Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej"

Transkript

1 Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej

2 Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din virksomhed står ved en skillevej 3 Hvad er spaltning af selskaber? 4 Hvad sker der, når man spalter et selskab? 4 rug af spaltning i praksis 5 En aktivitet skilles ud med henblik på fremtidigt salg 5 Generationsskifte den ene ejer ønsker at stoppe 6 Aktionærsiden 7 Virksomhed opdeles mellem to aktionærer 7 Spaltning af holdingselskab 8 Generationsskifte med medarbejder 9 Hvilke betingelser er der for skattefri spaltning? 10 Hæftelse 11 Kompetente løsninger kræver kompetente rådgivere 12 Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 I mange selskaber opstår der situationer, hvor du bliver nødt til at overveje, hvordan virksomheden skal forsætte og i hvilken form. I FRR s nye temahæfte Skattefri spaltning, når dit firma står ved en skillevej kan du få mere at vide om, hvilke muligheder du har med skattefri spaltning af dit selskab hvis: Din virksomhed skal gøres salgsmoden i forbindelse med et generationsskifte Et generationsskifte hvor en medarbejder ønsker at overtage virksomheden Du og din(e) partner(e) ønsker at udvikle virksomheden i hver sin retning og vil derfor splitte selskabet op I skal generationsskifte, og den ene af jer ønsker at gå på pension Hvis du og din(e) partner(e) er uenige om, hvordan investeringen af midlerne i holdingselskabet skal tilrettelægges Hæftet beskriver de muligheder, som skattefri spalt ning giver dig. Skattefri spaltning er kom pliceret - og du har brug for rådgivning, der tager udgangspunkt i lige præcis din situation, når du skal gennemføre den. Her er det oplagt at kontakte en registreret revisor FRR. 2 3

3 Hvad er spaltning af selskaber? rug af spaltning i praksis Spaltning af selskaber betyder, at du splitter indholdet af selskabet op i flere aktiviteter og placerer dem i to (eller flere) nye selvstændige selskaber. Hvis du vil undgå at betale skat af spaltningen, skal du leve op til en række krav og overholde nogle specifikke tidsfrister. Din registrerede revisor FRR kender dem alle og vil kunne hjælpe dig helt ned i mindste detalje. åde aktie- og anpartsselskaber kan spaltes, og de(t) nye selskab(er) kan enten være aktie- eller anpartsselskab. Hvad sker der, når man spalter et selskab? Aktionærerne i det indskydende selskab skal have et vederlag. Det kan bestå af aktier i det modtagende selskab, af kontanter eller en blanding af aktier og kontanter. Du kan selv bestemme, hvor stor en del af vederlaget, der skal udbetales kontant eller hvor stor en del, der skal bestå af aktier. Du beslutter også selv om nogle aktionærer skal have deres vederlag i aktier, mens andre får det kontant. Spaltningen medfører skatteudskydelse for både selskabet og aktionærerne. For selskabet sker skatteudskydelsen ved, at det modtagne selskab overtager det gamle selskabs skatteforpligtelser. Aktionærernes skat udskydes ved, at de nye aktier anses som købt på samme tid og til samme pris, som det gamle selskabs aktier. Skatteudskydelsen forudsætter, at betalingen sker i aktier eller anparter. Ved kontant betaling beskattes beløbet. Der er forskellige situationer, hvor en spaltning kan bruges til at føre virksomheden videre. En aktivitet skilles ud med henblik på fremtidigt salg Niels ejer alle aktierne i en tømrervirksomhed, der drives fra en ejendom, som selskabet ejer. Niels vil forberede et generationsskifte eller salg af virksomheden og ønsker derfor at udskille tømrervirksomheden i et selvstændigt selskab og beholde ejendommen plus likvider i det oprindelige selskab. Før spaltning Det kan Niels gøre ved at lave en skattefri spaltning, hvor tømrervirksomheden skilles ud fra selskabets øvrige aktiver. Spaltningen modner tømrervirksomheden til at kommende salg, fordi overflødige likvider og ejendommen bliver liggende i det oprindelige selskab. Dermed skal en evt. køber kun sørge for finansiering til selve tømrervirksomheden. Efter spaltning Niels Niels A/S A Ejendom Likvider Tømrer A/S A Ejendom Likvider ApS Tømrer 4 5

4 Aktionærsiden Generationsskifte den ene ejer ønsker at stoppe Niels og Peter ejer hver 50 pct. af Malerfirmaet A/S. Niels er 62 år og ønsker at gå på efterløn. Peter er 48 og ønsker at drive malerfirmaet videre. Et salg af Niels aktier vil udløse beskatning, uanset om han sælger til Peter eller til udstedende selskab. Parterne løser generationsskiftet ved at gennemføre en skattefri spaltning, hvor de danner to nye selskaber. Det ene selskab ejes 100 pct. af Niels og består af likvider og værdipapirer. Det andet selskab ejes 100 pct. af Peter og består af selve Malerfirmaet A/S. Ved at vælge en ophørsspaltning undgår du diskussionen med skattemyndighederne om hvorvidt der er tale om en selvstændig gren af virksomheden. Ved ophørsspaltningen kan parterne frit fordele likvider og virksomheden mellem sig. Virksomhed opdeles mellem to aktionærer To revisorer A og ejer hver 50 pct. af aktierne i et revisionsselskab. Selskabet har både kontor i Odense og i Svendborg. A og er imidlertid blevet uenige om den fremtidige drift og ønsker derfor at dele virksomheden op i to nye selvstændige virksomheder. De gennemfører en skattefri spaltning og danner to nye selskaber. A kommer til at eje 100 pct. af anparterne i Revisor A ApS med kontor i Odense. kommer til at eje 100 pct. af anparterne i Revisor ApS med kontor i Svendborg. Før spaltning Efter spaltning Før spaltning Efter spaltning 50% Niels 50% Peter Niels Peter 50% A 50% A Malerfirmaet A/S Pengetank ApS Malerfirmaet A/S Revisor A/S A Afd. Odense Afd. Svendborg Revisor A ApS Afd. Odense Revisor A ApS Afd. Svendborg 6 7

5 Fakta Ved en spaltning forstås en handling, hvor et selskab overfører en del eller samtlige aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber. Spaltning af holdingselskab A og ejer hver 50 pct. af aktierne i et holdingselskab Sorø Cykelkøb A/S, der ejer 100 pct. af aktierne i driftsselskabet Cykelsmeden ApS. A og er uenige om den fæl les udbyttepolitik. Endvidere vil A starte en ny aktivitet, som ikke vil have noget med at gøre. I denne situation er skattefri spaltning den optimale løsning: Sorø Cykelkøb A/S ophører, og A og stifter to nye holdingselskaber, som de hver ejer 100 pct. Ved spaltningen deler de aktierne i driftsselskabet Cykelsmeden ApS ligeligt mellem de nye holdingselskaber, så de i fremtiden kommer til at eje 50 pct. hver af driftsselskabet. Generationsskifte med medarbejder. Finansiering med egne midler A ejer alle anparterne i et holdingselskab, som igen ejer 100 pct. af aktierne i et murer - aktieselskab, hvor den ejendom, virksomheden drives fra også ligger. er medarbejder og ønsker at overtage murervirksomheden, men mangler midler til at købe den. Generationsskiftet løses ved, at stifter et selskab. Dette selskab stifter så et nyt datterselskab, samtidig med at murervirksomheden spaltes i det nye driftsselskab Murer A/S. Holding A ApS modtager et gældsbrev som betaling for den udspaltede murervirksomhed. Ved spaltningen har man ret til at opskrive værdierne, herunder goodwill i Murer A/S til handelsværdier. De ved spaltningen fatsatte handelsværdier danner grundlag for betaling til Holding A ApS. Ved spaltningen bliver generationsskiftet i overvejende grad finansieret af egne midler. etalingen er skattefri, fordi Holding A ApS har ejet aktierne i Murer & Ejendom A/S i over tre år. Når overtager selskabet via et holdingselskab, så undgår han at skulle søge om aktieombytning på et senere tidspunkt. Et holdingselskab kan være en meget fleksibel løsning, f.eks. hvis der skal inddrages nye partnere eller sælges. Før spaltning Efter spaltning Før spaltning Efter spaltning 50% A 50% A A A Sorø Cykelkøb A/S AA Invest ApS 50% Invest ApS 50% Holding A ApS Holding A ApS Holding ApS Cykelsmeden ApS Cykelsmeden ApS Murer & Ejendom A/S Ejendom A/S Murer A/S 8 9

6 Hvilke betingelser er der for skattefri spaltning Fakta... En skattefri spaltning kræver tilladelse fra Told- & Skattestyrelsen Der skal altid være en forretningsmæssig begrundelse for spaltninger Spaltningsdatoen skal altid være den samme som startdatoen for det modtagne selskabs regnskabsår Du skal opfylde en række betingelser for at kunne gennemføre en skattefri spaltning. Først og fremmest kræver en skattefri spaltning altid en tilladelse fra Told- & Skattestyrelsen, der kan vælge at fastsætte særlige vilkår. En spaltning skal altid være forretningsmæssigt begrundet, og derfor vil Told- & Skattestyrelsen altid foretage en konkret vurdering, før du får tilladelsen. En anden betingelse for skattefri spaltning er, at spaltningsdatoen er den samme som startdatoen for modtagende selskabs regnskabsår. Hvis spaltningen sker ved nystiftelse af det modtagende selskab, giver betingelsen ingen problemer. Men sker spaltningen til et eksisterende selskab med afvigende regnskabsår, er det regnskabsåret for det modtagende selskab, som styrer, hvornår spaltningsdatoen lægges fast. Hæftelse De modtagende selskaber hæfter solida risk med det indskydende selskab for den gæld, som bestod før spaltningsplanen blev offentliggjort. Den solidariske hæftelse gælder ikke skatte- og bødekrav og kan heller ikke overstige værdien af de aktiver og passiver, der er tilført. Underskud Du skal være opmærksom på, at et eventuelt underskud i dit selskab forsvinder ved en spaltning. Obs! Hvis der i din branche kan være risiko for at løbe ind i et erstatningsansvar, bør du overveje andre løsninger end spaltning. En sådan risiko kan veje tungere end de skattemæssige overvejelser og i så fald kan du vælge et direkte salg af aktiver, der følges af egentlig likvidation af det sælgende selskab

7 Kompetente løsninger kræver kompetente rådgivere Med denne folder håber vi, at vi har løftet sløret for nogle af de situationer, hvor skattefri spaltning kan være et brugbart redskab for dig og din virksomhed. Men der er faldgruber og mange særlige for hold du skal tage højde for. Du skal over veje ting i forhold til både din virksomhed og dit liv i øvrigt. Og du skal træffe de rigtige beslutninger. Hvis du skal have det fulde udbytte af en skat - tefri spaltning, kræver det en kompetent rådgiver, der er specialist på området. En re gistreret revisor FRR kan hjælpe dig både med at stille de rigtige spørgsmål, der gør dig i stand til at finde de for dig helt rigtige svar. I fællesskab finder I frem til den løsning, der passer til lige netop dig og din virksomhed kogp.dk Åmarksvej Hvidovre Telefon Telefax

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse

REVISOR POSTEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar. SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN 1 2008 SIDE 2 Ændringer i ansættelseskontrakter pr. 1. januar 2008 SIDE 3 Beskatning af firmaudflugt/-rejse SIDE 4 Holdingselskaber fordele og ulemper SIDE 5

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere