Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen"

Transkript

1 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug m.m. er alle problemer, som kræver, at patienten har en indre, stærk og vedvarende motivation, hvis der skal ske. Patienten skal inspireres til at ville, til at holde fast i en stærk motivation for, til at undgå tilbagefald samt til at blive bedre til at mestre et eventuelt tilbagefald. Patienter med alkoholproblemer kan være svære at hjælpe. Nogle har end ikke erkendt at have et alkoholproblem. Andre har utallige tilbagefald. Andre igen ved, at de drikker for meget, men er fastlåste i en indre ambivalens, der vanskeliggør forsøg på. Lægen kan blive irriteret, vred og/eller opgivende. Det kan være svært at vide, hvordan man bedst kan hjælpe og man kan være desillusioneret i forbindelse med patienternes gentagne tilbagefald. En eksistentialistisk holdning Den motiverende samtale forudsætter, at lægen har en indlevende ikke-moraliserende holdning. Patienten har ret til at foretage egne prioriteringer og valg, og kan have brug for tid til overvejelser, før beslutning om kan tages. Samtaleprocessen skal styres via en passende balance mellem forståelse, accept og udfordring. Med andre ord forsøger man, med en respektfuld og empatisk holdning, at fremme patientens eget ønske om. Endelig skal man have et vist kendskab til en teori om og til alkoholproblemer. En steori. Det følgende er inspireret af en multiteoretisk og interkulturel * steori (Di Clemente m.fl. 1990), der påpeger almene træk ved menneskers sprocesser. Teorien kan anvendes sammen med andre teorier og overfor forskellige kulturer. Og... en stor sidegevinst er, at metoderne er universelle og derfor også kan anvendes overfor forskellige livsstilsproblemer! Den eksistentialistiske holdning, som er kendetegnende for den motiverende samtale (Miller W. & Rollnick S. 1991) med tilhørende metoder, bliver koblet på de forskellige faser. Der er lagt særlig vægt på den fase i sprocessen, hvor patienten overvejer og er ambivalent i forhold til. Nedenstående figur illustrerer Di Clemente m.fl.s steori. foreberede handle ikke interesseret i overveje vedligeholde stabil vedvarende tilbagefald

2 2 Ændringsstadier og de tilhørende metoder. Jeg har ikke noget problem eller der skal ikke ændres noget Et menneske kan stå udenfor sprocessen. Ønske om kan opstå på mange forskellige måder. For eksempel når familie, venner, arbejdsplads og/eller kroppen siger fra eller grundet ny information om alkohols virkninger. Eksempelvis kan Sundhedsstyrelsens kampagner de senere år (14/21 genstande), eller informationer givet af lægen få patienten til at ønske. Eller konstatering af pankreatitis, mavekatarr, etc. kan styrke patientens sønske. Når patienten ikke er inde i en sproces, kommunikeres på et generelt niveau, og lægen bygger videre på den viden, patienten allerede har: Kender du til alkohols virkninger på din krop, psyke, søvnmønster etc.? Afhængig af patientens svar kan lægen for eksempel svare: Det er rigtigt, at alkohol kan virke søvndyssende og beroligende, men på længere sigt skaber alkohol forstyrrelser i søvnmønstret. Man får en afbrudt søvn med flere opvågninger i løbet af natten. Alkohol kan også påvirke nervesystemet på en måde, så man kan opleve at blive angst. Måske kunne jeg godt tænke mig at gøre noget ved problemet, men... Når patienten begynder at overveje, vil der typisk være en ambivalent fase, hvor patienten har modsatrettede følelser overfor at fortsætte med at drikke/stoppe med at drikke/nedsætte sit forbrug. Patienten oplever, at der både er fordele og ulemper ved dels at ændre sig og dels ikke at ændre sig. Hvis lægen skal styrke et ønske om, er det vigtigt at have fokus på, hvad alkoholen hjælper patienten til: Hvordan hjælper alkoholen dig? Hvad er det, alkoholen giver dig? Hvad er det, du godt kan lide, ved at kunne drikke? Holdningen bag spørgsmålene skal være nysgerrig og forstående - alkohol har en funktion for personen! Ved blot at tilføje et lille dog i spørgsmålene signaleres der uforståenhed og måske irritation/vrede. Sådanne holdninger kan få patienten til at trække sig tilbage, benægte, idyllisere o.s.v. Hvis lægen er fokuseret på de negative konsekvenser af at drikke, risikerer han/hun, at mindske patientens motivation, idet spørgsmålene indikerer en uforstående holdning, som nærmest tvinger patienten til at skulle argumentere for alkoholens velsignelser. Lægen: Du bliver syg og risikerer at miste dit arbejde. Patienten: Njah, så slemt er det vel heller ikke? Det er så dejligt og også nødvendigt for mig, at kunne drikke lidt om aftenen efter en hård arbejdsdag. Når lægen fordyber sig i og prøver at forstå alle de gode grunde, der er til at drikke, vil dette ofte bevirke, at patienten føler sig forstået og selv begynder at tale om de negative sider. Dette kan føre til, at patienten får styrket sit sønske og kommer med selvmotiverende udtalelser i stil med. Nu skal det være anderledes. Hvis patienten ikke selv spontant begynder at fortælle om de negative sider, kan lægen selv introducere hvilke negative sider er der ved at drikke : Er der nogle omkostninger/negative følger/ulemper ved at drikke, som du gør? At arbejde med dilemmaer I overvejefasen skal man kunne arbejde med patientens modsatrettede følelser overfor alkoholproblemet. Lægen skal inspirere patienten til at blive mere afklaret. Dilemmaerne kan bearbejdes via følgende metode:

3 3 1. Først stilles åbne, afklarende og uddybende spørgsmål vedrørende alkoholens positive funktioner og de negative følgevirkninger afdækkes. 2. Dernæst reflekteres og opsummeres de positive og negative sider, som patienten selv har nævnt, der er ved at drikke. Dilemmaet understreges og forstærkes. 3. Endelig leveres dilemmaet tilbage til patienten. Eventuel udtrykkes forståelse (hvis man kan forstå, at det må være svært). Beslutningen om overlades til patienten. Arbejdet med dilemmaer (efter at fordele/ulemper ved drikkeriet er afklaret) illustreres i følgende eksempel: Lægen: Så... på den ene side hjælper alkoholen dig til at kunne slappe af, og du får et tiltrængt pusterum. Du nyder også smagen og kan bedre falde i søvn, og... på den anden side fortæller du, at dit alkoholforbrug skaber problemer i familien og på arbejdet. Du er også begyndt at få dårlig samvittighed overfor dine børn (opstilling af dilemma)...det er godt nok en svær situation at være i (vise indlevelse)... Hvad tænker du selv om det? (beslutning tilbage til patienten) Bekymringer og håbløshed Hvis en ædru tilværelse eller et formindsket forbrug indebærer en kedelig tilværelse, angst, søvnløshed etc., er der ikke megen drivkraft til at ville ændre på tingenes tilstand. Eventuelle bekymringer må ryddes af vejen, før patienten kan beslutte sig for : Hvis du skulle nedsætte dit alkoholforbrug/holde op med at drikke, hvad bekymrer dig så mest?. Hvilke problemer tror du, du ville få, hvis? Svarene kan være; så falder jeg aldrig i søvn, hvordan skal jeg så kunne slappe af, livet bliver kedeligt. Patienten kan også være desillusioneret og have erfaringer med, at han ikke kan fastholde en. Håbet skal tændes, hvilket lægen kan være med til ved at definere forsøg på som et eksperiment, man kan lære af og med bemærkningen: Det er også svært at ændre sig og de fleste skal igennem flere tilbagefald, før det lykkes. Men måske er patienten ikke parat til og han skal have mulighed for at tænke videre selv: Lægen: Jeg kan godt se/høre/forstå, at alkoholen er vigtig for dig, og at det måske ikke er lige nu, der skal ske er. Men når du er parat, så sig til. En rådgivningsintervention eller en detaljeret afklaring af alkoholbruget kan være kontraindiceret overfor patienter, der er i overvejefasen. Patienter, der ikke selv er afklarede, kan have svært ved at tage imod råd og er ofte ikke parat til at tale om forbruget i detaljer. Lægen skal, når der er en sådan modstand, gå udenom denne. Istedet kan udtrykkes respekt og forståelse. Eventuelt kan der arbejdes videre med dilemmaer og bekymringer. Alkohols funktion Lægen kan arbejde videre med at afdække alkoholens funktion. Alkoholen kan have været fysisk og mentalt afslappende, belønnende, energigivende o.s.v. Alkoholen fungerer forskelligt fra menneske til menneske. Men i den første del af samtalen, hvor de gode ting ved at drikke bliver belyst, får man samtidig nogle fingerpeg om, hvilken funktion alkohol har haft for netop denne patient. Det handler om at finde passende kompensationer for den enkelte (hvordan slappe af, belønne sig selv, sige fra, blive rolig etc. uden brug af alkohol).

4 4 Selvmotiverende udsagn Metoden har som til formål at fremme selvmotiverende udsagn såsom: Nej, det er altså for åndsvagt, jeg må se at få gjort noget ved det. Nu skal det være anderledes. Jeg vil have gjort noget ved det her. eller Jeg vil ha styr på det. Når disse udtalelser fremkommer, kan lægen forstærke og understrege motivationen samt checke sin forståelse af med patienten: O.k. det lyder, som om du er parat til at gøre noget ved problemet. Er det rigtigt forstået?. Herefter kan man gå videre med at afdække ønsker om konkrete er: Jeg vil gøre noget ved mit alkoholproblem! Patienten kommer videre fra den ambivalente fase og ind i en forberedelsesfase, når: Fordelene ved og/eller ulemperne ved at fortsætte den sædvanlige adfærd vejer tungest på vægtskålen og bekymringerne ved er minimale og der er håb om, at en kan lykkes. I forberedelsesfasen tænker patienten, og forbereder sig, på, hvordan og hvornår han skal forsøge at ændre sig. Det kan være fremmende for sønsket samt giver bedre muligheder for at lære af sine erfaringer, hvis lægen sammen med patienten forbereder en, som er målrettet og specifik (SMART): Specifik: ( Hvor meget vil du drikke? Hvornår? Hvordan? Må der være undtagelser? ) Målrettet (Kortsigtet og langsigtet) Accepteret (af begge parter) Realistisk (Hvad er lykkedes tidligere? Hvordan komme - bare lidt - videre). Tidsspecifik (Hvornår skal der stoppes op for at kunne måle, om en er lykkedes) Når en person er ved at forberede, er en rådgivende intervention sædvanligvis velkommen: Måske skulle du lade være med at gå ned på stamværtshuset i en periode. Jeg vil foreslå dig at holde en længere pause, hvor du slet ikke drikker. Man skal ikke arbejde med dilemmaer af den simple grund, at patienten ikke længere er fanget i et dilemma! Dog kan man af og til se, at en patient, når målsætningen skal gøres konkret, har svært ved dette. Måske fordi han stadig er ambivalent i forhold til. Når dette sker, må man tilbage og arbejde med dilemmaer. Det handler om hele tiden at kunne følge patientens svære proces. Hvordan skal jeg lykkes denne gang? I handlefasen kan en komme gradvist, men kan også opstå pludseligt. Når der arbejdes med totalafholdenhed som mål, kan patienten trappe et eventuelt alkoholforbrug ned til nul over en periode, eller han/hun kan stoppe fra den ene dag til den anden. Sædvanligvis ved hjælp af abstinensmedicin i en kortere periode. Netop at kunne få hjælp til at mindske/eliminere abstinenserne er vigtig information at give til patienten, idet mange er bange for at stoppe alkoholforbruget p.g.a. abstinenserne. Gentagne perioder med ubehandlede abstinenser øger endvidere risikoen for krampeanfald! Hvis patienten arbejder med målsætninger i forhold til at begrænse sine tilbagefald eller begrænse sit daglige/ugentlige forbrug bliver SMART - strategien særlig vigtig, således at patienten kan lære af sine erfaringer, når det ikke lykkedes at fastholde den, der var indeholdt i målsætningen.

5 5 Livet er svært uden alkohol Patienten skal nu vedligeholde en. Det kan være svært at bevare en stærk motivation over tid. I vedligeholdelsesfasen skal patienten endvidere til at lære at leve et nyt liv, hvor konflikter, følelser etc. skal tackles uden brug af alkohol eller med et reduceret forbrug. I denne fase kan det være godt at tale med patienten om andre måder at tackle livet på. Motivation er foranderlig og bl.a. afhængig af omverdens reaktioner (eksempelvis anerkendelse), samt patientens egne erindringer om de negative sider, der var forbundet med at drikke. Desværre blegner disse erindringer for de fleste patienter. Snart kan patienten kun huske fordelene ved at drikke. Hermed er den indre beslutningsbalance tippet og et tilbagefald er truende nær. Kognitive strategier kan her være tilbagefaldsforebyggende. (mere herom i en senere artikel) Livet er surt, det hele kan være ligemeget. Jeg drikker bare en enkelt Næste fase er tilbagefaldet. Tilbagefald til gamle vaner og måder at relatere sig på er en naturlig del af den menneskelige sproces, men kan ses som en mulighed for at lære af situationen: Med det mål at blive bedre til at fastholde og undgå tilbagefald, næste gang det lykkes at foretage en. Man kan her tænke på holdningerne: Hvis du begynder at drikke igen, er det hele tabt på gulvet og Hvis du begynder at drikke igen/optrappe dit forbrug, kan du stoppe op og hurtigt komme tilbage i sprocessen igen. Sidstnævnte holdning kan være med til, dels at patienten ikke benægter et tilbagefald, eller bliver væk fra aftaler. Dels at der bliver åbnet mulighed for at arbejde med at lære af tilbagefaldet: ( Hvad skete der, inden du begyndte at drikke - følelser, tanker, situationer? Hvordan kan du, næste gang du oplever det samme, eller føler det samme, gøre noget andet end at drikke? ). Alle mennesker, der forsøger at ændre sig, er igennem disse faser flere gange, før det lykkes at opnå en stabil og vedvarende. Ligeså kan man bevæge sig frem og tilbage i faserne. Stå stille i lang tid i én af faserne. Nogle bliver hele tiden inde i sprocessen. Andre ryger ud, og kan have mange år, hvor fordelene ved at drikke vejer tungere end ulemperne på den indre vægtskål. Ændringsteorien og den motiverende samtale bliver introduceret på de fortløbende 2-dages kurser Hjælp til, som foregår i Sundhedsforvaltningens regi. Deltagerne lærer at kunne afgøre, hvor en patient er i sin sproces. Derudover trænes kursusdeltagerne i at kunne udføre interventioner, afhængig af hvilken fase patienten er i. Undervisere: K. Bentzen og B. Trembacz Litteraturhenvisninger: Di Clemente C.C m.fl.: Stages of Change Profiles in an Outpatient Alcoholism Treatment fra Journal of Substance Abuse, 1990, 2, Miller W. R. & Rollnick S.: Motivationel Interviewing. The Guilford Press, 1991

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere