1. Indledning Formål Metode Dataindsamling Analyse af spørgeskemaundersøgelsen Konflikter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Metode Dataindsamling Analyse af spørgeskemaundersøgelsen Konflikter Timerne og undervisningen Sikkerhed Helbred og velbefindende Generel tilfredshed Skolen og kammeraterne Mobning Kontaktlærerordningen Stress Kost De generelle rammer på skolen Handlingsplan Opfølgning på handlingsplanen Konklusion Bilag 1: Konflikter Bilag 2: Timerne og undervisningen Bilag 3: Sikkerhed Bilag 4: Helbred og velbefindende Bilag 5: Generel tilfredshed

2 Bilag 6: Skolen og kammeraterne Bilag 7: Mobning Bilag 8: Kontaktlærerordningen Bilag 9: Stress Bilag 10: Kost Bilag 11: De generelle rammer på skolen

3 1. Indledning 1.1 Formål En undervisningsmiljøvurdering, UMV, er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man inddrager elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år. Således redegør Dansk Center for Undervisningsmiljø for, hvad en undervisningsmiljøvurdering er. Vi ønsker derfor på Frøslevlejrens Efterskole at undersøge, hvad vores elever mener om undervisningsmiljøet her på stedet, herunder både de fysiske, psykiske og æstetiske omgivelser. Det er både en generel trivselsundersøgelse, såvel som en undersøgelse af lokaler, af sikkerhed på skolen, af motivation for at deltage i undervisningen, og af om eleverne overordnet set oplever gode relationer. Undersøgelsen er lavet i slutningen af året og er et øjebliksbillede af elevernes oplevelse af skolen. Derfor kan eleverne meget vel have svaret anderledes end f.eks. midt på året, da der kan være mange følelser involveret i eksamen og årets afslutning generelt. 1.2 Metode At udarbejde en UMV er en proces, der indeholder følgende fire faser: Kortlægning af elevernes undervisningsmiljø Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen - positivt og negativt En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen På Frøslevlejrens Efterskole har vi valgt at lave undersøgelsen ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har adspurgt elevernes om deres mening vedr. de følgende emner: 1. Konflikter 2. Timerne og undervisningen 3. Sikkerhed 4. Helbred og velbefindende 5. Generel tilfredshed 6. Skolen og kammeraterne 7. Mobning 8. Kontaktlærerordningen 9. Stress 3

4 10. Kost 11. De generelle rammer på skolen. Besvarelserne danner baggrund for en analyse i forhold til skolens formål og værdigrundlag, og der vil være en uddybning af svarene under hvert enkelt emne, samt en resultatvurdering af hele undersøgelsen som slutkonklusion Dataindsamling Dataene til undersøgelsen er indsamlet ved hjælp af et elektronisk spørgeskema, som er udarbejdet til brug i folkeskolen, og er at finde på hjemmesiden De indsamlede data kan ses i deres fulde længde i bilag 1-11 til denne resultatanalyse. Der har været i alt 79 respondenter. Da UMV en, som nævnt, primært er udarbejdet til brug i folkeskolen, er Frøslevlejrens Efterskoles undersøgelse for 2012 tilpasset skolens specifikke forhold. Der vil således forekomme spørgsmål, som ikke vil være at finde i en undersøgelse lavet i en folkeskole. I bilagene ses besvarelserne på spørgeskemaerne i deres fulde længde indsat i tabeller. Mens eleverne besvarede spørgeskemaerne, var der lidt problemer med internetforbindelsen, hvilket gør, at nogle emner ikke har 79 respondenter. Vi har dog valgt at arbejde videre med undersøgelsen alligevel, da fejlmarginen ikke er ret stor. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen 2.1. Konflikter Livet på en efterskole betyder, at eleverne (og til dels lærerne) lever tæt sammen, og det vil meget naturligt ofte give flere konflikter, end det er tilfældet på en folkeskole. Da eleverne også tilbringer det meste af deres fritid på skolen, er der flere regler at overholde, hvilket betyder, at disse også vil give anledning til flere diskussionsspørgsmål. Ca. 70 % af eleverne svarer således i spørgsmål 2a, at der er konflikter i forhold til skolens regler, og ca. 42 % føler, der er konflikter mellem lærere og elever. Pigerne har desuden flere interne konflikter end drengene. Dog svarer halvdelen i spørgsmål 3a, at når de selv er involverede i konflikter, er det mellem dem selv og andre elever, og ca. en 1/3 svarer i forhold til hhv. skolens regler og lærerne. Årsagerne til konflikterne angives til primært at være misforståelser, sladder/rygter og mangel på respekt for hinanden. Det lader altså til, at eleverne oplever, at de andre elever har særlig mange konflikter omkring reglerne, men når det gælder dem selv, er det mere ligeligt fordelt mellem konflikter om reglerne, konflikter eleverne imellem og konflikter med lærerne. En elev (10. klasse) svarer: Jeg syntes altid der er noget der gør en glad igen, hvis man ikke har en god tid med en bestemt elev er der 91 andre elever man kan være sammen med, indtil tingende er faldet til rå og 4

5 man kan få snakket om det. Jeg har før henvendt mig til en lære og der kom straks en lære. dog er lærene uforstående hvis det er en konflikt mellem mig og en ude forskolen eventuelt en kæreste eller et familiemedlem, der skal en forældre til at ringe og forklare det hele før det bliver taget seriøst. En anden elev (9. klasse) svarer: Altså konflikter skaber jo altid negativ stemning, uanset om de er store eller små. Hvis det nu bare er en lille diskussion i klassen hvor folk bliver lidt sure og begynder at råbe skaber det jo dårlig stemning og folk kan godt blive kede af det. Men sådan er det jo altid og jeg synes at lærerne løser det rigtig godt. Eleverne oplever således konflikter, men at lærerne generelt tager sig af dem og hjælper med at løse dem. En elev (8. klasse) svarer dog: Vi kommer tit op og skændes i klassen. Det kan gøre min dag rigtig træls. Har en elev en konflikt med en person uden for skolen, hjælper vi gerne, men vi ser det primært som vores opgave at løse konflikter mellem elever og mellem elever og lærere på skolen. 2.2 Timerne og undervisningen I forhold til undervisningen vurderer ca. 35 %, at der er mange flere end dem selv, som er dygtigere i klassen. 1/5 føler, at lærerne sjældent roser dem. Der er dog ingen, som aldrig får ros. Der lader til at være en ligelig fordeling af ønsket om gruppearbejde og alenearbejde, idet svarene herunder er meget lige i forhold til, om eleverne savner at arbejde mere alene eller mere i grupper. 74 % i alt ønsker mere praktisk eller kreativt arbejde i de boglige fag (savner muligheden meget tit/tit/sommetider). 60 % føler, der bliver stillet passende krav fra lærerens side. Ca. 10 % føler, de aldrig har medbestemmelse i timerne. 48 % føler, de lærer mest, når læreren underviser, mens kun 10 % føler, de lærer noget, når de arbejder i grupper på tværs af klasser. En elev i 8. klasse svarer følgende: Savner lidt noget skriftligt gerne nogle fx. engelske, tyske eller danske skriveopgaver. Det er sjældent vi har det. En elev i 10. klasse svarer: Det er bedst når det er sjovt og underholdene kedsomhed trækker en væk fra undervisningen og man koncentrere sig om alt andet end det man skal lære. 2.3 Sikkerhed 75 % af eleverne svarer, at de har fået undervisning i, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. 52 % af eleverne er kommet til skade i løbet af det sidste år på skolen, og ca. 30 % i forbindelse med undervisningen, heraf 5 % med alvorlige skader, hvilket svarer til 2 elever. Vi formoder, at når eleverne svarer alvorlige skader, mener de så alvorlige, at de er kommet på skadestuen, men vi vurderer ud fra vores kendskab til eleverne, at der ikke er nogen, der har varige men. En elev i 8. klasse svarer: Synes sikkerheden skal være bedre. 100%. 5

6 2.4 Helbred og velbefindende 80 % af eleverne føler de har et rigtig godt eller godt helbred, og 2,5 % føler, de har et decideret dårligt helbred. 81 % har haft hovedpine inden for det sidste år, herunder 12,7 % hver dag eller næsten hver dag. 36,7 % har haft mavepine en eller flere gange om måneden inden for det sidste år. Ca. 60 % har ondt i nakke, ryg eller skuldre op til flere gange om måneden. Ingen svarer, at de er kede af det hele tiden, eller at de slet ikke har været i godt humør eller følt sig godt tilpas inden for de sidste to måneder. Over halvdelen svarer, at de har været i rigtig godt humør det meste af tiden de sidste to måneder. 48 % har slet ikke haft fravær de sidste to måneder, mens 2,5 % (svarende til to elever) har haft ni dages fravær eller mere i samme periode. Grundene til fravær er primært sygdom, men 19,5 % svarer også, at de er trætte af den undervisning, de har i øjeblikket, og 9,8 % har svært ved at komme op om morgenen. 53,7 % svarer, at der også er andre grunde til, at de har været fraværende. 39 % svarer, at lærerne ikke har spurgt til fraværet. 2.5 Generel tilfredshed 92,4 % svarer, at de altid eller for det meste er glade for skolen. Alle eleverne er glade for mindst en af lærerne, og 65,8 % svarer, at de er glade for de fleste af dem. Der er en generelt stor tilfredshed med klasserne, og eleverne føler sig trygge og kan lide klassekammeraterne. 2.6 Skolen og kammeraterne Alle eleverne har mindst en ven på skolen, og 91,1 % svarer, at de har mere end fem venner på skolen. Elevernes svar bærer præg af, at de generelt føler, at de kan fortælle hemmeligheder til hinanden, og at mange føler, at de andre fra skolen vil hjælpe dem, hvis de fik brug for det. 10,1 % føler sig dog altid eller for det meste uden for kammeratskabet. De fleste elever ved, hvordan man opfører sig over for hinanden, men mange svarer dog, at der nogle gange eller ofte bliver talt grimt til hinanden. Ca. 30 % oplever, at andre elever dagligt eller næsten hver dag bryder reglerne for, hvordan man opfører sig over for hinanden. Vi vurderer, at det er muligt, at det ikke nødvendigvis er mange, der bryder reglerne, men der kan være få elever, der ofte bryder reglerne. 2.7 Mobning 26,6 % svarer, at de har set mobning på skolen inden for de sidste to måneder. 89,8 % svarer dog, at de slet ikke er blevet mobbet inden for de sidste to måneder. 8,9 % svarer, at det er sket en enkelt gang, og 1,3 % svarer flere gange. Generelt lader der således ikke til at være store problemer med mobning på skolen. 88,6 % mener, at lærerne gør noget ved mobning, når de opdager det. 34,2 % ved ikke, om der er regler mod mobning på skolen. 6

7 2.8 Kontaktlærerordningen Ca. 15 % føler, at deres kontaktlærer kun lidt eller slet ikke lægger mærke til dem. Ca. 75 % føler, at kontaktlæreren gør meget eller noget for at alle skal have det godt i gruppen. 5,1 % føler slet ikke, at kontaktlæreren gør noget i den henseende. Over halvdelen fortæller kontaktlæreren, hvis de har problemer, og 87,4 % føler, at de kan gå til en af de andre lærere, hvis kontaktlæreren ikke er tilgængelig. 2.9 Stress 3/4 af eleverne synes, at lektiemængden er passende, men ca. 68 % føler sig dog meget tit/tit/sommetider stressede over lektiemængden. 2/3 har fritidsjob derhjemme, og 25 % føler, at de har for meget at se til Kost 7,6 % spiser sjældent eller aldrig morgenmad, mens 62 % altid spiser morgenmad. 1,3 % spiser aldrig frokost, mens ca. 75 % altid spiser frokost. 3,6 % svarer, at de kun spiser aftensmad en gang imellem, og 67,1 % svarer, at de altid spiser aftensmad. Størstedelen af eleverne mener, at deres mad er sund hver dag/næsten hver dag/en gang imellem De generelle rammer på skolen Størstedelen af eleverne finder skolens klasselokaler og linjefagslokaler, og vedligeholdelsen og indretningen heraf helt i orden eller nogenlunde i orden. Også værelsernes vedligeholdelse vurderes generelt til at være helt i orden eller nogenlunde i orden. Eleverne oplever generelt skolen som spændende, hyggelig, velholdt, lys, pæn, indbydende og rar. 7

8 3. Handlingsplan På baggrund af analysen i afsnit 2 vil vi have fokus på følgende punkter: Konflikter i forhold til skolens regler o Herunder skolens regler mod mobning Elever, der føler sig uden for fællesskabet o Herunder elever og kontaktlæreren Lærergruppen vil på et møde diskutere, hvad der skal gøres i forhold til de ovenstående fokuspunkter. En tydeliggørelse af skolens regler vil være et vigtigt fokuspunkt, som kan implementeres i samarbejde med eleverne allerede i starten af skoleåret 2012/13 (startugerne). En generel gennemgang af rammerne her på skolen vil være vigtig, og samtidig skal eleverne føle, at de har været inddraget i at lave aftaler omkring regler og rammer. Elever, der føler sig uden for fællesskabet er også et vigtigt punkt, der skal tages hånd om allerede i skoleåret 2012/13. Her er kontaktlæreren en vigtig person allerede fra starten af året, og punktet inddrages derfor på et lærermøde inden skoleårets start. 2. årseleverne kunne også inddrages i endnu højere grad, end de allerede bliver. 8

9 4. Opfølgning på handlingsplanen Allerede i indeværende år har vi haft fokus på bedre kommunikation vedrørende skolens regler. I denne forbindelse har vi ønsket at inddrage 2. årseleverne i højere grad end tidligere, og gøre dem til samarbejdspartnere. Dette har 2. årseleverne mødt med en positiv indgangsvinkel. På denne måde får de et større ansvar, som vil komme alle på skolen til gode, både 2. årseleverne selv, de nye elever og lærerne. Der vil ikke være tvivl om reglerne, og om hvorfor skolen har de pågældende regler, og eleverne vil efterhånden opbygge en vis form for selvjustits, som forhåbentlig vil have en minimerende effekt på regelovertrædelserne. Vi ønsker også yderligere opfølgning på denne UMV i form af en ny spørgeskemaundersøgelse. Her vil næste års elever anonymt blive adspurgt om de spørgsmål, som lærergruppen beslutter ud fra analysen på dette års UMV. På denne måde vil vi kunne se, om de nye tiltag har haft effekt. Spørgeskemaundersøgelsen vil blive udført midt i næste skoleår, dvs. omkring juletid. 9

10 5. Konklusion Generelt føler eleverne på skolen, at der er et godt undervisningsmiljø, og langt de fleste svarer, at skolen har gode rammer. De fleste bruger ord som hyggelig, velholdt og indbydende om skolen. Under det psykiske undervisningsmiljø oplever mange elever konflikter men føler samtidig, at der bliver taget hånd om de fleste af dem fra lærernes side. Der opleves typisk konflikter i forhold til reglerne. Handlingsplanen er derfor bygget op omkring de følgende punkter: Konflikter i forhold til skolens regler Elever, der føler sig uden for fællesskabet. Lærergruppen vil inden skoleåret 2012/13 holde møde om, hvordan fokuspunkterne skal behandles, og her blive enige om den nøjagtige handlingsplan. Der har dog allerede været fokus på punktet regler, hvor 2. årseleverne er blevet inddraget som samarbejdspartnere. Derudover er der flere punkter, der optager eleverne, og som derfor i mindre grad vil have vores bevågenhed fremover: En del elever føler ikke, de har medbestemmelse i timerne Kun få elever føler, de lærer noget i gruppearbejde på tværs af klasserne En del elever svarer, de er kommet til skade i løbet af det seneste år, herunder vil vi især have fokus på skader i forbindelse med undervisningen En del elever har ofte problemer med hovedpine, samt ryg-, nakke- og skuldersmerter En del elever føler, de har et forhøjet stressniveau pga. fritidsarbejde derhjemme og lektier her på skolen. Disse punkter vil løbende blive inddraget i lærermøder. Med denne undersøgelse har vi fået indblik i, hvordan vores elever oplever skolen, både det fysiske og psykiske miljø. Vi tager elevernes vurderinger af skolen alvorligt og har derfor lavet en handlingsplan, som der vil blive fulgt op på, dels på lærermøder og dels ved allerede planlagte forløb i det næste skoleår. Vi ønsker at forbedre de forhold, vi kan, og hele tiden forsøge at inddrage eleverne så vidt muligt i de beslutninger, der vedrører dem. 10

11 Bilag 1: Konflikter Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Procent Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Meget tit 5 6, Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Engang imellem 37 45, Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Ikke ret tit 31 37, Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? Sjældent eller aldrig 9 10, Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter i klassen 9 12, Det er konflikter på tværs af klasser 8 10, Det er konflikter mellem pigerne 36 49, Det er konflikter mellem drengene 9 12, Det er konflikter mellem piger og drenge 29 39, Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter mellem bestemte elevgrupper eller kliker 14 19, Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Det er konflikter i forhold til regler på skolen 51 69, Det er konflikter mellem elever og lærere 31 42, Misforståelser 29 39, Sladder/rygter 49 67, Grimt sprog 17 23, Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 13 17, Forskellighed 15 20, Mangel på respekt for hinanden 36 49, Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 55 75, Andet 17 23,

12 Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Hvor tit oplever du selv at være en del af konflikter i skolen? Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Meget tit 2 2,5 Engang imellem Ikke ret tit Sjældent eller aldrig 38 47,5 Det er konflikter i klassen 8 19, Det er konflikter på tværs af klasser 2 4, Det er konflikter mellem mig og en anden elev Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Det er konflikter mellem mig og flere andre elever Det er konflikter i forhold til bestemte elevgrupper eller kliker 13 30, , Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad er det for nogle konflikter? (sæt gerne flere krydser) Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Hvad ser du som årsager til konflikterne? (sæt Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Oplever du, at konflikter i skolen gør dig ked af det? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Det er konflikter i forhold til regler på skolen 13 30, Det er konflikter mellem mig og lærerne 14 33, Misforståelser 23 54, Sladder/rygter 19 45, Grimt sprog 12 28, Uenighed om hvem der skal bestemme hvad 9 21, Forskellighed 11 26, Mangel på respekt for hinanden 20 47, Tyveri eller ødelæggelse af hinandens ting 8 19, Andet 7 16, Ja, tit 2 2,5 Ja, engang imellem 19 23,75 Ikke ret tit 23 28,75 Sjældent eller aldrig Ja, tit 19 23,75 Ja, engang imellem 33 41,25 12

13 Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? Ikke ret tit 15 18,75 Sjældent eller aldrig 13 16,25 Ja, tit 23 28,75 Ja, engang imellem 34 42,5 Ikke ret tit Sjældent eller aldrig 7 8,75 13

14 Bilag 2: Timerne og undervisningen Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Procent Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen - rent fagligt? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Hvad tror du, at din klasselærer mener om, hvordan du klarer dig? Jeg er en af de bedste 6 7, Der er nogle få, der er bedre end mig 28 35, Der er mange, der er bedre end mig 11 13, Det er forskelligt fra fag til fag 33 41, Ved ikke 1 1, Jeg er en af de bedste 8 10, Der er nogle få, der er bedre end mig 22 27, Der er mange, der er bedre end mig 23 29, Det er forskelligt fra fag til fag 15 18, Ved ikke 11 13, Keder du dig i timerne? Ja, meget tit 10 12, Keder du dig i timerne? Ja, tit 12 15, Keder du dig i timerne? Sommetider 42 53, Keder du dig i timerne? Sjældent 13 16, Keder du dig i timerne? Aldrig 2 2, Får du ros af lærerne for dit arbejde? Ja, meget tit 6 7, Får du ros af lærerne for dit arbejde? Ja, tit 20 25, Får du ros af lærerne for dit arbejde? Sommetider 37 46, Får du ros af lærerne for dit arbejde? Sjældent 16 20, Får du ros af lærerne for dit arbejde? Aldrig 0 0 Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? Ja, meget tit 2 2, Ja, tit 8 10,

15 Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? Savner du at arbejde mere sammen med andre om opgaver? Sommetider 22 27, Sjældent 25 31, Aldrig 22 27, Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Ja, meget tit 3 3, Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Ja, tit 13 16, Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Sommetider 26 32, Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Sjældent 25 31, Savner du at arbejde mere alene om opgaver? Aldrig 12 15, Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Ja, meget tit 16 20, Ja, tit 16 20, Sommetider 27 34, Sjældent 16 20, Aldrig 4 5, For store krav 14 17, Passende krav 60 75, For små krav 5 6, Ja, altid 4 5, Ja, for det meste 27 34, Sommetider 28 35,

16 Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave? Sjældent 17 21, Aldrig 3 3, Ja, altid 0 0 Ja, for det meste 14 17, Sommetider 31 39, Sjældent 26 32, Aldrig 8 10, Ja, altid 1 1, Ja, for det meste 19 24, Sommetider 33 41, Sjældent 17 21, Aldrig 9 11, Synes du, at du lærer noget i skolen? Ja, altid 15 18, Synes du, at du lærer noget i skolen? Ja, for det meste 32 40, Synes du, at du lærer noget i skolen? Sommetider 26 32, Synes du, at du lærer noget i skolen? Sjældent 5 6, Synes du, at du lærer noget i skolen? Aldrig 1 1, Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Når det er læreren, der underviser os 48 60, Når vi har gruppearbejde med nogen fra klassen 26 32, Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Når vi har gruppearbejde med nogen fra de andre klasser 10 12,

17 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Når vi arbejder hver for sig 41 51, Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) Når vi har temadage eller projekter på tværs af fag 45 56, , Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt Andet 16 20,

18 Bilag 3: Sikkerhed Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Procent Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Ja 60 75, Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Nej 14 17, Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Ved ikke 5 6, Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Ja, mange gange 1 1, Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Ja, nogle gange 13 16, Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Ja, et par gange 15 18, Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Ja, en enkelt gang 12 15, Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år? Nej 38 48, Hvor skete dit/dine uheld? (sæt Indendørs 27 65, Hvor skete dit/dine uheld? (sæt Udendørs 21 51, Hvor skete dit/dine uheld? (sæt I forbindelse med undervisningen 12 29, Hvor skete dit/dine uheld? (sæt I et frikvarter 13 31, Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var alvorligt 2 4, Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var lidt alvorligt 15 36, Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader? Det var ikke noget særligt 24 58,

19 Bilag 4: Helbred og velbefindende Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Procent Hvordan synes du, at dit helbred er? Rigtig godt 25 31, Hvordan synes du, at dit helbred er? Godt 39 49, Hvordan synes du, at dit helbred er? Mindre godt 13 16, Hvordan synes du, at dit helbred er? Dårligt 2 2, Hvor tit har du...- hovedpine? Hver dag eller næsten hver dag 10 12, Hvor tit har du...- hovedpine? En eller flere gange om ugen 18 22, Hvor tit har du...- hovedpine? En eller flere gange om måneden 19 24, Hvor tit har du...- hovedpine? En eller flere gange i løbet af et halvt år 17 21, Hvor tit har du...- hovedpine? Sjældent eller aldrig 15 18, Hvor tit har du...- mavepine? Hver dag eller næsten hver dag 5 6, Hvor tit har du...- mavepine? En eller flere gange om ugen 8 10, Hvor tit har du...- mavepine? En eller flere gange om måneden 29 36, Hvor tit har du...- mavepine? En eller flere gange i løbet af et halvt år 16 20, Hvor tit har du...- mavepine? Sjældent eller aldrig 21 26, Hvor tit har du...- feber? Hver dag eller næsten hver dag 0 0 Hvor tit har du...- feber? En eller flere gange om ugen 1 1, Hvor tit har du...- feber? En eller flere gange om måneden 7 8, Hvor tit har du...- feber? En eller flere gange i løbet af et halvt år 21 26, Hvor tit har du...- feber? Sjældent eller aldrig 50 63, Hvor tit har du...- problemer med astma og/eller allergi? Hver dag eller næsten hver dag 3 3, Hvor tit har du...- problemer med astma og/eller allergi? En eller flere gange om ugen 5 6, Hvor tit har du...- problemer med astma og/eller allergi? En eller flere gange om måneden 4 5, Hvor tit har du...- problemer med astma og/eller allergi? En eller flere gange i løbet af et halvt år 14 17, Hvor tit har du...- problemer med astma og/eller allergi? Sjældent eller aldrig 53 67, Hvor tit har du...- problemer med eksem/udslæt? Hver dag eller næsten hver dag 2 2, Hvor tit har du...- problemer med eksem/udslæt? En eller flere gange om ugen 2 2,

20 Hvor tit har du...- problemer med eksem/udslæt? En eller flere gange om måneden 3 3, Hvor tit har du...- problemer med eksem/udslæt? En eller flere gange i løbet af et halvt år 8 10, Hvor tit har du...- problemer med eksem/udslæt? Sjældent eller aldrig 64 81, Hvor tit har du...- ondt i nakke, ryg eller skuldre? Hver dag eller næsten hver dag 15 18, Hvor tit har du...- ondt i nakke, ryg eller skuldre? En eller flere gange om ugen 12 15, Hvor tit har du...- ondt i nakke, ryg eller skuldre? En eller flere gange om måneden 19 24, Hvor tit har du...- ondt i nakke, ryg eller skuldre? En eller flere gange i løbet af et halvt år 15 18, Hvor tit har du...- ondt i nakke, ryg eller skuldre? Sjældent eller aldrig 18 22, Hvor tit har du...- smerter andre steder i kroppen? Hver dag eller næsten hver dag 7 8, Hvor tit har du...- smerter andre steder i kroppen? En eller flere gange om ugen 7 8, Hvor tit har du...- smerter andre steder i kroppen? En eller flere gange om måneden 14 17, Hvor tit har du...- smerter andre steder i kroppen? En eller flere gange i løbet af et halvt år 19 24, Hvor tit har du...- smerter andre steder i kroppen? Sjældent eller aldrig 32 40, Hvor tit har du...- andre helbredsproblemer? Hver dag eller næsten hver dag 2 2, Hvor tit har du...- andre helbredsproblemer? En eller flere gange om ugen 3 3, Hvor tit har du...- andre helbredsproblemer? En eller flere gange om måneden 10 12, Hvor tit har du...- andre helbredsproblemer? En eller flere gange i løbet af et halvt år 11 13, Hvor tit har du...- andre helbredsproblemer? Sjældent eller aldrig 53 67, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været i rigtig godt humør? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været i rigtig godt humør? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været i rigtig godt humør? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været i rigtig godt humør? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været i rigtig godt humør? Hele tiden 9 11, Det meste af tiden 45 56, En del af tiden 14 17, Lidt af tiden 11 13, Slet ikke

21 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig godt tilpas? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig godt tilpas? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig godt tilpas? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig godt tilpas? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig godt tilpas? Hele tiden 16 20, Det meste af tiden 32 40, En del af tiden 22 27, Lidt af tiden 9 11, Slet ikke 0 0 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været ked af det? Hele tiden 0 0 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været ked af det? Det meste af tiden 6 7, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været ked af det? En del af tiden 18 22, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været ked af det? Lidt af tiden 41 51, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du været ked af det? Slet ikke 14 17, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig ensom? Hele tiden 1 1, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig ensom? Det meste af tiden 4 5, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig ensom? En del af tiden 13 16, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig ensom? Lidt af tiden 26 32, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig ensom? Slet ikke 35 44, Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig træt og uoplagt? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig træt og uoplagt? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig træt og uoplagt? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig træt og uoplagt? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du følt dig træt og uoplagt? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du haft svært ved at koncentrere dig? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du haft svært ved at koncentrere dig? Hele tiden 7 8, Det meste af tiden 22 27, En del af tiden 24 30, Lidt af tiden 21 26, Slet ikke 5 6, Hele tiden 10 12, Det meste af tiden 24 30,

22 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du haft svært ved at koncentrere dig? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du haft svært ved at koncentrere dig? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder...- har du haft svært ved at koncentrere dig? En del af tiden 16 20, Lidt af tiden 26 32, Slet ikke 3 3, Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? Intet fravær 38 48, Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 1-3 dage 23 29, Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 3-6 dage 11 13, Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 6-9 dage 5 6, Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder (ca.)? 9 dage eller mere 2 2, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg har været syg 27 65, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg har svært ved at følge med i timerne 3 7, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg har det ikke godt i klassen 2 4, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg har det ikke godt med en eller flere af lærerne Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 3 7, , Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg er træt af skolen i det hele taget 5 12, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg har travlt med andre ting 3 7, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg kan ikke komme op om morgenen 4 9, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Jeg kan ikke nå at lave mine lektier/opgaver 2 4, Hvad er årsagen til dit fravær? (sæt Andet 22 53, Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? Har nogen på skolen (lærere eller andre personer) spurgt til dit fravær? Ja 25 60, Nej 16 39,

23 Bilag 5: Generel tilfredshed Er du glad for din skole? ja, altid 39 49, Er du glad for din skole? ja, for det meste 34 43, Er du glad for din skole? Ikke så tit 5 6, Er du glad for din skole? Nej, slet ikke 1 1, Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen 16 20, Er du glad for dine lærere? Ja, de fleste 52 65, Er du glad for dine lærere? Ja, én eller nogle enkelte 11 13, Er du glad for dine lærere? Nej, ingen af dem 0 0 Er du glad for den klasse du går i? ja, altid 33 41, Er du glad for den klasse du går i? Ja, for det meste 34 43, Er du glad for den klasse du går i? Ikke så tit 9 11, Er du glad for den klasse du går i? Nej, slet ikke 3 3, Føler du dig tryg i klassen? Ja, altid 45 56, Føler du dig tryg i klassen? Ja, for det meste 25 31, Føler du dig tryg i klassen? Ikke så tit 8 10, Føler du dig tryg i klassen? Nej, slet ikke 1 1, Kan du lide dine kammerater i klassen Ja, dem alle sammen 24 30, Kan du lide dine kammerater i klassen Ja, de fleste 46 58, Kan du lide dine kammerater i klassen Ja, én eller nogle enkelte 8 10, Kan du lide dine kammerater i klassen Nej, ingen af dem 1 1,

24 Bilag 6: Skolen og kammeraterne Hvor mange venner har du på skolen Ingen 0 0 Hvor mange venner har du på skolen En enkelt 1 1, Hvor mange venner har du på skolen 02-maj 6 7, Hvor mange venner har du på skolen Mere end , Hvor mange fra skolen, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra skolen, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra skolen, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra skolen, tror du, ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det? Hvor mange fra skolen ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Hvor mange fra skolen ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Hvor mange fra skolen ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Hvor mange fra skolen ville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til? Føler du, at dine skolekammerater kan lide dig som den du er? Føler du, at dine skolekammerater kan lide dig som den du er? Føler du, at dine skolekammerater kan lide dig som den du er? Føler du, at dine skolekammerater kan lide dig som den du er? Ingen 0 0 En enkelt 4 5, maj 20 25, Mere end , Ingen 3 3, En enkelt 15 18, maj 45 56, Mere end , Ja, altid 18 22, Ja, for det meste 48 60, Engang imellem 10 12, Sjældent eller aldrig 3 3, Føler du dig uden for kammeratskabet på skolen? Ja, altid 5 6, Føler du dig uden for kammeratskabet på skolen? Ja, for det meste 3 3, Føler du dig uden for kammeratskabet på skolen? Engang imellem 31 39, Føler du dig uden for kammeratskabet på skolen? Sjældent eller aldrig 40 50, Synes du, at I taler grimt til hinanden på skolen? Ja, altid 4 5,

25 Synes du, at I taler grimt til hinanden på skolen? Ja, for det meste 10 12, Synes du, at I taler grimt til hinanden på skolen? Engang imellem 56 70, Synes du, at I taler grimt til hinanden på skolen? Sjældent eller aldrig 9 11, Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre på skolen? Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre på skolen? Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre på skolen? Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre på skolen? Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden på skolen? Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden på skolen? Har I regler for, hvordan I skal opføre jer over for hinanden på skolen? Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig overfor dine kammerater på skolen? Ja, i høj grad 45 56, Ja, i nogen grad 30 37, Nej, kun i mindre grad 4 5, Nej, slet ikke 0 0 Ja 47 59, Nej 16 20, Ved ikke 16 20, Ja, i høj grad 28 35, Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig overfor dine kammerater på skolen? Ja, i nogen grad 46 58, Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig overfor dine kammerater på skolen? Nej, kun i mindre grad 4 5, Overholder du selv reglerne for, hvordan du skal opføre dig overfor dine kammerater på skolen? Nej, slet ikke 1 1, Hvor tit oplever du, at andre elever på skolen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jeroverfor hinanden? Hvor tit oplever du, at andre elever på skolen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jeroverfor hinanden? Hvor tit oplever du, at andre elever på skolen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jeroverfor hinanden? Hvor tit oplever du, at andre elever på skolen bryder reglerne for, hvordan I skal opføre jeroverfor hinanden? Hver dag 15 18, Næsten hver dag 9 11, Engang imellem 50 63, Sjældent eller aldrig 5 6,

26 Bilag 7: Mobning Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen? Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet? Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet? Ja, mange gange 0 0 Ja, flere gange 1 1, Ja, en enkelt gang 7 8, Nej 71 89, Ja, mange gange 1 1, ja, flere gange 0 0 Ja, en enkelt gang 8 10, Nej 70 88, Ja 21 26, Nej 58 73, Ja 20 25, Nej 20 25, Der har ikke været noget mobning at stoppe 39 49, Ja 37 46, Nej 8 10, Har du haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet? Der har ikke været noget mobning at gribe ind over for 34 43, Hvis nogen på din skole bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det? Ja, helt bestemt 41 51,

27 Hvis nogen på din skole bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det? Hvis nogen på din skole bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det? Hvis nogen på din skole bliver mobbet, gør lærerne så noget ved det? Tror du, at lærerne på din skole ved, hvis nogle af eleverne bliver mobbet? Tror du, at lærerne på din skole ved, hvis nogle af eleverne bliver mobbet? Tror du, at lærerne på din skole ved, hvis nogle af eleverne bliver mobbet? Tror du, at lærerne på din skole ved, hvis nogle af eleverne bliver mobbet? Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Ja, måske 31 39, Nej, det tror jeg ikke 5 6, Nej, helt bestemt ikke 2 2, Ja, helt bestemt 35 44, Ja, måske 35 44, Nej, det tror jeg ikke 9 11, Nej, helt bestemt ikke 0 0 Ja, mange gange 2 2, Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Ja, flere gange 5 6, Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Ja, en enkelt gang 11 13, Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? Nej 61 77, Har din skole regler mod mobning? Ja 43 54, Har din skole regler mod mobning? Nej 9 11, Har din skole regler mod mobning? Ved ikke 27 34,

28 Bilag 8: Kontaktlærerordningen Synes du, at din kontaktlærer viser interesse for dig? Ja, meget 25 31, Synes du, at din kontaktlærer viser interesse for dig? Synes du, at din kontaktlærer viser interesse for dig? Synes du, at din kontaktlærer viser interesse for dig? Synes du, at din kontaktlærer viser interesse for dig? Synes du, at din kontaktlærer gør noget for, at alle i gruppen skal have det godt? Synes du, at din kontaktlærer gør noget for, at alle i gruppen skal have det godt? Synes du, at din kontaktlærer gør noget for, at alle i gruppen skal have det godt? Synes du, at din kontaktlærer gør noget for, at alle i gruppen skal have det godt? Synes du, at din kontaktlærer gør noget for, at alle i gruppen skal have det godt? Taler din kontaktlærer med jer om, hvordan I har det på skolen? Taler din kontaktlærer med jer om, hvordan I har det på skolen? Taler din kontaktlærer med jer om, hvordan I har det på skolen? Taler din kontaktlærer med jer om, hvordan I har det på skolen? Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har nogle problemer på skolen? Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har nogle problemer på skolen? Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har nogle problemer på skolen? Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har nogle problemer på skolen? Fortæller du din kontaktlærer, hvis du har nogle problemer på skolen? Ja, noget 24 30, Hverken meget eller lidt 18 22, Nej, kun lidt 8 10, Nej, slet ikke 4 5, Ja, meget 37 46, Ja, noget 23 29, Hverken meget eller lidt 10 12, Nej, kun lidt 5 6, Nej, slet ikke 4 5, Ja, meget tit 13 16, Ja, tit 24 30, Sommetider 31 39, Sjældet eller aldrig 11 13, Ja, altid 11 13, Ja, for det meste 12 15, Sommetider 18 22, Sjældent eller aldrig 27 34, Nej, for jeg har ingen problemer 11 13,

29 Fortæller du din klassselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Ja, altid 3 3, Fortæller du din klassselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Ja, for det meste 9 11, Fortæller du din klassselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Sommetider 20 25, Fortæller du din klassselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Sjældent eller aldrig 37 46, Fortæller du din klassselærer, hvis du har nogen problemer, der ikke har noget med skolen at gøre? Nej, for jeg har ingen problemer 10 12, Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din kontaktlærer? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din kontaktlærer? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din kontaktlærer? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din kontaktlærer? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos din kontaktlærer? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? Ja, altid 40 50, Ja, for det meste 11 13, Sommetider 13 16, Sjældent eller aldrig 5 6, Ved ikke 10 12, Ja, altid 36 45, Ja, for det meste 23 29, Sommetider 10 12, Sjældent eller aldrig 3 3, Ved ikke 7 8,

30 Bilag 9: Stress Synes du, at du har for mange lektier for? Jeg synes, vi har for mange lektier for 11 13, Synes du, at du har for mange lektier for? Jeg synes, lektiemængden er passende 61 77, Synes du, at du har for mange lektier for? Jeg synes, vi har for få lektier for 7 8, Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Ja, meget tit 6 7, Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Ja, tit 16 20, Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Sommetider 32 40, Føler du dig stresset på grund af dine lektier? Sjældet eller aldrig 25 31, Har du fritidsjob derhjemme? Ja 26 33, Har du fritidsjob derhjemme? Nej 52 66, Hvor mange timer arbejder du, når du er på arbejde f.eks. i weekenden? Hvor mange timer arbejder du, når du er på arbejde f.eks. i weekenden? Hvor mange timer arbejder du, når du er på arbejde f.eks. i weekenden? Hvor mange timer arbejder du, når du er på arbejde f.eks. i weekenden? Jeg arbejder ikke i min fritid 53 67, timer 11 13, timer 12 15, over 10 timer 3 3, Synes du generelt, at du har for meget at se til? Ja 21 26, Synes du generelt, at du har for meget at se til? Nej 38 48, Synes du generelt, at du har for meget at se til? Ved ikke 20 25,

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

UMV 6. - 9. kl. 2010. 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12. 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14

UMV 6. - 9. kl. 2010. 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12. 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14 UMV 6. - 9. kl. 21 Lavet af AT 21 1 Er du glad for din skole? Ja 86 Nej 1 Ved ikke 12 2 Er du glad for dine lærere? Ja 81 Nej 3 Ved ikke 14 3 Er du glad for den klasse du går i? Ja 9 Nej 2 Ved ikke 6 4

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 4. - 6. klasse 2009 Hold: 4., 5., 6. Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 11 Er du glad for din skole? 17 / 36.17% 26 / 55.32% Ikke

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV Sådan! Dato: 5. december 2012 Undervisningsmiljøvurdering for 7. klasserne Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: december 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret

Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen. Termometertal fra skoleåret Elevers syn på undervisningsmiljøet i grundskolen Termometertal fra skoleåret 2011-2012 2011 2012 1 Indhold Termometertal fra skoleåret 2011-2012 3 n Generel tilfredshed, SFO 5 n Dig og de andre i SFO

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Ikke viste hold: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 4a, 5a, 6a, 7a, 8b, 9a, 9b M, K 8a Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 29 Er du glad for

Læs mere