Supplerende materiale om brugen af hash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende materiale om brugen af hash"

Transkript

1 Supplerende materiale om brugen af hash

2

3 Om hash 66 Den konstante påvirkethed THC, det aktive stof i cannabis, binder sig til hjernens fedtvæv og påvirker psyken i løbet af udskillelsesprocessen på ca. 6 uger (5-8). Ved et forbrug på 2-3 gange om ugen, og derover, vil man fremtræde i en tilstand af konstant påvirkethed 67, og en række af ens tankemæssige funktioner vil køre med nedsat evne. Ilttilførslen til hjernen reduceres med op til 11 %. Man oplever ikke nødvendigvis selv dette stemningsskifte og den nedsatte funktionsevne. Efter et massivt forbrug vil tilstanden med ruspåvirkningen være den tilstand, man oplever sig normal i. I rusen opleves energi og mere tankeklarhed, da man her løfter sig fra det konstant sænkede niveau. Jo mere, man ryger, jo kortere varer den akutte rus, og man må derfor øge sit forbrug. Psykiske og sociale skadevirkninger Brug af hash kan medføre vrangforestillinger panik-reaktioner akutte psykotiske reaktioner flashback reaktioner Hash er et sløvende rusmiddel, der nedsætter reaktionsevnen hæmmer indlæringsevnen hæmmer hukommelsen svækker evnen til at koordinere bevægelser nedsætter ens sproglige formåen nedsætter evnen til refleksion nedsætter tankefleksibiliteten nedsætter evnen til helhedstænkning svækker ens situationsfornemmelse (se nedenstående for uddybning) De påvirkede tankemæssige evner Ovenstående fremstår ofte som et mønster, der præger ens måde at være i verden på. Verden kan opleves som en glasklokke. Genoptræning er mulig.

4 1. Den sproglige formåen Man kan have en tendens til at tænke mere konkret og evnen til at tænke abstrakt mindskes. Det kan være vanskeligt at forholde sig til sine følelser og svært at beskrive og forklare dem for andre. Det kan derfor være svært at indgå i sociale sammenhænge med andre. 2. Erfaringsevne Det kan være svært at lære af sine erfaringer, og man oplever derfor at handle på den samme måde igen og igen. Det kan være svært at ændre sin adfærd, da man kan have svært ved at analysere de uhensigtsmæssige situationer, man ender i. 3. Tankefleksibilitet Ens evne til at være opmærksom og koncentreret mindskes. Det kan fx være svært at lytte og tænke samtidig og derfor svært at indgå i dialog med andre. Ofte kan man have en tendens til at tale i forudfattede meninger samtidig med, at man ikke rigtig lytter til de andre. Man får nemt en oplevelse af at blive misforstået og kan have en tendens til at isolere sig fra sine omgivelser. 4. Korttidshukommelse Ens tidsfornemmelse mindskes. Man kan have svært ved at holde den røde tråd i en samtale og glemmer nemt aftaler, fordi man ofte lever her og nu. 5. Helhedstænkning/kombinationsevne (bevidsthed og identitet) Det kan være svært at udskille det væsentlige i en sammenhæng, forholde sig til tidligere erfaringer samt at sætte alle oplysninger ind i en struktureret sammenhæng. Man kan derfor nemt komme til at føle sig anderledes end andre. 6. Orientering/situationsfornemmelse Både det konkrete (fx geografi) samt det mellemmenneskelige plan svækkes af, at det kan være svært at aflæse fx relationer og udtryk hos andre og at skabe rutiner i sit daglige liv. Ens evne til at planlægge mindskes, og det kan være svært at overskue sin hverdag. Strukturen i hverdagen mindskes. 7. Helhedstænkning Evnen til at skabe sammenhæng i og billeder på de ting, man oplever i livet samt lagre disse i hukommelsen, svækkes. Det kan være svært at huske navne, at huske rutiner i dagligdagen samt indlære nye ting. Ting, man ellers plejer at kunne gøre, kan synes uoverskuelige bare at købe ind og gøre rent bliver vanskeligt. De mellemmenneskelige relationer kan også lide under dette, da man ikke altid føler sig tryg i sociale sammenhænge. Mønsteret opsummeret omhandler fx følgende: Jeg kan stoppe, men jeg vil ikke Mange færdige svar (forudfattede meninger) Man mister tråden Mange ting i gang, men ingenting sker, eller de kan være svære at fuldføre Omgivelserne har ikke ens store interesse

5 Ingen tidsfornemmelse Glemmer aftaler Manglende struktur og planlægning Man ændrer langsomt sin tilgang til verden. Ens forståelse og adfærd ændres, næsten uden man opdager det. Når man ofte ryger hash, vil man sjældent forbinde tilstanden af konstant påvirkethed med hashen. Kun den akutte rus forbindes med hashen, og da man ofte føler sig mere klar i hovedet under den akutte rus, ser man ikke nødvendigvis nogen grund til at stoppe med at ryge. Når/hvis man alligevel beslutter sig for at stoppe med at ryge, er det vigtigt at kende til de abstinenssymptomer, man blandt andet vil kunne opleve. Ligeledes er det vigtigt at vide, at der vil være en periode, hvor man oplever at fungere dårligere, end mens man røg. Afgiftningssymptomer Kvalme, ondt i maven Snue, løbende næse Ondt i muskler Søvnforstyrrelser Svedeture (kold/varm) Forøget drømmeaktivitet Hovedpine/tandpine Forøget følsomhed Ude af stand til at distancere sig fra problemer (man fanges ind i dem) Følelse af ensomhed og isolation Frustration Angst og paranoia Ulyst (til flere ting, fx at spise) Træthedsfornemmelse Rastløshed Nervøsitet Irritabilitet Sænket stemningsleje (kan opleves depressivt)

6 Hash og de kognitive/tankemæssige funktioner Ved at læse nedenstående, kan du danne dig et billede af hvor meget, hash har nedsat din funktionsevne. Sæt kryds, hvor du har mærket til en funktionsnedsættelse. Sæt to krydser, hvor du finder nedsættelsen særlig alvorlig. Funktion Beskrivelse Sæt kryds Rent sprogligt Drage korrekte beslutninger Fleksibilitet i tankegangen At du er blevet dårligere til at finde ord for det, du vil sige, og at andre har svært ved at forstå, hvad du mener At du selv får sværere ved at forstå, hvad du mener At du oplever dig selv som afskåret fra omverdenen At du føler dig ensom At du bliver misforstået At du er blevet dårligere til at vurdere, hvad du siger, og hvordan du opfører dig At du gentager fejl uden at kende årsagen At du ikke længere tager dig af de fejl, du begår At du føler tomhed og tristhed til daglig At du føler dig utilstrækkelig og mislykket At du ikke kan gøre flere ting samtidig uden at tabe tråden At du er blevet mere ensidig At du har svært ved at fokusere din opmærksomhed At du har problemer med at fastholde koncentrationen At du ikke lytter så meget til, hvad andre synes At du har svært ved at diskutere på en frugtbar måde At du og dem, du ryger med, taler til og ikke med hinanden Hukommelsen Tænke i helheder At du let taber tråden, når du taler At du glemmer aftaler, tider, møder o.l. At du har svært ved at vurdere tiden At du har svært ved at planlægge flere dage ud i fremtiden At du har fået sværere ved at læse bøger At du sjældent ændrer din mening, moral eller vurdering

7 At du får stadig sværere ved at sortere al information At du får stadig sværere ved at skille væsentlig information ud At du får stadig sværere ved at forstå nuancerne i informationen At du har svært ved at føle dig som deltager At du opfatter det, som om du lever et alternativt liv (uden for samfundet) At du har følelsen: Jeg er anderledes, jeg er ikke som de andre, jeg er unik At du har en voksende følelse af, at du ikke kender dig selv Orientering i rummet At du ikke lægger mærke til, hvad der sker i dine omgivelser At du har svært ved at skabe dag- og ugerutiner At du ikke lægger mærke til skift i årstiderne At du ikke er så interesseret i, hvad der sker omkring dig At du ikke bemærker, at tiden går At du ikke er optaget af relationer mellem mennesker At du ikke planlægger/strukturerer din dag Hukommelse for helheder At du har svært ved at fastholde nyerhvervede færdigheder At du har svært ved at huske, hvilke relationer, forskellige personer har til hinanden At du har svært ved at huske rutiner At du bliver tiltagende usikker på, hvordan du skal opføre dig

8 Mange hashrygere oplever... Når du lige har røget Hvis du ryger ofte Reaktionstid forlænget med % Forandret EEG-mønster ved døsighed og søvnighed Forandring af måden at tænke på Panikreaktioner Forbigående hukommelsesforstyrrelser Forringet korttidshukommelse Tiden opleves længere eller kortere Tidsrækkefølgen i tankerne brydes Forringet evne til problemformulering og begrebsdannelse Forringet opmærksomhedsfunktion Forstyrrelser i impulskontrol Afbrydelser i den normale pubertetsudvikling Passiv adfærd Formindsket seksualdrift Ændret søvnrytme Hovedpine Nedsat blodomløb i hjernen Forringet tænkeevne Hurtige skift og afbrydelser i tankemønstret Nedsat koncentration Nedsat indlæringsevne Nedsatte verbale evner Nedsat evne til at tænke i helheder Nedsat korttidshukommelse Ændret oplevelse af tid Passivitet Nedsat ansvarlighedsfølelse Øget følsomhed Følelse af meningsløshed Abstinenser i form af uro, søvnvanskeligheder, snue m.m. 69 Med inspiration fra Lundqvist, T. og Ericsson, D. : Ud af hashmisbrug: en ambulant behandlingsmodel. Oversat af H. Juel Jensen og J. May, Schønberg, 1999

9 Abstinenssymptomer Symptomområde Symptom Genkendeligt sæt kryds Stemning Adfærd Fysisk Irritation Nervøsitet Depression Vrede Stærk trang til hash Rastløshed Problemer med søvn Mangel på appetit Mærkelige drømme Særlig meget appetit Voldelige udbrud Hovedpine Rystelser Tilstoppet næse Svedeture Hedeture Feberagtig Tynd mave Kvalme Muskelsammentrækninger Kuldefornemmelse Hikke

10 Ændringscirklen Ændret adfærd HOLDNINGSÆNDRINGER Forbereder ændring Overvejer ændring Påbegynder ændring Vedligeholder ændring Tilbagefald ADFÆRDSÆNDRINGER Førovervejelser om ændring

11 Undersøgelse af fordele og ulemper Emne : Fortsat hashrygning Fordele Emne (modsat): Ingen hashrygning Fordele Ulemper Ulemper

12 Hvad går gennem hovedet på dig? Tanker Hvad mærker du i kroppen? Krop Følelser Hvad føler du? Adfærd Hvordan handler du?

13 Dagbog over trang 80 Dato /tid Situation, tanker og følelser Intensitet af trang (0-100) (0-10) Varighed Hvordan håndterede jeg trangen? Eksempel Torsdag kl Skændes med kæresten Han er en idiot Ked af det, vred minutter Ringede til veninde og snakkede om det

14 Kontroller trangen Hvilke 5 faktorer (mennesker, steder, ting) er de stærkeste til at give dig hashtrang? Hvilke aktiviteter har du gode erfaringer med kan aflede din trang? (Beskriv op til 5 forskellige aktiviteter)

15 Mine støttepersoner Navn: Træffes: Dag Aften Nat Telefon hjemme: Telefon arbejde: Mobiltelefon: Navn: Træffes: Dag Aften Nat Telefon hjemme: Telefon arbejde: Mobiltelefon: Navn: Træffes: Dag Aften Nat Telefon hjemme: Telefon arbejde: Mobiltelefon: Navn: Træffes: Dag Aften Nat Telefon hjemme: Telefon arbejde: Mobiltelefon: Navn: Træffes: Dag Aften Nat Telefon hjemme: Telefon arbejde: Mobiltelefon:

16 De tre faser de første 6 uger efter rygestop Følgende gennemgang skal forstås som en bred ramme, som er baseret på de lighedspunkter, der ses, fra hashryger til hashryger. Det er derfor ikke ens for alle, og der kan forekomme variation i intensitet og grad af de symptomer, man oplever. Ligeledes skal faserne også ses som varierende i tid fra person til person. Fase 1 frem til 12. dagen efter ophør I denne første periode vil det være normalt at opleve: kolde og varme svedeture, muskelsmerter, snue, søvnforstyrrelser, hovedpine, forøget drømmeaktivitet (herunder mareridt), tiltagende modvilje, øget følsomhed, uformåen i at holde problemer på afstand, følelse af forladthed og isolation, tankemylder/oplevelse af at blive skør (fx med angst eller når situationer opleves som uoverskuelige) Man kommer nemt til at forbinde disse symptomer med en normalsituation uden hash dvs. et liv, som ikke synes videre tiltalende. Ubehaget og angsten knyttet til denne periode kan ofte forårsage tilbagefald. Efter cirka en uge vil ubehaget og angsten opleves som stærkere end den motivation, man oprindeligt oplevede med hensyn til at komme ud af sit forbrug, og det kan være svært at holde fast i ønsket om at blive stoffri. En stor del af det aktive stof, THC, udskilles, og man oplever ikke længere den beroligende effekt, som tilstanden af konstant påvirkethed plejer at give en. Tilbagefald ses ofte i denne periode, og det er vigtigt at være indstillet på at lære af disse, hvis de skulle forekomme. Fase 2 fra 12. dagen til 21. dagen I denne periode er det normalt at opleve følelser som: ensomhed, isolation, forladthed, stærk glæde, øjeblikke af opstemthed, ængstelighed, bekymring.

17 Det kan være svært at forstå og/eller håndtere følelserne. Først cirka 3 uger efter ophør med rygning vender denne evne langsomt tilbage. Denne 2. fase kan være svær at orientere sig i, da man oplever mange nye følelser og begynder at orientere sig mod verden på en ny måde. I denne periode er det normalt at opleve konflikter med ens nære, da de også ofte lægger mærke til, at man ændrer sig. Det er en god ide at være opmærksom på og måske skrive de ændringer ned, man oplever. Tågen letter langsomt, og man vil stadig være præget af søvnforstyrrelser, men få nemmere ved at koncentrere sig. Fase dagen til?... Hukommelsen vil i denne periode være bedret, og angsten vil begynde at klinge af. Tidsopfattelsen er ved at forandre sig, og man kan have en fornemmelse af ikke at udvikle sig hurtigt nok. Det er vigtigt at have tålmodighed og tage ét skridt ad gangen. I denne periode er det normalt at opleve: stoftrang, øget følsomhed, øget nærtagenhed, usikkerhed, gryende mere sikker fornemmelse af dig selv Generelt kan det være vigtigt, når man oplever trang, at tjekke simple ting, som fx: Har jeg fået nok at drikke i dag, Er det fordi, jeg er sulten, Er det fordi, jeg lige er kommet fra sport, og min krop er fysisk træt o.l.. Dette, fordi man som misbruger kan have svært ved at aflæse almindelige fysiske signaler og derfor nemt kan komme til at forveksle helt naturlige signaler med trang.

18 Grafisk fremstilling af afgiftningsfasen ved hash Kurven er her fremstillet mere kantet, end den opleves i virkeligheden, og varierer fra person til person. 100 THC % Tristhed / angst % Tankevrimmel 50 0

19 Dette hæfte er udgivet med tilladelse fra Københavns Kommune Hash- og Kokainprojektet, Projektleder Christian Solholt Anne Sofie Holmgaard Brønden Anne Vedel Howard Peter Petrovics Revideret af Anne Sofie Holmgaard Brønden Anne Vedel Howard Peter Petrovics 3. reviderede udgave Copyright 2007, Københavns Kommune (februar 2010)

20 GENTOFTE KOMMUNE

for dig som vil ud af hashmisbrug

for dig som vil ud af hashmisbrug for dig som vil ud af hashmisbrug Materiale fra Rådgivningsbyrån i nakotikafrågor Lund oversat og redigeret af Annette Aronsø cand.psych. Det Ambulante Team Misbrugscentret Hillerød, september 1997 Email:thomas.lundqvist@neurokemi.lu.se

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Hvorfor vi ryger...? mønster omkring rygningen. Fx. Der er ikke. På vej i vanen

Hvorfor vi ryger...? mønster omkring rygningen. Fx. Der er ikke. På vej i vanen Afhængighed Af Merete Strømming 16 Nr. 20. 2000 Hvorfor vi ryger...? Rygning er resultatet af et samspil mellem fysiske, sociale og psykologiske forhold. Når rygevanen først er veletableret, er der udviklet

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Borderline et liv med færre torne

Borderline et liv med færre torne Borderline et liv med færre torne Til mennesker med en borderline personlighedsstruktur og deres pårørende Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere