Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier)."

Transkript

1 fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 27 august 924 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeri direkte-rens kontor. Nr. 35 Fiskeutbytte indtil 23 august 924 (De store fiskerier). Sto r sil d i hl.: optisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 9370, hjemmeforbrukt V ærdi ca. kr S i l d fis k e t i S o g n og F j ord ane i hl.: opfisket 65230, iset 22067, saltet Værdi ca. kr Va ar sil d i hl.: opfisket , iset , saltet , anvendt til sildolje 52500, anvendt til hermetik 90000, hjemmeforbrukt Værdi ca. kr Tor s k (skrei og loddetorsk) i stk.: opfisket , anvendt til tørfisk , anvendt til klipfisk , Biprodukter i hl.: dampmedicintran 5286, lever til andre transorter 9976, rogn Værdi ca. kr K Y s t mak rei i : opfisket , solgt fersk , saltet og flekket , saltet rund V ærdi ca. kr Nor d sjø s i l d i : ilandbragt s l and s s i l d, hjemført i : Br is ing og sm a a sil d i skj.: Tilførsler til fabrikkene i Sblvanger (indtil 5 / 8), Bergen (indtil 23/8), Trondhjem (indtil 3h), Aalesund (indtil 23/s), Haugesund (indtil 30/6) og Kopervik (ndtil 30/S): Brisling 32505, blanding 73372, smaasild 24 4G6, mossa Værdi ialt kr Fet sil d i hl.: (fra juli) opfisket 0894, set 295 saltet 4075, anvendt til sildolje 8 86, anvendt til hermetik Anmeldt ukefangst: Fetsild 840 hl, bankfisk (Aalesund) , nordsjøsild 68, tår., kystmakrel Fet s i l d fis k e t i de nordligste distrikter er fremdeles smaat og det samme er tilfældet søndenfor, i Trøndelagen og Møre, hvor fisket var mindre i sidste uke. Den samlede ukefangst blev bare 840 hl., hvorav saltet 3545 hl. mot i samme uke ifjor hl., hvorav 287 hl. saltet. Troms fylke er fisket meget smaat. Siden sidste beretning er der i Hillesøy opesket bare 250 hl. fabrikvare og i Skjæf'vø 00 hl., som blev saltet til handelsvare. Sildens størrelse var 4-5 streks og prisen var kr. 30 pr. hl. alt er nu opfisket i Troms fylke 2 35 hl., hvorav saltet 95 hl. mot ifjor 204 hl., hvorav saltet 23 hl. og i og saltet 760 hl. Fisket. Uke n l a u g u s t. Nordland fylke er intet fiske anmeldt i sidste uke. Utsigtene i Eidsfjord er ogsaa mindre end ventet efter begyndelsen i foregaaende uke. Nordland staar hittil meget tilbake for de foregaaende aar. aar er kvantumet bare 560 hl., hvorav saltet 850 hl. mot ifjor hl.) hvorav saltet 332 hl. og i hl. og saltet 5530 hl. Namdalen er der endnu intet sildefiske anmeldt. Sør- Trøndelag fiskes der endel enkelte steder, mest smaafaldende vare til sildoljefabrikker. Bjørnør er sat mindre notstæng, hvorav optat 250 hl. Herav iset 200 hl., til si,ldolje son hl. og saltet 500 hl.) størrels.c 6-5 streks, pris 5-30 kr. pr. hl. Hitra er sat 4 notstæng fabrikvare, pris 5 kr. og i Bjugn er i sidste uke sat 8 notstæng, hvorav blev optat 050 hl. Herav

2 356 FS KETS o A N O 27 august saltet 700 hl., hermetik 00 hl. og sildolje 200 hl. Silden var meget smaafaldende og prisen var fra 4-20 kr. pr. hl. alt i Sør- Trøndelag 6 56 hl., hvorav saltet 200 hl. mot ifjor hl. og saltet hl. Møre fylke er i sidste uke sat endel mindre stæng i Vannylven, Vestnes, Sund, Vaagsøy og Aure, hvorav tilsammen opfisket 289 hl. Herav saltet ti,l handelsvare 790 hl.,og solgt til ihermetik 342 hl., pris 4-24 kr. pr. hl. alt i Møre fylke hl., hvorav saltet til handelsvare hl. mot ifjor hl. og saltet 0740 hl. Sogn og Fjordane er partiet uforandret 6900 hl., hvorav saltet 857 hl. mot ifjor 5 00 hl. og saltet 8570 hl. F'Or thele landet er til 23 august anmeldt opfisket: Distrikt Derav alt set Solgt SOlgt her- hl. hl. sildoljefa- metikfabr. brikker hl. hl. Saltet hl. Troms fylke Nordland fylke S. Trøndelag fylke Møre fylke Sogn og Fj. fylke alt Mot i i 922 " i " B ris l ing - O g S m a a s i l d fis k e t fortsætter fremdeles i Sogn og Fjordane, omend fangstene er mindre end tidligere. Ved F'Orø-kanten blev i sidste uke opfisket 400 skjæpper brisling og 400 skjæpper hlanding av brisling 'Og SJuaasild, pris brisling 0 og blanding 6.00 kr. pr. skjæppe. Fra Eivindvik meldes at der i Gulen blev orpfisket 2500 skj. smaasild og i Askvoll blev opfisket 530 skj. smaasild. - Samlet værdi av ukens fangst i Sogn og Fjordane er beægnet til kr B ank,f i s ke t fra Aalesund var godt ogsaa i sidsfe uke. Der indkom 4 dampskibe og 68 m,ot'orbaater med en samlet fangst av fisk.. Herav var kveite, lange, brosme og anden fisk. Prisen var ~or kveite kr , Jange 0.42 og for brosme 0.25 pr. Værdien av ukens fangster beregnet til kr juli maaned er der ialt opfisket fra Aalesund 583 nn fisk~ hvorav ' "kveite, 80'6900 lange, brosme, 73000' torsk og 60' 00'0 hyse. Værdien av den opfiskede hankfisk for Aalesund er beregnet til kr juli ifjor var det opfiskede parti flor Aalesund betydelig mindre, nemlig bare ialt til værdi kr 'Og i juli til værdi kr Sil d,e fis ke t i N,o r ds j øen var meget smaat i sidste uke. Der indkom bare 38 til Bergen og 30 Hl Veavaag. alt er iaar ilandbragt Q 334 A,v is and s s i l d er intet anmeldt hjemført i sidste uke. Det hjemførte parti er saaledes uforandret 3893 mot 9004 ifjor.. Dor g,e mak re fra Nor d sjø e n. uken indkom til Kristiansand 2 svenske farløier med 324 dorgemakre. ngen priser sat endnu. alt er iaar av 5 svenske fartøier ilandbragt 622 makrei, alt saltet flækket. fjor var der av 7 svenske fartøier ilandbragt 573 flækket og 6 rundsaltet. K y 'S t mak rei fis k eter smaat. Ukefangsten blev 92650' Totalfangst iaar mot ifjor. Værdien er beregnet til 2.4 mill. kr. mot 3 mill. ifjqr. Fra fangstfeltene paa Ve s t g r ø il l and er et fiskefartøi indkommet til Aalesund med saltet grønlandsk torsk 'Og 20 0'00 saltet kveite. Prisen paa torsken er opgit til kr pr., mens der ingen pris er opgit for kveiten. Brisling- og smaasildfisket. Hvorfra Tilførsler til Stavanger /8 _5/ OJJ.5. V)~ d3.- [fl Rogaland fylke Hordaland l Sogn og Fjordane fylke Møre fylke Østfold fylke... -'--=-' =-- ~ ~ -=_~ Møre fylke Tils Røkt Værdi kr Tilførsler til Aalesund 6/8_23/ Hvorfra Blanding skj ~' ~ Værdi kr. 500 Tilførsler til Bergen og omegn 8/8_23/ Hvortil Brisling skj. Pris pr. skj. Blanding skj. Pris pr. skj Pris pr. skj. - - Hordaland fylke Tlls Værdi kr

3 27 august 924 f S K E T S Kystmakrelfisket. Sidste Sidste Fangst Hvortil Til ukes pris ukefangst i a t Kristiansund og omegn Sogn og Fjordane... 6/ S Fana Herdla... 9/ Bergen... 23/ ' Espevær... 6/ Haugesund... 6/ S Skudenes... 23/ S Stavanger... 23/ Egersund... 24/ S Kirkehavn... 6/ Flekkefjord... 6/ Farsund...;... 6/ S Mandal... 2/ Kristiansand... 22/ S Lillesand... 23/ S Arendal... 23/ S Grimstad... 23/ S Risør... 23,' S Skaatøy... 23/ Langesund... 23/ S Nevlun g havn / Fredriksværn... 28/ Holmsbo / Kristianiafjorden indenfor Drøbak / Hvaler... 23/ Vasser og Færder... 6/ Fredrikstad... 24/ S Fredrikshald... 24/ S Tilsammen ' OpEsket med garn: , med not: Solgt fersk indenlands ",,(iset) til utlandet Saltet og flekket 24245, saltet rund 6263 Værdi ca. 2,4 mill. kroner. Fetsildfisket. Lensmanden i Vestnes beretter 6/8: Siden min forrige opgave er der i mit distrikt opfisket 42 hl. smaasild i TomrefJorden. Silden er solgt til hermetik til pris kr. 5 pr. hl. Fylkesmanden, Molde, beretter 23/8: Sidste uke mindre stæng i Vannylven, Vestnes, Sund, Vaagsøy og Aure, tilsammen opfisket 289 hl., hvorav saltet til handelsvare 790 hl. og hermetik 342 hl. pris 4-24 kr. pr. hl., av fangsten i Vestnes 2 hl. brisling, pris 50 kr. pr. hl., ialt anmeldt opfisket i fylket hl., hvorav saltet til handelsvare hl., hermetik 843 hl. Forøvrig som i telegram 6 ds. Fylkesmanden, Trondhjem, beretter 23/8: Bjørnør lensmandsdistrikt: tiden 6-20 august sat mindre notstæng. Opfisket 250 maal, hvorav iset 200 maal, solgt sildoljefabrik 300 maal, saltet handelsvare 500 tønder.. Kvalitet 6-5 streks. Pris Hitra lensmandsdistrikt: sidste uke sat 4 notstæng, opfisket 52 hl. som solgt hermetikfabrik, kvalitet smaao A N O 357 sild, pris 5. Bjugn len:smandsdistrikt: Sidste uke sat 8 notstæng, opfisket 0'50 hl., derav solgt sildoljefabrik 200 hl., hermetikfabrik 00 hl., saltet handelsvare 700 hl., kvalitet smaasild, pris alt er meldt opfisket inden fylket iaar 656 hl., hvorav iset 220 hl., sildoljefabrik 6687 hl., hermetikfabrik 7079 hl., saltet handesivare 200 hl. Lensmanden i Bjørnør beretter 20/8: Sildefiskeberetning fra Bjørnør distrikt for tiden 6 til 20 august Tidligere sat og sidste uke 2 mindre stæng Svesfjord, Skjærvø, BratgjerdJjord og Brandsfjord. Garnfisket ubetydelig. - Til dato alltages opfisket ialt 250 maal. Heravantages iset 200 maal, solgt sildoljefabrik 500 maal, saltet handelsvare 500 tønder. Resten til hjemmeforbruk. Pris pr. maal 5 til 30 kroner. Kvalitet 6-5 streks, o.g litt større merker. Tilstede 5 notbruk og 3 kjøpefartøier. fisket utenlands. Det skotske sildefiske. Konsulatet, Leith, beretter 26/8: Sommerfisket stiller sig som følger indtil 23/8: Opfisket crans Saltet Utført , Efter "Fishery Board "s ukentlige opgave fordeler fisket sig som følger paa de forskjellige steder indtil 6/8 924: Sted Total fangst crans Saltet. ganet 924 [ [923 Vinterfisket ialt.[ [ [ [ Eksportert 924[923 ( jan.-3 mars) Sommerfisket fra ' april Northumberland Eyemouth distr Aberdeen Peterhead Fraserburgh Banff Buckie Wick Resten av øst- kysten Orkney Shetland Stornoway distr Barra Resten av Vestkysten.... ~~~~~;O:~~~~~ ~ 895 ~ ~ ~~::~rf~~ke:~~~ 908 _~3 720 ~ [69787' merfisket ialt Eksporten fra ste april sidsteden inkluderer henimot tønder vintertilvirket sild.

4 358 fs K E T S GAN G 27 august l Y:l Skotlands fiskerier. Efter»Fishery Boards«opgave er der ilandbragt i Skotland alv britiske skiber følgende mængder i de anførte tidsrum: Juli Januar-juli Alle fiskesorter (undtat Cwts. Cwts. Cwts. Cwts. skaldyr) Derav: Sild Brisling Makrei Torsk Lange Brosme Sei Hyse Hvitting Flyndre Kveite Skate og rokke Aakrelfiskei ved Skagen sidste uke blev der ilandbragt snes makrei, hvora!v 70'00 snes med bundgarn, pris kr. 3.50, med dorg 90'00 snes, pris kr og med not 000 snes, pris kr pr. snes. alt er iaar ilandbragt til Skagen snes makrel til værdi kr '. fjor var der opfisket snes og i snes. Det islandske sildefiske Fisket stiller sig som følger indtil 23/8 : Saltet , " Derav, kryddersaltet Utført Generalkonsulatet, Reykjavik, beretter 25/8: Sildefisket 0yfjord saltet 098 tønder, hvorav 2284 kryd dersild. Notsildpris uforandret, garnshd Det kanadiske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil 3h 924 indtil 3h Det nylundlandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil 9/S 92~ »Trade Review«, St. John's beretter 2/8: Eksport i uken 3--9 august 668 kvintaler. Derav til Gibraltar 2062, Neapel 2824, Oporto 4459, Barbados 275 og Halifax 48 kvintaler. Det islandske torskefiske. Opfisket Tilvirket Utført indtil 24/6,924 indtil Det. hollandske sildefiske Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/8: Fisket indtil 3/8: Prisene,for hollandsk sild er fl. 30lj2 for matjes, H. {or prima j fl. 34 for sortierte og fl. 35 for superior fob. Amsterdam. Det tyske sildefiske. fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/8: Fisket indtil 8/8: kantjes kantjes kantjes Prisene for tysk sild er uforandret. kantjes 38 9 Kanadas fiskerier. Det norske generalkonsulat, Montreal, beretter 2/8: Den samlede fangst paa Atlanterhavs- og Pacihckysten utgjorde i juni maaned 9 460' 00 lbs. værdsat til $ mot lbs. til en værdi av $ i samme tidsrum foregaaende aar. Der er i maanedens løp fisket mere av torsk, kolje, lysing (hake), lyr (pollock), hellefisk, sild, sardiner, laks og ørnefisk (eng. shade, lat. sdæna aquiua), ihvorimot mindre av makrei, hummer og Alose (eng. ale\vives, lat. cupea alosa). Atlanterhavskysten: Av torsk, kolje, lysing (hake), lyr (pollock) blev der ialt optisket os. mot lbs. foregaaende aar. Resultatet av torskefisket utviser en stigning paa bs. fangsten av makrei utgjorde bs. euer l lbs. mindre end ifjor. Av hummer fiskedes i maanedens løp bare J lbs. mot i samme tidsrum i lbs. Det samlede kvantum siden sæsongens aapning utgjør e'fter dette l:bs., hvorav lbs. er blit omsat i fersk tilstand og kasser nedlagt

5 . 27 august 924 F S K E T S o A N O hermetisk. Til sammenligning skal anføres at der i samme periode foregaaende sæsong Eskedes lbs., hvorav lbs. blev so.lgt i fersk tilstand og kasser nedlagt hermetisk. Sardiner fiskedes der iaar ialt tønder av mot 5882 tønder i juni maaned ifjor. Da der var liten efterspørsel efter alose (eng. alewives) fiskedes der bare ' lbs. herav, mot i juni lbs. Pacifickysten. Resultatet av hell efi sket utgjorde lbs. mot ifjor lbs. Av sild fiskedes der iaar betydelig mindre end i juni maaned foregaaende aar, da fangsten utgjorde bs. mot iaar 334 0,0 lbs. Laksefisket var litt bedre end ifjor, idet resultatet naadde op i '0 lbs. Englands fiskerier. Efter opgave fra Ministry of Agriculture and fisheries er der ilandbragt i England og Wales følgende mængder i de anførte tidsrum: - ~ Fiskesort Juli Januar-juli \ \ Cwts. Cwts. Cwts. Cwts. Alle fiskesorter (undtat skaldyr)..., Sild Brisling Makrel Torsk.... ~ Lange..., Brosne... " Sei li.yse Hvitting flyndre Kveite Skate og rokke fiskeridirektørens ekspedition til Spitsbergen fiskerikonsulent versen telegraferer 9/8 fra Advent Bay til Fiskeridirektøren: Hertil inat, denne 3 ukers tur fortsat undersøkelsene Hopen, Bjørnø utover til 34 længdegrad. 2 gange med 4 dages mellemrum er fiskeforsøk ut ført Hopen, hvor vi fandt torsk sidst j august ifjor, det lykkedes ikke Ende torsk i drivværdig mængde nogensteds der øst men formerket tilsig av torsk s;dste gang ved -open. Fiskeforsøk forleden dag paa Eggen vest av sfjorden gav kun enkelte torsk, forøvrig har vi utført sammenlignende ihydrografsnit i Sørkaps bredde fra 6 til 34 længdegrad og utført meget oplodningsarbeide utfor Hopen hvor de nuværende karter meget feilagtige. Efter et par dages arbeide her i sfjorden søker vi tilbake til Hopen for videre undersøkelser der, hvoreher vi gaar direkte til Norge. Norges eksport til de forenede Stater i 923. Av handelspolitisk konsulent A. H. Lundih ved den norske legation, Washington 30 juli 924. Den offidelle statistik over de forenede Staters import og eksport i 923, fiordelt paa lande og med angivelse av vegteljhet og 'vær di, utkommer først Oill nogen maaneder. Gjennem elskværdig imøtekommenhet av Department of Commeree har man imidlertid opnaadd tilladeise til at gjøre utdrag av departementets manuskript forsaavidt angaar importen fra Norge i 923 a,v de vigti.. gere fiskeri produkter. Den nedenfor gjengi'vne statistik er kun foreløbig og vil, saasnart den officielle statistik utkommer, bli efterfulgt av detaljerte og sammenlignende opgaver. Da legationen, særlig fra fiskerinæringens 'side, bar faat anmodning om at avgi en opgave over Norges andel i de forenede Staters import i 923, saasnart statistikken paa nogen maate var tilgjængelig, har man trodd nedenstaaende tal vilde være av interesse. Som det vil sees, har man fulgt Department of Commerce's gruppeinddeling i toldpligtige og toldfri varer:!ndførsel av toldpligtige varer fra Norge i 923. Laks, tørret og tilvirket K veite, fersk ".. Anden fisk, fersk.. :. Torsk, tørret Sild, tørret eller tilvirket.. \!lakrel, saltet Hake og lyr, tør, og hyse Anden fisk, tørret.... Fisk, saltet, tørret,etc..... Sardiner Anden fisk, nedlagt i olje Krabbe.... Andre fiskeprodukter.. Hvaltmn.... fisketran.. ".. Andet feustof av dyr 5,8 389,lbs. 3 52» 44239» ». 5 20'7 068» » 9 862» » » » » 9 230» 35976» 6 86 gs lbs. 70' 22»!ndførsel av toldfrie varer fra Norge i 923. Anden,fersk Hsk " ,lbs. Dampmedicintran av torsk og anden,torskelevertran »

6 360 F S K E T S O A N O 27 august ~------~ Fiskemarkedet indenlands. (Nominelle prisnoteringer).. Tran: Bergen. Uklaret dampfran, nordlands.... " finmarks.... P~ima koldklaret damptran.... Raa uledicin, Nordlands.... Blank do. do. Blank industriel.... Brunblank medicin, nordlands.... do. industriel.... Bruntran.... Pressetran, bundklar.... Sildolje, brunblank.... Rogn: lste sort pr. eksportfyldt tønde.... 2den 3dje " " Sa:mf. frldt mell. bundene.... Rundfisk: U sorteret Lofots.... t - Helgelands.... Tynd vestre, hollænder.... Fyldig " ".... Alminelig ".... Bremer.... Samfængt taliener.... Høstrundfisk.... U sorteret finmarks over 200 gr.... Finmarks, gr...,.. do do. over Titling: Finmarks, gr.... Rot s k j ær: Zartfisk...,. V ækkerfisk.... Høkkerfisk.... Danskfisk Sei: Prima storsei 50/ do. middelssei 40/ Afrikasei 50/ do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: Flekket...,. Rund...,.... Hyser: Afrika høsthyse 40/ do. hyse 30/40... :..... Længer: Sk ruelænger.... Klipfisk: lste sort.... Fetsild: Skjæresild, fiskepakket.... 9/ , , / pr. tønde pr. kilo 5.00 pr. tønde.02 pr. kg, pr. td pr. vegt , , , pr. 5/ 8 22/ 8 Storsild: Exportpakket pr. 0 kg pr. tønde Nordsjøsild slandssild,..., ) 0.55 ) pr. Vaarsild: Exportpakket pr pr. tønde Aalesund. 5/ 8 22/ 8 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs eller Nordlands... 28/ pr. tønde Do. Finmarks Koldklaret damptran Raamedicintran pr. kg, Blank industriel tran Pressetran, bundklar..., Bruntran Sæltran....00/.05.00/.05 Rogn, ste sort eksportpakket pr. td. 2den sort do dje sort do.... Klipfisk: Søndmørsk.... Lofots.... Finmarks.... Længe,.... Brosme.... Pressefisk: Presset længe.... S i d: 55, /26.00 pr, vegt / / / / pr. Storsild, eksporfpakket / pr. td. slandssild / /0.65 pr. Kristiansund N. 22/ 8 Tr an: Uklaret damp tran pr. td. Blank medicintran pr. Bruntran..., / /0.78 Rogn: Samf. stavfyjdt tønde / /56,00 pr. td. Tørfisk: Samf. storsei 50/60 cm,...,.0/.5.0/.5 pr. " middels 40/50 " / /0.95 " smaasei 20/40 " / /0.80 Klipfisk: Lofots og Nordmørs / /25.25 pr. vegt Finmarks..., / / Sild: Sto r s i l d, eksportpakket pr, 0 32/ pr. td. ) Paa leverance.

7 27 august 924 F S K E T S o A N O 36 Fiskemarkedet utenlands. P ris ene angaar omsætning fra utenlandsk importør til grossist og detaljist. K l i P fis k p ris ene noteres i Spanien i pesetas (ptas.) pr. kvintal (kv.). Kvintalen har forskjellig vegtindhold paa de forskjellige spanske markeder. Den er i Bilbao, Vigo, Santander, Kartagena og Malaga = 50, i Barcelona og Taragona = 40 Portugal noteres prisen i escudos (esc.) pr. kvintal = 60 Paa de oversjøiske markeder angis prisen pr. kasse (ks.). Havana noteres prisen i kubanske dollars ($) pr. kasse = 45, i Buenos Aires i pesos pr. kasse = 45 og i Rio de Janeiro i milreis pr. kasse = 58 K l i P fis k_ og tør fis k p ris ene i talien noteres i lire pr. 00 De tyske ferskfiskpriser noteres i mark (M) pr. pund = ~ Fersksildprisene noteres pr. kasse = Prisen paa indført saltsild til det tyske marked noteres for tiden i vedk. utføriseslands mynt. Pristallene i parantes angir den ved FiskeridirelltøretfS kontor foretatte omregning tu norsk mynt o.g vegt i øre pr. nor s ken het (, m. v.) efter valutakursene paa den dag, som prisene ant~ at gjælde fo.f. Denne dag er i almindelighet den, hvortil beholdningsopgavene re,fererer. Paa grund av de ustabile værdifo.rho.ld mellem de forskjelli'je landes penger maa disse tal kun opfattes som et i -forskjellig grad efter c-mstændighetene o m tre n t l i g utbjrkk for de faktiske prisp-r. Klipfisk og tørfisk. Rio de Janeiro: Legationen Rio de Janeiro, beretter 9/8: Klipfiskmarkedet overftyl>lt. Rio de Janeiro: Legationen, Rio de Janeiro, beretter 23/8: KlipfisktilførseJ siden juli 5200 kasber. Beholdning Rio de Janeiro 5000 kasser. Pris norsk 66 milreis kassen (kr pr. ). Kurs 5 3 / 8 pense pr. milreis. EHerspørselen liten, ankommet 3200 kasser skotsk fisk. Lissabon: Legationen, Lissabon, beretter 24/8: Klipfiskimport norsk 402 ton, islandsk 40, skotsk 95. Beholdning norsk 900, islandsk 20, skotsk 90. Priser norsk, islandsk 440 esc. (kr..58 pr. ), skotsk 380. Kurs 50 esc. pr. :t. Oporto: Legationen, Lissabon, bereuør 24/8: mport norsk 72 ton, nyfundlandsk 697, skotsk 64, tysk 5. Beholdning norsk 204, islandsk 430, nyfundlandsk 2470, skotsk 600, tysk 370. Priser norsk, anden esc. (kr pr. ), tredje 40 (kr..48 pr. ), is,landsk , nyfundlandsk rund, prima 680, sekunda 620', skotsk 340', tysk 300'-330. Fersk fisk og sild. G e es t e m ii n d e: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/8: uken fra 4 til 20 august ankom til Geestemiinde fiskemarked 4 trawlere med tilsammen 8800 pund fersk fisk. Derav 2 fra sland med 97440'0 pund, gjennemsnitlig ca pund, 28 fra Nordsjøen med 70'5 log pund, gjennemsnitlig ca ' pund 'Og fra Hvitehavet med pund. Tilførslene var s,tørre end i den foregaaende uke. Da veiret i indlandet var kjøligere, var efterspørselen efter fersk fisk bedre. Auktionsprisene var: Hys,e..» l.. Torsk..» l.. Sei.... Rødspætter.. Pigvar.. Kveite M. 0.0' pr. pund» 0' » 0' » » » O.4G-l.OO..».39-l.9» Omtrent halvparte) av tilførslene fra sland blev solgt til klipfiskverket. Hamburg: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 22/8: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G." m. b. H.) ankom fra Norge 4000 pund aal og 800 pund kveite, som i aukti'onen opnaadde for aal M ' og for kveite M. 0' pr. pund. Til Altona fiskemarked (L Koser) ankom fra Norge 400,pund laks, 5000 pund aal og 450 pund kveite. Auktionsprisene var; Laks M ' pr. pund Laks, bløt....» L55-L90.. Aal ).? Kveite » '.4 Underha~ndssalgsrprisen for laks var M ' pr; pund. Fra North Shields ankom i ukens løp 6 baater med fersk s.ild og fra Gt. Grimsby med rutebaaten 367 kasser. Prisene for engelsk,shd var fra 6/ til 3/ pr. 0'0 pund. 43 trawlere ankom med ca " pund tysk trawlsild. Prisene var for god vare fra 2 Pf. til 24 Pf.pr. pund og for av,faldende vare fra 3 Pf. til 5 Pf. pundet. Hummer. Hamburg; Fiskeriagenten beretter 22/8: Med rutelskibene ankom fra Norge 8 kasser levende hummer. Efterspørselen var middelmaa;dig og pris,ene var M pr. pund fo,rtoldet. Rogn. Bilbao: Generalkonsulatet, Bilbao, beretter 20/8: Ubetydelig sardinfiskø Nordspanien forrige uke. ngen rognomsætning, priser 70'-72. Salt sild. Konigsbe'rg: Konsulatet, Konigsberg, beretter 6/8: Heller ikke denne uke nogen tilførsel av norsk sild. Fra Shetland kom damper»kongshaug«med 550'4/ Prisene er uforandret og not~'res almindelige matties julisaltet 45/ til 48/, trademark 52/, Crownbrand 50'/. Større forretninger blev dog ikke avsluttet, kun mindre salg kom istand.

8 362 fs K E T S GAN G 20 august Hamburg: Fiskeriagenten beretter 22j8: Tilførslene androg til 8569 Derav 806 fra Norge, 7503 og 0 brisling fr~ Skotland og 50 fra Holland. Markedet for skotsk sild var fast og prisene er uforandret. Ogsaa rprisene for norsk sild er uforandret og efterspør' selen eher norsik slo- og vaarsild viste en liten bedring. Stettin: Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 23/8: denne uke ankom 0 baater fra Skotland og fra Norge. Forretningen i skotsk sild er fremde,les god og prisene er uforandret. Alt i alt androg tilførslene fra Skotland til ca , hvorav endel gik til lager, hvilket hittil ikke var tilfældet. - Med d.s.»blanche%: ankom fra Stornoway 600 matjes og 500 haardsaltet. For matjes blev betalt: Lagre sh. 75/-85/ og selected sih. 60/-75/ pr. td. Den haardsaltede vare 8' usolgt. - Foretningen i norsk sild var mindre god. Tran og andre oljer. London:»The Times Trade Supplements.z noteringer: 3 S Bedste fisketran, shillings pr. cwt....,.. 42/6 Almindelig fisketran, shillings pr. cwt /9 Sæltran, shillingspr. cwt..... ".. 40/ Linolje, :t pr. ton ".. ". o " "., 4/6 Bomuldsfrøolje, raa, :t pr. ton /6 42j() 33/9 40/ 42/ 4/ Makrelstørjen, en værdifuld fisk. Kan der skapes et ønsomt fiske? Av fiskerikonsulent Rønnestad. Blandt kystbefolkningen ihar vistnok de fleste hørt tale om, at der paa eftersommeren i vore kystfarvand og ~Hdefjorde forekommer en Hsk som kaldes makrestørje Mange er det ogsaa som har hat anledning til paa næ:"t hold at betragte denne vakre og viltre fisk, naar den optrær i flokkevis og herjer i smaasildstimene. Men at det er en værdifuld fisk, soim det - nationaløkonomisk set - vilde være en 'fordel at fange flest mulig av, er dog mindæ kjendt hos os. Makrelstørjen eller thunfisken er en atlantisk fisk, som er gjenstand For fiske i betydelig utstrækning paa forskjellige steder i Middelihavet og den sydlige del av den spanske og portugisiske. atlanterihavskyst. Fisken blir der dels saltet, dels nedlagt hermetisk. Tilvirket,hermetisk er makrelsiørjen en delikatesse av høi rang og det er betydelige værdier som paa den maate indvindes i de nævnte land. Til vore kyster kommer makrelstørjen, som næ\tnt) paa eftersommeren hvor den i tiden juli-oktober op~rær i vore sildefjorde, tildels i betydelige mængder, især paa Nordmør og i Trøndelagen. Et og andet sted langs kysten har enkelte fiskere lagt efter den med haandharpun fra smaabaater log et og andet eksemplar er paa det vis blit fanget og torvført i byene, eller saltet ned som husfisk. Hr. disponent Ni,ls Haagensen, Trondhjem, som længe har næret interesse for en ratione utnyttelse av makrelstørjen og som av den grund har studert fisket og tilvirkningen av størjen i talien, har iaar igangsat prøvedrift herhjemme, idet han til arbeidet med tilvirkningen og den herm,etiske nedlægning av fisken har engagert 5 italienere. Til utførelse alv forsøksfisket har. hanengagert en kjendt og dygtig skytler.og fangstmand fra Kristiansund, hr. Bernhard Hanson, som begyndte forsøksfisket i midten av juli med en leiet m.otorskøite. fisket drives dels med d fra Fiskeridirektøren utlaant harpungevær av hr. assistent Krohnstads opfindelse, dels med en av d'herrer Mustad & Søn fabr~kert spedel sort angler. Efter opdrag av fiskeridirektøren har jeg i nogen dage.apholdt mig i Trøndelagen f.or at iagtta denne' prøvedrift og jeg fik herunder det indtryk at vi her har muligheter for at utvikle et nyt fiske av adskillig betydning. Harpungeværet viste sig i en øvet skytters haand at vææ et forhinlig fangstredskap,og hr. Hanson har allerede tat flere størjer med dette. Like saa interessant var det imidlertid - fra et fiskerisynspunkt set -- at se, at der er mulighet for at fiske størjen med krok. Der blev nemlig tat nogen stykker med dette redskap ogsaa. Disse angler som - utenom linen - koster 4 kroner stykket, er i motsætning til harpungeværet et billig redskap, som enhver fisker som har interesse for dette fiske har raad at anskaffe sig. Fisket foregik nær land og fisken blev lokket i nærhet av baaten ved at kaste ut en og anden smaasild som»fly«. Mens harpunskytteren maatte staa parat at ta fisken saa snart den maatte vise sig, kan krokfiskeren sætte en sild paa kroken og fire denne en 2 a 3 favne under vandflaten og sætte linen fast paa,fartøiet med en dobbelt hyssing eller lign., hvorefter han eventuelt kunde utføre andet arbeide mens han ventet paa at størjen skulde»bite«. Linen maa i alle tilfællde ligge klar og paasatl en stor glaskule eller garnblaase, idet fisken sætter avgaarde med stor kraft saasnart den er fast. Heldigst er det dog til enhver tid at kunne passe paa, slik at naar fisken blir fast ikke faar noget slakk i linen men blir holdt stramt i tømmene indtil den blir maset ut. Skjønt fisket med harpungevær syntes at by de størsteohancer, er der altsaa muligheter

9 32.35, -[ /9 ' 7,25 ' august 924 F S K E T S ---_.._ o A N O 363 for at ta størjen med krok, ihvertfald nær land. Der blev tat flere størjer, hvis vegt var mellem 2 og 3 hundrede kilo. Oppe i Tronhjemsleden gik størjen i store»knuter«borte paa fjorden og herjet i småasildstim som den jaget op i overflaten. Hvor mange størjer der kunde være i,hver knute er ikke saa godt at si, men det var sikkert i dusinvis. Hvorvidt det skulde bli mulig under saadanne fo~hold at,fange den i større mængde for eks. med not, 'faar fremtiden vise. saadanne knuter gaar fisken noksaa tæt, omend med nogen lynsnare bevægelser i sin gang. Den kan da tildels ogsaa fanges med haandharpun. Hr. Haagensen har til arbeidet med Hlvirkningen og den hermetiske nedlægning av størjen leiet lokaler i AiS»Sodiums«store bygningskompleks i Trondhjem. Efter hvad han fortalte mig kunde han her tilvirke indtil ca. 50 størjer pr. dag. Tilvirkningen var ganske interessant. Fisken blev kuttet op og omhyggelig vasket, kokt i salt vand og derefter lagt ut over trær ister, hvor den henstod til vand et var seget godt av. Efterpaa blev fisken sortert og nedlagt i bokser olivenolje. Hvorvidt dette hr. Haagensens rosværdige forsøk paa at skape en ny erhvervsgren vil lykkes, vil for en del bero paa om tilførslene av raastof blir stor nok, slik at der kan bli en rimelig produktion. Det det for ham gjælder er derfor at flest mulig lægger sig efter størjen og skaher ham fisk. Efter hvad han meddelte betaler han for tiden en pris av 30 øre pr. plus fragten. Størjen maa umiddelbart efter at den er fanget befries for indvolde, hvoreher den kan holde sig frisk etpar døgn. Jeg vil hermed henlede iskeres opmerksomhet paa dette nye fiske. FiskJere som maatte ha interesse av at gjøre forsøk vil kunne erholde en del nærmere oplysninger angaaende fisket saavel m~d harpungevær som krok ved henvendelse til Fiskeridirektørens kontor, hvor ogsaa en del kroker haves til utlaan. Vekselkursene (salgskurser). Utenlandsk mynt p. an! '8/ s 24 ',' ~5/8 24 kurs i "-=---=--=-===========-;':::-=--=-=-=-=----=-=-=- London... kr. pr. L ' Berlin mark Paris fres Stockholm sv. kr Kjøbenhavn d. kr Amsterdam gylden Ztirich sw. fres New-York... dollar Antwerpen belg. fres '25 Helsingfors f. mark Madrid pesetas ' Rom lire i Prag czck. kr sland, nominel 00 sl. kr Wien, østerr. kroner pr. æ Warschau, polske mark (mill.) pr. æ r Lissabon, pence pr. escudo Tyske mark pr. æ... / Buenos Aires, pence pr. peso ! 40.g /6! 40 /8 J Rio de Janeiro, pence pr. mils... 6: 5 /4 5 / i /4 /l0 hg i l Shanghai, sh/d. pl tael.... 3/2 /2 3/2 /4 Bombay, sh/d.... /5 /s: /5~h~ Honkong, sh/d... 2/4/4 2/4/~ l Yokohama, sh/d. pr. yen l Manila, sh/d. pr. dollar Meksiko, pence pr. dollar..... Den danske luksustold paa hummer, laks og ræker. Av den norske legation, Kjøbenhavn 2/8 24. Ved generalforsamling den 0 august i Danmarks Fiskehandels- og HavHskeforening fremkom formanden med oplysning om at foreningens bestyrelse forgjæves hadde arbeidet for atfaa tolden paa hummer, laks og ræker ophævet, da man mente at denne told frembød den fare at man fra norsk og svensk side kunde lægge en lignende told paa indførsel av dansk fisk til Norge og Sverige. Ogsaa under den paafølgende diskusion blev toldbestemmelsene skarpt kritisert. Det blev fremhævet at tolden paa hummer kun indbragte kr. aarlig i statskassen men kunde komme til at koste Danmark mange hundrede tusen kroner. Man vedtok at forsøke en henvendelse til den nuværende regjering om ophævelse av luksustolden paa hummer, laks og ræker, da det socialistiske parti ialfald tidligere har været imot denne told. Fl S{E T S GANG,2,,, ukentlig eiterretningsblad for norsk HskeribedrHt utgit av FSKERD REKTØl{EN. Bladet utkommer i Bergen hver onsdag. Abonnementspriser : ndenlands kr: 6.00 pr. aar. Utenlands»0.00» ~ Annoneepriser pr. gang: side: kr pr. cm. pr. spalte. Øvrige sider»2.00 -~- For aars- og halvaarsannoncer er prisene betydelig lavere. Ved alle henvendelser til bladet bør følgende adresse benyttes:»fiskets Gang~ (Fiskeridirektøren), Bergen.

10 249 fiskeutførselen fra januar til 6 august 924 og 389 uken SOiT endte 6 august. 73 roldstecler Fetsld Vaarsild 9 skaflret sild. ; Storsild! Kristiania Kristansand R l) l i , G) ) ~7 4, ~ :t ;;- 95 i ~ --: Klipfisk slandsk etc. Rundfisk Nordsjøsild sild norsk' Brisling slands- l<lipfisk ~ ---'- Rotskjær l;i Sei 2~550 Hyse, rund 80-= ;;~ 6~502~30 l: ;;' i Anden R D.m. A.m. B k! Brun ' tørfisk logn tran tran an i blank tdr. tdr.. ',.., t,dr i'l ' -- -== ~ ' ' l i Je) s 'l 302 i ,[i 4876 l' Brun Haakjærr Hærdet i Hval- Sæl- Bottle- Toldsteder hvaltranl tran tran nosetran Sildetran Sild, fersk ks. i Sild, rakt Makrei, saltet Makrei, fersk. Laks, fersk Levende aal Anden fersk fisk Hummer stk. Fisk saltet i fartai Fisk saltet i Sildemel Fiske~ guano Sælskind Hermetik Kristiania [ Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik ) Haugesund 2 )" ' Bergen FlorøS)..., Måløy... h Aalesund 4) Molde 5) Kristiansundo Trondhjem 7) Bodø SvolværS)... l Narvik Tromsø Hamm~rfest.. = = ~67 _ Vardø )... ~2 _ Vadsø Andre~~ ~~i~~ ~l~ _ -=- =-- ~ ~ 425 _' ~! 0 ~~~!!i !!.!.. ~ 629~5~ q 360 i uken ( i ~ ) Desuten 56 ræker. 2) Desuten 5444 ræker. 3) Desuten 685 ræker. 4) Desuten ræker og 69 30J fiskemel. 5) Desuten 5 ræker. 6) Desuten ræker. 7) Desuten 3573 ræker. 8) Destlten 4570 fiskemel og 000 levermel. }J) Desuten 237'2 hvalrosskind. l0) Desuten fiskemel, 737 ræker, margarit, 6662 hvaloljefettsyre.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. ~----------- ~~~~~~~~~~~~----------------------------------~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bed rift, utgit av fiskeridirektøren. 16 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar teg-nes

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 6 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til

fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bankfisket. Fetsildfisket. fylke Ialt Til ~~ fiskets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 7 aarg.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier).

fiske Bergen Onsdag 30 april 1924 Fiskeutbytte indtil 26. april 1924 (De store fiskerier). fiske Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 30 april

Læs mere

fra tjsk~rjdir~kt0r~n

fra tjsk~rjdir~kt0r~n Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra tjskrjdirkt0rn 13 aargang Onsdag 4 oktober 1922 norsk fiskrir. Uken 24-30 september. Fet sil d fis k e t var meget smaaf i Nordland og Troms fylker; 'Def' imot

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

"PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER

PRØVER MED BRÆNDTORVMASKINER "PRØVER MED BRÆNDTORVMASKNER lndledende bemerkninger. henhold til programmet_ for Norges J ubilæumsutstilling 9 r 4 skulde de brændtorvmaskiner, som ønskedes utstillet og bedømt, underkastes en prøve og

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aartegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere