Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser"

Transkript

1 Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Skyd genvej gennem sindet og find ro og selvværd En artikel om hypnose anvendt som supplement til den almindelige behandling af børn, unge og voksne med AD/HD og ADD. + En annonce fra ADHDværkstedet til optagelse i samme nummer af bladet som artiklen. Helen Klynder & Jan Holm - ADHDværkstedet

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Denne artikel er skrevet af:... 3 Hvorfor bruge hypnose?... 3 Hvad kan hypnosen gøre ved AD/HD?... 4 Hvad sker der i en hypnosebehandling?... 5 Hvem kan behandles?... 5 Hvorfor er det vigtigt, at hypnotisøren ved noget om AD/HD?... 5 Hypnose contra medicin... 6 Hvordan virker hypnose - og hvad er hypnoterapi?... 6 Hypnotiser dit eget barn med enkle midler... 7 Hypnose og unge med specielle vanskeligheder... 8 Hypnose og voksne... 8 Hvis du er professionel og er blevet nysgerrig... 9 Hvor finder du ud af mere?... 9 Til at vedhæfte artiklen Nogle behandlingseksempler Kort om de relevante hypnoseformer Billedforslag til artikel Denne artikel er skrevet af: Annonce Resumé Hypnose og hypnoterapi er endnu ikke særlig brugt i Danmark inden for behandlingen af AD/HD. Det er noget som artiklens to forfattere har tænkt sig at lave om på. De har gennem de sidste 3 år dagligt anvendt hypnoterapi, som en væsentlig del af værktøjskassen i deres fælles firma ADHDværkstedet. De har begge mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med AD/HD - både som undervisere, behandlere og supervisorer - og benytter sig i deres daglige arbejde af mange redskaber. Hypnosen har de senere år fyldt mere og mere - og konstant overrasket med sine muligheder. 2

3 Derfor føler de, at hypnosen er så afgørende en landvinding, at de gerne her vil dele den med andre professionelle og forældre. Hypnose er nemlig ligetil: -Nem at lære, - alle kan gå i hypnose - og der er ikke noget mystisk eller alternativt ved det. Hypnose er faktisk lige så gammel og afprøvet, som psykoanalysen i terapeutisk sammenhænge. En behagelig afslappet tilstand.. en masse ord - og så vågner man op, godt tilpas.. og langt bedre rustet til at tackle sin AD/HD og hverdagen! Denne artikel er skrevet af: Helen Klynder Holm, Familieterapeut, lærer, pædagog, hypnotisør & 5-path-hypnotherpist - samt PD i psykologi,. Jan Holm Familieterapeut, lærer, hypnotisør & hypnoterapeut - samt PD i psykologi,. (Er selv ramt af en udiagnosticeret ADD, som han lever godt med) De to forfattere har igennem de sidste 20 år undervist børn og unge med AD/HD, tilknytnings- og adfærdslidelser sideløbende med at de har superviseret andre undervisere og pædagoger i de sønderjyske kommuner. Sammen driver de desuden AD/HD- og Hypnoseværkstedet Hypnose og AD/HD Hvorfor bruge hypnose? Da vi for nogle år siden supplerede AD/HDværkstedet med Hypnoseværkstedet, havde vi slet ikke tænkt på, at det kunne være muligt, via hypnose, at hjælpe personer med AD/HD. Det var egentlig bare meningen, at hypnosen skulle være en slags hobbyfirma, hvor vi arbejdede med rygestop, angst, fobier, humørsvingninger osv. som man traditionelt gør som hypnotisør. Men vi fik hen ad vejen også i vores fritidsfirma flere og flere klienter med uro, koncentrationsvanskeligheder og manglende impulskontrol. De var som regel kommet, fordi de havde depression, angst, temperamentsproblemer, tankemylder, selvværdsproblemer eller lignende. og så havde de hørt fra andre, at vi kunne hjælpe med det. Men vi så ofte i disse personer noget, som vi kendte alt for godt: Historien de fortalte, måden de kommunikerede på og deres udstråling som sådan. For nogles vedkommende, var vi overhovedet ikke i tvivl - ved andre var det mindre tydeligt, at de havde en egentlig AD/HD, som hel eller delvis baggrund for det problem, som de egentlig kom med. Nogle gange valgte vi at fortælle dem, hvad vi så, og andre gange tog vi bare AD/HD symptomerne med i behandlingspakken - men for stort set alle gjaldt det, at de fik mere ro, overblik, overskud & glæde, og i det hele taget generelt fik det bedre, allerede efter et par behandlinger. Lidt efter lidt satte vi tingene i system og brugte også helt bevidst hypnosen i AD/HD værkstedet, som et værdifuldt supplement til familiesamtalerne. Der var os bekendt ikke nogen i Danmark, der havde erfaring med hypnosebehandlingen i forhold til AD/HD, så vi har ladet os inspirere og hentet undervisningsmaterialer i USA, hvor hypnosen i en længere årrække har været et naturligt supplement til AD/HD behandlingen. 3

4 Vi trævlede systematisk alt igennem, hvad der fandtes på markedet - og ud over, at vi tog diverse kurser hos de, for os at se, bedste amerikanske navne, har vi i de forløbne år hentet alt hjem, hvad der findes på området af videoer, dvd er, cd er og bøger. Ud fra dette, og vores øvrige viden på området, har vi så sammenstykket en kombineret behandling, der bygger på lige dele samtale & hypnoterapi, som vi så anvender i vores daglige virke. Det er en behandling, som er i stadig udvikling - og den tillempes den person vi sidder over for, men der er selvfølgelig nogle fællestræk, og vi vil i denne artikel give et overblik over de kolossale redskaber der ligger heri. Vi har nemlig ikke, ud over medicinsk behandling, set en pædagogik eller behandlingsform, der så effektivt og så hurtigt kan skabe varige ændringer på et ellers svært område! Hvad kan hypnosen gøre ved AD/HD? Dette er ikke en videnskabelig artikel, så vi skal ikke komme nærmere ind på hjernefunktioner, signalstoffer etc. Det følgende er vores subjektive iagttagelser, som vi da ser frem til, at mere kompetente personer afprøver videnskabeligt: Det ser ud til, at hypnosen, ved at ændre tankemønstre, vaner, kropsreaktioner og følelser, kan påvirke den indre styring - og dermed skabe mere ro og overblik i en person med AD/HD. Ligeledes formindskes dele af de fysiske symptomer som motorisk uro og tics, samtidig med at det er muligt at fjerne eller begrænse nervøst betingede følgelidelser som neglebidning, søvnproblemer, humørsvingninger etc. Endelig har det en høj grad af effekt, at man gennem hypnosen kan øge personens selvværd, selvtillid og motivation væsentligt. Der har internationalt været enkelte videnskabelige undersøgelser der viste, at i alt fald ren hypnose ikke kan ændre afgørende på selve AD/HD en - kun på følgesymptomer som selvværd, søvn, tics, humør m.m. Men som vores elskelige gamle Hypnoseguru Gerald Kein siger med et glimt i øjet: Jeg ved godt, at jeg ikke kan helbrede AD/HD - og jeg kan virkelig ikke forklare, hvorfor de opfører sig, som om at de er helbredt! Det skal i sandhedens interesse siges, at vi ikke helbreder. Man har stadig sin AD/HD, men får, som ved medicinen, øjensynligt skåret toppen af sin uro og bliver mere konstant i sine reaktioner etc. Vore erfaringer siger os, at vi reelt aldrig på forhånd ved, hvor mange af symptomer & følgelidelser vi kan skabe ændringer i. Den overvejende del af de klienter vi har haft de forløbne 3 år, melder dog tilbage, at de har fået langt mere ro, bedre koncentration, bedre humør og større livskvalitet. Bedst af alt er, at resultaterne foreløbigt ser ud til at holde, også på langt sigt. Vi har faktisk på AD/HD området en mindst lige så god statistik som ved rygestop, der jo traditionelt er hypnosens højborg! Det er her vigtigt at pointere, at man efter vores klare overbevisning ikke kan opnå ovennævnte resultater, uden at have et indgående kendskab til AD/HD - og uden sideløbende at arbejde med personens selvforståelse, omgivelsernes reaktionsmønstre etc. ved hjælp af samtaler, der afdækker, giver indsigt, samt danner grobund for hypnosen. Det er ligeledes vores erfaring, at personen skal være topmotiveret - og selv fuldt ud ønske behandlingen. Ligesom det øger effekten, at det er en person med rimelig intelligens, viljestyrke & motivation generelt. 4

5 Hvad sker der i en hypnosebehandling? Der er mange fordomme og forestillinger om hvad og hvordan hypnose er. Vi vil derfor i de følgende afsnit besvare de mest almindelige spørgsmål vi ofte får: Du er ikke væk, men kan stort set huske alt - og endda være meget klar i hovedet, men du føler dig meget afslappet, godt tilpas og dine muskler giver mere og mere slip. De fleste mister tidsfornemmelsen helt eller delvist der er i trancen ikke forskel på 5 sekunder og 5 minutter. Hypnose eller trancetilstand er en naturlig tilstand, som vi alle kender fra situationer, hvor vi : o - er lige ved at vågne eller lige ved at falde i søvn, o - drømmer os væk i en kedelig time eller et møde, o - er midt i en ulykke, o - kører langt på ensformig strækning. o - ser en god film med store følelser og drama Sammenfattende kan man sige at i situationer, hvor du dagdrømmer, er i følelsernes vold eller i chok står underbevidstheden af forskellige årsager helt åben. Man kan ikke i hypnose få en person til noget, denne ikke ønsker. Derfor kan der kun lægges de ændringer ind, som er aftalt inden hypnosen. Man bliver tør i munden og det kan snurre i fingrene, ligesom mange synker meget i dele af hypnosen. Alle kan gå i hypnose, men der skal tales forskelligt og bruges forskellige ord - alt efter hvilken type man er. Vi tester derfor, om personen kan se i billeder eller kun fornemmer ting for sit indre blik - eller har indre modstand mod at give helt slip. Man behøver ikke at tro på hypnose, men skal være åben. En person der kommer for at bevise, at vi ikke kan få ham i hypnose, får ret! Ingen bliver hængende i hypnosen men mange synes, at den afslappede tilstand er så rar, at de ikke med det samme vil ud af hypnosen igen. Hvem kan behandles? I princippet kan alle, der er motiverede, behandles med hypnose. Ganske vist besværliggør det processen, hvis personen er meget motorisk urolig eller har konstant tankemylder, men det stiller bare store krav til pretalken (forsamtalen), hvor man skal give personen anvisninger om, hvad han/hun skal gøre, hvis nu uroen er der. Faktisk kan uroen bevidst bruges til at fordybe personen i hypnosen, hvis man griber det rigtig an. I det hele taget er der ingen grund til at gøre tingene mere komplicerede, end de er: Gerald Kein, der i en menneskealder har uddannet hypnotisører verden over, og regnes for en af de største hypnoterapeuter i vores tid, beordrer ganske enkelt meget motorisk urolige børn til at sidde på deres hænder, medens de går ind i hypnosen og det virker faktisk. Det er dog indtil nu lykkedes os at undgå så drastiske træk, men vi sikrer os også inden et behandlingsforløb, at børn er meget motiverede, har en vis grad af modenhed og har forstået deres del af opgaven.. Vejledende skal børn med AD/HD være lidt ældre end den normale grænse på 5 år som de fleste sætter for hypnose vi foretrækker fra ca. 8 år og opefter. Hvis de er yngre, satser vi overvejende på at lære forældrene at benytte søvnhypnose eller sikrer os at barnet er meget målbevidst, inden vi siger ja. Teenagere er generelt den bedste målgruppe for hypnosen. De er meget åbne, modtagelige og gode at arbejde med. I øvrigt ofte til forældrenes store overraskelse teenagere er jo ikke kendt for at være ligefrem samarbejdsvillige og åbne i hjemmet og slet ikke, når de har AD/HD! Hvorfor er det vigtigt, at hypnotisøren ved noget om AD/HD? Efter vores opfattelse, er det afgørende for et godt og varigt resultat, at hypnotisøren kender de forskellige udgaver af AD/HD, og både før, under 5

6 og efter hypnosen kan afdække reaktionsmønstre for personen med AD/HD, og kan guide i retning af at bruge potentialerne, og se de svage sider i øjnene. Reelt tror vi, at de ting, som vi lærer personen om sig selv og sine udviklingspotentialer, er mindst lige så vigtige som selve hypnosen. Man kan sige, at samtalerne gør personen i stand til at forstå sig selv & sin personlighedsstruktur, med de begrænsninger og fordele, som man har, når man har AD/HD. Først når denne forståelse og accept af sig selv er til stede, kan man udnytte det, som vi lægger ind i underbevidstheden under hypnosen. Dermed ikke være sagt, at en hypnotisør, der ikke er fagperson inden for AD/HD, ikke kan skabe en ændring i en person med AD/HD, men det er absolut sværere og forbundet med større fejlmargen hvis ikke han har adgang til en relevant viden om AD/HD - enten fra forældre eller en relevant fagperson. Hypnose contra medicin Vi vil straks slå fast, at vi ikke på nogen måde er mod medicinsk behandling af AD/HD - tværtimod har vi ofte anbefalet det i vores øvrige arbejde. For os at se, kan medicinen ofte gøre en forskel på et liv og intet liv, for en person med svær AD/HD! Det ser umiddelbart ud til at Ritalin, Conserta, o. lign. præparater går godt i spænd med hypnosebehandlingen. Vi hører nogle gange efterfølgende, at en klient, i samråd med sin psykiater, nedsættes i dosis eller at medicinen droppes efter et hypnoseforløb, men det er ikke noget, vi går ind i på nogen måde. Voksne, der har overvejet at få medicin, finder ofte en glimrende erstatning i den ro & det overblik, som hypnosen giver. I forhold til antidepresiva har vi lignende erfaringer: Hypnosen kan i de fleste tilfælde godt gå ind og skabe en bedring, selv om medicinering finder sted. Igen blander vi os selvfølgelig ikke i nedtrapning m.v., men lader det være en sag mellem patient og psykiater/læge. Endelig skal det også nævnes, at vi i enkelte tilfælde sideløbende med hypnosen bruger øreakupunktur, samt anbefaler Kæmpenatlysolie som supplement, hvis folk afviser kemisk medicinering af deres AD/HD. Begge dele har vist sig som et glimrende supplement, især til ADD-delen. Hvordan virker hypnose - og hvad er hypnoterapi? Man kan sige, at hypnosen er selve håndværket eller teknikken. Ved hjælp af induktioner får vi patienten til at gå i trance, så denne lettere kan modtage de suggestioner (forslag), der efterfølgende lægges ind i underbevidstheden for at ændre den uønskede adfærd/tankegang. Trance er en tilstand imellem søvn og virkelighed, som man også kender fra dagdrømmeri eller fra tilstanden lige før man vågner eller falder i søvn. Underbevidstheden er her langt mere åben end ellers - derfor er det muligt at erstatte negative fejlbeskeder i underbevidstheden med nye positive. Vi plejer populært sagt at sige: - at vi sammen med patienten fjerner de negative styrekort i underbevidstheden og erstatter dem med positive. Trancen kan være af forskellig dybde, og selv om det er godt at komme dybt, så det er ikke nødvendigt at komme særlig langt ned, for at skabe grundlæggende ændringer. Desuden vil en person gå dybere og dybere for hver gang vedkommende kommer i hypnose. Suggestionerne man lægger ind i underbevidstheden kan være kommanderende, som i den klassiske hypnose - eller tilladende, samarbejdende og forslagsstillende, som i hypnoterapi eller NLP. 6

7 Vi bruger grundlæggende den tilladende form - hvor personen i langt højere grad er med i processen. Hypnoterapi er en overbygning/videreudvikling af den rene hypnose. Grundlæggende bruger man hypnosen som redskab til at skabe trancen, men samtidig anvender man i hypnoterapien terapeutiske redskaber fra primært gestaltterapien til at finde roden af problemet - i stedet for bare at lægge et nyt budskab ind i underbevidstheden, som man gør i den rene hypnose. Oftest anvendes her gestaltterapeutiske teknikker som: Udskiftning af kort Regression Indre barn Symboler/historiefortælling Partterapi Tidslinje terapi. Konkret følger vi i store træk en udgave af Banyans 5-path-therapy, som vi har tilpasset danske forhold. Denne metode sikrer, at man med så få behandlinger som muligt opnår en varig løsning. Hypnoterapi er trods sin effektivitet en virkelig korttidsterapi. Tro det eller lad være: - vores snit er 3 behandlinger af hver ca. 2 timers varighed, når det gælder AD/HD. Hypnotiser dit eget barn med enkle midler Børn er i princippet konstant hypnotiserbare. De er uden den kritiske sans, der besværliggør ændringer i underbevidstheden. De er meget påvirkelige - og derfor kan man også bilde dem alt ind - f.eks. at julemanden og påskeharen findes! I hypnosesammenhæng betyder det, at man kan gå næsten direkte i gang med at lægge forandringerne ind, når det er børn, man har i stolen. Dog er de fleste enige om, at helt små børn ikke kan fastholde motivation længe nok, til at egentlig hypnosebehandling er mulig. Dette forhindrer dog ikke, at man allerede i de tidligere år, som forældre kan arbejde målbevidst og i små bidder, med at lægge positive forandringer ind i sit eget barn. Tænk bare på hvordan de fleste forældre gør dette allerede desværre som regel i negativ retning: Du er altid så urolig Du råber altid så højt Du kan heller aldrig huske noget.. Alt sammen eksempler på hverdagen med et barn med AD/HD, hvor forældre og lærere bruger negativ hypnose. Og her skuffer barnet ikke: Beskederne med de negative input lagres i underbevidstheden - og man får så som belønning et højtråbende, uroligt, glemsomt barn, som resultat. Hvis man i stedet vænnede sig til at sige ting som: Hvor er det godt, at du huskede at dæmpe dig, da du kom i tanke om det. Jeg er glad for, at du er så stille lige nu.. Hvor er det godt, at du husker det Eller endnu bedre, når der er tale om børn med AD/HD, at lade ham eller hende lytte med, når de voksne taler om de positive ting omkring barnet. På den måde virker hjernevasken den anden vej. Barnet ændres gradvist sin adfærd ud fra de positive kort. Selvfølgelig vokser træerne ikke ind i himlen men det virker ved gentagelsens kraft. Vi ved godt, at ovenstående bare er det, der ofte bliver beskrevet som almindelig god AD/HD pædagogik, men det er samtidig et godt eksempel på, hvordan underbevidsthedens mekanismer fungerer. En anden meget effektiv metode, er at lære søvnhypnose. Det er en ualmindelig god metode, hvis man vil skabe forandringer i et barn med AD/HD og for øvrigt i et hvilket som helst barn. Groft sagt udnytter man, at børn, der er ved at falde i søvn, er så afslappede, at de i halvanden 7

8 times tid står fuldstændig åbne, direkte ind i underbevidstheden. Helt konkret gør man det, at man inden nøje aftaler med barnet, hvad der skal laves om - ét bestemt mål af gangen, som f.eks. at være rolig i timerne. Barnet skal sige ja, og skal desuden 100 % ønske forandringen & acceptere fremgangsmåden. Er dette tilfældet, lister man sig, lige når barnet er faldet i søvn, ind og gentager målet som en slags sløjfefilm (20-30 gange) og sagt i nutid: Du er nu rolig og opmærksom i timerne du er nu rolig og man slutter så af med at fortælle, at man elsker og er stolt af ham/hende - og siger godnat. Denne form for indirekte selvhypnose, er i al sin enkelhed noget af det mest forstærkende, der findes. Det er samtidig et tryghedsskabende ritual, der skaber ro generelt. Hypnose og unge med specielle vanskeligheder Der er ingen tvivl om, at pubertetsbørn i hypnosemæssig forstand er endda rigtig gode at arbejde med. De har for en del bevaret barnets åbenhed, og er samtidig en grad mere abstrakttænkende & fastholdende over for guidningen. Vi lagde faktisk ud med at arbejde med selvskadende unge piger og unge drenge med karakterbrist - og fandt til vores store overraskelse ud af, at begge grupper var endog meget modtagelige for hypnoterapi. Forbavselsen blev endnu større, da behandlingerne stort set holdt, og vi blev efterfølgende bestormet af måbende forældre og pædagoger, der ville vide, hvilken mirakelmedicin vi havde fyldt i deres unge. Vi husker således begge den første unge, selvskadende, deprimerede pige, der kom ud fra hypnosen med et smil på læben, der strålede gennem den hvide sminke og satanisttegnene. for så ved 2. behandlingsgang at sige, at hun kun havde et problem tilbage:.. hun følte sig lalleglad og kunne ikke længere skrive sine livstrætte digte!.. Forandringerne for begge grupper ser ud til at være lige så stabile, som ting man over lange perioder har arbejdet ind gennem pædagogik og anden længerevarende terapi. Helt så nemt er det ikke med unge med AD/HD, men puberteten er også her et godt tidspunkt rent hypnosemæssigt. Det er dog af afgørende betydning, at han/ hun selv 100 % ønsker at komme i behandlingen - og på samme måde ikke har skjulte sidegevinster af sit handicap i øvrigt ofte sidegevinster, som de ikke selv er bevidste om. Under alle omstændigheder er det vores erfaring, at den vejledende aldersgrænse for hypnose, som man generelt opstiller, ofte er skubbet et par år for børn med AD/HD. Måske skyldes ovenstående især 2 ting. For det første virker det, som om børn med AD/HD ofte er senmodne og for det andet holder disse børn ofte kramagtig fast i deres eget selvværd ved at gå i modstand mod alt, hvad de møder, som refleksreaktion. Det er i øvrigt ofte først det rigtige tidspunkt at starte hypnosebehandling, når den unge selv kommer og beder om behandlingen, hvilket faktisk ofte er tilfældet. Det har f.eks. kunne mærkes på henvendelserne, når der har været udsendelser om hypnose på de landsdækkende TV kanaler. Hypnose og voksne Vi har heldigvis rigtig mange voksne, der går i behandling hos os. Vi er, hver gang vi får en tilbagemelding, meget glade.. Især, fordi det er et bevis på at behandlingen har hjulpet ( hvis de havde bevaret deres AD/HD fuldt ud, havde de aldrig fået sendt tilbagemeldingen!) 8

9 De fleste af de voksne er meget sent i deres liv blevet klar over, at de har AD/HD rigtig mange først, da deres børn er blevet diagnosticeret. De er gået gennem livet på den hårde måde, og har lært at klare sig på trods af deres handicap - men har i den grad manglet de sidste brikker til puslespillet. Især hos de voksne er samtalerne derfor meget vigtige, det betyder så meget, at føle sig forstået og samtidig lære at se de positive sider af ens AD/HD. Det hjælper os her i høj grad, at Jan selv har en middelsvær ADD, som har givet ham mange vanskeligheder, men som han undervejs gennem livet har lært at tackle, fordi han både har været heldig at møde de rigtige mennesker og få de rigtige jobs - samtidig med, at den også har givet ham rigtig mange positive sider. Som så mange andre fra vores generation, gik det i øvrigt først for alvor op for ham, da han en dag, for ikke så forfærdelig mange år siden, sad på en AD/HDkonference på Fyn, med indslag af unge og voksne med AD/HD, der havde uddannelser og jobs, og pludselig indså, at han faktisk var mindst lige så hårdt ramt, som dem på podiet. Ofte sker det jo, at det man har levet med det hele livet, tror man skal være sådan. Vi har i øvrigt ofte hypnosepatienter, der kommer på grund af stress, udbrændthed, depressioner, temperament o. lign., hvor vi hurtigt kan se en underliggende AD/HD, som de skal lære at tackle, for afgørende at få det bedre her i livet. Reelt er det højest 1/3, af vore AD/HD patienter, der søger os målrettet på grund af AD/HD en. Som en morsom ting kan det nævnes, at rigtig mange af de der søger os, fordi de har AD/HD, ofte er betænkelige ved at skulle i behandling hos én, der har selv har det. Som en sagde for et stykke tid siden: Jeg var sgu lidt bange ved at skulle hen til en, der selv havde AD/HD - for sæt du nu havde lige så meget fis i kasketten som mig! For en ordens skyld skal det lige nævnes, at det mente han efterfølgende bestemt ikke, men da han så mig selv prøve at finde tid i kalenderen tilføjede han: - at jeg vist skulle være glad for, at jeg havde Helen! Hvilket jeg så sandelig også er i mere end én forstand!!!! Hvis du er professionel og er blevet nysgerrig Hvis du er behandler med flerårig erfaring inden for arbejdet med AD/HD, så spring ud i det og få lært dig de redskaber, som hypnose giver vi kan slet ikke anbefale det nok. Selvfølgelig kan alt ikke løses med hypnosen men den er på alle måder et værdifuldt redskab, hvormed man kan skyde genvej og skabe ændringerne, i samarbejde med de øvrige værktøjer, som du har i din faglige værktøjskasse. Hvor finder du ud af mere? Hvis du skulle være interesseret i tage en uddannelse, står vi gerne til rådighed med anbefaling af skoler, uddannelser etc. En dansk uddannelse af rimelig standard, der omfatter både hypnose og hypnoterapi koster ca kr. -,og vi råder gerne interesserede, da skolerne afgjort er af svingende kvalitet. Hvis man kan engelsk til husbehov, har vi kontakt til flere gode skoler i udlandet, der også underviser online. Bl.a. kan vi henvise til en amerikansk skole, der indimellem udlodder gratis hypnotisøruddannelser som online undervisning. Kurserne her er af forbavsende høj kvalitet og kan absolut måle sig med de danske betalingskurser, men kræver, at du har terapeutisk baggrund eller betaler for deres hypnoterapeutiske del, hvis du vil have terapeutiske redskaber oveni. Alt dette og linksamlinger, artikler samt boglister, kan du se på vores hjemmeside under fanen Links og Litteratur. I det hele taget svarer vi gerne på spørgsmål omkring AD/HD og hypnose. Dog helst pr. mail. 9

10 Der kan i perioder gå op til 14 dage, inden du får svar, da vi får mange henvendelser. Til at vedhæfte artiklen Nogle behandlingseksempler Ung mand, 30 år, svær AD/HD Inden behandling: konstante spring i samtaler, flyvsk, depressiv og uden evne til at overholde aftaler, dæmpede sig massivt med hash. Efter tre behandlinger: Kom nu altid til tiden, havde fået langt mere ro i hovedet, var blevet gladere og med langt større selvtillid. Har selv nedsat sit misbrug drastisk. Pige, 13 år, svær AD/HD samt angst for insekter samt skolefobi Inden behandling: Selvmordstanker, spiseforstyrrelser og angst. Efter fire behandlinger: Går regelmæssigt i skole og er uden fobier; men er i en periode kommet regelmæssigt ca. 1 gang i kvartal, da hun ikke tør slippe behandling. Har i samråd med psykiater sat Ritalinen ned til en fjerdedel og trives med dette. Kvinde, 35 år, middelsvær AD/HD Inden behandling: Indre uro, svært ved at træffe beslutninger, altid 20 bolde i luften, hidser sig op og mister kontrollen. Efter 2 behandlinger: Står fast ved beslutninger og har det godt med det, langt mere ro indeni, kan bevare roen og overblikket. Er ifølge slægtninge langt mere omgængelig og ens i sin udstråling. Kvinde 39 år, middelsvær ADD samt fibromyalgi. Inden behandling: Konstante muskelsmerter og hovedpine. Store problemer med hukommelse og koncentration. Efter tre behandlinger: Markant bedring på alle områder (smerter 10 20% tilbage) Dreng 15 år middelsvær ADD eksplosiv temperament og lukket sind Inden behandling: Har besvær med at være sammen med mennesker, kan ikke koncentrere sig og tænder af ved mindste lejlighed. Er ked af det. Efter 2 behandling: Er langt mere rolig, afbalanceret og glad. Tror på sig selv og har langt mere gå på mod. Dreng 8 år middelsvær AD/HD Inden behandling: kan ikke koncentrere sig i skolen, er klodset og mangler tro på sig selv og er ked af det. Efter 1 behandling samt søvnhypnose over 3 uger: En helt anden dreng, der er langt mere på i skolen,glad, åben og hviler mere i sig selv. Kvinde 45 år svær AD/HD Inden behandling: Lavt selvværd, let til tårer, forvirret og opgivende, depressiv. Efter fire behandlinger: Mere ro, stærkere, længere og længere mellem nedturene er langt mere udadvendt og åben samt kan sætte grænser for sine børn. 10

11 Kort om de relevante hypnoseformer Der er ikke forskel på grundprincipperne for den hypnosebehandling, som vi anvender til fobier, angst, rygestop etc. - og den der bruges til AD/HD behandling. Prætalken (forsamtalen), det vi lægger ind inden, og eftersnak, er dog unikt for netop AD/HDudgaven, hvor vi desuden udvider samtaletiden væsentligt i forhold til andre behandlingsområder. Hypnose Her fjernes den negative oplevelse af hændelser og forventninger til sig selv og der lægges positive forventninger og selvopfattelse ind i underbevidstheden i stedet for. Hypnoterapi Er en videreudvikling af hypnosen, der bruges, hvis et problem er fastankret i en tidlig oplevelse og ikke ved almindelig hypnose kan give slip i en person. Der bruges overvejende elementer fra gestaltterapi til forløsningen. Selvhypnose Hvis personen med AD/HD er ekstrem viljestærk er det en god idé at lære selvhypnose som supplement. Selvhypnose kan læres af alle, men skal fastholdes over dage for at virke. De fleste med AD/HD er ikke i stand til at fastholde sig så længe, som der er brug for her. Søvnhypnose I tilfælde med børn op til 12 år tager vi ofte én gang hypnosebehandling/ samtale hos os - og giver samtidig en af forældrene et kursus i søvnhypnose - som er en uhyre effektiv behandlingsform til børn. Søvnhypnose kan læres umiddelbart af alle, men kræver ihærdighed i lighed med selvhypnose. 11

12 Billedforslag til artikel Du kigger nu fast på et punkt lige her mellem mine øjne og presser hårdere og hårdere ned mod min hånd.. Helen er her i gang med at lægge en ung pige med svær AD/HD i trance. Det tager ca. 15 sek. med lynmetoden, som hun anvender her. Hypnoseværkstedets logo er udført af kunstneren Keld Moselund. Symbolikken er slående: Hypnose er hjælp til selvhjælp, så man selv er i stand til at trække sig op. - Din højre arm bliver nu lettere og lettere. Den røde heliumballon trækker den op højere og højere. Helen i gang med test og træning af trancen. 12

13 Jan har her skabt den første lette tilstand af trance i voksen med AD/HD. Der går yderligere 4-5 min. med fordybninger før selve behandlingen kan begynde. Denne artikel er skrevet af: Helen Klynder Holm, Familieterapeut, lærer, pædagog, hypnotisør & 5-path-hypnotherpist - samt PD i psykologi,. Jan Holm Familieterapeut, lærer, hypnotisør & hypnoterapeut - samt PD i psykologi,. (Er selv ramt af en udiagnosticeret ADD, som han lever godt med) De to forfattere har igennem de sidste 20 år undervist børn og unge med AD/HD, tilknytnings- og adfærdslidelser sideløbende med at de har superviseret andre undervisere og pædagoger i de sønderjyske kommuner. Sammen driver de desuden AD/HD- og Hypnoseværkstedet Annonce Har du overvejet hvad hypnose kan gøre for dig? Hypnose & hypnoterapi - kombineret med samtaleterapi, rådgivning og supervision - speciale inden for: AD/HD, angst, depressioner, tilknytningsforstyrrelser og adfærdsproblemer. Hurtig og varig effekt. Mere end 20 års erfaring på området. 13

14 AD/HD-værkstedet Nørrevej 6, Kollund, 6340 Kruså Tlf. : Mobil: Web: Hypnoseværkstedet Nørrevej 6, Kollund, 6340 Kruså Tlf. : Mobil: Web: En del af Det Mobile familieværksted 14

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvem er Business Betterlife?

Hvem er Business Betterlife? Hvem er Business Betterlife? Afdeling i Los Angeles Afdeling i Danmark Vi udvikler og uddanner mennesker Klinikker i hele Danmark behandlernetværk Firmaaftaler Forsikringsaftaler Udvikler behandlingssystemer:

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Psykolog Grethe Bruun, Jernbanegade 14st.tv, 4700 Næstved 55 77 15 98. Tidsskrift for klinisk hypnose nummer 1, maj 2010. grethe.bruun@dbmail.

Psykolog Grethe Bruun, Jernbanegade 14st.tv, 4700 Næstved 55 77 15 98. Tidsskrift for klinisk hypnose nummer 1, maj 2010. grethe.bruun@dbmail. Tidsskrift for klinisk hypnose nummer 1, maj 2010 Historier og hypnotisk sprogbrug Drengen og elefanten. I efteråret 2009 annoncerede Selskabet mit kursus om Storytelling i terapi og i supervision med

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER

BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER BEHANDLING AF ANGST, PANIK OG ALMINDELIGE FOBIER Du kan bruge nedenstående behandling til alle former for angst, nervøsitet, panik anfald og almindelige fobier. Flyskræk, højdeskræk, angst for mus, mørke,

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

ADHD. og bedsteforældre

ADHD. og bedsteforældre ADHD og bedsteforældre Indledning 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk? 10 12 Andre psykiske lidelser eller risici 14 Styrker 15 Kønsforskelle Behandlingsmuligheder 16 Reaktioner og tanker

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs

Guide. Foto: Scanpix. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK. Kom tandlægeangsten til livs Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider SLIP FOR TANDLÆGESKRÆK Kom tandlægeangsten til livs Tandlægeskræk INDHOLD: SLIP FOR TAND LÆGESKRÆK... 4 Fakta: DET

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Chris MacDonald: Bliv god til at være alene!

Chris MacDonald: Bliv god til at være alene! Chris MacDonald: Bliv god til at være alene! Alene er ikke det samme som ensom. Der er masser af godt at hente i dit eget selskab. Af Line Felholt i samarbejde med Chris MacDonald, februar 2013 03 Bliv

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Uddannelse til success personligt og økonomisk

Uddannelse til success personligt og økonomisk Uddannelse til success personligt og økonomisk Oversigt over de forskellige diplom uddannelser og kurser, der tilbydes hos Academybetterlife.com Uddannelser: Uddannelse 1: NGH certificeret Master Hypnoterapeut

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Indhold. Denne bog er tilegnet dig

Indhold. Denne bog er tilegnet dig Denne bog er tilegnet dig Indhold Din guide til positivt selvværd Cammilla Rysgaard 1. udgave, 1. oplag 2010, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-588-5 Projektledelse: Thomas Bo Thomsen Omslag,

Læs mere