Meddelelse nr Til NASDAQ Copenhagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen"

Transkript

1 Meddelelse nr Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: CVRnr.: Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling, som afholdes onsdag den 15. april 2015, kl i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 10. april 2015 enten via aktionærportalen på eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S. Under generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe samt wienerbrød. Hele generalforsamlingen vil blive transmitteret direkte via webcast på dansk og engelsk. Webcastet og nærmere information herom kan findes på selskabets hjemmeside, Webcast vil kun omfatte podie og talerstol. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning. 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse. 4. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2015/ Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2014 på DKK 11,30 pr. aktie á nominelt DKK 10. Udbyttet udbetales den 20. april 2015 efter generalforsamlingens godkendelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg sker for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen: HeinzJürgen Bertram, Carsten Bjerg, Lars Frederiksen, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas Kähler. En beskrivelse af baggrund og erhverv for de personer, som indstilles til valg af bestyrelsen, samt bestyrelsens motivation herfor, kan ses på selskabets hjemmeside,

2 Meddelelse nr Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: CVRnr.: Side 2/3 Såfremt ovennævnte kandidater vælges, forventer bestyrelsen at konstituere sig med Bjørn Høi Jensen som formand og Carsten Bjerg og Thomas Kähler som henholdsvis første og anden næstformand. 7. Valg af revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor. 8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Forslag fra bestyrelsen: 8a. Bemyndigelse til køb af egne aktier. 9. Eventuelt. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel Aaktier som Baktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen på købstidspunktet ikke afviger mere end 10 % fra den senest noterede børskurs. Aktiekapital, stemmeret og vedtagelseskrav Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK heraf en A aktiekapital på nominelt DKK (fordelt på aktier af nominelt DKK 10) og en Baktiekapital på nominelt DKK (fordelt på aktier af nominelt DKK 10). Hver Aaktie på nominelt DKK 10 giver ti stemmer og hver Baktie på nominelt DKK 10 giver én stemme, jf. vedtægternes 9.b. Stemmeret tilkommer aktionærer, som på registreringsdatoen, onsdag den 8. april 2015, enten er noteret i selskabets ejerbog eller har givet selskabet meddelelse om ændret ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen, jf. vedtægternes 9.c, og som rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme. Hvert af forslagene på dagsordenen kan vedtages med simpelt flertal. Adgangskort Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 10. april Adgangskort kan rekvireres på følgende måder: (a) ved elektronisk tilmelding via aktionærportalen på ved brug af det kodeord og depotnummer, der er tilsendt navnenoterede aktionærer, eller NemID, eller (b) ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Blanketten er tilsendt navnenoterede aktionærer, der har anmodet om det, og kan endvidere hentes på selskabets hjemmeside, Adgangskort vil blive udsendt fra torsdag den 9. april Fuldmagt En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved fuldmagt på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en

3 Meddelelse nr Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: CVRnr.: Side 3/3 skriftlig, dateret fuldmagt. Blanket til afgivelse af fuldmagt er tilgængelig på selskabets hjemmeside, og kan desuden rekvireres hos Computershare A/S. Udfyldte fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 10. april Fuldmagten kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på Brevstemme En aktionær kan udnytte sin stemmeret ved afgivelse af en brevstemme. Blanket til afgivelse af brevstemme er tilgængelig på selskabets hjemmeside, og kan desuden rekvireres hos selskabet eller Computershare A/S. Afgivne brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 14. april Brevstemme kan indsendes skriftligt som brev eller afgives elektronisk via aktionærportalen på Offentliggørelse af dokumenter Indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag med bilag 1, oplysninger om stemme og kapitalforhold på indkaldelsestidspunktet, revideret årsrapport samt blanket til afgivelse af fuldmagt og brevstemme er tilgængelige på selskabets hjemmeside, i perioden fra offentliggørelsen af indkaldelsen til datoen for generalforsamlingen. En trykt kopi af ROCKWOOL Koncernen 2014 (brochure med årsrapporten uden det fuldstændige regnskab) og ROCKWOOL Fondens årsrapport 2014 kan bestilles på vores hjemmeside senest søndag den 29. marts 2015 til modtagelse inden generalforsamlingen. Spørgsmål Selskabet opfordrer alle aktionærer til aktivt at tage del i selve generalforsamlingen, herunder ved at fremkomme med spørgsmål til selskabets ledelse om eventuelle forhold, som måtte ønskes afklaret. Frem til dagen før generalforsamlingen kan aktionærerne ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenterne til brug for generalforsamlingen. Med venlig hilsen ROCKWOOL International A/S På vegne af bestyrelsen Bjørn Høi Jensen, bestyrelsesformand

4 Bilag 1: Kandidater til bestyrelsen BJØRN HØI JENSEN Formand Fødselsdato: 6. oktober 1961 Valgt til bestyrelsen: 2009 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Direktør i Zeno ApS 1985: Cand.polit. i økonomi, Københavns Universitet Karriere 2011: Direktør i Zeno ApS : Medlem af investeringskomiteen i EQT : Partner i EQT : Investeringsrådgiver i København og London Medlem af formandskabet Formand for revisionskomiteen. I overensstemmelse med dansk lovgivning om revisionskomiteer er Bjørn Høi Jensen det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængigt og besidder den påkrævede indsigt på revisions og regnskabsområdet. Formand for vederlagskomiteen Næstformand for bestyrelsen i Erhvervsinvest Management A/S. Formand for bestyrelsen i CEPOS. Medlem af bestyrelsen i Bevica Fonden. Begrundelse for genvalg Bjørn Høi Jensen har omfattende erfaring inden for generelle ledelsesforhold og finansforhold fra sine tidligere ansættelser i private equity og banksektorerne.

5 Formand for bestyrelsen DKK Tillæg for Formand for revisionskomiteen DKK Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK CARSTEN BJERG Første næstformand Fødselsdato: 12. november 1959 Valgt til bestyrelsen: 2011 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne 1985: Advanced Course in Production Methods and Management, Cambridge Universitetet 1983: Akademiingeniør, Danmarks Ingeniør Akademi Karriere 2013: Bestyrelsesmedlem : Adm. direktør for Grundfos Holding A/S og koncernchef for Grundfos koncernen : Vicekoncernchef, Grundfos Management A/S : Koncerndirektør, Produktion & Logistik, Grundfos Management A/S : Direktør, International Produktion, Grundfos Management A/S : Produktliniedirektør, Danfoss A/S : Produktionschef / Fabrikschef, Danfoss A/S : Projektleder, Danfoss A/S : Turnusingeniør, Danfoss A/S Medlem af formandskabet Medlem af vederlagskomiteen Næstformand for bestyrelsen i Højgaard Holding A/S. Medlem af bestyrelserne i Vestas Wind Systems A/S og MT Højgaard A/S. Formand for bestyrelsen i Markedsmodningsfonden.

6 Begrundelse for genvalg Carsten Bjerg har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en international koncern (Grundfoskoncernen) samt indgående viden om R&D, produktion og bæredygtighed. Næstformand for bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK THOMAS KÄHLER Anden næstformand Fødselsdato: 2. november 1970 Valgt til bestyrelsen: 2008 Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Adm. direktør for ROCKWOOL Scandinavia 2008: MBA, Copenhagen Business School 1998: HD 1. del, Copenhagen Business School 1993: Akademiingeniør, Danmarks Tekniske Universitet Karriere 2009 : Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia : Administrerende direktør i RockDelta A/S : Salgsdirektør RFS Denmark A/S (Alcatel Group) : Regional Salgschef RFS Denmark A/S (Alcatel Group) : Regional Salgschef Howden Denmark A/S : Regional Salgschef Ametek Denmark A/S Medlem af formandskabet. Medlem af vederlagskomiteen. Medlem af Kählerfamiliens møder. Administrerende direktør i ROCKWOOL Scandinavia. Næstformand for bestyrelsen i Betterhome ApS

7 Begrundelse for genvalg Thomas Kähler har erfaring inden for ledelse, marketing, salg og forretningsudvikling i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. Honorar for 2014/2015 fastsat af generalforsamlingen april 2015 Næstformand for bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af vederlagskomiteen DKK HEINZJÜRGEN BERTRAM Fødselsdato: 18. september 1958 Valgt til bestyrelsen: 2011 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne Nationalitet: tysk Adm. direktør for Symrise AG 1987: PhD Kemi, Universitet i Hannover, Tyskland 1985: Civilingeniør, Universitet i Hannover, Tyskland Karriere 2009 : CEO, Symrise AG : Direktør, Flavour Division, Symrise AG : Chief Technology Officer & Global Head of Operations of Symrise AG : Chief Technology Officer & President, Aroma Chemicals Division, Symrise AG : Corporate VP, Corporate Research, Symrise AG : Corporate VP, R&D, Haarmann & Reimer : Corporate VP, R&D Flavors, H&R Holzminden, Haarmann & Reimer : VP, Technical Services, H&R Florasynth, Teterboro, NJ, USA : Direktør, Technical Services, H&R Corporation, Springfield, NJ, USA : Laboratorieleder, Flavour & Fragrance Research, Corporate Research, Haarmann & Reimer : Laboratorieleder, Landbrugskemisk & Farmaceutisk Forskning, Centralforskningsenhed, Bayer AG : Videnskabelig assistent, Instituttet for organisk kemi ved Leibniz Universitetet i

8 Hannover Medlem af revisionskomiteen. Medlem af bestyrelsen i Novozymes A/S, Danmark. Medlem af bestyrelserne i Nord/LB Region Holzminden og Deutsche Bank Region Hannover. Begrundelse for genvalg HeinzJürgen Bertram har omfattende erfaring med strategisk ledelse af en internationalt ekspanderende koncern (Symrise AG) med hovedsæde i ROCKWOOL koncernens største enkeltmarked, Tyskland, samt indgående kendskab til R&D og sourcing af råvarer. Andre medlemmer af bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK LARS FREDERIKSEN Fødselsdato: 9. september 1958 Valgt til bestyrelsen: 2014 Uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne 2014: International Directors Program (bestyrelsesuddannelse), INSEAD, Frankrig 1998: Advanced Management Program, INSEAD, Frankrig 1983: Cand. Merc., Handelshøjskolen i København Karriere 2013: Bestyrelsesmedlem : CEO Chr. Hansen Holding A/S : Executive Vice President, International Operations, Chr. Hansen Holding A/S : Executive Vice President, Bio Ingredients Division, Chr. Hansen Holding A/S : Executive Vice President, Dairy Ingredients Division, Chr. Hansen A/S : Vice President, Dairy Ingredients Division, Chr. Hansen A/S

9 : Corporate Strategic Planning, Chr. Hansen Holding A/S : Directeur Commercial, Chr. Hansen France SA : Attache de Direction, Chr. Hansen France SA Formand for bestyrelsen i Matas A/S. Næstformand for bestyrelsen i Falck A/S. Medlem af bestyrelserne i Widex A/S, Hedorf Holding A/S, Hedorfs Fond, og Augustinus Industri A/S. Næstformand for bestyrelsen i Komiteen for God Selskabsledelse. Medlem af bestyrelsen i PAI Partners SA, Frankrig. Begrundelse for genvalg Lars Frederiksen har omfattende erfaring i globale og teknologi intensive businesstobusinessaktiviteter (Chr. Hansen Holding A/S). Andre medlemmer af bestyrelsen DKK SØREN KÄHLER Fødselsdato: 25. juli 1950 Valgt til bestyrelsen: 2013 Ikke uafhængig iflg. corporate governance anbefalingerne 1977: Civilingeniør (Kemi) Danmarks Tekniske Universitet Karriere : Økonomichef i ROCKWOOL Engineering, ROCKWOOL International A/S : Økonomidirektør i ROCKMENT A/S : Teknisk Projektchef i F. L. Smidth & Co. A/S (Danmark) : Projektleder i F. L. Smidth & Co. A/S (Irak)

10 : Forretningsingeniør i F. L. Smidth & Co. Ltd. (UK) Medlem af revisionskomiteen. Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden. Medlem af Kählerfamiliens møder. Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Medlem af bestyrelsen i Fonden Sagnlandet Lejre. Begrundelse for genvalg Søren Kähler har erfaring inden for ledelse i internationale koncerner samt nære forbindelser til større aktionærer. Andre medlemmer af bestyrelsen DKK Tillæg for medlemmer af revisionskomiteen DKK LARS ELMEKILDE HANSEN Fødselsdato: 25. december 1960 Valgt til bestyrelsen: 2014 Medarbejdervalgt Senior Project Manager, ROCKWOOL International A/S 1989: HD logistik, Handelshøjskolen i København 1986: Cand.Polyt. (maskinlinien), Danmarks Tekniske Højskole Medlem af bestyrelsen i ROCKWOOL Fonden.

11 Andre medlemmer af bestyrelsen DKK DORTE HANNE PAGE LARSEN Fødselsdato: 15. maj 1955 Valgt til bestyrelsen: 2014 Medarbejdervalgt Senior Transport Coordinator, ROCKWOOL International A/S 1982: indenfor indkøb/shipping/logistik/forsikring 1973: Roskilde Handelsskole Andre medlemmer af bestyrelsen DKK CONNIE ENGHUS THEISEN Fødselsdato: 20. november 1960 Valgt til bestyrelsen: 2006 Medarbejdervalgt

12 International Market Intelligence Manager Residential, ROCKWOOL International A/S 1994: HDA, Odense Universitet 1985: Cand.Mag., Odense Universitet, tysk hovedfag, engelsk bifag Andre medlemmer af bestyrelsen DKK

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012

ROCKWOOL koncernen. Salgskontorer, administration, etc. Fabrik X Planlagt fabrik. ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL Rapporten 2012 ROCKWOOL koncernen ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet')

VEDTÆGTER. for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) (Selskabet') VEDTÆGTER for COWI Holding AIS (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet') Marts 2014 10 ~lavn 1.1 5elskabefs navn er COW1 Holding ØS. 2. F~~r~~9 2.1 Selsk~befis formål er at drive holding-virl~somhed ; herunder

Læs mere