AARS KOMMUNE. Vejledning: Unge og Rusmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARS KOMMUNE. Vejledning: Unge og Rusmidler"

Transkript

1 AARS KOMMUNE Vejledning: Unge og Rusmidler 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 De unge hvad ved de?...4 Alkohol...5 Rygning...5 Rusmidler...6 Hash og vennepusheri...7 Snifning...8 Pusheri...9 Lovgivningen...10 Feststoffer...11 Hvor kan man få hjælp?...12 Hvor kan man søge information?...13 Forældreansvar...14 Ecstasy og kriminalitet...15 Tegn på mistrivsel og stofbrug...16 Skole, stoffer og fravær...17 Underretningspligt...18 Doping...19 Hvornår starter det?...21 Hvor mange prøver det?...21 Hvornår er der tale om et misbrug?...22 Hvorfor tager de unge stoffer?...20 Panik?...23 Redskaber til indtagelse af stoffer...23 Vigtige telefonnumre...24 Ansvarlig for tekst og layout: Narkoen Ud af Byen Koordinator Malene Stjernholm Himmerlandsgade 33, 9600 Aars

3 Indledning I forbindelse med projekt Narkoen Ud af Byen har Aars Kommune valgt at udgive denne vejledning om unge og rusmidler. Vejledningen er skrevet til dig, der selv har unge i huset, i familien eller i omgangskredsen. Den er skrevet til dig, der arbejder med de unge enten i forbindelse med de unges uddannelse, arbejde eller fritid. Vejledningen giver ikke et grundigt indblik i de enkelte stoffer, det findes der andre udgivelser, der gør ganske godt, for eksempel Rusmiddelguide for forældre til teenagere 1. Vejledningen giver derimod et indblik i, hvilke mulighed den enkelte har for at handle, hvis det opleves, at en ung enten indtager eller formodes at have indtaget stoffer. Vejledningen er bygget op omkring en række konkrete eksempler på unge, der på den ene eller anden måde har stiftet bekendtskab med rusmidler. Anvisningerne, der følger hver case, er givet af professionelle i eller med tilknytning til Aars Kommune. Dette er eksempelvis studievejledere, socialrådgivere, SSP-lærere, politiet, misbrugsbehandlere, streetwalker med flere. En stor tak til disse personer for at tage sig tid til at besvare casene. Herudover indeholder vejledningen også en række praktiske oplysninger om Aars Kommune samt fakta omkring rusmidler. God læselyst! Januar Rusmiddelguide til forældre af Erik Jagd m.fl. Center for Misbrug i Ribe Amt. 3

4 De unge hvad ved de? De unge ved en masse om stoffer. I Aars Kommune underviser SSP samtlige elever i den kommunale folkeskole i følgende: Samtale i stedet for vold (5. kl.), Alkohol (6. kl.) og Rusmidler (7. kl.) Udover SSP-undervisningen bliver der også arbejdet med rusmidler i projektopgaver, temauger og skuespil, og der afholdes forskellige arrangementer med fokus på emnet. Eksempelvis så eleverne i 2005 filmen Nordkraft, og der kom i den forbindelse en eksmisbruger og fortalte om sit liv med efterfølgende debat. I 2006 bliver Tacklingen introduceret på flere skoler i Aars. Tacklingen er et treårigt undervisningsmateriale (7. 9. kl.), der lærer de unge at sige fra, have selvtillid og håndtere vrede. De unge får konkret viden om tobak, alkohol og stoffer samt redskaber til at begå sig. De unge er godt informeret omkring stofferne. De har de fakta, de skal bruge, men alligevel er der en gruppe, der skal prøve stofferne af. De unge tror ofte mere på vennerne og deres erfaringer, end på de fakta de har lært i skolen. Der er to aspekter af dette: For det første sker der ofte flertalsmisforståelser, når det drejer sig om stoffer. Det vil sige, at den unge tror, at alle de andre gør det eller har prøvet det, uden at dette reelt er tilfældet. Det er vigtigt, at de unge får afdækket disse flertalsmisforståelser, så de ved, at det er normalt IKKE at tage stoffer. For det andet kan man ikke generalisere og sige, at når vennerne ikke tog skade af stofferne, så gør man nok heller ikke selv. Det er umuligt at vide, hvem der bliver afhængig, og hvem der tager skade af stofferne! 4

5 Alkohol Man forebygger ikke, at unge eksperimenterer med ulovlige rusmidler ved at lade dem drikke tidligere. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at de unge er mindst 16 år, før de begynder at drikke alkohol og maks. 5 genstande om ugen! Først når man er voksen gælder de kendte genstandgrænser på henholdsvis 14 og 21 genstande om ugen til kvinder og mænd. For begge køns vedkommende gælder det dog, at der højst bør drikkes 5 genstande på en aften. Rygning Alle undersøgelser viser, at jo før de unge begynder at drikke alkohol, jo større er risikoen for, at de begynder at eksperimentere med illegale rusmidler. Det er derfor en misforståelse at lade de unge drikke tidligt i håb om, at de så holder sig til alkoholen. I Danmark er det ifølge loven forbudt at sælge tobaksvarer til unge under 16 år. Hvis børn begynder at ryge, før de er fuldt udvoksede, vil væksten af deres lungefunktion aftage, og de vil derfor ikke nå den forventede lungekapacitet. Tidlig rygedebut giver øget risiko for lungekræft, og tidlig rygedebut gør det vanskeligere at lykkes med et rygestop. Unges holdninger til rygning dannes tidligt i deres opvækst og er tæt relateret til holdningerne blandt forældre, medier og vennekreds. Det bedste, man kan gøre for at påvirke de unge er altså selv at holde op med at ryge. 5

6 Rusmidler Stofferne er i dag forholdsvis nemme at få fat på. Salget foregår ofte via sms, hvilket er svært at afsløre. Vennepusheri hvor de unge sælger til de nærmeste venner er meget udbredt, og det kan være vanskelligt at få bugt med. Derfor er det vigtigt, at man som voksen reagerer hurtigt, hvis man erfarer, at en ung sælger stoffer også når der er tale om meget små mængder. Uanset, om man bor i en stor eller en lille by, vil stofferne være der. Priserne på stofferne har gennem de seneste år været stagnerende eller faldende. Prisen for en rus: Hash Amfetamin Kokain Rygeheroin Ecstasy kr kr kr kr. pr. gram 2 pr. gram pr. gram pr. gram 100 kr. 100 kr. 100 kr. 50 kr. pr. 0,2 0,5 gram pr. 0,2 gram pr. 0,2 gram pr. 0,2 gram kr. 200 kr. 200 kr. 200 kr. pr. 0,1-0,5 gram pr. 0,3 gram pr. 0,2 gram pr. 0,2 gram 100 kr. 100 kr. 150 kr kr. pr. 0,1 gram pr. 0,1 gram pr. 0,1 gram pr. 0,1 gram kr kr. 100 kr. 100 kr. pr. tablet pr. tablet pr. tablet pr. tablet Kilde: Rigspolitichefen og Københavns politi, De anførte priser er prisen for narkotika ved salg mellem pusher og bruger og i de doser, som narkotika normalt sælges i. Der kan ved større indkøb opnås mængderabat. Priserne er i dag ikke højere, end at en almindelig ung med et fritidsjob har midler til at købe stoffer til et eksperimenterende brug. På de følgende sider beskrives de mest anvendte stoffer kort i små faktabokse. Yderlige oplysninger om stofferne kan for eksempel findes i Rusmiddelguiden. 2 Prisen afhænger af kvaliteten. De gode kvaliteter kan være svære at købe i mindre byer. 6

7 Hash og vennepusheri En mor har fundet en joint, som hendes dreng har gemt i en tusch. Hun mener, at jointen skulle sælges til en anden elev. Hvad skal moren gøre? Moren skal erkende, at hendes søn begår noget ulovligt ved at begå pusheri og sandsynligvis selv har et forbrug af hash. Hun skal tage en samtale med drengen. Den skal være dialogbaseret: hun skal være lyttende, ikke fordømmende og ikke-restriktiv. En dialog er den bedste mulighed, hun har for at få klarhed over problemets omfang. Moren kan eventuelt både før og efter samtalen kontakte streetwalkeren eller Foldbjergcentret med henblik på at få råd og vejledning. Evt. kan SSP og den anden elevs forældre kontaktes med henblik på at få stoppet andre brugere. Hvis sønnen ikke ønsker at indgå i dialog kan det blive nødvendigt at inddrage andre personer. Streetwalkeren vil kunne tage en samtale med drengen, og den praktiserende læge kan ved hjælp af urinprøvekontrol teste, om drengen har indtaget stoffer. Moren skal være særligt opmærksom på adfærdsændringer hos drengen for at afdække et evt. blandingsmisbrug. HASH Hash udvindes ligesom pot, marihuana, skunk og hasholie af hampplanten Cannabis Sativa. Hash ryges eller spises og mindsker ved indtagelse mulighederne for indlæring såvel socialt som fagligt. Hash kan spores i kroppen 3-5 uger efter indtagelse og ved hyppig rygning ophobes det i kroppen. Hashrygning påvirker koncentrationen, korttidshukommelsen, orienterings- og refleksionsevnen og er ofte undervurderet i skadelighed. Hash bruges ikke sjældent til at falde ned på efter indtagelse af de hurtige stoffer som amfetamin og kokain, da hash virker sløvende. 7

8 Snifning En mor har observeret en gruppe af unge (som hun kender, men ikke eget barn) sidde og sniffe i en park. Hvad skal moren gøre? Moren skal omgående tage kontakt til SSP og oplyse dem om observationen og de unges navne. SSP vil herefter håndtere sagen eksempelvis ved at tage kontakt til de unge og deres forældre for at få stoppet eksperimenterne hurtigst muligt. Hvis de unge er fra samme klasse kontaktes klasselæreren, så temaet kan tages op i undervisningen. En hurtig konfrontation med unge, der eksperimenterer med at sniffe, vil ofte være nok til at stoppe de unge. Der er tale om opløsningsmidler, som er meget helbredsskadelige. De er ikke beregnet til indånding! Hvad kan moren ellers gøre? Hun kan sørge for at få taget en snak med hendes eget barn om snifning, og de farer der er herved, for at undgå at hendes eget barn kommer i samme situation. SNIFNING Snifning er særdeles farligt. Det er typisk helt unge, der eksperimenterer med snifning for spændingens skyld. Oftest er det lightergas eller lim, der sniffes, men også fortynder, acetone og andre opløsningsmidler anvendes. Rusen er kortvarig og sløvende og efterfølges af hovedpine og kvalme. Snifning skal stoppes hurtigt, da der er stor risiko for hjerneskader, nyreog lever svigt, knoglemarvsskader mm. 8

9 Pusheri En 12-årig dreng har fortalt sin far, at der i hans kammerats lejlighed foregår salg af stoffer. Drengen vil være anonym, han vil ikke sladre. Hvad skal faren gøre? Han skal ringe til politiet og fortælle, hvad han ved. Han behøver ikke nævne, at hans dreng har været i lejligheden, og faren selv kan også få lov til at være anonym. At være anonym ved en anmeldelse betyder ikke, at politiet ikke ved, hvem man er, men at politiet ikke videregiver oplysninger om ens identitet. Hvad skal faren være særligt opmærksom på? Faren skal være meget opmærksom på adfærdsændringer hos sin søn, da det kan tænkes, at sønnen måske netop er ved at stifte bekendtskab med stoffer. Han skal tage en dialog med sønnen om, hvad han lavede i den lejlighed og om, hvorfor han ikke mener, at sønnen skal tage stoffer og eventuelt skal holde med at se sin kammerat. Drengen er under 18 år og faren har forældremyndigheden og dermed pligten til at søge at hindre, at drengen kommer mere i lejligheden. LSD LSD har ligesom svampe en hallucinogerende virkning og giver syns- og høreforstyrrelser. LSD er syntetisk fremstillet og kan give udvidede pupiller, forhøjet blodtryk, hjertebanken, kvalme, skælven, sveden og temperaturstigning, hvilket kan være dødeligt. Der er stor risiko for at gøre skade på sig selv under rusen. 9

10 Lovgivningen I forhold til unge og rusmidler er det især tre love, som er af betydning. Nedenfor er der uddrag af disse. Bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. 29. I restaurationer og andre serveringssteder er det forbudt enhver at servere eller lade servere, herunder gennem automater, stærke drikke for personer, der 1) ikke er fyldt 18 år, eller 2) om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere indtagelse af stærke drikker vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre Ved stærke drikke forstås i henhold til 4, stk. 4. øl, vin og spiritus og drikke tilsat førstnævnte. Såfremt 29 overtrædes kan der i henhold til 37 gives bøde til såvel indehaver, tjener og den, der nyder drikke i strid med loven. Har der været en mellemmand som for eksempel en ældre kammerat, kan denne også gives bøde. Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer u. 16 år Denne lov forbyder salg af tobak og alkoholholdige drikke med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover til personer under 16 år. Ved overtrædelse kan der gives bøde til ejeren. Lov om euforiserende stoffer I henhold til loven om euforiserende stoffer og bekendtgørelse om loven om euforiserende stoffer er det ulovligt at være i besiddelse af, købe, sælge, indføre, udføre, udlevere, overdrage, modtage, fremstille og bruge euforiserende stoffer. Der gives bøde og fængselsstraf ved overtrædelse. Der gives ikke længere advarsler men bøder ved besiddelse af små mængder. 10

11 Feststoffer En bartender har én af de unge gæster mistænkt for at have indtaget stoffer. Gæsten er oppe at køre og danser hele tiden. Senere får gæsten det dårligt, er overophedet og nærmer sig bevidstløshed. Hvad skal bartenderen gøre? Bartenderen har meget tidligt været opmærksom på, at gæsten måske har indtaget stoffer, og han burde allerede der have reageret ved at bortvise gæsten, for derved at sende klare signaler til de øvrige gæster om, at en sådan adfærd ikke accepteres samt for at sikre, at gæsten ikke indtager yderligere alkohol eller danser sig til en overophedning. Da gæsten får det dårligt er det diskotekets ansvar, at gæsten får den nødvendige hjælp. Der er tale om en overophedning og en dehydrering, derfor er det vigtigt, at gæsten bringes til mørkere, køligere og roligere lokaler. Gæsten lægges i aflåst sideleje, og kroppen afkøles eventuelt for at undgå overophedning. Gæsten er ved at nærme sig bevidstløshed, derfor bør bartenderen ringe efter en ambulance samt søge at finde ud af, hvilke stoffer gæsten har indtaget. I 2005 blev der afholdt en uddannelsesdag for restauratører og deres ansatte i Aars Kommune, hvor blev der undervist i stofkendskab, konflikthåndtering og førstehjælp. Bartenderen kan hvis det er midt om natten ringe til politiet for at få rådgivning. Om dagen kan han søge rådgivning hos Streetwalker og SSP. KOKAIN Kokain kaldes også coke, sne og crack. Det ryges, sniffes eller indsprøjtes. Forskellen på mængden, der skal indtages for at opnå rus eller få en overdosis er lille. Kokainen virker kraftigere og hurtigere end amfetamin, og den er blevet billigere med årene. 11

12 Hvor kan man få hjælp? Organiseringen kan med SSP i centrum illustreres således i Aars Kommune: Streetwalker Social- Forvaltning SSP Politi Skolerepræsentanter Foldbjergcenter Læger Foreninger Natteravne Forældre Værtshuse og diskoteker Skoler Ved at kontakte SSP får man direkte kontakt med Socialforvaltningen, Skolen, Politiet og Streetwalkeren, da der sidder repræsentanter med i SSP fra disse steder. Man kan vælge at kontakte SSPlæreren på sit barns skole, ringe til SSP-koordinatoren, streetwalkeren, socialforvaltningen eller politiet og bede om at få taget sagen op på et SSP-møde. Herefter vil sagen blive behandlet i fortrolighed. Alle relevante telefonnumre findes på bagsiden af denne folder. SSP har efter behov kontakt med læger, foreninger, diskoteker, værtshuse, forældre, behandlingssteder og så videre. SSP mødes flere gange om året med henblik på at afhjælpe konkrete sager med unge, der er involveret i kriminalitet på den ene eller anden måde samt med henblik på at planlægge og koordinere kriminalitetsforebyggende tiltag. 12

13 Der er også mulighed for at kontakte for eksempel Socialforvaltningen direkte. Socialrådgiverne i Børne- Familieafdelingen yder gerne gratis og anonym rådgivning til børn, unge og forældre. Endvidere har Socialforvaltningen flere muligheder for at yde hjælp og støtte til en ung, der har misbrugsproblemer. Man er også altid velkommen til at ringe til Streetwalker Henrik Degn til en uforpligtende snak. Henrik Degn er opsøgende ungdomsmedarbejder, men rådgiver også gerne forældre. Henrik Degn arbejder som streetwalker med tavshedspligt. Streetwalkeren kan kontaktes personligt, via mobiltelefon eller . Læs mere på: Hvor kan man søge information? Biblioteket byder på en hel del litteratur om rusmidler. Det anbefales, at man kun søger litteratur, der er skrevet fra 2000 og fremefter. For eksempel: Rusmiddelguide for forældre til teenagere, Steen Bach m. fl. Center for Misbrug i Ribe Amt, Rusmidlernes biologi om hjernen, sprut og stoffer, Henrik Rindom, Sundhedsstyrelsen, Festkultur og rusmidler i gymnasieskolen, Steen Beck og Stine Reesen, DIG Stoffakta, Pjece fra Sundhedsstyrelsen Værd at vide om, Sundhedsstyrelsens serie om de enkelte stoffer. Internettet er et godt sted at hente informationer, da der er mulighed for hyppig opdatering. Nogle af de sider, som er tilgængelige og relevante med henblik på rusmidler i øjeblikket er:

14 Forældreansvar Involvering og engagement i den unges liv er nøgleord. Dette gælder også i forhold til den unges skolegang. I Folkeskolens formålsparagraf, er det: Folkeskolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. Som forældre bør man følge med i den unges liv, og det indebærer blandt andet, at man taler med den unge hver dag samt at man kommer til arrangementer og møder på skolen, fordi man her har mulighed for at få indflydelse på den unges dagligdag. Som forældre har man et ansvar og nogle roller, som man skal leve op til: - som opdragere, modeller og sparringspartnere - som alternative voksne, altså voksne for andre unge - i forhold til de unge og deres mønstre og kulturer Det er vigtigt som forældre, at man er i stand til at stå standby, idet de unges rollemodeller fordeler sig således: 0-12 år Forældre er de vigtigste rollemodeller år Venners ord vejer tungest år Forældre kommer tilbage som rollemodeller Råd til forældre: - Brug hinanden og de professionelle, der er til rådighed. - Vær nærværende - Vær sikkerhedsnet - Lyt til de unge - Vis tillid og check op 14

15 Ecstasy og kriminalitet En mor til en 15-årig pige er bekymret over, at der på pigens værelse kommer flere og flere ting, som hun ikke kender noget til. Tøj, make-up, sim-kort, cd er mv. Da hun skal vaske en jakke, finder hun to små piller i lommen. Hvad skal moren gøre? Moren skal gå i dialog med pigen. Det vil sige, at hun skal tale stille og roligt med hende uden at være restriktiv og fordømmende for derved at få afklaret problemets omfang. Moren skal være særligt opmærksom på, at pigen sikkert er involveret i noget kriminalitet. Enten er det hælervarer eller tyvekoster hun har liggende. Pillerne er også ulovlige at være i besiddelse af. Datteren sælger måske stoffer og indtager dem måske også selv. Hvor kan moren søge information eller få rådgivning? Det bliver en svær samtale med datteren, og det anbefales, at moren søger professionel rådgivning. Dette kan for eksempel fås hos streetwalkeren, hos Socialforvaltningen eller hos Foldbjergcentret. ECSTASY Ecstasy er et kunstigt fremstillet og baseret på amfetamin. Pillerne har en hallucinogerende virkning og kan give en lykkerus med åbenhed og sanselighed. Der er risiko for dødelig forgiftning, hvilket ses ved høj puls, højt blodtryk, store pupiller, svedeture og dehydrering. 15

16 Tegn på mistrivsel og stofbrug Hvis en ung mistrives, har det dårligt, har bekymringer eller problemer kan dette være årsag til, at den unge begynder at eksperimentere med stoffer. Den bedste forebyggelse er derfor at afhjælpe mistrivsel. Nedenfor er listet en række tegn på mistrivsel, som man som voksen bør være opmærksom på og handle overfor. Ændret adfærd Uoplagt Svingende humør Holder ikke aftaler Passer ikke skol e/ arbejde / fritidsinteresser Ikke til at stole på Ny omgangskreds, nye venner Bliver ligesom omgangskredsen Sjældent hjemme Går meget i byen Bruger mange penge Ændrer tøjstil, musiksmag, holdninger og attituder Tidlig tobaksrygning Tidlig alkoholdebut Tidlig brug af hash Klager og bekymringer fra andre voksne Bekymring hos gamle venner og kammerater Er den unge begyndt at eksperimentere med stoffer? Det kan være svært at vurdere, men der findes en række tegn, som man som voksen kan være opmærksom på. Disse tegn kan dog til forveksling også være en del af det at være teenager, hvorfor man skal træde lidt varsomt, når man konfronterer den unge. Bratte humør- eller holdningsændringer Pludselig fravær fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet Pludselig modstand mod regler Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt Tiltagende tendens til at låne penge Ejendele forsvinder eller sælges uden at det kan forklares Tavshed omkring færden og ejendele Samvær med nye venner, som sjældent kommer med hjem eller fortælles om Fund af stoffer, remedier eller efterladenskaber, der har været anvendt til stofindtagelse Psykisk nedtrykthed og træthed Søvnproblemer og koncentrationsbesvær 16

17 Skole, stoffer og fravær En 15-årig dreng kommer hjem kl onsdag aften og er synligt påvirket af et eller andet ikke alkohol. Fredag ringer skolen hjem og fortæller, at drengen har haft en del fravær den seneste tid. Hvad skal forældrene gøre? Forældrene skal sørge for at få en dialog med sønnen, når han er upåvirket. Forældrene skal være opmærksomme på, at drengen udsender klare signaler om, at han ikke har det godt. I denne dialog er det vigtigt at søge at afdække, hvorfor drengen ikke har været i skole, hvad drengen har af bekymringer, evt. hvorfor og af hvad han var påvirket af samt lave en aftale om, hvordan man kan hjælpes ad med at løse problemerne. Forældrene skal lave faste aftaler med sønnen om, hvornår han skal komme hjem fremover. Det er OK at stille krav og deadlines for sit barn. Sammen med skolen kan der indgås en aftale om, at de fremover kontakter hjemmet, hver gang sønnen ikke har været i skole. Der kan være tale om kammerater, som er i samme situation og indtager de samme stoffer. Derfor kunne det være relevant at tale med drengen om, hvem det er han er sammen med, så deres forældre kan få besked. Eventuelt kan der tages kontakt til SSP, der så kan forestå denne opgave. SVAMPE Svampe er hallicinogerende ligesom LSD og Meskalin (kaktus). Psilocybinsvampe, der vokser i naturen, giver syns- og hørehallucinationer. Svampene er underlagt loven om euforiserende stoffer og er derfor forbudte at indtage og overdrage til andre. Der er alvorlig risiko for længerevarende psykoser og depressioner. Ved indtagelse er det vigtigt med professionel hjælp. 17

18 Underretningspligt I lov om social service findes følgende paragraf: 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Denne paragraf betyder, at alle voksne har pligt til at underrette kommunen, hvis et barn eller en ung mistrives. Ved at kontakte socialforvaltningen kan man få et skema til en underretning samt vejledning i, hvilket informationer, der bør fremgå af underretningen. Mange mennesker vil være nervøse ved at give en underretning til kommunen. Det skal man ikke være. En underretning sker for barnets bedste og ikke for at straffe forældrene. En underretning fører meget sjældent til en tvangsfjernelse, og eventuelle foranstaltninger eller støtteordninger sker oftest i samtykke med forældrene eller den unge selv. Herudover er der personer, som har skærpet underretningspligt. Det vil sige, at de ikke kun skal underrette kommunen i henhold til ovenstående paragraf, men også, hvis de observerer, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte eller får kendskab til en gravid med alvorlige misbrugsproblemer. Disse personer er offentligt ansatte og andre med offentlige hverv. Den skærpede underretningspligt indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og vejledning af forældrene og barnet eller den unge samt gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på inddragelsen af kommunen. 18

19 Doping En klubleder bemærker, at et par af de unge drenge, der kommer i klubben er begyndt at styrketræne og allerede efter få måneder er der synlige resultater. Drengene er desuden jævnligt meget aggressive. Hvad skal klublederen gøre? Klublederen skal her være opmærksom på, at drengene måske er ude i et doping-misbrug. Det sige, at de måske bruger anabolske steroider til at øge muskelmassen. Måske indtager gruppen også amfetamin, som ofte bruges til at øge ydeevnen i styrketræningen deraf aggressiviteten. Brugen af doping-præparater er ligesom brugen af amfetamin ulovligt. Derudover er det meget skadeligt for drengene, og klublederen bør med varsomhed konfrontere drengene med hans mistanke. Evt. arrangere en aften i klubben, hvor der fortælles om doping og de skadelige virkninger. Doping-området er meget bredt, og der kan blandt andet søges mere information på AMFETAMIN Amfetamin, speed eller fattigmandskokain øger hjerteaktiviteten, giver forhøjet puls og blodtryk. Stoffet virker opkvikkende og dæmper søvntrangen. Stoffet er kunstigt fremstillet og varierer i styrke. Nogle af følgevirkningerne ved brug af amfetamin er udmattelse, modløshed, depression, angst, vægttab og psykoser. Amfetaminbrugeren bliver ofte blandingsmisbruger for at dæmpe følgevirkningerne Man bør undgå at provokere eller diskutere med en person, der er påvirket af amfetamin, da stoffet giver en lav tærskel for vrede og vold. Blandt andet på grund af de øgede aggressioner anvendes amfetaminen i forbindelse med doping. 19

20 Hvorfor tager de unge stoffer? Dette spørgsmål kan være vanskelligt at svare på, da hver enkelt ung har sin udlægning af svaret, men nedenfor er der nogle bud. Søgen efter oplevelser og effektive stoffer Rekreativt brug Så er man fri for at være fornuftig Rus giver gode følelser Det er sjovt og giver hyggeligt samvær Unge er nysgerrige, det er spændende Venner/kærester gør det (gruppepres) Søgen efter identitet og accept På grund af rollemodeller, der gør det Det er en del af kulturen Giver energi Problemer med skole, arbejde, forældre og venner Keder sig i fritiden Kan ikke klare presset og forventningerne Man kan skelne mellem to typer af brug / misbrug. For det første vil der ved et hashmisbrug og andre misbrug med sløvende og bedøvende medikamenter oftest være tale om en selvmedicinering. De unge har så mange problemer at slås med i det daglige, at de føler et behov for at komme væk fra virkeligheden gennem stofferne. For det andet vil der ved et misbrug med de hurtige stoffer som amfetamin, kokain og ecstasy ofte være tale om, at de unge bruger det som et feststof i stedet for at drikke alkohol. De gør det for at komme i godt humør, for spændingens skyld, for at kunne danse hele natten osv. Det er altid vigtigt at komme bag stofmisbruget og søge at klarlægge årsagen til misbruget, så man kan få løst de egentlige problemer. 20

21 Hvornår starter det? Der er selvfølgelig stor forskel på, hvornår og om den enkelte unge fatter interesse for rusmidler. På landsplan starter drengene typisk før pigerne og prøver ofte flere forskellige stoffer. Statistikken for Aars Kommune viser, at debutalderen for hash er 15 år for drenge og 14,9 år for piger. Den gennemsnitlige debutalder for brug af andre illegale stoffer fx amfetamin, kokain og ecstasy er i Aars Kommune 15,1 år for pigerne og 15 år for drengene. Hvor mange prøver det? I Aars kommune har 37% af de 16-årige drenge og 13% af de 16- årige piger prøvet at ryge hash. 3 Ses der alene på forskellene på kønnene ser det således ud for de årige unge i Aars Kommune (%, N=1.028): Drenge Piger Hash 39,0% 22,0% Amfetamin 13,4% 7,9% Ecstasy 7,6% 6,1% Kokain 7,0% 5,2% LSD 2,1% 1,3% Heroin 0,4% 0,4% Rygeheroin 1,4% 0,6% Psilocybin-svampe (euforiserende svampe) 6,0% 1,1% Snifning af opløsningsmidler el. lightergas 7,8% 4,2% Andre stoffer 5,2% 1,9% Kilde: Narkoen Ud af Byen Kortlægningsrapport, Aars Kommune Tallene siger noget om, at der ikke er nogle forældre, der kan sige sig fri for at skulle være opmærksomme på stofproblematikken. Næsten 4 ud af 10 drenge har prøvet at ryge hash. Hver tyvende pige har prøvet kokain. 3 Dette svarer til tallene på landsplan. 21

22 Hvornår er der tale om et misbrug? Der findes flere forskellige måder at definere et narkotikamisbrug på. Nedenfor findes en definition, der inkluderer både brug, misbrug og afhængighed: Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid. Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt kan knyttes til gentagne mønstre af social uacceptabel adfærd eller skader på andre (afstedkommer sociale problemer). Brug er, når forbruget ikke afstedkommer et fysisk eller psykisk syndrom eller ikke afstedkommer gentagne mønstre af social uacceptabel adfærd eller skader på andre. Kilde: Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning En person er således ikke misbruger, fordi et stof prøves en enkelt gang. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det ikke er forbundet med megen stor risiko at prøve et stof en enkelt gang. Indholdet i de designerdrugs, der er på markedet i dag er svingende pillerne har ikke samme styrke, og det er derfor vanskelligt at beregne, hvor mange piller man skal have for at opnå en rus og undgå en overdosis. Endvidere er der mange forskellige stoffer i pillerne det er ikke en skrøne, at der er fundet rottegift i nogle piller. Det værste man kan gøre er ikke at gøre noget! 22

23 Panik? Nej, langt de fleste unge klarer sig heldigvis godt også selvom de fik tre øl for meget til festen eller har prøvet at eksperimentere med stoffer. Men en tidlig indsats kan være med til at hindre et senere misbrug. Som forældre er 24det naturligt, at man har behov for hjælp til at tackle narkotikaproblemstillinger, og i Aars Kommune er der mange muligheder for at få denne hjælp. Det er dog sikkert, at størstedelen at de unge, der en eller få gange har prøvet et rusmiddel stopper igen og kommer videre i liver. Det var den erfaring, måske ikke engang en god erfaring, måske levede det ikke op til forventningerne, man havde, måske har venner eller voksne markeret nogle grænser. Redskaber til indtagelse af stoffer Tydelige tegn på, at en ung indtager stoffer er fund af forskellige remedier og redskaber, som kan være brugt til stofindtagelsen. Sølvpapir, cigaretpapir og rullemåtter er sikre indikationer for et hashbrug, mens piller, piber og snifferør kan være tegn på indtagelse af hash, amfetamin, kokain og rygeheroin. Fund af engangssprøjte er heldigvis sjældent hos unge. Herudover findes der hjemmelavede redskaber, fx sugerør og rullede pengesedler til at sniffe med, cola-flasker og køkkenrullerør lavet om til hashpiber mv. Sniffe-doserer Snifferør Vandpibe Chillum Heroinpibe Bong 23

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over:

Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Notat: Misbrugsproblematikker Indledning Dette notat er et sammenkog af informationer fra sundhedsguiden.dk, og giver et overblik over: Hvordan defineres misbrug Hvilke forskellige former for misbrug er

Læs mere

Hash som pædagogisk problem

Hash som pædagogisk problem Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne SIMONSEN & ILLERIS Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere