VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling

2 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling

3 GENERALFORSAMLINGENS LOVLIGHED v. dirigent, advokat Henning Aasmul-Olsen NORDEN Generalforsamling

4 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

5 BESTYRELSENS BERETNING v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling

6 2014 ET USÆDVANLIGT ÅR Udfordringer stod i kø Enkeltfaktorer svingede den forkerte vej Tørlastmarkedet skuffede voldsomt Stærkt tankmarked i 4. kvartal Årets resultat USD -416 mio. NORDEN Generalforsamling

7 TILTAG Investeringer standset 7 skibe solgt Fleksibilitet udnyttet og tørlastflåde reduceret med Arbejdskapital forbedret med USD 34 mio. 21% NORDEN Generalforsamling

8 TILTAG USD 221 mio. i nye kreditfaciliteter Spareprogram iværksat Mål: USD 20 mio. årligt Forbedret brændstofeffektivitet Tørlastafdeling reorganiseret Afdækningen for 2015 markant forøget i 4. kvartal 2014 Afdækning for kommende år i Tørlast 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ultimo Q1 Ultimo Q2 Ultimo Q3 Ultimo Q NORDEN Generalforsamling

9 HISTORISK RINGE TØRLASTMARKED Laveste niveau nogensinde 509 point Højeste niveau i 2008; point Fortsat udfordrende markedsforhold de kommende par år Hensættelse foretaget Baltic Dry Index (BDI) udvikling Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec NORDEN Generalforsamling

10 2014 HOVEDTAL USD mio Omsætning EBITDA før hensættelse Hensættelse EBITDA Salgsavancer 0 3 Af- og nedskrivning EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat før skat Årets resultat NORDEN Generalforsamling

11 BUNKERHEDGING Indkøb afdækkes med kontrakt Kender omkostninger Giver forudsigelighed NORDEN spekulerer ikke i oliepris NORDEN Generalforsamling

12 2014 HOVEDTAL USD mio Omsætning EBITDA før hensættelse Hensættelse EBITDA Salgsavancer 0 3 Af- og nedskrivning EBIT Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Resultat før skat Årets resultat NORDEN Generalforsamling

13 SKIBSVÆRDIER AFSPEJLER MARKEDET 46 egne skibe 14,5 nybygningsordrer Værdi pr. 31/ : USD mio. Fortsat pres på skibspriser Merværdi på flåden i USD mio. Prisudvikling 5-årigt skib i USD mio Q Q Q Q Q MR Panamax NORDEN Generalforsamling

14 SOLID FINANSIEL POSITION Fuldt finansieret nybygningsprogram Likvider og værdipapirer USD 259 mio. Uudnyttede kreditfaciliteter USD 418 mio. Finansielt beredskab i alt: USD 677 mio. (DKK 4,1 mia.) Udnyttes aktivt Ændret betaling medfører besparelse på USD 10,5 mio. Finansiering af nybygningsprogram (incl. JVs) USD 677 mio Uudnyttede kreditfaciliteter USD 418 mio. Likvider og værdipapirer USD 259 mio. Betaling til værfter USD 352 mio. Salg af kontrakter på 2 Supramax USD 53 mio. NORDEN Generalforsamling

15 AKTIONÆRERNES AFKAST Fra kurs 285 til 131,4 Udbytte pr. aktie (DKK) Fald på 54% Stigende omsætning i aktien aktier pr. dag (+66%) NORDENs aktiekurs DKK Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 Maj-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Okt-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 NORDEN Generalforsamling

16 TØRLAST 2014 VOLDSOM FORVÆRRING AF MARKEDET NORDEN Generalforsamling

17 FAKTORER PÅVIRKEDE MARKEDET NEGATIVT Indonesien indførte forbud mod eksport af en række råvarer Sydamerikansk høst var god ingen ventetider i havnene Modvind på vejrfronterne NORDEN Generalforsamling

18 KINA BREMSER OP Udgør 40% af tørlastmarkedet Fra vækst på 22% til fald på 7% NORDEN mindre eksponeret til Kina end markedet Global efterspørgsel steg mindre end 5% Total kinesisk import (mio. tons) Apr-12 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% - 5% -10% Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Total 3 måneders rullende gennemsnit 3 måneders rullende gennemsnit 2013 vs NORDEN Generalforsamling

19 TØRLAST RESULTATER Indsejling 2% over 1-årige T/Crater 35% over spot-rater EBITDA (før hensættelse) USD -64 mio. Hensættelse USD 230 mio. EBITDA USD -294 mio. NORDEN Generalforsamling

20 TØRLAST 2015 Efterspørgsel forventes at stige 3-5% Nettoflådetilvækst 4-5% Skrotning over forventet niveau annualiseret 4,7% Indisk kulimport stiger NORDEN kan udnytte muligheder Vækst i den globale tørlastflåde (mio. tdw.) Kinesisk og indisk kulimport i mio. tons % 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% e 2016e Leveringer Forventede leveringer Skrotninger Forventede skrotninger Nettoflådetilvækst (%) Jan-13 Maj-13 Sep-13 Jan-14 Maj-14 Sep-14 Kina Indien Indien estimeret NORDEN Generalforsamling

21 TANK 2014 BEDSTE DRIFTSRESULTAT SIDEN 2008 NORDEN Generalforsamling

22 TANK RESULTAT Halveret oliepris gav aktivitet Bedste driftsresultat siden 2008 EBITDA USD 44 mio. Indsejling 6% over 1-årige T/C-rater Olieprisens fald USD/tønde GNS. MR-indtjening USD/dag Tank EBITDA i USD mio USD 44 mio Jan Apr Jul Okt 0 Jan Apr Jul Okt NORDEN Generalforsamling

23 1.000 tønder pr. dag TANK PÆNE UDSIGTER Ændringer i raffinaderikapacitet giver øget transportbehov Flere leveringer i 2015 Bredt funderet bedring Årlige ændringer i raffinaderikapacitet Vækst i global produkttankflåde (mio. tdw.) % Eksportorienteret % 6% 4% 2% 0 0% e 2016e -2% -4% Mellemøsten Asien Leveringer Forventede leveringer Europa/Middelhavslande Tidl. USSR Nordamerika Latinamerika Subsaharisk Afrika Skrotninger Nettoflådetilvækst (%) Forventede skrotninger NORDEN Generalforsamling

24 TANK GOD TIMING I LEVERING NORDEN Generalforsamling

25 BESTYRELSEN NORDENs BESTYRELSE 2014 NORDEN Generalforsamling

26 BESTYRELSENS ARBEJDE I 2014 Nedsættelse af udvalg Udvalgsarbejde i fokus Ny administrerende direktør udpeget NORDEN Generalforsamling

27 LEDELSE Konstitueret administrerende direktør Klaus Nyborg Ny administrerende direktør Jan Rindbo tiltræder 1. maj 2015 Næstformand i NORDEN Konstitueret administrerende direktør siden sommeren 2014 Dansk statsborger 20 års international erfaring Senest COO i tørlastrederiet Pacific Basin (Hong Kong) Klaus Nyborg Jan Rindbo Gennemprøvet makkerpar i ledelsen NORDEN Generalforsamling

28 BESTYRELSEN 2015 Bestyrelsen reduceres Medarbejdervalg gennemført i april Valgte medlemmer: Lars Enkegaard Biilmann Christian Ingerslev Thorbjørn Joensen Udtrædende medlemmer: Ole Clausen Anne-Katrine Nedergaard Ændret honorarstruktur NORDEN Generalforsamling

29 LØN OG BONUS 2014 Tilbageholdenhed påkrævet Ingen lønstigning generelt Ingen bonus til direktion Tak til medarbejderne NORDEN Generalforsamling

30 CSR SAMFUNDSANSVAR CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY NORDEN Generalforsamling

31 CSR KLIMARAPPORTERING Carbon Disclosure Project CDP Op på fornemste liste: A-listen Antikorruptionstræning gennemført NORDEN Generalforsamling

32 ORGANISATION Fleksibel og godt rustet til muligheder NORDEN Generalforsamling

33 ORGANISATION FREMTIDSSIKRING AF TEKNISK AFDELING 4 skibsgrupper Én indgang for skibene Skibsgrupper Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Tørlastskibe Tankskibe 1 Tankskibe 2 Skibe i ekstern teknisk drift NORDEN Generalforsamling

34 ORGANISATION TØRLASTAFDELING OMORGANISERET NORDENs skibe dækker transportbehov fra til tdw Samles i 2 i stedet for 5 afdelinger Processer strømlines øget fleksibilitet med kunderne i fokus Fra 5 til 2 Capesize Skibe UDEN kraner PostPanamax Panamax Supramax Handysize Skibe med EGNE kraner NORDEN Generalforsamling

35 ORGANISATION NYT KONTOR I AUSTRALIEN Ser muligheder på det australske marked Rykker tættere på kunderne Nye kunder og kontrakter Danmark USA Indien Kina Brasilien Singapore Chile Australien NORDEN Generalforsamling

36 FORVENTNINGER TØRLAST 2015 Endnu et udfordrende år i tørlast TANK 2015 Året begyndt med gode takter NORDEN Generalforsamling

37 FORVENTNINGER TIL 2015 USD mio. Tørlast Tank Koncern EBIT -40 til til 40 EBITDA Salgsavancer skibe m.v. 0 CAPEX Forudsætninger Prognose baseret på kendt kapacitet og afdækning medio februar og indeholder operatørprofit i Tørlast Åbne skibsdage i Tank beskæftiges til gennemsnitsrater, der ligger moderat over de realiserede spotrater i 2014 NORDEN Generalforsamling

38 20 ÅRS REJSE NORDEN Generalforsamling

39 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN NORDEN Generalforsamling

40 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

41 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

42 Ad C: BESTYRELSENS FORSLAG OM ANVENDELSE AF OVERSKUD Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for 2014 og følgende resultatfordeling: Overført, reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat tusd NORDEN Generalforsamling

43 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

44 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

45 Ad D: VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN Tak til Mogens Hugo efter 20 år på posten NORDEN Generalforsamling

46 2001 NORDEN åbner kontor i Annapolis 2006 NORDEN opererer nu en flåde på 153 skibe 2012 Norient Product Pool, NPP, nu en af verdens største produkttankpools 2002 NORDEN åbner kontor i Shanghai 1995 NORDEN opererer 23 skibe NORDENs omsætning: 500 millioner kroner NORDENs markedsværdi 357 millioner kroner 2008 Marine Money International placerer NORDEN som nummer 2 i verden, når det handler om økonomisk præstation i shippingindustrien 1995 NORDEN opererer 23 skibe NORDENs omsætning: 500 millioner kroner NORDENs markedsværdi 357 millioner kroner 2005 NORDEN åbner kontor i Mumbai Sammen med det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company stifter NORDEN produkttankpoolen Norient Product Pool (NPP) 2000 NORDEN går fra 2 til 1 aktieklasse, da NORDEN fusioneres med Motortramp 1996 NORDEN åbner kontor i Singapore NORDEN fejrer sit 125 års jubilæum 2013 NORDEN opretter ny afdeling for brændstofeffektivitet 2004 Marine Money International placerer NORDEN som nummer 3 i verden, når det handler om økonomisk præstation i shippingindustrien 2011 NORDEN-medarbejdere over hele verden fejrer Rederiets 140 års jubilæum 2014 NORDEN opererer 243 skibe NORDENs omsætning: 13,2 milliarder kroner NORDENs markedsværdi: 5,5 milliarder kroner 2161% højere end i NORDEN opererer nu en flåde på 216 skibe og har 94 i ordre 2010 NORDEN opretter Handysize-pool og en Post-Panamax-pool 2009 NORDEN tilpasser flåden efter finanskrisen til 164 skibe NORDEN Generalforsamling NORDEN åbner kontor i Rio de Janeiro NORDENs flåde runder 100 skibe 27 skibe i ordre

47 Ad D: VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN Bestyrelsen foreslår genvalg af Klaus Nyborg: Direktør, født 1963, 51 år Bestyrelsesmedlem siden 2012 og næstformand siden Medlem af revisionsudvalget Andre ledelseshverv: Formand i A/S United Shipping & Trading Company, Omni Fondsmæglerselskab A/S, Bawat A/S, Ipsa Martitime Ltd. og Tysk Ejendomsselskab A/S. Næstformand i Bunker Holding A/S og Uni-Tankers A/S. Bestyrelsesmedlem i Karen og Poul F. Hansens Familiefond Klaus Nyborg Motivation: Klaus Nyborg indstilles til genvalg pga. flg. kompetencer af særlig relevans for NORDEN: erfaring med ledelse af globale børsnoterede rederier, strategi, investering, køb og salg, finansielle forhold og risikostyring. I øvrigt henvises til profil af Klaus Nyborg i årsrapporten og på hjemmesiden NORDEN Generalforsamling

48 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

49 Ad E: VALG AF STATSAUTORISERET REVISOR Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bo Schou Jacobsen Rasmus Friis Jørgensen NORDEN Generalforsamling

50 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

51 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år B. Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport C. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen om: 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10% G. Eventuelt NORDEN Generalforsamling

52 TAK FOR I DAG NORDEN Generalforsamling

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast

NEWS. Tørlast mere fleksibel og effektiv. NPP fylder 10 år. Formanden gennem 20 år afmønstrer. Eco-skibe vinder frem i Tørlast NEWS Forår 2015 Tørlast mere fleksibel og effektiv 5 afdelinger bliver til 2 en for skibe med kraner, en for skibe uden kraner Side 4, 5 og 6 NPP fylder 10 år Side 10 og 11 Formanden gennem 20 år afmønstrer

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Fokus på effektiv flådeledelse

Fokus på effektiv flådeledelse Sommer 2009 Fokus på effektiv flådeledelse Mindre spild, færre indkøb og lavere omkostninger til f.eks. overtid er de første resultater af indsatsen for at optimere driften af flåden yderligere Side 3-4

Læs mere

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket

NEWS. NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr. Gode udsigter for jernmalm. Prinsessen i dok. Tørlast-team styrket NEWS EFTERÅR 2013 NORDEN med i Indonesiens kul-eventyr 15-20 gange om måneden lastes der kul primært til verdens største kulforbruger, Kina Side 4 Gode udsigter for jernmalm Side 10 Prinsessen i dok Side

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5.

VINTER 2011 TØRLAST- TEAM. nyt team skal skaffe flere kontrakter. Side 3. Side 11. Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010. Side 4-5. VINTER 2011 TØRLAST- TEAM I USA STORMER FREM Målet er 65-75% flere slutninger i år end i 2010 Side 4-5 nyt team skal skaffe flere kontrakter Side 3 DELING AF VIDEN SKAL GØRE NORDEN MERE EFFEKTIV Side 11

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

NPP er løftet til verdens 2. største

NPP er løftet til verdens 2. største sommer 2012 NPP er løftet til verdens 2. største produkttankpool Den har levet op til sit formål: At øge indtjeningen relativt til de to partnere Side 4, 5, 6 og 7 NORDEN forbereder rensning af ballastvand

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014

PFA PENSION ÅRSRAPPORT 2014 PFA PENSION ÅRSRAPPORT Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Ledelsesberetning Stærk værdiskabelse til kunderne 6 Investeringsvirksomhed de økonomiske vilkår 7 Investeringsafkast 11 PFA og markedet 16 Solid kapitalstyrke

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10

ÅRSRAPPORT 2013. Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 ÅRSRAPPORT 2013 Scandinavian Brake Systems A/S CVR-nr. DK 32 77 42 10 INDHOLD LEDELSENS BERETNING 2 Året i hovedtræk 2 Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Koncernens værdigrundlag 4 Koncernens strategiske

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere