Forandring af den institutionelle fremstilling af unge stofmisbrugere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forandring af den institutionelle fremstilling af unge stofmisbrugere"

Transkript

1 Forandring af den institutionelle fremstilling af unge stofmisbrugere Morten Nissen, Psykologi, Københavns Universitet & Unna Madsen, U-Turn / Københavns Kommune Almen introduktion (MN) Når jeg nu fandt på denne mærkelige overskrift, så bliver jeg nødt til at bruge de første minutter på at forklare hvad den betyder. Hvad er nu det med institutionel fremstilling? Hovedindfaldsvinklen er ikke alene at begreber som fx misbrug bestemmes i praksis, men også at vi fremstiller os selv som mennesker i samme proces. "Fremstilling" betyder gengivelse og fremføring men det betyder også produktion, frembringelse. Institutioner med deres målgrupper, problembestemmelser, standarder, vidensfelter, teknologier, lokaler, professioner osv., udgør objektive kulturelle former som vi tænker og håndterer og derved skaber os selv og hinanden med. Idéen er meget beslægtet med teorien om "stempling" men også forskellig fra den: Dels betragtes "fremstilling" her som en helt almen og ikke nødvendigvis negativ proces, dels opfattes den som påvirkelig, og dels indebærer det at man løbende skaber objektive vilkår og strukturer, som bliver nogle andre end man forudså, og som man så må forholde sig til på ny. Her sagt lidt poetisk af en amerikansk litterat: Idet et givent objekt genskaber sin skaber, nødvendiggør det selv en ny handling der objektiverer en projektion: Mennesket, tynget af vægt, skaber en stol; stolen genskaber ham som vægtløs; og nu projicerer han dette nye vægtløse selv over i nye objekter, billedet af en engel, tegningen til en flyvemaskine. Scarry, E. (1985) The Body in Pain, 321 Det indebærer at selvforholdet fundamentalt er formidlet: gennem kulturelle former (også kaldet /objekter / begreber / diskurser / sociale symboler / rammer / teknologier /oma.. ) gennem fællesskaberdet er m.a.o. en stadig social proces, der skaber identitet, ansvar, selvbevidsthed og andet, som indebærer et selvforhold. Unge stofmisbrugere, og deres ungdom og deres stofmisbrug, fremstilles masser af steder og på mange måder af mange aktører. Det sker på ungdomsværelserne og til festerne, i klubberne og ikke længere så meget på Christinia mere som førhen, men det sker indimellem hos politiet, og det sker i TV og i ungdomsblade, på hjemmesider og i sange. Det gøres på forskellig vis af de unge stofmis-

2 2 brugere selv, af dem der vil og dem der netop ikke vil være med til at ryge al den hash, af de forældre, der har eller ikke har føling med deres børn, af brugerforeninger og selvhjælpsgrupper, og af professionelle specialister og forskere. Institutioner danner fællesskaber og udgør kulturelle former, rammer. Til institutioner hører bestemte identiteter, regler, metoder. Blandt dem har de offentlige institutioner som varetager uddannelse og sundhed, og især dem der forholder sig til sociale forhold, et særligt helhedsmæssigt ansvar, der gør at de må overveje hvad det er de fremstiller. Selvom der ikke er nogen tvivl om, at dem, man kan kalde "unge hashmisbrugere" bliver fremstillet som et virkeligt fænomen, i kød og blod, der kalder på en ansvarlig indsats, så er der ikke nogen naturlov som dikterer at de skal behandles på en særlig institution for unge misbrugere. Og hvis man gør det, så er man både med til at fremstille med på det som et særligt afgrænset fænomen, og at give det en særlig udformning; begge dele kan man fx se i statistikken med den eksplosive stigning i antallet af stofmisbrugere i behandling fra 1996 til 2004, som blandt andet i høj grad tilskrives mange unge hashrygere, og dvs. at mange defineres som hashmisbrugere og der er behandlingstilbud til dem som sådan. Og hvorfor taler vi så nu om "forandring"? Historisk set var alt stofmisbrug i 1960'erne og de tidlige 1970'ere et ungdomsfænomen, og det var bl.a. derfor det blev løsrevet fra psykiatrien, eller delvist løsrevet, og blev et socialt forhold. De tidlige institutioner prøvede at være gearede til subkulturer, sociale eksperimenter og ungdomsoprør. Da det fadede ud i 1970'erne, var det så fordi en restgruppe af hippierne blev ældre, som det ofte siges, eller var det måske også fordi behandlerne blev mere professionelle og i øvrigt selv ældre - og derfor tænkte mere på personlighedstyper og terapiformer end på ungdomsmiljøer og politisk frigørelse (i delvis modsætning fx til i Sverige)? I 1980'erne var det allerede en anakronisme at misbrugsbehandling formelt hørte under amtsungdomscentre og ungdomsdefineret lovgivning. Med metadonbehandlingens fremmarch blev de sidste rester af ungdom skilt ud og bundfældede sig, så jorden var beredt for 1990'ernes retro-mediebølger med heroinrygere, partystoffer og hashklubber og med et hjælpesystem, der slet ikke var beredt til at håndtere disse mærkelige, denne gang korthårede, unge. Med først Baghuset i 1993 og siden Kridthuset et par år efter blev der eksperimenteret med særlige institutioner eller afdelinger for unge stofmisbrugere i det kommunale system, og Klub 47's busprojekt var også til en vis grad rettet mod en yngre målgruppe. Men de døde ud og fik ikke egentlig opbakning og betydning, og karakteristisk for perioden var de egentlig ikke. Det var snarere Døgnkontaktens og Tjek-Punkts opsøgende og holistiske ungdomsorientering og rådgivning, og Sjakkets storstilede iscenesættelse af ungdomsmiljøer, ung-til-ung kampagner og nedbrydning af grænsen mellem forebyggelse og behandling i deres udadvendte samarbejde med ungdomsgrupper. I 1999 blev det direkte og tydeligt formuleret som policy, at unges misbrug skulle ses i et ungdomsperspektiv, og at "Ses problemstillingen udfra ungdomskulturen og med de føromtalte perspektiver, skal strategien i forhold til unge og misbrug først og fremmest indlejres i det sociale arbejde der i forvejen udføres omkring de unge. Lidt frækt udtrykt skal det sniges ind ad bagvejen" Denne policy var slet ikke udtryk for, at man inde i Bernstorffsgade ikke var klar over, at der var storstilede fremstillinger af unge stofmisbrugere i fuld gang om ørerne på dem. Men man ville for-

3 3 hindre, at problemerne blev udstødt til en enkelt institution, at de blev fastlåst dér, og at de unge blev stemplet med en identitet som misbrugere. Det rigtigt interessante er så nu, at den selvsamme tankegang og de selvsamme intentioner stadigvæk gør sig gældende og endda forvaltet af de selvsamme personer men på det tilsyneladende stik modsatte grundlag, nemlig en specialiseret institution for unge stofmisbrugere. Når vi derfor nu taler om "forandring" af den institutionelle fremstilling af unge stofmisbrugere, er det derfor på 2 måder: 1) Forandring ift at snige problemet ind ad bagvejen og ift at møde de unge under andre overskrifter end deres (hash-)misbrug. 2) Ambitioner om forandring ift den traditionelle måde at tænke institution og institutionelle løsninger på. Hvad er U-Turn? (UM) U-turn er Københavns Kommunes nyåbnet rådgivnings- og behandlingstilbud til unge mellem år. U-turn ligger i hjertet af København i Studiestræde 47.U-turn har følgende tilbud: Bredt rådgivningstilbud Rådgivningen har åben dør og telefonlinie tirsdag , onsdag , torsdag Målet er, at det skal stå klart for såvel den unge, deres forældre, som andre professionelle, som omgiver de unges liv, hvor de kan henvende sig for råd og vejledning i forhold til unge med misbrugsproblemer. Tilbudet skal dels være meget konkret i sin rådgivning omkring den enkelte unge, dels kvalificerende i forhold til alle de steder, som aktuelt og fremover vil arbejde med unge misbrugere. Målet skal være at kvalificere medarbejdere, så de lærer af opfange signaler fra de unge, som har et begyndende misbrug af rusmidler (tidlig opsporing). Endvidere skal målet være at bearbejde den afmagt og berøringsangst, som ofte hersker de steder, som arbejder med unge. Rådgivningen skal udvikle kurser, levere undervisning og lave konferencer med unge og misbrug som tema. Endvidere skal der tilbydes rådgivende konsulentfunktion. Fleksibelt behandlingstilbud Misbrugende unge U-turn vil fra årsskiftet kunne tilbyde en turfunktion. Målgruppen er socialt udsatte unge primært under 18 år, som har brug for et ophold udenfor byen uden stoffer. Der skal være en plan for hvad der skal ske efter turen, eksempelvis døgnophold. U-turn støtter de unge efter turen. Mål at de unge får en mulighed for en stoffri start på eksempelvis et døgnophold, en anbringelse i hybel, et dagbehandlingsforløb eller mhp at

4 4 kunne fastholde den unge i behandling i U-turn eller på en døgninstitution/ familiepleje/opholdsted ect. Hashmisbrugere primært under 18 år - daggruppe De unge tilbydes et dagbehandlingsforløb med aktiviteter, undervisning, fysisk træning og megen voksenstøtte (samtaler, adfærdstræning m.v.) i gruppeforløb med 6 unge i hver gruppe. I de 2 første måneder hentes de unge hver dag om morgenen, derefter følger forløb på ca. 4 måneder med en forventet efterbehandlingsperiode på 3-6 måneder, hvor de unge stadig følges af de voksne. Hashmisbrugere primært over 18 år - aftengruppe Målgruppen er unge primært over 18 år (under 24 år) som har et problemgivende brug af stoffer (primært hash). Fortrinsvis for unge, der er i gang med arbejde/uddannelse eller skal starte på aktivering/revalidering. Denne gruppe unge tilbydes ambulante gruppeforløb, hvor de unge mødes to gange ugentlig i en periode på 4 måneder med efterfølgende individuel forankring, hvor de voksne sikrer de unges videre forløb m.h.t. en "meningsfuld hverdag". Målet er at de unge bliver stoffri eller med reduceret forrbug. Individuel behandling Målgruppen er socialt udsatte unge mellem år, som har brug for samtalebaseret støtte. Individuel behandling kan også tilbydes unge, som er i fare for social udstødning. Unge som ikke ønsker gruppebehandling. Målet er stoffrihed eller stærkt reduceret forbrug. U-turn skal over tid udvikle: Videnscenter Stedet skal være et videnscenter på området, have fingeren på pulsen, skabe holdningsdiskussioner, levere informationer, skabe dialog og debat i forhold til forældre og institutioner. Ungemiljø Som noget afgørende, skal stedet over tid udvikle sit eget "ungemiljø". De unge skal være med til at præge stedet, inspirere og udvikle både behandlingsdelen og rådgivningen. De unge skal involveres i rammer, mål og midler. Spørgsmål til U-Turn indgang til en dialog (MN & UM) På baggrund af de teoretiske og historiske perspektiver har vi nu tænkt os at skitsere de kritiske spørgsmål, som man kan stille til U-Turn, og de svar, som det her ved starten er muligt at give på dem. Præmissen er en stor ydmyghed ift hvad der er det rigtige at gøre og at sige og skrive. At U-Turn er ganske nyt og støvet slet ikke har lagt sig, mange overraskelser er lige om hjørnet.

5 5 At nogle teoretiske spørgsmål kan være relevante i generel forstand, men hvad de egentlig peger på i praksis er vi kun lige begyndt at diskutere. Nytten ved denne øvelse kan være at skære en ridse i rælingen dér hvor vi sænker kirkeklokken ned i vandet altså en "benchmarking" som et slags afsæt både for at skærpe fremtidige forskningsmæssige spørgsmål og for at vurdere den praktiske udvikling af institutionen og de erfaringer der gøres. U-Turn betragtes her som en prototype, et model-projekt, dvs. en model af tidens forhold i en tid hvor lignende institutionelle fremstillinger sker i andre amter og byer og måske også en model for fremtidens arbejde,.en model der selv fremstilles på mange måder, bl.a. her på denne temadag. 1. Udstødelse Spørgsmål: a)forholdet til øvrige institutioner, indsatser faren for at rusmiddelbrug / misbrug bliver tabuiseret, udstødt m.v. tabt af syne som alment problem for unge, ansvarsfralæggelse hos alle andre end eksperterne. Man ser igennem fingre indtil det bliver for meget, så overlader man / henviser til U- Turn. Hvordan kan U-Turn opnå at hele feltet af institutioner forholder sig til og støtter op om de unge her? b)eller for dem der ikke henvises men selv kommer: Forudsætter U-Turn "motivation" altså at man allerede har løst misbrugets centrale problem: At erkende det? Hvad så med dem der ikke er "motiverede"? c)kan U-Turn arbejde aktivt opsøgende (i ungdomsmiljøer og netværker, på gadeplan m.v.) eller er det henvist til hvordan andre definerer det abstrakt som specialistydelse? Svar: a)der er ingen fare for, at problemerne med hash bliver lagt på hylden på ungeinstitutionerne de har gennem de senere år tvært i mod i-tale-sat problemet. Men de har også i-tale-sat en afmagtsfølelse for hvad gør man? Jeg kan godt forstå, at det er svært på en institution, at vide en ung ryger måske 5 gr. hash om dagen, hvis man ingen redskaber har til at gøre noget ved det. Jeg kan godt forstå, at institutionerne har svært ved at tackle det problem, at deres unge ryger hash samtidig med at det er forbudt. Udfordringen for U-turn bliver sammen med institutionerne, at hjælpe de unge, udvikle redskaber til at medarbejderne kan håndtere problemstillingen på nye måder. Vi kalder det den lærerende organisation vi snakker om hvor vigtigt det er, at vi kommer ud af huset i Studiestræde ud og handle sammen med vores kollegaer på lokalcentrene og på institutionerne vi kunne måske lave en daggruppe i et lokalområde! Vi kan tage en ung fra en døgninstitution med på tur for at give den unge en ny start på institutionen uden hash b)skal de unge være motiveret for at være i U-turn ja til en vis grad motivationen vil være mindst hos de yngste og størst hos de ældste vi skal balancere vores indsats, så vi både får den unge til at forholde sig til sit stofforbrug og til sit øvrige liv. Hvis vi tager de yngste er der formodentlig 200 unge under 18 år i vores målgruppe unge med store sociale problemer med et problemgivende hashforbrug vi skal finde de unge, som er mest motiveret til at forholde sig til sit hashforbrug, men det betyder ikke, at vi ikke også sammen med lokalcentret skal forholde os til de fire ben som alt ungearbejde i København er bygget op på, nemlig en meningsfuld hverdag (arbejde/uddannelse), stabil bolig, voksne/netværk, en aktiv fritidssituation. Evt. eksempel. Måske er der ikke så meget misbrug måske er det snarere overforbrug, som løser sig selv, ved den rigtige støtte til at løse de centrale problemer i den unges liv måske skal den unge slet ikke er-

6 6 kende sit misbrug, men blot opleve, at det pludselig ikke fylder så meget i livet fordi andet fylder mere. Det er jo interessant, at Spydspidsen, som er et arbejdsprojekt i København for de meget marginaliserede unge, oplever, at ud af 100 unge havde _ misbrugsproblemer - _ af dem reducerede kraftigt eller holdt helt op med hash, blot ved at få arbejde kombineret med en tæt voksenstøtte uden der blev talt om misbrug eksplicit. c)det er ikke U-turns opgave at arbejde aktivt opsøgende. De lokale ungerådgivninger i bydelene har denne opgave. Tjekpunkt har denne opgave på Vesterbro og på Christiania vi skal nok være opsøgende på den indirekte måde det skal sprede sig fra mund til mund mellem de unge, hvad U- turn kan bruges til vi skal have skabt et ungemiljø over tid, hvor gamle unge kan få en rolle, og hvor frivillige unge kan få en rolle ift. misbrug og unge (det kan være lige fra kampagner, til holdningsdiskussioner, til lektiecafeer vi er dybest set nok for fantasiforladte på dette felt de unge skal netop være med til at udvikle dette). 2. Svaghedsorientering Spørgsmål: a)hvordan kan U-Turn undgå at interaktionen defineres udfra de unges svaghed, sygdom, problem hvilket de stærke nok kan klare fint, men de svagere vil hænge fast i? "Ressourcer" bliver nemt til "fravær af problemer" eller til utroværdige floskler, hvis ikke de unges faktiske styrker kan komme til udtryk og få betydning for samværet. b)sætter man de svage til at hjælpe de svage? Eller kan U- Turn trække på eller inddrage mere blandede ungdomsmiljøer? c)u-turn er med til at definere hashmisbrug som behandlingskrævende tilstand. Betyder det at U- Turn i praksis, ligesom pusherne efter Christinias rydning, blander hash og hårde stoffer og dermed gør "stepping-stone" tesen til virkelighed? Svar: a)u-turn skal behandle og rådgive mange forskellige unge. Dvs, vi har mange målgrupper. Men det er klart, at U-turn skal fokusere på den unges problem med hash og andre stoffer. Men fokus skal til enhver tid være hele den unge, og vi må tage udgangspunkt i hvor den unge er. Hvis den unge ikke selv tager udgangspunkt i sit forbrug af hash, ja, så skal det da undersøges om U-turn er noget for den unge eller om den unge eksempelvis skal have et arbejde gennem Spydspidsen. U-turn vil blive kendt som et sted der forholder sig til hash vi har eksempelvis allerede haft en pige, som havde brug for støtte til at stoppe med hash i sin vej fra efterskole til gymnasium hun blev hjulpet - gennem et kortvarigt anonymt rådgivningsforløb uden fokus på andre problemer b) Du spørger om svage kan hjælpe svage. Hvem definerer stærke og svage. Gør du eller jeg. De unge vi nu har i daggruppen vil mange betegne som svage, men de er også unge som alle andre unge med de samme drømme om fremtiden, og der er allerede eksempler på, hvordan en ung støtter en anden ung. En ung som er stoppet med at ryge hash, og som støtter en anden ung til at tage samme skridt. Men det er klart, at vi skal være opmærksomme på at gruppen af unge ikke trækker hinanden med ned. c)indtil videre er hash det absolut dominerende og der er ingen tvivl om at hashforbrug kan udvikle sig til et behandlingskrævende misbrug men behandlingen kan foregå på uendelig mange måder. Og vi må så se om vi kan udvikle den vare, som hjælper de mest trængende bedst muligt. Vi

7 7 er ydmyg overfor opgaven og finder sikkert aldrig sandheden. Og vi kan ikke gøre det alene. Det kræver et stort samarbejde med mange aktører, fordi vi skal arbejde med hele den unge. 3. Fastlåsthed Spørgsmål: a)u-turn laver en målrettet indsats udøvet af specialister. En dokumentation og kvalitetssikring er under udvikling der refererer til et nationalt og internationalt netværk af specialister. Betyder det at det bliver vanskeligt at bevæge de problembestemmelser, som de unge definerer sig selv med? b) Kan man bevæge sig udover misbruget til de almene sociale problemer og muligheder i de unges liv? c)kan man vende misbruget til en styrke (fx tegn på følsomhed, barske erfaringer osv.). Eller kan man lave projekter med de unge hvor selve misbruget spiller en mindre rolle, - når man selv som socialarbejder definerer sin identitet som misbrugsrådgiver? d)kan man opnå indblik i og kontakt med ungdomsmiljøer hvor der er rusmidler og misbrug, men hvor dette ikke er overskriften på hvad man er og hvad man laver sammen? Svar: a) Kan vi følge de problembestemmelser, som de unge selv definere, spørger du, når vi nu følger internationale koncepter for dokumentation. Det er en problemstilling som vi skal være meget opmærksomme på foreløbig forsøger vi med euroadad, som konceptet hedder, i et halvt år, så må vi vurdere om det virkelig hjælper os i den målrettethed som vi ønsker at lægge i det individuelle arbejde om det hjælper os til metodeudviklingen det er for mig vigtigere end at kunne dokumentere, at så og så mange unge er blevet voldtaget, har været kriminelle, osv. Efter de unge er blevet interviewet får medarbejderne feedback og straks derefter udarbejder medarbejderen sammen med den unge en fremtidsplan fremtidsplanen rummer samme områder som er undersøgt i interviewet, men den unge bestemmer hvilke aspekter der skal arbejdes med og både mål og ressourcer strækkes frem i fremtidsplanen på den måde forsøger vi at sikre ressourcesynet, være løsningsfokuseret. Selve behandlingsfilosofien bygger på den systemiske tilgang, på empowerment og handlekraft b) Vi skal bevæge os ud over selve misbrugsproblematikken. U-turn er misbrugsbehandling i et ungdomsperspektiv lidt populært sagt, men vi skal sikre helhedssynet den holistiske tilgang til hele den unge. Det betyder at misbruget kun er én tilgang vi skal forholde os til hele den unge hverdag (arbejde/uddannelse, boligsituation, fritidssituation voksne/netværk) der er selvfølgelig forskel på om det er de helt unge i daggruppen de voksne i aftengruppe (som vil en forandring i deres liv) eller unge som kommer decideret for misbrugsrådgivning. c) Et misbrug i sig selv er vel ikke en styrke men den livserfaring som følger med en misbrugsperiode i sit liv, kan være en styrke, når man er kommet ud på den anden side alle de kriser man ikke dør af - er en styrke at komme igennem (kinesisk ordsprog lettere omskrevet). Alle medarbejdere i U-turn kender ungdomsarbejde, og ved hvor vigtigt det er ikke kun at fokusere på misbrug at misbrug er et symptom på andre problemer. Derfor arbejder vi bevidst med i aftengrupperne ikke kun at tematisere gruppesamtaler om misbrug og at kombinere samværet med aktiviteter (fælles tredje), som på forskellige leder styrker forholdet mellem behandler og de unge - og som udvider de kompetencer de unge har

8 d) Selvfølgelig kan man opnå kontakt med ungdomsmiljøer som indeholder rusmidler og misbrug og gøre noget sammen som ikke handler om misbrug. Det synes jeg bare ikke er U-turns opgave. Politikerne i København har bevilget 9 mill. kr., hvilket er ganske mange penge de er ikke bevilget til at vi skal ud og arbejde bredt i forskellige ungdomsmiljøer som ungdomsklubpædagoger, der ikke forholder sig til misbrugsproblematikker! Dette er sagt i fuld respekt for klubpædagoger vi har bare forskellige roller, og det skal udnyttes! 8

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen.

Hjælp til selvhjælp. Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen. 100510 JAB Hjælp til selvhjælp Kofoeds Skoles pædagogiske grundprincip og dets overordnede betydning for arbejdet med kerneydelsen i hverdagen Kofoeds Skoles: Værdigrundlag Mission og vision Mål og målgrupper

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere