fremtidens Planteavl blev afholdt i fantastisk vejr sidste torsdag. Fremmødet var imponerende ca. 750 personer. Vi takker for fremmødet og alle de positive tilbagemeldinger. Du kan se foto fra arrangementet i dette nummer af AfgrødeNyt. Bladlus i korn Endnu har vi ikke fundet ret mange bladlus i år. Når du skal kigge efter dem skal du huske, at i hvede er bladlusene lettest at opdage oppe i akset. I vårbyg og havre sidder bladlusene ofte i bunden af afgrøden ved stråbasis. De vejledende bekæmpelsestærskler for bladlus i hvede samt vårbyg/havre er: Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 73 (tidlig mælkemodent stadium): 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse. 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse. Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 75 (kerneindhold mælket og let grynet): Vinterbyg, rug og triticale Betydende angreb af bladlus i vinterbyg, rug og triticale forekommer sjældent, men de vejledende bekæmpelsestærskler ovenfor kan også anvendes i disse afgrøder. Sprøjteteknik Indret sprøjteteknikken efter bladlusenes placering. 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I vårsæd køres således langsomt med store dråber og højt tryk f.eks. 025 lavdriftdyse, 3 bar, 6 km/t og 200 liter vand. Sprøjtefrister Ved en sen sprøjtning er det vigtigt at være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. Oversigt over midlernes sprøjtefrist og max antal behandlinger Middel Sprøjtefrist Maks. antal behandlinger pr. sæson Fastac 42 dage 2 Karate 1 mdr. 3 Nexide CS 21 dage 3 Cyperb 100/100 W 21 dage 1 Cythrin dage 1 Mavrik 28 dage 2 x 0,15 liter pr. ha eller 1 x 0,2 liter pr. ha Pirimor 30 dage 1 Teppeki 28 dage 2-2 -

3 Midler og doser Mod bladlus anbefaler vi omkring 50 procent af normaldosis i hvede og omkring 75 procent af normaldosis i vårbyg. Det skyldes først og fremmest placeringen af lusene. Du kan se vores anbefalinger under Aktuelle løsninger. Ved anvendelse af Pirimor forsvinder bladlusene ret hurtigt efter bekæmpel sen. Ved brug af pyrethroider forbliver bladlusene ofte længe i marken, uanset den anvendte dosering. I vårbyg og havre får vi ofte mange henvendelser om utilstrækkelig effekt af pyrethroider mod bladlus i bladlusår. Ønskes god synlig effekt, anbefales Pirimor i vårsæd. Hvedegalmyg Flyvningen af hvedegalmyg følges igen via feromonfælder i ca. 70 vinterhvedemarker i planteavlskonsulenternes registreringsnet. De to ugentlige aflæsninger af fangsterne kan følges på siden: varslingregistreringsnet/sider/startside.aspx Fælderne i registreringsnettet er hovedsageligt placeret i hvedemarker med forfrugt hvede, fordi hyppig hvededyrkning fremmer opformeringen. Nogle fælder er dog også placeret i marker uden forfrugt hvede for her at følge flyvningen. Hvedegalmyggene overvintrer i hvedemarker, og ofte findes der derfor flest hvedegalmyg i marker med mange års hvededyrkning. Overliggere forekommer, det vil sige, hvis der ikke er gunstige klimatiske betingelser for klækning, så ligger hvedegalmyggene over til næste år - eller næste år igen. Det angives, at galmyggene kan overligge i op til 12 år, men de fleste klækker inden for fire år. Der findes hvedesorter, som er resistente mod de orange-gule hvedegalmyg, men ingen af de mest udbredte sorter i år er resistente. Bekæmpelse kun aktuel fra begyndende skridning til begyndende blomstring Larvernes sugning resulterer i skrumpne kerner. Bekæmpelse skal rettes mod de voksne hvedegalmyg, og før larverne søger ind til kerneanlæggene. Hvedegalmyggene kan kun gøre skade fra begyndende skridning til begyndende blomstring. Dette skyldes, at der løbende i planten dannes nogle organiske syrer, som får larverne til at holde op med at suge på kernerne, hvorefter de dør af sult. De resistente sorter indeholder fra starten disse syrer Eventuel bekæmpelse skal udføres i tidsrummet begyndende skridning til begyndende blomstring (vækstst ) for at have effekt, det vil sige inden for cirka en uges tid. Vær opmærksom på, at småaksene er afblomstrede, når støvknapperne hænger ud. Vær også opmærksom på, at sideskuddene er lidt senere i udviklingen, og derfor er modtagelige, selv om hovedskuddene er begyndt at blomstre. Bekæmpelse er kun aktuel, hvis galmyggene flyver i dette korte tidsrum. Med andre ord skal der være et sammenfald mellem et følsomt udviklingstrin og flyvning af hvedegalmyg. Galmyggene har de bedste betingelser for flyvning, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning, hvis det er vindstille og lunt vejr ( grill-vejr ) omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder. Bekæmpelsestærskel Fra England angives en bekæmpelsestærskel på 120 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag, såfremt hveden samtidig er i vækstst (begyndende skridning til begyndende blomstring). Ved fangst af over 30 hvedegalmyg pr. dag er der også en risiko, men det er usikkert, om bekæmpelse er rentabel. Kun 2 pyrethroider, Karate 2,5 WG og Mavrik, er godkendt til bekæmpelse af hvedegalmyg. Vær også opmærksom på evt. angreb i vårhvede, som blomstrer senere, og hvor der derfor oftere er sammenfald mellem flyvning og et modtageligt udviklingstrin end i vinterhvede.

4 Aksfusarium i hvede og triticale Hvis en sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres inden for de cirka syv dage, hvor hveden blomstrer. Bekæmpelse af aksfusarium foretages for at reducere indholdet af fusariumtoksiner i kornet. Angrebene af aksfusarium er i Danmark kun i relativ få tilfælde så kraftige, at der er tale om udbyttetab. Et lavere toksinindhold kan kun værdisættes ved dyrkning af hvede til opfodring af egne grise, da grise er følsomme over for høje toksinniveauer, eller ved dyrkning af brødhvede. Forfrugt og reduceret jordbearbejdning Der ses mest aksfusarium ved forfrugt majs og ved forfrugt hvede/triticale og samtidig reduceret jordbearbejdning. Jo flere planterester fra forfrugten - jo mere smitstof er der. Er det fugtigt omkring blomstring, kan sprøjtning rettet mod aksfusarium være aktuel under disse dyrkningsbetingelser. Ved pløjning er toksinniveauerne - uanset forfrugt (majs undtaget) - oftest lave, og bekæmpelse af aksfusarium anbefales ikke. Nedbør nødvendig Hyppig nedbør omkring blomstring fremmer angreb. Hvor forfrugten er majs, kan høje toksinniveauer også forekomme uden hyppig nedbør. Forfrugt majs for hvede og triticale frarådes generelt. Bliver høsten meget forsinket på grund af hyppig nedbør, kan dette også øge toksinindholdet, men svampesprøjtning har ikke effekt mod denne sene smitte. Der er udarbejdet et risikovurderingsskema. De angivne tal er de nøjagtigt udregnede tal, men de skal selvfølgelig betragtes som omtrentlige størrelser. Grænsen på µg/kg for fusariumtoksinet DON (deoxynivalenol) er grænsen for brødhvede i EU. I foderrationen til svin er grænseværdien 900 µg/ kg. Hvis der fodres med 70 procent hvede, svarer dette til grænseværdien til brødhvede. Det fremgår, at der eksempelvis er procent risiko for overskridelse af grænseværdien, hvis der er 0-4 dage med nedbør i 11 dage omkring blomstring, hvis man dyrker en modtagelig hvedesort, har forfrugt majs og praktiserer reduceret jordbearbejdning. Af risikovurderingsskemaet fremgår, at der ved forfrugt korn og raps under pløjede betingelser kun er 1-3 procent risiko for overskridelse af grænseværdien for DON. Procent sandsynlighed for et indhold over µg/ kg DON i vinterhvede under forskellige dyrknings- og klimaforhold. Temperatur > 15 ºC under blomstring. 0-4 dage med nedbør i de 11 dage omkring blomstring Risikovurderingsskema Aksfusarium Forfrugt Majs Hvede/triticale Vårbyg/havre Vinterraps Pløjning 0 4* 0 4* 0 4* 0 4* Middel modtagelige sorter Middel modtagelige sorter *Dage med nedbør (over 1 mm) i 11 dage omkring blomstring Sorter Alle hvedesorter er mere eller mindre modtagelige for angreb af aksfusarium. De mest dyrkede sorter er middel modtagelige. Der er ingen oplysninger om de dyrkede triticalesorters modtagelighed. Bekæmpes på blomstringstidspunktet For at sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres i løbet af de ca. 7 dage, hvor hveden blomstrer. Det er derfor nødvendigt at udføre en delt aksbeskyttelse, hvor sidste behandling trækkes til under blomstringen. Hvis der bliver for langt mellem de to behandlinger (over ca. 3 uger), må der i stedet udføres en ekstra behandling under blomstringen. Lykkes det ikke at få bekæmpet omkring blomstring, droppes behandlingen, da effekten så vil blive for dårlig Valg af midler Hvede: ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning anbefales 0,5 l Prosaro eller 0,25 l Proline + 0,25 l Folicur eller 0,25 l Proline + 0,3 l Orius eller 0,25 l Proline + 0,5 l Osiris pr. ha. En ekstra effekt mod aksfusarium kan opnås ved tilsætning af ekstra Folicur/Orius. Ønskes øget effekt mod Septoria eller hvedebladplet kan dosis af Proline øges lidt. Folicur og Orius har effekt på aksfusarium, men midlerne har svag effekt på hvedebladplet og Septoria, hvorfor midlerne er blandet med Proline. Osiris har for svag effekt på hvedebladplet og er derfor også blandet med Proline.

5 Aktuelle løsninger uge Indhold: Ukrudtsbekæmpelse Svampebekæmpelse Skadedyr Vækstregulering Riv ud og tag med. UKRUDTSBEKÆMPELSE Rodukrudt i korn 1 M-750 Agermynte, Agerpadderok, Agersnerle, Agertidsel, 64 Agersvinemælk, Gederams, Gråbynke, Kærgaltetand Lagrene af MCPA må anvendes i henhold til etiketten. Andre MCPA-midler kan anvendes Vintersæd, opfølgning af efterårsbehandling: Tokimbladet ukrudt l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris 0,5 Starane XL Burresnerre 98 Sprøjtefrist 2 mdr. før høst 0,4 Tomahawk 180 EC 66 Majs l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris 0,65 1) Callisto Løsning 1: Alm. Ukrudtsbestand + få kvik, rapgræs sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde 0,25 Tomahawk 180 EC og flyvehavre 41 Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof. 0,5 Renol ) MaisTer sprøjtning 7-10 dage senere 0,25 Tomahawk 180 EC 41 Meget kvik og stort ukrudt: 0,75 gr. Maister + 1 MaisOil. 0,67 MaisOil 50 0,65 1) Callisto Løsning 2: Alm. Ukrudtsbestand + mange sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde 0,5 Fighter 480 storkenæb og hejrenæb, ingen græsukrudt. 78 0,8 33E-olie ) MaisTer sprøjtning 7-10 dage senere 0,25 Tomahawk 180 EC 41 Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof. 0,67 MaisOil 50 0,65 1) Callisto Løsning 3: Alm. Ukrudtsbestand + kvik, enårig sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde 0,25 Tomahawk 180 EC rapgræs, grøn skærmaks og hanespore 41 Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof. 50 MaisTer 114 0,67 MaisOil ) MaisTer sprøjtning 7-10 dage senere 0,25 Tomahawk 180 EC 41 Lodin/Tomahawk 180 EC samme aktivstof. 1 MaisOil 75 Sort natskygge: Alle sprøjtninger kan følges op med 0,5 l Calisto/ha i en 3. sprøjtning, hvis der er forekomst af sort natskygge. Når tidselskud er cm. Der bør være omkring 14 dages afstand til ukrudtssprøjtning med 'minimiddel'. Godkendt i kornets st Andre MCPA-midler kan også anvendes. Majs med udlæg af græs l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris 0,65 1) Callisto Alm. Ukrudtsbestand + få kvik, rapgræs og sprøjtning: ukrudt maks. 2 løvblde. 0,5 l/ha Fighter 480 kan 0,25 Tomahawk 180 EC flyvehavre 41 bruges i stedet for eller sammen med Tomahawk/Lodin ved 0,5 Renol 24 forekomst af storkenæb. 50 2) MaisTer sprøjtning 7-10 dage senere 0,25 Tomahawk 180 EC 41 Herefter kan rajgræsset sås ca. 14 dage efter. 0,67 MaisOil

6 SVAMPEBEKÆMPELSE Vinterhvede l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris Bekæmpelsestærskler 0,4 Bell st Brunrust, gulrust, Septoria 150 0,25 Bell st ,15 Proline EC Kun sideeffekt af Proline mod hvedebladplet i angiven indsats. 0,5 Viverda st ,2 Rubric st Brunrust, gulrust, hvedebladplet, Septoria 73 0,15 Proline EC ,5 Prosaro 250 EC st Aksfusarium, brunrust, gulrust, hvedebladplet, 195 0,1 Bumper 25 EC Septoria 19 0,25 Proline EC 250 st ,25 Folicur EC ,25 Proline EC 250 st ,3 Orius 200 EW 50 0,25 Proline EC 250 st ,5 Osiris 83 For at få effekt mod aksfusarium, skubbes sidste behandling til under blomstring. Rug Bekæmpelsestærskler og 0,5 Bell st Brunrust, skoldplet 188 0,35 Rubric st Der kan anvendes Opus eller Maredo i samme dosis. 0,5 Folicur EC 250 st Brunrust, meldug, skoldplet 100 Må maksimalt anvendes 2 gange pr. år. 0,6 Orius 200 EW st Triticale l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris Bekæmpelsestærskler og bemærkninger 0,5 Bell st Brunrust, gulrust, Septoria 188 Lav effekt mod meldug 0,1 Comet st ,35 Bell st ,35 Rubric st ,3 Folicur EC 250 st Brunrust, gulrust, meldug, Septoria 60 Ved meget meldug hæves dosis af Folicur/Orius 0,35 Orius 200 EW st Vårbyg 0,125 Comet st Bygbladplet, bygrust, skoldplet 50 Lav effekt mod meldug. Comet maks. anvendes 2 gange pr. + én af følgende 5 muligheder sæson. Comet kan evt. erstattes af Amistar i samme dosis. 0,2 Bell st ,125 Folicur EC 250 st Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 25 Kun moderat mod skoldplet. Folicur EC 250 og Comet må 0,15 Orius 200 EW st maksimalt anvendes 2 gange pr. vækstsæson. 0,125 Rubric/Opus st Kun moderat effekt mod meldug. 0,2 Proline EC 250 st Proline EC 250 maks.2 gange pr.vækstsæson. 0,25 Opera st Bygbladplet, bygrust, skoldplet 106 Lav effekt mod meldug. 0,375 Viverda st Bygbladplet, bygmeldug, bygrust, skoldplet 152 Moderat effekt mod meldug Havre 0,2 Folicur EC st Havrebladplet, meldug 40 Kun moderat effekt mod havrebladplet. Må maksimalt anvendes 2 0,25 Orius 200 EW - st gange pr. år. Vårhvede l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris 0,2 Folicur EC st Brunrust, gulrust, hvedemeldug 40 0,25 Orius 200 EW - st Lav effekt mod Septoria og kun moderat effekt mod meldug. Zenith, Folicur/Orius maks. anvendes 2 gange pr. år. Alm. Rajgræs 0,3 Ceando st Kronrust, meldug, netnekrose, pletnekrose, sortrust 87 Vælges ved meldugangreb 0,4 Folicur EC 250 st ,5 Orius 200 EW st ,25 Amistar st ,25 Folicur EC ,25 Amistar st ,3 Orius 200 EW 50 0,6 Bell st Kronrust, netnekrose, pletnekrose, sortrust 225 Svag effekt mod meldug -6 -

7 SKADEDYR Vårbyg/havre 0,15 Fastac 50 Kornbladbille larve 17 Dosis efter revurdering er 0,15 l/ha. Maks. 2 gange pr.sæson. 0,15 Karate 2,5 WG 34 Må maksimalt anvendes 3 gange pr. vækstsæson. 0,2 Cyperb 100/Cyperb 100W 31 Må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson. 0,04 Cythrin Må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson. 0,04 Nexide CS 33 Må maksimalt anvendes 3 gange pr. vækstsæson. 0,1 Mavrik 2F Bladlus 48 Maks. 0,2 l/ha ved én beh., to sprøjtninger maks. 0,15 l/ha. 0,125 Pirimor G 89 Må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson. 0,05 Pirimor G Bladlus, kornbladbiller 36 Pirimor må maksimalt anvendes 1 gang pr. vækstsæson. + én af følgende 5 muligheder 0,125 Fastac ,1 Karate 2,5 WG 23 0,125 Cyperb 100/Cyperb 100W 19 0,025 Cythrin ,025 Nexide CS 21 Vinterhvede/Vårhvede 0,2 Karate 2,5 WG st Hvedegalmyg 45 Må maksimalt anvendes 3 gange pr. vækstsæson. 0,15 Mavrik 2F st Maks. 0,2 l/ha ved én beh., to sprøjtninger maks. 0,15 l/ha. Spinat 0,2 Karate 2,5 WG Bladtæger 45 Kan tilsættes en ukrudtsbekæmpelse VÆKSTREGULERING Vintersæd l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris 0,5 Cerone Vinterbyg, Vinterhvede 120 Behandlingsfrist vækststadium 49. Maks. 1 behandling pr. år. Vårsæd l/kg/stk pr. ha Middel Bekæmper Pris 0,3 Moddus M st Vækstregulering i frøgræsudlægsmarker 156 0,3 Trimaxx st ,3 Cuadro 25 EC st ,65 Medax Top st Lejesæd, strå- og aksknækning i 140 frøgræsudlægsmarker 0,5 Terpal st Behandlingsfrist 2 måneder. 0,3 Cerone st Behandlingsfrist vækststadium 49. Maks. 1 behandling pr. år. Frøgræs 0,6 Moddus M Alm. Rajgræs 312 ALLE PRISER ER FRA landbrugsinfo Behandlingsfrist st 39. Ingen dokumenteret effekt på aks- og strånedknækning. Behandlingsfrist st 39. Til forebyggelse af aks- og strånedknækning 0,3-0,45 liter pr. ha i st For vækstregulerende effekt anbefales en tidlig behandling. -7 -

8 Foto fra Fremtidens Planteavl 30. maj

9 Sortsvalg - vinterrug I tabellen ses de sorter, vi forventer, at der er udsæd af til det kommende efterår. De 3 højestydende sorter er alle hybrider. Kapitaen, som er en populationssort anbefales kun ved en udbytteforventning på hkg pr. ha eller derunder. Ved lave udbytte forventninger kan merprisen på hybridernes udsæd ikke tjenes hjem. Sortsnavn Udb. Udb. Gns. Meldug dækning Skoldplet dækning Brunrust dækning Strå længde Fht Fht. (antal år) % % % cm Lejesæd Type af sort Forhandles af kar SU Mephisto (2) 0, ,1 Hybrid DLA KWS Magnifico (4) 2, ,4 Hybrid DLG Palazzo (5) 0, ,6 Hybrid Kapitaen (5) 0, ,1 Population DLA DLG, DLA, Ewers Harmony SX og MaisTer i majs Miljøstyrelsen har d. 28. maj 2013 meddelt, at man har godkendt anvendelse af midlerne Harmony SX og MaisTer i sekvens i majs, og at MaisTer også fremover kan anvendes som split-sprøjtning i majs. Imidlertid har det været nødvendigt at nedsætte maksimaldoseringen af Harmony SX, således at der maksimalt kan anvendes 2,8125 gram thifensulfuronmethyl pr. ha, svarende til 5,625 gram Harmony SX pr. ha, hvis det skal anvendes i sekvens med MaisTer. Denne dosering svarer til 0,25 vandopløselig pose pr. ha. Ifølge Du Pont indebærer den nye godkendelse, at der også maksimalt kan anvendes 6,25 g Harmony SX, når midlet anvendes alene i et bekæmpelsesprogram uden MaisTer. Firmaet vil dog arbejde på at få ændret denne generelle dosisnedsættelse, således at der fortsat anvendes op til 11,25 gram pr. ha, svarende til 0,5 vandopløselig pose, hvis Harmony SX anvendes alene. Miljøstyrelsen har sagt god for, at Harmony SX og MaisTer anvendes i sekvens i 2013, og at der altså kan medtages MaisTer ved næste sprøjtning, uagtet at det p.t. ikke lader sig gøre at skaffe den nye Harmony-etikette. Forudsætningen er dog, at doseringen af Harmony SX er i overensstemmelse med den reviderede godkendelse. Det vil sige, at hvis man har anvendt 5,625 g Harmony SX - eller mindre - pr. ha ved første sprøjtning, må man lovligt anvende MaisTer ved anden sprøjtning i Bekæmpelse af kæmpebjørneklo Det er god skik at få bekæmpet kæmpebjørneklo, og i de kommuner, der har en indsatsplan for bekæmpelsen kan det også være dyrt at undlade bekæmpelsen. På Fyn er det pt. kun Assens Kommune, der har en indsatsplan, og Kerteminde Kommune, der har udarbejdet en indsatsplan for området omkring Vejlbækken. Når der er en indsatsplan, så er der også krydsoverensstemmelse på, at der på intet tidspunkt kastes spiredygtige frø, heller ikke fra afslåede frøstande. Den enkelte skal selv holde øje med om der findes en indsatsplan - kommunerne har ikke pligt til at give den enkelte lodsejer besked. Bekæmpelse Ved etablerede bestande af kæmpebjørneklo er det nødvendigt at lægge en langsigtet strategi over 6-8 år. Afgræsning er den mest effektive måde at bekæmpe kæmpebjørneklo på. -9 -

10 Afslåning gennem sæsonen kan effektivt modvirke frøsætning, men metoden er meget tidskrævende, fordi der kræves gentagne afhugninger, og fordi nye planter vil spire frem over 4-6 år, indtil frøbanken er tømt. Mindre bestande kan bekæmpes ved rodstikning. Roden skæres over med en skarp spade lige under vækstpunktet, så planten dør. Det vil sige, at store planter skal skæres ca. 10 cm under jordoverfladen. Er der blomsterstand, skal den fjernes, så der ikke sker eftermodning af frø. Pas på saften fra kæmpebjørneklo kan skade hud og øjne, der bliver overfølsomme over for lys. Hvis du får saft på huden, skal den vaskes med vand og sæbe og beskyttes mod sollys i et par dage. Øjne skal skylles, beskyttes med solbriller og du bør søge læge. Kemisk bekæmpelse Ved større bestande er kemisk bekæmpelse med glyphosat eller Express ST ofte den mest overkommelige metode. Enkeltplanter bekæmpes lettest med glyphosat i en rygsprøjte eller ved påstrygning. Der anvendes en dosis på 6 ml pr. 10 m 2, svarende til 6 l pr. ha. Tilsæt sprede-klæbemiddel. Undgå så vidt muligt at ramme den øvrige vegetation. Det vil give mindre plads til fremspiring af nye bjørneklo-planter. Hvor der er særlige ønsker om at bevare det øvrige plantedække, kan der anvendes Express ST, som er off-label godkendt med 2 tabl. pr. ha. Tilsæt også her sprede-klæbemiddel. Det kan være nødvendigt at gentage sprøjtningen med Express ST. Etiketten på glyphosatmidler indeholder krav om, at midlerne ikke må anvendes nærmere end 0, 2 eller 10 meter fra vandløb og søer, afhængig af produktet. De to midler Roundup Bio og Glyfonova Plus må anvendes nærmere end 2 m fra vandløb og søer. Bemærk at behandling med Roundup Bio skal ske med rygsprøjte eller ved pensling, hvor sprøjtevæsken påføres direkte på planterne. Bland evt. lidt tapetklister i glyphosat-opløsningen til pensling. Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 På arealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, som f.eks. enge, moser, strandenge, heder, overdrev og vandløb, må der som udgangspunkt ikke bruges kemisk bekæmpelse. På 3 beskyttede arealer må den hidtidige drift opretholdes men ikke intensiveres. Det betyder, at hvis arealer hidtil ikke lovligt er blevet sprøjtet mod kæmpebjørneklo siden 1992, må man ikke begynde at sprøjte mod kæmpebjørneklo uden forudgående dispensation. En evt. dispensation skal søges hos -10 -

11 kommunen. Husk ved ansøgning om dispensation at angive den ønskede metode til bekæmpelse. MVJ/Miljøordninger På arealer med tilsagn til MVJ/miljøordninger må der ikke ske kemisk bekæmpelse, men der kan søges om dispensation. Vær også opmærksom på, at det på arealer med MVJ/miljøordninger kræver dispensation at foretage mekanisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo i forsommeren. Det skyldes, at arealer med MVJ/ miljøordninger med forpligtigelse til pleje af græs- og naturarealer ikke må slås i perioden 1. maj til 20. juni. (I tilsagn fra 2006 og tidligere er tidsfrister for slåning fastsat af amtet, men normalt er datoen omkring Sct. Hans. Tidspunktet for tilladt slåning fremgår af tilsagnet). Forbuddet mod slåning i denne periode skyldes hensyn til ynglende fugle. Anmodning om dispensation vedr. MVJ/miljøordninger skal sendes til NaturErhvervsstyrelsen, naturerhverv.dk 3 beskyttede arealer med en miljøordning Vær opmærksom på, at hvis man ønsker at bruge kemisk bekæmpelse på et areal med en miljøordning på en 3 beskyttet areal, skal der søges dispensation hos både kommunen og miljøkontoret i Tønder. Arealer med Miljøbetinget tilsagn (MB) eller 1-årig Ekstensivt Landbrug (EL) På konventionelle arealer med MB-tilsagn eller EL-støtte i kalenderåret må der ikke ske kemisk bekæmpelse og det er ikke muligt at søge dispensation fra kravet. Mekanisk bekæmpelse og/ eller afgræsning er derfor eneste muligheder. Opfølgning på spørgeskema Fra Videncentret for Landbrug har vi modtaget følgende opfordring: For en god måneds tid siden modtog du med AfgrødeNyt et link til et spørgeskema om etablering af minivådområder som muligt alternativ til kvælstofnormer, efterafgrøder, randzoner mv. Vi vil gerne sige mange tak til alle dem, som allerede har besvaret spørgeskemaet. Vi vil gerne have flere besvarelser for at få det bedst mulige grundlag for vores undersøgelse. Hvis du ikke har svaret, vil vi bede dig om at besvare skemaet inden den 15. juni Det tager ca. 15 min. I spørgeskemaet er tilføjet et felt, hvor du kan skrive din post adresse hvis du allerede har svaret, må du meget gerne sende en med din adresse til Så vil du indgå i udtrækningen af 20 kasser vin. Alle oplysninger vil naturligvis blive behandlet anomymt Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen er du meget velkommen til at kontakte enten: Landskonsulent Flemming Gertz , Ph.D studerende Florence Gachango eller Lektor Søren Marcus Pedersen; Vi håber på og ser frem til Jeres deltagelse i undersøgelsen. Blandt dem, som svarer (eller har svaret) inden den 15. juni, trækkes der lod om 20 kasser rødvin. For at få adgang til spørgeundersøgelsen skal du klikke på vedlagte link: LinkCollector?key=VW6H8EGTCP3N -11 -

12 Vigtige datoer 1. Maj: Udyrkede landbrugsarealer må ikke slås i maj og juni medmindre plantedækket er holdt lavt ved gentagne slåninger eller der optræder giftige ukrudtsarter. Næste nummer af AfgrødeNyt udkommer den 12. juni Med venlig hilsen Planteavlskontoret Hovedkontor: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg Tlf Fax

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 7. 7. maj 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 7. 7. maj 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 7 7. maj 2014 Indhold Aktuelt i marken Vejrudsigten for de kommende 8-10 dage ser våd ud. Det er vores indtryk, at de fleste er godt med i sprøjtearbejdet. De fleste hvedemarker er svampesprøjtet,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 21 Vi er stadig inde i en periode med lidt køligere og regnfuldt vejr, selvom det er meget forskelligt hvor meget regn der falder på de enkelte lokaliteter.

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE!

NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! NOGLE SVAMPE- OG INSEKTMIDLER VIRKER IKKE! Nye resistenser og regler, hvordan anvendes midlerne i 2015 Lars Skovgaard Larsen, lsl@gefion.dk Rapporterede tilfælde af resistens Skadedyr Resistens mod Fundet

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Cuadro 25 EC og Rubric

Cuadro 25 EC og Rubric DLG VækstForum 2015 Cuadro 25 EC og Rubric økonomisk vækstregulering og svampebekæmpelse DLG VækstForum 2015, Kongskilde torsdag den 8 Januar 2015 Michael Rose, Cheminova Agenda Cheminova => FMC Er det

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Nye svampemidler i korn 2010 1,5 l Ceando = 1,0 l Opus + 0,5 l Flexity 1,0 l Prosaro

Læs mere

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015

Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Bekæmpelse af sygdomme i korn 2015 Havrerødsot Meldug Nye regler for triazoler Septoria Væske mængde Nye KO krav Rettigheder Pct. angrebne planter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Forekomst af bladlus i

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016

Situationen i marken. Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 Plantenyt nr. 16 den 4. maj 2016 - Situationen i marken - Skadedyrsbekæmpelse i korn - Kornets vækststadier - Droneflyvning - er Situationen i marken Ukrudt: Morgensprøjtninger i tørt solrigt vejr. Sygdomme:

Læs mere

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen

Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Strategi for planteværn 2016 v/ planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen Disposition: Erfaringer fra 2015 Havrerødsot Smittetryk af bladsvampe Septoria i hvede Gulrust i hvede Ukrudtsbekæmpelse forår i

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 5. 23. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 5 23. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på udviklingen af vintersædsmarkerne. Hvedemarker ses fra st. 30 33 (begyndende strækning 3 knæ dannet). De vinterbygmarker,

Læs mere

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj.

Aktuelt i marken. Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Indhold: Aktuelt i marken Svampebekæmpelse i vinterhvede, side 3 Svampebekæmpelse i vinterbyg, side 8 Aktuelt i marken Husk næste sprøjtebeviskursus i foråret er den 13. maj. Vinterbyg Meget vinterbyg

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 18 Endelig har vi fået lidt tørvejr og nu mangler vi lige at vinden lægger sig, så de

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 16 Side 1 af 9 Vårsæden gemmer sig i jorden Håber det har været en god påske derude

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand.

VINTERRUG. Sorter. Vælg en hybridsort, hvor der > > forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha > > kan opnås en ensartet plantebestand. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg Det største udbytte i årets landsforsøg med vinterrug er 100,1 svarende til forholdstal 111, og er høstet i sorten SU Performer 90 + 10 procent

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder?

Planteværn 2012. Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Planteværn 2012 Kort nyt om lovkrav Aksfusarium, hvad gik galt 2011? Svampestrategi 2012 Ukrudt 2012 nye muligheder? Sprøjtesyn, hvem hvornår? Over 25 l tankvolumen Alle skal være synet 26. november 2016

Læs mere

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt

vårbyg, vårhvede og havre uden udlæg ukrudt forglemmigej haremad hejrenæb, bleg, fersken spergel, alm. Express ST/ Nuance WG MiniMet/Accurate 20 WG SweDane Contakt 0,3 tabl. 6 gr. 0,45 0,48 0,50 Obs! () anvendes gang pr. vækstår (3. aug-3. Der sprøjtes

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere

Hussar PLUS OD Ny og stærkere Konsulenttræf 2016 Hussar Plus - nyhed Bedst fra start med Cossack Økonomisk optimering af fungicidstrategier Proline Xpert - nyhed Vækstregulering i korn med Cerone Raps FolicurXpert 1 Hussar PLUS OD

Læs mere

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970

Kontakt os. Kenneth Søbye 2425 3159. Flemming Larsen 2429 9971. Ivan Kloster 2429 9970 Kontakt os Flemming Larsen 2429 9971 Kenneth Søbye 2425 3159 Ivan Kloster 2429 9970 Cossack OD - Nyhed Godkendelse Markedsdata Forsøg Anbefaling Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron

Læs mere

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016

BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 BAYER ANBEFALER TIL SÆSON 2016 Hussar Plus OD - NYHED - mere sikker og effektiv græsukrudtsmidlet der samler alle styrker i en Prosaro, Proline Xpert og Proline en stærk familie Folicur Xpert den bedste

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016

Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn. Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 Vækstregulering og svampebekæmpelse i korn Hanne K. Kristensen 8. februar 2016 1 Sådan ser kornmarkerne høst 2016 ikke ud, vel? 2 9. februar 2016 Sorternes lejesædstendens Risiko for lejesæd stiger med

Læs mere

Rubric i hvede, 8 fs 2011

Rubric i hvede, 8 fs 2011 Rubric i hvede, 8 fs 2011 0,25 Bell + 0,1 Comet 0,5 Bell + 0,15 Comet 0,375 Bell 0,75 Bell 1,125 Bell 1,5 Bell 0,33 Rubric + 0,15 Comet 0,5 Rubric 0,75 Rubric 2,2 2,4 2,1 2,8 2,2 2,8 2,1 3 3,1 0 2 4 6

Læs mere

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2.

VINTERRUG. Sorter. hybridsorter. Alle de afprøvede sorters udbytter, opdelt på øerne, Jylland og hele landet, fremgår af tabel 2. VINTERRUG Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Rekordudbytte i landssøgene KWS Eterno KWS Binnto yder med 104,4 hkg pr. ha, svarende til holdstal 107, det største udbytte i årets landssøg. Det er ydermere

Læs mere

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr.

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug. i korn, raps, hestebønner og frøgræs. Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse Bornholms Landbrug i korn, raps, hestebønner og frøgræs Indlæg af Carsten Mouritsen den 21 febr. 2017 Vejrforholdene Bornholm 2016 Bornholms Landbrug Svampe og skadedyr Bornholms

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indholdsfortegnelse Vejledning til bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo... 1 Pas på... 1 Bekæmpelsesmetoder... 2 Rodstikning med spade... 2 Græsning... 2 Afdækning...

Læs mere

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER

SEGES P/S seges.dk RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER Planteavlsmøde KHL 5. februar 2015 Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen RESISTENS MOD SVAMPE- OG SKADEDYRSMIDLER UDFORDRING FÆRRE AKTIVSTOFFER FÅ/INGEN NYE VIRKEMEKANISMER 1000 750 500 1 OVERSIGT OVER

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 41 Mange er forhåbentlig rigtig godt i gang med ukrudtssprøjtning af vintersæd. Det

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob

Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob Afgrøder fri for generende ukrudt Vækst-stimulatorer i vårbyg Vækstregulering i vårbyg Carsten Fabricius: mob. 23383423 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg Blandinger er vigtige i vårbyg eksempler Blandingspartner

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 4. 9. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 4 9. april 2014 Indhold Aktuelt i marken Der er meget stor forskel på hvor langt vintersæden er fremme. Vi ser alt fra vinterhvede, der endnu ikke er begyndt at strække sig, til vinterhvede

Læs mere

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN?

HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? HVORDAN GIK HVEDEKAMPEN? Forskel på succes og fiasko i hvededyrkning hvad er det lige der gør, at man tjener penge? v/lars Skovgaard Larsen, lsl@vkst.dk Resultater VKST-konkurrence Firma Sort Kg N pr.ha

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd.

Situationen i marken. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014. Planteavlskonsulent Charlotte Hansen Telefon 5484 0982 Mail: chh@dlsyd. Plantenyt nr. 11 den 30. april 2014 - Situationen i marken - Miljøfokus udyrket mark/græs - Svampebekæmpelse i vårbyg - Svampebekæmpelse i vinterraps - Kørerspor i vinterraps - Ukrudtsbekæmpelse i majs

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 -

AfgrødeNyt nr. 6. 30. april 2014. Indhold. Aktuelt i marken -1 - AfgrødeNyt nr. 6 30. april 2014 Indhold Aktuelt Gylleskader i vintersæd Svampebekæmpelse i vårbyg Vigtige datoer Aktuelt i marken Man har næsten kunnet se afgrøderne vokse den sidste uge det går rigtig

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

VINTERHVEDE (MED PLØJNING)

VINTERHVEDE (MED PLØJNING) IPM VINTERHVEDE (MED PLØJNING) REV. MAJ JUNI 2016 2016 Dyrk ikke hvede efter hvede på let sandjord. Risikoen for angreb af goldfodsyge er stor ved kontinuerlig dyrkning af vinterhvede på de lettere jordtyper.

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Optimeret brug af svampemidler i korn

Optimeret brug af svampemidler i korn Optimeret brug af svampemidler i korn AgroPro Planteavlsdag Comwell 31. Januar 2018 v/hans Jørgen Bak, agropro Historiske merudbytter i 2017 Ikke set større siden 1998 Skyldes det fugtige år, med stort

Læs mere

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder

Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Billednøgle for ukrudt, sygdomme og skadedyr i landbrugsafgrøder Plantebeskyttelse - med omtanke Bliv dus med markens skadegørere At kende ukrudtet fra det spirer frem og vide, hvordan svampe og skadedyr

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Det første nye aktivstof i 10 år!

Det første nye aktivstof i 10 år! Det første nye aktivstof i 10 år! Siden introduktionen af strobilurinerne for 10 år siden har der ikke været nye og alternative aktive stoffer til rådighed for bekæmpelse af svampesygdomme i korn. Med

Læs mere

Overfrodig hvede og raps:

Overfrodig hvede og raps: Overfrodig hvede og raps: Hvordan får vi dem gennem vinteren? v/ H. Aagaard haa@gefion.dk Skredet vårbyg i en stubmark 11/11-14 Dårlig luftskifte i vintersæd Foto: JL, Gefion Vintersæd svækket i striber

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering.

HAVRE Sorter. > > har et stift strå, så der ikke er behov for vækstregulering. HAVRE Sorter > > LARS BONDE ERIKSEN, SEGES Landsforsøg To nummersorter NORD 14/314 og Nord 14/124 giver med forholdstal for udbytte på 4 og 2 de største udbytter i landsforsøgene med havresorter. De følges

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Vesthimmerlands Kommune 2015-2020 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Hvad er Kæmpe Bjørneklo... 3 1.2 Hvorfor... 3 2. BEKÆMPELSESPLAN... 3 2.1

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Må kun anvendes til vækstregulering i korn og frøgræs. VÆKSTREGULERINGSMIDDEL Deklaration : Vækstreguleringsmiddel nr. 396-45 Analyse : Trinexapac-ethyl 175 g/l (17,5 % w/w) Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden

Det er vigtigt, at du har lagt en strategi, inden du begynder at svampebekæmpe vintersæden Nr. 11 19. april 2016 Svampebekæmpelse i vintersæd 2016 Aktuelt i vinterraps o Er din raps velforsynet med næringsstoffer o Hold rapsen sund med svampebekæmpelse Vær i år også opmærksom på lys bladplet

Læs mere

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs

Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Nyt til sæsonen Strategi mod svampesygdomme i korn Opera i majs Ny vækstregulator Forventes godkendt til 2012 Aktive stoffer: prohexadione-ca (50 g/l) + mepiquat chlorid (300 g/l) Afgrøder: Dosering: vinterhvede,

Læs mere

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2

OPUS DEKLARATION. Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. Svampemiddel nr 570-2 OPUS Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer. DEKLARATION Svampemiddel nr 570-2 Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Indhold: Analyse:

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby

Fusarium i korn. Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Fusarium i korn Ghita Cordsen Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Skejby Aksfusarium i hvede Fusarium i hvede Pct. kerner med Fusarium 8 6 4 2 0 2 2,5 mm 2,5 2,75 mm 2,75 3 mm > 3 mm (Piorr, 1991) Aksfusarium

Læs mere

Cuadro 25 EC 5 L. 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1

Cuadro 25 EC 5 L. 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1 10035423 801257 Cuadro DK 5L book_- 02/10/14 11.50 Side 1 Cuadro 25 EC Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, byg, rug, triticale, havre, italiensk rajgræs, almindelig rajgræs,

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

Katalog - Skadedyr Friland - Varslingssystemer

Katalog - Skadedyr Friland - Varslingssystemer Katalog - Skadedyr Friland - Varslingssystemer Trips Kål, porre Fangst af trips på de blå limplader kan give et fingerpeg om, at det er tid for en nærmere kontrol af kålhovederne. Det samme gælder trips

Læs mere

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen

Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Formuleringen og aktivstoffernes betydning for svampemidlernes effekt. DLG VækstForum 2012 v/klaus Nielsen Hvor vigtig er formuleringen af et svampemiddel? Svaret er Den er meget vigtig! Formuleringen

Læs mere

Konsulenttræf sæson 2014

Konsulenttræf sæson 2014 Konsulenttræf sæson 2014 AGENDA Cossack - nyt bredt og robust ukrudtsmiddel Proline og Prosaro er nr. 1 i korn Biscaya førstevalg i raps MaisTer grundstenen mod ukrudt i majs 1 Cossack OD Effektivt Ganske

Læs mere

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn

MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn MArkbogen Såsæd Gødning Planteværn Plast og bindegarn 2016 Værs go Markbogen 2016 Vi håber at denne lille markbog og kalender kan tjene som et arbejdsredskab og til inspiration, såvel ved planlægningen,

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner.

Bumper 25 EC. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Bumper 25 EC SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, frøgræs, roer og græsplæner. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014

Godt i gang i marken 2015 Korn og raps. Tommy Agermose 13-15. august 2014 Godt i gang i marken 2015 Korn og raps Tommy Agermose 13-15. august 2014 Disposition Ukrudtsbekæmpelse vintersæd Ukrudtsbekæmpelse vinterraps Skadedyr vinterraps Vækstregulering vinterraps Ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde

Ompløjning af afgræsnings- og kløvergræsmarker. Ukrudtsbekæmpelse Efterafgrøder Principper for valg af afgrøde Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 2008 LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere