UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND"

Transkript

1 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN

2

3 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2013 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

4 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER Afdelingsleder: Anne-Dorthe Hestbæk Afdelingen for børn og familie Undersøgelsens følgegruppe: Kunuunnguaq Fleischer, Departementet for Uddannelse og Forskning Arnavaraq Jørgensen, UNICEF Danmark Susie Marthins, Departementet for Familie, Kirke, Kultur og Ligestilling Klaus Møller, Departementet for Familie, Kirke, Kultur og Ligestilling Charlotte Ørnskov, UNICEF Danmark ISSN: e-isbn: Layout: Hedda Bank Forsidefoto: Polfoto Netpublikation Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 2013 SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade København K Tlf SFI s publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Skrifter, der omtaler, anmelder, henviser til eller gengiver SFI s publikationer, bedes sendt til centret.

5 INDHOLD FORORD 7 RESUMÉ 9 1 INDLEDNING 13 Unges viden og holdning 14 Vigtigt for de unge at blive hørt 15 Forældrenes rolle 16 Den nye undersøgelse 16 Formål og indhold 17 Metode 19 Rapportens indhold 20 2 DE UNGE I UNDERSØGELSEN 21 Alder og skoleklasse 22 Familieforhold 22

6 De fleste forældre har arbejde 23 Hvad der er vigtigt i samvær med andre unge 24 Uddannelsesplaner 26 Drømme om fremtiden 26 3 KENDSKAB TIL SOCIALE PROBLEMER 29 En begrænset viden 29 De unge har oftest viden fra forældrene 31 Taler ikke meget om sociale muligheder og problemer 31 Det er ikke svært at tale om sociale muligheder og problemer 32 Interesse for at tale om sociale muligheder og problemer 33 Sociale forhold, som de unge ser 33 Alkohol- og hashmisbrug 35 Seksuelle overgreb 35 Kriminalitet 36 Svag skolegang 36 Unges psykiske vanskeligheder 36 Beskyttende forhold 37 Om debatten i Grønland 38 4 SOCIALE PROBLEMER, DER BØR GØRES NOGET VED 41 Ansvaret for at gøre det nødvendige 43 5 REFLEKSIONER OG ANBEFALINGER 47 Normativ viden 48 Fravær af mere indholdsmæssig viden 49 Ønsker, at der skal handles 49 Anbefalinger 50 LITTERATUR 51 SFI-RAPPORTER SIDEN

7

8

9 FORORD Denne rapport er den anden af SFI s fire rapporter, der følger projektet NAKUUSA, der er tilrettelagt af Departementet for Familie og Justits i Grønlands Selvstyre og UNICEF i Danmark. Projektet, hvis titel kan oversættes til dansk: Lad os være stærke, gennemføres gennem en række aktiviteter i Grønland, som i særlig grad er målrettet børn, unge og forældre. Projektets formål er at sikre, at grønlandske børns vilkår og rettigheder styrkes. Projektet er således et led i det arbejde, der gennem de seneste år er blevet gennemført i Grønland med henblik på at få almindelige mennesker, herunder unge, til at tage mere socialt ansvar for egen og andre menneskers trivsel. SFI s opgave er at gennemføre et mindre projekt i hvert af de år, NAKUUSA forløber, dvs. i 2012, 2013, 2014 og Denne rapport er en dokumentation af nr. to af disse projekter. Rapporten belyser de grønlandske unges viden om sociale problemer og sociale muligheder samt deres holdning til, hvad der bør gøres noget ved. Undersøgelsen har unge med fra alle fire grønlandske kommuner, fire skoler fra byer og to skoler fra bygder og indeholder data fra elever fra de tre ældste klasser i seks folkeskoler, i alt 373 unge. Skolerne skal have en stor tak for, at de sagde ja til at være med, og tak for det arbejde, de har lavet for at gennemføre deres deltagelse. 7

10 Rapporten er udarbejdet af seniorforsker, mag.art. Else Christensen. Cand.jur. Inger Koch-Nielsen, tidligere forskningsleder ved SFI, har været ekstern referee på rapporten. Rapporten er finansieret af Departementet for Familie og Justits, Grønlands Selvstyre og UNICEF, Danmark. København, september 2013 AGI CSONKA 8

11 RESUMÉ Undersøgelsens formål er at belyse grønlandske unges viden om og holdning til sociale problemer og muligheder, primært med fokus på sociale problemer. Der gives først en beskrivelse af unges viden og holdninger med en række helt enkle analyser om sammenhænge og dernæst en formidling af resultaterne på en måde, så de er til at anvende i det videre arbejde i projektet NAKUUSA. 1 Projektet NAKUUSA gennemføres af Departementet for Familie og Justits, Selvstyret i Grønland og UNICEF i Danmark. Projektet består af en række aktiviteter, der skal sikre, at børns vilkår og rettigheder styrkes i Grønland. Projektet NAKUUSA, der løber i perioden , er en del af arbejdet med at få almindelige mennesker, herunder unge, til at tage mere socialt ansvar for egen og andre menneskers trivsel. SFI s opgave er at gennemføre et mindre projekt i hvert af de år, NAKUUSA forløber. Denne rapport er det andet af disse projekter. RESULTATER Rapporten viser, at de unge gerne vil bidrage til diskussionen af sociale problemer. Det er dog kun en mindre del af de unge (7 pct.), der mener, at de har en god viden om sociale problemer, og 41 pct. mener, at de har 1. På dansk: Lad os være stærke. 9

12 en nogenlunde god viden. De øvrige unge har kun lidt eller ingen viden om sociale problemer. Unge, der bor sammen med begge forældre, har en bedre viden, end de andre, ligesom de fortæller, at de har flere kilder til deres viden. Omkring 90 pct. af de unge taler kun engang imellem, sjældent eller aldrig om sociale problemer, og samtidig svarer halvdelen af de unge, at de interesserer sig for sociale problemer. Cirka 60 pct. af de unge mener, at de sociale problemer især udgøres af såvel unges som forældres brug af alkohol og hash især pigerne har denne opfattelse. Det samme gælder seksuelle overgreb, som halvdelen af pigerne og en fjerdedel af drengene opfatter som et socialt problem. Druk og kriminalitet samt svag skolegang, ingen uddannelse og intet arbejde for unge nævnes også som sociale vanskeligheder, mens mindre end halvdelen af pigerne og en fjerdedel af drengene nævner unges psykiske vanskeligheder som et socialt problem. Omkring halvdelen mener, at unge har et godt kammeratskab, noget færre mener, at unge er gode til at hjælpe hinanden, det sidste er der dog flere piger end drenge, der mener. Cirka 80 pct. af de unge mener, at der skal gøres noget for at nedsætte unges tidlige (og store) forbrug af alkohol og hash flere piger end drenge. To tredjedele mener, at der også skal sættes ind over for forældres store forbrug af alkohol og hash, igen en større andel piger end drenge. Tre fjerdedel af pigerne og knap halvdelen af drengene mener desuden, at der skal gøres noget mod de mange seksuelle overgreb. Det samme gælder for de øvrige forhold, dvs. druk og kriminalitet, svag skolegang, ingen uddannelse, intet arbejde og unges psykiske vanskeligheder. De unges ønske om, at der handles for at ændre disse forhold, er således massivt. PERSPEKTIVER Det er tankevækkende, at de unge generelt mener, at det er vigtigt, at unge er med i debatten om sociale problemer (og sociale muligheder), ligesom mange siger, de interesserer sig for sådanne forhold, samtidig med at de stort set ikke taler om det. Det kan selvfølgelig være, at de unge bare svarer det, de mener, de bør svare. Resultatet kan imidlertid også tolkes på en anden måde, hvis man ser på, hvad de unge mere præcist siger om deres viden inden for området. Kun nogle få mener, at de har en god viden, og 41 pct. vurderer, at de har en nogenlunde viden, mens de øvrige svarer, at de ved me- 10

13 get lidt eller intet. Det sidste svar kan meget vel komme fra unge, der oplyser, at de er interesserede. Ser man på, hvad de unge rent faktisk ved, er der i høj grad tale om en normativ viden, forstået på den måde, at de unge har en opfattelse af visse handlinger som forkerte (fx at have et tidligt og stort forbrug af alkohol), mens andre handlinger opfattes som rigtige. Samtidig har de unge ikke nogen speciel indholdsmæssig viden om de forhold, de taler om, det vil sige, at de ikke har viden (eller i hvert fald ikke nogen sprogligt formuleret viden) om indholdet af de vanskeligheder, de taler om. De kan fx ikke formulere, hvad det betyder for børn at vokse op i en familie, hvor mor og/eller far har et misbrug af alkohol eller hash. De ved måske godt, hvordan det er, mens det står på, og de kan også have en følelsesmæssig forståelse af det, men de ved ikke, hvordan det eventuelt kan påvirke børnene senere i livet, ligesom de ikke har kendskab til den direkte skadevirkning. Det samme gælder for seksuelle overgreb, hvor de har den normative holdning, at det er forkerte handlinger, men ikke har viden om betydningen eller om den mulige længerevarende skadevirkning. ANBEFALINGER Ud fra undersøgelsens resultater anbefales det, at der tages fat i de unges ønsker om, at der bliver handlet på problematisk forbrug af alkohol og hash hos både børn og forældre samt på forekomsten af seksuelle overgreb. Især anbefales det, at der arbejdes aktivt på at finde en god model at arbejde ud fra, så der ikke kun bliver tale om formidling af normativ viden i form af typen: du må ikke drikke alkohol og ryge hash, du må ikke misbruge andre seksuelt, for det er forkert! I stedet for anbefales det, at der i højere grad sigtes på at formidle den indholdsmæssige viden, der allerede findes, til de unge. 11

14 BOKS 1.1 Emner, som vi anbefaler, at der formidles viden om. Hvad det betyder for børn (og unge), der bliver udsat for seksuelle overgreb, herunder helt konkret hvordan det kan forandre børnenes personlighed og deres muligheder for at få et godt liv. Hvordan man kan blive opmærksom på, at et barn er udsat for seksuelle overgreb, og hvordan det er muligt at tale om det. Hvad det betyder for børn (og unge), når forældrene har alkoholproblemer, herunder helt konkret viden om, hvordan det påvirker dagligdagen for børnene, og om hvad en sådan påvirkning betyder for børnenes fremtid. Hvad det betyder for børn (og unge), når forældrene har hashproblemer, herunder helt konkret viden om, hvordan det påvirker dagligdagen for børnene, og om hvad en sådan påvirkning betyder for børnenes fremtid. Hvad det betyder for børns (og unges) fysiske og psykiske udvikling, når de tidligt begynder på et (eventuelt periodevist) stort forbrug af alkohol. Hvad det betyder for børns (og unges) fysiske og psykiske udvikling, når de tidligt begynder på et (eventuelt periodevist) stort forbrug af hash. Helt konkret formidle viden om, hvad der skal til, for at der er tale om et misbrug, herunder både den mængde (alkohol/hash), der forbruges, hvor hyppigt det bruges i store mængder, samt i hvilke situationer forbruget finder sted. Formidle viden om abstinenser og om behandling af alkoholproblemer samt behandling af hashproblemer. Formidle viden om, hvordan man kan kontrollere sit forbrug, og hvordan unge kan hjælpe hinanden med det (hvordan man helt konkret gør). GRUNDLAG Der er gennemført en undersøgelse af 373 unges viden om og holdning til sociale problemer og muligheder. De unge er 13, 14 og 15 år gamle og kommer fra de tre ældste klasser i fire skoler i byer og to skoler i bygder fra alle Grønlands fire kommuner. Data er indsamlet via spørgeskemaer, der er udfyldt af eleverne i skolen. Det betyder, at det kun er elever, der har været i skole den pågældende dag, der har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men har dog alligevel unge med fra byer og bygder i alle dele af Grønland. De unge er helt almindelige grønlandske unge. Godt halvdelen af børnene i undersøgelsen bor sammen med begge forældre, mens godt en tredjedel bor sammen med én af forældrene, og knap en tiendedel bor på skolehjem. Undersøgelsen kan bruges som grundlag for at få et overblik over, hvor de unge mangler viden om sociale problemer og sociale muligheder som udgangspunkt for videre indsats. 12

15 KAPITEL 1 INDLEDNING Denne rapport er den anden i et forløb, hvor SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd følger op på NAKUUSAs arbejde. Undersøgelsens formål er at belyse grønlandske unges viden om og holdning til sociale problemer og muligheder, primært med fokus på sociale problemer. Der gives først en beskrivelse af unges viden og holdninger med en række helt enkle analyser om sammenhænge og dernæst en formidling af resultaterne på en måde, så de er til at anvende. Projektet NAKUUSA gennemføres af Departementet for Familie og Justits 2, Selvstyret i Grønland og UNICEF Danmark. Projektet består af en række aktiviteter, der skal sikre, at børns vilkår og rettigheder styrkes i Grønland. 3 NAKUUSAs første aktivitet var NAKUUSA Youth Forum, et børnetopmøde med 40 unge deltagere fra hele Grønland, som blev afholdt i Ilulissat i oktober De unge, der deltog i børnetopmødet, udfyldte et spørgeskema 4 om deres viden om og holdning til sociale spørgsmål. Svarene blev bearbejdede, og resultatet blev udgivet i rapporten NAKUUSA Vi vil og vi kan, der udkom i april Tidligere Departementet for Familie, Kirke, Kultur og Ligestilling. 3. Se 4. På grønlandsk eller dansk. 5. Rapporten kan hentes på nettet på Christensen, E. (2012): NAKUUSA Vi vil og vi kan. En opfølgning på Youth Forum i Ilulissat Rapport 12:12. 13

16 I det følgende gennemgås de vigtigste resultater fra den første undersøgelse med unge fra børnetopmødet, og der redegøres for, hvordan resultaterne er blevet brugt, og for, hvordan der er bygget videre på resultaterne i undersøgelsen Ung i det grønlandske samfund. Derefter redegøres der for formål, indhold og metode i undersøgelsen Ung i det grønlandske samfund. UNGES VIDEN OG HOLDNING Efter Youth Forum i Ilulissat var der en bred formidling af de resultater, der var kommet ud af debatten på forummet. Der var artikler i grønlandske aviser og indslag i TV og radio. Da rapporten NAKUUSA Vi vil og vi kan udkom i april 2012, var der ligeledes stor synlighed om projektet. To af de unge, der havde deltaget i Youth Forum, samt de ældste elever fra en af skolerne i Nuuk deltog i et møde, hvor rapporten blev præsenteret, og de unge deltog bagefter i en debat om rapportens resultater. 6 Ved præsentationen blev der lagt vægt på, at resultaterne i rapporten stammede fra spørgeskemaer udfyldt af i alt 38 unge 7, resultaterne kunne derfor ikke betragtes som repræsentative. Med det forbehold ønskede vi alligevel at debattere resultaterne og høre elevernes kommentarer. De mest tankevækkende svar fra rapporten med de 38 unge fra Youth Forum blev præsenteret i et kort oplæg. Der blev lagt vægt på, at de unge i de fleste tilfælde angav, at de havde en god eller en nogenlunde god viden om sociale muligheder og sociale problemer, samtidig med at det var de færreste af de 38 unge, der havde besvaret spørgeskemaet, som nogensinde talte med deres jævnaldrende om sociale problemer. De sociale problemer, der var størst opmærksomhed på, var børn og unges tidlige forbrug af cigaretter, alkohol og hash samt forældres brug af alkohol og hash. Ligesom seksuelle overgreb, unge, der lærte for lidt i skolen og fx ikke kunne læse, når de gik ud af skolen, unge uden uddannelse samt arbejdsløse unge blev nævnt som store sociale problemer. Samtidig var de unge bemærkelsesværdigt mindre optagede af, at unges forskellige psykiske vanskeligheder kan betegnes som sociale problemer, ligesom der kun var begrænset opmærksomhed på, at unges psy- 6. Debatten forgik på såvel grønlandsk som dansk. 7. To af de unge på Youth Forum udfyldte ikke spørgeskemaet. 14

17 kiske vanskeligheder kunne relateres til de sociale vilkår, der var til stede i deres tilværelse. Efter præsentationen af undersøgelsens resultater gik de unge, der deltog i præsentationen, aktivt ind i en debat, der i særlig grad fokuserede på forældrenes rolle. Debatten blev eksemplificeret ved rollespil om, hvordan henholdsvis gode forældre og dårlige forældre reagerer, hvis deres børn præsenterer dem for nogle af de nævnte sociale problemer. Målet er at få de unge til at give udtryk for, hvad de tror og mener, er henholdsvis gode og dårlige forældres reaktioner. VIGTIGT FOR DE UNGE AT BLIVE HØRT Arrangementet gav først og fremmest et signal om, at grønlandske unge ønsker at få mulighed for at give deres mening til kende. Ved arrangementets afslutning var der flere unge, der sagde tak, fordi de havde været med, og en enkelt, der rejste sig op og sagde: Tak, fordi der har været nogle voksne, der har villet lytte til vores mening. I de følgende dage spurgte jeg alle grønlændere, som jeg mødte, om hvad der kunne ligge bag sådan en udtalelse. Flere svarede, at de opfattede det som oprigtigt ment. De anførte, at det i mange familier (fortsat) ikke er almindeligt, at forældre og børn sammen drøfter vanskelige spørgsmål. Selvom de voksne i højere grad end tidligere er begyndt at tale om sociale problemer, er de endnu ikke begyndt at tale med deres børn om sådanne emner. Som det fremgik af undersøgelsen, hvor 38 unge deltog, har de unge et ret godt kendskab til problemerne og et ønske om, at der kan gøres noget ved problemerne, samtidig med at de kun sjældent taler om dårlige sociale forhold. De unge giver også udtryk for, at problemerne bør drøftes, og de har derfor reageret positivt på opfordringen til at drøfte problemer, ligesom de især har været positive overfor, at der var voksne til stede, som lyttede, og som primært bidrog med hjælp til at holde diskussionen i gang Det var de to ledere af NAKUUSA-projektet, der gik ind i diskussionen på den måde. 15

18 FORÆLDRENES ROLLE En iøjnefaldende ting i de 38 unges besvarelser af de spørgsmål, der blev stillet i undersøgelsen, var, at det var svært for dem at foreslå, hvad der eventuelt kunne gøres ved problemerne. Tendensen var, at så at sige alle pegede på forældrene som dem, der primært var ansvarlige for, at der kunne komme til at ske ændringer. Det er klart, at man ikke kan forvente, at unge på år skal komme med svar på baggrund af en socialpolitisk analyse af forholdene, ligesom det virker rimeligt, at de unge peger på forældrene som de ansvarlige. For i virkelighedens verden er det jo i høj grad forældrene, der har ansvaret for, hvordan deres børn/unge kan komme til at leve. De unges fokus på forældrenes betydning kom til at indgå i NAKUUSAs aktiviteter i Under overskriften Mere mor og far! blev der iværksat en kampagne med syv kampagnespots, som blev vist på grønlandsk tv gennem en periode på 5 måneder. Én del af arbejdet fokuserede på, hvordan forældrene bedst kunne give deres børn en tryg opvækst og et godt børne- og ungdomsliv. Der var arrangementer i flere byer, og på FN s børnekonventions fødselsdag den 20. november var der over hele Grønland børn, der gik på gaden under slagord om, at forældrene skulle træde frem, være til stede og tage ansvar. I samarbejde med børnerettighedsinstitutionen MIO 9 blev der desuden udarbejdet en inspirationsbog til forældre, Med kærlig hilsen, hvor der dels er en redegørelse for indholdet i FN s børnekonvention, dels en række kapitler om, hvad forældre kan gøre, når de vil give deres børn en god barndom, samt gengivelse af børns budskaber i form af breve til deres forældre. DEN NYE UNDERSØGELSE I denne rapport følges der op på resultaterne fra den første undersøgelse. I alt 373 elever i alderen år fra seks forskellige skoler fordelt over hele Grønland har besvaret en let forkortet udgave af det spørgeskema, der blev besvaret af deltagerne i Youth Forum. Den undersøgelse, der præsenteres her, er en ny undersøgelse, hvor der er indsamlet spørgeskemaer fra i alt 373 unge fra de tre ældste klasser i seks forskellige skoler 9. MIO Meeqqat Inuusuttullu Oqaloqatigiinnittarfiat, den nyoprettede Børnerettighedsinstitution i Grønland. 16

19 fra alle dele af Grønland. Fra Qaasuitsup Kommunia 10 deltager skolen i Upernavik, fra Qeqqata Kommunia 11 deltager skolerne i Kangaamiut og Maniitsoq, fra Kommuneqarfik Sermersooq 12 deltager skolen i Kulusuk, samt en skole i Nuussuaq, og fra Kommune Kujalleq 13 deltager skolen i Qaqortoq. Der er således skoler med fra alle fire kommuner, heraf to skoler fra bygder. Alle de deltagende skoler er blevet kontaktet og er blevet bedt om at være med i undersøgelsen. Med 373 unge i undersøgelsen kan vi få et mere dækkende billede af unges viden om og holdninger til sociale problemer, end det var muligt at få med de 38 unge, der deltog i Youth Forum. Samtidig skal det understreges, at de 373 unge ikke er repræsentative for alle unge i Grønland. At arbejde med et repræsentativt udsnit af unge ville fordre, at der via Grønlands Statistik var lavet et tilfældigt udtræk af unge, og at skemaet derefter var sendt til samtlige udtrukne unge, så de kunne udfylde det. En sådan procedure var hverken økonomisk, tidsmæssigt eller praktisk mulig i dette projekt. Undersøgelsens resultater skal derfor læses som et bud på, hvordan mange unge i Grønland ser på sociale problemer, herunder hvad de ved om sociale problemer, og hvad de tænker, der kan gøres for at lette vanskelighederne for udsatte børn, unge og voksne. FORMÅL OG INDHOLD Undersøgelsens formål er som nævnt at belyse grønlandske unges viden om og holdning til sociale problemer og muligheder, primært med fokus på sociale problemer. Rapporten er opbygget på den måde, at der i kapitel 2, De unge i undersøgelsen, er en gennemgang af, hvem der har været med i undersøgelsen, så man kan danne sig et billede af de unge, der har deltaget. Indholdet i kapitel 2 består af: Basale sociale data som køn, alder, klasse, hvem den unge bor sammen med og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet Opfattelsen af, hvad der fører til, at man bliver populær 10. Nordgrønland. 11. Midtgrønland. 12. Nuuk og Østgrønland. 13. Sydgrønland. 17

20 De unges planer for uddannelse efter at skolen er afsluttet Deres drømme om fremtiden. I kapitel 3, Kendskab til sociale problemer, er der en beskrivelse af de unges viden om og kendskab til sociale problemer, herunder hvad de i særlig grad anser for problemer. Indholdet i kapitel 3 består af: Unges viden om sociale forhold Hvorfra unge har deres viden Drøfter de unge deres viden med andre? Unges holdning til sociale problemer Hvad der specifikt kan opfattes som sociale problemer. Kapitel 4, Sociale problemer, der skal gøres noget ved, indeholder tilsvarende en beskrivelse af, hvad de unge i særlig grad mener, der bør gøres noget ved, samt deres vurdering af, hvem der i særlig grad er ansvarlige for at handle. Indholdet i kapitel 4 består af: Hvilke problemer der efter de unges opfattelse bør gøres noget ved Hvem har ansvaret for, at der bliver gjort noget? Kapitel 5, Refleksioner og anbefalinger, indeholder en sammenfatning af de resultater, det kan være relevant at arbejde videre med, herunder eventuelle forskelle mellem piger og drenge i deres forståelse af forholdene. I kapitlet redegøres der desuden for perspektiver og anbefalinger. Indholdet i kapitel 5 består af: Sammenfatning af undersøgelsens resultater Perspektiver Anbefalinger. Da NAKUUSA opfatter unge som jævnbyrdige mennesker, som det er vigtigt at få med i arbejdet for gode forhold fremover, er det derfor vigtigt, at undersøgelsen får en god formidling. En del af undersøgelsens formål er derfor, at der skal fremkomme anvendelige informationer, som dels kan indgå i den offentlige debat, dels kan indgå i NAKUUSAs videre arbejde. 18

21 Det skal understreges, at de unge ikke på noget tidspunkt bliver bedt om at udtale sig om deres egne forhold. Rapporten afspejler således udelukkende de unges viden og holdninger. Der er ikke spurgt til personlige erfaringer. De unge har ligeledes besvaret undersøgelsens spørgsmål anonymt, og der er hverken oplysninger om de unges navn, adresse eller cpr-nummer. METODE Data er indsamlet via et skriftligt spørgeskema, som er udfyldt af eleverne. Spørgeskemaet er en let forkortet udgave af det spørgeskema, der blev anvendt til deltagerne i Youth Forum. Skemaet er udarbejdet dels ud fra viden fra undersøgelsen Børn i Grønland (Christensen, Kristensen & Baviskar, 2009), dels ud fra viden fra undersøgelser, der beskæftiger sig med grønlændere, grønlandsk hverdagsliv og grønlandsk identitet nu og tidligere (Brochmann, 1992; Departementet for Familie, Kirke, Kultur og Ligestilling, 2011; Folkver & Hvilsom, 1994; Heinrich, 2010; Joelsen, 2011; Kahlig & Banerjee, 2007; Nathansen, 2004; Schiermacher, 2010). Spørgeskemaet indeholder spørgsmål vedrørende de unges viden om og holdning til sociale muligheder og sociale problemer i Grønland. Desuden er der en række spørgsmål om de unges opfattelse af, hvor alvorlige de mener, forskellige sociale problemer er, hvad der efter de unges mening bør gøres noget ved, samt hvem der har ansvaret for, at der sker noget. Endelig er der spørgsmål, der mere generelt afdækker de unge selv og deres familier, så man kan danne sig et billede af, hvilke unge mennesker det er, der har deltaget i undersøgelsen. For at sikre, at de unge er klar over, hvad de bliver spurgt om, er der i forbindelse med flere spørgsmål først en helt kort beskrivelse af, hvad der menes med spørgsmålet. Spørgeskemaet kunne udfyldes i såvel en grønlandsk som en dansk udgave. Skemaerne blev forkortet i forhold til de skemaer, der blev udfyldt af de unge, der deltog i Youth Forum. Målet var, at det skulle være muligt at udfylde skemaerne i løbet af en skoletime. Forkortelsen skete ved, at de spørgsmål, som ikke gav særlig meget information, blev slettet. De trykte skemaer blev udsendt til de involverede skoler, hvor de blev givet til eleverne i de tre ældste klasser. Skolerne kunne få det antal skemaer, de havde brug for, på henholdsvis grønlandsk eller dansk. 19

22 Der blev desuden udsendt information om undersøgelsens formål (på grønlandsk og dansk), som kunne uddeles til eleverne, og som eleverne kunne tage med hjem til forældrene, så alle var informerede om, hvad det handlede om, samt en instruktion til lærerne om, hvordan skemaerne skulle udfyldes. Der var desuden oplyst telefonnummer og mailadresse, så lærerne kunne tage kontakt, hvis der var noget, de havde brug for at få yderligere belyst. Skemaerne blev udleveret til klasserne i en time og blev udfyldt med det samme. Det har således kun været unge, der var i skole den pågældende dag, der har haft mulighed for at udfylde skemaet. Vi har ikke nogen viden om, hvor stor en andel af skolernes unge der har besvaret skemaets spørgsmål. De fleste unge har givet en god besvarelse af skemaerne og har svaret på langt de fleste spørgsmål. Et mindre antal skemaer (omkring 20 skemaer) er mere mangelfuldt udfyldt, i alt er 95 pct. af skemaerne veludfyldte, og 5 pct. er mere mangelfuldt udfyldt. Et eksempel på mangelfuld udfyldelse er, at der er 12 unge, svarende til 3 pct., der ikke har oplyst deres køn. Det betyder, at der indgår færre unge, når data analyseres ud fra køn. Generelt inddrages dog alle informationer i opgørelserne, der anføres dog hver gang, hvor stort et antal unge der har besvaret spørgsmålet, så det hele tiden fremgår, hvor mange svar der er på de enkelte spørgsmål. Efter at eleverne havde besvaret skemaets spørgsmål, blev skemaerne samlet sammen og sendt til Departementet for Familie, Kirke, Kultur og Ligestilling i Nuuk. Herfra blev skemaerne sendt videre til SFI i København, hvor resultaterne er blevet gjort op. RAPPORTENS INDHOLD Rapporten sigter på at følge op på den grønlandske debat om, hvad unge ved om sociale forhold, hvad de unge mener om de sociale forhold for unge, og hvilke tanker de har om, hvad der kan gøres, for at forholdene bliver så gode som muligt for alle unge. 20

23 KAPITEL 2 DE UNGE I UNDERSØGELSEN De unge i undersøgelsen kommer fra byer i alle fire kommuner (Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq) samt fra to bygder i henholdsvis Qeqqata Kommunia og den østlige del af Kommuneqarfik Sermersooq. Det fremgår af tabel 2.1, at der er lidt flere unge fra Kommuneqarfik Sermersooq, der deltager i undersøgelsen, end fra de tre øvrige kommuner. Dette svarer til, at der bor lidt flere mennesker i Kommuneqarfik Sermersooq. Det fremgår desuden, at der er lidt flere piger end drenge, der har udfyldt spørgeskemaet. TABEL 2.1 Undersøgelsens deltagere fordelt efter bopælskommune og køn. Antal og procent. Kommune Piger, antal Drenge, antal Unge i alt, antal Unge i alt, procent Qaasuitsup Kommunia Qeqqata Kommunia Kommuneqarfik Sermersooq Kommune Kujalleq Alle kommuner antal Anm.: N = unge har ikke oplyst køn, og en enkelt har ikke oplyst kommune. 21

24 ALDER OG SKOLEKLASSE De unge har oplyst alder og klassetrin. Næsten alle elever er født i 1997, 1998 eller Det betyder, at de i 2012 i de fleste tilfælde er henholdsvis 15, 14 og 13 år gamle, se tabel 2.2. TABEL 2.2 Undersøgelsens deltagere fordelt efter fødselsår. Antal og procent. Fødeår Antal Procent Uoplyst I alt Anm.: N = unge (svarende til 20 pct.) oplyste, at de gik i 8. klasse. 135 unge (svarende til 36 pct.) gik i 9. klasse, og 131 unge (svarende til 35 pct.) gik i 10. klasse. 32 unge (svarende til 9 pct.) har ikke oplyst, hvilken klasse de gik i. FAMILIEFORHOLD De unges familieforhold er belyst via et spørgsmål om, hvem den unge bor sammen med, samt ved spørgsmål om, hvorvidt den unges mor og far har et arbejde (uden at det er specificeret, hvilket arbejde det drejer sig om). Tabel 2.3 viser, hvor mange unge der bor sammen med henholdsvis begge forældre, den ene forælder plus forælderens nye partner eller med en enlig forælder. Desuden fremgår det, hvor mange unge der bor andre steder end sammen med forældrene. Det fremgår af tabel 2.3, at der er oplysninger om bopæl fra flere unge end det antal unge, der er med i undersøgelsen. Det skyldes primært, at unge, der bor på skolehjem, både har sat kryds ved, at de bor på skolehjem, og kryds ved den familie, de bor sammen med, når de ikke er 22

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 63 Offentligt

Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 63 Offentligt Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 63 Offentligt 14:04 2 ÅR EFTER STARTEN PÅ NAKUUSA ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 2 ÅR EFTER STARTEN PÅ NAKUUSA

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA

DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA INTERVIEW MED MEDLEMMER AF NAKUUSAS BØRNEPANEL 15:25 ELSE CHRISTENSEN 15:25 DET HAR VI LÆRT AF NAKUUSA INTERVIEW MED MEDLEMMER AF NAKUUSAS BØRNEPANEL ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN

Læs mere

15:33 EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE 15:33

15:33 EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE 15:33 Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen EN OPFØLGNING AF 26 BØRN OG UNGE I denne rapport har SFI fulgt 26 børn, der for 3-5 år siden

Læs mere

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Grønlandske børn i Danmark. Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Grønlandske børn i Danmark Else Christensen SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd To undersøgelser: Else Christensen, Lise G. Kristensen, Siddhartha Baviskar: Børn i Grønland. En kortlægning af

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 231 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MED X..J HEIDE OT

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND?

HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? HAR MÆLKEBØTTENS INDSATS BETYDNING FOR UDSATTE BØRN I GRØNLAND? NFBO, Stockholm, maj 2016 Else Christensen Tidligere seniorforsker ved SFI-Det nationale Forskningscenter for Velfærd, København MÆLKEBØTTECENTRET

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK

GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK 10:03 ELSE CHRISTENSEN 10:03 GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2010 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK Afdelingsleder:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT

VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 106 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD VIRKSOMHEDERS SOCIALE ENGAGEMENT ÅRBOG 2010 DERIKTHUI HELLE HOLT SØREN JENSEN LARS BRINK THOMSEN

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD

SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 349 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SOCIALE INDSATSER TIL MENNESKER MED ADHD EN KORTLÆGNING WINNIE ALIM HENRIETTE HOLMSKOV ANDREAS LUND

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

EN KVALITATIV UNDERSØGELSE. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^

EN KVALITATIV UNDERSØGELSE. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^ Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 6 Offentligt ZJ^ I Z^JZ~7ZZ~Z~^ SF EN KVALITATIV UNDERSØGELSE DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD usmuei&mnbb.:^^^^:.-w>..:..::;^.^;. BØRN I DELEO

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang.

Undersøgelsen gennemføres over to gange i efteråret. Du vil blive bedt om at svare på et spørgeskema to gange i alt, hvor dette er den anden gang. Spørgeskema Du vil i dette skema få nogle spørgsmål omkring din undervisning. Resultaterne er en del af en undersøgelse, der fokuserer på folkeskolen og elevernes tanker om at gå i skole. Undersøgelsen

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

11:29. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER ÅR 1 ; Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 247 Offentligt. 'm ' " 9.

11:29. SFl FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER ÅR 1 ; Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Bilag 247 Offentligt. 'm '  9. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 247 Offentligt 1 ; 'm ' " 9. ' i SFl - om forebygjdit m alternativ til anbringelse DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD I FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER

Læs mere

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier

Sådan bruger du. internettet. elevrapport. MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Sådan bruger du internettet elevrapport MIO s undersøgelse af børns brug af internettet og sociale medier Indhold 3 Forord 4 Hvem, hvad og hvorfor? 4 Mange tak for hjælpen! 5 Hvem deltog i undersøgelsen?

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 234 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK : SSfe.v ' y / iahfe' 11:21 JENS KOFOD THERESA FRØKJÆR DYRVIG KRISTOFFER

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN

SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 310 Offentligt SFl NYE VEJE TIL REKRUTTERING OG KVALITET I ÆLDREPLEJEN KRESTA SØRENSEN NIELS RASMUSSEN DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD OMSORG OG E T

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata Kommunia Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

BØRN I GRØNLAND 09:01 BØRN I GRØNLAND EN KORTLÆGNING AF 0-14-ÅRIGE BØRNS OG FAMILIERS TRIVSEL E. CHRISTENSEN, L. G. KRISTENSEN, S.

BØRN I GRØNLAND 09:01 BØRN I GRØNLAND EN KORTLÆGNING AF 0-14-ÅRIGE BØRNS OG FAMILIERS TRIVSEL E. CHRISTENSEN, L. G. KRISTENSEN, S. Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed EN KORTLÆGNING AF 0-14-ÅRIGE BØRNS OG FAMILIERS TRIVSEL Undersøgelsen viser, at de fleste børn i Grønland har

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Rejseholdet - Grønland. Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Rejseholdet - Grønland Terapeutisk behandlingsindsats for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Lidt om mig Ivalu Nørreslet, cand.mag. fra Roskilde Universitet, Danmark AC-Fuldmægtig

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget

Løn- og arbejdsforhold kvinder og mænd i Kokkefaget Løn- og arbejdsforhold for kvinder og mænd i Kokkefaget 10:19 Vibeke Jakobsen Lise Sand Ellerbæk 10:19 LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR KVINDER OG MÆND I KOKKEFAGET VIBEKE JAKOBSEN LISE SAND ELLERBÆK KØBENHAVN

Læs mere

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD SFI s forskning om anbragte børn ANNE-DORTHE HESTBÆK AFDELINGSLEDER FOR BØRN & FAMILIE SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Overblik Lidt om SFI Udsatte børn og unge i tal Socialpolitisk trend

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse

ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING. Brugerundersøgelse ADOPTIONSANSØGERES BEHOV FOR FAGLIG RÅDGIVNING Brugerundersøgelse Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010

Om Attavik 146. Om årsopgørelsen. Opsummering af resultaterne for årsopgørelsen 2010 Årsopgørelse 2010 Om Attavik 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Inatsisartut

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Resultater fra SFI s børneforløbsundersøgelse

Resultater fra SFI s børneforløbsundersøgelse Resultater fra SFI s børneforløbsundersøgelse Else Christensen Furesø kommune 26.11.2009 Oplæg ud fra to rapporter: 7 års børneliv. SFI 2004. Hvor børnene er 7 år gamle. Opvækst med særlig risiko. SFI

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 5. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

PROSTITUTION I DANMARK

PROSTITUTION I DANMARK Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD PROSTITUTION I DANMARK >-r:- - - P R O S T I T U I O N I DANMARK Afdelingsleder; Lars Pico Geerdsen

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap KORT & KLART Omfang og risikofaktorer Et styrket vidensgrundlag 2 Hvor mange børn og unge med handicap udsættes for vold og seksuelle overgreb?

Læs mere