BIBZOOM STRATEGI 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBZOOM STRATEGI 2016"

Transkript

1 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015

2 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes rolle... 4 Platformstrategi... 4 Leverandørstrategi... 4 Partnerskabsstrategi... 4 ORGANISERING Ledelsen... 5 Udviklingsgruppen (U)... 5 Markedsføring... 6 Redaktion... 6 Redaktion... 5 FORRETNINGSMODEL... 6 Forbrugsopfølgning... 7 Revision og anvendelse af overskud... 7 side 2 af 10

3 MÅLGRUPPE Målgruppen for dokumentet er bibliotekschefer, biblioteksmedarbejdere og samarbejdspartnere. VISION&MISSION VISION Bibzoom bidrager til, at de danske biblioteker opleves som en innovativ og vigtig public service institution. MISSION Bibzooms mission er at sikre et professionelt og økonomisk attraktivt musiktilbud til de danske biblioteker, omfattende et digitalt sammenhængende univers af formidling og musik. Bibzoom understøtter og prioriterer lokal involvering, engagement og forankring, og ser koblingen til det fysiske rum som et vigtigt indsatsområde. STRATEGI STRATEGI Bibzoom er bibliotekernes digitale musikunivers. Bibzooms kerneopgave er, med udgangspunkt i musik, dels at tilbyde biblioteksbrugerne et digitalt sømløst univers dels at sikre, at Bibzoom med tilhørende metadata frit kan integreres på den lokale bibliotekshjemmeside Bibzoom fokuserer på formidling og tilgængeliggørelse af såvel det brede populære materiale, samt en række særlige nicher, herunder dansk, upcoming, jazz og klassisk. Bibzooms kuratering og formidling sker både via etablering og drift af egne redaktioner, samt ved at etablere partnerskaber med andre aktører. Bibzoom sikrer lovlig streaming af høj kvalitet uden afbrydelser, og arbejder løbende på at udbygge og optimere en bred strategisk platform og forankring, både vedrørende formidling og udvikling. Bibzoom er betalings- og reklamefrit. Bibzoom indgår i et både konkret og strategisk samarbejde med DDB med det formål at etablere en fælles platform for musikformidling i danske folkebiblioteker. side 3 af 10

4 BIBZOOM-BIBLIOTEKERNES ROLLE Bibzoom-bibliotekerne prioriterer både den nationale og den lokale formidling, og bidrager til både indholdsproduktion og udvikling samt markedsføring af bibliotekernes musikservice. PLATFORMSSTRATEGI Bibzoom vil operere på de platforme, hvor danskerne ønsker at få deres services leveret. Det betyder bl.a., at vi, udover den nuværende løsning til alle computere, forventer at Bibzoom fra 2016, også vil kunne tilgås fra mobile enheder. Bibzooms CMS system vil være baseret på open source kode. Herudover er det et vigtigt indsatsområde løbende at udvikle og forbedre integrationsmulighederne i forhold til bibliotekernes lokale hjemmesider, DDB CMS samt andre nationale biblioteksservices. LEVERANDØRSTRATEGI Bibzoom arbejder til stadighed sammen med en lang række interne og eksterne leverandører, herunder både rettighedshavere, kommercielle musikservices og rettighedshavere. Formålet er at sikre optimal brugeroplevelse kombineret med en acceptabel økonomi og markedsandel. SEKTORINTERNE LEVERANDØRER Med fokus på at sikre optimal eksponering, indholdsproduktion, infrastruktur og sammenhængskraft i forhold til bibliotekssektoren, arbejdes der løbende på at optimere anvendelsen af leverandører. Bibzoom har særligt fokus på at bidrage til at sikre den optimale eksponering både nationalt og lokalt bl.a. ved integration af metadata til andre relevante digitale biblioteksplatforme. SEKTOREKSTERNE LEVERANDØRER Med fokus på en kontinuerlig optimering af omkostninger, kvalitet og brugeroplevelse, indgår Bibzoom aftaler med sektoreksterne leverandører. Leverandørerne kan overordnet opdeles i tre kategorier (infrastruktur, indhold og rettigheder). PARTNERSKABSSTRATEGI Bibzoom indgår såvel sektorinterne som sektoreksterne partnerskaber. Sektorinternt er Bibzoom orienteret mod eksisterende og kommende initiativer, der vurderes at være understøttende. Særligt fokus har samarbejdet med DDB om etablering af en fælles public service platform for folkebibliotekernes musikformidling. Eksempler på andre prioriterede partnerskaber er DBC og Bibzoom World. Sektoreksternt er der en forventning om, at Bibzoom med fordel kan indgå i og styrke en række partner-/leverandørskabsrelationer. Der tænkes bl.a. på DR, TV2, Infomedia, KODA, Copydan samt mediehuse og leverandører af netbaserede services og tjenester. side 4 af 10

5 ORGANISERING Bibzoom er et samarbejde, der overordnet styres og koordineres af Ledelsen og har interessenter fra store dele af sektoren. LEDELSEN Ledelsen af Bibzoom skal kunne manøvrere hurtigt og effektivt i en dynamisk omverden og skal afspejle: De oprindelige stiftere af Bibzoom (Herning Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek og Statsbiblioteket). Statsbiblioteket er økonomisk og juridisk ansvarlig for Bibzoom. Biblioteker, som gerne vil tage et ansvar for den fortsatte drift og udvikling af Bibzoom Ledelsen består af maksimalt otte personer, der repræsenterer: De oprindelige stiftere af Bibzoom To bibliotekschefer valgt af og blandt de øvrige biblioteker, der tilbyder borgerne adgang til Bibzoom samt en suppleant Blandt disse eller herudover udpeger initiativtagerne ledelsens formand Endvidere kan ledelsen udpege observatører til ledelsen Valg af repræsentanter sker årligt. Funktionsperioden er to år, idet det samtidigt sikres, at der er valg til min. en plads hvert år. Ændring af ledelsens sammensætning forudsætter enighed i ledelsen, der i øvrige sager beslutter via almindeligt flertal, idet SB dog har vetoret i forhold til beslutninger, der har økonomiske og/eller juridiske implikationer. Udover bl.a. at fastlægge strategi, delstrategier og budget er Ledelsen ansvarlig for den strategiske udvikling af Bibzoom, herunder udvikling af partnerskaber UDVIKLINGSGRUPPEN (U) Ledelsen nedsætter Udviklingsgruppen (U). U har til opgave at levere analyser og beslutningsoplæg vedrørende den fremadrettede koncept- og platformsudvikling. Derudover har gruppen til opgave at sætte Bibzoom på dagsordenen i biblioteks- og musikverdenen via møder og events. U udarbejder årligt, inden udgangen af oktober, oplæg til udviklingsplan, mål og økonomi for det kommende år. Det er også U s opgave at lave oplæg til og efterfølgende forestå og koordinere den årlige proces med salg af Bibzoom abonnementer. U er også ansvarlig for markedsføringsaktiviteterne vedr. Bibzoom, og udarbejder årligt, inden udgangen af oktober, oplæg til markedsføringsstrategi/plan, mål og økonomi for det kommende år. Medarbejdere fra biblioteker, der ikke er repræsenteret i ledelsen kan, efter aftale med Ledelsen, indgå i U. Ledelsen udpeger en formand for U, der i daglig drift har reference til et medlem af ledelsen. side 5 af 10

6 MARKEDSFØRING Der udpeges en markedsføringsansvarlig blandt deltagerne i U. Markedsføring er opdelt på henholdsvis sektorinternt (SIM) og sektoreksternt (SEM) rettede aktiviteter. SIM-aktiviteter fokuserer på markedsføring af Bibzoom på bibliotekerne, herunder fysisk og virtuelt via bibliotekernes websites. Det er dermed et mål at sikre, at bibliotekerne får størst mulig udbytte af Bibzoom medlemsskabet ved at skabe involvering, ejerskab og forankring lokalt. SEM-aktiviteter fokuserer primært på at sikre maksimal eksponering og udnyttelse af Bibzoom udenfor bibliotekernes fysiske rum. REDAKTION Den kuraterings- og formidlingsmæssige indsats er af meget stor strategisk betydning for Bibzoom, og der frikøbes derfor en hovedredaktør til at sikre implementering af den redaktionelle linje samt formidlingsvolumen. Hovedredaktøren refererer i daglig drift til et medlem af ledelsen, og disponerer et fastlagt budget til indholdsproduktion. Hovedredaktøren udarbejder årligt, inden udgangen af oktober, oplæg til formidlingsstrategi, mål og økonomi for det kommende år. Hovedredaktøren sikrer, at nedsatte delredaktioner involveres og omfattes af planarbejdet, og det er et væsentligt element at invitere og involvere sektorens medarbejdere til at deltage i og bidrage til formidlingsarbejdet på Bibzoom. Biblioteker, hvis ansatte bidrager til indholdsproduktion til Bibzoom, refunderes for indsatsen efter en afregningsmodel fastlagt af Ledelsen. FORRETNINGSMODEL Bibzoom er 100 % nonprofit. Login til Bibzoom sker på forsiden, hvilket sikrer, at alle biblioteksbrugere hos medlemskommunerne har fuld adgang til både formidling og indhold. Borgere fra andre kommuner vil kunne se nogle enkelte teasers. Bibzooms forretningsmodel er baseret på, at Bibzoom hos leverandører af indhold, rettigheder, teknik m.v., sikrer en nødvendig volumen til forbrug indenfor den kommende periode. Omkostningerne dækkes primært via flatrate abonnementer (standard abonnement) til de danske biblioteker, idet der som udgangspunkt anvendes en fordelingsnøgle baseret på antal borgere i den enkelte kommune. Ved indgåelse af abonnement, kan kommunens borgere med lånerkort til bibliotekerne som udgangspunkt bruge løsningen ad libitum. Bibzoom forventer i 2016 også at kunne tilbyde en alternativ ny abonnementstype, der vil være forbrugsbaseret. SB fremlægger hvert år budget og regnskab for Ledelsen til godkendelse. side 6 af 10

7 FORBRUGSOPFØLGNING Vedr. standardabonnementet sker forbrugsopfølgning pr. kommune, men betalingsmæssigt er der tale om en tværkommunal solidaritet, hvor ekstra fakturering kun kan blive aktuel, hvis der opstår en situation med et mærkbart konsolideret samlet merforbrug. I tilfælde af forventet overskridelse af den nationale kvote, varsles alle abonnenter uden unødigt ophold, og kan herefter beslutte, hvorvidt de vil stille servicen midlertidig i bero eller alternativt fastholde servicen og bidrage til en forholdsvis slutafregning ved årets udgang. Vedr. det nye forbrugsafhængige abonnement vil forbrugsopfølgning ske pr. kommune. REVISION & ANVENDELSE AF OVERSKUD Hvis der opstår et egentligt driftsoverskud, vil det som udgangspunkt blive overført til næste års budget med det sigte at bidrage til faldende stykpriser og/eller øget udviklingsaktivitet. Budget og regnskab skal godkendes af ledelsen, og regnskabet revideres, via revisionen af Statsbiblioteket, af Rigsrevisionen. side 7 af 10

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere