ckb VÆKST GENNEM JOB OG UDDANNELSE Særlige aktiviteter: Opkvalificering af medarbejderne: Samarbejde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ckb VÆKST GENNEM JOB OG UDDANNELSE Særlige aktiviteter: Opkvalificering af medarbejderne: Samarbejde:"

Transkript

1 Særlige aktiviteter: RENEW-DK RENEW er et intensivt, recovery-orienteret, uddannelsesrettet støtte- og mentortilbud til unge med psykiske sårbarheder med fokus på at hjælpe den unge til at få struktur og sammenhæng på sit forløb - også på tværs af sektorer. RENEW er afprøvet med succes i USA, men endnu ikke Danmark. Der er tilknyttet (aktions)forskning med det formål at justere og implementere RENEW, så modellen kan anvendes i en tværsektoriel dansk kontekst i beskæftigelsesregi i Københavns Kommune og psykiatrisk regi i Region Hovedstaden. Ung i afklaring Et ressourcetungt afklaringsforløb, hvor psykiater, kliniske psykologer og socialrådgivere via samtaler og konference beskriver og analyserer den unges udfordringer psykologisk og socialt. Behandlingsplan foreslås evt. og der henvises til egen læge. Opkvalificering af medarbejderne: For at ruste medarbejderne bedst muligt til at arbejde med vores målgruppe af unge har vi det seneste år haft følgende fokusområder inden for kompetenceudvikling: - Facilitering af gruppeprocesser via Attractor Rambøll - Kendskab til og arbejde med psykisk sårbare unge via Stolpegården og Psykiatrifonden - Efteruddannelse af FVU-lærere via Metropol Nye fokusområder, der er under udvikling/planlægning: - Mentoruddannelse via HR i BIF - Specialpædagogik Samarbejde: Ud over det interne BIF-samarbejde, samarbejder vi med SOF, SUF og UU, GRUK, erhvervsskolerne, KVUC, Psykiatrisk Center i Ballerup, University of New Hampshire Institute on Disability, Stolpegården, politiet og en række kommunale og private virksomheder. VÆKST GENNEM JOB OG UDDANNELSE BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN center for kompetence og brobygning ckb

2 center for kompetence og brobygning fakta Teglværksgade nr. 27 og 31. Ca. 130 medarbejdere primært undervisere, vejledere, mentorer og administrativt personale. Vi uddanner selv kontor- og caterelever, ligesom vi har et par EGU-praktikpladser i køkkenet. Faciliteter: Undervisnings-, samtale- og kontorlokaler. Derudover kantine, café, medarbejderrum, kursistrum og trykkeri. Kerneopgave: Brobygning: Facilitere processer, hvorigennem de unge udvikler kompetencer og ressourcer. Målgrupper: - Uddannelsesparate - Aktivitetsparate (primær målgruppe). Unge med psykiske og sociale udfordringer. Unge med helbredsmæssige udfordringer. Unge med behov for helhedsmentor Alle målgrupper kan mangle fundamentale almene kompetencer. Overraskende mange af de aktivitetsparate unge er psykisk sårbare eller psykisk syge. Ca unge heraf 300 som kun skal have helhedsmentor. Metoder: Grundlæggende forsøger vi at skabe et undervisningsmiljø, så aktiveringen bliver en træningsbane i forhold til senere deltagelse i ordinær uddannelse. I forhold til sociale, helbredsmæssige og psykiske barrierer arbejder vi med mestring og empowerment. Unge, der ikke har de nødvendige almene færdigheder eller karakterer i dansk og matematik, deltager i FVU. Vi samarbejder med KVUC om undervisningen, men snart skulle vi gerne som den første kommunale organisation have vores egen godkendelse og driftsoverenskomst. Kernen i al aktivering hos os er undervisning støttet af mentoraktiviteter. Men vi har også: - Samtaler i forbindelse med kontaktforløbene - En kvik-vejledning, der hurtigt afklarer og hjælper med, hvad der måtte være omkring ydelser m.m. - Socialfagligt rådgivningsteam, der hjælper med at håndtere tungere problemstillinger som hjemløshed, vold, incest m.v. - Psykologisk rådgivning (i samarbejde med SOF) - Gruppeaktiviteter og individuel rådgivning m.h.p. at hjælpe unge ud af hashmisbrug - Intern praktik til de unge, der endnu ikke helt er klar til at komme i praktik i rigtige virksomheder.

3 Idris Alder: 19 Bor hos sine forældre Uddannelse: Ikke afsluttet folkeskolen Straffeattest: Ikke ren Drømmer om: At blive mekaniker, tjene mange penge, selvstændig Idris er vokset op på Nørrebro. Han har boet i det samme kvarter hele sit liv, og han har svært ved at forestille sig en verden uden kvarteret. Idris bor i en lejlighed med sin mor, far og tre søskende, en storesøster, en lillebror og en lillesøster. Det er en muslimsk familie. Idris har prøvet de fleste skoler i området, han har ikke passet ind og det har ikke været muligt for ham at gøre 9. klasse færdig. Han beskriver sig selv, som en magnet for problemer, når det kommer til skolegang. Han mener, at lærerne ikke har kunnet lide ham, at han er blevet behandlet anderledes og at han aldrig undervejs får den chance, han har brug for. Der, hvor han har fået lov til at være sig selv, og den han virkelig er, er i kvarteret. De respekterer ham. I dag på ckb er Idris, når han kommer, at finde på gangene eller i rygeområderne. Han går ikke ind i klasserne, for han vil ikke gå i skole. Han er tilknyttet eller relateret til bandemiljøet. Det betyder, at der er perioder, hvor han siger, at ckb er farligt for ham, derfor bliver han væk. Andre gange bliver han væk, fordi han skylder penge. Idris har gæld, og han er nødt til at skaffe penge. Hvis han skal noget med uddannelse og fremtid, skal det være noget, hvor han selv kan bestemme, og hvor han har mulighed for at tjene gode penge, ellers kan vi godt glemme det. Der er dage, hvor han gerne vil, og hvor han ser en anden fremtid end det spor han kører på nu. Men de fleste dage kan han ikke sidde stille, der skal være noget, han kan gøre. I det lukkede klasselokale oplever han sig selv som ti år, han bliver vred og nægter at finde sig i, at en lærer, siger til ham, hvad han skal gøre. Han råber op og går.

4 Mikkel Alder: 27 Bor sammen med en ven Uddannelse: Afsluttet 9. klasse Straffeattest: Ren Tentativ diagnose: Aspergers, skizoid lidelse Drømmer om: At leve af at lave musik, gå på universitet Mikkel er vokset op med sin mor, far og storebror. Frem til forældrenes skilsmisse, hvor han er 13 år, er det et hjem med mange skænderier og megen råben. Han oplever det, som om hans forældre ikke er særligt opmærksomme heller ikke efter skilsmissen. Mikkel føler sig altid anderledes. Han er ikke tilpas i sociale sammenhænge hverken i sin tidlige barndom eller senere i sin skolegang. Som teenager trækker han sig mere og mere ind i sig selv. Han kan ikke forstå de sociale omgangsformer og føler, at han ikke kan tale med de andre. Han kan ikke se, hvad han skal sige. Han bliver ked af sit liv og har ikke lyst til det. Det der betyder noget for ham og gør ham glad er musik. Mikkel er aldrig startet på en uddannelse, han har ikke på noget tidspunkt set det som en reel mulighed. Hans omgivelser tror heller ikke på, at det er muligt. Han har engang prøvet at arbejde, men aldrig prøvet at blive i et job længere end tre måneder. Det er ikke muligt for ham. På ckb skal Mikkel fortælle om sin situation, han oplever det som vanskeligt, uoverskueligt og græder meget undervejs. Han oplever en manglende lyst til livet og manglende energi han ser ikke en vej. Mikkel oplever ikke, at han kan påvirke sit eget liv. Han oplever enhver situation som en potentiel ny forhindring og oplever de fleste hændelser i dagligdagen som modstand mod ham. Han har prøvet at være i gruppeforløb, men oplevede det som så vanskeligt, at han ikke kom de efterfølgende gange. Han vil gerne have en fremtid med det, han holder af - musik. Men han ved ikke, hvordan han skal gøre det, eller hvor han skal begynde. Han har gennem sit liv oplevet meget få succeser socialt, men har undervejs i folkeskolen prøvet at få gode karakterer.

5 Nelly Alder: 26 Leder efter lejlighed sammen med sin kæreste bor hos en veninde Civilstand: Har en kæreste. En søn på 7 år fra tidligere forhold, han bor i Fakse; ser ham hver anden weekend Uddannelse: Afsluttet 9. klasse, startet på grundforløb til frisørskolen, grundforløb som tandklinikassistent, men fik ikke elevplads, startet på SOSU grundforløb Straffeattest: Ikke ren Drømmer om: At blive frisør med egen salon Nelly er vokset op i København med forældre og to mindre søskende. Hendes far er sjældent hjemme. Som Nelly husker det, var han enten i fængsel eller sammen med sine venner. Når han er hjemme, er han voldelig over for hendes mor. Volden står på frem til Nelly er 15 år, hvor hendes far flytter sammen med en ny kæreste. Efterfølgende får hendes mor en kæreste, og de flytter til Køge og senere til Falster. Faren slår ikke Nelly og hendes søskende. Men det er ikke rart, at han råber og slår. Hun beskriver sin mor som en god mor. I dag drikker hendes mor, Nelly synes ikke hun drak, da de var små. Nelly ser sjældent sin mor. Indimellem bor Nelly hos sine bedsteforældre. Nelly har svært ved at møde, kan ikke holde fast i en aktivitet og har også vanskeligt ved at holde aftaler. Hun er i perioder deprimeret og føler vrede. Hun har vanskeligt ved at kontrollere sine følelser og oplever, at hun hurtigt går i forsvarsposition. Hun har vanskeligt ved at styre sine aggressioner. Hun har fået dom efter slagsmål og har i vrede slået sin kæreste. Når hun ikke ved, hvad hun skal gøre, ryger hun hash. Hun vil gerne genoptage sin frisøruddannelse, men føler sig udfordret på mange punkter både i forhold til at møde og omgås, og på sine muligheder for at lykkes. Hun oplever problemer med at knytte sig til andre, blive i relationer og har vanskeligt ved at lave netværk. Hun har få venner og sjældent kontakt til familien. Hun vil gerne se sin søn mere og gerne bo sammen med ham.

6 Lena Alder: 22 Bor på værelse Uddannelse: Afsluttet 9. og 10. klasse Straffeattest: Ren Tentativ diagnose: Angst, social fobi, OCD Drømmer om: Den pædagogiske assistentuddannelse Vokset op sammen med sin mor og far. Lena har igennem sin opvækst været stærkt knyttet til sin far. Moderen har nattevagter, derfor er det Lenas oplevelse, at far altid er der, men mor er på arbejde. Da far dør for 7 år siden, oplever Lena en stor sorg, samtidig kan hendes mor ikke overskue at tage sig af hende. Hun føler sig alene. Hun har en voksen kusine, hun knytter sig til. I sin skolegang skifter hun flere gange undervejs skole, og hun knytter ikke tætte relationer. Hun ser sig selv stå udenfor og ved ikke, hvad hun skal sige til de andre. Hun afslutter både 9. og 10. klasse, men er ikke kommet videre. Hun føler sig tynget af sin historie og formår ikke at få den håndteret på egen hånd. Hun vil gerne starte på uddannelse og har også prøvet ad flere omgange, men kan ikke få det til at lykkes. Hun har været på EGU og KVUC. Når hun skal hjemmefra bliver hun grebet af sin angst, kan ikke gå ud ad døren, før alt er kontrolleret, nogle gange bliver kontrollen så omfattende, at det ikke er muligt for hende at gå ud. Hun har prøvet at arbejde i en vuggestue og det var hun glad for. Er udfordret af sin angst, den gør det vanskeligt for hende at komme hjemmefra. Hun bryder sig ikke om at være i grupper med mange mennesker. Hvis planer bliver ændret, og det ikke foregår som først aftalt eller kommunikeret, vil hun prøve på at undslippe. Hun undgår det hun forventes at indgå i. Hun er skrøbelig og usikker. I sine samtaler svarer hun kortfattet og med lav stemmeføring, siger ikke på noget tidspunkt noget spontant eller indgår i det, der sker omkring hende.

7 Victoria Alder: 21 Bor hos sin mor som er misbruger Uddannelse: Ikke afsluttet folkeskolen Straffeattest: Ren Drømmer om: Social- og sundhedsassistent Victoria er opvokset hos sin mor, der er misbruger. Hun kender ikke sin far. Hun har to mindre halvsøskende, de bor sammen med deres far i Åbenrå. Engang boede de sammen som en familie, det husker Victoria som en god tid, men de flyttede da Victoria var 7 år. Lige siden har Victoria passet på sin mor som er misbruger, hun er blandingsmisbruger. Victoria har altid sørget for rengøring, tøjvask og sørget for at de fik noget at spise. Hun synes, det har været svært, når de ikke har haft penge. Victoria har ikke afsluttet folkeskolen. Hun synes, når hun tænker over det, at det var vigtigere at passe på sin mor end at gå i skole. Hun kan godt lide matematik. Folkeskolen står på en eller anden måde uklar for hende, hun husker ikke venskaber, og har ikke nogen, som er særlige for hende. I dag ved Victoria godt, at hun skal væk fra sin mor. Hun ved bare ikke, hvor hun skal flytte hen. Og hun ved slet ikke, om hun kan være bekendt at lade sin mor være alene. Hun synes, hun er et vanskeligt sted i livet. Det hun oplever, hun er bedst til, det er at passe på andre. Hun har et stort hjerte, og det kan man måske godt bruge som sosuhjælper eller assistent. Hun møder ikke stabilt på ckb, hun siger, hun kommer, når hun kan. Victoria kunne måske godt tænke sig en ven eller en veninde, en hun kan stole på, men hun ved ikke, hvordan man gør. Det er heller ikke nemt for hende at sige noget højt i en klasse, hun synes alle kigger på hende. Hun oplever, at alle kan se på hende, at hun er anderledes de fleste dage er det bedst, at hun bliver hjemme.

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult

alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult alkoholbehandlingscenter og bosted damtoft consult en dokumentation af indsatsen damtoft consult ApS 2008 Nørbygård, Nørbyvej 4 7730 Hanstholm Telefon: 99 17 25 00 Telefax: 99 17 25 25 Email: noerbygaard@thisted.dk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag

I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag September 2013 - Nr. 3 I dette nummer: Bjarkes træ Filmen Nordvest Fødselsdag Bladet fra Storskoven henvender sig primært til opholdsstedets forældre, men samarbejdspartnere er velkomne til at læse med

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere