Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro"

Transkript

1 Program og generalforsamling den 18. marts 2015 på Østerild Kro

2 Program Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef Spisning og netværk Flere højtuddannede til yderområderne, Rene Højmark, chefkonsulent i ingeniørforeningen, IDA Orientering om Business Region North (BRN) v/ Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og formand for BRN Generalforsamling for Thy Erhvervsforum Afslutning af programmet v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef

3 Program Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef Spisning og netværk Flere højtuddannede til yderområderne, Rene Højmark, chefkonsulent i ingeniørforeningen, IDA Orientering om Business Region North (BRN) v/ Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og formand for BRN Generalforsamling for Thy Erhvervsforum Afslutning af programmet v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef

4 Program Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef Spisning og netværk Flere højtuddannede til yderområderne, Rene Højmark, chefkonsulent i ingeniørforeningen, IDA Orientering om Business Region North (BRN) v/ Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og formand for BRN Generalforsamling for Thy Erhvervsforum Afslutning af programmet v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef

5 Program Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef Spisning og netværk Flere højtuddannede til yderområderne, Rene Højmark, chefkonsulent i ingeniørforeningen, IDA Orientering om Business Region North (BRN) v/ Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og formand for BRN Generalforsamling for Thy Erhvervsforum Afslutning af programmet v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef

6 Program Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef Spisning og netværk Flere højtuddannede til yderområderne, Rene Højmark, chefkonsulent i ingeniørforeningen, IDA Orientering om Business Region North (BRN) v/ Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og formand for BRN Generalforsamling for Thy Erhvervsforum Afslutning af programmet v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef

7 Program for generalforsamlingen i Thy Erhvervsforum 2015 Dagsorden ifølge vedtægter 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Kjeld Pedersen 4. Orientering om 2015 v/ erhvervschef Martin Hoxer 5. Godkendelse af den reviderede årsrapport v/ revisor 6. Orientering om budget for indeværende år v/ erhvervschef Martin Hoxer 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 8. Valg af organisationsrepræsentanter til bestyrelsen 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen 10. Valg af to suppleanter 11. Valg af revision 12. Eventuelt

8 1. Valg af stemmetællere (2 stk.) 2. Valg af dirigent

9 3. Bestyrelsens beretning v/ formand Kjeld Pedersen

10 4. Orientering om 2015 v/ erhvervschef Martin Hoxer

11 Opfølgning på 2014 og orientering om 2015

12 Vores vision Thy Erhvervsforum skal skabe værdi for borgere og virksomheder via fokus på vækstpotentialerne på udvalgte indsatsområder

13 Vores mission Thy Erhvervsforum skal arbejde for øget vækst og udvikling i Thisted Kommune, så området er attraktivt for både borgere og virksomheder

14 5 strategiske prioriteringer og 5 indsatsområder

15 Hvad gjorde vi i virksomheder med i vækstprogrammer 19 partner e 320 medlemmer 1500 følger os på vores medier 4 mio. fra ekspor tkredit fonde n 29 arran geme nter 176 besøg Thy-Mors på Rådhuspla dsen med mere end 100 virksomhe der 7 vækstiværks ættere Over 500 personer deltog i arrangemente r - Vækstkonfere nce, Innovationscaf é, Iværksætterku rser etc. Maritimt Netværk i Hansthol m 1 mio. i ekstern fundin g 4 nye proj ekte r 91 iværksæt terrådgiv ninger 64 medieeksponeringer

16 De strategiske prioriteringer Én indgang i Thisted Kommune Strategisk samarbejde med Kursuscenteret Fælles skriv til nye virksomheder i området Business Region North Fremadrettet organisering med Thisted Kommune

17 De strategiske prioriteringer Igangsætning af Karriere på Kanten Tiltag under Karriere på Kanten Tour de Thy Business Region North kvalificeret arbejdskraft Samarbejde med AAU, AAMS, IDA etc.

18 De strategiske prioriteringer Vækst- og udviklingsprogrammer Vækst- og udviklingsprogrammer BusinessBroen Samarbejde med MARCOD om maritime udviklingsprogrammer Nordjysk Fødevareerhverv Konsulentsamarbejde om virksomhedsservice Netværk Nordvest AAU/ RUC survey om netværk

19 De strategiske prioriteringer Iværksætterrådgivning NiN, VIP etc. Innovathy Samarbejde med andre erhvervsråd Samarbejde med andre GTSer

20 De strategiske prioriteringer DEF/ NES Eksportsparring, VHN, ExportVIP Globalprogrammer Samarbejde med andre erhvervsråd Styregruppemedlem i BusinessBroen

21 De 5 indsatsområder

22 Bosætning og oplevelser Mål Øge bosætningen i Thisted Kommune samt graden af kendskab til Thy.

23 Bosætning og oplevelser Strategi Samarbejde om branding med relevante aktører omkring events, sport, kultur og fritidsaktiviteter Skabe erhvervsudvikling med relation til områdets naturlige og stedbundne potentialer Samarbejde med uddannelsesinstitutioner ne, kommunen og områdets erhvervsliv, så der skabes grundlag for, at nye medborgere bosætter sig i Thisted Kommune 2014 Thy-Mors på Rådhuspladsen Igangsætning af Karriere på Kanten Tour de Thy Uddannelseskaravane Projekt med AAU MatchmakingZoner NPT Møbler Stick2Nature IVERhus med Brønderslev 2015 Karriere på Kanten Projekt med AAU med fokus på SMVer MatchmakingZoner IVS-miljø på campus

24 Infrastruktur og service Mål Udbygning af Hanstholm Havn samt forbedring af vejnettet mod Aalborg og Herning Skabe 1-2 iværksætterhuse/ pendlerhuse IT-infrastrukturen i hele kommunen forbedres Der indgås en fire-årig aftale med Thisted Kommune om varetagelse af erhvervsservice i henhold til lov om erhvervsfremme 12 og 13 Udvikling af 2-3 servicerelaterede projekttiltag i Thisted Kommune

25 Infrastruktur og service Strategi Indgå i samarbejde med Hanstholm Havn og Thisted Kommune for at varetage interesserne for udbygningen af Hanstholm Havn. Vi vil arbejde sammen med en bred vifte af aktører for at skabe en effektiv infrastruktur for området Arbejde for en bedre adgang til fibernet for alle hustande i kommunen Indgå samarbejde med erhvervsfremmeaktører omkring etablering af iværksætterhuse/pendlerhuse Udvikling af servicekoncepter og produkter, der giver vækst lokalt 2014 Maritimt Netvæk Finansiering af MARCOD Samarbejde med Energinet.dk Samarbejde med Skive og Morsø om rute 26/34 Hurup, Klitmøller, IVERhus, Campus Thisted Servicekoncepter Én indgang, ALIVE, Vandrehjemmet, Musikteatret, MadMarked m.fl Énstrenget erhvervsfremme i TK MEA i Nordjylland Samarbejde om kabelprojekt IVS-hus i Hurup + MatchmakingZoner CANVAS-model udbredes til andre afdelinger i TK Callcenter i Thy (forretningsplan for studiejobs)

26 Klima og energi Mål Øge beskæftigelsen i området relateret til følgeerhverv inden for klima og energi

27 Klima og energi Strategi Vi vil udvikle erhvervsmulighederne inden for klima og energi gennem iværksætterrådgivning, projektfinansiering, vækst- og udviklingsmidler fra Væksthuset 2014 Samarbejde med DanWec Operatør på Energiture Åbning af vandreture i Hanstholm Trawlerboost og energioptimering i det Maritime Netværk Samarbejde med Passivhus Nordvest 2015 Boost af energiture herunder markedsføring og operatørrolle Stick2Nature og samarbejde mellem Nationalparkerne Netværk med Passivhus Nordvest Grøn omstilling uddannelse for håndværkere Projekt Grøn Industrisymbiose DanWec

28 Fødevarer og produktion Mål Antallet af fødevareproducenter i området er i vækst, og deres indtjening øges. Områdets produktionsvirksomheder samles i tematiske klynger, og der sker opkvalificering af medarbejderne, udvikling af nye eksportmarkeder samt skabes en bedre indtjening.

29 Fødevarer og produktion Strategi Vi vil udvikle og brande fødevareprodukter fra området i samarbejde med lokale fødevareproducenter. Rådgivning til målgruppen udvikles i nye netværk og projekter. Skabe og facilitere tematiske klynger. TMPR 2014 Regional Fødevarekultur Iværksætterådgivning Månenetværk med TICAN Samarbejde med NJFE Fiskerisamarbejde under det Maritime Netværk Thy-netværket BusinessBroen - LEADS Socialøkonomisk virksomheder Elmelund, Thy Naturkraft 2015 Månenetværk med TICAN Business Dinner med Regional Madkultur Samarbejde med NJFE Fiskerisamarbejde under det Maritime Netværk 3D-netværk med EUC og lokale virksomheder LEADS-generering Thy-netværket (fremstilling) Samarbejde med AIESEC Erhvervsdata Thy udbudsopgaver/ BusinessBroen

30 Innovation og talentudvikling Mål Vi vil øge kompetenceniveauet i Thisted Kommune. 5% færre ufaglærte i 2017 mod Øge innovationsgraden hos områdets virksomheder.

31 Innovation og talentudvikling Strategi Promovering af erhvervsuddannelser. Samarbejde om markedsføring af uddannelsestiltag i området. Gennem virksomhedsrådgivning og deltagelse i uddannelses- og innovationskampagner skabes nye forretningsmuligheder Åbning af Hybrid Læringscenter MØK/FØK samarbejde Innovathy Vækstkoblinger Connect Denmark TAG-fat konkurrence Innovationscamp Samarbejde med Innovationsagenterne (Force etc.) 2015 Forretningsplan for Innovathy CANVAS udbredes Samarbejde med EUC innovision Samarbejde om netværksudvikling AAU/ RUC AIESEC Karriere på Kanten AAMS Business Region North IVS-miljøer Månenetværk og innovationsagenter Samarbejde om innovationsforløb med Business Aalborg og Rebild VUC Thy-Mors innovationsforløb med AAU

32 Medlemskaber Basis (alle virksomheder i Thisted Kommune) Aktiv ( ) Partner (20)

33 Partneroversigt

34 Projekter

35 Organisation Konsulentsamarbejde med TK og EUC Samarbejde med VHN, MARCOD og NJFE Resultatrapportering ift. strategi Kvalitet Kendskabs og imageanalyse Arbejde med forretningsmodeller Survey om virksomhedsnetværk med AAU Kompetencer Efteruddannelse (akademi og master) MEA i Nordjylland Trivsel og præstation

36 Mere at se frem til i 2015! 400 medlemmer Større netværk! Mere at komme efter!

37 5. Godkendelse af den reviderede årsrapport Uddeles ved generalforsamlingen, og gennemgås ved revisor Tage G. Holm BRANDT Revision & Rådgivning.

38 6. Orientering om budget for indeværende år Åben Excel med budget 2015

39 7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år Kontingentsatser foreslås uændret Antal ansatte Institutions-kontingent på kr. 2500, Basis Aktiv Netværk Partner Aktiv seniorer 500 kr. (momsfrit) Netværkskontingent er ikke aktiveret, da netværksdeltagelse betales direkte

40 8. Valg af organisationsrepræsentanter til bestyrelsen Jens Vognsen LO Lars Torrild - DI Er begge valgt for en 2-årig periode, og er derfor ikke på valg.

41 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen På valg er følgende: - Birgitte Juhl Svendsen (udtrådt) - Kjeld Pedersen - Peter Jensen (udtrådt) Ovenstående modtager ikke genvalg Bestyrelsen vil gerne indstille følgende til de vakante bestyrelsespladser: - Jarl Knudsen - Per Bjørndal - Jens Mortensen - Jacob Nørgaard Nielsen

42 10. Valg af to suppleanter Bestyrelsen vil gerne indstille Jesper Stilling Elisa Dalsgaard Grauenkjær

43 11. Valg af revision Bestyrelsen indstiller fortsættelse med nuværende revisionsfirma - BRANDT Revision & Rådgivning

44 12. Eventuelt

45 Program Velkomst v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef Spisning og netværk Flere højtuddannede til yderområderne, Rene Højmark, chefkonsulent i ingeniørforeningen, IDA Orientering om Business Region North (BRN) v/ Lene Kjelgaard Jensen, borgmester og formand for BRN Generalforsamling for Thy Erhvervsforum Afslutning af programmet v/ Martin Rune Hoxer, erhvervschef

46 Tak for i aften! Kom godt hjem og vi ser frem til et godt samarbejde i 2015

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret

RAPPORT ÅRS. Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret ÅRS RAPPORT 2013 Halvårsrapport 2012 Erhvervskontoret Redegørelse for Erhvervs- & Turistkontorets indsats og aktiviteter 2013 Redegørelse for Erhvervskontorets indsats og aktiviteter, 1.halvår, 2012 Halvårsrapport

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION

VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION VÆKST OG SYNLIGHED FOR VIBORGS INDUSTRIPRODUKTION INDLEDNING Den 26.2. 2014 vedtog Viborg Byråd en erhvervsstrategi, som er udviklet i tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet. Strategien har fokus

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse:

Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Stamoplysninger Ansøgers navn: Projektets adresse: Vækstforum Sjælland Ansøgning om tilskud fra de regionale udviklingsmidler Projektinformation Projekttitel: CAT Invest Zealand A/S Projektperiode: Startdato: 01.11.2009 Slutdato: 31.12.2014 Projektets

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere