Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt"

Transkript

1 Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny europæisk naboskabspolitik Sammenfatning EU s naboskabspolitik skal revideres. Den har ikke en imponerende resultattavle, for udviklingen går langsomt eller i den forkerte retning i mange nabolande. Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste har lanceret en offentlig høring, hvor aktører i nabolande og i EU kan fremsætte ideer til en ny naboskabspolitik. Indledning Den Europæiske Unions naboskabspolitik blev oprettet i og retter sig mod i alt 16 nabolande ved EU s østlige og sydlige grænser. EU s østlige naboer er medlemmer af europæiske fællesskaber såsom Europarådet, UEFA og Melodi Grand Prix, men når det kommer til EU, har de vidt forskellige tilgange. EU s sydlige partnere har en historisk tilknytning til Europa som tidligere kolonier og deler et kulturelt fællesskab omkring Middelhavet. Men også de har forskellige tilgange til samarbejdet med EU. Naboskabspolitikken er blevet kritiseret for dens ensartede tilgang til disse meget forskellige lande, hvis eneste fællestræk er geografisk nærhed til Europa. Denne note ser på kritikpunkterne og på de tanker og spørgsmål, Kommissionen og Den Fælles Udenrigs- 1/6

2 tjeneste lægger op til med en høring om en ny naboskabspolitik, der løber ind til udgangen af juni. 1 Hvad går kritikken på? Skuffende resultater Der har været fremskridt, hvad angår samhandel. Samlet set er EU s handel med naboskabslandene således øget siden Men derudover har naboskabspolitikken ikke været succesfuld. Det går trægt med de politiske og økonomiske reformer, som naboskabspolitikken søger at fremme. Den økonomiske udvikling er i de fleste nabolande skuffende, alt imens regionerne er blevet stadig mere ustabile: borgerkrig, revolutioner, diktaturer, terrorangreb, militærkup, invasioner mm. præger EU s naboregioner. Fakta: Hvad går naboskabspolitikken ud på? Baggrund: Naboskabspolitikken blev udformet i , da EU s daværende østlige naboer blev medlemmer af unionen, og EU dermed fik nye naboer mod øst. Flere sydeuropæiske lande argumenterede for, at landene omkring Middelhavet også skulle inkluderes i naboskabspolitikken. Mål: Gennem langsigtet engagement, inkl. finansiel støtte og handel, at fremme strukturelle reformer mod markedsøkonomi, demokrati og retsstat i partnerlandene og på den måde fremme stabilitet og økonomisk vækst. Hvilke naboer: EU har partnerskaber med 12 af 16 lande omfattet af naboskabspolitikken: Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Moldova, Marokko, Det Palæstinensiske Selvstyre, Tunesien, Ukraine og Ægypten. EU forhandler med Algeriet om en handlingsplan. Hviderusland, Libyen og Syrien er ikke partnerlande, men omfattet af naboskabspolitikken. Redskaber: 1) Økonomisk støtte gennem naboskabsprogrammet: i alt 15,3 mia. euro i perioden ) Markedsadgang gennem dybe og omfattende frihandelsaftaler med de lande, der er klar til det. 3) Visumliberaliseringer, f.eks. stipendier til studerende. Partnerlande skal udarbejde handlingsplaner for reformer, som EU evaluerer på i årlige fremskridtsrapporter. 1 JOIN(2015)6 Fælles høringsdokument: Mod en ny europæisk naboskabspolitik. 4. marts /6

3 Udvidelseslogik uden medlemsskabsperspektiv Naboskabspolitikken bygger på erfaringerne fra EU s mest succesfulde udenrigspolitiske redskab - nemlig udvidelserne. Derfor er der opbygget et system med handlingsplaner for politiske og økonomiske reformer samt fremskridtsrapporter, der følger op på udviklingen. Problemet er, at der ikke er udsigt til EU-medlemskab. Det er en kilde til frustration for de lande, der ønsker tættere integration med EU (f.eks. Georgien, Ukraine og Moldova). Og for de lande, der ikke ønsker tættere samarbejde med EU, virker systemet med de mange rapporteringer og betingelser bureaukratisk og irrelevant. 2 Behov for opgør med One size fits all EU s naboer er en heterogen gruppe med forskelle inden for økonomi, kultur, historie, politiske systemer, holdning til EU osv. Naboskabspolitikken er blevet kritiseret for dens ensartede tilgang til disse forskellige lande, hvis eneste fælles træk er geografisk nærhed til Europa. I 2008 blev Middelhavsunionen oprettet og i 2009 Det Østlige Partnerskab, men selv inden for de grupper er der store forskelle på behov, udfordringer og muligheder. Regionalt samarbejde og naboers naboer Mange af de udfordringer, EU har brug for at tackle sammen med sine naboer kræver et større geografisk fokus og en mere funktionel tilgang baseret på EU s interesser inden for f.eks. handel, energi eller migration. Eksempelvis kan EU og Libyen ikke alene stoppe strømme af illegale migranter uden at samarbejde med lande i Sahelregionen. Naboskabspolitikkens manglende fokus på regionalt samarbejde og samarbejde med aktører såsom Den Afrikanske Union og Den Arabiske Liga har derfor også været kritiseret. EU s Østlige Partnerskab har i den grad provokeret Rusland. Nogle mener, det var en fejl, at EU tvang de østlige partnere til at vælge mellem en associerings- og frihandelsaftaler med EU eller tættere økonomisk samarbejde med Rusland i den Euroasiatiske Union. I stedet skulle man sikre samarbejde med den Euroasiatiske Union og åbne op for en form for dobbelt medlemskab, så lande som Ukraine kunne handle til begge sider. Andre er uenige og mener, at Rusland udelukkende ser Den Euroasiatisk Union som et geopolitisk redskab, og at der er få fordele for de østlige partnere, idet Rusland ikke respekterer fælles aftalte spilleregler. 3 2 David Cadier: Is the European Neighbourhood Policy a substitute for enlargement? LSE Ideas. 3 Se Rilka Dragneva-Lewers and Kataryna Wolczuk: Trade and geopolitics: should the EU engage with the Eurasian Econiomic union? Europoean Policy Centre, 2. april /6

4 Manglende fleksibilitet Naboskabspolitikkens instrumenter har langsigtet politisk og økonomisk udvikling for øje og er designet til et stabilt politisk miljø. F.eks. tager EU s komplekse procedurer for budgetstøtte måneder at få på plads, mens det tager år at forhandle de omfattende frihandelsaftaler. EU s naboområder har imidlertid været alt andet end stabile. Naboskabspolitikken er ikke velegnet til at tackle uforudsete omvæltninger, som Det Arabiske Forår eller krisen i Ukraine. Manglende konsistens i betingelser Efter Det Arabiske Forår kom naboskabspolitikken i 2011 op til revision. EU indførte stærkere konditionalitet gennem det såkaldte mere for mere -princip, hvor de lande, der leverer reformfremskridt, også modtager mere støtte. Problemet er dels, at princippet ikke bidrager til følelsen af et ligeværdigt partnerskab og dermed svækker nabolandenes ejerskab. I nogle nabolande deler man ikke EU s værdier om retsstat, demokrati og menneskerettigheder, og i mange af landene går udviklingen i en forkert retning. Ifølge logikken i mere for mere -princippet burde EU-støtte derfor stoppe. Det sker imidlertid ikke, og skellet mellem teori og praksis underminerer EU s troværdighed. 4 Medlemsstater kører deres eget løb Det er Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste, der dominerer i naboskabspolitikken præcis som i udvidelsesforhandlinger. Men de bakkes ikke nødvendigvis op af medlemsstaterne. Nogle medlemsstater har tætte bilaterale forhold til nogle af nabolandene og kunne styrke EU s rolle, men i stedet forfølger de egne udenrigspolitiske interesser. Nogle iagttagere taler om, at medlemslandene outsourcer arbejdet med at fremme af værdier (menneskerettigheder og demokrati) til EU, mens de selv forfølger egne ofte økonomiske - interesser i forhold til nabolandene. 5 Hvad lægges der op til i høringen? I sin høring lægger Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste op til revision af naboskabspolitikken indenfor fire områder og stiller på hvert område en række spørgsmål: 4 Stefan Lehne: Time to reset the European Neighborhood Policy. Carnegie Europe. Februar 2014 David Cadier: Is the European Neighbourhood Policy a substitute for enlargement? LSE Ideas. 5 Ibid. 4/6

5 I) Differentiering: Forskellige samarbejdsformer med forskellige lande Hvordan kan EU samarbejde med lande, der ikke ønsker frihandels- og associeringsaftaler med EU? Er det muligt med en form for variable geometri med forskellige slags forbindelser til partnerlande, der ønsker at samarbejde med EU på forskellige niveauer? II) Fokus: Sikre fokus på fælles interesser indenfor forskellige sektorer Hvilke sektorer er vigtigst? Høringspapiret nævner: job og vækst, energi, sikkerhedstrusler, god regeringsførelse samt migration og mobilitet. Hvilke redskaber er mest effektive i samarbejdet indenfor disse sektorer? III) Fleksibilitet: Sikre en mere fleksibel værktøjskasse Hvordan kan man strømline handlingsplaner og fremskridtsrapporter? Hvordan kan man tilpasse princippet mere-for-mere? Hvilke redskaber har EU brug for i lande med omskiftelig udvikling? IV) Ejerskab og synlighed: Sikre at partnerlande føler medejerskab Hvordan kan man bedst tilgodese partnerlandenes ønsker og interesser? Hvordan kan man opnå fordele på kortere sigt? Hvordan fremmes kendskabet til naboskabspolitikken i partnerlandene? Hvordan kan EU s medlemsstater bedre inddrages i politikken? Hvad mener de andre aktører? Medlemslandenes udenrigsministre vedtog den 20. april rådskonsklusioner om den fremtidige naboskabspolitik. Her bekræfter Rådet Kommissionens og Udenrigstjenestens valg af fire fokusmåder. Rådet opfordrer til at fremsætte forslag, der kan sikre sammenhæng mellem naboskabspolitikken og EU s udenrigs- og sikkerhedspolitiske aktioner og sikre koordination med forsvarstiltag. Rådet lægger også op til et bredere EU-engagement med civilsamfund og erhvervsliv i nabolandene. 6 Europa-Parlamentets udenrigsudvalg, AFET, arbejder i øjeblikket på en initiativbetænkning og afholdte 5. maj et møde med repræsentanter fra nationale parlamenter om naboskabspolitikken. Udkastet til initiativbetænkningen beklager, at EU giver for få støttemidler til nabolandene, opfordrer medlemsstaterne til at bakke op om EU s fælles linje og foreslår at udpege særlige udsendinge til henholdsvis øst og syd, som kan stå for den politiske koordinering af den 6 Rådskonklusioner vedtaget af Rådet for Udenrigsanliggender den 20. april 2015 i Luxembourg. 5/6

6 reviderede politik. Lokalt ejerskab og differentiering er også med i udkastet til betænkning. 7 Hvad kommer der nu til at ske? Høringen er rettet mod aktører både i naboskabslandene og i EU. EUdelegationerne i naboskabslandenes hovedstæder vil koordinere konsultationerne i disse lande. Fristen for høringssvar er den 30. juni Kommissionen vil så på baggrund af høringssvarene i efteråret 2015 lancere en meddelelse med forslag til, hvordan naboskabspolitikken skal se ud fremover. Denne meddelelse vil blive politisk drøftet i Rådet. Med venlig hilsen Lotte Rickers Olesen (3330) 7 Draft report ion the review of the European Neighbourhood Policy (2015/2002(INI)) 22. april /6

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020

Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Radikal Udenrigspolitik frem mod 2020 Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 21. marts 2015 Ny Udenrigspolitik i en konfliktfyldt verden: Proaktiv, forebyggende, fremadrettet

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 28.4.2015 COM(2015) 185 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Den europæiske

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere