Benny Holst Trio på Nokken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benny Holst Trio på Nokken"

Transkript

1 Spring ud med en Venstre-mand! Bryggebladet opfordrer læserne til at springe i sammen med Leslie Arentoft, borgerrepræsentant for Venstre, når han hopper i havnen den 1. juni i protest mod at havnebadet først åbner den 15. juni. Læs side 2 Benny Holst Trio på Nokken Benny Holst, Martin Andersen og Jacob Rathje spiller»på hatten«i Nefa på Nokken fredag den 31. maj klokken 20. Så husk lommepenge, opfordrer Birger Pedersen. Læs 2. sektion FORSide Multe, østers og muslinger Hundredevis af store og små nysgerrige strømmede til Havnehøst foran kulturhuset i lørdags. Læs 2. sektion side SEKTION 30. maj ÅRGANG NR. 9 Miljø og lovgivning politikerne sjusker Lokalplanen for Enghave Brygge stemmes igennem, uden at konsekvenserne af miljøforurening eller områdets fremtidige beboeres helbred undersøges. Foretaget screening er skandaløst ringe og dækker kun en minimal del af området. Borgermøde om Enghave Brygge, 19. marts 2013 Borgermøde havde kommunen lovet at holde. Det blev til enetaler, mens stemninger blev kolde. Embedsmænd og arkitekter fyldte første række. De prøvede interesse for byggeri at vække. Men spørge skulle man ikke. De skulle jo bare sælge kommunale drikke. Deres byggeplaner skal man endelig hylde. For havnen vil de med huse fylde, Høje huse, åbne børnegårde vil de bygge. Med gift og kviksølv kan beboere sig hygge. Forureningen på Bryggen kendes ikke Den lader man bare i jord og vandet ligge. Af Anne Moritz Ovenstående digt skrev professor emeritus, civilingeniør Finn Bro-Rasmussen på blivhoert.dk som en reaktion på kommunens mangel på lydhørhed dagen efter et borgermøde om Enghave Brygge den 19. marts. Ud over digtet har Finn Bro-Rasmussen lavet en mere vægtig indsigelse, hvor han blandt andet giver udtryk for stor bekymring over de 8-15 tons kviksølv, som er jævnt fordelt og løst bundet til havneslammet foran den tidligere Sojakagefabrik og i øvrigt med udbredelse over hele Sydhavnsområde. Ingen reel viden Det er både ejendommeligt og uforståeligt, at man ikke vil lave en fuld VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) af planerne for Enghave Brygge, før lokalplanen vedtages. Udover kviksølvet i havneslammet ligger mængder af organisk og uorganisk forureningskemikalier fra H. C. Ørstedsværkets virke gennem næsten 100 år. Det er ikke på nogen måde undersøgt og beskrevet i dybden, heller ikke hvor langt ned det ligger i jorden, siger Finn Bro-Rasmussen. Kemikalier fra grunden kan trænge op igennem bebyggelsen og forårsage helbredsskader. Finn Bro-Rasmussen, er ikke en hr.-hvem-som-helst. Den pensionerede professor var landets første miljøprofessor og siden respekteret fagperson per excellence i blandt andet miljørisiko ved kemiske stoffer. Det er ikke kun de gamle industrigrunde, som ikke er undersøgt for, hvad der ligger og gemmer sig. Det gælder også havnen ud for Enghave Brygge. Via aktindsigt har vi set, at der ikke findes oplysninger om hverken forureningsgrad eller hvilke stoffer, der ligger på bunden ud for Enghave Brygge. Der er aldrig foretaget målinger i det område, fortæller Bruno Schwede, som har arbejdet i Miljøministeriet i 14 år og med vandkvalitet i et ingeniørfirma. Han er medlem af Vesterbro Lokaludvalg. Sporadisk screening Der er foretaget en screening for miljøkonsekvenser ved et beboet Enghave Brygge. Screeningen fortæller kun, at luftforureningen øges på grund af stigende biltrafik i området. Desuden er der foretaget en screening af en gasledning, som skal flyttes og det er alt. Der er ikke foretaget andre screeninger, som eventuelt kan fortælle, at det er problematisk at grave ud i den forurenede jord. Når forvaltningen og politikerne siger, at der er foretaget screening, så er det ikke for hele området, siger Bruno Schwede. Det er rystende og skandaløst, at man vil iværksætte udgravning i forurenet jord, hvor man ikke aner, hvad der ligger. Jorden skal muligvis fyldes ud i havnen. Der er risiko for forurening af vandmiljøet ved opfyldning af havnen. Der skal laves en VVM, mener Bruno Schwede. En screening er en skri- Ayfer Baykal deltog i lørdags i en paneldiskussion om dyrkning af muslinger i Københavns havn. Dyrkning af muslinger vil højst sandsynlig kollidere med opfyldning af havnen ved Enghave Brygge. Kviksølv, dioxin og andre kemikalier hvirvles op fra havnebunden, hvorefter det indgår i økosystemet. Foto: Ricardo Ramirez vebordsvurdering. En VVM er en grundig og omfattende undersøgelse med målinger med mere, som kan tage op til 18 måneder at lave. Der er ikke screenet for, om det er risikofrit at opfylde havnen med jord og i den forbindelse hvirvle kviksølv, TBT, dioxiner og andet op. På det grundlag skal Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni tage endelig stilling til lokalplanen for Enghave Brygge. Udvalget har her mulighed for at sende den videre til afstemning i Borgerrepræsentationen (BR) eller tilbage til forvaltningen med krav om ændringer, flere screeninger og undersøgelser. Meget tyder på, at den sendes videre uden nævneværdige ændringer eller yderligere undersøgelser til BR. Sagen er nemlig allerede på dagsordenen til BR-mødet den 19. juni. Forvaltning i strid med planloven Jeg har selvfølgelig en forventning om, at københavnernes bekymringer over miljøet bliver taget seriøst. Derfor skal der laves en grundig VVM-screening, før opfyld og udgravninger kan foretages. Viser det sig nødvendigt at lave en VVM, så skal der laves en VVM, udtaler teknikog miljøborgmester Ayfer Baykal til Bryggebladet og fortsætter: Forvaltningens vurdering har været, at der først kan igangsættes en VVMproces for udgravning af kanaler, opfyld og omlægning af gasledningen, når der er udarbejdet konkrete projekter på baggrund af en vedtaget lokalplan. Den vurdering har udvalget lyttet til. Det er klart, at når vi kommer til de konkrete projekter, skal der igangsættes en VVM-proces. Men ifølge Bruno Schwede er det i strid med planlovens 11 g. Og Finn Bro- Rasmussen bakker op om, både at en VVM ikke blot skal bero på helt utilstrækkelige, såkaldte screeninger, men skal indgå som en fuldgyldig vurdering og dermed være en del af en lokalplan, og at den naturligvis ikke skal laves efterfølgende. En lokalplan er en ingeniørmæssig redegørelse, som også skal omfatte konsekvenser og rammer for miljøet udover rammerne for højde på byggeri og meget andet konkret. Det er helt utilstrækkeligt, at man ikke laver en VVM på Enghave Brygge som en del af lokalplanen. Det er jo ret beset en halv million tons industriforurenet jord, der skal flyttes rundt på og placeres i et i forvejen kviksølvbelastet havneområde - kun nogle få hundrede meter fra den kommunale turistattraktion: svømmebassinet på Islands Brygge, slutter Finn Bro-Rasmussen. SommerfeST Hos Vinspecialisten Toft Vin har vi drikkevarerne til et brag af en fest. Øl, fadøl, vin og vand - vi vejleder gerne om typer og mængder, der passer til netop din fest. Vi bringer varerne til din dør og tager det uåbnede retur. Copenhagen Marathon Åben fra kl. 9:00 søndag den 19. maj (med frisk morgenbrød) Finale i Champions League Lørdag den 25. maj kl. 20:45 (vises på storskærm) 24 haner med fadøl over 80 forskellige flaskeøl. Selskabslokale udlejes. Find os på Facebook Åbningstider: man-ons tors fre-lør søn Islands Brygge 1B & Islands Brygge 25. Tlf: TOBI S CAFÉ LEIFSGADE 3

2 2 BRYGGEBLADET DEBAT 30. maj 2013 Elbiler støjer ikke og bruger nul benzin Debat af teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) Henrik Frederiksen belærer mig i sidste udgave af Bryggebladet om fakta om elbiler, som han mener, er en større miljøsviner end almindelige benzinbiler. Jeg kender godt de fakta, Henrik Frederiksen støtter sig til i sit argument, og de er forkerte eller i bedste fald misvisende. Energistyrelsen har undersøgt CO2- udledningen for de to typer biler, og svaret er klart: Allerede i dag udleder elbilen mindre CO2 end en benzinbil per kørt kilometer. Miljøforspringet bliver kun større med tiden, når strømkilden til opladning af elbilen bliver mere og mere grøn. Balder siger tak Debat af Bjarne Gregersen, Svendborg For cirka tre uger siden gik Balder og jeg om bord i havnebussen ved Bryggebroen. Et af besætningsmedlemmerne gav Balder en godbid. Den slags elsker Balder, som er en cairn terrier. Pinselørdag ved 20-tiden sad vi på bænken ved anløbsstedet og nød solen. Havnebussen lagde til, og det blev Balder straks opmærksomhed på. Han trak hen mod broklappen og stod på bagbenene. Det observerede besætningen. Der blev slået fra bak til frem, så Balder lige kunne komme om bord og en få en godbid til morskab for både besætning og passagererne. Vi bor til daglig i provinsen, men må konstatere, at der så sandelig også kan være hyggeligt i hovedstaden og især på Islands Brygge. Bryggebladet Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf.: Redaktør: Anne Moritz (am) (ansvarshavende) Redaktion: Nethe Plenge (npl), Kenneth Nielsen Dürr (knd), Line Gudnitz Baun (lgb), Anders Bo Petersen (abp), Jesper Schou Hansen (Jesch), Charlotte Ringbæk, Lone Boye, Jacob Owen Heller, Alba Gry Nybo, Annemarie Friislund og Kristoffer Friis. Skribenter: Steen Larsen, Klaus Mygind Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt Tegner: Lisbet Winther Webmaster: William Gauthier Annoncer: Anne Moritz DTP: Jens Burau (supergreen.dk), Asger Jeppesen Korrektur og redigering: Asger Jeppesen (asj) Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos) Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast Oplag: Distribution: Anders Bo Petersen Avisen husstandsomdeles på hele Islands Brygge samt i Ørestad Nord og på Havneholmen af Bryggebladets egne bude. Avisen leveres desuden til butikker, cafeer og kontorer i bydelen Næste nummer udkommer den 13. juni 2013 Deadline: 5. juni 2013 Dukkert til havnebadet Debat af Leslie Arentoft, borgerrepræsentant, (V) En politisk vurdering fra sidelinjen Debat af Jesper Schou Hansen, klummeskribent og forhenværende gruppeformand for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation I det forrige nummer af Bryggebladet (nummer 7) spørger formanden for Havnelaget, Claus Rasmussen, undertegnede, hvordan jeg kan havde en viden om, hvordan høringen for Enghave Brygge falder ud Torsdag aften fik havnebadet den definitive dukkert! Borgerrepræsentationen skulle fordele 851 millioner kroner, uforbrugte midler fra 2012, de såkaldte overførelsesmidler. Beløbet var rekordstort i år, men alligevel valgte det socialistiske budgetflertal at ignorere et finansieringsbehov på cirka hundredetusinde kroner for, at havnebadet kunne åbne rettidigt. Usle hundredetusinde ud af en pulje på 851 millioner det er mindre end 0,12 promille, men alligevel har de røde den frækhed at trække på skuldrene og henvise til prioriteringsmæssige årsager det er jo helt til grin! Miseren begyndte ved budgetlægningen i sensommeren Det socialistiske budgetflertal havde»glemt«at finde midler til en rettidig åbning af havnebadet. Ret uforståeligt al den stund at der sidder hele tre socialdemokrater, tre SF ere og en enhedslistemand i Kultur- og Fritidsudvalget. Hvordan det er lykkedes hele syv hoveder at få et kollektivt blackout er en gåde, især fordi forvaltningen havde gjort udvalget opmærksom på havnebadets finansieringsbehov i Det kom de til at høre meget for, og det var med meget røde ører, at de røde undskyldte deres fodfejl. Der ville naturligvis blive rettet op på miseren ved overførelsessagen i foråret 2013 det sværgede de ved Ama r! Resultatet kender vi i dag, og det er en skandale! Tilbage står spørgsmålet: Hvordan kunne det ende så vidt? når høring nu ikke er afsluttet. Det kan jeg så afgjort heller ikke have nogen konkret viden om. Det Bryggebladet korrekt citerer min klumme for, er min politiske vurdering af, hvor sagen ender. Det er altså en analyse på baggrund af det hidtidige forløb og ikke nogen specifik viden. Jeg er enig med Claus Rasmussen. Jeg er for at bevare havnen også ved Enghave Svaret finder vi i overførelsessagen. Aldrig har der været så mange penge, der skulle overføres, men jeg har heller aldrig, i de seksten år jeg har siddet med ved bordet, set en pulje, der var så smækfyldt med politiske hassan er! Alle mulige partipolitiske mærkesager og personlige særhensyn er blevet imødekommet i et hidtidigt uset omfang ja faktisk har Gør Havneparken fri for affald Debat af Bjørn Juell-Sundbye, formand for Grundejerforeningen Havnestad Grundejerforening Havnestad samarbejder velvilligt med Københavns Kommune og Islands Brygges Handelsstandsforening om at gøre Bryggen og kvarterets grønne arealer til en affaldsfri zone. Et forslag herom blev fremsat af Klaus Mygind, gruppeformand for SF i Københavns Borgerrepræsentation, i sidste nummer af Bryggebladet. Han ønsker, at hele havnefronten bliver et område, hvor der ikke længere må anvendes engangsservice og engangsgrill. Således skal der betales pant for pizzabakker, og der kan kun sælges genanvendelige drikkebægre på samme måde som i Tivoli. Det er en stor udfordring for en privat grundejerforening at bekoste oprydning af affald i vores del af Havneparken. Især på de store badedage, når københavnerne og turister i stort tal valfarter til kvarteret. Årligt betaler medlemmerne af Grundejerforening Havnestad kroner til affaldshåndtering på det store areal, som vi ejer. Der er specielt store ekstraudgifter til oprydning efter de allervarmeste sommerdage herunder også til reparation af træpromenaden, når grillbakkerne brænder igennem. Grundejerforeningen ejer cirka en tredjedel af de grønne arealer langs gaden Islands Brygge, som udgør Havneparken, nemlig de to græsplæner fra legepladsen og ned mod Bryggebroen. Derudover vedligeholder vi også Den Grønne Kile mellem Islands Brygge og Artillerivej med cykelstien til Fælleden. Dermed udgør vores del af de grønne arealer i kvarteret et lige så stort areal som kommunens. Selvom Havneparken er blevet et tilløbsstykke ud»lørdag den 1. juni klokken hopper jeg, uanset hvad, i havnen ved togvognen i Havneparken. Hvis nogen skulle have lyst til at gøre mig selskab, så skal de være hjertens velkommen! over al forventning og blevet et af Københavns allermest populære fritidsområder så afviser teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF), at kommunen skal bidrage til det omfattende oprydningsarbejde, der er følgen af de varme sommerdage. Regningen overlader hun uden tøven til os i den»privatejede«del af Havneparken, Grundejerforening Havnestad, som stiller det private område til rådighed for offentligheden uden nogen form for betaling. Grundejerforening Affald er der meget af i Havneparken, der er et meget populært område. Frank Jensen måttet supplere overførelsespuljen med 400 millioner kroner fra kassen, så alle budgetpartnerne kunne få deres egen hassan. Det kortslutter selvfølgelig de fælles prioriteter, der ellers er bred enighed om på rådhuset, herunder havnebadet, og det er hamrende sørgeligt. Der er ingen penge til havnebadet, fordi Frank Jensen i dette valgår har valgt at bevillige sig selv og vennerne for 851 millioner kroner politiske markeringer. Jeg laver min egen markering. Lørdag den 1. juni klokken hopper jeg, uanset hvad, i havnen ved togvognen i Havneparken. Hvis nogen skulle have lyst til at gøre mig selskab, så skal de være så hjertens velkommen! Brygge. Men jeg må konstatere, at de eneste politikere jeg har hørt udtale sig imod opfyldningen i havnen, som den er præsenteret i lokalplanen, er fra Venstre og Dansk Folkeparti. På den baggrund vurderede jeg som jeg videre skriver i min klumme at der kun bliver tale om mindre justeringer i lokalplanen og at projektet kommer. Det bliver som minimum båret igennem af Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne, Radikale og Konservative. Det er min analyse. Den kan naturligvis være forkert men jeg mener, at analysen er korrekt. Jeg vil også fremover bidrage med politiske vurderinger, analyser og andre kik i krystalkuglen i Bryggebladets spalter. Det er dog ikke det samme som at være i besiddelse af hverken konkret viden eller evner til at spå om fremtiden. Havnestad er for nylig inviteret med i den kommunalt styrede kampagne»ren kærlighed til Islands Brygge«, som snart igangsættes. Formålet er at gøre det lettere for de besøgende på Bryggen at komme af med affaldet på en nem måde uden løftede pegefingre og med et kærligt puf. Vi håber derfor meget, at projektet om en affaldsfri zone som foreslået af Klaus Mygind bliver sat i gang. I øvrigt mener jeg, at alle parkarealerne i Havneparken bør være ejet og driftet af Københavns Kommune. Foto: Ricardo Ramirez

3 30. maj 2013 NYHEDER Da Bruce kom til Bryggen Bruce-sved på redskaberne i Fitness World. Af Klaus Mygind Når man træder ind i et fitness-center, oplever man, at alle er fuld optagede af kampen med redskaberne. Men lur mig, om man ikke ud af øjenkrogen følger med i, hvad der sker på de andre redskaber, og hvem der kommer ind ad døren. Det gjorde man i hvert fald i sidste uge da Bruce Springsteen to gange overraskede de hårdttrænende bryggeboere i Fitness World ved diskret at komme i joggingtøj og kasket og gå i gang ligesom alle andre. Bruce var imødekommende og afslappet. Bryggeboer Janne West Olafsson fortæller: Det startede tirsdag den 14. februar. En sød pige i centeret spurgte:»så I Bruce Springsteen i går? Nej, det er da først i aften, han spiller i Parken.«Men så fortsatte hun:»nej, nej, fik du set ham hernede til træning?«bruce havde simpelthen været nede i mit træningscenter, kunne det blive større? Kom lige med mig! Onsdag er vi igen i træningscenteret. Jeg går direkte op på 2. sal og skænker ikke Bruce Springsteen en tanke, før min kæreste, Jim, kommer hen til mig: Du kommer lige med mig! Seriøst? Han fortsatte: Bruce Springsteen er nede på 1. sal og træner. Jeg gik helt i sort, vidste ikke, hvad jeg skulle sige eller gøre. Skal vi gå hen til ham? Det var så surrealistisk, at selve Bruce Springsteen stod der og trænede med vægte. Men selv»the Boss«skal jo også have privatliv, så vi ventede. Hey, how are you doin? Lige pludselig går en mand forbi med kasket og træningstøj Bruce Springsteen! Jeg blev nervøs. Bruce laver en uvending, og jeg får øjenkontakt. Han går hen imod os, afslappet og cool, rækker hånden frem: Hey, how are you doin? Bruce Sprinsteen med Jim Ehrbahn. Bruce Sprinsteen med og Fie Beisheim og Janne Olafsson. Jeg begynder at fnise, grine og smile over hele ansigtet. Det var jo Bruce Springsteen, der lige var gået hen til mig. Jeg svarede: Hej Bruce! I m fine, how are you? helt rystende i stemmen. Bruce havde det rigtig godt. Han syntes, det virkede som et fedt sted at bo, Islands Brygge. Bruce var virkelig»down on earth«og simpelthen så venlig at snakke med. Vi trænede lidt, og det samme gjorde Bruce. Han gik blot rundt og trænede på nogle maskiner sammen med andre gæster. Han var hverken omsværmet eller noget som helst. Minihøring om havnetunnel 11. juni Pressemeddelelse Socialdemokraternes 2. kreds (Islands Brygge, Sundby og Ørestad) indbyder nu alle interesserede til at høre om planerne for en havnetunnel og til at debattere med medlemmer af Borgerrepræsentationen Lars Weiss (S), Morten Kabel (Ø) og Mette Reissmann (S), medlem af Folketinget og Folketingets Trafikudvalg. Inden debatten orienterer en af landets førende trafikforskere, lektor Per Homann Jespersen fra Roskilde Universitet, om planerne for en havnetunnel og om Københavns udfordringer med trængsel. Per Homann Jespersen er også medlem af regeringens Trængselskommission, der har til opgave at prioritere de kommende års store trafikinvesteringer. Formand for Socialdemokraternes 2. kreds Robert Nielsen siger om høringen: Det er vigtigt, at københavnerne kan komme rundt i byen uden at skulle sidde i lange bilkøer. Derfor kan en havnetunnel være en god ide. Men mange mennesker på Islands Brygge, i Sundby og Ørestaden stiller også spørgsmålstegn ved, hvad havnetunnelen vil betyde for trafikbelastningen, for eksempel i Artillerivejsområdet, og om tilkørselsveje til tunnelen vil ødelægge Amager Fælled og andre rekreative områder. Jeg er optaget af, at vi får en god debat om vigtige projekter som havnetunnellen. Derfor er jeg glad for, at en trafikfaglig kapacitet som lektor Per Homann og På et tidspunkt sidder jeg i en træningsmaskine for at styrke armene, hvor han sidder over for mig i en benmaskine og løfter armene op, mens han nikker anerkendende til mig: Det ser godt ud, det der! I ll get my jacket and my sunglasses. Efter træningen kommer Bruce ud til os. Han kiggede på mig og sagde: She is really tuff at the gym. Jim spurgte, om han kunne tage et billede, men han sagde: I ll get my jacket and my sunglasses, ROCK AND ROLL! Bruce tog sig god tid at snakke og få taget mange billeder. Bruce Springsteen sku videre, og vi stod bare der og kiggede på hinanden med de største smil og var helt oppe at køre! Den fedeste dag i vores liv! Sådan er det jo at bo på Bryggen! Det mest mærkelige var, at vi stod sammen med Bruce Springsteen. Der var ingen andre, ingen kamp om at få taget billeder, ingen kamp om autografer, slutter Janne. Bruce-sved på ballerne Men Bruce besøg på Bryggen er blevet bemærket. Rapporteren fik nys om begivenheden, da hans kone kom sveddryppende hjem fra fitness og tilbød lidt Bruce-sved. Hun havde overtaget Bruce cykelsadel og hans sved var stadig på ballerne, mente hun. Bruce har tidligere overrasket under sine besøg i København. En gang spillede han med gademusikanter på strøget. 1. maj i 81 hoppede han op på scenen til gruppen Malurts koncert og spillede med i et par numre. Historien siger, at Malurts trommeslager var irriteret over den fremmede person, der var gået scenen og tog al opmærksomheden, så han bad Bruce om at gå ned. tre betydningsfulde københavnske politikere, hvor både tilhængere og modstandere af havnetunnelen er repræsenteret, har sagt ja til at deltage i vores minihøring. Minihøringen foregår tirsdag den 11. juni kl i HK-København, Svend Aukens Plads 11 Deltagelse er gratis, og alle er velkomne. Tilmelding senest fredag den 7. juni til BRYGGEBLADET Kinesisk akupunktur Dr. Can Hong Yao Frank Akupunktur kombineret med Moxa, Glaskopping, Gua Sha & Laser. Medlem af PA og RAB under tilsyn af Sundhedsstyrelsen. Birkevej 22, Dragør og Egilsgade 22 st. Islands Brygge Ring tlf for aftale Tandlægerne på Bryggen Stephen A. Pedersen Tandklinik på Islands Brygge Islands Brygge 17 st.th Bryggens Pizzaria HUSK: Alle kunder kan vinde en gave! Pernille Molin Lars Nielsen Cafe Isbjørnen Cafeen med de billige priser EN STOR FADØL 23 kr. ALLE UGENS DAGE Reykjaviksgade 1 tlf pizza med X kr. 120,- Tilbud: 1 x hjemmelavet Big Burger plus 1 x mellem pommes frites og 1 x 0,5l. cola kr. 60,- Bryggen's Pizzaria Leifsgade Man. til fre.: Alle andre dage (Udbringning ved bestilling over 80 kroner) 3 NYHED Fuldkornsbund i din pizza! Altid høj kvalitet og højt humør

4 4 BRYGGEBLADET NYHEDER 30. maj 2013 Formverk fylder rundt Kunsthåndværkerbutikken Formverk fejrer fem år på hjørnet af Thorshavnsgade. Af Annemarie Friislund For seks år siden var to værkstedsløse keramikere på jagt efter nye lokaler. Deres søgen førte dem til Islands Brygge, hvor en hjørnekælder i Thorshavnsgade, der før havde huset en forhandler af kunstpelse, nu stod tom. Bryggens Dyreklinik v/ dyrlægerne Alice Thomsen & Frede Kristensen BIB BEGRAVELSESFORRETNINGEN islands brygge Døgnvagt Aftaler træffes gerne i Deres hjem Leifsgade København S mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl fredag kl Medicinsk og kirurgisk behandling. Butik med foder, plejemidler og andet til hund og kat. Egilsgade 18 & Allan Nielsen Et års hårdt slid Realiseringen af drømmen om et værkstedskollektiv med tilhørende butik viste sig imidlertid at kræve en lidt større indsats end beregnet. Lokalerne var i en sølle forfatning, og det tog de virksomme kvinder, der nu var vokset til en gruppe på fem, mere end et års hårdt arbejde med at pudse, mure, male og slibe, før værksteder og butik stod klar. Nu fem år efter kan Formverk fejre fem års fødselsdag som lokal kunsthåndværkerbutik på Bryggen. Fællesskab og formgivning I dag er der blevet skiftet lidt ud i besætningen, men den faglige sammensætning bestående af to keramikere og tre smykkekunstnere er intakt, og det samme gælder grundtanken bag Formverk. Ideen om at deles om driftsudgifter og forpligtigelser viste sig at rumme store fordele ikke bare på det økonomiske og praktiske plan, men også som fagfællesskab. Arbejdet som kunsthåndværker er som udgangspunk en enmandsbestilling, men hos Formverk har man kollegaer, hvor formgivning, æstetik Troldmandens værksted, et kig ned i den lokale kunsthåndværkerbutik. og kvalitet er en fællesnævner. Endeligt er der de åbenlyse fordele ved, at keramikerne kan dele ovne, smykkekunstnere værktøjer, og at alle tager del i butiksdriften. Unikum fra Bryggen Som forbipasserende får man et glimt ned i troldmandens værksted, når man passerer Formverk. En almindelig torsdag formiddag kan man være heldig at se Karin dreje en vase, Gurli glasere en skulptur, eller man vil se Anette, Lene eller Ulrikke sidde bøjet over et stykke ædelmetal. Måske er det denne åbenhed fra indehavernes side, der har betydet, at Formverk ikke bare er en kunsthåndværkerbutik i København, men den lokale kunsthåndværkerbutik på Islands Brygge. Faktum er, at kunderne vender tilbage igen og igen, og det har ofte stor betydning for køberen, at der er tale om et unikum fremstillet på Islands Brygge. Kig bag kulissen Det sker også, at Formverk inviterer ind til et kig bag kulissen. De seneste par år har der i forbindelse med jul på Bryggen været andensorteringssalg. Her er kunderne blevet budt på en lille værkstedsrundvisning og har fået indblik i, hvordan man drejer en vase eller former ædelmetal. Det store forarbejde, der ligger i at skabe en kop, kan for mange forekomme som noget af en overraskelse. Foto: Ricardo Ramirez Forud for det endelig resultat ligger der uendeligt mange timers eksperimentelt arbejde på drejebænken for at finde denne perfekte form og gentagende brændinger for at opnå den korrekte glasering. Når man kender til denne omhyggelige proces bag skabelsen af unikum, forstår man, hvorfor de koster mere end kopperne i IKEA, og måske nyder man sin morgenkaffe på en anden måde, når man drikker den af et smukt forarbejdet unikum fremstillet nede på hjørnet. Formverk inviterer til fødselsdag den 6. juni klokken i Thorshavnsgade 12. På forhånd et stor tillykke fra alle os på Bryggebladet! Begravelse Brygggens Opkøb Vi køber møbler, dødsboer, rydder loft- og kælderrum. Vi støvsuger efter os Hilsen Loppe II Peter: Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 tlf døgnvagt FACEBLADET find os på: Find Bryggebladet på Facebook og bliv venner med os dér! Her kan du følge med i vores opdateringer og give os tip om vores lokalområde. Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på GRUNDLOVSTALE FOLKETINGETS FORMAND MOGENS LYKKETOFT ONSDAG DEN 5. JUNI KL. 12 SVEND AUKENS PLADS Velkomst ved initiativtageren til arrangementet Robert Nielsen, formand for Socialdemokraterne i Sundbyvester. HK Hovedstaden vil med dette Grundlovsdag-arrangement markere den danske grundlov og vores fælles demokrati. Alle interesserede er meget velkomne. Christian Grønnemark, formand HK.DK/HOVEDSTADEN

5 72 SPECIAL BUTIKKER 1 TIMES GRATIS PARKERING NEM ADGANG VIA BUS & METRO tæt på dig AMAGERCENTRET.DK LOPPEMARKED I AMAGER CENTRET PÅ SØNDAG 2. JUNI KL HUSK VI HOLDER ÅBENT PÅ SØNDAG KL tæt på dig LÆS MERE PÅ AMAGERCENTRET.DK Nu er det tid til at få ryddet op i kælderen, på loftet, i skabe og i skuffer, når Amager Centret afholder loppemarked for de voksne. Loppemarkedet afholdes i centrets gård søndag 2. juni kl Der er i alt 24 stadepladser (2x3m), som tildeles efter først-til-mølle princippet. Det koster 100 kr. at leje en stadeplads. Beløbet skal betales forud på centerkontoret. Vil du gerne leje en stadeplads til 2. juni, skal du sende en mail til senest fredag 31. maj kl Husk at oplyse navn, adresse, alder og telefonnummer. Loppemarkedet er tilegnet privatpersoner, som ønsker at sælge egne private, brugte sager. Der må altså ikke sælges nye varer, husflid og fødevarer. Loppemarkedet gennemføres uanset vejret, så husk evt. parasol eller anden overdækning. Loppeeffekter, som ikke bliver solgt på dagen, skal den enkelte selv bortskaffe, da centret ikke kan håndtere storskrald. Markedet er åbent for publikum mellem kl. 11 og 17, og du kan stille dine ting op i gården fra kl DER ER GRATIS ADGANG FOR PUBLIKUM. ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG LØRDAG FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN * FØTEX: MANDAG-FREDAG LØRDAG & SØNDAG IRMA: MANDAG-FREDAG LØRDAG SØNDAG * UDVALGTE BUTIKKER HAR ÅBENT DE ØVRIGE SØNDAGE SE HVILKE PÅ AMAGERCENTRET.DK

6 My summer 3299,- NYHEDER Søkort, blomster og hjemmelavede pølser 30. maj 2013 Museum Amager byder sommeren igennem på et væld af kulturoplevelser rundt omkring på Amager. Objektiv med anti-rystefunktion(vr) - sikrer rolige skarpe optagelser til både video og foto! sommer pris Nikon D3200 med mm VR n 24,2 megapixels CMOS sensor (DX-format) n Høj ISO ( ) n Knivskarpt 11-punkts autofokussystem n Kontinuerlig optagelse (4 bill./sek.) n Aktiv D-Lighting n Full HD-video (1080 p) n Kontinuerlig autofokus Inkl. check og clean i 3 år + Nikon 2,5 timers kamerakursus Af Annemarie Friislund Der er hen over sommeren rig mulighed for både store og små at gå på opdagelse i vores kulturarv, når Museum Amager, der er en sammenslutning af en række museer, byder på blandt andet bondegårdsliv, dykkerhistorie, blomsterudstilling og gamle søkort. Livet på landet anno 1900 Fra 1. maj til 30. september kan man på Amagermuseet hilse på både grise, høns, de, hjemmelavede pølser på risten, når du har fået kyndig vejledning og en inspirerende pølsesnak med Jens Breinholt Schou. Han byder også på hjemmelavede smagsprøver og giver hans specielle opskrifter med hjem. Der er pølsesnak og smagsprøver på Amagermuseet den 15. og 22. juni. 300 års dykkerhistorie Kom med ned på bunden af Øresund! Stik foden i en blysko og mærk tyngden fra et blylod eller prøv en rigtig kobberhjelm og se ikke bare til søulke, men kan også have stor interesse for landkrabber. Der er mulighed for at bese de gamle kort på Lodsmuseet på Dragør Havn frem til 30. september. Sensommerens blomster I sensommeren står blomsterne smukkest over det danske land. Det gør de også i Amagermuseet have, hvor der den 31. august inviteres til blomsterværksted. De klassiske blomsterdekorationer udfordres, når blomster og grøntsager fra perfekt til ferien..! My summer 2699,- Nikon 1J2 med10-30 mm objektiv n Lille kamerahus n Udskiftelige objektiver n Lynhurtig CMOS sensor n Op til 60 bill./sek. n SnapShot med Full HD video n Programhjul og indbygget blitz Nikon P520 sølv/sort/rød n 42 x optisk zoom ( mm) n Bagbelyst 18 megapixel CMOS-sensor n Avanceret modvirkelse af rystelser (VR) ved hjælp af objektivforskydning n Videooptagelse i fuld HD (1080p/60i) med stereolyd n Vippeskærm på 8,0 cm (3,2 ) LCD skærm med punkter n Wi-Fi kompatibel n Indbygget GPS My summer 2799,- 42 x optisk zoom NJAL FOTO Njalsgade København gæs, får og geder, og i hele juli måned er der ekstra liv på museets gårde, når frivillige karle og piger inviterer børn og barnlige sjæle til at tage del i de mange opgaver, der var på en gård omkring år Tøjvask på vaskebræt, mælkekærning, pandekagebagning i sommerkøkkenet, stopning og strikning, fodring af dyrene, opgravning og rensning af grøntsager er bare nogle af de opgaver, der hørte til dagens dont, og som børn og barnlige sjæle inviteres til at tage del i. Hjemmelavede pølser Grillsæsonen står for døren, og i år kan du brillere med at lægge velsmagen- fiskene svømme forbi i et akvarium. Dragør Museum er gået sammen med Dykkehistorisk Selskab om en udstilling, der giver nedslag i 300 års dykkehistorie og bugner af sjove tilbud og fantastiske dykkehistoriske klenodier. Dykkeudstilling på Dragør Museum løber frem til 30. september. Gamle søkort Danmarks Lodsmuseum i Dragør byder på en spændende udstilling af gamle søkort fra Øresund. Udstillingen rummer gamle smukke kort og fortæller om de primitive metoder og redskaber, før gps og andre moderne navigationsmetoder vandt frem. Udstillingen henvender sig således Amagermuseets have bringes i spil på en ny og inspirerende måde. Dahliaen hører til en af sensommerens mest farverige gæster. Den september udstiller Amagermuseet i samarbejde med Dansk Dahlia Selskab et udpluk af prægtige dahliaer i museets have. Museum Amager er en sammenslutning af Dragør Museum, Amagermuseet, Danmarks Lodsmuseum og Mølsted Museum og sommersæsonen løber fra 1. maj til 30. september. Der kan hentes yderligere information om sommerens arrangementer på www. museumamager.dk.

7

8 8 BRYGGEBLADET KLUMME 30. maj 2013 Hash-tåger på Københavns Rådhus Mens Folketinget og Københavns socialdemokratiske omegnsborgmestre synes, det er en ualmindelig dårlig ide, så mener Københavns overborgmester Frank Jensen, at kommunen skal være byens største hash-pusher. Jesper Schou Hansen, tidligere gruppeformand for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation. Årtiers nederlag i kampen mod hash, banders interne kampe om narkomarkedet og illegale millionfortjenester til kriminelle har fået Socialdemokraterne og venstrefløjen til at tro, at fri hash er vejen frem. Lidt retorisk kan man jo spørge, vejen til hvad? At tro at en legalisering i sig selv fjerne bander og et illegalt marked er rent selvbedrag. Selvom vi i dag tilbyder lægeordineret heroin, har metadonbehandling og så videre, så har vi stadig narkomaner og bander, der profitere fedt af narkosalg, selvom man kan få det lægeordineret.»vi har kommunale tilbud, der skal få dem ud af hashmisbruget. Selvom prostitution er lovligt i Danmark, så ser vi en stigende handel med kvinder, selvom man helt lovligt kan sælge sin krop. At fjerne et forbud eller ligefrem selv tilbyde stoffer fjerner ikke problemet. Det er desværre stærkt dokumenteret. Jeg har da heller ikke hørt politikerne bag forslaget sige, at de tror, det ulovlige marked forsvinder. Blot at det bliver mindre. Til gengæld hører jeg ofte i den offentlige debat antagelsen, at det ulovlige marked stopper. Opnå hvad? Så hvad er det, socialisterne gerne vil opnå med fri hash, når det nu ikke fjerner banderne? Det står for mig hen i det uvisse. Min overbo SF eren Klaus Mygind har givet et par bud. Det ene bud er, at hash ikke er farligere for voksne mennesker end alkohol og tobak. Der er intet absolut intet der indikerer, at hash er ufarligt endsige sundt. Tværtimod har vi allerede unge, der er ude i et misbrug, og vi har kommunale tilbud, der skal få dem ud af hashmisbruget. Vi bruger millioner af kroner på at få unge ud af hashmisbrug. De tilbud har vi jo ikke, fordi hash er uskadeligt tværtimod. Nu får man i øvrigt hverken psykoser af engangsbrug af alkohol eller tobak. Det kan man få af hash. Tobak er i øvrigt den største enkelte dræber i Europa og vist ikke noget, vi ligefrem behøver at promovere. Vi gør da også, hvad vi kan for at få folk til at drikke mindre, og vi bruger millioner på at få folk til at kvitte smøgerne. Skulle vi så selv ligefrem åbne hashbutikker og dermed promovere rygning? Det giver vist ingen mening. Nye hårde stoffer Bud nummer to er, at hash bliver solgt af kriminelle, der kan introducere unge til stærkere stoffer. Jo vist. Men skal vi så have kommunale hashbutikker til at skubbe til de unges grænser og bringe dem endnu tættere på at prøve det næste farlige stof? Jeg har svært ved at se en fornuftig pointe. Bud nummer tre er, at det ulovlige stof mangler varedeklaration og kan være blandet med alt muligt. Jo men det er jo netop ikke et produkt, som har nogen gavnlig effekt. Jeg er jo heller ikke interesseret i at sælge kokain fra kommunale udsalgssteder blot fordi kokain er lige så populært i nattelivet som is på Bryggen på en varm sommerdag og eventuelt er blandet med noget skidt. Frank Jensen som narkobaron Bud nummer fire er, at der er brug for at gå nye veje. Jeg synes ikke, fri hash med Frank Jensen som byens nye narkobaron på nogen måde er en god ide. Hash er et farligt skod-produkt, som vi på ingen måde skal udbyde, uanset hvor åndsvagt folk måtte opføre sig ved at købe det illegalt. Det er ikke mange år siden, besiddelse af hash kun kostede 300 kroner. Det, syntes jeg, var latterligt billigt, og skrev til daværende justitsminister Lene Espersen. Hun kvitterede for brevet, og bøden for besiddelse blev hævet til så vidt jeg husker 1000 kroner. For min skyld kan man hæve det til en månedsløn eller fem. Der findes ikke fem gode argumenter for at sende et misbrugsprodukt ud i fri handel. Socialdemokraten Lars Weiss har også forsøgt sig med et par bud her i Bryggebladet. Det handlede om noget med gøende lopper og var på et debatniveau, hvor det vist ikke rigtig tjener noget formål at svare. Kommunen skal tjene på det Frank Jensen (S) indrømmer åbent, at Københavns Kommune vil tjene på salg af stoffer. Fortjenesten skal så»øremærkes til styrket misbrugsforebyggelse og informationsindsats«. Men når man nu ved, at det fører til misbrug, hvorfor så gøre det? Det forekommer mig helt absurd, at Frank Jensen åbenbart har våde drømme om at blive noget, der vel kan minde om Danmarks svar på Bolivias Pablo Escobar blot inden for hash og ikke kokain. Da Frank Jensen fortsatte Ritt Bjerregaards drømmeri om at indføre flertalsstyre, sagde andre socialdemokratiske borgmestre fra. Jeg ønskede personligt forslaget lagt i skrivebordsskuffen. I sagen om københavnske hashbutikker har en række nabokommuner også sagt nej. Det gør Folketinget også. Heller ikke her lytter Frank Jensen. Også her synes jeg, forslaget skal lægges i skrivebordsskuffen uden at jeg af den grund har løsningen på hverken bandekriminaliteten eller hashmisbruget. Kommunens løfter Gudskelov har det lange udsigter med en kommunal hashbutik på Islands Brygge. Det har det åbenbart også med at få opfyldt en aftale med Statoil omkring en tankstation. Da man byggede torvehallerne ved Nørreport station, skulle man bruge det areal, Statoils daværende tankstation lå på. Derfor aftalte man, at de i stedet skulle have en tankstation, som skulle ligge lige ved HK s bygning på Islands Brygge. Det kom i høring.»det er pinligt, at kommunen er løbet fra en aftale med Statoil. Mens alle udtalte sig positivt inden høringen, så blev det til et nej bagefter. Onde tunger kaldte det Socialdemokraternes tak til HK for støtte i valgkampen, da tankstationen lå lige foran deres bygning. Jeg har spurgt teknik- og miljøborgmesteren, hvor den sag egentlig ligger henne. Man kan naturligvis Fra DØRTILDØR Klaus Jesper ikke lave en aftale fra kommunal side, hvor det kun er den private virksomhed, der lever op til aftalen. Svaret er, at opgaven ligger hos Frank Jensen. Det er pinligt, at kommunen er løbet fra en aftale med Statoil. Så kære Frank: Hvornår er det, at du inviterer Statoil til kaffe for at få indfriet det løfte, kommunen gav om at finde en ny placering til Statoil? Enghave Bryggeskandale Lokalplanen omkring Enghave Brygge nyder åbenbart stor opbakning i Københavns Borgerrepræsentation. Der er kun kommet negative kommentarer fra politikere fra Dansk Folkeparti og Venstre. De øvrige synes af en eller anden grund, at det er helt i orden at fylde massivt op i havnen. Jeg synes, at det er det rene gak-gak. Jeg synes også, at det er superærgerligt, at argumenterne gør så lidt indtryk på det politiske miljø. Jeg kigger i krystalkuglen og fastholder spådommen om, at byggeriet kommer rundt regnet som beskrevet i lokalplanen. Sagen omkring Statoil-tanken viser ellers, at man sagtens Bryggeboerne Klaus Mygind og Jesper Schou Hansen deles om en klumme. Begge har en tilknytning til rådhuset, og begge har en kærlighed til vores bydel. De to herrer bor faktisk i samme opgang. Klaus er SF-mand og bor øverst oppe. Jesper er Venstremand og bor et par etager nedenunder. De skiftes til at kommentere hinandens indlæg og fremhæve emner på Borgerrepræsentationens dagsorden. kan sende en sag i høring uden at stemme for den bagefter. Manglende fokus på Bryggen Jeg kunne godt bruge noget mere fokus på Bryggen fra rådhusets side. Pladsen ved Axel Heides Plads er stadig noget gøgl, hvor hverken udsmykningen eller trafikken glider. Tak til grundejerforeningen for at gøre en indsats. Til gengæld synes jeg ikke, at der er mange roser til kommunen for at holde den tidligere ejer i ørerne for at levere den lovede plads. Hvornår får I den trafikregulering på plads, og hvornår kommer der en glidende overgang fra Bryggebroen til pladsen? En del af det grønne areal ved havnen tilhører grundejerforeningen. Det bruges naturligvis af byens borgere. Men hvem betaler for oprydningen? Det gør de private grundejere. Det er jo helt i skoven. Det er jo en indlysende kommunal opgave at betale for oprydningen, når området er offentligt tilgængeligt. Det har grundejerne også spurgt om, men kommunen slår sig i tøjret. Det er både pinligt og uforståeligt. Smykkeforretning i Thorshavnsgade på trapperne Der bliver knoklet i kælderen i Thorshavnsgade 26, for der er ikke lang tid til, at Bryggens nye smykkeforrretning åbner. Af Lone Boye Til sommer åbner endnu en smykkeforretning på Islands Brygge. Lokalerne ligger i Thorshavnsgade 26, i kælderen i den tidligere Jantik, der aldrig åbnede igen efter det famøse skybrud i 2011, og siden har lokalerne stået tomme. Bryggeboer åbner butik Det er Lone Svane, der ejer ZEADON Jewelry, som forretningen kommer til at hedde. Hun er allerede lokal, idet hun har boet på Bryggen i fire år, og da lejligheden bød sig, slog hun til i en fart. Yes, tænkte jeg, da lokalet var ledigt. Det må jeg bare have! Og den nye forretning bliver temmelig flot, når den er færdig. Vægge og gulv har fået en omgang, og de mange nye glasmontrer, der endnu står indpakkede i plast, venter på at blive placeret i lokalerne. Kirurgisk stål Men hvad med smykkerne? vil Bryggebladet vide. Nu har vi jo allerede lav-selvsmykker hos Smyks og designsmykker hos Nicolai Appel, så hvilke smykker kan ZEADON Jewelry mon friste med? Masser af pæne smykker til både mænd og kvinder, lover Lone Svane. Og vi dækker bredt, både til unge og gamle og kvinder og mænd. Vi har for eksempel mange forskellige piercingsmykker og lænker, og så har vi en del stålsmykker, der er den nye trend. Stål er godt for de mange allergikere, der ellers ikke kan tåle at gå med smykker. Thorshavnsgade er efterhånden ved at udvikle sig til den helt store handelsgade, og Bryggebladet venter naturligvis spændt på at få et praj om åbningsdagen for den nye smykkeforretning. Ny butik. Værktøj i vinduesudstillingen, om kort tid vil der ligge smykker til både kvinder og mænd. Foto: Ricardo Ramirez

9 base1 er Københavns største privatejede kæde med 5 velbeliggende Power Houses i hele København SAG STOR ALTAN C København S Jens Otto Krags Gade 9, ÅBENT HUS SØNDAG D. 2/6 KL Udsigt til Kanalen - 2 vær. lejlighed i Kompasset - stor sydvendt altan med kig til vandspejlet Området: Islands Brygge er Københavns nyeste Metropol og rummer både nye byggerier og de klassiske ejendomme. Havnefronten er et helt kapitel for sig selv med et helt specielt liv i foråret og om sommeren, hvor Havnebadet er åbent. Du får ALT her... Daginstitutioner, dagligevarebutikker, masser af caféer, vinbar, specialbutikker og lækre take-away butikker. Kbh. City er i gåafstand, ligesom Voldene ved Chrstianshavn lokker mange ud på en lille gåeller løbetur. Indretning: Stor og veldisponeret 2 er med dejligt åbent køkken og skøn sydvendt altan. Velkommen indefor i entreén hvor der er god plads til overtøjet. Herfra er der adgang til rummeligt badeværelse med bruseniche, væghængt toilet og vaske/tørremaskine. Det flotte HTH-design køkken ligger i åben forbindelse med stuen og det store åbne vinduesparti ud mod altanen giver lejligheden et skønt lys. Desuden stort soveværelse. KONTANTPRIS UDBETALING BRUTTO/NETTO / ALT. FINANSIERING /7.313 Bolig m² Altan Rum Bygget 81 JA SAG INGEN BOPÆLSPLIGT ANDELSLÅN: UDEN RENTER & AFDRAG UNDER STUDIET B de studerende skal København bruge S Jens Otto Krags Gade 17, dem nu! Indbydende 2 vær. med god altan og i kvalitetsbyggeri - Poggenpohl køkken - UDEN KONTANTPRIS BOPÆLSPLIGT! Projektet Havnestadhus er tegnet af de højt respekterede arkitekter Schmidt, Hammer og Lassen der bla. har tegnet Den sorte Diamant. Beliggende på Islands Brygge, et UDBETALING spændende område som oplever en rivende udvikling. Havnestadhus er beliggende tæt opad BRUTTO/NETTO / havnefronten, væk fra trafikstøj og tæt på miljøet omkring vandspejlet. Indeh: entré, med ALT. FINANSIERING /6.439 skabsplads. Herfra er der adgang til badeværelse og stuen. Badeværelset er indrettet med hvide matglaserede fliser, armartur fra SHL design, gulvvarme og væghængt Philip Starck toilet og moderne firkantet vask. Køkkenet som ligger i åben forbindelse med stuen er Poggenpohls KA-designlinie med massiv træbordplade. Fra opholdsstuen er der adgang til Bolig m² Altan Rum Bygget god altan i hærdet glas med sandblæst mønster. Stort soveværelse på 15 kvm. har en perfekt størrelse med plads til seng, garderobe og PCen. P-plads i P-kælder medfølger. 76 JA ÅBENT HUS SØNDAG D. 2/6 KL vist på 6 studiemesser og få større chance for salg tuderende deres uddannelse i København. En stor del af dem leder efter en studieegnet rbejde med Københavns Andelskasse gjort det muligt for dem, at låne til en andelslejlighed ter endt studie. I september deltager base1 på seks studiemesser, der giver dig en unik olig til potentielle købere på SU. ring på base1.dk LAD OS SÆLGE DIN BOLIG AMAGER/ CHR. HAVN ISLANDS BRYGGE AMAGER/KASTRUP NORDVEST/BRØNSHØJ NØRREBRO/CITY NDS BRYGGE AMAGER & KASTRUP BRØNSHØJ, NORDVEST & VANLØSE enhavn S Amagerbrogade København S Frederikssundsvej 36B 2400 København NV e1.dk / / - vi sælger 3 ud af 4 lejligheder indenfor 2 mdr. - vi sælger 3 ud af 4 lejligheder inden for 2 måneder. VALBY/KGS. ENGHAVE VANLØSE ØSTERBRO VESTERBRO/FREDERIKSBERG NØRREBRO & ØSTERBRO VESTERBRO, FREDERIKSBERG & VALBY Fælledvej København N Sønder Boulevard København V / /

10 ISLANDS BRYGGE SOLGT 73, ST. SOLGT TIL PRISEN! CARL TH. ZAHLES SOLGT GADE 6 SOLGT TIL PRISEN! ARTILLERIVEJ 64, SOLGT 5. SOLGT TIL PRISEN! danbolig sælger Islands Brygge! GUNLØGSGADE 55, SOLGT 3. TH. SOLGT TIL PRISEN! ISLANDS BRYGGE SOLGT 75B, 1-4. SOLGT TIL PRISEN! ISLANDS BRYGGE SOLGT 30B SOLGT TIL PRISEN! Ring for en gratis salgsvurdering på København S Ejerlejlighed Islands Brygge er et af de mest populære områder i København og man forstår hvorfor. Her er man tæt på det hele, - Havnebadet på den ene side Fælleden på den anden. Cafeer og indkøb i gåafstand, bl.a Emmerys, Cofoco, WabiWabi Sushi og Irma. Bryggebroen der forbinder Bryggen med Vesterbro, få minutter fra City og så selvfølgelig tæt på Metroen. Byggeriet Sekstanten er opført af JM Danmark i Et kvalitets byggeri med et indbydende indgangsparti og flotte lyse opgange. Depotrum, cykelkælder, videodørtelefon og gode p-muligheder. Dejlig lys bolig med en rigtig god planløsning. Stue og køkken/alrum i ét med udgang til stor sydvendt altan, hvor man virkelig kan nyde solen. Her er god plads til både et stort bord og grillen. Stuen er virkeligt indbydende og rummelig. To store værelser med god skabsplads. Lyst og lækkert badeværelse med vaskesøjle og bruseniche. Køkkenet er HTH og indeholder alt i hårde hvidevarer. Samlingspunktet i køkkenet er den store køkkenø. Så søger I en rummelig og lys 3'er med stor altan, så er dette lejligheden for jer. JENS OTTO KRAGS GADE , ISLANDS BRYGGE LYS OG RUMMELIG MED STOR SYDVENDT ALTAN! Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 9.135/8.748 Bolig m²: 105 Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2006 Sag: 255NP-L0252 Placering: Altan Energi: 2. sal Ja B JENS OTTO KRAGS GADE 8, ST. TV., ISLANDS VESTVENDT ALTAN! København S God og praktisk planløsning hvor pladsen er udnyttet optimalt. Rummelig og lys stue med adgang til den vestvendte altan. Herfra kan man nyde solen fra om eftermiddagen og hen over aftenen. Stort soveværelse med god skabsplads. Badeværelset er holdt i lyse farver og har bruseniche og vaskesøjle. Køkkenet har alt i hårde hvidevarer og plads til en lille spiseplads. Super lejlighed med en rigtig attraktiv beliggenhed. ISLANDS BRYGGE 77D ST. TH, ISLANDS BRYGGE 4 VÆR. MED BÅDE TERRASSE OG ALTAN! København S Området: Super centralt på den nye del af Bryggen med Emmerys, Irma og Cofoco lige om hjørnet, - Dog stadig inden for gåafstand af Islands Brygge Metro, Amager Fælled, Havnebadet og det charmerende "gamle" Bryggen med cafeer, små special butikker og masser af charme. Desuden tæt på Rådhuspladsen, Voldene ved Chr. havn, indkøb mm. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: /9.820 Alternativt finansieringsforslag: Rtpl BRT/NT: 9.071/8.950 Bolig m²: 64 Placering: stuen Stue/Vær: 1/1 Altan Ja Byggeår: 2006 Sag: 255NP-L0259 Energi: B Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: / Bolig m²: 141 Placering: stuen Stue/Vær: 1/3 Altan Ja Byggeår: 2008 Sag: 255NP-L0209 Energi: B danbolig Islands Brygge Islands Brygge 81 D, 2300 København S Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 København S danbolig Niels Hald Statsautoriserede ejendomsmægler og valuarer Amager - Dragør - Islands Brygge - Kastrup - Tårnby - Ørestad

11 ISLANDS BRYGGE 24A 1. TH, ISLANDS BRYGGE, DEJLIG LEJLIGHED I "PRESSESILOEN" - 3 VÆRELSER MED ALTAN! HALFDANSGADE 3 5. TH, ISLANDS BRYGGE FANTASTISK UDSIGT TIL HAVNELØBET FRA 5. SAL! København S Ejendommen: Denne lejlighed ligger i Pressesiloen med en fantastisk beliggenhed i 1. række til havnen. Dejlig udsigt mod vandet fra altanen. Store lyse rum og store vinduespartier. Ejendommen tilbyder selvfølgelig faciliteter som dørtelefon, kabel TV og pulterrum til hver lejlighed. Parkeringspladser til ejendommen - der er 2 p-beviser til lejligheden. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 8.620/8.337 Bolig m²: 96 Placering: 1. sal Stue/Vær: 1/2 Altan Ja Byggeår: 1910/01 Sag: 255NA-L0242 Energi: B København S Området: I den gamle del af Islands Brygge med masser af charme og lokal atmosfære, hyggelige specialforretninger, caféer og restauranter samt forskellige åbne og grønne arealer. Der er det lange havneløb fra Knibbelsbro til Nokken, Amager Fælled i umiddelbar nærhed ligesom Stadsgraven og bastionerne til mange gå- og løbeture. Og så selvfølgelig indre city m.m. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: /9.363 Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: 5.520/5.118 Bolig m²: 60 Placering: 5. sal Stue/Vær: 1/1 Byggeår: 1913 Sag: 255NA-L0212 Energi: D ISLANDS BRYGGE 77D 3. TH, ISLANDS BRYGGE PERFEKT UDSIGT TIL HAVNELØBET FRA DEN VESTVENDTE ALTAN! WEIDEKAMPSGADE TV, ISLANDS BRYGGE PERFEKT BELIGGENHED MED 270 GRADERS UDSIGT - 2 ALTANER København S Du finder lejligheden i et af de mest trendy og populære områder i København. Midt i et blomstrende nærmiljø med gallerier, caféer, kunsthåndværk og handelsliv. Med Islands Brygges havnepromenade som det naturlige omdrejningspunkt. I baghaven har du det fredede naturområde, Amager Fælled, med boldba- ner, kælkebakker og rig mulighed for naturoplevelser. Islands Brygge byder på ro og fordybelse tæt på både vand og grønne områder og stadigvæk tæt på storbyens puls. Ejerlejlighed Kontant/Udb.: / Brutto/Netto: / Alternativt finansieringsforslag: Afdragsfri Rtpl BRT/NT: / Bolig m²: 115 Placering: 3. sal Stue/Vær: 1/3 Altan Ja Byggeår: 2008 Sag: 255NA-L0226 Energi: B København S INDRETNING: En perfekt indretning med 2 gode soveværelser - ét i hver sin ende af lejlgihe- den. Dejligt flisebadeværelse med vaskesøjle. Dejlig lys gennemgående stue med vinduer til 3 sider og altan i begge ender med åbent køkken med spiseplads til 6. Køkkenet er holdt i lyse farver. Andelsbolig Købspris: Boligydelse: Anvendelsesudgifter: 845 Bolig m²: 93 Stue/Vær: 1/2 Byggeår: 2005 Sag: 255NA-A0125 Placering: Altan Energi: 4. sal Ja B danbolig Islands Brygge Islands Brygge 81 D, 2300 København S Tlf: danbolig Amager Sundbyvester Plads 2, 2300 København S danbolig Amager strand Øresundsvej 124, 2300 København S danbolig Niels Hald Statsautoriserede ejendomsmægler og valuarer Amager - Dragør - Islands Brygge - Kastrup - Tårnby - Ørestad

12 12 BRYGGEBLADET FAGREGISTER 30. maj 2013 Advokat FÜRST advokatfirma Islands Brygge København S. tlf Afspændingspædagog Mine Camilla Olsen Havnestadsklinikkens Fysioterapi Kigkurren 8B, st.tv Akupunktur Jordemoder & akupunktør yoga & hypnose Langebrogade Antikvariater Kirkegaards Antikvariat v/tommy Kirkegaard Islands Brygge 25 Tlf.: Antikviteter Jantik.dk Dødsboer købes Thorshavnsgade 26 torsdag-fredag: Apoteker Islands Brygges Apotek Islands Brygge mandag torsdag fredag lørdag Autoværksteder FP Auto ApS Serviceværksted & Forsikringsskader Artillerivej 141 Tlf Bagerier Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell Egilsgade Banker Danske Bank Njalsgade Nykredit Amagerbrogade København S Begravelse Begravelsesforretningen Islands Brygge Leifsgade Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge Blomster Blomstercirklen Leifsgade Deleuran s blomster & brugskunst Thorshavnsgade Isblomsten Isafjordsgade Boligrenovering Københavns Boligrenovering ApS Clairvoyance Medium clairvoyance / Tarot v/ Michel Yieng Kows enestående eget system Clairvoyance, sessions og kurser, 40 års erfaring Computer Have s TV-PC-Service & PC-hjælp og undervisning ( ) Englandsvej 47, kld. tv. Åbent hus: onsdage kl Cykler Bryggen City Cykler Leifsgade Man-fre 9-18 lør Diætister Klinisk diætist Vibeke Mousten Kigkurren 8D, st. th Ejendomsmæglere base1 Holmbladsgade EDC Poul Erik Bech v/ Lasse Ernst Estate mæglerne Michael Musfelth Islands Brygge Nybolig Islands Brygge Schlichting & Nielsen A/S Islands Brygge / Vestmannagade 1 Tlf.: Ejendomsselskaber Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Udlejning: Administration: Dansk Financia A/S Ejendomsadministration Charlottenlund Stationsplads Charlottenlund Telefon Fax Elektrikere P. Kilting A/S Egilsgade Seiler Teknik A/S Egilsgade Fiskehandlere Fiskebørsen Thorshavnsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv Foreninger Islands Brygge Badminton Foreninger, fortsat SAM Sammen om Bryggen Fotohandlere Njal Foto Njalsgade Frisører Cabello Grøn frisørsalon Gunløgsgade 19 kld Eminentia Egilsgade Frisør Gabriela Thorshavnsgade 2 st. th mobil Hair by Dahl Islands Brygge 1B Online-bestilling: Kim Q Hair Design Fisketorvet Shopping Center Dæk OnlineBooking på Saxkjær Njalsgade 1 kld. Th Saxkjær (A-huset) Islands Brygge 79 F Fysioterapeuter FeetBack ved Charlotte Ringbæk Fysioterapi og reformerpilates Gunløgsgade 3, kld tv Fødselsforberedelse Havnestadsklinikkens Fysioterapi Før- og efterfødselskurser Særlige kurser for»kejserinder« Jordemoder & akupunktør yoga & pilates & babyhold Langebrogade Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Mandag & onsdag kl Lørdag kl Glarmestre DANSK GLAS A/S Artillerivej 52 Galleri-, glas- og indramnings-afd Gulvservice A-Z Gulve ApS Gunløgsgade 35, kld Historiefortælling Historiedamen Mariane Josefsen Homøopati Homøopati og alternativ medicin v. klassisk homøopat Maj-Britt Brusati Tidsbestilling/info: Hoteller Hotel Copenhagen Egilsgade Kiropraktorer Bryggens Kiropraktor Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund Amager Boulevard 128 A Konfliktrådgivning Nethe Plenge Kropsterapeut Kropsterapeut v/ Body-sds Massage, akupressur, m.m Lokalråd Islands Brygges Lokalråd / Bryggens Borgerforening Beboerhjørnet Leifsgade 7 Læger Lægerne på Bryggen Louise Engell, Britta Forslund og Susan Rosenberg von Scholten Kigkurren 8M, Havnestadens lægehus v. Annette Lemche Kigkurren 8D st th Låsesmede Hovedstadens låsesmed v/ Philip Bjelke - Folehaven Malerfirmaer Kasper Hougaard Egilsgade Massører Thai yogamassage & fodmassage v/ Lotte Kramer Egilsgade 30, kld. tv slowmotion v/ Per Jensen Center for sundhed og velvære Massage & kostvejledning Øreakupunktur & pilates Kinesisk akupunktur Murere BSA Byg v/ Toni Bergenhammer Egilsgade 45, kld Murerfirmaet TM2Byg ApS Valby Langgade 39A, 2500 Valby Musikforeninger Bryggens Musikforening Kulturhuset Islands Brygge 18 Formand Jan Bauner Politiske partier SF Socialistisk Folkeparti på Bryggen Kontaktperson: Klaus Mygind, Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S Tlf Psykologer Heidi Sahlgreen Leifsgade 16, 5. th aktivforandring.dk Psykoterapi Bryggens Psykoterapi Mette Lind Egilsgade 26, kld Brian Sebens, psykoterapeut MPF medlem af Dansk Psykoterapeutforening Amager Boulevard sebens.dk Psykoterapi BRYGGEN Lene Villadsen Psykoterapeut MPF. Gerda Beck Njalsgade 46, 4. og 5. sal tv Psykoterapeut Henriette Galst Islands Brygge 27, 4. tv Rosenmetoden Karen Vinding Gunløgsgade 43, kld. tv Sexologer Sexologiskolen v. Yazmin Fox Uddannelse og konsultation Gunløgsgade Skoler & institutioner Bryggens Børne & Ungdomscenter Artillerivej 71C Tlf Fax Skønhedsklinikker JagBeauty Skincare Reykjaviksgade 5, kld. tv Smuk Njalsgade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Islands Brygge Snedkere og tømrere Snedkermanden Bergthorasgade 24, 3. tv Systuer Shhhy vi sy r også efter mål Thorshavnsgade Take Away Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe Islands Brygge Bryggens Spisehus Islands Brygge il pane di mauro Italiensk bageri og café Islands Brygge Sushiya Thorshavnsgade The Bagel Co Islands Brygge Wokaway Thorshavnsgade Tandlæger Tandklinik på Islands Brygge v/lars Nielsen, Trine Hedelund, Stephen Ambrosius Pedersen Islands Brygge 17 Tlf Teatre PLAY-CPH Strandlodsvej 7, 2300 København S Undervisning / kurser tlf kurser, camps og events i windog kitesurfing & surfkajakker Viktualier Charcuteriet kød, ost og delikatesser Thorshavnsgade Vinhandlere Lysgaard Vine c/o Geen Square Strandlodsvej 11 B 2300 København S Kom og se og smag: Specialist i unikke Italienske vine Håndplukkede druer, olivenoler m.v. Webshop: Ring evt. Anne-Grete Lysgaard, tlf Toft Vin Islands Brygge Vinothek Marquart Thorshavnsgade 24, kld VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Økobutikker Min butik Islands Brygge Optagelse i Fagregisteret: Send mail til Pris: 360 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer (maks. 35 anslag inkl. mellemrum per linje). Ekstra linjer: 80 kr. per linje. Priser eksklusiv moms Fagregisteret kan også ses på

13 Start dit boligsalg med en gratis vurdering fra Nybolig Islands Brygge Går du med salgstanker tilbyder vi ganske gratis en vurdering af din bolig, hvor der vil blive udarbejdet en detaljeret handlingsplan for præcis dit boligsalg. Ring på mobil og hør nærmere Lilian Vestergaard, Nybolig Islands Brygge ISLANDS BRYGGE - Erik Eriksens Gade 7, 5. th. C ISLANDS BRYGGE - Egilsgade 39, st. tv. C Andelsbolig Andelsbolig Der er kælet for detaljerne i byggeriet hvor der er masser af lys, højt til loftet og flot ensartet parketgulv. Lejligheden er centralt beliggende med 5 minutter til fælleden, metro, fisketorvet og havnebadet, ligesom der indenfor kort afstand findes et hav af gode spisesteder og caféer. Sag: M HØJ stuelejlighed. Indbydende med flotte nyafhøvlede plankegulve, pæne nymalede vægge og lofter. Lejligheden er indrettet med entré med god plads til overtøj m.m. Pænt nyt badeværelse med hvide fliser, ældre køkken. Stort soveværelse med vindue til den hyggelige gård. Sag: L Andelsbevis: Boligafgift: Mdl. forbrugsudg. ac: Bolig m² 95 Etage 5 Vær 3 Opført 2004 Andelsbevis: Boligafgift: Mdl. forbrugsudg. ac: 500 Bolig m² 57 Etage St Vær 2 Opført 1907 ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 34C, st. mf. Jeg er simpelthen for eventyrlysten til at blive boende her. Så er det jo praktisk, at du er skabt som en autocamper. ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 31, 4. th. NY PRIS D KØBENHAVN SV - Kenny Drews Vej 89, 3. th. C NY PRIS Det skønne kajplads 24 er tegnet af Kim Utzon og med vandet som nabo. Du får meget mere end blot en lejlighed. Lysindfaldet er fantastisk og ugeneret, da der er have og vand mod syd og vest. Sag: M Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit / Bolig m² 97 Etage St Vær 3 Opført 2004 Beliggende på 3. sal i ejendommen og vender helt rigtigt med eftermiddagssol på altanen og skønt lys lige ind i stuen. Vinkel i stuen giver mulighed for indretning af et ekstra værelse i lejligheden. Sag: L Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit /9.604 Bolig m² 97 Etage 3 Vær 3 Opført 2008 Højt beliggende med godt lysindfald og skøn vindueskarnap mod vandet. Pænt badeværelse, aflangt med bruseafsnit og vindue. Pænt nyere køkken. 2 stuer med fantastisk udsigt til vandet. Sag: L Kontant/udb: / Brutto/Netto: / Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit / Bolig m² 86 Etage 4 Vær 3 Opført 1913 Nybolig Schlichting & Nielsen A/S Islands Brygge 2300 København S nybolig.dk Tlf Du finder os også her: Vestamager Centret, Tårnby Amager Landevej, Kastrup Øresundsvej, Sundby og Dragørhjørnet, Dragør.

14 14 BRYGGEBLADET KIRKE/NYHEDER 30. maj 2013 GUDSTJENESTER Lør kl. 12 Lars Ahlmann Olesen dåbsgudstjeneste Søn kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søn kl. 11 Birgitte Kvist Poulsen Søn kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søn kl. 11 Ghita Katz Olsen Søn kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Lør kl. 12 Lars Ahlmann Olesen Dåbsgudstjeneste Søn kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søn kl. 11 Lars Ahlmann Olesen Søn kl. 11 Ghita Katz Olsen Sommerens gudstjenester Folder med sommerens gudstjenester kan hentes i kirken, på kirkekontoret eller downloades på kirkens hjemmeside fra fredag den 31. maj. Nyt fra biblioteket H.T. PÅ TUR I JUNI Hans Tausen-klubben er en oplevelsesklub for alle mobile seniorer på Bryggen. Vi mødes i kirken klokken og tager af sted med selvbetalt offentlig transport. HANS TAUSENS KIRKE Onsdag den 5. juni klokken 13: Grundlovsdag i præstehaven Vi besøger Lars Ahlmann Olesen i præsteboligen, hvor han serverer kaffe og kage i haven. Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg serverer underholdningen, godt krydret med grundlovsdag. Onsdag den 26. juni klokken 13: Rundvisning i 8-tallet Vi besøger Harald M. Stoltenberg, som bor i 8-tallet. Han tager os med på rundvisning i det spændende byggeri, som blev kåret til verdens bedste bygning i Harald serverer sandwich med noget koldt at drikke. kaffen nydes på terrassen sammen med den fantastiske udsigt. Sommerkoncert med Samklang og Kammerkoret Broccoli Studentermenighedens kor Samklang under ledelse af Sofie Schelde afholder i år sommerkoncert tirsdag den 11. juni klokken 20. Koncerten sker i samarbejde med Kammerkoret Broccoli under ledelse af Hanna Rosa Jørgensen. På programmet er blandt andet Three Flower Songs af den amerikanske komponist Whitacre. Derudover vil korene hver for sig opføre sommersatser af blandt Invitation til alle forældre med småbørn på Bryggen Af Kirsten Steen og Helle von Essen, børnebibliotekarer Islands Brygge Bibliotek inviterer til inspirations- og brugermøde om bibliotekets tilbud»det selvbetjente bibliotek«mandag den 24. juni klokken i Kulturhuset Islands Brygge. Vi vil fortælle om projektet»sæt spor i biblioteket«og desuden kort fortælle lidt om tendenser inden for biblioteksudvikling, især om hvordan vi åbner op for brugerinvolvering. Bagefter vil vi gerne høre jeres mening om, hvad vi skal gøre for at blive et endnu bedre bibliotek når vi ikke selv er der, og hvad I kunne tænke jer at bruge bibliotekets lokaler til om aftenen og i weekenden. På Islands Brygge Bibliotek vil vi konstant arbejde for at forbedre biblioteksbesøget for Bryggens børn og forældre. Det næste års tid har vi fået tildelt seks timer om ugen til at fokusere på at forbedre vores tilbud til jer i den selvbetjente åbningstid og til at sætte forældredrevne initiativer i gang. Det kan være svært at nå at hente børn, spise aftensmad, finde babysitter med mere og så også gå til møder. Derfor inviterer vi hele familien til at komme. Der vil undervejs være spisning Blå spejdere med skæg og blålys Arrangement 4. juni ved kulturhuset. Tag børnene, en god ven eller naboen under armen tirsdag den 4. juni og oplev en sommeraften med masser af spejderaktiviteter omkring Kulturhuset Islands Brygge fra klokken til Aftenen vil også inkludere lejrbål, sang og løvejagt. Bag arrangementet står de blå spejdere på Amager, som består af cirka 800 børn, unge og ledere fra forskellige spejdergrupper på Amager. Arrangementet er gratis og en årlig tradition, hvor alle er velkomne. lgb for både voksne og eventuelle medbragte børn. Der er også mulighed for, at en af vores kollegaer kan hjælpe med at underholde jeres børn undervejs. Af hensyn til bestilling af mad må I meget gerne tilmelde jer på enten eller telefon senest 18. juni. Hvis du vil vide mere, så kan du kontakte sognemedhjælper Harald Stoltenberg på telefon eller mail: Ellers mød op i kirken klokken 13. Ingen tilmelding gratis servering. andre Morten Poulsen, Bo Holten og Svend S. Schultz. Der er en entrépris på 50 kroner, som kan betales i døren ved ankomst. Meld dig ind igen Nu skal du snart indmelde dig på biblioteket for at kunne bruge det. Af Kirsten Steen og Helle von Essen, børnebibliotekarer Har du oplevet problemer med adgangen til det selvbetjente bibliotek? Vi har I det forløbne år haft nogle problemer med den tekniske løsning. De ansvarlige for projektet mener, at det vil løse sig, når adgangskontrolsystemet kører op imod en ny database, som vi gerne skulle komme på i juni. Efter at have kørt som forsøgsprojekt i et år på Bryggen er det besluttet i Kulturog Fritidsforvaltningen, at det er en god serviceudvidelse for borgerne i København, og Bryggens borgere har vist, at man sagtens kan give adgang til et ubemandet bibliotek. Det er derfor besluttet, at ordningen udvides til flere biblioteker, kulturhuse og sportshaller i København. Hvilke vil blive afsløret, når borgmester Pia Allerslev åbner dem officielt i slutningen af juni. Fremover vil det blive sådan, at hvis man er tilmeldt adgangskontrolsystemet ét sted, kan man bruge dem alle. Vi får derfor en ny database, og det betyder, at de fleste af jer skal indmeldes igen. Medbring sundhedskort og andet id. Hvornår, kan vi ikke sige nu, men hold øje med vores hjemmeside, Facebook og opslag på bibliotekets døre. Eksperter fortæller om UFO er Lørdag den 8. juni klokken 12 danner Kulturhuset Islands Brygge ramme om en atypisk, men ikke mindre særdeles spændende konference. På programmet er nemlig researcherne Robert Hastings fra USA og Timothy Good fra Storbritannien, som vil fortælle om de bedste militære UFO-observationer i USA og Storbritannien. Konferencen er på engelsk, og entrebilletten koster 250 kroner. Bag arrangementet står Exopolitik Danmark, en forening hvis mål er at få regeringer rundt om i verden til at åbne op om UFOfænomener. I starten af maj var formanden for foreningen, Frederik Uldall, i Go Morgen Danmark på TV2 for at fortælle om foreningen og tidligere hændelser i luftrummet, som man ikke har kunnet finde naturlige forklaringer på. En af disse hændelser handler om en episode i december i Glasgow, hvor et engelsk passagerfly var ved at støde sammen med et flyvende blåt og gult objekt. Piloterne så objektet, men det kunne ikke ses på radaren. Denne episode har været holdt hemmelig, men i sidste uge begyndte de engelske medier at skrive om episoden. Sognepræster Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho) Tlf: Træffes bedst telefonisk: Tirsdag kl , onsdag-fredag kl Mandag fridag. Lars Ahlmann Olesen Tlf: Træffes i kirken og på tlf: Tirsdag kl og onsdag kl Træffes på Ulrik Birchs Allé 30 torsdag og fredag kl Mandag fridag Sogne- og studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen Træffes i kirken efter aftale. Tirs-fre kl på tlf På Universitetet, Njalsgade 126, : tirsdag, onsdag og torsdag kl Tlf / Mandag fridag Kirkens kontor Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Hverdage kl , tirsdag tillige kl Lørdag lukket. Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg Tlf: Træffes bedst telefonisk man-tors kl Fredag fridag. Kirketjener Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen (bbm), Tlf: / Mandag fridag. Vor kære Henny Rasmussen er stille sovet ind den Irene og Niels Annie og John børnebørn og oldebørn Bisættelsen har fundet sted. find os på: Exopolitik ønsker altså at få sådanne hændelser frem i lyset. Frederik Uldall fortalte også i programmet, at han tror, at når mennesket er parat til at tage imod rumvæsener, så vil de måske dukke op. lgb Arrangementet foregår lørdag d. 8. juni kl. 12. Billetter kan købes på www. billetto.dk/ufo-konference Restbilletter sælges i døren.

15 30. maj 2013 OPSLAGSTAVLEN BRYGGEBLADET 15 Loppemarked i Bryggen Have Søndag d. 2. juni kl Kom til loppemarked i gården i ejendommen Bryggens Have på Islands Brygge 71/Axel Heides Gade 2-8 Find os på Facebook under Loppemarked i Bryggen Have Vi glæder og til at se jer. Jeg søger et pænt, funktionelt gaskomfur til bygas. Kontakt Sarah Madsen, OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere opslagene. Privat børnepasning i dagtimerne Vi søger pasning af vores datter fra ca. 1. juli, hvor hun vil være 9 mdr. Vi leder efter privat dagpleje eller pasning på Islands Brygge på hverdage mellem kl. 8 og 15, indtil vi får en vuggestueplads på Islands Brygge. Ring eller skriv til: Annette på tlf Privat dagpleje søges pr Går du med planer om at passe dit eget barn hjemme her til efteråret? Og har I brug for en legekammerat? Vores søde Bella Katrine (p.t. 8 mdr.) mangler et dejligt sted at være, indtil vuggestuepladsen kommer. Privat deltidsbørnepasning hjemme eller ude er også en mulighed. Kontakt: LP ER OG SINGLER KØBES! SMID IKKE UD, TJEN PENGE. ROCK, PSYCH, JAZZ, SOUL, BLUES, FUNK, PUNK, REGGAE M.M TORSDAG KL OPEN ROCK JAM 31. FREDAG KL. 24 (E) ROCK GRAND THEFT JUNI: 01. LØRDAG KL. 24 ROCK (E) ZEPPELIN EXPERIENCE 02. SØNDAG KL. 20 STAND UP COMEDY 03. MANDAG KL. 22 DANSK SYRE ROCK/FOLK STIG MØLLER TRIO 04. TIRSDAG KL POP/FOLK TNT TRIO 05. ONSDAG KL OPEN JAM JAM V/KASPER KLEMME EBDRUP 06. TORSDAG KL OPEN ROCK JAM ROCK JAM V/NIKOLAJ BLOCH 07. FREDAG KL. 24 ROCK (E) NO ONE KNOWS 08. LØRDAG KL. 24 ROCK (E) JUMP 10. MANDAG KL SINGER-SONGWRITER/POP KAREN S 11. TIRSDAG KL SINGER-SONGWRITER/ROCK SONG SURFING V/NANNA LARSEN FEAT. ESAIAS OR- CHESTRA Kompagnistræde 34 telefon MUSIKCAFé MAJ JUNI 12. ONSDAG KL SOUL/POP SOUL GLO JAM V/CHEM- NITZ & MØLLER 13. TORSDAG KL OPEN ROCK JAM ROCK JAM V/RASMUS SKOV 14. FREDAG KL. 24 ROCK/GRUNGE (E) REDSHIFT RIDERS 15. LØRDAG KL. 24 ROCK/POP (E) BASTARDOS 17. MANDAG KL. 20 DANISH LYRICS SPOKEN WORD RANTINGS 18. TIRSDAG KL SINGER-SONGWRITER/ROCK SONG SURFING V/NANNA LARSEN Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet Leifsgade København S Kundeservice: Repræsentantskabsmøde afholdt d. 23. maj Bryggenets ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt torsdag d. 23. maj. I mødet deltog repræsentanter fra 17 boligforeninger, og regnskab og budget blev godkendt som foreslået af bestyrelsen. (Budget og regnskab kan ses på forsiden af Bryggenets hjemmeside, Det indebærer, at medlemskontingentet er halveret til nu 10 kr./md. inkl. moms pr. lejlighed. Desuden blev de tre bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genvalgt for to år sammen med den nyvalgte Kian Karas fra A/B Ny Tøjhus 2. Desuden blev Mia Beyerholm fra A/B Kommandantens Gaard valgt som suppleant. Der var også genvalg til revisor. Det officielle referat fra mødet bliver naturligvis lagt på hjemmesiden, når det er skrevet og godkendt.. Er der noget galt? Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller andre fejl på Bryggenet, bør du gøre følgende: 1. Se om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside. 2. Undersøg om dine naboer har oplevet samme fejl. Det kunne jo være, at det fx blot er dit fjernsyn eller dit antennekabel, der er i stykker. 3. Har du et ældre antennekabel, så anskaf et nyt med ferritkerner, de nye er et must for alle med fladskærm. 4. Kontakt Kundeservice. Det anbefales at kontakte Kundeservice per frem for telefonisk, da både du og de dermed har på skrift, hvad du har oplyst dem om og hvornår. Kundeservice Kundeservice kan hjælpe dig med tilmelding og framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår. Det er også Kundeservice, du skal kontakte, hvis du vil melde om fejl på de tjenester, du modtager. Husk at oplyse dit kundenummer, når du henvender dig til Kundeservice. På telefonen ( ) ydes der personlig betjening på hverdage kl. 09:00-17:00, weekender og helligdage kl. 10:00-14:00. Du kan også sende en til Bryggenets priser Internet: Basisabonnement: 63 kr./md. (40/40Mbit/s) Stort abonnement: 135 kr./md. (200/200Mbit/s) Tv: Basispakke: 100 kr./md. Mellempakke: 265 kr./md. Stor pakke: 370 kr./md. Telefon: Forbrugsafregnet: 37 kr./md. Flatrate: 89 kr./md. Læs mere på bryggenet.dk

16 16 BRYGGEBLADET BAGSIDEN 30. maj 2013 Stenene på Axel Heides Plads indbyder til alternativ kørsel. Tegning: Lisbet Winther 2 2 NYHED Bryggen Klaksvigsgade København S H.C. Hansens Gade 2300 København S Kommandantens Gård Ekslusiv ejerlejlighed beliggende særdeles godt i ejendommen. Lejligheden er en gavllejlighed som er orienteret rigtig godt i forhold til lys og udsigt. Fremståer i generel god stand. Mulighed på parkeing i P-kælder. Eksklusiv beliggenhed Denne ejerlejlighed blev solgt til prisen. Din lejlighed er måske mere værd end du tror? Kontakt os endelig for en gratis vurdering. Knt.: Udb.: Alternativ finansering, Afdr.fri. Rtpl. F1 Brutto Brutto Netto Netto Bolig: m² Stue/vær.:... 2/2 Opført: Bolig: m² Altan/elevator:... Ja/Ja Stue/vær.:... 1/3 Opført: Energimærke: Sag: 10-BG0041 Energimærke: Sag: 10-BG0011 LokalBolig v/elbæk & Johansen Stats.aut ejendomsmægler, MDE Holmbladsgade København S Tlf LokalBolig v/elbæk & Johansen Stats.aut ejendomsmægler, MDE Kongelundsvej Kastrup Tlf Nye sager hver dag på lokalbolig.dk

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N

Salgsopstilling. 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Salgsopstilling 80kvm andelslejlighed Kronborggade 16, 1.th 2200 København N Fantastisk velindrettet og yderst delevenlig 3-værelses andelslejlighed i hjertet af Nørrebro Lejligheden ligger lige i hjertet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Flot nyere badeværelse med sep brus, køkken / alrum og "egen" haveandel

Flot nyere badeværelse med sep brus, køkken / alrum og egen haveandel Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Flot nyere badeværelse med sep brus, køkken / alrum og "egen" haveandel Finlandsgade

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

142 UNIKKE BOLIGER VED VANDKANTEN. www.islandsbrygge30.dk ISLANDS BRYGGE 30

142 UNIKKE BOLIGER VED VANDKANTEN. www.islandsbrygge30.dk ISLANDS BRYGGE 30 ISLANDS BRYGGE 30 Udlejningstelefon 3910 3820 Mandag-fredag 9.00-15.00 info@islandsbrygge30.dk www.islandsbrygge30.dk 142 UNIKKE BOLIGER VED VANDKANTEN INDHOLD 4 BELIGGENHED 6 MILJØ 8 BYGNINGEN 12 LEJLIGHED

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Flot 4-værelses med stor altan i hjertet af Vesterbro Sags nr. 122-4012

Flot 4-værelses med stor altan i hjertet af Vesterbro Sags nr. 122-4012 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Flot 4-værelses med stor altan i hjertet af Vesterbro Sags nr. 122-4012 Lille Istedgade 5, 4.tv. 1706

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

89 gode m2 i Hellerup tæt på stationen Kildegårdsvej 15, 2. tv., 2900 Hellerup. Andelsbolig

89 gode m2 i Hellerup tæt på stationen Kildegårdsvej 15, 2. tv., 2900 Hellerup. Andelsbolig 89 gode m2 i Hellerup tæt på stationen Kildegårdsvej 15, 2. tv., 2900 Hellerup Andelsbolig 89 gode m2 i Hellerup tæt på stationen Kildegårdsvej 15, 2. tv., 2900 Hellerup Kort & info Bolig#11020 Kontantpris

Læs mere

Andel til salg Horsensgade 1 st th

Andel til salg Horsensgade 1 st th Andel til salg Horsensgade 1 st th Kontakt Morten Kiilerich Kristensen 29 68 49 22 hrkiilerich@hotmail.com Historien om en andelslejlighed der ligger tæt på alt. Pris: Mdr. ydelse: M 2 : 366.654.- 4.392.-

Læs mere

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME

App. L Ensolleille SAINTE MAXIME App. L Ensolleille SAINTE MAXIME Sainte Maxime er indbegrebet af den syd-franske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved den gamle

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed Indretning: Leder du efter en super billig studielejlighed med 2 altaner og en fantastisk udsigt, så har jeg lige lejligheden til dig. Lejligheden indeholder en lys hjørnestue med udgang til den lille

Læs mere

Total istandsat andel med både altan og "egen" have

Total istandsat andel med både altan og egen have Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat andel med både altan og "egen" have Vigerslevvej 214, st. 2500

Læs mere

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S

Sags nr. 603C432 Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sofienhøjvej 7, 1. th., 101 kvm. - 3 vær. - Altan. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00

på ISLANDS BRYGGE arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 på ISLANDS BRYGGE 4 arrangører har åbent hus fra 18:00 til 24:00 ulturnatten Torvegade Christianshavn 5 Her finder du 1 Kulturhuset H. C. Andersens Boulevard Langebro 1 Amager Boulevard Njalsgade M Metrostationen

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Hvorfor et sikkert tilbud?

Hvorfor et sikkert tilbud? Boligtilbuddet drejer sig om en 3-soveværelses lejlighed på 145 m2 + ca. 80 m2 privat tagterrasse. Prisen er nedsat fra oprindelig 350.000 euro til nu 210.000 euro. En prisnedsættelse på 40 procent. Hvorfor

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Kort

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema

Salgsopstilling. Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Der henvises til sælgers oplysningsskema Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding Tlf.: 79 38 13 44 www.andelsboligmaeglerne.dk, E-mail - andel@kuben.dk Salgsopstilling Købspris 750.000 Udbetaling 750.000 Mdl. husleje brutto kr. 4.671 Mdl. husleje

Læs mere

Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054

Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Billig andel med solrig altan Sags nr. 122-4054 Utterslevvej 17F, st.th. 2400 København NV Ejendomsmæglerens

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Amazing Andel i Nordvest

Amazing Andel i Nordvest Amazing Andel i Nordvest 2 værelses andel til 342.487 kr med Københavns bedste udsigt! Lejligheden Beliggenhed Hvorfor flytter vi? Prisen Hvad koster det? Plantegning Kontakt info Materialer Billeder Tilbage

Læs mere

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Salgsopstilling Adresse: Glahnip Aqq. 20, 3911 Sisimiut Kontantpris: 1.100.000,- Udbetaling: Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Sags nr.: B 379, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel (42%): 3.750

Læs mere

Vores ølreporter var forbi Nokken for at finde øl, men kom hjem med en helt anden historie. Læs side 4

Vores ølreporter var forbi Nokken for at finde øl, men kom hjem med en helt anden historie. Læs side 4 Kæmpe skraldespand Islands Brygge firmaet Vipp erklærer»ren kærlighed til København«. Nokkeliv Vores ølreporter var forbi Nokken for at finde øl, men kom hjem med en helt anden historie. Hvad med en kop

Læs mere

Trægården 26, 4. th. 2300 København S

Trægården 26, 4. th. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Trægården 26, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

15 nye tagboliger med egen tagterrasse

15 nye tagboliger med egen tagterrasse 15 nye tagboliger med egen tagterrasse Frederikssundsvej 68 mfl. 2400 København NV, Sag: 22002621 Poul Erik Bech Ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørrebrogade 230 2200 København N Tlf. 35840811 e-mail 220@edc.dk

Læs mere

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed!

Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Gl. Kongevej 137A 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70 22 22 37, Fax.: 70 22 22 38 www.bbolig.dk, E-mail - info@bbolig.dk Billig 2-værelses med altan og god beliggenhed! Estlandsgade 8, 2. th. 1724 København

Læs mere

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Salgsopstilling Adresse: Sisit 2, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.150.000 Udbetaling: 215.000 Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Sags nr.: B 1412, Sisimiut Nettoydelse: 7.575 Kvalitetsejendom på 138

Læs mere

4 værelses lejlighed i pæn stand

4 værelses lejlighed i pæn stand Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk 4 værelses lejlighed i pæn stand Peter Bangs Vej 75, 1. tv. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed

Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund. Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Ejerlejlighed Veldisponeret indflytningsklar 4V lejl. med altan Ordrupvej 18, 1. th., 2920 Charlottenlund Kort

Læs mere

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S

Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sundbyvestervej 59, st. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Dato: 22. august 2013 Bruttoydelse: 10.000

Dato: 22. august 2013 Bruttoydelse: 10.000 Salgsopstilling Adresse: Sarsuatsiivinnguup Qulaa 10, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.545.000 Udbetaling: 254.500 Dato: 22. august 2013 Bruttoydelse: 10.000 Sags nr.: B 1937 Nettoydelse: 7.775 Beskrivelse:

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Skøn 4V er perfekt beliggende på den grønne og trendy Sønder Boulevard Sags nr. 122-4095

Skøn 4V er perfekt beliggende på den grønne og trendy Sønder Boulevard Sags nr. 122-4095 Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk - www.bbolig.dk Skøn 4V er perfekt beliggende på den grønne og trendy Sønder Boulevard Sags nr. 122-4095 Sønder Boulevard

Læs mere

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S

Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Kastrupvej 151, 1. tv. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Huset ved Åen Udlejningsprospekt

Huset ved Åen Udlejningsprospekt Huset ved Åen Udlejningsprospekt Åboulevarden 30, 8000 Århus C. Forord Udsigt over Åen fra 2. sal, ned mod Europa Plads Side 1 Citylejligheder i hjertet af Århus - direkte ved åen og cafemiljøet Du har

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET LEJEMÅL

TIDSBEGRÆNSET LEJEMÅL PRÆSENTATION AF LEJLIGHEDEN Havnegade 33, 4.th, 1058 København K Havnegade 33, 4.th. 1058 København K Sags Ejendomsmæglerens oplysning til par Er ejendomsmægleren tilknyttet eller ha samarbejdsaftaler

Læs mere

Taglejlighed i 2 plan med altan.

Taglejlighed i 2 plan med altan. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Taglejlighed i 2 plan med altan. Parmagade 16, 4. th. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Krügers Park. Din foretrukne ejendomsmægler i hele trekantsområdet! Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia

Krügers Park. Din foretrukne ejendomsmægler i hele trekantsområdet! Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia Krügers Park Krügersvej 70, Sanddal, Fredericia Sandra Nielsen Daglig leder, Fredericia Nicolaj Seelig Fredericia Mette E. Nielsen Fredericia Mette Hjære Projektansvarlig, Kolding Vejle, Fredericia & Vejen

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn.

Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn. Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Total istandsat lejlighed nær Kastrup havn. Kastruplundgade 23, 3., Total istandsat

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Dato: 8. oktober 2014 Bruttoydelse: 7.990

Dato: 8. oktober 2014 Bruttoydelse: 7.990 Salgsopstilling Adresse: Sarsuatsiivinnguup Qulaa 8, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.295.000 Udbetaling: 229.500 Dato: 8. oktober 2014 Bruttoydelse: 7.990 Sags nr.: B 1936 Nettoydelse: 6.400 NYHED Flot rækkehus

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere