Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Partnerskab for Termisk Forgasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Partnerskab for Termisk Forgasning"

Transkript

1 DGC-notat 1/6 Referat af ordinær generalforsamling 2015 i Partnerskab for Termisk Forgasning Tid: Sted: Den 16. april 2015 HMN Naturgas I/S lokaler i Søborg Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent Søren Hylleberg (SHY) fra HMN Naturgas blev valgt til dirigent. SHY konstaterede at indkaldelse ifølge vedtægterne, som endnu ikke er godkendt, blev indkaldt en dag for sent 20 dage før i stedet for 21 dage før. Der var 11 fremmødte. 2. Formandens beretning Formanden Morten Tony Hansen (MTH) bød velkommen til den første ordinære generalforsamling i Partnerskab for Termisk Forgasning. Formandens beretning året der gik samt fremtidige planer Partnerskabet har eksisteret i snart 5 mdr., idet der var stiftende general forsamling den 20. november Det har været en forberedende periode i et partnerskab uden medlemmer. På den stiftende generalforsamling blev bestyrelsen for Partnerskab for Termisk Forgasning valgt og ser således ud: Morten Tony Hansen, FORCE Technology (formand) Søren Hylleberg, HMN Naturgas (næstformand) Thomas Ritz Nissen, 1Rgi Henrik Houmann Jakobsen, Biosynergi Proces Jesper Ahrenfeldt, DTU Kemiteknik Per G. Kristensen, DGC Tore Munck, Frichs Energy (suppleant) Lasse Røngaard Clausen, DTU Mekanik (suppleant) Jens Dall Bentzen, Dall Energy (suppleant) h:\740\61 partnerskab for termisk forgasning\generalforsamlinger\generalforsamlig \ptf - referat fra gf 16042

2 DGC-notat 2/6 Niels Bjarne Rasmussen (NBR) fra DGC deltager i møderne og fungerer som sekretær. Energistyrelsen og Energinet.dk har observatørstatus i bestyrelsen. Vi har i bestyrelsen i den forgangne tid holdt to bestyrelsesmøder (ud over et helt kort i november), hvor vi har koncentreret os om praktiske forhold: - Organisering (vi er en erhvervsdrivende forening) og drift af partnerskabet - Udkast til vedtægter - Forretningsorden - Udkast til kontingentstruktur - Medlemshvervning - Hjemmeside og logo - Igangsætning af aktiviteterne i EUDP-projektet - Indledende øvelser til arrangementer/seminar Fagligt har perioden været præget af godt og skidt fra omgivelserne. Ud over årstiden selv, satte udmeldingen fra DONG om at stoppe Pyroneerprojektet den stiftende generalforsamling i et lidt gråt lys, men der har heldigvis været gode meldinger fra nær og fjern. Her kan nævnes: GoBiGas producerede (natur)gas til nettet lige før jul BioSynergis anlæg i Hillerød er (næsten) kommet i drift Skive Fjernvarme viser gode takter vi (bestyrelsen) har været så heldige at få lov at besøge anlægget En række nye projektaktiviteter på nye udviklingsområder - DGC - biologisk metanisering - DTU - syngas i brændselscelle ENS interesserer sig for forgasning og har lavet en udredning til internt brug Mange aktiviteter i udlandet herunder stor aktivitet indenfor små KVanlæg Fremover efter denne generalforsamling og når partnerskabet tager ordentlig form med indmeldte og kontingentbetalende medlemmer vil vi have fokus på at få igangsat EUDP-aktiviteterne og tilrettelægge seminaret i efteråret 2015.

3 DGC-notat 3/6 Erik Wormslev spurgte efterfølgende til, hvor stor interessen havde været for Partnerskabet. Svar fra Michael Larsen: Der var 30 deltagere til den stiftende generalforsamling, og der er tilmeldt 23 medlemmer. Herefter blev beretningen godkendt. Bilag 1, Overheads 3. Status for arbejdspakker NBR gennemgik den grafiske oversigt over partnerskabets arbejdsprocesser og WP s. WP 6 Sekretariat var det første som blev etableret herunder hjemmeside. Herefter er det først og fremmest WP 1 Status og WP 2 Integration, som der skal arbejdes med: WP 1 er opdelt i to spor: KV og biosng. Erik Wormslev spurgte til et tredje spor, flydende brændsler fra syngas. Der blev svaret, at bestyrelsen ikke er helt sikker på, om alle mulige spor til fremstilling af flydende biobrændsel skal medtages. Det bliver diskuteret på bestyrelsesmøderne. Men det er jo også op til medlemmerne. Vi medtager fuel fra syngas, men formentlig ikke fx hydrotermisk forflydning af biomasse til fuel. Tidsmæssigt er WP 1 lidt på bagkant. DGC arbejder på et skelet for WP 1. Endvidere er der udfordringer i forhold til budget pga. forskellige tilskud. Man vil se på, om andre vil indgå i WP. I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at det ikke kun er DGC, der tænkes at udføre arbejde i projektet. Steen Vestervang mente, at validerede data skal indgå i Teknologikataloget, og at dette bør koordineres. WP 2 - Energistyrelsens analyse af det danske energisystem viser fire mulige spor hvordan passer termisk forgasning ind i et fremtidigt energisystem? WP 3 og 4 bliver først igangsat på et senere tidspunkt. Det blev understreget, at Partnerskabet er for sig, og at EUDP kun støtter dele af Partnerskabets aktiviteter. Projektet er skubbet i gang af EUDP. Hvad Partnerskabet gør politisk har ikke noget med EUDP-projektet at gøre, men det har det faglige.

4 DGC-notat 4/6 4. Seminar oktober 2015/kommentarer/input fra medlemmer Det er diskuteret på bestyrelsesmøderne, hvad et seminar skal omhandle. Følgende er diskuteret: Resultater fra EUDP-projektet, hvordan forgasning passer ind, resultater af WP1 og WP2. Desuden aktuelle emner, såsom - Finansiering af forgasningsanlæg/projektstøtte - Nyt og status på forgasningsanlæggene - Internationalt udsyn (nyt fra udlandet) Samt en workshopdel, hvor deltagere kommer med input til de næste WP'er i EUDP-projektet Input fra deltagerne: Formidling af 3-4 projekter (fra medlemmerne) eventuelt af interesse for politikkerne Finansiering Kapital/udlandet Yderligere forslag til indhold og form er meget velkomment. 5. Orientering fra eventuelle strategifølgegrupper Der er pt. ingen strategifølgegruppe. Det blev dog drøftet, hvorvidt der er interesse for en strategifølgegruppe, der beskæftiget sig med aske og biochar. Anders Tange fra Purfil så gerne, at sådan en strategifølgegruppe ser på indtægter og udgifter. Erik Wormslev fra Niras tilsluttede sig og mente, at det var vigtigt at kikke på fosfor i restproduktionen. Det blev vurderet, at det måske er en mulighed at lave et teknologiforløb med Foulum om biprodukter fra forgasning. Det blev konkluderet, at strategifølgegrupper kan dannes efter behov.

5 DGC-notat 5/6 6. Godkendelse af vedtægter Bilag 2, Vedtagne vedtægter Kontingentstrukturen afventer pkt. 8. Spørgsmål blev stillet ang. beslutningsdygtighed for vedtægtsændringer, når 2/3 af medlemmerne skal være tilstede. Bestyrelsen har drøftet dette og har resolveret, at hvis det bliver omgjort til 2/3-dele af de fremmødte, kan man være nervøse for et evt. kup. Derudover var der ingen bemærkninger, og vedtægterne blev vedtaget uden yderligere bemærkninger. 7. Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for det sidst afsluttede regnskabsår. Der er ikke et regnskab for Forelæggelse til godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår inklusive kontingentfastsættelse Bilag 3, Kontingentstruktur Der var drøftelse om, hvorvidt størrelsen af en virksomhed burde være afgørende for kontingentstørrelsen, da mange virksomheder er store, men ikke nødvendigvis har mange med speciale og interesse for termisk forgasning. Endvidere var holdningen, at med et lavere kontingent vil man kunne tiltrække flere medlemmer. Ideen om sponsorer blev også drøftet. Det kan evt. være en idé i forbindelse med seminarer mv., hvor man så også kan tage gebyr for deltagelse. Efter en del drøftelse blev kontingentet fastsat således: Mikro-virksomheder: kr. pr. år Andre virksomheder: kr. pr. år Det blev vedtaget, at virksomhederne kun skal vurderes ud fra antal af ansatte i virksomheden og ikke ud fra omsætning, balance osv. Det betyder, at en mikro-virksomhed er defineret som havende under 10 ansatte. Bilag 4, Budget 2015 og 2016 Budgettet for 2015 og 2016 blev herefter rettet til med nedskrivning af kontingent og opskrivning af antal forventede medlemmer. 9. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 10. Valg af formand Punkt udgår, da formanden er valgt frem til 2016.

6 DGC-notat 6/6 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Punkt udgår, da bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er valgt frem til Valg af revisor Flere adspurgte har afstået fra hvervet som revisor, og bestyrelsen havde derfor ingen forslag og lod det være op til de fremmødte at vælge en revisor. Selve regnskabet bliver lavet af DGC, så det er kun en revision af foreningens midler. EUDP-regnskabet hører ikke herunder. Jens Christiansen, Teknologisk Institut, meldte sit kandidatur og blev enstemmigt valgt. In absentia blev Jens kollega Jens Kromann Nielsen valgt som revisorsuppleant. 13. Eventuelt Der var kommentarer til strategien: Erik Wormslev mente, den bør være visionær og koble/binde energisystemet sammen. En kombination af teknologi-, ressource- og energistrategi. Man skal passe på, at den ikke bliver udelukkende teknologidrevet, men at de samfundsøkonomiske betragtninger i forhold til teknologisporet også kommer med. Niras har erfaring med dette og vil gerne deltage i arbejdet, men har brug for mere end 40 % finansiering og vurderer, at det vil blive svært at deltage med den dækning. Formanden takkede for dirigentens indsats samt for en god generalforsamling. Hørsholm den 24. april 2015 Dansk Gasteknisk Center Jette Due Gudmandsen Bilag 1. Overheads 2. Vedtagne vedtægter 3. Kontingentstruktur 4. Budget 2015 og 2016

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Landsmødereferat 2014

Landsmødereferat 2014 Landsmødereferat 2014 Referent: Lilian Rasmussen Referentsuppleant: Rasmus Gregers Madsen - Deltagerliste er vedlagt som bilag A. - Vedtaget budget er vedlagt som bilag B. - Udtalelser fra kritiske revisorer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Odense Danhostel Kragsbjerggaard Knud Anker Iversen vælges som dirigent Lene Nørris Jensen vælges som referent Generalforsamlingen konstateres

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere